Page 1

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE WITOLD LEWANDOWSKI 26-600 RADOM — ul. Bracka 28 tel. 048/384 88 00 — fax 048/385 00 10 e-mail: radom@radwag.pl — http://www.radwag.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent:

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski

Adres:

ul. Bracka 28, 26-600 Radom

Mikrowagi typu : MXA /1 ; MXA /F ; MXA /P MYA ; MYA /F ; MYA /P Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, Ŝe opisany powyŜej wyrób oznakowany znakiem CE jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw:

Dyrektywa 2004/108/EC Normy zharmonizowane: PN-EN 61326-1:2006

Dyrektywa 2006/95/EC Normy zharmonizowane: PN-EN 61010-1:2004

Z upowaŜnienia Dyrektora RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE - dr inŜ. Witolda Lewandowskiego

Radom 01.10.2009 ................................... Miejsce i data wystawienia

-----------8/1/09/PL

Pełnomocnik ds. SZJ Jacek Pilecki ........................................................... Stanowisko, imię i, nazwisko

......................... Podpis

http://radwag.pl/e-sklep/pliki/certyfikaty/deklaracja_mikrowaga  

http://radwag.pl/e-sklep/pliki/certyfikaty/deklaracja_mikrowaga.pdf?osCsid=b4b63c80cfbcd4c0dd50e329818f1f40

Advertisement