Page 1

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør

ØkonomiEftersyn


Tilfredsstillende resultat i et turbulent år

Kære aktionær! 2009 var et turbulent år for den finansielle sektor, og finanskrisen har sat sine spor. Med to bankpakker har staten forsøgt at vende den negative udvikling og igen skabe vækst i økonomien. Alligevel er der fortsat voldsom storm i den danske bankverden og mange udfordringer i at få vendt de dårlige konjunkturer.

Akvarel af Sallingsundbroen Årets kunstværk 2010 fra Salling Bank er en akvarel af Sallingsundbroen, udført af kunstneren Birte Mølgaard, Viborg. Birte Mølgaard er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding samt på AskouJensens Tegneskole på Ny Carlsberg Glyptotek. Allerede i 1935 udarbejdede FDM det første skitseprojekt til en bro over Sallingsund. Der skulle dog gå 55 år, inden Sallingsundbroen var en realitet. Først den 30. maj 1978 indviede Dronning Margrethe den 1717 meter lange bjælkebro, som kostede 221 mio. kr.

Det glæder mig derfor at kunne præsentere et overskud, der lever op til vores forventninger for 2009. Vi har en sund og kontrolleret udvikling i vores aktiviteter og basisindtjening. Uden store koncentrationer af risikofyldte engagementer – og med en stor spredning på både brancher og enkeltengagementer.

Vi forsøger altid at være på forkant og planlægge i god tid. Derfor gennemførte vi sidste år en større omstrukturering, hvor vi samlede flere af vores aktiviteter. Omstruktureringen har medført større effektivitet i vores arbejdsgange og en reduktion af medarbejdere. Allerede for 2010 vil det betyde væsentligt lavere omkostninger til personale og administration. Vi er glade for den loyalitet og det gode samarbejde, vi har med vores kunder og aktionærer og ser frem til et nyt og spændende år. God læselyst! Bankdirektør Peter Vinther Christensen

Det samlede resultat for 2009 er positivt, men selvfølgelig præget af de vanskelige forhold i samfundet og betaling til Bankpakke I. Vi forventer ligeledes et positivt resultat for 2010. Med Bankpakke II indgik vi aftale med staten om at få tilført ansvarligt lån på 65 millioner kroner. Allerede før finanskrisen brød ud, havde vi sikret tilstrækkelig kapital og likviditet til at opfylde den planlagte strategiske udvikling over de næste fem år. Men vi fandt det vigtigt at øge kapitalberedskabet for derved at kunne modstå eventuelle kommende effekter af finanskrisen og de dårlige konjunkturer. Vores indtjening på de primære bankaktiviteter er tilfredsstillende. Det samlede resultat er selvfølgelig præget at de dårlige konjunkturer og betaling til Bankpakke I. I år kommer der yderligere betaling til Bankpakke II.

Vi tænker langsigtet Som formand for bankens bestyrelse glæder det mig, at vi i en tid med finanskrise og vanskelige markedsforhold kan se, at vores strategiske beslutninger og vores måde at drive banken på, er de rigtige. I Salling Bank tænker vi langsigtet, og vi har en stabil forretning. Vi forstår at ændre og justere vores beslutninger, når forholdene omkring os forandrer sig. Derfor har vi en sund og veldrevet bank. Bestyrelsesformand Poul Østergaard Hansen

Udgives af Salling Bank. Layout: Fredskilde & Sørensen. Foto: Gert Laursen + private fotos. Journalist: Ronald Nielsen, Mediekontoret. Tryk: Arco Grafisk


Solen titter atter frem bag skyerne

Få op til

3,5 % i rente Sæt din opsparing i Salling Bank. Det er trygt. Sikkert. Og en god forretning. Vi rådgiver dig gerne om placering af dine indlån. Så det passer til dine ønsker og dit behov. Vælg mellem tre muligheder: • klar til at hæve • bundet i kort tid • bundet i lang tid Vi dækker dine behov. Med god service. Og til attraktive priser. Kontakt os allerede i dag - tlf. 97 52 33 66 eller mail: sb@sallingbank.dk.

Den globale økonomiske krise er langt fra overstået, men der er mange tegn på, at forbedringer er på vej.

Af områdedirektør Torben Strunge, Investeringsområdet

Solen er så småt ved at titte frem bag skyerne, og markederne har som altid taget forskud på glæderne med meget store afkast på både aktier og obligationer i det forgangne år. Vi forventer, at den globale recession er et overstået kapital, og at verden som helhed vil opleve en vækst på tre til fire procent i 2010, men med store forskelle mellem regioner og lande. Det har dog ikke været gratis at redde verden, og regningen skal betales på et tidspunkt.

