Storfors kommuntidning nr 5_2018

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 5 l 2018

Sjögläntan invigs den 6 september sidan 13

Gun-Britt Hulth är Årets storforsare sidan 28

Vad tycker dina kommunpolitiker?

En fiberlösning är på gång i kommunerna sidan 31

Bo och Gun satsar på solel i Bjurtjärn sidorna 19

Start för AA-möten i Storfors

Anna & Philip med podcast om äldre sidan 25

KANALEN Kyrkans tidning

sidan 5

Cecilia har en stor passion för maskiner

sidan 29

sidan 23

sidorna 15-18


S

Innehåll i detta nummer

ommaren 2018 kommer för många att leva kvar som något unikt. En sommar då badvattnet lockade den värsta badkrukan till att ta ett dopp, en sommar då vi fick leta efter skugga och i flera fall önskade regn och svalare dagar. Vill dock påpeka att denna sommar även har medfört en hel del katastrofer i form av rekord i antal stora nationella skogsbränder. I Storfors och de östra delarna av Värmland har vi klarat oss bra i jämförelse med andra delar av landet där värden över en miljard har brunnit upp. Eloge till brandmän och personer som varit behjälpliga i insatser kring alla våra bränder i och utanför Storfors. Vi går nu en spännande höst till mötes. Den 9 september är det val och förhoppningen är att det blir ett högt valdeltagande. Valet är medborgarens viktigaste medel att påverka politiska beslut. På www.skl.se kan du läsa mer om varför du ska nyttja din rättighet till att rösta. Det går fortsatt bra för Storfors och jag vill då passa på att rikta beröm till våra politiker och tjänstepersoner (på alla områden) som på ett mycket engagerat sätt arbetar för Storfors bästa, vill göra goda affärer, skapa ett mervärde för kunder och invånare och få ut maximalt för varje skattekrona som används. Kommunen har börjat med sitt delårsbokslut för perioden januariaugusti där vi redovisar om vi uppnått eller är på väg att uppnå satta mål. Bokslutet kommer även berätta om det ekonomiska läget – vilket ser bra ut. Allt fler personer lämnar arbets-

2

lösheten bakom sig och de senaste arbetslöshetssiffrorna visar 9,5 procent Årets mål på 9 procent kommer med stor sannolikhet att nås. Mats Öhman I dag finns det stora möjligheter till jobb. Utbildning är dock i många fall ett krav och i flera fall innebär det även arbetspendling, något som är en naturlig vardag för många av oss. Ni som står i startgroparna att börja ett nytt jobb eller som skall börja studera – lycka till! Jag vill avsluta med att beskriva den känsla jag fick när jag under sommaren sjösatte vår båt i Bergslagskanalen. Vi åkte bland annat upp till badstranden vid Kyrksten, promenerade på skogsvägen som löper tiotalet meter från strandlinjen. Här skapade jag mig en bild av hur det kommer att se ut om ett antal år, när denna plats är bebyggd med strandnära villor/radhus med egen bryggplats och där alla boende får en härlig utsikt över Alkvettern/ Bergslagskanalen. De nyinflyttade bor i en levande landsbygd med gångavstånd till nybyggd skola, nära till tre kommuner och en bred arbetsmarknad. Fiber är installerat i de flesta hus och byggnader, tryggheten och grannsamverkan är på topp och allt fler står på kö för att bygga sitt drömboende. Detta var mina tankar som mycket väl kan komma att bli verklighet inom några år. Ha en fortsatt bra sommar/höst! Mats Öhman Kommunchef

I frêske lufta Adress: Box 1001, 688 29 Storfors E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77 Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mats Öhman Redaktör: Eva Wiklund Tryck: Lenanders Grafiska Denna tidning ges ut 3 sept 2018. Tidningen skickas till samtliga hushåll och företag i Storfors kommun samt gränstrakterna. Upplaga 4300 exemplar. Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77, 0550- 651 36 eller via freske.lufta@storfors.se. Kommande I frêske lufta 2018 nr 6 Utgivning: 18/10 Manusstopp: 24/9 Omslagsfoto: Gunbritt Hulth - Årets Storforsare. Cecilia Övelius brinner för maskiner. FOTO: Eva Wiklund SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & Youtube. Sök efter den facebooksida som har den runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”. HÄR NÅR DU STORFORS KOMMUN

Storfors kommunväxel: 0550-651 00 Kommunalråd Hans Jildesten 0550-651 52 Kommunchef Mats Öman 0550-651 55 Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt): 070-563 13 08 Kundtjänst avfallsfrågor 0586-750 100 Servicecenter miljö- & byggfrågor 0586-610 00 Verksamhetschef Ing-Marie Thyr 0550-652 05 Kanslichef Oskar Eklöf 0550-651 03 Ekonomichef Ingela Bergare 0550-651 19 Personalchef Daniel Bekking 0550-651 49 Informationschef Eva Wiklund 0550-651 77 Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén 0550-651 39 Folkhälsosamordnare & näringslivsutvecklare Kicki Karlsson 0550-651 21 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson 0550-652 85 Biståndshandläggare Lina Lundell 0550-652 58 Bosamordnare Anna Thyberg 0550-651 51 Risk- och säkerhetssamordnare Michael Björklund 070-305 29 52 Energirådgivare Hanan Othman 0550- 651 74

Norra Järnsjöleden invigd 3

Sjögläntan invigs 6 september 13

Kulturverkstadens program 27

Storfors satsar mest på kultur 4

Två vann namntävlingen 13

Gun-Britt Hulth är årets storforsare 28

Vad tycker din kommunpolitiker? 5

Kanalen - kyrkans tidning 15-18

Bra badvatten under sommaren 28

Fler förtidsröstar 5

Bo och Gun satsar på solen 19

Med passion för maskiner 29

Närvaron i kommunfullmäktige 5

Bidrag till solceller 19

Kalendarium 29

Het turistsommar i Storfors 6-9

Guldlaget laddar om för Pingisligan 21

Busstidtabeller till och från Storfors 10

AA startar verksamhet i Storfors 23

Lugn lockar till eftermiddagsskola 11

Anna & Philip startar podcast 25

Hälsans stig ska öka aktiviteten 12

Händer på biblioteket i höst 26

Nya medborgare välkomnades 12

Bioprogrammet 27

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Program för Seniorernas Hus 29 Minijogg och Storforsmârken 30 Fiberlösning är på gång 31 Dubbelt upp för Bjurtjärnsloppet 31 Information om valet 2018


Carin Boellke, Elisabeth Vingård, Lars Larsson och Ulf Vingård testade leden.

FOTO: Eva Wiklund

Norra Järnsjöleden är invigd Nu är norra delen av Järnsjöleden invigd. Många har redan testat den - både för löpning, vandring och hundpromenader. - Vilken fantastiskt fin led! Detta blir bra för Storfors, säger Christopher Johrin som sprang 24 kilometer - fram och tillbaka mellan Lundsberg och Bjurbäcken. Eftersom leden invigdes efter tidningens pressläggning finns det inga bilder från själva invigningen i den här tidningen, men ett gäng vandrare testade leden redan i juni. - Väldigt trevlig och varierad led. Det kan bli en favorit, säger Elisabeth Vingård, som testat Storfors samtliga leder. Vandringen börjar i Bjurbäcken med en bit längs grusväg. Ganska snart väntar ett par kilometer spång byggd i senvuxen tall eftersom den känsliga mossen kräver att vi inte använder tryckinpregnerat virke. En bit ut på mossen finns en rastplats och likaså efter den 17 meter långa bron över Lungälven. Spången byggdes under vintern av ett arbetslag under ledning av Jan Svärd och Bertil Csuha. Nu har laget gett sig i

Var med och svara på kommunenkäten! I början av september kommer en kommunenkät från Statistiska Centralbyrån, SCB, som genomför en medborgarundersökning i Sveriges kommuner. 800 slumpvis utvalda personer kommer att få svara på frågor om:

Rastplats på mossen. FOTO: Åsa Askerskär

Christopher Johrin sprang 24 kilometer.

l Kommunen som en plats att bo och leva på Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet. l Kommunens olika verksamheter Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar. l Invånarnas inflytande på kommunala beslut Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma i kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för dem.

Bänk för vila vid vid en liten tjärn.

kast med södra delen av leden som också kommer att löpa genom väldigt fin natur ner till Hytte. Christopher Johrin är imponerad av bygget. - Det är lätt att ta sig fram överallt, och arbetet med spångar och rastplatser är mycket välgjort. Jag tycker att det är en led som kan passa alla - oavsett om man vill gå eller springa. Dessutom kan man ju dela upp den, säger han. Efter mossen löper leden

upp mot Gubbkullarna med fin utsikt för att sedan vika av ner mot Storlungen. Ett par hundra meter från Pensionat Lungsund fortsätter den in i skogen (man får alltså gå 200 meter längs asfaltsvägen för att nå badplats, camping & café). Leden går ner mot Hållsjön och en fin rastplats för att sedan löpa i varierad terräng och trollskog fram till Furuvik där man vandrar med utsikt över Lundsbergs skola. EVA WIKLUND

Storfors kommun har också lagt till några egna frågor som rör information och åsikter om kulturoch fritidsutbud. Enkäten skickas ut som pappersenkät, men du kommer också att kunna svara via webben. Via webben kan man även svara på engelska, finska och spanska. För den som vill svara på arabiska finns också möjlighet att beställa den på det språket. Är du en av de 800 som får enkäten i din brevlåda så hoppas vi att du vill ta dig några minuter och svara på frågorna. Dina svar har stor betydelse för hur framtidens Storfors ska formas.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

3

Utsikt över Matlången


Vad tycker din kommunpolitiker? dags att lägga en röst för demokratin - även i Storfors. Röstar gör man i Vargbroskolan, i Bjurtjäns skola och i församlingshemmet i Lung-

sund. Och man kan även förtidsrösta i kommunhuset mellan klockan 8 och 20 på själva valdagen.

Andris Viduss

Inger Nordström

Håkan Larsson

Socialdemokraterna

Moderaterna

Vänsterpartiet

Centerpartiet

Hur vill du utveckla Storfors? Fortsätta bygget av Sveriges bästa och tryggaste skola. Bygga en ny landsortsskola. Utveckla våra förskolor. Bygga vidare på vår kultursatsning och stärka kulturen på landsbygden. Skapa regionens bästa folkhälsokommun. Underlätta för våra företag och för nyföretagande. Förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken. Återöppna Kvarnvägen. Öka öppettiderna på återvinningscentralen. Skapa fler återvinningsstationer. Bygga nya moderna lägenheter. Skapa trygghetsboende. Skapa möjligheter för attraktivt boende.

Hur vill du utveckla Storfors? Fortsätta utveckla skolan med ordning och reda samt trygghet och trivsel. Skapa ännu mer stimulerande miljö där kunskapsinhämtning sker genom lek och fokus på positiva upplevelser i förskolan. Skapa ännu bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, stimulera sjönära boende som kan ge ökad inflyttning. Utveckla seniorboende, öka samarbetet med andra kommuner, öka den polisiära närvaron och skapa ännu bättre pendlingsmöjligheter.

Hur vill du utveckla Storfors? Jag vill göra Storfors till en bra boendekommun. Detta så att att Storfors blir lockande för exempelvis barnfamijler från andra kommuner.

Hur vill du utveckla Storfors? Stärka företagsklimatet, gynna landsbygdsutveckling, underlätta byggandet på attraktiva platser, få till stånd komfortboende (pensionsboende) i tätort och på landsbygd

I Frêske lufta har frågat ut företrädare för de partier som ställer upp i kommunvalet i Storfors 2018.

Hans Jildesten

Vilka är Storfors bästa resurser? Våra invånare, företag. och föreningar. Samarbetsviljan mellan våra aktörer, skolan, kultursatsningen och Bergslagskanalen. Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Välfärden och samhällsbygget med bra barnomsorg, utbildning och en lön man kan leva på. Bra vägar och kolletivtrafik för att utveckla näringslivet och främja pendling.

4

Här nedan kan du läsa hur de vill utveckla Storfors, vad de ser som Storfors tillgångar och vilka politiska frågor som är viktigast. På söndag är det

Vilka är Storfors bästa resurser? Naturligtvis är det vår skola. Dessutom är det nära till både Karlstad och Örebro, naturnära och låg brottslighet. Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Sociala frågor. Skola/barn/ ungdomsfrågor.

Vilka är Storfors bästa resurser? Att kommunen ligger så nära E18. Att det finns lediga lokaler för företagsetableringar. Naturskönt läge. God kvalitet på barnoch äldreomsorg samt skolverksamhet. Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Att erbjuda hög kvalitet på barn- och äldreomsorg och skolverksamhet Att bidra till en god befolkningsutveckling genom positiv näringslivsutveckling och goda pendlingsmöjligheter.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Vilka är Storfors bästa resurser? Bästa resurserna är de många eldsjälar som verkar och bor I Storfors . Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Företagande, boende och service.


