Page 1

NR 1 / 2013 GYMNASIEGUIDEN

NR 1 / 2013 GYMNASIEGUIDEN

L O B R V N K N

Gymnasie Gymnasie GUIDEN GUIDEN www.gymnasieguiden.se www.gymnasieguiden.se Nr 1Nr /2013 1 /2013

evetal!et! sial naev msi gyr m gyna föinrfö in ta ta ve ve r r ve ve hö hö be be du du t t AllAll Test, Test, reportage, reportage, inspiration inspiration ochoch fakta fakta för för digdig i nian i nian


E E R R A G BYBGYGBA G DIN YGBGYDGIN ID T M A A R R F F MTID OM COCM

SPÄNNING SPÄNNING OCHOCH GEMENSKAP GEMENSKAP

IENTASIET ASM MNGY LLLGY TILL L TIVA TTR VA DITT FÖR DI FÖ

UTMANINGAR UTMANINGAR

u du dm TänkTäonmk o g ensdäe asäga kund ku

TÄDRÄR ”D”EDTED HA HRA RJ AJGA G B YBGYGGTG”T ” etar rbke rbetare, sae, YrkesaYr nj,ör geer in,genjör, , inik erkn teknikte

0% 101%

VISSTE VISSTE by–gg yrket är vä vä- lj byggmed yrket är teljkt ”Det bästa me ”Dedt bästaer arkitekt ar–ki DU ATT: DU ATT: t ns det desy hur något växer seväx n så n så att se hur någ attot hens sche scsy an an br br na na kun kun t jobbet att att be fram och fram och r r på göd gör på dujob tararär d du va öve över bem betan.r är va ar m so so känna stolthe känt na stolthet av alla av a n. all or or kt kt gjort” i by i byggse ot man gjort” sselsatss tase atgg något mannåg sy sy taels

Citybanan Citybanan

Stockholm Stockholm Waterfront Waterfront

LÄS LÄS OMOM FRAMTIDSJOBBEN FRAMTIDSJOBBEN I VÅR I VÅR TIDNING. TIDNING. BESTÄLL BESTÄLL PÅPÅ WWW.BYGGARE.COM WWW.BYGGARE.COM

BYGG BYGG DIN DIN FRAMTID FRAMTID

KARRIÄR KARRIÄR

DET SOM DET SOM GÖR GÖR BYGGBRANSCHEN BYGGBRANSCHEN EXTRA EXTRA SPÄNNANDE SPÄNNANDE är alla ärolika alla olika yrkesmöjligheter. yrkesmöjligheter. ValetValet av arbetsområde av arbetsområde är ditt: är avancerad ditt: avancerad 3D och 3DIT, och IT, planering planering och logistik och logistik eller eller praktiskt praktiskt arbete. arbete. Gäller Gäller frihet, frihet, spänning, spänning, karriär karriär och omväxling? och omväxling? Byggare Byggare av olika av olika slag slag arbetar arbetar med med hus och hus och anläggningar anläggningar från från idé till idéverklighet. till verklighet. Behovet Behovet av nya av duktiga nya duktiga tjejertjejer och killar och killar är mycket är mycket stortstort inominom de de närmaste närmaste åren.åren. Oavsett Oavsett hur du hurstartar du startar på gymnasiet på gymnasiet finnsfinns det flera det flera sätt sätt att komma att komma vidare vidare på. Vipå. har Visamlat har samlat all information all information om byggom byggutbildningarna utbildningarna på webbplatsen på webbplatsen www.byggare.com. www.byggare.com. VÄLKOMMEN VÄLKOMMEN TILL TILL BYGGBRANSCHEN, BYGGBRANSCHEN, DU OCKSÅ! DU OCKSÅ!

JOBBLISTA JOBBLISTA

NÅGRA NÅGRA YRKEN YRKEN ATT ATT VÄLJA VÄLJA PÅ: PÅ: Byggnadsarbetare Byggnadsarbetare Byggingenjör Byggingenjör Golvläggare Golvläggare Murare Murare Konstruktör Konstruktör Arbetsledare Arbetsledare Betongarbetare Betongarbetare Järnvägsbyggare Järnvägsbyggare Miljösamordnare Miljösamordnare Träarbetare Träarbetare Platschef Platschef Bergsprängare Bergsprängare Plattsättare Plattsättare Civilingenjör Civilingenjör Mätningstekniker Mätningstekniker Väg- Vägoch anläggningsoch anläggningsarbetare arbetare


Är ditt fritidsintresse viktigt för dig? Eller möjligheten att komma utomlands? Vill du gå en utbildning som ger dig en god grund för framtiden, oavsett om du vill studera vidare eller jobba direkt efter gymnasiet? Våra yrkesprogram är utformade tillsammans med branschen, vilket innebär att du lär dig precis det som behövs i arbetslivet och våra högskoleförberedande program utvecklas genom lärarnas samarbete med närliggande universitet. I Sunne finns stora möjligheter till sport och friluftsliv. Vi har bostadsgaranti för våra nya elever. Välkommen att bli en av oss!

Välkommen till Sunne gymnasieskolor Program 2013 EK

EKONOMIPROGRAMMET inriktning Ekonomi inriktning Juridik

ES

ESTETISKA PROGRAMMET inriktning Bild och formgivning inriktning Estetik och media inriktning Teater

BROBY GRAFISKA Broby Grafiska är skolan för grafisk teknik, grafisk design, kommunikation, media och kultur. Vi erbjuder både yrkes- och högskoleförberedande program; gemensamt är att du har stor frihet att påverka din egen utveckling. Här finns bra lärare och komplett utrustning så att du kan utveckla ditt kreativa skapande och förverkliga dina idéer. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och ett stort internationellt nätverk som ger dig alla möjligheter. Broby Grafiska är en del av Teknikcollege Värmland – kvalitetssäkrat av näringslivet. Öppet hus lördag 24 november 2012, kl 12.00-15.00 Webbkod: 1167 www.brobygrafiska.se/gy

FT

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET inriktning Transport

Broby Grafiska • Sunne • Tel: 0565-179 00 • E-post: info@brobygrafiska.se

BROBYSKOLAN IN

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET inriktning Driftsäkerhet och underhållsteknik inriktning Produkt och maskinteknik

IN

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET riksintag inriktning Produkt och maskinteknik yrkesutgång Tryckare | Originalare/reprooperatör

NB

NATURBRUKSPROGRAMMET inriktning Skog

NA

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET inriktning Naturvetenskap inriktning Naturvetenskap och samhälle

Hos oss på Brobyskolan får du en utbildning med hög kvalitet inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och industriteknik. Brobyskolan är certifierat Servicecollege och Skola för hållbar utveckling. Väljer du Ekonomiprogrammet kan du bli Diplomerad Gymnasieekonom. Vi uppmuntrar företagsamhet och entreprenörskap och samtliga elever erbjuds att driva projekt inom Ung Företagsamhet. Våra duktiga och engagerade lärare hjälper dig att nå dina utbildningsmål. Välkommen till oss på Brobyskolan, ”Den lilla skolan med det stora hjärtat”! Öppet hus onsdag 21 november 2012, kl 17.00-20.00 Webbkod: 92 www.brobyskolan.se

Brobyskolan • Sunne • Tel: 0565-161 17 • E-post: expedition@brobyskolan.se

SÖDRA VIKEN

SA

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET inriktning Beteendevetenskap inriktning Medier, information och kommunikation inriktning Samhällsvetenskap

IM

INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Södra Viken är skolan för dig som är intresserad av skog, natur, maskiner, lastbilar, teknik och reparationer. Vi erbjuder yrkesprogram, där teori hela tiden varvas med praktik. Skolan har stora övningsområden för skogs- och transportutbildning. Du tränar upp dina färdigheter i nya fordon, maskiner och simulatorer med den senaste tekniken. Vi samarbetar med näringen för att nå bästa resultat. Direkt efter utbildningen kan du börja jobba eller välja att läsa vidare.

Preparandutbildning, Programinriktat individuellt alternativ (PRIV), Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, Språkintroduktion

Öppet hus lördag 24 november 2012, kl 10.00-14.00 Webbkod: 219 Södra Viken

Sunne

Tel: 0565-155 60

www.sodraviken.se

E-post: info@viken.sunne.se


Josefine på GUC

GUC är gymnasieskolan för dig med kreativa idéer iPad till alla Bra mat från start Sömn-stresshantering

El-och energiprogrammet | Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet | Samhällsvetenskapsprogrammet Estetiska programmet | Särskilda varianter inom det estetiska området

GUC | Palmbladsgatan 14 | Uppsala | 018-18 02 00 info@guc.se | www.guc.se | www.facebook.com/gucuppsala Öppet Hus 17/11 2012 kl 11–14 | 6/2 2013 kl 18–20


Se elevarbeten pรฅ www.guc.se

Respekt. Omtanke. Ansvar.

Foto: ABC-gruppen och Lars Homeyer Form: Lars-Erik Elebjรถrk


Praktisera på musikbolag i New York?

WILSONCREATIVE.SE | FOTO: THIMMIE ENGLUND

Du här?

Vår målsättning är att du inte bara ska veta hur läroböckerna hävdar att musik- och mediebranschen fungerar, du ska även ha testat på hur det går till i verkligheten. Därför ger vi två av våra elever chansen att praktisera på New York-företaget Nomadic Wax. Sök till Gyro i Hultsfred så kan det vara du som åker Yellow Cab, deltar i HipHop-jam i Brooklyn och går vilse i China Town... Hos oss får du även tillfälle att arbeta med evenemang som: Grammisgalan, Siestafestivalen, P3 Guld, Manifestgalan, Trinity International hip hop festival, Rookiefestivalen m.m. Läs mer om våra program: Musik & Media, Musik & Event samt Musik & Bild på www.gyrockcity.se

Gymnasium Rock City | www.gyrockcity.se | www.facebook.com/gyrockcity

annons_NewYork_2012_ram.indd 1

2012-08-29 10.38


11

V RA AV VÅ T AV BLI NÅGOTA

OLIKA YRKEN

FORDONSUNDERTEKNIKER SKÖTERSKA

BUTIKSSÄLJARE

FRISÖR BYGGNADS- HOTELLL LARBETA T RE RECEPTIONIST TA ARBETARE

MÅLARE

VVSMONTÖR

SVETSARE

RESEGUIDE ELEKTRIKER

G I D R Ö F T E I S A GYMN T O G Å N I L B L L I SOM V ! T L L E I C SPE själv på en a b b jo tt a m o n e lär du dig bäst g Jobbet blir e . rk re y a t d k le s d ti n k a ra h p n re Ett ans med en erfa m m a s ll ti ts la p arbets din utbildning! Läs mer! v a l e d r to s n e helt enkelt

iet.se

nas www.yrkesgym

eå • Gävle Skellefteå • Um holm • Huddinge ck Västerås • Sto ro • Linköping • Malmö rebGymnasieGuiden 2013 7 Ö • a Sollentun


sid 27

sid 12

sid 50

sid 10

sid 50

sid 41 sid 24

sid 30

sid 28 sid 48

sid 56

sid 27

sid 12

sid 40

sid 36 GymnasieGuiden 2013 Besöksadress: Katarinavägen 19, 116 45 Stockholm Tel: 08-545 42 450 www.gymnasieguiden.se ANSVARIG UTGIVARE : Kristoffer Jarefeldt PRODUKTION : Framtidsutveckling REDAKTÖR : Amelie Furborg, Interrobang Kommunikation

8

GymnasieGuiden 2013

TEXT : Amelie Furborg, Linn Johansson och Caroline Edgren Richt GRAFISK FORM : Pernilla Qvist (redaktionellt), Marie Blomquist Malmquist (annonser) OMSLAG : Liselotte Watkins / LundLund TRYCK : Sörmlands Grafiska

Vad är GymnasieGuiden? En katalog som för tjugonde året i rad skickas hem till alla elever i årskurs 9 inför valet till gymnasiet. Dessutom skickas katalogen till studie- och yrkesvägledare

på landets högstadie- och gymnasieskolor. GymnasieGuiden ges ut av Framtidsutveckling AB och distribueras i cirka 100 000 exemplar. GymnasieGuiden reserverar sig mot eventuella felaktigheter i faktabaserat, redaktionellt material som påverkats av skolpolitiska beslut, som fattats eller vunnit laga kraft efter katalogens tryckdatum. GymnasieGuiden ansvarar ej för riktigheten i det ickeredaktionella materialet. Eftertryck, helt eller delvis utan redaktionens tillstånd, är ej tillåtet.


INNEHÅLL GymnasieG

1

uiden 2013

GymnasieGuiden är en handbok med både inspiration och fakta inför ditt gymnasieval. Kanske vet du redan precis vad du ska välja? Eller så vet du vilken utbildning du vill gå, men inte på vilken skola? Vill du läsa mer om vilka yrken som kan passa dig? GymnasieGuidens fyra delar guidar dig rätt.

Gymnasiet – ett nytt sätt att plugga

GymnasieGuiden har besökt elever på 7 (8) olika typer av gymnasieskolor. Vad gör man egentligen på en hippologinriktning och på vilken utbildning får man göra egna filmer på skoltid? Dessutom får du träffa fem spralliga nior som delar med sig av sina tankar inför gymnasievalet.

Kolla in sidorna: Viktiga datum sid 10 Snabbguiden till gymnasiet sid 11 Nästa stopp: gymnasiet sid 12 Krönika: Att välja med hjärtat sid 17 Appakademin sid 18 Gymnasiet – ett nytt sätt att plugga sid 19 En »vanlig« gymnasieskola sid 20 Särskilda varianter sid 24 Spetsutbildning sid 26 Gymnasiesärskola sid 28 Nationell Idrottsutbildning sid 30 Lärlingsutbildning sid 32 Våga fråga! sid 34

Få koll på programmen

Yrkesprogram eller hö gskoleförberedande program? Är du mest intresserad av samhällsvetenskap, hotell, teknik, naturbruk eller något av de andra programmen? Här läser du om de olika pro grammen och om vilka inriktningar och fördjupningar du kan välja mellan.

Pro grammen fin ns på sid 58–79.

2

Vilken typ är du?

Är du Fixaren? Datasnillet? Eller kanske Organisatören? Gör vårt test, ta reda på vilka yrken som kan passa dig och insp ireras av hur bland andra astronauten Chr ister Fuglesang, designern Behnaz Aram, riks dagsledamoten Emil Källström och inredare n Isabelle McAllister tänkte inför sina yrkesval .

Läs mer på sido rna : TESTET: Vilken typ är du? sid 36 Organisatören sid 38 Kreatören sid 40 Medmänniskan sid 42 Friskusen sid 44 Vetenskaparen sid 46 Naturvännen sid 48 Fixaren sid 50 Karriäristen sid 52 Datasnillet sid 54 Debattören sid 56

Vilken skola passar dig? Här berättar skolorna om sig själva och om vad de kan erbjuda dig. Ta reda på vilka skolor som passar dig, vilka program de har och var i landet de finns.

Alla skolorna, sid 83.

4

3

GymnasieGuiden 2013

9


AN I N I R Å G M O S H EJ! DU Snart är det dags att välja till gymnasiet. Hur ska man veta vad man vill göra sen? Efter gymnasiet, eller om tjugo år? Visst, gymnasievalet är ett viktigt val. Men valet innebär också en frihet och en möjlighet att få välja något som du är intresserad av och tycker är kul. Och vad du än väljer nu så kan du faktiskt ändra dig och byta bana senare i livet. Diskutera gärna med kloka personer i din omgivning, storebrorsan, föräldrarna, lärare, SYV eller de äldre kompisarna. Men kom ihåg att till sist är det faktiskt du själv som bestämmer. Trevlig läsning och lycka till med ditt val!

VIKTIGA DATUM!

10

GymnasieGuiden 2013

NOVEMBER/ DECEMBER: Gy mn as iemäs so r på oli ka ställe n i lan de t och mång a sk olo r börja r me d Öppn a hus.

JANUARI:

Du får ett lösenord för att kunna logga in på ditt antagningskansli .

FEBRUARI/MARS: Sis ta an sök ningsdag är i börja n av fe br ua ri. Ka n va ra oli ka be ro en de på va r du bo r.


SNABBGUIDE

bra att veta om gymnasiet GymnasieGuiden är tänkt att vara en handbok inför ditt gymnasieval. Här är en snabbkurs i vad gymnasiet är och vad som gäller.

☞ ☞

som lägger grunden för fortsatta studier på högskolan. Även yrkesprogram kan leda till fortsatta studier om du kompletterar med vissa kurser. Läs mer om programmen på sidan 58.

VAD ÄR GYMNASIET? Gymnasiet är en treårig frivillig skolform som du kan genomföra efter att du har gått grundskolan. VAD ÄR DET JAG SKA VÄLJA? Till gymnasiet väljer du vilken skola, vilket program och vilken inriktning du vill gå. Kolla med din studie- och yrkesvägledare om var du ska lämna din ansökan (ibland ska de lämnas på flera ställen). Du kan också gå in på www.antagningskanslier.se för att se vilket antagningskansli du tillhör.

För att gå ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst 9 andra ämnen från grundskolan. Om du inte är behörig kan du gå något av inriktningarna på Introduktionsprogrammen. Läs mer om det på sidan 79.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN YRKESPROGRAM OCH HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM? I och med gymnasiereformen Gy2011 har det blivit större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det finns 12 yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och 6 högskoleförberedande program

VEM HAR BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET?

På www.gymnasieguiden.se kan du hitta mer och fördjupad information om gymnasiet.

Läs mer… APRIL:

I m it te n av ap ri l får du di tt prel im inära an tagn ingsbe sk ed .

APRIL/ MAJ:

Under april och maj är det omvalsperiod.

JULI:

I ju li får du di tt gsl ut gi lt ig a an ta h oc d ke es sb ng ni du sk al l tack a Ja, el le r Ne j ti ll be sk edet.

AUGUSTI/ SEPTEMBER: I slu te t av august i börja r gy mn as iet. De t är även re se rv .m t.o an tagn ing se ptem be r.

GymnasieGuiden 2013

11


SNACK MED 9:OR

Om bara några dagar sjunger niorna Ebba, William, Nils, Aliide och Malcolm »den blomstertid nu kommer« och tar emot sina slutbetyg. Efter ett välförtjänt sommarlov väntar sen gymnasiet. Vi träffade gänget för att prata om gymnasievalet, livet och framtiden.

Nästa stopp:

… sen insåg jag att jag faktiskt kan välja helt själv vad jag vill göra, och det är rätt häftigt. ALIIDE

gymnasiet Ni är mitt i skolavslutningstider – hur känns det? EBBA: Det är dubbla känslor! Samtidigt som man vet att det kommer att bli bra med nya möjligheter och nya kompisar så är det lite sorgligt att lämna allt. Man har ju kommit in i sin roll och hittat en trygghet på sin skola. Det är liksom tråkigt och kul på samma gång. NILS: Jag håller med. Men om man verkligen vill hålla kontakten med sina gamla kompisar så går det ju. MALCOLM: Jag valde en skola i stan just för att få byta miljö och träffa nya kompisar. Men det är klart att det är trist att det gamla gänget splittras. ALIIDE: Ja, det är trist att lämna det gamla, men det ska bli väldigt skönt med något helt nytt. Det blir en nystart! Hur var det att välja till gymnasiet? ALLA: Det var svårt! ALIIDE: Det fanns så mycket att välja på. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag vill göra sen, och det kändes som att det fanns så mycket som passade mig. MALCOLM: Jag tycker att det hjälpte att gå på öppet hus. Vissa skolor som man trodde

12

GymnasieGuiden 2013

skulle vara bra kändes inte alls så när man väl var där. EBBA: Öppna hus var helt avgörande tycker jag. Jag försökte verkligen tänka på att inte lyssna på vad andra tyckte att jag skulle välja, utan bara gå på vad jag själv vill. Jag var först helt inställd på att välja en »miljöräddarskola« men sen när jag kom dit på öppet hus så visade sig att den inte alls passade mig. NILS: Mina syskon påverkade nog en del, men även vänner och var skolan ligger. Kändes det som ett stort och viktigt val? ALIIDE: Ja, vi fick höra redan i åttan att »nu ska ni snart välja och det är jätteviktigt«. Då blev det att man pratade väldigt mycket om det. Det här är ju faktiskt starten på vad man ska göra i framtiden. I början var det lite jobbigt men sen insåg jag att jag faktiskt kan välja helt själv vad jag vill göra, och det är rätt häftigt. EBBA: Det känns kul och läskigt på samma gång, att man kan välja precis vad man vill. Tänk om man väljer fel? WILLIAM: Men man kan ju byta då. Det gjorde min brors kompis. Han bytte efter några veckor på gymnasiet.


GymnasieGuiden 2013

13


NILS TYRÉN

Har valt: Naturvetenskapsprogrammet med naturinriktning Vill bli: Vet faktiskt inte, därför valde jag brett. Fritid: Kompisar och håller på med gymnastik och cirkus. Resultat i testet: Debattören, karriäristen och organisatören De andra om Nils: Han känns inte som någon kontorsperson utan gillar mer att jobba med kroppen. Kanske personlig tränare?

Det finns typ hundra saker jag vill bli när jag blir stor så det verkade dumt att ta en för smal utbildning. EBBA

14

GymnasieGuiden 2013

EBBA PHILIPSON

Har valt: Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning Vill bli: Något inom miljö eller med film och foto. Fritid: Är med kompisar, spelar fotboll och ritar. Resultat i persontyptestet: Naturvännen, medmänniskan och debattören De andra om Ebba: Hon är smart och kan nog bli vad som helst. Men hon kommer nog att jobba inom miljö, som miljöprofessor eller så.

Ni har alla valt ganska breda utbildningar – tänkte ni på det, att inte stänga några dörrar? MALCOLM: Jag ville gärna läsa något med musik, eftersom det ämnet försvinner om man inte väljer till det. Så natur-musik kändes helt perfekt för mig. Nu får jag hålla på med det jag brinner för och ändå läsa en bred utbildning. WILLIAM: Jag tänkte en del på om jag verkligen skulle välja löpargymnasiet för det är ju verkligen att inrikta sig. Men sen fick man komma dit på ett läger och se hur det var och då blev valet rätt enkelt. Det är ju löpningen jag vill satsa på! Det finns friidrottsgymnasier också, men det här är den enda utbildningen som är helt specialiserad på löpning. ALIIDE: Jag tänkte jättemycket på vad jag skulle kunna göra sen. Eftersom jag inte vet vad jag vill bli så vill jag ha kvar möjligheten att kunna göra vad som helst efter gymnasiet. EBBA: Jag också. Det finns typ hundra saker jag vill bli när jag blir stor så det verkade dumt att ta en för smal utbildning. NILS: Jag valde utifrån vilka ämnen jag är

WILLIAM LEVAY

Har valt: Samhällsprogrammet på Löpargymnasiet Vill bli: Idrottsstjärna Fritid: Löptränar och är med kompisar. Resultat i testet: Debattören, karriäristen och kreatören De andra om William: Han kommer helt klar att bli elitlöpare.

bra på. Jag är inte så bra på SO så därför valde jag inte Sam. EBBA: Man måste ju utgå ifrån sig själv. ALIIDE: Ja, det här är ju frivilligt! Det gör att man kan välja det man tycker om. Jag tror att det blir lättare att plugga om man gillar det man gör. Blir man påverkad av vad kompisarna väljer? ALLA: Ja. MALCOLM: Alltså i början på hösten visste ju ingen speciellt mycket, men sen när vi började gå på öppna hus så fick alla mer åsikter. Då påverkas man av varandra också. EBBA: Alla blir påverkade av varandra. I min skola är det framförallt två gymnasier som folk väljer. Alla går liksom samma väg. ALIIDE: Man blir ju påverkad av vad syskon och kompisar säger för det är det enda man kan gå på. Egentligen kan man inte lyssna på vad skolorna säger, för de skulle ju aldrig berätta vad som är dåligt. Skolorna jobbar ju hårt för att marknadsföra sig på olika sätt. Vissa kanske lockar


med att alla får en dator, eller med resor. Hur ser ni på det? NILS: Så var det när jag skulle börja sjuan. Alla skulle få en dator, alla skulle få en Englandsresa och vi skulle få ha snöbollskrig, haha. Men sen fick vi ju inget av det. EBBA: De i min klass som har valt en viss skola är jätteglada att de ska få en MacBook. Det är ju ett sätt att få elever men ett annat kan ju vara att visa att man har bra utbildningar… ALIIDE: Jag var med och pratade med sexor som ska börja på vår skola, och när man står där och berättar vill man ju inte säga något dåligt. När jag själv var på öppet hus för gymnasiet tänkte jag på det när jag pratade med elever som gick där. MALCOLM: Jag tycker att det påverkar jättemycket vilka delar skolorna trycker på. På en skola pratade de mycket om olika föreningar och att många elever hade startat band och då får man ju ett positivt intryck. EBBA: Vissa gymnasier får nästan dåligt rykte för att de marknadsför sig för mycket. En del skolor ser man reklam för hela tiden, och då blir man så trött. Som att de lägger pengar på fel saker.

MALCOLM MCGRATH Har valt: Naturvetenskapsprogrammet med särskild inriktning musik Vill bli: Något kreativt, kanske inom musikbranschen. Eller ett yrke där man gör något för andra människor. Fritid: Håller på med musik, är med i en musikensemble och spelar basket. Resultat i testet: Organisatören De andra om Malcolm: Han blir musiker, men han har bra betyg så kanske läkare också.

Hur kändes det när det var dags för omval – ändrade ni er då? ALLA: Ja... MALCOLM: Jag satt uppe vid datorn till klockan 23.59 sista dagen för omvalet. Jag hade redan ändrat flera gånger, och sen gick jag och lade mig vid halv tolv men gick upp igen och satt där precis före tolv. Men då sa mina föräldrar åt mig att gå och lägga mig… ALIIDE: Första gången visste jag inte alls vad jag skulle välja, men jag visste ju att jag var tvungen att bestämma mig. EBBA: Jag var helt säker på att jag skulle gå estet från början, men sen när jag skulle göra antagningsprovet var de jättejobbigt. Då kom jag på att det nog inte skulle vara samma sak att plugga bild som att sitta hemma och rita som jag gör nu. Massor med bildlektioner, läxor och att gå med andra som är jätteduktiga – då kände jag att det inte skulle vara så kul som när jag får bestämma helt själv vad jag vill rita. Hur tror ni att gymnasiet kommer att vara, jämfört med nian? NILS: Jag tror att det kommer att vara kul, just att få många nya kompisar och så.

” ”

Alltså i början på hösten visste ju ingen speciellt mycket, men sen när vi började gå på öppna hus så fick alla mer åsikter. MALCOM

Det är ju löpningen jag vill satsa på! WILLIAM

ALIIDE SJÖGREN

Har valt: Särskild variant på Naturbruksprogrammet med inriktning vattenbrukmarinbiologi Vill bli: Vet inte riktigt, men jag gillar naturen och marinbiologi. Fritid: Träffar kompisar och spelar volleyboll. Resultat i persontyptestet: Naturvännen De andra om Aliide: Hon skulle kunna bli forskare.

GymnasieGuiden 2013

15


Ibland i nian har vi haft tre prov i veckan men då har lärarna sagt att vi inte ska klaga för det kommer att bli ännu tuffare i gymnasiet. NILS

EBBA: Jag längtar lite efter att få börja ny skola och kunna vara lite anonym. Nu har ju alla en stämpel – han är tönt och hon är en cool person, så det ska bli skönt att liksom få börja om.

Kommer det bli mer att plugga? ALLA: Ja! NILS: Det vet vi, för alla lärare har varnat oss. Ibland i nian har vi haft tre prov i veckan men då har lärarna sagt att vi inte ska klaga för det kommer att bli ännu tuffare i gymnasiet. WILLIAM: Alltså jag har ju sett mina storebrorsor, och en av dem pluggar typ två timmar om dagen. Men man får väl ta det som det kommer. EBBA: Nu är man ju så skoltrött också, med alla nationella prov och slutbetyg. ALIIDE: Fastän det blir mycket att plugga så kommer det nog att vara lättare, just för att man vet att man har valt det själv. Är det något annat ni tror kommer att vara annorlunda? MALCOLM: På musiklinjen som jag sökt till kommer ju alla att ha samma intresse och jag tror att man lär känna varandra lättare och får en bra gemenskap då. Sen kommer ju alla att vara lite mer mogna, och kanske behöver man inte få de här stämplarna. ALIIDE: Jag tycker att det är bra att man får mer eget ansvar också. Även om det är lite jobbigt så är det skönt att klara av saker själv. Det är ju långt kvar tills ni tar studenten

16

GymnasieGuiden 2013

– men har ni några tankar om vad som händer då? MALCOLM: Jag vill ut och resa med någon kompis i ett år eller så. Dels för att man lär sig språk, vilket alltid är bra, och dels för att ta det lugnt eller kanske jobba lite. Sen kommer jag hem och fördjupar mig inom något, musiken kanske. WILLIAM: Jag vill nog chilla, ta ett sabbatsår och sen såklart satsa på löpningen. ALIIDE: Jag vill nog också resa bort. Jag har släktingar i Frankrike och skulle gärna vilja åka dit och jobba, kanske i en familj. För att få en ny upplevelse och klara sig själv. EBBA: Det låter jättenajs att åka iväg, men jag tror att jag kommer vilja fortsätta att utbilda mig direkt, annars skulle jag bli för lat och inte göra det alls. Jag vill komma ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Och sen kanske resa senare i livet. NILS: Jag håller med, om man jobbar är det nog lätt att fastna om man är skoltrött. Och det går ju snabbare om man fortsätter direkt. Har ni några tips till de som ska välja till gymnasiet nu? EBBA: Utgå från dig själv och välj det du själv vill. Det är mycket enklare att plugga om det är något du gillar. Och gå på många öppna hus! ALIIDE: Även om man inte vet vad man vill bli när man blir stor har man ju ofta något som man gillar lite extra eller är bra på. Om man väljer det tror jag inte att man ångrar sig sen. TEXT: Amelie Furborg FOTO: Christin Philipson


KRÖNIKA:

Att välja med hjärtat »Oj, du kan ju komma in vart du vill!« sa studievägledaren till mig i nian. Alla mina vänner med liknande betyg sökte till skolor där det krävdes alla MVG för att komma in. Jag gick på gymnasiemässan två år i rad för att se ifall något gymnasium kändes lockande. Mängder av broschyrer och foldrar och reklamblad plockade jag på mig från mängder av gymnasium. Jag har aldrig haft lätt att bestämma mig. I högstadiet gick jag i en strikt skola där byxor burna för långt ned gav kvarsittning och mobiler beslagstogs. Det som hjälpte mig härda ut var att skapa. Jag målade, tecknade, och framför allt skrev jag. Vart jag än gick bar jag omkring på minst tre olika anteckningsböcker. Jag bara antog att skolan ska vara på allvar, eftersom ju äldre jag blev desto strängare blev lärarna. Jag såg framför mig gymnasiet som en hög läxor att släpa hem varje dag. Ett steg närmare det tråkiga vuxenlivet. Det är upp till en själv att bestämma sig när det kommer till sin egen utbildning. Åtminstone så fort högstadiet är över. Kanske är det därför det känns så stort och svårt. För mig var det valet på högsta allvar. Jag valde att gå en annan väg än alla mina vänner från högstadiet, vilket jag aldrig har ångrat. Jag har träffat andra vänner nu som är mer lika mig. Det finns inget facit till hur man hittar det gymnasium som passar en själv, och det är inte ute med en om man råkat välja fel. Jag hamnade på Fryshuset av en slump – flera vänner jag beundrade gick där och sa åt mig att söka. Så jag gjorde det. Mitt första val då var bild och form. Men det visade sig vara fel för mig. När jag börjat terminen i ettan tänkte jag att nu skulle allting bli så bra, jag skulle få likasinnade vänner och ha ett sammanhang där jag kände mig hemma. Så gick det inte riktigt. Jag kände mig inte hemma i klassen, jag hade svårt att hitta tid för skrivandet som jag kände att jag hela tiden behövde, det började gå dåligt för mig i skolan ... Min mentor, som var bra, såg mig och föreslog skrivarlinjen. Jag hade alltid sett skrivandet som en hobby innan dess – någonting som jag kanske hade en fallenhet för men ingenting mer än så. Speciellt ingenting som jag skulle syssla med på skoltid i tre år. Nu när jag har gått på skrivarlinjen i tre terminer vet jag att det man gillar att göra på fritiden går att göra till någonting mer. Framför allt har det förbättrat min skolgång och min tillvaro i allmänhet.

»Det finns inget facit till hur man hittar det gymnasium som passar en själv, och det är inte ute med en om man råkat välja fel.«

FRANK BERGLUND ,

Estetik och Media/Skrivarlinjen på Fryshuset Gymnasium

GymnasieGuiden 2013

17


Gymnasieskolan Aleholm i småländska Sävsjö har valt att haka på den snabbväxande apputvecklingstrenden genom att starta Appakademin, en lokal profil på teknikprogrammets inriktning mot informations- och medieteknik.

Nystarta d utbildnin g!

Appakademin FÖR ATT ETT gymnasieprogram ska kunna utbilda för framtidens arbetsmarknad gäller det att skolorna är lyhörda och snabba på att plocka upp trender, inte minst på teknikområdet. Just så tänkte Aleholm när man startade Appakademin, som tar emot sina första elever hösten 2012. Alla som äger en smartphone har väl någon gång laddat ner en app som är praktisk, underhållande eller bara kul att ha. På Appakademin lär man sig

»När man jobbar som apputvecklare finns det sällan några färdiga lösningar. Jobbet handlar mycket om att våga prova sig fram och lära sig av sina misstag.« hur smarta telefoner och surfplattor kommunicerar och hur man utvecklar appar till dem. Alla som har en bra idé och kunskapen om hur man utvecklar en app kan lansera sin app via Android Market och Appstore. Redan ett par timmar efter att appen laddats upp kan användare i hela världen välja att ladda ner just din app. Entreprenörskap viktigt för framgångsrika apputvecklare Ämnen som programmering, webbutveckling, gränssnittsdesign, datorteknik och digital kommunikationsteknik är

18

GymnasieGuiden 2013

viktiga pusselbitar för att man efter gymnasiet ska kunna vara med och utveckla framtidens appar. På Appakademin ingår dessutom entreprenörskap, kunskap som är bra att ha för den som funderar på att ta fram appar i ett eget företag i framtiden. – Om man vill bli en framgångsrik apputvecklare så har man stor nytta av att kunna ta kontakt med företag och sälja in sin idé. Det är lika viktigt som teknikkunskaperna, säger Elin Henriksson, som är lärare i matte och dataämnen på Aleholm. – Hos oss består appinriktningen av sammanlagt 700 poäng då vi har valt att låta både inriktning och fördjupning vara riktade mot appar, säger Elin Henriksson. Lärare som själv utvecklat appar Aleholm hoppas kunna bygga upp samarbete med företag som behöver appar. Tanken är att den som pluggar på appakademin ska få jobba med riktiga uppdrag och verkliga problem som företag har genom att utveckla en app som förenklar deras tillvaro. Elin Henriksson tror helt klart att apparna är här för att stanna. Hon var lite skeptisk till appar innan hon skaffade sin första smartphone för ett drygt år sedan, men sen dess har hon utvecklat ett par egna appar och upptäckt hur kul det kan vara.

Våga lära av dina misstag Appindustrin tog fart när allt fler mobilanvändare började använda smartphones. Eftersom branschen är ny finns ännu inte så många traditionella läroböcker. På Appakademins lektioner får man istället själv söka information och prova sig fram med olika tekniker. Eftersom apputvecklingen bygger på ny teknik så kommer det ständigt nya program och tekniker som man kan använda. – När man jobbar som apputvecklare finns det sällan några färdiga lösningar. Jobbet handlar mycket om att våga prova sig fram och lära sig av sina misstag. Några av eleverna som sökt sig till appakademin sysslar redan med programutveckling på fritiden. På utbildningen får man en chans att bygga på sina kunskaper och få struktur på sina projekt, säger Elin Henriksson.

Användbara egenskaper för dig som vill jobba med apputveckling: ✔ Uppfinningsrikedom ✔ Kreativitet ✔ Nyfikenhet ✔ Teknikintresse ✔ Problemlösningsförmåga ✔ Mod att testa olika lösningar


GYMNASIET

ett nytt sätt att plugga Efter snart tio år i grundskolan har det blivit dags för en ny fas i ditt liv – gymnasiet. Nästa höst är du också gymnasieelev. Att plugga på gymnasiet kommer på många sätt att vara annorlunda mot att gå i grundskolan.

EGET ANSVAR Gymnasietiden är en hållplats på resan mot att bli vuxen. Därför förväntas du ta ett större eget ansvar för dina studier och dina resultat än tidigare. Vi har alla olika sätt att lära oss saker. En del trivs bäst när de får jobba ihop med andra. Andra lär sig bäst när de själva får ställa frågorna och sedan ta reda på svaren. På gymnasieskolorna finns många olika sätt att studera. Några exempel är case, koncentrationsläsning, projekt och problembaserat lärande. Välj en skola med en inlärningsmetod som passar just dig!

ÄMNEN DU GILLAR I grundskolan har du läst i stort sett samma ämnen som alla andra i din årskurs. I och med ditt gymnasieval har du möjlighet att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Vissa ämnen är fortfarande gemensamma för alla elever, men hur mycket man läser beror på vilket program du har valt. I den nya gymnasieskolan finns 9 gemensamma ämnen: • engelska • historia • idrott och hälsa • matematik • naturkunskap • religionskunskap • samhällskunskap • svenska • svenska som andraspråk Varje program innehåller också: • Programgemensamma ämnen – de som gör varje gymnasieprogram speciellt • Programfördjupning – erbjuder ytterligare fördjupning i ett ämne

• Inriktningar – ett område som eleven väljer inom ett program • Gymnasiearbete – ger dig chansen att fördjupa dig i något ämne på ditt gymnasieprogram • Individuellt val –ett antal kurser som du själv möjlighet att välja Läs mer om de olika programmen och vilka ämnen som ingår på sidan 58.

OLIKA SÄTT ATT STUDERA Förutom de 18 olika programmen finns även olika varianter av gymnasieutbildningar. De skiljer sig åt på många sätt, men ger dig alla möjlighet att fördjupa dig inom just ditt intresseområde. Vissa av dem inkluderar praktik, andra innebär att utbildningen går i snabbare takt.

Läs om olika utbildningar GymnasieGuiden har träffat elever på sju olika gymnasieskolor. På följande sidor kan du läsa om deras utbildningar och hur de tänkte när de gjorde sitt val. Vi har besökt två »vanliga« gymnasieskolor, en särskild variant, en spetsutbildning, en lärlingsutbildning, en nationell idrottsutbildning och en gymnasiesärskola. Enjoy!

GymnasieGuiden 2013

19


Jerry, Handels- och administrationsprogrammet, åk 1 NAMN: Jerry Kvant PLUGGAR: Handels- och administrationsprogrammet med inriktning service college GILLAR: Att vara med kompisar och spela

fotboll TIPS! Välj det du känner för att läsa. Besök olika skolor och se vad som känns intressant!

Laddar inför praktiken Jerry Kvant lockades av det praktiska arbetet och kopplingen till arbetslivet när han skulle välja till gymnasiet. Snart gör han praktik på Stadium och ICA Maxi. FAKTA: YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

➥ Förbereder eleverna för yrkeslivet.

