I frêske lufta nr 7_2019

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 7 l 2019

Centrumfesten 3 dec kl 16-19 Elevhälsan har alltid en öppen dörr

Hans Karppinen är Årets Nyföretagare

Lärarförbundet rankar Storfors skolor högt

sidan 23

Barnkonventionen blir lag nästa år sidan 30

Stiftelsen Björkåsen har ny organisation sidan 21

Nya företagare får mentorer i Storfors sidan 28

Medarbetarenkäten gav höga betyg sidan

KANALEN Kyrkans tidning

sidorna 26-27

19

Nattens väktare jobbar när du sover

sidorna 10-11

sidan 13

sidorna 15-18


D

et är nu dags att välkomna en ny årstid där det gäller att försöka se ”tjusningen” i att skrapa bilrutor, skotta snö, få plats i garderoben med alla vinterkläder, halka runt på ibland osandade vägar med mera. Men det finns så klart många andra och mer efterlängtade värden som vintern har med sig. Exempelvis Centrumfesten den 3 december som är en av många trevliga happenings att se fram emot. Det som jag nu skall beskriva har jag tidigare tangerat i mina ledare men jag gör det nu igen. Mycket händer i vårt avlånga land och de flesta av våra 290 kommuner står inför en rad olika utmaningar – så även Storfors. Den nationella demografin visar att vi blir allt äldre och om tio år kommer antalet medborgare över 80 år att ha ökat med 47 procent medan den yrkesverksamma gruppen enbart har ökat med 5 procent. Detta innebär att allt färre ska ta hand om allt fler äldre. Parallellt med detta ökar behoven av skola, vård och omsorg och det blir allt svårare att rekrytera kompetens inom de olika yrkesgrupperna. Här har Storfors fram tills idag klarat sig riktigt bra, men framtidsprognoserna ser tuffa ut för i princip alla kommuner. Det kommer helt enkelt bli konkurrens om arbetskraften. Det har skrivits en hel del i sociala media, på kommunens hemsida, i regional media och i vår tidning I freske lufta gällande vår ekonomiska situation. Det står helt klart att vi behöver agera för att få en budget i balans, både på kort och lång sikt. Obekväma beslut har tagits och fler kommer att tas framöver. Att det berör och skapar irritation är tyvärr ofrånkomligt. Målet är dock att göra förändringar, neddragningar och varsel med så få konsekvenser som möjligt. Jag vet att det ibland kan kännas svårt att glädjas om man personligen berörs negativt – och jag har full respekt för detta. Men vi måste samtidigt fortsätta att vara goda ambassadörer och lyfta fram det som är positivt med vår kommun.

positiv framtid”. Visst har hen rätt! Storfors har mycket positivt att spinna vidare på. Exempelvis så visade den senaste medarbetarundersökningen att personalen i Storfors kommun trivs riktigt bra – faktiskt topp i landet - vilket vi skall vara stolta över och sprida. Ju mer vi alla berättar om de goda arbetsplatserna, desto lättare får arbetsgivaren att rekrytera framtida kollegor. Skolan har jag nämnt tidigare och där fortsätter vi att prenumerera på topplaceringar inom olika områden. Storfors är också en mycket trygg kommun att bo och leva i. Vårt samarbete med polisen och vår kommunpolis är mycket bra i syfte att stävja brott och fortsätta leva upp till den trygga kommunen. Jag vill också poängtera vikten av att vi fortsätter att visa upp en ren och välstädad plats. Skall vi lyckas med detta krävs det insatser från alla som bor och verkar i vår kommun. Välstädade gator och torg, välskötta tomter och kvarter ger ett välkomnande intryck som gynnar oss alla. Vill samtidigt påminna om vikten, i den mån det är möjligt, att handla lokalt. Ett gynnande av den lokala handeln, allt från dagligvaruhandel till sällanköp och servicetjänster är även detta en vinst för kommunen som helhet. Vi behåller arbetstillfällen, erbjuder en lokal service med tillgängliga butiker och fortsätter resan med att förbättra vårt lokala näringslivsklimat. Avslutningsvis vill jag beklaga sorgen då en av Storfors förtroendevalda (politiker) har gått ut tiden. Andris Viduss har varit oppositionspolitiker under flera år och under tiden har han lärt både mig och flera av min kollegor en hel del. Vila i frid Andris! Tack för ordet - vintervänliga hälsningar Mats Öman Kommunchef

Innehåll i detta nummer

Jag vill citera en kollega som härom dagen sa; ”trots tuffa tider får vi inte gräva ner oss och tappa tron på en

2

I frêske lufta Adress: Box 1001, 688 29 Storfors E-post: freske.lufta@storfors.se Telefon: 0550-651 77 Hemsida: www.storfors.se Ansvarig utgivare: Mats Öman Redaktör: Eva Wiklund Tryck: Lenanders Grafiska Denna tidning ges ut 25 nov 2019. Tidningen skickas till samtliga hushåll och företag i Storfors kommun samt gränstrakterna. Upplaga 4300 exemplar. Tips! Tipsa redaktionen på telefon 0550-651 77, 0550- 651 36 eller via freske.lufta@storfors.se. Kommande I frêske lufta: Utgivning: 17/2. Manusstopp: 22/1. Omslagsbild: Värmlandstomten och bilder från tidigare centrumfester. SENASTE INFORMATIONEN FINNS PÅ NÄTET Besök hemsidan www.storfors.se och läs nyheterna.

VI FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER & YOUTUBE Storfors kommun har sidor på facebook, twitter & Youtube. Sök efter den facebooksida som har den runda logotypen ”Stortrivs-i-Storfors”. HÄR NÅR DU STORFORS KOMMUN

Storfors kommunväxel: 0550-651 00 Kommunalråd Hans Jildesten 651 52 Kommunchef Mats Öman 651 55 Jourtelefon gator, vatten & avlopp (helg/natt): 070-563 13 08 Kundtjänst avfallsfrågor 0586-750 100 Servicecenter miljö- & byggfrågor 0586-610 00 Verksamhetschef Ing-Marie Thyr 652 05 Kanslichef Oskar Eklöf 651 03 Ekonomichef Ingela Bergare 651 19 Personalchef Daniel Bekking 651 49 Informationschef Eva Wiklund 651 77 Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén651 39 Folkhälsosamordnare & näringslivsutvecklare Kicki Karlsson 651 21 MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson 652 85 Biståndshandläggare Lina Lundell 652 58, Annika Haraldsson 651 11 Bosamordnare Åsa Jonsson 652 67 Risk- och säkerhetssamordnare Michael Björklund 070-305 29 52 Energirådgivare Hanan Othman 651 74

Mats Öman

Eleverna städade sin gård 3

Ekonomichef utreds 14

Öppen elevhälsa lägger grunden 26-27

Program för Centrumfesten 4-5

Julmingel 9 december 14

Mentor god hjälp i företagsstart 28

Deltagare på centrumfesten 6-7

Kanalen - kyrkans tidning 15-18

Bioprogrammet 29

KS beslut om varsel & höjd skatt 9

Högt betyg från medarbetarna 19

Kulturhuset i Storfors 29

Beslut om kostnadsminskningar 9

Fullmäktigemöten 19

Barnkonventionen blir lag 30

Natten väktare trygghet i vården 10-11

Program för Öppna Förskolan 19

Brandhistoriska muséet lockade 31

Hans Karppinen Årets Företagare 13

Ny organisation för stiftelsen 21

Kalendarium 31

Revisorernas granskar stiftelsen 14

Skolan rankas tvåa av Lärarförbundet 23

Tidtabeller för Värmlandstrafik 32

Tårtkalas för Sjögläntans första år 14

Näringsliv & idrott inspirerade 25

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


Elevernas förslag: Vi vill städa gården! Under oktober genomförde Kroppaskolan en skräpplockardag på initiativ från eleverna. Flera sopkassar fylldes när eleverna tillsammans med personalen hjälptes åt att göra skolgården fin. Ett förslag kom upp på ett klassråd i början av september från en av klasserna. Eleverna tyckte att det var skräpigt på skolgården och de önskade en extra skräpplockardag, en sådan dag som arrangeras på alla skolor under våren. Frågan lyftes på elevrådet, som tyckte att det var ett bra förslag. Alla elever på Kroppaskolan deltog under dagen tillsammans med sina lärare. - Det här var ett väldigt bra initiativ där elever och personal tillsammans hjälper till för att hålla skolan och skolgården fin, säger rektor Annelie Izindre. Det är även en bidragande faktor till varför vi har så lite skadegörelse på våra lokaler i Storfors. Annelie säger också att lärarna lyfter, såväl före som efter skräpplockandet, miljötänkande och lång hållbarhet vilket ingår i läroplanen. Arbetet knöts också samman med veckans matråd där matsvinn diskuterades. - Eleverna deltar väldigt aktivt och kommer med goda förslag hur vi tillsammans kan verka för att göra skolan och miljön bättre, säger hon. KRSITINA ELMSTRÖM

Eleverna kom själva med förslaget att arrangera en extra skräpplockardag. Rekor Annelie Izindre applåderar initiativet. FOTO: Kroppaskolan

Med stor entusiasm gick eleverna in för att göra skolgården riktigt ren och fin.

Starta din resa bekvämt från Karlstad Airport 30 Reguljära turer Karlstad - Arlanda varje vecka Charterresor till: l Paris, Frankrike l Rhodos, Grekland l Las Palmas, Gran Canaria l Mallorca, Spanien l Kreta, Grekland l Thailand Nyhet våren 2020! l Prag, Tjeckien

Träffa oss i Kulturhuset på Centrumfesten - vinn resepresentkort på 3500 kr & 1500 kr I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 3


Centrum n e t fes Programmet gäller med reservation för ändringar

En

magisk

kväll i Storfors centrum tisdag 3 december kl 16-19

ten! Stämpeljak på 5000 kr resentkort - skänkt Vinn resep ler 1500 kr

m 3500 kr el esentkor t på tkor ten kan användas so Vinn resepr en es Pr t. t! ne or ck rp Ai via Ti av Karlstad d valfri resa s Karlstad lbetalning vi set samt ho hu un m hel- eller de om K ulär finns i ar på några Tävlingsform uset. Du samlar stämpl rh tu ul K Airpor t i rum. ställen i cent

Toaletter Finns i Kulturhuset, Kommunhuset & fd Baptistkyrkan.

Öppet i Kommunhuset I kommunhuset finns följande verksamheter; l Polisen vill gärna prata trygghet och trivsel. l Brottsofferjouren l Säkerhetssamordnare Michael Björklund. l Vandringsleder - du kan hämta kartor. l Träffa representanter för Storfors kommun. l Renhållningsbolaget - Karlskoga Energi & Miljö l Storfors-Karlskoga Bygg- och Miljöavdelning l Kom och hämta ditt tävlingsformulär - vinn resepresentkort på sammanlagt 5000 kronor.

Torgmat, eldshow & varma tält Strunta i att laga kvällsmat och ät i centrum så gynnar du föreningsliv och småföretagare! Vid brasan på torget utanför Kommunhuset finns julstämning med varma tält, bänkar, bord & fällar. l Storfors Motorklubb grillar hamburgare, säljer läsk och kakor. Passa på att prata motorsport över en burgare! l En skolklass säljer varm korv och dricka. l Lancelot gräddar medeltidspizzor i vedeldad ugn samt säljer soppa & varm choklad. l Julkransar, hemstickat med mera l Honung, julbröd och julkakor l Storfors BTK har loppis - stötta vinnarlaget! l Bergslagens räddningstjänst på plats med brandbil fritt fram att provsitta. Här bjuder man också på rykande varm glögg. l Polis och polisbil - kom och provsitt! l Jordkullen finns på plats och visar ett maskin & avloppssystem. Jordkullen ger 10 % rabatt till alla som bokar avlopp under Centrumfesten och resten av december - gäller både arbete och material. Du kan också tävla och vinna fina priser hos Jordkullen som står utanför Kommunhuset. l Piscator Bil och Gasolbutiken visar kaminer och annan utrustning i sitt varma tält. Här kan man också slå sig ner med sin hamburgare, korv eller medeltidspizza i den sköna värmen.

I frêske lufta 7 l29 25november nov 20192017 Informationstidning för Storfors kommun lufta 7 l Informationstidning för Storfors kommun 4 4 I frêske


Marknadstorget i Kulturhuset På marknadstorget i Stora och LIlla Galejan i Kulturhuset visar företag, föreningsliv och organisationer upp sig. Det blir prova-på-aktiviteter, tävlingar, information och specialerbjudanden. l Karlstad Airport - Vinn resepresentkort på 3500 eller 1500 kronor till valfri destination! Hämta formulär och prata om smidiga resor från Karlstad. l Apoteket Humlan - fina erbjudanden. l Folktandvården med fiskdamm och sockerutställning l Team Sportia - testa dina fötter, ta en provtur på elcykel. l Idas healing & Relax bjuder in till snabbsittningar. l Pensionat Lungsund. Tävla om ett julbord för två. l Lundsbergs skola. l LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott. l Helianthus Blommor med fina priser på julpynt & kort. l Snickargården diskuterar dina köksdrömmar. l Storfors idrottshistoriska sällskap säljer 2020 års almanacka med bilder från Storforsidrotten. l IOGT-NTO-rörelsen bjuder på alkoholfri glögg och samlar namn för Vit Jul. l MHF om nykter trafik. l Arbetsmarknadsenheten - säljer egentillverkade väskor, armband och pynt. l IFO, individ och familjeomsorgen, berättar om uppdragen som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson. l Personal från ungdomsmottagningen och Öppna förskolan finns på plats. Tävla och vinn biobiljetter. l Stefan Höglin med konst. l Storfors församling med levande julkrubba, försäljning av biljetter till julkonserten och pyssel för barnen. l Enhetenför integration berättar om match2Job. Integrationscoach och bovärd finns på plats. Provsmakning. l Kvinnojouren berättar om sin verksamhet l I Stora och Lilla Galejan finns utställare som säljer allt från smycken, leksaker och hantverk till julpynt, kosmetika, kransar och fågelholkar Bland andra SyMaggan, PRO, Pernilla Nilsson, Ulla-Lena Jansson, Stickstugan, Ingegerd Karlsson, Inger Pettersson. Sandrosen och Roland Henriksson.

Tomten i grottan l Värmlandstomten Inge i Halla finns i tomtegrottan inne i Kommunhuset på Djupadalsgatan 20. Där delar han ut ett litet paket och en liten godispåse till alla barn som är tio år eller yngre. Barnen kan också lämna en önskelista och vinna en julklapp. Tre barn får varsin önskeklapp för max 300 kronor. Ta med din lista och glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer. Tomten finns på plats mellan klockan 16 och 19 - med uppehåll för små pauser.

grafen

Trailers i bio

där du kan fina 4K-biograf rs fo or St i rs traile l Vi bjuder på stund. h personal vila fötterna en musiklärare oc slå dig ner och ffa trä en äv du n l I biofoajén ka kstan. från Kulturver pa. bio finns att kö Presentkor t på Julklappstips!