USA på en knivsæg Amerikansk økonomi bevæger sig på en knivsæg. Økonomien er igen i vækst med massiv hjælp fra regeringen og centralbanken. Ledigheden er dog stadig stigende, og de amerikanske forbrugere er gået lidt i stå (efter amerikansk målestok). Når effekten af skattelettelser og de mange støtteordninger aftager, skal det vise sig, om opsvinget er selvbærende, eller om vi kommer

til at opleve et såkaldt ”double-dip” med ny recession. Vi skal være varsomme med at undervurdere dynamikken i den amerikanske økonomi, og vi forventer ikke, at USA vil opleve en ny recession i 2010. Det er vores forventning, at USA’s økonomi vokser med omkring tre procent i år, at det amerikanske boligmarked vil stabilisere sig, og at renten og inflationen fortsat vil være historisk lav. Udviklingen i den amerikanske dollar er på kort sigt forbundet med stor usikkerhed. På længere sigt forventer vi, at de enorme ubalancer på både statsbudget og handelsbalance vil føre til en svækket dollar.

Asien og Latinamerika klarer sig godt Bortset fra Japan, der blev ekstremt hårdt ramt, har de asiatiske økonomier indtil videre klaret sig overraskende godt under krisen. Vi forventer, at væksten i hele regionen bliver på syv procent i 2010, spændende fra tre procent i Japan til hele ti procent i Kina. Latinamerika har også klaret sig flot under krisen, og vi forventer, at denne region vil opleve en gennemsnitlig vækst på tre procent. >> Kunde & Bank Februar 2010

3


Europa - store forskelle fra land til land Eurolandene ventes i 2010 at få en gennemsnitlig vækst på to procent, med store forskelle fra land til land. Krisen har ramt eurolandene meget forskelligt. Den gennemsnitlige ledighed vil toppe omkring ti procent - højest i Spanien med hele 20 procent arbejdsløse. Der vil være uro omkring euroen i 2010, men vi forventer, at samarbejdet holder. For at sikre mod inflation på længere sigt ventes den europæiske centralbank at tage hul på en række rentestigninger inden årets udgang. Østeuropa har været hårdt ramt af krisen, og flere lande vil fortsat være i recession i 2010. Vi forventer en beskeden gennemsnitlig vækst for regionen på en procent. I den bedre ende venter vi at finde Rusland med en vækst på to til tre procent. I Schweiz venter vi en vækst på blot en procent - det halve af den ventede vækst i euroland. Vi forventer en gradvist svagere schweizerfranc i løbet af året.

Danmark Danmark er ekstra hårdt ramt af krisen, og vejen tilbage til normal vækst kan blive langvarig. Vi venter en beskeden vækst på en procent,

og en fortsat stigende ledighed, som kommer over fem procent i år. Ledigheden er dog fortsat langt under gennemsnittet i euroland. Med hjælp fra skattelettelser og ultralave renter på rentetilpasningslån ventes boligmarkedet at stabilisere sig i 2010. Rente og inflation forventes også i 2010 at forblive på et historisk lavt niveau, dog med mindre stigninger i løbet af året.

Godt aktieår i vente Generelt ventes 2010 at blive et godt aktieår med globale markedsafkast på ti til femten procent. De bedste afkast ventes i Asien og Latinamerika, men vi forventer også pæne afkast i USA og Euroland. Det danske aktiemarked ventes at give et afkast på omkring ti procent, med store forskelle fra aktie til aktie. Vi venter, at mange af de bedste og mest veldrevne virksomheder vil overraske markederne med flotte resultater og kursstigninger i løbet af året. Kunsten bliver som altid at spotte disse selskaber og styre uden om de selskaber, som overrasker negativt. Vi står naturligvis til rådighed med råd og vejledning om aktieudvælgelse.

Få mere ud af dit MasterCard Let din hverdag med et MasterCard fra Salling Bank. Og få del i et væld af nye muligheder. Både i Danmark og i udlandet: • kredit med et maksimum på op til 250.000 kr. • rentefri de første 45 dage • rejseforsikring • elektronikforsikring, hvis du vælger Guld eller Platinum kort • attraktive rabatter på en lang række varer • vælg selv afvikling i kroner eller procent. Har du et MasterCard med 100 % afvikling, så brug det som benzinkort. Men også, når du rejser, køber elektronik eller handler i forretninger med rabat. Kontakt os allerede i dag - tlf. 97 52 33 66 eller mail: sb@sallingbank.dk.


