Skulpturer i Frederikshavn Kommune

Page 1

SKULPTURER i

FrederikshavnKommune

Det er dog vores ambition på sigt at udbygge materialet med yderligere informationer og billedmateriale, så det kan danne grundlag for f.eks. byvandringer eller bruges som undervisningsmateriale.

Birgit S. BorgmesterHansen

Forord

Hæftet har været efterspurgt gennem længere tid af både fastboende og turister, som er blevet nysgerrige eller fascinerede efter tilfældige møder med kunsten. For hvad mon det her er for en skulptur? Hvad er historien bag? Og hvem mon kunstneren er? Kunsten i vores kommune er mangfoldig. Både hoved- og oplandsbyer er rigt forsynede med kunstneriske oplevelser. Når vi bevæger os rundt i bybilledet, kan vi overalt glæde os over gode og inspirerende værker. Det gælder bare om at holde øjnene åbne. Hæftet er ikke fuldstændigt. Langt fra. Undervejs har vi været nødt til at skønne. For hvad er kunst? Som rettesnor har vi valgt at medtage både offentligt ejede og private kunstværker, der er opstillet i byrummet og til enhver tid kan beses. Mindesten og andre former for udendørs udsmyk ninger er medtaget i det omfang, hvor vi har skønnet det relevant. Nogle steder står mange skulpturer samlet på et lille område, og her har vi været nødt til at begrænse os og udvælge dem, som vi opfatter som de væsentligste. Værkerne skal som udgangspunkt være udført af en anerkendt kunstner, men nogle gange er det bare ikke det, der gør, at vi omfatter noget som kunst. Hæftet skal se som en appetitvækker. Det er herefter op til beskueren at gå på biblioteket eller entrere google for yderligere oplysninger om værkerne og kunstnerne.

God fornøjelse med kunsten i vores dejlige kommune. Der ligger masser af gode historier derude og venter!

Det er mig en stor fornøjelse at kunne præsentere dette lille hæfte, som er en oversigt over udendørs kunst i Frederikshavn Kommune.

Skipper Frederikshavnsvej Hø ensve Chr Xs Vej SctLaurentiiVej Fyrvej 09 06 08 07 01 11 12 13 16 21 10 15 17 23 05 03 25 26 27 28 3029 19 20 22 04 31 32 33 34 38 35 39 36 40 37 1824 14 SKAGEN Skag ensvej Gå dbove 41 44 42 43 Skagensvej Strandbyvej Tuenvej 49 48 45 46 47 5254 53 51 50 Hjørringvej Nø regade K nivhol t ve j Sunderbovej Skagensvej Skagensvej Strandbyvej Tuenvej Havnepladsen Europavej gade Skipper 93 94 97 89 87 90 91 96 88 92 8695 77 76 75 71 72 73 80 78 74 83 84 85 82 81 79 49 48 45 46 47 5254 53 51 50 57 56 55 59 58 60 61 69 6870 67 66 65 64 63 62 ÅLBÆK ELLING STRANDBY H ørringve Brønderslevvej 126 127 128 129 ØSTERVRÅ 02 01

Solbækvej Aalborgvej F r ederikshavnsvej 116 112 113 114 117 118 119 120 121 122 115 123 DybvadOmfartsvej 123 125124 F r ederikshavnsvej MøllehusAlle Gærumve Hjørringvej Nø egade K n vh o ve Sunderbovej vej Understed Havnepladsen Europavej gade Skipper 110 111 93 94 97 89 87 90 91 96 88 92 8695 77 76 75 71 72 73 80 78 74 83 84 85 82 81 79 57 56 55 59 58 60 61 69 6870 67 66 64 63 62 106109 107 108 102 103 104 101 100 99 98 105 112 SÆBYFREDERIKSHAVNDYBVAD SkagenIndholdsfortegnelse 6 Grenen Skagen 22 Ålbæk 28 Strandby 30 Elling 34 Frederikshavn 38 Frederikshavn Syd 58 Sæby 66 Dybvad 72 Østervrå 74

Frederikshavnsvej Højensvej Chr. Xs Vej Sct.LaurentiiVej 09 06 08 07 01 11 12 13 16 21 10 15 17 23 05 03 25 26 27 28 3029 19 20 22 04 31 1824 14 02 SKAGEN 6 | Skagen

Mindesten for Thygeson | 1908 Ukendt GammelkunstnerLandevej, Klitplantagen 01 Kæmpe Kompasrose | 2019 Ingvar SolnedgangspladsenCronhammar 02 Skagen | 7

Skagens Byvåben | 2016 Skagen RundkørselenRotaryklubindtil Skagen 03 Tre fisk | 2000 Palle SkagenMørkgenbrugsplads 04 Koglen | 1993 Gerda Thune Andersen Kirkevej 31 05 8 | Skagen