➥ Man kan börja jobba

direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

➥ Handels- och adminis-

trationsprogrammet är ett av totalt 12 olika yrkesprogram. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ För mer info kolla in

www.gymnasieguiden.se

20

GymnasieGuiden 2013

BUSINESS COLLEGE och service college som inriktningarna på Frans Suell kallas är två varianter av handels- och administrationsprogrammet. Väljer man service college läser man ett första basår för att därefter spendera två dagar i veckan ute på något av skolans samarbetsföretag. Jerry kommer att få göra praktik på både Stadium och ICA Maxi, och ser särskilt fram emot att prova på att arbeta på Ikea under sitt sista år. – Man får gå ut i arbetslivet och känna på hur det är att jobba. Det var en anledning till att jag valde att gå här, säger Jerry. Business college-inriktningen ser inte riktigt ut på samma sätt. Istället för praktik två dagar i veckan har man nio veckors heltidspraktik innan man tar studenten. Jerrys klasskompisar Kaltrina och Sara som jag också får träffa förklarar skillnaden. – På business college får man själv välja var man vill praktisera. Det kan nog vara bra att ha praktik precis innan studenten. Skulle det leda till ett jobb vore det ju ett stort plus i kanten, säger Sara.

Katrina berättar att eleverna löpande får arbeta med olika övningsföretag, som exempelvis Claes Ohlson. – Vi jobbar med verkliga fall och frågor som rör företaget men inte med riktiga pengar. På det sättet får vi pröva på hur det är att driva ett företag. Man får testa inköp, försäljning, personal och ekonomi. Vi byter grupp varje termin och lär oss lite av allt, förklarar hon. Hittills är Jerry nöjd med sitt val, även om det känns nervöst inför andra året. – Det ska bli roligt med praktik men det kan nog bli lite jobbigt också. Man måste ha koll på saker och ta egna initiativ, det räcker inte att bara gå dit, säger han. Överlag tycker Jerry att det är roligt att gå i gymnasiet. –Det var svårt i början. Det kändes som att lärarna var mer stränga än i nian och det var mer plugg. Men nu har man insett att lärarna bara var stränga för ens egen skull. De vill verkligen att vi ska lyckas, avslutar Jerry. TEXT:

Linn Johansson FOTO: Irika


Men nu har man insett att lärarna bara var stränga för ens egen skull. De vill verkligen att vi ska lyckas.

PLUGGA PÅ VANLIGT GYMNASIUM

GymnasieGuiden 2013

21


PLUGGA PÅ VANLIGT GYMNASIUM

22

GymnasieGuiden 2013

Jag gillade särkilt reklamkursen. Men nu kan jag inte kolla på reklam utan att tänka och analysera. Man ser liksom igenom reklamen.


Alice & Sofie, högskoleförberedande, åk 1 NAMN: Alicia Remes och Sofie Astner Jansson PLUGGAR: Samhällsvetenskapsprogrammet med medieinriktning på Kärrtorps Gymnasium GILLAR: Sofie: Film, böcker och att skriva Alicia: Hästar och att fota, skriva och rita TIPS! Sofie: Välj något som är roligt och som intresserar dig! Alicia: Fundera även på om du vill plugga vidare efter gymnasiet.

Mediebranschen nästa De gör reklamkampanjer och film på skoltid samtidigt som de förbereder sig för att plugga vidare. Alicia och Sofie tycker att de får det bästa av två världar.

ALICIA REMES OCH Sofie Astner Jansson har just avslutat dagens sista lektion när vi möts utanför Kärrtorps Gymnasium. Tjejerna läser första året på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning mot medier, information och kommunikation. – Det är ett vanligt samhällsprogram men vi läser mediekunskap också. Vi har även en kurs i medieproduktion. Just nu gör vi en reklamkampanj som ska hjälpa till att göra världen bättre. Då ingår både foto, film, ljud och publicering, berättar Alicia. Sofie fyller i: – Förra kursen handlade om reklam och nu läser vi om medielagar och medias historia. År två och tre kommer vi att bland annat att läsa journalistik. Båda tjejerna tycker om att skriva, och har alltid varit intresserade av media. Av programmets alla kurser är det just mediekunskapen de gillar bäst. – Jag gillade särkilt reklamkursen. Men nu kan jag inte kolla på reklam utan att tänka och analysera. Man ser liksom igenom reklamen. Även kursen i medieproduktion är kul eftersom jag gillar att fota, säger Alicia.

Att välja till gymnasiet var svårt, tycker både Alicia och Sofie. De funderade mycket och besökte flera skolor när det var öppet hus. – Jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv och vad jag vill jobba med sen. Det är inte så lätt att veta när man är femton. Men nu är jag nöjd med mitt val, säger Sofie. För Alicia var det viktigt att välja något som både kändes kul och som var högskoleförberedande. – Först tänkte jag gå estetprogrammet med fotoinriktning, men eftersom jag vill läsa vidare så kändes det här som en bra kompromiss. Det är både roligt och teoretiskt, berättar hon. På frågan om vad som är den största skillnaden mot att gå i nian är tjejerna eniga. De har ett mycket större eget ansvar nu. – Nu är allt mer upp till var och en. Förut påminde ju läraren om prov och läxor, men nu får man hålla koll själv. En annan skillnad är att allt finns i vårt skoldatasystem. Man förväntas kolla där varje dag för att veta om man ha läxor och så, avslutar Alicia. TEXT:

FAKTA: HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

➥ Förbereder eleverna för högskolestudier.

➥ Det finns sex stycken;

Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

➥ Samhällsvetenskaps-

programmet riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ För mer info kolla in

www.gymnasieguiden.se

Amelie Furborg FOTO: Christin Philipson

GymnasieGuiden 2013

23


PLUGGA PÅ SÄRSKILD VARIANT

24

GymnasieGuiden 2013

… vi får en bred kunskap om hästar samtidigt som vi har möjlighet att studera vidare.


Elsa, hippologinriktning, åk 3 NAMN: Elsa Bertills PLUGGAR: Naturvetenskapsprogrammet med hippologinriktning på Polhemskolan GILLAR: Hästar, spela fotboll och att vara med vänner TIPS! Välj något som du kommer se fram emot att göra i tre år.

Från stallet till skolbänken Att påbörja skoldagen i stallet är vardag för Elsa Bertils. Hennes val av gymnasieutbildning tog henne från hemmet i Jönköping till en hästgård i Flyinge.

ELSA LÄSER SITT sista år på Naturvetenskapsprogrammet med inriktning hippologi (läran om hästen). När hon möter mig på Flyinge Kungsgård har hon och hennes klasskamrater nyligen släppt ut hästarna på sommarbete. Elsa och hennes klasskamrater bor tillsammans i elevhem på Flyinge och har därför alltid nära till stallet där de spenderar ungefär tre timmar per dag. Det innebär dock en hel del pendling till Polhemskolan i Lund där de läser de vanliga naturvetenskapliga kurserna. – Fyra av fem skoldagar läser vi i Lund, medan vi har en heldag i veckan på Flyinge. Det är här vi läser våra hästkurser, som exempelvis häst- och stallskötsel och hästkunskap, förklarar Elsa. För Elsa har det alltid varit hästar som gäller vilket gjorde att hon direkt visste att utbildningen var rätt för henne när det var dags att välja till gymnasiet. – Min dröm är att ha ett eget företag och jobba med hästar. Jag skulle gärna syssla med både tillridning, försäljning

och avel i framtiden. Utbildningen här kan hjälpa mig med det eftersom vi får en bred kunskap om hästar samtidigt som vi har möjlighet att studera vidare. Förutom att få syssla med sin hobby på skoltid tycker Elsa att det bästa med utbildningen är hur den fått henne att växa. – Vi har exempelvis fått vara med och anordna en av Sveriges största ponnytävlingar. Man brukar säga att hästtjejer ofta blir ledargestalter och jag tycker det är roligt att den sidan av en får utrymme att utvecklas här. Till alla som går i nian och funderar över sitt gymnasieval vill Elsa säga att det är meningen att gymnasiet ska vara tre bra år och inte tre år av vad man tror att man borde välja. – Det ska vara tre år för dig. Du kanske inte har så storslagna drömmar när du är femton, och det är okej. Tänk inte så mycket på vad du ska göra sedan, utan välj något som du verkligen vill göra nu, avslutar Elsa. TEXT:

FAKTA: SÄRSKILD VARIANT

➥ En särskild variant

är en utbildning där hela eller delar av en inriktning eller programfördjupning avviker från det nationella programmet.

➥ Naturvetenskapspro-

grammet med hippologiprofil har riksintag, vilket innebär att du kan söka oavsett var i landet du bor. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ För mer info kolla in

www.gymnasieguiden.se

Linn Johansson FOTO: Irika

GymnasieGuiden 2013

25


Måns, spetsutbildning, musik, åk 2 NAMN: Måns Silén PLUGGAR: Spetsutbildning i musik på Södra Latins Gymnasium TIDIGARE ELEVER PÅ SÖDRA LATIN: September,

Peter Jöback och Danny Saucedo TIPS! Följ ditt hjärta, då är risken mindre att du ångrar dig sen.

Vass utbildning för musiker På Södra Latin komponerar eleverna musik och arrangerar konserter på skoltid. GymnasieGuiden träffar Måns Silén som siktar på en framtid inom musikbranschen.

FAKTA: SPETSUTBILDNING

➥ Spetsutbildningar är tydligt profilerade och koncentrerade mot vissa specialområden.

➥ Det finns 13 spets-

utbildningar på det estetiska programmet. Det finns även 20 teoretiska spetsutbildningar som är inom försöksverksamhet tom 2014.

➥ Spetsutbildningarna

finns över hela landet och är riksrekryterande. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ Mer info även på

www.gymnasieguiden.se

26

GymnasieGuiden 2013

NÄR JAG KLIVER in genom porten till Södra Latin hör jag körsång från aulan, och i ett annat rum övar någon saxofon. Måns Silén möter oss nedanför den stora stentrappan i den vackra skolbyggnaden. Han går andra året på Södra Latins spetsutbildning i musik, en utbildning med riksintag för den som vill satsa på en musikkarriär. – Musiken har alltid varit mitt liv. Mina föräldrar är inte musiker, men de är glada amatörer och det har alltid funnits mycket musik i mitt hem. Jag började spela piano och ta lektioner när jag gick i tvåan. Sen dess har jag mest spelat klassiskt piano men även spelat och sjungit i olika band vid sidan av, berättar Måns. På spetsutbildningen har alla elever ett huvudinstrument via en kurs som sträcker sig över alla tre åren. I tvåan får eleverna ett bi-instrument, som är en lite mindre kurs. I övrigt läser de alla kärnämnen, och får behörighet till högskolan. – På morgonen hade jag musikteori, och sen gymnastik. Efter det individuell sånglektion, som ju är mitt bi-instrument, och sen komposition då vi lär oss att skriva och arrangera musik, berättar Måns.

Måns visste redan på högstadiet att han ville satsa på musiken men tyckte ändå att gymnasievalet var lite svårt. – Även om det känns självklart nu i efterhand så var det ju inte det då. Men när jag var här på öppet hus trivdes jag direkt. Det finns sådana resurser här just för att det är en spetsutbildning. Alla instrumentgrupper finns, man har en egen symfoniorkester och så är det en väldigt hög nivå på allt, säger Måns. Vad vill du göra i framtiden? – Det är en svår fråga. Jag vill arbeta med musik, men det spelar egentligen ingen roll på vilket sätt bara jag har utrymme att göra vad jag vill med en konstnärlig frihet, och att jag kan livnära mig på det. Det kan vara genom att jag blir ackompanjatör, frilansande sångare eller att jag skriver filmmusik. Har du någon idol inom musiken? – Den isländska artisten Björk. Hon sjunger, skriver och producerar sin egen musik, och hon blandar elektronisk och akustisk musik, allt utifrån egna idéer. Hon är ett geni på att skriva musik tycker jag, avslutar Måns. TEXT:

Amelie Furborg FOTO: Christin Philipson


Jag vill arbeta med musik, men det spelar egentligen ingen roll på vilket sätt bara jag har utrymme att göra vad jag vill med en konstnärlig frihet, och att jag kan livnära mig på det.

PLUGGA PÅ SPETSUTBILDNING

GymnasieGuiden 2013

27


PLUGGA PÅ SÄRGYMNASIUM

På Berns fick jag verkligen känna på hur stressigt det kan bli. Men man kom in i tempot …

28

GymnasieGuiden 2013


Daniel & Linda, särgymnasium, åk 2 och 3 NAMN: Daniel Norén och Linda Karlsson PLUGGAR: 4-åriga Hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiesärskolan på Stockholms Hotell- & Restaurangskola GILLAR: Daniel: Att vara i köket och laga mat, och att hänga med kompisar. Linda: Service och att vara med familj och vänner. FAVORITRÄTT: Daniel: En perfekt gjord kött-

färspaj. Linda: Jag tycker om nästan all mat.

Sveriges nästa mästerkockar På gymnasiesärskolan vid Stockholms hotell- & restaurangskola får var sak ta sin tid. Samtidigt förbereds eleverna för en framtid där stress är en del av vardagen.

NIO FÖRVÄNTANSFULLA elever möter mig uppe i gymnasiesärskolans lokaler i byggnaden där Stockholms hotell- & Restaurangskola huserar. Vi slår oss ner i en soffgrupp utanför klassrummet. Lite längre bort i korridoren finns även ett mysigt litet rum med en divan och en fåtölj. – Det är ett relaxrum som man får använda om man mår lite dåligt eller bara behöver komma ner i varv, berättar Daniel. Daniel och hans klasskompisar läser på Hotell- och restaurangprogrammet, ett fyraårigt nationellt program inom gymnasiesärskolan. Här förbereds de för att kunna arbeta på den öppna arbetsmarknaden efter studenten. Förutom matlagning, service och servering ingår alla de vanliga kärnämnena. – Vi är i köket två gånger i veckan, på onsdagar och torsdagar. Fredagar är det teori, kökshistoria och sånt, berättar Linda som själv gillar serviceämnena bäst. Daniel däremot trivs bäst i köket. – Jag har drömt om att bli kock sen jag var liten och nu har min dröm gått i uppfyllelse, säger Daniel.

Vad krävs för att gå den här utbildningen? – Att man klarar av att jobba under stress. Det har ettorna fått känna på för första gången nu när vi har haft catering. Då är det på riktigt, och det är jättekul men man måste vara stresstålig och ha fullt fokus hela tiden, säger Linda. Daniel har gjort praktik på Berns den här terminen och vet hur det är ute i ett riktigt restaurangkök. – På Berns fick jag verkligen känna på hur stressigt det kan bli. Men man kom in i tempot, och även om jag inte hinner med i de erfarna kockarnas tempo har jag blivit mycket snabbare. Det gäller att fokusera på en sak i taget, säger han. Daniel går i tvåan och Linda i trean, men eftersom gymnasiesärskolan är fyraårig har de ett par läsår kvar till studenten. De siktar båda på en framtid i branschen. Men först är det sommarlov. – Jag ser fram emot sommarlovet men samtidigt inte alls, för jag vill ju helst vara här i köket. Jag känner mig hemma här, avslutar Daniel. TEXT:

FAKTA: SÄRGYMNASIUM

➥ En avgiftsfri och frivil-

lig skolform som ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola.

➥ Erbjuder nationella,

specialutformade och individuella program som främst är inriktade på yrkesförberedelser.

Just nu sker förändringar inom Gymnasiesärskolan. Mer information finns på www.skolverket.se. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ Mer info även på

www.gymnasieguiden.se

Amelie Furborg FOTO: Christin Philipson

GymnasieGuiden 2013

29


Amanda, nationell idrottsutbildning, åk 1 NAMN: Amanda Kohlbacher PLUGGAR: Nationell Idrottsutbildning med fotbollsinriktning på Samhällsprogrammet på Atleticagymnasiet GILLAR: Fotboll! När jag inte tränar eller spelar match träffar jag mina vänner. TIPS! Välj inte det dina vänner väljer utan tänk efter vad du själv vill.

Med fotboll på schemat Träning sju gånger i veckan och matcher på helgerna. Amanda Kohlbacher siktar på att bli proffs och kombinerar gymnasiestudierna med fotbollen.

FAKTA: NIU OCH RIG

➥ För dig som vill kom-

binera elitidrottssatsning med gymnasiestudierna. Du läser på ett vanligt nationellt program och via programfördjupning, individuellt val och utökat program ingår upp till 700 poäng specialidrott.

➥ NIU = Nationell Idrottsutbildning. Startade hösten 2011 och rekryterar elever lokalt eller regionalt.

➥ RIG = Riksidrottsgym-

nasium. Är riksrekryterande. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ För mer info kolla in

www.gymnasieguiden.se

30

GymnasieGuiden 2013

NÄR AMANDA Kohlbacher var sju år och kompisarna började spela fotboll stod hon bredvid och tittade på. Men med lite övertalning gick hon med på att testa, och fastnade direkt. I tonåren bestämde hon sig för att satsa fullt ut på fotbollen och idag lever hon sin sport. Hon är mittback för damjuniorerna i AIK, tränar sju dagar i veckan och går första året på en Nationell Idrottsutbildning, NIU, med fotbollsinriktning. – Det bästa med fotbollen är lagkänslan. Man gör allt som ett lag, som en helhet. Och så är det ju kul att vinna – jag är tävlingsmänniska, säger Amanda och ler. När Amanda skulle välja till gymnasiet var fotbollen en viktig parameter. Inför valet besökte hon gymnasiemässan i Älvsjö och gick på öppet hus hos flera gymnasier med fotbollsinriktning. – Jag gillar lite mindre skolor där lärare och elever har en nära kontakt. Här på Atleticagymnasiet bemöttes man på ett personligt sätt, säger Amanda. Amanda läser Samhällsprogrammet med inriktning medier, kommunika-

tion och information. Hon går i en vanlig klass, men många av eleverna har fotboll som inriktning. Tre morgnar i veckan är det fotbollsträning på schemat. – När vi tränar har de andra i klassen också idrottspass. Efter träningen är det lunch och sen vanliga lektioner på eftermiddagen. Skolan kombinerar det väldigt bra så att vi inte ska missa något, berättar Amanda. Nu i höst åker Amanda och de andra NIU-eleverna i hennes klass på en utbildningsresa till Malaga med träningstillfällen, matchspel och studiebesök. – Förhoppningsvis får jag träna med Malaga FC och deras damlag. Känslorna är inför resan är många; kul, spännande och väldigt nervöst, ler Amanda. Efter studenten vill Amanda satsa vidare och fortsätta utvecklas som fotbollsspelare. – Det skulle vara häftigt att spela utomlands, kanske i USA. Att spela på högsta nivån i ett bra lag i USA, det är lite av en dröm, avslutar Amanda. TEXT:

Amelie Furborg FOTO: Christin Philipson


PLUGGA PÅ IDROTTSUTBILDNING

Efter träningen är det lunch och sen vanliga lektioner på eftermiddagen. Skolan kombinerar det väldigt bra så att vi inte ska missa något. GymnasieGuiden 2013

31


PLUGGA PÅ LÄRLINGSUTBILDNING

Många tror att det viktigaste är att själv må bra och glömmer bort att det finns gamla och sjuka som behöver hjälp. Jag har börjat uppskatta livet mer och tänka på andra.

32

GymnasieGuiden 2013


Fitore, lärlingsutbildning, åk 3 NAMN: Fitore Imeri PLUGGAR: Vård- och omsorgsprogrammet med lärlingsutbildning på Consensum GILLAR: Fotboll, vänner och att jobba på äldreboende TIPS! Fundera på vad du vill! Var beredd på att lägga ner en del av din fritid för att nå dina mål.

Utbildning som ger mening åt livet På Consensums lärlingsutbildning sker lärandet till stor del på en arbetsplats. Fitore Imeri tar studenten i år och är redo för yrkeslivet.

NÄR JAG TRÄFFAR Fitore på

Consensums skolgård har hon två veckor kvar till skolavslutningen. Efter det väntar på jobb på äldreboendet där hon gjort sin praktik under gymnasietiden. – Vi är ute och praktiserar i perioder. Först fyra veckor på arbetsplatsen och därefter två veckor i skolan. Man går bredvid och observerar den vanliga personalen i början men sedan får man vara mer och mer självständig, förklarar Fitore. Under praktiken har eleverna med sig uppgifter från skolan som det är meningen att de ska utföra på praktikplatsen. Inlämningsuppgifterna är kopplade till vad de ser och lär sig i arbetet. – Det handlar om att det vi lär oss ska vara kopplat till verkligheten. Vi ska fundera på hur saker går till och vad som kunde gjorts annorlunda, fyller Fitore i. När det var dags att välja gymnasieutbildning var Fitore rädd för att bli skoltrött samtidigt som hon alltid velat

jobba inom vården. Hon tänkte därför att hon skulle få ut mer av gymnasietiden genom att ha mycket praktik. Då kunde hon samtidigt få mer ork kvar till att läsa vidare efter gymnasiet. – Det bästa med den här utbildningen är att jag verkligen fått lära mig vad meningen med livet är. Många tror att det viktigaste är att själv må bra och glömmer bort att det finns gamla och sjuka som behöver hjälp. Jag har börjat uppskatta livet mer och tänka på andra, säger Fitore. En vanlig missuppfattning, menar Fitore, är att en lärlingsutbildning skulle vara slapp. – Du jobbar vanliga dagar på din praktik samtidigt som du har annat skolarbete som ska in. Det krävs att man är beredd att lägga ner extra tid. Man ska inte tro att det bara handlar om att slippa skolan. Nu ser jag fram emot att jobba ett tag och sedan vill jag läsa vidare till socionom, avslutar Fitore. TEXT:

FAKTA: LÄRLINGSUTBILDNING

➥ Från och med hösten

2011 är lärlingsutbildning ett valbart alternativ inom gymnasieskolans yrkesprogram.

➥ På en gymnasial

lärlingsutbildning ska eleven vara ute på en eller flera arbetsplatser under minst halva studietiden.

➥ Även en elev som går en lärlingsutbildning har rätt till möjligheten att genom tillval läsa in grundläggande högskolebehörighet. KÄLLA: SKOLVERKET

➥ För mer info kolla in

www.gymnasieguiden.se

Linn Johansson FOTO: Irika

GymnasieGuiden 2013

33


VÅGA FRÅGA!

Du kan ställa frågor till Lena på www.gymnasieguiden.se

HOS SYV ÄR INGA funderingar dumma, vare sig de handlar om meritpoäng, ett specifikt program eller livet efter plugget. Vägledarna finns till för att du som elev ska få stöd och hjälp i ditt gymnasie- och yrkesval. När det börjar pratas om gymnasievalet i nian är det många som blir stressade. Det kan bero på att det finns många rykten om gymnasiet, utbildningarna och antagningen och att man inte riktigt vet vad som gäller och vad som förväntas av en. Lena Fredsberg är GymnasieGuidens egen studie- och yrkesvägledare. På vår hemsida svarar hon på stora och små frågor om studier och yrkesval. – Stressen handlar ofta om att man inte har tillräckligt mycket information. Försök att ta reda på mer genom att prata med oss

– Försök att ta reda på mer genom att prata med oss vägledare, gå på öppna hus och läs på så får du kontroll … vägledare, gå på öppna hus och läs på så får du kontroll på situationen och blir lugnare. Om du är stressad över antagningspoäng är mitt råd att använda det vapen du har – plugga och lägga tid på dina studier, säger Lena. Hur ska man då göra om man inte har en aning om vad man vill bli? – Det där är ju en rätt förlegad fråga som vi vuxna ställer, för så funkar inte arbetsmarknaden idag. Man blir ju många grejer! Om du inte kan se dig själv om tio år, tänk istället här och

34

GymnasieGuiden 2013

Oavsett om gymnasievalet känns lätt som en plätt eller supersvårt kan det sätta igång många frågor. På varje skola finns en studie- och yrkesvägledare, och de är faktiskt till för just dig.

nu – vad är du intresserad av att fördjupa dig inom nu? Och även om man gör ett val och sedan ändrar sig, behöver det inte vara en stor grej, menar Lena. – Det är många som ångrar sig och det är inte så konstigt. Om du vill byta skola när du väl har börjat så handlar det mest om praktiska frågor, att ta kontakt med den skola man vill börja i och så. Det brukar ofta gå att ordna, även om det är lite trixigt.

Lenas tips till dig som ska välja: ★ Att välja till gymnasiet är en inre resa lika mycket som en yttre. Den yttre är att ta reda på information och den inre är att lära känna sig själv och vad man vill. Båda är viktiga! ★ Prata gärna om valet med din familj och dina vänner, men kom ihåg att det är ditt eget val. Inga kompisval alltså! ★ Ta reda på information och läs på om gymnasieprogrammen och olika skolor så känner du dig tryggare i ditt val. ★ Ta kontroll över dina studier och dina betyg. ★ Acceptera att det kan bli fel. Ibland måste det bli fel för att det ska blir rätt! ★ Prata med en studievägledare. ★ Gör persontyptestet på sidan 36.


Vad ska jag bli?

– Hej SYV. Jag är väldigt osäker på vad jag vill bli, fast jag vill gå natur. Jag älskar matte och NO, så jag skulle nog vilja jobba med det. Och så skulle jag vilja jobba på ett internationellt arbete. Vet du vad för inriktningar jag bör välja och vilket yrke som skulle passa mig?

Vanliga frågor På gymnasieguiden.se får vår SYV Lena frågor om stort och smått. Där kan du ställa egna frågor eller söka bland andras.

– Hej! Det är helt normalt att inte veta vad man vill bli. Det är dock positivt att du vet vad du är intresserad av. Om du går Naturvetenskapliga programmet eller Teknikprogrammet så har du många möjligheter på universitet sen. Många av de utbildningarna kan leda till till yrken där du kan jobba internationellt. Civilingenjör till exempel – då blir du en teknisk problemlösare som kan jobba inom olika områden på företag som kanske har olika verksamheter utomlands.

Byta skola?

Universitet eller högskola?

– Hej! Jag undrar vad skillnaden är mellan högskola och universitet?

– Hej. Högskolor och universitet är de högsta institutionerna för utbildning i Sverige, och bedriver undervisning på eftergymnasial nivå. Universitet och vissa högskolor bedriver dessutom forskning. Beteckningarna är dock inte skyddade och kan användas för vilken verksamhet som helst. Så någon större skillnad är det inte längre mellan dessa två begrepp.

Brandmansdrömmar

– Hej. Vilken gymnasieutbildning skall jag gå för att bli brandman? – Hej! Elever som vill bli brandmän/kvinnor läser allt möjligt på gymnasiet. För att kunna söka till utbildningen för ’Skydd mot olyckor’ behöver du vara godkänd i Svenska 1,2,3, Ma 1, En 5,6 och Samhälle 1b på gymnasiet. Dock är det ju en massa andra tester som du måste klara för att bli brandman. Det kan du läsa om här: www.msb.se. Lycka till!

– Hej! Efter nästan ett helt år på gymnasiet har jag bestämt mig för att byta skola (och inriktning). Nu inser jag att jag är ganska sent ute, men likväl undrar jag hur jag ska göra för att byta till ett gymnasium där jag inte behöver gå om första året? Min linje har täckt alla de nödvändiga ämnena. – Hejsan. Ja, ibland måste man välja fel för att det ska bli rätt. För att byta både skola och inriktning så brukar man få gå om första året tyvärr. Men det beror på mottagande skola – det är de som bestämmer. Kontakta skolan du vill byta till så får de avgöra om du har rätt kurser för just det programmet. Lycka till!

Högskola efter Barnoch fritidsprogrammet?

– Är Barn- och fritidsprogrammet en högskoleförberedande linje? – Hejsan. Nej, Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Däremot har du alltid rätt att välja till kurser till ett yrkesprogram så du får en högskolebehörighet. Du ska då läsa till kurserna Svenska 2+3 och Engelska 6.


VILKEN TYP ÄR DU? Funderar du fortfarande på vad du ska välja? Gör GymnasieGuidens test och få tips och inspiration om vilka yrken som skulle kunna passa just dig.

GÖR SÅ HÄR: • Välj ett svarsalternativ till varje fråga.

Titta på film, surfa på nätet, meka, spela dataspel eller hålla koll på den senaste tekniken.

• Räkna ihop hur många markeringar du har fått för varje färg. Fyll i antalet i tabellen längst ner till höger.

4. Hur ser din kompiskrets ut?

• Se vilken färg du har flest av. Har du fått lika stort antal markeringar vid flera färger så har du fler persontyper att välja mellan.

Jag umgås oftast i gäng.

• Läs om din persontyp/dina persontyper.

1. Vilket/vilka ämnen gillar du mest i skolan? Språk Naturvetenskapliga ämnen Samhällsvetenskapliga ämnen Idrott Praktiska ämnen, till exempel slöjd, hemkunskap eller bild. 2. På vilket sätt är skolan viktig för dig? Den är viktig för mitt sociala liv, det är här jag har alla mina kompisar. Den är viktig, det jag lär mig i skolan lägger grunden till min framtida karriär. Den är inte det viktigaste i mitt liv, jag går i skolan mest för att man ska det. 3. Vad gillar du att göra efter skolan?

Jag har några nära vänner som jag umgås med.

Jag har många kompisar och bekanta men jag pratar om allt med bara några av dem. 5. Att motionera är bra för kroppen, men är det kul? Javisst, jag är ofta ute och springer, seglar, klättrar eller vad som helst för att få röra på mig och andas frisk luft. Jag gillar sport som utförs i grupp som fotboll eller gymnastik. Kubb fungerar lika bra eftersom det först och främst handlar om att göra saker tillsammans. Jag motionerar bara för att kroppen ska må bra och då är det alltid på egen hand. Eftersom jag ändå rör på mig i vardagen känns det överskattat att svettas i onödan. 6. Vad skulle du helst vilja att världen mindes dig för? Ett häpnadsväckande konstverk.

Hålla på med någon av mina hobbys, kanske musik, någon sport, måla eller något liknande.

En avgörande insats för mänskligheten.

Umgås med kompisarna, gå på kafé, kanske blogga.

En smart uppfinning.

Ett framgångsrikt företag.

En våghalsig expedition.

36

GymnasieGuiden 2013

7. Hur jobbar du bäst i skolan? För mig själv. Tillsammans med andra.

8. Hur tror du att dina kompisar skulle beskriva dig? Som en bra kompis som man alltid kan lita på. Som en påhittig, ibland oförutsägbar, person. Som en kunnig person som det är intressant att diskutera med. 9. Vilken roll spelar lönen i ditt framtida yrkesval? Stor roll, jag vill kunna göra det jag drömmer om och jag vill gärna ha hus, båt och en bra bil. Inte så stor roll, pengar underlättar tillvaron men mina ideal är viktigare. Det är inte det som avgör. Pengar gör ingen lycklig. 10. Du och dina kompisar ska ordna en fest, vilken roll tar du? Jag är den som organiserar det praktiska, fixar lokal och har övergripande koll på att allt rullar på som det ska. Jag ser till att ljud- och ljusanläggning av högsta kvalitet finns på plats. Jag ser till att finnas till hands om någon behöver min hjälp. Det är jag som hittar på temat för festen, skriver inbjudan och fixar mat, dryck och dekorationer.


11. Hur gör du när du ska lösa ett problem? Jag frågar någon jag litar på om råd. Jag söker efter fakta på nätet eller i böcker. Jag klurar ut det på egen hand. 12. Vilket påstående passar bäst in på dig? Jag vet att man måste våga för att vinna. Ibland blir det bra, ibland inte, men jag backar aldrig för en utmaning. Jag gillar att ha koll på vad som händer och att känna mig trygg, jag tar sällan onödiga risker. 13. Hur viktigt är det för dig att få uppmärksamhet för den du är och det du gör? Jag älskar att få uppmärksamhet och jag tycker om att synas och höras. Jag tycker om att få uppmärksamhet när jag gör något bra, men jag vill inte alltid synas och höras.

Alla tycker väl om att få beröm men jag håller mig gärna lite i bakgrunden. Jag gillar inte riktigt att dra till mig uppmärksamhet.

Totalt antal:

Du är en …

....................

Organisatör! Läs mer på sid 38

....................

Kreatör! Läs mer på sid 40

....................

Medmänniska! Läs mer på sid 42

....................

Friskus! Läs mer på sid 44

....................

Vetenskapare! Läs mer på sid 46

....................

Naturvän! Läs mer på sid 48

....................

Fixare! Läs mer på sid 50

Cykel, det är både miljövänligt och smidigt.

....................

Karriärist! Läs mer på sid 52

Bil, utan tvekan. Inget är som ljudet av en motor, dessutom är det bekvämt.

....................

Datasnille! Läs mer på sid 54

....................

Debattör! Läs mer på sid 56

14. Hur tänker du kring en framtida karriär? Jag skulle vilja påverka och göra något gott för världen. Jag vill bara ha så kul som möjligt. Jag skulle vilja bli riktigt framgångsrik inom det som jag är bäst på. 15. Vilket av följande fordon väljer du?

Båt, det är en naturupplevelse och frihet i ett. TEXT: Caroline Edgren Richt BILD: Pernilla Qvist

Obs! Detta test är inte vetenskapligt. Tanken är att det på ett underhållande vis ska tipsa om möjliga vägar att gå i livet.

GymnasieGuiden 2013

37


FOTO: OLLE BERGLUND

ÖREN ORGANISAT

ORGANISATÖREN Du är en social person som trivs allra bäst när du får planera, organisera och genomföra aktiviteter för dig och dina många vänner. Du har alltid koll, och att göra andra människor glada ger dig energi. Du har också en förmåga att komma överens med och inspirera dem du möter. Detaljer är viktiga för dig men du är också duktig på att se saker i sin helhet. Det gör att du passar perfekt för att jobba med att styra upp saker, stora som små, för olika grupper av människor.

Fler exempel på yrken som kan passa Organisatören:

projektledare, strategisk inköpare, koordinator, personal assistant, receptionist, servitör, konferensvärd, försäljare, personaladministratör, sekreterare, eventansvarig, flygvärdinna, bibliotekarie…

På framtid.se har vi listat fler tips!

38

GymnasieGuiden 2013

YRKE: PROJEKTLEDARE Bokmässan Örebro är en tre dagar lång kulturfestival för litteraturintresserade i alla åldrar. Maria Stenberg är projektledare för mässan och ansvarar för hela projektet från start till mål. Du är projektledare för en bokmässa – vad innebär det? – Som projektledare har jag det övergripande ansvaret för planering och genomförande av mässan. Jag leder och samordnar hela projektet och ansvarar för all kommunikation, marknadsföring och sälj. Jag bokar författarna och har kontakten med förlag och bokaffärer som ställer ut och säljer böcker på mässan. Vad är det första du gör när du kommer till jobbet på morgonen? – Jag och min kollega startar alltid med ett planeringsmöte och sen kollar jag mailen och tar tag i det som är mest akut. Sen består dagen av många telefonsamtal – alltifrån en författare som vill ha hjälp med att boka hotellrum till kontakt med mässans teknikleverantörer. Senare kanske jag leder ett möte med projektgruppen och fördelar arbetsuppgifter inom gruppen. Projektgruppen är mitt stöd i arbetet som projektledare.

Hur är en bra projektledare? – Man behöver vara orädd och social. Du måste tycka att det är roligt att ta kontakt med människor men även bra på att lyssna. Och framförallt måste du vara en mycket bra organisatör. Det är du genom att alltid se till helheten i projektet samtidigt som du inte tappar bort några av delarna. Vad gör du om tio år? – Då jobbar jag halvtid med projektledning och halvtid med mode och design, som är min livspassion. Jag har nog ett eget företag eller jobbar som konsult. Vilken är din bästa bok? – Jane Eyre av Charlotte Brontë – alla unga kvinnor måste läsa den! Den handlar om en kvinnlig »under dog« och hennes kamp för frihet och kärlek i 1800-talets England. Den känns väldigt modern fast den är skriven för cirka 200 hundra år sedan. TEXT: Amelie Furborg


FOTO: RYNO QUANTZ

YRKE: HOVMÄSTARE OCH SOMMELIER Carl Frosterud är hovmästare och sommelier på anrika Operakällaren i Stockholm. Det innebär att han är arbetsledare för serveringspersonalen samt ansvarig för vin och dryck. Och han är bra på sitt jobb – 2009 blev han utsett till Årets servitör. Hur blev du hovmästare? – Jag gick restauranggymnasiet i Linköping och började jobba extra som servitör redan då. Det var kul från första början, jag hittade liksom min grej. Jag gillar att jobba med människor, och att det är praktiskt. Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm och började jobba på Berns. Där jag lärde känna mycket folk och efter tre år fick jag erbjudande att bli hovmästare på en annan restaurang. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – Jag kommer in till jobbet vid två. Först fixar jag lite med vinlistor och menyer och sen börjar vi förbereda inför kvällen. Vi öppnar klockan sex och då tar jag emot alla gäster, tar vinbeställningar och presenterar och serverar vin. Sen jobbar jag till tolv eller ett. Du har blivit utsedd till Årets servitör – berätta! – Jag gjorde först ett teoretiskt prov på

nätet. Det var frågor om matsalsarbete, viner och dryck. Vi var sex stycken som gick vidare. Då var det ytterligare ett skriftligt prov, och så skulle vi presentera ostar och passande dryck. Sen var det final, och då skulle man duka upp ett bord och servera gäster. Så vann jag tävlingen! Det var jättekul, och nu hjälper jag faktiskt till att organisera årets tävling. Vad var svårast att lära sig i början? – Det var nog att hinna allting, att lära sig att lägga upp arbetet bra och att prioritera. Sen var det tufft att jobba långa pass i början, men det vänjer man sig snabbt vid. Har du några tips till den som vill in i restaurangbranschen? – Börja med att sikta högt, tycker jag. Jobba på ställen där du kan lära dig mycket, så kan du hitta din nisch senare. Och försök att hitta bra förebilder och mentorer. Om man är framåt är det ganska lätt att avancera i den här branschen. /AF

ORGANISATÖREN

Skolor som gillar dig! SKOLA, SIDA Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska, 3 Gymnasium Rock City, 6 Yrkesgymnasiet, 7 GUC, Grafiskt Utbildningscenter, 4 Idéburen skola, 79 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Thoren Business School, 83 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Värmdö Tekniska Gymnasium - VTG, 86 Motorsportgymnasiet, Anderstorp, 86 NTI-gymnasiet, 93 Rytmus Musikergymnasiet, 94 Sjölins Gymnasium, 95 Gustavsbergs Gymnasium, G2, 98 Stockholms Hotell & Restaurangskola, 99 Enskede Gårds Gymnasium, 99 International IT College of Sweden, 100 Fredrika Bremergymnasiet, Riksäpplet, 102 Fria gymnasieskolan i Haninge, 104 HTS-gymnasiet, 108 NYA Hersby gymnasium, 110 Friluftsgymnasiet i Norrtälje, 113 Min Skola, 114 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, 116 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, 119 School of Experience & Science - SES Stockholm, 120 Internationella Kunskapsgymnasiet, 130 Kunskapsgymnasiet, 130 KF Gymnasiet, 132 Mimers gymnasium, 133 Plusgymnasiet, 136 Praktiska Gymnasiet, 140 Marina läroverket, 147 Stockholms Stadsmissions Gymnasieskola, 147 Foucault särgymnasiet, 150 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor, 150 Entreprenörsgymnasiet, 150 Tullinge gymnasium, 152 Tyresö Gymnasium, 154 Täby Enskilda Gymnasium, 156 ETG - Elteknikbranschens gymnasium, 164 Vadstenagymnasiet, 172 JB Gymnasiet, 173 Ölands Gymnasium, 175 Donnergymnasiet Gotland, 178 Filmgymnasiet Gotland, 179 Rönnowska skolan, 181 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 Strömstad Gymnasium, 188 Lundsbergs skola, 190 ForshagaAkademin, 191 Pihlskolan, 194 Vasagymnasiet, 197 ABB Industrigymnasium Västerås, 198 Leksands gymnasium, 201 Älvdalens Utbildningscentrum, 204 Åre gymnasieskola, 205 Härjedalens Gymnasium, 205 Design & Construction College, 211 Hitta fler utbildningar på www.gymnasieguiden.se

GymnasieGuiden 2013

39


FOTO: FREDRIK SKOGKVIST

KREATÖREN

KREATÖREN När du får skapa känner du dig riktigt lycklig. Din kreativitet känner inga gränser, och kanske har du en specifik talang som du drömmer om att utveckla? Troligtvis är du en person som sprudlar av idéer som du gärna uttrycker i färger, former, melodier, rytmer eller ord. Du vill gärna att dina verk ska spridas över världen och kanske har du redan börjat öva på din autograf. När du stänger ögonen ser du framför dig hur du vinner pris för bästa film, bok, rolltolkning, skiva eller kollektion.

