Page 1


Uke 21

Kalender mai-august 2014

Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest

for Småbarnssang gruppene

kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai kl. 18.00 Månedens fest

Trio: Kristi K. Amland, Anita Baunø og Anne-Grethe Amland Andakt: Anne-Grethe Amland

Søndag 25. mai kl. 11.00 Familiegudstjeneste

Kidz synger, dramaandakt fremført av Teenz, andakt og sang Kaker og kaffe etterpå.

Uke 22

Tirsdag 27. mai kl. 18.00 Korpsråd Onsdag 28. mai kl. 17.30 Kidz, 5-12 år

kl. 18.30 Sommeravslutning for Kvinneforum kl. 19.00 Teenz, 13-19 år Søndag 01. juni kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ørjan Amland

Uke 23

Mandag 02. juni Sommeravslutning for FA-Brass Onsdag 04. juni Kl. 10.30 Pinsesamling for Solgården Barnehage kl. 17.00 Sommeravslutning for Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 05. juni kl. 18.00 Hjemforbundet

Emne: Pinse-nyskapelse Emneholder: Mariannne Ørpetveit Kollekt til Litauenprosjektet

Fredag 06. juni kl. 17.00 Gatefest “RUSFRI DAG” Vi arrangerer gatefest sammen med Bakkegaten bo & omsorgssenter I gatetunet mellom korpset og Bakkegaten. Se info bak i bladet.


Lørdag 07. juni - Søndag 8. juni Teenz-gruppen drar på tur til Skogtun på Sotra.

Søndag 22. juni kl. 18.00 Gudstjeneste

Søndag 08. juni kl. 17.00 Felles Pinsegudstjeneste

Uke 26

Ladegården korps og Bergen 1. korps samles til felles pinsefeiring. Teenz-gruppen fra Ladegården deltar Tale: Flemming Baunø Sted: Bergen 1. korps

Uke 24

Onsdag 11. juni kl. 18.00 Sommeravslutning for Gospelkoret på Askøy Torsdag 12. juni kl. 18.00 Hjemforbundet

Emne: Nådens sommer Emneholder: Marianne Ørpetveit Grilling utenfor lokalet

Søndag 15. juni kl. 18.00 Gudstjeneste Tale: Ola Grytten

Uke 25

Mandag 16. juni kl.17.00 Vaskedugnad

Vi samles og vasker ned korpset så huset er klart for nye utfordringer til høsten. Se info bak i bladet.

Tale: Anne-Grethe Amland

Torsdag 26. juni kl. 18.00 Sommerfest Ansvar: Marianne Ørpetveit

Fredag 27 -Søndag 29. jun. Frelsesarmeens Årskongress

Sted: Oslo Kristne senter på Gjester: Kommandørene Carolyn og James Knaggs fra USA og Western Territorial Staff Band fra USA

Sommermøtene

Ps! Merk tidspunktet for Gudstjeneste som blir kl. 19.00 gjennom hele sommeren

Søndag 06. juli kl. 19.00 Sommermøte

Sted: Ladegården korps Ansvar: Marianne Ørpetveit

Søndag 13. juli kl. 19.00 Sommermøte Sted: Bergen 1. korps Tale: Tore Frøystad


Søndag 20. jul kl. 19.00 Sommermøte

Søndag 03. august kl. 19.00 Sommermøte

Torsdag 24. juli kl. 18.00 Sommerfest

Søndag 10. august kl. 19.00 Sommermøte

Sted: Ladegården korps Tale: Per Storheim

Sted: Ladegården korps Ansvar: Marianne Ørpetveit

Søndag 27. juli kl. 19.00 Sommermøte Sted: Bergen 1. korps Tale: Vigdis Bergesen

Sted: Ladegården korps Ansvar: Kari Asta og Øystein Kjelby

Sted: Bergen 1. korps Tale: Heidi Lill Halvorsen

Søndag 17. august kl. 19.00 Sommermøte Sted: Ladegården korps Tale: Ørjan Amland

SAMLINGSHELG PÅ HELGATUN 22.-24. AUG Helgen 22.-24.august 2014 reiser store og små i Ladegården korps på weekend tur sammen! Turen går til Helgatun i Myrkdalen, Voss kommune. Med et flott fellesskap på tvers av generasjonene ønsker vi å sette fokus på kristen tro, liv og tjeneste. Det sosiale fellesskapet er svært viktig, og det blir lagt opp til en fin blanding av skjemt og alvor, fellesaktiviteter og fritid. Vi håper du/dere vil sette av helgen og melde dere på! Prisene for overnatting per person i 2 døgn: Voksne kr 1120,- , Barn 3-7 år kr 560,- , Barn 8-15 år kr 780,Evnt. eneromstillegg kr 125,- pr. natt Påmelding til korpslederne - se kontaktinfo framme i bladet. Det ligger også påmeldingsskjema i lokalet. Meld deg på innen 15.juni!