Hvile | 1993 Sven Danelund Hans Baghs Vej 27 06 Brolægggerjomfru | 2020 Niels Helledie Hans Baghs Vej 27 07 Mindesten for Byfoged Lund | 1908 P. S. ByfogedskovenKrøyer 08 Skagen | 9

Light Tower | 2013 Aslak Vibæk og Peter Døssing Kuttervej 13 09 Fisker og dreng | 1989 Poul Erland Sct. Laurentii Centret 10 10 | Skagen

Mindesten for befrielsen | 1968 Ejnar SkagenBorgRådhus 12 Fisk | 1993 Tove SkagenOlafssonRådhus 11 Skagen | 11

Redningsmanden | 1932 Anne Marie Carl Nielsen Skagen Havn 15 Tegn | 1993 Frede SkagenTroelsenRådhus 13 Maritimt mindesmærke | 1950’erne Ukendt kunstner Skagen Rådhus 14 12 | Skagen

2x Jacobsen | 1990 Robert Jacobsen Vestre Strandvej 12 16 Mindetavle 8 omkomne fiskere | 1866 Andreas Paulsen Skagen Kirke 17 Skagen | 13

De blev derude | 1948 Sven SkagenBovinKirkegård 18 14 | Skagen

Mindesten for P. S. Krøyer | 1909 Th. SkagenBindesbøllKirkegård 19 Mindesten for Lars Kruse | 1894 N. SkagenHolmKirkegård 20 Skagen | 15

Vandkunst | 2001 Poul TorvepladsenWinther 21 16 | Skagen

Stort sten relief | 1993 Steen KappelborgSørensen 22 Uden titel | 1998 Edgar HolstvejFunch 23 Skagen | 17

Stenbuste af Thorvald Bindesbøll | 1937 Kai SkagenNielsenMuseum 24 Michael Ancher og P. S. Krøyer | 1910 Lauritz Tuxen Skagen Museum 25 18 | Skagen

Den lille Havfrue | 1985 Axel SkagenLocherMuseum 26 Christian Krohg | 1951 Waldemar S. Dahl Skagens Museum 27 Skagen | 19

Mindesten for Daphnes forlis | 1884 Christian Carl Peters Rundkørslen Daphnesvej 1A 29 Buste af Degn Brøndum | 1990 Svend AnchersvejDanelund3 28 20 | Skagen

Statue af Anna Ancher | 1939 Astrid MarkvejNoack2 31 Metal på granit | 2005 Poul Winther Sct. Laurentii Vej 2 30 Skagen | 21

Sct.LaurentiiVej Fyrvej 21 23 25 26 27 28 3029 22 31 32 33 34 38 35 39 36 40 37 24 GRENEN 22 | Grenen Skagen

Uden titel | 1980 Edgar GrenenFunchKunstmuseum 33 Kilometer stenen | 1955 Sven GrenenBovin 32 Ørnen | 2002 Anders Friis Grenen Kunstmuseum 34 Grenen Skagen | 23

Basrelief | 1989 Edgar GrenenFunchKunstmuseum 35 24 | Grenen Skagen

Vor forankring til jorden sprænges, når himlen kalder os Hjem | 1993 Oscar GrenenReutersvärdKunstmuseum 36 Grenen Skagen | 25

Svalen | 1995 Stine Ring Hansen Grenen Kunstmuseum 37 Mindesmærke Axel Lind | 2007 Christian Svendsen Grenen Kunstmuseum 38 26 | Grenen Skagen

Svanen | 2012 Stine Ring Hansen Grenen 39 Drachmanns Grav | 1908 P. S. GrenenKrøyer 40 Grenen Skagen | 27

Skag ensvej Gårdb ovej 41 44 42 43 ÅLBÆK Rejepige | 1985 Sven IndustrivejBovin Nord 2 41 28 | Ålbæk

Relief af A. P. Gaardbo | 2006 Christian SkagensvejSvendsen25 43 Ålen | 2003 Palle SkagensvejMørk 28 44 Ørnen | 1998 Anders RundkørslenFriis i Ålbæk 42 Ålbæk | 29

Skagensvej Strandbyvej Tuenvej 49 48 45 46 47 5254 53 51 50 STRANDBY 30 | Strandby

Hold Kursen | 2016 Erik StrandbySvendsenKirkecenter 45 Faldne fiskere 2. verdenskrig | 1946 Ukendt kunstner Pier 1 46 Strandby | 31

