Freske lufta 2015 nummer 6

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 6 l 2015

Vi söker familjehem med stort hjärta Sidan 11

Fler anställda med stimulanspengar sidan 10

Positiv rapport om kommunens ekonomi sidan 9

Tre månader med vinst för OKQ8 sidan 13

Bättre klimat med företagsråd sidoan 13

Anders Olsson drog fullt Kulturhus

Pingislaget vill ha storpublik 24 okt

KANALEN Kyrkans tidning

Utomhusmat under Hälsoveckan sidan 22

Carolina & Jens bygger vid Ullvettern sidorna 6-7

sidan 9

sidan 23

sidorna 15-18


H

Innehåll i detta nummer

ej Storforsare. Nu har hösten verkligen gjort sitt intåg och vi börjar redan ladda för Centrumfest i Storfors Centrum. Då lyser vi upp vinternatten med levande ljus och umgås bland öppna butiker och öppna lokaler i hela centrum. Boka tisdag den 1 december klockan 16-19 redan nu. I det här numret finns en hel rad positiva nyheter som rör Storfors kommun. Delårsbokslutet är en sådan god nyhet. Efter flera år av underskott visar nu delårsbokslutet på ett överskott på mer än 2 miljoner kronor. På sidan 9 berättar kommunens ekonomichef Ingela Bergare om bokslutet. Just nu har kommunen också satt igång arbetet med att ta fram så kal�lade LIS-områden. Det är områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Genom att jobba fram den här typen av områden blir det möjligt att på vissa ställen undanröja strandskyddet. På sidan 6 och 7 kan du läsa om Carolina och Jens som gjort slag i saken och flyttat från Norrtälje till Storfors där de bygger ett hus vid Ullvettern. Läs om hur de köpte sommarstugetomten och sedan förverkligade drömmen. Under den senaste tiden har vi haft en rad möten om sophanteringen. Det har varit välbesökta möten där alla som berörs har kunnat få svar på sina frågor i Storfors, Kyrksten och Lungsund. I början av november kommer de nya tunnorna att ställas ut och så börjar insamlingen av matavfall. Ett viktigt upprop i detta nummer är artikeln om socialtjänsten som nu söker fler familjehem. Du hittar den på sidan 11 där Anna Blom och Charlotte Sjöberg berättar om det

2

stora behovet och vilka krav som ställs för att få bli familjehem. Man kan också läsa om vilka villkor som gäller och hitta kontaktuppgifter. Riktigt roligt att läsa om är OKQ8 som de senaste månaderna har gått med vinst. I slutet av november räknar man med att få besked om mackens framtid, men redan den 27 oktober vill distriktsrådet fira på macken. Om detta kan du läsa på sidan 13. Firat måste också Anna Eklöf ha gjort när hon tog hem guld på Junior-SM i skytte och sedan fick en plats i landslaget. Vi säger grattis och Anna hittar du på sidan 8. Riktigt lyckad blev också Hälsoveckan som Storfors kommun och Friskvården i Värmland arrangerade tillsammans. Föreläsaren Anders Olsson drog fullt hus i Kulturhuset och både vuxna och skolelever fick ta del av olika arrangemang. Veckan avslutades med en mycket populär matservering utomhus i Strandparken där arrangörerna wokade i stora pannor under en strålande sol. Läs mer på sidorna 22 och 23. Nu under hösten pågår våra verksamheter för fullt i Kulturhuset, Seniorernas Hus, biblioteket och på familjecentralen med Öppna förskolan. Dessa verksamheter hittar du på sidorna, 25, 27, 29 och 31. Och vill du veta vad som händer i övrigt under oktober/november så finns kalendariet som vanligt på sidan 25. Jag önskar er en skön senhöst!

Kommunchef Mikael Jareke

I frêske lufta Adress: Box 1001, 688 29 Storfors E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77 Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mikael Jareke Redaktör: Eva Wiklund Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri AB Denna tidning ges ut 22 oktober 2015. Tidningen skickas till samtliga hushåll i Storfors kommun och har en upplaga på 2 400 exemplar. Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77, 070- 55 88 696 eller via freske.lufta@storfors.se. Kommande I frêske lufta 2015 nummer 7 onsd 25/11, manusstopp måndag 2/11 Omslagsfoto: Full fart i Mimijoggen på Storforsmârken. FOTO: Eva Wiklund SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & Youtube. Sök efter den facebooksida som har den runda logotypen ”Stortrivs-i-storfors”.

Kungörelse Kommunstyrelsen sammanträder den 16/11 kl 8.15 i kommunhuset i Storfors. Kommunfullmäktige sammanträder den 12 november i Valsaren, Kulturhuset kl 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund. Mötena är öppna för allmänheten som kan lyssna. Handlingar och protokoll finns på hemsidan, www.storfors.se

Storfors kommunväxel: 0550-651 00 Komunalråd: Hans Jildesten 0550-651 52 Kommunchef: Mikael Jareke: 0550-651 55 Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt): 070-563 13 08

Gun flyttade tillbaka till sina rötter 3

Förstärkt pingislag går för seger 9

Utemat, lungtest och streetdance 22

Teamet redo efter sjukhusvistelse 4

Fler anställda med stimulanspengar 10

Anders Olsson drog fullt kulturhus 23

Centrumfest tisdag den 1 december 5

Är du en av våra nya föräldrar? 11

Program för Seniorernas Hus 25

40 000 till kreativt projekt i skolan 5

Tre månader med vinst för OK 13

Kalendarium 25

Nya äldreboendet i KS 5

Bättre klimat med företagsråd 13

Ny chef för Stiftelsen Björkåsen 25

Vill du hjälpa flyktingar? 5

Höstlovsprogram 14

Familjecentralen 27

Carolina och Jens bygger drömhus 6-7

Kanalen 15-18

Storfors Bibliotek 29

Anna Eklöf tog guld i Junior-SM 8

Storforsmârken lockade alla åldrar 19

Kulturhuset i Storfors 31

Positiv rapport om ekonomin 9

Algot snabbast i Minijoggen 21

I frêske lufta 6

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun


Gun Gustafsson trivs i Lungsund.

FOTO: Eva Wiklund

Gun flyttade tillbaka till sina rötter Gun Gustafsson växte upp i Storfors. Efter många år på annat håll har hon återvänt till rötterna. - Det här känns verkligen som hemma. Dessutom är jag mer social här, säger hon. De senaste åren har Gun jobbat som lärare i Jönköping, men med åldern kom också längtan till hemtrakterna. - Jag växte upp i Släbråten och som jag minns barndomen var det alltid full fart, säger Gun, som var med i både scouter, fotbollslag och handbollslag i ungdomen. Det fanns alltid något att göra. - Jag var med i det mesta,

liksom mina syskon och kusiner. På den tiden fanns det väldigt många barn i samhället, säger hon. När så ett jobb som SFI-lärare dök upp i Filipstad slog Gun till. Det röda huset med vita knutar alldeles intill hotellet i Lungsund har varit hennes och makens sommarhus under ett par år - nu blev det permanentbostad. Och maken är också på väg att bosätta sig permanent i Lungsund så fort det bara går. Gun har inte ångrat sig en sekund.

Här i byn stannar man och pratar när man möter någon

I frêske lufta 6

- Här i byn stannar man och pratar när man möter någon, man går inte bara förbi. Jag har varit mer social här på några veckor än på ett halvår i Jönköping, skrattar Gun, som inte heller tycker att pendlingen till Filipstad är någon

stor sak. - Det tar en halvtimme med bil för mig, men i Jönköping tog det 40 minuter till jobbet och i Göteborg pendlade jag i minst en timme. Det hon uppskattar i Lungsund är framför allt alla trevliga grannar och lugnet. Möjligheten att ta sig ut i

naturen på ett enkelt sätt är också ett stort plus. - Jag har plockat bär och svamp, påtat i trädgården och tagit långa promenader. I Jönköping blev det mer så att jag passade på att göra saker på väg hem från jobbet, säger hon. Golfklubben, hembygdsföreningen och det kommande fibernätet är också faktorer som lyfter bygden, tycker hon. Dessutom ser hon fram emot att hotellet i Lungsund får nya entreprenörer och utvecklas. - Det är ett fantastiskt fint ställe som verkligen skulle kunna bli en samlingsplats för oss i byn och för hela regionen, säger hon. EVA WIKLUND

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

3


I mottagningsteamet ingår sjukgymnast Gunilla Pålsson, undersköterska Åse Nilsson, Anette Kolemainen från planeringsenheten, Theres Fredriksson, hjälpmedelstekniker och rehabassistent, sjuksköterskan Ann-Sofie Andersson samt arbetsterapeut Anna-Karin Andersson. Här tillsammans med enhetscheferna Henrietta Hagman och Eva Turunen. FOTO: Eva Wiklund

Teamet redo efter sjukhusvistelse På tisdagar och torsdagar står kommunens nya mottagningsteam redo. Det är då man tar emot nyutskrivna sjukhuspatienter i deras egna hem. - Alla får intensiva insatser av ett helt team under de tre första veckorna hemma, berättar Henrietta Hagman. Genom ett tätt samarbete med landstinget har Storfors kommun nu ökat möjligheterna till ett bra mottagande efter en tid på sjukhus. I mottagningsteamet finns hjälpmedelstekniker, sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor och sjuksköterskor. När taxi från landstinget kommer med patienten finns flera ur teamet på plats för att välkomna och för att göra en individuell plan för vården. 4

I frêske lufta 6

- Det här blir en riktig rehabilitering som vi inte kan åstadkomma på ett korttidsboende. Personen måste ju träna i sitt eget hem för att klara av exempelvis trösklar, trappor, att sätta sig i den egna soffan och annat, säger arbetsterapeut Anna-Karin Andersson, som också menar att den nya organisationen ökar patientsäkerheten. - I och med att vi har bestämda hemkomsttider kan landstingen exempelvis inte skicka hem personer en fredagseftermiddag, säger hon. Den som kommer från sjukhuset får under de tre första veckorna generöst med tid om det behövs. - Personen ges tid för att bre en smörgås själv, för att gångträna eller andra saker som det finns ett behov av, berättar undersköterskan Åse

Nilsson. Mottagningsteamet startade under hösten och hittills har man haft sju patienter. - Många har sett att de klarar mer än vad de först trott och då växer naturligtvis självförtroendet. Många har varit glada för att de får så pass mycket hjälp i hemmet, säger sjuksköterskan AnnSofie Andersson. För att kunderna inte ska behöva möta så många olika personer ur personalen har elva undersköterskor från hemtjänsten fått placering i mottagningsteamet. Dessa har också fått mer tid för varje kund än man i normala fall har. - De har ett eget schema. Om det behövs så ska de kunna stanna en stund extra, säger Henrietta Hagman. Efter tre veckor gör teamet

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

en uppföljning och då släpps kunden till den vanliga hemtjänsten. Att skapa trygghet i det egna hemmet är en stor utmaning och därför får också den som kommit hem täta besök, om han eller hon har det behovet. En del anhöriga tror inte att deras mamma eller pappa kan få bra hjälp i hemmet, men personalen menar att det faktiskt kan vara så att man får ännu tätare besök hemma än på ett korttidsboende. - Många äldre vill också verkligen bo hemma om de kan, och de vill klara sig själva, säger Henrietta Hagman, som nu är glad att kommunen sjösatt en organisation så att det ska bli möjligt i ännu högre grad. EVA WIKLUND


Kommunstyrelsen föreslår nytt boende

Brasa och mattorg utanför kommunhuset förvandlar Storfors centrum.

FOTO: Eva Wiklund

Centrumfest tisdag den 1 december Tisdagen den 1 december blir det Centrumfest i Storfors igen. Kom och se Storfors lysas upp av levande ljus i vinternatten och besök alla kvällsöppna butiker. Centrumfesten pågår mellan klockan 16 och 19. Ät kvällsmaten på mattorget utanför kommunhuset där det finns mängder av olika saker att välja på, träffa tomten, besök julkrubban, mingla på julmarknad i Kulturhuset och i Seniorernas hus. I Kommunhuset kan man bland annat träffa representanter från våra Vänorter som kan berätta om Dovre och Läppinvirta.

