GRAVIDA #28

Page 58

FOTOGRAF

FOREVIG LIVETS STORE BEGIVENHEDER ”Har gravidfotografering noget at gøre med bryllupsfotografering?”. Sådan spørger fotograf PETER DAHLERUP fra Nordsjælland og svarer selv: ”Næ, ikke hvis du tænker på, at man skal være gift for at være gravid, for det behøver man ikke. Faktisk behøver man slet ikke en mand for at blive gravid”. Men den flotte og smukke gravide kvinde kræver samme fotografiske kunnen som den smukke brud i sin brudekjole.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.