Fler exempel på yrken som kan passa Kreatören:

fotograf, dansare, låtskrivare, konstnär, sångare, art director, designer, illustratör, scenograf, koreograf, regissör, kostymör, komiker, bildlärare, sömmerska, make up-artist, skådespelare, kock, bagare, musiker, industridesigner…

På framtid.se har vi listat fler tips!

40

GymnasieGuiden 2013

YRKE: KLÄDDESIGNER Behnaz Aram är kläddesignern som har jobbar med märken som Whyred och H&M, men hon har även uppdrag som stylist och kostymdesigner till bland annat Kungliga Operan och Riksteatern. Hur kom du på att du ville bli designer? – Jag gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och ville jobba med människor och bli psykolog. Men jag har också alltid varit intresserad av konst och litteratur. Efter gymnasiet hittade jag en spännande konstkurs i London. Den ledde till att jag sökte en modeutbildning, och när jag kom in på den kändes det som att det var det här jag skulle göra. Hur jobbar en designer? – Inför en kollektion får vi veta hur många plagg, skor och väskor vi ska göra, och vad de får kosta. Sedan designar vi och väljer tyger efter det. Tema, koncept, färger och siluetter får vi komma på fritt själva. En vanlig dag skissar jag, läser mail, okejar och kommenterar prototyper av kläder vi har designat från fabrikerna. Vad är det som är så speciellt med att designa kläder? – Det är det kreativa i jobbet. En tanke

blir ett universum. Det finns ingen formel för vad som är bra eller dåligt. Du kan inte vara självisk, då förstår folk inte vad du gör, även om det är lättast att utgå ifrån sig själv. Hur ska man vara som person för att bli en bra designer? – Du behöver ha en lite sjuk sida, och liksom vara lite »gammal i själen«. Jag samlar intryck och erfarenheter. Alla miljöer jag har varit i, till exempel att jag har bott i Iran, Pakistan, England och Sverige, har gjort att jag har mycket i huvudet. Varför tror du att det har gått så bra för dig? – Jag har jobbat hårt hela vägen, slavat utan lön, kokat kaffe, gått ut med hundar, slickat frimärken. Men jag har aldrig varit bitter över det. Jag har valt det själv. Det gäller att kämpa. TEXT: Alva Klum


FOTO: SHELTA.SE

YRKE: ART DIRECTOR Simon Silfverberg är en mångsysslare inom bildskapande. I sitt yrke skapar han allt från konst till reklam samtidigt som han gärna gör egen musik och jobbar som tatuerare vid sidan av. Hur har vägen till ditt jobb sett ut? – Den var snurrig och inte särskilt välplanerad. Jag startade mitt företag under gymnasietiden och fokuserade då på textiltryckeri och streetpromotion. Det ledde senare till att jag började arbeta som konstnär. Jag sålde mina tavlor och målade även muralmålningar live, på klubbar och konserter. Det gav mig möjlighet att utvecklas som illustrarör och jobba med digitalt arbete, så som att göra loggor och senare print- och webbgrafik. Du har börjat tatuera också! Hur gick det till? – Ja! Jag gaddar en del och det är riktigt kul. Jag trillade in i det helt oplanerat, precis som jag gjort med alla mina andra sysslor. Det berodde också mycket på att jag behövde en ny utmaning. Det visade sig vara en av mina största utmaningar någonsin och det var nära att jag gav upp ett par gånger. Nu är jag glad att jag fortsatte ef-

tersom jag verkar vara väldigt uppskattad. Vad är viktigt för dig att få ut av ett jobb? – Det är enormt viktigt för mig att utvecklas på jobbet! Jag kan inte stå och stampa på ett och samme ställe och samtidigt trivas. Kreativt utrymme och utmaningar är något jag måste ha. Tror du det är viktigt vad man väljer för gymnasieprogram? – Ja, i alla fall var det så för mig. Jag visste tidigt att jag vill arbeta kreativt och gick därför en konst- och formgivningsutbildning. Där fick jag prova mig fram bland tekniker och utveckla mig inom skapandet. Jag visste inte exakt vad jag ville syssla med sen, men under den tiden hittade jag nya vägar. Jag vet inte vad jag gör i framtiden, men jag kommer aldrig sluta vara kreativ, något som jag förstod tack vare min gymnasieutbildning. TEXT: Linn Johansson

KREATÖREN MediaGymnasiet Nacka Strand, Omslag Hermods Gymnasium, Fliken Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska, 3 Gymnasium Rock City, 6 Yrkesgymnasiet, 7 GUC, Grafiskt Utbildningscenter, 4 Idéburen skola, 79 Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, 80 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Värmdö Tekniska Gymnasium - VTG, 86 Motorsportgymnasiet, Anderstorp, 86 Didaktus skolor, 88 Kristofferskolan, 89 Framtidsgymnasiet, 90 IT-Gymnasiet, 91 Lunaskolan Östra Gymnasium, 92 NTI-gymnasiet, 93 Rytmus Musikergymnasiet, 94 Danderyds Gymnasium, 97 Gustavsbergs Gymnasium, G2, 98 Stockholms Hotell & Restaurangskola, 99 Enskede Gårds Gymnasium, 99 International IT College of Sweden, 100 Fredrika Bremergymnasiet, 102 Värmdö gymnasium, 106 Stillerska Filmgymnasiet, 107 NT-Gymnasiet, 108 HTS-gymnasiet, 108 Samgymnasiet, 109 Designgymnasiet, 111 Ellen Key skolan, 112 Örjanskolan, 112 Rudolf Steiner, 112 Josefinaskolan, 112 Nacka Gymnasium, 113 Rodengymnasiet, 114 S:t Botvids Gymnasium, 115 Sigtunaskolan Humanistiska Lärov., 116 Rudbeck, 117 Ingridskolans Gymnasium, 121 Cybergymnasiet Odenplan, 122 Fryshusets Gymnasium, 126 Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS), 127 Globala gymnasiet, 127 Kulturama Gymnasium, 131 Lilla Akademiens Musikgymnasium, 131 Nordiska Musikgymnasiet, 133 Kungliga Svenska Balettskolan, 134 Odenplansgymnasiet, 135 Plusgymnasiet, 136 S:t Eriks Gymnasium, 137 Sjömansskolan, 137 Realgymnasiet, 138 Stockholms Estetiska Gymnasium, 139 Textila Gymnasiet, 139 Praktiska Gymnasiet, 140 Viktor Rydberg Gymnasium, 142 Vittragymnasiet, 143 Naturbruk.se, 145 Stockholms Stadsmissions Gymn., 147 S:t Martins gymnasium, 148 Foucault särgymnasiet, 150 Södertäljes Kommuns Gymn., 150 Entreprenörsgymnasiet, 150 Vackstanäsgymnasiet, 151 Wendela Hebbegymnasiet, 151 Tyresö Gymnasium, 154 Täby Enskilda Gymnasium, 156 Vallentuna Gymnasium, 157 Åva Gymnasium, 158 Skärgårdsgymnasiet, 159 Bruksgymnasiet, 162 ETG - Elteknikbranschens gymn., 164 Europaskolan Strängnäs, 165 Eksjö Gymnasium, 171 JB Gymnasiet, 173 Riksglasskolan i Orrefors, 175 Donnergymnasiet Gotland, 178 Filmgymnasiet Gotland, 179 Apelrydsskolan, 179 LBS, Ljud & Bildskolan, 180 Rönnowska skolan, 181 Lunds Dans- och Musikalgymnasium , 181 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 Hvilan Utbildning, 183 Strömstad Gymnasium, 188 Fågelviksgymnasiet, 189 Rockgymnasiet, 196 Kopparlundsgymnasiet, 200 S:t Mikaelsskolan, 203 Design & Construction College Helsingborg, 211

GymnasieGuiden 2013

41


FOTO: DANIELLE COURTENAY

ISKA MEDMÄNN

N

MEDMÄNNISKAN Dina största drivkrafter i livet är att hjälpa dina medmänniskor och att göra världen till en lite bättre plats. Självklart är det alltid till dig vänner vänder sig när de vill ha stöd och råd i knepiga situationer. De uppskattar särskilt din värme och ditt aldrig sinande engagemang. Tack vare din personkännedom kan du enkelt känna av och förstå vad människor behöver. Det mest naturliga vore att välja ett yrke där du får ta hand om och leda människor på rätt väg.

Fler exempel på yrken som kan passa Medmänniskan:

förskolelärare, undersköterska, läkare, psykolog, ambulansförare, barnmorska, lärare, brandman, behandlingsassistent, socionom, präst, optiker, kurator, studie- och yrkesvägledare, kiropraktor, personlig assistent, logoped…

På framtid.se har vi listat fler tips!

42

GymnasieGuiden 2013

YRKE: GRUNDARE AV BRIGHTFUL Fatime Nedzipovska är projektledare och lärare. Hon har nyligen startat Brightful, ett mentorskapsprogram i Rosengård som ska motivera ungdomar att våga drömma om framtiden och nå sina mål. Berätta om ditt projekt Brightful! – Brightful är ett program för unga i högstadiet som vill få hjälp att upptäcka och nå sina framtidsmål. Vi anordnar workshops, besöker universitet och arbetsplatser och träffar människor som berättar om sin väg mot sina drömmar. Brightful finns till för att inspirera unga och ge dem verktyg och kontaktpersoner som kan hjälpa dem. Hur fick du idén att starta upp verksamheten? – Jag har alltid älskat att jobba med unga och att inspirera dem. Att det mynnade ut i just Brightful berodde på att jag i mitt jobb som lärare såg ett behov hos unga av att få inspiration och uppmuntran vid en tidig ålder. Att komma i kontakt med arbetsliv och universitet först i gymnasiet tyckte jag var synd, och för vissa elever kan det vara för sent om man inte når dem redan i högstadiet.

Vad är det bästa med ditt jobb? – Att jag får möta och jobba med unga människor varje dag. Även om människor i alla åldrar behöver inspiration och motivation så tror jag att det i slutändan handlar om att ge det från början, under barndomen. Då tror jag man växer, blir stark och vågar satsa på sig själv som vuxen. Vad vill du ge för råd till de som oroar sig för sitt gymnasieval? – Att följa sin magkänsla. Gå på öppet hus! Fråga folk som går på skolorna om hur det är! Var inte rädd för att hamna i en sits där du väljer fel – det är inte hela världen. Jag själv läste ett år på en skola men valde att byta till en annan under andra året. Allting löser sig om man vågar lita på sin egen känsla om vad som är rätt. TEXT: Linn Johansson


MEDMÄNNISKAN

Skolor som gillar dig!

YRKE: ARRANGÖR AV VOLONTÄRRESOR Som grundare och VD för World Volunteer ger Jesper Lejfjord andra möjlighet att jobba som volontärer i Indien, Laos och Sri Lanka. Han drivs av att vara med och göra världen till en lite bättre plats. Berätta om ditt jobb! – Jag driver organisationen World Volunteer. Vi anordnar volontärresor och driver småskaliga utvecklingsprojekt i södra Asien. Som volontär hos oss kan man bland annat arbeta med att hjälpa unga vuxna med att lära sig engelska, att bygga skolor eller att stödja gräsrotsrörelser i demokratifrågor. Hur kom det sig att du startade World Volunteer? – När jag och min kompis David arbetade som volontärer i Asien insåg vi att man skulle kunna arrangera resor och projekt på ett nytt och bättre sätt. Vi hade båda många bra kontakter och erfarenheter som gjorde att vi kunde dra igång direkt när vi kom hem. Varför valde du själv att jobba som volontär? – Möjligheten dök upp när jag själv reste runt i Asien. När jag kom hem igen insåg jag att volontärarbetet var det mest fantas-

tiska på hela resan. Som volontär lär man känna människor och blir en del av landet och kulturen på ett annat sätt än som turist. Det kan få en att förstå hur olika men samtidigt väldigt lika vi människor är, och det ger väldigt mycket. Vad är det roligaste med ditt jobb? – Att vara på plats i våra utvecklingsområden och se att vi faktiskt gör skillnad. Och när våra volontärer kommer hem efter en resa och berättar om vad de har upplevt och hur de ser på världen nu. Många har tänkt mycket på sin egen vision, mål och mening med livet under resan.

SKOLA, SIDA Yrkesgymnasiet, 7 Idéburen skola, 79 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Blackebergs Gymnasium, 87 Didaktus skolor, 88 Kristofferskolan, 89 Lunaskolan Östra Gymnasium, 92 Rytmus Musikergymnasiet, 94 Gustavsbergs Gymnasium, G2, 98 Sjödalsgymnasiet, 101 Fredrika Bremergymnasiet, 102 Fria gymnasieskolan i Haninge, 104 Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB, 105 Värmdö gymnasium, 106 HTS-gymnasiet, 108 Samgymnasiet, 109 Rönninge Gymnasium, 115 Consensum, 118 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, 119 Ross Tensta Gymnasium, 121 Jensen gymnasium, 128 Lilla Akademiens Musikgymnasium, 131 Sjömansskolan, 137 Stockholms Estetiska Gymnasium, 139 Praktiska Gymnasiet, 140 Vård- och omsorgscollege Stockholm, 146 Stockholms Stadsmissions Gymnasieskola, 147 Igelstavikens gymnasium, 150 Foucault särgymnasiet, 150 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor, 150 Tullinge gymnasium, 152 Östra gymnasium, 153 Täby Enskilda Gymnasium, 156 Åva Gymnasium, 158 Skärgårdsgymnasiet, 159 Cultus Gymnasieskola i Uppsala, 163 Curt Nicolin Gymnasiet, CNG , 166 Vadstenagymnasiet, 172 JB Gymnasiet, 173 Växjö Fria Gymnasium , 174 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 Birger Sjöberggymnasiet, 189 Lundsbergs skola, 190 Älvstrandsgymnasiet, 193 Spångbergsgymnasiet, 193 Widénska gymnasiet, 200 Malung - Sälens Gymnasium, 201 AWPE (Advanced Wildland Preparedness Education), 203 Hornavanskolan, 206 Liljaskolan, 207 Hitta fler utbildningar på www.gymnasieguiden.se

Du blev nyligen utsedd till en av »Sveriges framtida ledare« – hur känns det? – Väldigt bra. Det är kul att det vi gör uppmärksammas och värdesätts. Den här utmärkelsen är en bekräftelse för hela organisationen att vi är på rätt spår. TEXT: Amelie Furborg

GymnasieGuiden 2013

43


FOTO: CHRISTIN PHILIPSON

FRISKUSEN

FRISKUSEN Fart, höga höjder och tävlingsinstinkt är viktiga ingredienser i ditt livsrecept. Du älskar fysiska aktiviteter av alla de slag och att sitta still är liksom inte din grej. Hälsa och välmående är viktigt för dig och du försöker ofta att utmana dig själv både fysiskt och psykiskt för att prestera på topp och nå dina mål. Självklart ska du hålla på med något som kittlar din nyfikenhet och där du får röra på dig även på arbetstid.

Fler exempel på yrken som kan passa Friskusen:

friluftsguide, idrottsdomare, livräddare, dykinstruktör, dietist, skidlärare, massör, idrottslärare, personlig tränare, naprapat, försäljare i sportaffär, kostekonom, coach, yoga-instruktör, sjukgymnast, gymägare…

På framtid.se har vi listat fler tips!

YRKE: PERSONLIG TRÄNARE Mattias Skogs arbetsdagar består av träning, svett och en massa positiv energi. Han är personlig tränare, eller PT, på SATS och hjälper sina kunder att komma i form och nå sina mål. Hur kom det sig att du blev PT? – Träning har alltid varit en stor del av mitt liv. Eftersom jag även tycker om människor och den sociala biten kan det inte bli så mycket bättre. Att bli PT var det perfekta valet för mig! Vad krävs för utbildning? – För att bli PT på SATS krävs att man har gått en utbildning som är godkänd av dem. Jag gick på SAFE i Stockholm men det finns flera andra också. Det ingår tre intensivkurser, totalt cirka en månad, och den är uppdela på tre block; teori, stryketräningsinstruktör och personlig tränare. För att komma in ska man vara »träningsvan«, men det finns inga andra krav. Själv läste jag sam-ekonomi på gymnasiet och jobbade på Nikes huvudkontor med kundservice och som lageransvarig innan. Vad gillar du mest med ditt jobb? – Att träffa alla människor! Det i kombi-

44

GymnasieGuiden 2013

nation att jag gör något positivt och faktiskt är med och förändrar människors liv. Vissa kommer hit med nacksmärtor, går till naprapat och tuggar Voltaren. Och jag kan hjälpa dem att må bra igen. Någon annan kanske vill ha hjälp med att kunna springa milen under en viss tid. Att hjälpa kunderna att uppnå sina mål, det är otroligt kul. Är det svårt att få jobb? – Det finns många PTs därute, men vill man lyckas och lägger ner tid och energi så är det inga problem att jobba heltid med detta. Hur mycket tränar du själv? – Det blir väl sju till tio gånger i veckan – det är ju så lättillgängligt. Jag tränar styrka och kondition på gymet och tränar även MMA, kampsport. Det är ett jättekul komplement till den övriga träningen, för man utmanas mentalt också. TEXT: Amelie Furborg


FOTO: CHRISTER RUGESTÅL

YRKE: ÄVENTYRARE Renata Chlumska har inget vanligt nio till fem-jobb. Hon har tagit sig runt USA med kajak och cykel och som första svenska kvinna bestigit Mount Everest. Nästa äventyr går till rymden. Hur ser ditt jobb ut? – Mellan expeditionerna föreläser jag, tar hand om sponsorer, gör intervjuer, småprojekt, driver min verksamhet på Öland där jag har kurser i paddling och cykel, eller jobbar på mitt hemmakontor. Hur ska man vara för att trivas med att vara äventyrare? – Du behöver brinna för friluftsliv, idrott, natur och resor, vara självgående, nyfiken och tycka om utmaningar, både fysiska och mentala. Det handlar mycket om att våga prova nya saker, se möjligheter och inte vara rädd för att vara rädd, utan vilja möta det som är obehagligt. Man lär sig alltid något. Hur är det att vara egen företagare? – Inspirerande. Du är din egen chef och bestämmer över dina arbetstider. Samtidigt kan du inte luta dig emot någon annan, men jag gillar det ansvaret. Friheten är

värd väldigt mycket för mig. Hur lyckas man med det man vill? – Tänk långsiktigt. Ett stort misstag som många begår är att de tror att allt ska gå väldigt fort. Sätt upp ett mål och ta reda på vad du behöver lära dig för att komma dit, bit för bit. Var inte rädd för att misslyckas, det tar ofta ett par försök innan det går. Tänk bara på när du lärde dig gå som liten... Har du något tips till dem som ska välja till gymnasiet? – Gör något du trivs med, men minns att ingenting är jättekul varje dag. Gymnasievalet är viktigt, men det avgör inte hela ens liv. Alla erfarenheter är bra och kan vara en början till något. Och att komma på vad man inte vill är lika viktigt som att komma på vad man vill. Du kan ju alltid ändra dig. TEXT: Alva Klum

FRISKUSEN Skolor som gillar dig! SKOLA, SIDA Idéburen skola, 79 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Bromma Gymnasium, 89 Mörby Gymnasium, 97 Farsta Gymnasium, 101 Fredrika Bremergymnasiet, 102 Fria gymnasieskolan i Haninge, 104 NYA Hersby gymnasium, 110 Nacka Enskilda Gymnasium, 111 Friluftsgymnasiet i Norrtälje, 113 S:t Botvids Gymnasium, 115 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, 116 Consensum, 118 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, 119 DiStra Bygg Gymnasium, 123 Fryshusets Gymnasium, 126 Jensen gymnasium, 128, 129 Kunskapsgymnasiet, 130 Kungliga Svenska Balettskolan, 134 Plusgymnasiet, 136 Realgymnasiet, 138 Viktor Rydberg Gymnasium, 142 Vittragymnasiet, 143 Naturbruk.se, 145 Vackstanäsgymnasiet, 151 TG - Tumba gymnasium, 155 Energigymnasiet, 155 Åva Gymnasium, 158 Wilhelm Haglunds Gymnasium, 162 JENSEN gymnasium Uppsala, 163 Naturbruksgymnasiet Östergötland, 168 Vretagymnaiet, 168 Himmelstalundsgymnasiet, 168 Nyströmska skolan, 169 JENSEN gymnasium Linköping, 169 Bildningscentrum Facetten, 171 JB Gymnasiet, 173 Växjö Fria Gymnasium , 174 Apelrydsskolan, 179 Lunds Dans- och Musikalgymnasium , 181 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 ProCivitas Privata Gymnasium, 184 Sveriges Ridgymnasium, 185 Åby Travgymnasium, 185 Strömstad Gymnasium, 188 Fågelviksgymnasiet, 189 Lundsbergs skola, 190 ForshagaAkademin, 191 Lillerudsgymnasiet, 192 Spångbergsgymnasiet, 193 JENSEN gymnasium Örebro, 195 Karlskoga Idrottsgymnasium , 195 JENSEN gymnasium Västerås, 199 Widénska gymnasiet, 200 Malung - Sälens Gymnasium, 201 S:t Mikaelsskolan, 203 Älvdalens Utbildningscentrum, 204 Härjedalens Gymnasium, 205 Liljaskolan, 207 Hitta fler utbildningar på www.gymnasieguiden.se

GymnasieGuiden 2013

45


FOTO: SIMON FURBORG

AREN VETENSKAP

VETENSKAPAREN Du är en riktigt klurig person som drömmer om att hitta tekniska lösningar som kan förändra och förenkla världen. Du kanske hade en experimentlåda när du var liten eller så var du den som plockade sönder familjens dator för att se hur den såg ut inuti? Du tror bara vad du vet. Logisk problemlösning är din bästa gren och du nöjer dig inte förrän du hittat svaret. Att bli specialist inom ett vetenskapligt område är kanske någonting för dig?

Fler exempel på yrken som kan passa Vetenskaparen:

ingenjör, marinbiolog, arkitekt, farmaceut, kemist, geolog, mikrobiolog, matte- och NO-lärare, teknisk projektledare, landskapsarkitekt, VAprojektör, systemutvecklare, utvecklingsingenjör…

På framtid.se har vi listat fler tips!

YRKE: NO-LÄRARE Emma Dobson är lärare i grundskolan i ämnena matte, svenska och NO. Hon brinner för att få barn att intressera sig för hur världen fungerar, och hennes intresse för NO har tagit henne ända till USA. När bestämde du dig för att bli NO-lärare? – På gymnasiet läste jag sam-ekonomi, men visste inte riktigt vad jag ville bli. Efter några terminer med fristående kurser på högskolan pratade jag med en kompis som gick lärarutbildningen, och kände direkt att det var rätt för mig. Från att ha läst om stora tänkare inom sociologin så var det här något man kunde ta på och som intresserade mig. Och när jag började plugga på lärarhögskolan kunde jag verkligen se mig själv som lärare. Vad är det med NO som du gillar? – Det ger svar på hur världen funkar, men även väcker många frågor. Jag gillar att försöka ta reda på hur saker och ting hänger ihop, ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Nu jobbar du i Spanien – hur blev det så? – Jag har bott i Spanien tidigare och har en förkärlek för landet och språket. När jag såg att Svenska skolan i Palma sökte lärare

46

GymnasieGuiden 2013

nappade jag direkt, och fick jobbet. Du har rest en hel del i jobbet – berätta! – Under en fortbildning kom jag i kontakt med läromedelsförfattare som berättade om en jättestor internationell konferens för NO-lärare i USA. Jag har varit med i två år nu, både som besökare på konferensen och som talare och utställare. Jag och min grupp vill sprida idéer och goda exempel på hur vi jobbar inom NO med interaktiva skrivtavlor och andra digitala hjälpmedel, som bloggar. Du verkar trivas bra i Spanien – blir du kvar där? – Som det ser ut nu blir det ett halvår till. Jag gillar att resa och hålla föreläsningar men älskar att jobba som lärare. Så i framtiden jobbar jag fortfarande med att undervisa elever men är även ute på andra spännande uppdrag. TEXT: Amelie Furborg


FOTO: NASA

YRKE: ASTRONAUT OCH FYSIKER Han har tillbringat sammanlagt 26 dagar och 17 timmar i rymden och har fått en asteroid uppkallad efter sig. Christer Fuglesang är Sveriges första och hittills enda astronaut. Du är Sveriges första astronaut, hur gör man för att bli nästa? – Det är inte som med andra jobb att man läser sin utbildning och sedan är man klar. Det gäller att ha lite tur också och ta chansen när det söks astronauter. I grunden behöver du ha en bra högskole- eller universitetsutbildning inom teknik eller naturvetenskap. Behöver man kunna något särskilt? – Kan man ryska är det en fördel och annars är det något man får lära sig. Dessutom är det bra om man har gjort lite grejer förutom att jobba eller plugga, till exempel flugit plan eller forskat på Grönland. Jag vet inte om det bidrog att jag hade seglat över Atlanten till exempel. Måste man vara supervältränad? – Nej, visst måste du vara i god form men inte på det sättet. Det är viktigt att vara psykiskt stabil och social. Mycket av jobbet handlar om team work, målet är att

besättningen ska lyckas med sin uppgift. När kom du på att du ville åka till rymden? – Jag började fundera på det när jag doktorerade i experimentell partikelfysik och kände att om chansen kommer måste jag ta den. Vad minns du bäst från dina rymdfärder? – Starterna är häftiga. Man vet aldrig riktigt om det ska bli av innan man hör motorerna starta. Rymdpromenaderna är också speciella, att glida runt i tyngdlöshet utanför farkosten och se jorden nedanför. Det är otroligt vackra vyer med 16 solnedgångar om dagen. Kan du beskriva hur det känns att vara tyngdlös? – Det är jättesvårt. Det känns lite som att vara i vatten och påminner om känslan av att dyka även om man är mycket friare, det går att röra sig hur som helst. TEXT: Alva Klum

VETENSKAPAREN Hermods Gymnasium, Fliken Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska , 3 Idéburen skola, 79 Riksgymn. med Rh-anpassad utbildning, 80 Thoren Business School, 83 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Värmdö Tekniska Gymnasium - VTG, 86 Blackebergs Gymnasium, 87 Didaktus skolor, 88 Bromma Gymnasium, 89 Kristofferskolan, 89 IT-Gymnasiet, 91 Lunaskolan Östra Gymnasium, 92 Sjölins Gymnasium, 95 Danderyds Gymnasium, 97 Gustavsbergs Gymnasium, G2, 98 International IT College of Sweden, 100 Sjödalsgymnasiet, 101 Fredrika Bremergymnasiet, 102 Fria gymnasieskolan i Haninge, 104 Värmdö gymnasium, 106 NT-Gymnasiet, 108 NYA Hersby gymnasium, 110 Ellen Key skolan, 112 Örjanskolan, 112 Rudolf Steiner, 112 Josefinaskolan, 112 Nacka Gymnasium, 113 Rodengymnasiet, 114 Sigtunaskolan Humanistiska Lärov., 116 Rudbeck, 117 Intern. School of the Sthlm Region (ISSR), 117 Consensum, 118 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, 119 School of Experience & Science–SES Sthlm, 120 Ross Tensta Gymnasium, 121 Ingridskolans Gymnasium, 121 Spånga Gymnasium, 122 Cybergymnasiet Odenplan, 122 Franska Skolans Gymnasium, 123 Enskilda Gymnasiet, 125 Intern. Engelska Gymn. Södermalm (IEGS), 127 Globala gymnasiet, 127 Jensen gymnasium, 128, 129, 163, 169, 195 och 199 Kunskapsgymnasiet, 130 Nordiska Musikgymnasiet, 133 Påhlmans Gymnasium, 135 Odenplansgymnasiet, 135 S:t Eriks Gymnasium, 137 Realgymnasiet, 138 Viktor Rydberg Gymnasium, 142 Vittragymnasiet, 143 Naturbruk.se, 145 Marina läroverket, 147 Mälardalens Tekniska Gymnasium, 149 Igelstavikens gymnasium, 150 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor, 150 Liljevalchs Internationella Läroverk, 150 Wendela Hebbegymnasiet, 151 Tullinge gymnasium, 152 Östra gymnasium, 153 Gullviva Gymnasium, 153 Tyresö Gymnasium, 154 TG - Tumba gymnasium, 155 Täby Enskilda Gymnasium, 156 Väsby Nya Gymnasium, 157 Vallentuna Gymnasium, 157 Åva Gymnasium, 158 Fridegårdsgymnasiet , 161 Gymnasieskolan Metapontum, 161 Wilhelm Haglunds Gymnasium, 162 Forsmarks skola, 164 Europaskolan Strängnäs, 165 Curt Nicolin Gymnasiet, CNG , 166 Öknaskolan, 167 Thomasgymnasiet, 167 Naturbruksgymnasiet Östergötland, 168 Nyströmska skolan, 169 JB Gymnasiet, 173 Stora Segerstad & Värnamo Naturbruksgymn., 174 Skanskagymnasiet, 176 Korr Onlinegymnasium, 178 Donnergymnasiet Gotland, 178 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 Bollerups Naturbruksgymnasium, 183 ProCivitas Privata Gymnasium, 184 Gullmarsgymnasiet , 186 Volvogymnasiet, 187 Strömstad Gymnasium, 188 Fågelviksgymnasiet, 189 Birger Sjöberggymnasiet, 189 Lundsbergs skola, 190 Lillerudsgymnasiet, 192 Pihlskolan, 194 Vasagymnasiet, 197 Edströmska, 197 ABB Industrigymnasium, 198 Widénska gymnasiet, 200 Malung - Sälens Gymnasium, 201 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, 202 AWPE (Adv. Wildland Preparedness Edu.), 203 Hornavanskolan, 206 Europeiska Energigymnasiet, 207 Thoren Innovation School, 208 Luleå Gymn. & Nordiskt FlygTeknikCentrum, 210 Rymdgymnasiet, 210


FOTO: CHARLOTTE GAWELL

NNEN

NATURVÄ

NATURVÄNNEN I naturen bland växter och djur trivs du som allra bäst. För dig är en perfekt måndagsmorgon att få dra på dig stövlarna och gå ut med spaden över axeln, trädgårdssaxen i handen eller hunden vid din sida. Du gillar att jobba fysiskt och är inte rädd för att ta i. Branscher som kretsar kring just djur och natur kan passa dig, vare sig det handlar om att driva storskaligt lantbruk, ridskola eller handelsträdgård.

Fler exempel på yrken som kan passa Naturvännen:

trädgårdsmästare, arborist, miljöinspektör, hästskötare, florist, lantmätare, ekolog, skogsförvaltare, djurskyddsinspektör, viltvårdare, trädgårdsarkitekt, greenkeeper, travtränare, jägare, fiskare, lantbrukare, skogsmaskinförare…

På framtid.se har vi listat fler tips!

48

GymnasieGuiden 2013

YRKE: TRÄDGÅRDSMÄSTARE Karin Elisasson är trädgårdsmästare med passion för grönsaksodling. Hon skriver även krönikor och böcker om trädgård och odling. Nu driver hon ett pensionat med tillhörande köksträdgård i Spanien. När bestämde du dig för att bli trädgårdsmästare? – Vägen till mitt yrke har inte varit spikrak. Jag hade många idéer och studerade och arbetade med andra saker innan jag kom i kontakt med trädgård. Efter gymnasiet arbetade jag bland annat på Greenpeace, utbildade mig till massör och började studera medicin. Men så en dag började jag tvivla på en framtid inom vården och sökte istället en praktikplats på Rosendals Trädgårdar. Efter den dagen har jag varit fast i trädgårdsvärlden!

som vi sköter och skördar av för att göra egen olivolja.

Nu har du en egen gård i Spanien – hur hamnade du där? – Efter många års arbete i Sverige med trädgårdsplaneringar och egen handelsträdgård längtade jag och min man efter en ny utmaning. Så vi bestämde oss för att flytta till Spanien och starta upp en verksamhet här. Idag driver vi ett pensionat och har en stor köksträdgård där vi odlar åt oss själva och gästerna. Vi har även en olivlund

Vad är det bästa med ditt jobb? – Att jag får jobba ute, att jag får arbeta fysiskt och att jag får tillfälle att se alla små, små fina saker i tillvaron. En äppelknopp som slår ut, en nyckelpiga som spänner ut sina vingar eller ett frö som gror.

Vilka egenskaper är viktiga för en trädgårdsmästare? – Att man är intresserad av natur och det ekologiska samspelet, så att man förstår hur en trädgård fungerar och kan sköta den på ett ekologiskt vis. Man ska gärna vara metodisk och tålmodig, inte vara rädd för att hugga i och ha ett sinne för estetik. Trädgård handlar väldigt mycket om att skapa vackra miljöer för människan.

Vilken är din favoritgrönsak? – Just nu kronärtskockan. TEXT: Amelie Furborg


FOTO: TV4

NATURVÄNNEN Skolor som gillar dig!

YRKE: FÅRBONDE Fredrik Holm är gotlänningen som blev TV-kändis efter förra säsongens »Bonde söker fru«. Han är en äkta naturvän och driver en egen gård med 35 kor och 150 tackor i Sproge på västra Gotland. Hur ser en dag på jobbet ut för dig? – Just nu är fåren på bete, så då börjar jag dagen med att gå ut med hunden. Sen matar jag de lamm som ska nappmatas. Jag ser till att alla djur har mat och vatten och att de mår bra. Efter det åker jag iväg till någon av gårdarna där jag jobbar extra eller till campingen där jag jobbar som vaktmästare ibland. När jag kommer hem igen fortsätter jag att fixa på gården.

gård som jag trivs bäst, så jag sökte till en Ky-utbildning inom jordbruk i Skåne. Efter utbildningen flyttade jag hem igen och så köpte jag min gård.

Har du alltid vetat att du skulle bli bonde? – Nej, egentligen inte. Min pappa har haft gård sen jag var liten och jag har alltid tyckt det var kul, men jag trodde nog inte att jag skulle driva egen gård. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet, för jag ville läsa en bred utbildning som gav mig valmöjligheter.

Vad gör du om tio år? – Då håller jag fortfarande på med gården. Det här är mitt livsprojekt.

Vad gjorde du efter gymnasiet? – Jag jobbade med annat ett tag, bland annat på en krog och på fabrik. Men jag insåg att det är när jag kommer till en

SKOLA, SIDA Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska , 3 Idéburen skola, 79 Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, 80 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Säbyholm Utbildningar, 87 Sjölins Gymnasium, 95 Gustavsbergs Gymnasium, G2, 98 Farsta Gymnasium, 101 NYA Hersby gymnasium, 110 Friluftsgymnasiet i Norrtälje, 113 Min Skola, 114 Spånga Gymnasium, 122 Djurgymnasiet Stockholm, 124 Realgymnasiet, 138 Praktiska Gymnasiet, 140 Naturbruk.se, 145 Vackstanäsgymnasiet, 151 Berga Naturbruksgymnasium, 159 Öknaskolan, 167 Naturbruksgymnasiet Östergötland, 168 Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymn., 174 Ölands Gymnasium, 175 Hvilan Utbildning, 183 Bollerups Naturbruksgymnasium, 183 Sveriges Ridgymnasium, 185 Åby Travgymnasium, 185 Gullmarsgymnasiet , 186 ForshagaAkademin, 191 Lillerudsgymnasiet, 192 Pihlskolan, 194 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, 202 AWPE (Advanced Wildland Preparedness Education), 203 Älvdalens Utbildningscentrum, 204 Åre gymnasieskola, 205 Liljaskolan, 207 Hitta fler utbildningar på www.gymnasieguiden.se

Vad är det bästa med ditt jobb? – Att gå omkring och mysa med djuren, klappa dem och pyssla. Och så gillar jag variationen, och friheten i att kunna lägga upp min dag som jag vill.

Hur var det att vara med i »Bonde söker fru«? – Jättekul! Det var mitt ex som anmälde mig, hon tyckte väl att det var dags att jag hittade någon ny. Efter lite övertalning så gick jag med på att vara med, vilket jag är jätteglad för idag. Tjejen jag träffade har ju flyttat hit till gården, och vi är förlovade idag. TEXT: Amelie Furborg

GymnasieGuiden 2013

49


FOTO: CHRISTIN PHILIPSON

FIXAREN

FIXAREN Du är finurlig och praktiskt lagd och kan plocka isär saker bara för att förstå hur de sitter ihop. Det är ofta du som blir tillfrågad när andra behöver praktisk hjälp, oavsett om det är moppen som inte funkar, om staketet behöver lagas eller om ett hus ska byggas. Kontorsjobb och stillasittande är inget för dig. Du jobbar bra på egen hand, men gillar känslan av att vara en i gänget. Och huvudsaken är att du får jobba med händerna!

Fler exempel på yrken som kan passa Fixaren:

elektriker, järnvägstekniker, målare, scentekniker, glasmästare, fastighetsskötare, plåtslagare, yrkesförare, svetsare, fordonsmontör, vaktmästare, golvläggare, plattsättare, bilmekaniker, skomakare, flygplanstekniker…

På framtid.se har vi listat fler tips!