Populära Tomtejoggen för alla under tio år. ag

Centrum esten f

BOKA DIN PLATS (ute gratis - inne 100 kr) Julmarknad Kulturhuset: Agneta Svahnlund 070-393 12 58 Matmarknaden på torget: Marita Sjöberg 0550-651 37 Företagare & föreningar i Kulturhuset samt övriga frågor: Eva Wiklund 0550-651 77

40 000 till kreativt projekt i skolan Förra årets sökte biblioteksansvariga Annica Arvidsson pengar från Kulturrådet för ett läsprojekt i Storfors. Hon fick 40 000 kronor. - Jag ville att vi skulle ha ett läsprojekt med mer än det skrivna ordet. Jag tänker bland annat på elever från andra länder som skulle ha lättare om vi även använde andra sinnen, säger hon. Nu har elever från förskoleklass till årskurs två jobbat med berättelser med hjälp av en konstnär och en

Barnen inspirerades av en cirkusartist.

cirkusartist och akrobat. Resultatet har blivit konstfulla masker och flera draman

som eleverna ska spela upp för varandra vid en fest.

I frêske lufta 6

EVA WIKLUND

Sedan november förra året har Riksbyggen och Storfors kommun samarbetat kring byggnationen av ett nytt äldreboende. Genom en kooperativ hyresgästförening ska parterna skapa ett modernt och tidsenligt boende för äldre. Alla kostnader för bygget finansieras av föreningen via lån. Kommunen går in som borgenär. Nu föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att klubba affären som innebär att man bygger ett boende med 40 platser mitt emot Kroppavägen 5. I förslaget ingår att Storfors kommun lämnar kommunal borgen på den totala finansieringen på 82 miljoner kronor till den kooperativa hyresgästföreningen i Storfors.

Vill du vara med och hjälpa flyktingar? Som ett svar på Migrationsverkets vädjan om tillfälliga platser i kommunerna för att den stora vågen av flyktingar ska få tak över huvudet, har Storfors anmält 50 platser med hjälp av en extern aktör. Platserna blir i så fall på Hammargatan 10 som tidigare var hem för ensamkommande barn. Eftersom vi inte vet om platserna kommer att utnyttjas eller ej - och besked kan komma väldigt snabbt - har den som vill möjlighet att skänka saker. Det gör att vi kan vara lite mer förberedda. Det som behövs är våningssängar, madrasser, sängkläder, lampor, duschdraperier, lakan och handdukar. Kläder behövs INTE just nu. Den som har saker att skänka ringer Jobbcentrum, som även kan hämta saker; Kjell-Åke Andersson 0550-652 83 eller Ninni Andersson 0550-652 94. Skulle platserna inte bli utnyttjade kommer sakerna att skänkas vidare så att de kommer flyktingar till del.

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

5


Carolina och Jens bygger sitt För Carolina och Jens Andersson blev beslutet bara mer självklart med tiden. Det är till Ullvetterns strand i Kväggeshyttan de vill återvända efter jobbet. Därför gick flyttlasset från Norrtälje. Redan 2011 köpte familjen en sommarstuga på tomten vid Ullvettern. Det var läget de föll för och det faktum att man kan simma eller åka skridskor över sjön till Carolinas föräldrar. - De har en stuga på andra sidan sjön, vid Nässundet, och jag är uppvuxen här på somrarnas. Det här är mitt paradis, säger hon. Ända till nyligen bodde familjen centralt i Norrtälje. Carolina jobbade som domare vid Svea Hovrätt, och Jens som säljare för kemiföretaget Innovyn som säljer Natronlut till massaindustrin. För drygt ett år sedan började sonen Waldemar på Orienteringsgymnasium i Uppsala och hösten 2015 var det även dags för dottern Julia att börja gymnasiet. Carolina sökte jobbet som processråd åt konsumentombudsmannen i Karlstad och fick det. - Då hade vi suckat så många helger när vi var tvungna att åka hem från stugan att vi bestämde oss för att göra slag i saken. Det är ju här vi vill vara och det kändes som att vi måste flytta innan Julia började gymnasiet, säger Jens. Nu läser Julia på gymnasiet i Kristinehamn, Carolina pendlar till Karlstad och Jens jobbar hemifrån och reser även mycket i sitt jobb. - Enda nackdelen är att det är längre till Arlanda härifrån, men det är å andra sidan närmare till Stenugnsund och en av våra stora kunder, säger han. Sagt och gjort. Under sommaren har den gamla stugan rivits och grunden har kommit på plats. Nu står även väggar och tak på grunden och man kan ana husets potential med direkt utsikt över vattnet och en öppen planlösning. - Det har varit många beslut. Redan när plattan var på plats var vi tvungna att bestämma var alla kontakter ska sitta, suckar Carolina.

En liten båt med snurra hör till.

Bastuhus med brygga byggdes tidigt.

Just nu bor familjen i en liten lägenhet i Kristinehamn i väntan på att huset ska bli färdigt. Och det har inte varit en helt lätt process. - Banken var tveksam till att vi skulle bygga nytt här. Det finns ju inga sådana här hus på sjötomter att jämföra med, men läget övertygade, säger Jens. Tack vare huset i Norrtälje, som gick lätt att sälja, kunde affären genomföras. - Visst kan man fundera på om vi skulle få tillbaka pengarna vid en försäljning, men vi tänker inte så. Vi bygger ju inte för att spekulera utan för att vi är helt övertygade om att det är här vi vill bo, säger Carolina, som också betonar att uppvärmningskostnaden kommer att bli mycket lägre i det nya energisnåla huset än den var i det stora huset i Norrtälje. Både hon och maken beskriver sig som inbitna idrottare. Orientering, löpning, simning och skridskoåkning är stora intressen. - Vi har åkt skridskoloppet här på Bergslagskanalen flera gånger, säger Carolina, som mycket väl kan tänka sig att vara med och ploga isbanor i framtiden.

I Norrtälje pendlade jag en och en halv timme till jobbet

6

I frêske lufta 6

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

Carolina och Jens Andersson har bytt centrala Norrtä

Att pendla 45 minuter till jobbet i Karlstad är inget som bekymrar henne. - När vi bodde i Norrtälje hade jag en och en halv timmes pendlingsväg till jobbet, säger hon. De har haft lätt för att lära känna människor i bygden, och det är inte bara Carolina som känner att hon har kommit hem. - Jag är uppvuxen i Degerfors, och egentligen har jag alltid längtat efter att flytta till Östvärmland igen, säger Jens, som nu ser fram emot att kunna slänga sig i sjön efter en arbetsdag och att lära känna bygden ännu mera. - Kväggeshyttan har ju ett väldigt aktivt byalag, så där vill vi gärna engagera oss, säger han. EVA WIKLUND


drömhus vid Ullvettern

Bygga strandnära med LIS-område Kommunen har påbörjat ett arbete som syftar till att ett antal LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) pekas ut. Detta skulle innbära att det blir lättare att bygga strandnära i Storfors kommun. Det är kommunerna som ansvarar för att peka ut LISområden i sin översiktsplan. Planen ger sedan vägledning vid bedömning av om en plats är lämplig för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Områden ska vara lämpliga för landsbygdsutveckling och av begränsad omfattning så att strandskyddets syften tillgodoses. I ett område som pekats ut som lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område) kan ytterligare särskilda skäl användas vid prövningen av upphävande eller dispens från strandskyddet.

Nymålat i byn!

älje mot sjöläge vid Ullvetterns strand.

FOTO: Eva Wiklund

Ett par byggnader sticker just nu ut i Storfors. Baptistkyrlan har rustats och målats och likaså har spruthuset fått en rejäl ansiktslyftning. Har du tips på andra upprustade byggnader som vi kan visa - offentliga eller privata - tips oss gärna via mail, freske.lufta@storfors. se

Huset har stora fönsterpartier ut mot sjön.

I frêske lufta 6

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

7


Sälja villan i Storfors? Välkommen till oss! SLÄBRÅTEN Webbnummer 5120-5590. Trivsamt och prisvärt sommarboende som lämpar sig ypperligt för generationsboende i dessa två rymliga sommarstugor. Här bor ni med närhet till fina badplatser och fiskevatten och café/restauranger i närliggande omgivningar. Boyta 46 kvm. Pris 450.000:- utgångspris. STORFORS Webbnummer 5120-5222 Ett litet rart hus på friköpt hörntomt Stora delar av huset är rustat på senare år. Fristående garage 47 kvm. Pris 290.000:NYKROPPA, BREDVIK Webbnummer 5120-5191 Ett fritidshus med full åretruntstandard Eget vatten - 3 kammarbrunn till avlopp Sjönära läge 3 rum och kök + gäststuga och förråd Altan under tak mot solnedgång. 45 kvm. Pris 750.000:- utgångspris. BÄCK, STORFORS Webbnummer 5120-5332 Ett trevligt hus i den lilla byn Bäck som ligger alldeles söder om Storfors tätort, Barn 3-10 år i ”byn” Nytt kök 2008 då även yttertak byttes. Stor altan med söderläge 3 km till skola med nyanlagd cykelväg. 108 kvm. Pris 395.000:-

en kanske djursbufféer

STORFORS Webbnummer 5120-5224 Ett hus med mycket bra planlösning Invändigt till stora delar renoverat med lugn och rogivande färgsättning Nära till OK-macken som har bra basutbud av livsmedel och tidningar 106 kvm. Pris 325.000:-

FASTIGHETSBYRÅN I STORFORS TEL 0550-157 50, Mobil 070- 521 5751 eller 076790 02 15. FASTIGHETSBYRAN.SE

8

I frêske lufta 6

Anna besökte Storforsmârken med mamma Eva och systern Helena under en paus från studierna i Sävsjö. FOTO: Eva Wiklund

Anna Eklöf tog guld i Junior-SM Ända sedan hon följde med sin bror till skyttelokalen som sjuåring har hon varit fast. I somras fick 18-åriga Anna Eklöf dessutom en plats i skyttelandslaget - efter att ha tagit guld i junior-SM. Tränaren Jan-Erik Fält säger att det är jämnheten och hennes stabilitet som ger de goda resultaten. - Det tar lång tid att träna upp sig så att man blir så jämn i sitt skytte som Anna är, men det är verkligen roligt att se resultaten komma, säger han. Själv säger Anna att hennes stora styrka är att hon inte ger upp även om det går dåligt under några skott. - Jag kan skaka av mig besvikelsen och fortsätta att fokusera. Det måste man för att vinna, säger hon. Och vunnit har hon gjort. I JSM vann hon grenen 3x10. Där skjuter man både liggande, knästående och stående. Sedan fick hon erbjudande om att ingå i skyttelandslaget och tävla i Nordiska Mästerskapen i gevär. - Självklart tackade jag ja direkt. Det var väldigt kul att få den chansen.

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

Anna-Eklöf brinner för skytte.