Fler aktiviteter i Kulturhuset l Litteraturquiz i biblioteket - fina priser! l Julmusik med Storfors Dragspelsklubb från scenen. l Körsångare från Storfors frikyrkoförsamling bjuder på underhållning från scenen. l Änglakör på scenen vid flera tillfällen. l Storfors Skytteförening har öppet i sin lokal i källarvåningen - skjut en serie med luftgevär. l Julpyssel och skapande verkstad för alla barn utanför biblioteket (en trappa upp). Material och pysselhjälp finns. Kostnadsfritt, arrangeras av BUS och IOGT/NTO. l Servering i Kulturcaféet.

Kvällsöppet i hela centrum Följande företag håller öppet 16-19 i Centrum håll utkik efter specialerbjudanden! l Sivs Handarbetshörna, Djupadalsg 17 l COOP Konsum, Djupadalsg 12 l Bergslagens Sparbank, Djupadalsg 12 l Hårcentrum, Djupadalsg 11 l J & M Fönster & Bygg AB, Djupadalsg 9 l Salong Storfors, Djupadalsg 9 l Jobbcentrum Second hand, Parkg 14 l Storfors frikyrkoförsamling i fd Baptistkyrkan, Parkg 4 med loppis, och servering. l Folkets Hus Restaurang och Pizzeria i Kulturhuset, Centrumplan 1. l Systembolaget, Djupadalsgatan 12 (till kl 18) Övriga butiker / verksamheter - utanför centrum l ICA, Tallbacksg 10 l Gymfabriken, Östra industrig 4 l Taverna Restaurang & Pizzeria, Stationsg 74

I frêske 2019Informationstidning InformationstidningförförStorfors Storforskommun kommun 5 5 l 25 nov2017 I frêske lufta 7 llufta 29 7 november


+VMHSBOTQMVOE

BesĂśk oss

4OBSU ĂŠS EFU KVM PDI TOBSU ĂŠS EFO BUU QMVOESB HSBOFO JO UJMM TJTUB CB

4ĂšOEBHFO EFO KBOVBSJ ĂŠS BMMB ĂŒS J 4UPSGPST LPNNVO WĂŠMLPN EVOESBOEF KVMHSBOTQMVOESJOH 4 WVYFOT TĂŠMMTLBQ

Julgransplun

tisdag 3 december kl 16-19

Centrum n e t s e f

7J TBNMBT LMPDLBO J 'PMLFUT ) Snart är det jul och snart 4FO CSZUFS EBOTFO LSJOH HSBOFO granen in till sista barret.

SĂśndagen den 8 januari 7J CKVEFS QĂŒ TBGU PDI CVMMBS UJMM CB kommun välkomna pĂĽ en PDI LBLB UJMM EF WVYOB /ĂŒHPO US Självklart i nĂĽgon vuxens SBTLOJOH ĂŠS PDLTĂŒ BUU WĂŠOUB

Vi samlas klockan 15.00 granen ut. 0DI QĂŒTFO NFE FO MJUFO QSFTFOU Vi bjuder pĂĽ saft och bulla UJMM CBSOFO JOOBO EF HĂŒS IFN vuxna. NĂĽgon trevlig Ăśver med en liten present dela ,SZTTB GĂšS J BMNBOBDLBO PDI CĂšSKB USJNNB EBOTNVTLMF

HITTA MER! Du hittar hela programmet med mĂĽnga fler utställare och7BSNU WĂŠMLPNNFO UJMM FO HMBE TĂšOEBH Ăśppna butiker / organisationer pĂĽ sidan Kryssa fĂśr 4-5. i almanackan

o dansmusklerna. Varmt vä

MiljÜbolaget bjuder alla barn under tio ür pü en liten julklapp & en liten godispüse. Hämtas i tomtegrottan i Kommunhuset, Djupadalsgatan 20. Där finns a! Ünskelist Värmlandstomten mna din pp lä la sü lk k c ju o e Du kan r en Ünsk mellan klockan n vinne x 300 kr. Tre bar a m 16.00 och 19.00. värd

A

3FOBS GĂšS GSBNUJEFO

Nyfiken pĂĽ oss?

Kom fÜrbi vürt kontor pü Centrumfesten sü berättar vi hur Du kan vara med och berika Bergslagen! PS. Vi bjuder pü glÜgg och pepparkakor

.JMKĂšCPMBHFU J 4WFBMBOE "# #PY 4UPSGPST Vi ses pĂĽ Centrumfesten 5FMFGPO 'BY tisdagen den 3 december! FĂśnsterexperten & QPTU JOGP!NJMKPCPMBHFU TF *OUFSOFU XXX NJMKPCPMBHFU TF Beställ dina underhĂĽllsfria och miljĂśvänliga fĂśnster frĂĽn oss!

M D a A d h ti A

BesÜk även vür kÜksutställning! Vi direktimporterar fÜnster, kÜk, garageportar och ytterdÜrrar frün Polen till bra kvalitet och lüga priser! ! Fri offert ort! Fri transp

4WBSTUBMPOH

Storfors frikyrkofÜrsamling Storfors frikyrkofÜrsamling har Üppet i fd Baptistkyrkan under Centrumfesten. Liten loppis & servering. Välkommen in pü Parkgatan 4!

J&M FĂśnster & Bygg AB

'ZMM J EJO BONĂŠMBO QĂŒ UBMPOHFO PDI MĂŠHH EFO J CSFWMĂŒEBO QĂŒ 4UPSGPST ,PNNVOIVT TFOBTU EFO KBOVBSJ Erbjudande 30 % rabatt pĂĽ fĂśnster! Välkommen in fĂśr att hämta din kupong +B UBDL WJ LPNNFS HĂŠSOB QĂŒ .JMKĂšCPMBHFUT KVMHSBOT endast under Centrumfesten! QMVOESJOH

Djupadalsg. 9 Tel 0739-260 543 eller 0762-186 019

Djupadalsgatan 9 7J LBO UZWĂŠSS JOUF LPNNB QĂŒ KVMHSBOTQMVOESJOHFO Ă–ppet vardagar kl 15-18 Tel 073-92 60 543 eller 076-21 86 019 NFO ĂŠS JOUSFTTFSBEF BW FS WFSLTBNIFU

Träffa oss i Kulturhuset!

Apoteket Humlan tel 0550- 605 37

Skriv under fĂśr Vit Jul i vĂĽr monter i Kulturhuset! IOGT-NTO-rĂśrelsen i Kyrksten i samarbete med Storfors NykterhetsfĂśrbund 6

6

4LJDLB HĂŠSOB JOGPSNBUJPO

Prata flygresor med oss i Kulturhuset!

7J LPNNFS pü TU CBSO PDI kr som WVYOB Vinn resepresentkort 3500 kr eller 1500 gäller fÜr till valfri resa frün Ticket. Vi berättar om alla vüra destinationer med flyg frün Karlstad!

Folktandvürden i Storfors Kom och se vür sockerutställning och testa lyckan i vür fiskdamm!

I frĂŞske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning fĂśr Storfors kommun

Folktandvürden i Storfors Kom och träffa tandtrollet och se vür sockeru


kund!

49)=K

34)=K Italienskt grovt bröd

Valnötsbröd 10 % rabatt på ditt nya avlopp! Välkommen till din konsumbutik i Storfors

Idas Healing & relax

450 g, jfr-pris 33:11/kg

525 g, jfr-pris 28:38/kg

Marknadsextra! 14)= Marknadsextra!

Vi erbjuder 10 % rabatt på avloppsanläggning & arbete om du Nybakat Jag erbjuder en kort prova-på-sittning i butiken! beställer under december. Kom och Vitkål träffa oss samt representanter i Kulturhuset, 100 kronor för 15 min. Rimmade/färska fläskben från Dahls VVS och Baga Välkommen till din konsumbutik i Storfors S Välkommen att testa mitt nystartade vid kommunhuset. företag! Marknad i Storfors lördag 17/9 Marknad i Storfors lördag 15/9 - se våra marknadspriser i butiken! Jordkullen Ida Mossfeldt tel 070-267 17 11 Fläskfärs Vi bjuder på kaffe med dopp Tel 0550-604 25 Lösviktsgodis NADSLösviktsgodis MARKunder Klass 1

VÄRMLANDSCHARK

Svenska

Marknad i Storfors lördag 17/9

��

�� � �

marknadsdagen kl 10-14.GEN

DA

�� �

VÄRMLÄNDSK/SVENSK

�� � � ��� � �������

Max 3 kg/ kund!

��

VÄRMLÄNDSK/SVENSK

Fläskfärs

Plocka och blanda självblanda själv Plocka och

�� � � ��� � �������

Välkommenlörda in!g 17/9 mellan kl 10 - 14 TILL 34)= DER VI PÅ KAFFE BJU . Välkommen in! K K MARKNADSMED DOPP I BUTIKEN Välkommen in! PRIS! Specialpris under Centrumfesten; a! mn lko Vä Vi bjuder på glögg, pepparkaka och julstämning! Max 3 kg/ kund!

12)= 49)=

K

Italienskt grovt bröd

34)=K herrar 180 kr damer 230 kr.

450 g, jfr-pris 33:11/kg

Valnötsbröd 525 g, jfr-pris 28:38/kg

49)=K

Nybakat i butiken!

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Rimmade/färska fläskben VÄRMLANDSCHARK

Vitkål Klass 1

Svenska

TILL MARKNADS-

12)=K

PRIS! Storfors, en del av

14)=S

MARKNADSDAGEN kl 10 - 14 lördag 17/9 mellan

BJUDER VI PÅ KAFFE MED DOPP I BUTIKEN.

Välkomna!

Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Rimmade/färska fläskben VÄRMLANDSCHARK

Svenska

450 g, jfr-pris 33:11/kg

Alla dagar 9-19 Valnötsbröd Tele. 0550 - 65 650 Nybakat i butiken!

Vitkål Öppettider:

14)=S

Klass 1

Alla dagar 9-19

Vi finns i & utanför Kommunhuset

12)=

TILL

Salong Storfors Djupadalsg 9, tel 076-561 41 50

525 g, jfr-pris 28:38/kg

Tele. 0550 - 65 650

Storfors, en del av

Vi klipper damer och herrar, trådar samt ansar och formar skägg.

Italienskt grovt bröd Öppettider:

MARKNADSDAGEN - 14 lördag 17/9 mellan kl 10

Provsitt polisbilen och träffa uniformerad BJUDER VI PÅ KAFFE MARKNADS. K våra lokala MED DOPP I BUTIKEN polis. Möt PRIS!poliser och prata om a! mn lko Vä trygghet & trivsel. Priserna gäller 12 - 18/9 -11. Vi reserverar oss mot slutförsäljning.

Sivs Handarbetshörna Fina erbjudanden under Centrumfesten! Djupadalsgatan 17 Tel. 0550 - 622 24 Öppet ti-on-to 14-18

Folkets Hus

Restaurang & Pizza Tel 0550-600 06

På menyn: Pizza, kebab, sallad och grillrätter Under Centrumfesten ingår dricka, kaffe & sallad till alla rätter! Välkommen in!

Öppettider: Alla dagar 9-19

Storfors, en del av

Tele. 0550 - 65 650

Kom och gör en gratis fotanalys hos oss i Kulturhuset. Vi tipsar också om skidutrustning och visar elcyklar.

Team Sportia, Kristinehamn, tel 0550 - 107 01

Tävla på Hårcentrum! I Hårcentrums lokal jobbar frisörerna Giedre Nygren och Karolina Wiippola. Karolina driver dessutom Karros Hemmaklipp. Under Centrumfesten bjuder Karolina alla barn på en gratis snabbfrisering med hjälp av tillfällig färg i håret! Kom in till oss och julmingla! Vi bjuder på glögg och riktigt fina erbjudanden på olika produkter! Hos oss kan du även tävla om en gratis klippning som du får nyttja vid ett senare tillfälle.

Välkomna in till oss! HÅRCENTRUM l KARROS HEMMAKLIPP Djupadalsg. 11, tel 0550-600 10 eller 073-42 65 051

LB Smörgåsnisse choklad och annat gott

Chokladpraliner, julgodis, presentförpackningar och julkorgar i olika storlekar m m. Träffa mig i Kulturhuset! Tel 070-549 03 04

Stort utbud av julplantor och julsaker! Välkommen in och se vårt stora Vi bjuder Välkommen att värma dig i utbud! vårt tält vid också gratis du kan göra din egen torgetpåoch se kurs våra där gasolkaminer! julgrupp. Du betalar bara för materialet. Välj mellan 12 dec och 19 dec kl 19. Föranmälan behövs.

Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År! Arnold & Margreet

Helianthus Blomsterhandel Baggetorpsvägen 2, tel 0550-606 15 Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14 www.heliantus.se Träffa oss i Kulturhuset! Vi har stort utbud av julkort och julpynt!

VÄLKOMMEN ATT TRÄFFA OSS I KOMMUNHUSET! Går du i byggtankar? Eller har du andra frågor som rör bygglov, avlopp, tillsyn, miljö, livsmedel eller hälsoskydd - vi kan svara på dina frågor. Hoppas vi ses!

Prata köksdrömmar med oss!

I vårt stora visningshus har vi kök och möbler i två våningar. Nu finns vi också på Centrumfesten. Träffa oss i Kulturhuset för lite ”köks-prat”. Eller boka visning på tel 0550 – 612 40.

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 7


Dags för ny vinterdäck Dags för ny vinterdäck?

Med däck från Goodyear, Michel Continental och Nokian hjälper v dig hitta dem som passar din bil. Med däck från Goodyear, Michelin, Continental och Nokian hjälper vi dig hitta dem som passar din bil.

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8 Tel: 0550-62222

Storfors Bil och Kaross AB Industrigatan 8 Tel: 0550-62222 8

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


Beslut klubbade av KS

(siffran efter = kostnadsminskning): Skolan En elevassistent tas bort 450 000 kr. 1,8 tjänst i språkstöd tas bort 800 000 kr. Ytterligare en tjänst tas bort inom skolan 600 000 kr

Kommunstyrelsen tog tuffa beslut under oktobermötet.

FOTO: Eva Wiklund

Särskilt boende Förflyttningsgruppen ersätts med instruktörer inom befintlig verksamhet 130 000 kr. Tjänst som 50 % rehabassistent vakanshålls 230 000 kr. Tre tjänster tillsätts inte efter pensionsavgång 1 500 000 kronor. Lokalvård i egen regi på Sjögläntan 70 000 kr. Tvättavtal med Samhall förlängs inte. Personalen på Smeden tvättar 50 000 kr. Tidsminskning för rapportering 115 000 kr.

