Storfors kommuntidning - I frêske lufta nr 5_ 2017

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 5 l 2017

Navervikens nya vd brinner för utveckling

Rapporter om succésommar sidorna 4 ,5, 7

Nu återinvigs två vandringsleder

sidorna 8-9

Kulturarvsdag öppnar muséet sidan 12

Tommy & Sabina fixar bootcamp Sidan 12

Agneta Svanlund Årets Storforsare sidan 28

Flera SM-guld i pistolskytte till Storfors

KANALEN Kyrkans tidning

sidan 3

sidan 29

Fler deltidsbrandmän söks i Storfors

sidan 13

sidorna 15-18


V

Innehåll i detta nummer

älkommen tillbaka till ett nytt nummer av I Freska lufta. Sommarnumret som var den senaste utgåvan var en mycket stimulerande läsning som verkligen visade upp Storfors från sin bästa sida. Nu kommer ett nytt nummer som berättar om vad som har hänt och händer i vår kommun. Sommaren 2017 börjar lida mot sitt slut. För flertalet frambringar det viss ångest men det positiva med det hela är att det ”bara” är nio månader kvar till nästa sommarperiod. Vädret är oftast ett vanligt samtals- och diskussionsämne och istället för att ledas in i ett negativt tankemönster, hänga med huvudet och tycka att det är tråkigt med mörkare och kallare tider så kan vi välja att se positivt på kommande perioder. Alla årstider har sin tjusning, så även höst och vinter. Som oftast här i livet så handlar det om inställning och attityd till saker och ting. Om du tillräckligt många gånger vränger en negativ tanke eller händelse till att bli något positivt så blir livet och vardagen bra mycket enklare och lättare. Samma gäller när vi sätter upp olika mål för att komma till ett önskvärt resultat. Jag är nästan helt övertygad om att arbetssituationen, vardagen och fritiden blir lättare och mer spännande att ta sig igenom om vi har flera olika mål i våra liv. Ett mål som jag och flera med mig skulle vilja formalisera är ett än mer renare och välstädat Storfors. Ett mål som vi enbart kan lyckas nå om vi jobbar tillsammans. Vi rensar upp i våra egna trädgårdar och marker, slutar att slänga fimpar på gatorna, plockar upp den där gamla burken som ligger i en häck som vi precis passerarat förbi istället för att tänka ”detta får någon annan plocka upp”, kör vårt avfall till återvinningscentralen istället för att dumpa det i en skogsglänta, skrotar vår bil eller cykel istället för att de skall stå på våra vägar och p-platser och ge ett ostädat och ibland övergivet intryck, ser till att minimera/utrota all form av klotter och ren förstörelse. Det är ren

2

kapitalförstörelse och bidrar inte till att skapa tillväxt i Storfors. Ovan nämnda områden är oerhört viktiga att vi lyckas med när vi parallellt jobbar för att stimulera Mats Öhman till nyinflyttning till ett rent, välstädat Storfors där vi som bor och verkar i kommunen alltid bjuder på ett gott värdskap. I den bästa av världar blir detta verklighet, att vi följer den vision som i höst ska upp för politiskt beslut, lever efter våra gemensamma värdegrunder och tillsammans stärker varumärket Storfors. Detta kommer att ta tid, måste få ta tid, men låt oss nu börja denna resa! Den 6 och 7 september visas också en sammanställning från de möten som ägt rum då vi tillsammans processade fram tankar och idéer till vår gemensamma vision som skall lyftas till beslut i kommunfullmäktige senare i höst – Vision 2030 Tillsammans skapar vi Storfors framtid. I övrigt har vi många utmaningar framöver. Kommunens pengar skall räcka till mycket och det lär bli en utmaning för Storfors och många kommuner i landet att få budgeten att gå ihop under kommande år - samtidigt som man levererar en god samhällsservice. För Storfors del handlar det om flera saker; att öka i befolkning, vilket i dagsläget ser ljust ut då vi börjar nosa på 4 100 invånare, att arbetslösheten minskar och fler kommer ut i arbete vilket faktiskt händer just nu, att vi har välmående företag som tar hem olika affärer och kan rekrytera kompetent personal så att verksamheter blir kvar i kommunen. Det finns många fler parametrar men lyckas vi med ovan nämnda har vi kommit långt.

I frêske lufta Adress: Box 1001, 688 29 Storfors E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77 Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mats Öhman Redaktör: Eva Wiklund Tryck: Lenanders Grafiska Denna tidning ges ut 6 september 2017. Tidningen skickas till samtliga hushåll och företag i Storfors kommun och har en upplaga på 2 600 exemplar. Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77, 0550- 651 36 eller via freske.lufta@storfors.se. Kommande I frêske lufta 2017, nr 6 Utgivning: 25/10 Manusstopp: 2/10. Omslagsfoto: Tyska familjen Klemens, Birgitta och Katarina Krosche testade flera vandringsleder, bland annat Rövarlden. FOTO: Klemens Krosche. SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & Youtube. Sök efter den facebooksida som har den runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”.

Önskar dig nu en trevlig läsning! Mats Öhman, kommunchef

HÄR NÅR DU STORFORS KOMMUN

Storfors kommunväxel: 0550-651 00 Kommunalråd Hans Jildesten 0550-651 52 Kommunchef Mats Öman 0550-651 55 Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt): 070-563 13 08 Kundtjänst avfallsfrågor: Tel 0586-750 100 Servicecenter miljö- & byggfrågor: 0586-610 00 Verksamhetschef Ing-Marie Thyr 0550-652 05 Ekonomichef Ingela Bergare 0550-651 19 Personalchef Daniel Bekking 0550-651 49 Informationschef Eva Wiklund 0550-651 77 Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén 0550-651 39 EU-samordnare och folkhälsosamordnare Kicki Karlsson 070-651 21 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson 0550-652 85 Näringslivsutvecklare Börje Andersson 0550-651 25 Planeringsenheten, personalsamordnare Anette Bergström 0550-652 76 Risk- och säkerhetssamordnare Michael Björklund 070-305 29 52 Turismsamordnare Lennart Johansson 0550-651 18

Navervikens nya vd vill utveckla 3

Kanalen - kyrkans tidning 15-18

Agneta blev årets Storforsare 28

Tävla under trafikantveckan 3

Järnvägsstation för små tåg 20

Flera SM-guld i pistolskytte 29

Succésommar överraskade 4, 5, 7

Nya medborgare välkomnades 21

Kalendarium 29

Nyinvigning av två vandringsleder 8-9

Bjurtjärnsloppet blir ny tradition 23

Tidtabell Värmlandsbuss 30

Minijogg och marknad 16 september 11

Nya toppspelare till Storfors BTK

Öppna förskolan har startat 31

Nu kan alla få fiber 11

Bygget av nya boendet på gång 25

Summercamp var uppskattat 31

Bootcamp för Sabina och Tommy 12

Seniorernas Hus - program 26

Mental Health Run 7 oktober 31

Öppet brandmuséeum 10 september 12

Bioprogrammet i Storfors 27

Bibliotekets tider & grupper 31

Fler deltidsbrandmän söks 13

Kulturverkstaden - program 27

Operation Slitvarg 26 oktober 32

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Navervikens nya vd brinner för utveckling Efter 13 år vid rodret för Naverviken Logistic lämnade Kaj Haman över till Roger Petterson, som blev ny vd strax före sommaren. Roger kliver in i ett företag under utveckling och tar över ansvaret för två fabriker och 45 anställda. - Jag ser den potential som skapats i företaget och brinner för att få fortsätta att utveckla det. Naverviken visar att företag på små orter mycket väl kan stå sig internationellt, säger Roger Pettersson. Naverviken har cirka 20 anställda i Storfors och 25 i Degerfors. I Storfors bygger man riggar till bergborrar och i Degerfors jobbar man bland annat med kvalitativ svetsning i material som aluminium och rostfritt. Företaget är just nu inne i en expansiv utveckling när det gäller kärnkrafts-, försvars- och gruvindustrin. Man satsar även på en starkare profilering i regionen, och på att nå nya kundgrupper. - Just nu gör vi verktyg som används när man monterar ner kärnkraften på många håll

Kaj Hagman finns kvar som mentor och stöd för nye vdn Roger Pettersson.

i Europa. Där finns en ökande efterfrågan på vår kompetens, berättar Roger Pettersson. Han är tidigare managementkonsult och har under senaste året arbetat med förändringsprocesser i företaget. - Jag är bra på att skapa strukturer och på att ge en tydlig målbild. Jag tror också att jag är bra på att få alla att känna sig delaktiga. Har man inte alla med sig, så är det svårt att nå resultat och skapa förutsättning för utveckling,

säger Roger, som prioriterar att hålla ordning på processerna. - Det skapar fokus, mindre stress och ökar trivseln, säger han. Roger menar också att det är viktigt att skapa en stämning där man hela tiden vill lära nytt. - Det är en förutsättning för att vi ska hålla måttet internationellt. Det ska bli väldigt spännande att jobba med människorna och verksamhe-

FOTO: Eva Wiklund

terna här i Storfors och Degerfors, säger han. Kaj Hagman går nu i pension, men kommer att kvarstå som styrelseordförande. - Det känns som ett bra läge att få lämna över till en ny kraft, som kan se på företaget med nya ögon och driva processer framåt. Jag kommer att finnas kvar som mentor, men det ska bli skönt att också få tid över till annat nu när jag är över 70 år, säger han. EVA WIKLUND

Trafikantveckan sätter fokus på miljö med tävling Den 16-22 september är det dags för den årliga Trafikantveckan. Årets tema är ”Res hållbart och smart tillsammans”, och du kan vara med och tävla. Vill du vara med och upptäcka alternativ till bilen? Vill du medverka till att nå friskare luft, minskat buller, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, och bättre trafiksäkerhet? Då är du välkommen att dela i trafikantveckans aktiviteter. Kampanjen går ut på att motivera människor att cykla, gå och använda kollektivtrafik så stor utsträckning som möjligt. Varje år fokuserar kampanjen på ett särskilt tema. 2017 års slogan är ¨Tänk framåt - res tillsammans¨.

Var med och tävla om fina priser under trafikantveckan.

Att cykla, gå, använda kollektivtrafik eller även samåka ger en bättre hälsa, renare natur och sparar pengar för dig. I år har du har du möjlighet att vinna

massor av priser under trafikantveckan. Du tävlar genom att antingen lägga upp din bästa instagrambild med temat ”Res hållbart och smart tillsammans” på #TrafikantveckanStorfors eller genom att svara på dagens fråga som publiceras på Storfors hemsida, storfors.se varje dag under trafikantveckan. Du kan även skicka bilden till: information@storfors.se I slutet av veckan kommer vi att dra tre vinnare på hemsidan och tre andra på Instagram. Priser blir mobilhållare för cykel, cykeldatorer och cykelväskor. Mer detaljer kommer senare i september på hemsidan storfors.se Hanan Othman, Klimat- och energirådgovare

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

3


Succésommar överraskade Storfors

Trots att det riktiga badvädret inte riktigt ville infinna sig sommaren 2017 rapporterar entreprenörerna kring Storfors sjöar en kanonsommar. Vår kartläggning visar att både boendeanläggningar, caféer och arrangörer av olika aktiviteter har haft en strid ström av besökare. Husbilarna har blivit fler och man har även märkt att fler svenskar, danskar och norrmän semestrar ”på hemmaplan”. Och det är inte ovanligt att turister tänkt stanna en natt, men blir kvar flera nätter för att utforska det som finns att göra i området.

50-60 procent ökad beläggning i Lungsund - Vi har haft en väldigt bra sommar, säger Thelma Barnhoorn som driver Storlungens Hotell och Camping tillsammans med maken Arnoud. Kyla och blåst har fått fler att spela minigolf än att bada, och på hotell och camping har man haft över 50 procents ökad beläggning jämfört med förra sommaren. - Många kommer för en natt, men sedan slutar det med att de stannar flera nätter när de upptäcker hur mycket det finns att göra här runt omkring, säger hon. Sommarcaféet har varit uppskattat, men inte direkt välbesökt. - Man vill gärna sitta här på terrassen och äta med utsikt över Storlungen, men det riktiga sommarvädret har ju inte kommit, säger hon.

Tredubblad omsättning för Slusscaféet -- Vi vet inte vad som har hänt, men i sommar har det varit helt galet mycket folk, säger Lotta Lloyd Gregard som driver Slusscaféet i Bjurbäcken. Ibland har besökare fått parkera ända ute på grusvägen en helt vanlig tisdag och även en regnig dag kommer besökarna. - Jag har haft fler anställda än tidigare och vi har ändå knappt hunnit med. Fler husbilar har man också haft i sommar, och kanske beror en del av ökningen på Micke Westins fina reportage i tidningen Husvagn och camping där han berättar om möjligheterna kring Bergslagskanalen. - Vi har tredubblat vår omsättning. Nu vill vi fortsätta att utveckla området, säger Lotta, som haft gott om besökare från närområdet, men också från Karlstad och Örebro samt många utländska turister.