Virksomhed med vokseværk

A-Sport i Skive har på godt ni år udviklet sig fra en lille enkeltmandsvirksomhed til Danmarks tredjestørste leverandør af udstyr til motion, leg og idræt. Motion og bevægelse er vejen til et sundere liv. En af dem, der giver os mulighed for spændende fysisk aktivitet, er A-Sport i Skive. Virksomheden med base på Marienlystvej er på blot ni år blevet Danmarks tredjestørste leverandør af udstyr til motion, leg og idræt. Lige fra bolde og sjippetove til mål og de multibaner, der de seneste år er skudt frem rundt omkring i Danmark.

hans nu afdøde far, Gert Thomsen, oprindelig havde drevet virksomhed, men som stod tomme efter faderens sygdom. A-Sport kom rigtig godt fra start, så sortimentet blev hurtigt udvidet. Samtidig blev der brug for en mand mere. Og så for endnu en. Og endnu en. Sådan har tingene udviklet sig gennem årene. Stille og roligt.

men til brug inden for idræt, træning og aktiviteter i klubber, skoler, foreninger og institutioner over hele landet. Salget foregår via ni kørende salgskonsulenter plus staben på Marienlystvej samt over internettet.

Jævn og konstant vækst - Jo, det er faktisk gået over al forventning, konstaterer 40-årige Anders Thomsen, der i 2001 startede A-Sport som en enkeltmandsvirksomhed. I dag har han 22 ansatte. Anders Thomsen, der er skibonit med stort S, er udlært hos InterSport i Skive og arbejdede derefter i nogle år som kørende sælger af idræts- og motionsudstyr, inden han blev iværksætter. - Mit arbejdsområde var spændende. Men jeg trængte til nye udfordringer, så jeg fandt det naturligt at starte egen virksomhed inden for samme område, forklarer Anders Thomsen, der bruger Salling Bank både erhvervsmæssigt og privat.

Drager og bolde Hos et par grossister købte han en masse bolde og et stort parti drager. Anskaffede sig en computer og lærte sig selv at bruge både den og internettet. Og så gik han ellers i gang med at finde og bearbejde kundeemner, primært hos børnehaver og fritidshjem, blandt idrætslærere og andre med behov for bolde og drager. Det hele foregik fra de lokaler på H. C. Ørsteds Vej, hvor

- Min strategi har altid været en jævn, men konstant vækst, hvor medarbejderstaben er udvidet i takt med, at der er kommet flere kunder og dermed flere arbejdsopgaver. I gennemsnit er der ansat en ny medarbejder omkring hvert halve år, oplyser Anders Thomsen.

Da lokalerne på H. C. Ørstedsvej blev for små, byggede A-Sport for fire år siden nyt domicil på Marienlystvej. Men også her blev pladsen hurtigt for trang, så det var nødvendigt at etablere et fjernlager i lejede lokaler i den gamle Dantherm-fabrik på Jegstrupvej. - Det er ikke særligt rationelt at drive virksomhed fra to forskellige adresser. Til sommer flytter vi derfor virksomheden til en anden placering i Skive, hvor vi overtager et eksisterende bygningskompleks, oplyser Anders Thomsen.

Pannabaner – et nyt hit Da A-Sport startede, var der blot to produkter i sortimentet. I dag er der mange hundrede. Alle sam-

Hovedparten af produkterne købes hos eksterne producenter. Men i dag udvikler A-Sport også selv produkter og løsninger, der bliver fremstillet hos underleverandører. Det gælder primært multisportsbaner samt pannabaner, der ifølge Anders Thomsen bliver det helt store hit de kommende år. - Pannabaner er små lukkede baner, der bruges til tomandsfodbold. Et sjovt og tempofyldt spil, som det er underholdende både at spille og se på. Mange kender banerne fra street-football, men de dukker også op i stadig flere skoler, klubber og institutioner, slutter Anders Thomsen.

Kunde & Bank Februar 2010

5


Tilfredsstillende resultat, men krisen præger stadig billedet

Selv om der er mange udfordringer med finanskrise og dårlige konjunkturer, kan vi præsentere overskud, god likviditet og øget solvens. Årets resultat Resultatet før skat er et overskud på 2,1 mio. kr. Resultatet lever op til det forventede og anses derfor som tilfredsstillende under hensyntagen til de historisk vanskelige markedsforhold. Vi forventede ved indgangen til 2009 en stigende indtjening på rente- og gebyrindtægter, moderat omkostningsstigning, positive kursreguleringer og en lavere nedskrivningsprocent. Alt i alt forventede vi et positivt resultat før skat i 2009. Resultatudviklingen før kursreguleringer og nedskrivninger samt betalinger til Bankpakke I er højere end oprindeligt forventet, hvilket skyldes den samlede virkning af en forbedret bruttoindtjening kombineret med gennemførte omkostningsbesparelser. Bankpakke I har reduceret resultatet med 10,6 mio. kr. før skat.