Nya vallokaler i Storfors & Lungsund l Storfors Centrala, Vargbroskolan. l Bjurtjärn, skolan i Bjurtjärn. l Lungsund, församlingshemmet i Lungsund. Du kan endast rösta i den lokal som finns angiven på ditt röstkort. Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20 under valdagen den 9 september. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Du kan även förtidsrösta i kommunhuset och förtidsröstning kan också ske under valdagen om du inte är i närheten av din vallokal. Medtag röstkort och identitetshandling.

FOTO: Eva Wiklund

Monica Ståhl

Juhani Verkkoperä

Urban Persson

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Storforsdemokraterna

Hur vill du utveckla Storfors? Storfors skall fortsatt ha Sveriges bästa skola, fler utbildade lärare, nolltolerans mot mobbning och ännu fler elever med godkända betyg i åk 9. Satsa på småföretagande genom att utveckla naturturism; vandringsleder, kanoting, ridvägar. Integration; välkomna, utbilda och ta vara på människors resurser. Mer marknadsföring till exempel via sociala medier. Vilka är Storfors bästa resurser: Närheten inom kommunen, men också till andra större orter. Engagerade kommuninvånare. Skolan, vården och omsorgen i vår lilla kommun. Naturen med milsvida skogar, rena sjöar, ängar, frisk luft och tystnad. Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Folkhälsofrågor, värna demokratin, skola/ utbildning. Småföretagarfrågor, miljöfrågor, skydda biologisk mångfald.

Hur vill du utveckla Storfors? Ta vara på närheten till Filipstad, Kristinehamn och Karlskoga för bättre kommunikationer och ökad besöksnäring. Aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

Hur vill du utveckla Storfors? Införa mer sunt förnuft, minska byråkratin och få kommunens misslyckanden öppet redovisade.

Vilka är Storfors bästa resurser: Invånarna som jobbar med människor. Den naturnära geografiska placeringen.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Stoppa statens subventioner av Stockholm. Dessa påverkar Storfors utveckling långt mer än någon kan föreställa sig. Saken är komplex och nämns aldrig av makthavarna. Subventionerna finns inom brott, vägar, järnvägar, resor, bostadssubventioner, fastighetsskatt, ränteavdrag, finkultur, elbilar, RUT-avdrag, jordbruk, livsmedel, utbildning, statliga jobb med mera. Till och med har subventionerna fördummat landsbygden. I princip är det bara att låta stockholmarna betala för allt som plockas på det statliga smörgåsbordet. Sedan får de höja sin skatt.

Vilka politiska frågor är viktigast för dig? Ny förskola och skola för klass 1-6 till Kyrksten, skolan i Bjurtjärn faller på åldersstrecket och har stora brister. Äldreomsorgen i sin helhet är en väsentlig fråga. Generationsanpassa äldrevårdens aktivitetsutbud. Samhällets krav till invånarna skall vara relevanta. Invånarna skall inte bli utsatta för orimliga krav t.ex. regelverket kring miljöanpassning för enskilda avlopp, den faktiska miljönyttan skall vägas mot kostnader.

Vilka är Storfors bästa resurser: Billiga fastigheter. Men det är ingen riktig resurs, utan mer ett resultat av storstadens subventioner.

Allt fler väljer att förtidsrösta Den 9 september går Sverige till val, men det har blivit allt mer populärt att förtidsrösta. Valet 2014 valde drygt 2,6 miljoner svenskar att rösta i förväg. Många har kanske inte möjlighet att rösta på själva valdagen och för andra avgör enkelheten. Man kanske röstar i närheten av sin arbetsplats. Alla kommuner måste ha en lokal för förtidsröstning och från och med den 22 augusti fram till valdagen kan man förtidsrösta. Även på själva valdagen kan man förtidsrösta om man inte kan rösta i sin egen vallokal. De rösterna fraktas då till den egna vallokalen och räknas inte förrän på onsdag efter valdagen och kallas därför ”onsdagsrösterna”. Det som är viktigt att tänka på är att man måste ta med både IDhandling och röstkort om man vill förtidsrösta. Om du röstar på valdagen, i den vallokal som finns angiven på ditt röstkort, så räcker det att ta med id-handling Vid förra valet, 2014, var valdeltagandet i Storfors över landets snitt. I riksdagsvalet röstade 86,39 procent av alla röstberättigade storforsare medan deltagandet i kommunvalet var 83,11 procent. Båda siffrorna var en ökning från valet 2010. Högst valdeltagande hade Bjurtjärn följt av Lungsund och sist Storfors tätort.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

5


Het turistsommar i Storfors

Sommaren 2018 går kanske till historien som en av de varmaste och entreprenörerna kring Storfors sjöar rapporterar om en kanonsommar. Vår kartläggning visar att både boendeanläggningar, caféer och arrangörer av olika aktiviteter har haft en strid ström av besökare. Husbilarna har varit många och man har även märkt att fler semestrar ”på hemmaplan”.

Het sommar för nya entreprenörerna i Lungsund Lotta och Michael Lloyd Gregard tog över som entreprenörer i Lungsund i mitten av juni. Sedan dess har verksamheten gått för högtryck. - Varma dagar har vi haft fullt i vårt café med lunchgäster och på våra melodikryss med frukostbuffé har vi ibland haft uppåt hundra besökare, säger Lotta, Campinggästerna har också hittat till Lungsund och nu finns även tankar på vintercamping. - En del har stannat flera dagar fastän de bara tänkt sova en natt, och några har kommit tillbaka efter en vecka i norr, säger hon. Väldigt många har testat och uppskattat äventyrsgolfen. - Vi halverade priset och då blev det ett rejält uppsving, säger Lotta. Under hösten satsar entreprenörerna på öppet café med lättare luncher alla dagar utom måndagar kl 11-16 och på catering, konferenser, kurser och julbord.

Högtryck för Slusscaféet

-- I sommar har det varit galet mycket folk, så mycket att köket knappt klarat av alla besökare. Vi har märkt en stor ökning av gäster från Karlstad och Hammarö, säger Lotta Lloyd Gregard som driver Slusscaféet i Bjurbäcken. Hon tror att den varma sommaren i kombination med grillförbudet lockat extra många. - Jag har haft fler anställda än tidigare och vi har ändå knappt hunnit med, men det är ju det lilla köket som är begränsningen, säger hon. Fler husbilar har man också haft i sommar och dessutom väldigt mycket slussningar. - Vi har inte exakta siffror ännu, men jag tror att vi haft dubbelt så många slussningar som förra året, säger hon. Nu vill hon fortsätta att utveckla området i kombination med Pensionat Lungsund som hon också driver.

Många ville testa yoga

- Vi har haft fullt i stort sett hela sommaren. säger Simon Lindmark som driver Asphyttans Metta House tillsammans med sambon Philippa Ergel. Gästerna har hittat Metta house när de sökt efter boende i området eller när de passerat förbi och spontant tittat in. - De flesta har bokat i förväg och många turister har hittat till oss, främst från Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike, säger Simon. Caféet har gått relativt bra, men besöksantalet har varierat och inte varit riktigt lika högt som förväntat. Det som lockat mycket mer än förväntat är de öppna yogaklasserna som man erbjudit i sommar. - Det har varit fullt i stort sett varje pass. Nu fortsätter vi med kvällspass på måndagar och torsdagar hela hösten, säger Simon. Metta House arrangerar också events och retreat. Nu närmast ett skrivarretreat som är fullbokat.

6

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Barnen gillar medeltidslekplatsen - Vi har haft runt 700 barn på riddarlekplatsen i sommar, säger Walter Gödel. Tillsammans med makan Ilona har han hållit öppet i Bjurbäckens kvarn för fika och medeltidsmat varje helg. Mellan de vackra husen har barnen fått möjlighet att testa 14 olika stationer där det gäller att vara snabb, smidig eller klurig. De flesta barn har velat låna medeltidskläder, svärd och sköld. Den heta sommaren gav till en början lite lägre besöksantal, och eldningsförbudet gjorde att man inte kunde använda de vedeldade ugnarna till den populära medeltidspizzan. - Vi fick köpa in microvågsugnar med grillfunktion, även om det inte är riktigt samma sak så har det har ändå fungerat bra, säger Ilona. Avslutningshelgen bjöd på både musik av gruppen Silva och riddarlek med Gröna Ugglan från Kristinehamn. Nästa år funderar makarna på att lägga verksamheten mer centralt. - Vi funderar och undersöker olika lösningar, säger Walter.


Rusch i silvergruvan

Riktigt bra sommar för Badsta Camping

Under senare delen av sommaren har besöksantalet i silvergruvan vid Hornkullen rusat i höjden. - Som mest har vi haft 80 personer på en dag, berättar Lennart Jansson, som guidat i gruvan under många år. För den som missat sommarens öppethållande finns två chanser i september. Lördag 22 september och söndag 30 september håller man öppet i samband med orienteringstävling respektive friskvårdsvecka. - Då finns chans att följa med ner i gruvan, säger Lennart.

Leif Persson, som driver Badsta Camping tillsammans med familjen, är nöjd med sommaren 2018. - Vi har haft klart fler turister än vanligt. De flesta är svenska, men vi har även haft en klar ökning av gäster från Belgien, Schweiz och Österrike, säger Leif, som också haft långväga gäster från USA. Husbilar har dominerat, men man har även haft en hel del tältare. Stugorna har varit hårt bokade, men det har också blivit en del avbokningar på grund av trasiga bilar och sjukdomar. Uthyrning av kanoter och båt har gått desto bättre liksom serveing och glassförsäljning. - Där har vi haft ett litet uppsving, säger han.

Kanonsommar på Lundsbergs golfbana

Rusning till hönsvisning vid Posthagarna I sommar har intresset för Posthagarnas gård exploderat. - Det har varit mellan 70 och 100 personer här många tisdagar, säger Camilla Degerstedt. Gården har haft öppet på tisdagseftermiddagar och på gårdsplanen strosar mängder av hönor av olika raser – och ofta finns en nykläckt kyckling att förundras över. Att besöka gården är gratis, men Tomas och Camilla som driver gården vill att besökarna håller sig till den annonserade tiden. Detta är något som fungerat bättre denna sommar än tidigare. Däremot har ett fåtal besökare släppt sina barn vind för våg - något som inte fungerar bland djur som kan bli stressade. - Vi måste fundera över hur vi ska arrangera detta om vi fortsätter. Djuren måste ju komma i första hand, säger Camilla. Många besökare har kommit från Karlstad, Gullspång och Kristinehamn. På gården kan man även köpa ägg, honung och se pelargonutställning.

Den varma sommaren har gynnat Lundsbergs Golfklubb som haft gott om spelare och en fin bana. - Vi har fått jobba hårt för att hålla banorna i fint skick i värmen, men det har gått bra. Inte minst tack vare våra feriearbetare, säger Joakim Kristoffersson. Tisdagsgolfen, när både nya och gamla spelare haft chans till kostnadsfri hjälp för att komma igång med spelet, har varit väldigt populär. Klubben har också haft en rekordsommar när det gäller den interna tävlingen på torsdagskvällar. - Som mest har vi varit 39 personer och det är väldigt bra för vår lilla klubb, säger Joakim. Nu återstår några tävlingar under hösten.

FORTSÄTTNING följer på nästa uppslag u

Historisk guidning lockade till Börjes Söndag 8 juli hölls det en annorlunda gudstjänst vid Hembygdsgården Börjes. Teaterföreningen spelade upp ett husförhör som det gick till förr. Prästen ställde frågor som de församlade fick svara på. Efter husförhör och fika tog Nicke Larsson och teatersällskapet med sig publiken runt och berättade om livet på hembygdsgården och i hyttan. Evenemanget avslutade trivsamma marknadsdagar med försäljning och aktiviteter. Under sommaren arrangerade hembygdsföreningen även barnens dag med teater och kakfest med jazzig underhållning. - Det har varit en väldigt lyckad och rolig sommar med många besökare, säger föreningens ordförande Monica Ståhl.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Stor-

7


Dags för för ny ny Dags Dags vinterdäck? vinterdäck? vinte

Meddäck däckfrån frånGoodyear, Goodyear,Michelin, Michelin, Med Med däck från Continentaloch ochNokian Nokianhjälper hjälper Continental vivi Continental oc dighitta hittadem demsom sompassar passardin dinbil. bil. dig dig hitta dem s

Storfors och Kaross AB Storfors BilBil och Kaross AB Industrigatan Industrigatan 88 Tel: 0550-62222 Tel: 0550-62222 8

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8 Tel: 0550-62222


u FORTSÄTTNING från förra uppslaget - Het turistsommar i Storfors Fika på Berget trivsamt alternativ Hembygdsgården Berget i Lungsund har som vanligt haft öppet på söndagseftermiddagar i juli för fika och besök på gården med många intressanta visningsföremål. I början av augusti arrangerades den årliga hembygdsfesten med underhållning, lekar och hembakat.

