Page 1

 Editie 4 - 2018

Neem mee!

Innovatief zorgconcept: COPD Dagboek

Brede ĂŠn gespecialiseerde kinderzorg PatiĂŤnt vertelt: Eierstokkanker

Hoe werkt het griepvirus?


Aandacht bij spoedzorg Binnen het ziekenhuis spreken wij over de Spoedeisende Hulp (SEH) vaak als de poort van het ziekenhuis. Hier komen dagelijks grote aantallen mensen binnen met groot en klein leed, die allemaal met spoed zorg nodig hebben. Wij merken als Franciscus dat er een groeiend aantal patiënten juist naar onze SEH komt. Dagelijks kijken wij hoe wij zo goed mogelijk de zorg rondom patiënten kunnen organiseren. Zo is er bijvoorbeeld vanaf september een transferverpleegkundige werkzaam op de SEH in Franciscus Gasthuis om patiënten te begeleiden als zij opgenomen moeten worden in een verpleeghuis of zorgpension. Ik vind het fijn om te zien dat wij op deze manier zorgen dat de patiënt op de juiste plek de juiste zorg krijgt. Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de Spoedeisende Hulp, zie pagina 16 en 17. Als u enthousiast geworden bent over het werken binnen Franciscus of op de Spoedeisende Hulp, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met onze recruiters, zie bladzijde 19. U bent als (SEH) verpleegkundige, van harte welkom bij Franciscus! Ik wens u veel leesplezier met dit magazine Samen! Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur

In dit magazine Nieuws

2

Hoe leer ik mijn kinderen gezond eten?

21

Meer regie over ziekteproces met MijnFranciscus

Kinderartsen met een extra

‘Eierstokkanker is een

specialisatie bieden

zeer heftige kanker’

23

Colofon Editie 4 - 2018

12

Productie en eindredactie

brede én gespecialiseerde kinderzorg

4

Feitjes en weetjes over de Spoedeisende Hulp

16

De ziektelastmeter maakt patiënt tot mede-behandelaar

25

Afdeling Marketing & Communicatie Franciscus Gasthuis & Vlietland Postbus 215, 3100 AE Schiedam communicatie@franciscus.nl 010 - 893 4110

Teksten

Portret van: een diëtist

26

Mooi verhaal

27

Marketing & Communicatie, Pia Kleijwegt, Els Neijts

Fotografie

Hoe werkt het griepvirus?

Vrienden van het

6

Elke orthopedisch specialisatie

Uitgever

Vlietland Ziekenhuis

29

Puzzel en tips

31

Met passie werken

chirurg heeft zijn/haar

8

bij Franciscus

19

Levien Willemse Karin Deraedt

Algemene informatie 32

BC Uitgevers B.V. Postbus 416, 8600 AK Sneek 0515 - 429 429

Vormgeving magazine Hannique de Jong

1


Franciscus Hoogvliet bestaat 5 jaar! In november vieren wij het 5-jarig bestaan van Franciscus Hoogvliet! Onze poliklinieklocatie in Hoogvliet biedt inwoners in de regio Hoogvliet, Spijkenisse en Voorne Putten 5 jaar kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg. Er zijn maar liefst tien specialismen vertegenwoordigd. Zo kunnen de inwoners van deze gebieden dicht bij huis terecht voor diverse behandelingen en (diagnostische) onderzoeken. Voor bloedprikken, ECG’s (hartfilmpje) en röntgenfoto kunt u zelfs zonder afspraak langskomen. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw huisarts.

Anser prostaatnetwerk: meest ervaren specialisten op het gebied van prostaatzorg

Internationale prijs voor DUCATI onderzoek Bariatrisch chirurg, Ralph Gadiot, heeft in Dubai de young investigator award van de Wereld Obesitas Chirurgie Federatie in

Het Anser prostaatnetwerk is een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen,

ontvangst mogen nemen. Hij kreeg deze

waaronder Franciscus Gasthuis & Vlietland, in de regio West-Nederland. Binnen

internationale prijs voor de beste studie

het netwerk delen we kennis én verrichten we gezamenlijk wetenschappelijk

en presentatie op een congres waar

onderzoek op het gebied van prostaatzorg. Voor prostaatkanker bestaan veel

2.500 mede-chirurgen aanwezig waren.

uiteenlopende behandelingen. De diagnostiek, overige behandelingen en nazorg

Hij heeft deze prijs gewonnen voor zijn

worden binnen een Anser prostaatcentrum (gevestigd in elk aangesloten

DUCATI onderzoek. Dit onderzoek is

ziekenhuis, dus ook in Prostaatcentrum Zuidwest Nederland in Franciscus

opgezet in Franciscus Gasthuis door de

Gasthuis) door gespecialiseerde multidisciplinaire teams uitgevoerd. Patiënten

afdeling Bariatrie en gaat over het belang

kunnen voor een groot deel van de diagnostiek en de behandeling dus dichtbij

van darmlengte bij een gastric bypass.

huis terecht. Wanneer de patiënt een operatie moet ondergaan, vindt deze plaats

Meer informatie vindt u op de website.

in de Anser prostaatoperatiekliniek in het Maasstad Ziekenhuis.

www.anserprostaatcentrum.nl

2


Gouden Smiley Het was feest op de kinderafdeling van Franciscus Gasthuis. Zij hebben namelijk als enige in de regio Rotterdam voor de tweede keer op rij de Gouden Smiley ontvangen. Dit is een belangrijke kwaliteitsaanduiding voor kind- en gezinsgerichte zorg en geeft aan dat het ziekenhuis kind- en oudervriendelijk is. De kinderafdeling in Franciscus Vlietland is in het bezit van een Bronzen Smiley, samen met vier andere ziekenhuizen in de regio.

Aantal passagiers pendelbus meer dan verdubbeld Wist u dat onze gratis pendelbus sinds 1 juni 2018 een nieuwe dienstregeling heeft? De eerste rit is vervroegd van 10.30 naar 8.30 uur. En met resultaat, want het aantal

De Open Dag komt er weer aan!

passagiers is meer dan verdubbeld.

Op zaterdag 16 maart is het Open Dag bij Franciscus Gasthuis

Met de nieuwe dienstregeling sluit de pendelbus beter

& Vlietland! Zowel Franciscus Gasthuis in Rotterdam als

aan op de wensen van de patiënten. Ook waarderen de

Franciscus Vlietland in Schiedam openen haar deuren voor alle

reizigers de behulpzaamheid en vriendelijkheid van onze

inwoners van de regio, patiënten en (potentiële) collega’s.

chauffeurs. Wilt u bijdragen aan dit succes? We zoeken nog vrijwillige chauffeurs voor de pendeldienst.

Tijdens deze dag kunt u deelnemen aan rondleidingen, een kijkje

Bekijk de vacature via franciscus.nl/vrijwilligchauffeur

nemen bij onze informatiekramen en verschillende gezondheidtestjes doen. Tussen beide ziekenhuislocaties rijden pendelbusjes, zodat u ook op de andere kunt nemen! Natuurlijk is er voor kinderen voldoende te beleven.

OPEN DAG 16

Toegang is gratis.

terdag a Z

ma

19

locatie een kijkje

art 20

Primeur in Franciscus Vlietland: poep als medicijn Een primeur heeft plaatsgevonden in Franciscus Vlietland op de Maag-, Darm-, Leverafdeling. Patiënten die een zogenoemde clostridiuminfectie hebben aan de darmen komen in aanmerking voor deze behandeling. Bij een poeptransplantatie krijgt een patiënt de ontlasting van een gezond persoon via een buisje in de neus toegediend. De patiënt proeft of ruikt hier niets van. Een poeptransplantatie vindt niet vaak plaats, het is een laatste redmiddel als alle andere medicatie niet aanslaat.

3


De subspecialisaties Op de kinderafdelingen van beide ziekenhuislocaties werken kinderartsen met de volgende subspecialisatie: • longgeneeskunde • cardiologie • neurologie • maag-, darm- en leverziekten • endocrinologie (hormoon- en stofwisselingsziekten) • infectieziekten/immunologie • neonatologie • erfelijke en aangeboren afwijkingen

4 Kinderarts De Kleer, met aandachtsgebied kinderlongziekten, behandelt Siem voor zijn longproblemen.


De kinderartsen op de afdeling Kindergeneeskunde bieden niet alleen brede basiszorg aan kinderen van uiteenlopende leeftijden. Ook patiënten met complexere aandoeningen zijn bij hen in goede handen. Bij Franciscus Gasthuis & Vlietland werken kinderartsen met een extra specialisatie, waaronder cardiologie, neurologie en longgeneeskunde. Ouders zijn daar blij mee.