Resultatudviklingen Netto rente- og gebyrindtægter udviser en fremgang på 13,5 mio. kr., eller 13 % i forhold til sidste år. Netto renteindtægter er steget som følge af aktivitetsstigninger og en forøget rentemarginal på grund af stigninger i kreditrisikopræmierne. Gebyr- og provisionsindtægter er steget på grund af forøgede garantiprovisioner og højere finansieringsaktivitet på boligområdet, mens indtjeningen på værdipapirhandel er i samme niveau som sidste år. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et plus på 10,4 mio. kr.

mod et minus på 1,9 mio. kr. sidste år. I sidste års kursreguleringer indgik engangsindtægter på 8,9 mio. kr. fra en ændret Totalkreditaftale. Sidste års ordinære kursreguleringer var derfor negative med 10,8 mio. kr. Udgifter til personale og administration er på 89,8 mio. kr. mod 87,1 mio. kr. i 2008. Stigningen på 2,7 mio. kr. er mindre end forventet som følge af gennemførte besparelser. Ultimo november er der foretaget en omfattende omstrukturering af banken. Det er besluttet at samle

vores udenbys aktiviteter i Viborg og at samle vores aktiviteter i Skive i hovedkontoret, hvilket medfører en nedlukning af den fysiske afdeling i Egeris i starten af januar 2010. Den samlede effekt af omstruktureringen er en betydelig personalereduktion. Som en konsekvens heraf er der foretaget afskedigelser. En række af vores medarbejdere går på pension i de kommende år, og dette, sammen med anden naturlig afgang, vil medføre en yderligere reduktion i medarbejderstaben, hvilket der med omstruktureringen er banet vej for. Den negative udvikling i konjunkturerne har medført, at nedskrivninger på udlån m.v. er forøget med 14,1 mio. kr. i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse - beløb i 1.000 kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter

2009 124.379 41.290 83.089

2008 138.042 62.989 75.053

Udbytte af aktier m.v. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og provisionsindtægter

763 38.160 4.636 117.376

575 31.821 3.614 103.835

Kursreguleringer Afgivne driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat før skat

10.439 286 89.794

-1.934 99 87.093

2.074 6.572 27.518 2.143

1.989 2.140 13.422 -2.644

Skat Årets resultat

-162 2.305

-980 -1.664

2.305 0

-1.664 0

Overskudsfordeling: Henlagt til egenkapitalen Heraf foreslået udbytte


med ret til fremmøde på generalforsamlingen er onsdag den 5. marts 2010. Den fulde regnskabsmeddelelse kan Regnskabschef Ole Finderup

Sund og kontrolleret vækst Vi har igennem mange år haft en sund og kontrolleret vækst. Vores udlån er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher og enkeltengagementer. Udlån er steget med 149 mio. kr., svarende til 11 % i forhold til sidste år. Af væksten skyldes 92 mio. kr. omlægning af garanterede lån til lån i egne bøger i årets løb. Indlån er steget med 120 mio. kr., svarende til 8 % i forhold til sidste år. Indlån er 145 mio. kr. større end udlån. Likviditeten er stærk med et overskud på 164 % i forhold til lovkravet. Solvensen er på 16,8 % mod 14,1 % sidste år og kernekapitalen er på 11,7 % mod 8,6 % sidste år.

Forventninger Vi opererer med langsigtede planer for en fortsat sund og afbalanceret vækst i forretningsomfang, indtjening og kapitalbase. I 2010 forventer vi en uændret indtjening på rente- og gebyrindtægter og et fald i omkostninger. Vi forventer positive kursreguleringer på et lavere niveau end i år samt et begrænset fald i nedskrivningsprocenten. Alt i alt forventer vi et positivt resultat før skat i 2010.

Generalforsamling Vi afholder generalforsamling i Kulturcenter Limfjord, Skive den 16. marts 2010 kl. 17.30. Tilmelding til generalforsamlingen foregår i perioden 24. februar til 11. marts 2010. Sidste frist for køb af aktier

du finde på vores hjemmeside www.sallingbank.dk. Årsrapporten foreligger den 8. marts 2010.