RUSFRI DAG Ladegården korps, Bergen slumstasjon og Bakkegaten markerer “Rusfri dag” fredag 6.juni. Vi lager GATEFEST i tunet i Hans Hauges gate kl.17.00-19.00. Her blir det servering av rusfri drikke, gratis vafler og informasjon om arbeidet vårt. Det blir også sang og musikk ved Ladegården FA brass, KIDZ, Gospelkoret og Motbakkeork. Vi trenger frivillige både til vaffelsteking og til å prate med folk og levere ut informasjon. Ta kontakt med korpslederne om du vil hjelpe til. Se www.frelsesarmeen.no for mer informasjon om Rusfri dag. VASKEDUGNAD Mandag 16.juni fra kl.17.00 er det vaskedugnad på huset. Etter en hel sesong med mye aktivitet trenger vi å sette korpset i stand til ny dyst. Huskomitéen organiserer. Oppgavene er mange, det finnes alltid noe du kan få gjøre, og ikke alle oppgaver er fysisk krevende. Vi håper at riktig mange møter opp for å hjelpe til!

SOMMERMØTER Vi fortsetter tradisjonen med sommermøter i samarbeid med Bergen 1.korps. Det er gudstjeneste hver søndag i sommermånedene, annenhver gang hos hvert korps. Møtene starter kl.19.00. Vi er glad for å kunne tilby gudstjenestefellesskap også i feriemånedene. SOMMERSTEVNE PÅ KVÅS 2014 på Kvåstunet ved Lyngdal Fredag 4. – mandag 7. juli Løytnantene Rut og Peter Baronowsky Erfarne talere og sjelesørgere

Onsdag 9. – søndag 13. juli Løytnant Daniel Viklund Tidligere opera sanger, nå kjent evangelist i Sverige og nyutnevnt frelsesoffiser


Nytt fra Ladegården

VI ØNSKER VELKOMMEN Tove og Johannes Sæhle som i løpet av sommeren flytter til Bergen. Tove skal arbeide et par måneder ved slumstasjonen før hun også går inn i pensjonistenes rekker. Marianne Naustdal flytter også til Bergen i løpet av sommeren. Marianne Naustdal tiltrer i ny ordre som barneveileder i Solgården Barnehage. Vi er veldig glad for at alle tre velger å tilhøre Ladegården korps, og vet at de vil være et veldig positivt tilskudd til korpset! Vi ønsker dem hjertelig velkommen til Bergen og inn i fellesskapet i Ladegården korps. Magna og Jostein Nielsen tiltrer som nye divisjonssjefer i Vestre Divisjon 1.august. Mange av dere er godt kjent med dem begge, og vi gleder oss stort over at de skal lede divisjonen og gleder oss til samarbeidet!

SAMMENSLÅING AV LADEGÅRDEN KORPS OG BERGEN SLUMSTASJON Frelsesarmeens Hovedkvarter har besluttet at disse to enhetene skal gå sammen i en enhet fra 1.august 2014. Bergen Slumstasjon går inn og blir en del av Ladegården korps. Målet med sammenslåingen er å styrke både korpset og slumstasjonen. Vi ønsker at tilbudene skal utvides og at flere mennesker skal nås med suppe, såpe og frelse. Korpslederne i Ladegården korps vil være ledere for den nye enheten. De som er ansatt på slumstasjonen i dag vil fortsette med de oppgavene de har i dag. Vi er nå midt inne i prosessen som skal ende i sammenslåing i august og det er fremdeles mye som skal drøftes og som må komme på plass. Vi vil komme med jevnlige informasjonsskriv om prosessen framover. Disse vil være tilgjengelige i salen.


Det kommer også en større redegjørelse for hvordan ting vil se ut i den neste utgaven av programbladet som kommer i august.

Vi oppfordrer deg til å være med i forbønn for dette prosjektet Be om at vi skal lykkes i å nå enda flere mennesker med evangeliet og med Guds kjærlighet. Kjenn også etter i bønn om Gud kaller deg til å ha en spesiell tjeneste inn i dette. Behovet for frivillige blir stadig større, og det er mange mennesker som trenger vår hjelp.

KONFIRMANTER

Ladegården korps har tre konfirmanter som skal konfirmere seg hos oss i 2015. De tre er Mattias Milde Amland, Sofie Kolve Haukås og Maria Hannevik. Alle tre er aktive ungdommer i korpset. Anne-Grethe Amland vil lede undervisningen. Det er fremdeles plass til flere, så om du skulle vite om noen som er aktuelle, må du gi beskjed til korpsled erne. Det vil bli presentasjon av konfirmantene i gudstjenesten den 31.august. NYE SOLDATER Det er flere som i skrivende stund går på undervisning med tanke på å bli soldat i Ladegården korps. Opptak av nye medlemmer vil skje kort tid etter sommeren.


Programblasommeren2014  
Programblasommeren2014  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Vestre_divisjon/Ladegrden_korps/PDF/Programblasommeren2014.pdf