50

GymnasieGuiden 2013

YRKE: SPÅRSVETSARE När vi andra sover gott i våra sängar jobbar Andreas Jans och hans kollegor med att reparera och underhålla järnvägsspår. Andreas är spårsvetsare och fick jobb direkt efter sin examen från järnvägskolan. Hur kom det sig att du blev spårsvetsare? – Jag hade haft lite olika ströjobb efter studenten men kom aldrig riktigt in på något på riktigt. En dag läste jag i någon tidning att det var brist på spårsvetsare och bestämde mig för att söka järnvägsskolan i Vansbro. Så det var en ren slump att jag blev spårsvetsare egentligen. Berätta om utbildningen! – Den var totalt 55 veckor och innehöll kurser i svetsning och materiallära blandat med praktik. Det ingick 19 veckors praktik fördelat på tre omgångar. I juni 2011 när jag var färdig med utbildningen fick jag jobb direkt på en firma i Borlänge. Vad tycker du är det bästa med utbildningen? – Att det är så lätt att få jobb efteråt. Det beror nog på att utbildningen är anpassad efter verkligheten. Den här marknaden behöver arbetskraft, så sköter man sig på

utbildningen har man nästan garanterat ett jobb när man är klar. Hur ser en vanlig natt på jobbet ut? – Vi samlas alltid här i köket och dricker kaffe, och så får vi veta av vår arbetsledare vad vi ska göra just den här natten. Vanligtvis får vi reda på vår »disp« här vid samlingen och sen ger vi oss ut på spåren. En disp är den lucka i tid då vi får vara på spåren, alltså när det inte kommer tåg. Vi jobbar framförallt med att laga rälsen och att byta komponenter, men ibland lägger vi även nya räls. Hur bör man vara för att passa för jobbet? – Självständig och ansvarstagande. Och så måste man ju trivas med att jobba natt. För så är det ju oftast oavsett vilken firma man är på. Vi jobbar när tågen står still. TEXT: Amelie Furborg


FOTO: MARTIN STENMARK

YRKE: INREDARE Det är svårt att sätta en titel på Isabelle McAllister. Hon är inredare, designer, stylist, skribent, föreläsare, krönikör, bloggare och programledare, men beskrivs kanske bäst som en äkta fixare. Berätta om ditt jobb! – Jag brukar säga att jag jobbar med färg och form på olika sätt. Jag hjälper folk att hitta nya lösningar på inredning och att tänka nytt inom färg och form. Det handlar om kreativitet och att få folk att våga göra förändringar. Jag är väldigt händig och älskar att få en idé och sedan genomföra den. Vad gör du på dagarna då? – Jag har ingen dag som är den andra lik, och det är jättehärligt. Nu har jag just släppt en bok och föreläser om den en del. Andra dagar inreder jag en lägenhet eller är rådgivare till IKEA. Jag ritar även möbler som jag hoppas ska komma ut i butik snart. Ibland letar jag inspiration på nätet eller är på stan och köper in prylar till en lägenhet. Och så fixar, snickrar och målar jag. Har du alltid varit en fixare? – Ja, jag har alltid varit både händig och påhittig. Och jag hade alltid lätt för mig i

slöjden – när de andra gjorde en grytlapp så sydde jag munkjacka. Vad är det roligaste med ditt jobb? – Variationen. Och att jag får träffa så mycket olika människor och vara på roliga ställen. Jag får uppleva mycket i mitt yrke och det passar mig bra eftersom jag är så nyfiken. Men det bästa är nog att få göra saker med händerna, jag älskar att få stå och snickra eller måla en vägg. Vad är det mest spännande du har varit med om? – Jag tittar mest framåt och den idé jag har för tillfället är nästan alltid den roligaste. Men att göra TV-programmet »Fixa rummet« var helt fantastiskt. Då fick jag både vara teaterapa, komma med idéerna, inreda och jobba med barn. Jag gillar verkligen kommunikationen med barn, den är så enkel. TEXT: Amelie Furborg

FIXAREN Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska, 3 Yrkesgymnasiet, 7 Idéburen skola, 79 Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, 80 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Värmdö Tekniska Gymnasium - VTG, 86 Motorsportgymnasiet, Anderstorp, 86 Framtidsgymnasiet, 90 NTI-gymnasiet, 93 Yrkesplugget, 96 Enskede Gårds Gymnasium, 99 Fredrika Bremergymnasiet, Fredrik, 102 Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB, 105 Elektrikergymnasiet, 105 Upplands-Brogymnasiet, 107 YTC-Yrkestekniskt Centrum, 109 Designgymnasiet, 111 Nacka Gymnasium, 113 Min Skola, 114 Rönninge Gymnasium, 115 Rudbeck, 117 DiStra Bygg Gymnasium, 123 Odenplansgymnasiet, 135 Plusgymnasiet, 136 Sjömansskolan, 137 Praktiska Gymnasiet, 140 Industritekniska Gymnasiet, 144 Naturbruk.se, 145 Marina läroverket, 147 S:t Martins gymnasium, 148 Foucault särgymnasiet, 150 Södertäljes Kommuns Gymn., 150 Entreprenörsgymnasiet, 150 Torekällgymnasiet, 150 Tyresö Gymnasium, 154 Energigymnasiet, 155 Åva Gymnasium, 158 Berga Naturbruksgymnasium, 159 Skärgårdsgymnasiet, 159 Peabskolan, 160 Bruksgymnasiet, 162 ETG - Elteknikbranschens gymn., 164 Flygteknik Technical Training, 165 Curt Nicolin Gymnasiet, CNG, 166 Öknaskolan, 167 Thomasgymnasiet, 167 Naturbruksgymnasiet Östergötland, 168 Grönlunds Utbildningsservice AB, 170 Bildningscentrum Facetten, 171 JB Gymnasiet, 173 Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymn., 174 Skanskagymnasiet, 176 Rönnowska skolan, 181 Hvilan Utbildning, 183 Volvogymnasiet, 187 Orust Gymnasieskola, 187 Strömstad Gymnasium, 188 Birger Sjöberggymnasiet, 189 ForshagaAkademin, 191 Lillerudsgymnasiet, 192 Älvstrandsgymnasiet, 193 Spångbergsgymnasiet, 193 Pihlskolan, 194 Edströmska, 197 ABB Industrigymnasium Sala, 198 Hässlögymnasiet, 199 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, 202 Älvdalens Utbildningscentrum, 204 Åre gymnasieskola, 205 Härjedalens Gymnasium, 205 Hornavanskolan, 206 Europeiska Energigymnasiet, 207 Thoren Innovation School, 208 Luleå Gymnasieskola och Nordiskt FlygTeknikCentrum, 210 Design & Construction College Helsingborg, 211

GymnasieGuiden 2013

51


FOTO: CHRISTIN PHILIPSON

TEN KARRIÄRIS

KARRIÄRISTEN Vad du än företar dig i livet siktar du alltid mot toppen. Hamnar du av någon anledning inte där så slickar du snabbt dina sår och kör vidare. Det är inte mycket som kan hejda din framfart. Du tycker att det är roligt att göra så bra ifrån dig som möjligt, mest för att du vill se hur långt du kan nå. Och din entusiasm smittar av sig på andra. Du är stark, envis och målinriktad. Din framtida CV kommer att vara en ren och skär framgångssaga, oavsett vilken bransch du söker dig till. Fler exempel på yrken som kan passa Karriäristen:

advokat, domare, säljare, utredare, åklagare, marknadsstrateg, diplomat, banktjänsteman, politiker, yrkesofficer, rektor, controller, entreprenör, företagsledare, fondförvaltare, kommunikationsstrateg, projektledare, konsult…

På framtid.se har vi listat fler tips!

52

GymnasieGuiden 2013

YRKE: INVESTMENT MANAGER Som Investment Manager på ALMI Invest har Linus Dahg fått sitt drömjobb. Han tycker att det roligaste med jobbet är att träffa alla drivna entreprenörer som brinner för att göra verklighet av sina idéer. Vad gör en Investment Manager? – Den svenska titeln är investeringsansvarig. Jag har helhetsansvar för investeringsprocessen; från att identifiera intressanta bolag till att analysera dem, genomföra investeringen och sedan förvalta dem så att de utvecklas och växer. Och slutligen att sälja av dem någon gång i framtiden. Hur kan en dag på jobbet se ut? – Det första jag gör är en omvärldsbevakning då jag läser ekonomisidor, bloggar och twitter för att se vad som är på gång. Sen består min dag av löjligt många möten. Jag träffar entreprenörer med fantastiska team som behöver finansiering för att växa och bli häftiga bolag. Utöver det jobbar jag med analyser och med att supporta de bolag vi har investerat i. Hur hamnade du här? – Efter gymnasiet jobbade jag som säljare ett par år innan jag började läsa

till civilekonom. Sista året skrev jag och en kompis en uppsats om riskkapital och vi kom i kontakt med Svenska Riskkapitalföreningen. När deras analytiker skulle byta jobb tipsade han mig att söka hans tjänst, och jag fick jobbet. Efter tre år startade jag ett eget konsultföretag. En av mina kunder var ALMI Invest och när jag blev erbjuden en anställning tackade jag ja direkt. Det här är mitt drömjobb, alla kategorier! Om du inte hade hamnat här, vad skulle du göra då? – Då hade jag velat vara en skön marknadskille med coola glasögon och håret på sned. Jag hade hängt på Söder i Stockholm och sparat ut en snygg mustasch, haha. Har alla svart kostym och slips på ditt jobb? – Nej, hos oss har ingen slips. Men de flesta har skjorta, och prydliga skor. Sen kan du ha jeans eller chinos och bara ibland åker kavajen på. TEXT: Amelie Furborg


FOTO: DESTINATION JÖNKÖPING

YRKE: MARKNADSCHEF Helena Nordström jobbar med att marknadsföra en plats. Hon är marknadschef på Destination Jönköping och bloggar på placebrander.se. Utmana dig själv, ha kul och tänk strategiskt är Helenas karriärtips. Vad har du gjort på jobbet idag? – Jag började med att träffa en eventkoordinator för att planera nästa Jönköpingsgala. Sen hade jag samtal med Dream Hack i Spanien, som vi vill få till ett spännande samarbete med. Efter det tog jag en kaffe med personalchefen på Ikea för att höra om läget hos dem och om samarbetsmöjligheter framåt. Senare höll jag ett föredrag på Rotary om »Vi saknar dig«, en kampanj vi gjort för att få folk att flytta tillbaka till Jönköping och nu ikväll ska jag hålla ett 5-minuters föredrag om »5 trender att hålla kolla koll på när du vill skapa smart marknadsföring«. Vad är karriär för dig? – Jag tänker att det är en form av riktning, att vilja framåt och vidare. Alla personer har olika behov, men för mig är det viktigt att hela tiden utvecklas och att det händer mycket runt omkring mig. Karriär för mig är att alltid utmana mig själv, tänja på gränserna och ta klivet utan-

för den bekväma zonen. Ibland kan det vara läskigt, men då får man ta det i små steg. Vad driver dig framåt? – Kicken jag får när något som varit en liten tanke eller idé plötsligt är verklighet. Det driver mig att våga och att tänja på gränserna. Och att omge sig av energirika människor – det gäller att springa med de som redan springer. Hur ska man tänka inför sitt gymnasieval tycker du? – Man ska utgå från det man tycker är roligt, sådant man gör när tiden bara försvinner, och sen fundera på vad som kan leda fram till det. För gymnasiet ska inte bara vara kul, det ska ta dig vidare till det där roliga jobbet också. Ta hjälp av din omgivning, det är inte så lätt att vara 15 bast och bestämma vad man ska plugga. TEXT: Amelie Furborg

KARRIÄRISTEN SKOLA, SIDA Hermods Gymnasium, Fliken Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska , 3 GUC, Grafiskt Utbildningscenter, 4 Idéburen skola, 79 Riksgymnasier med Rh-anpassad utb., 80 Thoren Business School, 83 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 Blackebergs Gymnasium, 87 Didaktus skolor, 88 Bromma Gymnasium, 89 Lunaskolan Östra Gymnasium, 92 NTI-gymnasiet, 93 Sjölins Gymnasium, 95 Danderyds Gymnasium, 97 Mörby Gymnasium, 97 Stockholms Hotell & Restaurangskola, 99 International IT College of Sweden, 100 Farsta Gymnasium, 101 Fredrika Bremergymnasiet, 102 Fria gymnasieskolan i Haninge, 104 Värmdö gymnasium, 106 Upplands-Brogymnasiet , 107 NYA Hersby gymnasium, 110 Nacka Enskilda Gymnasium, 111 Rodengymnasiet, 114 Rönninge Gymnasium, 115 S:t Botvids Gymnasium, 115 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, 116 Rudbeck, 117 Intern. School of the Sthlm Region (ISSR), 117 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, 119 School of Experience & Science–SES Sthlm, 120 Ross Tensta Gymnasium, 121 Spånga Gymnasium, 122 Franska Skolans Gymnasium, 123 Enskilda Gymnasiet, 125 Fryshusets Gymnasium, 126 Intern. Engelska Gymn. Södermalm (IEGS), 127 JENSEN gymnasium, 128, 129, 163, 169, 195, 199 Kunskapsgymnasiet, 130 KF Gymnasiet, 132 Nordiska Musikgymnasiet, 133 Mimers gymnasium, 133 Påhlmans Gymnasium, 135 Plusgymnasiet, 136 S:t Eriks Gymnasium, 137 Praktiska Gymnasiet, 140 Viktor Rydberg Gymnasium, 142 Igelstavikens gymnasium, 150 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor, 150 Liljevalchs Internationella Läroverk, 150 Tyresö Gymnasium, 154 TG - Tumba gymnasium, 155 Täby Enskilda Gymnasium, 156 Väsby Nya Gymnasium, 157 Åva Gymnasium, 158 Fridegårdsgymnasiet , 161 Gymnasieskolan Metapontum, 161 Forsmarks skola, 164 Europaskolan Strängnäs, 165 Bildningscentrum Facetten, 171 Vadstenagymnasiet, 172 JB Gymnasiet, 173 Växjö Fria Gymnasium , 174 Riksglasskolan i Orrefors, 175 Korr Onlinegymnasium, 178 Filmgymnasiet Gotland, 179 Apelrydsskolan, 179 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 Bollerups Naturbruksgymnasium, 183 ProCivitas Privata Gymnasium, 184 Gullmarsgymnasiet , 186 Strömstad Gymnasium, 188 Lundsbergs skola, 190 ForshagaAkademin, 191 Älvstrandsgymnasiet, 193 Karlskoga Idrottsgymnasium , 195 Vasagymnasiet, 197 ABB Industrigymnasium, 198 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, 202 Hornavanskolan, 206 Design & Construction College, 211

GymnasieGuiden 2013

53


FOTO: HANNA METSIS

LET DATASNIL

DATASNILLET Vad som är komplicerade system för andra är tydligt som ettor och nollor för dig. Du har alltid din smartphone och laptop i högsta hugg, har stenkoll på vad som händer i teknikens värld och ser till att alltid vara uppdaterad på de senaste lösningarna. Det finns inte en app du inte har testat och du har minst en bra pryl för varje tillfälle. Du gillar att skapa saker och lösa problem och ditt motto är förnya, förenkla, förbättra.

Fler exempel på yrken som kan passa Datasnillet:

webbmaster, ljudtekniker, datakonsult, interaktionsdesigner, IT-strateg, systemutvecklare, programmerare, supporttekniker, mjukvarutestare, datasäkerhetsansvarig, IT-samordnare, datalärare…

På framtid.se har vi listat fler tips!

YRKE: IT-ENTREPRENÖR Heidi Harman brinner för teknik och kreativitet. Det har tagit henne från medieprogrammet på gymnasiet via Kaospiloternas utbildning i Danmark till framgångsrik IT-entreprenör och konsult. Vad jobbar du med? – Jag jobbar som konsult i mitt eget bolag, håller på att starta upp en ny tjänst och driver nätverket Geek GirlsMeetup. Tidigare har jag jobbat som teknisk projektledare på webbyråer i New York, Oslo och Stockholm samt startat och drivit bolaget Runalong, ett community för tjejer som vill hitta andra att springa med. Jag fick en miljon kronor från Vinnova för att utveckla tjänsten. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – Om man ser på min dag som en tårta, så är kanske en tredjedel av tårtan arbete med ett nytt bolag som jag inte kan berätta om ännu. Den andra tredjedelen konsultar jag inom interaktionsdesign för webb och skärm och den sista tårtbiten jobbar jag med Geek GirlsMeetup. Berätta om Geek GirlsMeetup! – När jag började jobba och gick på tekniskt tunga konferenser insåg jag att

54

GymnasieGuiden 2013

det nästan bara var killar på scenen. Jag träffade en massa spännande personer som brann för teknik och tänkte att »det här är ju för alla«. Så jag och en annan tjej startade konferensen och nätverket Geek GirlsMeetup för att få upp fler tjejer på scen som kan prata om startups, kod och webb. Idag finns konceptet även i Danmark, Mexico, London och Hong Kong. Hur ska man tänka inför sitt gymnasieval tycker du? – Själv skulle jag bli elitskridskoåkare men gjorde en stor vändning i mitt liv. När internet kom kände jag att »det här kommer att förändra världen« och valde medieprogrammet. Jag valde på lust och det tror jag är viktigt – man blir bara olycklig om man väljer på omgivningens förväntningar. Men våga utforska de ovanliga programmen som teknisk linje. Vem vet – du kanske startar nästa Spotify! TEXT: Amelie Furborg


FOTO: BAMBUSER

YRKE: GRUNDARE AV BAMBUSER När Måns Adler grundade Bambuser år 2007 hade han ingen aning om hur snabbt företaget skulle växa. Nu är deras tjänst en av de största när det kommer till att dela video på internet. Vad är Bambuser för någonting? – Bambuser är en applikation till din telefon som gör att du kan sända video direkt till internet. Det fungerar lite som youtube, fast i direktsändning. Vår tjänst gör det alltså möjligt för dig att genom din telefon eller webbkamera direkt dela med dig av videomaterial via internet på sajter som till exempel Facebook, Twitter eller olika bloggportaler. Vad har du för roll i företaget idag? – Idag fungerar jag som grundare medan min vän Jonas Vig är VD. Hur hamnade du där du är idag? – Vägen dit var lång och krokig! På gymnasiet läste jag estetiska programmet med inriktning teater. Sedan gick jag direkt vidare till universitetet där jag läste arbetsvetenskap. Den utbildningen följde jag upp med att studera på en fantastisk dansk ledarskapsskola som

heter Kaospiloterna. Efter det ville jag komma tillbaka till min hemstad Malmö, och starta något i närheten av dem jag älskar. Därför blev Bambuser ett Malmögrundat bolag.  Vad ser du som Bambusers viktigaste uppgift? – För Bambusers del handlar det om att demokratisera direktsändning av video. Vi vill att alla ska ha råd att göra det, inte bara de stora sändningsbolagen. För min egen del handlar det om att bidra med energi, motivation och en vision om hur jag tycker att världen ska se ut. Jag tycker att alla borde födas med fritt internet.

DATASNILLET Skolor som gillar dig! SKOLA, SIDA MediaGymnasiet Nacka Strand, Omslag Hermods Gymnasium Malmö, Fliken GUC, Grafiskt Utbildningscenter, 4 Idéburen skola, 79 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 IT-Gymnasiet, 91 NTI-gymnasiet, 93 International IT College of Sweden, 100 Fredrika Bremergymnasiet, Fredrik, 102 Värmdö gymnasium, 106 Stillerska Filmgymnasiet, 107 NT-Gymnasiet, 108 YTC-Yrkestekniskt Centrum, 109 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, 116 School of Experience & Science - SES Stockholm, 120 Fryshusets Gymnasium, 126 Jensen gymnasium, 128, 129 Kunskapsgymnasiet, 130 Realgymnasiet, 138 Nacka Praktiska Gymnasium, 140 Mälardalens Tekniska Gymnasium, 149 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor, 150 Liljevalchs Internationella Läroverk, 150 Torekällgymnasiet, 150 Tullinge gymnasium, 152 Östra gymnasium, 153 Tyresö Gymnasium, 154 Väsby Nya Gymnasium, 157 Fridegårdsgymnasiet , 161 Gymnasieskolan Metapontum, 161 Wilhelm Haglunds Gymnasium, 162 Forsmarks skola, 164 Curt Nicolin Gymnasiet, CNG , 166 Grönlunds Utbildningsservic AB, 170 JB Gymnasiet, 173 LBS, Ljud & Bildskolan, 180 Edströmska, 197 ABB Industrigymnasium, 198 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, 202 S:t Mikaelsskolan, 203 Hornavanskolan, 206 Thoren Innovation School, 208 Rymdgymnasiet, 210 Design & Construction College, 211 Hitta fler utbildningar på www.gymnasieguiden.se

Var är ditt företag om 10 år? – Om 10 år ses Bambuser som ett revolutionerande och viktigt redskap för hur yttrandefriheten tar sig form i vår värld. TEXT: Linn Johansson

GymnasieGuiden 2013

55


FOTO: CENTERPARTIET

N

DEBATTÖRE

DEBATTÖREN Det finns troligtvis ingenting i denna värld som du inte har en åsikt om. Du älskar att diskutera och ventilera dina tankar. Fritiden ägnar du åt att bevaka vad som händer i världen och lokalt på Internet, TV och i tidningar. Även när du är med kompisar tycker du om att fundera över vad som händer runt omkring dig och varför. Din diskussionslusta och gedigna nyfikenhet, kombinerat med din kreativitet gör att du passar perfekt i mediebranschen.

Fler exempel på yrken som kan passa Debattören:

informatör, manusförfattare, redigerare, författare, researcher, pressekreterare, copywriter, kolumnist, utrikeskorrespondent, redaktör, förlagsredaktör, expertkommentator, curator, tv-producent…

På framtid.se har vi listat fler tips!

YRKE: POLITIKER 25 år gammal är Emil Källström en av våra yngsta riksdagsledamöter. Som folkvald politiker för Centerpartiet är det hans jobb att representera de som röstade på honom och Centerpartiet på valdagen. Hur ser en arbetsdag ut för en politiker? – Ingen dag är den andra lik! Veckorna fylls av möten och arbete i riksdagshuset samt jobb hemma i valkretsen, som är Västernorrland i mitt fall. Utöver det innebär mitt jobb dessutom resor runt om i landet och även utomlands. Hur har resan till riksdagen gått till? – Jag kom in i riksdagen tack vare en framgångsrik personvalskampanj. Jag stod en bit ner på Centerpartiets riksdagslista i Västernorrland men kryssade mig till förstaplatsen och fick en plats i riksdagen. Kombinationen av synlighet på sociala medier och klassiskt kampanjarbete med flygblad, valaffischer och att vara ute och träffa folk var nog det som gjorde att jag blev invald. Vilken är din viktigaste fråga? – Min hjärtefråga är Norrland och hur man genom gott företagsklimat kan skapa förutsättningar för att bo och arbeta

56

GymnasieGuiden 2013

i norra Sverige. Jag tror även att man genom entreprenörskap och innovation kan göra Sverige och världen grönare och bättre för alla. Vad är det roligaste med ditt jobb? – Det är framförallt tre saker: 1: Alla roliga människor man träffar. 2: Kontrasterna - ibland kan jag på förmiddagen träffa ministrar för att på eftermiddagen besöka en gymnasieskola. 3: Känslan av att verkligen vara med och påverka! Vad har du för tips och råd till någon som är ung och vill ge sig in i politiken? – Först och främst gäller det förstås att bestämma sig för ett parti, eller starta ett eget, och ha tur med att hitta ett sammanhang och andra människor man trivs med och vill arbeta tillsammans med. Framförallt handlar det om att tycka om att träffa mycket folk. Grunden i politiken är att söka och bära andras förtroende. TEXT: Linn Johansson


FOTO: MAGNUS RAGNVID CHAMMON

YRKE: GRUNDARE AV RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN Lina Thomsgård startade Rättviseförmedlingen för att få bort ursäkten »det finns inga andra«. Idag hjälper 33 000 medlemmar organisationen att bryta normer genom att visa på bra alternativ. Vad är Rättviseförmedlingen för något? – Ett ideellt projekt som vill hjälpa organisationer och medier att hitta alternativ till de människor de vanligtvis söker. Exempelvis tycker vi att det är tråkigt att det nästan alltid är kvinnliga förskolelärare som får uttala sig om förskolan eller manliga mekaniker som får prata om verktyg. Vi vill visa att det finns alternativ till de stereotyper som vi blivit vana vid. Det gör vi genom att söka kompetens via vår Facebooksida utefter de efterlysningar som kommer in. De tips vi får sammanställer vi i en lista som vi sedan överlämnar till efterlysaren. Vad vill du uppnå med ditt arbete? – Vår slutliga förhoppning är att vi inte ska behöva finnas! Att folk själva kan tänka bortom stereotyper och hitta vad de söker. Vad är det roligaste med det du gör? – Att få samla 33 000 personer med olika

bakgrund, kön, åldrar, politiska åskådningar, ifrån hela Sverige och andra delar av världen, och få vara med och arbeta tillsammans för en jämställd värld. Varje dag innebär nya efterlysningar, vilket innebär att vi varje dag hittar ny kompetens. Vad kan man göra i vardagen för att bidra till ett mer jämställt samhälle tycker du? – Mina favorittips är att våga fråga. Våga ifrågasätta. Det mesta går att ändra på men först måste problem synliggöras. Ju fler som vågar peka på siffror, på slentrianmässiga beteenden och dumma formuleringar – desto snabbare går det. Det räcker ofta bara med att fråga varför, så belyser man den vanligaste anledningen: för att det alltid sett ut så, för att man alltid gjort så. Och då är det ju därefter jättelätt att föreslå något nytt! TEXT: Linn Johansson

DEBATTÖREN Skolor som gillar dig! SKOLA, SIDA MediaGymnasiet Nacka Strand, Omslag Hermods Gymnasium Göteborg, Fliken Brobyskolan, 3 Södra Viken, 3 Broby Grafiska , 3 Gymnasium Rock City, 6 GUC, Grafiskt Utbildningscenter, 4 Idéburen skola, 79 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning, 80 Thoren Business School, 83 Stockholms Stads Gymnasieskolor, 84 NTI-gymnasiet, 93 Sjölins Gymnasium, 95 Gustavsbergs Gymnasium, G2, 98 International IT College of Sweden, 100 Sjödalsgymnasiet, 101 Fria gymnasieskolan i Haninge, 104 Värmdö gymnasium, 106 Upplands-Brogymnasiet , 107 Stillerska Filmgymnasiet, 107 Samgymnasiet, 109 NYA Hersby gymnasium, 110 Nacka Enskilda Gymnasium, 111 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, 116 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, 119 School of Experience & Science - SES Stockholm, 120 Cybergymnasiet Odenplan, 122 Enskilda Gymnasiet, 125 Fryshusets Gymnasium, 126 Globala gymnasiet, 127 Kunskapsgymnasiet, 130 Kulturama Gymnasium, 131 Mimers gymnasium, 133 Påhlmans Gymnasium, 135 Plusgymnasiet, 136 Stockholms Estetiska Gymnasium, 139 Viktor Rydberg Gymnasium, 142 Vittragymnasiet, 143 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor, 150 Liljevalchs Internationella Läroverk, 150 Wendela Hebbegymnasiet, 151 Täby Enskilda Gymnasium, 156 Vallentuna Gymnasium, 157 Bruksgymnasiet, 162 Thomasgymnasiet, 167 Nyströmska skolan, 169 Vadstenagymnasiet, 172 JB Gymnasiet, 173 LBS, Ljud & Bildskolan, 180 Lunds Dans- och Musikalgymnasium , 181 Drottning Blankas Gymnasieskola, 182 ProCivitas Privata Gymnasium, 184 Lundsbergs skola, 190 Karlskoga Idrottsgymnasium , 195 Kopparlundsgymnasiet, 200 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, 202 Hitta fler utbildningar på www.gymnasieguiden.se

GymnasieGuiden 2013

57


GUIDE TILL PROGRAMSIDORNA På följande sidor presenterar vi gymnasieskolans 18 nationella program, introduktionsprogrammet och International Baccalaureate Diploma Programme. Här kan du läsa om vad programmen innehåller och om de olika delar som varje program är uppbyggt av.

YRKESPROGRAM: BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET, SID 60 BYGG- OCH ANLÄGGNING, SID 61

Varje program presenteras på en sida där du kan läsa om vad programmet innehåller.

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET, SID 62 FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET, SID 63 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET, SID 64 HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET, SID 65 HANTVERKSPROGRAMMET, SID 66 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET, SID 67 NATURBRUKSPROGRAMMET, SID 68 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET, SID 69 VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET, SID 70 VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET, SID 71 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM: EKONOMIPROGRAMMET, SID 72 ESTETISKA PROGRAMMET, SID 73 HUMANISTISKA PROGRAMMET, SID 74 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME, SID 75 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET, SID 76 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET, SID 77 TEKNIKPROGRAMMET, SID 78

INTRODUKTIONSPROGRAMMET, SID 79

58

GymnasieGuiden 2013


Så här är programmen presenterade. I listan nedan kan du läsa vad de olika rubrikerna betyder. Om det är något du undrar över kan du alltid fråga din SYV eller använda »Fråga-SYV« på www.gymnasieguiden.se.

YRKESPROGRAM / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Yrkesprogram leder till en yrkesexamen. I programmet ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det finns också möjlighet att välja en lärlingsutbildning. Yrkesprogrammen ger inte automatiskt behörighet till vidare studier på högskola och universitet, men det finns möjligheter att läsa till kurser som gör dig behörig för att studera vidare. Det finns tolv yrkesprogram. Den här symbolen visar att skolan erbjuder lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Den här symbolen visar att skolan erbjuder Flygteknikutbildning, Marinteknikutbildning eller Sjöfartsutbildning. Det är riksrekryterande utbildningar med egna examensmål. Innehållet i och utformningen av utbildningarna styrs till stor del av internationella överenskommelser. Högskoleförberedande program leder till en högskoleförberedande examen. De är för dig som vet att du vill fortsätta att studera efter gymnasiet. Det finns sex högskoleförberedande program.

PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen läser man på alla nationella program. De är: Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Naturkunskap, Idrott och hälsa, Religionskunskap och Samhällskunskap. Kursernas innehåll och storlek kan skilja sig något mellan de olika programmen. Programgemensamma karaktärsämnen är de kurser som utmärker varje program och visar dess fokus. Inriktningar De nationella programmen har tillsammans 60 olika inriktningar. De gör att eleven kan specialisera sig inom det han eller hon är mest intresserad av på sitt program.

Programfördjupningar Här finns möjlighet för eleven att specialisera sig ytterligare. Skolverket har bestämt ett visst kursutbud för varje program. De har också utformat alla kurser så att de är lika över hela landet. Varje gymnasieskola profilerar sig genom att välja vilka kurser som de erbjuder som programfördjupningar. Individuellt val, 200 poäng Här får eleven välja fritt vad den vill läsa utifrån varje skolas kursutbud. Inom det individuella valet kan alltså den som läser ett yrkesprogram välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. Gymnasiearbete, 100 poäng Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att eleven är förberedd för sitt yrkesområde eller sina högskolestudier. På yrkesprogrammen prövas eleven i att själv planera, genomföra och utvärdera vanliga arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde. På de högskoleförberedande programmen får eleven själv planera, genomföra och utvärdera ett undersökande arbete inom sitt studieområde. POÄNG Summan av elevens tre år på gymnasiet ska bli totalt 2500 poäng.

Kolla in de olika programpresentationerna som börjar på nästa uppslag.

GymnasieGuiden 2013

59


BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vad är barn- och fritidsprogrammet? Barn- och fritidsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du läser exempelvis Hälsopedagogik, Lärande och utveckling och Pedagogiskt ledarskap.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Fritid och hälsa • Pedagogiskt arbete • Socialt arbete

• Fritid och hälsa Du lär dig om olika fritidsoch friskvårds-verksamheter exempelvis hur man kan förebygga arbetsskador och hur man främjar god hälsa. • Pedagogiskt arbete Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter.

• Socialt arbete Du lär dig om sociala förhållanden, till exempel för funktionshindrade, och om säkerhet och bevakning. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du bland annat arbeta som badpersonal, idrottspersonal, personlig tränare, väktare, personlig assistent eller barnskötare. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Hälsopedagogik Naturkunskap 1a:2 Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 1a:2 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

700 p 100 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p 50 p

600 p

+

100 p

700 p

200 p 100 p

Pedagogiskt arbete Barns lärande och växande Pedagogiskt arbete

300 p 100 p 200 p

Socialt arbete Socialt arbete Sociologi

300 p 200 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Brand, bevakning och säkerhet Eventteknik Kost och hälsa Naturguidning Specialpedagogik Marknadsföring och försäljning Ungdomskulturer

600 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300 p

300 p

+

600 p

300 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

GymnasieGuiden 2013

Individuellt val Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier.

200 p

Gymnasiearbete Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

100 p

APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det indivduella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 3, någon Idrott och hälsa kurs och någon Estetisk kurs.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

Du kanske känner igen dig i Medmänniskan, Naturvännen, Friskusen, Organisatören eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

60

100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

Inriktningar: Fritid och hälsa Fritids - och friskvårdsverksamheter Fritids - och idrottskunskap

+

100 p

=

2 500 p

Obs! Du har mö jlighet a tt utöka d itt prog ram för grun dläggan de behörig het till högsko lan.


BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Vad är bygg- och anläggningsprogrammet? Bygg- och anläggningsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Du lär du dig om byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du läser ämnen som Byggrund, Husbyggnad och Anläggning.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Anläggningsfordon • Husbyggnad • Mark och anläggning • Måleri • Plåtslageri

• Anläggningsfordon Du lär dig om markarbeten som till exempel vägarbeten, grävning och dränering, och trafikkunskap. • Husbyggnad lär du dig om nybyggnation, renovering och ombyggnad av till exempel bostäder och broar. • Mark och anläggning lär du dig om mark-

arbeten för vägar, järnvägar, husgrunder och gröna ytor. • Måleri lär du dig om ny- och ommålning, om när och varför man ska använda olika väggbeklädnader, och om färgers estetik och funktion. • Plåtslageri lär du dig om design och funktion av byggnads- och ventilationsplåtslageri. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du bland annat arbeta som golvläggare, murare, träarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare, bergarbetare eller byggnadsplåtslagare. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN BYGG- OCH ANLÄGGNINSPROGRAMMET 600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Byggrund 1 Byggrund 2

400 p 200 p 200 p

Inriktningar: Anläggningsfordon Anläggningsförare - process Anläggningsförare 1 Anläggningsförare 2 Anläggningsförare 3 Anläggningsförare 4

900 p 100 p 200 p 200 p 200 p 200 p

Husbyggnad Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1

700 p 200 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

600 p

100 p

+

400 p

Obs! Du tt jlighet a har mö ram g ro p t it utöka d de dläggan för grun ll ti t he behörig lan. högsko

Husbyggnad 2 Husbyggnad 3

200 p 200 p

Mark och anläggning Anläggningsprocessen Anläggning 1 Anläggning 2

500 p 200 p 100 p 200 p

Måleri Måleriprocessen Måleri 1

400 p 200 p 200 p

Plåtslageri Plåtslageriprocessen Plåtslageri – grunder Ventilationsplåtslageri 1

400 p 200 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Arkitektur - hus Bergssprängning Elementmontering Golvläggning 1 Mur- och putsverk 1 Kulturplåtslageri Träkonstruktioner 1

300–800 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

100 p 200 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

400–900 p

+

300–800 p

Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. På bygg- och anläggningsprogrammet måste du utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Du kanske känner igen dig i Medmänniskan, Naturvännen, Friskusen, Organisatören eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

GymnasieGuiden 2013

61


EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Vad är El- och energiprogrammet? El- och energiprogrammet riktar sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig om produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du läser ämnen som till exempel Datorteknik, Elektromekanik och Mekatronik.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Automation • Dator- och kommunikationsteknik • Elteknik • Energiteknik

• Automation Du lär dig om planering, installation och drift av automatiserade produktionssystem. Du får också kunskaper om att underhålla industribyggnader och -maskiner. • Dator- och kommunikationsteknik Du lär dig att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem.

• Elteknik Du lär dig att installera, underhålla och reparera el-anläggningar, eldistributionsnät, larm och tv- och datanät. • Energiteknik Du lär dig om drift, underhåll och service inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du till exempel arbeta som robottekniker, eventtekniker, nätverkstekniker, installationselektriker, larm- och säkerhetstekniker eller driftoperatör. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier

PROGRAMPLAN EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Programgemensamma ämnen Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Inriktningar: Automation Praktisk ellära Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Programmerbara styrsystem

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

600 p

+

400 p

Obs! Du att öjlighet m r ha gram ro p t it d utöka de dläggan för grun ll ti t e h behörig lan. högsko

62

GymnasieGuiden 2013

100 p 100 p

Elteknik Elkraftteknik Ellära grund Elinstallationer Kommunikationsnät

500 p 100 p 100 p 200 p 100 p

Energiteknik Avhjälpande underhåll 1 Praktisk ellära Energiteknik 2 Förnybar energi

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Robotteknik Cad 1 Multimediasystem Ljudproduktionsteknik Personlig försäljning 1 Miljö- och energikunskap

Dator - och kommunikationsteknik 400 p Dator - och nätverksteknik 100 p Elektronik och mikrodatorteknik 100 p

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

Kommunikationsnät Nätverksteknik

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Individuellt val Inom det individuella valet kan

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

700–800 p

400–500 p

+

700–800 p

200 p

du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. På el- och energiprogrammet kan du ev. behöva utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det indivduella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kursen En 6 kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

Du kanske känner igen dig i Datasnillet, Fixaren, Vetenskaparen, Karriäristen eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

+

100 p

=

2 500 p

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska 5 100 p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1a 100 p Naturkunskap 1a:1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p


FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktningar: • Godshantering • Karosseri och lackering • Lastbil och mobila maskiner • Personbil • Transport

Vad är Fordons- och transportprogrammet? Fordons- och transport riktar sig till dig som är intresserad av tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Du lär dig om funktion, konstruktion och service av fordon eller godshantering och säkerhet inom transport. Du läser till exempel Fordonsteknik, Maskinell godshantering och Lackeringsteknik.

mekaniken bakom tunga fordon och mobila maskiner, och att reparera dem. • Personbil Du lär dig mekaniken bakom lätta fordon, och att reparera dem. • Transport Du lär dig trafikkunskap, om transportsystem och om att så effektivt som möjligt leda och kontrollera exempelvis olika varu och materialflöden.

• Godshantering Du lär dig att leda och kontrollera olika varu- och materialflöden på ett effektivt sätt, och om lager- och terminalarbete. • Karosseri och lackering Du lär dig att reparera olika bilskador och att lackera fordon. • Lastbil och mobila maskiner Du lär dig om

Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du bland annat arbeta som billackerare, lastbilsförare, personbilsmekaniker, terminalarbetare eller bilskade-reparatör. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p 100 p

Programgemensamma ämnen 400 p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 p Fordonsteknik - introduktion 200 p Inriktningar: Godshantering Maskinell godshantering Lageradministration och terminallogistik

400 p 200 p 200 p

Karosseri och lackering Riktningsteknik - introduktion Lackeringsteknik - introduktion

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

600 p

400 p 200 p 200 p

+

400 p

Lastbil och mobila maskiner 500 p Maskin- och lastbilsteknik, introd. 200 p Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300 p Personbil Personbilsteknik, introduktion Reparation av personbilar och lätta transportfordon

500 p 200 p

Transport Yrkestrafik 1a Yrkestrafik 1b

500 p 200 p 300 p

Programfördjupning 500–800 p Här ges några exempel: Maskinell godshantering 200 p Färg och dekorationslackering 100 p Produktionsflöden 200 p Plocklagerhantering 100 p Fordonskombinationer 1a 100 p Motor och kraftöverföring 300 p Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300 p

400–500 p

Du kanske känner igen dig i Fixaren, Organisatören, Vetenskaparen eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

+

500–800 p

högskolestudier. På fordons- och transportprogrammet måste du utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Obs! Du tt jlighet a m har ö gram ro p t it d utöka de dläggan för grun ll ti t e h behörig lan. högsko

GymnasieGuiden 2013

63


HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Vad är Handels- och administrationsprogrammet? Programmet riktar sig till dig som är intresserad av handel och försäljning. Du lär dig om varuflöden, affärsutveckling och marknadsföring. Du läser till exempel Information och kommunikation, Försäljning och kundservice.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Administrativ service • Handel och service

• Handel och service Du lär dig om det mer synliga arbetet i en butik, till exempel om in-köp, att leda och kontrollera varuflöden, butiksledning och försäljning.

• Administrativ service Du lär dig mer om arbetet bakom kulisserna i en butik, till exempel om organisation, ekonomi och personaladministration.

Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du bland annat jobba som projektadministratör, redovisningsassistent, butikssäljare, inköpare eller orderadministratör. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Entreprenörskap Servicekunskap Branschkunskap inom handel och administration Information och kommunikation 1

400 p 100 p 100 p

100 p

Inriktningar: Administrativ service Administration 1 Affärskommunikation Information och kommunikation 2 Intern och extern kommunikation Ledarskap och organisation

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

600 p

+

400 p

Obs! Du har möjlighet att utöka ditt program för grundläggande behörighet till högskolan.

64

GymnasieGuiden 2013

100 p 100 p 500 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Handel och service Personlig försäljning 1 Praktisk marknadsföring 1 Affärsutveckling och ledarskap Inköp 1 Näthandel 1

500 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Personaladministration Affärskommunikation Redovisning 1 Programhantering Logistik 1 Transport och spedition Praktisk marknadsföring 2 Evenemang Matematik 2 Medier, samhälle och kommunikation 1 Utställningsdesign 1

700 p

100 p 100 p

Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. På handels- och

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

500 p

+

700 p

administrationsprogrammet kan du ev. behöva utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, Ma 2a, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kurserna En 6 och Sv/Sv som andraspråk 2 kan även erbjudas inom programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Du kanske känner igen dig i Organisatören, Karriäristen, Fixaren eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1


HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Vad är Hotell- och turismprogrammet? Hotell- och turismprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av service och bemötande, men också av olika människors traditioner, sociala och kulturella behov. Du lär dig om olika kommunikationssätt, marknadsföring, planering och organisation. Du läser ämnen som Service och bemötande, Engelska och Turism.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Hotell och konferens • Turism och resor

inom hotell- och konferensverksamheter. • Turism och resor Du lär dig att organisera, planera och leda resor, aktiviteter och upplevelser. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du bland annat arbeta i reception, på resebyrå, med mässor, turistinformation, guidning, bokning, försäljning eller upplevelser. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

• Hotell och konferens Du lär dig att organisera, planera och leda möten och evenemang

PROGRAMPLAN HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Engelska 6 Entreprenörskap Logi Konferens och evenemang Service och bemötande 1 Besöksnäringen Resmål och resvägar

700 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Inriktningar: Hotell och konferens Frukost och bufféservering Reception 1 Våningsservice 1 Konferens 1

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

600 p

100 p

+

700 p

Turism och resor Aktiviteter och upplevelser Hållbar turism Marknadsföring och försäljning Reseproduktion och försäljning

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Företagsekonomi 1 Reception 1 Våningsservice 1 Affärskommunikation Konferens 1 Naturguidning 1 Arrangemang Retorik Hållbar turism Aktiviteter och upplevelser Turistbyråservice

700 p

Individuellt val Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier.