Balance Aktiver – Beløb i 1.000 kr. 2009 2008 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 209.987 121.702 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 125.828 314.089 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1.556.228 1.406.877 Obligationer til dagsværdi 205.872 109.463 Aktier m.v. 69.419 58.835 Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. 658 658 Grunde og bygninger i alt (domicilejendomme) 24.413 26.105 Øvrige materielle aktiver 4.367 5.602 Aktuelle skatteaktiver 0 4.045 Udskudte skatteaktiver 6.493 5.849 Andre aktiver 20.063 23.244 Periodeafgrænsningsposter 2.801 2.155 Aktiver i alt 2.226.129 2.078.624 Passiver – Beløb i 1.000 kr. 2009 2008 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 135.454 186.881 Indlån og anden gæld 1.700.693 1.580.523 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 1.976 440 Andre passiver 43.385 41.403 Periodeafgrænsningsposter 44 24 Gæld i alt 1.881.552 1.809.271 Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 6.503 6.020 Hensættelser til tab på garantier 5.582 1.451 Hensatte forpligtelser i alt 12.085 7.471 Efterstillede kapitalindskud 164.358 100.000 Egenkapital Aktiekapital 30.000 30.000 Overført overskud eller underskud 138.134 131.882 Egenkapital i alt 168.134 161.882 Passiver i alt 2.226.129 2.078.624 Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser – Beløb i 1.000 kr. Garantier m.v. Andre eventuelle forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Solvensprocent Kernekapitalprocent

2009 478.890 1.572 480.462

2008 518.380 1.594 519.974

16,8 % 11,7 %

14,1 % 8,6 %

Kunde & Bank Februar 2010

7


Når du går, gavner det både helbred og humør

Pasningsgaranti for din pensionsopsparing

En pasningsgaranti for din pensionsopsparing. Sådan beskriver vi Aktiv Depotpleje Pension, der indgår i det ØkonomiEftersyn, som vi tilbyder vores kunder.

Salling Bank blev vinder af

Gang og løb har samme effekt

holdkonkurrencen i lokal

Skridttæller-konkurrencen var arrangeret i samarbejde mellem Skive City og Skiveegnens Erhvervsog Turistcenters projekt SundhedsKRAM, der har fokus på fire faktorer, som har betydning for vores sundhed: Kost, rygning, alkohol og motion.

Skive-dyst om at gå flest skridt. Bankbetjent Laust Kibsgaard blev nummer to i den individuelle konkurrence. - Jeg vidste godt, at jeg tager rigtig mange skridt hver eneste dag. Men at det bliver til i alt 16-18 kilometer om dagen, det kom alligevel bag på mig. Ordene er Laust Kibsgaards. Han er bankbetjent i Salling Bank og den af bankens medarbejdere, der dagligt tager de fleste skridt. Det blev dokumenteret gennem den skridttæller-konkurrence, som gennem tre uger i december fandt sted blandt medarbejderne hos femten virksomheder på Skiveegnen. Til konkurrencen taltes alle de skridt, som deltagerne tog, både på arbejde og i fritiden. Føtex-medarbejderen Thomas B. Andersen blev en suveræn vinder med gennemsnitligt 28.411 skridt pr. dag. Det svarer til 24-25 kilometer. Ind på en flot andenplads kom Laust Kibsgaard med gennemsnitligt 20.216 skridt om dagen. Laust Kibsgaard kunne samtidig glæde sig over, at han til daglig er omgivet af nogle af Skiveegnens flittigste vandrere. Salling Bank vandt nemlig holdkonkurrencen, da bankens medarbejdere i gennemsnit havde gået det største antal skridt.

Ifølge erhvervs- og turistcentrets sundhedskonsulent Louise Gravers Andersen forbrænder du lige så meget ved at gå for eksempel ti kilometer som ved at løbe den samme distance. Et synspunkt, der falder godt i tråd med Laust Kibsgaards opfattelse.

Tidlig travetur - Hver morgen inden jeg går på arbejde, tager jeg en rask travetur på fire til fem kilometer. Altid samme rute: Fra mit hjem i midtbyen, ud ad Sallingstien og ned mod Skive Å - og så tilbage igen. Det er en dejlig start på dagen: Motion, frisk luft og store dele af året også både fuglesang og måske et rådyr eller en hare, der springer forbi. - Jeg er overbevist om, at det gavner dit helbred, når du går sådan en tur. Og humøret, det bliver helt sikkert også bedre, siger Laust Kibsgaard, som på grund af den strenge vinter har måttet drosle midlertidigt ned på morgen-vandreturene.