KS beslutade om varsel och föreslår höjd skatt

Hemtjänst Införande av natteam på Sjögläntan (redan infört) 1 450 000 kr. Minskad kostnad för förflyttningsinstruktörer 120 000 kr. Se över beslut om ledsagning 75 000 kr. Minskad kostnad för personallokal 275 000 kr. Uppsägning av leasingbil 60 000 kr. Avgift vid för sent avbokade insatser 100 000 kr.

Kommunstyrelsen i Storfors fick under oktober fatta en rad tuffa beslut. En enig kommunstyrelse sade ja till en rad kostnadsminskningsförslag från verksamheterna, men man fattade också beslut om att varsla 15 personer i hela organisationen. Dessutom föreslår kommunstyrelsen en skattehöjning med 68 öre. Det var en dämpad, men enig, samling politiker som efter några ajouneringar och en del förhandlingar kunde fatta ett gemensamt beslut. - Det har inte varit lätta beslut att fatta, men det är ändå skönt att vi kan förhandla och bli eniga. Vi tar detta på fullt allvar istället för att slåss om politiska poäng, säger oppositionsråd Håkan Larsson (c) Kommunstyrelsens ordförande, Hans Jildesten, menar att kommunstyrelsen har ansvar för att fatta både lätta och svåra beslut. Detta beslut hör till de tyngre menar han. - Nu har vi lagt ett varsel på 15 personer och det kommer att beröra kommunens hela verksamhet. Vi börjar med att se över ledningen och sedan alla verksamheter, säger Hans Jildesten, som menar att kommunen helt enkelt måste minska kostymen. - Vi har för många i organisationen. Inte i förhållande till den service vi vill

Arbetsmarknadsenheten Minskad kostnad för datorer 10 000 kr. Kultur & fritid Byte av bokningssystem, färre datorer, mindre timpersonal, försäljning av tjänster 120 000 kr.

Kommunstyrelsen klubbade en rad beslut om kostnadsminskningar.

ge, men i förhållande till vad vi kan låta verksamheten kosta, säger han. När varslet nu är lagt kommer personalavdelningen att tillsammans med verksamheterna och de fackliga företrädarna att påbörja arbetet. När det gäller skattehöjningen kommer kommunfullmäktige att få förslaget från kommunstyrelsen på sitt bord under november. Utifrån de förslag om nedskärningar som presenterades redan på förra sammanträdet fattade man nu också beslut om en rad kostnadsminskningar. Nu med risk- och konsekvensanalyser att utgå ifrån (se spalten till höger). KS gav också ytterligare ett antal uppdrag att utreda olika åtgärder. - Även om det blir tufft och känns tungt så kommer vi att kunna skapa en fortsatt bra utveckling för Storfors kommun med de här tre delarna; kostnadsminskningarna, varslet och skattehöjningen, säger Hans Jildesten.

Tekniska enheten Minskat köp av verksamhet för gator och vägar 70 000 kr. Minskat köp av verksamhet för parker och lekplatser 43 000 kr. Minskat inköp av material inventarier till parker och lekplatser 35 000 kr. Minskat underhåll på kommunfastigheter 73 000 kr. Stab Genomföra färre centrala utbildningar 40 000 kr. Vakanshålla tjänst som redovisningsansvarig 75 000 kr (2019).

Förslag som utreds ytterligare Minska en tjänst vid ”Bron” på Vargbroskolan. Kostnaden för resan till Dovre halveras. Timtaxa för omvårdnad istället för månadskostnad. Matdistribution inom hemtjänsten. Införande av medicinrobot. Enbart erbjuda elever som slutar åk 9 feriearbete med start sommaren 2020. Minska arbetsmarknadsenheten med en halvtidstjänst.. Aktiviteter för barn och unga i Storfors genom PAX och BUS. Lönebidrag till föreningar. Minska kommunikationsavdelningen från 1,3 till 1,0 tjänst.

EVA WIKLUND

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 9


De vakar över de äldre i Storfors när mökret faller. Karin Ståhl, Irene Holmström, Farie Elshani och Mari Hedberg jobbar hela natten. Susanne Johan

Nattens väktare ser till att de äldre

När vi andra gör oss färdiga för att gå till sängs, finns det några som istället ger sig av till jobbet. På Storfors särskilda boenden och ute i hemtjänsten finns det hjälpsamma händer, snabba fötter och vaksamma ögon nätterna igenom. På Sjögläntan jobbar nya natteamet – sammansatt av Sjögläntans personal och hemtjänstens nattpatrull. Idag jobbar fyra personer tillsammans hela natten och en dagpersonal har fått förlängt skift till halv ett på natten. Alla säger att konceptet blivit en fullträff. - Det här är det bästa som hänt mig på jobbet. Vi är ett härligt gäng som verkligen hjälps åt och tiderna passar mig perfekt, säger Susanne Johansson. Hennes skift börjar 15.30 och slutar 00.30 och hon har ytterligare en kollega som

jobbar samma tider de dagar hon är ledig. Vid tiotiden härskar – just ikväll - lugnet på de fyra avdelningarna där sammanlagt 40 personer har sina lägenheter. Kvällspersonalen har hjälpt de flesta i säng och eftersom kvällspasset förlängts med en timme så har stressen minskat. - Förut jobbade vi till klockan nio och skulle hinna hjälpa de äldre i säng och dessutom städa, diska och göra i ordning. Nu hjälper vi de äldre fram till nio och har sedan en extra timme att få allt ordning, säger Dalida Lingo, som ibland jobbar nattpass, men som ikväll slutar klockan tio. I vardagsrummet är det för tillfället lugnt. Hyresgästen Holger kommer traskande i korridoren och slår sig ner intill Farie Elshani för en pratstund. - Just på den här avdelningen har vi några som har lite svårt

att sova och vandrar runt på nätterna, därför brukar vi samlas här, säger hon. Mari Hedberg och Karin Ståhl har utepasset i natt och är redan på väg till några personer som har bokade besök. De brukar vara klara framåt halv tolv-tiden och kommer då in till boendet för att stärka upp gruppen här. - Alla vi i teamet alternerar mellan att vara ute och inne. Det är en stor fördel och jag tycker att nätterna går mycket snabbare när jag har utepass, säger Marie, som tidigare enbart jobbade i hemtjänsten. Larmtelefonerna, som varje personal har i fickan, ringer med jämna mellanrum. Någon vill ha en filt, medan någon annan har svårt att somna. På avdelning röd ber en dam om en skinksmörgås och något att dricka. - Jag skulle gärna vilja ha ett glas också, jag tillhör ju den

10 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun

här generationen som inte så gärna halsar ur flaskan, säger hon med ett skratt. Skratt blir det mycket av under teamets nattpass. Man känner varandra väl och alla säger att det är en av de saker som lyfter jobbet – att de har roligt tillsammans. - Mina arbetskamrater är som min familj, säger Dalida, och förklarar samtidigt hur larmen fungerar. Dels kan den äldre larma själv för att få hjälp med något, men det finns också sänglarm. För de personer som klarar av att själva gå på toaletten ljuder larmet först när personen varit borta från sängen i sju minuter. För andra personer, som riskerar att ramla om de kliver ur sängen, ljuder larmet direkt. - Förr hade vi 30 sekunder på oss att besvara alla sänglarm. Vi sprang runt här hela tiden och störde dessutom personer


nsson (th) går hem halv ett och Dalida Lingo (lilla bilden uppe th) slutar klockan tio.

FOTO: Eva Wiklund

får sova tryggt i Storfors kommun som varken ville ha eller behövde hjälp. Det här nya systemet fungerar väldigt bra, säger Dalida. Just den här natten ringer larmen lite då och då. Natten innan fick personalen springa mest hela tiden och de säger att variationen är stor. Kanske är det också en del av tjusningen med arbetet, man vet aldrig riktigt hur arbetsnatten ska bli. När den extra kvällspersonalen slutar klockan halv ett är teamet fyra personer starkt. De två med utepasset får oftast åka iväg på några larm i hemmen, medan de övriga två svarar på larm i huset och dessutom har några boende som ska få tillsyn vid bestämda tider. Framåt tolvtiden kommer Susanne gående med en stor bunt blåa arbetskläder. Det är nattpersonalen som sköter tvättstugan – både för arbetskläder och för de boendes pri-

vata kläder. Några samlas runt och flera gillar det faktum att köksbordet för att vika den det blir tid att vara hemma den ljusa delen av dygnet. rena tvätten. Ganska sent på kvällen komLite senare kommer kaffe och resterna av en tårta från mer en hyresgäst gående i dagens 99-årskalas fram. Det korridoren. Sömnen ville inte är dags att fylla på energide- infinna sig så hon slår sig ner påerna för att orka i soffan en stund med timmarna efter och berättar att hon midnatt. också vet hur det är - Det brukar gå att jobba nattskift. jättebra fram till En natt hade När hon jobbade på klockan tre ungebruket med 1500 jag gått över andra under dess fär. Därefter är det ett par sega timmar glanstid var det treen mil här om det inte händer skift som gällde. i huset något, säger Irene - Det var både tung och stressigt Holmström. Efter klockan fem ökar tem- att jobba i industrin, men man pot igen eftersom några av de fick ju vänja sig. Jag och min boende är riktigt morgonpigga man hade olika skift så att någon alltid skulle vara hemma och vill kliva upp. - Så när det är dags att gå med barnen, berättar hon, och hem igen är jag oftast väldigt personalen får en liten glimt av Storfors på 60-70-talet. pigg, säger hon. De jämför erfarenheter konAlla i gruppen trivs med att jobba natt. Någon säger att hon staterar att jobbet som underär natt- och kvällsmänniska sköterska också kan vara tufft

för både kropp och psyke. Att hålla sig i form är också viktigt för att orka med det tidvis tunga jobbet. Det blir en hel del lyft och för Karin har fysisk träning gjort att hon känner sig stark. - Jag är helt övertygad om att det är tack vare träningen som jag inte har några problem med kroppen. Jag går på Gymfabriken fler gånger i veckan tillsammans med en kompis och det är guld värt, säger hon. Men jobbet i sig ger också en form av träning eftersom huset är stort och det blir många turer. - En natt när vi var färre personal hade jag gått över en mil här i huset, skrattar Karin. Liksom arbetskamraterna har hon stegräknaren igång och under en normal natt blir det mellan 5000 och 6000 steg för att de boende ska kunna sova tryggt. EVA WIKLUND

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 11


Vi önskar alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År! Vi vill också passa på att Tacka alla våra kunder för året som gått! Tillsammans har vi bidragit till att flera föreningar och verksamheter kunnat utvecklas genom sponsring från banken och bidrag från vår ägarstiftelse. Är du inte redan kund? Välkommen in så berättar vi hur Du som kund är med och berikar Bergslagen!

www.gasolbutiken.se

r!

t hä Vintern är snar

• Gasol på lösvikt 29:-/kg • Gasolkaminer • Gasolprodukter • LPG-gas 10:-/lit

En del av

Som verkstadskund hos Bosch Car Service kan du dela upp räkningen räntefritt, om så önskas. Assistansförsäkringen garanterar er hjälp om olyckan är framme. Kom ihåg att nybilsgarantin bibehålls vid bilservice hos Bosch Car Service! Upplev magin, låt oss serva din bil. Välkommen! www.boschcarservice.se

PISCATOR´S BIL AB

Industrigatan 3, Storfors Tel. 0550 - 622 83 www.piscatorsbil.se

Dela upp betalningen räntefritt! Vi gör allt för din bil!

20 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

Piscators Bil AB N Industrigatan 3 688 31 Storfors Tel 0550-622 83 I frêske lufta 3 l 3 maj 2016 Informationstidning för Storfors kommun

12 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun

Vi är certifierade enligt nya

21


Hans Karppinen är Årets nyföretagare Årets Nyföretagare i Storfors heter Hans Karppinen. Han prisades av Storfors Nyföretagarcentrum under Näringslivsdagen i Lungsund. - Det känns ju väldigt hedrande och roligt att få den här uppskattningen, säger han. För snart två år sedan sedan startade Hans Karppinen den egna arkitektbyrån HK Arkitektur & Projektering i Storfors. Då hade familjen bott i Storfors sedan 2017 och till en början pendlade Hans till jobbet i Örebro. Men tanken på att starta eget – som legat och grott ett tag – växte sig stark och i början av 2018 tog han steget. Första åtgärden blev att ringa Nyföretagarcentrum där han direkt fick en tid inbokad. - Det kändes väldigt tryggt. Jag fick väldigt bra hjälp av Nyföretagarcentrum, annars hade jag nog aldrig vågat, säger Hans Karppinen, som nu prisas för en noga genomförd företagsstart och en genomtänkt affärsplan. Börje Andersson, rådgivare på Nyföretagscentrum, är imponerad av företagsstarten. - Hans har varit väldigt noga och det är jätteroligt att han startar i en bransch som

Ett enklare sätt att handla! Vi på Mekonomen vill göra ditt billiv enkelt. Därför erbjuder vi i Storfors attAndersson beställa produkter som du kan priOrdförande Torbjörn Johansson (tv)dig ochmöjligheten rådgivare Börje (th) från Nyföretagarcentrum sade Hans Karppinenhämta som Årets Nyföretagare samma dag. i Storfors. Priset delades ut under Näringslivsdagen i Storfors kommun.

FOTO: Eva Wiklund

är väldigt intressant för Stor- Jag har också ritat utbygg- allt från lagerhallar eller utGör så här: fors. Han är först med den här nader åt några privatpersoner byggnad av ett äldre hus till 1. Bläddra bland tusentals produkter på www.mekonomen.se typen av tjänst i området, sä- i Storfors och kommer nu en ritning för ett garage eller 2. Beställ på tel 0550-622 22 före kl 09.00 ger Börje. att vara underkonsult åt ett attefallshus. 3. Hämta hos även oss kl 14.00 - samma dag Att det skulle ta lite tid att ett arkitektkontor i Örebro, - Vi hjälper med både ritkomma igång med företaget säger han. ningar och bygglovshandhar han varit beredd på och Företaget HK Arkitektur & lingar, säger han. Alla bilar välkomna EVA WIKLUND han är väldigt glad över de Projektering jobbar både med Hos oss är alla bilar välkomna! samarbeten med lokala före- projektering och ritningar för tag som han fått, blandGarantier annat ombyggnation eller nypro- Information: www.karppinen.se Nybilsgarantin gäller.Det Minstkan handla om med Montera i Storfors. duktion. 3 års garanti på reservdelar. 1 års garanti på utfört arbete

Prisgaranti

Fabriksförsäljning av FYRVERKERIER Skulle du (mot förmodan) få ett lägre pris hos en auktoriserad märkesbunden verkstad så får du dubbla mellanskillnaden tillbaka!