Populär guidning på Lundsbergs skola De guidade turerna på Lundsbergs skola har varit lika populära som vanligt. Mellan 50 och 70 besökare har skolan haft på varje visning. - Det har varit väldigt trevligt och besökarna har haft många frågor, säger internatföreståndare Christopher Johrin. Många av besökarna är på semester runt om i Värmland och passar på att se skolan, men man har också haft besökare som åkt från Stockholm och andra ställen längre bort. - Vi är jätteglada att det finns ett så stort intresse för skolan och det visar sig ju också i elevantalet. Till hösten har vi 200 elever och ett nyöppnat elevhem, säger Christopher.

När Bjurtjärn s Byalag bjöd in till loppis gensvaret st vid ort pannkaksfest trots hettan. Fler sommar bryggan blev er och kakfes ak livliga bygdeg tival har ocks tiviteter som å arrangerat ården. s i den

Fullbelagt i Villa Furuvik hela sommaren Villa Furuvik har haft sina boenden fullbokade hela sommaren. När det gäller trädgårdsvisningar gav extra öppet på onsdagarna i samband med visningar på Lundsbergs skola något fler besökare, men framför allt blev spridningen större. - Vi har märkt ett stort intresse för att följa trädgården genom säsongens olika skeden, berättar Kerstin Wålstedt. Årets fokus har varit kompostering, skötsel av Afrikas blå liljor och odling av dahlior. Kerstin och Yngve Wålstedt har bjudit besökarna på hembakt fika, och samtidigt erbjudit insamling till Världens barn. Insamlingen gav i sommar 12 800 kr. - Vi har haft en mycket trevlig sommar med besök av många intressanta människor, om vi fortsätter nästa sommar så blir det teman med vår, försommar och sensommar, säger Kerstin. Nästa sommar hoppas man även på att vandrare på den nya leden upptäcker den enkla sjöstugan, där man kan sova över till en mycket rimlig kostnad.

Hemgjord choklad lockar till sommarcafé I södra Stockviken, fyra kilometer norr om Nässundet ligger en anonym sommarpärla. Här kan man hitta en ”pralinfabrik”, brygglunch och sommarcafé med mathantverk. - Det har varit en inspirerande sommar med strålande väder och ett mycket positivt gensvar, säger Louise Bergström, som haft gäster både sjövägen och landvägen. Kring den lilla röda stugan finns gott om utrymme, men hon erbjuder också fina sittplatser på ett par bryggor. Dit kan man komma sjövägen och boka brygglunch. - Jag har inte gjort så mycket reklam för jag ville smyga igång detta, men folk har hittat hit och det känns roligt, säger hon. Extra roligt och oväntat har det varit med kunder som suttit i trädgården eller på bryggan och berättat historier om hennes fastighet och trakten omkring. Sommarcaféet håller öppet tisdagar och torsdagar kl 15-19 fram till 27 september. Choklad kan man köpa året runt och även göra gruppbokningar.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

9


Res med oss till och från Storfors

Tabelle n från 13 gäller au till och gusti med 8 dece mber 2 018.

Här kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. Tiderna gäller mellan 13 augusti - 8 december 2018. För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se. Trevlig resa!

Linje 400 Storfors - Kristinehamn Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 23.35, 01.35 Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35 Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Storfors - Filipstad Avgångstider (M-F): 06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 22.35 Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35 Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35

Kristinehamn - Storfors Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10, 01.10 Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10 Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Filipstad - Storfors Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 21.05 Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05 Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

Linje 403 Storfors - Karlskoga Avgångstider (M-F): 05.50, 09.05, 13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.15

Karlskoga - Storfors Avgångstider (M-F): 07.00, 11.15, 14.05, 16.10, 17.00, 19.00

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.

10 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun


Lugn lockar till eftermiddagsskolan Tre eftermiddagar i veckan erbjuder Vargbroskolan eftermiddagsskola. Och det är ofta ett populärt arbetspass. - Jag kan tycka att det är jätteskönt att få undervisa på det här lugna sättet, säger Elisabeth Quist. Klockan är 15.30 och en hel del elever lämnar skolan. Men några andra passerar cafeterian, hämtar en varm macka och en yoghurtdryck på väg upp till klassrummet. - Man behöver energi för att komma igång, skrattar Abbas Madkus som idag ska plugga matte. Kompisen Jamal Abdi skriver ett träningsprogram för idrotten medan Abbas plockar fram matteboken. I klassrummet cirkulerar lärarna Elisabeth Quist, Sandra Andersson och Mona Kunelius. - Det är jättebra att få komma hit och få hjälp med läxorna som man kanske inte skulle få hemma, säger Abbas. Linda Karlsson ska plugga matte inför nationella proven tillsammans med klasskompisen Ghufran Khandash. - En del tror kanske att man måste ligga efter för att gå på eftermiddagsskolan, men så är det inte alls. Det här är ett väldigt bra tillfälle om man vill höja sina betyg också säger Linda, som vill gå naturvetenskapliga programmet på Lundsbergs skola. Ghufran, som också ska läsa naturvetenskapliga programmet, fast på Möckelngymnasiet, håller med. - Det är ofta lugn och skön stämning här, och det är jät-

Inne i klassrummet råder lugn och trivsam stämning.

tebra att det finns matte- och NO-lärare, säger Ghufran, som kan jämföra Vargbroskolan med sin tidigare skola i Syrien. - Här kan man vara sig själv och man får verkligen hjälp, ingen säger att man är dum om man inte förstår direkt. Jag hade inte läst så mycket engelska när jag kom hit så jag fick inte godkänt. Men tack vare eftermiddagsskolan lyckades jag komma ikapp, säger hon. Just den här torsdagseftermiddagen är det sju elever på plats. Enligt lärarna kan det variera mellan fem och 20 beroende på period. Många elever passar på att göra prov som de missat. - Det är ett bra sätt att inte komma efter ännu mer. Om du ska göra provet under lektionstid så missar du ju en lektion, säger Elisabeth Quist, som är matte- no- och tekniklärare. Mazen Kantar kom från Syrien för tre år sedan. Han har redan siktet inställt på läkarexamen längre fram i livet. - Det är perfekt att sitta här när man ska plugga till ett prov. Hemma sitter jag fram-

Här kan man vara sig själv, och vi får verkligen hjälp

FOTO: Eva Wiklund

Linda och Ghufran pluggar inför nationella proven.

Abbas, Jamal och Mazem är nöjda med chansen till extra hjälp.

för datorn, och då blir det mycket svårare, säger han, och ger sig i kast med boken om religionskunskap med hjälp av Sandra Andersson. - Det är i regel lugnt och harmoniskt här, så det är en rolig arbetsuppgift att jobba med eftermiddagsskolan, säger Sandra, som märker att eleverna utvecklas. - En fördel med att läsa läx-

orna och få hjälp här är ju att man slipper bli osams hemma. När man lämnar skolan är det fritid som gäller, säger hon. Storfors kommun får, precis som alla andra kommuner, statliga bidrag för att bedriva läxhjälp. Eftermiddagsskolan är helt frivillig. EVA WIKLUND

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

11


Hälsans Stig ska locka till aktivitet

Kartblad finns att hämta på biblioteket.

Hälsans Stig, som invigs 2 september, bjuder på sex kilometers promenad genom centrum och runt Mögsjöns södra del. - Det känns jätteroligt att vi har kunnat göra den här satsningen. Det är ett bra sätt att stimulera till fysisk aktivitet, säger folkhälsosamordnare Kicki Karlsson. Konceptet för Hälsans Stig är enkelt. En sträcka märks upp så att det blir lätt att hitta och man sätter även ut kilometerskyltar så att det blir enkelt att hålla reda på hur långt man gått. Hälsans Stig är ett projekt av Riksförbundet HjärtLung som vill erbjuda trygga och promenadvänliga slingor utan given start- eller slutpunkt. - Förhoppningen är att hälsans Stig kommer att bli en given sträcka för alla att använda när man vill vara fysiskt aktiv, säger hälsokonsulent Pia Aspvik, som

tillsammans med Kicki Karlsson jobbat med satsningen. Hon menar att söndagspromenaden kan bli enkel tack vare att man både kan dra en barnvagn och låta mindre barn cykla längs sträckan.. 1995 etablerades den allra första stigen på Irland av irländska hjärtfonden. Idag finns Hälsans stig i 130 svenska kommuner. Kartor finns att hämta på biblioteket och i kommunhusets reception. Längs slingan sitter också markeringar som är lätta att följa åt båda håll. Slingan passerar Kulturhusets café och Sporthallens café för den som vill ta en fikapaus. På sommaren erbjuder även Badsta Camping fikamöjlighet. För lunchpaus finns Taverna och Folkets Hus restaurang. Stigen löper till hälften naturskönt runt södra delen av Mögsjön och till hälften inne i centrum. Eftersom den går ihop på mitten är det lätt att också välja en av delarna. EVA WIKLUND

Nya medborgare välkomnades under familjefesten På nationaldagen bjöds i vanlig ordning på familjefest i Ravinen. Dagen innehöll massor av aktiviteter för stora och små, och även en ceremoni där de som fått svenskt medborgarskap under förra året välkomnades. - Vi vill önska er varmt välkomna som svenska medborgare, men framför allt till Storfors där vi hoppas att ni ska trivas, sade kommunalråd Hans Jildesten, som delade ut svensk flagga och biobiljetter. Från scenen spelade Just Kidding, och på det stora grönområdet kunde man testa klättring, brandspruta och olika hoppborgar. Ansiktsmålning var också populärt liksom en provtur med den gamla brandbilen. Föreningar sålde mat och på plats fanns även säkerhetssamordnare Michael Björklund. - Det här blev ett väldigt bra tillfälle att prata om hemberedskap. Jag har haft många besökare som velat diskutera hur man förbereder sig på bästa sätt, sade han. EVA WIKLUND

Många nya svenskar fick ta emot flagga och biobiljett av kommunalrådet.

Säkerhetssamordnare Michael Björklund.

12 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Brandbilen var populär.

FOTO: Eva Wiklund


Två föreslog namnet Sjögläntan

Nu invigs boendet Sjögläntan

Från balkongerna ser man Mögsjön. En asfalterad gångväg leder ner till vattnet.

Landshövding Kenneth Johansson tog första spadtaget för nya boendet Sjögläntan. Den 6 september kommer han tillbaka för att klippa bandet. Bygget är något försenat, men i mitten av oktober kommer de stora flyttlassen att gå från Smeden, Hammargatan och Kroppavägen 5. - Det känns väldigt roligt och inspirerande att få jobba i den här moderna miljön, säger enhetschef Åsa Jonsson. Tillsammans med enhetschef Anna Thyberg ansvarar hon för kommunens särskilda boenden och korttidsplatser. Åsa besökte bygget tillsammans med utvecklingsstrateg Kenneth Sandén och kommunalråd Hans Jildesten som lät sig imponeras av rymden, ljuset och utsikten över Mögsjön. - Det känns mycket bra att vi snart är i mål med det nya boendet, säger Hans Jildesten. Boendet kommer att förvaltas av kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem. Plats på boendet får man

FOTO: Eva Wiklund

Invigning 6/9 kl 11.00 l Visning 11/10 kl 14 & 18 Ceremonin inleds kl 11.00 den 6 september med stämningsfull sång av Louise Sjöström. Det blir tal och bandklippning av kommunalråd Hans Jildesten, Leif Linde, vd för Riksbyggen, Tore Johansson Riksbyggen samt landshövding Kenneth Johansson. I samband med invigningen avtäcks logotypen för Sjögläntan.

efter vanlig ansökan och biståndsprövning. Kunden hyr sedan sin lägenhet medan Storfors kommun hyr de allmänna utrymmena. Trots att bygget inte är klart vid vårt

Eftersom bygget är försenat så kommer man av säkerhetsskäl inte att kunna ha någon allmän visning av insidan den 6 september, som planerat. Endast i förväg anmäld personal och särskilt registrerade får besöka huset den dagen. Därför ordnas istället en öppen visning för allmänheten torsdag den 11 oktober kl 14 och kl 18.

besök kan man mycket väl få en känsla av hur det ska bli. De stora öppna köken, där maten ska lagas på plats, och de funktionella badrummen är fina detaljer. EVA WIKLUND

Två personer lämnade in förslag på namnet Sjögläntan, nämligen Barbro Aspsäter och Anders Knudsen. De belönas med varsitt presentkort på julbord för två på Pensionat Lungsund under 2018. - Min äldste son har gjort en tavla i cernitlera där det sitter en gubbe och fiskar vid vattnet. Den heter Sjögläntan, så jag tog samma namn, berättar Anders Knudsen, som blir positivt överraskad av vinstbeskedet. - Det blir jättekul! Och jag tror att boendet blir väldigt fint också. Det är fantastiskt att en sån här liten kommun kan göra så mycket bra saker, säger han. Barbro Aspsäter blir ordentligt överraskad: - Oj vad roligt. Jag blir nästan rörd, skrattar hon. Namnförslaget tänkte hon fram en sen natt. - Jag låg och funderade och då kom det bara upp. Det är ju en liten glänta där de äldre kan se Mögsjön, så det kändes naturligt, säger Barbro, som tycker att det behövs ett nytt boende i Storfors. - Vi blir ju allt fler äldre och det känns ju som en väldigt fin plats att få bo på, säger hon.