200 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

400 p

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

+

700 p

Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

Du kanske känner igen dig i Organisatören, Medmänniskan, Karriäristen, Naturvännen eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

+

100 p

=

2 500 p

Obs! Du har möjlighet att utöka ditt program för grundläggande behörighet till högskolan.

GymnasieGuiden 2013

65


HANTVERKSPROGRAMMET YRKESPROGRAM Inriktningar: • Finsnickeri • Florist • Frisör • Textil design • Övriga hantverk

Vad är Hantverksprogrammet? Hantverksprogrammet riktar sig till dig som tycker om att arbeta praktiskt och kreativt. Du lär dig om olika hantverksprocesser, att utveckla och tolka dina idéer, och om olika former av företagande. Exempel på ämnen du läser är Entreprenörskap, Hantverkskunskap och Tradition och utveckling.

medel och verktyg inom frisörbranschen. • Textil design Du lär dig konstruktion, tillverkningsmetoder och olika material inom textilbranschen. • Övriga hantverk ger dig möjlighet att lära dig om andra hantverksyrken, som till exempel glasblåsare, stylist, tapetserare och guld- eller silversmed.

• Finsnickeri Du lär dig om olika tillverkningsmetoder, material och hantering av verktyg inom snickeribranschen. • Florist Du lär dig krukväxter och snittblommor och tekniken bakom att skapa både vackra och välgjorda blomsterarrangemang. • Frisör Du lär dig olika tekniker, behandlingar och material och om att hantera olika hjälp-

Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du till exempel jobba som båtbyggare, inredningssnickare, urmakare, sömmerska, skomakare eller keramiker. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN HANTVERKSPROGRAMMET 600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Entreprenörskap Hantverk – introduktion Tradition och utveckling

400 p 100 p 200 p 100 p

Inriktningar: Finsnickeri Finsnickeri 1 Finsnickeri 2 Material och miljö Florist Florist 1 Florist 2 Material och miljö

600 p

+

400 p

Obs! Du att öjlighet m r a h rogram p t it d a utök de dläggan för grun ll ti t e h ig behör lan. högsko

66

GymnasieGuiden 2013

500 p 200 p 200 p 100 p

programmet måste du utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan.

Textil design Textil design 1 Textil design 2 Material och miljö

500 p 200 p 200 p 100 p

Övriga hantverk Hantverksteknik 1 Hantverksteknik 2 Material och miljö

500 p 200 p 200 p 100 p

Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

700 p

500 p 200 p 200 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Administration 1 Arkitektur - rum Praktisk marknadsföring 1 Utställningsdesign 1

500 p 200 p 200 p 100 p

Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. På hantverks-

100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

Frisör Frisör 1 Frisör 2 Material och miljö

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

500 p

100 p 100 p 100 p 100 p

+

700 p

APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kurserna Hi 1a 2, Ma 2, Ma 3, Sh 1a 2, Nk 1a 2 och Nk 2 kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

Du kanske känner igen dig i Kreatören, Fixaren, Medmänniskan eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

+

100 p

=

2 500 p

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Vad är det Industritekniska programmet? Det industritekniska programmet riktar sig till dig som är intresserad av industriteknisk produktion. I utbildningen lär du dig om hela den industriella tillverkningsprocessen, hur utrustningen fungerar och hur produkternas kvalitet kan säkras. Du läser till exempel Industritekniska processer, Produktionskunskap och Produktionsutrustning.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Driftsäkerhet och underhåll • Processteknik • Produkt och maskinteknik • Svetsteknik

• Produkt och maskinteknik Ger kunskap om industriella utrustningar och om olika material som används i produktionen. • Svetsteknik Du lär dig olika svetstekniker och plåtbearbetning.

• Driftsäkerhet och underhåll Du lär dig hur man driver industrianläggningar, det kan till exempel handla om underhåll av utrustningar och anläggningar. • Processteknik Du lär dig mer om hur produktionsutrustningen fungerar och vad den kan användas till.

Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du arbeta som exempelvis processoperatör, livsmedelstekniker, svetsare, produktionstekniker, CNC-operatör eller laboratorietekniker inom den kemiska industrin. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska 5 100 p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1a 100 p Naturkunskap 1a:1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Svenska/ Svenska som andraspråk 1 100 p Programgemensamma ämnen Industritekniska processer 1 Människan i industrin 1 Produktionskunskap 1 Produktionsutrustning 1

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Inriktningar: Driftssäkerhet och underhållsteknik Avhjälpande och underhåll 1 Underhåll Driftssäkerhet Underhåll Elteknik Underhåll Lager och smörjteknik

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Processteknik Industritekniska processer 2 Produktionskunskap 2 Produktionsutrustning 2 och 3

400p 100 p 100 p 200 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

600 p

+

400 p

Produkt och maskinteknik Datorstyrd produktion 1 Produktionsutrustning 2 Produktutveckling 1

300 p 100 p 100 p 100 p

Svetsteknik Produktutveckling 1 Svets grund Kälsvets 1 Tillverkningsunderlag 1

400p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar 800–900 p Här ges några exempel: Allmän automationsteknik 100 p Bioteknik 100 p Datorstyrd produktion 1, 2, 3, 4, 5 och 6 600 p Elektronik och mikrodatorteknik 100 p Ellära grund 100 p Grafisk kommunikation 1, 2, 3a och 3b 400 p Industriell lackering 100 p Ledarskap och organisation 100 p Produktionsutrustning 2, 3 och 4 300 p Robotteknik 100 p Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300–400 p

Du kanske känner igen dig i Fixaren, Datasnillet, Organisatören eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

+

800–900 p

välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. På det industritekniska programmet kan du ev. behöva utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kursen En 6, Ma 2a, Ma 3a, Ma 3b, Ma 3c, Ma 4, Nk 1:a:2, Nk 2, Bi 1, Fy 1, 2 och Ke 1, 2 kan även erbjudas inom programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Obs! Du tt jlighet a har mö gram ro p t it d utöka de dläggan för grun ll ti t e h g behöri lan. högsko

GymnasieGuiden 2013

67


NATURBRUKSPROGRAMMET Vad är Naturbruksprogrammet? Naturbruksprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av djur och natur och vill lära dig mer om arbete inom exempelvis jordbruk, skogsbruk eller djurvård. I utbildningen lär du dig om hur naturen kan brukas på bästa sätt sett ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Du läser till exempel Biologi, Entreprenörskap och Naturbruk.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Djur • Lantbruk • Skog • Trädgård

• Djur Du lär dig att arbeta med djur och sköta djuranläggningar. Här läser du ämnen som djurens biologi och djurhållning. • Lantbruk Du lär dig om allt ifrån mark, vatten, växter och djur till teknik och ekonomi för att förstå hur man bäst driver lantbruk.

• Skog Du lär dig om hur man tar hand om och brukar skogen på bästa sätt för att till exempel kunna jobba som skogsmaskinförare. • Trädgård Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Vad kan programmet leda till? Efter utbildningen kan du till exempel jobba som djurvårdare med inritning mot djursjukvård, skogsvårdare, trädgårdsodling, lantbruk – maskiner, hästskötare med inriktning mot ridning eller skogsmaskinförare. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN NATURBRUKSPROGRAMMET

Programgemensamma ämnen Biologi 1 Entreprenörskap Naturbruk

400 p 100 p 100 p 200 p

Inriktningar: Djur Djurens biologi Djuren i naturbruket Djurhållning

300p 100 p 100 p 100 p

Lantbruk Marken och växternas biologi Djuren i naturbruket Fordon och redskap

300p 100 p 100 p 100 p

Skog Marken och växternas biologi

300 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

600 p

+

400 p

Obs! Du att öjlighet m r a h m t progra it d a k utö ggande lä d n ru för g het till behörig olan. k s g hö

68

GymnasieGuiden 2013

Motor- och röjmotorsåg 1 Mångbruk av skog

100 p 100 p

Trädgård Marken och växternas biologi Fordon och redskap Växtkunskap 1

300 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Alternativ energi Besöksnäringen Byggnadsunderhåll Djurens biologi Djursjukvård 1 och 2 Företagsekonomi 1 och 2 Grävmaskiner Hund 1,2 och 3 Häst 1,2 och 3 Lantbruksdjur 1 och 2 Lantbruksmaskiner 1 och 2 Naturguidning 1 Servicekunskap Växtodling 1 och 2

700 p

Individuellt val Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig

200 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300 p

100 p 100 p 100 p 100 p 200 p 200 p 200 p 300 p 300 p 200 p 200 p 100 p 100 p 200 p

+

700 p

till högskolestudier. På naturbruksprogrammet måste du utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kurserna Fy 1,2 Ke 1,2 Ma 2, Ma 3, Ma 4, kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Du kanske känner igen dig i Naturvännen, Fixaren, Organisatören, Friskusen eller någon annan av persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska 5 100 p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1a 100 p Naturkunskap 1a:1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a:1 50 p Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p


RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET Vad är Restaurang- och livsmedelsprogrammet? Restaurang- och livsmedelsprogrammet riktar sig till dig som tycker om att laga mat och som är intresserad av hur man producerar och hanterar livsmedel. I utbildningen lär du dig bland annat om restaurangbranschens olika delar. Du läser till exempel Livsmedelsoch näringsku skap och Service och bemötande.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Bageri och konditori • Färskvaror, delikatess och catering • Kök och servering

• Bageri och konditori Du lär dig det traditionella och moderna hantverket inom bageri och konditori. • Färskvaror, delikatesser och catering Du lär

dig om allt ifrån val av råvaror och tillagning till dukning och upplägg för att kunna arbeta med mat på olika sätt. • Kök och servering Du lär dig om matlagning i olika typer av restaurangverksamhet. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du exempelvis arbeta som bagare eller konditor, butikssäljare inom färskvaror och delikatess, kock eller servitris. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Hygien 1 Livsmedels och näringskunskap 1 Branschkunskap inom restaurang och livsmedel Service och bemötande 1

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Inriktningar: Bageri och konditori Bageri 1 Konditori 1 Choklad och konfektyr

300 p 100 p 100 p 100 p

Färskvaror, delikatess och catering Personlig försäljning 1 Personlig försäljning 2

600 p 100 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

600 p

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

100 p

+

400 p

Livsmedels- och näringskunskap 2 Mat och butik 1 Mat och dryck i kombination Service och bemötande 2

100 p 100 p 100 p 100 p

Kök och servering Matlagning 1 Mat och dryck i kombination Servering 1

300p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar 600–900 p Här ges några exempel: Affärsutveckling och ledarskap 100 p Bageri 1,2,3 och 4 400 p Barteknik 100 p Besöksnäringen 100 p Choklad och konfektyr 100 p Företagsekonomi 1 och 2 200 p Konditori 1, 2, 3 och 4 400 p Konferens och evenemang 100 p Logi 100 p Mat och dryck i kombination 100 p Matlagning 1,2,3 och 4 400 p Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300–600 p

+

600–900 p

högskolestudier. På restaurang och livsmedelsprogrammet kan du ev. behöva utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kursen En 6 kan även erbjudas inom programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

Du kanske känner igen dig i Fixaren, Kreatören, Friskusen, eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

+

100 p

=

2 500 p

Obs! Du tt jlighet a har mö ram g ro p t it utöka d de dläggan för grun et till h ig r ö h be lan. högsko

GymnasieGuiden 2013

69


VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET Vad är VVS- och fastighetsprogrammet? VVS- och fastighetsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av tekniska system i olika typer av fastigheter. VVS står för värme, ventilation och sanitet och är en stor bransch inom byggsektorn. I utbildningen lär du dig bland annat om installation av olika värmeoch ventilationssystem men också drift, underhåll och förvaltning av fastigheter. Du läser till exempel Ellära, Systemuppbyggnad, Värmelära och Verktygs- och materialhantering.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Fastighet • Kyl- och värmepumpsteknik • Ventilationsteknik • VVS

• Fastighet Du lär dig mer om hur fastigheternas olika tekniska system fungerar, till exempel värme och ventilation. • Kyl- och värmepumpsteknik Du fördjupar dig i kunskapen om installation och drift av

exempelvis kyl- och frysdiskar eller isbanor. • Ventilationsteknik Du lär dig mer om hur ventilationssystem är uppbyggda för att de ska fungera så bra som möjligt. Du lär dig också hur eventuella fel kan åtgärdas. • VVS Du lär dig praktiskt hur man bygger till exempel värmeoch sanitetssystem. Till exempel lär du dig svetsteknik. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du bland annat arbeta som fastighetsskötare, industrimontör, ventilationstekniker, fastighetsvärd eller isoleringsmontör. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET 600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Praktisk ellära Systemuppbyggnad Värmelära Verktygs- och materialhantering

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Inriktningar: Fastighet Elkraftteknik Fastighetsförvaltning Fastighetsservice – byggnader

300 p 100 p 100 p 100 p

100 p

Kyl- och värmepumpsteknik Elkraftteknik Kyl- och värmepumpsteknik – grund Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

600 p

+

400 p

300 p 100 p 100 p 100 p

GymnasieGuiden 2013

300 p 100 p 100 p 100 p

VVS Entreprenadteknik VVS svets och lödning rör Värmeteknik 1 Sanitetsteknik 1

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar 800–900 p Här ges några exempel: Beskärning och trädvård 100 p Brand och ljusisolering 100 p Elektronik 100 p Elmätteknik1 100 p Entreprenadteknik 100 p Entreprenörskap och företagande 100 p Fastighetsförvaltning 100 p Fastighetskommunikation 100 p FastighetIT 100 p Industrirörteknik 1, 2 och 3 400 p Luftbehandlingssystem 200 p Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering 100 p VVS-teknik 200 p Värmeteknik 1 och 2 200 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300–400 p

Obs! Du tt jlighet a m har ö gram ro p t it utöka d de dläggan för grun ll ti t e h behörig lan. högsko

70

Ventilationsteknik Elkraftteknik Luftbehandling – grund Ventilationsteknik – injustering

+

800–900 p

Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. På VVS- och fastighetsprogrammet måste du utöka ditt program med 100 p för grundläggande behörighet till högskolan. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: En 6, Sv/Sv som andraspråk 2 och 3, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Du kanske känner igen dig i Fixaren, Friskusen, Vetenskaparen, eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska/Svenska som andraspråk 1


VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Vad är Vård- och omsorgsprogrammet? Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. I utbildningen lär du dig om människans kropp och tankar men också att bemöta människor på ett bra sätt. Du läser till exempel Hälsopedagogik, Människors hälsa, Medicin och Psykologi.

YRKESPROGRAM Inriktningar: • Inga (men ger möjlighet till specialiseringar)

Inriktningar Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar men ger möjlighet till specialise-

ringar, se exempel under programfördjupande inriktningar. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du exempelvis arbeta inom hemtjänst, på sjukhus eller vårdcentral. Olika exempel på yrkesområden är akutsjukvård, hemsjukvård, psykiatri, barn- och ungdomssjukvård, äldreboende och funktionsnedsättning. På utbildningen finns också möjligheter att läsa kurser som förbereder för studier på högskola och yrkeshögskola.

PROGRAMPLAN VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 Historia 1a:1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a:1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a:1 Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p

Programgemensamma ämnen Hälsopedagogik Medicin 1 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Psykologi 1 Samhällskunskap 1a:2 Specialpedagogik 1 Svenska /Svenska som andra språk 2 Vård och omsorgsarbete 1 och 2

1100 p 100 p 150 p 100 p 100 p 50 p 50 p 100 p

100 p

100 p 350 p

Inriktningar: Inga (men ger möjlighet till specialiseringar)

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

600 p

+

1100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Akutsjukvård Barnhälsovård Ergonomi Friskvård och hälsa Hemsjukvård Internationelltarbete Kost, måltid och munhälsa Ledarskap och organisation Lindrande vård Matematik 2 Medicin 2 Mental träning Människans säkerhet Psykologi 2 Psykiatri 2 Räddningsmedicin Rättspsykiatri Socialpedagogik 2 Teknik i vård och omsorg Vård och omsorg vid demenssjukdom

-------

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

500 p

+

Du kanske känner igen dig i Medmänniskan, Naturvännen, Organisatören eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

500 p

Individuellt val 200 p Inom det individuella valet kan du välja kurser för att bli behörig till högskolestudier. Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: Sv/Sv som andraspråk 3, En 6, någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kurserna Sv/Sv som andraspråk 3, En 6, Ma 2a och Nk 1a2 kan även erbjudas inom programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Obs! Du tt jlighet a har mö m ra g ro p itt utöka d ggande lä d n u r för g het till behörig lan. k s hög o

GymnasieGuiden 2013

71


EKONOMIPROGRAMMET Vad är Ekonomiprogrammet? Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar, och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som Företagsekonomi, Privatjuridik och Psykologi.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: • Ekonomi • Juridik

marknadsföring, organisation och ledarskap. • Juridik lär du dig om rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det till exempel påverkas av internationell rätt. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar inom t ex ekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen. De kan till exempel handla om folkrätt, civilekonomi, straffrätt, internationell rätt, statistik eller arbetsmarknadskunskap och management.

• Ekonomi Du lär dig om att driva företag teoretiskt och praktiskt, genom att bland annat läsa ämnen som redovisning, kalkylering,

PROGRAMPLAN EKONOMIPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Engelska 5 och 6 200 p Historia 1b 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1b och 2b 200 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b och 2 200 p Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p Programgemensamma ämnen Företagsekonomi 1 Privatjuridik Moderna språk Psykologi 1

350 p 100 p 100 p 100 p 50 p

Inriktningar: Juridik Filosofi 1 Affärsjuridik Rätten och samhället Psykologi 2

300 p 50 p 100 p 100 p 50 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

1250 p

+

350 p

Ekonomi Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi 2 Matematik 3b

300 p 100 p 100 p 100 p

Retorik Etnicitet och kulturmöten Geografi 1 Historia 2

100 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Engelska 7 Entreprenörskap och företagande Filosofi 2 Företagsekonomi 2 Marknadsföring 1 Redovisning 2 Grafisk kommunikation 1 Politik och hållbar utveckling Ledarskap och organisation Naturkunskap 2 Textkommunikation Religionskunskap - specialisering Internationella relationer Internationell ekonomi Sociologi Litteratur

300 p

Individuellt val

200 p

100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

100 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300 p

+

300 p

Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det indivduella valet är: någon Idrott. Kurserna En 7, Ma 3b, Ma 4, Nk 2, kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Du kanske känner igen dig i Karriäristen, Organisatören, Medmänniskan, Debattören eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

72

GymnasieGuiden 2013


ESTETISKA PROGRAMMET Vad är Estetiska programmet? Estetiska programmet riktar sig till dig som är intresserad av att uttrycka dig konstnärligt och kanske funderar mycket över kultur och människans roll i samhället. Du lär dig att tolka konst och kultur, att arbeta skapande och att kommunicera tankar och idéer genom estetiska uttryck. Du läser ämnen som Konst och kultur, Estetisk kommunikation och Konstarterna och samhället.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: • Bild och formgivning • Dans • Estetik och media • Musik • Teater

• Bild och formgivning Du lär dig att tolka och utrycka dig i bilder och form. • Dans Du lär dig om scenkonst och att förmedla känslor och berätta historier genom dans.

• Estetik och media Du lär dig att kommunicera digitalt genom ljud, bild och berättande. • Musik lär du dig om musik från olika tider och kulturer och får utvecklas inom ditt musikområde. • Teater Du lär dig att tolka teater och berättande och att kommunicera genom olika sceniska uttryck. Vad kan programmet leda till? Efter programmet kan du läsa vidare inom t ex konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnesområden. Det kan vara ämnen som kulturvetenskap, historia, språk, kommunikation, dans, arkitektur, design, musik och formgivning.

PROGRAMPLAN ESTETISKA PROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 och 6 200 p Historia 1b 100 p Historia 2 – kultur 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1b 100 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p Programgemensamma ämnen Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

150 p 100 p 50 p

Inriktningar I de flesta fall sker val av inriktning i samband med din gymnasiesansökan. Arbetsprover eller antagningsprov kan förekomma. Bild och formgivning Bild och form Bild

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

1150 p

400 p 100 p 100 p

+

150 p

Form Bildteori

100 p 100 p

Scenisk gestaltning 3 Teaterteori

100 p 100 p

Dans Dansgestaltning 1 Dansteknik 1 Dansteknik 2 Dansteori

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

500 p

Estetik och media Digitalt skapande 1 Medieproduktion 1 Medieproduktion 2 Medier, samhälle och kommunikation 1

400 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Animation 1 Arkitektur - rum Dansimprovisation Mental träning Individuellt val

200 p 100 p

Musik Ensemble med körsång Instrument eller sång 1 Gehörs- och musiklära 1

400 p 200 p 100 p 100 p

Gymnasiearbete Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

Teater Scenisk gestaltning 1 Scenisk gestaltning 2

400 p 100 p 100 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

400 p

100 p

+

500 p

Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det indivduella valet är: någon idrott och hälsakurs. Kurserna En 7, Ma 2b, Ma 3b, Ma 4, Nk 2, kan även erbjudas under programfördjupningen

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

100 p 100 p 100 p 100 p

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Du kanske känner igen dig i Kreatören, Medmänniskan, Debattören, Naturvännen eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på webben www.gymnasieguiden.se

GymnasieGuiden 2013

73


HUMANISTISKA PROGRAMMET Vad är det Humanistiska programmet? Det humanistiska programmet riktar sig till dig som vill lära dig mer om människors idévärld och om hur vårt samhälle fungerar. Med språket och kulturen i fokus lär du dig att analysera och förstå vår samtid och historia. Du läser till exempel Filosofi, Moderna språk och Människans språk.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: • Kultur • Språk

• Kultur Du lär dig om litteratur, filosofi och psykologi. Undervisningen fokuserar bland annat på människans villkor och verksamhet i olika kulturer.

• Språk Du får möjlighet att fördjupa dig i moderna språk, som till exempel franska, spanska och tyska. Du läser också om sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Vad kan programmet leda till? Efter att ha läst det humanistiska programmet kan du plugga vidare inom en mängd områden, främst inom humaniora eller samhällsvetenskap. Det kan vara studier inom exempelvis etnologi, konst- och bildvetenskap, kommunikation, filosofi, lingvistik och översättning.

PROGRAMPLAN HUMANISTISKA PROGRAMMET

Programgemensamma ämnen Filosofi 1 Moderna språk Människans språk 1

350 p 50 p 200 p 100 p

Inriktningar: Kultur Filosofi 2 Kultur- och idéhistoria Samtida kulturuttryck Psykologi 1 Litteratur

400 p 50 p 100 p 100 p 50 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

+

350 p

Språk Latin – språk och kultur 1 Språk

400 p 100 p 300 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Bild Etnicitet och kulturmöten Estetisk kommunikation 1, 2 och 3 Entreprenörskap Film- och tv-kunskap Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Internationella relationer Klassisk grekiska – språk och kultur 1 och 2 Konstarterna och samhället Kultur- och idéhistoria Latin – språk och kultur 1, 2 och 3 Litteratur Lärande och utveckling Matematik 2, 3 och 4 Modersmål 1 och 2 Människor miljöer Naturkunskap 2

300 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

400 p

+

300 p

100 p 100 p 300 p 100 p 100 p 100 p 100 p 200 p 50 p 100 p 300 p 100 p 100 p 300 p 200 p 100 p 100 p

GymnasieGuiden 2013

100 p 300 p 50 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för ditt yrkesområde. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det indivduella valet är: någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

Du kanske känner igen dig i Debattören, Karriäristen, Kreatören eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

74

Pedagogiskt ledarskap Psykologi 1, 2 och 3 Religionskunskap 2 Retorik Rätten och samhället Samtida kulturuttryck Textkommunikation Teaterteori Ungdomskulturer Visuell kommunikation

200 p

+

100 p

=

2 500 p

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 och 6 200 p Historia 1b 100 p Historia 2 – kultur 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1b 100 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p


INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME PREPARATORY FOR UNIVERSITY LEVEL EDUCATION

What is the IB Diploma Programme? International Baccalaureate Diploma Programme, IB, is a two-year pre-university course, designed to facilitate the mobility of students and to promote international understanding. In Sweden the IB Diploma Programme consists of three years of studies, the first year is preparatory. The IB resembles a mixture of the Swedish Naturvetenskapsprogrammet and Samhällsvetenskapsprogrammet. All courses in the IB programme are taught in English, except for the students’ mother tongue. What happens after the IB Diploma Programme? The IB Diploma Programme is an international education that is recognized worldwide. It prepares you for university level education, and IB students routinely gain admission in some of the best known colleges and universities in the world. As of 2010 IB students will apply to Swedish

universities through the same procedures as students with high school diplomas from foreign countries. For more information, please visit www.gymnasieguiden.se. About the programme The curriculum of the IB Diploma Programme contains six subject groups together with a core made up of three separate parts. This is illustrated below with a hexagon with three parts of the core at its centre. The core contains of the Extended essay, Theory of knowledge (TOK) and Creativity, Action, Service (CAS). These subjects are compulsory and are central to the philosophy of the Diploma Programme. The Extended essay offers the opportunity to investigate a topic of individual interest, and acquaints students with the independent research and writing skills expected at university. The Extended essay is comparable to the Swedish ”Gymnasiearbete”. The interdisciplinary Theory of knowledge course is designed to provide coherence by exploring the nature of knowledge across disciplines. The Creativity, Action, Service programme encourages students to be involved in artistic pursuits, sports and community service work.

Students study six subjects selected from the subject groups, these are: • Language A1 • Second language (for example French, German, Spanish) • Individuals and society (for example history, geography, economics and psychology) • Experimental sciences (for example biology, chemistry and physics) • Mathematics and computer science • The arts (for example visual arts or another subject from group 2–5) Normally three subjects are studied at higher level, HL and the remaining three subjects are studied at a standard level, SL. Examination Students take written examinations at the end of the programme, which are marked by external IB examiners. Students also complete assessment tasks in the school, which are either initially marked by teachers and then moderated by external moderators or sent directly to external examiners. The grades awarded for each course range from 1 to 7. Students can also be awarded up to three additional points for their combined results on Theory of knowledge and the extended essay. Therefore, the highest total that a Diploma Programme student can be awarded is 45 points. The diploma is awarded to students

MODEL PUBLISHED WITH PERMISSION FROM THE IB ORGANIZATION, WWW.IBO.ORG

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

– English is one of my favorite subjects and it would be interesting to study in an international environment.

GymnasieGuiden 2013

75


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Vad är det Naturvetenskapliga programmet? Det naturvetenskapliga programmet riktar sig till dig som är intresserad av vetenskap och matematik. I utbildningen lär du dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier. Du läser till exempel Matematik, Fysik och Kemi.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: • Naturvetenskap • Naturvetenskap och samhälle

Vad kan programmet leda till? Efter att ha läst det naturvetenskapliga programmet ska du vara förberedd för att plugga vidare till exempel inom naturvetenskap, matematik och teknik. Det kan handla om studier inom exempelvis farkostteknik, lantmäteri, biomedicin, medicin och elektroteknik.

• Naturvetenskap Du läser fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. • Naturvetenskap och samhälle Du läser inte bara naturvetenskap utan också samhällskunskap och geografi.

PROGRAMPLAN NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Programgemensamma ämnen Biologi 1 Fysik 1 Kemi 1 Moderna språk

450 p 100 p 150 p 100 p 100 p

Inriktningar: Naturvetenskap Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4

400 p 100 p 100 p 100 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

+

450 p

Naturvetenskap och samhälle Geografi 1 Samhällskunskap 2 Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2

Programfördjupningar 200–300 p Här ges några exempel: Bioteknik 100 p Datorteknik 1a 100 p Entreprenörskap och företagande 100 p Filosofi 1 och 2 100 p Fysik 2 och 3 200 p Geografi 1 och 2 200 p Geografiska informationssystem 100 p Historia 2 och 3 200 p Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p Hållbart samhällsbyggande 100 p Internationell ekonomi 100 p Kemi 2 100 p Konstruktion 1 och 2 200 p Kultur- och idéhistoria 100 p Litteratur 100 p Matematik 4 och 5 200 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300–400 p

+

Du kanske känner igen dig i Datasnillet, Karriäristen, Vetenskaparen eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på webben www.gymnasieguiden.se

76

GymnasieGuiden 2013

300 p 100 p 100 p 100 p

200–300 p

Miljö- och energikunskap Naturvetenskaplig specialisering Politik och hållbar utveckling Programmering 1 och 2 Religionskunskap – specialisering Samhällskunskap 2 och 3 Teknik 1 och 2 Träningslära 1 och 2

100 p 100 p 100 p 200 p 100 p 200 p 200 p 200 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

100 p

Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det indivduella valet är: någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kursen En 7 kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 och 6 200 p Historia 1b 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1c, 2c och 3c 300 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska /Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Vad är Samhällsvetenskapsprogrammet? Samhällsvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: • Beteendevetenskap • Medier- information och kommunikation • Samhällsvetenskap

• Beteendevetenskap Du lär dig om människor sätt att agera och läser bland annat om kommunikation, ledarskap och lärande. • Medier- information och kommunikation Du lär dig bland annat om mediernas roll i

samhället. I undervisningen ingår också praktiska uppgifter i skrivande, fotografering och interaktiva medier. • Samhällsvetenskap Lär du dig mer om hur olika samhällen är uppbyggda och hur det påverkar människorna som lever där. Vad kan programmet leda till? Efter att ha läst Samhällsvetenskapsprogrammet kan du plugga vidare främst inom samhällsvetenskap. Det kan handla om studier inom exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, beteendevetenskap eller pedagogik.

PROGRAMPLAN SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 och 6 200 p Historia 1b 100 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1b och 2b 200 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p Programgemensamma ämnen Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1

300 p 50 p 200 p 50 p

Inriktningar: Beteendevetenskap Ledarskap och organisation Kommunikation Psykologi 2a Samhällskunskap 2 Sociologi

450 p 100 p 100 p 50 p 100 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

ILLUSTRATION: EVA THIMGREN

1150 p

+

300 p

Medier, information och kommunikation Journalistik, reklam och information 1 Medieproduktion 1 Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2a

100 p 100 p 100 p 50 p

Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 och 3

450 p 100 p 100 p 50 p 200 p

Programfördjupningar 300–400 p Här ges några exempel: Barns lärande och växande 100 p Animation 1 och 2 200 p Digitalt skapande 1 och 2 200 p Film- och tv-produktion 1, 2, 3a och 3b 400 p Grafisk illustration 1 100 p Gränssnittsdesign 100 p Hållbart samhällsbyggande 100 p Internationell ekonomi 100 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

350 p

350–450 p

+

300–400 p

Journalistik, reklam och information 1 och 2 Konstarterna och samhället Kultur- och idéhistoria Ljudproduktion 1,2,3a och 3b Musikproduktion 1 och 2 Pedagogiskt ledarskap Rätten och samhället Webbutveckling 1 och 2

200 p 50 p 100 p 400 p 200 p 100 p 100 p 200 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

100 p

Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: någon Idrott och hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kurserna En7, Ma 3b, Ma 4, Nk 2 kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

Du kanske känner igen dig i Debattören, Karriäristen, Medmänniskan eller någon annan persontyp? Inspireras från sidan 36 och framåt. Läs mer under fliken ”program” på www.gymnasieguiden.se

GymnasieGuiden 2013

77


TEKNIKPROGRAMMET Vad är Teknikprogrammet? Teknikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling. I utbildningen får du bland annat lära dig om hur tekniken kan användas för att ta fram och utveckla nya produkter inom olika områden. Du läser till exempel Teknik, Fysik och Kemi.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Inriktningar: • Design och produktutveckling • Informations- och medieteknik • Produktionsteknik • Samhällsbyggande och miljö • Teknikvetenskap

• Design och produktutveckling Datorstyrd design och konstruktion är i fokus. • Informations- och medieteknik Du lär dig att ta fram nya produkter och att hitta nya användningsområden för digitala medier i framtiden. • Produktionsteknik Du lär dig mer om produktion och företagande, till exempel hur de olika delarna i produktionen styrs. I utbildningen ingår bland annat mekatronik för utveckling avdatorstyrda produkter.

• Samhällsbyggande och miljö Du lär dig mer om hur samhällen och fastigheter kan byggas ur tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. • Teknikvetenskap Du fördjupar dig i teknik, matematik och fysik. Utbildningen fokuserar på de arbetssätt som används, till exempel att bygga olika matematiska modeller. Vad kan programmet leda till? Efter att ha läst teknikprogrammet kan du plugga vidare främst inom teknik- och naturvetenskap eller liknande områden. Det kan handla om arkitektur, konstruktion, medieteknik, produktionsledning, produktutveckling, samhällsbyggnad och miljöteknik.

PROGRAMPLAN TEKNIKPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p Engelska 5 och 6 200 p Historia 1a:1 50 p Idrott och hälsa 1 100 p Matematik 1c, 2c och 3c 300 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska/Svenska som andraspråk 1,2 och 3 300 p

Produktionsteknik Produktionsutrustning 1 Mekatronik 1 Produktionskunskap 1

300 p 100 p 100 p 100 p

Samhällsbyggande och miljö Arkitektur – hus Hållbart samhällsbyggande Miljö- och energikunskap

300 p 100 p 100 p 100 p

Programgemensamma ämnen Fysik 1a Kemi 1 Teknik 1

Teknikvetenskap Fysik 2 Matematik 4 Teknik 2

300 p 100 p 100 p 100 p

Programfördjupningar Här ges några exempel: Animation 1 Allmän automationsteknik Biologi 1 och 2 Datorstyrd produktion 1 och 2 Designmodeller Eventteknik Filosofi 1 och 2 Husbyggnadsprocessen Kommunikation Ljus- och bildproduktionsteknik Musikproduktion 1

400 p

Inriktningar: Design och produktutveckling Bild och form 1a1 Cad 1 Design 1 Konstruktion 1

300 p 50 p 50 p 100 p 100 p

Informations- och medieteknik Datorteknik 1a Programmering 1 Webbutveckling 1

300 p 100 p 100 p 100 p

PROGRAM GEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIE GEMENSAMMA ÄMNEN

1100 p

78

400 p 150 p 100 p 150 p

+

GymnasieGuiden 2013

400 p

PROGRAM FÖRDJUPNING

INRIKTNING

+

300 p

+

400 p

100 p 100 p 200 p 200 p 100 p 100 p 200 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Mät- och styrteknik Nätverksteknik Processdatorsystem Produktionskunskap 1 och 2 Programmering 1 och 2 Radiologiska utrustningar Robotteknik Svets grund Visuell kommunikation Webbserverprogrammering 1 och 2

100 p 100 p 100 p 200 p 200 p 100 p 100 p 100 p 100 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

100 p

Garanterat valbara kurser Garanterat valbara kurser inom det individuella valet är: någon Idrott o hälsa kurs, någon Estetisk kurs. Kurserna En 7,Ma 4,Ma 5,Bi 1,2, Ke 2, Fy 2, 3 och Hi 1a:2 kan även erbjudas under programfördjupningen.

GYMNASIE ARBETE

INDIVIDUELLT VAL

+

200 p

200 p

+

100 p

=

2 500 p


INTRODUKTIONSPROGRAMMET Inriktningar: • Preparandutbildning • Programinriktat individuellt val • Yrkesintroduktion • Individuellt alternativ • Språkintroduktion

ska det i så fall också stämma överens med det program som han eller hon har valt. Introduktionsprogrammen ger elever möjlighet att studera utifrån sina förutsättningar. Preparandeutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion är inte sökbara utbildningar. De utformas i stället av den enskilda eleven och skolan gemensamt. Programinriktat individuellt val är en sökbar utbildning medan yrkesintroduktion kan vara sökbart om det anordnas för en grupp elever. Prata mer med din studie- och yrkesvägledare för mer information. Inriktningar De fem introduktionsprogrammen är:

Vad är ett introduktionsprogram? Introduktionsprogrammet är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det finns fem introduktionsprogram. De har olika inriktning för att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för annan utbildning. Varje elev på ett introduktionsprogram har en individuell studieplan och läser på heltid. Om eleven önskar lägre studietakt

godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. • Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

• Preparandutbildning Preparandutbildningen ska ge behörighet till ett nationellt program. Den är till för elever som gått ut grundskolan utan den behörigheten. Utbildningen pågår i högst ett år.

• Individuellt alternativ Individuellt alternativ riktar sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är tänkt att hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

• Programinriktat individuellt val Programinriktat individuellt val är till för elever som har några, men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha

• Språkintroduktion Språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära ungdomar som nyligen anlänt till Sverige det svenska språket. Tanken är att eleven sedan ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

IdéburenSkola Samlar fristående skolor som inte delar ut vinst

I våra skolor går skolpengen oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. Det finns alltid en elev som kan utvecklas och lära sig mer. Pedagogiska insatser får inte prutas ner på grund av vinstutdelning. Titta efter vår kvalitetssymbol här och på skolornas hemsidor!

Följande gymnasier är medlemmar: Apelrydskolan, Båstad, Estetiska skolan i Arvika, Fria gymnasieskolan i Haninge, Fryshusets gymnasium, Stockholm, Gymnasieskolan Futurum, Stockholm, Hantverksakademin, Stockholm, Kopparlundsgymnasiet, Västerås, Naturbruksgymnasiet i Järna, Viktor Rydbergs skolor, Stockholm, Stadsmissionens skola, Stockholm, Stockholms Estetiska Gymnasium, Vackstanäsgymnasiet, Södertälje, och Örjanskolan i Järna.

www.ideburenskola.se

Icke GymnasieGuiden vinstutdelande 2013 79


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade Örebro, Örebro län

Vi ger dig förutsättningar att lyckas! I Örebro finns Sveriges enda Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med grav språkstörning eller kombinerad hörsel- och synnedsättning. Sammanlagt har vi cirka 400 elever.

KREATÖREN FIXAREN NATURVÄNNEN Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Västra Bangatan 7 Box 31 188 703 54 Örebro Tel: 019-21 65 77 riksgymnasierna.kansli@orebro.se www.orebro.se/ riksgymnasier.rgd-rgh

gymnasieguiden.se/102

Vi tänker brett! Riksgymnasiet erbjuder alla nationella program och introduktionsprogram. Vi finns på fyra olika skolor i Örebro. Ditt programval avgör vilken skola du går på. Teknik och hjälpmedel i världsklass På Riksgymnasiet får du tillgång till audionom, hörselpedagog, hörseltekniker och hörselingenjör som kan hjälpa dig med din utrustning. Våra lokaler är anpassade efter elevernas behov, allt för att du ska få en bra pedagogisk miljö och lyckas med dina studier. Riksidrottgymnasium Spelar du fotboll, futsal eller basket på hög nivå? Då kan du kombinera din idrottssatsning med studierna. Man ska trivas där man bor och ha kul på fritiden Ett schysst boende och en kul fritid är lika viktigt som skolan. Alla våra elever erbjuds boende och på vår mötesplats Café 019 kan du umgås och ha kul med andra. Läs mer på orebro.se/rikgymnasier.rgd-rgh.

