Page 1

Tempelrøsten Programblad for januar-mai 2013 Frelsesarmeen Ladegürden korps


Lederteam Ørjan & Anne- Grethe Amland

Menighetsledere

Ingrid Amland

Kasserer/sekretær

Marianne Ørpetveit

Hjemforbundsleder

Linda Stokholm

FAbU ansvarlig

Korpsråd Unni Mack Hopland

Hyggetreffet

Kjell Amland

Musikkmester

John Hopland

Kvartermester

Marie Kreken

Kvinneforum

Berit Amland

Web - sersjant

Eili Vinje

Tilhørig

Kontortider Mandag 09.00 - 14.30 Tirsdag 09.00 - 13.00 Torsdag 09.00 - 14.30 Fredag 09.00 - 14.30 Kom gjerne innom for samtale eller forbønn. Frelsesarmeen i Ladegården Telefon: Postadresse: Ladegårdsgaten 8a, 55 62 75 00/ 48 19 50 86 postboks 5, Sandviken Gavekonto: 3000.18.84650 5812 BERGEN E-post ladegaarden@frelsesarmeen.no Web www.frelsesarmeen.no/ladegaarden Frelsesarmeen, ladegården korps


Program våren 2013 Uke 3 Lørdag 19. Januar kl. 12.30 Friluftsmøte utenfor Kløverhuset Søndag 20. Januar kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Anne-Grethe Amland Uke 4 Onsdag 23. Januar kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 TEENZ kl. 19.00 Kvinneforum Torsdag 24. Januar kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”Hør!” Emneholder: Marianne Ørpetveit Søndag 27. Januar (Såmannssøndag) kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ørjan Amland Markering av Frelsesarmeens 125 års jubileum/FA-brass spiller Kaker og kaffe etter møtet

Uke 5 Mandag 28. Januar kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 30. Januar kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl:19.00 FA-Kurs Torsdag 31. Januar kl. 18.00 Månedens fest Lørdag 02. Februar kl. 12.30 Friluftsmøte Søndag 03. Februar (Kr. Forklarelsesd.)

kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ørjan Amland Diakoniens dag i Frelsesarmeen Uke 6 Tirsdag 05. Februar kl. 18.30 VELKOMSTMØTE for FA’s nye landsledere Kommandørene Vibeke og Dick Kroemmenhoek


Onsdag 06. Februar kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 TEENZ kl. 19.00 Kvinneforum

Torsdag 14. Februar kl.17.00 NABOFEST m/utlodning Emne: ”Kom og hvil” Emneholder: Berit Amland Lørdag 16. Februar kl. 12.30 Friluftsmøte

Torsdag 07. Februar kl. 17.00 Hjemforbundet Søndag 17. Februar Kollekt til sentralt misjonsprosjekt kl. 15.00 Årsmøte m/middag Emne: ”Misjon” Påmelding pris: kr.100,Emneholder: Marianne Ørpetveit Uke 8 Søndag 10. Februar Onsdag 20. Februar (Fastelavenssøndag) kl. 11.00 Babysang kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 17.00 Barnegospel og kl. 18.00 Gudstjeneste Småbarnssang 1-3 år Tale: Ola Grytten kl. 19.00 TEENZ FA-Brass spiller kl. 19.00 Kvinneforum Bevertning etter møtet Uke 7 Mandag 11. Februar kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Tirsdag 12. Februar kl. 11.30 Hyggetreff Gjest: Tove Sæhle Onsdag 13. Februar (Askeonsdag) kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år Kl:19.00 FA-kurs

Torsdag 21. Februar kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”Livsglede” Emneholder: Marianne Ørpetveit Søndag 24. Februar kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ørjan Amland Uke 9 (Vinterferie for skolene) Mandag 25. Februar kl. 19.00 Øvelse FA-Brass


Onsdag 27. Februar kl. 19.00 FA-kurs Torsdag 28. februar kl. 18.00 Månedens fest Andakt: Else Marie Sørensen Lørdag 02. Mars kl. 12.30 Friluftsmøte Søndag 03. Mars kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Elin Kyseth Uke 10 Onsdag 06. Mars kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 TEENZ kl. 19.00 Kvinneforum

Uke 11 Mandag 11. Mars kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Tirsdag 12. Mars kl. 11.30 Hyggetreff Gjest: Per Storheim Onsdag 13. mars kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 FA-kurs Torsdag 14. Mars kl. 17.00 Påskemøte Hfb. Emne: ”Se der Guds lam” Emneholder: Ørjan Amland Lørdag 16. mars kl. 12.30 Friluftsmøte Søndag 17. Mars (Maria budskapsdag)

Torsdag 07. Mars kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”Renhet” Emneholder: Marianne Ørpetveit Søndag 10. Mars kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste (Bønnedag for aspirantsaken/ OS) Tale: Anne-Grethe Amland

kl. 11.00 Familiegudstjeneste Ansvar: FAbU Teenz, barnegospel, babysang og småbarnssang deltar. Bevertning etter møtet.