Fullbelagt och högt tryck - Vi har haft fullt i stort sett hela sommaren. Folk blir överraskade av allt som finns att göra och stannar ofta längre än de tänkt, säger Eva-Lena Nordstrand som driver Asphyttans B&B samt ett café tillsammans med maken Tony. - Vi får massor av bokningar via nätet, och det kommer folk från hela världen, säger hon, och berättar att många gärna tar ett stopp i trakten på väg mellan Stockholm och Oslo med hyrbil. Nu ligger makarnas pärla ute till försäljning och de har köpt ett nytt stort hus i Asphyttan. - Vi vill sälja till någon som verkligen fortsätter vår verksamhet, sedan vill vi satsa på något nytt som också kommer att gynna bygden, säger hon.

4

2000 barn på medeltidslekplatsen - Vi har haft över 2000 barn på riddarlekplatsen i sommar, men de vuxna har vi inte hunnit räkna, säger Walter Gödel. Tillsammans med makan Ilona och ibland ytterligare någon medhjälpare har han hållit öppet i Bjurbäckens kvarn för fika och medeltidsmat varje helg. Mellan de vackra husen har barnen fått möjlighet att testa 14 olika stationer där det gäller att vara snabb, smidig eller klurig. - Barnen har verkligen älskat detta. En del lite äldre barn har först sagt att det inte vill prova, men sedan har föräldrarna haft svårt att få dem att sluta, skrattar Walter. Alla barn har velat låna medeltidskläder, svärd och sköld och nästa år vill Walter utöka verksamheten. - Vi kanske utökar med fredagar också förutom lördag och söndag, säger han. Han har även haft en hel del gäster utan barn. - Turister i bil och vandrare har stannat till för att äta och våra medeltidspizzor har varit väldigt populära, säger han.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Fler besökare än någonsin Hornkullens silvergruva har haft en fantastisk säsong. - Så här många besökare har vi aldrig haft tidigare, det känns otroligt roligt. Många kommer också på vandringsleden från Storfors, där har vi sett en rejäl ökning, säger Lennart Jansson, som också berättar att det finns planer och önskemål på att fortsätta vandringsleden mot Filipstad via Hennickehammar. - Det finns redan en hel del stigar, så det vore inte komplicerat, säger han.

Riktigt bra sommar för Badsta Camping Leif Persson som driver Badsta Camping tillsammans med familjen är nöjd med sommaren 2017. - Vi har definitivt haft fler besökare än förra året, så jag är nöjd. Folk kommer med husbilar, men även många med tält. Vi har haft både svenskar och folk från Danmark, Norge, Tyskland, Holland och även mer långväga, säger han. Kanotintresset har också varit stort, främst från tyska grupper. - Här på hemmaplan har man inte riktigt upptäckt vilken fantastisk resurs det finns med fina vatten, ostördhet och bra lägerplatser, men folk utifrån är lyriska, säger han.

Rusning till hönsvisning vid Posthagarna - Vissa tisdagseftermiddagar har vi haft 130 besökare, så det har överträffat alla förväntningar, säger Camilla Degerstedt, som hållit gården med en stor mängd hönor och tuppar av olika raser öppen varje tisdag från lunch. - Barnen älskar detta och även vuxna är fascinerade över våra frigående hönor och nykläckta kycklingar. Folk vill dessutom köpa ägg och honung, men det har ofta varit slut, säger hon. Nästa sommar blir det en skylt vid vägen med klara besked om öppettiderna. - Vi kan ta emot på andra tider, men då vill vi att man ringer i förväg. Nu har det stått folk på gårdsplanen lite när som helst, och det är ju inte alltid att det passar, skrattar hon.

Succé för tisdagsgolfen i Lundsberg - Golfintresset har definitivt fått ett uppsving. Vi har haft fler medlemmar och fler besökare än vanligt på banan i sommar och vi har också fått mycket beröm för att den är så fin i år, säger Joakim Kristoffersson som planerat träningskvällarna tillsammans med Joha Raskinen. Den riktigt stora succén har varit den öppna tisdagsgolfen dit både nybörjare och medlemmar som inte spelat på ett tag kunnat komma. Varje tisdag klockan 17.30 får man hjälp av instruktör att komma igång och det finns även utrustning att låna. - Vi har haft som mest 27 besökare och det har varit både turister och folk från orten. Resultatet blev en ny grönt-kort-kurs som pågår nu, säger Joakim, som är glad över tillströmningen. - Vi har fått många fler i 20-30-årsåldern som bor här och vill börja med golf.

FORTSÄTTNING följer på nästa uppslag u

Toppbetyg för Bergsmansgården lockar gäster - Vi har haft så högt tryck att vi varit tvungna att stänga vissa rum av tidsbrist, säger Marit Ruud, som driver Bergsmansgården Gästhus tillsammans med maken Harald Schioldborg Makarna hyr ut fyra välutrustade lägenheter och gästerna har tillgång till uteplatser, stor trädgård och strand. - Vi får allra flest bokningar från booking.com och nu har vi fått ett sådant toppbetyg av våra gäster att vi blir väldigt synliga. Det ger ännu fler bokningar, berättar Marit. Ett par helger i sommar har man också haft öppen konstateljé. Både Marit och Harald är konstnärer och har inrett en hel loge till konferensdel och utställningshall. - Vi hade riktigt mycket folk under de två helgerna, berättar hon. Flera gäster har poängterat att de valt att semestra på ett mindre ställe på grund av otryggheten i världen. Man väljer bort storstäder och stora semestermål till förmån för lugnare och mindre sammanhang. - Det är en tydlig trend. Flera har pratat om detta, säger Marit. Inför nästa sommar är planerna att bygga en brygga längs kanalen, något som är efterfrågat.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

5


Dags för för ny ny Dags Dags vinterdäck? vinterdäck? vinte

Meddäck däckfrån frånGoodyear, Goodyear,Michelin, Michelin, Med Med däck från Continentaloch ochNokian Nokianhjälper hjälper Continental vivi Continental oc dighitta hittadem demsom sompassar passardin dinbil. bil. dig dig hitta dem s

Storfors och Kaross AB Storfors BilBil och Kaross AB Industrigatan Industrigatan 88 Tel: 0550-62222 Tel: 0550-62222 6

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8 Tel: 0550-62222


u FORTSÄTTNING från förra uppslaget - Succésommar överraskade Storfors Ökat antal gäster på Biljardcaféet

Populär guidning på Lundsbergs skola Sommarens visningar av Lundsbergs skola blev en succé. - Totalt hade vi 200 besökare på fyra visningar. Många kom från närområdet men väldigt många hade också åkt från Örebro och Karlstad. En familj hade åkt från Norrköping bara för att får se skolan, berättar internatchef Christoffer Johrin. Besökarna får se både skola, kyrka, elevhem och får även chans att fråga om allt de undrat över.

Biljardcaféet på Baggetorpsvägen har märkt en ordentlig ökning av antalet gäster. - Vi har haft både svenska och utländska gäster. Det finns också folk som bokar bord och åker från Kristinehamn för att äta våra populära räckmackor. De är fortfarande vår stora succé, säger Rose-Marie Johansson. Man samarbetar också med Badsta Camping som gärna rekommenderar sina gäster att ta en tur till biljardcaféet för att få en matbit. - Vi är verkligen nöjda med den här sommaren. Nu satsar vi vidare på lunchservering, biljard och våra after-work-kvällar i höst, säger Rose-Marie, som driver caféet tillsammans med maken Leif. Här finns flera fina biljardbord och vissa dagar har man gratisspel och instruktion för tjejer och pensionärer.

Klemens, Katarina och Birgitta Kros che njöt av Storfo sommaren oc rsh olika vandrin de gsle derna. ”Områ de kring Storfors t är helt fantastis kt, speciellt för oss som älskar at t vandra”, säge r Klemens.

Fullbelagt i Villa Furuvik hela sommaren - Vi har i stort sett bara utländska gäster under sommaren och de kommer för två saker; lugnet och den friska luften, berättar Kerstin Wålstedt, som hyr ut ett stort hus med tio bäddar via Airbnb. Hon och maken Yngve arrangerar också trädgårdsvisningar i den 11 000 kvadratmeter stora trädgården. - Vi har haft två allmänna visningar i sommar och det kom sammanlagt 500 besökare, säger Kerstin, som också tagit emot enskilda familjer och större bussgrupper. I huset har det varit fullbelagt i stort sett hela sommaren. - Det har varit intensivt och jobbigt, men oj så roligt att få träffa alla dessa härliga människor, säger Kerstin, och berättar om den katolske prästen från Lugano som spenderade två veckor med sina vänner. - Han skrev i utvärderingen att man känner sig klart yngre efter att ha tillbringat ett par veckor här. De slog upp alla fönster på vid gavel bara för att få njuta av den friska luften och de sa att det kvittade om det skulle bli regn. De kom från hettan i Sydeuropa och ville bara njuta och ha det lugnt. Nästa år kommer de tre veckor, säger hon.

Bästa säsongen hittills i Nässundet Nässundet har haft fler gäster än förra året trots att de valt att hålla öppet bara fyra dagar istället för sex. - Det har varit helt otroligt. Vi är överraskade. Så fort vi har öppet så strömmar folk hit, säger Hartmuth Bodinger, som också kan berätta att stenugnsbageriet går bra. - Vi har hög efterfrågan och får bara öka våra leveranser, säger han. Han träffar många kunder som åker runt med Storfors sommarfoldrar i handen och passar på att utnyttja de aktiviteter som finns. - Vi skickar också folk vidare till andra aktörer. I går tipsade jag två olika tyska familjer om Badsta Camping och möjligheten att hyra båt och fiska, säger han. Konstutställningarna i de små bodarna och nostalgikvällarna som man arrangerat har varit populära inslag. Inför nästa säsong ser man över möjligheterna att kunna erbjuda boende i någon form. - Det har varit högt tryck på husbilsplatserna. Vi tror att möjlighet att övernatta här på andra sätt också skulle locka, men vi har ännu inget klart, säger Hartmuth.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

7


Nyinvigning av Lårhöjdsleden och Nu finns flera leder som är i toppskick i Storfors kommun. Söndag 8 oktober nyinvigs de på två ställen. Rövarleden, som går mellan Bjurbäckens slussar och Hornkullens gruvor alternativt mot Badsta Camping, renoverades förra året. I år har Lårhöjdsleden röjts och fått nya spångar och just nu pågår röjning av Åsjöleden mellan Storfors och Lunnedet. Söndag den 8 oktober blir det stor återinvigningsdag av Lårhöjdsleden och Åsjöleden. - Vi bjuder på kaffe och grillad korv mellan 11 och 14 vid Lårhöjdsstugan för att fira den fina leden, säger Marita Sjöberg, från föreningen Storfors Skidor som äger stugan. Vid Hembygdsgården Börjes bjuder Bjurtjärns hembygdsförening också på kaffe och grillad korv samma tid. Där finns gamla fina byggnader, vattenfall, damm och porlande bäckar.

Elisabeth Vingård tar en fikapaus på toppen av Lårhöjden, intill den fina Lårhöjdsstugan. Härifrån kan man fortsätta tillbaka till Badsta Camping (och vidare till Bjurbäcken eller Hornkullens Silvergruva). Man kan också välja Åsjöleden ner mot Lunnedet och Karlskoga. FOTO: Eva Wiklund

- Det känns väldigt roligt att lederna nu fått en upprustning. I föreningen pratar vi också om att utveckla området kring Börjes, säger Monika Ståhl från föreningen. Under sommaren har många passat på att både springa och vandra längs Lår-

höjdsleden. Elisabeth Vingård gick leden i början av juli. - Den är i riktigt fint skick och härlig att vandra nu, säger Elisabeth, som har vandrat de flesta leder i området. De aktiva i Föreningen Storfors skidor är också mycket nöjda.

- Det har blivit väldigt fint kring Lårhöjdsstugan, säger Marita Sjöberg. Lårhöjdsleden är 13 kilometer och startar vid Badsta Camping. Om man går motsols startar leden med fyra kilometer ganska tuff stigning uppför mot Lårhöjden. På top-

Pierre Österberg testade en löptur på Åsjöleden-Lårhöjdsleden. ”Riktigt fint där man hunnit röja. Det är toppklass”, säger han.

8

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


START för den som vill gå en kort tur till Lårhöjdsstugan. Start på Åsjöleden

Mot Bjurbäcken eller Hornkullens silvergruvor

Åsjöleden

j

Rövarleden Järnväg

Lårhöjdsleden Timmermyren

Mögsjön

Baklidtjärnen

Rv 26

BADSTA CAMPING Lårhöjden Lårhöjdsmossen

Vändplan

Lilla Hättsjön

STORFORS

Lårhöjdsleden.

Stora Hättsjön

Åsjöleden

Baggtjärnen Fristjärnen START för den som vill gå en kort tur till Lårhöjdsstugan. OBS! dålig grusväg.

Vidar Österberg gillar klätterträden på Lårhöjden. Alternativ START på Åsjöleden ca 15-16 km till Lårhöjdsstugan. Något kortare till Lunnedet.