102_vänster.indd 1

2012-09-26 10.35

Tel: 010-473 50 00 eller 010-473 51 66

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder • • • •

För För För För

dig dig dig dig

som som som som

har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp eller vanlig klass behöver habilitering och personlig praktisk hjälp kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. Sista ansökningsdatum 2013-01-15. Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, 80 GymnasieGuiden 2013 Se sidan 58-59 för symbolförklaringar Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND

www.spsm.se


s v i l t t i d å F

R A M SOMg ymnasiet

innan

Besök

www.sts.se

idag

för höstens bästa bokningserbjudande! o ss a f f ! Trä 4 no v ? 2 m hol an 22 – k c s to i S iemäs u d as B or G ymn Efter 9 år i grundskolan närmar sig avslutningen och en spännande höst med stormsteg. Se till så att du får en riktigt härlig sommar däremellan! Du och dina kompisar är värda en belöning innan ni sprids åt olika håll. Dessutom är det skönt att få ett bra avstamp inför gymnasiet. Samla gänget eller gör din egen grej och åk på språkresa sommaren 2013!

Besök www.sts.se eller ring 0200-25 00 20 för att hitta din språkresa!

SPRÅKRESOR FÖR DIG SOM ÄR 13–18 ÅR • JUNIORKURSER 10–13 ÅR

GymnasieGuiden 2013

81


Möt oss på

ÖPPET HUS! Se vår hemsida för aktuella datum.

Vi ger dig alla

möjligheter

Oavsett om du vill starta eget, jobba eller läsa vidare. Läs mer om oss, se bilder och hitta din närmaste skola på vår hemsida:

82

GymnasieGuiden 2013


"Vi ska vara Sveriges bästa gymnasium. Vår vision är att göra skillnad – inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå. Vi tränar våra elever i att bli företagsamma individer som vill göra affärer på ett hållbart sätt – med hjärtat! Här är samarbetet med näringslivet viktigt." Jeanette Wilén, Affärsområdeschef TBS Sverige

VÅRA PROGRAM: Business Program Ekonomiprogrammet

Commerce Program Handels- och administrationsprogrammet

Communication Program Samhällsvetenskapsprogrammet

Vi vill att du som elev ska förverkliga dina drömmar och idéer. Vi vill utveckla din företagsamhet och kreativitet så att du får ökat självförtroende, självinsikt och en förmåga att hitta kraften i dig själv. Vårt mål är att du ska överträffa dina egna förväntningar och ibland göra små mirakel.

Management Program Naturvetenskapsprogrammet

www.affarsgymnasiet.se UMEÅ | SUNDSVALL | GÄVLE | UPPSALA | VÄSTERÅS | ÖREBRO | STOCKHOLM | KARLSTAD | LINKÖPING | HELSINGBORG | MALMÖ


Den nya kvalitetsskolan i innerstaden HERMODS GYMNASIUM är en modern kvalitetsskola byggd på lång erfarenhet och inspirerad av världens bästa skolor. Skickliga lärare, stark gemenskap och ideellt engagemang är viktiga delar i vår helhetssyn på utbildning. För oss är det lika viktigt med höga kunskapsmål som att våra elever utvecklas som människor och går ut i livet med självförtroende, social kompetens och förmåga att ta personligt ansvar. Läs mer på: www.hermodsgymnasium.se www.facebook.com/hermodsgymnasium Kontakt: info@hermodsgymnasium.se olm. legården i Stockh Vi finns vid Hum kolor tar vi innerstadss Hösten 2013 star teborg! i Malmö och Gö

MALMÖ & GÖTEBORG SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET NATURVETENSKAPSPROGRAMMET EKONOMIPROGRAMMET

STOCKHOLM SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET NATURVETENSKAPSPROGRAMMET EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET HUMANISTISKA PROGRAMMET


Eg n a a n te c k n ing a

r!

INTRESSANTA PROGRAM: PROGRAM

SIDA

INTRESSANTA SKOLOR: SKOLA

SIDA

ÖPPNA HUS JAG VILL GÅ PÅ: SKOLA & ADRESS

DATUM & TID

VIKTIG INFORMATION I GYMNASIEGUIDEN: ÄMNE

TESTET (på sidan 30): JAG ÄR EN …

SIDA


HÄR HITTAR DU SKOLORNA SKOLA ..................................................... SID AB STOCKHOLMS LÄN Berga Naturbruksgymnasium ....................159 Blackebergs Gymnasium ..............................87 Botkyrka Tumba Praktiska Gymnasium.....140 Bromma Gymnasium ....................................89 Consensum - Sollentuna ............................118 Cybergymnasiet Odenplan ..........................122 Danderyds Gymnasium.................................97 Design & Construction College ..................211 Designgymnasiet ........................................111 Didaktus skolor .............................................88 DiStra Bygg Gymnasium .............................123 Djurgymnasiet Stockholm ..........................124 Ekerö Praktiska Gymnasium ......................140 Elektrikergymnasiet ...................................105 Ellen Key skolan .........................................112 Energigymnasiet .........................................155 Enskede Gårds Gymnasium..........................99 Enskilda Gymnasiet ....................................125 Entreprenörsgymnasiet ..............................150 Farsta Gymnasium ......................................101 Foucault särgymnasiet ...............................150 Framtidsgymnasiet .......................................90 Franska Skolans Gymnasium .....................123 Fredrika Bremergymnasiet, Fredrik ..........102 Fredrika Bremergymnasiet, Fredrika.........102 Fredrika Bremergymnasiet, Riksäpplet .....102 Fria gymnasieskolan i Haninge ..................104 Friluftsgymnasiet i Norrtälje ......................113 Fryshusets Gymnasium ..............................126 Globala gymnasiet ......................................127 Grönlunds Utbildningsservice AB...............170 Gullviva Gymnasium ...................................153 Gustavsbergs Gymnasium, G2 ......................98 Gymnasiemässan..........................................85 Gymnasieskolan Metapontum ....................161 Hermods Gymnasium Stockholm.......... Fliken HTS-gymnasiet ...........................................108 Idéburen skola ..............................................79 Igelstavikens gymnasium ...........................150 Industritekniska Gymnasiet........................144 Ingridskolans Gymnasium ..........................121 International IT College of Sweden, Stockholm ................................................100 International School of the Stockholm Region (ISSR) ...........................................117 Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS)....................................127 Internationella Kunskapsgymnasiet ..........130 IT-Gymnasiet.................................................91 JB Gymnasiet, Roslagen .............................173 Jensen gymnasium ............................. 128, 129 Josefinaskolan ............................................112 KF Gymnasiet ..............................................132 Kristofferskolan ............................................89 Kulturama Gymnasium...............................131 Kungliga Svenska Balettskolan ..................134 Kunskapsgymnasiet ...................................130 Liljevalchs Internationella Läroverk...........150 Lilla Akademiens Musikgymnasium ..........131 Lunaskolan Östra Gymnasium .....................92 Marina läroverket .......................................147 MediaGymnasiet Nacka Strand ........... Omslag Mikael Elias Teoretiska Gymnasium ..........119 Mimers gymnasium ....................................133 Min Skola ....................................................114

Mälardalens Tekniska Gymnasium ............149 Märsta Praktiska Gymnasium ....................140 Mörby Gymnasium ........................................97 Nacka Enskilda Gymnasium .......................111 Nacka Gymnasium ......................................113 Nacka Praktiska Gymnasium .....................140 Nordiska Musikgymnasiet ..........................133 NT-Gymnasiet .............................................108 NTI Gymnasiet och NTI Handelsgymnasiet ..93 NYA Hersby gymnasium .............................110 Nykvarns Praktiska Gymnasium ................140 Odenplansgymnasiet ..................................135 Peabskolan .................................................160 Plusgymnasiet Stockholm ..........................136 Påhlmans Gymnasium................................135 Realgymnasiet ............................................138 Realgymnasiet Stockholm ..........................138 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning ...................................................80 Rodengymnasiet .........................................114 Ross Tensta Gymnasium ............................121 Rudbeck ......................................................117 Rytmus Musikergymnasiet Nacka ................94 Rönninge Gymnasium.................................115 S:t Botvids Gymnasium...............................115 S:t Eriks Gymnasium ..................................137 S:t Martins gymnasium...............................148 Samgymnasiet ............................................109 School of Experience & Science - SES Stockholm ................................................120 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket ...116 Sjödalsgymnasiet........................................101 Sjölins Gymnasium Södermalm ...................95 Sjömansskolan............................................137 Skärgårdsgymnasiet ...................................159 Spånga Gymnasium ....................................122 Stillerska Filmgymnasiet............................107 Stockholms Estetiska Gymnasium .............139 Stockholms Hotell & Restaurangskola ........99 Stockholms Praktiska Gymnasium ............140 Stockholms Stads Gymnasieskolor ..............84 Stockholms Stadsmissions Gymnasieskola .........................................147 Säbyholm Utbildningar .................................87 Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB .........105 Södertälje Praktiska Gymnasium ...............140 Södertäljes Kommuns Gymnasieskolor .....150 Textila Gymnasiet ........................................139 TG - Tumba gymnasium..............................155 Thoren Business School Stockholm Medborgarplatsen ......................................83 Thoren Innovation School Stockholm .........208 Torekällgymnasiet ......................................150 Tullinge gymnasium ...................................152 Tyresö Gymnasium .....................................154 Täby Enskilda Gymnasium ..........................156 Täby Praktiska Gymnasium ........................140 Upplands-Brogymnasiet ............................107 Vackstanäsgymnasiet .................................151 Vallentuna Gymnasium ...............................157 Wendela Hebbegymnasiet ..........................151 Viktor Rydberg Gymnasium ........................142 Vittragymnasiet ...........................................143 Vård- och Omsorgscollege Stockholm .......146 Värmdö gymnasium ....................................106 Värmdö Tekniska Gymnasium - VTG ............86 Väsby Nya Gymnasium................................157 Yrkesgymnasiet...............................................7

Yrkesplugget Bromma ..................................96 YTC-Yrkestekniskt Centrum ......................109 Åva Gymnasium ..........................................158 Örjanskolan .................................................112 Östra gymnasium........................................153 C UPPSALA LÄN Bruksgymnasiet ..........................................162 Cultus Gymnasieskola i Uppsala ................163 Forsmarks skola .........................................164 Fridegårdsgymnasiet .................................161 GUC, Grafiskt Utbildningscenter ....................4 IT-Gymnasiet Uppsala ..................................91 JB Gymnasiet, Uppsala ...............................173 JENSEN gymnasium Uppsala ....................163 Kunskapsgymnasiet Uppsala .....................130 Realgymnasiet Uppsala ..............................138 Thoren Business School Uppsala ................83 Uppsala Praktiska Gymnasium ..................140 Wilhelm Haglunds Gymnasium ..................162 Yrkesplugget Uppsala ...................................96 D SÖDERMANLANDS LÄN ETG - Elteknikbranschens gymnasium ......164 Europaskolan Strängnäs ............................165 Flygteknik Technical Training .....................165 Framtidsgymnasiet Nyköping.......................90 Gnesta Praktiska Gymnasium ....................140 JB Gymnasiet, Eskilstuna ...........................173 LBS Ljud & Bildskolan Nyköping................180 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Eskilstuna.................................................119 NTI-gymnasiet Eskilstuna ............................93 Realgymnasiet ............................................138 Thomasgymnasiet.......................................167 Öknaskolan .................................................167 E ÖSTERGÖTLANDS LÄN Bildningscentrum Facetten ........................171 Curt Nicolin Gymnasiet, CNG ....................166 Framtidsgymnasiet Linköping ......................90 Himmelstalundsgymnasiet ........................168 JB GymnasieT .............................................173 JENSEN gymnasium Linköping ..................169 Kunskapsgymnasiet Norrköping ................130 LBS, Ljud & Bildskolan ...............................180 Linköpings Praktiska Gymnasium..............140 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium ..........119 Naturbruk.se...............................................145 Naturbruksgymnasiet Östergötland...........168 Norrköpings Praktiska Gymnasium ...........140 Nyströmska skolan .....................................169 Plusgymnasiet Norrköping.........................136 Realgymnasiet Linköping ...........................138 Realgymnasiet Norrköping.........................138 Rudolf Steiner .............................................112 Rytmus Musikergymnasiet Norrköping .......94 Thoren Business School Linköping ..............83 Thoren Innovation School Lidköping ..........208 Vadstenagymnasiet .....................................172 Vretagymnaiet .............................................168 Yrkesgymnasiet Linköping..............................7 F JÖNKÖPINGS LÄN Eksjö Gymnasium .......................................171 JB Gymnasiet, Jönköping ...........................173 Motorsportgymnasiet, Anderstorp ...............86 Plusgymnasiet Jönköping...........................136


Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymn. .....................................174

Volvogymnasiet ...........................................187 Åby Travgymnasium ....................................185

G KRONOBERGS LÄN ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö ........184 Skanskagymnasiet ......................................176 Växjö Fria Gymnasium ...............................174

S VÄRMLANDS LÄN Broby Grafiska ...............................................3 Brobyskolan ....................................................3 ForshagaAkademin .....................................191 IT-Gymnasiet Karlstad ..................................91 Lillerudsgymnasiet .....................................192 Lundsbergs skola .......................................190 Plusgymnasiet Karlstad .............................136 Spångbergsgymnasiet ................................193 Södra Viken .....................................................3 Thoren Business School ...............................83 Älvstrandsgymnasiet ..................................193

H KALMAR LÄN Gymnasium Rock City .....................................6 Korr Onlinegymnasium...............................178 Plusgymnasiet Kalmar ...............................136 Riksglasskolan i Orrefors ...........................175 Ölands Gymnasium .....................................175 I GOTLANDS LÄN Donnergymnasiet Gotland ..........................178 Filmgymnasiet Gotland...............................179 K BLEKINGE LÄN Mikael Elias Teoretiska Gymnasium ..........119 M SKÅNE LÄN Apelrydsskolan ...........................................179 Bollerups Naturbruksgymnasium..............183 Consensum - Lund .....................................118 Design & Construction College ..................211 Drottning Blankas Gymnasieskola .............182 Framtidsgymnasiet .......................................90 Hermods Gymnasium Malmö ................ Fliken Hvilan Utbildning ........................................183 IT-Gymnasiet.................................................91 Kunskapsgymnasiet Malmö .......................130 LBS, Ljud och Bildskolan............................180 Lunds Dans- och Musikalgymnasium .......181 NTI-gymnasiet ..............................................93 Peabskolan .................................................160 Plusgymnasiet ............................................136 ProCivitas Privata Gymnasium ...................184 Realgymnasiet Malmö ................................138 Rytmus Musikergymnasiet Malmö ...............94 Rönnowska skolan ......................................181 Thoren Business School ...............................83 Yrkesgymnasiet Malmö ..................................7

T ÖREBRO LÄN IT-Gymnasiet Örebro ....................................91 JB Gymnasiet, Örebro .................................173 JENSEN gymnasium Örebro.......................195 Karlskoga Idrottsgymnasium ....................195 Pihlskolan ...................................................194 Plusgymnasiet Örebro ................................136 Riksgymnasiet för döva och hörselskadade............................................80 Rockgymnasiet............................................196 Rytmus Musikergymnasiet Örebro ...............94 Thoren Business School Örebro ...................83 Yrkesgymnasiet Örebro ..................................7 Örebro Praktiska Gymnasium ....................140

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium ..........119 NTI-gymnasiet Sundsvall .............................93 Plusgymnasiet Sundsvall ...........................136 Realgymnasiet Sundsvall ...........................138 Thoren Business School Sundsvall ..............83 Härjedalens Gymnasium ............................205 Vittragymnasiet Östersund .........................143 Åre gymnasieskola......................................205 AC VÄSTERBOTTENS LÄN Liljaskolan ...................................................207 NTI-gymnasiet Umeå....................................93 Thoren Business School Umeå ....................83 Yrkesgymnasiet...............................................7 BD NORRBOTTENS LÄN Europeiska Energigymnasiet ......................207 Hornavanskolan ..........................................206 Luleå Gymnasieskola och Nordiskt FlygTeknikCentrum ..................................210 NTI-gymnasiet Luleå ....................................93 Rymdgymnasiet ..........................................210 ÖVRIGA ANNONSÖRER Byggbranschen ...............................................2 Idéburen skola ..............................................79 Naturbruk.se...............................................145 STS ................................................................81

"Vi ska vara Sveriges bästa gymnasium. Vår vision är att göra skillnad – inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå. Vi tränar våra elever i att bli U VÄSTMANLANDS företagsamma individer som vill göra affärer på ettLÄN hållbart sätt – med hjärtat! ABB Industrigymnasium.............................198 Jeanette Wilén, Affärsområdeschef TBS Sverige Här är samarbetet med näringslivetDesign viktigt." & Construction College ..................211

N HALLANDS LÄN Drottning Blankas Gymnasieskola .............182 LBS, Ljud & Bildskolan ...............................180 Plusgymnasiet Varberg...............................136 Realgymnasiet Lund ...................................138 Sveriges Ridgymnasium - Varberg .............185

VÅRA PROGRAM:

Edströmska .................................................197 Framtidsgymnasiet Västerås ........................90 Hässlögymnasiet ........................................199 IT-Gymnasiet i Västerås ................................91 JB Gymnasiet, Västerås ..............................173 JENSEN gymnasium Västerås....................199 Kopparlundsgymnasiet...............................200 Kunskapsgymnasiet Västerås ....................130 Realgymnasiet Västerås .............................138 Thoren Business School Västerås ................83 Vasagymnasiet ............................................197 Widénska gymnasiet ...................................200 Västerås Praktiska Gymnasium .................140 Yrkesgymnasiet Västerås................................7

W DALARNAS LÄN ABB Industrigymnasium Ludvika ...............198 Leksands gymnasium .................................201 Malung - Sälens Gymnasium .....................201 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium ..........119 NTI-gymnasiet Falun ....................................93 Plusgymnasiet Falun ..................................136 S:t Mikaelsskolan........................................203 Stiernhööksgymnasiet i Rättvik..................202 Älvdalens Utbildningscentrum ...................204

Vi vill att du som elev ska förverkliga dina drömmar och idéer. Vi vill utveckla din företagsamhet och kreativitet så att du får ökat självförtroende, självinsikt och en förmåga att hitta kraften i dig själv. Vårt mål är att du ska överträffa X GÄVLEBORGS LÄN dina Realgymnasiet egna förväntningar och ibland göra små mirakel. Gävle ..................................138

O VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Birger Sjöberggymnasiet ............................189 Drottning Blankas Gymnasieskola .............182 Business Program Framtidsgymnasiet Göteborg ......................90 Ekonomiprogrammet Fågelviksgymnasiet ....................................189 Gullmarsgymnasiet ...................................186 Commerce Program Hermods Gymnasium ........................... Utviket Handels- och administrationsprogrammet International IT College of Sweden ............100 IT-Gymnasiet .................................................91 Communication Program Kunskapsgymnasiet Göteborg....................130 Samhällsvetenskapsprogrammet LBS, Ljud & Bildskolan ...............................180 Mikael Elias TeoretiskaProgram Gymnasium ..........119 Management NTI-gymnasiet Göteborg .............................93 Naturvetenskapsprogrammet Orust Gymnasieskola ..................................187 Peabskolan i Göteborg ................................160 Plusgymnasiet ............................................136 Realgymnasiet ............................................138 Rytmus Musikergymnasiet ...........................94 Sjölins Gymnasium Vasastan........................95 Strömstad Gymnasium ...............................188 Sveriges Ridgymnasium .............................185 UMEÅ | SUNDSVALL | GÄVLE | UPPSALA | VÄSTERÅS |

www.affarsgymnasiet.se

Thoren Business School Gävle .....................83 Yrkesgymnasiet Gävle .....................................7 Z JÄMTLANDS LÄN Härjedalens Gymnasium ............................205 Vittragymnasiet Östersund .........................143 Åre gymnasieskola......................................205

Y VÄSTERNORRLANDS LÄN AWPE (Advanced Wildland Preparedness Education) ................................................203 ÖREBRO | STOCKHOLM | KARLSTAD | LINKÖPING | HELSINGBORG | MALMÖ

GymnasieGuiden 2013

83


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Boka in öppet hus 2012–2013 Stockholms stads gymnasieskolor SKOLA

HT 2012

VT 2013

BERNADOTTEGYMNASIET

4/12 kl 18.00

12/1 kl 18.00

BLACKEBERGS GYMNASIUM

29/1 kl 17.00–20.00

BROMMA GYMNASIUM

16/1 kl 18.00–21.00

ENSKEDE GÅRDS GYMNASIUM

16/1 kl 18.00–20.00

OMVALSPERIOD 2013

Info. kväll 7/5 kl 18.00–19.00

ESS–GYMNASIET

Se skolans hemsida för info. www.ess-gymnasiet.se

FARSTA GYMNASIUM

Info. kväll 5/12 kl 18.30–20.00

Öppen skoldag 23/1 och 24/1

Info. kväll 25/4 kl 18.30–20.00

FRANS SCHARTAUS GYMNASIUM

6/12 kl 17.00–19.00

31/1 kl 17.00–19.00

25/4 kl 17.00–19.00

GLOBALA GYMNASIET

24/1 kl 17.00–20.00

Öppna dörrar v.16

KISTA GYMNASIUM

19/1 kl 12.00–15.00

Prova på dagar 25–26/4 kl 08.30–14.00 (prova på dagar bokas via SYV)

KUNGLIGA SVENSKA BALETTSKOLAN

19/1 kl 10.00–15.00

KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/ STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM

Open House 23/1 kl 18.00–20.00 Öppet hus 24/1 kl 18.00–21.00

Open School Day 10/4 kl 08.30–15.00 Öppen skoldag 10/4 kl 08.30–15.00

KUNGSHOLMENS VÄSTRA

31/1 kl 18.00–20.00

7/5 kl 18.00–20.00

KÄRRTORPS GYMNASIUM

22/1 kl 18.00– 21.00

Info. kväll 7/5 kl 18.00–19.30

LINDEPARKENS GYMNASIESÄRSKOLA

13/12 kl 13.00–15.00

NORRA REAL

22/1 kl 18.00–21.00 Öppen skoldag 30/1 kl 12.00–16.00

Öppen skoldag 2/5 kl 12.00–16.00

ROSS TENSTA GYMNASIUM

26/1 kl 11.00–14.00

Info. kväll 25/4 kl 18.00–20.00

SCENGYMNASIET S:T ERIK

5/12 kl 17.00–20.00

26/1 kl 11.00–15.00

Öppen skoldag 6/5

S:T ERIKS GYMNASIUM

5/12 kl 17.00–20.00

26/1 kl 11.00–15.00

Öppen skoldag 6/5

SPÅNGA GYMNASIUM

23/1 kl 18.00–20.30

Gy-info & djurexpo 5/5 kl 11.00–16.00

STOCKHOLM SCIENCE & INNOVATION SCHOOL (SSIS)

5/2 kl 18.00–20.00

23/4 kl 18.00–20.00

STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

15/1 och 16/1 kl 18.00

16/4 och 17/4 kl 18.00

10/12 kl 16.00–19.00

STOCKHOLMS RH-GYMNASIUM STOCKHOLMS TRANSPORT- OCH FORDONSTEKNISKA GYMNASIUM (STFG)

26/1 kl 11.00–15.00

SÖDRA LATINS GYMNASIUM

23/1 kl 17.00–20.00

Info. kväll 16/4 kl 18.00

THORILDSPLANS GYMNASIUM

19/1 kl 12.00–16.00

Info. kväll 8/5 kl 16.00–18.00

ÖSTRA REALS GYMNASIUM

15/1 kl 17.30

Info. kväll 7/5 kl 16.00

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF THE STOCKHOLM REGION (ISSR)

6/12 kl 17.00–19.00

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 84

673_egen_tryck.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-18 16.02


! n i a l Ko l

Välj din framtid!

Du hittar samtliga gymnasieskolor i Sverige på www.gymnasieguiden.se

Foto: Etsabild AB, Dan Lepp

Gymnasiemässan gör ditt val enklare

Samla favoritskolorna under Mina bokmärken! Ställ frågor till SYV och skolorna! Enkelt att hitta Sveriges alla gymnasieskolor!

Kolla in skolorna på Öppet hus! Håll dig uppdaterad, läs senaste nytt!

22-24 november 2012 Stockholmsmässan www.gymnasiemassan.nu Öppettider Torsdag Fredag–lördag

09.00 – 19.00 09.00 – 16.00

Fri entré för elever, skolpersonal och föräldrar. Stockholmsmässan ligger i Älvsjö nära pendeltåget.

www.gymnasieguiden.se GymnasieGuiden 2013

85


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG) Gustavsberg, Stockholms län

Sugen på hantverksjobb - då är VTG skolan för dig! ORGANISATÖREN

KREATÖREN VETENSKAPAREN

FIXAREN

• Vi har utbildat skickliga hantverkare i över 17 år • 2011 hade 70 % jobb direkt efter skolan • Vi har ett etablerat samarbete med 80-talet företag • Vi skräddarsyr din utbildning för att passa din verklighet.

Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG) Tel: 08-122 00 800 info@vtg.nu www.vtg.nu

gymnasieguiden.se/276

Våra program Teknikprogrammet Gillar du datorer, webbutveckling och programmering och förstår att fundamentet är matte och fysik? På Teknikprogrammet studerar du det nyaste med din egen bärbara Mac. Bygg och anläggning Bli redo för en starkt ökad efterfrågan i branschen. Du lär dig snickra, måla, mura, gjuta och bocka plåt mm. 80 % av våra elever får jobb efter studenten, ofta på sin tidigare praktikplats. El och energi Vill du bli elektriker, nätverkstekniker eller arbeta inom den växande energisektorn? A och O på elprogrammet är minst

17 veckors arbetsplatsförlagd praktik (APL). Vårt elprogram är rekommenderat av elteknikbranschen, ELY Stockholm. Hantverksprogrammet - Frisör Road av yta med djup? På VTG Frisör lär du dig grunderna i ett yrke där utrymmet för glamour är generöst. 2011 klarade 80 % av eleverna delprovet i gesällprovet. VVS och fastighet Värme, Ventilation och Sanitet är som lungor, hjärta och blodomlopp, hjärna och avloppssystem. Miljön kräver ständigt nya lösningar och IT ger nya möjligheter. Fordon och transport Plåt och lack eller meck? Lev ut dina lustar till bilar och motorer. Vi samarbetar med ett 25-tal verkstäder sedan länge. Du får en bred erfarenhet från flera verkstadsgolv.

285.indd

Välkommen!

Motorsportgymnasiet Anderstorp, Jönköpings län

Intresserad av motorsport?

Utbildningen är ett specialutformat fordonsprogram med inriktning för dig som vill arbeta med racing.

ORGANISATÖREN

KREATÖREN

I grunden ger utbildningen dig även kompetens som personbilsmekaniker.

FIXAREN

Du får möjlighet att praktisera i racingteam och har om du önskar möjligheten att ta racinglicens. Utbildningen ger behörighet till universitets- och högskolestudier.

Motorsportgymnasiet i Anderstorp

Tel: 0371-177 01 ingrid@scandinavianraceway.info www.motorsportgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3761

86

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

108.indd 276_vänster.indd 1

2012-09-02 20.10


0.10

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Säbyholm Utbildningar Bro, Stockholms län

Utbildning med djur och natur

TRÄDGÅRD • SÄLLSKAPSDJUR • HUND • HÄST

NATURVÄNNEN

Säbyholm Utbildningar Tel: 08-582 429 00 info@sabyholm.se www.sabyholm.se

gymnasieguiden.se/285

Intresse • Yrkesutbildning • Jobb • Grundläggande högskolebehörighet

Blackebergs gymnasium Bromma, Stockholms län

285.indd 1

2012-08-31 09.30

Är du en av oss?

KARRIÄRISTEN Lärande Hos oss trivs och utvecklas eleverna till ambitiösa och ansvarsfulla individer, uppmuntrade att studera vidare, inte sällan utomlands.

Trivsel Är bra stämning, engagerade lärare och en bra kunskapsgrund inför högskolestudier, viktigt för dig? Då är Blackebergs gymnasium ett självklart val! Trygghet År efter år rankas vi som en av de populäraste gymnasieskolorna i Stockholm. Exakt varför är svårt att säga. Men kanske är mixen av kunskap och kvalitet, en trygg arbetsmiljö och stark gemenskap mellan elever och lärare hemligheten.

10 anledningar att välja oss • Stora valmöjligheter, en sjättedel av utbildningen väljer du själv • Varierande scheman, alla veckor ser inte likadana ut • Behöriga lärare med hög kunskapsnivå • Nära samarbete med näringsliv och högskolor • Möjlighet att läsa högskolekurser • Många internationella utbyten och kontakter • Bra stöd för din hälsa, allt från god mat till hjälpsam elevhälsopersonal • Stora rymliga lokaler och ett välskött bibliotek • Inget vinstintresse, vi är en kommunal skola som jobbar för att ge dig en bra framtid • Sist med inte minst: Fantastiska elever! Öppet hus – 29 januari Infokväll - 7 maj

MEDMÄNNISKAN

Blackebergs gymnasium

Tel: 08-508 38 600 blackebergsgymnasium@stockholm.se www.blackebergsgymnasium.com

gymnasieguiden.se/108

Besök vår hemsida: www.blackebergsgymnasium.com Gilla vår Facebooksida: www.facebook.com/blackebergsgymnasium

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 108.indd 1

VETENSKAPAREN

GymnasieGuiden 2013

87

2012-09-03 17.51


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Didaktus Stockholm & Jakobsberg, Stockholms län

Vi utvecklar eldsjälar!

Didaktus är en skola för dig som tror att det går att förbättra världen. För dig som vill hjälpa och stötta människor, men också påverka och förändra det som du tycker verkar tokigt.

KREATÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

Vi utbildar inom många ämnesområden som alla har en sak gemensamt - de vänder sig till dig som vill göra skillnad. Det finns många vägar att nå dina mål. Med vår hjälp kan du hitta den som är bäst för dig. Direkt till jobb eller plugga vidare. Alla som går på Didaktus kan bli högskolebehöriga! Didaktus Jakobsberg är en liten skola med stort engagemang. Hos oss har du alla möjligheter att nå dina mål. Vill du förbättra världen och kunna påverka det som du tycker verkar tokigt? Då kommer du att stormtrivas hos oss! På Didaktus Liljeholmen är personen och människan det viktigaste och vårt mål är att du ska trivas, må bra och klara dina studier. Här ska du få kompetens för en föränderlig omvärld; efter gymnasiet ska du kunna välja mellan att jobba, studera vidare eller kanske driva eget företag. Vi tror att det finns många vägar att nå målen och att du med vår hjälp ska hitta den som är bäst för dig.

Skolans program Barn och fritidsprogrammet (BF) – Här får du goda förutsättningar för att kunna ge andra en puff i rätt riktning, eller för att hjälpa dem som behöver stöd längre fram i livet. (Jakobsberg & Liljeholmen) Naturvetenskapsprogrammet (NV) – Om du lockas av ord som Energi, Hållbar utveckling, Liv, Tillämpad matematik, Vetenskapens roll i samhällsutvecklingen, Experimentellt arbete och Medicin, då har du hittat rätt på NV. (Jakobsberg & Liljeholmen) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) – Vill du förändra världen? På SA lär du dig hur vi människor tänker och beter oss i olika situationer, och hur hela samhället fungerar. Hur allt hänger ihop, vad som påverkar utvecklingen och hur du kan påverka den. (Jakobsberg & Liljeholmen) Vård och omsorgsprogrammet (VO) - Jobba med människor, få kompisar för livet, utvecklas som människa och komma in i ett yrke som ger dig goda framtidsutsikter och ett fantastiskt jobb. Låter det rätt? Välj VO. (Jakobsberg & Liljeholmen) Ekonomiprogrammet (EK) - Ekonomi och juridik är viktigt för att samhället ska fungera. På EK du får kunskaper för att kunna starta, driva och utveckla företag, som är viktiga motorer i samhället. (Liljeholmen) Introduktionsprogram

294.indd

Tillsammans kan vi förbättra världen. Välkommen till Didaktus!

Didaktus

Tel: 08-545 786 00 www.didaktus.se www.facebook.com/Didaktus

gymnasieguiden.se/3792

88

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

300.indd 3792_vänster.indd 1

2012-09-03 19.24


9.24

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Bromma gymnasium Bromma, Stockholms län

Kunskap och Gemenskap är viktigt hos oss KARRIÄRISTEN

Profil Bromma gymnasium är en teoretisk skola som ligger i en trevlig villamiljö nära Stockholms innerstad. Oavsett vilket av våra fyra program du väljer så får du en stark profilering. Intill Stora Mossens IP har skolans nationellt godkända idrottsutbildningar inom fotboll och basket en naturlig plats. Vi är även en världsarvsskola, genom samarbete med världsarvet Drottningholm. Våra mycket omtyckta och högt kvalificerade lärare samarbetar ofta med både näringsliv och högskolor.

VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

Kvalitet Bromma gymnasium är mycket populär. Skolan är nyrenoverad, fräsch, lugn och trevlig att vistas i. Vi har fått en andraplats i nöjdhet bland alla stadens gymnasieskolor. Vi är stolta över utnämningen, men vi fortsätter att utveckla oss för att bli ännu bättre. Skolan präglas av utveckling, ordning och reda.

Skolandan På skolan finns ett mycket aktivt föreningsliv. Elevkåren är stark och har stort engagemang. Tillsammans arrangerar vi många roliga aktiviteter, exempelvis A-veckan och idrottstävlingar.

Bromma gymnasium

Tel: 08-508 49 400 www.brommagymnasium.se

gymnasieguiden.se/294

Kunskap och Gemenskap är viktiga värdeord på Bromma gymnasium.

Kristofferskolan Bromma, Stockholms län

294.indd 1

2012-06-28 15.24

Estet eller naturvetare med konstnärlig bredd

KREATÖREN VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

KRISTOFFERSKOLAN ÄR SVERIGES

ÄLDSTA OCH STÖRSTA WALDORFSKOLA.

Här går 650 elever i två paralleller från årskurs 1 -12. På gymnasiet går ca 200 elever. Du måste inte ha gått i Waldorfskolan från årskurs 1 för att kunna gå i vårt gymnasium (åk 10-12).

Hit söker du som vill ha en bred utbildning där konst, musik och hantverk får stort utrymme i undervisningen. Du väljer mellan Naturvetenskapsprogrammet särskild variant waldorf natur, Naturvetenskapsprogrammet

särskild variant waldorf eller Estetiska programmet särskild variant waldorf. Skoldagen på Kristofferskolan är utformad så att teoretiska ämnen ligger på morgonen, konstnärliga ämnen mitt på dagen och hantverk och idrott på eftermiddagen. Allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av dina studier. Huvudbyggnaden är kulturmärkt arkitektur; ett stort hus med högt i tak, byggt av gedigna material. Sedan 60 år tillbaka har det varit en

självklarhet att skollunchen lagas av ekologiska råvaror. Varje dag serveras flera rätter och en salladsbuffé. Inom ramen för undervisningen gör våra gymnasieelever vanligen två till tre längre resor. En till två inom Sverige med naturvetenskapligt/matematiskt tema och en till någon av Europas städer, till exempel Barcelona eller Prag, för att studera arkitektur. Sista året på gymnasiet sätter klassen tillsammans upp en pjäs. Den framför de på skolans stora scen för elever, föräldrar och andra intresserade.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 300.indd 1

Kristofferskolan

Marklandsbacken 11 168 36 Bromma Tel: 08-50 58 58 01 info@kristofferskolan.se www.kristofferskolan.se

gymnasieguiden.se/300

GymnasieGuiden 2013

89 2012-08-30 15.08


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Framtidsgymnasiet

Göteborg, Malmö, Linköping, Nyköping, Kristianstad, Stockholm & Västerås

Ta smartaste vägen till jobb eller högskola!

Vi på Framtidsgymnasiet är precis som det låter, intresserade av framtiden. Din framtid. Om du är sugen på att börja jobba direkt efter gymnasiet och vill vara så bra förberedd som möjligt när det är dags, är det Framtidsgymnasiet du ska välja. Hela vår undervisning är uppbyggd på att utbilda dig till ett yrke som ger dig ett bra jobb.

KREATÖREN

Det betyder att alla våra utbildningar är yrkesförberedande och leder till att du verkligen lär dig ett yrke. En del av din utbildning får du till och med ute på företag, vilket ger dig både viktiga erfarenheter av praktiskt arbete och fina möjligheter att skapa kontakter. Bra att ha när det är dags att söka jobb. Hos oss hittar du också program, utökade program och individuella val som gör dig behörig för att plugga vidare på högskola och universitet. Om tre år kan du vara redo för ett arbete. Det är dags att du börjar förbereda dig.

FIXAREN

Våra program • Industritekniska programmet • Fordons- och transportprogrammet • El- och energiprogrammet • Teknikprogrammet • Bygg- och anläggningsprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet • Introduktionsprogram • Lärlingsutbildning

Mer information om respektive skola finns på vår hemsida, framtidsgymnasiet.se

Framtidsgymnasiet

info@framtidsgymnasiet.se www.framtidsgymnasiet.se facebook.com/Framtidsgymnasiet

gymnasieguiden.se/7494

90

7494_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-05 11.55

3694.ind


1.55

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

IT-Gymnasiet Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Skövde, Sundbyberg, Södertörn, Uppsala, Västerås, Åkersberga & Örebro

Dream IT. Think IT. Study IT. KREATÖREN VETENSKAPAREN

DATASNILLET

www.it-gymnasiet.se

IT-Gymnasiet Göteborg

gymnasieguiden.se/3692 IT-Gymnasiet Helsingborg

gymnasieguiden.se/7256 Vill du lära dig använda teknik som idag inte existerar, för att lösa problem som ännu inte finns? Att vara student på IT-Gymnasiet handlar lika mycket om framtid som nutid. IT-Gymnasiet har funnits sedan 1998 och finns idag på 11 orter runt om i Sverige. Våra utbildningar är IT- profilerade gymnasieutbildningar, vilket innebär att all vår undervisning utgår från modern informations- och kommunikationsteknik. Hos oss kan du studera både studieförberedande och yrkesförberedande program, och oavsett vilket du väljer kommer du att få en bred IT-kompetens inför framtidens studier och yrkesliv. Programutbudet skiljer sig något mellan orterna, mer info om detta finns på www.it-gymnasiet.se. Vi finns även på facebook.com/ITgymnasiet.

Hos oss kan du läsa: IT El - dator- och kommunikationsteknik IT Teknik - information och medieteknik IT Musik och Media IT Design IT-Sam - medier, information och kommunikation IT-Natur - naturvetenskap IB-programmet

Sagt om IT-Gymnasiet: “Det är ett stort steg att börja gymnasiet, men med IT-Gymnasiet kommer du till en skola som har lärare som hjälper dig. Samtidigt som du kommer att träffa många andra smarta, drivna människor som du kan lära av. Se till att ha roligt, så löser sig det mesta.” /Daniel Ek, grundare och VD Spotify samt fd. elev på IT-Gymnasiet

Nio av tio IT-Gymnasister i jobb eller studier En undersökning gjord på elever som tog studenten 2008 visar att 94% av IT-Gymnasiets tidigare elever är sysselsatta med antingen arbete eller vidare studier.