- Der er et ordsprog, som siger, at du ikke skal lægge alle dine æg i samme kurv. Det gælder også for pensionsopsparing. Her er spørgsmålet blot, hvilke af de mange tusinde kurve du skal vælge, og hvornår du skal skifte mellem de enkelte kurve. Hvor stor en del af pensionsopsparingen skal du sætte i aktier og hvor meget i obligationer? Og hvilke aktier og hvilke obligationer skal du vælge? Det kan være svært at afgøre for den enkelte kunde. Derfor tilbyder vi at løse denne opgave gennem Aktiv Depotpleje Pension, fortæller områdedirektør Torben Strunge fra Salling Bank. - I tæt samarbejde med kunden fastlægger vi den investeringsprofil, som passer til ham eller hende. Det sker blandt andet ud fra kundens risikovillighed og tidshorisont. Der er jo stor forskel på, om du er 30 år og har udsigt til at skulle være på arbejdsmarkedet de næste 30 til 35 år, eller du er 58 og snart kan gå på efterløn.


Tre mangeårige medarbejdere på efterløn

Ved årsskiftet har Salling Bank sagt farvel til tre mangeårige medarbejdere, som har valgt at gå på efterløn. De har alle haft hele deres arbejdsliv hos Salling Bank.

Viktor Flodgaard

Finn Holmstrøm

Philip M. Knudsen

Viktor Flodgaard, Dommerby, begyndte som elev i Salling Bank i 1966. I 1974 blev han udnævnt til fuldmægtig og samtidig fast tilknyttet erhvervsafdelingen.

Finn Holmstrøm, Glyngøre, blev elev i Salling Bank i 1968. I 1978 blev han fuldmægtig og i 1987 prokurist og samtidig leder af privatkundeafdelingen. Ud over at gennemføre relevante bankkurser uddannede Finn Holmstrøm sig også til merkonom i finansiering, han har læst ejendoms- og erhvervsjura og var Salling Banks ansvarlige i lånesager gennem Totalkredit. I januar 2008 valgte Finn Holmstrøm at træde tilbage som afdelingsleder for at kunne hellige sig kundeopgaver i stedet for ledelsesmæssige opgaver. I sit otium vil Finn Holmstrøm blandt andet spille golf og dyrke sin interesse for naturen.

Philip M. Knudsen, Skive, blev elev i Salling Bank i 1966. Han arbejdede oprindelig i kundeleddet og fungerede i nogle år som direktionssekretær. I 1987 blev han bankens administrationschef. Her havde han ansvar for blandt andet personale, it og organisation samt for bankens ejendomme, herunder de mange ombygninger, der er sket gennem årene.

størst mulige afkast. Det kan vi blandt andet dokumentere ved en gennemgang af de seneste syv års afkast.

Her kunne Salling Bank for pensionsmidler med lav risiko præstere et afkast på 32,7 %. For midler med almindelig og høj risiko var afkastene henholdsvis 33,9 og 37,6 %.

Her var hans arbejdsopgaver primært i tilknytning til landbrugsområdet. I forbindelse med oprettelsen af Totalkredit virkede han også som vurderingsansvarlig. I en periode var Viktor Flodgaard medlem af bestyrelsen for Salling Bank, indvalgt af sine kolleger. Som efterlønner vil Viktor Flodgaard blandt andet få bedre tid til sine børnebørn, til sommerhuset samt til at rejse.

Jo yngre du er, desto større aktieandel kan du have. Og jo mere du nærmer dig pensionstidspunktet, desto mindre risiko bør du løbe, så du ikke bliver ramt af pludselige kursfald, lige før du skal bruge pengene. - Når investeringsprofilen er blevet fastlagt, sørger vi for at investere kundens pensionsmidler. Kunden får et langsigtet afkast, der svarer til hans eller hendes risikovillighed, siger Torben Strunge.

Flotte afkast Salling Bank er god til at investere pensionsmidler, så kunderne får de

For pensionsmidler med lav risiko har det årlige afkast været på gennemsnitligt 5,3 %. For midler med almindelig risiko var det årlige afkast i snit på 6,6 %. Og for midler med høj risiko var afkastet på 9,7 % i gennemsnit. I beregningen indgår også 2008, der for alle investorer verden over var et rædselsår med store negative afkast. Det gjaldt også Salling Bank. Til gengæld rettede situationen sig gevaldigt op i 2009.

Philip M. Knudsen vil blandt andet bruge fritiden på børnebørnene, på lystfiskeri samt på ombygning af huset på Bellisvej. Han og hans hustru planlægger flere længere rejser. Blandt andet skal de til New Zealand i foråret 2010.