Fem får biocheck Under förra årets Centrumfest ställdes flera namnförslag mot varandra och besökarna fick rösta. 20 personer röstade på vinnarförslaget Sjögläntan. Av dessa har vi dragit fem personer som får varsitt presentkort på valfri bioföreställning på Storfors biograf under hösten 2018 eller våren 2019. Dessa fem är: Charlotta Krantz Miranda Fredriksson Klas-Göran Krantz Marie Folke Birgitta Wilhelmsson

Badrummen har höj- och sänkbara toaletter och tvättställ. De är utformande enligt Banokonceptet med många handtag.

Meddela era adresser till information@storfors.se så kommer biljetterna på posten

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

13


Funderat på att starta eget? Ligger du i startgroparna? Du kan få kostnadsfri hjälp och rådgivning från Nyföretagarcentrum i Storfors! Rådgivare Börje Andersson guidar dig förbi fallgroparna och hjälper till med affärsplanen. Boka en personlig träff. Kontakt: 0708- 89 87 68.

på er &

STORFORS

Välkommen till Kommunfullmäktige 4 oktober Kommunfullmäktige sammanträder den 4 oktober i Valsaren Kulturhuset/Folkets Hus och allmänheten är varmt välkommen att vara med. Innan sammanträdets öppnande finns möjlighet att ställa frågor under punkterna ”Allmänhetens frågestund” och ”Ordet är fritt”. Kommunstyrelsen sammanträde 11 september och 17 oktober kl 8.15 i Storfors kommunhus, lokal Kerimäki. Föredragningslista finns på kommunens digitala anslagstavla på kommunens hemsida www.storfors.se.

Storfors Spån & Foder i Råglanda

TE:s

Vänd dig med förtroende till AL LT JÄ N ST mig när det gäller; trädgårdsarbeten, röjning trädfällning, jordfräsning med mera!

Vi har foder till häst, höns, fjäderfä, gris, får, kanin, hund & katt. Även strö som spån, torv, torvmix och stallpellets. Öppet mån-fred kl 15.30-19.00, lör kl 10-13 Ring oss gärna om inte tiderna passar!

Råglanda, 4 km från Storfors, tel 072 - 540 58 25

När du När du behöver behöver vård vård

TE:s Alltjänst, Bjurbäcken, Thomas Eriksson Tel 070-315 27 14 E-post: thomase393@gmail.com

Nytt från Det är alltiddin dinvårdcentral vårdcentral du

Jourcentralen på helger

ringer under Fredrik Halléndagtid är ny om du inte är så På helger och helgdagar hjälps allvarligtpå sjuk att du ska ringa 112. läkare på oika vårdcentraler enhetschef vårdcenHos oss läkare, distriktsåt att bemanna jourcentralen i tralen, han finns har tidigare sköterskor och andra Kristinehamn. Hit kommer du som jobbat som sjuksköterspecialutbildade sjuksköterskor har ett akut sjukdomstillstånd som ska på kirurgkliniken, (bland annatoch inom inte behöver vård på sjukhus. barnavdelning nu diabetes, senast somastma, asylsköterallergi, KOL, inkontinens), Kontakta oss via sjukvårdsska i Kristinehamn. barnmorskemottagning, rådgivningen 1177. En erfaren Nu under sommaren ungdomsbarnavårdscentral, sjuksköterska hjälper dig att har vi reducerad verk-tillgång till mottagning samt bedöma vilken vård du behöver samhet och då kanVidet laboratorium. utreder och tabehandlar lite längre tid allainnan vanliga sjukdomar, Allvarligt eller skadad Fredrik Hallen är ny enhetschef påsjuk vårdcentralen. du får tid och hos oss på psykiska symtom lättare Om du är allvarligt skadad eller sjuk telefontider mottagningen. Vi ber medicinsk bedömning problem. och Våra behöver ambulansärska du ringa som avgör hur snabbt ändrade under vecka 112. dig överseende med vi dig vidare. Vidhabehov remitterar SOS-centralen på telefon vi erbjuder dig hjälp. 25 – 32, se nedan. detta. Det är alltid en

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors:

Doktor Ann-Britt Nyberg Rådgivning och akut Barnmorskemottagning Mina vårdkontakter via Kontakt med läkare bokas via Kurator BVC Telefontider & ungdomsmottagning Måndag - fredag kl 8.00Lyssna av telefonsvararen internet: rådgivningen som kan boka telefonPegah Shams finns på plats på Onsdag kl 08.30-09.00 9.30 och kl 13.00 – 14.30, Under vecka 26 -33 för tider under sommaren. www.minavardkontakter.se samtal eller besök på vårdcentralen. onsdagar och torsdagar för Projekt Torsdag kl 13.00-13.30 tel 0550-657 02 hänvisar vi till Filipstad tel 0550-65715 Nyckeln, tel 070-221 92 26. Britt-Louise Östin 0550-657 14 0590-188 12 samt BVC telefontider Doktor Margareta Laboratoriet Telefontid: Månd - fred Samuel Nyström 0550-657 08 Kristinehamn 05508-8.30, Laboratoriet Rådgivning avTorsdagar Fermhede kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725. distriktssköterska 863 60. vecka 25 28 Britt-Louise Telefontider: Besökav endast efter tidsbokning! Varje helgfri vardag kl 8.00- 10.30 Barnmorska Lyssna telefonsvararen Östin, tel 0550 - 657 14 Måndag - fredag 11.00- 02. Ring tillunder laboratoriet under telefontel kl 0550-657 Linda Martinsson 0550-657 04 för tider sommaren. vecka 29 – 32 Kati 11.30, tel 0550- 65725 tiden för bokning. Ej till rådgivningen! Telefontid måndag och torsdag tel 0550-65710 Kotkama, tel 0550–657 08 mellan kl 08.30-09.00. E-tjänster via 1177.se Enhetschef vårdcentralen Kontakta oss via e-tjänster på Vårdcentralen i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast Kerstin Karlstenligger tel 0590-188 35. webbsidan www.1177.se

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast

14 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2018

Kanalen En tidning för Storfors församling l Nr 5 l 2018 l årg 13

Välbesökta Lungsundsdagar gav mersmak trots ”inomhusgrillning” För tredje året i rad anordnade Hembygdsföreningen i Lungsund och Svenska kyrkan Lungsundsdagarna som inleddes med kôlbullekväll på Berget.

På grund av eldningsförbud gräddades kôlbullarna inomhus. Alla vi som var med uppskattade de goda kôlbullarna och kaffe med kakor. Kyrkomusiker

Ulrika Wiström ledde allsång och ackompanjerade sångsolister. Jan Olsson sjöng till ackompanjemang av Henrik Tärnfors. Våra tre duktiga herrar

Jan Olsson, Hans Lindqvist och Lars-Eric Karlsson lovade redan nu att även nästa år ställa upp för att förse oss med kôlbullar.

Jenny Nilsson är kyrkans nya barnledare Jenny Nilsson är inte en helt okänd person i Storfors församling. Nu tar hon steget till barnledare på halvtid. - Det ska verkligen bli roligt. Jag älskar att jobba med människor, säger hon.

Jenny har tidigare jobbat inom vården, och även en hel del i kyrkans ungdomsverksamhet. Hon kommer från Filipstad, men har bott i Kristinehamn en period. Sedan tog kärleken henne till Storfors.

- Min sambo hade hus här så jag flyttade hit och det har jag inte ångrat. Bykänslan i Storfors är så mysig, säger Jenny, som ägnar mycket fritid åt sin hund. Till en början kommer hon att leda fyra olika barngrupper, tre i Bjurtjärn och en i Storfors. Men hon siktar på att det ska bli fler. - Efter jul skulle jag vilja utöka med grupper för alla åldrar även i Storfors, säger hon.

Jenny Nilsson är ny barnledare i Storfors församling. Ett uppdrag som hon ser fram emot.


HÖSTSTARTER

Vad är då en människa?

Temagudstjänst i Lungsunds kyrka den 23 september kl. 11.00 där vi som medverkar delar våra erfarenheter av att just vara människa, genom livsberättelser, dikter, sångtexter och musik. Vi som medverkar är: Olle Sjöberg, Ingalill Lindqvist, Ulrika Wiström, Börje och Marianne Karlsson. Välkommen!

UPPTAKTSGUDSTJÄNST 2 sept kl 15.00 i Storfors kyrka Startskottet för alla våra gruppers verksamheter efter sommaruppehållet. Inskrivning av årets nya konfirmander. Medverkan av representanter för olika åldrar, sång och musik. Gemenskap vid kyrkkaffet efter gudstjänsten. Välkommen att fira gudstjänst på söndagar och helgdagar hela året i våra kyrkor och ibland även på annan plats.

Välkommen till Messy church!

En röst av alla de som brukar delta i Messy Church:”Både jag och min son älskar att vara på Messy Church. Sonen har svårt att sitta still, så det är perfekt för oss att gå hit. Han kan vara sig själv och jag kan slappna av.” Närmaste Messy Church är må 24 sept kl 16.30 i Storfors. Därefter 13 nov i Storfors och 19 nov i Bjurtjärn.

MÖTESPLATSER UNDER VECKAN Barn och ungdomsverksamhet: Måndag 3 sept kl 16.30-18.00 Arken (7-9 år) i Storfors Tisdag 4 sept kl 11.00-13.00 Babycafé (0-3 år) i Bjurtjärn Kl 16.30-18.00 Barntimmar (4-6 år) i Bjurtjärn Onsdag 5 sept Kl 14.30-16.00 Miniorerna (7-9 år) i Bjurtjärn Fredag 31 aug kl 19.00-23.00 paX (7:an upp till 17 år) Övrig ungdomsverksamher drar igång v.36 med tjejgrupp, killgrupp och konfirmation. Inga tider har ännu blivit fastställda men all information om tider kommer finnas tillgängliga närmare hösten på alla paX sociala medier! Vuxenverksamhet: Tisdag 4 sept Kl. 14.00-16.00 Öppet Hus på Seniorernas Hus

Välkommen till morgonbön

Börja din dag med en skön stilla stund i kyrksalen. Det är morgonbön i Storfors kyrka kl 8.00 onsdagarna 26 sept, 31 okt, 28 nov, 19 dec i Storfors kyrka. Välkommen till en stilla stund, en vanlig onsdagsmorgon, innan dagens aktiviteter börjar.

Ta dig tid för andrum!

27 sept, 25 okt, 29 nov i Bjurtjärns församlingshem kl 18.00.

Onsdag 5 sept kl 14.00 Arbetskretsen i Storfors (jämna veckor) Onsdag 5 sept kl 14.00 Lungsundsträffen (jämna veckor) Torsdag 6 sept kl 18.00 Våga Prova i Bjurtjärn Tisdag 18 sept kl 11.00 Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn Onsdag 12 sept kl 13.30 Syföreningen i Bjurtjärn (udda veckor) Onsdag 12 sept kl 14.00 Storforsträffen (udda veckor) Tisdag 18 sept kl 18.00 Skapande Möte i Lungsund

Storforsträffen i höst

kl. 14.00 i Storfors församlingshem 12 sept Storfors Dragspelsklubb 26 sept Bengan Trio från Karlstad 10 okt OBS! 12.00 Lunchmusik 24 okt JohnElis och Ollaan 7 nov Trio Retur Välkommen till gemenskap runt kaffeborden!

Träffa oss på Storforsmârken Håll ögonen öppna så kommer du att finna kyrkans marknadsplats den 15 sept. Det blir ansiktsmålning för barnen och andra som törs! Lotteri, allsång från lastbilsflaket m.m.

Hälsosamt i kyrkan

Hälsoveckan uppmärksammas även vid söndagens gudstjänster. Den 7 okt kl 11.00 i Lungsund och kl 15.00 i Storfors kommer att ha temat ”Hälsosamt för kropp och själ”. Det utlovas gospelgung i sångerna och något nyttigt till kyrkkaffet.

Almanackan Storfors

9 sep 15.00 Söndagsgudstjänst. O Sjöberg. 16 sep 15.00 Söndagsmässa. O Sjöberg. 24 sep 16.30 Messy Church. 26 sep 08.00 Morgonbön. E Schwab Hollsten. 30 sep 11.00 Mässa på finska. J Edlund. 15.00 Temagudstjänst. Medverkan av unga ledare och konfirmander. E Schwab Hollsten, Nathalie Wegner, Marie-Louise Liljekvist. 7 okt 15.00 Mässa i gospelton O Sjöberg. Kör under ledning av Ulrika Wiström. 14 okt 15.00 Familjegudstjänst. Skördeauktion vid kyrkkaffet. Bibelutdelning

till 7-åringar. O Sjöberg, Jenny Nilsson. Ta gärna med skördealster till gudstjänsten. 21 okt 15.00 Söndagsgudstjänst. E Schwab Hollsten. 28 okt 11.00 Mässa på finska. J Edlund. 18.00 Taizémässa. O Sjöberg.

