Page 1

 Editie 2 - 2018

Met wetenschapsbijlage!

Proefpersoon Marie-Louise:

‘Ik kan me niet voorstellen dat ik een placebo gebruik’

Opleiding in Franciscus Gasthuis & Vlietland Innovatie: Monitoringssysteem Early Sense en de Mirabel procedure

Neem mee!


Hooggespecialiseerde zorg Na een uitgebreide beoordeling heeft de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) bekendgemaakt dat Franciscus Gasthuis & Vlietland zich de komende 5 jaar weer een ‘topklinisch opleidingsziekenhuis’ mag noemen. Daar zijn wij heel trots op! Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. De STZ wordt ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd, met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Hoe het is om als patiënt mee te werken aan een onderzoek, vertelt Marie-Louise Smissaert u (pagina 4-5). Zij neemt deel aan de Breathe Studie. Opleiding, bij- en nascholing en continue professionele ontwikkeling krijgt bij ons veel aandacht. Op pagina 12-13 leest u daar meer over. Daarnaast zijn wij continu bezig om de zorg te verbeteren. Zo leest u in deze editie over de speciale zorg die wij sinds 2018 bieden aan kwetsbare ouderen die hun heup breken. Of lees over nieuwe ontwikkelingen zoals Early Sense (pagina 19) of de Mirabelprocedure (pagina 25). Door middel van wetenschappelijk onderzoek draagt Franciscus Gasthuis & Vlietland als STZ-ziekenhuis bij aan de verbetering van patiëntenzorg. Wilt u nog meer weten over wetenschappelijke onderzoek in ons ziekenhuis? Bekijk dan ook de bijlage over wetenschap. Veel leesplezier.

In dit magazine Nieuws

2

Monitoren van gezondheid

23

Mirabel procedure: Verwijderen goedaardige borsttumor zonder opereren

25

Opleiding in Franciscus Gasthuis & Vlietland

Colofon Editie 2 - 2018

12

Productie en eindredactie

Proefpersoon in de Breathe Studie

Afdeling Marketing & Communicatie Franciscus Gasthuis & Vlietland Postbus 215, 3100 AE Schiedam communicatie@franciscus.nl 010 - 893 4110

4

Een chronische darmontsteking heeft

Portret van:

veel invloed op het

nieuwe leden

dagelijks leven

6

Cliëntenraad

Teksten Marketing & Communicatie

26 Fotografie

EarlySense:

Mooi verhaal

27

vroege herkenning van functies bij patiënten

19

Vraag en antwoord: Geriatrische Trauma Unit (GTU)

Uitgever

Vrienden van het

achteruitgang vitale

Vlietland Ziekenhuis

29

Puzzel en tips

31

huidbescherming

8

in de zon

Levien Willemse John de Kool

BC Uitgevers B.V. Postbus 416, 8600 AK Sneek 0515 - 429 429

Vormgeving magazine Hannique de Jong

21

Algemene informatie

32 1


Pendelservice

Nationaal Obesitas Symposium Op donderdag 8 maart vond het Nationaal Obesitas Symposium plaats in Rotterdam. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, bij één op de tien is zelfs sprake van ernstig overgewicht. Tijdens het symposium zijn veel nieuwe wetenschappelijke inzichten gepresenteerd om obesitas in de praktijk effectiever aan te pakken. Ook ging het vooral over manieren om overgewicht te voorkomen en de samenwerking tussen verschillende instanties te verbeteren, zodat de hulp beter aansluit bij patiënten die met deze ziekte te maken hebben. De bijeenkomst is geïnitieerd vanuit het samenwerkingsinitiatief Centrum Gezond Gewicht, waarbij Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis betrokken zijn.

Sinds begin maart is Franciscus Gasthuis & Vlietland gestart met de inzet van een pendelbus tussen de ziekenhuislocaties

Wetenschapsdag 2018

Franciscus Gasthuis in Rotterdam en

Dit jaar is voor de veertiende keer de Wetenschapsdag in Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Vlietland in Schiedam. Het

georganiseerd. Het is een laagdrempelig platform voor A(N)IOS en arts-onderzoekers

gratis vervoer is een extra service van het

om hun onderzoeksresultaten, interessante klinische casus of CAT (Critical Appraisal of

ziekenhuis en is bedoeld om de bereik-

a Topic), te presenteren. Traditiegetrouw waren er prijzen te winnen voor de beste

baarheid van beide locaties te vergroten.

CAT, poster, publicatie en presentatie. Ook was er wederom een BOF-stimuleringsprijs (stichting Bevordering Onderzoek Franciscus). Wetenschappelijk onderzoek doen

De pendelbus rijdt op werkdagen tussen

is een belangrijke pijler van een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) en levert een

10.30 uur en 20.00 uur volgens een vaste

waardevolle bijdrage aan zorgverbetering en kennisvergroting van

dienstregeling. De bus is primair bedoeld

artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in het ziekenhuis.

voor patiënten van de Spoedeisende

Benieuwd naar de prijswinnaars? Kijk op www.franciscus.nl

hulp (SEH) en patiënten die een afspraak

Prijswinnaars Wetenschapsdag 2018

hebben maar geen vervoersmogelijkheid hebben of reizen met het Openbaar Vervoer omslachtig vinden. Daarnaast is er ruimte voor begeleiders, familieleden, mantelzorgers en/of bezoekers. Waarbij patiënten altijd voorrang hebben. In de bus zijn in totaal acht plaatsen beschikbaar.

Overhandiging beeld Heilige Liduina In de Liduina week (19 april - 6 mei)

door Hank Beelenkamp. Liduina is de

Rode Kruis brengt kwetsbare patiënten naar huis

beschermheilige van Schiedam, het

Het komt steeds vaker voor dat kwetsbare patiënten op de Spoedeisende Hulp wel naar

beeld is aangeboden door de Rooms

huis mogen, maar niet zelfstandig naar huis kunnen. Daarom hebben het Rode Kruis,

Katholieke gemeenschap in Schiedam.

drie Rotterdamse ziekenhuizen waaronder Franciscus Gasthuis & Vlietland, en Laurens

Met het in ontvangst nemen van dit beeld,

samen een nieuwe voorziening in het leven geroepen. Het Rode Kruis brengt de

onderstreept het ziekenhuis haar

kwetsbare patiënten vanaf de SEH naar huis en helpt hen thuis op weg.

samenwerking met de Schiedamse

Half maart is deze service gestart voor een proefperiode van drie maanden.

gemeenschap en de verbondenheid met

Het Rode Kruis ontlast hiermee de ziekenhuizen. Patiënten bleven nu soms langer

de stad.

