Page 1

 

Veel mensen kennen YouTube enkel als een website om filmpjes te bekijken, maar je kan er heel wat meer mee doen. Zo kan je er –uiteraard- niet alleen zelf video’s uploaden, je kan er ook erg makkelijk interactieve elementen aan. Dit kunnen foto’s zijn , maar ook tekst of een koppeling met een andere video op YouTube. Hoe dit er kan uitzien, zie je in volgend voorbeeld:                                       https://www.youtube.com/watch?v=rd8Y716pm2k       ð Voor  de  eindtaak  van  het  vak  Spaans  zullen  jullie  in  groepjes  van  3  ook  zo’n   interactieve  video  creëren  die  bestaat  uit  (minstens)  5  scènes  die  dus  op  een  of   andere  manier  aan  elkaar  gelinkt  zijn.  Het  is  de  bedoeling  dat  jullie  op  deze  manier   tonen  wat  jullie  in  de  afgelopen  3  jaar  in  het  van  Spaans  hebben  geleerd  en  waartoe   jullie  in  staat  zijn.     ð Daarvoor  kiezen  jullie  het  best  scènes  die  iets  te  maken  hebben  met  de  thema’s  die   we  hebben  behandeld  (in  de  winkel,  in  een  restaurant,  in  een  reisagentschap,  …),   maar  je  mag  gerust  één  of  meerdere  scènes  in  een  andere  context  plaatsen,  zolang   jullie  maar  zoveel  mogelijk  materiaal  gebruiken  dat  we  in  de  les  hebben  gezien.   Uiteraard  zullen  jullie  nu  en  dan  iets  moeten  opzoeken  (of  navragen),  maar  hou  het   simpel.   *    Tarea  final,  español  3MKA  –  F.  De  Baets    *  


Welke scènes  jullie  precies  zullen  spelen  en  welke  toon  jullie  aanslaan  (zakelijk,  serieus,   humoristisch,…),  bepalen  jullie  zelf,  maar  probeer  er  wel  iets  origineels  en  creatiefs  van  te   maken.  Verder  houden  jullie  rekening  met  volgende  richtlijnen:     • De  5  scènes  samen  duren  minstens  7  minuten.  Een  scène  duurt  minstens  30   seconden.   • De  structuur  van  de  interactieve  video  mogen  jullie  zelf  kiezen,  zolang  ze  maar   onderling  gelinkt  zijn  .  Zie  de  voorbeelden  hieronder.   • Zorg  ervoor  dat  iedereen  ongeveer  even  lang  aan  het  woord  komt.   • 2  scènes  zijn  rechtstreeks  gelinkt  aan  de  cursus.  De  3  ander  mogen  jullie  vrij  kiezen.   • Het  is  niet  verboden  om  een  Spaanstalige  te  betrekken  bij  jullie  project.   • Het  is  niet  de  bedoeling  dat  je  een  tekst  afleest.  Een  fiche  met  enkele  kernwoorden   kan  wel.   • Let  erop  dat  het  geluid  goed  hoorbaar  is!   • De  taak  wordt  geëvalueerd  op  taal,  creativiteit  &  inbreng  (kom  je  voldoende  aan  bod   en  ben  je  voldoende  communicatief  of  zeg  je  daarentegen  enkel  het  hoogst  nodige)      

Hoe ga  je  concreet  te  werk?    

1. Je bedenkt een scenario, schrijft de dialogen uit en oefent die in de klas. 2. Je neemt de 5 scènes op (met een GSM, fototoestel) en zet de 5 video’s op YouTube. (voor taak 1 heb je al een account aangemaakt die je opnieuw kan gebruiken) Gevorderden kunnen hun filmpjes ook bewerken met een video-programma, maar dat is zeker niet verplicht. 3. Vervolgens bewerk je eerst scène 3 (als je het scenario uit het voorbeeld volgt, ten minste), en je voegt er, aan het eind, als keuzemogelijkheden scène 4 en 5 aan toe. Bewaar deze interactieve video. è In deze tutorial leg ik de verschillende stappen uit om je video’s aan elkaar te linken: https://www.youtube.com/watch?v=yyesGo3cc9s

  4. Daarna bewerk je scène 1. Hier voeg je op het eind, als keuzemogelijkheden, scène 2 aan toe, en de interactieve video die je eerst   hebt gemaakt.     5. Stuur me de link door via e-mail vóór de deadline (zie programma Toledo)      

*  Tarea  final,  español  3MKA  –  F.  De  Baets    *  


Een voorbeeld  van  een     mogelijk  scenario:     •

Scène 1  =  “Blind  date”  in  een  restaurant,  X  en  Y  ontmoeten  elkaar  voor  het   eerst  (Z  speelt  de  rol  van  ober/serveuse).  Op  een  bepaald  moment  stelt  X  iets   voor  (bvb.  een  weekendje  Barcelona  om  elkaar  wat  beter  te  leren  kennen,   samen  gaan  winkelen,  …).  Op  dat  moment  verschijnen  op  het  scherm  2   tekstballonnen,  waar  de  kijker  op  moet  klikken:  “Y  weigert  het  voorstel”   (wanneer  hij  hierop  klikt,  opent  zich  scène  2)  of  “Y  gaat  in  op  het  voorstel”  (in   dat  geval  opent  zich  scène  3)     Scène  2.  Hier  krijgt  de  kijker  het  vervolg  indien  Y  het  voorstel  weigert.  Dit  kan   bvb  een  scène  zijn  waarbij  je  het  volgende  ziet:   o X  belt  naar  een  vriend  om  zijn  verhaal  te  doen.     o X  zit  alleen  op  het  vliegtuig  naar  Barcelona  en  praat  met  de  Spanjaard   naast  hem  over  wat  je  als  vrijgezel  zoal  kan  doen  in  deze  stad.   o X  gaat  de  rekening  betalen  in  het  restaurant  en  toont  plots  veel  interesse   in  de  ober/serveuse     Scène  3.  Hier  krijgt  de  kijker  het  vervolg  van  scène  1  indien  Y  het  voorstel   weigert.  Dit  kan  bvb  een  scène  zijn  waarbij  je  het  volgende  ziet:   o X  en  Y  zitten  bij  een  reisagent  en  bespreken  de  mogelijkheden     o X  en  Y  zitten  in  een  café  de  reis  voor  te  bereiden     à  Op  een  bepaald  moment  stelt  zich  ook  hier  een  keuze.  Bbv:   o De  agent  vraagt  naar  het  budget.  2  opties  =  a/  100  euro  (scène  4)  of  b/   1000  euro  (scène  5)   o Plots  komt  er  iemand  het  reisagentschap  binnen.  2  opties  =  a/  een   terrorist  (scène  4)  of  b/  de  serveuse  van  het  restaurant  (scène  5)   o Op  een  bepaald  moment  gaat  de  telefoon.  2  opties  =  a/  het  is  zijn  vrouw   (scène  4,  waarbij  de  vrouw  bijvoorbeeld  haar  beklag  doet  over  het  feit   dat  de  vuilbak  niet  buiten  staat,  de  vaat  niet  is  gewassen,  enz.)  of  b/  het   is  zijn  baas  (die  wil  dat  hij  absoluut  een  reis  naar  Parijs  verkoopt,  ipv   Barcelona  =  scène  5)  

Variaties:  Scène  1  zou  zich  ook  kunnen  afspelen  in  een  winkel  of  wanneer  iemand   de  weg  vraagt.        

*  Tarea  final,  español  3MKA  –  F.  De  Baets    *  

Tarea final nls  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you