Anna är uppväxt i Storfors och tävlar fortfarande för Storfors skytteklubb, men eftersom hon pluggar på skyttegymnasiet i Sävsjö är det också där hon tränar i vardagen. - Jag läser produktutveckling och design och siktar på att bli arkitekt, säger hon. Nya talanger? Storfors skytteklubb har nu satsat runt 100 000 kronor och åtskilliga ideella timmar för att digitalisera skyttebanorna i Kulturhusets källare. Någon gång i mitten av oktober räknar man med att anläggningen ska vara igång. Då blir det träning på torsdagskvällar 17-20 och ytterligare en kväll i veckan. - Vi skulle behöva lite bättre återväxt, så vi hoppas på några nya talanger, säger Jan-Erik Fält. EVA WIKLUND


Positiv rapport om kommunens ekonomi

Delårsbokslutet för Storfors kommun visar på ett överskott på 2,1 miljoner kronor. - Det känns väldigt positivt efter flera år med underskott, säger ekonomichef Ingela Bergare. Även prognosen för helåret pekar på ett överskott - om än något mindre, 400 000 kronor. -Jag är väldigt nöjd. Alla medarbetare har förstått att vi måste hushålla med vårt material och våra pengar. Man tänker sig för en extra gång, säger hon. Hon pekar på flera verksamheter där de senaste årens kostnadsökningar tycks ha

dämpats. När det gäller försörjningsstödet kan Jobbcentrum vara en positiv faktor. Ingela Bergare. - Vi har inget skenande försörjningsstöd, däremot har vi valt att satsa på utvecklingsanställningar via Jobbcentrum, säger hon, och pekar på det faktum att förebyggande arbete innebär mindre lidanden för den enskilde och bättre ekonomi för kommunen. Hon säger också att verksamheterna blivit än mer duk-

tiga på att personalplanera och att jobba flexibelt. - Jag är imponerad av flexibiliteten i vården exempelvis. Där kan man flytta mellan hemtjänsten och våra särskilda boenden beroende på behovet, säger hon. Den nya planeringsenheten har också hjälp av ett effektivt verktyg för schemaplanering. Under 2015 kommer kommunen också att få tillbaka så kallade AFA-pengar på ca 1,9 miljoner kronor från tidigare inbetalda försäkringspengar som inte blivit utnyttjade. - Det kommer väl till pass när vi ska balansera underskottet från 2014 som var på 2,8 miljoner. Det måste åter-

Hela delårsrapporten finns att läsa på kommunens webbsida, www.storfors.se

ställas inom tre år för att vi ska ha en ekonomi i balans, säger Ingela Bergare. EVA WIKLUND

Förstärkt pingislag går för seger på hemmaplan Första matchen i årets Pingisliga - mot Arvika - klarade Storfors BTK utan problem. Tjejerna vann alla sina matcher. Lördag den 24 oktober vankas höstens enda match på hemmaplan. - Vi hoppas på riktig storpublik, säger tränaren Tomas Bergquist. När Storfors spelade semifinal på hemmaplan var Sporthallen fylld av åskådare. Pingistjejerna fick ett stort publikstöd och tränarna var lyriska. Så hoppas man att det ska bli även lördagen den 24 oktober. Nu spelar också 25-åriga Rachel Moret från Schweiz för Storfors BTK i Pingisligan. - Det här är en kanontjej som siktar på att kvala in till OS 2016. Vi tror att hon kommer att tillföra energi till hela laget, säger tränaren Anders Hulth. Rachel är rankad som etta i hemlandet och kommer när-

Nytillskottet Rachel Moret.

mast från Ängby BTK som vann SM-slutspelet i Pingisligan förra säsongen, men som tidigt aviserade att det skulle bli sista säsongen för dem. Tränarna Anders Hult och Tomas Bergquist har varit imponerade av Rachel en längre tid. - När det började ryktas om Ängbys nedläggning pratade vi med henne, säger Tomas, som under sommaren gjort kontraktet klart. - Hon har en fantastisk vinnarskalle och ger sig inte, hur mycket hon än ligger under. Trots att hon låg under med 2-0 mot Christina i semifinalen vann hon med 3-2, säger Anders Hulth. I frêske lufta 6

Stort jubel när laget vann kvartsfinalen våren 2015.

Förutom Rachel Moret består Storfors lag av Sonja Obradovic, Cristina Sava och Filareti Exarchou, som spelat med Storfors flera säsonger samt med Audrey Mattinet, ny förra säsongen. Varför väljer då en toppspelare som Rachel att spela med en av Sveriges minsta klubbar? Anders Hulth har teorin klar: - Vi har varit i toppen ett bra tag, och hon vet att det blir bra matcher att spela. Sedan tror jag att matchen som Ängby spelade i Storfors gav mersmak. Det är inte vanligt

med ett sådant publikstöd som vi har. Jag tror att hon tyckte det var häftigt, säger tränaren, som inför den kommande säsongen siktar högre än tidigare. - Vi har tagit ett kliv uppåt varje säsong. Nu siktar vi på finalplats, men då måste hela laget vara på topp. I semifinalen mot Ängby var det bara Christina som fick godkänt, säger han. Höstens hemmamatcher spelas alltså lördag den 24 oktober i Sporthallen mot Juno och Falköping, klockan EVA WIKLUND 11 och 15.

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

9


Enhetscheferna Henrietta Hagman och Eva Turunen kikar in under en internutbildning i Hälsans Hus.

FOTO: Eva Wiklund

Fler anställda med stimulanspengar Med hjälp av statliga stimulanspengar kan Storfors kommun anställa ytterligare personer på deltid i vården. - Det här är en chans för oss att öka bemanningen så att vi kan öka kvaliteten i verksamheten, säger Eva Turunen, enhetschef för hemtjänsten. De 500 000 kronor som Storfors fått under hösten räcker till att förstärka bemanningen i hemtjänsten och på de särskilda boendena Hammargården, Kroppavägen och Smeden.

- Vi fick sent besked om pengarna, så det har gått snabbt. Det finns pengar att söka även för de kommande åren, så det hoppas vi naturligtvis på, säger Eva Turunen. Något högt söktryck till halvtidstjänsterna upplevere man inte. - Det är ju inte så populärt att jobba halvtid, men för alla som sökt finns ju möjligheten att jobba mer som vikarier, säger hon. Tack vare förstärkningen kommer personalen nu att hinna med olika typer av ut-

bildningar. Det gäller bland annat interna utbildningar i lyftteknik och fallförebyggande. - Utbildning är jätteviktigt för att vår personal ska jobba på rätt sätt och orka med sitt dagliga arbete, säger Eva Turunen, som har en önskan: - Vi skulle gärna se fler män i vården. Vi har några killar som är jätteduktiga, men det finns plats för fler. Tack vare stimulanspengarna kan också en tjänst komma att frigöras från hemtjänsten till rehabteamet - vilket kom-

mer att innebära extra möjlighet till träning för kunderna. Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att sammanlagt fördela 995 miljoner kronor under 2015 för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Planen är att sedan avsätta total 7 miljarder kronor under åren 2016-2018. Beslut om hur Storfors kommun i detalj ska använda medlen kommer att fattas i slutet av oktober. EVA WIKLUND

Vi finns när du behöver oss Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig begravning. Du får även hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja gravsten och teckna begravningsförsäkring. Välkommen in så berättar vi mer! Öppet måndagar kl. 09.00-12.00. Övriga tider efter överenskommelse. Djupadalsgatan 14, Storfors. Tel: 0550-615 01 Ihréne Högberg

Hembesök • Jour dygnet runt • fonus.se

10 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun


Är du en av våra nya föräldrar? Storfors kommun har ständigt behov av att hitta nya familjer som kan tänka sig att ta emot barn eller ungdomar som inte kan bo hos sin familj. Just nu är behovet extra stort eftersom många ensamkommande flyktingbarn skulle behöva det trygga vardagsliv som man kan få i en familj. Har du plats över hemma, lever i en trygg tillvaro, har stabil ekonomi och ett stort hjärta? Då kanske det är du som är en av våra nya familjehemsföräldrar! Ett familjehem behöver inte se ut på ett visst sätt; par, ensamstående och personer från andra kulturer - alla är välkomna att lämna in en intresseanmälan. - Vi har ganska många familjehem, men väldigt få i Storfors med omnejd, säger Charlotte Sjöberg, 1:e scialsekreterare i Storfors kommun. Idag har kommunen ett 15tal barn placerade i exempelvis Göteborg, Värmdö och Uddevalla. - Vi vill ju hellre ha barnen i närheten så att det blir enklare med kontakt och uppföljning. Idag kan det ta en hel arbetsdag för bara ett enda besök, säger Charlotte. Att barn och ungdomar placeras i familjehem kan bero på olika orsaker. En del har föräldrar som inte kan ta hand om dem på det sätt som de behöver på grund av sjukdom, missbruk, dödsfall eller för att barnen själva har problem. - En stor grupp är också de ensamkommande flyktingbarnen. På vårt HVB-hem tar vi emot barn mellan 13 och 15 år, men det händer att vi får

: S E K SÖ

m e h e j l i Fam stort med ta r ä j h Vanliga frågor om familjehem Hur kan ett familjehem se ut? - Det är olika. Det kan vara familjer med barn eller med utflugna barn, familjer utan barn eller ensamstående personer. Vilken ersättning får man? Ett arvode betalas ut till familjehemmet på mellan 5600 kronor och 12 200 kronor per månad. Dessutom får familjehemmet ersättning för barnets omkostnader.

Enhetschef Anna Blom och 1:e socialsekreterare Charlotte Sjöberg hoppas på fler familjehem i Storfors där behovet just nu ökar.

anvisningar från Migrationsverket på barn som är yngre eller äldre, och då behöver vi placera dem i familjehem, säger enhetschef Anna Blom. Det kan också finnas särskilda skäl för att ett barn som är mellan 13 och 15 år behöver ett annat boende. - Det är väldigt individuellt. En del barn behöver den trygghet och närhet som de kan få i en familj. Det fiinns barn som tycker att det är för stort och mindre tryggt på HVB-hemmet, säger Anna. I frêske lufta 6

Vilket stöd finns? Regelbunden kontakt med socialtjänsten och uppföljningsbesök. Tolkhjälp om barnet pratar ett annat språk. God man eller ställförträdande förälder som tar det juridiska ansvaret för de ensamkommande barnen. Hur lämnar man en intresseanmälan? Via www.storfors.se eller genom att ringa IFO:s receptionstelefon 0550-651 01.

Vad krävs då för att få bli familjehem? - Det viktigaste är att man är en engagerad person och en god förebild, säger Charlotte. När man gjort sin intresseanmälan gör socialtjänsten en utredning som omfattar utdrag ur belastningsregistret, intervjuer, hembesök och referenser. Det är nödvändigt att de

vuxna i hemmet är trygga och stabila personer som har utrymme att stötta en ung person. - För de ensamkommande barnen kan det också vara väldigt viktigt att de får vara just barn. Många har fått ta ett väldigt stort ansvar i sitt hemland, säger Anna Blom. EVA WILKUND

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

11


Lugn, vi är på väg! Vi hjälper dig vid: Maskinhaveri eller elektriskt fel som är oförutsett och inte beror på bristande underhåll.