Ecco Rejen | 1990 Erik SønderNielsenHavnevej 34 47 32 | Strandby

Stenen | 1989 Erik Imanuel UdsigtspladsenSvendsenStrandbyvej 49 Mindesten for havneudvidelsen | 1995 Ukendt kunstner Gamle Lossekaj 48 Strandby | 33

Skagensvej Skagensv Strandbyvej Tuenvej 49 48 46 47 5254 53 51 50 ELLING 34 | Elling

51 Marine Silhuet | 2002 Niculae RundkørslenSeaptefrativedBannerslund 50 Bjørnemor | 1978 Paul EllingErlandtorv Elling | 35

Andefamilie | Ukendt år Frederikshavn Produktionsskole Meyers plads 52 36 | Elling

Kanonkuglerne | 2019 Frederikshavn Produktionsskole Meyers plads 53 Globus | Frederikshavn2019 Produktionsskole Meyers plads 54 Elling | 37

MøllehusAlle Gærumvej Hjørringvej Nørregade K nivhol t ve j Sunderbovej ensvej Havnepladsen Europavej gade Skipper 93 94 97 89 87 90 91 96 88 92 8695 77 76 75 71 72 73 80 78 74 83 84 85 82 81 79 57 56 55 59 58 60 61 69 6870 67 66 64 63 62 99 98 65 FREDERIKSHAVN 38 | Frederikshavn

En Hoveddør | 2002 Sara RønnerhavnenGaliasso 55 Plenty of Sun | 2002 Juan Carlos KragholmenMercurio180 56 Æbledamen | Ukendt år Ukendt Buhlsvejkunstner19Frydenstrandskolen 57 Frederikshavn | 39

Fisker med garn | 1992 Paul GammelErlandTorv 58 Stjernefuglen | 1978 Erik KrydsetSkjoldborgGl.Nytorv og Nørregade 59 40 | Frederikshavn

Skibsskrue | 1992 MAN RundkørslenB&W Toftegårdsvej og Hjørringvej 61 Porten | 2001 Agnete RundkørslenBrittasiusHjørringvej og Sunderbovej 62 Runesten | Ukendt år Sven MaigårdsvejBovin 2 60 Frederikshavn | 41

Happy Factory | 2003 Ukendt kunstner Niels Bohrs Vej 64 Kæmperødspætten | 1987 Erik KnivholtvejSkjoldborg7 63 42 | Frederikshavn

Harald Nielsen Statue | 2018 Christian Svendsen Harald Nielsens Plads 9 67 Ukendt titel | 1983 Karl C. F. Jensen Niels Juels Vej 15 66 Engel | 2008 Anne Marie Johansen Ravnshøj 65 Frederikshavn | 43

Omsorg (Hønemor) | 1990 Paul FrederikshavnErland Syghus 68 Hulsten | Ukendt år Ukendt FrederikshavnkunstnerSygehus 69 44 | Frederikshavn

Enlig mor med 3 kyllinger | 1991 Erik FrederikshavnSkjoldborgSygehus 70 Stenbiderfontænen | 1964 Sven NytorvBovin7 71 Frederikshavn | 45

Fiskere | 1933 Hans W. Larsen Knoten / Langerak 72 Blomsterpige | 2005 Paul SkippergadeErland 183 73 46 | Frederikshavn

Mor og Barn | 1986 Paul TeglgårdsvejErland 12 74 Blæksprutte springvand | 1988 Sven FrederikshavnBovin Bibliotek 76 Plakatsøjlen | 1989 Irene & Per Frøsig Parallelvej 16 75 Frederikshavn | 47

Horisont | 1980 Yan FrederikshavnNørst Kunstmuseum 79 My Dream | 2002 Matthias FrederikshavnKopkaKunstmuseum 78 Maske | 2015 Niels ParallelvejGalsciøtt14 77 48 | Frederikshavn

Sparegrisen | Ukendt år Sven JernbanegadeBovin 4 81 Steler | 1986 Paul FrederikshavnErland Kunstmuseum 80 Stenaldermand opfinder hjulet | 1981 Sven TordenskjoldsgadeBovin 6 82 Frederikshavn | 49

Tubablæseren | 1984 Arne RådhusstrædeRanslet 7 83 Brysterne | 1998 Willy RådhusstrædeRossel 7 84 50 | Frederikshavn

Skulpturen | 1979 Arne L. ParallelvejHansen16 86 Skagerrak | 1987 Gert RådhuspladsenNielsen 85 Frederikshavn | 51

Vinden | 1992 Freddy “Fræk” Poulsen Rimmensgade 87 52 | Frederikshavn

Del af Triaden | 2002 Agnete MidtpunktBrittasius 89 Nøgent par | 1963 Jørgen RimmensgadeGudmundsen-Holmgreen41 88 Frederikshavn | 53