Kinderartsen met een extra specialisatie

Brede én gespecialiseerde kinderzorg Het vak van kinderarts wordt door

ze sneller longontsteking krijgen

Dubbele longontsteking

nieuwe behandelmogelijkheden

of kinderen met een ontwikkelings-

Siem, die na zeven weken naar huis

steeds uitgebreider. Daarom zijn er

achterstand en epilepsie. Deze

mocht, is intussen een stevige en

artsen die een subspecialisatie doen.

patiënten zouden anders misschien

goedlachse baby. Maar zijn ouders

Het topklinische Franciscus Gasthuis

doorverwezen worden naar een

zijn nog niet uit de zorgen. Siem

& Vlietland heeft een aantal kinder-

academisch centrum. Bij ons zijn ze in

liep deze zomer een dubbele long-

artsen met zo’n subspecialisatie in

goede handen, omdat wij meerdere

ontsteking op en kampt met lucht-

huis (zie kader). Dat betekent dat ook

subspecialismen in huis hebben.’

wegproblemen. Daarom is hij onder controle bij dokter Kamerbeek,

kinderen met complexere ziekten en klachten op beide ziekenhuislocaties

Kiezen

de neonatoloog die hem sinds

behandeld kunnen worden.

Willemijn en Geert Jan Broekhuizen

zijn geboorte begeleidt, en bij de

uit Maassluis aarzelden geen moment

kinderlongarts. ‘De lijnen op onze

Kinderarts Ismé de Kleer heeft long-

toen hen werd gevraagd naar welk

afdeling zijn kort’, zegt dokter De

ziekten als subspecialisme. Zij maakt

ziekenhuis zij hun te vroeg geboren

Kleer. ‘Dat werkt prettig. We kunnen

sinds mei deel uit van het team van

kind wilden laten overbrengen. Ze

elkaar gemakkelijk vinden voor

kinderartsen. ‘Allereerst zijn wij

kozen voor de High Care Unit op de

overleg.’

algemeen kinderartsen’, vertelt ze. ‘Wij

afdeling Neonatologie van Franciscus

bieden brede basiszorg aan kinderen.

Gasthuis. Hun zoon Siem kwam dit

Willemijn Broekhuizen is blij dat

Dus ik behandel ook kinderen met

voorjaar, na een gecompliceerde

een gespecialiseerde kinderlongarts

buikpijn, groeiproblemen en epilepsie.

zwangerschap, tien weken te vroeg

betrokken is bij de behandeling

Maar als kinderen ernstige long-

ter wereld met een keizersnee. In het

van haar zoon. ‘Toen hij van de

problemen hebben, zoals moeilijk te

Máxima Medisch Centrum in

zomer maar bleef piepen en geen

behandelen astma, dan komen ze

Veldhoven, omdat er in de regio geen

verbetering kwam in zijn toestand,

bij mij.’

plaats was. ‘In het ‘Máxima’ werd ons

werd dokter De Kleer erbij gehaald.

verzekerd dat in Franciscus Gasthuis

Zij heeft ervoor gezorgd dat er een

Meerdere aandoeningen

voldoende specialisme en kennis

scan werd gemaakt. Toen pas werd

aanwezig was om Siem goed te

duidelijk dat de longontsteking

Net als volwassenen, kunnen ook

behandelen en te verzorgen’, zegt

schade had veroorzaakt. Siem kreeg

kinderen meerdere aandoeningen

Geert Jan Broekhuizen. ‘Onze zoon

een uitgebreide behandeling met

hebben. ‘Kinderen met een hart-

had ook naar het Sophia Kinder-

onder andere Prednison en knapte

probleem die daardoor veel

ziekenhuis gekund, maar dat wilden

daarna snel op. Of de longschade

luchtweginfecties oplopen’, aldus

we liever niet. Want zo ziek was hij niet.

deels blijvend is, weten we nog

dokter De Kleer. ‘Kinderen met een

Franciscus Gasthuis voelde vertrouw-

niet. We hopen dat zijn longfunctie

afwijking aan de slokdarm waardoor

der en was praktischer voor ons.’

verbetert.’ n 5


Belangrijkste tips om te voorkomen dat u griep krijgt of verspreidt 1. Haal elk jaar de griepprik. De kans op griep wordt kleiner als u de griepprik haalt. Het kan zijn dat u toch griep krijgt. De griepprik zorgt er in dit geval wel voor dat de griep minder hevig is. 2. Goede hygiĂŤne kan verspreiding en besmetting beperken. Zeer regelmatig de handen wassen met handalcohol is de simpelste en effectiefste manier om griep te voorkomen. Maak voorwerpen, zoals deurklinken, afstandsbedieningen en toetsenborden regelmatig schoon.


Bonkende hoofdpijn, hoesten, een lamlendig gevoel, continu de neus snuiten... Dat moet toch wel een griepje zijn. Vaak blijkt het om een (zware) verkoudheid te gaan, maar helaas ontkomt u er niet aan dat de echte griep een keer op uw pad komt. Wat is de griep en hoe werkt het griepvirus, wat zijn de symptomen en wat kunt u ertegen doen om griep te voorkomen?

Hoe werkt het griepvirus? Wat is de griep?

plotseling begint en dat iemand

duurt ongeveer 1 tot 3 weken.

‘Griep is een besmettelijke ziekte van

zich heel beroerd kan voelen’,

Pijnstillers, of antibiotica bij een

de luchtwegen’, zegt internist Thomas

zegt de internist. ‘Een griep is te

bijkomende bacteriële infectie,

Slee. ‘Het wordt veroorzaakt door

onderscheiden van een zware

verzachten de omstandigheden,

het influenzavirus dat zich door de

verkoudheid door de hoge koorts

maar bedrust is uiteindelijk de

omgevingslucht snel van de ene naar

(boven de 39 graden Celsius) en

remedie.’

de andere persoon kan verspreiden.

spierpijn in het gehele lichaam.

Dat kan bijvoorbeeld via een nies of

De overige symptomen, zoals hoofd-

hoest van een ander of iemand die

pijn, keelpijn, hoesten, snotteren of

u een hand geeft of tegen u praat.

vermoeidheid, geven geen uitsluitsel

Hoe werkt de diagnostiek bij een ernstige griep?

Omdat er verschillende soorten griep-

over of het een griep of een (zware)

‘Op de Spoedeisende Hulp wordt

virussen zijn die steeds veranderen,

verkoudheid is.’

een keeluitstrijkje afgenomen en deze ontvangen wij in het

kan iemand telkens opnieuw griep

laboratorium’, zegt arts-microbioloog

influenzavirus type A en B. Type A

Welke klachten of complicaties kunnen er ontstaan?

verschijnt periodiek in epidemische

‘Wanneer het virus wordt ingeademd,

deze detecteert of er genetisch

vorm, voornamelijk in de winter-

gaat het via de luchtpijp naar de lucht-

materiaal (RNA) van het Influenza

maanden. Dit hoeft overigens niet

wegvertakkingen’, zegt dokter Slee.

virus aanwezig is. Met andere

altijd zo te zijn, want in 2018 duurde

‘Hierdoor kunnen verschillende

woorden: we tonen aan of iemand

de griepepidemie zelfs tot april. Griep

complicaties ontstaan, zoals een

het influenza virus bij zich draagt of

heerst vooral in de winter door de

middenoorontsteking, longontsteking,

niet. De uitslag zegt niets over de

wisselende temperaturen in deze

bronchitis en ontsteking van de

ernst van de ziekte. Hoe ziek iemand

periode en omdat mensen dichter

hartspier. Deze complicaties komen

wordt, hangt niet alleen van het

bij elkaar zitten in kleinere ruimtes

vooral voor bij jonge kinderen en

virus af, maar ook van eventueel

en deze ook minder worden

mensen boven de 65 jaar, en bij

onderliggende aandoeningen van

geventileerd. Type B gaat vaak

mensen die al een hart- of longziekte

de patiënt. De resultaten van

gepaard met een iets milder ziekte-

of een verminderde weerstand

het onderzoek zijn binnen 1 uur

beeld, maar verspreidt zich op

hebben. Als de klachten dusdanig

inzichtelijk in het patiëntensysteem.

dezelfde manier als A.’

ernstig zijn dat opname nodig is,

Op de Spoedeisende Hulp wordt

krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die griep veroorzaken:

Norbert Vaessen. ‘Dit uitstrijkje doen wij in een analyse-apparaat en

komt de patiënt terecht op een

vervolgens bepaald of de patiënt,

Wat zijn de symptomen van een griep?

afdeling Longgeneeskunde of Interne

afhankelijk van de klachten,

Geneeskunde in het ziekenhuis.

moet worden opgenomen in het

‘Kenmerkend voor griep is dat het vrij

Het herstel van een ernstige griep

ziekenhuis.’ n 7


Elke orthopedisch chirurg binnen de vakgroep Orthopedie Franciscus heeft zijn of haar specialisatie: heup, knie, voet/enkel, schouder/elleboog, of hand/pols. Met z’n negenen bieden ze orthopedische zorg in de volle breedte, waaronder het behandelen van sportletsels.