Du kan indgå en aftale om Aktiv Depotpleje Pension, når din pensionsordning har en startværdi på mindst 100.000 kr. Og du skal have en investeringshorisont på mindst fem år. Er du interesseret i Aktiv Depotpleje Pension, så kontakt os allerede i dag på tlf. 97 52 33 66, eller pr. mail: sb@sallingbank.dk. >> Kunde & Bank Februar 2010

9


Salling Bank giver dig tryghed og overblik

Dygtige til at få mine pensionsmidler til at yngle - Jeg må tage hatten af for investeringsrådgiverne i Salling Bank. De er dygtige til at få mine pensionsmidler til at yngle. Det siger Steen Overmark Jensen, der er indehaver af Spar Super på Rosenbakkken i Skive. Han var blot 22 år, da han overtog minimarkedet, som han nu har drevet i 23 år. Gennem alle årene har han været kunde i Salling Bank, hvor han blandt andet har en aftale om Aktiv Depotpleje Pension. - For os, der ikke arbejder med investering til daglig, er det både svært og tidkrævende selv at sikre den bedst mulige forretning af vores pensionsmidler. Derfor har jeg valgt Aktiv Depotpleje Pension. Denne løsning giver mig tryghed for, at professionelle passer og plejer min pensionsinvestering, så den matcher netop mine ønsker og mine behov. Så kan jeg bruge kræfterne på noget andet, for eksempel at passe min forretning, siger Steen Overmark Jensen. - Jeg er imponeret over, hvor godt et afkast jeg har fået af min pensionsopsparing. Det varer endnu en del år, inden jeg når efterlønsog pensionsalderen, og derfor har jeg en lang investeringshorisont. Den holdt jeg heldigvis fast i i 2008, hvor mine aktier faldt meget i værdi - men det gjaldt jo aktier over hele verden. En stor del af tabene i 2008 blev vundet ind allerede i 2009, siger Steen Overmark Jensen.

Vi har alle vores ønsker og drømme. Om et godt liv, først og fremmest. Men også om mere konkrete ting. En ny bil, en tilbygning til huset, start af egen virksomhed, en stor familiefest eller måske en familieforøgelse. Samtidig har vi også behov for tryghed og fast grund under fødderne. En af forudsætningerne herfor er, at vi har et godt overblik over vores økonomiske situation. Ikke blot her og nu, men også i de kommende mange år. Det er udgangspunktet, når vi sammen med kunden finder de løsninger, der dækker de aktuelle behov. Mange har allerede benyttet sig af denne mulighed, enten ved at kunden selv har henvendt sig i banken, eller på vores opfordring. - Vores mål er at være i dialog med kunderne minimum en gang om

Dine muligheder Salling Banks rådgivning tager udgangspunkt i følgende: Opsparing & Investering Vi hjælper dig til at få mest muligt ud af din opsparing med baggrund i dine ønsker. Er du til spænding og risiko, eller er sikkerheden vigtigst? Kan din opsparing være bundet i lang tid, eller skal du kunne hæve den med det samme? Vi har et bredt udbud af produkter, der dækker netop dine behov.

året. Drømme og behov ændrer sig løbende. En ung børnefamilie har andre behov og som regel også andre drømme end et ægtepar, der nærmer sig efterløns- og pensionsalderen. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den aktuelle situation, uanset hvor du befinder dig i livet, siger områdedirektør Ole Andreassen fra Salling Bank.

Hele vejen rundt Salling Banks rådgivning tager udgangspunkt i følgende: • Opsparing & Investering • Lån • Bolig • Forsikring • Pension & Liv • Nem hverdag

Lån Ny bil, en rejse, nyt tv eller ny uddannelse. Vi finder en løsning, der kan opfylde dine drømme. Vi kan også hjælpe dig, hvis du har brug for lidt fleksibilitet i din hverdag.

Bolig Vi hjælper dig ved køb og salg af din bolig, eller hvis tiden er til forandringer. Din bolig er også en attraktiv brik i din øvrige økonomi.

Forsikring Vi hjælper dig til at få de forsikringer, som matcher dine behov. Ønsker du et nemt overblik, er det en fordel for dig at have samlet alt, hvad der har med økonomi at gøre, på ét sted.


ØkonomiEftersyn har givet os ekstra tryghed

- Den store fordel ved Salling Banks rådgivning er, at vi kommer hele vejen rundt. Hvis en kunde for eksempel har behov for et lån, eller overvejer at købe egen bolig, vil det ofte også have indflydelse på andre dele af vedkommendes økonomi. Det er ikke en isoleret disposition, men en del af en større helhed. Og netop helheden – det samlede overblik – er for både kunden og banken en af de store fordele. - Overblikket er nemlig med til at give tryghed for den enkelte kunde. En vished om, at der er styr på økonomien, så han eller hun er fri for evindelige økonomiske spekulationer og i stedet kan koncentrere sig om alt det, livet i øvrigt har at byde på, slutter Ole Andreassen. Er du interesseret i et ØkonomiEftersyn, så kontakt os på tlf. 97 52 33 66 eller pr. mail: sb@sallingbank.dk.