HEMBYGGÅRDEN BÖRJES

Åsjöleden

237 Lårhöjdsstugan står öppen för besökare.

pen ligger Lårhöjdsstugan där man kan rasta och även sova över på eget liggunderlag. Om man följer Åsjöleden från stugan, ungefär en kilometer nerför genom skogen, kommer man till vackra Hättsjön där det finns grillplats och badmöjlighet. Från Hättsjön kan man följa grusvägen tillbaka för att åter ansluta till Lårhöjdsleden eller så fortsätter man istället på Åsjöleden ner mot Alkvettern och Lunnedet. Hela Åsjöleden är cirka tre mil lång och löper från Stora Hättsjön och ner till Lunnedet. Vill man bara vandra en kort bit till Lårhöjdsstugan kan man ställa

Åsjöleden

Nyinvigning av lederna söndag 8 oktober kl 11-14 Söndag den 8 oktober kl 11.00-14.00 blir det nyinvigning av Lårhöjdsleden och Åsjöleden på följande platser. l Lårhöjdsstugan. Föreningen Storfors Skidor bjuder på kaffe och grillad korv. Klockan 12.00 klipper kommunalråd Hans Jildesten bandet. Info: 070-674 18 71 l Hembygdsgården Börjes. Bjurtjärns Hembygdsförening bjuder på kaffe och grillad korv. Info: 0730-89 03 05. Klockan 12.00 klipper kommunstyrelsens vice ordförande Christina Skogström bandet.

bilen vid Stora Hättsjön och följa Åsjöleden upp till stugan. Man kan också åka mot Fristjärn och parkera bilen på en vändplan en kort bit ifrån Lårhöjdsmossen. Man kan även vandra till och från hembygdsgården Börjes.

Den som vill börja vandringen vid Börjes och gå upp till Lårhöjdsstugan, kan åka bil ändra fram och parkera vid hembygdsgården. Se skylt mot Hembygdsgården Börjes längs väg 237, cirka fem kilometer från Storfors. EVA WIKLUND

LUNNEDET CAMPING

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

9


Som verkstadskund hos Bosch Car Service kan du dela upp räkningen räntefritt, om så önskas. Assistansförsäkringen garanterar er hjälp om olyckan är framme. Kom ihåg att nybilsgarantin bibehålls vid bilservice hos Bosch Car Service! Upplev magin, låt oss serva din bil. Välkommen! www.boschcarservice.se

Dela upp betalningen räntefritt! Vi gör allt för din bil!

20 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

www.gasolbutiken.se • Gasol på lösvikt 29:-/kg • Gasolkaminer • Gasolprodukter • LPG-gas 10:-/lit

En del av

Piscators Bil AB N Industrigatan 3 688 31 Storfors Tel 0550-622 83 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

Vi är certifierade enligt nya lagkraven för AC service i fordon och har lång erfarenhet av AC- reparationer.

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors Tel. 0550 - 622 83 www.piscatorsbil.se 10 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

21


Alla i Storfors får möjlighet till fiberanslutning

Minijoggen startar klockan 11.00 utanför fd Elon på Djupadalsgatan.

Minijogg & marknad lockar återvändare Lördag 16 september är det dags för Storforsmârken och Minijoggen. Redan vid tiotiden öppnar marknaden, så det finns tid att strosa runt innan startskottet för joggen går. Storforsmarken arrangeras för 36:e gången i år och traditionellt är det en återvändarhelg när man träffar vänner och bekanta. - Jag flyttade själv till Storfors när jag var elva år och jag minns att man väntade på just den här helgen långt i förväg. Jag fick egna pengar och fick gå själv med mina kompisar, det var stort då, skrattar Ann Sohlberg, som är den som håller i trådarna i år. Det är Storfors FF som driver hela arbetet med Storforsmârken och Ann räknar med att minst ett 30-tal ungdomar och föräldrar kommer att hjälpa till som funktionärer på olika ställen och med städningen efteråt. - Det här är ett jätteviktigt arrangemang för oss, det är årets största inkomstkälla för föreningen, berättar hon. I år räknar man med ett 80-tal knallar och det kommer som vanligt även att finnas en hel del föreningar på plats. Man kommer bland annat att få chans till luftgevärsskytte. Davids tivoli återvänder, men på grund av bygget av nya resecentrum kommer man enbart att hålla till utanför Kulturhuset/Folkets hus. - De ska försöka ta med någon ny karusell också, vi får se vad som ryms, säger Ann, och berättar att det

även blir en scen med underhållning utanför kommunhuset. Minijoggen, som arrangeras av Föreningen Storfors Skidor, riktar sig till barn under tio år. Starten går klockan 11 och anmälan görs direkt vid starten på Djupadalsgatan vid fd Elon (från 10.30). Startavgiften är 20 kronor, och alla löpare får guldmedalj. På kvällen arrangerar Folkets Hus Restaurang & Pizzeria marknadsdans med bandet Just Kidding klockan 22-02. EVA WIKLUND

Fibernät byggs ut i allt snabbare takt i hela landet. Sju av tio hushåll och företag i landet har nu tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit/s enligt PTS (Post- och Telestyrelsen) senaste kartläggning. En fiberanslutning betraktas av allt fler som standard och enligt mäklare efterfrågar numera de flesta husspekulanter fiber. Men landsbygd och mindre orter släpar efter. Det är viktigt att Storfors får samma förutsättningar som andra kommuner för att kunna utvecklas mot ett alltmer digitaliserat samhälle. Genom att alla hushåll, företag och offentliga verksamheter får en stabil uppkoppling i form av fiber, läggs grunden för denna utveckling i Storfors kommun. Det har nu öppnat sig möjligheter att kunna erbjuda alla hushåll och företag i Storfors kommun att ansluta sig till fiber. Kommunens samarbete med IP-Only, och att det nu finns tillgängliga bidrag, gör det möjligt att bygga ut resterande delar av kommunen (som inte byggs av Telia eller Bjurtjärns fiber).

Information & bokning av plats: Ann Sohlberg 076- 126 60 33 På landsbygden krävs bidrag för att få en rimlig kostnad för hushållen, så det gäller att passa på att beställa nu när IP-Only genomför försäljningskampanjer så man får del av dessa bidrag. Det kan bli väldigt dyrt om man vill ansluta sig efter att nätet byggts och får stå för hela kostnaden själv. IP-Only kommer under hösten att genomföra försäljning till hushållen på landsbygden och i de villaområden i tätorten som inte omfattats av Telias kampanjer. Även företagen kommer att kontaktas för ett fibererbjudande.

Några bilder från förra årets välbesökta marknad.

Björn Kjerrulf Bredbandssamordnare Tel: 0550 - 880 36 Mail: bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se

I frêske lufta nr 5 l 6 september 2016 Informationstidning för Storfors kommun

11


Björn Albinson med två deltagare i den studiecirkel som arrangerades för att öka verksamheten i området.

FOTO: Henrik Hyllsjö

Kulturarvsdag med öppet brandmuseum 10 september

Efter 59 tuffa träningsdagar är det ingen match att klättra i rep för Sabina Moberg och Tommy Norberg. Peppade av Jimmy och Susanne Wernström. FOTO: Eva Wiklund

Bootcamp ger styrka & glädje När gymägarna Jimmy och Susanne Wernström kom på en ny idé lånade de det amerikanska uttrycket ”Bootcamp”. På facebook erbjöd de ett gratis men tufft träningsläger för två personer i 93 dagar. Ett läger som Sabina Moberg och Tommy Norberg nu tagit sig mer än halvvägs igenom. - Det var en impulsgrej att söka. Jag hade aldrig trott att det skulle bli jag, säger Sabina, som hunnit med 59 tuffa pass när vi träffar henne. - Vecka tre bröt jag ihop totalt och trodde aldrig att jag skulle kunna slutföra detta, men idag är jag en starkare, piggare version av mig själv, skrattar Sabina. Träningen har också fått andra effekter som att muskler ersatt fett och att klädstorlekarna har minskat. - Sen har både du och Tommy fått bättre självförtroende, eller hur, säger instruktören Jimmy. Båda nickar instämmande och Tommy berättar att det var hans fru som övertalade honom att anmäla sig.

Boxning tilltalar Sabina.

Tommy trivs på gymmet.

- Hon ville att jag skulle bli piggare och gladare för att orka med barnen bättre, säger han. Själv såg han det som en riktig utmaning och första veckan blev riktigt jobbig. - Jag hade ont överallt och kunde knappt röra mig, ännu mindre sova, säger han. Idag har han minskat i vikt och blivit starkare och han ger en eloge till sin fru som ställt upp. - Om inte hon hade skött mer av markservicen så hade det inte fungerat. Sedan får det bli hennes tur, säger han. Träningen har pågått hela sommaren med två träningspass per dag och med sammanlagt minst åtta timmars träning i veckan. Ibland på gymfabriken och ibland hemifrån. De har sprungit, simmat, yogat, klättrat i rep, lyft, kastat, hoppat och mycket annat. Dessutom har

de fått hjälp med ett kostschema. - Mitt mål har varit att piska dem in i väggen varje pass, att få dem att klara lite mer än de tror att de kan. Det är då som träningen ger resultat, säger Jimmy. Sabina säger att hon delvis ändrat inställning. - Rädslan för att ta i har försvunnit. Något av det allra roligaste har varit att klara saker som jag aldrig trodde att jag skulle göra, säger hon. För Tommy har träningen blivit ett måste. - Jag blir rastlös så att det kryper i kroppen om jag inte får ta ett träningspass varje dag, säger han. För Susanne och Jimmy har det varit roligt att få följa testpersonernas framgångar. - De har verkligen gjort en fantastiskt träningsresa, säger Susanne. EVA WIKLUND

12 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Söndag den 10 september är det kulturarvsdag. I Storfors håller Brandhistoriska museet öppet med fri entré klockan 1015, det blir tipsrunda (barn- och vuxenfrågor) i badhusparken och gratis korvgrillning vid museet. - Vi vill gärna hålla öppet den här dagen och kanske fånga upp fler människor som vill vara med och utveckla området, säger klubbens ordförande Björn Albinson. Inne i museet får man känna på och klättra på nästan alla föremål, även de stora gamla brandbilarna. Det finns fina akvareller som visar Storfors historia mellan 1588 och 1988 och många intressanta föremål. - Vi bjuder på en tipspromenad med frågor om bruket, hotellet, stampen, kraftstationen med mera, säger Björn Tipsrundan kommer att finnas i badhusparken, strax intill muséet. - Vi hoppas på riktigt många besökare. Muséet och parken är verkligen ett kulturarv väl värt att visas upp. Dessutom brukar alla barn ha väldigt roligt här, säger han. Under dagen kan man även lämna sport och fritidsprylar till kampanjen #GeBortTillSport här.

Badhusparken har en intressant historia.

Brandmuséet är klättervänligt och roligt för barn.


Fler deltidsbrandmän söks i Storfors Deltidsbrandkåren i Storfors behöver förstärkning. Vi besökte ett av arbetslagen under en intensiv övningsdag. Fyra helger i rad har deltidsbrandmännen i Storfors övat på olika räddningsinsatser. De har räddat en plåtko som gått ner sig vid Mögsjöns strand, plockat skadade ur en krockad bil, hämtat hästar ur ett brinnande stall och räddat en nödställd upp ur vattnet. - De har löst alla uppdrag på ett otroligt bra sätt, säger brandman Jonas Nilsson, som leder den sista lördagens övning. I Storfors finns 20 deltidsbrandmän, men man skulle behöva vara ytterligare sex-sju stycken. Räddningstjänsten har ständigt behov av att rekrytera fler och när industrier försvinner från en ort blir det problem. - De som jobbar inom kommunen får ofta täcka upp jouren på dagtid för de som jobbar utanför Storfors. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som jobbar och bor på orten, säger Jonas. När larmet går ska brandmännen kunna ge sig ut fem minuter efter ett larm. Då måste man både bo och jobba i närheten av stationen, samtidigt som man har en arbetsgivare som är villig att släppa iväg sina anställda. Varje år rycker Storfors brandmän ut på cirka 60-70 larm. Brandmännen ska öva under 52 timmar per år och vid tolv tillfällen. Den här gången är det Jonas Nilsson och Patrik Ruud, heltidsbrandmän från Kristinehamn, som planerat och leder övningen. Brandingenjör Henrik Winkler, som idag är räddningschef i beredskap, finns också med. Gruppen klarar de olika momenten genom snabbhet, samarbete och eftertanke. Pontus Löfgen gillar upplägget. - Det här är jättebra. Man lär sig att jobba ännu bättre tillsammans och får tänka till lite. Väldigt bra att ledningen medverkar också, säger Pontus som jobbat som deltidsbrandman i tio år och som styrkeledare det sista året. - Det här är inget man gör för pengar, utan det är ett intresse. Kamratskapen är fantastisk och det är en skön känsla att kunna hjälpa folk, säger han. Plåtkon lyfts varsamt upp i stående ställning med hjälp av ett träd, block och vinsch innan man gör nästa moment. Framme vid det brinnande stallet, i nästa övning, rullar man ut flera extra slangar

Plåtkon är räddad.

Elever agerade i trafikövningen.

FOTO: Lars Larsson

Rökdykare gör sig redo vid stallet.

Hästägarna Kicki Karlsson och Jessica Palm instruerar i stallet.

och förbereder för rökdykning. Sedan får hästägarna Kicki Karlsson och Jessica Palm ta över och berätta hur en häst fungerar i stress. Var och en får också öva på att ta fast och leda ut hästen. - Hästarna kanske är fogliga nu, men så kommer det inte vara om det brinner. Ett knep är att närma sig från sidan och inte rakt framifrån, berättar Kicki. Efter dagens sista övning är Jonas Nilsson lyrisk.