Elke orthopedisch chirurg heeft zijn/haar specialisatie

Hoe meer ervaring, hoe beter het resultaat Voor orthopedisch chirurg Peter van

een moderne ziekenhuislocatie met

Chander de spreekuren op

Winterswijk voelt zijn nieuwe werk-

uitstekende faciliteiten, waar we de

Franciscus Vlietland (zie foto’s linker-

plek op ziekenhuislocatie Franciscus

hoogste kwaliteit orthopedische zorg

pagina). Op deze locatie worden

Vlietland een beetje als thuiskomen.

kunnen leveren.’

voortaan ook de orthopedische

Als geboren en getogen Schiedammer

Douwe van Montfoort • Schouder • Elleboog • Hand/pols

8

operaties uitgevoerd en bevindt zich

kent hij het ziekenhuis goed. Hij is de

Zorg dicht bij huis

de verpleegafdeling Orthopedie. Vijf

zoon van een Schiedamse huisarts

Dokter Van Winterswijk trad deze

orthopeden houden spreekuren

en volgde bovendien een deel van

zomer samen met dokter Van

op Franciscus Gasthuis (zie foto’s

zijn opleiding chirurgie in Franciscus

Montfoort en dokter Van Wulfften

rechterpagina).

Gasthuis. ‘Het is fantastisch om

Palthe, toe tot de vakgroep

terug te zijn in deze regio’, zegt hij

Orthopedie Franciscus. Sinds 1 juni

Daarnaast maken twee physician

enthousiast. ‘Franciscus Vlietland is

verzorgen zij samen met orthopeed

assistants deel uit van het orthopeden-

Peter van Winterswijk • Knie • Heup (revisie)

Alexander van Wulfften Palthe • Knie (revisie) • Heup • Kruisbandchirurgie

Bryan Chander • Voet/enkel • Knie (revisie) • Kruisbandchirurgie

Roel Voorbraak physician assistant Evelien de Vries physician assistant


team. Zij zijn de rechterhand van

van de volgende aandachtsgebieden:

Berkel, waarbij alle (aanvullende)

de artsen en begeleiden patiënten

heup, knie, voet/enkel, schouder/

onderzoeken gecombineerd worden

bij hun herstel. De vakgroep

elleboog, of hand/pols. Het proces

in één bezoek aan de polikliniek.

Orthopedie biedt ook zorg op de

van subspecialisatie is al jaren

Dokter Van Montfoort, die het

poliklinieklocaties Franciscus Berkel

geleden ingezet om zoveel mogelijk

schouder-elleboogteam versterkt,

en Franciscus Maassluis.

ervaring en expertise te hebben van

start in Franciscus Vlietland ook met

een bepaald gewricht en bijkomende

een specifiek schouderspreekuur.

Samenwerking

orthopedische aandoeningen. Heup-

De orthopedisch chirurgen hechten

en knieklachten vormen een

Sportorthopedie

veel belang aan een goede

belangrijk aandachtsgebied binnen

De orthopedisch chirurgen willen

samenwerking met huisartsen en

de groep. Heup en knie zijn ook de

voortaan op alle locaties sport-

fysiotherapeuten. Ze willen voor hen

aandachtsgebieden van dokter Van

gerelateerde orthopedische zorg

de drempel om door te verwijzen zo

Winterswijk. Als een patiënt van hem

aanbieden. Iets dat voorheen alleen

laag mogelijk houden. De nieuwe

ook schouderklachten heeft, verwijst

in Franciscus Gasthuis werd

orthopeden zijn de afgelopen

hij hem door naar de collega die de

aangeboden. ‘Een aantal van ons

maanden de regio in getrokken om

schouder als aandachtsgebied heeft.

heeft veel ervaring met het

kennis te maken met andere zorg-

Hij gelooft in specialisatie: ‘Bewezen

behandelen van bijvoorbeeld

verleners. In oktober heeft de

is dat het voor de patiënt beter is als

gescheurde enkel en/of kruisbanden

vakgroep zich gepresenteerd op een

een arts veel van dezelfde operaties

en schouderletsels’, vertelt dokter

voor huisartsen en fysiotherapeuten

doet. Want hoe vaker je opereert, hoe

Van Winterswijk. ‘Ook hebben we

georganiseerde kennismakings-

meer ervaring je krijgt, hoe beter het

ervaring in medische begeleiding

avond. Bij die gelegenheid is sport-

eindresultaat.’

van sportclubs. We zijn in alle opzichten een sportieve groep.

orthopedie onder de aandacht gebracht.

Schouderspreekuur

Een van ons doet aan budosporten,

In 2016 is gestart met een ‘one-stop

de ander is fervent marathonloper,

Aandachtsgebieden

shop’ voor schouderklachten in

obstacle runner, surfer en ik

Elke orthopeed richt zich op twee

Franciscus Gasthuis en Franciscus

hockey.’ n

Sjoerd Rutten Medisch Manager • Kruisbandchirurgie • Schouder • Elleboog

Roland Klein Nagelvoort • Knieprothesiologie • Hand • Pols • Elleboog

Sorin Blendea Heup (revisie) • Knie • Kruisbandchirurgie •

Astrid Polak • Heup • Knie (revisie)

Wilfrido Gerard • Heup (revisie) • Voorvoet/enkel

9


10


11


De eerste klachten begonnen bij Sandra in 2016. Haar buik werd dikker en ze dacht dat het te maken had met de overgang. Tot het moment dat zij een keer een feestje had en een leuk jurkje aan wilde doen. ‘Het zit nu wel heel strak op mijn buik. Mijn gevoel zei dat er iets niet goed zat, dus ben ik naar mijn huisarts gegaan.’

‘Eierstokkanker is een zeer heftige kanker’

12


‘Na een aantal onderzoeken in een

of kwaadaardige tumor was. Alle

en steunde mij hierin. Hij adviseerde

ander ziekenhuis kreeg ik te horen

signalen waren best goed en ik had

mij wel om een second opinion aan

dat het om een grote tumor ging.

ook geen vocht in mijn buik. Wat

te vragen bij een academisch

Ook waren er vlekken op mijn longen

mij veel vertrouwen gaf, is dat

ziekenhuis in België, omdat zij daar

gevonden. Ik werd direct over-

mijn situatie in een multidisciplinair

volgens andere protocollen werken

gedragen aan Franciscus Gasthuis

overleg, waar een oncoloog,

dan in Nederland en het Erasmus MC.

& Vlietland. Vanaf hier begon een

radioloog, patholoog, gynaecoloog

Daar begon het samen beslissen.

hele heftige, maar toch warme

en specialisten uit het Erasmus MC

Hij gaf mij niet het gevoel dat ik weg

periode. Tijdens mijn intakegesprek

in zitten, is besproken.’

moest, maar hij gaf mij juist een keuze.

met gynaecoloog Hofhuis vertelde hij

Mijn intuïtie zei wat anders

Binnen een week werd ik in het

‘De operatie werd gedaan door een

academisch ziekenhuis in België

ervaren gynaecoloog uit het Erasmus

opgenomen voor verschillende

MC. Ik lag op de operatietafel en ben

onderzoeken. Maar ik miste de

echt huilend onder narcose gegaan.

persoonlijke zorg die ik wel kreeg in

Het weefsel dat tijdens mijn operatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland,

is afgenomen voor onderzoek zag er

de vertrouwde gezichten en het

Lees het volledige verhaal op:

goed uit. Ondanks de eerste positieve

warme gevoel. Daarnaast waren de

https://www.franciscus.nl/sandra-vertelt

uitslag zei mijn intuïtie dat het toch

diagnose en het behandelplan zoals

nog mis kon gaan. Er was nog altijd

voorgesteld door dokter Hofhuis

10% kans dat het niet goed zou zijn.

en het Erasmus MC een op een

Twee weken na mijn operatie kwam

hetzelfde. Toen wist ik het, ik ga

ik terug in het ziekenhuis voor een

terug naar Franciscus Gasthuis &

definitieve uitslag. “Het is fout, het is

Vlietland.’

dat pas tijdens de operatie duidelijk zou worden of het een goedaardige

kanker”.’