Punktering Starthjälp Drivmedelsbrist Lås- och nyckelproblem

Assistans ingår när du servar din bil hos oss* *Se villkor på mekonomen.se

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8, Tel: 0550-62222

Storfors_assistans_180x263.indd 1

12 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

2013-11-04 13.43


Tre månader med vinst för OK Just nu är glädjen stor på OKQ8-macken i Storfors. Siffrorna visar plus för de tre sista månaderna. - Nu ska vi fira, säger Sven-Erik Rhen, ordförande i distriktsrådet. Tisdagen den 27 oktober bjuder han och övriga i distriktsrådet in till en träff i caféet på stationen. - Vi finns på plats mellan klockan 14 och 20. Kom och diskutera stationens framtid med oss så bjuder vi på kaffe och kanelbullar, säger han. OKQ8 gick plus med 33 000 kronor i juni, 8 000 i juli och 17 000 i augusti. Fina siffror om man jämför med de senaste årens ständiga minusresultat. - Det känns verkligen jätteroligt. Vi märker här på stationen att folk i bygden har tänkt om och vi märker också att turisterna stannar till oftare tack vare skyltarna vi satt upp. Vi är nog en av få mackar i Värmland som ökat försäljningen av drivmedel sista månaden, säger föreståndaren Carina Lindeskov. En annan positiv nyhet, som också lyfter den lokala bensinstationen, är att OKQ8 tagit över en automatpump inne på södra industriområ-

Första måndagen i varje månad kan man träffa kommunalråd Hans Jildesten i Kulturcaféet i Kulturhuset . Han bjuder på fika med start klockan 16 och pratar gärna om både stort och smått som rör kommunen. I höst gäller det måndagarna 2 november och 7 december. Carina Lindeskov är glad över det lokala stödet.

det. Den drevs tidigare av samfälligheten, men nyligen fick OKQ8 förfrågan om att ta över och tackade ja. Dieselpumpen används av företagen på området, men även andra företagare i Storfors kan få nyckel för att ta sig in och tanka. - Den diesel som säljs där räknas också in i vårt resultat från oktober, så det känns positivt, säger Carina. Själv kommer hon dock att sluta som föreståndare i Storfors. - Jag fick erbjudande om ett jobb som ansvarig för en avdelning på ICA i Filipstad, och tackade ja. Det har varit en tuff tid här det senast året,

FOTO: Eva Wiklund

när vi jobbat en månad i taget utan att veta hur det skulle gå så det känns bra att göra någonting nytt, säger hon. I slutet av november kommer beskedet som de anställda på macken och säkert många kommuninnevånare väntar på. - Vi fick ju kravet på oss att perioden juni till och med oktober skulle gå plus. Hittills ser det ju väldigt bra ut, men slutresultatet för oktober kommer i slutet av november, säger Carina. EVA WIKLUND

Fira med OKQ8 Tisdagen den 27 oktober bjuder Distriktsrådet på kaffe ock kanelbulle kl 14.00-20.00.

Bättre klimat med företagsråd Företagsklimatet i Storfors har varit bättre. Nu har näringslivsutvecklare Börje Andersson samlat delar av näringslivet för att ta reda på varför. Ett näringslivsråd som ska sammanträda fyra gånger per år har bildats och man kommer att fokusera på områden som stöd, affärsutveckling, upphandling och information. I rådet ingår Pierre Österberg från Jordkullen, Torbjörn Johansson från Företagarna,

Träffa Storfors kommunaråd

Första mötet för nystartade företagsrådet.

Nicklas Engström från BN Engström Bygg, Olle Levein från Team One och Lena Saikoff från Miljöbolaget. - Målsättning är att få reda på vad dessa och andra föI frêske lufta 6

FOTO: Eva Wiklund

retagare tycker att vi kan bli bättre på. Vi ska protokollföra, åtgärda och följa upp det som kommer fram, säger Börje Andersson. EVA WIKLUND

Mikael Jareke slutar i januari Mikael Jareke tillträder sin nya tjänst som kommundirektör i Arvika kommun den 18 januari 2016. I Storfors pågår arbetet med att rekrytera en ny kommunchef.

Hög tillväxttakt i Storfors Varje år väljs Året Företagarkommun ut av Företagarna. Information från UC:s databas används för att välja ut den kommun som utses till Årets Företagarkommun. För att avgöra vilken kommun som har de företag som utvecklats bäst under perioden 2013 till 2014 har man granskat företagens bokslut för 2014. I Värmland är Hammarö länsbäst, men när det gäller nettoförändring av bolagsstocken ligger Storfors bra till. Här har bolagsstocken ökat 10 procent under det senaste året, vilket är den 8:e högsta tillväxttakten i riket. När det gäller kreditvärdighet leder Storfors utvecklingen av kreditvärdighet i länet. 67 procent av kommunens företag har fått en högre kreditvärdighet, vilket ger en delad tredjeplats i riket.

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

13


Höstlov Fredag 23 oktober l LAN, börjar kl. 12.00 Lördag 24 oktober l LAN hela dygnet Söndag 25 oktober

l LAN, slutar kl. 12.00 Måndag 26 oktober l Gårdsöppet i Kyrksten kl 15.00- 19.00 Info: 0586-100 25

l Plask & Lek kl. 18.00-

19.00 i bassängen. För barn 0-5 år i sällskap av vuxen. Info: 0550-651 21 Tisdag 27 oktober

l Keramikmålning i Kyrksten kl 10.00- 12.00 och kl 13-00-15.00 Anmälan krävs till Lena Andersson senast 23/10 0704611628

Onsdag 28 oktober

l 10.00 Sagostund för barn

på Biblioteket. Det bjuds på Festis och frukt. Info: Biblioteket 0550- 651 94 Torsdag 29 oktober

l HALLOWENDISCO

Kom gärna utklädda! Kl 17.00- 18.30 Odd & Vildes minibus-disco för barn 0-5 år Kl. 18.30-20.00 från förskoleklass till åk3. Kl 20.00-21.30 åk 4 till 6 Kiosk finns. Fredag 20 oktober

l Prova på Zumba!

Kl 10.00- 11.00 från förskoleklass tom åk 3. Kl 11.30- 12.30 åk 4 till åk 6. l Kl. 14.00 Höstlovsfilm ”Sanningen om Rödluvan” i Biblioteket. För låg och mellanstadiet. BUS bjuder på popcorn och Festis.

Program för höstlovet 2015

l RESA TILL BODA BORG

Avresa från P.a.x kl 19.00 Återresa från Boda Borg kl. 23.30. Bussen hämtar och lämnar i Kyrksten. Pris: 100 kr ink buss och taccobuffe Anmälan till P.a.x. i Storfors eller ”Vårt hus” i Kyrksten. Betalning räknas som bindande anmälan.

Obsservera att resan till Boda Borg endast riktar sig till högstadieelever.

Bokcirkel under höstlovsveckan Biblioteket erbjuder en BOKCIRKEL för barn och unga som är i mellan- och högstadieåldern. Tanken är att barnet/ungdomen anmäler sig och deltar hela veckan. Temat för veckan blir ” Cirkeln ” Det är okej att delta även om man redan har läst boken eller sett filmen. Vi ska läsa högt och diskutera innehållet, samt se filmen för att jämföra bok och film. Vi kommer att träffas klockan 13.00 på Biblioteket varje dag och hålla på ca 1 h/tillfälle, med undantag för filmen som är 2h 18min och ses på torsdagen. (Om någon är yngre än 11 år behöver den förälderns tillstånd att se filmen.) Anmälan till Skolbiblioteket eller Biblioteket 0550-651 94

n Avlopp e t t a V Värme

Vänd dig till en certifi erad rörmoka re!

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar. Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Dessutom gräver vi och utför infiltrationer och infiltrationsbäddar. Vi diskuterar gärna ditt projekt! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Nässundets Rör & Reparationer AB Adress: Nässundet, Hytte 10

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

14 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun


Kanalen Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 6/2015

En tidning för Storfors församling l Nr 6 l 2015 l årg 10

Nicke Larsson framför Bjurtjärns kyrka där så många har vandrat ut och in och utgjort dess historia.

Underbart väder under kyrkogårdsvandring Det blev en spännande kyrkogårdsvandring i Bjurtjärn i slutet av september.

Efter gudstjänsten 27 september i Bjurtjärns kyrka berättade det levande uppslagsverket Nicke Larsson om kyrkans historia och om de personer som betytt mycket för bygden och ligger begrav-

da på kyrkogården. Hur bröderna Petersson var betuttade i häradsdomarens dotter och att de reste till Amerika. Kerstin Alexandersson bidrog även hon med sin kunskap om de personer som hon känner till. Efter vandringen inbjöd hembygdsföreningen till kyrklunch.

Kerstin Alexandersson berättar om några av de människor som bott och verkat i bygden.


Julkonsert med Sten & Stanely Den traditionella julkonserten i Bjurtjärns kyrka gästas i år av Sten & Stanley som tillsammans med församlingens körer och musiker bjuder på julstämning. Boka därför in söndagen den 27 december kl 18.00. Inträde 250 kr. Läs mera i nästa nummer.

Gospelkonsert med Elvislåtar Söndagen den 8 november kl 18.00 gästar Kent Lundberg och Lasse Magnell Storfors kyrka. Tillsammans med församlingens kyrkokörer sjunger Kent många av Elvis Presleys sånger i gospeltappning. Med sig har Kent sin pianist Lasse Magnell. Inträde 80 kronor.

Församlingsafton i Bjurtjärn 5 nov

Merja Piispanen ny finsk diakoniassistent Från och med 1 oktober börjar Merja Piispanen som diakoniassistent för det finska arbetet i Östra Värmlands kontrakt som består av församlingarna i Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad och Storfors. Hon ersätter då Kaija Raskinen som går i pension. Merja har många idéer om hur hon vill bedriva sitt arbete och brinner för sin uppgift. Redan som 8 åring kom hon med sina föräldrar till Sverige och bosatte sig slutligen i Storfors där hennes far fick arbete i rörverket. Merja har inte alltid arbetat inom kyrkan. Hon har bl.a. varit personlig assistent i Filipstad, men de senaste 5 åren har hon arbetat i Karlskoga församling. Tjänsten i Karlskoga var uppdelad på både svenskt och finskt arbete, men nu blir det bara inom det finska arbetet. Merja kommer att vara i Storfors ca 2 måndagar i månaden. Vi välkomnar Merja i gemenskapen!

Haluatko olla mukana Ystäväpalvelu toiminnassa? Ota yhteyttä Merja Piispanen tel 0586-68830

Välkommen till församlingsafton kl. 18.00 i Bjurtjärns församlingshem torsdagen den 5 november. Vi får lyssna till Visans vingar, duon Donald Brokvist och Sven Olsson från Hagfors, som framför svenska visor i ord och ton. Fritt inträde, servering av kvällsfika.

Efterlysning! Vi söker Jesusbarnet och hans moder Maria till en levande julkrubba på centrumfesten den 1 december. I foajén i Kulturhuset kommer vi ha en levande julkrubba som består av Jesusbarnet, hans föräldrar och vise män. Nu efterlyser vi någon som har en bebis och kan tänka sig att vara med i krubban under kvällen. Hör av er till barnledare Sandra Björk på telefon 0550-65860.

Behöver du skjuts till kyrkan? Ring senast fredag förmiddag till expeditionen

så ordnar vi så att du kan komma till söndagens gudstjänst.

Prenumeration Prenumeration- för dig som bor utanför Storfors

kommun/Storfors församling och inte får Freske Lufta/Kanalen i din postlåda. Betala in 150:- på pg 82 50 29-2 och ange namn & adress så skickar vi den till dig!

Katarina Holm tar vid efter Anne-Marie Johansson Nu blir det en ny röst som svarar i telefonen på Pastorsexpeditionen.

När Anne-Marie Johansson väljer att gå i tidig pension kommer Katarina Holm istället. Anne-Marie har jobbat på Pastorsexpeditionen sedan 2003 och bland annat haft hand om ekonomi, kyrkobokföring och IT-frågor. - Det har varit väldigt roligt och omväxlande, eftersom vi är en liten

arbetsgrupp får man vara lite allt-i-allo, säger hon. Nu ska hon ägna tiden åt naturen och projekt på huset, sommarstugan och inte minst barnbarnen. Katarina Holm bor i Storfors sedan fem år tillbaka och har jobbat som ekonom på ett litet företag i Örebro. Att nu få arbeta på hemmaplan känns lyxigt. - Det känns verkligen roligt med det här jobbet. Dels att jag får jobba i Storfors, men också att

det är ett jobb som innehåller lite mer än enbart ekonomi. Jag vill gärna ha kontakt med människor i jobbet, och det får jag ju här, säger Katarina som är uppväxt i Stockholm, men som har sina föräldrar i Storfors. - Jag och min man pendlade varje helg från Stockholm till lantstället. Till slut bestämde vi oss för att flytta hit. Nu känns det fantastiskt att jag kan gå till jobbet på fem minuter, säger Katarina.