- Det här var så bra att jag nästan blir rörd. De gjorde allt rätt och mer därtill, säger han. EVA WIKLUND FLER BRANDMÄN BEHÖVS Den som är intresserad av att jobba som deltidsbrandman i Storfors kan kontakta PerErik Andersson tel 070-31 602 92. Det krävs att man är fullt frisk, klarar testerna och att man bor och arbetar så nära stationen att man kan vara på plats inom fem minuter vid ett larm. Deltidsbrandmännen utbildas internt och får även möjlighet att ta c-körkort.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

13


Välkommen till Kommunfullmäktige i Bjurtjärn 9 oktober kl 18 Kylan kommer krypande! Köp pellets till bra pris hos Bil & Kaross. Du kan delbetala din pellets på mycket förmånligt sätt! Köp två pallar så levererar vi till dörren utan extra kostnad (inom Storfors närområde).

Pris vid fyra pallar: 2190 kr per pall Pris vid två pallar: 2400 kr per pall Pris vid en pall: 2500 kr per pall

Kommunfullmäktige sammanträder ibland på andra platser än i Kulturhuset i Storfors. Måndagen den 9 oktober 2017, hålls kommunfullmäktige i Bjurtjärns Församlingshem kl 18.00 och allmänheten är varmt välkommen att vara med. Innan sammanträdets öppnande finns möjlighet att ställa frågor under punkterna ”Allmänhetens frågestund” och ”Ordet är fritt”. Föredragningslista finns på kommunens officiella anslagstavla i Kommunhuset samt på kommunens hemsida www.storfors.se.

TE:s

Vänd dig med förtroende till AL LT JÄ N ST mig när det gäller; trädgårdsarbeten, röjning trädfällning, jordfräsning med mera!

SVENSKTILLVERKAD KLASS 1 PELLETS

Storfors Bil & Kaross AB Industrigatan 8, Storfors Tel 0550-622 22

När Närdu du behöver behöver vård vård

TE:s Alltjänst, Bjurbäcken, Thomas Eriksson Tel 070-315 27 14 E-post: thomase393@gmail.com

Nytt från din vårdcentral

Det är alltid din vårdcentral du har tidigare arbetat i Kristinhamn Fredrik Hallén är ny ringer under dagtid om du inte och Filipstad och kommer till att enhetschef på vårdcenär så allvarligt sjuk att du ska börja med jobba fram till årsskiftet. tralen,112. han har ringa Hostidigare oss finns läkare, Vi kommer även att ha kvar några jobbat som sjuksköterdistriktssköterskor och andra hyrläkare. ska på kirurgkliniken, specialutbildade sjuksköterskor barnavdelning och nu barnmorskemottagning, barnavårdsJourcentralen på helger senast som asylskötercentral, ungdomsmottagning samt På helger och helgdagar hjälps ska i Kristinehamn. tillgång till laboratorium. Vi utreder läkare på oika vårdcentraler under sommaren ochNubehandlar alla vanliga sjukdomar, åt att bemanna jourcentralen i har vi reducerad verk-psykiska problem. Kristinehamn. Kontakta oss via symtom och lättare samhet och då kan detvi dig vidare. Vid behov remitterar sjukvårdsrådgivningen 1177. ta lite längre tid innan Fredrik Hallen är ny enhetschef på vårdcentralen. du får tid hosnyoss på Olof Larsson läkare Allvarligt sjuk eller skadad medicinsk bedömning Våra telefontider är mottagningen. Vi ber Från och med vecka 33 kommer Om du är allvarligt skadad eller sjuk som avgör hur snabbt ändrade under vecka dig ha överseende medatt börja doktor Olof Larsson arbeta och behöver ambulans ska du ringa dig hjälp. 25 – 32, se nedan. detta. Det är alltidi Storfors. en vi erbjuder på vårdcentralen Han SOS-centralen på telefon 112.

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Doktor Ann-Britt Nyberg Rådgivning och akut Barnmorskemottagning Mina vårdkontakter via & Telefontider ungdomsmottagning Måndag - fredag kl 8.00Lyssna avmed telefonsvararen internet: Kontakt läkare bokas via Rådgivning BVC 9.30 och kl 13.00 – 14.30, Under 26 -33 för tider under sommaren. www.minavardkontakter.se rådgivningen som kan boka telefonMåndag - fredag kl 8.00- 9.30 Onsdag klvecka 08.30-09.00 tel 0550-657 02 hänvisar vi till Filipstad tel 0550-65715 samtal eller besök på vårdcentralen. Måndag - torsdag kl 13.00 – 14.30, Torsdag kl 13.00-13.30 0590-188 12 samt Doktor Margareta tel 0550-657 02BVC telefontider Ulla Eriksson 0550-657 08 Kristinehamn 0550Torsdagar 8-8.30, Laboratoriet Laboratoriet Fermhede Britt-Louise 863 60. Östin 0550-657 14 vecka 25 - 28 Britt-Louise Telefontider: Enhetschef vårdcentralen Telefontid: Lyssna av telefonsvararen Östin, tel 0550 - 657 14 Måndag - fredag kl 11.00Måndag - fredag kl 11.00-11.30, Ingela Agnarsson för tider under sommaren. En liten påminnelse! vecka 29 – 32 Kati tel 0550-65710 0550- 65725. För tidsbeställning Tel 0550-86304 11.30, tel 055065725 Om du fått en akuttid kan det tel Kotkama, tel 0550–657 08 ibland bli väntetider på grund av till laboratoriet ska man ringa direkt till laboratoriet under telefontiden. E-tjänster via 1177.se andra akuta händelser. Vi sjukgymnast tar hand Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan i centrala finns även apotek & Ej till rådgivningstelefonen. Kontakta oss via3e-tjänster påStorfors. Här om dig så snart som möjligt. webbsidan www.1177.se

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast 14 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2017

Kanalen En tidning för Storfors församling l Nr 5 l 2017 l årg 12

Har du fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan? Då kan du vara med och rösta i årets kyrkoval 17/9! Vad vill du att kyrkan ska göra eller satsa på? Vad tycker du är viktiga frågor för kyrkan att ta upp? Genom att rösta i kyrkovalet har du möjlighet att påverka kyrkans arbete både lokalt, regionalt och nationellt. När du röstar i kyrkovalet är du med och påverkar vilka som ska vara med och styra kyrkan fyra år framöver. Din röst är väldigt viktig och gör stor skillnad. För att kunna rösta behöver du ett röstkort som du får hemskickat några veckor innan valet. Det röstkortet tar du sedan med dig till vallokalen där du tar tre valsedlar, vit=lokalt, rosa=regionalt och gult=nationellt, och lägger dem sedan i kuvert och går fram till valförrättaren med ditt röstkort och legitimation. Ta chansen att göra din röst hörd!

Röstmottagningsställen och vallokal för kyrkovalet Förtidsröstning kommer att ske i Storfors församlingshem vecka 36 (4/9-9/9) och vecka 37 (11/916/9) Vallokalen är öppen mellan kl 9.00-12.00. Kvällsöppet måndagarna 4/9 och 11/9 kl 17.00-20.00. Vallokal på valdagen den 17 september Storfors församlingshem öppet mellan kl 9.00-11.00 och 16.00-20.00. Röstmottagningsställen den 17 september Lungsunds församlingshem öppet kl 12.00-15.00 Bjurtjärns församlingshem öppet kl 12.00-15.00.

Kyrkovalet söndag den 17 september Varför ställer du upp som kanddiat till kyrkovalet? Emelie Nordgren, Kyrklig samling i Storfors församling Ålder: 19 år Intressen: Ridning, hästar, sjunger i kyrkan, kyrkvaktmästare - Jag fick frågan i höstas och känner att det kanske behövs en yngre generation i kyrkan. Det är viktigt att få de yngres perspektiv på verksamheten även om vi redan har en väldigt bra barn- och ungdomsverksamhet. - För mig har kyrkan betytt väldigt mycket ända sedan jag var tio år. Jag har alltid känt mig välkommen och trygg där och det har funnits människor att prata med och lita på. I kyrkan har jag alltid kunnat få hjälp med nästan vad som helst.

Peter Farrington, Kyrklig samling i Storfors församling Ålder: 69 år Intressen: Resor, att snickra, trädgård, barn och barnbarn -Jag satt tidigare som ordförande i Bjurtjärns församling, men släppte det eftersom jag reste så mycket i jobbet. Det känns bra att komma tillbaka och jag tycker inte att det ska vara politik i kyrkan. - För mig är kyrkan en fantastisk samlingspunkt. När något svårt händer finns kyrkan alltid där och ställer upp och folk söker sig dit. - Viktigt för mig i kyrkan är budskapet att alla är lika värda. Dessutom vill jag bevara kulturarvet med våra fina kyrkor. Thomas Backelin, Storfors arbetarparti Socialdemokraterna Ålder: 66 år Intressen: Fotografering och olika politiska uppdrag - Jag vill bevaka socialdemokraternas intressen i kyrkofullmäktige. Idag är det inte längre så mycket politik i de kyrkliga frågorna, men det fanns en tid då det var det. - Det fanns krafter som ville att privatpersoner skulle betala mycket mer själva när det gäller den kyrkliga servicen, och det tycker inte vi. - För mig är ungdomsverksamheten viktig och att kyrkan får vara en samlingspunkt för både yngre och äldre. Aurea Rioflorido Karlsson, Storfors arbetarparti Socialdemokraterna Ålder: 58 år Intressen: Promenader, skog, natur, trädgård. Jobbar som undersköterska. - För mig är det ett ansvar att bevaka våra frågor politiskt även i kyrkofullmäktige. Jag jobbar både i kommun och landsting. - För mig är kyrkan en stor trygghet. När jag kom hit 1988 var jag katolik, men vi sökte oss till den protestantiska kyrkan, som liknar den katolska. Kyrkan är en fin mötesplats. - Det viktigaste är ungdomsverksamheten, att den är bra så att de unga har någonstans att samlas.


Vallistor, Kyrkofullmäktige Kyrklig samling i Storfors församling 1 Andris Viduss, Sf 2 Brita Jansson, Sf 3 Anders Nordell, Btj 4 Lars Rönngren, Lu 5 Toni Lysholm Christensen, Sf 6 Synnöve Skeppstedt, Btj 7 Emelié Nordgren, Sf 8 Per Höjevik, Btj 9 Ronja Skeppstedt, Btj 10 Peter Farrington, Btj 11 Ingalill Lindqvist, Lu 12 Celia Pakkonen, Sf 13 Solveig Hedlund, Sf 14 Birgitta Westholm, Btj 15 Göran Hedlund, Sf 16 Alf Andersson, Sf 17 Ingrid Andersson, Btj 18 Birgitta Hagström, Btj Storfors arbetarparti, Socialdemokraterna 1 Bo Löfgren, Sf 2 Marie-Louise Andersson, Sf 3 Thomas Backelin, Sf 4 Ingrid Resare, Sf 5 Sigurd Bergqvist, Sf 6 Aurea Rioflorido Karlsson, Sf 7 Glenn Aspnes, Sf 8 Marie-Louise Sandberg, Sf 9 Jan-Rune Kristensen, Btj

Ur församlingsboken Döpta 13 maj 10 juni 17 juni 22 juli

Allan Nilsson Axel Lindberg Johansson Silje Larsson Ebba Cederberg

”Herre, bevara dem i ditt förbund”

Vigda

10 juni 8 juli 22 juli

Simon Andersson och Ida Mossfeldt Fredrik Karlsson och Lisa Andersson Rickard Österberg och Emma Gullbrand

”Herre, välsigna deras liv tillsammans”

Avlidna 17 april 19 april 26 april 26 april 4 maj 8 maj 16 maj 23 maj 27 maj 1 juni 9 juni 24 juni 27 juni 4 juli 5 juli 7 juli 9 juli 21 juli

Stina Näslund Inger Larsson Selma Kämpeskog Ingrid Hansson Birgit Skoglund Ulla Sundahl Gunnar Larsson Tore Lindberg Eva Hallberg Irma Kallinen Klaus Bröll Ulla Thörfeldt Slettvoll Siegfried Löllke Barbro Ranström Bo Henning Kerstin Brattén Maja Larsson Ingrid Maria Alexandersson

”Herre, skänk dem som sörjer din tröst”

Örjan Alexandersson delade ut kamratpriset till Ludwig Andersson och Linnéa Therus.

Kamratpriset i Bjurtjärn gick till Ludwig och Linnéa Bjurtjärns sockenråds Kamratpris för år 2017 tilldelades Ludwig Andersson, klass 3 och Linnéa Therus, klass 5 med juryns motivering : ”Vi känner att Ludwig / Linnéa är just en sådan elev som Kamratpriset är skapat för.” Här är några uttalanden från de nomineringar som kommit in från Ludvigs kamrater: ”Han är alltid vänlig, han tar hand om mig när jag blir ledsen, han är snäll och en gång

när jag ramlade så hjälpte han mig in.” Om Linnéa har man uttalat: ”Hon är alltid snäll och rolig, hon är aldrig elak mot någon annan, hon kan lyssna på vad man vill säga, hon är rolig och snäll även när andra inte är det, hon hjälpte mig när jag skadade ryggen.” Priset delades ut av Örjan Alexandersson från Bjurtjärns sockenråd. Vi gratulerar Ludwig och Linnéa till priset!