Bjurtjärn

16 sep 11.00 Temagudstjänst med kyrkogårdsvandring. 375 år. Solosång Malin Vadman, O Sjöberg. 27 sep 18.00 Andrum. G Bengtsson. 14 okt 11.00 Familjegudstjänst. Skördeauktion vid kyrkkaffet. Bibelutdelning till 7-åringar. O Sjöberg, Jenny Nilsson. Ta gärna

med skördealster till gudstjänsten. 25 okt 18:00 Andrum. G Bengtsson.

Lungsund

9 sep 11.00 Söndagsmässa på svenska och finska. O Sjöberg och J Edlund. 23 sep 11.00 Temagudstjänst ”Vad är då en människa?” O Sjöberg, Ingalill Lindqvist, Ulrika Wiström, Marianne och Börje Karlsson. 7 okt 11.00 Mässa i Gospelton, kör under ledning av Ulrika Wiström. O Sjöberg. 21 okt 11.00 Söndagsgudstjänst. E Schwab Hollsten. Med reservation för ev ändringar


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2018

Vill du vara med om ett kul och händelserikt år tillsammans med andra i din ålder? Vill du utvecklas och växa som människa, förstå vad kyrkan står för och fundera över vad egentligen meningen med livet är? Vill du se nya platser och pröva dina gränser?

Då, ska du anmäla dig till konfirmationsläsning i Storfors församling. Vi erbjuder 2 konfirmationsgrupper: - En grupp som träffas veckovis - En grupp som träffas månadsvis på söndagar. Utöver det åker vi på ett gemensamt läger.

Anmäl er till Nathalie genom att ringa, sms:a eller maila. Vid anmälan ange namn, mobilnummer, föräldrars namn och nummer och vilken av grupperna du är intresserad av att vara med i.

Hoppas vi ses! :) Nathalie, Elsie och Marie-Louise

Psst! Har du en kompis som vill konfirmera sig men inte är döpt? Inga problem, be kompisen ringa till oss så berättar vi hur man kan gå tillväga! :)

Anmälan eller andra frågor kontakta: Nathalie Wegner 0703532863 nathalie.wegner@svenskakyrkan.se

STORFORS FÖRSAMLING I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

17


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 5/2018

Vart kan jag vända mig? Pastorsexpeditionen i Storfors Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors Tel 0550-600 42 storfors.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00 Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00 Församlingshemmet, Bjurtjärn Tel 0550-320 16 Församlingshemmet, Lungsund Tel 0550-700 31 Kyrkoherde Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-528 88 63 elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se Vik.präst Olle Sjöberg 076-813 44 44 Kantorer Ann-Marie Jonsson 070-550 08 87 Ulrika Wiström 0550-65854, 076-760 66 48 ulrika.wistrom@svenskakyrkan.se Eva Lundell 0550-65856 sms 072-505 60 56 eva. lundell@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-diakoni Gunilla Bengtsson 0550-65858 sms 070-740 27 22 gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se Fritidsledare/ungdomsledare Nathalie Wegner 0550-658 65 sms 070-353 28 63 nathalie.wegner@svenskakyrkan.se Barnledare Jenny Nilsson 0550-65859, 072-504 05 59 jenny.nilsson2@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-finsk verksamhet, Merja Piispanen 0586-688 30 merja.piispanen@svenskakyrkan.se

Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn

Samlingspunkten i Bjurtjärns församlingshem för äldre och ensamma. Höstens träffar är kl 11.00, den 18 sept, 9 okt, 13 nov och 11 dec. För mer info kontakta Gerd Lagerqvist 0586-38303 eller Birgitta Hagström 0550-30025.

Kom med och sjung i ungdomskör

Ålder 13-20 år Gospel, visor, pop och klassiskt!? Vi sjunger det som gruppen tycker om! Start torsd 30 augusti kl 16.15 i Storfors församlingshem. Välkomna, hälsar Ulrika Wiström, kantor och körledare

Lunchmusik med soppa

Ta chansen att lyssna till fin musik i samband med din lunch. Vi har två lunchmusik-tillfällen inplanerade, 10 okt och 21 nov. Musiken börjar kl 12.00. I oktober får vi lyssna till Ulrika Wiström m.fl som spelar Härliga Hösttoner på flöjt, piano och orgel.

Gospelprojekt - kom med du också!

Vi sjunger enkel till medelsvår repertoar anpassad till vad vi hinner med. Vi övar varje torsd 18.45 - 20.00 med start torsd 6/9 i Storfors församlingshem. Sedan sjunger vi de sånger vi lärt oss söndag 7 oktober i Lungsunds kyrka kl 11 och i Storfors kyrka kl 15.

Berättarafton i Bjurtjärn

Torsdag 4 okt kl 18.00 Temat för kvällen är ”Gamla yrken”. Man kan ju fundera över hur hälsosam arbetsmiljön var för olika yrkeskategorier förr i tiden. Birgitta Westholm kommer att dela med sig av innehållet i sin nyutgivna bok ”Herrsjötorp i Mitt Hjärta”. Där skriver hon om livet i Bjurtjärn från förr till nu. Kvällen är ett samarrangemang mellan Storfors församling och Bjurtjärns hembygdsförening. Kaffeservering och försäljning av åror, vilket är ett gammaldags lotteri. Fritt inträde.

Sommaren 2018 - ett axplock Musik i Bjurtjärn, bjöds under midsommarhelgens söndag. Ann-Marie Almström sjöng och spelade i Linrothska kapellet. En vacker lokal för musik och som blev mer än fullsatt. Efteråt bjöds på mingel i strålande väder. På bilden är det fd ordförande i kyrkorådet, Brita Jansson, som berömmer Ann-Marie för ett fint program.

Skolavslutningskvällen höll paX öppet för att fira att det äntligen var sommarlov. Kvällen bjöd på strålande väder och soligt humör hos besökarna. Det bjöds på mat, glassbuffé och femkamp med känguruboxning, pricksäkerhet och snabbhet. Vi vill tacka våra sponsorer Ljudfabriken i Karlskoga, Gymfabriken och Bergslagens sparbank för vinsterna till ungdomarna som deltog i kvällens tävlingar.

Assistent Eila Backelin 0550-658 51 sms 070-365 68 97 eila.backelin@svenskakyrkan.se Vaktmästare Åke Gustafsson 0550-65862 sms 070-740 27 33 ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se Arbetsledare-kyrkogård (maj-okt) Karin Sakuth 0730-26 34 18 Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Farrington 0586-10218, 070-641 69 85 peter.d.farrington@gmail.com Kyrkorådets ordförande Andris Viduss 0550-612 06, 070-668 03 05 andris.viduss@storfors.se Blomsterfonden Tel 0550- 600 42, Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

Lyckat barnkalas på hembygdsgården Börjes.

Prenumeration

Prenumeration - för dig som bor utanför Storfors kommun/ Storfors församling och inte får Freske Lufta/Kanalen i din postlåda. Betala in 150:- på bg 5362 -5745 och ange Kanalen, samt namn och adress, så skickar vi den till dig!

Friluftsgudstjänst en vacker sommarsöndag vid dammen i Storfors.

Nu kan du betala kollekten med swish Nu kan du skänka din gåva/kollekt via swish. Beloppet bör vara swishat innan söndagens slut var vecka för att gå till veckans kollektändamål, i annat fall går det till nästa veckas kollektändamål. Vårt Swishnummer är: 123 211 15 16


Bidrag och tips för solceller En villaanläggning kan ha kapacitet från 1 till 10 kW. 1 kW kan leverera 800-1100 kWh/år (i söderläge utan skuggning) och upptar cirka 6-7 kvm. Enligt Energimyndigheten var kostnaden för ett komplett solcellssystem för en villa, med installation och moms våren 2017 runt 14 000– 25 000 kr per installerad kW.

Nu ska makarna Bo och Gun Jönsson bli mer självförsörjande på el.

FOTO: Eva Wiklund

De satsar på solen När dottern tipsade Gun och Bo om solceller till taket, behövde de inte lång tid för att bestämma sig. - Hennes granne hade satsat och det lät jättebra. Nu har vi fått en tredjedel i bidrag, säger Gun Jönsson. I dag värms makarnas hus i Bjurtjärn med direktverkande el. Ett alternativ de funderat på var att sätta in ett vattenburet system. - Men det här blir både billigare och mer effektivt, säger Bo, som har listor med tabeller över hur lång tid det tar innan satsningen lönar sig. - Det tar några år, men kostnaderna kommer under tiden inte att vara högre än idag, och då känns det ju väldigt bra att vara mer miljövänlig, säger Gun. Solcellerna, som kommer att ha en kapacitet på tio kilowatt, ska placeras på taket till det som tidigare varit både stall och verkstad. Energirådgivare Ha-

nan Othman säger att intresset för solceller har ökat i och med att man nu kan sälja överskottet tillbaka ut på nätet och tack vare bidragen som man kan söka. Gun och Bo kommer att betala 184 000 kronor för hela sin anläggning. Av detta kommer de att få 55 000 kronor i bidrag. - Vi lånar pengarna av banken och hade kanske gjort detta i alla fall, men det känns ju väldigt bra att få den här hjälpen, säger Bo. Gun ser fram emot att bli mindre fossilberoende. - Vi tänker en del på att vara miljömedvetna, men det är ju svårt att klara sig utan bil när man bor så här. Då känns det bra att vi kan värma huset med hjälp av solen, säger hon. I september ska solcellerna monteras och det är med spänning Bo och Gun ser fram emot att anläggningen kommer igång. - Våra barn tycker också att det här blir jättebra, säger Gun. EVA WIKLUND

Vilka ekonomiska stöd för dig som vill installera en solcellsanläggning? Investeringsstöd finns att söka hos länsstyrelserna. Stödet är 30 procent på hela kostnaden (både material och arbete). Det gäller för både privatpersoner, företag och offentliga organisationer och för alla typer av nätanslutna solcellsanläggningar. Du som söker stödet ska lämna in ansökan till länsstyrelsen via Boverkets portal. Du kan också utnyttja ROT-avdrag, men du kan inte få både investeringsstöd och ROT. Du har möjlighet att ansöka om båda stöden och kan sedan betala tillbaka ROT när du fått investeringsstödet. ROT ger nio procent skattereduktion men fördelen med ROT är att det snabbare och säkrare jämfört med investeringsstödet. Ekonomiska fördelar Du får egenanvänd el som ersätter el köpt från nätet och du kan sälja överskottsel som du inte använder. Du kan även få skattereduktion på 60 öre/kWh på överskottet. Skattereduktionen är begränsad till max 18 000 kronor per år. Dessutom får du reduktion för max samma antal kWh el som du själv köper på ett år. Du får även en mindre ersättning som nätbolaget är skyldigt att betala ut och som kallas för nätnytta. Vanliga nivåer för ersättningen är 3-7 öre/kWh. Nätnyttan betalas ut automatiskt. Andra stöd är också elcertifikat och ursprungsgaranti. Tänk på! Viktigt att tänka på är bygglov. Ta kontakt med byggnadsinspektörerna i din kommun och ta reda på om bygglov för installationen krävs. När du vill jämföra pris från olika leverantörer är det rekommenderat att jämföra pris baserat på installerad effekt kr/kW och inte t.ex. på ytan. Räkneexempel Vi kommer nu att räkna återbetalningstid för en solcellsanläggning, utifrån ett antagande att elpris och skattereduktion är samma som idag under anläggningens hela livstid. Det är en grov beräkning och bara för att ge dig en bild för hur det ungefär ser ut. Investeringskostnad för en anläggning på 10 KW med kostnad på 18 000 kr/kW 10 X 18 000 = 180 000 kr Investeringskostnad med investeringsstöd på 30 % 180 000 X 0,70 = 126 000 kr 10 kW kommer leverera ca 10 000 kWh/år el. Köpt el skulle ha kostat ca 1 kr/kWh (spotpris + energiskatt + moms + överföringsavgift) Såld överskottsel ger 90 äre/kWh (spotpris + skattereduktion + nätnytta) Vi förutsätter att hälften av elen används i huset (och blir gratis) och hälften är överskott som säljs. Då blir den årliga förtjänsten: 5 000 x 1 kr (utebliven kostnad) + 5 000 x 0,9 kr (såld el) = 9 500 kr Kostnad för växelriktaren som kommer att bytas en gång under anläggningslivslängd är 15 000 Kr . Återbetalningstid blir (126 000 + 15 000)/ 9 500 = 15 år

Energirådgivare Hanan Othman har hjälpt Bo Jönsson med alternativen.

Energirådgivare Hanan Othman Kontakt: 0550- 651 74

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

19


Storfors frikyrkoförsamling

Sälja, köpa eller värdera? Välkommen till oss! Vi håller hus i Storfors

Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN!

