3 minute read

De kleinste helden binnen de muren van Franciscus

1 op de 8 kinderen in Nederland is te vroeg geboren. Als een baby te vroeg geboren is, gebeurt een deel van de groei buiten de baarmoeder in plaats van daarbinnen. En dat is anders. Daarom is het belangrijk om goed te zorgen voor onze jongste patiënten.

Een voldragen zwangerschap duurt tussen de 37 en 42 weken. Als een zwangerschap minder dan 37 weken duurt, spreken we van een vroeggeboorte. Een vroeggeboorte kan ontstaan door bijvoorbeeld een infectie, zwangerschapsvergiftiging of te vroeg gebroken vliezen. Deborah Verboom is verpleegkundige op de afdeling Neonatologie en zorgt voor de te vroeg geboren kinderen. Deborah: ‘Ik werk zowel op de High Care als op de Medium Care zaal. Op de High Care zalen liggen de kleinste prematuren die de meeste zorg nodig hebben. Zij liggen aan de monitor en hebben regelmatig incidenten, zoals een daling van de hartslag of het zuurstofgehalte in het bloed. Sommigen hebben ademhalingsondersteuning nodig.’

Moeilijke start

De zorg op de afdeling Neonatologie is een ingrijpende tijd, voor zowel kind als ouders. Stephanie haar zoon Joshua komt al na 28 weken zwangerschap op de wereld. Stephanie had van tevoren nooit gedacht dat haar eerste zwangerschap zo zou verlopen: ‘Mijn lichaam stootte de zwangerschap af en dat was erg heftig. Ik voelde mij daarover schuldig naar Joshua, alsof het mijn schuld was. Gelukkig heb ik goede ondersteuning gehad. De begeleiding was fijn en zo heb ik onder andere geleerd hoe ik de kleine luiers van Joshua kon verschonen. Dat is namelijk best spannend met al die kabels en slangen.’

Mijn lichaam stootte de zwangerschap af en dat was erg heftig.

Familie- en ontwikkelingsgerichte zorg

De ouders zo veel mogelijk bij het kind laten zijn, is een belangrijk onderdeel van de werkwijze op de afdeling Neonatologie. De afdeling werkt volgens het FINE-programma (Family and infant neuro-developmental education), waarbij er voor elk kind een individueel zorgplan wordt gemaakt. Omdat het een individueel programma is, speelt het in op de persoonlijke behoeften van de baby. De ouders hebben hierbij een belangrijk rol. Deborah: ‘De ouders bij de zorg betrekken, bevordert de hechting tussen het kind en de ouders. Dit komt de gezondheid van de te vroeg geboren baby ten goede.’

Topklinische erkenning voor expertisecentrum

Onze afdeling Neonatologie kreeg onlangs een topklinische erkenning toegekend van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings- Ziekenhuizen (STZ). Deborah: ’Hiermee stralen wij uit dat wij zorg, onderwijs en onderzoek erg belangrijk vinden. Wij bieden de best mogelijke zorg voor pasgeborenen op het gebied van (risico op) luchtwegaandoeningen en infectieproblematiek. Wij zijn er trots op om het eerste expertisecentrum Neonatale luchtwegproblematiek en infecties in Nederland te zijn.’