dan noodzakelijk op de Spoedeisende Hulp liggen of werden per ambulance vervoerd

Het beeld wordt op een mooie sokkel

zonder medische indicatie. Kwetsbare patiënten moeten soms uren wachten, voordat

geplaatst in het Stiltecentrum van

ze naar huis kunnen. In de tussentijd kunnen er geen nieuwe patiënten op de Spoed-

Franciscus Vlietland.

eisende Hulp van het ziekenhuis terecht, terwijl de druk in de zorg al groot is.

heeft ons ziekenhuis een mooi bronzen Liduina beeld ontvangen dat is ontworpen

2


Innovatieve proef met zorgrobot Pepper Zorgrobot Pepper was als onderdeel van een proef op bezoek bij onze afdeling

Mijn Franciscus patiëntenportaal

Interne Geneeskunde. Robot Pepper ondersteunde tijdens zijn verblijf de

Als patiënt van Franciscus Gasthuis &

verpleegkundigen bij administratieve taken. Pepper vroeg de patiënt uit over de

Vlietland heeft u toegang tot het patiënten-

ontlasting en hoe goed de patiënt heeft gegeten. Het doel van de proef is om te

portaal Mijn Franciscus. U kunt hier een

onderzoeken of bepaalde registratiemomenten en metingen geautomatiseerd

gedeelte van uw medisch dossier inzien,

kunnen worden, met behoud van de kwaliteit van zorg. De veronderstelling is dat

onderzoeksuitslagen bekijken en brieven die

met de ondersteuning van Pepper de administratieve werklast van de verpleeg-

uw medisch specialist aan uw huisarts of

kundigen omlaag gaat waardoor zij meer tijd hebben voor directe zorg.

een andere zorgverlener heeft gestuurd, lezen. U kunt ook controleren wanneer uw

Pepper in actie zien? Bekijk de video op www.franciscus.nl/pepper

volgende afspraak is en vragen stellen aan uw zorgverlener via een e-consult. Vraag bij uw polikliniek naar de mogelijkheden. Ga naar www.franciscus.nl/mijnfranciscus en lees hier hoe u in kunt loggen in Mijn Franciscus.

Dialysegym:

fit worden tijdens dialyse Patiënten in het Dialysecentrum in Franciscus Gasthuis hebben de mogelijkheid om onder persoonlijke begeleiding van een bewegingscoach tijdens de dialyse te bewegen met een bal, een elastische weerstandsband en gewichten. Samen met de coach werkt de patiënt aan een persoonlijk beweegplan om de conditie en levensstandaard te verbeteren. Bewegen tijdens de dialyse heeft voordelen voor de patiënt, zoals een betere

Vier nieuwe röntgenkamers dit jaar

verwijdering van de afvalstoffen en een lagere bloeddruk. Voor patiënten die

In zowel Franciscus Gasthuis als Franciscus

in aanmerking komen voor een niertransplantatie is een goede conditie extra

Vlietland komen dit jaar twee nieuwe

belangrijk.

röntgenkamers. In deze zogenaamde

Werken aan een goede conditie!

‘buckykamers’ kunnen verschillende röntgenfoto’s worden gemaakt, bijvoorbeeld van de armen, benen, buik en longen. De nieuwe apparatuur heeft betere beeldkwaliteit waardoor de beelden nog duidelijker zijn. Ook is er een lagere stralingsbelasting voor patiënten. Daarnaast zijn de kamers grotendeels geautomatiseerd waardoor de fysieke belasting voor medewerkers wordt verlaagd. De röntgenkamers worden in de loop van 2018 geïnstalleerd.

3


4 ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik een placebo gebruik.’


Marie-Louise Smissaert is bij het Expertisecentrum Astma & COPD onder behandeling voor ernstig astma, een onzichtbare ziekte. ‘Mensen zien niet aan mij dat als zij naast mij een sigaret opsteken, ik de hele dag benauwd ben.’, vertelt Marie-Louise. ‘Dat is best frustrerend. Andere mensen van mijn leeftijd gaan uit en kunnen op de bonnefooi iets doen. Ik moet alles plannen. ’s Avonds een verjaardag betekent ’s middags op bed. En na de boodschappen kan ik niet dezelfde dag het huishouden doen. Natuurlijk heb ik goede en slechte dagen. Is het buiten fris, dan ben ik benauwder, heb ik pijn met inademen en ben ik prikkelbaar.’ Om de behandeling van luchtwegaandoeningen zoals die van Marie-Louise te verbeteren, wordt onderzoek gedaan.

Proefpersoon in de Breathe Studie Marie-Louise kreeg twee jaar geleden

Ook de onderzoekers weten niet

vaak bewuster om met hun gezond-

een uitnodiging thuis om deel te

welke versie Marie-Louise krijgt. Dit

heid, bijvoorbeeld door hun

nemen aan de Breathe Studie. ‘In

wordt ‘dubbel blind’ genoemd en

medicatie beter te gebruiken. ‘Ik kan

eerste instantie heb ik niet gereageerd.

maakt het onderzoek meer betrouw-

me niet voorstellen dat ik een

Je hebt al snel de associatie met

baar. ‘Een paar keer per maand slik

placebo gebruik. Voordat ik aan het

geneesmiddelenonderzoek met rare

ik een blauw pilletje. De onderzoeken

onderzoek mee deed, kwam ik 4 á

bijwerkingen en hoge vergoedingen.

voor de Breathe Studie worden samen

5 keer per jaar in het ziekenhuis voor

Niet veel later belde Geertje de Boer,

met mijn reguliere polikliniek-

controles en op de Spoedeisende

de arts-onderzoeker, om meer uit te

afspraken gepland. Een groot

Hulp vanwege exacerbaties

leggen over het onderzoek.’ Met het

voordeel is dat alle onderzoeken

(plotselinge toename van klachten

onderzoek wordt getest of astma-

op de polikliniek plaatsvinden. Ik

zoals een astma-aanval red.). Een

patiënten baat hebben bij een pil met

kreeg altijd al een longfunctietest en

aantal keer per jaar werd ik zo ziek

bacteriële eiwitten (lysaten). Deze

NO-meting (meting om ontstekings-

dat ik wekenlang niks kon en

stimuleren het afweersysteem in de

waarden aan te tonen red.). Voor de

meerdere antibioticakuren nodig

darmen, wat waarschijnlijk effect

Breathe Studie komt daar nog bloed-

had. Het afgelopen jaar heb ik dit

heeft op het afweersysteem van het

onderzoek en een neusswab

niet gehad en ben ik ook niet op de

hele lichaam. En dus ook op kwalijke

(uitstrijkje hoog in de neus red.) bij.’

