Page 1

Faste tilbud:

Diverse Info:

Velferdskafeen er Sandnes korps sitt hovedtilbud for rusavhengige og andre vanskeligstilte i byen og nærmeste omegn. Onsdager kl. 12.00 -14.00 Besøkstjeneste. Korpsets diakonitjeneste ønsker å styrke arbeidet med å besøke folk i hjemmene, og har opprettet team av besøksverter som vil være med på dette. Ta kontakt med Aslaug Langgård som har ansvar for dette.

”Fri i Sandnes” 7. sept. Vi møter opp med Lanternen i Flintergata. Vi møter opp i uniformer/profiltøy for å markere Frelsesarmeen.

Samtale/sjelesorg: Ønsker du en samtale med diakonen eller en av lederne, vennligst ta kontakt.

Åpent Hus blir i oktober/november.

Program Sept. - okt. 2013

Medarbeidersamling 20-22. sept. På Thon hotell i Sandnes. Med fokus på korpset. Lederteamet er påmeldt. Gudstjeneste på korpset med kommandørene og flere. Landsinnsamlingen blir 28. sept. Vi skal stå på Kvadrat, Maxi og Ålgård.

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket. Vi tilbyr “suppe, såpe og frelse” i ord og handling - for å møte menneskelige behov. “Suppe” møter fysiske behov, “såpe” fokuserer på enkeltmenneskets verdighet, og “frelse” handler om å formidle Guds grenseløse kjærlighet.

Sandnes korps Hoveveien 8, Postboks 105, 4302 Sandnes Telefon: 51 66 21 76 / 51 62 27 42. E-post: sandnes@frelsesarmeen.no Sersjantmajor og kontaktperson: Torstein Sele Tlf. 959 71 737 Diakon: Kari Hansen - tlf. 993 03 389 Kontortid: Tirsdag, onsdag, torsdag kl.10.00-15.00. Kontonummer: 3260 30 94777

Korpset Vårt Program for Frelsesarmeen, Sandnes korps (menighet)


Program: September 2013 Hilsen fra lederteamet ”En sommer er over” - og for de fleste av oss har det vært en fin tid med ferie og fritid som føles godt etter en travel vinter og vår. Flere av oss har vært på kongress og på Kvås, begge deler til stor inspirasjon og oppbyggelse. Dessverre har en del slitt med sykdom og vonde ting, men oppi alt har vi opplevd at Gud er med. Nytt arbeidsår står for tur, og lederteamet og oss alle er klar for ny innsats for armeen og Guds rike. Alpha kurs er på gang, og vi vil oppfordre dere alle til å bli med i bønn nettopp for dette. Kristen tro handle om fellesskap. Det handler om å støtte hverandre og hjelpe hverandre, sammen vokse i tro, håp og kjærlighet. Det er mangt vi ikke behersker, men inspirerende å se hva som er mulig å få til sammen. Johannes 7.38: Den som tror på meg, fra hans indre skal det strømme levende vann. Torstein Sele

Uke 35: Søndag 01: Familiemøte kl.11.00. Annemarie Andersen og Brødremusikken Uke 36 Tirsdag 03: Hjemforbundsmøte kl. 18.30 m/Solveig Varland Torsdag 05: Alpha middag kl.19.00 Lørdag 07: ”Fri i Sandnes”. Kl. 11.00-15.00. Frelsesfryd deltar Søndag 08: Møte kl. 19.00. Bønn kl. 18.30 Lederteamet og Frelsesfryd Uke 37: Mandag 09: Bønnens time kl. 17.30. Fredag 13: Soldat– og tilhørigfest. Kl 19.00. Søndag 15: Møte kl.19.00. Bønn kl.18.30 Tale av Kari Hansen Brødremusikken Uke 38: Tirsdag 17: Hjemforbundsmøte kl. 18.30. Kari Hansen Søndag 22: Gudstjeneste kl.11.00. Kommandørene Kromenhoek m/flere. Frelsesfryd Uke 39: Mandag 23: Bønnens time kl. 17.30. Torsdag 26: De over 60 kl.15.00 Søndag 29: Møte kl 19.00 Bønn kl 18.30 Tale av Major Judith Johansen. Brødremusikken.

Program: Oktober 2013 Uke 40: Tirsdag 01 Hjemforbundsmøte kl. 18.30 Utlodning. Søndag 06: Familiegudstjeneste kl 11.00 Frelsesfryd Fornyelse av speiderløfte Uke 41: Mandag 07: Bønnens time kl. 17.30. Fredag 11: Høsttakkefest kl.18.00. Søndag 13: Møte 19.00. Bønn kl. 18.30 Tale Kari Hansen Frelsesfryd. Uke 42: Tirsdag 15: Hjemforbundsmøte kl.18.30. Gunvor Røyneberg Søndag 20: Møte kl.19.00. Bønn kl.18.30 Tale Olav P. Pettersen Brødremusikken Uke 43: Mandag 21: Bønnens time kl. 17.30. Fredag 25: Åpent Hus kl.19.00. Bønn kl.18.30 Søndag 27 Møte kl 19.00 Bønn kl 18.30 Tale Odd Løvdal Uke 44: Tirsdag 29: Hjemforbundsmøte kl.18.30 Astrid Frafjord Torsdag 31: De over 60 kl.15.00.

Faste grupper: Andaktsgruppa: Besøker alders-/ sykehjem tirsdager. Eget

Frelsesfryd Øvelse annenhver mandag kl.19.00 -oddetalsuker

Brødremusikken Øvelse annenhver onsdag kl.19.00 –parttallsuker

Hjemforbund -møte for kvinner - annen hver tirsdag kl.18.30

De over 60: Kl.15.00 hver siste torsdag i måneden.

Cellegrupper Flere cellegrupper er i gang. Nye kan startes.

Faste grupper J u n i o r: Familiespeiding: Første søndag hver måned.

Korpsetvrtsept okt 2013  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Vestre_divisjon/Sandnes_korps/KorpsetVrtsept.-okt.2013.pdf

Korpsetvrtsept okt 2013  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Korpsene/Vestre_divisjon/Sandnes_korps/KorpsetVrtsept.-okt.2013.pdf