IT-Gymnasiet Karlstad

gymnasieguiden.se/7988 IT-Gymnasiet Kristianstad

gymnasieguiden.se/7963 IT-Gymnasiet Skövde

gymnasieguiden.se/3948 IT-Gymnasiet Sundbyberg gymnasieguiden.se/616 IT-Gymnasiet Södertörn

gymnasieguiden.se/4657 IT-Gymnasiet Uppsala

gymnasieguiden.se/3693 IT-Gymnasiet Västerås

gymnasieguiden.se/3854 IT-Gymnasiet Åkersberga

gymnasieguiden.se/5290 IT-Gymnasiet Örebro

gymnasieguiden.se/4749

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

3694.indd 1

GymnasieGuiden 2013

91

2012-05-24 10.56


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Lunaskolan Den anpassade gymnasieskolan för dig med Asperger/ autism

SKOLA + BOENDE • Samhällsvetenskapligt program • Naturvetenskapligt program • Estetiskt program • Individuellt program

”Det är väldigt skönt att gå här för att alla är lugna, det är ingen stress och lärarna är helt grymma”. er på Läs m skolan.se .luna www

92

7926.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Lunaskolan Östra Gymnasium är den specialinriktade skolan för dig med Asperger, autism eller liknande neuropsykiatriska funktionshinder. Miljön och utbildningen är omsorgsfullt anpassad för elever i behov av särskilt stöd och lokalerna ligger vackert belägna i en lugn omgivning på Lidingö. Här får du en individanpassad skolgång formad efter dina behov. KOMBINERA STUDIER OCH BOENDE Söker du från en annan del av landet eller vill ta ett extra erfarenhetskliv utöver dina studier har vi även anpassade boenden. Det kan handla om dig som behöver flytta hemifrån för att lära dig att bo mer på egen hand, eller för dig som bor för långt ifrån skolan. Alla boenden har egna lägenheter med badrum. Därutöver finns gemensamma utrymmen och middagar tillagas och ätes gemensamt. På Luna boende finns personal dygnet runt och utöver vardagliga sysslor ges de boende hjälp till en uppstyrd fritid efter individuella önskemål. Här hjälper vi ungdomarna att forma sin utbildning, fritid och vardag till en tydlig helhet som skräddarformas för varje individ.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-08-20 10.03

8724.ind


20 10.03

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

NTI-gymnasiet och NTI Handelsgymnasiet

Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Göteborg, Lund & Malmö

Var den du är. Bli vad du vill. NTI-gymnasierna är små skolor. Vi har sammanlagt cirka 3000 elever fördelade på tolv orter runt om i landet. NTI-gymnasierna är små skolor. Vi vill lära känna våra elever och fokusera på det vi är bra på. Därför har vi få program, men tusentals möjligheter. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser så att du i stor omfattning kan forma din utbildning. Antingen väljer du en yrkesinriktad prägel eller en teoretisk högskoleförberedelse. El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik Är du intresserad av datorer? Du som söker det här programmet har många spännande områden att välja på inom IT. Här kan du bland annat få alla de kunskaper som krävs för att bli nätverkstekniker eller systemadministratör. Du får en bred utbildning och förbereds väl för marknadsledande certifieringar från Microsoft och Cisco. Programmet ger behörighet till Yrkeshögskola. Du kan under utbildningen välja att läsa in behörighet till högskola. Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik Vill du lära dig att programmera? Funderar du på en framtid som civilingenjör? Detta är en modern, teknisk utbildning med fokus på webb, programmering samt datorteknik. Här lär du dig programmera och utveckla: spel, webbsidor, datorprogram och applikationer. Det är här en gedigen teknisk utbildning ger dig stora valmöjligheter för framtiden. Du kan exempelvis läsa vidare till systemvetare, programmerare eller civilingenjör. Programmet ger behörighet till högskola.

Medieutbildning (Estetiska programmet / Samhällsvetenskapsprogrammet) Att själv skapa en film, logotyp, skriva text, designa en webbplats eller göra layout för en hel trycksak ger stor tillfredsställelse. Här får du under tre år de kunskaper som krävs för att söka vidare till arbete eller utbildning inom design, journalistik, reklam, webb och trycksaker. Genom att arbeta med verklighetsnära produktioner får du träna din kreativitet, hitta nya lösningar, finna det oväntade och unika. Bland dina lärare finns branschfolk från media. Båda programmen ger behörighet till högskola. Handels- och administrationsprogrammet Vi fokuserar på handel så som den bedrivs idag och kommer att bedrivas i framtiden. Som en viktig del i det arbetet har vi ett mycket nära samarbete med näringslivet. Du får lära dig massor om näthandel, marknadsföring, internationalisering, försäljningsteknik, hållbarhet och mycket mer. Detta är en uppdaterad och aktuell utbildning som ger dig möjligheter att börja jobba direkt efter gymnasiet, eller läsa vidare på högskola eller universitet. Programmet ger behörighet till Yrkeshögskola. Du kan under utbildningen välja att läsa in behörighet till högskola.

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN DATASNILLET FIXAREN

NTI Handelsgymnasiet

www.ntihandelsgymnasiet.se

På bara tre (gymnasie-) år förändras världen! NTI är en modern arbetsplats för unga människor som förbereder dig för den värld som väntar efter gymnasiet oavsett om du väljer yrkesliv eller fortsatta studier. Kom och besök oss Vi har flera Öppet hus under höstoch vårterminen. Det går även bra att boka in ett personligt besök under dagtid på våra skolor. Datum och mer information för respektive skola finner du på vår hemsida www.ntigymnasiet.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

8724.indd 1

ORGANISATÖREN

NTI Gymnasiet

www.ntigymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3889

GymnasieGuiden 2013

93

2012-05-24 11.03


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

ORGANISATÖREN

KREATÖREN

Rytmus Nacka, Örebro, Norrköping, Göteborg & Malmö

En kreativ gemenskap

MEDMÄNNISKAN

Rytmus Nacka

Tel: 08-555 862 60 info.stockholm@rytmus.se www.rytmus.se

Rytmus Örebro

Tel: 019-18 17 51 info.orebro@rytmus.se www.rytmus.se

Att göra musiken levande handlar inte bara om att spela live. Det betyder också att producera, spela in och sprida musiken till fler öron.

Rytmus Norrköping

Tel: 011-440 51 00 info.norrkoping@rytmus.se www.rytmus.se

Rytmus Göteborg

Tel: 031-65 25 31 info.goteborg@rytmus.se www.rytmus.se

Rytmus Malmö

Tel: 040-10 72 80 info.malmo@rytmus.se www.rytmus.se

gymnasieguiden.se/305

94

Rytmus_vänster.indd 1

Det estetiska gymnasieprogrammet är högskoleförberedande och efter examen är du redo för studier inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Programmet är också en öppning till yrken man kanske inte tänker på. Att kunna skapa kontakt med en publik är idag ett viktigt verktyg och utbildningen gör att du kan närma dig olika yrken och utbildningar på ett nytt sätt. Många lärare på Rytmus arbetar också som musiker eller producenter och vi ger ofta clinics med artister och andra inspirerande föreläsare. Vi anpassar undervisningen efter hur branschen utvecklas och du får en bra inblick i vad som krävs i yrkeslivet idag.

Music production Tonvikten är lagd vid att jobba med musikproduktion. Du spelar själv i ensembler inom många musikstilar och du får stort utrymme för din egen musikaliska kreativitet. Både större produktioner och mindre projekt genomförs varje år, framför allt med våra singer/songwriters. I samband med skolans alla konserter kan du vara live-tekniker och du har stora möjligheter att starta egna projekt.

På Rytmus väljer du mellan fyra olika grenar, tre för dig som utövar musik och en för dig som vill arbeta med breda uttrycksmedel.

Singer/Songwriter Som singer/songwriter är huvudinriktningen sång med gitarr och/eller piano som kompinstrument. Det är skrivande och framförande av din egen musik som står i centrum och du får öva dig att skriva för många olika sammanhang. Du samarbetar ofta med produktionseleverna på skolan, vilket resulterar i både konserter och inspelningar.

Promotion Den här utbildningen erbjuds i Nacka och Göteborg och är valet för dig som inte själv utövar musik men vill arbeta kreativt med promotion inom musik och andra upplevelseområden. Du samarbetar ofta med våra musiker, t ex inför konserter, föreställningar, skivproduktioner eller bandhemsidor. Uppgifterna kan variera från promotionfoto, grafisk design, musikvideo och radioreportage till egna konstnärliga projekt.

Anpassat för dig Som musikerelev får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument och inom promotion arbetar du projektinriktat i professionella produktionsmiljöer. Kärnämneslärarna använder varierande arbetssätt, ofta tematiskt och i olika projekt. Du har också möjlighet att själv anpassa dina studier. Som individuellt val erbjuder vi dels kurser som ger extra meritpoäng till universitet och högskola, dels inom olika specialämnen.

Instruments/Vocals Fokus ligger på ditt huvudinstrument och att spela eller sjunga i ensembler. Möjligheten att spela i olika ensembler ger dig bredd samt fördjupar dina musikteoretiska kunskaper. Du får många tillfällen att uppträda inför publik. Det ska kännas naturligt att stå på scen och du får öva dig i både små och stora sammanhang.

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-07 17.02

7970.ind


7.02

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Sjölins Gymnasium Göteborg & Stockholm

En innovativ skola med anrik metodik

ORGANISATÖREN

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN

Sjölins Gymnasium Vasastan Tel: 031-339 45 80 vasastan@sjolinsgymnasium.se www.sjolinsgymnasium.se

gymnasieguiden.se/7979

VILL DU GÅ EN GYMNASIEUTBILDNING

SOM HAR SOM UTTALAT MÅL ATT UTBILDA FRAMTIDENS LEDARE?

Sjölins ekonomiska gymnasium är det rätta gymnasievalet för dig som vill vara väl rustad inför fortsatta studier på Universitet, Handelshögskolan eller på motsvarande internationella utbildningar! Vi erbjuder det ekonomiska programmet på båda våra orter och har i Göteborg även de Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen.

Vi erbjuder även samtliga våra elever att läsa de högsta kurserna inom matematik och engelska då vi är väl medvetna om det framtida värdet av detsamma. Dessutom så har alla våra elever möjlighet att läsa meritgivande kurser inför ansökan till respektive högskolor. Det som genomsyrar hela gymnasieutbildningen oavsett vilken ort den bedrivs på eller val av kurs är vår välbeprövade casemetodik. En metodik som är ett naturligt inslag inom läkare och juridikstudier generellt och som i vår tappning tangerar den metodik som

tillämpas på ett av världens bästa universitet – Harvard University. Då våra utbildningar på Sjölins i Göteborg har visat sig vara väldigt eftertraktade och populära sedan starten 2001 är vi glada över att Sjölins gymnasium numera även återfinns i Stockholm. Skolans devis lyder; ”Ad Optima Tendo”, det vill säga; ”jag strävar efter det bästa”. Vi tror faktiskt att de flesta av våra elever känner igen sig i samma devis. Varmt välkommen att besöka oss på; sjolinsgymnasium.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

7970.indd 1

Sjölins Gymnasium Södermalm Tel: 08-556 024 80 sodermalm@sjolinsgymnasium.se www.sjolinsgymnasium.se

gymnasieguiden.se/7970

GymnasieGuiden 2013

95

2012-09-02 10.13


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Yrkesplugget Stockholm, Uppsala

Yrkesplugget vet vad bygg- och fordonsbranschen vill ha!

192.indd

Två skolor, 13 yrken Yrkesplugget har gymnasium i Bromma och Uppsala och vi utbildar till sammanlagt 13 yrken inom Fordonsprogrammet och Byggprogrammet.

FIXAREN

Yrkesplugget Bromma Karlsbodavägen 18 168 67 Bromma Tel: 08-514 841 40

Yrkesplugget Uppsala Kungsgatan 66 753 18 Uppsala Tel: 018-16 74 50

info@yrkesplugget.se yrkesplugget.se

gymnasieguiden.se/4910

96

Fordonsprogrammet: • MC-teknik • Personbilsteknik • Transportteknik Byggprogrammet: • Anläggare • Betongarbetare • Glastekniker • Golvläggare • Håltagare • Murare • Målare • Plattsättare • Takmontör • Träarbetare

GymnasieGuiden 2013

Vi skapar välutbildade yrkesmän och yrkeskvinnor Hos Yrkesplugget får du en gedigen yrkesutbildning utformad för framtiden. Vi jobbar nära företag i branschen och kopplar tydligt våra utbildningar till verkligheten. Hantverkets gamla kunskaper kombineras med den senaste utvecklingen inom varje enskilt yrke. I skolans branschråd, där vi möter näringslivet, ser vi till att utbildningen är anpassad för arbetslivet. Hos Yrkesplugget har du alltid mer praktik än de obligatoriska 15 veckorna. Det är då du kan använda all din kunskap du får i skolan samtidigt som du lär dig helt nya saker. En skola som motiverar Yrkesplugget är ett litet gymnasium med alla dess fördelar. Elever och lärare

känner varandra. Vi har en god gemenskap och god sammanhållning, vilket ger en trygg och lugn arbetsmiljö. Skolan arbetar i undervisningen med en metod där teoretiska och praktiska ämnen överbryggar varann. Det har ger ett gott resultat. Elever som tidigare haft svårt för de teoretiska ämnena hittar på det sättet lättare en egen motivation – vilket är en del av skolans vision. Dessutom har du som läser på Yrkesplugget möjlighet att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet. Välkommen till oss! Läs mer om våra utbildningar på yrkesplugget.se! Gå in på Yrkespluggets egna FRÅGA SYV på facebook.com/yrkesplugget om du har några frågor.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5283.ind 4910_vänster.indd 1

2012-09-05 10.03


0.03

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Danderyds Gymnasium Danderyd, Stockholms län

– skolan med bredd, djup och spets

Du har flera högskoleförberedande program med olika inriktningar att välja på. Som elev erbjuds du en varierad undervisning med föreläsningar, studiebesök, teaterbesök, arbete i olika projekt, ämnesövergripande arbete, rollspel, internationella utbyten, exkursioner, laborationer och seminarier.

DANDERYDS GYMNASIUM är till för dig som vill framåt. Alla vi som arbetar här är till för att du som elev ska få tre fantastiska år på gymnasiet präglade av kunskap, kultur, kreativitet, kvalitet, trygghet och studiero.

Danderyds Gymnasium förbereder dig som elev på bästa sätt inför vidare studier på universitet och högskola. Förutom våra ambitiösa lärare har vi övriga medarbetare som stöttar dig som elev under dina tre år på gymnasiet. Vi har två kuratorer, två skolsköterskor, fyra studie- och yrkesvägledare och sex specialpedagoger. Danderyds Gymnasium är en skola med internationell prägel och har flera internationella projekt och utbyten både i Europa, Kina och Afrika. Du kan välja bland många språk såsom franska, tyska, spanska, italienska, ryska, japanska och mandarin.

Spetsutbildning matematik med riksintag Som elev i matteklassen läser du in gymnasiets matematikkurser på kortare tid och börjar sedan arbeta på högskolenivå.

KREATÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Nationell Idrottsutbildning Fotboll Specialidrott fotboll är till för dig som vill satsa på en framtid som fotbollsspelare och utbildningen ges med en tydlig elitidrottskaraktär. Särskild variant: Naturvetenskapligt program med estetiska inriktningar musik, bild och teater Programmet ger dig möjlighet att kombinera en naturvetenskaplig utbildning med en estetisk. För mer information www.dagy.danderyd.se, www.fordigframat.se eller www.facebook.com/dandgym

Danderyds Gymnasium Tel: 08-568 913 01 info@dagy.danderyd.se www.dagy.danderyd.se

gymnasieguiden.se/192

Varmt välkommen till oss!

Mörby Gymnasium Danderyd, Stockholms län

192.indd 1

2012-05-24 10.32

För den studiemotiverade idrottaren! Utbildning Mörby Gymnasium erbjuder Samhällsvetenskapsoch Ekonomiprogrammet med inriktning Samhällskunskap och Ekonomi.

KARRIÄRISTEN FRISKUSEN

Idrotten Mörby Gymnasiums idrottsprofil genomsyrar verksamheten på hela skolan. Vi bedriver nationellt certifierade idrottsutbildningar (NIU) i tennis och i fotboll. Båda unika i sitt slag. Utöver detta erbjuds även du som på elit eller motionsnivå praktiserar någon annan idrott att under tre år utöva din idrott eller träna på något av våra gym. • toppnoterad skola i Danderyds elevundersökning ” Våga visa” våren 2011 • behöriga lärare som tillbringar mycket tid med eleverna • nationellt certifierat tennisgymnasium (NIU) • nationellt certifierat fotbollsgymnasium (NIU) • möjlighet till att under skoltid träna minst två ggr i veckan i tre år • tillgång till egen dator • näringsrik lunch på restauranger nära skolan

Elevinflytande Individualiseringen av undervisningen är hög och det råder ett öppet och vänligt klimat där eleverna känner gemenskap och trygghet. Skolan har ett engagerat elevråd och Skol IF. En skola att utvecklas och trivas i.

Tel: 08-622 28 00 Kontakt: Roger Svensson, rektor roger.svensson@morbygymnasium.se www.morbygymnasium.se

gymnasieguiden.se/5283

Välkommen på Öppet Hus Torsdag den 29 november 18:00-20:00 Onsdag den 5 december 18:00-20:00

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 5283.indd 1

Mörby Gymnasium

GymnasieGuiden 2013

97

2012-08-27 16.57


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Gustavsbergs Gymnasium Gustavsberg, Stockholms län

Den engagerade och verklighetsbaserade skolan

ORGANISATÖREN

KREATÖREN DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN MEDMÄNNISKAN

Gustavsbergs gymnasium är en kommunal, modern skola som sätter kunskap och kreativitet i centrum. Vi satsar på en bra studiemiljö för eleverna med fräscha lokaler och modern teknik i klassrummen. För oss på G2 är den positiva öppna stämningen på skolan en viktig del av skolans själ. Om du trivs och har kul i skolan och känner att du blir sedd, kommer du också göra bättre ifrån dig under gymnasietiden. Vår undervisning baseras på verkligheten. Vi fångar in aktuella händelser, problem och trender som berör och engagerar. Läser du ett yrkesprogram hos oss erbjuder vi även dig möjlighet till högskolebehörighet. Väljer du att avstå från din högskolebehörighet kan du istället läsa fler yrkeskurser. Du får låna en bärbar dator som du använder i ditt skolarbete både i skolan och hemma. Du får också SL-kort, frukost och lunch. Gustavsbergs Gymnasium Värmdö kommun

Idrottsvägen 4 134 81 Gustavsberg Tel: 070-168 04 76 linus@gustavsbergsgymnasium.se www.g2.varmdo.se facebook.com/ Gustavsbergsgymnasium

gymnasieguiden.se/4554

Vi sätter eleverna i centrum och arbetar mycket med individuella lösningar och skolan har ett fullständigt elevstödspaket med studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog samt skolsköterska. Vi erbjuder också läxhjälp. Vår vision är att alla elever på G2 blir förberedda för en föränderlig framtid. Att eleverna finner glädje i att söka kunskap samt att de når sina mål och utvecklas bättre än elever på andra skolor. Här strävar elever och lärare efter målet - inga F många A. På Gustavsbergs gymnasium studerar drygt 400 elever varav hälften är från Värmdö kommun.

98

GymnasieGuiden 2013

Speciella inriktningar eller profiler på våra program Barn- och fritidsprogrammet • Fritid och hälsa • Pedagogisk arbete • Socialt arbete • Även som PRIV-program

296.indd

Ekonomiprogrammet • Ekonomi Handels- och administrationsprogrammet • Handel och service • Även som PRIV-program Hantverksprogrammet • Frisör • Stylist • Även som PRIV-program Introduktionsprogrammet • Programinriktat individuellt val • Individuellt alternativ • Språkintroduktion • Preparandutbildning Naturvetenskapsprogrammet • Naturvetenskap (inriktning) • Räddningstjänst (profil) • Dykning (profil) • Allmän (utan profil) Samhällsvetenskapsprogrammet • Beteendevetenskap • Samhällsvetenskap Vård- och omsorgsprogrammet • Ambulans (profil) • Räddningstjänst (profil) • Allmän (utan profil) • Även som PRIV-program

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

240.indd 4554_vänster.indd 1

2012-09-13 11.46


1.46

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Enskede Gårds gymnasium Stockholm, Stockholms län

Vi möter dig där du är och hjälper dig dit du vill! och handledning på olika arbetsplatser. Du kommer därmed att öppna dörren för vidare studier samtidigt som du får en yrkeskompetens som i slutändan kan leda till jobb.

Gymnasiebehörighet och yrkeskompetens samtidigt På IM Globen har du som elev alla möjligheter att ta igen missade studier och skaffa dig behörighet att söka en nationell gymnasieutbildning. Du kan även läsa gymnasiekurser och får chansen att fördjupa dig i yrkes- och praktisk-estetiska ämnen med praktik

Vi ser till att du växer och utvecklas På skolan arbetar vi i team kring varje elev och lärare, elevassistenter, specialpedagog, yrkesvägledare, elevhälsan och övrig personal arbetar hårt för att få se dig växa och utvecklas. Vi har ett brett utbud av yrkesinriktningar och har en extra satsning på praktisk-estetiska ämnen som musik, bild, drama rörelse, idrott, slöjd och hemkunskap, ämnen som stärker din självkänsla och utvecklar din lust och kreativitet. Skolan är centralt belägen i ett lugnt område I ett lugnt och trivsamt område i närheten av Globen, har skolan ett centralt läge. Det är gångavstånd till både tunnelbana, tvärbana och bussar.

10 bra skäl att söka gymnasiet: • Gymnasiekompetens och yrkeskompetens samtidigt • Frisör, finsnickeri, bageri, fordon, praktisk-estetisk inriktning • Individuellt utformade program • Kompetenta lärare, specialpedagog, speciallärare, elevassistenter, kuratorer, psykolog m.fl. arbetar i team • Nära samarbete med företag och arbetsplatser • Praktik en eller flera dagar i veckan • Mindre undervisningsgrupper • Internationella kontakter och praktik utomlands • Kommunal skola utan vinstintressen, med dig som individ i fokus På skolan finns även Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori. Du kan läsa mer i annonsen från Stockholms Hotell- & Restaurangskola.

ORGANISATÖREN

KREATÖREN FIXAREN

Enskede Gårds Gymnasium

Tel: 08-508 46 702 enskedegardsgymnasium@ stockholm.se www.enskedegardsgymnasium.se

gymnasieguiden.se/296

Stockholms Hotell och Restaurangskola Johanneshov, Stockholms län

296.indd 1

Livets goda!

Från i år har vi också prisbelönt Bagerioch konditoriutbildning i samarbete med Enskede gårds gymnasium och utbildning inom Färskvaror och delikatesser.

För många människor är att resa, bo på hotell, turista, äta gott, gå på restaurang, bjuda på fina bakverk, saker som representerar mycket av det goda i livet. Något väldigt positivt laddat. Nu har du chansen att skaffa dig en utbildning inom just de här områdena. Turism Turismen är en av de branscher som växer mest i hela världen. Vi lär dig allt om grunderna inom Turismen, om det viktiga med service och bemötande, de vanligaste bokningsprogrammen och mycket, mycket mer.

Hotell Vi har lång erfarenhet av att utbilda elever inom Hotell och här får du lära dig både språk, företagsekonomi, servering, konferens och reception. Våra lärare har alla gedigen erfarenhet från hotell, flyg, restaurang och resebranschen. Restaurang, servering och delikatesser/ Bageri och konditori Mest berömda är vi kanske för vår fina kock och Restaurangutbildning. Här får du lära dig allt från husmanskost till gourmetmatlagning och servering.

Här finns jobben Restaurangbranschen är i stort behov av personal och det finns gott om jobb att söka direkt efter avslutad utbildning. Många elever får jobb genom sina praktikplatser. Det finns en mängd yrken inom våra branscher och dina utvecklingsmöjligheter är stora. Kanske ända till Hotelldirektör eller TV-kock? Internationellt På alla programmen har du förstås möjlighet till utlandspraktik. Våra branscher hör ju till världens mest internationella!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 240.indd 1

2012-09-10 11.00

ORGANISATÖREN

KREATÖREN KARRIÄRISTEN

Stockholms Hotell och Restaurangskola

Arenavägen 60 121 05 Johanneshov Tel: 08-600 63 35 info.hog@stockholm.se www.hog.edu.stockholm.se

gymnasieguiden.se/240

DEB

FIX

GymnasieGuiden 2013

99

2012-09-07 16.57


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

International IT College of Sweden Stockholm & Göteborg

Den lilla skolan med de stora möjligheterna I korthet: - Hög utbildningskvalitet - Kvalificerade och omtyckta lärare - Individanpassade studier - Nära samarbete med näringsliv och högskolor - Tvåspråkighet - svenska och engelska - IT-inriktat - Regelbunden idrott på ett flertal idrottsanläggningar - Sveriges första diplomerade skolidrottsförening • ESTET (ESEST)

• SAMHÄLL (SAMED) • NATUR (NANAT) • TEKNIK (TEINF)

• EKONOMI (EKEKO)

ORGANISATÖREN

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET

info@initcollege.com www.initcollege.org

International IT College of Sweden är en liten skola med vackert belägna lokaler i Stockholm och Göteborg. Lokalerna är ljusa, moderna och det är nära till kommunikationer och grönområden. Hos oss kan du välja mellan de fem högskoleförberedande programmen ekonomi, estet/media, natur, samhäll och teknik. Vill du få ett försprång ut i världen? Du som är ambitiös kan läsa engelska upp till en mycket hög nivå. I de högre kurserna kan du certifiera dig i de engelska språket med Cambridge examina (upp till CPE eller IELTS 8). Det ger dig den språkbehörighet som behövs för att plugga vidare på universitet och högskolor i exempelvis USA och England.

Skolan har ett nära samarbete med Kensington Academy of English i London. Dit åker skolans elever på intensivkurs i engelska. Syftet är att lära sig mer om det engelska språket, samhället och kulturlivet - vilket görs bäst på plats. Utöver studierna ingår en mängd sociala aktiviteter under besöket i London. Resan är avgiftsfri för eleverna då skolan står för kostnaderna.

samarbete med näringsliv och högskolor. Vi erbjuder ett brett utbud av moderna språk, lunch ute på restaurang och idrott på ett flertal idrottsanläggningar eftersom det är viktigt med regelbunden motion och bra mat. Skolan har bland annat ett aktivt elevråd, en skolidrottsförening och en LAN-förening som ordnar återkommande aktiviteter.

Rolig och stimulerande utbildning För att det ska vara lätt att lära måste det vara roligt och omväxlande. Självklart får du genom skolan tillgång till din egna moderna skoldator. Under din gymnasietid kommer du att arbeta i projekt som sträcker sig över flera ämnen och har koppling till verkligheten eftersom skolan har nära

Vad passar dig? Hos oss kan du påverka din egen utbildning. Vi vill att du ska kunna läsa det du är mest intresserad av. Därför har vi ett stort antal valbara kurser. Du kan också läsa utökat program, upp till 2700 p för att öka dina kunskaper. Vad passar dig? Läs mer om skolan och våra program på vår hemsida.

16.indd

International IT College of Sweden Hälsobrunnsgatan 6 102 28 Stockholm Tel: 08-704 22 15

gymnasieguiden.se/3712 International IT College of Sweden Elof Lindälvs gata 13 402 28 Göteborg Tel: 031-15 76 50

gymnasieguiden.se/4674

100

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

280.indd 3712_vänster.indd 1

2012-09-03 19.16


9.16

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Farsta Gymnasium Farsta, Stockholms län

Vi investerar i din framtid

KARRIÄRISTEN Farsta gymnasium är en av Stockholm stads egna gymnasieskolor. Det innebär att vi ingår i en gymnasieorganisation med de utan konkurrens största resurserna och mesta erfarenheterna av gymnasieutbildning.

NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Vi är även ett idrottsgymnasium för dig som vill kombinera en elitsatsning på din idrott med en satsning på dina gymnasiestudier. Våra idrottsutbildningar är kvalitetssäkrade av respektive nationellt idrottsförbund och beslutade av Skolverket. Här finns följande nationellt godkända idrottsutbildningar; basket, fotboll, golf, handboll, innebandy och orientering. Från och med läsåret 13/14 erbjuder vi även klättring och simning. På Farsta gymnasium vet vi att våra elever är olika. Hos oss möts elever med olika bakgrund, behov och studieförutsättningar för att lära och utvecklas tillsammans. Vi vill ge varje enskild elev det stöd just hon eller han behöver för att klara sina studier och nå sina mål. Farsta gymnasium ger varje elev chansen att utveckla sina olika förmågor.

Farsta Gymnasium

Tel: 08-508 329 00 info.farstagymnasium.faa@ stockholm.se www.farstagymnasium.se

gymnasieguiden.se/16

Läs mer om oss och alla våra program på farstagymnasium.se

16.indd 1

Sjödalsgymnasiet Huddinge, Stockholms län

2012-09-03 17.47

Vi bryr oss om dig

Väljer du en teoretisk utbildning får du hög kvalitet! Vi var först i landet med beteendevetenskapsinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet och det har vi förvaltat och utvecklat väl. Väljer du istället att läsa Naturvetenskap kommer du att få arbeta i ett labb på universitetsnivå. Ekonomiprogrammet erbjuder en fantastisk ingång till entreprenörskap genom att våra UF-företag år efter år lyckas väldigt bra, både regionalt och nationellt.

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

Väljer du någon av våra praktiska utbildningar blir du garanterat eftertraktad i arbetslivet. Företagen som erbjuder praktikplatser vet att från Sjödalsgymnasiet kommer duktiga elever. Även i praktiska sammanhang utmärker sig skolans elever på tävlingar, som frisör-SM, där vi ofta når fina medaljplatser. Medaljer brukar också våra duktiga friidrottselever kamma hem på löpande band. Kombinera dina studier på ett teoretiskt program (undantag – Ekonomiprogrammet) med en elitsatsning i friidrott och du kan nå hur långt som helst! Vill du gå i en trevlig, stor skola, med ambitiösa och pluggsugna elever, belägen mitt i Huddinge centrum? En skola där eleverna tillsammans med duktiga och engagerade lärare ser till att alla kan nå bästa resultat, genom gemenskap och glädje men också genom hårt arbete och höga krav? Då är Sjödalsgymnasiet ett bra val!

Besök oss på Öppet hus 26 januari 2013, informationskvällarna 6 december 2012 och 16 april 2013, eller kom som elev för en dag! Mer information hittar du på skolans hemsida.

Tel: 08-535 370 00 sjodalsgymnasiet@huddinge.se www.sjodalsgymnasiet.se facebook.com/sjodalsgymnasiet

gymnasieguiden.se/280

Välkommen till Sjödalsgymnasiet – den goda mötesplatsen!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 280.indd 1

Sjödalsgymnasiet

GymnasieGuiden 2013

101

2012-09-03 17.59


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

ÖPPET H US Sa mtliga sk olor

28/11

kl 16-19

Framtidens möjligheter finns på FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA – Haninge VÅRA UTBILDNINGAR 2013: FREDRIK

FREDRIKA

– – – – – –

– – – – – – –

Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Industritekniska programmet Gymnasial lärlingsutbildning Introduktionsprogram

Barn- och fritidsprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Introduktionsprogram

RIKSÄPPLET – – – – –

Ekonomiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogram Gymnasiesärskola

IDROTTSUTBILDNINGAR Riksidrottsgymnasium – karate Nationella idrottsutbildningar – basket – boxning – fotboll – golf – innebandy – konståkning – orientering – simning

Fördjupad information hittar du på Fredrika Bremergymnasiernas hemsida:

www.fredrika.se 102

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Stockholm

Huddinge

HANIN

GE

Tyresö

Nynäshamn

VÅRA SKOLOR: Fredrika Dalarövägen 64 136 81 Haninge 08-606 77 77 fredrikabremer@haninge.se

Fredrik Dalarövägen 33 136 81 Haninge 08-606 76 20 info@fredrikgymnasiet.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

Riksäpplet Marinens väg 30 136 81 Haninge 08-606 76 28 riksapplet@edu.haninge.se GymnasieGuiden 2013

103


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge, Stockholms län

Plugga nära – upplev världen! ORGANISATÖREN

Högskoleförberedande program Fria gymnasieskolan i Haninge har specialiserat sig på högskoleförberedande program. De ger en bred, allmänbildande utbildning och gör dig mycket väl förberedd för studier efter gymnasiet.

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Ekonomiprogrammet - inriktning Ekonomi På ekonomiprogrammet har du möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom. Det ger ekonomiutbildningen en helhet som både är studieförberedande (antagningsbar) och verklighetsförankrad (anställningsbar.) Du läser många kurser inom företagsekonomi och en viktig del i utbildningen är att tillsammans med några andra i klassen driva ett alldeles eget, riktigt, företag. Det sker i samarbete med organisationen Ung Företagsamhet som sedan många år tillbaka verkar för att införa företagssamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Fria Haninges elevföretag deltar varje år i UF-mässan i Älvsjö och har där vunnit många fi na priser i de olika tävlingsklasserna.

MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

FRIA GYMNASIESKOLAN i Haninge är

en av de äldsta fristående gymnasieskolorna i landet. Skolan kännetecknas av stabil organisation och ekonomi, hög nivå på kunskaperna hos lärare och elever samt goda resultat både när det handlar om trivsel och betyg. Enligt Haninge kommuns skolplansenkät har vi bäst resultat gällande trivsel, trygghet och förhållandet elev/lärare.

Fria gymnasieskolan i Haninge Tel: 08-741 33 20 info@friagymnasieskolan.se www.friagymnasieskolan.se

gymnasieguiden.se/283

104

Engagerade lärare Lärarkåren på skolan är mycket stabil och erfaren med en blandad ålderssammansättning. Alla är behöriga lärare och har goda ämneskunskaper. All personal är medlemmar i den ekonomiska föreningen som äger skolan och har därmed ett stort engagemang och ansvarstagande för att skapa en bra utbildning. Studiemotiverade elever Ett gemensamt drag hos våra elever är att de tar sin utbildning på allvar och med lärarnas hjälp strävar efter att lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar.

GymnasieGuiden 2013

Upplev världen! Språkresor Under många år har Frias elever åkt på olika språkresor eller språkutbyten med andra skolor utomlands. Våra resor har bl a gått till Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland Omväxlande och lärorikt Under dina tre år på Fria får du prova på många olika sätt att plugga. Under läsåret varierar vi den schemalagda undervisningen med veckor där vi lägger fokus på programmets huvudämne men också på något ämnesövergripande tema - exempelvis massmedias roll, ditt framtida yrke och utbildning eller globalisering med utvecklingsfrågor och internationell handel. Under dessa veckor får du en bra helhetsbild av ämnet eftersom flera ämnen samarbetar. På köpet tränas du också att under seriös handledning arbeta i grupp mot ett gemensamt mål.

Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktningarna Samhällskunskap och Beteendevetenskap Programmet ger dig en bred och användbar allmänbildning, en utmärkt bas för framtida universitetsstudier inom flera områden. Här studerar du ämnen som samhällskunskap, historia, geografi, filosofi och religion. På beteendevetenskapliga inriktningen studerar du även hur människan fungerar i olika sammanhang och läser kurser som Ledarskap & Organisation, Kommunikation och Psykologi. Båda inriktningarna har en tydlig internationell profil.

4959.ind

Naturvetenskapsprogrammet I många år har våra elever efterfrågat Naturvetenskapsprogrammet! Många har efter gymnasiet kompletterat med naturvetenskapligt basår, men nu finns det äntligen möjlighet att studera Natur med naturvetenskapsinriktning hos oss redan från ettan.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

4320.ind 283_vänster.indd 1

2012-09-02 20.12


0.12

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Elektrikergymnasiet Hägersten, Stockholms län

Hos oss får du en gedigen elektrikerutbildning FIXAREN

Vi följer ett nationellt program (EE) med inriktningen elteknik. Hela vårt kursupplägg bygger på att du skall bli en så duktig elektriker som möjligt. En bra grund Under de två första åren kommer du att lära dig så mycket att du verkligen kan utvecklas under praktiken det sista året.

År 1 kommer du läsa många yrkeskurser (el-ämnen) med en hel del praktiska övningar inne på skolan. Vi vet att man efter nio år i grundskolan kan vara lite trött på pluggande och att man då ser fram emot något nytt. År 2 fortsätter du att läsa yrkesämnen med praktiska övningar samtidigt som du läser svenska och andra gymnasiegemensamma ämnen.

År 3 börjar du din praktik (APL) på ett elföretag 15-20 veckor. Du får även möjlighet att läsa in svenska och engelska för din högskolebehörighet. – Om du vet vad du vill – Om du vill bli elektriker – Om du vill gå i en liten skola, 150 elever: Titta in på vår hemsida och kom gärna ut på ett besök. Gör sedan ett klokt val i vår!

Elektrikergymnasiet

Radiusbacken 9 126 29 Hägersten Tel: 08-447 46 50 info@elektrikergymnasiet.se www.elektrikergymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4959

Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB Kista, Stockholms län

4959.indd 1

2012-06-11 10.14

Garanterat jobb i expansiv bransch

Unik utbildning med jobbgaranti Säkerhetsgymnasiet erbjuder en särskild variant av el- och energiprogrammet med inriktning mot bevakning och säkerhet. Säkerhetsgymnasiet ägs av BYA vilket är en ideell förening där bevakningsföretag och Svenska Transportarbetare förbundet samverkar kring utbildningsfrågor. Skolan drivs inte i vinstintresse utan syftar till att stärka kompetensen

i bevakningsbranschen. Säkerhetsgymnasiet ger dig garanterat jobb i en expansiv och spännande bransch samt möjlighet att komplettera för högskolebehörighet under din studietid. Via det nära samarbetet med bevakningsbranschen får du en aktuell och relevant utbildning med många praktiska inslag och verklighetsanknutna examinationer. Under utbildningen läser du ämnen såsom bevakning och säkerhet, människans säkerhet, service och bemötande, larm- övervaknings- och säkerhetssystem samt el- och teknikämnen vid sidan av de gymnasiegemensamma ämnena.

Framtidsmöjligheter Säkerhetsgymnasiet öppnar dörrar! Genom praktik och den nära kontakten med bevakningsbranschen skapas möjligheter, och det breda urvalet av arbetsuppgifter i branschen gör att det finns något som passar alla. Klarar du utbildningen har du garanterat jobb via Säkerhetsgymnasiets jobbgaranti! Säkerhetsbranschen i sin helhet växer varje år. Karriärvägarna är obegränsade. Genom att läsa ett utökat program har du möjligheten att studera vidare efter gymnasiet. Alla elever som uppnår högskolebehörighet vid examenstillfället tilldelas ett stipendium från bevakningsbranschen. När du går ut Säkerhetsgymnasiet efter tre år, med godkända betyg och yrkesutbildningar som väktare, flygplatskontrollant och skyddsvakt, så ligger ett jobb i säkerhetsbranschen och väntar på dig om du vill ha det. Svårare än så är det inte.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 4320.indd 1

FIXAREN MEDMÄNNISKAN

Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB Isafjordsgatan 30 B 164 40 Kista

Tel: 08-703 08 80 info@sakerhetsgymnasiet.se www.sakerhetsgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4320

GymnasieGuiden 2013

105

2012-06-18 10.56


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Värmdö gymnasium Stockholm, Stockholms län

– vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Verksamheten präglas av variation, delaktighet och trivsel.

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET MEDMÄNNISKAN

Kunskaper, varierat arbetssätt och personlig utveckling Vår undervisning fokuserar på kunskap. Traditionella lektioner varvas med föreläsningar, rollspel, grupparbete, studiebesök, distansarbete med mera – varierad pedagogik ger bäst resultat. En dag i veckan är flexibel, lärare och elever bestämmer tillsammans vilket ämne som skall läsas och vad som skall göras. Våra elever kommer från hela Storstockholm - samverkansavtalet gör att alla tas emot på samma villkor. Det innebär att du hos oss får många nya vänner med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Skolans elevkår är aktiv och arbetar för att dina tre år med oss ska bli roliga med många sociala aktiviteter som ökar gemenskapen.

Tel: 08-505 551 00 kansliet@vgy.se www.vgy.se

gymnasieguiden.se/275

106

Teknikprogrammet med inriktningen Informations och medieteknik förbereder för vidare studier genom en bra grund i teknik, programmering och matematik. Inriktningen ger en fördjupning inom webutveckling.