Uke 12 Onsdag 20. Mars kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 TEENZ kl. 19.00 Kvinneforum

Torsdag 21. Mars kl. 18.00 Månedens fest Andakt: Tore Nygård FA-Brass spiller Lørdag 23. Mars kl. 12.30 Friluftsmøte

Påskehøytiden 2013 Søndag 24. Mars (Palmesøndag) kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ørjan Amland Torsdag 28. Mars (Skjærtorsdag) kl. 19.00 En vandring i Påsken Påsken i ord og toner. Kjærlighetsmåltid Fredag 29. Mars (Langfredag) kl. 19.00 Langfredagsgudstjeneste Bergen 1. Korps Lørdag 30. Mars (Påskeaften) Sosialt tiltak i samarbeid med Slumstasjonen. Middag og fellesskap Søndag 31. Mars (1. Påskedag) kl. 10.00 Påskefrokost kl. 11.00 Festgudstjeneste Tale: AG. Amland


Uke 14

kl. 17.00 Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 FA-kurs

Onsdag 03. April kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 TEENZ kl. 19.00 Kvinneforum

Torsdag 11. April kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”Ordet er levende” Emneholder: Gunn Andersen

Torsdag 04. April kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”Se han lever” Emneholder: Marianne Ørpetveit

Søndag 14. April kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale:Rolf Breistein FA-Brass spiller

Lørdag 06. April kl. 12.30 Friluftsmøte Søndag 07. april kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ørjan Amland Uke 15 Mandag 08. April kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Mandag 09. April kl. 11.30 Hyggetreff ”Minnes du sangen” Offiserene og Hilde M. Grytten Onsdag 10. April kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og

Uke 16 Onsdag 17. April kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 TEENZ kl. 19.00 Kvinneforum Torsdag 18. April kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”La de små komme” Emneholder: Marianne Ørpetveit Lørdag 20. April kl. 12.30 Friluftsmøte


Søndag 21. April kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Divisjonssjef Odd Berg

Søndag 28. april kl. 11.00 Familiegudstjeneste FAbU ansvar Teenz og Barnegospel deltar Uke 18

Uke 17 Mandag 22. April kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 24. April kl. 11.00 Babysang kl. 17.00 Barnegospel og Småbarnssang 1-3 år kl. 19.00 FA-kurs Torsdag 25. April kl. 18.00 Månedens fest Andakt: Berit Amland Fre. 26. April -Søn. 28. April Overnattingshelg på korpset for TEENZ- gruppen. FAbU ansvar

Torsdag 02. Mai kl. 17.00 Hjemforbundet Emne: ”Se det blomstrer” Emneholder: Marianne Ørpetveit Lørdag 04. Mai kl. 12.30 Friluftsmøte Søndag 05. Mai kl. 17.30 Bønn (3. Etasje) kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Flemming Baunø Ladegården FA-Brass, kollekt til Litauen Neste Programblad kommer I uke 18, første uken i Mai

FAbU aktivitetene våren 2013 Babysang:

Småbarnssang:

Onsdager kl.11.00 Aldersgruppe:0-1 år.

Onsdager kl.17.00 Aldersgruppe:1-3 år.

Barnegospel: Onsdager kl.17.00 Aldersgruppe:4-10 år.

TEENZ: Hver 2. onsdag kl.19.00 Aldersgr.: 6.-10. årstrinn.


Kurset er åpent for alle som vil vite mer om Frelsesarmeen og som ønsker å utforske på hvilke måter en kan finne sin oppgave og tjeneste i menigheten. Kurset vil også kunne brukes som et forberedende kurs til medlemskap, enten som soldat eller tilhørig. Dette er også et kurs til ”gamle” soldater med gjenoppfrisking og nytt fokus på tjeneste.