Extra öppet under mellandagarna hos Mekonomen bilverkstad! Vi har även ”tysta” fyrverkerier. Välkommen!

Boka tid i verkstaden: 0550-622 22

ÖPPETTIDER Storfors Bil och Kaross 8, 30/12 klIndustrigatan 10.00-18.00 Tel. 0550-622 22 Vardagar 07.00 – 16.00 31/12 klÖppettider 10.00-14.00 Norra Industrigatan 8 Tel. 0550-62 222 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 13


Revisorerna granskar stiftelsen Kommunens revisorer har startat en utredning angående ersättningar som Stiftelsen Björkåsen betalat för arbete i samband med att man saknat verkställande tjänsteman. - Jag kan inte säga så mycket mer just nu än att vi har samlas för att titta på dessa frågor som kommit in till oss, säger Ingemar Olsson, ordförande för kommunens revisorer. Kommunalråd Hans Jildesten, tillika ordförande i styrelsen för Stiftelsen Björkåsen, välkomnar granskningen. Tillsammans med kommunens ekonomichef har han under 2018 skött delar av de uppgifter som en verkställande tjänsteman skulle ha gjort. Tjänsten har under en längre tid varit vakant. - Jag ser fram emot att revisorerna granskar detta för att säkra så att allt gått rätt och riktigt till. Kommunens

Ingemar Olsson (tv) har samlat kommunens lekmannarevisorer för att diskutera om och hur man skulle kunna granska Stiftelsen Björkåsen. Granskningen välkomnas av stiftelsens ordförande. FOTO: Eva Wiklund

revisorer har alltid möjlighet att begära ut handlingar från Stiftelsen, säger han. I Stiftelsen Björkåsens stadgar står också att kommunfullmäktige när som helst har möjlighet att ta del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt granska stiftelsen. Tillsynsmyndighet för stiftelser i Sverige är länsstyrelsen i Dalarna, som ska se till att stiftelsen gör det

som står i stadgarna. Varje år skickar Stiftelsen Björkåsen revisionsrapport och årsredovisning dit. - Vi revisorer har under flera åt velat ha en lekmannarevisor i Stiftelsen. Som vi har förstått det av kommunallagen så ska det också fungera så, säger Ingemar Olsson. Idag har Stiftelsen Björkåsen en auktoriserad revisor som är utsedd av kommunfullmäktige. EVA WIKLUND

Tårtkalas för Sjögläntans första år Sjögläntans första inflyttare flyttade in för ett år sedan. Det uppmärksammades på boendets fyra avdelningar med tårta till eftermiddagskaffet i mitten av oktober. -Vi tänkte att vi ville uppmärksamma ett-årsdagen på något sätt och ett tårtkalas passade bra, säger enhetschef Anna Thyberg. Det blev glada miner runt kaffeborden och samtal om året som gått. - Ett år redan, utbrast en kvinna! Jag är 92 år och har bott länge i Storfors och här på Sjögläntan trivs jag bra. Att de boende trivs kunde

Anna Thyberg serverar tårta tillsammans med personalen.

flera i personalen intyga och att de uppskattar maten märks på att de äter mer än förr. - Det beror nog på att det är mer hemma-känsla här och att det luktar mat när den lagas på plats, säger Rigmor

FOTO: Kristina Elmström

Svärd Sandberg som också har märkt att det uppskattas när man kan erbjuda något som blivit över från föregående dag. Det kan bli lite som en buffémåltid. KRISTINA ELMSTRÖM

14 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun

Ekonomichefen är under utredning

I början av november fattade Storfors kommunchef beslut om att stänga av kommunens ekonomichef för utredning. Detta efter att hon själv berättat att hon förfalskat kommunalrådets namnteckning på en faktura till Stiftelsen Björkåsen. - Vi ser väldigt allvarligt på det som inträffat. Ekonomichefen är nu avstängd från arbetet medan vi utreder vad som hänt i detalj. Vi kommer också att ta hjälp av en auktoriserad revisionsfirma för att säkerställa så att inte fler oegentligheter inträffat, säger kommunchef Mats Öman.

Frågor & svar om Stiftelsen Björkåsen Under november månad har kommunen fått många frågor om Stiftelsen Björkåsen och ersättningar till kommunalråd och ekonomichef. På kommunens hemsida, storfors.se, finns en lista med vanliga frågor och svar. Du kan också ställa din egen fråga via mail.

Julmingel och filmen Farsan i Kulturhuset Måndag den 9 december arrangeras julmingel i Kulturhuset av Projektet Bovärd i Storfors. Start kl 16 med julmingel, tomte och små julklappar tilll alla barn. Besökarna bjuds också på snittar, ris á la Malta och pepparkakor från Pensionat Lungsund. Kl 17 visas filmen ”Farsan” i biosalongen. Syftet med hela eventet är att skapa en vi-känsla i bygden och en mötesplats för både den som är ny i Storfors och kanske ny i Sverige och den som bott här länge. Hela arrangemanget är kostnadsfritt och det krävs ingen föranmälan. Välkommen!


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 7/2019

Kanalen En tidning för Storfors församling l Nr 7 l 2019 l årg 14

Jesus är med oss på Centrumfesten den 3 december Om du lyssnar riktigt noga så kanske du hör det lilla barnet mitt ibland allt folk på Centrumfesten. Tillsammans med Maria och

Josef, några herdar, änglar och några vise män får du uppleva hur det kan ha varit den allra första julen i Betlehem. Änglarna sjunger lite nu och då under

eftermiddagen. Det kommer att finnas ett bord där barnen får måla bilder för att ta med hem tillsammans med en adventskalender.

”Gud bor i ett ljus, dit ingen kan gå. Gud kan vi ej se och inte förstå. Men Gud kommer hit, han vill vara här. Så blir han ett barn som Maria bär.” ps 605


Julkonsert 28 dec Första söndagen i advent Söndag 1 dec kl 11.00 i Bjurtjärn:

Gudstjänst med små och stora i kyrkan. Kyrkokören medverkar med sång. Kyrkliga syföreningen bjuder på kyrkkaffe och säljer åror (lotteri) med fina vinster.

Andra söndagen i advent Söndag 8 dec kl 17.00 i Storfors:

Gudstjänst med luciatåg. Elever och lärare från Vargbroskolan deltar.

JULKLAPPSTIPS! Julkonsert lördag 28 dec kl.17.00 i Bjurtjärns kyrka med Anders Andersson, sång och

Mats Nilsson, piano tillsammans med våra kyrkokörer. Biljetter á 100 kronor (barn under 12 år gratis) finns att köpa på pastorsexpeditionen tel 0550-60042 mån-fre 10.00-12.00. Eventuellt överblivna biljetter säljs vid ingången från 16.00. Efter konserten inbjuder Hembygdsföreningen till kaffeservering i Sockenstugan. Varmt välkomna!

Almanackan Storfors

Tredje söndagen i advent Söndag 15 dec kl 16.00 VI SJUNGER IN JULEN i Storfors kyrka. Vill du ha en stunds paus i julstöket därhemma? Då är du välkommen till kyrkan för att njuta av julens innehåll i sång och musik. Under ledning av Dietmar Schmidt spelar Standard Collection julmusik tillsammans med kyrkokörerna.

Fjärde söndagen i advent Söndag 22 dec kl 15.00 i Storfors:

JULFEST för små och stora. Den börjar med en andakt i kyrkan och fortsätter med trevligheter och överraskningar i församlingshemmet.

1 dec 15.00 Gudstjänst med små och stora 4 dec 09.00 Morgonbön 8 dec 17.00 Luciagudstjänst 11 dec 09.00 Morgonbön 15 dec 16.00 Vi sjunger in julen. 18 dec 09.00 Morgonbön 22 dec 15.00 Julfest med små och stora 24 dec 23.30 Midnattsmässa 29 dec 15.00 Taizémässa 1 jan 15.00 Stilla mässa 8 jan 9.00 Morgonbön 12 jan 15.00 Messy Church med julgransplundring 15 jan 9.00 Morgonbön 22 jan 9.00 Morgonbön 26 jan 11.00 Mässa på finska 15.00 Söndagsmässa

29 jan 08.00 Morgonmässa 5 feb 9.00 Morgonbön 9 feb 15.00 Söndagsmässa 12 feb 9.00 Morgonbön 19 feb 9.00 Morgonbön 23 feb 11.00 Mässa på finska 15.00 Söndagsgudstjänst 26 feb 08.00 Morgonmässa 18.00 Askonsdagsmässa

Bjurtjärn

28 nov 18.00 Andrum 1 dec 11.00 Gudstjänst med små och stora. 13 dec 18.00 Luciagudstjänst 25 dec 07.00 Julotta 28 dec 17.00 Julkonsert 5 jan 14.00 Messy Church med julgransplundring 16 jan 18.00 Andrum i församlingshemmet

2 feb 11.00 Gudstjänst med små och stora 13 feb 18.00 Andrum. 1 mars 11.00 Musikgudstjänst med John Elis och Ollaan. Kyrkbacksträffen, sopplunch

Lungsund

1 dec 18.00 Adventsgudstjänst 22 dec 11.00 Söndagsmässa 24 dec 17.00 Julbön i Lundsbergs kyrka 25 dec 07.00 Julotta 31 dec 17.00 Nyårsbön 6 jan 11.00 Vi sjunger julens sånger. Grötlunch 19 jan 11.00 Bibeläventyrsgudstjänst 2 feb 15.00 Gudstjänst med små och stora 16 feb 11.00 Söndagsmässa Med reservation för ev ändringar


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 7/2019

Nya pensionärer Efter många års säsongsarbete på våra kyrkogårdar lämnar nu Karin Sakuth och Mona Knudsen oss för att börja sin långledighet. Vi tackar dem för allt fint de har gjort med blommor och skötsel av det gröna runt våra kyrkor och församlingshem. Samt önskar dem många goda och trevliga dagar framöver.

Startdatum för vårterminen l Tisdagsträffen på Seniorernas Hus 14

jan kl 14.00-16.00 l Kyrkbacksträffen i Bjurtjärn tisdag 14 jan och 11 feb kl 11.00 l Skapande möte i Lungsund tisdag 21 jan kl 18.00 l Bibelsamtal i Storfors. Info lämnas av Elsie Schwab Hollsten l Syföreningen i Bjurtjärn onsdag 22 jan kl 13.30 l Storforsträffen onsdag 15 jan kl 14.00 l Våga prova i Bjurtjärn torsdag 9 jan kl 18.00 För frågor och mer info, kontakta någon av oss som finns på telefonlistan.

Känner du dig ensam? Önskar du någon att prata med? Storforsträffens julfest onsdag den 18 december Har du anmält dig till JULFESTEN på Storforsträffen? Om inte , så är sista anmälningsdatum 11 dec. Hör av dig till Gunilla Bengtsson 0550-65858 Onsdag 18 dec kl 13.00 dukar vi fram risgrynsgröten och skinksmörgåsarna och äter tillsammans. Därefter blir det lotteri till förmån för Svenska kyrkans julinsamling och till sist får vi lyssna till Per Henning som sjunger de välkända och önskade julsångerna för och med oss. Hjärtligt välkommen!

Öppettider Tisdagar TisdaX 13.30—15.00 för mellanstadiet P.a.X 16.00—19.00 från åk 6 upp till 18 år

Torsdagar P.a.X 16.00—19.00

från åk 6 upp till 18 år

Fredagar P.a.X 19.00—23.00

från åk 7 upp till 18 år

Lungsunds och Bjurtjärns kyrkor får vintervila ”Mitt i den kalla vinter, i midnatts mörka tid…” – ur ps 113 Det är en ros utsprungen Under januari, februari och mars stänger vi tillfälligt våra två gamla kyrkor, Lungsund och Bjurtjärn. Detta för att spara på värmekostnaden. Vi flyttar in gudstjänsterna till respektive församlingshem. Välkommen in i värme och gemenskap!

Prenumera gärna på vårt nyhetsbrev!

Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vårt nyhetsbrev kommer ut ca en gång i månaden direkt till din mail. Missa inget viktigt! Gör så här för att prenumerera: Gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/storfors och följ länken till nyhetsbrevet. Eller registrera din mailadress med mobilen via QR-koden till höger, gå sedan till din mailkorg och bekräfta din prenumeration. Du kan också säga till när du besöker oss, att du vill prenumerera på nyhetsbrevet så skriver vi upp din mailadress.

Nu kan du betala kollekten med swish Nu kan du skänka din gåva/kollekt via swish. Beloppet bör vara swishat innan söndagens slut var vecka för att gå till veckans kollektändamål, i annat fall går det till nästa veckas kollektändamål. Vårt Swishnummer är: 123 211 15 16

Vill du ha besök? Kontakta någon av våra präster. Elsie Schwab Hollsten 0550-658 63, eller 072-528 88 63 Karolin Gärdsvik Wilhelmsson tel 0550-65860, eller 0730-782 405 Passa också på att träffa andra människor vid de samlingar som är i våra kyrkor och församlingshem. Varmt välkommen!

En stilla stund i kyrkan

Varje helgfri onsdag kl 9.00 inbjuder vi till morgonbön i Storfors kyrka. Den utökas till att vara morgonmässa, enkelt nattvardsfirande, sista onsdagen i månaden. Då startar det kl 8.00. Välkommen att samla dina tankar inför dagen som har börjat.

Behöver du kyrkskjuts? Kyrkan ligger inte alltid ” mitt i byn” på så sätt att det är enkelt att ta sig dit. Om du önskar få åka med någon till gudstjänsterna i våra kyrkor, så kan du ringa till pastorsexpeditionen senast fredagen innan. Telefontiden är månd-fred kl 10-12 och numret är 0550-600 42. Välkommen med till gemenskap!

Vill du vara med och hjälpa till?

Det är många olika sysslor i en församling. Dels det som görs vid gudstjänsterna men också mycket annat som behöver göras under veckorna. Putsa ljusstakar, ordna med blommor till våra altare i kyrkorna eller till kaffeborden. Vara en vuxen i någon av våra barngrupper, rensa ogräs, baka matbröd och kaffebröd, ha någon som du ringer till och pratar en stund. Eller något annat….. sysslorna är många. Hör av dig till pastorsexpeditionen så försöker vi samordna önskemål och behov.