Omarmd Samen beslissen

‘Eierstokkanker is een zeer heftige

‘Ik heb altijd gezegd dat ik naar een

kanker. Door de operatie waarbij de

academisch ziekenhuis ga als het

eierstokken zijn weggehaald, kom

kanker is. Waarom? Omdat ik dacht

je direct in de overgang. Het is nu

dat het een betere keuze is en

twee jaar geleden dat dit allemaal

daar veel meer wetenschappelijk

begon, nu sta ik onder periodieke

onderzoek wordt gedaan. Ik durfde

controle. Ik ben dokter Hofhuis en het

het bijna niet tegen dokter Hofhuis

verpleegkundig team enorm dank-

te zeggen, maar hij begreep mij juist

baar. Ik voel mij hier altijd omarmd.’ n

‘Ik miste de persoonlijke zorg 4 die ik wel kreeg in Franciscus Gasthuis & Vlietland, de vertrouwde gezichten en het warme gevoel.’ 13


14


15


Feitjes en weetjes over Feitjes en weetjes over de Spoedeisende Hulp de Spoedeisende Hulp Ongeacht uw aandoening of ziektebeeld: met ernstige Ongeacht of met spoedklachten kunt u geholpen worden op de ernstige SpoedOngeacht uw uw aandoening aandoening of ziektebeeld: ziektebeeld: met ernstige spoedklachten kunt worden op eisende Hulp. Bijvoorbeeld na een ongeluk, bij Spoedcomplicaspoedklachten kunt u u geholpen geholpen worden op de de Spoedeisende Hulp. Bijvoorbeeld na ongeluk, complicaties na een operatie of als iemand heel erg ziek eisende Hulp. Bijvoorbeeld na een een plotseling ongeluk, bij bij complicaties een operatie of plotseling heel erg wordt. Spoedeisende Hulp, ook wel SEH genoemd, ties na na Op eende operatie of als als iemand iemand plotseling heel erg ziek ziek wordt. Op de Spoedeisende Hulp, ook wel SEH genoemd, staat een team van SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, wordt. Op de Spoedeisende Hulp, ook wel SEH genoemd, staat van SEH-artsen, co-assistenten voorSEH-verpleegkundigen, u klaar. Zij werken staat een een team team en vanstagiaires SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, co-assistenten en stagiaires u Zij nauw samen met van voor andere specialismen, co-assistenten en artsen stagiaires voor u klaar. klaar. Zij werken werken nauw samen met artsen van andere specialismen, om uw klachten zo snel mogelijk te analyseren en de nauw samen met artsen van andere specialismen, om zo behandeling te starten. om uw uw klachten klachten zo snel snel mogelijk mogelijk te te analyseren analyseren en en de de behandeling te starten. behandeling te starten.

WAT DOET U BIJ EEN SPOEDGEVAL? WAT DOET U BIJ EEN SPOEDGEVAL? Als het nodig is, verwijst de huisarts • Bel overdag en doordeweeks huisarts. U krijgt advies, een •• uw Bel Bel overdag overdag en en doordeweeks doordeweeks afspraak, zonodig komt een een uw huisarts. U uw huisarts. U krijgt krijgt advies, advies, een huisarts bij u langskomt of er wordt afspraak, zonodig afspraak, zonodig komt een een direct een ambulance gestuurd. huisarts huisarts bij bij u u langs langs of of er er wordt wordt direct direct een een ambulance ambulance gestuurd. gestuurd. • Bel in afwezigheid van uw huisarts of ‘sinavonds, ’s nachts en in het •• Bel Bel in afwezigheid afwezigheid van van uw uw huisarts huisarts weekend de Huisartsenpost. of ‘s avonds, ’s nachts en of ‘s avonds, ’s nachts en in in het het Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt weekend weekend de de Huisartsenpost. Huisartsenpost. nauw samen met de huisartsenFranciscus Franciscus Gasthuis Gasthuis & & Vlietland Vlietland werkt werkt posten, gelegen bij beide ziekennauw samen met de huisartsennauw samen met de huisartsenhuislocaties. U krijgtbeide hier de zorg en posten, posten, gelegen gelegen bij bij beide ziekenziekendeskundigheid die u hier nodig heeft. huislocaties. U krijgt huislocaties. U krijgt hier de de zorg zorg en en deskundigheid die u nodig heeft. deskundigheid die u nodig heeft.

u direct,nodig of na onderzoek, door naar Als Als het het nodig is, is, verwijst verwijst de de huisarts huisarts dedirect, Spoedeisende Hulp. door naar u of na onderzoek, u direct, of na onderzoek, door naar de de Spoedeisende Spoedeisende Hulp. Hulp. • Bel 112 bij levensbedreigende spoedgevallen, zoals acuut letsel •• Bel Bel 112 112 bij bij levensbedreigende levensbedreigende door een groot zoals ongeluk of acute spoedgevallen, spoedgevallen, zoals acuut acuut letsel letsel hartklachten. Een ambulance door een groot ongeluk door een groot ongeluk of of acute acute wordt u kant opgestuurd. hartklachten. hartklachten. Een Een ambulance ambulance wordt u kant opgestuurd. wordt u kant opgestuurd. • U gaat naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis als u bent door•• U U gaat gaat naar naar de de Spoedeisende Spoedeisende Hulp Hulp verwezen door eenals huisarts of een van het ziekenhuis van het ziekenhuis als u u bent bent doordoorandere arts. verwezen verwezen door door een een huisarts huisarts of of een een andere arts. andere arts.

WAAROM WACHT U OP DE SPOEDEISENDE HULP? Eenmaal op de Spoedeisende u van de verpleegkundige, WAAROM WACHT U DE SPOEDEISENDE HULP? WAAROM WACHT U OP OPHulp DE krijgt SPOEDEISENDE HULP? op grond vandedeSpoedeisende ernst van uw klachten, eenvan kleurcode. Eenmaal Eenmaal op op de Spoedeisende Hulp Hulp krijgt krijgt u u van de de verpleegkundige, verpleegkundige, De grond kleur geeft deernst urgentie aan en daarmee ook uw wachttijd. op van de van uw klachten, een kleurcode. op grond van de ernst van uw klachten, een kleurcode. Hetkleur kan gebeuren dat iemand die na u binnen is gekomen, De De kleur geeft geeft de de urgentie urgentie aan aan en en daarmee daarmee ook ook uw uw wachttijd. wachttijd. eerder wordt geholpen omdat die de klachten eenishogere Het kan gebeuren dat iemand na u binnen Het kan gebeuren dat iemand die na u binnen is gekomen, gekomen, urgentie hebben of dat omdat die patiëntklachten door een andere specialist eerder eerder wordt wordt geholpen geholpen omdat de de klachten een een hogere hogere wordt gezien. urgentie hebben of dat die patiënt door een andere urgentie hebben of dat die patiënt door een andere specialist specialist wordt wordt gezien. gezien.

16

Op de Spoedeisende Hulp zien wijSpoedeisende op beide ziekenOp Hulp Op de de Spoedeisende Hulp huislocaties ongeveer 80 zien zien wij wij op op beide beide ziekenziekenpatiënten per dag huislocaties ongeveer tot 100 ongeveer 80 huislocaties tot 100 patiënten patiënten per per dag dag Patiënten komen via de huisarts, Patiënten komen de Patiëntenambulance komen via via of deop eigen gelegenheid huisarts, ambulance huisarts, ambulance of of op op eigen eigen gelegenheid gelegenheid Gemiddeld komt 19% van de patiënten via 112 Gemiddeld komt Gemiddeld komt 19% meldingen binnen via op de van 112SEH van de de patiënten patiënten via meldingen meldingen binnen binnen op op de de SEH SEH In de winterperiode is het drukker isis In winterperiode In de devaak door de griepgolf het het vaak vaak drukker door door de de griepgolf griepgolf De gemiddelde leeftijd van de patiëntenleeftijd die op De De gemiddelde de SEH komen, van die van de de patiënten patiëntenstijgt die op op elk jaar door de de SEH komen, vergrijzing de SEH komen, stijgt elk jaar door de elk jaar door de vergrijzing

ACUUT U wordt direct geholpen. ACUUT ZEER URGENT ACUUT U direct Het streven is ugeholpen. binnen tien minuten te helpen. U wordt wordt direct geholpen. ZEER URGENT ZEER URGENT URGENT tien minuten te Het te helpen. Het streven streven is is u u binnen binnen een tien uur minuten te helpen. helpen. Als het druk is, kan het langer duren. URGENT URGENT Het streven is u binnen een uur te helpen. STANDAARD Het streven is u binnen een uur te helpen. Als druk het langer duren. Het streven binnen te helpen. Als het het drukisis, is,ukan kan het twee langeruur duren. STANDAARD NIET URGENT STANDAARD twee uur helpen. Het Het streven streven is is u u binnen binnen vier tweeuur uurtete tehelpen.* helpen. NIET NIET URGENT URGENT streven is u binnen vier uur te helpen.* * Het Vier uur wachten is erg lang. Mogelijk kunt u in uw Het streven is u binnen vier uur te helpen.* huisartsenpraktijk sneller geholpen worden. U kunt verpleegkundige vragen om meer informatie. ** de Vier Vier uur uur wachten wachten is is erg erg lang. lang. Mogelijk Mogelijk kunt kunt u u in in uw uw huisartsenpraktijk huisartsenpraktijk sneller sneller geholpen geholpen worden. worden. U U kunt kunt de verpleegkundige vragen om meer informatie. de verpleegkundige vragen om meer informatie.