Du inviteres til et kurs om Bibelen, Frelsesarmeen, menighet, , liv og tjeneste. Vårens samlinger: Kurset, med oppstart 30.01, vil finne sted på Frelsesarmeen i Ladegårdsgaten 8a Samling annenhver onsdag fram til sommeren fra kl.19.00-20.30.

30.01/13.02/27.02/13.03/10.04/24.0 4/08.05/22.05/05.06 For påmelding Tlf: 48 19 50 86 E-post: ladegaarden@frelsesarmeen.no

Besøk oss på nettet Eller på Facebook Frelsearmeen, Ladegården korps Bli oppdatert, og del med venner og kjente

www.frelsesarmeen.no/ladegaarden


Vi ønsker velkommen til Frelsesarmeens nye landsledere, kommandørene Vibeke og Dick Kroemmenhoek. Dick er fra Nederland og Vibeke fra Danmark. De har tidligere vært landsledere i Sverige. De er godt kjent for god og relevant forkynnelse. Dick er også en skattet sangforfatter og er godt kjent som musiker og komponist/arrangør. Kommandørene kommer til Bergen tirsdag 05.02.13 kl.18.30. Da blir det felles velkomstmøte for alle Frelsesarmeens enheter i Bergen 1.korps sine lokaler. Alle er hjertelig velkommen!

DIAKONALE TILTAK I LADEGÅRDEN KORPS Sosialt tiltak i samarbeid med slumstasjonen. Middag og fellesskap. Etter en vellykket middagsarrangement på nyttårsaften i samarbeid med slumstasjonen, vil vi arrangere en ny middag på påskeaften. Sosiale kvelder i Bakkegaten Bo- og omsorgssenter. Allsang og fellesskap. Tre torsdagskvelder denne våren vil vi være sammen med beboere i Bakkegaten. Samværet skal være preget av samtale, hygge og sang/musikk. Både vi og beboerne er aktive i samværet. Begge disse tiltakene er et ledd i at vi ønsker å bygge opp og utvikle korpsets sosiale profil. Vi ønsker å vise ansvar og omtanke for alle mennesker, og det er en viktig del av vårt oppdrag som menighet å inkludere alle slags mennesker i fellesskapet vårt. Ønsker du å være med som frivillig på et av tiltakene? Ta kontakt med korpset! Se kontaktinfo på baksiden av bladet.


ÅRSMØTE 17.02.13 Hele menigheten samles til årsmøte. Det blir middag, rapporter fra året som har gått, nye tiltak, drømmer og visjoner for framtiden. Vi vil sterkt oppfordre alle i fellesskapene til å sette av dagen. Påmelding innen 10.02.13. Pris kr.100,JUBILEUM! Frelsesarmeen i Norge fyller 125 år den 22.januar. Dette skal feires på forskjellige måter rundt om i hele landet i hele 2013. JUBILEUMSGUDSTJENESTE I Ladegården feirer vi med jubileumsgudstjeneste søndag 27.januar kl.18.00. Her blir det både tilbakeblikk, men også framtidsvisjoner og drømmer for de neste 125 årene. Ladegården FA-brass deltar, det blir drama, lovsang og deling av drømmer og visjoner. Vi serverer kaker og kaffe etter gudstjenesten. JUBILEUMSFEIRING I BERGEN BY! Lørdag 15.juni 2013 vil alle deler av Frelsesarmeen samles i sentrum for å feire jubileet sammen og vise byen at vi fremdeles er en vital bevegelse med samme oppdrag og samme budskap. Det blir stands, sang og musikk, suppeutdeling, aktiviteter m.m. Mer informasjon følger. Sett av dagen allerede nå. JUBILEUMSKONGRESS Hovedmarkeringen av jubileet til Frelsesarmeen i Norge blir under årets kongress. Fra 28. – 30. juni skal jubileumsfesten være synlig mange steder i Oslo, mens selve kongressen skal være på Oslo kristne senter (OKS) på Kjeller. Frelsesarmeens verdensleder, Linda Bond leder kongressen. Les mer om program på www.frelsesarmeen.no


B

FRELSESARMEEN LADEGÅRDEN KORPS Ladegårdsgaten 8a, postboks 5, Sandviken 5812 BERGEN

Tempelrstenvren2013  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Vestre_divisjon/Ladegrden_korps/PDF/Tempelrstenvren2013.pdf

Tempelrstenvren2013  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Vestre_divisjon/Ladegrden_korps/PDF/Tempelrstenvren2013.pdf