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 17


Detta är en annons från Svenska Kyrkan - Kanalen nr 7/2019

Pastorsexpeditionen i Storfors Kyrkogatan 5, 688 30 Storfors Tel 0550-600 42 storfors.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/storfors Besökstid exp: Ons & Fre 10.00-12.00 Telefontid: Mån – fre 10.00-12.00 Kyrkoherde Elsie Schwab Hollsten 0550-658 63, 072-528 88 63 elsie.schwab.hollsten@svenskakyrkan.se Komminister Karolin Gärdsvik Wilhelmsson 0550-65860, 0730-782 405 karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se Kantorer Eva Lundell 0550-65856, 072-505 60 56 eva.lundell@svenskakyrkan.se Anne-Marie Jonsson 070-550 08 87 Församlingsassistent Gunilla Bengtsson 0550-65858, 070-740 27 22 gunilla.bengtsson@svenskakyrkan.se Församlingsvärdinna Heléna Saha 0550-658 61 Ungdomsledare Cecilia Hellström-Brickner 0550-65855 072-550 67 90 cecilia.boberg@svenskakyrkan.se Församlingsassistent - finsk verksamhet, Merja Piispanen 0586-688 30 merja.piispanen@svenskakyrkan.se Administratör Eila Backelin 0550-658 51, eila.backelin@svenskakyrkan.se Vaktmästare Åke Gustafsson 0550-65862, 070-740 27 33 ake.n.gustafsson@svenskakyrkan.se Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Farrington 0586-10218, 070-641 69 85 peter.d.farrington@gmail.com Tf ordförande Kyrkorådet Anders Nordell 070-675 11 72 Blomsterfonden Tel 0550- 600 42, Blomsterfondens bankgiro 5362-5745.

När det omöjliga blir möjligt Jag är benägen att hålla med om det jag ibland kan höra, nämligen, att det finns något dåraktigt i vår kristna tro. Det är inget nytt, varken som påstående eller som realitet. För vi som tillhör den kristna gemenskapen, vi vill tro på det omöjliga. Redan när Jesus vandrade här på jorden talade han om för dem som samlades kring honom att ”För människor är det omöjligt men för Gud är allting möjligt”. Tvivlande och dåraktighet finns med i trons sammanhang. En dåraktig tro och ett trotsigt hopp har haft betydelse ända sedan profeternas tid, långt före Jesu födelse. Tron hjälpte människor och hjälper människor att se det omöjliga utan att förlora sitt trotsiga hopp. Under alla tider har det funnits visioner om en ljusare framtid. Just när livet känns som mörkast får vi ta till oss de ord vi läser i Jesaja bok: Natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Dessa ord och denna profetia får vi lyssna till i julens gudstjänster som vi traditionsenligt firar i våra kyrkor. Och för mig personligen är dessa ord julens budskap. Ord som innebär ett löfte om att det omöjliga blir möjligt. Att Gud blev människa i en liten gosses gestalt, och därför är det mörkaste mörkret inte längre mörkt, utan ljuset har tänts och lyser. Julens under är ett faktum och talar samtidigt om hur Gud tar plats i skapelsen och solidariserar sig med allt levande. Ett enda ljus, stort ljus, lyser sedan dess för små och stora, för ung och gammal. Detta ljus symboliseras i alla de ljus vi kommer att tända under advents- och jultiden. Ljusen som talar om glädje och jubel över att Jesus,

Minnesord Andris Viduss, kyrkorådets ordförande, har avlidit efter en längre tids sjukdom. De närmast sörjande är hustrun Carla och barnen Anders, Cecilia, Ulrika och Maria med familjer. Andris föddes i Lettland den 20 januari 1942. På grund av Andris pappas engagemang som motståndsman tvingades familjen på flykt 1944. Under en stormig vinternatt anlände familjen till Gotland. Efter avlagd studentexamen flyttade Andris och hans familj i början av 60-talet till Storfors. Hans första anställning var som vikarierande mattelärare på högstadiet här i Storfors innan han fick arbete på Uddeholm. På 80-talet arbetade Andris som ekonom på Fimek i Filipstad och i början av 2000-talet anställdes han som kyrkokamrer i Storfors församling där han arbetade fram till pensioneringen. Under många år har han varit förtroendevald inom Storfors församling och de senaste två åren var han kyrkorådets ordförande. Hans kunskap och noggrannhet uppskattades också inom Karlstads stift, där han hade

din och min frälsare, föddes i ett stall i Betlehem. Redan det första adventsljuset som vi tänder där hemma är en påminnelse om det stora ljuset som besegrade mörkret för alltid. Detta tydliggörs mer och mer för varje adventssöndag där ännu ett ljus tänds i vår adventsstake och lyser som mest under julhelgen där alla fyra ljusen är tända. Och dessa fyra ljus påminner oss om Kristusljuset – ljuset som lyser i mörkret. Men för att Kristusljuset ska kunna spridas vidare måste vi släppa in det i våra egna liv. Vi måste alltid börja med oss själva. Och var och en som öppnar sig för Guds kärlek blir förvandlad inifrån. Detta hände denna magiska första julnatt och kan också hända den kommande julnatten 2019. För i denna natt blir världen ny! Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte besegrat det. Du tycker kanske att du inte alls kan se det här ljuset. Speciellt inte när du står inför den omöjliga tanken att ett nyfött barn ska kunna ge dig det. Vad skulle det barnet kunna göra åt din situation och ditt mörker? Fråga honom! Fråga om du kan få se en strimma av hans ljus den här julen. Det är inte omöjligt att du kommer att upptäcka att Gud är så stor att han kan tillåta sig att vara liten och att den där enda lilla strimman är något du kan bländas av. Med julens välsignelse välsignar jag dig med Guds ljus: Må ditt hjärta bli brinnande! Må kyrkan bli lysande! Må mörkret fördrivas från vår jord!

Elsie - präst

Inte ens en sparv faller till marken utan vår Herre vet om det. Matt 10:29

uppdrag. Andris ägnade mer än 20 år åt kommunpolitiken i Storfors och arbetade med fastighetsbolag på orten. Många timmar av fritiden ägnade Andris åt föreningslivet och Rotary och hans stora intresse var all slags idrott. Andris efterlämnar ett stort tomrum och vi lyser frid över hans minne. Anders Nordell, kyrkorådets vice ordförande Elsie Schwab Hollsten, kyrkoherde


Högt betyg från medarbetarna Nyligen genomfördes en Sveriges kommuner 2019 100 medarbetarenkät i StorStorfors fors kommun. Resultatet 80 visar att personalen inom olika enheter trivs i hög utsträckning. 60 När resultatet på de landsövergripande 40 frågorna jämförs med övriga kommuners resultat 20 så toppar Storfors listan – precis som förra året. - Det är naturligtvis väldigt 0 roligt att få ett så gott betyg av personalen. Arbetsmil- Topp 5: Storfors, Falköping, Olofström, Trosa, Bjuv Källa: kolada.se jön är en nyckelfaktor både för rekrytering och kvalitet i arbetet, säger personalchef Enkätfrågor Daniel Bekking, som menar I enkäten har man fått uppge att det finns många faktorer i vilken grad man tycker att arbetet känns meningsfullt, bakom det fina betyget. utvecklande och om man ser - Flera personalpolitiska fram emot att gå till jobbet. beslut ligger ju som grund, Personalchef Daniel Bekking Arbetstagarna har också fått exempevis att vi inte har de- och kommunalråd Hans Jildessvara på om den närmaste ten är glada över det det betyg lade turer i vården, att vi sat- som medarbetarna i Storfors chefen visar förtroende och uppskattning och om hen sat på fler chefer inom vården ger för ledning och arbetsger förutsättningar för att ta och gjort satsningar på sko- platsklimat. ansvar. lan, säger han. att ringa in begreppet. När det gäller styrningen har Andra faktorer är ledningsEtt högt betyg för medarpersonalen fått svara på om information ut till medarbe- betarnas engagemang tolkas de är insatta i arbetsplatsens mål, om målen följs upp på tarna för att skapa samhö- också som att de förstår sin ett bra sätt och om hen vet righet i organisationen och organisations uppdrag bra vad som förväntas av hen i förbättringsprojekt där alla och dessutom ser hur det arbetet. anställda uppmuntras att egna bidraget kan passa in i skicka in förbättringsförslag. det uppdraget. Nio frågor i enkäten riktar Frågorna delas in i tre om- verkligen ut som att cheferna in sig på hållbart medarbeta- råden; engagemang, ledar- lyckats mycket bra med det, säger Daniel Bekking. rengagemang, HME. Dessa skap och styrning. Kommunalråd Hans Jildesfrågor ser lika ut över hela Förra året låg Storfors Sverige och redovisas i den högst av alla svarande kom- ten är också glad över persostora databasen muner med ett in- nalens fina betyg. - För oss som är en liten Kolada som annat dex på 86. Sveriges kommuÄven i år top- kommun med många inpendner och landsting, par Storfors listan lare är det extra viktigt att SKL står bakom. Ibland används med indexvärdet kunna vara en attraktiv arBegreppet medarpå 87 medan läg- betsgivare. Genom att vara en även ord som sta värdet bland bra arbetsgivare får vi också betarengagemang används för att ”viljan att göra kommunerna är anställda som gör bra jobb, beskriva medarbe69. Medelvärdet säger han. det lilla extra” för alla kommuner Medarbetarenkäten komtarnas mer att användas av kommumotivation och för att beskriva är 79. förutsättningar att - Vi vill utvär- nens chefer under arbetsplatsmedarbetargöra sitt bästa för dera våra chefers träffarna för att ringa in det organisationen. engagemanget förmåga att skapa, som kan ändras och komma Ibland används ta tillvara och upp- överens om gemensamma även ord som ”vilrätthålla ett tydligt medarbe- förbättringsaktiviteter. EVA WIKLUND jan att göra det lilla extra”, för tarengagemang, och det ser ju

Fullmäktige och kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Möten i kommunstyrelsen, KS, och kommunfullmäktige, KF, är öppna för allmänheten. Kommande KF: 19 dec kl 18 i Kulturhuset. Tider för vårens KS och KF var inte klara vid tidningens pressläggning.

Program för Öppna förskolan Öppet: Onsdagar och torsdagar kl 8.30-11.30. Onsdagar: Sångstund, pyssel och fika. Torsdagar: Tema enligt nedan, fika & lek. Info: Maria Åhs tel 070- 663 62 23. Onsdag 27/11 Skolan har studiedag och vi erbjuder pyssel för barn i olika åldrar. Torsdag 28/11 Vi bakar pepparkakor. Torsdag 5/12 Julpyssel. Vi sjunger och tränar på julsånger. Torsdag 12/12 Julavslutning med go´fika Öppna förskolan öppnar igen den 15 januari. Nästa fotografering av födda under 2019 är torsdag 6/2 kl 10.00. Syskon kan också vara med på bilden. Kostnadsfri kurs i spädbarnsmassage startar den 4 mars. Anmälan görs till lena.duvander@storfors.se

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 19


Pensionat Lungsund

Prata med oss

Öppet alla dagar utom måndagar (öppet även på helger). Hemlagad mat, fullständiga rättigheter, hembakat fika.

JULBORD start 23 november. Fredagar kl 18.00, lördagar kl 14.00 och kl 18.00, söndagar kl 13.00. Vuxen 425 kr, barn 6-12 år 50 kr. Barn upp till 6 år gratis. Julborden dagtid är alkoholfria.

Vi finns alltid till hands Att sälja eller köpa en bostad är ditt livs viktigaste affär. Och då ska du självklart inte nöja dig med första bästa mäklare.

SENIORLUNCH Tisdagar 11-14. Endast 75 kr! SOPPTORSDAG Torsdagar 11-14. Soppbuffé med två soppor och tillbehör 85 kr. Pensionärer endast 75 kr. CATERING Smörgåstårta eller buffér till kalaset. Vi har också mysbricka med skinka, salami, kycklingspett, ost, grönsaker mm för 115 kr per person (minst två pers). Perfekt till fredagsmyset! PUBKVÄLL Sista lördagen i varje månad kl 18-01. Underhållning. EVENEMANG Se facebooksidan. ÖVERNATTNING Självklart kan du övernatta i våra fina pensionatsrum där frukost ingår.

Vill du sälja din bostad? Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig värdering.

Fastighetsbyrån i Storfors/Filipstad 0590 – 149 00

Öppet för lunch & fika tisdag-söndag kl 11-16 Kontakt 0550-702 77 eller 072-238 43 00

Välkommen till Vårdcentralen Storfors! Vi utökar samtalsmottagningen. Har du funderingar kring din psykiska hälsa, din livssituation eller behöver hjälp i myndighetskontakter? Vi har utökat samtalsmottagningen med Projekt Nyckeln, en beteendevetare som har erfarenhet av att hjälpa personer i kontakten med myndigheter och att vara ett stöd utifrån ett helhetsperspektiv i vardagen. Du hittar kontaktuppgifterna på 1177.se

På vårdcentralen arbetar olika yrkesgrupper tillsammans för att du som patient ska få den vård du behöver. Det är ofta distriktssköterskan som är din första kontakt. Tidigare fick du som patient först möta en läkare på vårdcentralen för att i nästa steg träffa till exempel en fysioterapeut eller kurator. Nu gör vi det enklare och du får träffa den yrkesgrupp som är mest lämpad för ditt behov. Exempelvis görs vissa blodtryck- och diabeteskontroller av sjuksköterskan istället för läkaren. Du kontaktar oss som vanligt.

Prata med oss

Så här kan du kontakta oss via telefon. E-tjänster via 1177.se Tidsbokning eller rådgivning När du behöver komma i kontakt med oss för tidsbokning eller rådgivning ringer du in och bokar en tid för att bli uppringd. Det innebär att du inte behöver sitta i telefonkö. Telefon: 0550-657 02. Telefontid: Helgfri vardag klockan 7.45–9.30. Kom ihåg att acceptera föreslagen tid genom att trycka 1. Du blir sedan uppringd. Det står ”Inget uppringnings-ID” när vi ringer dig.

Samtalsmottagning KBT terapeut och kurator: 0590188 45. Projekt Nyckeln: 070-221 92 26. Laboratoriet – boka tid för besök Telefontid: måndag–fredag klockan 11.00–11.30. Telefon: 0550-65725.

Barnmorskemottagning Telefontid måndag och torsdag klockan 08.30–09.00. Telefon, barnmorska: 0550-657 04.

Barnavårdscentral Telefontider: Onsdag klockan: 8.30–9. Torsdag klockan: 13–13.30 BVC-sköterska: 0550-657 14 BVC-sköterska: 0550-657 08

Här finns vi Vårdcentralen hittar du i Hälsans Hus på Hamngatan 3 i centrala Storfors.

Vi finns alltid till hands

Enhetschef vårdcentralen Kerstin Karlsten, telefon 0590188 35.

Att sälja eller köpa en bostad är ditt livs viktigaste affär. Och då ska du självklart inte nöja dig med första bästa mäklare.

Team för ditt behov.