Spoedeisende Hulp geweest. Maar

bacteriën en virussen in de lucht-

het is niet alleen dat ik me beter

wegen, zo wordt vermoed. ‘Onder het

Persoonlijk contact

voel, ook de meetresultaten laten

mom van baat het niet, dan schaadt

‘Het contact met de betrokken

verschil zien. Mijn NO-meting was

het niet heb ik ja gezegd. Je wordt

medewerkers en artsen is heel

ooit 260ppb (deeltjes per biljoen) en

heel goed onderzocht en je helpt er

persoonlijk, dat was voor ik meedeed

bij de laatste meting slechts 49ppb.

jezelf en anderen uiteindelijk mee.

aan dit onderzoek ook al. Ik kan

Pas in 2019 weten we of ik het echte

Nu ben ik zo blij dat ik mee doe!’

altijd bellen, bijvoorbeeld als ik extra

medicijn gebruik. Daar ben ik heel

benauwd ben. Ze hebben al mijn

nieuwsgierig naar!’ n

Placebo of echt medicijn

gegevens bij de hand, zorgen dat ik

Tijdens het onderzoek wordt gekeken

kunnen direct bepalen of het nodig is

of de astmaklachten inderdaad

dat ik naar het ziekenhuis kom.

afnemen door deze pil. De groep

Als dat zo is, dan maken zij tijd.’

snel over medicatie beschik en

deelnemers is in tweeën gesplitst; de

Kijk voor meer informatie over de Breathe Studie op:

helft krijgt het echte medicijn en de

Verschil merkbaar

andere helft een placebo (nep-tablet).

Placebo of niet, deelnemers gaan

www.breathestudie.nl

5


4 ‘Inflammatory Bowel Disease (IBD) heeft veel invloed op het dagelijks leven.’ 6


Het begint vaak bij buikpijn, bloedige diarree en vermoeidheid. Klachten waar patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD), oftewel een chronische darmontsteking, last van hebben. Maag-, darm- en leverarts Rachel West en verpleegkundig specialist Annemarie van der Spek vertellen over dit complexe ziektebeeld.

Een chronische darmontsteking heeft veel invloed op het dagelijks leven Dokter West: ‘De twee belangrijkste

ontlasting. Om echt vast te stellen

Wanneer medicijnen onvoldoende

en meest voorkomende vormen van

of het om een chronische darm-

of niet werken, kan een operatie

IBD zijn Colitis Ulcerosa en de ziekte

ontsteking gaat, moet er een

nodig zijn. Afhankelijk van waar de

van Crohn. Bij Colitis Ulcerosa kan

endoscopie uitgevoerd worden.

ontsteking zit, kan er gekozen worden

de hele dikke darm ontstoken zijn.

Dit is een onderzoek waarbij de

om een deel van de darm of de hele

Bij de ziekte van Crohn kunnen

binnenkant van de darm wordt

darm door een chirurg te laten

ontstekingen in het hele maag-darm

bekeken met een endoscoop.’

verwijderen. Het verwijderen van de

kanaal voorkomen. IBD is een

hele darm is een ingrijpende operatie, daarom wordt eerst geprobeerd

oorzaken nog niet precies bekend

Niet te genezen, wel te behandelen

zijn. Hier wordt veel onderzoek naar

Dokter West: ‘IBD is een chronische

medicatie te onderdrukken.’

gedaan. In Nederland zijn er ruim

ziekte die niet genezen kan worden.

90.000 IBD-patiënten. Het zijn veel

Een behandeling met medicijnen is

Annemarie vult aan: ‘IBD heeft

jonge patiënten tussen de 15 en

wel mogelijk. Je krijgt eerst

veel invloed op het dagelijks leven.

40 jaar.’

medicijnen om de ontsteking rustig

Het zijn vaak jonge mensen die

te krijgen. Hier zijn verschillende

medicijnen moeten gebruiken die

Uiteenlopende klachten

soorten van. We kijken altijd welke

bijwerkingen hebben. Maar denk

Annemarie: ‘De patiënten die wij op

het beste werkt bij de patiënt. Ook

bijvoorbeeld ook aan langdurige

de polikliniek zien, hebben vaak al

de bijwerkingen die kunnen ontstaan,

vermoeidheid, problemen in het

een langere periode last van buikpijn,

zijn bij iedere patiënt anders. Als

verwerken van de ziekte en

diarree vaak met bloed en slijm,

deze fase voorbij is, krijgt de patiënt

onzekerheid bij vrouwen die zwanger

vermoeidheid en/of incontinentie.

medicijnen om de ontsteking rustig

zijn of willen worden. Wij proberen

Waar je last van hebt, hangt af van

te houden, de zogenaamde

de patiënten hier zoveel mogelijk

waar de ziekte voorkomt. Na

onderhoudsbehandeling.

bij te helpen en te begeleiden.’ n

complex ziektebeeld waarvan de

de chronische darmontsteking met

verwijzing van de huisarts kom je met deze klachten bij de maag-, darmen leverarts of de verpleegkundig specialist.’

Multidisciplinaire aanpak Patiënten met een chronische darmontsteking worden in Franciscus

Onderzoek

Gasthuis & Vlietland behandeld door een multidisciplinair IBD-behandel-

Annemarie: ‘Om een goed beeld

team. Dit team bestaat uit maag-, darm- en leverartsen, IBD-verpleeg-

van de klachten te krijgen, stellen

kundigen, gastro-enterologische chirurgen en kinderartsen. Samen

we vragen aan de patiënt en doen we

bespreken zij de behandeling van deze patiënten. Het team werkt intensief

lichamelijk onderzoek. We luisteren

samen met andere specialismen zoals medische psychologie, diëtetiek

naar de buik en kijken bijvoorbeeld

en dermatologie. Franciscus Gasthuis & Vlietland is betrokken bij het

of er wondjes zitten bij de anus.

samenwerkingsverband ‘IBD Zorg Zuidwest-Nederland’ van de BeterKeten

Aanvullend doen we een bloed-

wat als doel heeft om de kwaliteit van IBD zorg in deze regio te verbeteren.

onderzoek of onderzoek van de 7


4 ‘Patiënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk hun normale dagen nachtritme aan te houden.’


Ouderen hebben meestal al voor het breken van de heup problemen met de gezondheid. Door een combinatie van meerdere aandoeningen, verminderde mobiliteit, gebruik van veel medicijnen en geheugenproblemen, is de oudere patiënt extra kwetsbaar. Het breken van de heup en de ziekenhuisopname maken het er voor deze kwetsbare groep niet beter op. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft sinds maart 2018 in Rotterdam een speciale afdeling ingericht om deze achteruitgang na een gebroken heup zoveel mogelijk te voorkomen.

Geriatrische Trauma Unit (GTU) Specialistische zorgafdeling voor 70-plussers met een gebroken heup Op de Geriatrische Trauma Unit

om binnen 24 uur te opereren, tenzij

pijn, doorliggen en complicaties zoals

worden patiënten boven de 70 jaar

het noodzakelijk is om met andere

een longontsteking. De fysiotherapeut

opgenomen met een gebroken bot

specialisten te overleggen of als er

komt dagelijks langs om samen te

waarbij een operatie noodzakelijk is.

eerst aanvullend onderzoek nodig is.

oefenen.