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 6/2015

Välkommen till våra samlingsplatser i kyrkan Kyrkan ansvarar för Öppet Hus på Seniorernas Hus varje tisdag kl 14.0016.00. Där erbjuds gemenskap vid kaffebordet. Varannan onsdag är det Storfors-träff i församlingshemmet kl 14.00-16.00. 21 okt ”Glädje i Tal & Ton” med Bengt Alsterlind, Ingvar Karlsson och Anders ”Västgöten”. 4 nov Storfors Dragspelsklubb. 18 nov Clas Andersson underhåller vid piano och kyrkorgeln. 2 dec Mentor-mammor i Sydafrika. Helena Sachs visar bilder och berättar om Svenska Kyrkans arbete där. Insamling till svenska kyrkans internationella arbete. 16 dec OBS kl 13.00. Föranmälan måte göras till Julfesten – med gröt och skinksmörgås och Per Henning som sjunger julsånger för och med oss.

Välkommen till babycafé

Mordgåta att lösa på ungdomsgården Pax Pax är ungdomsgården i kyrkan där allt kan hända.

Vissa fredagar händer det lite mer än endast vanligt häng. Ibland kör vi tävlingar, lekar och andra roliga uppdrag som ska utföras. Vissa gånger samlas vi allihop och berättar spökhistorier eller gör något kreativt tillsammans. Kanske dyker det upp någon trollkarl eller någon bjuder på en häftig eldshow, som sagt allt kan hända. Nästa stora grej som det planeras inför under hösten är ”Mord på slottet”, fredag 6 november. Vi samlas i församlingssalen som denna kväll har gjorts om till en slottsal, där vi tillsammans kommer lösa ett mord med hjälp av duktiga skådespelare. Det kommer bli en spännande kväll där det gäller att ha huvudet på skaft. Maten som serveras denna kväll blir en häftig tacobuffé.

Ur församlingsboken Döpta

23 aug Leo Thornberg 6 sept Thyra Cederberg 12 sept Annie Sjögren ”Herre, bevara dem i ditt förbund”

Avlidna 24 aug 27 aug 6 sept

Eivor Viola Thörnqvist Annalisa Holm Stig Jonasson

”Herre, skänk dem som sörjer din tröst”

Måndagar: 18.30-22.00 (ålder: 7:an upp till 18 år) Fredagar: 19.00-23.00 (ålder: 7:an till 9:an)

Almanackan Storfors

22 nov 15.00 Taizémässa Gunnel Blomgren och Kyrkans unga

30 okt 14-17 Gravsmyckningsdag Kaffeservering i församlingshemmet

29 nov 1:a advent 15.00 Adventsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten Kyrkokören

31 okt Alla Helgons dag 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning Elsie Schwab Hollsten. Kyrkokören. Kyrkkaffe

4 nov OBS Fredag 19.00 Taizémässa Elsie Schwab Hollsten

25 okt 15.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren

En gång i veckan träffas barn mellan 0-3 år och deras föräldrar i våra församlingshem. Vi pratar, pysslar, fikar mm. Det har bland annat tillverkats ”kör sakta”-skyltar och tryck på handdukar. Vi är ett glatt gäng som gärna vill att fler kommer till oss. Vi träffas på tisdagar mellan 11.00-13.00 och är i Bjurtjärns församlingshem jämna veckor och i barnlokalen under Storfors kyrka ojämna veckor.

Obs! Nya tider och åldersgränser på Pax

1 nov 18.00 Musik i allhelgonatid

6 dec 15.00 Söndagsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten

8 nov 18.00 Gospelkonsert med Kent Lundberg, Lasse Magnell och församlingens kyrkokörer. Inträde 80 kronor

Lungsund

13 nov OBS Fredag 19.00 Taizémässa Elsie Schwab Hollsten

31 okt Alla helgons dag 15.00 Minnesgudstjänst med ljuständning Elsie Schwab Hollsten. Kyrkokören. Kyrkkaffe

15 nov 16.00 Sammanlyst till Kroppa kyrka. Buss avgår från Storfors kyrka kl 15.30.

30 okt 14-17 Gravsmyckningsdag Kaffeservering i församlingshemmet

14 nov OBS Lördag 13-17 Julmarknad kl 17.00 Musik i kyrkan som avslutning på julmarknaden. Clas Andersson och Sven Olsson.

29 nov 1:a Advent 11.00 Adventsgudstjänst Gunnel Blomgren Musik Kyrkkaffe

Bjurtjärn

25 okt 11.00 Ankargudstjänst med Våga Prova-gruppen. Gunnel Blomgren och Gunilla Bengtsson 30 okt 14-17 Gravsmyckningsdag Kaffeservering i kyrkan. 31 okt Alla helgons dag 11.00 Minnesgudstjänst med ljuständning Elsie Schwab Hollsten. Kyrkokören. Kyrkkaffe 8 nov 11.00 Söndagsmässa Gunnel Blomgren 29 nov 1:a advent 11.00 Adventsgudstjänst Elsie Schwab Hollsten Kyrkokören Kyrkkaffe Med reservation för ev ändringar


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 6/2015

Vart kan jag vända mig? Pastorsexpeditionen i Storfors Tel 600 42, Fax 622 03 Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors Bokning av alla församlingshemmen görs hos pastorsexpeditionen. Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00 Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00 E-postadress: storfors.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors Församlingshemmet, Bjurtjärn Tel 320 16 Församlingshemmet, Lungsund Tel 700 31 Kyrkoherde Gunnel Blomgren 0550-658 53 sms 073-062 73 05 gunnel.blomgren@svenskakyrkan.se Komminister Elsie Schwab Hollsten 0550-65863, sms 072-5288863 elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se Kantor Clas Andersson 0550-65854 sms 076-760 66 48 clas.h.andersson@svenskakyrkan.se Kantor Eva Lundell 070-593 07 69, eva.lundell@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-diakoni Gunilla Bengtsson 0550-65858 sms 070-740 27 22 gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se Fritidsledare/ungdomsledare Sussi Nilsson 0550-658 65 sussi.nilsson@svenskakyrkan.se Fritidsledare/ungdomsledare Linda Henriksson Ribeiro 0550-65857 SMS 070-6495177 linda. henriksson.ribeiro@svenskakyrkan.se Barnledare Sandra Björk 0550-658 60 sms 070-781 81 81 sandra.s.bjork@svenskakyrkan.se Församlingsassistent-finsk verksamhet, Merja Piispanen 0586-68830 merja.piispanen@svenskakyrkan.se Arbetsledare-kyrkogård (maj-okt) Karin Sakuth 073-026 34 18 Kyrkovaktmästare Marianne Jordan Magnusson 0550-65851 sms 070-365 68 97 marianne.jordan. magnusson@svenskakyrkan.se Vaktmästare Åke Gustafsson 0550-65862 sms 070-740 27 33 ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se Lokalvårdare Helena Saha 0550-65861 sms 070-663 11 45 helena.saha@svenskakyrkan.se Servering minnesstund Bokas via expeditionen. Kyrkofullmäktiges ordförande Andris Widuss 612 06, 070-668 03 05 andris.widuss@storfors.se Kyrkorådets ordförande Brita Jansson 60011, 070-316 68 67 brita.l.jansson@svenskakyrkan.se Blomsterfonderna Tel 600 42, Blomsterfondernas Plusgiro 825029-2. Pengarna i fonden skall enligt beslut i Kyrkorådet användas till: 1. Blommor vid hembesök. 2. Födelsedagsfest en eller två gånger per år för församlingens äldre. 3. Julpengar till behövande efter ansökan till kyrkorådet.

Världens ljus

J

ag tror att de flesta av oss har hört och kanske till och med sjungit sången ”Det lilla ljus jag har det ska få lysa klart… lysa klart, klart, klart, ljusa klart”. Det händer att jag ibland nynnar på den när jag tänder ett ljus – både hemma och i kyrkan. Och så blir den en bekräftelse för mig om att också jag får möjlighet att vara en ljuslåga för mina medmänniskor. Just nu befinner vi oss i en tid där ljusen betyder mycket för oss. Det känns gott att kunna tända ett ljus både på morgonen och på kvällen. Vi går till kyrkogården och tänder ett ljus till minnet av våra kära som inte längre finns med oss. Det är viktigt med den lilla ljuslågan som kan innebära så mycket för var och en av oss. Det finns så mycket symbolik i en enda ljuslåga. Också i våra kyrkor tänder vi ljus. Det finns vackra ljusbärare där vi kan tända ett ljus och tänka eller be för det som känns viktigt för oss. Vi tänder altarljusen vid gudstjänsterna, andakterna

och konserterna. Vi tänder ett dopljus för varje barn, ungdom och vuxen som döps in i den kristna kyrkan. Vi tänder ett ljus vid tacksägelsen och tänker på den som lämnat oss. Och vi tänder ett ljus under Allhelgonahelgens minnesgudstjänst för alla de som gått bort under året. Alla de ljusen får sin ljuslåga av Kristusljuset som finns i våra kyrkor. Kristusljuset som är symbolen för att Jesus är världens ljus och den som följer honom inte ska vandra i mörkret utan ha livets ljus. Detta löfte gäller var och en av oss. Vi behöver påminnas om att vi aldrig är ensamma, att det i mörkret räcker med en enda liten ljuslåga för att mörkret måste ge vika – ljuslågan Jesus Kristus. Därför kommer jag den här hösten när jag tänder ett ljus nynna på sången ”Det lilla ljus jag har…” – mitt ljus som får sin ljuslåga av Världens ljus.

Elsie Schwab Hollstein – präst

Många glada återseenden på Hemkyrkans Dag Hemkyrkans dag med konfirmandjubileum firades den 20 sept

Det blev glada återseenden när de gamla konfirmanderna återsåg varandra efter 50 och 60 år. Någon hade med sitt konfirmandkort där pojkarna hade sina första kostymer och flickorna sina vita dräkter. Kortet var taget utanför Kroppa kyrka 1955. Eftersom Storfors då hörde till Kroppa församling och kyrkan i Storfors ännu inte var byggd fick ungdomarna från Storfors åka till församlingens kyrka som då låg i Kroppa när det var dags för konfirmationshögtiden. Konfirmationspräst 1955 var Lars Lingner. Gruppen som firade 50 år hade Per Nordsjö som konfirmationspräst och även i den gruppen fanns många minnen att dela med varandra. Hemkyrkans dag har inte firats förut i församlingen, men man såg redan fram emot nästa års träff.

60 års konfirmander: Anders Persson, Roland Bergström, Alexander Pakkonen, Kerstin Holm, Per Bonghäll, Jan Hägglund.

50 års konfirmander: Ingegerd Stenström, AnnCharlotte Larsson, Bengt Salander, Inga Starborg och Ingrid Jansson.


Elever samlar in pengar till flyktinghjälp.

Pernilla Karlsson med familj.

Benny Lungström säljer fågelhus.

Hilda Karppinen hoppar högt.

Barbara Andersson handlar av Arnold.

Alva Moberg och Channalie Johansson njuter av åkturen.