MET WIE KRIJGT U TE MAKEN OP DE SPOEDEISENDE HULP? MET WIE KRIJGT U TE MAKEN OP DE SPOEDEISENDE HULP? ARTS-ASSISTENTEN VRIJWILLIGERS TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE

IN OPLEIDING TOT SEH ARTS ARTS-ASSISTENTEN

VRIJWILLIGERS BIEDEN VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS STEUN EN AANDACHT DOOR VRIJWILLIGERS BIEDEN VRIJWILLIGERS MIDDEL VAN EENBIEDEN PRAATJE STEUN EN AANDACHT DOOR STEUN EN AANDACHT DOOR OF LUISTEREND OOR. MIDDEL VAN EEN PRAATJE MIDDEL VAN EEN PRAATJE OF OF LUISTEREND LUISTEREND OOR. OOR.

ARTS-ASSISTENTEN WIJ ZIJN EEN OPLEIDINGSZIEKENHUIS. IN TOT ARTS IN OPLEIDING OPLEIDING TOT SEH SEH ARTS U KUNT GEHOLPEN WORDEN DOOR ARTSEN IN OPLEIDING. WIJ ZIJN EEN OPLEIDINGSZIEKENHUIS. WIJ ZIJN EEN OPLEIDINGSZIEKENHUIS. DE ARTS-ASSISTENT ZORGT VOOR DE EERSTE OPVANG VAN UU KUNT GEHOLPEN WORDEN DOOR IN OPLEIDING. KUNT GEHOLPENONDER WORDEN DOOR ARTSEN ARTSEN OPLEIDING. DE PATIËNTEN, SUPERVISIE VAN DEINSEH-ARTS. DE DE ARTS-ASSISTENT ARTS-ASSISTENT ZORGT ZORGT VOOR VOOR DE DE EERSTE EERSTE OPVANG OPVANG VAN VAN DE DE PATIËNTEN, PATIËNTEN, ONDER ONDER SUPERVISIE SUPERVISIE VAN VAN DE DE SEH-ARTS. SEH-ARTS.

Meest voorko mende klacht en/ b eh an d el in M g ee en st /e rndst Meest vo ko ig m lets voor en or el ko s/op e kl m d ac en e ht Sp d e oeel deisende Hul klachten b beh ehan g and p: le en/ en delin /e in rn g st en ig  /e Pi rn ts jn st elss op ig letsel opdde borst d op de e Sp ei Spoe oed eise send nde p ➋ :: eH BPiuijnkk Hul ul p la ch  te n op de  Pijn op bo rs de borstt ➌ Bot breu ➋ kete n ➋B lach Bui uikk kkla ch ten n ➍ B eo or de ➌ lin B gen door de ot br ➌ Botbreu n euke ke n in te rnis t, zoals bij di ➍ ➍B Beo eoor abeten, orde delin door linge gen n do bl oe or de diis de ng in te in rn de t,en internist, M zo aa al g-et s , bijj di zoals bi ab da rmdi di - ng ab en eten le bl en,, ve oe rs tr ee bloedingen k of in de Maa in de M gal ,, lerm rg-ischen aa ge da re ac ti darm- en en le tres ee leve vers rstr eek k of of al alle lerg rgis re isch ac che ties es e reacti

SEH-ARTS

EEN SEH-ARTS BEPAALT SEH-ARTS SEH-ARTS WELKE BEHANDELING EEN SEH-ARTS BEPAALT EEN SEH-ARTS BEPAALT U KRIJGT EN IS WELKE BEHANDELING WELKE BEHANDELING SUPERVISOR VAN U KRIJGT KRIJGT EN EN IS IS DE UARTS-ASSISTENT. SUPERVISOR SUPERVISOR VAN VAN DE DE ARTS-ASSISTENT. ARTS-ASSISTENT.

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN SEH SEHSEH BEIDE BEIDE BEIDE LOCATIES LOCATIES LOCATIES

SEH-VERPLEEGKUNDIGEN

DE SEH-VERPLEEGKUNDIGE OBSERVEERT SEH-VERPLEEGKUNDIGEN SEH-VERPLEEGKUNDIGEN DE PATIËNT, VERZAMELT, ANALYSEERT EN DE SEH-VERPLEEGKUNDIGE OBSERVEERT DE SEH-VERPLEEGKUNDIGE OBSERVEERT INTERPRETEERT GEGEVENS OVER DE SITUATIE. DE PATIËNT, VERZAMELT, ANALYSEERT EN DEDEPATIËNT, VERZAMELT, ANALYSEERT VERPLEEGKUNDIGE IS TIJDENS UWEN INTERPRETEERT GEGEVENS OVER DE SITUATIE. INTERPRETEERT OVER DE SITUATIE. VERBLIJF HETGEGEVENS EERSTE AANSPREEKPUNT. DE DE VERPLEEGKUNDIGE VERPLEEGKUNDIGE IS IS TIJDENS TIJDENS UW UW VERBLIJF VERBLIJF HET HET EERSTE EERSTE AANSPREEKPUNT. AANSPREEKPUNT.

DE TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE COÖRDINEERT DE NAZORG DIE DE PATIËNT DE TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE DE TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE NODIG HEEFT ALS HIJ OF ZIJ HET COÖRDINEERT DE DIE COÖRDINEERT DE NAZORG NAZORG DIE DE DE PATIËNT PATIËNT ZIEKENHUIS VERLAAT. NODIG HEEFT ALS HIJ OF ZIJ NODIG HEEFT ALS HIJ OF ZIJ HET HET ZIEKENHUIS ZIEKENHUIS VERLAAT. VERLAAT.

LEERLINGEN

STAGIAIRES OF LEERLINGEN VOEREN LEERLINGEN LEERLINGEN WERKZAAMHEDEN UIT ONDER BEGELEIDING STAGIAIRES OF STAGIAIRES OF LEERLINGEN LEERLINGEN VOEREN VOEREN VAN EEN SEH-VERPLEEGKUNDIGE. DIT KUNNEN WERKZAAMHEDEN UIT WERKZAAMHEDEN UIT ONDER ONDER BEGELEIDING BEGELEIDING BIJVOORBEELD SEH-VERPLEEGKUNDIGEN VAN SEH-VERPLEEGKUNDIGE. DIT VAN EEN EEN SEH-VERPLEEGKUNDIGE. DIT KUNNEN KUNNEN IN OPLEIDING ZIJN, VERPLEEGKUNDIG BIJVOORBEELD SEH-VERPLEEGKUNDIGEN BIJVOORBEELD SEH-VERPLEEGKUNDIGEN SPECIALISTEN IN OPLEIDING. ER ZIJN OOK IN OPLEIDING INSEH-VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDING ZIJN, ZIJN, VERPLEEGKUNDIG VERPLEEGKUNDIG DIE EEN SPECIALISTEN IN OPLEIDING. ER OOK SPECIALISTEN IN OPLEIDING. ER ZIJN ZIJN OOK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOEN. SEH-VERPLEEGKUNDIGEN SEH-VERPLEEGKUNDIGEN DIE DIE EEN EEN WETENSCHAPPELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ONDERZOEK DOEN. DOEN.

Franciscus Gasthuis, Rotterdam Spoedeisende Hulp Rotterdam Franciscus Gasthuis, Gasthuis, Franciscus Rotterdam Eerste verdieping, Spoedeisende Hulp Hulpinrit Spoed Spoedeisende 24 uur verdieping, per dag, 7 dagen per week geopend Eerste inrit Spoed Spoed Eerste verdieping, inrit 24 dagen week 24 uur uur per per dag, dag, 7 7 dagen per perGasthuis week geopend geopend Huisartsenpost Franciscus Gelegen naast de Spoedeisende Hulp Huisartsenpost Huisartsenpost Franciscus Franciscus Gasthuis Gasthuis Afspraak maken: 010 – 466 9573 Hulp Gelegen naast de Gelegen naast de Spoedeisende Spoedeisende Hulp Afspraak 010 466 Afspraak maken: maken: 010 ––Schiedam 466 9573 9573 Franciscus Vlietland, Spoedeisende Hulp Franciscus Franciscus Vlietland, Vlietland, Schiedam Schiedam Begane Grond Hulp Spoedeisende Spoedeisende Hulp 7 dagen per week geopend Begane Begane Grond Grond van 10.00 totweek 21.00 uur. 7 7 dagen dagen per per week geopend geopend In de nacht (na 21.00 uur) kunt u van van 10.00 10.00 tot tot 21.00 21.00 uur. uur. terecht in Franciscus Gasthuis In In de de nacht nacht (na (na 21.00 21.00 uur) uur) kunt kunt u u terecht in Franciscus Gasthuis terecht in Franciscus Gasthuis Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord Gelegen naast de Spoedeisende Hulp Huisartsenpost Huisartsenpost Nieuwe Nieuwe Waterweg Waterweg Noord Noord van Franciscus Vlietland Gelegen Gelegen naast naast de de Spoedeisende Spoedeisende Hulp Hulp Afspraak maken: 010 - 249 3939 van van Franciscus Franciscus Vlietland Vlietland Afspraak Afspraak maken: maken: 010 010 -- 249 249 3939 3939

BALIEMEDEWERKERS/ SECRETARESSES BALIEMEDEWERKERS/ BALIEMEDEWERKERS/ BIJ BINNENKOMST OP DE SECRETARESSES SECRETARESSES SPOEDEISENDE HULP MELDT U ZICH BIJ BINNENKOMST OP OP DE DE BIJBIJDEBINNENKOMST BALIEMEDEWERKER, SPOEDEISENDE HULP MELDT UU ZICH SPOEDEISENDE HULPALS MELDT ZICH DIE U INSCHRIJFT PATIËNT. BIJ DE DE BALIEMEDEWERKER, BALIEMEDEWERKER, BIJ DE BALIEMEDEWERKER DIE UU INSCHRIJFT ALS DIEMAAKT INSCHRIJFT ALS PATIËNT. PATIËNT. OOK EVENTUEEL DE BALIEMEDEWERKER BALIEMEDEWERKER DE VERVOLGAFSPRAKEN VOOR U. MAAKT MAAKT OOK OOK EVENTUEEL EVENTUEEL VERVOLGAFSPRAKEN VERVOLGAFSPRAKEN VOOR VOOR U. U.