Almanackan Storfors 10 sept 11.00 Upptaktsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten, Gunnel Blomgren. Konfirmandjubileum och inskrivning av nya konfirmander. 17 sept 15.00 Psalmgudstjänst Gunnel Blomgren 24 sept 11.00 Mässa på finska Jonatan Edlund 15.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren 1 okt 15.00 Söndagsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten 8 okt Tacksägelsedagen 15.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning. Elsie Schwab Hollsten och Sandra Björk 15 okt 15.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren

22 okt 18.00 Taizé-mässa Elsie Schwab Hollsten, Nathalie Wegner och konfirmander

Lungsund 17 sept 11.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren 1 okt 11.00 Söndagsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten 15 okt 11.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren

Bjurtjärn 12 sept 11.00 Kyrkbacksträffen i Bjurtjärns församlingshem 14 sept 18.00 Församlingsafton i förs. hemmet, med JohnElis Hollsten & Ollaan. Sång o musik, servering och lotteri till förmån för Världens Barn-insamlingen.

21 sept 18.00 Berättarafton i församlingshemmet, med Håkan Henriksson under temat ”Vem var bergsmannen?” 28 sept 18.00 Andrum 8 okt Tacksägelsedagen 11.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning. Elsie Schwab Hollsten och Sandra Björk 10 okt 11.00 Kyrkbacksträffen i Bjurtjärns församlingshem 19 okt kl 18.00 Berättarafton ”Det var i min ungdoms fagraste vår” 26 okt kl 18.00 Andrum 29 okt kl 11.00 Gudstjänst i Luthers anda. Gunnel Blomgren avtackas.

Med reservation för eventuella ändringar


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2017

Kantor Clas Andersson byter församling I nio år har Clas Andesson jobbat som kantor i Storfors församling. Nu går han vidare till jobbet som kantor i Filipstads församling.

- Jag blev tillfrågad och då kändes det som en spännande utveckling att få prova en ny miljö, säger Clas, som allra mest uppskattat bredden och variationen i jobbet i Storfors. - Det har varit väldigt roligt att få jobba med körer, musikalgrupper och sångelever, säger han. Han kommer att sakna stämningen och gemenskapen i församlingen. - Det är ju alltid människorna man

Clas har lett både körer, barnkörer och musikalgrupper.

saknar, men samtidigt kändes det rätt att prova något nytt, säger han. Vi tackar Clas för tiden i Storfors församling och önskar honom lycka till med det nya jobbet.

Konfirmandjubiléum

Söndagen den 10 september inbjuder vi till Upptaktsgudstjänst i Storfors kyrka kl 11.00. I och med den har alla verksamheter startat inför hösten. Samtidigt inbjuds de som konfirmerades i Storfors 1957, 1967 och 1977 till en återsamling. För många blir det säkert ett kärt återseende och många minnen kommer att delas. Det blir också inskrivning för årets nya konfirmander.

Berättarafton i Bjurtjärn

Torsdag 21 sept kl 18:00 i församlingshemmet, ”Vem var bergsmannen?” Vi får besök av Håkan Henriksson från Arkivcentrum i Örebro som svarar på den frågan. Sam.arr Bjurtjärns hembygdsförening och församlingen. Servering.

Storforsträffen

Kl 14:00 i Storfors församlingshem 13 sept Kenneth Sandén berättar om nya äldreboendet. 27 sept TOGGE´s 11 okt Allsånger om “Det goda i vardagen” Gunilla & Eva Välkommen till gemenskap vid kaffeborden!

Fortsatt säkring av gravstenar

Veckan avslutades med midsommardans.

Full aktivitet på sommarlägret i Lungsund Första veckan på sommarlovet anordnades ett sommarläger vid Lungsunds församlingshem för barn mellan 7-9 år.

Barnen har spelat minigolf, badat och lekt olika lekar. En dag kom två hästar så de barn som ville fick prova på att rida. Sista dagen firades midsommar. Då kläddes midsommarstången, sedan blev det dans kring den och lite stafetter. Barnen bjöds på lunch varje dag innan de åkte hem med bussen som även körde dem till lägret på mornarna.

Arbetet med att säkra gravstenar pågår. De stenar som har återgått till församlingens ägo och som är klassade som ”mycket värdefulla” och ”värdefulla” är åtgärdade. Det som återstår är de stenar som ägs av resp gravrättsinnehavare. Dessa skall vara åtgärdade senast den 30 september i år. De stenar som därefter inte är åtgärdade kommer att läggas ner. Detta på grund av att de utgör en säkerhetsrisk för besökande. Vi fortsätter också att söka gravrättsinnehavare till ett antal gravar. Vilka gravar det gäller framgår av de skyltar som finns på kyrkogårdarna.

Reservera för julkonsert

Reservera redan nu, torsdagen den 28/12 för en julkonsert med bröderna Rongedahl och körer i Bjurtjärns kyrka. Mer information kommer senare.

Barnen fick prova på ridning.


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2017

Vart kan jag vända mig? Pastorsexpeditionen i Storfors Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors Tel 0550-600 42 storfors.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00 Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00 Församlingshemmet, Bjurtjärn Tel 0550-320 16 Församlingshemmet, Lungsund Tel 0550-700 31 Kyrkoherde Gunnel Blomgren 0550-658 53 sms 073-062 73 05 gunnel.blomgren@svenskakyrkan.se Komminister Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-528 88 63 elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se Kantor Eva Lundell 0550-65856 sms 072-505 60 56 eva.lundell@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-diakoni Gunilla Bengtsson 0550-65858 sms 070-740 27 22 gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se Fritidsledare/ungdomsledare Nathalie Wegner 0550-658 65 sms 070-353 28 63 nathalie.wegner@svenskakyrkan.se Barnledare Sandra Björk 0550-658 60 sms 070-781 81 81 sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-finsk verksamhet, Merja Piispanen 0586-688 30 merja.piispanen@svenskakyrkan.se Arbetsledare-kyrkogård (maj-okt) Karin Sakuth 073-026 34 18 Assistent Eila Backelin 0550-658 51 sms 070-365 68 97 eila.backelin@svenskakyrkan.se Vaktmästare Åke Gustafsson 0550-65862 sms 070-740 27 33 ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se Kyrkofullmäktiges ordförande Andris Widuss 0550-612 06, 070-668 03 05 andris.widuss@storfors.se Kyrkorådets ordförande Brita Jansson 0550-60011, 070-316 68 67 brita.l.jansson@svenskakyrkan.se Blomsterfonderna Tel 0550- 600 42, Blomsterfondernas bankgiro 5362-5745. Pengarna i fonden skall enligt beslut i Kyrkorådet användas till: 1. Blommor vid hembesök. 2. Födelsedagsfest en eller två gånger per år för församlingens äldre. 3. Julpengar till behövande efter ansökan till kyrkorådet.

Att välja livet! Mycket av vår tid upptas av olika val vi behöver göra. Det börjar redan när vi är riktigt små och så fortsätter det hela livet. Vi fostras faktiskt in i att välja… Många gånger är det roligt att få välja eller bestämma. Och de här valen blir till minnen som vi bär med oss och känner oss tacksamma över – förhoppningsvis så länge vi lever. Det finns val vi gör som är betydande för resten av våra liv men så finns också de val som bara är avgörande för de närmaste veckorna och månaderna. I skrivandes stund står jag ännu en gång inför ett sådant val. Min man och jag behöver välja ett resmål för vår stundande semester. Eller så kanske vi ska välja fler mål under vår semester – bara för att vara på den säkra sidan? Ja, det kan ju ställa till det för mig som ibland kan ha väldigt svårt för att bestämma mig. Men nu är vi ju två om detta och det tycker jag är väldigt skönt. Men så finns också de val vi gjort som kan kännas väldigt tunga att bära med sig. Och många gånger kan vi känna oss ensamma att bära på en sådan börda. För vissa valmöjligheter kan kännas som ett ok som läggs på våra axlar. Men det viktigaste är att inte låta sig tyngas ner av sådana val utan inse att vi alltid har nya valmöjligheter.

Världens barn-insamlingen

Årets kampanj ligger under tiden 29 sept – 8 okt. Men vi tjuvstartar lite och finns med på Storfors marken 16 sept och vid vallokalerna 17 sept med insamlingsbössor, samt låter kollekten vid gudstjänsten i Storfors 24 sept få gå till Världens barn-insamlingen. Därutöver kommer ni att få del av information om insamlingen i våra olika verksamheter under insamlingsperioden. Tack för din gåva! Varje krona behövs till barnen.

Vill du vara med och avtacka kyrkoherden, Gunnel Blomgren, som nu går i pension? Välkommen söndag 29 okt till gudstjänsten kl 11.00 i Bjurtjärns kyrka, med förtäring efteråt i församlingshemmet. Anmälan senast 20 oktober till expeditionen 055060042 (må-fr 10:00-12:00).

I september månad, närmare bestämt den 17 september är det kyrkoval, d v s val av de personer som genom ditt och mitt val får ett stort ansvar för hur vår församling kommer att ledas och utvecklas under åren 2018-2021. Och därför vill jag uppmana dig som är medlem i Svenska kyrkan och medlem i vår församling att använda dig av din rösträtt och på det viset också påverka arbetet i vår församling. Det är du som väljer om du vill välja … Ja livet består av många olika val. Val som kan påverka oss under en kort period och val som kan påverka oss under lång tid framöver. Men glöm aldrig bort att livet är så mycket mer. För vilka val vi än väljer för oss själva så finns det någon som har valt oss. Som finns (om än osynlig) vid vår sida och vill hjälpa oss och finnas med oss i alla våra livsval. Gud vill det bästa för dig och mig – oberoende vilka semestermål vi än väljer eller vilka andra val vi bestämmer oss för – så har Gud redan valt oss. Gud älskar oss sådana vi är och det vill han visa dig och mig om vi väljer att låta honom ta del av vårt liv. Gud välsigne dig och dina val i livet! Elsie - präst

Kyrkan och Luther på mârken

Vi kommer finnas på plats på storforsmarken 16/9! Då 2017 är reformationsår så kommer vi under dagen att få besök av Martin Luther och hans fru Katharina von Bora. Vi kommer ha ansiktsmålning och erbjuda pyssel som på Luthers tid för barnen.


Härliga räksmörgåsar & lunch! Matiga sallader, tacotallrik, soppa, smörgåsar & fika Öppet: Månd-fred 11-19 Välkommen för lunch eller fika i vårt mysiga café - eller beställ mat för avhämtning. På menyn; lättare rätter som sallader, tacotallrik och soppor (även ärtsoppa & pannkakor), smörgåsar, hembakade bullar, våfflor. Självklart kan du också spela biljard! Du kan också boka våra lokaler och servering på kvällar eller helger. Vi har fullständiga rättigheter.

Välkommen på after work! Första fredagen varje månad från klockan 16 och framåt. Höstens första after work är 6 oktober. Musik, dryck, räkmacka, biljard och dart. Bokas på 0550-603 21.

r k 0 7

BILJARDCAFÉET Baggetorpsv. 4 A , tel 0550-603 21

BILJARDCA

PRESENTTIPS! Presentkort på biljardspel - inklusive instruktion

Kom & spela! Biljardcaféet ligger i det röda huset intill Helianthus blomsterbutik. Vi bjuder på gratis spel för tjejer på tisdagar och för seniorer på torsdagar.

en Avlopp t t a V Vä rme

Baggetorpsvägen 4B

Nu börjar vi med Räks Handskalade räkor, hem

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar. Vänd dig till Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även en certifi erad värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt! rörmoka re! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Ordinarie Öppett Mån‐Fre 11.00‐2 Sön 13.00‐21.0 Tel: 0730‐911 1

Nässundets Rör & Reparationer AB Adress: Nässundet, Hytte 10

Trädgårdsarbete

GRÄSKLIPPNING HÄCKKLIPPNING RENSA RABATTER KRATTA LÖV 50 % RUT- avdrag

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

Skylift

Ska du måla fasaden eller byta vindskivor eller något annat underhållsarbete som kräver en säker plattform.

Nu kan du hyra skylift hos oss! Besöksadress: Notbindarvägen 11 688 30 Storfors

Sandras.serviceteam info@sandras-serviceteam.se www.sandras-serviceteam.se

Välkomna att ringa!

kl. 10:00 - 16:00

073 - 839 13 27

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

19


Baptistkyrkan & Pingstkyrkan Alla gudstjänster /samlingar hålls i Baptistkyrkan om inte annat anges Söndag 10 september kl 11.00 Gudstjänst med Göran Isaksson som sjunger egna sånger och berättar Lördag 16 september kl 10.00-17.00 Storforsmârken med marknadscafé, marknads-loppis och underhållning Söndag 17 septembar kl 11 Gudstjänst med Öjvin Berbres Måndag 18 september kl 19.00 Bön Söndag 24 september kl 11.00 Gudstjänst med Gideoniterna som delar Biblar över hela världen Torsdag 28 september kl 19.00 Bibeln och Bön i second-handlokalen, Pingstkyrkan Söndag 1 oktober Kl 11.00 Gudstjänst med Thu nu Htoo, ungdomarna och barnkören Måndag 2 oktober kl 19.00 Bön Söndag 8 oktober kl 11.00 Gudstjänst med Kenneth Bergkvist Torsdag 12 oktober kl 19.00 Bibeln och Bön i Second-handlokalen, Pingstkyrkan Söndag 15 oktober kl 11.00 Gudstjänst med Öjvin Berbres och gemensamt församlingsmöte Måndag 16 oktober kl 19.00 Bön Sång & musik av ungdomar & vuxna under alla möten!