FOTO: Eva Wiklund

Storforsmârken lockade alla åldrar Som det brukar vara när Storforsmârken rullar igång så tittade solen fram även detta år. Lördagen bjöd på ett trivsamt strosande mellan olika knallar, många glada återseenden, karuseller skratt och marknadsmat. - Det här är en av årets höjdpunkter. Vi tycker att Storfors har den bästa och mest gemytliga marknaden, säger Pernilla Karlsson, som åkt från Karlskoga tillsammans med barnen Mia och Ida samt mamma Ritva Puirola. Längs huvudgatan är det relativt fullt, men ändå inte trångt redan vid 11-tiden. Familjen Svartström har redan hunnit handla en del. - Det här är ju tradition. Det märks att Storforsmârken är hemvändarhelg, säger Ismo som också ska gå på markandsdansen med hustrun Elinn. Vid ett bord längre nere på

gatan står Linn Ågren och Sara Häll. De säljer hembakat bröd och kakor medan rektor Sven-Erik Rhen skramlar med insamlingsbössan på gatan. - Vi ville göra något för alla flyktingar, så vi säljer för att få pengar att skicka till UNHCR som kan hjälpa folk i flyktinglägren, säger Linn, som också kan berätta att försäljningen går väldigt bra. Det tycker också Arnold Kuipers, som i år fattat posto utanför Konsum. Han har även varit med i organisationen inför årets marknad. - I år känns det jättebra, det verkar som att både knallar och besökare är väldigt nöjda, säger Arnold, som säljer vita och blåa gladiolus på löpande band. I ett av stånden står storforsaren Benny Lungström och säljer de allra finaste små fågelhus man kan tänka sig. - Det här är min hobby. Jag köpte ett parti omålade hus

I frêske lufta 6

på blocket, sedan har jag målat och lackat varje hus flera gånger. En del har jag också bränt med gasol och sedan lackat med båtlack, berättar han. Att affärerna går strålande är ingen överraskning. Tivolit har ett par karuseller för lite större barn, och där är det full fart. Glada tjut, flygande hår och många skratt. Lite yngre barn hoppar studsmatta med sele och det går inte att ta miste på glädjen när sjuåriga Hilda Karppinen hojtar att det här är det roligaste hon någonsin gjort. - Det ser härligt ut, och det är bra träning för höjdrädsla också, säger mamma Lisa, som står strax intill. De ännu mindre barnen åker rullande grisar och flygande plan. Det glittrar i ögonen på Alva Moberg och Channalie Johansson när de berättar om flyturen. - Det kittlade i magen. Bäst var det att dra i spaken och flyga upp, säger Alva.

På Kulturhusets baksida har Kulturcaféet flyttat ut och det är på gränsen att Berit Rodehn och Liselott Jonasson hinner med att servera alla hungriga. De tre våffeljärnen gräddar oavbrutet gyllene läckerheter och några som låter sig väl smaka är Monika Erlandsson, Leif Randberg och Kerstin Wärn. - Det är trivsamt att gå runt här i vimlet, men nu behövde vi lite fika, säger Leif. På torget underhåller en rad artister från scenen; Storfors Dragspelsklubb, Göran & Paul, Churchstones pickers och så Andreas Olsson med sitt ”enmansrockband”. Vid ettiden inviger kommunalråd Hans Jildesten den mobila scenen som ställts iordning med hjälp av Leaderpengar. Senare får vi veta att det blev fullt hålligång på marknadsdansen med 300 besökare som kunde mingla och dansa till Just Kidding. EVA WIKLUND

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

19


Julmarknad i Bjurtjärn I Sockenstugan, kyrkan och församlingshemmet

Lördag 28 nov kl 12-16 Välkomna till Bjurtjärns hembygdsförenings traditionella julmarknad. Försäljning av hemvävda alster, ljusgrupper, silversmide, julgodis, bröd mm. Lotterier. Servering av risgrynsgröt, skinksmörgås, kaffe och julbröd. Korvgrillning. Skolan i Bjurtjärn medverkar och visar sin verksamhet. Luciatåg av de yngre barnen i kyrkans barntimmar. Tomten kommer efter kl. 15 till alla barn, till och med årskurs 6, i vuxnas sällskap. När barnen lämnar ett paket till tomten, med någon leksak som ska ges till ett flyktingbarn, så delar tomten ut en godispåse som tack. Kl 16.15 Musik i Bjurtjärns kyrka med kantor Claes Andersson.

Varmt välkomna önskar vi i Bjurtjärns hembygdsförening

HusHållsMaski nservice DjupaDalsgatan 15 0550 -615 45 www.elon.se

Hitta till oss: Åk väg 237 från Storfors mot Karlskoga. Sväng höger mot Bjurtjärn och sedan höger igen mot Bjurtjärns kyrka.

HÄNDER PÅ HEMBYGDSGÅRDEN BÖRJES I SOMMAR Måndag 6 juni kl 18.00 har vi Nationaldagsfirande, med folkdans, tal, Servering. Fredag 1 juli kl 1700 är det Show med Per Henning och vänner med grillkväll. Fred-sönd 8-10 juli Bygdedagar, detaljerat program kommer senare.  Tema ”Internationella skogsåret 2011”  Utställning och försäljning av många hantverkares alster.  Bonnauktion, gudstjänst med kyrkkaffe.  Servering av Bjurtjärnshare, korv, glass m.m. Bjurtjärns Hembygdsförening

I år är det tioårsjubileum för

Jul i Lungsund Julmarknad lördag 14/11 kl. 13 till 17 Utställare med allehanda hantverk, godis mm. Servering på flera ställen med möjlighet att köpa kaffe, korv, glögg. Lotterier och brödförsäljning.

Anhörigvårdare kan söka bidrag

Stiftelsen Belöningsanstalten för tjänstefolk inom Filipstads stad och Färnebo härads kommuner ger bidrag/anslag till vårdare av anhörig.

Kl 17.00 bjuds det på musik i kyrkan.

Sökande skall på föredömligt sätt vårda förälder/ föräldrar som pga sjukdom, ålder eller annan orsak inte kan klara sig själva. Ansökan kan vara enskild person eller i grupp. Vården kan avse hjälp med handling, personlig omvårdnad etc i hemmet. Obs! Avser ej vårdande make eller maka.

Du som är intresserad säljare/utställare kontaktar snarast Pia Hallström på tel 0550-70245 eller 070-274 22 72

Geografiskt område: Filipstads stad samt följande socknar Färnebo, Lungsund, Nordmark, Brattfors, Rämmen och Gåsborn.

Arr: LUG, Lungsunds UtvecklingsGrupp

Ansökan sker per brev till Belöningsanstalten Box 139 464 23 Mellerud

Kl 14:30 kommer tomten på besök till Berget med godis till de yngsta.

Ansökan ska vara inne senast 2015-10-30

20 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun


Kvinnojouren öppnar igen

Full fart i starten.

FOTO: Eva Wiklund

Algot snabbast i Minijoggen När Minijoggen gick av stapeln under Storforsmârken var det med 74 löpare i startfältet. Först in i mål var tioårige Algot Enghag, följd av kompisen Axel. - Vi spelar fotboll och gillar att springa, sade Axel. Första tjej in i mål var åttaåriga Johanna Jansson, som dock blev passerad av en löpare när hon promenerade genom själva målfållan. - Jag brukar rida en hel del, men inte springa så mycket. Inför det här har jag tränat, sade hon. Som sig bör fick alla löpare medalj och självaste jogginggeneralen Marita Sjöberg från Föreningen Storfors skidor kunde pusta ut. - Medaljerna räckte, det var det viktigaste, skrattade hon. Förutom medalj fick alla festis och en smörgås innan de flesta tycktes ge sig av in i marknadsvimmlet.

Kvinnojouren i Filipstad och Storfors har haft stängt under en period. Under tiden har vi passat på att fräscha upp vår fyrarumslägenhet. Ny joursamordnare är på plats för att tillsammans med övriga jourkvinnor ta emot dig, kvinna med eller utan barn, som är utsatt för hot och/eller våld, fysiskt eller psykiskt. Vi finns för dig som behöver någon att tala med. Du kan vara helt anonym och vi har givetvis tystnadsplikt. Du kan själv kontakta oss eller så kan du ta hjälp av socialtjänsten eller polis i kommunen. Du når jourassistenten måndag till fredag kl. 09.0015.00, på telefon 0590-122 21. När kontoret är stängt, turas ideellt arbetande jourkvinnor om att svara både på vardagar kl 18.00 - 22.00 och på helger 09.00 - 21.00 på telefon 070-663 12 40. Övriga tider kan du ringa polisen 114 14 eller i akuta situationer 112. Kvinnor som är intresserade av att engagera sig ideellt, kan kontakta oss på tel. 0590122 21. Vi har regelbundet återkommande kostnadsfria utbildningar för blivande jourkvinnor.

Telia öppen fiber har kampanj i tätorten Första tjejen Johanna, tog ut sig rejält.

EVA WIKLUND

Algot och Axel nyss inkomna i mål.

Den 29 oktober kl 15-18 finns Telia fiber på plats i Kulturhuset för att prata om den fiberkampanj som man just nu genomför i Storfors tätort. Nu finns alltså möjlighet för den som inte anslöt sig för ett drygt år sedan. Telia lovar svar på alla dina frågor om fiber. En entreprenör kommer också att finnas med för att svara på frågor om själva arbetet.

Nytt företag Espelunds Gård 4 Innehavare: John Mats Age Pettersson Verksamhet:Spannmålsodling, vallodling och skogsskötsel

I frêske lufta 6

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

21


Hälsoveckan i Storfors

Utemat, lungtest och streetdance När Storfors kommun och Friskvården i Värmland arrangerade hälsovecka, blev det en vecka med många ingredienser. Under veckan 40 bjöds på allt från från säkerhetsdag för seniorer till sitt gympa, stavgång och hälsodag med lungfunktionstest, sittgympa

och fiffiga tips för kosten. Skoleleverna fick också sin heldag på Vargbroskolan med fotbollskul, streetdace och stationer om kondition, tobaksbruk och kost. Den dagen fick också alla skolbarn ”utemat” lagad i stora grytor i Strandparken. - Jättegott och väldigt roligt att äta ute. Här kan man ju

springa omkring också, sa ett gäng grabbar. En annan stor höjdpunkt under veckan var Anders Olssons föreläsning som lockade närmare 200 betalande till Kulturhuset. I skolorna har man haft rörelsepauser under dagarna och i Bjurtjärn kunde man gå på föreläsning med friskvårdskonsulent Pia Aspvik.

22 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

- Det känns som att det här blev en bra och väldigt uppskattad vecka i hälssans tecken, säger Pia, som tillsammans med folkhälsosamordanre Kicki Karlsson redan funderar på nästa års innehåll. Här bjuder vi på ett litet bildsvep från veckan. Text& bild: EVA WIKLUND


Hälsoveckan i Storfors

Anders Olsson bjöd på berättelser, bilder och inspiration från sitt eget liv.

FOTO: Eva Wiklund

Anders Olsson drog fullt kulturhus När simmaren Anders Olsson besökte Storfors fullsatta Kulturhus blev det en kväll fylld av skratt - men också en gnutta allvarsamhet och ”jädraranamma”. Redan en god stund innan föreläsningen skulle ta sin början vällde publiken in. Det slutade med att besökarna fick hämta egna stolar när besökssiffran landade på 195 personer. - Det är helt otroligt. En energikick att så många kommer hit, sade kulturchef Olle Rodéhn. Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson hälsade välkommen och sedan trollband simmargiganten publiken i en halvtimme med historien om hur han genom en rad misstag i vården förlorade förmågan att gå. De fick följa honom genom morfindimman men de fick också höra hur han tog de första stegen på vägen tillbaka. Hur en städerska fick bli påkläderska i simhallen där det inte fanns någon beredskap alls för funktionshindrade. Efter en uppskattad fika och mingelpaus i fina kulturcaféet bjöd Anders på många glimtar från sitt aktiva idrottsliv. Besökarna fick bland annat höra när han var snabbast över från Alcatraz och hur han bestämde sig för att simma hela Klarälven för att få in pengar att stimulera unga funktionshindarde.

Folkhälsosamordnare Kicki Många ville köpa boken ”Det Karlsson hälsade välkommen. finns ingen gräns” efteråt.

Publiken fick bära stolar.

195 personer kunde räknas in i publiken.

- Det var svårt att få in pengar, så då bestämde jag mig för att sälja meter av Klarälven. Om jag fick ihop 500 000 kronor lovade jag att simma hela. Då gick det snabbt - folk ville uppbarligen att jag skulle frysa, skrattade han. Precis som arrangörerna hade hoppats blev det en kväll i inspirationens tecken och när applåderna tystnat hördes mer än en person mumla. ”Vilken man. Kan han så borde jag EVA WIKLUND också kunna!” I frêske lufta 6

Många passade på att handla hembakat i Kulturcaféet under pausen.