20 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


Ny organisation för stiftelsen 2020 Stiftelsen Björkåsen förvaltar och hyr ut över 400 lägenheter i Storfors tätort. Nu gör man ytterligare en rekryteringsomgång för att hitta en ny chef till stiftelsen som får ny organisation från 2020. Sedan 2018 har arbetet med en omorganisation av Stiftelsen Björkåsen pågått och från årsskiftet 2019-2020 kommer stiftelsen att ha en egen organisation. Den egna personalen kommer att bestå av en arbetsledare/snickare, fyra fastighetsskötare/ vaktmästare, administratör, lokalvård i egen regi samt en chef. Under det senaste året har rekrytering av chef till Stiftelsen Björkåsen pågått med hjälp av ett rekryteringsföretag. Nu gör man omtag för att hitta en person som kan leda Stiftelsen Björkåsen in i framtiden. Redan 2017 slutade stiftelsen Björkåsens dåvarande chef och i samma veva påbörjades planeringen för en omorganisation. Hittills har Stiftelsen köpt tjänster av Storfors kommun när det gäller inre och yttre fastighetsskötsel, städning och vissa administrativa tjänster. Avtalet sades upp för omförhandling under 2018

Stiftelsen Björkåsen förvaltar över 400 lägenheter i Storfors tätort. Vid årsskiftet går man in i en egen organisation med egen personal för administration och fastighetsskötsel. Stiftelsen har bostäder i områdena Björkåsen, Folkparken, Forsbron, Gamla Smedby, Gjutåsen, Hagen, Nya Smedby, Strand och Viken. FOTO: Håkan Larsson

eftersom Stiftelsen tror att en egen organisation blir mer optimal. Rekryteringen av en ny chef har pågått sedan början av året, men nyligen avslutades den utan att man kunnat hitta en person att anställa. - För oss är det en strategisk post och vi är måna om att hitta en person med bred kompetens, men också med erfarenhet av arbetsledning och med ett ledarskap som kan ge oss en modern och robust organisation. Stiftelsen Björkåsen är en mycket viktig del när det gäller kommunens

framtid som en ort där man vill leva och bo, säger Hans Jildesten. En ny rekryteringomgång för att hitta stiftelsens nya chef pågår nu. Från och med januari 2020 ska den nya organisationen vara i drift och just nu pågår verksamhetsplaneringen. Viss personal som idag utför tjänster som stiftelsen köper av kommunen har erbjudits anställning enligt avtal om verksamhetsövergång. - Vi ser väldigt positivt på framtiden och tror att den nya organisationen kommer att ge

oss nya och bättre möjligheter att driva en modern bostadsstiftelse som också kan locka till inflyttning till Storfors som kommun, säger Hans Jildesten. EVA WIKLUND FOTNOT: Stiftelsen Björkåsen är en bostadsstiftelse som förvaltar och hyr ut bostadslägenheter i Storfors tätort. Stiftelsen har 442 hyreslägenheter i olika storlekar och hyr också ut egna lokaler för kommersiella ändamål och för kommunal verksamhet. Styrelsen består av fem ledamöter som utses av Storfors kommunfullmäktige.

en Avlopp t t a V Vä rme

I Nässundet finns din lokale rörmokare, med 25 års erfarenhet inom branschen. Vi hjälper både privatpersoner och företag med service och nyinstallationer inom; Vatten, värme och avlopp på nya och gamla anläggningar. Vänd dig till Vi lämnar offert på nyinstallation vid förfrågan. Vi monterar även en certifi erad värmepumpar; bergvärme /luft-vatten. Vi diskuterar gärna ditt projekt! rörmoka re! Slå en signal till Stefan Johansson, tel. 070-496 60 28

Nässundets Rör & Reparationer AB Adress: Nässundet, Hytte 10

Tel: 070- 496 60 28

E-post: hytte10@telia.com

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 21


Vi firar 3 år i Storfors!

Stort utbud av julplantor och julsaker!

Handla för minst 50 kr så får du med dig något extra Vi har Välkommen in ochhem! se vårt stora utbud! Vi bjuder laddat julgodis i kan göra din egen ocksåmed på hemlagat gratis kurs där du presentförpackningar, julgrupp. Du betalarhandgjorda bara för materialet. Välj mellan 12 dec och 19 dec kl och 19. gott. Föranmälan behövs. praliner och annat smått Vi tillverkar även på beställning! Jubileumspriser på pralinaskar. På Centrumfesten Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År! finns vi i Galejan i Kulturhuset. Adress: Södra Stockviken 20, Storfors Arnold & Margreet

LB Smörgåsnisse Choklad och Annat Gott Vi firar 3 år i Storfors!

Handla för minst 50 kr så får du med dig något extra hem! Vi har laddat med hemlagat julgodis i presentförpackningar, handgjorda praliner och annat smått och gott. Vi tillverkar även på beställning! Jubileumspriser på pralinaskar. På Centrumfesten finns vi i Stora Galejan i Kulturhuset.

Välkomna!

LBHelianthus SmörgåsnisseBlomsterhandel Choklad och Annat Gott

Tel: 070-549 03 04, Louise Baggetorpsvägen 2, telBergström 0550-606 15 Mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com Öppet: Tisd-fred 10-18, Lörd 10-14 Webb: www.lbsmorgasnissechoklad.se

www.heliantus.se

Kontakt: Tel: 070-549 03 04, Södra Stockviken 20, Storfors www.lbsmorgasnissechoklad.se, mail: lbsmorgasnissechoklad@telia.com

TE:s

Vänd dig med förtroende till AL LT JÄ N ST mig när det gäller; trädgårdsarbeten, röjning trädfällning, jordfräsning med mera!

TE:s Alltjänst, Bjurbäcken, Thomas Eriksson Tel 070-315 27 14 E-post: thomase393@gmail.com

Välkommen in till oss! Vi har allt inför julen hos ICA Nära i Storfors!

Pr

is

frå

n

39

5:-

/h

Digital & enkel bokföring Bokslut, löner & affärsrådgivning Ingen uppsägningstid

Öppet alla dagar 9-20

Tallbacksgatan 10, Storfors. Tel 0550-600 90

Djupadalsgatan 14 | www.pomoc.se | 070-799 18 78 | sebastian.holm@pomoc.se

fonus.se

Personlig begravning När en person dör förändras allt. Mitt i en omtumlande tid ställs du inför många val och beslut. Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och ett fint minne. Stora Torget 1, Filipstad, 0590 151 00 | Djupadalsgatan 14, Storfors, 0550 615 01

22 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


Skolan rankas tvåa av Lärarförbundet När Lärarförbundet presenterar sin årliga skolranking hamnar Storfors på plats två i landet. - Det känns väldigt roligt att vår kommun får så fint resultat, men det förvånar mig inte. Från fackligt håll har vi ett väldigt bra samarbete med arbetsgivaren, stämningen är positiv och lösningsfokuserad. Dessutom känner vi ju att politikerna vill satsa på skolan här, säger Linda Jansson, ordförande i Lärarförbundet i Storfors. I rankingen granskar Lärarförbundet tio olika faktorer; resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, hur fackförbundet anser att kommunen är som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde för elever i årskurs 9, antal godkända elever i alla ämnen samt fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år. Rankingen visar att Storfors starka sidor är meritvärde i årkurs 9 och antal godkända elever i alla ämnen där kommunen ligger på första plats i landet. Man ligger även högt gällande utbildade lärare och lärarlöner. Nyligen visade Skolverkets siffror att Storfors var nummer ett på Sverigelistan gällande andelen utbildade lärare. På Lärarförbundets lista hamnar man på plats 15 i Sverige, men det beror på att man även räknar in förskollärare i gruppen lärare. - I förskolorna har vi inte lika hög andel utbildad personal eftersom det helt enkelt varit svårt att få tag på förskollärare, säger Gunnel Eriksson, rektor för Bjurtjärns skola och förskolor. När det gäller fullföljd gymnasieutbildning inom tre år ligger Storfors sämre till,

Anne-Charlotte Burhe, Gunnel Eriksson, Linda Jansson, Jesper Fromholdt och Sven-Erik Rhen berättar om skolledningens goda samverkan med Lärarförbundet.

på plats 178 av 290 kommuner och gällande begreppet ”friska lärare” ligger man i botten. - Vi har i stort sett ingen korttidsfrånvaro och i våra medarbetarenkäter är trivseln på topp, men på en liten skola kan resultatet blir ganska snedvridet om man har några långtidssjukskrivningar, förklarar skolchef Sven-Erik Rhen. Storfors kommun som arbetsgivare får också tummen upp av de fackliga företrädarna och hamnar på plats 12 av 290 kommuner. Fackordförande Linda Jansson jobbar som mellanstadielärare och tycker framför allt att kommunikationen mellan fackliga företrädare och skolledning fungerar bra. - Här får man veta vad som är på gång väldigt snabbt så att vi kan vara förberedda, det skapar förtroende, säger Linda, som också pekar på att lärarna i Storfors haft en väldigt bra löneutveckling de senaste åren. - Men även om vi inte kom-

Olika typer av ranking 2017 och 2018 hamnade Storfors i topp när SKL, Sveriges kommuner och landsting, rankade alla grundskolor. På Lärarförbundets lista, där man använder fler fackliga faktorer, landade kommunen på plats 40 förra året, men i år har kommunen alltså klättrat upp till plats 2 i landet. Värmlandskommunerna på Lärarförbundets lista: Tre värmländska kommuner är i topp fyra på Sverigelistan; 1. Torsby, 2, Storfors, 4. Hammarö, 11. Säffle, 12. Hagfors, 38. Årjäng, 54. Grums, 73. Arvika, 82. Karlstad, 97. Forshaga, 108. Filipstad, 110. Munkfors, 123. Eda, 125. Sunne, 192. Kristinehamn, 226. Kil

mer att få lika god löneutveckling nu när alla kommuner måste spara, så kommer det att finnas en acceptans för det också eftersom arbetsgivaren har skapat en förståelse, säger hon. Jesper Fromholdt, sekreterare i Lärarförbundet i Storfors, säger att fördelen med en mindre skola är att man som lärare får en relation till alla. - Vi har sällan några konflikter med arbetsgivaren eftersom vi har väldigt nöjda medarbetare. Jag trivs verkligen med att jobba här, säger han.

Sven-Erik Rhen och hans kollegor i skolledningen jobbar aktivt för att skapa goda relationer med både medarbetare och fackliga företrädare. - Ju mer ett fackförbund har att göra, desto mer har man misslyckats som arbetsgivare, skrattar han. Biträdande rektor AnnCharlotte Burhe är väldigt glad över kommunens andraplats i den fackliga bedömningen. - Det visar ju att vi har lyckats skapa de goda relationer som vi jobbar för, säger hon. EVA WIKLUND

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 23


Apoteket Humlan Välkommen in eller beställ via nätet och hämta hos oss!

Tack alla fina kunder för det här året! Och ett stort tack till Fredrik och Laura som tagit hand om kunderna! Marie, apotekschef SLIPP VÄNTETID! Gå in på vår hemsida www.apoteksgruppen.se. Logga in med ditt bank-id och gör din beställning. Klicka i att du vill hämta på apoteket i Storfors så gör vi i ordning din beställning och skickar dig ett SMS när det är klart att hämta. SMIDIGT!

ÖPPET: Månd-fred kl 09.00-17.00 (stängt kl 12.15-13.15). Tel: 0550-605 37. Hälsans Hus, Hammargatan 3.

• L U F T V Ä R M E P U M P A R • -

d i n

n y a

" s p a r g r i s " ! För offert och förfrågningar kontakta oss i butiken.

HushållsMaskinService Västra Skyttegatan 16 0550-615 45 24 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun

www.elon.se


Näringsliv och idrott inspirerade När Storfors kommun arrangerade näringslivsdag med lite annorlunda grepp var intresset stort. - Det här var riktigt bra. Väldigt kul koppling med föreningsliv och näringsliv som kan inspirera varandra, säger Christel Gillström, platschef på Bergslagens Sparbank i Storfors. Ett 40-tal deltagare samlades på Pensionat Lungsund för att lyssna till Anneli Bergdahl från Svenska Fotbollförbundet samt marknadsansvarige Jakob Bengtzén och klubbchef Torsten Yngvesson från BIK Karlskoga. Parallellerna mellan näringsliv och föreningsliv blev på många punkter uppenbara och föreningslivet berättade också hur man idag snarare jobbar med partnerskap än sponsring. En del av föredraget ägnades åt den speciella BIK-andan där man inte måste vara perfekt för att få vara med i laget. Genom uppmuntran får man talanger att växa långt utöver det förväntade. Genom att skapa ett arbetsklimat där man får misslyckas utan att behöva stå vid skampålen menar företrädarna för BIK Karlskoga att man kan få både kommuner och företag att växa.

Intresset för näringslivsdagen, som hölls i Lungsund, var relativt stort.

Anna Hedberg (tv) från Svensk Näringsliv föredrog näringslivsrankingen. Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson fungerade som moderator. En paneldiskussion avslutade hela näringslivsdagen.

Anneli Bergdahl projektledare för Svenska Fotbollförbundets projekt ”Alla är olika – olika är bra” kunde bland annat berätta att fotbollen bidrar till samhällets utveckling både socialt och ekonomiskt. - 23 miljarder kronor är värdet på de ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekterna som svensk breddfotboll skapar, säger Anneli. Näringslivsutvecklare Kicki Karlsson fungerade som moderator och länkade smidigt mellan olika inslag. Hon kunde också berätta om hur man jobbat med näringslivsfrågor i kommunen det senaste året genom bland annat företagsbesök, näringslivsfrukostar och utbildningar.

Funderat på att starta eget? Du kan få kostnadsfri hjälp och rådgivning från Nyföretagarcentrum i Storfors! Rådgivare Börje Andersson guidar dig förbi fallgroparna och hjälper till med affärsplanen. Boka en personlig träff. Kontakt: 0708- 89 87 68.

STORFORS

Anneli Bergdahl berättade om hur fotbollen bidrar till samhällets utveckling.

Jakob Bengtzén och Torsten Yngvesson minglade med Torbjörn Johansson.

- Vi vill vara en länk för företagen, både till myndighetskontakter och för kontakter företagen emellan eller med kommunala verksamheter. Ett starkt och välmående näringsliv gynnar hela kommunen, säger hon. Anna Hedberg föredrog näringslivsrankingen där Storfors halkat ner något från förra året och ligger på plats 155 i Sverige och i mittfältet i Värmland. - Om man tittar på siffrorna

så är detta ändå ganska bra, säger Anna, och pekar bland annat på att Storfors får goda omdömen från företagarna när det gäller service och de attityder som företagarna möter hos tjänstemän, politiker och media. För Psykologkonsult Erik Alderhorn var näringslivsdagen hans första i Storfors. - Det har varit jättebra med ett sådant här forum för lokalt nätverkande, säger han. EVA WIKLUND

Bygga nytt eller bygga ut? HK Arkitektur i Storfors kan hjälpa dig med ritningar, bygglovshandlingar, A- projektering, 3D-visualisering och mycket mera.

