Page 1

Infoblad for Frelsesarmeen,Tromsø korps

Korpsnytt Nr 2. 2

01. april - 16. juni 2013

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den hellige ånd til disiplene og gir dem styrke og ord slik at de nå kan gå 1og fortelle om Jesus. (Pinse 18.—20. mai)


Korpsnytthilsen Lovsyng Gud og si til ham: «Hvor fryktinngytende dine gjerninger er!» Din makt er så stor at dine fiender kryper for deg. Hele jorden skal bøye seg og tilbe deg, de skal spille for deg og prise ditt navn. (Salme 66,3-4) Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja! (Salme 150,6) Teksten utfordrer oss til å tilbe Herren og å proklamere hans herlighet. Som Guds folk, la oss kommer sammen og tilbe den hellige Gud og ved dette kan vi proklamere hans herlighet i nærmiljøet. Tilbedelse er en takk til Herren som ikke kan bli brakt til taushet. Det er en handling av takknemlighet som tilbys av den som er frelst til Frelseren, ved den som er forsynt til forsørgeren, ved den som er rede til redningsmannen og ved den som er tilgitt til han som tilga. Tar du for gitt Herrens godhet i ditt liv? Du gjør det ved å nekte å tilbe ham. Tilbe Ham for å uttrykke din takknemlighet for alt som har ånde skal lovprise Herren Jehova. Vi ønsker dere god sommer og Guds velsignelser. Korpslederne/kapteinene Matthew P. Nanang og Rose T. Nanang

2


Program for april: Fredag 05 Åpent hus

Fredag 12 Åpent hus

1100 - 1300

Mandag 15 1200 Andakt Sør-Tromsøya Sykehjem Mandag 15 1900 Alphakurs

Søndag 07 1030 Bønnestund Søndag 07 1100 Gudstjeneste, Vigdis Elvheim leder og Ellen Nordstrøm taler Mandag 08 Alphakurs

Tirsdag 16 1715 Småbarnsang/barneklubb

1900

Torsdag 18 1100 Babysang Torsdag 18 1130 Andakt Nordøya Dagsenter, Mortensnes Torsdag 18 1900 Andakt Nord-Norges Kurbad

Tirsdag 09 1715 Småbarnsang/barneklubb på Bjørklund Onsdag 10 1130 Hjemforbund/ Formiddagstreff, Tema: ”Ordet er levende” Torsdag 11 Babysang Torsdag 11 Bønnemøte

Fredag 19 Åpent hus

1100

1100 - 1300

Søndag 21 1030 Bønnestund Søndag 21 1100 Gudstjeneste, korpslederne/ kapteinene Matthew P. og Rose T. Nanang leder og taler Sanggruppa Glede deltar

1800

Søndag 14 1030 Bønnestund Søndag 14 1100 Gudstjeneste

Medlemsmøte etter Gudstjenesten.

Besøk fra Gideon Tale av Øystein Haugen Alf Skogan leder og Sanggruppa Glede deltar

1100-1300

3

Mandag 22 1100 Andakt Kvaløysletta Sykehjem


Program for april forts.

Mandag 22 Alphakurs

1900

Tirsdag 23 1715 Småbarnsang/barneklubb

Frelsesarmeens bønneaksjon ”125 dager i bønn”

Onsdag 24 1130 Hjemforbund/Formiddagstreff. Tema: ”Dag og natt”

Mandag 22. søndag 28. april skal Tromsø korps være i bønn. Nærmere informasjon på korpset

Torsdag 25 1100 Babysang, siste gang Torsdag 25 1800 Bønnemøte Fredag 26 1100-1300 Åpent hus Fredag 26 1800 Lovsangsmøte, se ramme Søndag 28 1030 Bønnestund Søndag 28 1100 Gudstjeneste, Knut Eidesen leder og Alf Skogan taler Sanggruppa Glede deltar

Fredag 26. april LOVSANGSMØTE

Mandag 29 Alphakurs

Kl 1800 Korpslederne/kapteinene Rose T. og Matthew P. Nanang leder og taler

1900

Tirsdag 30 1715 Småbarnsang/barneklubb

4


Program for mai: Fredag 03 Åpent hus

Mandag 13 Alphakurs

1100-1300 Tirsdag 14 1715 Småbarnsang/barneklubb

Søndag 05 1030 Bønnestund Søndag 05 1100 Gudstjeneste, Laila Sletten leder og Ellen Nordstrøm taler

Torsdag 16 1130 Andakt Nordøya Dagsenter, Mortensnes Torsdag 16 1900 Andakt Nord-Norges Kurbad

Mandag 06 1130 Andakt Kroken Sykehjem, med korpslederne/ kapteinene Rose T. og Matthew P.Nanang Mandag 06 Alphakurs

Fredag 17. Mai

Nasjonaldagen

1900

Åpent hus for alle korpsets medlemmer.

Tirsdag 07 1715 Småbarnsang/barneklubb

Ta med familien til en enkel kopp kaffe m.m.

Onsdag 08 1130 Hjemforbund/Formiddagstreff. Tema: ”Føtter” Torsdag 09 Bønnemøte Fredag 10 Åpent hus

Åpent fra kl 1100 til 1400

1800

Ellen og Knut lager et enkelt program.