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

23


Piscators Bil AB N Industrigatan 3 688 31 Storfors Tel 0550-622 83

24 I frĂŞske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning fĂśr Storfors kommun


Kalendarium

Program för Seniorernas Hus Seniorernas Hus ligger på Parkgatan 14 och är öppet för alla, oavsett föreningstillhörighet. Alla måndagar

PRO har hobbyverksamhet kl 14.00-16.00 Kontakt: Eva Karlsson 0550-61103

Alla tisdagar

Öppet Hus kl. 14.00- 16.00 Kontakt: Storfors församling, Gunilla Bengtsson, tel 0550- 658 58 Trevlig samvaro med tex filmvisning, bingo m.m. Kaffe Skaparverkstad kl. 17.00- 20.00 Stickning, virkning och fika. Kontakt: Hembygdsföreningen, Agneta Svanlund tel 070- 3931258

Cafeér på onsdagar jämna veckor: 14 oktober Kl 14.00- 16.00 Vi träffas och pratar om Storfors förr. Kl 18.00- 20.00 Reumatikerföreningen bjuder in till REUMA-café. Hand och fotgympa. 28 oktober Kl 14.00- 16-00 Vi träffas och pratar om Storfors förr. Kl.16.00- 18.00 Reumatikerföreningen bjuder in till REUMA-café. Hand och fotgympa. 11 november Kl 14.00- 16.00 Vi träffas och pratar om Storfors förr. Kl.16.00- 18.00 Reumatikerföreningen bjuder in till REUMA-café. Hand och fotgympa.

Alla torsdagar

25 november Kl 14-16. Reumatikerföreningen fyller 70 år! Kom och fira på Seniorernas hus Vi bjuder på kaffe och tårta. Kl 18.00 Storfors idrottshistoriska förening bjuder in till ”Motorkväll” i Valsaren, Kulturhuset. Gästföreläsare: Lennart Bolin

Alla fredagar

Nostalgiafton fredag 20 november

Alla onsdagar

Senior Surf kl. 9.30-12.00 Kom och lär dig hantera datorer och mobiltelefoner. Drop-in. PRO anordnar Bingo kl. 14.00- 16.00 Styrketräning för Seniorer i Kommunhuset kl 9.00-10.15 och 13.00-14.15 Kontakt: Pia Aspvik, tel 0550-65145 Jämna veckor fikar vi efter träningen kl 10.15 på Seniorernas Hus.

20 november Nostalgiafton kl 18.00 Kom och lyssna på gamla goa låtar och delta i ett Musikquiz. Medtag egen mat och dryck. Vid frågor och info kontakta Folkhälsosamordnare Kicki Karlsson, tel 0550- 651 21

Ny chef för Stiftelsen Björkåsen Per Hassel heter Stiftelsen Björkåsens nye fastighetschef och verkställande tjänsteman. Den 1 november tillträder Per Hassel tjänsten och han ser fram emot att både få bo och jobba i Storfors tillsammans med hustrun Gabriella som ska jobba som specialpedagog på Vargbroskolan. - Vi har ett sommarhus i Bjurtjärn där jag tillbringat somrarna ända sedan jag var barn, så jag har en känsla för trakten, säger Per, som nu letar ett permanenthus i trakten. Gärna där familjen kan utveckla sitt hästintresse. I sin nya roll vill han vara med och utveckla stiftelsen. - Jag tror att Storfors kommer att få inflyttning i framtiden, mycket beroende på den bostadsbrist som vi kommer att se i hela landet. Då tror jag att vi behöver utveckla bostäder för äldre som vill flytta från sina hus in till mer service i tätorten.

Per Hassel ser fram emot att utveckla Stiftelsen Björkåsens bostadsbestånd.

Dessutom behöver vi satsa på mindre lägenheter för de yngre som ska skaffa sitt första boende, säger han. Per kommer från en tjänst som förvaltningscontroler hos Futurumfastigheter i Örebro. - Jag är väldigt glad att vi nu har en person med gedigen fastighetskunskap i bagaget som kan leda och styra stiftelsen Björkåsen, säger stiftelsens ordförande Hans Jildesten. EVA WIKLUND I frêske lufta 6

OKTOBER

24 lördag Pingisligan Damer Matcher i Sporthallen kl 11 och 15. Kom och heja fram tjejerna! 25 söndag Söndagsdans till EDVINS i Kulturhuset kl 17-20.30 25 söndag Stor sång- och musikfest i Baptistkyrkan för alla kl 16.00. Även kördag med start 11.00. Info 073-788 24 30.

NOVEMBER

1 söndag Söndagsdans i Kulturhuset kl 17-20.30 Gidions 4 onsdag Kostnadsfri fotografering av barn till tidningen på Öppna Förskolan, Hammargatan 4. Mellan klockan 10 och 11. 4 onsdag, Storforsträff i församlingshemmet, Storfors kyrka kl 14-16. Dragspelsklubben underhåller. 5 torsdag. Visans vingar, duon Donald Brokvist och Sven Olsson från Hagfors, med svenska visor i ord och ton, Bjurtjärns församlingshem kl 18. Fri entré, servering. 6 fredag ”Mord på slottet” med skådespelare i Storfors kyrka. Paxaktivitet för ungdomar som går på hösgtadiet. Start kl 19. 7 lördag Jubileumsfest i Kväggeshyttan med String Tones Byalaget fyller 25 år. Mat & underhållning 8 söndag Söndagsdans i Kulturhuset kl 17-20.30 Hilltons 8 söndag Gospelkonsert i Storfors kyrka med Kent Lundberg och pianist Lasse Magnell. Tillsammans med församlingens kyrkokörer sjunger Kent många av Elvis Presleys sånger i gospeltappning. Inträde 80 kr. 14 lördag Jul i Lungsund kl 13-17. Marknad, servering, loppis, tomtebesök 15 söndag Bingo i Kungsskogen kl 15. Fina vinster. Fikaservering i pausen. 15 söndag Söndagsdans i Kulturhuset kl 17-20.30 Mats Rogers 18 onsdag, Storforsträff i Storfors kyrka kl 14-16. Clas Andersson underhåller vid piano och kyrkorgel. 21 lördag Julmarknad i Kväggeshyttan kl 12-16 22 söndag Söndagsdans i Kulturhuset kl 17-20.30 Kenneths 28 lördag Julmarknad i Bjurtjärn, Sockenstugan kl 12 28 lördag Julmarknad i Kungsskogen kl 14. Hantverk, bakverk, hemlagat godis, fikaservering, glögg och pepparkakor. 29 söndag Söndagsdans i Kulturhuset kl 17-20.30 Eklövs

DECEMBER

1 tisdag Centrumfesten i Storfors centrum klockan 16-19. Öppet i alla butiker, i Kulturhuset, Kommunhuset och Seniorernas Hus. Tomtejoggen, Pippi Långstrump, godispåsar, brasa, mat på torget och mycket annat. Se program i nästa tidning.

l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

25


Baptistkyrkan & Pingstkyrkan Söndag 25 oktober kl 11.00 - 15.00 Barn- och Ungdomskördag med sångledare Therese Hovlund i Baptistkyrkan där vi övar. Kl 13.00 lunch. Vill du vara med på kördagen? Anmäl dig till Rose-Marie tel 073-788 24 30.

P P-EL

Vänd dig med förtroende till din lokale elektriker!

Personlig service inom

l Elinstallation l Service l Felsökning l Elmaterial

Söndag 25 oktober kl 16.00 STOR SÅNG- OCH MUSIKFEST FÖR ALLA i Baptistkyrkan. En härlig fest för hela samhället. 1 november kl 11.00 Gudstjänst med Nattvard i Baptistkyrkan med Karin Westerlund Söndag 8 november kl 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan med Mikael Jonsson Söndag 15 november kl 15.00 Obs! tiden Minns du sången med Öjvin Berbres, Siv och Björn Tedenljung Dan, Kajsa, Peo, Anna Holmberg samt Yngve och Ylva Våhlstedt Vi sjunger ”Gamla o nya Läsarsånger” Var med och upplev glädjen tillsammans med oss i Baptistkyrkan. Servering för en billig peng.

PP-EL i Storfors

Telefon: 0550-21 42 90 eller 073-909 35 10 E-post: petripyrro@hotmail.com Adress: Berggatan 19, 688 31 STORFORS

Sön. 22 november kl 11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan med Bernt och Britta Einarsson som representerar distansbibelskolan ICBI, kollekt till ICBI. 29 november kl 11 Advents-Gudstänst i Baptistkyrkan med Bengt Sjöberg

Öppet i Pingstkyrkan

Secondhandbutiken med café ligger i det gula huset på Rörverksgatan 6 (nära ICA) och är öppen månd - torsd kl. 13-17. Info: 0550-618 14, mobil 073-520 97 45. Alla inkomster går oavkortat till de hjälpbehövande i Uganda och Burundi. Bibel och Bön kl 19 på torsdagar

Öppet i Baptistkyrkan

Lördagar barn- och ungdomssamling kl 16.00. Alla är välkomna!

Vill du kontakta någon? Ring: Ordförande Eero Karppinen Pingstkyrkan, 0550- 619 73 Ordförande Rose-Marie Holmberg Baptistkyrkan 073-788 24 30.

DEGERFORS Gjuterigatan 20 070-665 62 42

26 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

STORFORS Gärdesgatan 5 C 070-665 62 42


e j l i m a F entralen

Välkommen till världen!

c

I Storfors ligger familjecentralen i Hälsans Hus på Hammargatan 3. Här finns ungdomsmottagning, öppen förskola, barnavårdscentral och mödravårdscentral. Familjecentralen är ett samarbete mellan Storfors kommun och Landstinget i Värmland och ska fungera som en mötesplats för föräldrar och barn. Men det är också en plats där du som förälder eller ungdom kan få råd och stöd i olika frågor. På familjecentralen arbetar förskolelärare, socionom, barnmorska, BVC-sjuksköterskor och läkare. Personalen finns på plats för rutinkontroller, rådgivning, information och faderskapsbekräftelse

Öppet på familjecentralen Måndagar l Ungdomsmottagning kl 15-16, drop in

Anton 27 maj 2015 Ann-Sofie Gren & Jimmy Jäderqvist

Annie 15 maj 2015 Marie Gustavsson och Peter Sjögren

Onsdagar l Öppen förskola kl 08.30-11.30 l BVC, drop-in kl 10-11.30 l MVC, tidsbeställda besök, jämna veckor Torsdagar l Öppen förskola kl 08.30-11.30 l BVC, tidsbeställda läkarbesök

Fotografering av barn Nästa tillfälle för fotografering av barn födda 2015 och 2014 är den 4 november klockan 10-11. Bilderna publiceras i tidningen I frêske lufta. Fotograferingen är kostnadsfri.

Millie 14 juni 2015 Ronja Ludvigsson & Tommy Johansson

Vi som jobbar på familjecentralen

Simon 18 juni 2014 Sofia Hedlund & Jonas Karlsson

Annelie Berglund Förskollärare

Linda Martinsson Barnmorska

Lena Svärd Distriktssköterska BVC

Britt-Louise Östin Distriktssköterska BVC

Hitta hit!

Ring oss gärna

Familjecentralen Solbacken, Hammargatan 3, Storfors (Ingång från Smedbygatan)

Öppna förskolan: 0550-651 82 Annelie Berglund 070-234 48 29 BVC: 0550-657 08 eller 657 14 MVC: 0550-657 04

I frêske lufta 6

Åsa Graf Socionom Hanna Klockerwold Socionom

Thyra april 2015 för14 Storfors kommun l 22 oktober 2015 Informationstidning Josefine & Kristoffer Holmström

27


Varmt välkommen till

Apoteket Humlan

Det är lätt att hitta till oss! Riksväg 26

Tack för att du ”handlar hemma”! Vi vill finnas kvar lokalt och värnar om dig som kund. Välkommen till Hälsans Hus.