Öppet i Pingstkyrkan Nya stora Secondhandbutiken med café har öppet måndag-torsdag kl 13-17 samt fredagar kl 13-16. Rörverksgatan 6 (nära ICA) Info: Kirsi Kotkamaa 0550-618 14, mobil 073-520 97 45. Vi tar gärna emot saker du vill skänka! All vinst går oavkortat till hjälp i bla Burundi.

Öppet i Baptistkyrkan

Lördagar kl 18.00 Ungdomssamling Alla är varmt välkomna!

Vill du kontakta någon? Ring:

Ordförande Eero Karppinen Pingstkyrkan, 0550- 619 73 Ordförande Rose-Marie Holmberg Baptistkyrkan 073-788 24 30.

Modelljärnvägar ska ta plats i Stationshuset. FOTO: Kristina Elmström

Järnvägsstation för både stora och små tåg Runt järnvägsstationen i Storfors pågår förändringar. Resecentrum växer fram för att bli en funktionell plats för resenärer och bussar. Stationshuset rustas upp utvändigt samtidigt som det gamla godsmagasinet kommer att förses med fönster och renoveras invändigt. Där inne kommer det att finnas en modelljärnvägsutställning. Stefan Nilsson som också är redaktör för tidningen Modelljärnvägsmagasinet hoppas komma igång med den invändiga renoveringen så snart som möjligt. Han vill kunna öppna utställningen för turister, allmänhet och järnvägsentusiaster så fort det går. Planen är att kunna ha öppet någon eller några dagar i veckan året runt, men mer öppet under sommarperioden. Stefan hade intresse för modelljärnvägar redan som barn, men som för många andra avtog intresset i tonåren för att återupptas i vuxen ålder. Han har under åren samlat på sig ett antal modelljärnvägar och har en tid letat efter något ställe med plats för både utställning och redaktionslokal för arbetet med tidningen, så snart blir det Modelljärnvägsmagasinet i dubbel bemärkelse. -Det ska bli kul att se om man lyckas få ett lokalt intresse för modelljärnvägar

20 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Stefan Nilsson har konkreta planer på att förvandla godsmagasinet till utställning av modelljärnvägar.

här i Storfors med omnejd. Det är redan flera som har hört av sig för att bli prenumeranter av tidningen, säger Stefan. Föreningar för järnvägsentusiaster finns av olika slag, allt från föreningen Värmlandståg i Kil som har både veterantåg och modelljärnvägar till rena lokala modelljärnvägsklubbar eller löst sammansatta nätverk som träffas då och då för att bygga och köra modelltåg. Modelljärnvägar finns i olika storlekar där den vanligaste skalan är 1:87. Byggen kan vara från i storlek som en hylla eller litet bord till att täcka ett helt rum. Att hålla på med modelljärnvägar kan vara att konstruera och bygga egna landskap, hus och miljöer eller att intressera sig mer för tekniken och att köra tågen. KRISTINA ELMSTRÖM

Stefan Nilsson kan kontaktas på red@mj-magasinet.se


Nya medborgare välkomnades När familjedagen firades i Ravinen välkomnades också de som blivit svenska medborgare under året. - Det känns jätteroligt. Vi trivs i Sverige och vi trivs verkligen i Storfors, sade Magdalena Luszcz, en av de 31 inbjudna som fick ta emot flagga, biobiljett och en tröja av kommunalråd Hans Jildesten. Från scenen sjöng Anna Engh nationalsången accompanjerad av Philip Albinsson innan ett antal vita duvor släpptes och seglade mot himlen. Publiken hjälpte sedan till med allsång, Cirkus Alexei och Superhjältarna Elsa och Alva underhöll liksom en barnkör under ledning av Anna Engh. I hela stora Ravinenparken var det som vanligt ett myller och stort utbud av aktiviteter. Räddningstjänsten bjöd på åkturer och hantering av vattenslang, ponnyridningen hade fullt upp och kön till klättervägg och hoppborgar var lagom lång. Många passade på att äta och fika utomhus i det fina vädret och i tältet för ansiktsmålning ville många byta identitet för en stund. I gröngräset satt Wioletta Kosecka som flyttade från Polen till Storfors för 11 år sedan. - Familjedagen är rolig för hela familjen och speciellt för barnen, sade Wioletta, som trivs på nya hemorten. - Jag jobbar som hemspråkslärare i Karlstad och folk frågar hela tiden om jag inte ska flytta dit, men det vill jag verkligen inte. Storfors är mysigt och har en perfekt storlek, sade hon. Britt Lindgren från Filipstad hade också slagit sig ner i gräset. - Jag har barnbarn här och

Nya svenskar välkomnades av kommunalråd Hans Jildesten.

Ponnyridningen var populär.

FOTO: Eva Wiklund

Sångerskan Anna Engh bjöd både på solosång och sång tillsammans med barnkören.

brukar åka till det här firandet varje år. Allsången var jättetrevlig och jag tycker att det blir bättre för varje år, sade hon. Kultur- och fritidschef Olle Rodéhn, en av de ansvariga bakom festen, var helnöjd med dagen. - Det blev verkligen en folkfest som vi hade hoppats. Det är väldigt roligt att se så

#GeBortTillSport den 10 september Söndag den 10 september genomför TV4 initiativet #GeBortTillSport där man samlar in sport- och fritidsutrustning från allmänheten. All insamlad utrustning skänks sedan till Fritidsbankerna över Sverige, där sport- och fritidsutrustning kan lånas precis som böcker på ett bibliotek. I Storfors finns Fritidsbanken i Sporthallen. Den 10 september går Idrottens Dag av stapeln i Stockholm och det är därifrån som Nyhetsmorgon har sin huvudsändning, men även i Storfors (och på 50-talet andra ställen) samlar Fritidsbanken in alla sportoch fritidsprylar du vill avvara. Insamlingen sker vid Brandmuséet mellan kl 10 och 15, men du kan även lämna dina prylar vid Sporthallen. Fritidsbanken vill göra den här dagen till en folkfest, men programmet var inte klart vid tidningens pressläggning. Förra gången TV4 genomförde #GeBortTillSport, i oktober 2015, lyckades man samla in över nio ton utrustning på fem orter. Nu har man tio gånger så många insamlingsplatser, och hoppas på ett häftigt resultat.

Idrottsgalan hålls den 11 november

Klättringen var populär bland de unga.

många glada människor samlas på ett ställe, sade han.

Den 11 november arrangeras Idrottsgalan för andra gången i Kulturhuset. Idrottsföreningarna i Storfors skickar ett antal representanter till galan där de olika föreningarna också prisar personer som utmärkt sig under året.

EVA WIKLUND

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

21


Besök oss på Storforsmarken lördag 16 september Vi erbjuder:

Luftgevärsskytte mot fallmål för barn och vuxna. Kom och prata skytte med oss. Information: Alex Söderholm 073-032 79 54. Välkomna önskar Storfors Jaktvårdskrets

fonus.se

Personlig begravning När en person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne. Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01

e d n a d u j b r e s d a n k r a M

ORD PRIS 249

149

Dustett Dammsugarmunstycke 1990

Dammsug enkelt • Låg profil • För hårda och mjuka golv • Passar både runda och ovala rör

MARKNADSÖPPET

11-16

Erbjudandet gäller endast under Storforsmarken. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45 www.elon.se

22 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Bjurtjärnsloppet blir ny tradition När Jens och Carolina Andersson premiärstartade Bjurtjärnsloppet blev gensvaret stort. Hela 75 löpare kom till start och snabbast i mål var Oscar Eklöf från Karlskoga och Annika Kihlström från Kristinehamn. Tävlingen genomfördes i strålande sol och lockade både löpare och stor publik. För kringarrangemang med grillat och servering stod Kväggeshyttans byalag. - Byalaget har ju stor vana av större arrangemang och det märks, säger Jens, som är mycket nöjd med dagen. - 75 startande är precis lagom för oss den här första gången. Det hade blivit tufft med manuell tidtagning för fler, säger han. Löpare hade kommit från trakten men också mer långväga ifrån. - Jag är jättenöjd. Det känns väldigt roligt att så många ville komma, säger Carolina, som inte tycker att loppet behöver växa alltför snabbt. - Jag tycker själv att det är mysigare med de små loppen ute på landsbygden. De ger ofta ett bra kvitto på formen och det blir gemytlig stämning, säger hon. Vinnarna i dam- och herrklasserna gillade den fem kilometer långa banan och det lilla formatet. - Det är kul med de här små loppen och idag blev det en

75 löpare i olika åldrar kom till premiären av Bjurtjärnsloppet.

riktig fajt, säger Annika Kihlström, som fick kämpa för förstaplatsen som hon knep med tiden 21.10. Sara Jacobsson, som sprang för Örebro AIK, var tätt i hälarna hela loppet. Oscar Eklöf från Karlskoga, som vann herrklassen på tiden 17.45, låg bakom Dan Enqvist från Grava SK en stor del av loppet. På slutet spurtade han ifrån och vann med fem sekunder. - Han som drog sprang fort, men det gick vägen. Jag gillar den här typen av mindre lopp där det inte bli så stor anspänning, säger han. Återväxten i Karlskoga och

FOTO: Eva Wiklund

Glada vinnare i dam- och herrklassen.

Kristinehamn tycks också vara god. I klassen pojkar under 15 år vann Albin Björfeldt från Kristinehamn medan 13-åriga Tindra Pettersson från Karlskoga vann klassen

Resultat för Bjurtjärnsloppet 6 juni 2017, 5 km Herrklassen Oscar Eklöf Hagaby GoIF 17:45 Dan Enqvist Grava SK 17:50 Andreas Lindström Kils AIK 18:48

Flickor Tindra Pettersson, Karlskoga 30:40 Fanny Jansson Filipstads SF 33:43 Ines Rajala 44:03

Damklassen Annika Kihlström, Kristinehamn Multisport 21:10 Sara Jacobsson, örebro AIK 22:04 Tina Wallbom 23:34

Pojkar Albin Björfeldt, Kristinehamn Hockeyteam 21:42 Viktor Thoresson, Kväggeshyttans Byalag 23:43 Anton Kangasveri, Storfors IBF 24:14

fickor under 15 år. - Det var ganska mycket uppför en bit och lite tufft i skogen, men det var roligt, säger Tindra. När tätklungorna tunnat ut fortsatte löpare att jogga och gå in i mål. Att arrangera ett lopp för både elitlöpare och motionärer var Jens och Carolinas ambition. Nu blev nationaldagen i Kväggeshyttan en löparfest där alla kunde delta, precis som de planerat. - Det känns härligt. Nu får det här bli en tradition, säger Carolina Andersson. EVA WIKLUND

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

23


Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får, kanin, hund & katt. Även strö som spån, torv, torvmix och stallpellets. Nu har vi Krafft Low starsch - nytt foder för hästar som har fångproblem. 20 kg 299 kr. Öppet mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13 Ring oss gärna om inte tiderna passar!

Råglanda, 4 km från Storfors, tel 070-679 94 39

Välkommen in till oss och handla blomsterlökar till riktigt bra höstpriser! 10 stycken = 35 kr Många olika sorter Träffa oss också på Storforsmârken den 16 sept. Vi har fina erbjudanden!!

Helianthus Blomsterhandel Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15 Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14

Bergslagens Begravningsbyrå Jour dygnet runt och tidsbokning enligt överenskommelse. Vi ombesörjer även kondoleanser.

Anna Thörnqvist

Livsarkivet är ett dokument som underlättar för dina närmaste.

Djupadalsgatan 12 Storfors Tel. 0550-61006 Öppet: Måndag kl 10-12 samt enligt ök Hemsida: www.bergslagensbegravningsbyra.se

Apoteket Humlan

Det är lätt att hitta till oss!

Välkommen in - eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26 ICA

Stationsgatan

på er &

Storfors Spån & Foder i Råglanda

Buss& tågstation

Handla lokalt - stor egenvårdsavdelning

SLIPP VÄNTETID! Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT! Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.

24 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

Smedbygatan Hälsans Hus Vårdcentral Apotek


Nya toppspelare till Storfors BTK Två gånger har Storfors BTK fallit precis på målsnöret och fått nöja sig med SM-silver. Nu satsar man ännu en säsong med två nyvärvade toppspelare. - Vi får väl visa att det bli tredje gången gillt, skrattar tränaren Anders Hulth. Storfors förlorade sina två toppspelare Jessica Yamada och Tin-Tin Ho inför den kommande säsongen. Nu har man istället värvat grekiska Katerina Toliou och schweiziskan Rahel Aschwanden. 22-åriga Katerina är landslagsspelare och rankas som etta eller två i hemlandet. - Hon är en riktigt vass defensivspelare som även kan leverera en och annan attack. Det kan nog ställa till en del huvudbry för motståndarna, säger tränaren Tomas Bergqvist. Även 23-åriga Rahel är landslagsspelare och rankas som tvåa i Schweiz. Hon är en mycket bra allroundspelar och kommer att spela i fran-

Arbetet med att ta fram en vision för Storfors 2030 har pågått under våren 2017. Vid tre olika träffar deltog dryga hundratalet medborgare, anställda och politiker, under ledning av en konsult.