1100 - 1300

Søndag 12 Bønnestund Søndag 12 Gudstjeneste

1900

VELKOMMEN!

1030 1100

5


Program for mai forts.:

KONSERT med

Pinse

Tromsø Brass

Søndag 19. mai Kl 1030 Bønnestund

Torsdag 23. mai

Gudstjeneste Kl 1100 Korpslederne Rose T. og Matthew P. Nanang leder og taler og Ruth Sommerhalder har innledning

Tirsdag 21 1715 Småbarnsang/barneklubb Onsdag 22 1130 Hjemforbund/Formiddagstreff. Tema: ”Kom og få kraft”

Følg med i avisannonse og oppslag på korpset Carl Fredrik Lund Ansvarlig

Fredag Åpent hus

24

1100-1300

Søndag 26 1030 Bønnestund Søndag 26 1100 Gudstjeneste, Alf Skogan leder og Knut Eidesen taler. Sanggruppa Glede deltar Mandag 27 1100 Andakt Kvaløysletta Sykehjem Mandag 27 1900 Alphakurs Tirsdag 28 1715 Småbarnsang/barneklubb Siste gang før sommeren Torsdag 6 Bønnemøte

30

1800


Program for mai forts.: Fredag Åpent hus

Søndag 16 1030 Bønnestund

31 1100 - 1300

Søndag 16 1100 Gudstjeneste med

Program for juni: Søndag 02 Bønnestund Søndag 02 Gudstjeneste

1030

DC Gro Merete Berg

1100

Mandag 03 1130 Andakt Kroken Sykehjem Mandag 03 1900 Alphakurs

JESUS, DEN STORE ØVERSTEPREST (Hebreerne 4,14–16) Prøvet i alt

Onsdag 05 1130 Hjemforbund/Formiddagstreff ”I Guds telt” Fredag Åpent hus

14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

07 1100 - 1300

Søndag 09 1030 Bønnestund Søndag 09 1100 Gudstjeneste, korpslederne/ kapteinene Matthew P. og Rose T. Nanang leder og taler Torsdag Bønnemøte

13

1800

Fredag Åpent hus

14

1100-1300 7


Velkommen til barneklubb på Bjørklund Et fritidstilbud for alle gutter og jenter mellom 1 og 6 år! Hver tirsdag fra kl 17:15 til 18:45 Vi samles til sang, lek, spill og hobby, sammen med mamma og/eller pappa. Til slutt slapper vi av med saft/kaffe/te og noe å bite i. Klubben drives i regi av Frelsesarmeen, Tromsø korps i lokalene på Bjørklund, Petersborggata 7. Kontakt: Vigdis Elvheim på tlf.: 918 58 756 eller Laila Sletten på tlf.: 958 08 420

Velkommen til babysang i våre lokaler i Grønnegata 97! Vi starter nytt kurs Høsten 2013 Kl 1100 - 1230 Et tilbud til mødre eller fedre som er hjemme i permisjon med en baby. Vi møtes hver torsdag over 10 ganger, vi synger og danser. Kontakt: Vigdis Elvheim på tlf. 918 58 756 8


Hjemforbund/Formiddagstreff Annenhver onsdag, mellom kl 1130 og 1300 har vi Hjemforbund/Formiddagstreff. Følg med i kalenderen på nettsidene, se i vårt medlemsblad eller annonse i avisa Nordlys. Du ønskes velkommen til sosialt samvær, andakt, enkel bevertning og utlodning. Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Hjemforbundet/formiddagstreffet er ledet av Jorunn Nordfjord. VELKOMMEN! Kontakt: Jorunn Nordfjord, mobiltlf. 994 03 505

Felleskristen morgenbønn: Tirsdager kl 0630-0730 på Frelsesarmeen Torsdager kl 0700–0800 i Formannskapsalen, Rådhuset. Sammen i lovsang og bønn for Tromsø Vi i Sammen i lovsang og bønn for Tromsø er glade for å minne om at vi fra og med 2009 har startet med felles KVELDSBØNN første tirsdag i måneden kl 1900-2030 i Frimisjonen sine lokaler.

9


Frelsesarmeen i Norge 125 책r

10


NB! Frist for ting som skal inn i neste Korpsnytt er 15. august. Frelsesarmeen Tromsø korps Postadresse: Postboks 878 9259 TROMSØ Hjemmeside/annonser

Besøksadresse: Grønnegt. 97

Korpset har fått egen hjemmeside. Her vil du kunne lese om hva som rører seg i vår menighet. Programmet finner du under kalender på forsida og ”Korpsnytt” ligger under ”Medlemsblad” i høyremenyen. Ellers vil du kunne lese om ting som er relevant for vår menighet. Webadressen er: http://www. frelsesarmeen.no/tromsoe. Se også annonser i avisene Nordlys og Tromsø.

E-post:. tromsoe@frelsesarmeen.no Telefon:

Bankkonto nr.: 4750 64 11404 Korpsledere/kapteinene Rose T. og Matthew P. Nanang Mobiltlf. Rose Matthew

11

77 68 31 82

40 44 18 74 40 44 51 84


12

Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Korpsnytt-april-juni-2013-1  
Korpsnytt-april-juni-2013-1  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Nord-Norge_divisjon/Troms_korps/PDF/Korpsnytt-april-juni-2013-1.pdf