Ibland ska man9chansa sept kl 11hejvilt. Men kanske inte när det gäller skaldjursbufféer Gudstjänst medtatuerare, Chanpeng Thang och mäklare.

16 sept kl 11 Gudstjänst med Bengt Ingrid Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör och i livet. Så varför Uhlen

inte vara lite noggrann med vilken mäklare du väljer?

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

23 sept kl 11 Gudstjänst med Josef Häggblad

Fastighetsbyrån i orten / XX-XXX XX XX / orten@Fastighetsbyran.se / Fastighetsbyrån.se

30 sept kl 11 Gudstjänst med Mattias Lundqvist 7 okt kl 11 Gudstjänst med Johan Paulsson 14 okt kl 11 Gudstjänst med besök av Open Doors 21 okt kl 11 Gudstjänst med Göran Isaksson Bibel o Bön Måndagar kl 19

Nu även minigrävare & minitraktor med tippbart släp. Vill du kontakta

någon? Ring: Ordförande Eero Karppinen 0550- 619 73 Vice ordförande Rose-Marie Holmberg 073-788 24 30.

FASTIGHETSBYRÅN Filipstad/Storfors TEL 0590-149 00, Mobil 070- 521 57 51 FASTIGHETSBYRAN.SE

Egen tillverkning och försäljning av handgjorda chokladpraliner och andra chokladprodukter. Öppet tisdagar och torsdagar kl 15-19 under perioden 3/7 – 27/9 då även kaffe serveras. Andra tider kan bokas via telefon. Även mindre grupper. Adress: Södra Stockviken 20, Storfors

se r v i c e Slip Välkomna!

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott Tel: 070-549 03 04 Louise Bergström Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com Webb: www.lbsmorgasnissechoklad.se

Skylift & minigrävare uthyres! Pris: 1200:-/dygn exkl. moms Fredag kl 17.00 - måndag kl 07.00: 1600:- exkl moms. Dino 160XL med arbetshöjd 16 meter och räckvidd i sidled 9,1 meter. Skyliften finns i Bjurtjärn - hjälp med transport kan ordnas. Även minigrävare och minitraktor med släp.

Kontakt: 070-593 23 42 eller cecilia.ovelius@gmail.com

20 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun


Nu laddar guldlaget om för Pingisligan

Lördag den 15 september spelar Storfors BTK sin första match i Pingisligan för säsongen och det blir en hemmamatch. Nu laddar laget om med fyra nyförvärv. Med flaggorna i topp, röda mattan utrullad, guldglitter, bubbel och folkfest utanför Kulturhuset firades Storfors SM-hjältar i maj. Flera hundra personer hade slutit upp och från scenen styrde en rörd kultur- och fritidschef firandet. - Jag har svårt att hitta ord. Det här är stort för Storfors men också för mig personligen eftersom jag känner de här personerna och vet hur mycket slit som ligger bakom framgången, sade Olle Rodéhn då. Nu är det dags att försvara guldet som gav eko över hela Sverige. Storfors BTK har kvar spelarna Mariann Ju-

Flera hundra storforsare firade SM-guldvinnarna. Nu ska de försvara guldet.

hàsz, Lina Misikonyte och Katerina Toliou. Cristiana Sava kommer också tillbaka. Nya spelare är grekiska Christina Fili, chilenska Paulina Vega och spanska Sara Ramirez. - 34-åriga Paulina är en mycket meriterad och rutinerad spelare som bland annat deltagit i OS, säger tränaren Tomas Bergquist, som är övertygad om att de andra lagen kommer att få det jobbigt

med henne. Grekiska Christina är 39 år och har varit en av toppspelarna i Europa. - Hon håller fortfarande mycket hög klass. Hon kommer att visa att rutin tar ut sin rätt, säger Tomas. 31-åriga Sara Ramirez är en av Spaniens bästa spelare. - Hon kommer med säkerhet att levera, säger Tomas. Mariann ser fram emot säsongen: - Jag älskar att vara tillsam-

FOTO: Eva Wiklund

Hemmamatcher Lördag 15/9 kl 15.00 Storfors - Team Mälarenergi Söndag 16/9 kl 10.00 Storfors- IK Juno Lördag 24/11 kl 15.00 Storfors - Halmstad BTK Söndag 25/11 kl 11.00 Storfors - Spårvägen

mans med det här laget och våra fantastsiska supportar, säger hon. EVA WIKLUND

MARKNADSERBJUDANDE HYR TVÄTTHALL OCH FÅ EN TVÄTTSVAMP PÅ KÖPET

Damsugarpåsar

25%

MARKNADSÖPPET

11-16

Homefulness

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45

ERBJUDANDENA GÄLLER UNDER MARKNADSDAGEN DEN 15/9 -18 Ni hittar fler produkter på elon.se

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

21


en Avlopp t t a V Vä rme

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar. Vänd dig till Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även en certifi erad värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt! rörmoka re! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Nässundets Rör & Reparationer AB Adress: Nässundet, Hytte 10

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

Välkommen till din ICA-butik i Storfors!

Besöksadress: Notbindarvägen 11 688 30 Storfors

Välkomna att ringa!

kl. 09:00 - 16:00

073 - 839 13 27

Husmanskost till lunch varje vardag. Marknadsspecial 15/9 - trubadur på terassen! Marknadsdansen 15/9 kl 22-02 med Just Kidding! Pizzeria Folkets Hus, Centrumplan 1, tel 0550-600 06.

Öppet alla dagar 9-20

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

fonus.se

Personlig begravning När en person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne. Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01

22 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun


Nu startar AA även i Storfors - Det är en livshotande sjukdom. Vi brukar säga att det slutar med dårhus eller bårhus om man inte får hjälp. Det säger Erik, vice ordförande för Anonyma Alkoholister i Värmland, som startar torsdagsträffar i Storfors. Anonyma Alkoholister är just anonyma. Därför är inte heller Erik hans riktiga namn och han vill heller inte visa sig på bild. - Det finns fortfarande många tabun kring den här sjukdomen, och det kan vara speciellt känsligt i ett litet samhälle, säger Erik, som själv varit nykter alkoholist i tio år. I Östra Värmland har det saknats träffar just på torsdagar, och därför startar man den 18 augusti i konferenslokalen i Hälsans Hus. - Mötet hålls mellan klockan 19 och 20, men vi kommer att finnas på plats redan från klockan 18.30, säger Erik. Som alla träffar är mötena i Storfors av drop-in-karaktär utan föranmälan. Helst bör man vara på plats till klockan 19, men dörren stängs inte för den som råkar komma lite sent heller. Mötena är slutna vilket innebär att bara den som ser sig som alkoholist och har en uppriktig önskan att sluta dricka är välkommen. Träffarna är till en början inte öppna för anhöriga eller andra intresserade. - Anonymiteten känns väldigt viktig att värna om. Vi vill ju verkligen att de som har behov ska våga söka sig till oss, säger Erik, som idag har ett bra liv. Men innan allting gick helt utför hade han bra jobb, familj och vänner.

Erik, som han kallar sig, kommer att samordna AA-mötena i Storfors som hålls varje torsdag klockan 19-20. FOTO: Eva Wiklund

- Jag drack för mycket då också, men jag kunde fortfarande hantera både familj och arbete. Jag såg mig inte som alkoholist, berättar han. Efter en skilsmässa accelererade hans drickande och för honom blev det första AA-mötet ett uppvaknande. - När folk berättade om sina liv kändes det som att allihopa pratade om mig. För första gången fick jag dela tankar och känslor med andra som kunde förstå på djupet, som själva varit precis där jag var, säger han. AA-rörelsen grundades i USA 1935 och de första 100 AA-medlemmarna utvecklade de 12 stegen som fortfarande är AAs ”program” för tillfrisknande. Det allra första steget innebär att erkänna sin sjukdom – att man faktiskt är alkoholist. - Det som är viktigt att förstå är att det finns två delar. Dels har man en kroppslig typ av allergi – tar man ett glas så kräver kroppen mer. Detta har man ju sett är genetiskt. Därför kan en alkoholist aldrig ta ett enda glas, säger han. Den andra delen är en mental besatthet av alkoholen.

Det krävs ett slags själsligt uppvaknade

Man dricker fast man är fullt medveten om alla svåra konsekvenser som bara blir värre och värre. - Det krävs ett slags själsligt eller andligt uppvaknade där man rensar upp inom sig själv och mot andra människor. Man behöver hitta något att luta sig mot och hämta styrka ifrån – och i gruppen delar vi kraft, erfarenhet och hopp. Vi stöttar och hjälper varandra, säger Erik. Till AAs grupper kommer alla typer av människor. Äldre, yngre, företagsledare, arbetslösa. Alla som vill kan få en sponsor – en person som varit nykter några år och vill hjälpa någon annan på vägen. Till sin sponsor kan man höra av sig dygnet runt och många vittnar om ovärderlig hjälp och förståelse. Det är inte ovanligt att ungdomar får hjälp inom AA. Många bär på ett blandmissbruk med både alkohol och andra droger. - Det här är en sjukdom som kan drabba vem som helst. Men det går att komma ur den, det finns absolut ett hopp för den som verkligen vill, säger Erik. EVA WIKLUND

Information: 08-120 245 24, aavermland@hotmail.com, www.aa.se Möten i Storfors: Torsdagar kl 19-20, Hammargatan 3

Gratis hämtning av trädgårdsavfall Lördagen den 27 oktober hämtas trädgårdsavfall i Storfors. I tätorten åker renhållningbolaget runt på alla gator men om du bor på landsbygden och vill ha ditt trädgårdsdavfall hämtat så behöver du kontakta kundtjänst. Ring på 0586750 100 eller maila på info@karlskogaenergi. se senast tre arbetsdagar innan hämtningsdagen och meddela din adress. Trädgårdsavfallet behöver vara väl förpackat och får inte innehålla stubbar och stenar. Varje säck får väga maximalt 15 kilo, men du får ställa ut flera säckar.

Gratis hämtning av kasserade vitvaror Renhållningsbolaget erbjuder dig som bor i Storfors hämtning av kasserade vitvaror, såsom kylskåp, frysar, diskmaskiner mm, max två kollin per gång. Du ställer ut ditt avfall vid tomtgräns så fraktar renhållningsbolaget bort det. Du beställer hämtning hos Karlskoga Energi & Miljös kundtjänst på telefon 0586-750 100. Insamling sista onsdagen i varje månad.

Gratis hämtning av grovsopor Hämtning av grovsopor och vitvaror ingår i renhållningstaxan. Exempel på grovsopor är möbler i trä, madrasser utan fjädring och andra skrymmande föremål som är brännbara. Det får inte bestå av avfall som kan källsorteras och inte vara förpackat i säckar eller liknande. Max två kollin per gång. Hämtas efter beställning på 0586-750 100. Avfall som INTE hämtas är exempelvis farligt avfall, elektronikavfall, bildelar, byggavfall, schaktmassor, asbestprodukter eller komposterbart trädgårdsavfall.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

23


Aktiviteter för jägare Storforsmarken lördag 15/9 Vi finns på plats och informerar om Jägareförbundets verksamhet. Försäljning av älglotter och div jakttillbehör. Kommande aktivitet Under hösten kommer Vildsvinspasset, en skjutövning speciellt anpassad för vildsvinsjakt, att anordnas på Storfors Jaktskyttebana. Datum meddelas senare. Information: Alex Söderholm 073-032 79 54.

Välkomna önskar Storfors Jaktvårdskrets

Vi har fina snittblommor! Alltid hos oss - direktimporterade kvalitetsblommor till priser som gör dig förvånad. Vi har höstblommor och fina snittblommor!

Välkommen in till oss och fynda!

Helianthus Blomsterhandel Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15 Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14 www.heliantus.se

Taverna Restaurang, pizzeria, steakhouse, pub & café Stationsgatan 74, Storfors Tel 0550-62243

Apoteket Humlan

Det är lätt att hitta till oss!

Välkommen in - eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Riksväg 26

Stationsgatan

ICA

Buss& tågstation

Handla lokalt - stor egenvårdsavdelning

SLIPP VÄNTETID! Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT! Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt för lunch kl 12.15-13.15).

Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.

24 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Smedbygatan Hälsans Hus Vårdcentral Apotek


Anna & Philip startar podcast

Just nu reser Anna Engh och Philip Albinsson Sverige runt för att träffa intressanta seniorer. Intervjuerna mynnar ut i timmeslånga podd-avsnitt och först ut är Leif Tjäder i Storfors. - Vi fick skratta mycket när vi träffade Leif för han har massor av humor, men han berättar också om ensamhet och lite tyngre tider i livet, säger Anna Engh, som bor och jobbar i Storfors med både musik och röstskådespeleri. Att starta en podd tillsammans med spelkollegan Philip är en idé som växt fram. - Det finns så många äldre som kan berätta intressanta historier om sina liv. Det är som en skatt som väntar där ute, säger hon. Och bredden kommer att vara stor. Företaget har just startat men redan har de hunnit med att träffa en före detta polis, en kvinna som bott största delen av sitt liv i USA och en person som suttit i Auschwitz. - Vi har riktat in oss på personer som är över 80 år och de kan förmedla väldigt mycket historia till oss yngre, säger Philip. Men podcasten ”Fika med en pensionär” riktar sig inte bara till yngre lyssnare. - Vi har en väldigt bred målgrupp. Många äldre kommer

Efter inspelningarna görs också en del studiopålägg.