NEEM ALTIJD MEE NEEM ALTIJD MEE • Legitimatiebewijs •• Pasje van uw • Legitimatiebewijs Legitimatiebewijs zorgverzekering •• Pasje Pasje van van uw uw • Uw eigen medicatie zorgverzekering zorgverzekering •Verwijst uwmedicatie huisarts u • Uw Uw eigen eigen medicatie naar de Spoedeisende Hulp? Verwijst Verwijst uw uw huisarts huisarts u u Vraag dan om uw actuele naar naar de de Spoedeisende Spoedeisende Hulp? Hulp? medicatielijst. Vraag dan Vraag dan om om uw uw actuele actuele medicatielijst. medicatielijst. Kennismaken met een van onze SEH-verpleegkundige? Kennismaken Kennismaken met met een een van van Op pagina 31 leest u een onze SEH-verpleegkundige? onze SEH-verpleegkundige? Mooi Verhaal van Suleika Mehciz. Op Op pagina pagina 31 31 leest leest u u een een Werken op devan Spoed eisende Mooi Verhaal Suleika Mooi Verhaal van Suleika Mehciz. Mehciz. Hulp? Opoppagina 19 leest u over Werken de Spoed Spoed eisende Werken op de eisende werken bij Franciscus. Hulp? Hulp? Op Op pagina pagina 19 19 leest leest u u over over werken werken bij bij Franciscus. Franciscus.

17


18


Renée van Leeuwen en Charlotte van der Burg, recruiters in ons ziekenhuis, vertellen over het (landelijk) personeelstekort in de zorg en welke acties Franciscus Gasthuis & Vlietland uitzet om nieuwe collega’s te werven.

Met passie werken bij Franciscus Wat doet een recruiter bij Franciscus Gasthuis & Vlietland?

komt te werken. Zo benoemen we

gebeurtenissen. Er gebeurt veel

niet alleen de leuke dingen maar ook

moois in het ziekenhuis maar zijn

de uitdagingen. Daar zijn we heel

bescheiden in het delen. Denk

Renée: ‘Wij houden ons elke dag

eerlijk over.’

hierbij aan het behalen van de

bezig met hoe wij het ziekenhuis voor

Gouden Smiley op de kinderafdeling, de geslaagde Franciscus-borrel en de

kunnen presenteren en maken.

Welke uitdagingen kom je tegen in het werk?

Wij schrijven vacatureteksten,

Renée: ‘Onze uitdaging is om

gebeurt dagelijks nog zoveel meer!’

organiseren inloopmiddagen en

Franciscus Gasthuis & Vlietland als

spreken veel collega’s. Zo komen

werkgever op de kaart te zetten. We

wij erachter wat mensen drijft om

hebben veel te bieden: een top-

Hoe staat de arbeidsmarkt er voor?

te werken voor ons ziekenhuis. Die

klinische werkomgeving, mens-

Charlotte: ‘De arbeidsmarkt is op het

kennis zetten wij vervolgens in bij

gerichte cultuur, aandacht voor

moment erg krap, met een enorm

de werving.’ Charlotte: ‘We proberen

vitaliteit en mooie faciliteiten.’

tekort aan zorgprofessionals. Gelukkig

in een vacature ook goed weer

Charlotte: ‘Voor mij zit de uitdaging

leiden we veel nieuwe collega’s op én

te geven waar een nieuwe collega

in het delen van successen en

hebben we een traineeship voor

nieuwe collega’s nog aantrekkelijker

jaarlijkse wetenschapsdag. Maar er

verpleegkundigen die ziekenhuis ervaring op kunnen doen. Over een tijdje plukken we hier de vruchten van.’ Renee: ‘We investeren ook veel in vitaliteit van onze medewerkers, want met een tekort aan zorgprofessionals wordt het werken in de zorg steeds zwaarder. We blijven investeren in een mooie toekomst van de zorg, maar doen dat met elkaar.’ n We organiseren maandelijks een inloopmiddag voor iedereen die vragen heeft over het werken in ons ziekenhuis. Kom eens met ons praten. De rode loper ligt voor u uit! www.werkenbijfranciscus.nl werkenbijfranciscus franciscuswerkt werkenbijfranciscus franciscus

19


20


Een veel gestelde vraag die wij in het ziekenhuis vaak krijgen van ouders. Niet gek, want liefst één op de acht kinderen heeft te maken met overgewicht. Wat kunt u als ouder doen om kinderen gezond te leren eten? Deze en andere veel gestelde vragen worden beantwoord door Inge de Pauw-Slootmaker, diëtist in ons ziekenhuis.

Hoe leer ik mijn kinderen gezond eten? Zijn fruitdrankjes met suiker slecht voor mijn kind? Uiteindelijk kunt u fruit gewoon het beste als fruit eten, omdat dit ook nog wat maagvulling geeft door vezels. Vruchtensappen worden wel gemaakt van fruit, maar bevatten veel vruchtensuikers. Voor een beetje sap is al veel fruit nodig en de gezonde vezelrijke vliesjes worden eruit gezeefd. Gezondere alternatieven zijn de pakjes fruitwater, bevat geen energie en vruchtensuiker.

Dus, een paar glazen frisdrank per dag kan geen kwaad, toch? Frisdrank kan in principe geen kwaad, alleen wees wel alert op de hoeveel-

kinderen. Push een kind niet om nog

gaan alle kinderhelden binnenkort

heid. Elk glas (250 ml) frisdrank levert

een hapje te nemen, negeer de

verdwijnen op de verpakking. Een

100 Kcal, dit is ongeveer 6,5 suiker-

opmerkingen “lust ik niet” en probeer

gezond alternatief is een stukje fruit,

klontje. Een paar glazen leveren

zelf ook ontspannen te genieten van

volkorenbiscuit of ontbijtkoek. Als u

dus veel onnodige energie en kan

de maaltijd. Kinderen moeten soms

toch snoep wilt geven, geef dan een

overgewicht als gevolg hebben. Light

een nieuwe smaak 10 tot 20 keer

klein snoepje of een mini zakje chips.

frisdranken bevatten zoetstoffen in

proeven, voordat ze het een beetje

plaats van suiker en zijn energievrij.

lekker gaan vinden.

Maar, hoe doe jij dit dan als ouder?

Een verstandige keuze maken uit het diverse aanbod in de supermarkt, hoe doe ik dat?

Ik zorg dat de basisvoeding goed is,

Hoe maak ik gezond eten nou leuk en lekker?

Helaas maken we het allemaal wel

verleiding minder is. Het helpt ook als

eens mee dat uw kind in de

een kind zelf niet bij al dat lekkers

supermarkt gaat zeuren om die

kan. Daarnaast zorg ik voor een

Elke maaltijd zou gezamenlijk in een

lekkere koek van Spongebob of dat

gezonde hoeveelheid gezamenlijke

ontspannend sfeer genuttigd moeten

lekkere Frozentoetje. Fabrikanten

activiteiten en genieten we van

worden. Dat heeft een gunstige

maken graag gebruik van leuke

gezamenlijk eten en drinken en vooral

invloed op het eetgedrag van

plaatjes op de verpakking. Gelukkig

van elkaar! n

Een keer een glas light kan een alternatief zijn. Pas echter wel op met cola en energydranken voor jonge kinderen vanwege de cafeïne.

dan is er altijd wel ruimte voor af en toe iets lekkers. Een wat kleinere voorraadkast helpt ook, zodat de

21


Q.M.M. Advies in Organisatie, Management & Marketing

√ Vergroot de naamsbekendheid van uw onderneming √ Realiseer groei in uw bedrijf √ Exploiteer mogelijkheden in uw praktijk

Quality in Management &

22

More

√ Laat knelpunten in uw organisatie oplossen √ Krijg hulp bij uw financiële administratie

Heeft u advies nodig over zaken rondom uw praktijk? Bel of mail voor een kosteloos gesprek: 06-39285845 of mail naar cihan@vural.nl


Patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben toegang tot het patiëntenportaal MijnFranciscus. Het portaal is nog in ontwikkeling maar patiënten kunnen nu al delen van hun medisch dossier bekijken, controleren wanneer hun volgende afspraak is en artsenbrieven en onderzoeksuitslagen inzien. Met MijnFranciscus heeft de patiënt meer inzicht en regie over zijn of haar eigen ziekteproces. Wat vinden onze patiënten hiervan?