Normaal ritme houden

risico op het ontwikkelen van

Gezondheid volledig in beeld brengen

problemen die ontstaan tijdens of

De behandeling van de oudere

Geriatrische Trauma Unit is de

ten gevolge van een opname in het

patiënt met meerdere gezondheids-

gezamenlijke woonkamer. Patiënten

ziekenhuis, zoals ondervoeding,

problemen is complex. Daarom

worden gestimuleerd zoveel mogelijk

(ernstige) verwardheid en het verlies

worden kwetsbare ouderen in

hun normale dag- en nachtritme aan

van spierkracht en conditie. Daarnaast

Franciscus Gasthuis & Vlietland niet

te houden. In de woonkamer kunnen

hebben zij door hun zwakke gezond-

alleen behandeld door een trauma-

patiënten gezamenlijk aan tafel eten,

heid een grotere kans op complicaties.

chirurg, die zich focust op de

want: samen eten doet eten. Een

Vaak verloopt het herstel minder snel,

reparatie van de breuk. Trauma-

activiteitenbegeleider verzorgt een

hierdoor kan de zelfstandigheid en

chirurgen, geriaters, diëtisten, ergo-

passende dagbesteding voor de

bewegingsvrijheid afnemen. En dat

therapeuten, fysiotherapeuten en

patiënten en begeleidt hen daarin.

willen we voorkomen!

gespecialiseerd verpleegkundigen

Een kwetsbare oudere heeft tijdens een ziekenhuisopname een groter

Een belangrijk onderdeel van de

werken intensief samen. Door de

Uit het ziekenhuis

Snelle opname en operatie

expertise van alle zorgverleners te

Ondanks de speciale zorg op de

combineren, wordt snel de juiste hulp

Geriatrische Trauma Unit om

Oudere patiënten met een gebroken

geboden en wordt de gezondheid

lichamelijke en geestelijke achteruit-

heup worden na binnenkomst op

van de patiënt volledig in beeld

gang zoveel mogelijk te voorkomen,

de Spoedeisende Hulp naar de

gebracht.

is het ziekenhuis niet de beste plek

Geriatrische Trauma Unit gebracht.

om te herstellen. Daarom wordt nauw

Daar wordt de gezondheid van de

Blijven bewegen

samengewerkt met huisartsen,

patiënt verder in kaart gebracht. Het

De dag na de operatie wordt direct

fysiotherapeuten en verzorgings- en

moment van opereren wordt zo snel

gestart met revalideren. Onder

verpleeghuizen in de regio. Na

mogelijk bepaald, zodat de patiënt

begeleiding van de verpleegkundige

de operatie wordt samen met de

niet langer dan noodzakelijk nuchter

en/of fysiotherapeut probeert de

naasten van de patiënt gekeken

hoeft te blijven. Is de operatie de

patiënt uit bed te komen. Snel weer

waar de patiënt het beste verder

volgende dag? Dan kan iemand nog

op de been komen is belangrijk, want

kan herstellen of welke extra zorg er

wat eten en drinken. Het streven is

bij lang in bed liggen is er kans op

eventueel thuis nodig is. n 9


10


11


Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland drie pijlers. Naast wetenschappelijk onderzoek en topklinische patiëntenzorg, besteden we veel aandacht aan het opleiden van de toekomstige generatie artsen en andere zorgprofessionals en het deskundig houden van onze medewerkers.

Opleiding in Franciscus Gasthuis & Vlietland Deskundig houden van onze medewerkers: bevoegd en bekwaam

In een ‘skillslab’, een zogenaamd vaardigheidslokaal kunnen artsen en verpleegkundigen in een nagebootste situatie oefenen, bijvoorbeeld reanimatievaardigheden op een baby.

handeling mag verrichten bij een patiënt. Iemand is pas bevoegd na het doorlopen van alle verplichte scholingen en bekwaam als hij/zij in staat is de handeling te verrichten. Hiermee wordt veiligheid en kwaliteit geboden voor zowel de patiënten als medewerkers.

Goed voorbereid met E-learning

12

Het ziekenhuis biedt meer dan

Vaardigheden ‘droog’ oefenen in een ‘skillslab’

Registratie bekwaamheden

80 E-learningmodules over

Zowel Franciscus Gasthuis als

Alle door medewerkers gevolgde

verschillende onderwerpen, van het

Franciscus Vlietland beschikt over

scholingen en opleidingen worden

inbrengen van een blaaskatheter

een ‘skillslab’, een zogenaamd

geregistreerd in een Digitaal

tot infectiepreventie. Een E-learning

vaardigheidslokaal waar artsen en

Kwaliteitspaspoort. Hierdoor is het

is een les die niet klassikaal wordt

verpleegkundigen in een nagebootste

gemakkelijk voor een medewerker en

gegeven, maar via de computer.

situatie kunnen oefenen, bijvoorbeeld

diens leidinggevende te zien wanneer

Verpleegkundigen en artsen werken

reanimatievaardigheden op een baby

een bepaalde vaardigheid herhaald

onregelmatig en kunnen met

of het zetten van een injectie in een

moet worden. Zeker met steeds

E-learningmodules zelf bepalen

kunstarm. Na het voldoen aan een

meer medewerkers die op meerdere

wanneer ze hun lessen volgen. Nadat

theoretische toets en het oefenen in

ziekenhuislocaties werken, is het

de digitale theorietoets is behaald,

het skillslab onder leiding van een

belangrijk op ieder gewenst moment

kunnen deelnemers in het skillslab hun

expert, is de arts of verpleegkundige

inzicht te hebben in de bevoegd-

vaardigheden in de praktijk oefenen.

goed voorbereid voor hij/zij de

heden van medewerkers.


Opleiden voor de toekomst

dagelijkse zorg verleent onder

Franciscus Gasthuis & Vlietland is van

verpleegkundigen. Dit betekent dat

oudsher een opleidingsziekenhuis.

zij ‘met de handen op de rug’

Leerlingen en stagiaires worden voor

meekijken met deze stagiaires. Uit

diverse beroepsopleidingen opgeleid,

evaluaties blijkt dat patiënten de

zoals MBO- en HBO-verpleegkundige,

kwaliteit van zorg op de leerunit hoog

operatie- en anesthesie-assistent,

waarderen, omdat de stagiaires

apothekersassistent, doktersassistent

relatief veel tijd voor patiënten

en nog veel meer. Daarnaast zijn er

hebben.

supervisie van gediplomeerde

vervolgopleidingen tot onder andere hulp , intensive care en kinder-

Opleidingen tot medisch specialist

verpleegkundige.

