Page 1

KOREKCJA GĘSTOŚCI POWIETRZA nowa funkcja w wagach analitycznych

Działanie funkcji: Program umożliwia dwa sposoby wykorzystania procedury korekcji wyporności.

1. Wpisanie do pamięci wagi znanej wartości gęstości powietrza i znanej gęstości ważonej próbki. Po wpisaniu tych wartości program automatycznie wylicza współczynnik korekcyjny dla ważonej masy i spowoduje wyświetlenie skorygowanej masy próbki. Dla uniknięcia pomyłek wartość masy skorygowanej jest oznaczona specjalnym symbolem eksponowanym na wyświetlaczu i na wydruku. 2. Półautomatyczne wyznaczenie przez program wagi wartości gęstości powietrza i wpisanie znanej gęstości ważonej próbki. Cel funkcji: Aplikacja umożliwia korekcję błędów pomiaru masy podczas: 1. Ważenia materiałów o gęstości znacznie różniącej się od gęstości wzorca jakim waga była adiustowana. Standardowo waga jest adiustowana wzorcem stalowym o gęstości ~8.0g/cm3 lub mosiężnymi o gęstości ~8.7g/cm3. Jeżeli ważysz inne materiały należy uwzględnić poniższą zależność. Poniższy schemat pokazuje wielkości poprawek dla masy w zależności od gęstości ważonego materiału, zakładając gęstość powietrza jako stałą wartość 1.2 kg/m3. WYKRES WARTOŚCI POPRAWEK MASY ZE WZGLĘDU NA GĘSTOŚĆ WAŻONEGO MATERIAŁU ?W=0.8 g/cm3

14 13 ?W=1.0 g/cm3

12 11 10 9

?W=1.4 g/cm3

8 7 6

?W=2.0 g/cm3

5 4

Gęstość ważonego materiału

Wartość poprawki [mg]

15

Do wyznaczania gęstości powietrza stosowany jest specjalny zestaw dwóch wzorców masy. Jeden z nich jest wykonany ze stali nierdzewnej, drugi z aluminium. Na podstawie wskazań masy dla obydwu wzorców program automatycznie wylicza gęstość powietrza i po zaakceptowaniu przez użytkownika wyliczenia wartość zostaje zapisana w pamięci urządzenia. Później należy wpisać gęstość ważonej próbki do pamięci. Po wprowadzeniu tych wartości program automatycznie wylicza współczynnik korekcyjny dla ważonej masy i powoduje wyświetlenie skorygowanej masy próbki. Tak jak poprzednio wartość masy skorygowanej jest oznaczona specjalnym symbolem eksponowanym na wyświetlaczu i na wydruku. Procedura korekcji wyporności jest wyłączana i włączana z poziomu menu użytkownika. Procedura działa łącznie z innymi funkcjami wagi (doważanie, dozowanie itd.).

3 2

?W=4.0 g/cm3

1 ?W=8.0 g/cm3

0 -1 -2 0

?W=22.5 g/cm3 1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 Masa ważonej próbki [g]

2. Badania zmian masy próbki w czasie kilku godzin wówczas gdy masa próbki jest w miarę stała (niewielkie zmiany). Zakłada się wówczas, że znaczący wpływ na wynik końcowy mają zmiany gęstości powietrza, na który ma szczególny wpływ ciśnienie, temperatura i wilgotność.

Aby pomiary były wiarygodne należy znać, w zależności od warunków środowiskowych, metody pomiarui właściwości badanego materiału, gęstość powietrza w pomieszczeniu laboratorium oraz gęstość ważonego materiału.

RADWAG Wagi Elektroniczne www.radwag.pl · e-mail:radom@radwag.pl 26-600 Radom · ul. Bracka 28 · tel. (048) 384 88 00 · fax (048) 385 00 10 · Dział Sprzedaży (048) 366 80 06 ©2006 RADWAG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://radwag.pl/e-sklep/pliki/foldery/korekcja_wypornosci  

http://radwag.pl/e-sklep/pliki/foldery/korekcja_wypornosci.pdf?osCsid=1de1f5fc837b7612d593f641956bbc4f