Meer regie over ziekteproces met MijnFranciscus 4 Quincy Mulder

4 S.R. Shagawan

‘Ik wist niet van het bestaan van het patiënten-

‘We leven in een tijdperk waar alles digitaal is, ik vind het eigenlijk meer dan

portaal af, maar ik zal er zeker gebruik van maken.

logisch dat ik ook mijn medische gegevens online kan opvragen. Ik kijk

Het is handig om zoveel informatie op één plek

regelmatig op mijn DigiD, dus ik ben eraan gewend om daarmee in te loggen

te hebben, die je ook nog eens altijd bij je hebt.

om bepaalde gegevens te bekijken. Ook het wijzigen van afspraken via het

Ik zou nu mijn eigen bloedgroep niet eens weten

portaal vind ik helemaal van deze tijd, altijd maar aan de telefoon hangen is

en mijn man heeft diabetes type 1. Het is voor

ook zo ouderwets.’

ons dus erg handig om altijd bij onze gegevens te kunnen.’

4 Miléne ‘Op dit moment zou ik geen gebruik maken van het patiëntenportaal. Ik heb er momenteel geen behoefte aan, ik kom namelijk bijna nooit in het ziekenhuis. Ik vind het dus niet erg om

4 Resultaten cliëntenpanel

bijvoorbeeld voor die ene afspraak wat langer aan de

In juni 2018 heeft de Cliëntenraad van

telefoon te hangen. Als ik

Franciscus Gasthuis & Vlietland de leden van

vaker naar het ziekenhuis

het cliëntenpanel gevraagd naar de mening over

moest, dan had ik er zeker

het nieuwe patiëntenportaal. De resultaten

gebruik van gemaakt. Dan

vindt u op www.franciscus.nl/clientenpanel.

is het namelijk sneller en gemakkelijker.’ 23


24


Onze huidige elektronische middelen maken gezondheidszorg op afstand mogelijk. ‘Met Internet, 4G bellen en gezondheidsapp’s is veel winst te boeken’, verzekert longarts Hans in ‘t Veen. ‘Op voorwaarde dat het contact tussen arts en patiënt goed onderhouden wordt. Eventueel via een video-consult. Dan maakt afstand niets uit. Eén van mijn patiënten zit momenteel zelfs in Zuid-Afrika.’

De ziektelastmeter maakt patiënt tot mede-behandelaar In ‘t Veen is vooral enthousiast over

ballonnen zijn gezet. Deze ballonnen

heidszorg echt sneller, beter én

het gebruik van zelfmanagement

geven elk een specifieke klacht weer.

kostenbesparend zal maken. Zo

systemen voor chronische ziekten.

Door op de afzonderlijke ballonnen te

plaatst hij realistische kanttekeningen

Binnen zijn vakgebied zijn dat COPD

klikken verschijnt er een behandel-

bij het risico van (te) weinig live

en astma. ‘In ons ziekenhuis hebben

advies dat de ziektelast moet verlagen.

contact tussen specialist en patiënt,

we een paar honderd patiënten met

Als zich een ernstige verslechtering

en de onmogelijkheid van lichamelijk

die aandoeningen. Als zij een systeem

voordoet, kan de patiënt mailen, een

onderzoek. Een ander aspect waar hij

zoals de ziektelastmeter kunnen

(video) consult aanvragen of bellen.

zwaar aan tilt is de veiligheid van het

gebruiken, worden ze mede-

elektronisch patiëntendossier.

behandelaar van hun ziekte in plaats

‘Behandeldoelen kunnen uiteen

van dat de dokter alles bepaalt.’

lopen van weer een rondje Kralingse

Over de vraag of eHealth de werk-

Plas lopen tot zelf de krant uit de

druk in de zorg op korte termijn

Behalve een informatiebank en

bus halen’, weet Hans in ’t Veen uit

zal verminderen is hij duidelijk:

adviezen over wat u kunt doen als

ervaring. ‘Eén van mijn patiënten

‘Voorlopig nog niet. Maar laten we de

uw situatie verslechtert, omvat de

heeft zeer ernstige COPD. Toch boekt

voordelen koesteren en de nadelen

ziektelastmeter een logboek. Daarin

ze door haar zelfbeheer nog kleine

serieus aanpakken.’ n

houdt de gebruiker met behulp

verbeteringen waardoor ze wél haar

van vragenlijsten zelf zijn klachten,

familie in Amerika kan bezoeken.’

medicijngebruik en persoonlijke behandeldoelen bij. Uit de vragen-

In ’t Veen is zich er terdege van

lijsten volgt een lijst met scores die

bewust dat het nog wel even zal

in een overzichtelijke grafiek met elf

duren voor eHealth de gezond-

25


Portret van: Een diëtist

Eén op de vier mensen in het ziekenhuis zijn ondervoed of maken een grote kans om ondervoed te raken. ‘Het is mijn werk om te zorgen dat die patiënten zo goed mogelijk gevoed blijven,’ zegt Rianne Viervant, sinds 2006 werkzaam als diëtist in ons ziekenhuis. ‘Dat is belangrijk omdat je lichaam meer energie verbruikt wanneer je ziek bent of herstellende van een operatie. Je moet dan meer eten. Dat is lastig, zeker wanneer je weinig eetlust hebt omdat je ziek bent.’

‘Mijn dag begint om half 8. Ik werk dan dossiers bij maak mijn planning. Vervolgens geef ik groepsvoorlichting aan patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan. Die hebben een dag eerder de operatie gehad en komen vervolgens langs mij. Ik leg uit hoe de voeding er uit ziet voor de eerste twee weken na de operatie. Maar ook hoe de patiënt het eetpatroon in de weken daarna weer opbouwt. Daarna ga ik op de afdelingen langs bij de patiënten die daar zijn opgenomen.’ ‘Aan het bed van de patiënt krijg je als diëtist verschillende reacties. Sommige patiënten zien het risico van gewichtsverlies niet. Die reageren schouderophalend: ‘Ach, er kunnen toch wel een paar kilo’s vanaf’. Maar als je ziek bent en je eet niet genoeg, maakt je lichaam gebruik van je spiermassa om te voldoen aan de eiwitbehoefte. Hierdoor verlies je spiermassa. En hoe meer spiermassa je als patiënt verliest, hoe langer het herstel duurt en je in het ziekenhuis ligt.’ ‘Ik ondersteun patiënten ook voor de opname in ons ziekenhuis. Wanneer patiënten een grote operatie moeten ondergaan maar veel afgevallen zijn of slecht eten, neem ik voor opname al telefonisch contact op. De patiënt start met een energie- en eiwitrijk dieet.’ ‘Voor mijn werk heb ik veel contact met verschillende soorten mensen. De ene keer is mijn patiënt een directeur van een groot bedrijf, de andere keer een dakloze. Ook schakel ik veel met verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten. Geen dag is hetzelfde. Dat vind ik erg leuk.’ n 26


Mooi

verhaal

Suleika Mehciz is leerling Spoedeisende Hulp-verpleegkundige in Franciscus Vlietland. Na haar opleiding tot verpleegkundige is zij in februari 2018 begonnen met de opleiding tot Spoedeisende Hulp-verpleegkundige. Samen met haar collega’s op de afdeling is zij een luisterend oor voor patiënten en geven zij goede zorg. ‘Op de Spoedeisende Hulp is geen dag hetzelfde’ vertelt Suleika. Wat haar aanspreekt aan het werken op de Spoedeisende Hulp is dat ze te maken heeft met veel verschillende patiënten. Van jong tot oud, van patiënten die nog nooit eerder in het ziekenhuis zijn geweest tot patiënten die helaas alweer naar het ziekenhuis moeten. Maar ook de grote hoeveelheid aan verschillende ziektebeelden die zij voorbij ziet komen. Dit heeft haar toen doen besluiten om de vervolgopleiding te gaan volgen. ‘Er is een mooie dynamiek op de SEH. Zowel door het patiëntencontact als door het nauw samenwerken met artsen en collega’s.’ Het samenwerken is iets wat Suleika als leerling als prettig ervaart. ‘Het was zeker even wennen om na een aantal jaar te hebben gewerkt als gediplomeerd verpleegkundige, weer te starten als leerling. Vooral het maken van verschillende verslagen en het opstellen van leerdoelen is iets wat ik niet meer dagelijks deed. Door mijn behulpzame collega’s kon ik al snel mijn draai hierin vinden. Je merkt echt dat mijn collega’s het belangrijk vinden om de jarenlange kennis die zij hebben opgedaan over te brengen op de nieuwe generatie Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen. Je voelt echt dat ze investeren in mij als nieuwe collega. Hierdoor voel ik mij echt welkom.’ ‘Zoals bij veel andere ziekenhuizen, is de werkdruk vaak hoog. Het werken aan mijn doelen of het stellen van grenzen is hierdoor soms lastig. Gelukkig wordt er toch veel geïnvesteerd in het opleiden. Het is fijn dat collega’s met mij meedenken en mij helpen waar nodig om mijn leerdoelen te bereiken. Hierdoor merk je dat iedereen gelijk is, of je nou arts bent of leerling. Dit draagt bij aan een prettige werk- leersfeer en natuurlijk aan goede patiëntenzorg!’ n 27


28


Vrienden van het

Vlietland Ziekenhuis 4 Stuur een kaart tijdens de feestdagen en steun ons!