Naast bovenstaande opleidingen,

oncologie-, dialyse-, spoedeisende

worden in Franciscus Gasthuis & Wilt u meer weten over deze

Vlietland in 18 medische vakken

opleidingen, kijk dan op:

arts-assistenten opgeleid en in

www.werkenbijFranciscus.nl.

14 vakken coassistenten. De vetgedrukte opleidingen hebben een erkenning om op beide ziekenhuis-

Leerunits

locaties op te leiden. Alle opleidingen

In Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn

vinden plaats onder strikte supervisie

meerdere zogenaamde ‘leerunits’.

van verschillende medisch

Een leerunit bestaat uit meerdere

specialisten en alle opleidingen

kamers op een verpleegafdeling,

worden regelmatig getoetst op kwaliteit

waarbij een groep stagiaires de

door diverse externe partijen. n

1 2

Anesthesie Cardiologie*

3

Chirurgie *

4

Dermatologie*

5

Gezondheidszorg psychologie

6

Gynaecologie *

7

Interne Geneeskunde *

8

Kindergeneeskunde *

9

Klinische Chemie

10

Longgeneeskunde *

11

Neurologie *

12

Oogheelkunde *

13

Pathologie

14

Plastische Chirurgie

15

Reumatologie

16

SEH *

17

Urologie *

18

Ziekenhuisfarmacie *

Opleidingen met een * leiden ook coassistenten op.

Alle activiteiten in Franciscus Gasthuis & Vlietland die te maken hebben met leren en ontwikkelen (zoals E-learning, skillslab en kwaliteitspaspoort), worden georganiseerd vanuit een aparte afdeling: de Franciscus Academie. 13 13


Heeft u moeite met het goed bijhouden van uw huishouden? Vraag dan de tijdelijke toelage aan! De regeling is bedoeld voor: • cliënten met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp • mantelzorgers die minimaal 4 uur per week voor iemand zorgen en in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam wonen

Voor de extra hulp betaalt u € 5,- per uur. De hulp mag voor maximaal 2 uur per week ingezet worden.

Extra hulp nodig bij uw huishouden? De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) geven inwoners een extra steuntje in de rug met deze toelage voor huishoudelijke hulp.

14

Kijk op www.rogplus.nl voor meer informatie. Daar kunt u ook het digitale aanvraagformulier vinden. Een papieren formulier kunt u ook ophalen bij ROGplus in Maassluis of bij een van de wijkteams of formulierenbrigades in uw woonplaats.

ROGplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B, Maassluis Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis T (010) 870 11 11 E info@rogplus.nl I www.rogplus.nl

Openingstijden Maandag t/m donderdag: 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur Vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

Voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen & Schiedam


15


16


17


18


Na een proefperiode van een jaar heeft Franciscus Gasthuis een innovatief patiëntveiligheidssysteem, EarlySense, aangeschaft. Het systeem meet, via een sensor onder het matras, continu de belangrijkste functies bij patiënten, zoals hartritme, ademhalingsfrequentie en beweeglijkheid.

EarlySense: vroege herkenning van achteruitgang vitale functies bij patiënten daarom twijfels of verpleegkundigen wel genoeg contactmomenten zouden hebben met patiënten. Maar door middel van dit systeem houden wij juist extra toezicht en kunnen wij gerichter vragen stellen aan de patiënt, omdat we meer weten. De EarlySense kan daarnaast ook ‘trends’ herkennen van veranderingen die geleidelijk plaatsvinden. Zo kan de arts hier tijdig op inspelen door bijvoorbeeld verandering van medicatiegebruik of behandeling.’ Naast dat de belangrijkste functies worden gemeten, wordt ook de bewegelijkheid gemeten. Zo waarschuwt het systeem namelijk als een (verwarde) patiënt het bed dreigt te verlaten. Dit voorkomt valincidenten. Maar voorkomt bijvoorbeeld ook drukplekken. Anika: ‘Als patiënten lange tijd in dezelfde houding liggen, vermindert de doorstroming van het bloed in het lichaam. Hierbij is grotere kans op ontstaan van drukplekken, decubitus. Naast de normale observaties, kan het EarlySense systeem nog eens extra bevestigen wanneer iemand lang in een zelfde houding ligt.’ Het systeem meet volledig contact-

bijdrage levert aan de patiëntveiligheid.

Zitkussen met sensor

loos. De patiënt ligt dus niet vast aan draden of snoeren. Verpleegkundigen

Extra toezicht

Naast een sensorplaat onder het

kunnen met behulp van het systeem,

Anika van Veelen, senior verpleeg-

matras, is er ook een zitkussen met

veranderingen en achteruitgang

kundige Longgeneeskunde, vertelt:

sensorplaat beschikbaar op de

van de vitale functies van de patiënt

‘Een verpleegkundige kan nooit de

afdeling. Zo kunnen patiënten ook

‘eerder opmerken en herkennen’.

continue metingen uitvoeren, zoals de

plaatsnemen in een stoel. Anika: ‘We

Tijdens de succesvolle proef blijkt dat

hartslag. De EarlySense kan dat wel.

kunnen nu ook zittende patiënten

het systeem een duidelijk positieve

Aan het begin van deze test waren er

monitoren.’ n 19


advertentie

20


Vraag en antwoord:

huidbescherming in de zon Om een afspraak te maken bij onze dermatologen, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of specialist. Kijk voor meer informatie op www.franciscus.nl/dermatologie

Dagelijks smeren met factor 15

Is de zon ongezond?

onderdrukt de afweer van het lichaam.

minimaal factor 30. Breng de crème

De zon kan ook gezond zijn! Blijf

Voor het raam in de zon zitten is

niet te dun aan en smeer elke twee

zeker niet binnen zitten. Buiten actief

lekker, maar doe dat niet dagelijks

uur opnieuw. Klinkt dit als veel werk?

bezig zijn, is heel gezond. Maar laat

urenlang omdat UVA ook door glas

Veel gemakkelijker is het om een leuke

de huid niet verbranden. De kans op

gaat. Het is bijvoorbeeld geen goede

grote zonnehoed en UV werende

verbranden hangt samen met het

werkplek. Controleer bij het kopen van

kleding te dragen. Deze kleding is te

huidtype. Een lichte, pigmentarme

een zonnebrandcrème of het product

koop bij warenhuizen en op internet.

huid verbrandt sneller dan een

zowel een UVA- als UVB-filter bevat.

Zoek op: UV werende kleding.

Het positieve effect van UVB is dat

Hoe kan ik mij beschermen tegen verbranden?