Tel: 076 027 70 30 E-post: hans@karppinen.se Hemsida: www.karppinen.se

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 25


Storfors frikyrkoförsamling Alla samlingar är i gamla Baptisktkyrkan på Parkgatan 4. Våra Gudstjänster är öppna för alla vad du än tror på! VARMT VÄLKOMMEN! Söndag 1/12 kl 11 Gudstjänst med Johan Paulsson. Efteråt församlingsmöte Tisdag 3/12 kl 16-19 Centrumfesten. Öppet i kyrkan med fika, liten loppis mm Söndag 8/12 kl 11 Gudstjänst med Mattias Lundqvist Söndag 15/12 kl 11 Gudstjänst med Bengt Sjöberg Lördag 21/12 kl 17 Julens sånger Söndag 5/1 kl 11 Gudstjänst med Rolf Beckert, nattvard Söndag 12/1 kl 11 Gudstjänst med Simon Guela Söndag 19/1 kl 11 Gudstjänst med Johan Paulsson Lördag 25/1 kl 18 Burundi-kväll med Uno o Jane Gustafsson. Vi fikar under kvällen. De bjuder på en otrolig berättelse med bilderfrån det stora vatten-, sjukhus- och skolprojekt som genomförs utan någon stor organisation utan bara med hjälp av gåvor. Där bidrar vi genom att skicka pengar oavkortat från vår second hand-butik på Rörverksgatan (gamla Pingstkyrkan). Söndag 2/2 kl 11 ”Dela med dig”-Gudstjänst och årsmöte Söndag 9/2 kl 11 Gudstjänst med Bengt Sjöberg, nattvard Söndag 16/2 kl 11 Gudstjänst med Samuel Thörewik Söndag 23/2 kl 11 Gudstjänst med Ulf Östeby Bibel o Bön måndagar kl 19 Körövning Tisdagar kl 19

För mer information om jul/nyårsuppehåll se: kyrktorget.se/storfors.frikyrkoforsamling eller facebook-sidan ”Storfors Frikyrkans Secondhand & Cafè” Storfors Frikyrkas Second Hand och Café, Rörverksgatan 6 Onsd-fred kl 13-17 samt lördag kl 10-13. Varmt välkomna! Vill du kontakta någon? Ring: Ordförande Eero Karppinen 0550- 619 73 Vice ordförande Rose-Marie Holmberg 073-788 24 30.

Öppen elevhälsa

Storfors skolor visar fina resultat i olika sammanhang. En faktor, som man kanske inte hör talas om så ofta, är det fyra personer starka elevhälsoteamet. - Vi jobbar brett, sammansvetsat och är naturligtvis en del av helheten, säger skolsköterskan Pernilla Günther. Elevhälsoteamet jobbar på alla fyra skolorna, Kroppaskolan, Vargbroskolan, Bjurtjärns skola och Forsbroskolan och består av fyra personer med skiftande kompetenser. Öppenhet och tillgänglighet är ledord för elevhälsan, som är lätt att nå och som finns med i många sammanhang i skolorna. Skolkurator Malena Andersson, speciallärare Jonas Carlberg, specialpedagog Gabriella Hassel jobbar tätt tillsammans Elevhälsoteamet i Storfors består av sp med Pernilla Günther. Elever- Malena Andersson. De jobbar på kommu na träffar givetvis var och en av med ”särskilda” behov, utan specialisterna i olika samman- en elev med alldeles vanliga hang, men gruppen har också behov som måste tillgodoses många gemensamma träffar för med särskilda insatser eller anatt hitta bra lösningar för elev- passningar, säger Gabriella. erna eller kanske framför allt Hon menar att behovet att bli för grupper av elever. sedd, lyssnad på, få ingå i ett - Vårt övergripande mål är sammanhang, utvecklas som att hjälpa barn och ungdomar människa och lyckas efter sina att nå målen i skolan, att stötta förutsättningar finns hos alla dem så att de kan övervinna barn oavsett diageventuella hinder. noser eller förutsättDet främjande och ningar förebyggande uppIdag pratar man draget är centralt för allt mer om psyoss inom elevhäl- Jag brukar prata kisk ohälsa bland san, säger Pernilla. om det basala barn och unga, men Vad kan då ett Pernilla menar att hinder bestå av? Det - äta, sova och det finns mycket att kan vara ett neurobajsa prata om innan man psykiatriskt hinder söker hjälp hos en som ADHD eller autism men specialist. Själv har hon runt det kan också vara dyslexi, tio elever om dagen som slinjobbiga förhållanden hemma, ker in på expeditionen för att fysiska åkommor, problem prata en stund eller bara ta en med kamrater eller annat som paus. gör att eleven inte orkar fokuOfta kan en fråga om en husera på studierna. vudvärkstablett leda till ett dju- En elev med en diagnos är pare samtal om varför eleven egentligen inte en människa har ont i huvudet.

26 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


lägger grund för goda resultat På skolsköterskans expedition kan man hämta en huvudvärkstablett, kolla blodtrycket eller bara slå sig ner en stund - kanske för att prata lite.

pecialpedagog Gabriella Hassel, speciallärare Jonas Carlberg, skolsköterska Pernilla Günther och skolkurator unens samtliga skolor. FOTO: Eva Wiklund

- Jag brukar prata om ”ätasova-bajsa”. Om inte detta basala fungerar så mår man helt enkelt inte bra. Det är många elever som inte går på toaletten utan håller sig en hel dag och det är absolut inte bra för kroppen. Några elever väljer att gå på toa inne på min expedition för att kunna göra det i lugn och ro – då får jag sätta på musik på datorn så att de känner sig ostörda, skrattar Pernilla. Att äta lagad mat regelbundet är också viktigt. Skolan erbjuder enkel frukost helt gratis, men för ett tag sedan plockade man bort oboy-pulvret och man begränsar också antalet sockerbitar som kan stoppas i thekoppen. - Vi har bra och allsidig skolmat här och vi diskuterar strategier för att alla elever ska äta den istället för att fylla på med annan skräpmat, säger Pernilla, som också tycker att alla elever som bor i Storfors samhälle ska gå eller cykla till skolan istället för att bli skjut-

Både specialpedagog Gabriella Hassel och speciallärare Jonas Carlberg betonar att man inte behöver en diagnos för att få rätt hjälp. Det är alltid behovet som styr.

sade av sina föräldrar. När man gått igenom de basala faktorerna är nästa steg att hjälpa eleverna med anpassning i klassrummet. Det kan krävas struktur och lugn och ro för att kunna jobba optimalt, eller så behöver man ett inläst material. - Alla våra elever har ett konto på inläsningstjänst vilket betyder att de kan lyssna på läromedlen istället för att läsa. De kan också lyssna hemma

tillsammans med familjen och även på andra språk, berättar Jonas. Alla fyra betonar också att man inte alls behöver ha en diagnos för att få rätt hjälp och anpassning i skolan. Det är alltid behovet som styr, oavsett om man har en diagnos eller inte. - Det är nära till beslut i våra skolor och vi saknar revirtänkande. Både vi i elevhälsoteamet och skolans övriga perso-

nal jobbar tillsammans med eleven i fokus, säger Jonas. Både kurator, skolsköterska och specialpedagog har kontor på Vargbroskolan. Har man inga besök så står dörrarna alltid öppna och en hel del elever väljer att slinka in en stund. - Fortfarande kan det vara lite skämmigt att gå in till kurator, men den stämpeln håller på att försvinna. Man behöver inte ha jättestora problem för att prata med mig, och det känner nog eleverna. Ibland behöver man bara bolla ett problem med en vuxen som har tid att lyssna och det har jag, säger Malena. En stor uppgift för alla i teamet är att förmedla vad psykisk ohälsa och depression egentligen är. Den som inte sover bra, rör på sig eller äter rätt kommer att må sämre. - Jag möter många unga som tror att de är deprimerade när de bara är ledsna och kanske har all anledning att vara ledsna. Det finns en bild av att man ska vara glad hela tiden, men ibland suger livet faktiskt och det är normalt. Men det får naturligtvis inte suga hela tiden, säger Malena, som tillsammans med sina kollegor gärna hjälper Storfors unga att få perspektiv och framför allt få någon som finns där för att bolla tankar med. - Är dörren öppen så är eleverna alltid välkomna. Det gäller hos oss alla, säger hon EVA WIKLUND

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 27


Mentor en god hjälp i företagsstart För en ny företagare är de första stegen mot att driva eget kanske de svåraste. Nu finns hjälp på vägen via ett mentorsprojekt som drivs av Nyföretagarcentrum. Ida Mossfedlt som ligger i startgroparna för att starta eget inom en ovanlig bransch är mycket glad över chansen. - Det känns tryggt och väldigt bra. Främst ser jag fram emot att få hjälp med siffrorna, säger hon. Mentorn Anneli Wilhelmsson, som driver Ekonomitjänst Team Östra Värmland, ser också fram emot att få hjälpa till i företagsstarten. - Det behövs fler nya företag och det känns spännande att få inblick i något så totalt annorlunda än min egen vardag, säger hon. Sitt eget företag har hon låtit växa långsamt och idag är man sex personer i verksamheten som jobbar med olika typer av ekonomiska uppdrag. En hel del sköts från kontoret i Storfors, men företaget har också ett mindre kontor i Kristinehamn och i vissa fall jobbar man ute hos kunderna. Mentorsprogrammet i Östra Värmland drivs av Nyföretagarcentrum och finansieras av bidrag från Tillväxtverket. Under ett års tid träffas tolv mentorspar, varav fem finns i Storfors. Gruppen har gemensamma träffar och föreläsningar om ämnen som försäljningsteknik, sociala medier och avtalsjuridik med flera. Mentorer och adepter får själva vara med och lägga upp programmet utifrån vilka kunskaper de vill vässa. Utöver de gemensamma träffarna har de nya företagarna kontakt med sin mentor ungefär en gång i månaden. Det kan vara personliga träffar eller telefonkontakt.

Anneli Wilhelmsson (tv) är mentor för Ida Mossfeldt som nu startar eget. Börje Andersson på Nyföretgarcentrum driver mentorsprojektet i Östra Värmland. FOTO: Eva Wiklund

- Det finns undersökningar som visar att nya företag har en mycket bättre chans att överleva när företagaren fått hjälp av en mentor. Därför känns det roligt att vi har kunnat erbjuda den här möjligheten, säger Börje Andersson, rådgivare vid Nyföretagarcentrum i Storfors. I Storfors är det nyföretagare inom vitt skilda områden som får stöd. Bland nyföretagarna finns bland annat ett entreprenadföretag, en frisör, en personlig tränare och ett företag i bilbranschen. - I den här omgången behöver man inte heller ha startat sitt företag, det räcker med att man är på gång, säger Börje Andersson. Nyföretagaren Ida Mossfeldt, som nu startar Idas healing & relax, växte upp i Kungsskogen där hon har släkt och vänner kvar. Under många år har hon jobbat som personlig assistent, på en bilverkstad och som kassabiträde. För ett år sedan bestämde hon sig för att ta tag i sin dröm. Då hade hon flyttat från centrala Storfors till Kungsskogens Gård med familjen som består av maken och två barn. Den gården hade hon drömt om i många år. - Jag slog alltid bort tanken,

Ida Mossfeldt ska driva Idas healing & relax i Kungsskogen.

det skulle bara vara något för rika personer att kunna köpa det stora huset. Men så fick vi ändå chansen och tog den direkt, säger Ida, som nu planerar att både bo och arbeta från den stora gården. Branschen som hon valt är annorlunda, men hon säger att reaktionerna från släkt och vänner enbart varit positiva. Just nu är läser hon en ettårig mediumutbildning i Karlstad, och hon menar att hon alltid kunnat se sådant som andra inte ser. - När jag var liten hade jag kompisar som ingen annan såg, och för mig har det alltid varit naturligt att få kontakt med andar, säger hon. Nu vill hon starta eget företag och kommer både att erbjuda privata sittningar, kurser och större samlingar hemma på gården i Kungs-

28 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun

skogen. En plan är att hyra ut rum i samband med kurser men också till turister. - Vi har ett annex och gott om plats, så det finns många möjligheter, säger Ida. Under Centrumfesten den 3:e decemberfinns hon på plats i Kulturhuset för att berätta om sitt företag och för att erbjuda korta ”mini-sittningar”. - Folk har länge hört av sig till mig för att få hjälp så det ska bli spännande att se om jag kan få en bra start på företaget nu, säger Ida, och betonar att hon kommer att ha ungefär samma prisnivå som en massör. - En massör jobbar med kroppen en timme medan jag jobbar med de mera andliga delarna, så det är väl jämförbart, säger hon. EVA WIKLUND


Kulturhuset i Storfors Kommer på Storfors biograf

Centrumplan 1 Storfors centrum Kulturchef: Olle Rodéhn 0550-651 20

Kulturcaféet har öppet

Centrumplan 1. Kassa & kiosk öppnar 30 min före föreställningen. Endast kontant eller swish. Senaste bioprogrammet: bioguiden.se

Måndag tisdag Onsdag Torsdag Fredag

12-18 12-16 12-16 12-18 12-15

Kulturkafé är stängt den 23, 27, 30 och 31 december.

Lär dig ett instrument! ©2019 Disney

PETER JÖBACK JOHANNES KUHNKE SUZANNE REUTER JENNIE SILFVERHJELM LOA FALKMAN ANJA LUNDQVIST RENNIE MIRRO ANNELI MARTIN I CASTING SARA TÖRNKVIST CASTINGBARN MAGGIE WIDSTRAND FOTOGRAF ANDERS BOHMAN, FSF CIAN BORNEBUSCH KOSTYMDESIGNEXEKUTIVA EMMA GAUFFIN MASKDESIGN MARINA RITVALL KLIPPNING CHRISTINA ERIKSSON, SFK LJUDDESIGN CHRISTIAN HOLM NIKLAS SKARP MUSIK ADAM NORDÉN SAMPRODUCENTER PETER POSSNE (FiV) JOSEFINE TENGBLAD SUZANNE GLANSBORG (TV4) PRODUCENTER JONAS ALLEN PETER BOSE PETER JÖBACK MANUS DANIEL KARLSSON BASERAT PAÅ EN IDÉ AV PETER JÖBACK PRODUCENTER SANDRA HARMS RACHEL BODROS WOLGERS REGISSÖR ELLA LEMHAGEN FILMEN ÄR PRODUCERAD AV MISO FILM SVERIGE I SAMPRODUKTION MED FILM I VÄST TV4 I SAMARBETE MED C MORE PRODUKTIONSSTÖD FRAÅN SVENSKA FILMINSTITUTET FILMKONSULENT MADELEINE EKMAN

4 dec kl 18.00 Jag kommer hem till Jul PRODUKTIONSDESIGN

˚

˚

Pantone 5005 / Pantone 1815

11 dec kl 18.00 Jumanji

26 dec kl 15.00 Frost

18 dec kl 18.00 Starwars

Från och med årskurs 3 är du välkommen med din anmälan när som helst under året. Även vuxna kan i mån av plats tas emot. Anmälan görs via kommunens hemsida storfors.se. Grupperna följer skolterminernas tider. Gitarr/Bas och gruppspel Andreas Ohlsson 073-393 03 83 tisdagar och onsdagar i Kulan. Piano Eva Lundell tel 070-593 07 69, Torsdagar på biblioteksvåningen. Trummor Robert Drewstad tel 076-239 17 40, tisdagar i Kulan.