Stationsgatan

ICA Smedbygatan

Buss& tågstation

Hälsans Hus Apotek

Kampanj till och med 25 oktober! Just nu erbjuder vi 3 för 2 på utvald hud-, hår- och ansiktsvård! Billigaste på köpet. Till 25 oktober - så länge lagret räcker. Öppettider: Månd-fred kl 09.00-17.00 med stängt

för lunch kl 12.15-13.15. Tel: 0550-605 37. Vi finns i Hälsans Hus, Hammargatan 3, i centrala Storfors.

När du behöver vård

Välkommen till din vårdcentral!

Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Det är alltid din vårdcentral du ringer under dagtid om du inte är så allvarligt sjuk att du ska ringa 112,

Jourcentralen på helger På helger och helgdagar hjälps läkare på oika vårdcentraler åt att bemanna jourcentralen i Kristinehamn. Du får kontakt via sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Allvarligt sjuk eller skadad Om du är allvarligt skadad eller sjuk och behöver ambulans ska du ringa SOS-centralen på telefon 112.

Dags för influensavaccinering! Tisd 3/11 kl 09-12.00 och 13-16 Onsd 4/11 kl 09-12.00 och 13-16 Torsd 26/11 kl 09-12.00 och 13-16

Så här får du kontakt med oss på Vårdcentralen i Storfors: Kontakt med läkare bokas via rådgivningen som kan boka telefonsamtal eller besök på vårdcentralen.

BVC Telefontider Tisdag Kl 13.00- 13.30 Onsdag kl 08.00-08.30 Torsdag kl 08.00- 08.30

Rådgivning Måndag - fredag kl 8.00- 9.30 och kl 13.00 – 14.30, tel 0550-657 02

BVC-sköterska Britt-Louise Östin, tel 0550-657 14 BVC-sköterska Lena Svärd, tel 0550-657 08

Enhetschef vårdcentralen Ingela Agnarsson Tel 0550-657 07 Laboratoriet Måndag - fredag kl 11.00-11.30, tel 0550- 65725 E-tjänster via 1177.se Kontakta oss via e-tjänster på webbsidan www.1177.se

Vårdcentralen ligger i Hälsans Hus på Hammargatan 3 i centrala Storfors. Här finns även apotek & sjukgymnast

28 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun


Storfors bibliotek

Biblioteket finns en trappa upp i Kulturhuset, Centrumplan 1 Öppettider: Måndag kl 11-18, tisdag-fredag kl 11-16. Telefon: 0550-651 94.

Anna Åberg vill väcka läslust hos eleverna Nej, det är inte spökinvasion på Storfors skolbibliotek. Det är bara nya bibliotekarien, Anna Åberg, som vill göra bokletandet mer spännande för fjärdeklassarna. - Jag har varit pirat, men idag är jag spöke. Barnen har fått gå på skattjakt och letat ledtrådar. På så sätt lär de sig att hitta i hyllorna utan att jag står och pekar, säger Anna, som dagen till ära naturligtvis också läst några spökhistorier. Anna bor i Karlskoga och har tidigare jobbat på Vargbroskolan som lärare. - Jag trivdes verkligen här och när jag var klar med min utbildning så dök den här tjänsten upp, säger Anna, som tycker att skolan har väldigt fina bibliotekslokaler. - Det är verkligen inte alla skolor somhar så fina bibliotek, det gör det extra roligt att jobba här, säger Anna, som ser fram emot att få lära eleverna källkritik och informationssökning men också att få

Anna Åberg stortrivs på skolbiblioteket och folkbiblioteket i Storfors.

väcka och utveckla läslusten. Anna jobbar 40 procent på skolbiblioteket och 35 pro-

FOTO: Eva Wiklund

cent på biblioteket i Kulturhuset. - Det är en perfekt mix, säger hon.

Boktips från biblioteket - nya böcker Sveriges Pompeji, Sandbyborgs öde av Kim M Kimselius

Olive Kitteridge av Elizabeth Strout

Tiden läker inga sår av Tilde De Paula Eby

Den som glömmer av Arnaldur Indridason

Författaren Kim M Kimselius har hittat en alldels egen nish för ungdomsböcker. Hon skriver historiska böcker med spännande äventyr. I böckerna om Theo och Ramona låter hon ungdomarna göra tidsresor med hjälp av en magisk månsten. I boken Sveriges Pompeji, Sandby borgs öde reser de till järnåldern för att om möjligt rädda invånarna i Sandby borg på Öland. Kim skriver rappt, flytande och med en stor dos spänning som passar ungdomar i lässlukaråldern, men böckerna kan också läsas med behållning av vuxna. Det är lätt att fångas av berättelsen och det är troligen väldigt få unga som tänker på att de får en stor dos historia på köpet. En viktig del av Kims författarskap är den grundliga reseachen för att få detaljerna rätt. Hon vill att läsarna ska känna det som att de är med i äventyret - och det lyckas hon väldigt bra med.

Denna Pulitzerprisbelönade roman lämnar ingen oberörd. Det är en bok för alla som älskar Alice Munro och Anne Tyler. Olive Kitteridge är pensionerad lärare i matematik. Hon har stor respekt med sig och många är rädda för henne. I motsats till sin man, apotekaren Henry, som kommer bra överens med alla människor, har Olive vass tunga och kan vara kantig och kärv i sin uppriktighet. Olive bär på en stor sorg, att relationen till sonen inte har blivit som hon tänkt sig – och vetskapen om att det är hennes eget fel är tärande. Boken har fått strålande recensioner, är såld till 28 länder och har legat på New York Times bestsellerlista i mer än ett år.

För första gången berättar Tilde de Paula Eby om sitt dramatiska förflutna och om hur hennes förmödrar präglat hennes liv. Den 16 oktober 1973 anländer knappt ettåriga Tilde som flykting från Chile och familjen tillbringar de följande månaderna på en flyktingförläggning i Alvesta. Drygt trettio år senare gör strömningar i samhället att Tilde vill berätta sin historia, om kvinnorna före henne som hittade sitt hem på olika ställen i världen. Det är en berättelse om kärlek och längtan efter samhörighet. Det är även berättelsen om Tilde själv och hennes kamp för att slutligen rota sig i det land hon så länge varit en del av.

1979. En kropp hittas flytande i en avlägsen lagun. En amerikansk militärbas är det enda som ligger i närheten. Liket tycks höra ihop med basen på något vis, men amerikanerna är inte intresserade av att samarbeta med den isländska polisen. Kriminalkommissarie Erlendur Sveinsson kan inte släppa känslan av att det här fallet hör ihop med en ung flickas försvinnande tio år tidigare.

Världens café På onsdagar mellan kl 14.0015.00 bjuder biblioteket på fika och samtal om stort och smått. Ingen anmälan krävs. Välkommen in till oss!

I frêske lufta nr 6 l 22 okt 2015 Informationstidning för Storfors kommun

29


Kylan kommer krypande! Köp pellets till bra pris hos Bil & Kaross. Du kan delbetala din pellets på mycket förmånligt sätt! Köp två pallar så levererar vi till dörren utan extra kostnad (inom Storfors närområde).

Välkommen in till oss!

Pris vid fyra pallar: 2190 kr per pall Pris vid två pallar: 2400 kr per pall

SVENSKTILLVERKAD KLASS 1 PELLETS

Storfors Bil & Kaross AB Industrigatan 8, Storfors Tel 0550-622 22

Öppet alla dagar 9-19 Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Vi har härliga räksmörgåsar! Handskalade räkor på hembakat bröd Öppettider: Månd-fred 11.00-19.00 Välkommen in för fika i vårt mysiga café eller beställ en räksmörgås för avhämtning. Vi har även andra smörgåsar samt hembakade bullar. Nu har vi börjat med våfflor måndagar, tisdagar & onsdagar.

BILJARDCAFÉET Baggetorpsv.4 B , tel 0550-603 21 eller 0730-911 150

BILJARD

Kom & spela! Biljardcaféet ligger i det röda huset intill Helianthus blomsterbutik. Vi bjuder på gratis spel för tjejer på tisdagar och för seniorer på torsdagar. 30 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

Baggetorpsväg


Kulturhuset i Storfors

Centrumplan 1 Storfors centrum Kulturchef: Olle Rodéhn 0550-651 20

Lär dig att spela ett instrument F.o.m. årskurs 3 är du är välkommen med din anmälan när som helst under året. (OBS! Ingen åldersgräns uppåt. Även vuxna kan, i mån av plats, tas emot). I de ämnen vi får fler anmälningar än vi har platser upprättas en kölista efter anmälningsdatum. Anmälan görs till respektive ledare. Avgiften är 200 kr/termin.

Barn/Jazz-dans

Gitarrlärare Andreas Ohlsson.

Gitarr/Bas och gruppspel

Andreas Olsson tel 0733-930383, Onsdagar och torsdagar. Lokal: Kulan

Piano, fiol & blockflöjt

Eva Lundell tel 070-593 07 69 Onsdagar och torsdagar Lokal: Biblioteksvåningen

Trummor

Kristoffer Bohlin tel 073-925 20 51, Tisdagar. Lokal: Kulan.

Saxofon, klarinett & tvärflöjt

Christoph Hansen tel 076-130 14 08. Onsdagar. Lokal Kulan.

Spela i grupp

Ledare: Malin Rodehn tel 073-509 91 28 Tisdagar. Lokal: Lilla Galejan. 17.30-18.15 4-6 år 18.15-19.00 Lågstadiet 19.00-20.00 Mellanstadiet 20.00-21.30 Högstadiet och äldre Anmälan görs till ledaren. Avgiften är 200 kr/termin.

Kom och spela olika instrument tillsammans med andra. Första gången är gratis - så kom och testa om det passar just dig. Onsdagar 16.00-17.00, prova att spela Sax/klarinett eller flöjt i grupp för alla som är intresserade. Ledare: Christoph Hansen. Onsdagar 17.00-18.00 prova att spela fiol och piano för alla som är intresserade. Ledare: Eva Lundell. Onsdagar 18.00-19.00 prova att spela gitarr och bas i grupp för alla som är intresserade. Ledare: Andreas Ohlsson.

Streetdance varje torsdag

Fototräff en gång i månaden En gång i månaden håller Thommie Backelin fototräff i Kulan. Allt från landskapsfoto till porträttfoto i i studion. Information om tid & plats: 072-704 64 61.

Varje torsdag är det streetdance i två grupper, kl 18 och kl 19. BUS subentionerar varför avgiften endast är 200 kr för hela terminen. Banke Brattström leder Streetdance-kursen.

Kulturcaféet är öppet

Salsan inställd i höst

Kulturcaféet i Kulturhusets bottenvåning har nu öppet på sina ordinarie öppettider igen. Här finns smörgåsar, hembakat och nästan alltid en konstutställning. Måndag - onsdag kl 12-19 Tosdag - fredag kl 12-16 Tel 073-275 63 15

På grund av sjukdom är salsan inställd alla måndagar resten av hösten. Vi hoppas att kunna återkomma till våren med den uppskattade drop-in-kursen där Luis Alvaro Lopez är ledare.

Filmverkstad varje tisdag Varje tisdag är det filmverkstad för alla åldrar. Ledare: Fredrik Larsson tel 072-900 65 22. Tisdagar kl 15.30-17.30. Lokal: Kulan. Under hösten kommer deltagarna att göra en kortfilm tillsammans.

I frêske lufta 6 nr 2015 Informationstidning för Storfors kommun l6 22 I frêske lufta 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun l oktober

31 31


Dags Dags för ny vinte vinterdäck?

Med däck från Med däck från Goodyear, Michelin, Continental o Continental och Nokian hjälper vi dig hitta dem dig hitta dem som passar din bil.

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8 Tel: 0550-62222 32 I frêske lufta 6 l 22 oktober 2015 Informationstidning för Storfors kommun

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8 Tel: 0550-62222