Tordenskjold | 1990 Poul FisketorvetErland 91 Granit søjler med stål ring | Ukendt år Ukendt Søndergadekunstner5 90 54 | Frederikshavn

Båd i Bronze | Ukendt år Ukendt Lodsgadekunstner2 92 Frihedsmonumentet | 1957 Sven KirkepladsenBovin 93 Frederikshavn | 55

Dynen | 1975 Larvikit fra norsk fjeld Havnepladsen 24 94 56 | Frederikshavn

Bjørn | Ukendt år Poul SkandiatorvErland 96 Sildeben | 2007 Irene FrederikshavnFrøsig Flådestation 97 Lyset under havet | 2002 Kamen KragholmenTonov14 95 Frederikshavn | 57

MøllehusAlle Gærumvej Sunderbovej vej Understed Havnepladsen Europavej 110 111 93 94 97 89 87 90 91 96 88 92 8695 77 76 75 78 83 84 85 82 81 79 67 106109 107 108 102 103 104 101 100 99 98 105 FREDERIKSHAVN SYD 58 | Frederikshavn syd

På den anden side | 2002 Byoung-Tak FrederikshavnMoonMarina 98 Keramiktrekanter på væg | 1990 Per BangsbostrandFrøsig Skole 99 Frederikshavn syd | 59

Nøgen Kvinde | 1964 Henry SkovalleenLuckow-Nielsen45 101 Kugle i kæde om træ | Ukendt år Ukendt Skovalleenkunstner51 102 Kært Møde | 2006 Paul MøllehusetErland 100 60 | Frederikshavn syd

Løvebrønden | 1891 Th. BangsboBindesbøllMuseet 103 Favnette | 2017 Agnete BangsboBrittasiusBotaniske Have 104 Frederikshavn syd | 61

Buste af Johannes Boolsen | 2004 Poul BoolsensErlandStenhave 105 Herman Bang Kilden | Ukendt år Sven BangsboBovinBotaniske Have 106 62 | Frederikshavn syd

Tigre | 1895 Anne Marie Carl-Nielsen Bangsbo Hovedgård 107 Fenrisulven og Midgårdsormen | Ukendt år Flemming Johansen Bangsbo Botaniske Have 108 Frederikshavn syd | 63

Regnbue | Ukendt år Agnete BangsboBrittasiusBotaniske Have 109 64 | Frederikshavn syd

Pikkerbakke stenen | Ukendt år Ukendt Pikkerbakkenkunstner 110 Kongestenen | 1908 / 1950 / 2018 Charles Bovin / Sven Bovin / Poul Erland Pikkerbakken 111 Frederikshavn syd | 65

Solbækvej Aalborgvej F r ederikshavnsvej 116 112 113 114 117 118 119 120 121 122 115 123SÆBY 66 | Sæby

Buste af Nic. Nellemann | 1975 Sven LangtvedvejBovin 25 112 Jordbas | 1988 Thomas G. Andersson Fiskerstien 113 Sæby | 67

Mindesmærke Stygge Krumpen | 1974 Sven StrandgadeBovin 5a Fruen fra havet | 2001 Marit Benthe Norheim Havnen 115 116 Flyvende måger | 1967 Helge AlgadeHolmskov57 114 68 | Sæby

Dreng i tanker | 1974 Sven VestergadeBovin 21 117 Fugle | StationsvejThorvald1989Odgaard4 118 Sæby | 69

Betonsøjle | 1990 Arnt StyggeUhreKrumpens vej 8 121 Buste af Vilhelm Lassen | 1911 Elllias StationsvejØlsgaard4 120 Abstrakt granit | Ukendt år Ukendt kunstner H. Nielsens plads 3 119 70 | Sæby

Værn | KjeldsgaardsvejThomas2001G.Andersson2 122 Obefintlig Ängel | 1997 Bjørn TrafikcenterSelderSæby Syd 123 Sæby | 71

DybvadOmfartsvej 125124 DYBVAD 72 | Dybvad

Vasen | 1998 Jørgen Carlo Larsen Dybvad søpark 124 Samvirke | 2015 Hemming Holm Markvej 13 125 Dybvad | 73

Hjørri ngvej Brønderslevvej 126 127 128 129 ØSTERVRÅ Pige med bold | Ukendt år Kirsten VrængmosevejJensen 1 126 74 | Østervrå

Buste af Kr. Jensen | Ukendt år Ukendt Anlæggetkunstner 127 Cement Løve | 1920 Ukendt Anlæggetkunstner 128 Det halve liv | 2017 Kjeld AnlæggetPoulsen 129 Østervrå | 75

20-526LMGrafik

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.