Is een familielid of bekende van u opgenomen in het ziekenhuis tijdens de feestdagen? Stuur hem of haar dan een echte wenskaart met Kaartje2go. U kunt zelf het ontwerp kiezen en een persoonlijke boodschap toevoegen. Met iedere kaart steunt u Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis, want de prijs van de kaart is inclusief een donatie van 50 eurocent. Ga naar www.franciscus.nl/wenskaart.

4 Opening Stress- en pijnvrije behandelkamer voor kinderen

In Franciscus Vlietland is de nieuwe behandelkamer speciaal voor kinderen feestelijk geopend. Op de kinderafdeling moet een kind soms een nare behandeling ondergaan. Met behulp van licht, beeld en geluid kan een kind in deze kamer worden afgeleid van de nare behandeling. De behandelkamer is mogelijk gemaakt door Kotug International, Kotug Smit Towage en De Kooren Foundation (onderdeel Kotug International). Eerder dit jaar hebben zij geld opgehaald tijdens de estafette marathon van Rotterdam.

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zet de Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis zich met hart en ziel in om het verblijf van patiënten in Franciscus Vlietland te kunnen veraangenamen. Samen met u realiseren wij projecten die het welzijn en verblijf van onze patiënten verbeteren. Vanaf € 20,- per jaar bent u al Vriend van Franciscus Vlietland. U kunt ook kiezen voor een eenmalige gift, alle bedragen zijn even welkom! Wij zorgen dat uw donatie voor een mooi project op locatie Franciscus Vlietland wordt ingezet, maar u kunt ook zelf een project kiezen. Meer informatie op www.franciscus.nl/vrienden.

29


30


Boekentip

Activiteiten

4 Tommie in de zorg

4 Stadstour door Rotterdam

Tommie Niessen werkt als zzp’er in de wijkzorg en in een hospice. Hij vindt dat er veel vooroordelen zijn over het werken in de zorg. Om zijn werk realistischer en positiever onder de aandacht te brengen schrijft hij over zijn werkzaamheden, zowel de mooie als de mindere kanten van zijn werk worden benoemd. Hiermee creëert hij een openhartig en eerlijk beeld over werken in de zorg.

Prijs € 15,00 thos Ambo|An uitgevers

Een stadstour door Rotterdam saai? Niet als u in de touringcar stapt van Rondje Rotterdam. Dit is namelijk een touringcar vol Rotterdams entertainment, boordevol informatie en hilarische anekdotes. Om dit nog leuker te maken is er ook nog een tabletgame , Speurneus’ om meer te weten te komen over deze mooie stad. Ook zijn er leuke opdrachten,

Gezellig puzzelen

zoals een muziek- en foto opdracht. Tussendoor kunt u genieten van een lekkere lunch, en na de speurtocht

4 Sudoku

vindt er een prijsuitreiking plaatst. Kortom een dagje vol met Rotterdamse gezelligheid!

1 A

5

6

2

5

6 9

5

1

3

7

9

5

8

1

2 4

C

3

4

9

4

9

1

6

2

rondjes-rotterdam/rondje-rotterdam-speurneus

B

7

9

8

1

5

4

2

6

5

1

5

6

8

7

4

Kijk voor meer informatie op: https://rondjerotterdam.nl/

2

7

4 Tentoonstelling Ma in

Stedelijk Museum Schiedam

9 1

De afgelopen jaren maakte Margi Geerlinks foto’s van de dementerende moeder van Hugo Borst. Deze ontroerende foto’s worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum Schiedam onder de titel Ma. ‘Het werk sluit mooi aan bij de tentoonstelling Familie die tegelijkertijd is te zien. Dementie,

Mail de cijfers in de vakjes met A, B en C uiterlijk

mantelzorg en afscheid, het zijn allemaal thema’s waar veel van ons mee

4 maart 2019 naar communicatie@franciscus.nl.

te maken krijgen’, zegt directeur Deirdre Carasso.

Onder de goede inzendingen verloten wij het boek

De tentoonstelling opent op de Dag van de Mantelzorger en is te zien tot

Tommie in de zorg.

en met zondag 3 maart 2019.

Vergeet Vergeet niet uw niet uw U kunt ook een kaartje sturen naar: contactgegevens contactgegevens en adres te Franciscus Vlietland en adres te vermelden! t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie vermelden!

Voor meer informatie over de tentoonstelling en prijzen kijk op: www.stedelijkmuseumschiedam.nl/tentoonstelling/ma/

Postbus 215, 3100 AE Schiedam 31


Algemene informatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis

Bezoektijden Vlietland

Franciscus Hoogvliet

Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Patiënten kunnen dagelijks bezoek

Medisch Centrum Stelle

010 - 461 6161

ontvangen van 15.30 tot 19.30 uur.

Stelle 8, 3191 KE Hoogvliet

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

werkdagen 8.00 - 17.00 uur In het weekend en op erkende feestdagen ook van 13.30 tot 14.15 uur.

Bezoektijden Gasthuis

Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Patiënten kunnen alle dagen bezoek

Sommige afdelingen werken

ontvangen van 15.30 tot 16.30 uur en

met afwijkende bezoektijden,

Franciscus Maassluis

van 18.30 tot 20.00 uur.

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

De Vloot 206, 3144 PK Maassluis 010 - 592 1822

In het weekend is bezoek ook welkom

Franciscus Berkel

van 11.00 tot 12.00 uur.

Boerhaavestraat 19

werkdagen 8.00 - 17.00 uur

2652 EP Berkel en Rodenrijs

Afspraak maken: 010 - 893 0000

Sommige afdelingen werken

Afspraak maken: 010 - 461 7700

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

met afwijkende bezoektijden,

werkdagen 8.00 - 16.30 uur

Het Oogziekenhuis

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

Franciscus Haven

Interne Geneeskunde/Bloedafname

Franciscus Vlietland

Havenpolikliniek

Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam

Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam

Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

werkdagen 8.30 - 17.00 uur

010 - 893 9393

werkdagen 8.00 - 16.30 uur

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Afspraak maken: 010 - 404 3300

Al onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Kijk op www.franciscus.nl voor de

Afspraak maken: 010 - 893 0000

ligging van de locaties en de manier

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

waarop u er komt.

4 Gratis pendelbus

Er rijdt een pendelbus tussen Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland. Een gratis service voor patiënten, hun familie en/of begeleiders en bezoekers. Kijk voor meer informatie en de dienstregeling op www.franciscus.nl/pendelbus

4 Zorgkaart Nederland

4 MijnFranciscus patiëntenportaal

Geef uw mening over

Op MijnFranciscus ziet u wanneer uw volgende afspraak is, kunt u onderzoeksuitslagen

Franciscus Gasthuis & Vlietland

inzien, uw persoonlijke gegevens wijzigen en meer.

of over uw arts via

Ga naar www.franciscus.nl/mijnfranciscus en log in met uw DigiD!

www.zorgkaartnederland.nl

Volg ons op: 4 www.franciscus.nl /company/franciscus

/franciscuszorg @franciscuszorg Via www.franciscus.nl

4 Uw mening over onze zorg telt! Wilt u ons een compliment geven, heeft u een suggestie om onze zorg te verbeteren of een klacht? Geef deze door aan onze cliëntvertrouwenspersonen. Kijk op www.franciscus.nl voor de contactgegevens. Als u in het ziekenhuis bent, dan vindt u hen via het Patiënten Service Bureau. 32


Uw gebit verdient de zorg van de tandprotheticus • Basisvergoeding alle zorg verzekeraars • kunstgebit ook op implantaten • reparaties

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJKEN Schiedam-Noord E.G.C. Veringmeier Hof van Spaland 45 tel. (010) 471 13 20 www.klikgebitschiedam.nl Schiedam-Centrum Nieuwe Haven 131 tel. (010) 426 14 17 www.vmeier.nl

vmeier@hetnet.nl


Profile for Franciscus Gasthuis & Vlietland

SAMEN magazine editie 15  

SAMEN magazine editie 15  

Advertisement