Samuel Engh finns med i arbetet genom att jobba med klippning och redigering.

Philip Albinsson och Anna Engh träffar Leif Tjäder på Kroppavägen 5.

att känna igen sig och kanske tycka det är roligt. Yngre personer kanske också kan få en dos historia och några ahaupplevelser, säger Philip. Att bygga broar mellan generationer är ett av deras syften. Ett annat är helt enkelt att underhålla, att göra ett

bra program som många vill lyssna på. I premiäravsnittet berättar 81-åriga Leif om sitt liv med flyttar, relationer och händelser i sorg och glädje. Historier finns det många och han visar fler än en gång att han har glimten i ögat, gott

FOTO: Eva Wiklund

minne för roliga detaljer och dessutom en rapp tunga. EVA WIKLUND HITTA PODDEN Fika med en pensionär finns på facebook och även instagram. Man lyssnar på programmet via dator eller telefon på exempelvis plattformarna itunes eller spotify.

TOTAL UTFÖRSÄLJNING AV DJURTILLBEHÖR! Djurshopen Fyra ben lägger ner Sivs Handarbetshörna utökar!

Stort lager. Massor av prylar kvar! kom och fynda.

Välkommen in och fynda! Slutspurt för utförsäljning under Storforsmârken 15 sept!

Sivs Handarbetshörna & Djurshopen fyra ben, Djupadalsgatan 17 Tel. 0550 - 622 24 Öppet ti-on-to 14-18 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

25


Vi gör allt för din bil!

Tel 0550-622 83

20 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

www.gasolbutiken.se

Vi är certifierade enligt nya lagkraven för AC service i fordon och har lång erfarenhet av AC- reparationer.

• Gasol på lösvikt 29:-/kg • Gasolkaminer • Gasolprodukter • LPG-gas 10:-/lit

Som verkstadskund hos Bosch Car Service kan du dela upp räkningen räntefritt, om så önskas. Assistansförsäkringen garanterar er hjälp om olyckan är framme. Kom ihåg att nybilsgarantin bibehålls vid bilservice hos Bosch Car Service! Upplev magin, låt oss serva din bil. Välkommen! www.boschcarservice.se

En del av

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors Tel. 0550 - 622 83 www.piscatorsbil.se 20 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

Dela upp betalningen räntefritt! Vi gör allt för din bil!

Piscators Bil AB

Välkommen N Industrigatan 3 688 31 Storfors in till oss! Tel 0550-622 83

I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

Vi är certifierade enligt nya Biblioteket lagkraven för AC service

lufta 5 l 6 septeber 2017 Informationstidning för Storfors kommun 10 I frêske Adress: Kulturhuset, Centrumplan 1, en tr upp Telefon: 0550-651 94.

Öppettider: Måndag kl 11-18, tisdag-fredag kl 11-16.

www.gasolbutiken.se Vi besöker Öppna förskolan

i fordon och har lång Bokcirkel kommer träffas tre erfarenhet av Bokcirkeln AC- reparationer.

Biblioteket besöker öppna förskolan. Vi pratar om vikten av högläsning och kommer med boktips för både liten och stor. Onsdag 26 september, 9.3010.00

• Gasol på lösvikt 29:-/kg • Gasolkaminer Språkstöd och läxhjälp Hjälp med självstudier i svenska språket under hösten. För dig som håller • Gasolprodukterfortsätter på att lära dig svenska. Vi samtalar och högläser. Ta gärna med studiematerial som du vill ha hjälp med. Ingen anmälan, • LPG-gas 10:-/lit fri entré. Start 19 september. Onsdagar,

Dyslexiveckan 1-7 oktober Vi uppmärksammar att det finns olika sätt att läsa. Måndag 1 oktober mellan klockan 1617 erbjuder vi dropEn del av PISCATOR´S BIL AB in registrering av egen nedladdning i Legimus. För dig som har en läsnedsättning.

Industrigatan 3, Storfors Tel. 0550 - 622 83 www.piscatorsbil.se

klockan 14-15.

Bokfika 4 oktober Bibliotekspersonalen tipsar om böcker. I kulturhusets café klockan 14.00. Gratis. Ingen föranmälan behövs.

26 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

BOKTIPS!

måndagar under hösten, 17/9, 15/10, 12/11, klockan 18.10 Inför varje träff läser vi en och samma förbestämda bok, som vi diskuterar över en fika. Böckerna som ska läsas hämtas på biblioteket. Om du har behov av att lyssna istället för att läsa kan vi ordna det, kontakta bibliotekspersonalen. Aktiviteten är kostnadsfri men föranmälan krävs. Anmälan görs till biblioteket.

21

21


Kulturhuset i Storfors Kommer på Storfors biograf

Lär dig ett instrument!

Centrumplan 1. Kassa & kiosk öppnar 30 min före föreställningen. Endast kontant eller swish. Senaste bioprogrammet: bioguiden.se

Unga Astrid 19 sept kl 14.00 och 18.00 Biljett: 100 kr

Mamma Mia 2 21 sept kl 18.00 Biljett: 100 kr

Centrumplan 1 Storfors centrum Kulturchef: Olle Rodéhn 0550-651 20

Pettson & Findus, Pettson flyttar hemifrån 6 okt kl 15.00 Biljett: 80 kr

Lyrro - ut- och invandrarna 19 okt kl 18.00 Biljett: 100 kr En komedi om att alltid vara på väg nånstans. Av Peter Dalle med Suzanne Reuter, Henrik Dorsin, Johan Ulveson, Björn Gustafsson och Nour El Refai. Av gänget bakom Yrrol.

Kulturcaféet har öppet Måndag tisdag Onsdag Torsdag Fredag

12-18 12-18 12-16 12-18 12-15

Välkommen in för fika eller bara för att ”hänga”. Vi har fritt wifi samt tidningar och spel att låna.

Just Kidding spelar på Storforsmârken Under Storforsmârken är Kulturcaféet öppet kl 10.00-16.00 med Vernisage på bilder ur vårt bildarkiv. En film från 1955-1975 från Storfors kommer att visas i kaféet under dagen.Filmen är 2 x 15 minuter och kommer att visas rullande flera gånger. Just Kidding spelar till Marknadsdansen med start klockan 22.00.

Fritidsbanken öppnar den 3 sept Öppet varje måndag kl 14.00-18.00 På Fritidsbanken kan du låna sport- och fritidsprylar helt gratis. Vi tar gärna emot dina överblivna sportprylar. Kontakt: 0550-651 24.

Från och med årskurs 3 är du välkommen med din anmälan när som helst under året. Även vuxna kan i mån av plats tas emot. Anmälan görs till respektive ledare. Grupperna följer skolterminernas tider och har sommaruppehåll efter vecka 21. Gitarr/Bas och gruppspel Andreas Ohlsson 073-393 03 83 onsdagar och torsdagar i Kulan. Piano, fiol & blockflöjt Eva Lundell tel 070-593 07 69, onsdagar och torsdagar på biblioteksvåningen. Trummor Robert Drewstad tel 076-239 17 40, tisdagar i Kulan. Saxofon, klarinett & tvärflöjt Christoph Hansen tel 076-130 14 08, onsdagar i Kulan.

Dans

Tisdagar start 4 sept Mellanstadiet: 17.30-18.30 Högstadiet: 18.30-19.30 Info: Malin Rodéhn tel 073-365 80 46

Zumba

Måndagar start 10 sept 17.00 pyttedans 18.00 Zumba kids 19.30 Zumba Fitness

Torsdagar 17.00 Zumba Kids jr 0-4 år 18.00 Zumba Kids 6-12 år Ledare: Desirée Lavén, 073-363 87 30 Hanna Stange, 070-694 03 32 OBS! Aktiviteterna (ett pass/v) inom Kulturverkstaden (instrument, dans, zumba för ungdomar) kostar 200 kr per termin. Zumban kostar 400 kr för alla över 20 år.

Musik i Kulan Öppet i Kulan onsdagar kl 16-20 för er som vill prova att spela gitarr, bas, trummor eller bara vill snacka musik. Information: Oscar Johansson, tel 070-360 39 44.

Motionsdans Söndag den 16 september startar korpens motionsdans i Stora Galejan. kl 17-20.30.

II frêske frêske lufta lufta 5 5l sept 2018 2018 Informationstidning Informationstidning för för Storfors Storfors kommun kommun l 33 sept

2727


Gun-Britt Hulth är Årets storforsare - Oj, jag blir helt överväldigad och överrumplad! Det säger Gun-Britt Hulth när hon utses till Årets storforsare 2018 och får ta emot diplom och en tavla av konstnären Stefan Höglin. Hon prisas för sina insatser som Storfors BTK:s hemliga vapen. Det är Storfors Hembygdsförening som varje år utser Årets storforsare. I år hade ovanligt många nomineringar kommit in och ovanligt många pekade också på en och samma person – SMguldvinnarnas ”lagmamma” som kanske inte syns så mycket utåt men som alltid finns där som en sammanhållande kraft. Gun-Britt Hulth är central i lagbygget som den som stöttar både mentalt och med service till spelarna som reser in till Storfors från olika länder. Många längtar till Storfors bara för att få äta Gun-Britts svenska husmanskost. - Ofta blir de besvikna om jag inte kan följa med till någon match. Det visar ju att de uppskattar mig, säger GunBritt, som också får fungera som lite ställföreträdande mamma.

Årets storforsare fick ett verk av konstnären Stefan Höglin.

- Visst blir det en del förtroenden. Vi pratar om det mesta, stort och smått precis som jag gör med mina egna döttrar, säger hon. I år finns tre av förra årets spelare kvar, medan tre nya och en nygammal kommer till. - Det kan kännas jobbigt när någon försvinner, men det är naturligtvis roligt att lära känna de nya också. Jag har lärt mig massor just för att de kommer från så olika kulturer, säger Gun-Britt och berättar att både barn och barnbarn finns med när spelarna besöker Storfors. - De lär känna hela våra familjer, säger hon. I hembygdsföreningens motivering skriver man bland annat att Gun-Britt hjälpt spelarna med både praktiskt och mentalt stöd, att hon bidragit till SM-guldet genom avslappande spelare och att hon hjälpt till att sätta Storfors på kartan.

Gun-Britt Hulth fick ta emot tavla och diplom av hembygdsföreningens Agneta Svanlund. FOTO: Eva Wiklund

Hönsbilngo var ett av dagens spännande inslag.

- I år var det ingen tvekan om vilken kandidat vi skulle lyfta fram, säger Agneta Svanlund från hembygdsföreningen. Priset delades ut under för-

eningens årliga hembygdsdag som också bjöd på hönsbingo, fina gamla bilar, försäljning, fika, lotterier och underhållning med gruppen Trio Retur. EVA WIKLUND

Badsommaren 2018 bjöd på riktigt bra badvatten Sommaren 2018 går kanske till historien som en av de varmaste somrarna. I Storfors har badplatserna varit välbesökta och besökarna har också kunnat njuta av riktigt bra badvatten. Storfors kommun sköter om badplatserna vid Badsta, jordkullen, Kyrksten, Hytte och Lungsund. Provtagning har genomförts vid tre tillfällen i sommar och resultatet har varit Tjänligt utan anmärkning vid samtliga tillfällen utom ett. Vid julimätningen hade Hytte ”Tjänligt med anmärkning” vilket betyder att det ändå är ofarligt att bada. Vid värdet otjänligt avråds från bad.

Lungsund.

Badsta.

Niklas Andersson tar prover vid Jordkullen.

28 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

FOTO: Eva Wiklund


Kalendarium

Cecilia Övelius gillar alla typer av maskiner.

FOTO: Eva Wiklund

Med passion för maskiner Ceceilia Övelius är inte bara disktriktssköterska. Hon driver också företaget Cillas skylift. - Idén var att skaffa en lätthanterlig, säker och stadig maskin som kvinnor i trakten skulle kunna hyra, säger hon. Och visst blev det en succé, även om det oftare är män som hyr än kvinnor. Själv beskriver hon sig som en pojkflicka under uppväxten. Dockor var inte intressanta, däremot bilar och stora maskiner. - Jag brukar ofta önska mig maskiner i present. När vi firade bröllopsdag nyligen fick jag en minigrävare av min man, skrattar hon. Och nu finns minigrävaren med i utbudet i uthyrningsfirman, liksom en minitraktor med tippbart släp. Allt finns att hyra i Färnbotten några kilometer bortom Bjurtjärns kyrka. Hit flyttade Cecilia och maken Gunnar för 33 år sedan och började ett nytt liv som ”månskensbönder”. - Vi bodde i lägenhet i Örebro och hyrde ett torp utanför Karlskoga. Sen hittade vi det här huset och föll för det, säger hon. Här har de två barnen vuxit upp och under åren har makarna haft både får, tjurar, ankor och ett litet lantbruk.