SM-silver förra säsongen - nu går Storfors BTK för guld igen.

ska tredjedivisionen under säsongen, vilket inte hindrar spel för Storfors. Kvar i laget sedan förra året är Hanna Hicks, Mariann Juhász och Lina Misikonyte. De lovade redan i våras att ge allt för ett guld den kommande säsongen. Anders Hult ser fram emot en spännande säsong. - Totalt sett tycker jag att vi har ett starkare lag än förra året. Vi har behållit tre bra grundspelare och får förstäkning med två nya toppspelare. Det ska bli extra spännande att se vilka överraskningar

Katerina kan bjuda på, säger han. Den 23-24 september spelar laget hemmamatcher i Storfors mot Dänningelanda och Spårvägen. - Vi ska vara med i guldstriden. Nu hoppas vi på att Sveriges bästa publik stöttar oss genom att komma och heja i Sporthallen, säger Tomas Bergquist. Jämfört med förra året är spelsystemet en aning ändrat. Ettan och tvåan i grundserien kommer att gå direkt till semifinal, medan övriga får spela kvartsfinaler. EVA WIKLUND

Bygget av nya boendet är påbörjat Nu är plattan gjuten för Storfors nya särskilda boende. Om ungefär ett år ska huset stå klart för inflyttning. - Det känns väldigt roligt, men vi har en hektisk höst framför oss, säger Anna Thyberg som tillsammans med Åsa Jonsson håller i planeringen för bemanning och scheman. - Vi är precis i startgroparna, och fortfarande är det mycket som inte är helt klart, säger Åsa. Själva bygget fortskrider enligt planerna, och när huset

Storfors 2030 tillsammans skapar vi Storfors framtid

Platschef Johan Nilsson spolar bottenplattan.

står klart ska det finnas plats för 40 boende på fyra olika avdelningar i två plan. En arbetsgrupp jobbar just nu ock-

FOTO: Ing-Marie Thyr

så med att planera för utformningen av den inre miljön. EVA WIKLUND

Den 7 september kl 15-18 visas en sammanställning i kommunhusets entré av det som framkommit under träffarna. Kom förbi och se vad som kommer att lyftas för politsikt beslut. Varför behöver då Storfors kommun en vision? Jo, visionen ska fungera som en ledstjärna för vårt arbete och hjälpa oss utveckla vår kommun till att bli ännu bättre för våra medborgare och andra som är i kontakt med kommunen. Visionen beskriver den verklighet vi lever i men också de utmaningar som finns redan idag. Genom att vi har gemensamma värderingar skapar vi en värdegrund i Storfors. Värderingarna ska utgå från de fyra värdeorden; trygghet, gemenskap, närhet och stolthet. Tanken är att vår vision och våra värdeord ska leda oss i arbetet mot framtiden. För att vi ska lyckas marknadsföra Storfors som en attraktiv kommun att bo och arbeta i behöver vi berätta om allt det goda som finns här och om hur vi jobbar för att det ska bli ännu bättre - det kallar vi för att stärka varumärket. Vi vill att Storfors ska upplevas positivt av andra och att bilden av Storfors kommun stärks. Genom att vi är stolta över vårt kommun och att vi berättar för andra om det hjälper vi till att skapa en attraktiv bild av hela Storfors. Till vårt stöd för detta har vi våra värdeord som utgör vår gemensamma värdegrund. Visionen ska beslutas politiskt under hösten. I januari 2018 kommer den färdiga visionen att presenteras på olika sätt.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

25


100-årskalas för ICA Lördag 23 september bjuder vi på kaffe, saft & tårta klockan 10.00-14.00

OBS! Den 23 september stänger vi kl 17.00 pga 100-årskalas för ICAs personal.

ICA 100 ÅR

Funderar du på att sälja din villa? Just nu är det stor efterfrågan och Vi har köparna! Välkommen!

Ibland ska man chansa hejvilt. Men kanske inte när det gäller tatuerare, skaldjursbufféer och mäklare. Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör i livet. Så varför FASTIGHETSBYRÅN inte vara lite noggrann med vilken mäklare du väljer?

I STORFORS

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?TEL 0550-157 50,

Öppet alla dagar 9-20

Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / orten@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Mobil 070- 521 5751 eller 076-790 02 15. FASTIGHETSBYRAN.SE

Seniorernas Hus i centrala Storfors Nu är det full fart igen i Seniorernas Hus, välkommen du också! Vi träffas och trivs, blir bättre på att använda mobil & dator, fikar, samtalar, spelar bingo och handarbetar. Du hittar oss på Parkgatan 14, granne med Kommunhuset. MÅNDAGAR PRO-damerna har hobby-verksamhet mellan 14.00- 16.00. Info: Eva Karlsson 0550- 611 03. MÅNDAGAR Dragspelsklubben har öppen träning från kl 17.30. De bjuder på kaffe och dragspelsmusik. TISDAGAR Öppet Hus mellan kl 14.00- 16.00. Storfors församling är arrangör. Kaffe, bingo, filmvisning m.m Info: Gunilla Bengtsson 0550- 658 58. TISDAGAR Storfors Hembygdsförening bjuder in till handarbetscafé kl 17.00 -20.00.Trevlig

samvaro och kaffe. Info: Agneta Svanlund 070-393 12 58. ONSDAGAR (start 11/10) Seniorsurf mellan 9.3012.00. Lär dig att använda datorer och mobiltelefoner. Info: Kicki Karlsson 0550- 651 21 TORSDAGAR (start 15/9) PRO arrangerar bingo kl 14.00-16.00. Alla är välkomna, även icke medlemmar. Info: Eva Karlsson 0550- 611 03. FREDAGAR Styrketräning för seniorer i Kommunhusets källare. Grupp 1 kl 9.00-10.15 Grupp 2 kl 13.00-14.15 Info: Pia Aspvik 0550-65 245. Styrketräningsfika i Seniorernas Hus. Kaffe & smörgås efter träningen varannan vecka kl 10.00- 11.30 (jämna veckor).

lufta 5l 2626 I frêske I frêske lufta 5 l66september september2017 2017Informationstidning InformationstidningförförStorfors Storforskommun kommun

ANHÖRIGSTÖD Anhörigstödjare Ann Westlund finns på Seniorernas hus för individuella samtal. Tid bokas på tel 0550-652 54.

SPELA BOULE MED OSS! Måndagar: SPF Samling i Ravinen kl 09.30 Kontakt: Lennart Svensson 0550-615 126. Onsdagar: PRO Samling i Ravinen kl 09.30 Kontakt: Ingemar Axén 073-15935 36. Torsdagar: Inomhusboule i Kulturhuset kl 15.00 Kontakt: Barbro Hagström 070-155 85 51. INFORMATION OM SENIORERNAS HUS: Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson, tel 0550-651 21.


Kulturhuset i Storfors Storfors biograf september - oktober 2017 4-K-biograf med fantastisk bild och ljud. 210 platser i stor salong i Kulturhuset, Centrumplan 1. Kassa & kiosk öppnar 30 min före föreställningen. Endast kontant eller swish. SVERRIR

SHIA

ST E L L A N

T U VA

GUDNASON

L ABEOUF

SK ARSGÅRD

N OVOT N Y

BORG E N F I L M AV J A N U S M E T Z . M A N U S AV R O N N I E S A N D A H L

VISSA

¨ RNOR STJA

LY S E R

¨ R FO

EVIGT

BIOPREMIÄR 25 AUGUSTI

Vilken jävla Cirkus

Centrumplan 1 Storfors centrum Kulturchef: Olle Rodéhn 0550-651 20

Lär dig ett instrument! Från och med årskurs 3 är du välkommen med din anmälan när som helst under året. Även vuxna kan i mån av plats tas emot. Anmälan görs till respektive ledare. Gitarr/Bas och gruppspel Andreas Ohlsson 073-393 03 83 onsdagar och torsdagar i Kulan. Piano, fiol & blockflöjt Eva Lundell tel 070-593 07 69, onsdagar och torsdagar på biblioteksvåningen. Trummor Robert Drewstad tel 076-239 17 40, tisdagar i Kulan. Saxofon, klarinett & tvärflöjt Christoph Hansen tel 076-130 14 08, onsdagar i Kulan.

Dans Helena Bergströms nya komedi Lördag 9 september Borg kl 15.00, bilj 100 kr American Made kl 18.00, 100 kr Onsdag 13 sept Superswede kl 18.00, bilj 100 kr Lördag 30 september Ballerinan och Uppfinnaren kl 15.00, bilj 80 kr Spiderman kl 18.00 , bilj 100 kr

Fredag 13 okt Snömannen kl 18.00, bilj 100 kr Lördag 21 oktober My Little Pony kl 15.00, 80 kr Vilken jävla cirkus kl 18.00, 100 kr Lördag 28 okt Thor: Ragnarök kl 18.00, bilj 100 kr

Tisdagar Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet Info: Malin Rodéhn tel 073-365 80 46

17.45 -18.30 18.30 19.30 19.30 -20.30 20.30 -21.30

Zumba

Måndagar 17.00 Zumba Kids jr 4-6 år 18.00 Zumba Kids 6-12 år 19.00 Zumba fitness 13 år och uppåt Torsdagar 17.00 Pyttedans (45 minuter) 0.4 år 18.00 Zumba Gold 19.00 Zumba Fitnessw Gratis prova-på vecka 36. Anmälan sker via sms till Desirée 0733638730 eller Hanna 070-6940332 (Namn, personnummer, adress och telefonnummer behövs) Obs! Begränsat antal platser. OBS! Aktiviteterna inom Kulturverkstaden (instrument, dans, zumba för ungdomar) kostar 200 kr per termin. Zumban kostar 400 kr för alla över 20 år. Terminerna följer skolterminernas tider.

FOTO: Robin Qvarfordt

Dansgrupper bjuder på show Zumba och barndansen drar igång för hösten. Det finns flera olika grupper att välja på för olika åldrar. Varje termin avslutas med en gemensam dansuppvisning i Kulturhuset då alla duktiga grupper brukar locka till en fullsatt salong.

Kulturcaféet är öppet Kulturcaféets öppettider är: Månd-tisd: 12.00-18.00 Onsd: 12.00-16.00 Torsd: 12.00-18.00 Fred: 12.00-15.00 Här finns spel & tidningar samt fritt wifi. Välkommen att ”hänga” hos oss!

frêskelufta luftanr5 5ll66september I Ifrêske september2017 2017Informationstidning Informationstidning för förStorfors Storforskommun kommun

27 27


Agneta Svanlund blev Årets Storforsare När Storfors Hembygdsförening korade Årets Storforsare var det en märkbart rörd pristagare som klev fram. - Det här hade jag verkligen inte väntat mig när jag efterlyste nomineringar, säger Agneta Svanlund, en av de allra mest aktiva i föreningen. Det var när hon frågade efter nomineringar till Årets Storforsare via facebook som ett antal likadana nomineringar började trilla in. Det var helt enkelt många som ansåg att det var Agnetas tur att få den hedersamma titeln i år, och styrelsen såg det som ett lätt val. Förra årets pristagare Kicki Karlsson, säger att året som gått känts väldigt bra. - Att få det här priset var som en energiboost, säger hon, och lämnar över diplom och present till Agneta Svanlund, som tackar för utmärkelsen. - Det känns naturligtvis väldigt hedrande och roligt att så många är glada över det jag gör, säger hon, innan hon får kliva in i en Desoto av 1961 års modell för en vinnartur med motorintresserade Pierre

Agneta Svanlund bjöds på en klassisk biltur.

Förra årets pristagare, Kicki Karlsson, delade ut årets utmärkelse till Agneta Svanlund. FOTO: Eva Wiklund

Österberg runt samhället. I motiveringen skriver man bland annat att Agneta är den som alltid ställer upp och som man alltid kan lita på. Hon bakar och tar hand om olika evenemang och hon ställer alltid upp för bygdens bästa. - Jag har ju så väldigt svårt att säga nej när någon frågar, skrattar hon. Efter åkturen är leendet ännu större och Pierre säger att det finns ett antal entusiaster som gillar klassiska bilar i Storfors. - Vi funderar faktiskt på att starta en förening. Folk får gärna höra av sig om de är

intresserade av att vara med, säger han. Årets hembygdsdag kunde firas med servering, musik av Paul me´ Guran, glänsade krom på bilar av äldre modell, ponnyridning, försäljning och inte minst fint väder. Roland Henriksson från Brattfors finns på plats med finfina fågelholkar där en del av vinsten går till Cancerfonden och det finns ytterligare ett par bord med hembakat fika, handstickade strumpor och en del loppisprylar. Siv Eriksson är en av dem som hjälper till att servera. - Vi har haft full fart här i

serveringen hela eftermiddagen så jag är nöjd, säger hon. Dagens yngsta besökare är troligen fem månader gamla Thobias Sundin, som just flyttat från Storlien till Storfors med mamma Linda Sundin och pappa Thor Gjemse. - Just nu söker vi lägenhet eller hus att hyra. Thor ska pendla till Norge för jobb och sedan har vi mina föräldrar här. Flytten känns väldigt bra, säger Linda. Lindas mamma Agneta, som just gått i tidig pension efter att ha pendlat till undersköterskejobbet i Oslo under många år, är glad att få barn och barnbarn på nära håll. - Det är väldigt roligt att ha familjen nära och efter att ha bott sex år i Storfors vet vi att det är ett jättebra ställe. Här finns allt vi behöver, bra boende och väldigt trevliga människor, säger hon.