Hoe kan ik mij beschermen op vakantie?

het de huid ertoe zet vitamine D aan

De zon kan dus ook gezond zijn, maar

Neem op een zonnige dag extra maat-

te maken. Het nadeel is dat het kan

u moet u wel beschermen tegen

regelen: blijf tussen 11.00 en 15.00 uur

leiden tot verbranden, DNA-schade en

verbranden. Volg daarom het advies

uit de zon. Ga dan niet zonnebaden,

huidkanker. UVA verbrandt de huid

van de Nederlandse Vereniging voor

ook niet onder een parasol. Het licht

niet, maar kan wel diep in de huid

Dermatologie: in Nederland in de

reflecteert namelijk op het water en

doordringen, waar het schadelijke

zomer smeert u dagelijks zonnebrand-

het zand, dus helpt een parasol

chemische reacties opstart die tot DNA-

crème met tenminste factor 15, als u

onvoldoende. Als u lichtbruin van

schade kunnen leiden. UVA draagt

langer dan 15 tot 30 minuten buiten

vakantie uit een zonnig land terug komt,

ook bij aan huidveroudering en

bent, en in uw vrije tijd (vakantie)

dan heeft u het goed gedaan! n

donkere huid.

UVA en UVB

21


22


Meten is weten. Ook als het gaat om het bijhouden van de gezondheid. Wij vroegen onze patiënten en bezoekers of zij hun gezondheid zelf monitoren en wat ze met deze informatie doen.

Monitoren van gezondheid 4 Marc Julianus

4 Lia Kuiper

‘Zelf gebruik ik geen apparatuur om mijn gezond-

‘Ik heb meerdere aandoeningen, waaronder diabetes en jicht, die mij

heid te meten, maar ik ben wel bewust bezig met

verplichten om mobiel te blijven en goed op mijn voeding te letten. Ik prik

de keuzes die ik maak. Zo eet ik altijd een kiwi in

dagelijks om mijn suiker te meten en houd dat goed in de gaten. Bewust

de ochtend en kom ik aan mijn beweging door

omgaan met voeding is wel zwaar, zo kan ik bijvoorbeeld geen haring meer

minimaal 2x in de week te zwemmen. Meten is

eten door de hoeveelheid purine die daar in zit in verband met mijn jicht. Maar,

weten, maar ik denk dat luisteren naar je lichaam

je gezondheid is belangrijker dan het eten van een lekkere haring met uitjes.

misschien nog wel belangrijker is.’

Je hebt altijd de geur nog!’

4 Klaas Kamstra

4 Pieter Poot ‘Als hartpatiënt moet ik me bewust bezig houden met de keuzes die ik maak.

‘Mijn gezondheid wordt hier in het ziekenhuis al in

Buiten het bijhouden van mijn bloeddruk met een bloeddrukmeter, monitor ik

de gaten gehouden, dus dan hoef ik dat gelukkig

alles in mijn hoofd. De adviezen die ik krijg van de cardioloog sla ik op en leef ik

zelf niet te doen. Ik ben wel erg bewust met voeding

na. Ik houd er van om veel te lopen en soms zou ik graag meer willen doen, maar

bezig. Ik kook zelf en probeer altijd een aardappel,

ik besef dat dat gewoon niet meer kan in verband met mijn leeftijd en gezond-

groente en vleesgerecht op de tafel te zetten. De

heid. Gelukkig kan ik mezelf nog trakteren op een lekker visje van de markt!’

reden? Voeding is voor mij belangrijk, maar ook beweging en energie. En het ene versterkt het andere. Ik wil namelijk in de zomer nog heel lang op mijn bootje kunnen dobberen in de Rottemeren en lekker fietsen in de regio!’

23


Q.M.M. Advies in Organisatie, Management & Marketing

√ Vergroot de naamsbekendheid van uw onderneming √ Realiseer groei in uw bedrijf √ Exploiteer mogelijkheden in uw praktijk

Quality in Management &

24

More

√ Laat knelpunten in uw organisatie oplossen √ Krijg hulp bij uw financiële administratie

Heeft u advies nodig over zaken rondom uw praktijk? Bel of mail voor een kosteloos gesprek: 06-39285845 of mail naar cihan@vural.nl


De Mirabel procedure is een echogeleide behandeling voor het verwijderen van goedaardige tumoren in de borst. Als de tumor niet te groot en goed bereikbaar is, is het mogelijk deze te verwijderen via een sneetje in de huid, de zogenaamde Mirabel procedure.

Mirabelprocedure:

Verwijderen goedaardige borsttumor zonder opereren Ali Ghandi, radioloog: ‘Via een heel

Zo kunnen wij, en andere artsen,

verdoving en hoeven niet onder

klein sneetje in de huid wordt de

zien waar de procedure heeft plaats-

narcose. Het voordeel hiervan is dat

biopsienaald ingebracht. De naald

gevonden. De marker blijft dan zitten

patiënten na de behandeling direct

snijdt door de goedaardige tumor

ter referentie.’

naar huis kunnen. Een ander groot

heen en de verkregen losse stukjes

voordeel van de verdoving rondom

weefsel worden via de naald weg-

‘De duur van de behandeling is

de tumor is dat de bloedvaatjes

gezogen en opgevangen in een

afhankelijk van de grootte van de

vernauwen waardoor bloedverlies

korfje. Dit wordt herhaald totdat de

tumor, maar neemt meestal niet meer

zoveel mogelijk wordt voorkomen.

tumor niet meer zichtbaar is. Nadat

dan een uur in beslag. Na de

Daarnaast heeft deze behandeling

de tumor is verwijderd, wordt een

behandeling mag de patiënt gewoon

een fraaier cosmetisch resultaat ten

marker ingebracht. Dit is een

naar huis. Wij adviseren wel om na de

opzichte van een operatie, omdat er

klein titanium clipje en wordt

behandeling niet zelf auto te rijden

geen operatielitteken achterblijft.

achtergelaten op de plaats van de

of te fietsen omdat het wondje door

biopsie. Het plaatsen van het clipje is

de beweging open kan gaan.’

niet pijnlijk. Wanneer de behandeling

Deze innovatieve behandeling wordt op dit moment alleen uitgevoerd in Franciscus Gasthuis. Er wordt

röntgenfoto’s gemaakt zodat de

Voordelen voor de patiënt

exacte locatie van de marker kan

Patiënten die deze behandeling

toekomst ook in Franciscus Vlietland

worden bepaald.

ondergaan, krijgen een lokale

kan worden uitgevoerd. n

is afgerond, worden nog twee

gekeken of de behandeling in de

25


Wilt u meer weten over de Cliëntenraad of zelf meedenken over zaken in ons ziekenhuis? Op www.franciscus.nl vindt u meer informatie over de Cliëntenraad en het digitaal Cliëntenpanel.

