Page 1

Informasjonshefte

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen  Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

       

Kontor Askeladden Arken Maurtua Trollstua Knøttene Turtelefon Vakttelefon

23039330 23039331 23039332 23039333 23039334 23039335 99080194 99079387

1


Med dette hefte ønsker vi å gi foreldre med barn i Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen svar på spørsmål som ofte blir stilt, men dere vil alltid være velkommen til å spørre om det er noe dere lurer på. Du vil finne følgende punkter omtalt: • Åpningstid • Ukerytmen • Dagsrytmen • Interne møter • Foreldrebetaling – faktura • Plassering av barnevogner • ”Barnas kasse” • Mat og drikke • Bursdagsfeiring • Klær • Merking av klær • Fravær • Syke barn i barnehagen

Åpningstider.

Barnehagen er åpen mandag til fredag kl 07.15-17.00. Unntatt er helligdager, jule- og nyttårsaften, 4 planleggingsdager i løpet av barnehageåret og tre uker i juli hvor barnehagen er stengt. Onsdag før påske stenges kl 12.00. Barnehagen stenger presis kl 17.00 og da skal alle barn og foreldre være ute av barnehagen. Fra 2. gang med for sent henting innenfor et kalenderår, påbeløper et gebyr på kr 200,- per påbegynte halvtime.

Ukerytmen.

I løpet av uken er det noen faste aktiviteter, enten avdelingsvis eller alle avdelinger sammen. Dette vil dere få opplysning om på avdelingen som deres barn går på.

2


Dagsrytmen • • • •

• • • •

07.15 Barnehagen åpner Frokost – barna har med matpakke, det serveres melk Aktiviteter ute / inne Formiddagsmat – barna har med matpakke, om ikke annet er opplyst på oppslag. Det serveres melk. Barna som skal sove legges Mellommåltid. Det serveres frukt. Aktiviteter ute / inne 17.00 Barnehagen stenger - personalet arbeidstid slutter.

Barnehagens kjernetid er fra ca kl 09.30-14.00 hver dag. Om barna kommer/hentes i dette tidsrom er det fint om dere gir beskjed. De fleste aktiviteter starter ca kl 9.30 om det ikke har vært oppslag om noe annet. Om dere kommer senere er det ikke sikkert at personalet har anledning å møte dere i garderoben, da de er opptatt med aktiviteten

Interne møter. Ledermøte Avdelingsmøte Personalmøte Husmøter

Ped.lederne og styrer avdelingspersonalet en gang i uken pr avdeling hele personalgruppen en gang pr måned på kveldstid faglig møte hvor hele personalgruppen deltar på skift

Foreldrebetaling – faktura.

En gang i måneden, unntatt juli, blir faktura på foreldrebetaling sendt på mail eller hengt i klypen på barnets plass i garderoben. Betalingsfrist står på fakturaen. Ved for sen betaling kan det påløpe purregebyr, og etter 1 måned kan barnehageplassen mistes.

Adresse og telefonnummer.

Barnehagen må til enhver tid har korrekt adresse og bydel hvor barnet bor og telefon/mobil nummer til foreldrene. Det blir utlevert et kartotekkort når barnet begynner i barnehagen. Dette må utfylles og leveres snarest. Ved endringer må det alltid sendes opplysning til barnehagen!

Informasjon.

En gang i måneden kommer ”Regndrypp” ut på hver avdeling. Der kan dere lese om måneden som er gått og planer for måneden som kommer. I tillegg er det viktig å følge med på oppslagene i garderoben, all felles informasjon blir hengt opp der. Gå gjerne inn på barnehagens hjemmeside og orienter dere. Hjemmesiden er ganske ny og det kommer stadig forbedringer.

Plassering av barnevogner.

Barnevogner kan settes under tak. Knøttene setter sine under taket i ”kjøkkenhagen” og Trollstua under taket i ”lille hagen”. Om dere ikke tar vognen med hjem om ettermiddagen og de står der over natten, er det på eget ansvar.

3


”Barnas kasse”

Det har gjennom mange år vært praktisert at alle barn betaler inn til ”Barnas kasse”. Pengene benyttes til f.eks transport på turer, teater/kinobilletter, osv. Det er opp til foreldrene, på årets første foreldrerådsmøte, å bestemme om de ønsker at dette systemet skal fortsette. Ordningen gir barnehagen mulighet til å gjøre aktiviteter sammen med barna som det ellers ikke ville være mulig å gjennomføre. På møtet i foreldrerådet blir det bestemt om ordningen ønskes opprettholdt og hvor stort beløpet skal være pr avdeling.

Mat og drikke.

Barna skal, om ikke annet er opplyst på oppslagstavlen i garderoben, ha med matpakke til hele dagen. Melk/vann serveres til alle måltider og litt frukt en gang om dagen. Det er mulig å ha med mat som skal varmes, da hver avdeling har mikrobølgeovn. MEN husk at dette ikke fungerer på tur!

Bursdagsfeiring

Barnehagen markerer bursdagen til hvert enkelt barn. Flagget henges ut og døren til avdelingen pyntes med ballonger og bursdagsplakat. Barnehagen serverer drikke og barnet/foreldrene har med noe å servere til feiringen. Vær snill å begrens det dere har med til feiringen.

Klær

Barna må til enhver tid være kledd etter årstiden. De er ute hver dag og det er viktig å være kledd etter forholdene. Det må til enhver tid være regntøy, gummistøvler og ekstra klær/skift tilpasset årstiden på barnets plass i garderoben/på badet. Ta jevnlig regntøyet med hjem til vask, det er ikke behagelig verken for barnet eller personalet å ta på skitten og sandet regntøy.

4


Merking av klær

Det er viktig at alle barnets eiendeler, som klær, sko, støvler, matboks/flaske, leker osv, er merket med barnets navn. Det er trangt om plassen i garderoben og det er lett å blande tingene. Barnehagen har bestillingslapper på navnelapper, spør på avdelingen. Det er også mulig å bestille på nettet, f.eks på ordre@dittnavn.no , www.navnelapper.no eller ordre@sabo.no

Barnas egne leker

Barna kan ta med en leke/bamse i barnehagen om de ønsker det. Når leke utvelges hjemme, vær snill og tenk på at det er små barn i barnehagen. Det er ikke tillatt å ha med noen form for lekevåpen Det er på eget ansvar at barna har med leker. Barnehagen kan ikke ta ansvaret for det og om det blir ødelagt/borte vil det ikke bli erstattet.

Fravær

Ved fravær ber vi dere gi barnehagen beskjed enten dagen før eller om morgenen. Det er fint om dere opplyser om det er fri eller om barnet er syk.

Syke barn i barnehagen

Når barnet er syk skal det være hjemme fra barnehagen. Dette både av hensyn til barnet selv, men også av hensyn til smittefaren for de andre barna. Det er viktig å gå ut fra barnets behov når det skal vurderes om barnet kan gå i barnehagen eller om det skal være hjemme. Husk at det er mye mer anstrengende for barnet i barnehagen enn om det er hjemme. Ta kontakt med personalet om du er i tvil om barnet kan gå i barnehagen. Januar 2012 Hilsen personalet i Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

5

Informasjonshefte  
Informasjonshefte  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Barnehager/Regnbuen/PDF/Informasjonshefte.pdf