Pension & Liv Er du og din familie sikret, hvis en i familien går bort eller mister sin arbejdsevne? Hvad er dine muligheder, når du ikke ønsker at være på arbejdsmarkedet mere? Vi kan give dig overblikket og supplerer med løsninger, der giver dig og din familie den nødvendige tryghed.

Nem hverdag Er du til høj service, eller vil du helst klare det hele selv. Vi har løsningen, der dækker dine ønsker. Læs mere på vores hjemmeside www.sallingbank.dk under Privat.

- Vi har aldrig haft så godt overblik over vores samlede økonomi, som efter at vi for nogle måneder siden blev kunder i Salling Bank, fastslår ægteparret Lissy og Leif Kaalund fra Durup. Lissy Kaalund er ansat i Lægehuset i Roslev. Leif Kaalund er deltidsefterlønner og deltidsansat som offset-trykker hos Salling Bogtrykkeri. - Det er nok de færreste, der skifter bank i vores alder. Men vi var ikke tilfredse med den service, vi fik i vores tidligere pengeinstitut. Derfor skiftede vi til Salling Bank, hvor vi har fået en fantastisk god modtagelse. Især er vi glade for det ØkonomiEftersyn, som vi hurtigt blev inviteret til. Det var en hyggelig og

afslappet snak, men også meget grundig. I løbet af en times tid kom vi rundt om hele vores økonomi, herunder efterløn og pension. - Vi har ingen planer om større lån eller investeringer. Det, som betyder mest for os, er, at vi kan blive boende i vores hus, lige så længe vi kan overkomme at passe det. På forhånd regnede vi med, at det nok også kunne lade sig gøre rent økonomisk, men det var nu rart at få bekræftet, at det også forholdt sig sådan. Det har givet os lidt ekstra tryghed i hverdagen, siger Lissy og Leif Kaalund.

ØkonomiEftersyn er guld værd - For os “almindelige” mennesker er det utrolig svært at overskue det væld af finansielle produkter, som i dag findes på markedet. Desto vigtigere er det at have en bank, hvor du kan få reel og troværdig rådgivning, og her har vi rigtig gode erfaringer med Salling Bank, siger Alexia og Peter Skov Johansen fra Skive. Alexia Skov Johansen er ansat i dametøjsforretningen A&G i Skive. Hendes mand arbejder som systemudvikler og projektleder hos B.V. Electronic A/S i Skive.

- Vi har med passende mellemrum fået foretaget et Økonomi Eftersyn. Det er et alle tiders tilbud, som vi gerne vil anbefale andre, lyder det fra ægteparret - Økonomi Eftersynet har givet os et godt overblik over vores samlede økonomi, gjort os i stand til bedre at kunne vælge mellem de mange forskellige finansielle muligheder og dermed givet større tryghed i vores hverdag. Det er guld værd. Ikke mindst i denne tid, hvor der ellers er så mange usikkerhedsfaktorer, siger Alexia og Peter Skov Johansen.

Kunde & Bank Februar 2010

11


4 dages billet Kun 900,Spar 195,-

Køb dine Skive Festival billetter i en af Salling Banks afdelinger til en favorabel pris. Vi har 1.000 billetter, som vi sælger fra den 25/2 2010. Tilbudet er gældende, så længe lager haves.

Nørre Vosborg - en gammel herregård med nye muligheder Søndag den 30. maj 2010 Nørre Vosborg har gennemgået en omfattende restaurering og er blevet en arkitektonisk perle med en fantastisk beliggenhed på grænsen mellem hav og hede. Et nationalt kulturklenodie med rødder 700 år tilbage i tiden. Spis i nordfløjen fra 1600-tallet og se herregården som nu er indrettet som hotel og kultursted med herregårds-restaurant og -cafe samt kursus- og festlokaler. Nørre Vosborg byder på oplevelser både ude og inde for alle generationer.

Dagens program Kl. 9.45 Afgang fra Skive med bus Kl. 11.00 Rundvisning på Nørre Vosborg, Vemb Kl. 12.30 Frokost. Lækker buffet på Hotel Nørre Vosborg Kl. 14.15 Afgang med bus mod Skive Kl. 15.15 Ankomst Skive

Pris pr. person 280 kr. Prisen inkluderer bus, rundvisning og frokostbuffet. Drikkevarer er for egen regning.

Læs mere på www.sallingbank.dk

Kunde & Bank nr. 1  
Kunde & Bank nr. 1  

Februar 2010