Trivselträff i Lungsund för dig som är 70+ Lungsundsbor 70 år och äldre. Vi har härmed nöjet att inbjuda Er till en trivselträff i Lungsund. Tid och plats: Lördagen den 14 oktober kl 13:00 i Lungsunds församlingshem.

Program: Vi bjuder på en enklare förtäring och efterföljande kaffe med tårta och underhållning. Vi skulle uppskatta om Du har gamla kort att ta med och/eller vill berätta om någon händelse för oss andra. Berörda: Samtliga Lungsundsbor med maka/make/sambo som under innevarande år fyller 70 år och äldre. Det gäller också dig som inte fyllt 70 men sköter en närstående i hemmet. Det räcker med att en av Er uppnått ovannämnda ålder. Som Lungsundsbo räknas samtliga som bor/folkbordförda i Lungsunds gamla församling. Exempelvis Lungsund, Lundsberg, Viggetorp, Kungsskogen, Snårbotten, Bjurbäcken, Östra Vägen, Bäck, Mosserud, Stegelviken, Råglanda, Släbråten. Anmälan: Senast tisdagen den 3 oktober vill vi ha Er anmälan, endera per mail till anders.nilsson49@hotmail.se eller per telefon till Anders Nilsson 072 747 01 46 eller Eva Poulsen 070 249 31 93. Väl mött önskar Lungsunds hembygdsförening!

28 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

EVA WIKLUND


Kalendarium September

Storfors Pistolskytteklubb tog hem lagguldet i 6,5 tumsklassen.

Flera SM-guld i pistolskytte När Magnum SM gick av stapeln i Kristinehamn i början av augusti, gjorde Storfors pistolskytteklubb mycket bra ifrån sig. - Nu har vi två nya svenska mästare i klubben, Per Nordengren i 6,5 tumsklassen och Magnus Larsson i 357 singel action, berättar Peter Piscator som själv var med och tog hem ett SM-guld i lagtävlingen i klassen 357 singel action till-

sammans med Per Nordengren och Magnus Larsson. Klubben tog även ett SM-silver i lagtävlingen i klassen 357 dubbel action där Peter Piscator, Per Nordengren och Patrik Fält tävlade. - Tävlingen var väldigt bra arrangerad av Kristinehamns pistolskytteklubb, säger Peter Piscator, som också berättar att SM genomfördes med 440 starter med skyttar från hela Sverige. EVA WIKLUND

7 torsdag Utställning av Storfors Vision 2030 i kommunhusets entré kl 15-18. 7 torsdag Svampdag i hembygdsgården Börjes kl 15. Ta med svampar och få hjälp av svampexpert. 9 lördag Bio i Storfors: Borg kl 15. Biljett 100 kr. 9 lördag Bio i Storfors: American Made. Biljett 100 kr. 10 söndag Kulturarvsdagen med öppet (fri entré) i Brandhistoriska muséet kl 10-15, tipsrunda i badhusparken, vi bjuder på grillad korv och kaffe. 10 söndag #GeBortTillSport - gala med Tv4 och insamling av sport- och fritidsprylar. Storfors Fritidsbank deltar med öppet i Sporthallen mellan kl 10 och 16. 13 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14, Kenneth Sandén berättar om nya äldreboendet. 13 onsdag Bio i Storfors: Superswede kl 18, bilj 100 kr. 16 lördag Storforsmârken kl 10-17 i Storfors Centrum. Knallar, tivoli, underhållning och Minijoggen för barn. 16 lördag Minijoggen upp till 10 år kl 11. Anmälan direkt vid starten på Djupadalsgatan en halvtimme före loppet. 16 lördag Marknadsdans till Just Kidding i Kulturhuset 22-02. 17 söndag Dans, Stickan & Classe, Kulturhuset 17-20.30 21 torsdag Föreläsning om Bergsmän i Församlingshemmet i Bjurtjärn kl 18. 23-24 lördag-söndag Säsongens första matcher i Pingisligan i Sporthallen. Kom och heja fram Storfors BTKs lag med delvis nya spelare! 24 söndag Dans till Kjell Dahls i Kulturhuset 17-20.30. 24 söndag Arbetsdag på hembygdsgården Börjes för alla som vill vara med.Ta gärna med er trädgårdsredskap. Enklare lunch serveras. 27 onsdag Storforsträffen i Församlingshemmet kl 14 med underhållning av TOGGE´s. 30 lördag Bio i Storfors: Ballerinan och uppfinnaren kl 15. Biljett 80 kr. 30 lördag Bio, Storfors: Spiderman homecoming. 100 kr.

Oktober

1 söndag Dans till Gideons i Kulturhuset 17-20.30 2 måndag Fika med kommunalrådet, Kulturhuset 16-18.

Magnus Larsson tog guld i klassen 357 singel action.

SM-silver för storforslaget i klassen 357dubbel action

Fullt tävlingsfokus för Peter Piscator.

SM-guld i 6,5-tumsklassen för Per Nordengren.

Hälsovecka vecka 40 den 2-8 oktober 2 måndag internationella barndagen med aktiviteter i Kulturhuset kl 17-19; tandtrollen kommer på besök, pyssel, zumba, ansiktsmålning och fruktbuffé. 3 tisdag Cykelns Dag 16-19, utgår från Kulturhuset. 4 onsdag en dag för seniorer i Kulturhuset kl 13-16 med rullatorcafé, balansträning, kaffe & hälsokaka. 7 lördag Mental Health Run kl 14, motionslopp för att öka kunskapen om psykisk ohälsa med start och mål vid Vargbroskolan. Information 0764-09 18 85. 8 söndag nyinvigning av Lårhöjdsleden vid Lårhöjdsstugan. Storfors Skidor bjuder på korv och kaffe kl 11-14. 8 söndag nyinvigning av Åsjöleden vid Hembygdsgården Börjes. Bjurtjärns hembygdsförening bjuder på korv och kaffe kl 11-14. 6 fredag After Work på Biljardcaféet från kl 16 8 söndag Dans till Hedins i Kulturhuset 17-20.30. 9 måndag Kommunfullmäktige hålls i församlingshemmet i Bjurtjärn 9 oktober kl 18. Alla är välkomna! 11 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet kl 14 med allsånger om “Det goda i vardagen”. 13 fredag Bio i Storfors: Snömannen kl 18, bilj 100 kr 14 lördag Trivselträff i Lungsund för alla från 70 år och uppåt kl 13. Se annons eller storfors.se för info. 15 söndag Dans till Hilltons i Kulturhuset 17-20.30. 19 torsdag Berättarkväll i Bjurtjärns församlingshem kl 18. ”Det var i vår ungdoms fagraste vår”. 21 lördag Bio i Storfors: My Little Pony kl 15. Bilj 80 kr. 21 lördag Bio i Storfors: Vilken jävla cirkus. Bilj 100 kr. 22 söndag Dans till Samzons i Kulturhuset 17-20.30. 28 lördag Bio i Storfors: Thor: Ragnarök kl 18, bilj 100 kr.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

29


Res med oss till och från Storfors

Tidtabe gäller f llerna r 2016 til ån 11 dec ls vi längst dare, dock till och 9 dec 2 med 017.

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. Tabellen gäller mellan 11 december 2016 tills vidare, dock längst till och med 9 december 2017. För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

Linje 400 Storfors - Kristinehamn Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 23.35, 01.35 Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35 Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Storfors - Filipstad Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 22.35 Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35 Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35

Kristinehamn - Storfors Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10, 01.10 Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10 Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Filipstad - Storfors Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 21.05 Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05 Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

Linje 403 Storfors - Karlskoga Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Karlskoga - Storfors Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 14.05, 16.10, 17.00, 19.00

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.

30 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Öppna förskolan har startat Nu har även Öppna förskolan haft termisstart. Varje onsdag och torsdag förmiddag är det öppet för lek, fika, sång och pyssel. Öppna förskolan ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3. Man går inte in genom huvudingången utan genom en särskild ingång direkt från parkeringen, 20 meter till vänster om huvudingången. Öppet onsdag och torsdag klockan 08.30-11.30. Onsdag 4 oktober finns vi på Öppna förskolan mellan klockan 10.00 och 11.00 för

Måndagar 11-18 Tisdagar-fredagar 11-16 Avvikande öppettider: Torsdag 28 sept Stängt Fredag 29 sept Stängt

Bokcirkel startar den 2 oktober

På öppna förskolan får både barn och föräldfrar träffas och ha trevligt tillsammans. FOTO: Eva Wiklund

att fotografera barn som är födda under 2017. Fotograferingen är kostnadsfri och man behöver inte

anmäla sig i förväg. Bilderna publiceras i nummer 6 av tidningen I frêske lufta. EVA WIKLUND

Kostnadsfria Summercamp var uppskattat Under sommaren har barn från förskolan upp till högstadiet deltagit i Summercamp. Lekar, rörelse, idrott och några utflykter har varit aktiviteter varje dag under de fyra veckor som Summercamp varade. - Det gick jättebra i år, alla var positiva och vi har haft bra kontakt med föräldrar och fritids. Jag var ledare även förra sommaren, så i år visste vi bättre hur vi skulle planera och vi kunde lyssna mer på vad barnen ville och ändra vår planering, säger Mia Löytölä som var en av ledarna.

Öppet på biblioteket

Bibliotekets bokcirkel startar igen till hösten. Det finns ett begränsat antal platser kvar, så tveka inte att anmäla dig, det är först till kvarn som gäller. Anmäl intresse senast 15 september. Datum för höstens bokträffar är: 2/10, 30/10 och 27/11 klockan 18.15. För frågor och anmälan mejla eller ring biblioteket biblioteket@storfors.se 0550-65194

Högläsning på lätt svenska Under hösten finns det möjlighet att lyssna på högläsning och samtala om böcker på lätt svenska på Storfors bibliotek. Böckerna riktar sig till unga och vuxna. Det finns möjlighet att komma med förslag på vad som skall läsas. Första tillfället sker 21 september klockan 14.00. Välkommen till en trevlig stund på biblioteket!

Nöjda deltagare under Summercamp i Storfors.

Barnen har tyckt att det var jättekul och några önskade att det skulle vara Summercamp hela sommarlovet. Varje dag har lunch serverats till deltagarna. Mia planerade och inhandlade matvarorna som feriearbetarna tillagade till barnen. Det var

FOTO: Mia Löytölä

lättare lunchrätter, men med fokus på bra och nyttig mat. Med hjälp av ett bidrag på drygt 114 000 kronor från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, Mufc, var sommaraktiviteterna helt kostnadsfria. KRISTINA ELMSTRÖM

Språkcafé på biblioteket För dig som vill träna din svenska eller önskar hjälp med SFI-läxor har Röda korset och Storfors tillsammans språkcaféer på biblioteket. Måndagar klockan 15-18 Onsdagar klockan 13-16. Välkomna!

Mental Health Run lördag 7 okt Mental Health Run samlade närmare 800 personer i Stockholm förra året. När Storfors, som enda värmländsk ort, arrangerade loppet för första gången kom hela 45 personer till start. - Det var över all förväntan, säger Lill Iwersen, initiativtagare till loppet som hon arrangerar i samarbete med Röda Korset. Lördag 7 oktober kl 14 är det dags igen med start och mål vid Vargbroskolan. Mental Health Run är ett motionslopp som arrangeras på flera ställen i Sverige för att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Loppet får två banor; 3 km och 5 km. Kasper Jansson och Lukas Åslund Johansson var snabba iväg 2016. FOTO: Eva Wiklund Info & anmälan: Lill Iwersen 0764-09 18 85.

Prova pressreader

Genom biblioteket har du tillgång till Press reader. Här hittar du cirka 2000 digitala tidningar och tidskrifter från flera länder, på flera språk. Fråga gärna bibliotekspersonalen om hur du kommer igång med press reader.

I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun

31


30-50 % rabatt på allt* i butiken Det mesta för handarbete

under marknadsdagen

Stickgarn i syntet, ull, lin och bomull. Stort urval av raggsocksgarner. Handarbetsmaterial, stort urval av färger och kvaliteter

Välkommen in och upptäck vårt breda sortiment!

Det mesta för hundar, katter och andra smådjur

Djurfoder Burar och hus till smådjur Koppel & halsband Djurleksaker Bäddar & korgar Kattklätterställningar Tuggben

Virkgarn Alla färger av DMC Moulinégarn

*rabatten gäller INTE djurfoder

Sivs Handarbetshörna & Djurshopen fyra ben, Djupadalsgatan 17 Tel. 0550 - 622 24 Öppet ti-on-to 14-18

OPERATION SLITVARG

Varje år genomför elever i årskurs 9 ett studiebesök vid koncentrationslägret Auschwitz i Polen. Besöket är en del av skolans demokratiprojekt som pågår under vårterminen.

Torsdagen den 26/10

utför eleverna arbeten under hela dagen för att täcka en del av kostnaderna för studiebesöket. Har ni passande arbeten som ni behöver få utförda så kontaktar ni nedanstående. Kostnaden är 50 kronor per timme (betalas kontant efter utfört arbete).

Sven-Erik Rehn 070-537 58 32, Skolkontoret (kl 8-12) 0550- 652 00

32 I frêske lufta 5 l 6 september 2017 Informationstidning för Storfors kommun


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.