Portret van:

nieuwe leden Cliëntenraad De Cliëntenraad verwelkomt twee nieuwe enthousiaste leden, Cafer Ates en Mariëlle Wetzels. Wat hopen zij te bereiken? Samen vertellen ze over hun plannen. Woordvoerder van jongeren ‘Ik ben Cafer Ates, twintig jaar en geboren in Vlaardingen. Ik studeer momenteel Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Sinds afgelopen november ben ik lid van de Cliëntenraad. Mijn doel is om de spreekbuis te worden van vooral de jongeren in het ziekenhuis. Ik wil de wensen en eisen van de jongeren overbrengen aan het bestuur. Ik doe dit graag omdat ik vind dat het belangrijk is dat de stem van de jeugd ook naar voren komt binnen het ziekenhuis,’ zegt Cafer. ‘Ik wil niet aan de zijlijn staan, maar zelf een bijdrage leveren om zo betere zorg te leveren aan al onze patiënten. Ik nodig iedereen uit, en met name de jongeren, om mij en de Cliëntenraad te voorzien van de eigen wensen en verbeterpunten.’

Adviseren bij verbouwingsopgaven ‘Wij denken vanuit het belang van de patiënt,’ gaat Mariëlle Wetzels, per 1 januari 2018 benoemd als raadslid, verder. ‘En vanuit die gedachte adviseren wij het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd over de dagelijkse praktijk en de koers van het ziekenhuis.’ Mariëlle kent Franciscus Gasthuis & Vlietland door eigen ervaringen als patiënt en omdat ze in dit ziekenhuis is bevallen van haar oudste dochter. ‘In de Cliëntenraad denk ik naast de algemene zaken in het bijzonder mee over (ge)bouw gerelateerde zaken. Daarbij gaat mijn persoonlijke interesse als architect uit naar het belang van een prettige omgeving. Een gebouw met een prettige uitstraling kan bijdragen aan het welzijn van de patiënt. De komende jaren staat ons ziekenhuis voor een aantal verschillende verbouwingsopgaven, waar wij als Cliëntenraad in gaan adviseren.’

26


Mooi verhaal

‘Ik krijg in mijn baan te maken met mooie verhalen, maar helaas ook met minder leuke verhalen’, begint Machteld Jongejan, verpleegkundig specialist op de afdeling Cardiologie. ‘Je maakt het verschil door tijd te nemen voor een rustige en heldere uitleg op het juiste moment. Niet alleen voor de patiënt, maar ook zeker voor familie of vrienden. Op deze manier raak ik in mijn rol betrokken in en bij het verhaal van een patiënt.’

‘Je maakt het verschil 4

door tijd te nemen voor een rustige en heldere uitleg op het juiste moment.’

‘Wat me altijd zal bijblijven is de reactie van een oudere man toen ik adviseerde, vanwege een ritmestoornis in het hart, dat hij beter niet meer zelf auto kon rijden,’ zegt Machteld. ‘De ochtend van het voorval heeft hij zijn vrouw nog naar de fysiotherapie gereden en daar voelde hij zich niet goed worden. In het ziekenhuis kreeg hij van mij te horen dat ons advies is geen auto meer te besturen. De man zei met tranen in de ogen tegen mij: “Weet je, lieverd, ik reed meer dan 100.000 kilometer per jaar en rijden was mijn betaalde hobby. Ik ga het missen…” ‘Waarop zijn vrouw zei: “Het is goed geweest. De auto gaat weg.” Daarna zocht hij steun bij zijn vrouw met zijn vingers verstrengeld in die van haar.’ ‘Het gesprek raakte mij in mijn functie en als mens’, vertelt de verpleegkundig specialist. ‘Uiteindelijk moet bijna iedereen een keer een punt zetten achter het eenvoudig verplaatsen van A naar B, maar het opgeven van zo’n groot deel van je leven… Dat doet pijn! Een nieuwe fase in het leven van een mens laat je zien hoe kwetsbaar iemand op zo’n moment is.’ ‘En ik ben blij dat ik er dan bij ben als deelgenoot en de mensen op het juiste moment kan adviseren. Dat maakt mijn baan zo bijzonder.’ n

27


28


Vrienden van het

Vlietland Ziekenhuis 4 Feestelijke opening Opnamelounge

4 Acute kinderbehandelkamer

Franciscus Vlietland

gesponsord tijdens Marathon Rotterdam

De Opnamelounge van Franciscus Vlietland is donderdag 19 april feestelijk

Op zondag 8 april werd de Stichting Vrienden

geopend door burgemeester Lamers van Schiedam, tevens voorzitter Stichting

Vlietland Ziekenhuis verrast door Kotug

Vrienden Vlietland Ziekenhuis. De Opnamelounge is een mooie, rustige

International en Kotug Smit Towage met een

opnamekamer waar patiënten worden opgenomen voorafgaand aan de operatie.

cheque ter waarde van E 14.700,- .

De inrichting van de Opnamelounge is mogelijk gemaakt door de Vrienden

Dit bedrag is opgehaald door de hardloop-

Vlietland. Zo is de ruimte voorzien van een zithoek, tafels met stoelen en (wand)

teams van beide bedrijven die de estafette

decoratie om het wachten op de operatie aangenamer te maken.

marathon van Rotterdam hebben volbracht. De teams zijn gesponsord door familie, vrienden en bedrijven uit de regio. De Kooren Foundation (onderdeel van Kotug International) heeft het bedrag aangevuld met E 6.475,- zodat de volledige behandelkamer

in Franciscus Vlietland tot stand kan komen. De donatie wordt besteed aan de verbouwing van de Acute Behandelkamer voor kinderen in Franciscus Vlietland. Met behulp van muurprojecties worden kinderen afgeleid tijdens een behandeling, waardoor zij minder stress en pijn ervaren.

4 Oud medewerkers doneren mooi bedrag voor tuin

De Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis

Onlangs nam Franciscus Gasthuis & Vlietland een mooi bedrag in ontvangst van de

is hét goede doel van Franciscus Vlietland.

oud-medewerkersvereniging ‘De Vliedlanders’. Het bedrag van 1000 euro hebben

Onze doelstelling is: fondsen inzamelen

de oud-medewerkers zelf bijeengebracht, door onder andere rondleidingen te

voor de verbetering van de patiëntenzorg

organiseren langs de kunstobjecten in Franciscus Vlietland. Het geldbedrag wordt

en het realiseren van een aangenamer

gebruikt voor de verfraaiing van de tuin rondom kunstwerken in de binnentuin van

verblijf voor patiënten en bezoekers.

Franciscus Vlietland.

De verzamelde sponsorgelden worden gebruikt voor investeringen in het ziekenhuis die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd. Vanaf € 20,- per jaar bent u al Vriend van Franciscus Vlietland. U kunt ook kiezen voor een eenmalige gift, alle bedragen zijn even welkom! Wij zorgen dat uw donatie voor een mooi project op locatie Franciscus Vlietland wordt ingezet, maar u kunt ook zelf een project kiezen. Meer informatie op www.franciscus.nl/vrienden.