Flaggstångsrenovering.

SEPTEMBER 6 torsdag Invigning av Sjögläntan, nya boendet kl 11. 9 söndag Valdagen vallokalerna är öppna kl 8-20. 12 onsdag Promenad med anhörigstödet, elljusspåret kl 10. 12 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet, Storfors kl 14. Storfors Dragspelsklubb. 15 lördag Storforsmârken kl 10-17 i Storfors Centrum 15 lördag Minijoggen kl 11 för barn upp till 10 år. 15 lördag Marknadsdans till Just Kidding i Kulturhuset kl 22-02. 15 lördag Hemmamatch i Pingisligan, Sporthallen kl 15, Storfors BTK- Team Mälarenergi. 16 söndag Hemmamatch i Pingisligan, Sporthallen kl 10, Storfors BTK- Juno. 16 söndag Jubileumskväll på Söndagsdansen i Kulturhuset - 40-årsjubileum för dansen i Sven och Kerstins regi. Denna söndag är inträdet 50 kr och man dansar till Kjell Dahls. 17 måndag Bokcirkel i biblioteket kl 18.10. Kontakta biblioteket i förväg. 18 tisdag Träff med Anhörigstödet i Seniorernas hus kl 10. 19 onsdag Storfors biograf: Unga Astrid kl 14 och kl 18. 21 fredag Storfors biograf: Mamma Mia 2 kl 18. 23 Söndag Dans till Gideons i Kulturhuset kl 17-20.30 26 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet, Storfors kl 14. Bengan Trio från Karlstad. 30 Söndag Dans till Roger Lindbloms i Kulturhuset kl 17-20.30 OKTOBER 3 onsdag Promenad med anhörigstödet, elljusspåret kl 10. 4 torsdag Berättarkväll om gamla yrken, Bjurtjärns församlingshem kl 18. 4 torsdag Bibliotekspersonalen tipsar om böcker i kulturhusets café klockan 14. Gratis. Ingen föranmälan. 6 lördag Storfors biograf: Pettson flyttar hemifrån kl 15. 7 Söndag Dans till Matz Rogers i Kulturhuset kl 17-20.30 10 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet med lunchmusik kl 12.00. 11 torsdag Visning av särskilda boendet Sjögläntan kl 14 och 18. Ingen föranmälan behövs. 14 Söndag Dans till Lars Erikssons i Kulturhuset kl 1720.30 15 måndag Bokcirkel i biblioteket kl 18.10. Kontakta biblioteket i förväg. 16 tisdag Anhörigträff i Seniorernas hus kl 10 19 fredag Storfors bio: Lyrro ut- och invandrarna kl 18. 24 onsdag Storforsträffen i församlingshemmet, Storfors kl 14. JohnElis och Ollaan. 24 onsdag Promenad med anhörigstödet, elljusspåret kl 10. 26 fredag Nostalgiafton i Seniorernas Hus 17.30, medtag egen mat & dryck. Anmälan till 0550-651 21. 27 lördag Gratis hämtning av trädgårdsavfall i Storfors. Se sidan 23.

SENIORERNAS HUS En minitraktor med tippbar kärra finns också i sortimentet.

Idag är maskinuthyrningen den enda verksamheten. - Alla behöver ju inte ha allt. Förr i tiden lånade grannar av varandra och hjälpte även varandra med större jobb på landet, säger hon. Själv är hon väldigt förtjust i skyliften som bland annat används för att rödfärga husväggar och för att renovera flaggEVA WIKLUND stången.

Måndagar: Boule med SPF i Ravinen kl 09.30. Info: 0550-615 126. Hobbyverksamhet för PRO-damerna kl 14-16 Seniorsurf 9.30-12 (obs! start 1/10) Dragspelsklubben öppen träning (underhållning med fika) från kl 17.30 Tisdagar Öppet Hus i Seniorernas Hus kl 14- 16. Tisdagar Handarbetscafé i Seniorernas Hus kl 17 -20. Trevlig samvaro och kaffe. OBS! för ALLA ÅLDRAR. Onsdagar: Boule med PRO i Ravinen kl 09.30. Info: 073-15935 36. Torsdagar: Inomhusboule i Kulturhuset kl 15. Info: 070-155 85 51. Fredagar Styrketräning för seniorer 9.00-10.15 samt 13.00-14.15 i kommunhusets källare.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

29


Minijoggen brukar vara väldigt populär.

FOTO: Kristina Elmström

Minijogg & marknad lockar återvändare

Lördag 15 september är det dags för Storforsmârken och Minijoggen. Redan vid tiotiden öppnar marknaden, så det finns tid att strosa runt innan startskottet för joggen går. Storforsmarken arrangeras för 37:e gången i år och traditionellt är det en återvändarhelg när man träffar vänner och bekanta. - Jag är från Dalarna och gillar själv marknader. Rättviks marknad missar jag aldrig och inte heller Filipstads eller Storfors. Det är själva blandningen av saker och folkmyllret som är trevligt, säger Roger Andersson, som är den som håller i trådarna i år. Det är Storfors FF som

Marknadsdagen bjuder på ett myller av knallar i centrala delarna av Storfors - och även karuseller.

driver hela arbetet med Storforsmârken och Roger räknar med att minst ett 30-tal ungdomar och föräldrar kommer att hjälpa till som funktionärer på olika ställen och med städningen efteråt. - Det här är ett jätteviktigt arrangemang för oss, det är årets största inkomstkälla för föreningen, berättar han. I år räknar man med ett 60tal knallar och det kommer som vanligt även att finnas en hel del föreningar på plats. - Många kommer tillbaka år

efter år och det har varit god och anmälan görs direkt vid stämning de senaste åren, sä- starten på Djupadalsgatan vid ger Roger, som ser fram emot fd Elon (från 10.30). Startavatt strosa runt, träffa folk han giften är 20 kronor, och alla känner, kanske köpa en ham- löpare får guldmedalj. burgare eller kalasa på en Även Kulturhuset håller munk. öppet med visning av äldre - Och så måste jag köpa Storforsfilm och bilder i Kulstrumpor förstås, skrattar han. turcaféet. Davids tivoli återvänder, På kvällen arrangerar Folmed ungefär samma utbud av kets Hus Restaurang & Pizzebarnkaruseller som förra året. ria marknadsdans med bandet Som vanligt arrangerar Just Kidding klockan 22-02. Föreningen Storfors Skidor EVA WIKLUND Minijoggen för barn under Information: Roger Andersson tio år. Starten går klockan 11 076- 126 60 33

Friskvården i Värmlands motionsgrupper i Storfors Vattenmotion Måndagar 19.00-20.00 Storfors Bassäng Onsdagar: 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 Ryggmotion Tisdagar: 18.30-19.30 Lundsberg Skola Hjärtmotion Tisdagar: 10:00-11:00 Storfors Judolokal Cirkelmotion Torsdagar: 17.30-18.30

Storfors Judolokal

Styrketräning för seniorer Fredagar: 9.00-10.15 Kommunhuset 13.00-14.15 Alla grupper startar vecka 36

Friskvården i Storfors kan erbjuda dig som privatperson eller företag, hälsosamtal, konditionstest samt hälsokurs. Våra expertområden är mat, motion och motivation. Läs mer om detta på www. friskvarden.org

30 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

Kontakt Hälsokonsulent Pia Aspvik Friskvården i Värmland-Storfors Telefon 0550-652 45 E-post pia.aspvik@storfors.se


Dubbelt upp för Bjurtjärnsloppet

Just nu har fiberdragningen stannat av, men de tre östvärmländska kommunerna jobbar intensivt för att arbetet ska komma igång igen.

En fiberlösning är på gång Just nu är fiberprojektet i Kristinehamn, Storfors och Filipstad pausat och kommunerna diskuterar med IP-Only om hur det ska kunna få en fortsättning. - Den största delen av problemet är att anslutningsgraden är alldeles för låg, säger kommunalråd Hans Jildesten. I kommunernas avtal med IP-Only har man slagit fast att fibreringen ska ske till alla hushåll som så önskar, om man når upp i en anslutningsgrad på 65 procent. I Storfors är anslutningsgraden i dagsläget endast 49 procent. - Det blir helt enkelt inte ekonomiskt möjligt för IPOnly att genomföra projektet på det sätt som vi kom överens om i avtalet, säger Hans Jildesten. Att anslutningsgraden är för låg är det ena problemet. Det andra är att byggkostnaden skjutit i höjden eftersom högkonjunkturen innebär att entreprenörerna har fullt upp. Parterna har träffats flera gånger för att diskutera framtiden och fortsätter att träffas under hösten. En lösning vore att anslutningsgraden ökar

Kommunalråd Hans Jildesten och kommunchef Mats Öhman besökte en av sträckorna när arbetet var igång.

dramatiskt eller att kommunerna skjuter till pengar. - Eftersom de statliga bidragen minskas vid lägre anslutningsgrad, försöker vi att hitta ett sätt att öka anslutningsgraden, exempelvis genom kommunal medfinansiering, och på så sätt få ut maximala bidrag. Ett sätt kan vara att förbereda fiberinstallation till de hushåll som valt att inte beställa, säger bredbandssamordnare Björn Kjerrulf, som menar att man då skapar förutsättningar att nå alla fastboende med framtida digitala samhällstjänster. - När sedan hushållen vill koppla in fiber för att få en internetuppkoppling kommer det naturligtvis att kosta, säger han. I delar av kommunen kan

anslutningsgraden upplevas som högre, men reglerna för de statliga bidragen kräver att hela kommunen byggs ut. Man kan alltså inte "stycka av" ett område där anslutningsgraden är högre och bara bygga där. - Vi jobbar intensivt för att alla i Storfors ska få möjlighet till fiber, och vi siktar på att ha en lösning klar under hösten. Vi hoppas att alla som redan tecknat avtal har ytterligare lite tålamod och att den som funderat på anslutning, men inte gjort slag i saken anmäler sig snarast, säger Hans EVA WIKLUND Jildesten. ANMÄLAN Den som vill anmäla sig för anslutning kan ringa IP-Only på tel 0200 - 43 00 00.

När Bjurtjärnsloppet gick av stapeln på nationaldagen för andra gången i historien var det med nästan dubbelt så många löpare som förra året. - Det känns jätteroligt att få arrangera ett sånt här mysigt lopp där alla kan vara med. Och det är härligt med deltagarrekord, sade Carolina Andersson. Loppet arrangerades av Carolina och hennes man Jens, som har en bred idrottsbakgrund, i samarbete med Bjurtjärns byalag. Från byalaget ställde man upp med funktionärer och servering av grillat vilket bidrog till känslan av folkfest och gemyt. Av 135 anmälda löpare kom 129 till start. Startfältet var imponerande när det vällde fram nedanför bygdegården och efter dryga 17 minuter kunde man skymta den första löparen på väg in i mål. Fredrik Rådström vann herrklassen med tiden 17.52, Annika Kihlström knep (precis som förra året) förstaplatsen i damklassen på tiden 20.24. I ungdomsklasserna segrade Siri Wallbom (26.21) och Viktor Thoresson (21.13).

Viktor Thoresson och Max Björk.

Jens och Carolina Andersson höll i trådarna.

I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun

31


Den 9 september 2018 är det val i Sverige Den 9 september är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står din vallokal angiven. För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Valdagen 9 september Röstning på valdagen 9 september, lokalerna är öppna 08.00-20.00. Medtag id-handling till din vallokal. Vallokaler Storfors centrala Lungsund Bjurtjärn

Vargbroskolan Lungsunds församlingshem Bjurtjärns skola

Rösta med bud Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vallokal. Material till budröstning finns i förtidsröstningslokalen. Om du inte har någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambullerande röstmottagare som kan ta emot förtidsrösten i din bostad. Kontakta kommunen på tel 651 80. Förtidsröstning Lokal: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20 Tid: Till och med den 9 september Den som inte kan rösta i sin egen vallokal på valdagen, kan även då förtidsrösta i kommunhuset under nedantående tid. Medtag röstkort och id-handling till förtidsröstningen. Må 11.00–13.00 Ti 11.00–13.00 On 11.00–13.00 To 17.00–19.00 Fr 11.00–13.00 Lö 11.00–13.00 Sö 08.00–20.00 valdagen 9 september Information Information om valet finns på www.val.se Frågor om genomförandet av valet kan ställas till valnämnden via e-post till valnamnd@storfors.se, eller via 0550-651 53, 0550-651 37 32 I frêske lufta 5 l 3 sept 2018 Informationstidning för Storfors kommun


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.