26 dec kl 18.00 En del av mitt hjärta

Kulturskolan

2 jan kl 18.00 Sune – Best Man

Öppna tider: Kom och spela/sjung med ledare i Kulan (källarvåningen). tisdagar kl 14.00 - 18.00 samt onsdagar kl 16.00-20.00 Information: Oscar Johansson, tel 070-360 39 44.

Händer i Kulturhuset 28 nov kl 18.00 Stand Up – ”Ingen ko på isen”, biosalongen i Kulturhuset. Fri entré! 3 dec kl 16-19 Centrumfest i Kulturhuset med öppen biosalong med trailers, julmarknad, företag, underhållning, fika, pyssel, öppet bibliotek med mera.

28 november Klockan 18:00 Biosalongen — Kulturhuset Storfors

Gratis inträde

På biblioteket i Storfors finns så mycket mer än bara böcker Biblioteket i Storfors ligger i Kulturhuset. På biblioteket kan du inte bara låna böcker, utan även ljudböcker, tv-spel, filmer och talböcker. Här finns även ett antal databaser, samt dagstidningar och tidskrifter. På biblioteket finns datorer, trådlös uppkoppling, kaffeautomat samt ett mindre studierum. Kopior och utskrifter kostar 2 kronor styck (svartvit) eller 5 kr (färg). Öppettider: måndag kl 11-18, tisdag - fredag kl 11-16, tel 0550-651 94. Biblioteket har stängt från 23/12 till och med 1/1. Från 2/1 har biblioteket öppet som vanligt.

Följ oss på instagram Storforsbiograf4k Sporthallen på Kroppavägen. Öppet måndagar kl 14.00 – 18.00.

Barn/jazzdans barn/jazzdans för mellanstadiet, nybörjare och högstadiet, nybörjare i Lilla Galejan, kulturhuset. Vårens tider är ännu inte klara. Håll utkik på kommunens hemsida. danslärare: Malin Ahlén. Anmälan på plats. Välkomna!

Dans & teater

BUSUNGARNA dans och teater med Marie Skoglund . För barn 7 – 12 år. Vårens tider är ännu inte klara. Håll utkik på kommunens hemsida.

Zumba

Pyttedans Zumba kids jr (Förskolan) Zumba kids (lågstadiet) Zumba kids (mellanstadiet) Vårens tider är ännu inte klara. Håll utkik på kommunens hemsida.

kulturhusetstorfors kulturverkstadenstorfors

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 29 29 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


Nästa år blir barnkonventionen lag När skolsköterskan Pernilla Günther föreläser om FNs barnkonvention, som blir lag efter årsskiftet, är Stora Galejan fylld av personal från skolorna och förskolorna. - Vi har en makalös möjlighet att göra skillnad för barn varje dag, säger hon. Barnkonventionen har 54 artiklar och i Sverige har vi förbundit oss att följa dem liksom 195 andra länder. 94 länder har gjort konventionen till lag och efter årsskiftet är den alltså lag i Sverige också. Men vad är då skillnaden? - Nu får konventionen samma status om andra lagar och kan användas som ett yttersta skyddsnät, säger Pernilla. Pernilla går igenom konventionens artiklar, och betonar fyra artiklar som hon ser som grundläggande principer. 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. - Att vi måste ta hänsyn till barnens perspektiv och lyssna på deras åsikter bety-

Skolsköterskan Pernilla Günter föreläste om barnkonventionen som blir lag 2020.

der ju inte att barnen ska få bestämma, men vi måste vara intresserade av vad de tycker och lyssna till dem innan vi bestämmer, säger Pernilla. Personalen får en grundlig genomgång och även en uppmaning att läsa på ytterligare och att hjälpa barnen att förstå sina rättigheter. - Ni kan informera och utbilda barnen om deras rätt och agera barnrättsombud, säger hon. Det blir en hel del instämmande nickar från publiken. - Det känns som att det här kommer att göra vårt jobb mycket lättare, säger AnnKristin Virtanen och kollegan Sara Lundquist instämmer:

- Det blir ytterligare ett verktyg för oss att ta till om vi känner att allt inte står rätt till, säger hon. De båda jobbar på förskolan Viken och säger med stolthet att det är just där – i förskolan – som man lägger en stabil grund för resten av livet. - Vi hjälper till med små byggstenar som att visa respekt, att hälsa när man ses, säga tack och praktiska saker som att tvätta händerna innan maten och klä på sig själv så långt det går, säger Ann-Kristin, som tycker att den lilla kommunen har stora fördelar. - Vi har en närhet till varandra här. Om det uppstår pro-

Alla barn har rätt till en vit jul!

FOTO: Eva Wiklund

Ann-Kristin Virtanen och Sara Lundquist tycker att den nya lagen blir ett bra verktyg.

blem, eller vi misstänker att något barn inte har det riktigt bra så samarbetar vi tätt med andra i kommunen, säger EVA WIKLUND hon. Här finns barnkonventionen: unicef.se/barnkonventionen

Skippa alkoholen i år och låt alla barn få en Vit Jul. Ta ställning för barnen och läs mer på www.vitjul.se

Barn känner obehag och oro när vuxna dricker! Varje år genomför därför IOGT-NTO-rörelsen kampanjen Vit Jul för att få fler att avstå alkohol under juldagarna. GOD VIT JUL önskar IOGT-NTO-rörelsen i Kyrksten i samarbete med Storfors Nykterhetsförbund. Träffa oss i Kulturhuset under Centrumfesten. Där bjuder vi på alkoholfri glögg & pepparkakor. 30 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun


Kalendarium November

26 tisdag Kvinnojouren i Filipstad och Storfors arrangerar kostnadsfri föreläsning med Soheila Fors, ”Kärleken blev mitt vapen”. OBS! Filipstads Folkets Hus kl 17. 27 onsdag Eftersom skolan har studiedag erbjuder Öppna förskolan, i Hälsans Hus på Hammarg 3, pysseldag för barn i alla åldrar. Öppet kl 8.30-11.30. 28 torsdag Stand Up-föreställning med Kadir Meral kl 18; Ingen ko på isen, biosalongen i Kulturhuset. Fri entré! 28 torsdag Pepparkaksbak på Öppna förskolan på Hammarg 3, öppet kl 08.30-11.30. 30 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund, trubadur.

December När brandhistoriska museet invigdes klipptes inget band - istället kopplade man ihop en brandslang. FOTO: Eva Wiklund

Brandmuséet lockade många

- Det här var verkligen över förväntan, jätteroligt att så många ville komma! Det säger Anders Nilsson från Värmlands Brandhistoriska Klubb. I början av oktober återinvigde klubben brandhistoriska muséet i Storfors. Under hösten har Anders och klubbens ordförande Björn Albinson jobbat hårt med att strukturera alla föremål i olika teman. - Vi har fått ett renare och mer informativt museum med mycket bättre överblick, säger Björn Och medan vuxna läser om mordbranden hos länsman 1834, explosionen i Björkbord 1940 eller hur medeltida brandsläckning gick till – hittar barnen helt andra aktiviteter. De båda brandbilarna är tidvis fulla av barn som provsitter och låtsas köra i full utryckning. - Vi har ju ännu fler aktiviteter som vi skulle vilja få klara, säger Anders, och pratar om brandmannautrustning i små storlekar och provlarm där barnen skulle kunna få testa hur det känns att dra på sig utrustningen när larmet ljuder och hinna in i bilarna på en viss tid. - Vi har många idéer och det vore roligt om vi fick tag på fler som också vill vara med och spåna fram idéer för att utveckla museet ännu mera, säger han.

Novadin och Naomeli Isajev på tur med gammelmoster Agneta Svanlund.

Nöjda arrangörer; Anders Nilsson och Björn Albinson.

På plats fanns också Räddningstjänsten i Storfors som bjöd på varmkorv och fanns tillgängliga för alla som ville veta hur det kan vara att jobba som deltidsbrandman. Spruthuset var brandstation i Storfors ända in på 1970-talet innan den nya brandstationen byggdes och Spruthuset blev museum. Återinvigningen gjordes av kommunalråd Hans Jildesten, som berättar att han är både stolt och glad över det engagemang som klubben lagt ner. - Det är extra viktigt och roligt med den här nystarten eftersom Brandhistoiska muséet är vårt enda publika museum här i Storfors. Jättekul att det nu blir ännu mer tillgängligt, säger han.

EVA WIKLUND

1 söndag Lunchpromenad & kôlbulleträff vid Skidstugan kl 11-13, arrangeras av Föreningen Storfors Skidor. 3 tisdag Centrumfesten kl 16-19. 4 onsdag Storforsträffen kl 14. Sång & musik i adventstid med Anne-Marie & Hans Jonsson i församlingshemmet. 4 onsdag Bio i Kulturhuset kl 18, Jag kommer hem till Jul. 5 torsdag Julpyssel på Öppna förskolan, på Hammarg 3. kl 08.30-11.30. Vi sjunger och tränar på julsånger. 7 lördag Julmarknad i Kväggeshyttan 12-15. Anmälan (bordshyra) hos Ronny Alfredsson, info@bya-lag.se eller 0550-301 40. 8 söndag Luciatåg med elever och lärare från Vargbroskolan i Storfors kyrka kl 17. 9 måndag Julmingel i Kulturhuset arrangerat av Projektet Bovärd i Storfors. Start kl 16 med julmingel, tomte och små julklappar till alla barn, snittar ris á la Malta och pepparkakor från Pensionat Lungsund. Kl 17 visas filmen ”Farsan” i biosalongen. 10 tisdag Anhörigträff i Seniorernas hus kl 10. 11 onsdag Bio i Kulturhuset kl 18, Jumanji. 12 torsdag Gör din egen julgrupp hos Helianthus blomsteraffär med start kl 19. Gratis kurs, du betalar bara för materialet. Anmälan tel 0550-606 15. 12 torsdag Terminsavslutning med gofika på Öppna för skolan kl 8.30-11.30. 14 lördag Storfors BTK möter Arvika BTK i Pingisligan på hemmaplan kl 15. 15 söndag Julen sjungs in i Storfors kyrka kl 16. Under ledning av Dietmar Schmidt spelar Standard Collection julmusik tillsammans med kyrkokörerna. 18 onsdag Bio i Kulturhuset kl 18, Starwars. 19 torsdag Gör din egen julgrupp hos Helianthus blomsteraffär med start kl 19. Gratis kurs, du betalar bara för materialet. Anmälan tel 0550-606 15. 21 lördag Julens sånger i gamla Baptistkyrkan kl 17. 22 söndag Julfest för stora och små i Storfors kyrka kl 15. Start med andakt i kyrkan och fortsättning med umgänge och överraskningar i församlingshemmet. 24 tisdag Midnattsmässa i Storfors kyrka kl 23.30. 25 onsdag Julotta i Bjurtjärns kyrka kl 07. 25 onsdag Julotta i Lungsunds kyrka kl 07. 26 torsdag Bio i Kulturhuset kl 15, Frost. 26 torsdag Bio i Kulturhuset kl 18, En del av mitt hjärta. 28 lördag Julkonsert i Bjurtjärns Kyrka kl 17. Anders Andersson, sång, och Mats Nilsson, piano, kyrkokörerna.

Januari

2 torsdag Bio i Kulturhuset kl 18, Sune-Best man. 6 söndag Julens sånger i Lungsunds kyrka kl 11, grötlunch. 11 lördag hemmamatch Storfors BTK-Halmstad kl 15 12 söndag hemmamatch Storfors BTK-Eslövs PK kl 10 12 söndag Messy Church med julgransplundring i församlingshemmet, Storfors kyrka, kl 15. 25 lördag Pubkväll på Pensionat Lungsund. 25 lördag Burundi-kväll med Uno och Jane Gustafsson i Storfors frikyrkoförsamling kl 18. En otrolig berättelse med bilder från ett stort vatten-, sjukhus- och skolprojekt. Fika under kvällen.

I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun 31


Res med oss till och från Storfors

Tidta gäller f bellerna rån 15 de tills vid are, do c 2019 c till och k längst med 12 dec 2020.

Här nedan kan du se en del av det bussutbud som erbjuds dig som åker till och från Storfors. Tabellen gäller mellan 15 december 2019 tills vidare, dock längst till och med 12 december 2020. För kompletta tidtabeller besök Värmlandstrafiks webbplats www.varmlandstrafik.se.

Linje 400 Storfors - Kristinehamn Avgångstider (M-F): 05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 11.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 23.35, 01.35 Avgångstider (L): 08.35, 15.35, 17.35, 01.35 Avgångstider (S): 08.35, 14.35, 21.35

Storfors - Filipstad Avgångstider (M-F): 05.30, 06.35, 07.35, 08.35, 09.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 20.35, 22.35 Avgångstider (L): 10.35, 16.35, 18.35 Avgångstider (S): 09.35, 15.35, 22.35

Kristinehamn - Storfors Avgångstider (M-F): 06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10, 01.10 Avgångstider (L): 10.10, 16.10, 18.10, 01.10 Avgångstider (S): 09.10, 15.10, 22.10

Filipstad - Storfors Avgångstider (M-F): 05.05, 06.05, 06.25, 07.05, 08.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 17.45, 21.05 Avgångstider (L): 08.05, 15.05, 17.05 Avgångstider (S): 08.05, 14.05, 21.05

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Kristinehamns resecentrum är cirka 25 minuter, och mellan Storfors resecentrum och Filipstads bussterminal är cirka 30 minuter.

Linje 403 Storfors - Karlskoga Avgångstider (M-F): 05.50, 06.55, 09.05, 13.15, 14.50, 15.15, 16.10, 18.20

Karlskoga - Storfors Avgångstider (M-F): 07.00, 08.00, 11.15, 14.05, 16.15, 17.05, 19.00

Beräknad restid mellan Storfors resecentrum och Karlskoga busstation är cirka 45 minuter.

32 I frêske lufta 7 l 25 nov 2019 Informationstidning för Storfors kommun