29


30


Boekentip

Activiteiten

4 Terug naar Villa Rosa

4 Drie weekenden Zomerterras in augustus

Nicky Pellegrino

Als de vrouw voor wie Stella 25 jaar lang heeft gewerkt plotseling overlijdt, ontdekt ze dat zonder haar werk weinig heeft dat haar in Londen houdt. Ze gaat een huizenruil aan met een Italiaanse man, die zijn villa in de zon voor een paar maanden aanbiedt. Terwijl Stella geniet van het heerlijke eten en de Italiaanse gastvrijheid, wordt ze steeds nieuwsgieriger naar de eigenaar van deze Villa Rosa. Maar kun je wel een goed beeld van iemand krijgen alleen door zijn spullen?

Foto Ton Delfos

Nicky Pellegrino groeide op in Engeland en woont

Van 10 augustus tot en met 26 augustus 2018 is het Oranjepark in

tegenwoordig in Nieuw-Zeeland, maar haar wortels

Vlaardingen weer het decor voor het Zomerterras. Het Zomerterras is

liggen in Italië. Elke zomer gaat ze terug voor familie-

een bijzonder festival. Bijzonder vanwege de duur van drie weekenden,

bezoek, de beste mozzarella en inspiratie voor

de sfeer van een groot openluchtterras en het programma boordevol pop,

haar boeken. ’Terug naar Villa Rosa’ is een heerlijk

wereldmuziek, jazz, klassiek, straattheater en familietheater.

zomerboek.

Het Zomerterras is gratis toegankelijk, alleen voor het Discoterras op zaterdagavond 25 augustus zijn tickets (online) te koop.

Gezellig puzzelen 4 Sudoku

4 Ketels aan de Kade

1 A

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2018 vindt Ketels aan de Kade

3

2

6

7

1

ambachten, kookdemonstraties, straattheater en troubadours. Het festival richt zich primair op het historisch eetverleden zoals dit in de periode tussen

B

1400-1940 voorkwam in Rotterdam. Dit jaar zal Ketels aan de Kade in het teken staan van het Rotterdamse specerijverleden. Een heel breed thema met onderwerpen als koffie en thee, cacao, specerij pakhuizen of gerechten

5

met specerijen uit Indië. Rond dit thema worden tal van workshops,

2 8

3

9

kunnen bezoekers, midden in een historisch decor, het Rotterdamse aanschuiven in de openlucht herberg; genieten van eeuwenoude

5 1

plaats in Historisch Delfshaven in Rotterdam. Tijdens Ketels aan de Kade verleden letterlijk proeven. Snuffelen langs de vele marktkramen of

4

4

Kijk voor het programma op www.zomerterras.nl.

4

C

exposities en oude ambachten georganiseerd.

1

Mail de cijfers in de vakjes met A, B en C uiterlijk 1 september 2018 naar communicatie@franciscus.nl. Onder de goede inzendingen verloten wij twee exemplaren van het boek ‘Terug naar Villa Rosa’ van Nicky Pellegrino. U kunt ook een kaartje sturen naar: Franciscus Vlietland t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie

Vergeet niet uw contactgegevens en adres te vermelden!

Postbus 215, 3100 AE Schiedam 31


Algemene informatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland Franciscus Gasthuis

Bezoektijden Vlietland

Franciscus Hoogvliet

Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Patiënten kunnen dagelijks bezoek

Medisch Centrum Stelle

010 - 461 6161

ontvangen van 15.30 tot 19.30 uur.

Stelle 8, 3191 KE Hoogvliet

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

werkdagen 8.00 - 17.00 uur In het weekend en op erkende feestdagen ook van 13.30 tot 14.15 uur.

Bezoektijden Gasthuis

Afspraak maken: 010 - 893 0000 werkdagen 7.30 - 18.00 uur

Patiënten kunnen alle dagen bezoek

Sommige afdelingen werken

ontvangen van 15.30 tot 16.30 uur en

met afwijkende bezoektijden,

Franciscus Maassluis

van 18.30 tot 20.00 uur.

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

De Vloot 206, 3144 PK Maassluis 010 - 592 1822

In het weekend is bezoek ook welkom

Franciscus Berkel

van 11.00 tot 12.00 uur.

Boerhaavestraat 19

werkdagen 8.00 - 17.00 uur

2652 EP Berkel en Rodenrijs

Afspraak maken: 010 - 893 0000

Sommige afdelingen werken

Afspraak maken: 010 - 461 7700

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

met afwijkende bezoektijden,

werkdagen 8.00 - 16.30 uur

Het Oogziekenhuis

zie www.franciscus.nl/op-bezoek.

Franciscus Haven

Interne Geneeskunde/Bloedafname

Franciscus Vlietland

Havenpolikliniek

Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam

Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam

Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam

werkdagen 8.30 - 17.00 uur

010 - 893 9393

werkdagen 8.00 - 16.30 uur

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Afspraak maken: 010 - 404 3300

Al onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Kijk op www.franciscus.nl voor de

Afspraak maken: 010 - 893 0000

ligging van de locaties en de manier

werkdagen 7.30 - 18.00 uur

waarop u er komt.

4 Gratis pendelbus Per 5 maart 2018 rijdt er een pendelbus tussen Franciscus Gasthuis en Franciscus

4 Zorgkaart Nederland

Vlietland. Een gratis service voor patiënten, hun familie en/of begeleiders en bezoekers. Geef uw mening over Kijk voor meer informatie en de dienstregeling op www.franciscus.nl/pendelbus

Franciscus Gasthuis & Vlietland of over uw arts via www.zorgkaartnederland.nl

Volg ons op: 4 www.franciscus.nl /company/franciscus

/franciscuszorg @franciscuszorg Via www.franciscus.nl

4 Klacht, compliment of suggestie? Wij leren van uw klachten, complimenten en suggesties. U kunt deze doorgeven aan de cliëntvertrouwenspersonen. U bereikt hen via de algemene telefoonnummers van Franciscus Gasthuis & Vlietland en via www.franciscus.nl. Als u in het ziekenhuis bent, dan vindt u hen via het Patiënten Service Bureau. 32


Uw gebit verdient de zorg van de tandprotheticus • Basisvergoeding alle zorg verzekeraars • kunstgebit ook op implantaten • reparaties

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJKEN Schiedam-Noord E.G.C. Veringmeier Hof van Spaland 45 tel. (010) 471 13 20 www.klikgebitschiedam.nl Schiedam-Centrum Nieuwe Haven 131 tel. (010) 426 14 17 www.vmeier.nl

vmeier@hetnet.nl


SAMEN magazine editie 13  
SAMEN magazine editie 13  
Advertisement