Ekonomiprogrammet har två inriktningar: Ekonomi och Juridik. Båda utbildningarna ger dig grundkunskaper som efterfrågas inom alla företag och organisationer. På Estetiska programmet musik arbetar du konstnärligt samtidigt som du förbereder dig för fortsatta studier. Förutom sång och spel, får du lära dig musikproduktion, ljudteknik, arrangemang och komposition.

Värmdö gymnasium har 40 matsalar Våra elever får ett matkort som gäller på olika restauranger på Söder och vid Gullmarsplan med omnejd. Lunchen är viktig och du ska själv kunna välja vad du vill äta och var.

Naturvetenskapsprogrammet: Inriktningen Naturvetenskap har profiler med fördjupning inom forskning och journalistik,

Värmdö gymnasium är skolan där eleverna trivs.

GymnasieGuiden 2013

284.indd

Samhällsvetenskapsprogrammet: Inriktningen Beteendevetenskap vänder sig till dig som är intresserad av medmänskliga frågor, vill arbeta undersökande och lära dig mer om hur människor beter sig och varför. Inriktning Samhällsvetenskap ger dig en djupare inblick i de globala framtidsfrågorna liksom i hur samhället fungerar och kan förändras. Inriktningen Samhällsvetenskap/profil kultur är för dig som är kulturintresserad och tycker om film, konst, arkitektur, litteratur och teater.

Distansundervisning Vi har Skolverkets uppdrag att bedriva distansutbildning för svenska gymnasieelever i utlandet, och erbjuder Ekonomi-, Humanistiska-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen, liksom enstaka kurser.

Våra program

Värmdö gymnasium

idrott, hälsa och ledarskap samt naturvetenskap. Naturvetenskap och samhälle är en inriktning där globala miljöfrågor, ekonomi och politik står i fokus.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

7317.ind 275_vänster.indd 1

2012-09-02 20.08


0.08

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Upplands-Brogymnasiet Kungsängen, Stockholms län

Närmare än du tror!

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN FIXAREN

VI PÅ UBG VILL GÖRA DET ENKELT för

dig som elev. Hos oss finns nio smarta vägar mot framtiden. BA - Bygg- och anläggningsprogrammet EK - Ekonomiprogrammet ES - Estetiska programmet FT - Fordons- och transportprogrammet HA - Handels- och administrationsprogrammet NA - Naturvetenskapsprogrammet

RL - Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA - Samhällsvetenskapsprogrammet TE - Teknikprogrammet

Välkommen till UBG!

Upplands-Brogymnasiet

Kontakta oss för mer information om våra fördjupningar inom foto, golf, musik och idrott.

Tel: 08-581 690 00 magnus.odung@upplands-bro.se www.upplands-brogymnasiet.se

gymnasieguiden.se/284

För en trygg gymnasietid erbjuder vi självklart en fullt utbyggd elevvård, studiestöd, studievägledning samt ett stort och välutrustat bibliotek.

Stillerska Filmgymnasiet Lidingö, Stockholms län

284.indd 1

2012-08-23 11.55

Professionell filmskola - med högskolebehörighet!

KREATÖREN DEBATTÖREN DATASNILLET

DRÖMMER DU OM EN FRAMTID SOM MANUSFÖRFATTARE, FILMFOTOGRAF, REGISSÖR, REDIGERARE, LJUDTEKNIKER

ELLER SCENOGRAF?

Nu har du chansen till en unik utbildning! Hos oss får du en professionell grundutbildning inom film, samtidigt som du får en bred högskolebehörighet. Du får lära dig att producera reklam-, dokumentäroch spelfilm samt musik- och konstvideos.

• • • • •

Agavägen, hus 104 181 39 Lidingö Tel: 073-440 25 77 anette.lorenzen@stillerska.se www.stillerska.se

gymnasieguiden.se/7317

”Våra ambitiösa elever i åk.3 lyckades få med Sven Wollter i en av huvudrollerna till sin fina slutfilm Samlaren”

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 7317.indd 1

Stillerska Filmgymnasiet

professionell filmutrustning yrkesverksamma lärare skarpa uppdrag bred högskolebehörighet stor gemenskap

GymnasieGuiden 2013

107

2012-06-18 12.49


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

HTS-gymnasiet Järfälla, Stockholms län ORGANISATÖREN

Handel-Tjänster-Service

Vi erbjuder utbildning inom följande områden: • Barn och fritid • Handel och administration • Hantverk - Frisör • Hotell och turism • Restaurang och livsmedel

KREATÖREN MEDMÄNNISKAN

För aktuell information om våra program se vår webbplats: www.htsgymnasiet.se.

YRKESGYMNASIET SOM LEDER TILL

HTS-gymnasiet

Mjölnarvägen 6 Jakobsberg Tel: 08-580 282 62 anita.forsberg@jarfalla.se www.htsgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4565

ARBETE!

18 minuter med pendeln från T-centralen till natursköna Järfälla kommun. Öppet Hus 29/11 och 31/1 2013 kl. 17.00 - 19.30 7/5 2013 kl. 18.00 - 19.30

Vill du: • Kunna börja arbeta direkt efter gymnasiet? • Få en modern utbildning med mycket praktik? • Gå i en liten mysig skola där eleverna trivs och känner sig trygga? • Vistas i nyrenoverade, specialanpassade lokaler? • Påverka dina studier? • Driva ditt eget företag?

Yrkesutbildningar med kvalitet och omsorg om elever i en stimulerande studiemiljö! DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN PÅ BESÖK, SÅ RING OCH BOKA TID!

NT-Gymnasiet Järfälla, Stockholms län

4565_vänster.indd 1

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

KREATÖREN

2012-09-05 16.59

4024.ind

VETENSKAPAREN

DATASNILLET

NT-Gymnasiet

Mälarvägen 2 177 42 Järfälla Tel: 08-580 284 35Kontakt: Gunilla Carlsson, Rektor gunilla.carlsson@jarfalla.se www.ntgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/52

108

52_vänster.indd 1

Våra utbildningar Hos oss kan du som är intresserad av naturvetenskap och teknik välja en inriktning som passar just dig. Dessutom erbjuder vi många individuella kurser som till exempel Programmering, Webbdesign, Marknadsföring, Latin eller Dans. Här får du en utbildning med bred behörighet - 95% av våra elever går ut med allmän högskolebehörighet tillsammans med erfarna och behöriga

GymnasieGuiden 2013

gymnasielärare och motiverade och duktiga klasskamrater. Vi har nyrenoverade och ljusa lokaler, med gott om laborationssalar och datorer. Varför välja NT? Du är ambitiös och vi kan hjälpa dig att nå dina mål. Du är kreativ och här kan du få utlopp för detta. Du är nyfiken och vi kommer att göra vårt bästa för att du ska fortsätta vara det.

Vi erbjuder inriktningarna Naturvetenskap (NA), Naturvetenskap och samhälle (NA), Arkitektur och design (TE), Interaktiv design (TE) Robot (TE). Kom på vårt öppna hus! Vi ses i höst!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-08-16 18.00

4025.ind


6.59

8.00

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

YTC – Yrkestekniskt Centrum Järfälla, Stockholms län

Vi utbildar framtidens hantverkare!

DATASNILLET FIXAREN

Intresserad av teknik? Hos oss har du möjlighet att utveckla ditt intresse för teknik, både praktiskt och teoretiskt. Du kan utbilda dig till elektriker, datortekniker, VVS-installatör eller byggare.

Små klasser Vi har aldrig fler än 20 elever i varje klass, både av säkerhetsskäl och pedagogiska skäl. Vi tror att eleverna lär sig mer när grupperna är begränsade och att varje elev blir sedd.

Engagerade lärare Våra lärare har en tydlig målsättning: att hjälpa och stötta eleverna under gymnasietiden samtidigt som de är målinriktade och ger eleverna ”verktyg” för att klara ett föränderligt yrkesliv.

Framtidens hantverkare Du lär dig att använda ny teknik, att utnyttja datorer i alla möjliga sammanhang: ritningar, mätning, konstruktioner, programmerbara styrsystem (för elförsörjning, larm etc).

Praktik och kontakt med arbetslivet Du får 15 veckors praktik och inom byggprogrammet hela 34 veckor under år 2 och 3. Skolan har yrkesråd med resp. bransch och god kontakt med företag i hela Stockholmsregionen. Elevstöd Har du svårt i något ämne kan du få hjälp av någon av våra två specialpedagoger som samarbetar med alla lärare när elev behöver stöd och hjälp. Vi har även väl utbyggd läxhjälp.

Yrkestekniskt centrum, YTC Tel: 08-580 283 72 margit.anderen@jarfalla.se www.ytc.se

gymnasieguiden.se/4024

Samgymnasiet Järfälla, Stockholms län

4024.indd 1

2012-05-24 10.57

Vi tar hand om oss!

KREATÖREN DEBATTÖREN MEDMÄNNISKAN

Hög nivå Hos oss får du behörighet till högre studier oavsett om du väljer Ekonomiskt, Samhällsvetenskapligt eller Estetiskt program. Vi är ett utåtriktat gymnasium, som ofta samarbetar med företag, högskolor och skolor i andra länder. Vi erbjuder dig många kurser; språk (t.ex. japanska), olika mattenivåer, dans, foto, teater m.fl.

Våra uppskattade lärare är behöriga och kunniga så du får undervisning av hög kvalitet. Vi vill att du ska förverkliga dina framtidsplaner! Kultur är viktigt Esteterna hittar du i ett eget splitternytt kulturcentrum, där både elever och lärare gärna stannar långt efter skoltid. Vi har ett stort, välbesökt skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Vi tar hand om oss Våra lokaler är fräscha och trivsamma. På gångavstånd finns uppvärmd konstgräsplan, fullstor sporthall, gym och simhall. Vi har egen skolsköterska och kurator. Här är det lätt att träffa nya vänner och du möter ofta lärare och rektor i matsalen eller i caféet. Det är högt i tak och bra stämning! Hos oss får du vara den du är - och blir uppskattad för det!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 4025.indd 1

Samgymnasiet Järfälla Gymnasieskolor

Mälarvägen 2 177 42 Järfälla Tel: 08-580 283 01 Kontakt: magdalena.qvarsell@jarfalla.se www.samgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4025

GymnasieGuiden 2013

FIX

109

2012-06-12 16.11


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

NYA Hersby gymnasium Lidingö, Stockholms län

Kvalitet

ORGANISATÖREN

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN FRISKUSEN

HERSBY GYMNASIUM ligger på Lidingö,

omgivet av grönområden och villabebyggelse, sex kilometer från Stockholms city. Hersby gymnasium är en gymnasieskola med plats för drygt 900 gymnasister. Vi är en skola för dig med höga ambitioner som söker god kvalitet. Studieresultaten är bland de bästa i landet.

Tre nationella program Från och med nästa läsår utökas skolans utbud av utbildningar till tre studieförberedande nationella program: naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet med samtliga inriktningar samt samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhälle och beteende.

Hersby gymnasium

Tel: 08-731 39 35 hersby.gymnasium@lidingo.se www.lidingo.se/hersby www.facebook.com/hersby

gymnasieguiden.se/22

Hög kvalitet och stor valfrihet Stor vikt läggs vid utvecklingsarbete och internationella kontakter. Vi samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Det stora utbudet av språk, valbara kurser och programfördjupningar kompletteras ytterligare nästa läsår. De språk som erbjuds är franska, italienska, mandarin, ryska, spanska och tyska. Internationellt samarbete Hersbys utbildningar har en internationell profil med delar av kurser för-

110

GymnasieGuiden 2013

lagda till främmande länder som England, Etiopien, Frankrike, Indien, Irland, Kina, Spanien, Sydafrika, Tyskland och USA. Vi deltar också i olika EU-projekt som exempelvis Europeiska ungdomsparlamentet och har elevutbyten med flera länder inom EU. Elevinflytande Hos oss får du möjlighet att utveckla din kreativitet, initiativförmåga och ditt eget ansvarstagande. Elevernas inflytande över undervisningen är viktig för verksamheten – därför är det också viktigt att du som elev är med och planerar din utbildning. Du har även goda möjligheter att påverka skolarbetet genom elevråd, miljöråd och idrottsråd. Gemenskap och trygghet Alla elever ska i sina studier hos oss möta öppenhet och tolerans. Hersby erbjuder en lugn, trygg och trivsam miljö. Vi har självklart nolltolerans när det gäller mobbning. Studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator finns på skolan varje dag. Idrott Idrottsämnet har sedan många år en stark ställning på skolan. Hersby erbjuder utökad tid i idrott så att alla elever har idrott två gånger i veckan under samtliga tre gymnasieår. Dessutom finns frivilliga valbara idrotts-

kurser samt mångkampstävlingarna Tors Fiske och Frejakampen med brett deltagande av både pojkar och flickor. Vi har även en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i friidrott. Skolan har ett utvecklat samarbete med IFK Lidingö i fotboll och Lidingö Vikings ishockey. Inte att förglömma: Amerikansk fotboll är ett mycket stort fritidsintresse bland eleverna.

4744.ind

Musik och Bild Hersby har musik- och bildundervisning av hög klass som lockar många elever. Det finns valbara musikkurser redan från årskurs 1. Skolans musikliv är outstanding! IT Hersby gymnasium är uppdaterat inom IT. Alla elever har en ”egen” dator. Lärplattform liksom andra IT-verktyg används numera rutinmässigt i undervisningen. Samarbete med näringslivet Skolan har ett långvarigt samarbete med det lokala näringslivet. Vi har ofta gästföreläsare och gör många studiebesök. På ekonomiprogrammet får du som elev coachning från företag när du själv startar företag. Du har också möjlighet att bli diplomerad företagsekonom hos oss.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5287.ind 22_helsida_vänster.indd 1

2012-09-07 14.25


4.25

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

DesignGymnasiet Nacka, Stockholms län

Få utlopp för din kreativitet!

Med helheten i fokus Vi jobbar med hela designprocessen, från idé till färdig produkt. Du lär dig att undersöka och analysera i förväg, att planera produktionen, ta fram prototyper och slutligen producera och marknadsföra produkten. Centralt på skolan är design för funktionalitet, ergonomi och hållbar utveckling med hänsyn till miljön och omvärlden.

Vet du vad du vill kan vi ta dig dit! Designgymnasiet är en av Sveriges bästa designskolor på gymnasienivå. På skolan har vi alla olika bakgrund, men gemensamt för oss är nyfikenhet, kreativitet och ett brinnande intresse för design.

Gemensamma intressen ger driv! Här omges du av andra elever med liknande intressen och lärare med stor erfarenhet från designbranschen som också fungerar som mentorer genom hela din utbildning.

Hur vi arbetar Som elev hos oss ingår du i en grupp av människor som på ett nyfiket och kreativt sätt följer och förverkligar sina drömmar. Skolans erfarna och kunniga lärare hjälper dig kunskapsmässigt och i mentorsrollen, men även dina klasskamrater bidrar till en stor del av din utveckling. Ni jobbar ofta ihop i projekt och grupparbeten där ni tillsammans utvecklas och lyfter varandra.

KREATÖREN FIXAREN

DesignGymnasiet

Tel: 08-553 663 50 mikael.bonde@jbgymnasiet.se www.designgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4744

Nacka Enskilda Gymnasium Nacka Strand, Stockholms län

4744.indd 1

2012-08-15 14.49

Bra utbildning och mycket idrott!

tydligt ledarskap skapar Nacka Enskilda Gymnasium en trygg och god studiemiljö för dig.

NACKA ENSKILDA GYMNASIUM erbjuder en unik möjlighet

Idrott på Nacka Enskilda Gymnasium Om du väljer idrott följer skolans professionella och utbildade tränare dig genom hela din gymnasieutbildning. Du får alltid den senaste kunskapen inom din idrott. Du får minst fyra timmar träning per vecka. Vi erbjuder innebandy (DM brons), ishockey (DM guld), fotboll (DM silver), ridning samt vårt nya profil Fitness & Hälsa, där du tränar mycket på gym eller ute i naturen. Alla våra tränare är licensierade. Se gärna hemsidan för mer information kring vår idrott!

att kombinera studier och idrott och prestera högt inom båda områdena. Du får bästa möjliga förutsättningarna att nå dina mål! Skolan är liten med god stämning och vänligt klimat. Vi toppar kommunens årliga Pilen-undersökning i de flesta frågorna. Hos oss känner elever gemenskap och trygghet samt blir mer engagerade och motiverade.

Laptop, matkort och karriärvägledning Alla Nacka Enskildas elever får en egen laptop av modernaste typ redan i årskurs 1. Genom hela din gymnasietid följer studievägledare med och hjälper dig professionellt med din karriärplanering. Med det uppskattade matkortet kan du äta på restaurang varje skoldag.

Nära samarbete mellan lärare och elev På Nacka Enskilda Gymnasium arbetar lärarna nära eleverna. Hos oss utvecklas eleverna till ansvarsfulla och ambitiösa individer. Skolan bedriver traditionell undervisning med erfarna och behöriga lärare. Lokalerna är öppna och ljusa och gör det lätt för elever och lärare att jobba nära varandra. Genom effektiv schemaläggning, hög vuxennärvaro och

Ta del av dina resultat Via skolans egna dokumentationssystem Schooler ser du din studieplan och dina aktuella resultat. Vid varje månadsslut sker en studielägesrapportering inom alla kurser, så att du vet var du står i dina ämnen. Vi hjälper dig att planera studierna och din framtida karriär! Hos oss trivs eleverna. Bli en av dem!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 5287.indd 1

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN FRISKUSEN

Nacka Enskilda Gymnasium Cylindervägen 4 131 26 Nacka Strand Tel: 08-601 14 50 www.nackaenskilda.se

gymnasieguiden.se/5287

GymnasieGuiden 2013

111

2012-09-05 11.17


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Waldorf Märsta, Spånga, Järna & Norrköping

Waldorfpedagogiken - en utbildning för hela människan

KREATÖREN VETENSKAPAREN

PROGRAM

Estetiska programmet/waldorf ger dig en bredd av estetiska uttrycksmöjligheter i kombination med naturvetenskapliga och teorétiska studier. För dig som vill: • utveckla dig i olika konstnärliga uttryck • tänka kreativt • få möjlighet att kombinera naturvetenskapliga och övriga teoretiska ämnen med en bredd av estetiska uttryck.

Josefinaskolan

Rävsta Gård, 195 92 Märsta Tel: 08-592 522 76 post@josefinaskolan.nu www.josefinaskolan.nu

gymnasieguiden.se/4704

Örjanskolan

Nibble, 153 91 Järna Tel: 08-551 500 51 info@orjanskolan.se www.orjanskolan.se

UNIKT FÖR EN WALDORFSKOLA

gymnasieguiden.se/326

Ellen Key skolan

Duvbovägen 94, 163 08 Spånga Tel: 08-760 61 66 kansliet@eks.se www.eks.se

gymnasieguiden.se/303

• Waldorfskolan är en icke vinstdrivande friskola • Det konstnärliga genomsyrar alla ämnen. • Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom. • Undervisningen styrs inte enbart av färdiga läromedel utan också av lärarens berättande, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar. • Resor och praktik är en del av undervisningen • Även elevernas redovisningar sker på olika konstnärliga, skriftliga och muntliga sätt. • Nära kontakt med lärare i en trygg skolmiljö där du som elev får vara den du är och bli den du vill vara. • Ekologisk mat lagas naturligtvis i skolans kök.

JOSEFINASKOLAN – MÄRSTA

Rudolf Steiner

Spårgatan, 602 23 Norrköping Tel: 011-18 21 18 info@rudolfsteinergymnasiet.se www.rudolfsteinerskolan.se

gymnasieguiden.se/351

112

Skolan ligger lantligt mellan Märsta och Sigtuna. Undervisningen äger rum i vackra lokaler där kreativiteten får växa. Förutom ordinarie kursutbud ger vi dig även möjlighet att läsa utökade kurser, t.ex. moderna språk och högre kurser i matematik.

GymnasieGuiden 2013

ÖRJANSKOLAN – JÄRNA

Skolan ligger 5 mil söder om Stockholm, i YtterJärna bredvid Kulturhuset, som också används av skolan vid redovisningar, föreställningar och månadsfester.Vi har nära till havet och vacker natur. Vi erbjuder bra lokaler, trivsel och möjlighet till utökade kursval.

ELLEN KEY – SPÅNGA

Naturvetenskapsprogrammet/ waldorf ger dig en bred utbildning med en kombination av estetiska ämnen och fördjupning av naturvetenskapliga ämnen. För dig som vill: • få en naturvetenskaplig bred utbildning med plats för estetiska uttryck. • utveckla dina teoretiska färdigheter i en kreativ miljö Naturvetenskapsprogrammet/ waldorf natur ger dig full naturvetenskaplig behörighet i en kreativ miljö. För dig som vill: • få fullständig naturvetenskaplig behörighet • studera i en kreativ miljö • få möjlighet att utöka studierna med estetiska ämnen

Vi håller till i en vacker sekelskiftesbyggnad i Bromsten, Spånga. Här finns utmärkta möjligheter till allsidig utveckling och kunskap i mysiga lokaler. Som elev blir du sedd och coachad av engagerade lärare. Estetiskt och naturvetenskapligt program (full behörighet).

17.indd

RUDOLF STEINER – NORRKÖPING

Skolan ligger på en naturskön kulle och det är lätt att ta sig hit med både bil och buss. Vårt gymnasium har sina lokaler i en ombyggd lada som har en tillbyggd glasveranda där caféet finns. Vi erbjuder en vacker miljö och NaturSO- och Estet- salar.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5148.ind 4704_waldorf_vänster.indd 1

2012-09-06 15.42


5.42

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Nacka Gymnasium Nacka, Stockholms län

Ditt val för framtiden!

En skola där det hela tiden händer roliga och intressanta saker – det märker du så fort du sätter din fot på Nacka gymnasium. Vårt omfattande internationella kontaktnät tar dig med ut i världen på språkutbyte, EU-projekt och studieresor. På NA och SA Utland läser du en termin vid en engelsk gymnasieskola utan att förlänga din studietid. Internationella programmet – en lokal inriktning på SA satsar på språk, Europakunskap och Internationella projekt.

17.indd 1

Är du intresserad av IT kan du välja Teknikprogrammet – Informations- och medieteknik, Elprogrammet – Dator- och kommunikationsteknik eller Samhällsvetenskapsprogrammet – Medier, information och kommunikation. På Elprogrammet ges du möjlighet till CCNA-certifiering. Du får även stora möjligheter att förkovra dig inom IT genom vårt breda utbud av datakurser som individuellt val. Ett brett språkutbud förbereder dig för den internationella arenan. Du kan i flera språk erövra universitetspoäng och ta internationella språkcertifikat eller delta i internationella utbyten i Rom, Nice, Zaragoza eller Berlin. Andra specialiteter är t ex idrott på Nackas mest kompletta idrottsanläggning och skolan har en mycket aktiv idrottsförening. Är du estetiskt intresserad kan vi vårt Estetiska program med Bild och formgivning eller Musik/musikproduktion där du får tillgång till en professionell musikstudio. Många elever och föräldrar beskriver Nacka gymnasium som en ”riktig skola” där utbildningen står i centrum och där lärarna bryr sig om sina elever. Att skolan för åttonde året i rad har flest sökande i Stockholms län tycker vi visar på nöjda elever och 25 utbildningar av hög kvalité. Du kommer kanske snart själv att upptäcka den stora skolans möjligheter.

KREATÖREN VETENSKAPAREN

FIXAREN

Nacka Gymnasium

Tel: 08-718 81 00 ng.vagledning@nacka.se www.nackagymnasium.nacka.se

gymnasieguiden.se/17

Friluftsgymnasiet i Norrtälje Norrtälje, Stockholms län

2012-07-03 11.57

Kvalificerad turismutbildning

Jakt fiske och turism/ Skärgård och turism Efter genomgången utbildning är du auktoriserad jakt-, fiske- eller skärgårdsguide. Naturbruk och turism/Djur och turism Efter genomgången utbildning är du auktoriserad friluftsguide och småbrukare.

ORGANISATÖREN

NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Event, kultur, idrott och turism Efter genomgången utbildning är du trygg som projektledare inom kultur-, idrotts- och eventbranschen.

Friluftsgymnasiet i Norrtälje erbjuder ett brett utbud av kurser. På friluftsgymnasiet kan du få samma behörighet som om du läser på de studieförberedande programmen med skillnaden att här kombineras teoristudier med praktiska kurser. Våra utbildningar riktar sig såväl till den som vill ha en anställning inom områdena jakt, fiske, skärgård, event,

naturbruk, djur och turism såväl som till den som vill starta eget. Friluftsgymnasiet har fem inriktningar att välja på: - Jakt, fiske och turism - Skärgård och turism - Event, kultur, idrott och turism - Naturbruk och turism - Djur och turism

Framtid Arbetsmarknaden för de yrken vi utbildar för är under utveckling. Den småskaliga turismen som finns i vårt land kommer i framtiden vara i behov av välutbildad personal inom friluftsturism. Den ökande turistnäringen öppnar även upp möjlighet för den som vill öppna eget.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 5148.indd 1

Friluftsgymnasiet i Norrtälje Lilla Torget 761 30 Norrtälje Tel: 08-758 25 46 info@friluftsutbildning.se www.friluftsutbildning.se

gymnasieguiden.se/5148

GymnasieGuiden 2013

113

2012-08-17 15.34


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Rodengymnasiet Norrtälje, Stockholms län

Möjligheternas gymnasium!

RODENGYMNASIET I NORRTÄLJE ÄR ROSLAGENS STÖRSTA GYMNASIESKOLA, EN SKOLA MED GOD STÄMNING, GOTT RYKTE OCH BRETT UTBUD.

KREATÖREN

Rodengymnasiet erbjuder ett brett urval av nationella program. Vår målsättning är att utbildningarna ska ha ett relevant upplägg som svarar mot dina studiebehov. Det innebär kontakt med yrkeslivet, moderna programinriktningar eller ett studiesätt som förbereder för högre studier. Här är lärarna engagerade och fokuserar på kunskap i en omväxlande undervisning.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Du studerar i en lugn atmosfär och ett vänligt klimat där vi genom mentorskap arbetar för att du ska nå dina personliga utbildningsmål. Skolan har goda digitala studiemöjligheter i form av trådlös uppkoppling med snabb hastighet. Men även genom en uppgraderad satsning på datorer och programvara inför hösten 2012. Rodengymnasiet är i ständig utveckling och möjligheterna är många och begränsningarna få.

Rodengymnasiet Tel: 0176-710 00 info@roden.se www.roden.se

gymnasieguiden.se/330

Varmt välkommen till Rodengymnasiet

Min skola Norsborg och Östermalm, Stockholms län

330_vänster.indd 1

ORGANISATÖREN

2012-09-02 20.24

Små gymnasiesärskolor med nationellt naturbruksprogram

FIXAREN

Min Skola Östermalm

Min Skola Norsborg och Min Skola Östermalm är små, personaltäta gymnasiesärskolor med nationellt naturbruksprogram. Utbildningen pågår under fyra år och eleverna får lära sig om olika sätt att arbeta med djur. Eleverna gör löpande APL, arbetsplatsförlagd utbildning, i minst 25 veckor under fyra år.

gymnasieguiden.se/7326

Min Skola Norsborg (20 elevplatser) har drivits sedan 2000 och har inriktning på djur och djurhållning. Skolan är belägen i ett naturskönt område och har egna djur som används i den dagliga undervisningen.

NATURVÄNNEN Gyllenstiernsgatan 18, 115 26 Stockholm Rektor, Malin Bellander Tel: 08-400 289 50 malin.bellander@min-skola.se

1123.ind

Min Skola Östermalm (20 elevplatser) ligger centralt med närheten till Djurgårdens natur. Skolan startades under hösten 2009 och har inriktning på djur med hund/häst. På skolan har vi hundar som är en del av undervisningen. Min Skola Norsborg

Draget 10, 145 90 Norsborg Rektor, Maria Brauer Tel: 08-560 520 90 maria.brauer@min-skola.se

gymnasieguiden.se/4563

Att använda djur i pedagogiskt syfte har visat på många positiva vinster som vi använder oss av för att skapa positiva inlärningssituationer. Vi samarbetar bl.a. med Dogplanet, Ryttarstadions hunddagis, Östermalms Ridskola, 4H-gårdar, Kolmårdens djurpark. Besök oss även på: www.digitalagymnasiemassan.se. Varmt välkommen att kontakta oss!

114

4563_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-04 11.56

274.indd


0.24

1.56

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

S:t Botvids Gymnasium Botkyrka, Stockholms län

Letar du efter dina gränser?

och har internationell erfarenhet. Du kommer att få träna akrobatik, lindans, jonglering, luftakrobatik, dans mm. Du kommer också att få vara med om workshops i breakdance, street performance, regi samt clown.

Nycirkus, spetsutbildning med riksintag Bubblar du av kreativitet och nyfikenhet och dessutom tycker om att träna fysiskt? Då är den här utbildningen rätt för dig. Utbildningen sker i nära samarbete med Cirkus Cirkör, som är Nordens största nycirkuskompani . Cirkus Cirkör

ansvarar för alla cirkusämnen på utbildningen och all cirkusträning sker i Europas modernaste cirkushall. Träna som ett proffs med proffsen Här tränar du sida vid sida med Dansoch Cirkushögskolans elever samt professionella artister. Samtliga lärare är mycket välutbildade

Möt dig själv i din publik Målsättningen är att utveckla din kreativitet, konstnärliga skapande och samarbetsförmåga. Du får möjlighet att fokusera på något eller några av nycirkusens uttrycksområden. Du får även möjligheten att vara med i föreställningsarbete och få möta en publik. Våga testa dina gränser. Du vet aldrig när du behöver pressa dig. Hur ser framtiden ut? Estetiska programmet är studieförberedande och ger allmän behörighet till högskolor och universitet. Många av våra elever fortsätter sina konstnärliga studier, andra väljer helt andra banor. Att lära sig uttrycka sig med hela kroppen är bra för vilken väg du än väljer.

KREATÖREN KARRIÄRISTEN FRISKUSEN

S:t Botvids Gymnasium

Tel: 08-530 624 44 stb@edu.botkyrka.se www.stbotvidsgymnasium.se facebook.com/StBotvidsgymnasium

gymnasieguiden.se/1123

Rönninge Gymnasium Rönninge, Stockholms län

1123.indd 1

2012-05-30 14.24

Harmonisk och trivsam miljö Vi är ett litet gymnasium med ca 550 elever och 70 personal. Våra engagerade lärare finns alltid nära till hands vilket ger dig som elev stor möjlighet att bli sedd och att få stöd och hjälp. Vår skola är trivsam, ren och snygg. Att vi lyckas med detta handlar till stor del om närheten och respekten mellan elever och all personal på skolan.

KARRIÄRISTEN FIXAREN MEDMÄNNISKAN

Våra program Rönninge gymnasium erbjuder SA med inriktningarna Beteende, Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap, NA med Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle, TE med Informations- och medieteknik och Samhällsbyggande och miljö, BA med Husbyggnad och BF med Pedagogisk inriktning. Dessutom startar till hösten ett fjärde år kopplat till Teknikprogrammet och Byggteknik och ledarskap.

RÖNNINGE GYMNASIUM är belägen vid Rönninge pendeltågs-

station, 5 min från Tumba och 8 min från Södertälje hamn.

Blockschema Lektionerna läses i block vilket ger eleven möjlighet att koncentrera sig och fördjupa sig i några få ämnen i taget. Schemat blir på så sätt mindre splittrat och eleverna hinner varje dag avsluta det de påbörjat eller i alla fall komma en bra bit på väg.

Tel: 08-532 595 03 exp@gymnasiet.salem.se www.gymnasiet.salem.se

gymnasieguiden.se/274

BESÖK VÅRA ÖPPNA HUS 6 december och 6 maj från kl. 18

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 274.indd 1

Rönninge Gymnasium

GymnasieGuiden 2013

115

2012-06-29 16.36


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket Sigtuna, Stockholms län

Sverige, i Internationell Tappning

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA

LÄROVERKET, SSHL , ligger högt beläget

ORGANISATÖREN

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET FRISKUSEN

i Sigtuna med strålande utsikt över Mälaren. I denna unika miljö undervisar vi efter humanistiska ideal där vi ser till varje individs egenskaper och förutsättningar. Utbildningen präglas av helhetssyn, hög kvalitet och respekt för kunskap. Alla våra lärare är behöriga.

SSHL är en internatskola som vänder sig

både till utlandssvenska och ”hemmasvenska” elever som söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö. SSHL erbjuder Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, Ekonomi- och Humanistiska programmen med undervisning på svenska. För dig som föredrar att studera på

engelska finns IB Diploma Programme och engelskspråkigt Ekonomiprogram – The Business and Management Programme.Samtliga program ger tillträde till de flesta högskolor och universitet i världen. På SSHL får du en egen mentor, som du träffar för stöd och uppmuntran samt hjälp med frågor kring utbildningen. Vi erbjuder dessutom lärarledd läxläsningshjälp på fritiden. Vi finns på ett stort och naturskönt område invid Mälarens strand där skolbyggnader blandas med internaten och vår idrottsanläggning. Vi har också nära både till Stockholms kulturliv och Arlanda Flygplats.

Vi har en välutrustad sporthall för basket, innebandy, volley-boll och andra bollsporter. Utomhus finns anläggningar för beachvolley, streetbasket, tennis samt löparbanor. För dem som föredrar styrketräning har skolan ett eget mycket välutrustat gym med sjöutsikt.

302.indd

Skolans estetiska center innehåller bl a inspelningsstudio, replokaler, fotooch videostudio, ateljéer samt scen för musik och dramaundervisning. Mälaren lockar med bad från egen brygga. Här tränar också roddarna i skollaget och det finns möjligheter att paddla kanadensare eller att träna sig i segling.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket Box 508 193 28 Sigtuna Tel: +46-8 592 571 00 info@sshl.se www.sshl.se

gymnasieguiden.se/543

116

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

288.indd 543_vänster.indd 1

2012-09-02 20.43


0.43

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

International School of the Stockholm Region (ISSR) Stockholms län

Probably the best pre-university programme in the world! The teachers at ISSR are qualified and experienced educators. In addition to lessons, teachers often meet their students for individual guidance. Students’ work is externally assessed by an international board of examiners, who are trained and monitored by the International Baccalaureate®. The fact that the teachers do not set the grades creates an open atmosphere and makes the students feel that teachers are on their side.

ISSR, formerly known as IB School South, has been offering the International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP) since 1999 and our students achieve grades well above the world average. The DP is an English taught, comprehensive and challenging, pre-university course. Students study six courses

including both the sciences and the humanities. Final exams and external assessment ensure global standards. Typically diploma holders are ready to debate real-world issues from an international perspective. They are able to raise challenging questions but also know how to research a topic and express their opinion.

The DP is considered one of the best pre-university educations in the world and IB Diploma graduates are welcomed by the world’s leading universities, including Swedish universities. Life in the 21st century, in an interconnected, globalized world requires critical thinking skills and a sense of international-mindedness, something that DP students learn to develop and understand

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

ISSR

Bohusgatan 24-26 116 67 Stockholm Tel: 076-12 92 912 Admission officer issr@stockholm.se www.issr.se

gymnasieguiden.se/302

Rudbeck Sollentuna, Stockholms län

302.indd 1

2012-08-22 17.41

På Rudbeck utgår vi alltid från dig som elev Vi vet att alla på samma program inte är likadana, inte vill exakt samma sak, inte är bäst på samma sak och inte kommer att ägna sig åt samma yrke efter skolan. Du väljer program, inriktning och kurs. På Rudbeck möter du inte enbart din mentorsgrupp utan studerar tillsammans med 100-tals elever i grupper utifrån intresse. Inget annat gymnasium i Sverige kommer i närheten av det utbud som Rudbeck erbjuder dig. Allt efter dina talanger, förutsättningar och intresse får du hjälp att skräddarsy ditt eget schema. Rudbeck har erfarna studievägledare och ett sofistikerat system för att sy ihop ditt personliga kursschema. Stor skola med resurser Rudbeck har ca 2 000 elever och 200 medarbetare. Här finns många utbildningsalternativ, här finns många kamrater och här finns mycket resurser. Vi har ett modernt centrum för naturvetenskap och en ny språkstudio som ger möjlighet till olika pedagogiska arbetsformer. Musik, bild, foto, teknik och design – ämnen för mer personliga uttryck – har också fått nya lokaler.

Rudbeck – Sollentuna kommuns gymnasium Malla Silfverstolpes väg 3 192 51 Sollentuna Tel: 08-579 218 00 info@rudbeck.se www.rudbeck.se

gymnasieguiden.se/288

Vi ses!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 288.indd 1

GymnasieGuiden 2013

117 2012-05-24 10.36


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Consensum Lund & Sollentuna

VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

”På Consensum är ingen dag den andra lik. Här får du vara en egen individ, vilket ökar din energi till 1000! Jag kan varmt rekommendera Consensum, det har varit den bästa tiden i mitt liv!” Emma Li Doverbäck

Consensum

Sankt Lars väg Byggnad 20 222 70 Lund Tel: 046-14 44 65 Syv. Lotta Eldh Pålsson info@consensum-lund.se www.consensum.se

n e r r ö d a n Öpp ! d i t m a r f till en ljus

gymnasieguiden.se/3934

Du som väljer Consenum kan se fram emot en ljus framtid och förhoppningsvis de tre bästa åren i ditt liv. På skolan ger vi dig stora möjligheter att forma din

utbildning och din framtid efter egna önskemål. Oavsett utbildning och program kan du alltid ha högskolebehörighet när du slutar hos oss, och därmed stor valfrihet när det gäller högre studier och framtida yrken.

Vård- och omsorgsprogrammet

MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN Consensum

Aniaraplatsen 2 191 47 Sollentuna Tel: 08-623 07 70 Rektor Annika Sjödin info@consensum-sollentuna.se www.consensum.se

gymnasieguiden.se/5140

Det här är utbildningen för dig som vill vara väl förberedd för det spännande arbetsliv som väntar direkt efter examen. Som undersköterska har du kompetens att direkt börja arbeta inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Du har också möjlighet att läsa vidare på högskola eller universitet till sjuksköterska, sjukgymnast, socionom, arbetsterapeut, etc.

LUND Vård & Omsorgsprogrammet • Akutsjukvård • Hälsa & Friskvård • Högskola/Universitet • Lärlingsutbildning

Naturvetenskapsprogrammet

Programmet är ett högskoleförberedande program. Vår ambition är att färga in programmet mot arbete med människor för dig som är intresserad av att läsa vidare till t ex läkare, farmaceut, biomedicinsk analytiker, medicinskteknisk ingenjör, etc. Du kommer att få möjlighet till praktiska erfarenheter redan under din gymnasietid genom fältstudier och APL.

Naturvetenskapsprogrammet • Naturvetenskap

www.consensum.se

118

3934_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

SOLLENTUNA Vård & Omsorgsprogrammet • Akutsjukvård • Högskola/ Universitet

Alla våra utbildning ar ger högsk olebehörighe t!

CONSENSUM

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-03 19.31

7420.ind


9.31

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Eskilstuna, Falun, Göteborg, Karlskrona,

Norrköping, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Örnsköldsvik

ORGANISATÖREN

DEBATTÖREN

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna

Tel: 016-10 81 80 info.eskilstuna@teoretiska.se

Mikael Elias Gymnasium Falun Tel: 023-483 55 info.falun@teoretiska.se

Mikael Elias Gymnasium Göteborg

Tel: 031-10 60 42 info.goteborg@teoretiska.se

Kan man vara humanist och ändå vilja vinna? Måste man vara en hård person bara för att man vill bli bäst? På den första frågan svarar vi ja. På fråga två svarar vi nej. Vi på Mikael Elias Gymnasium har en lite annorlunda filosofi. Vi tror på dig som individ. ”Man kan bli vad man vill. Bara man vill.” Men vi vet också att varje människa är en del i ett sammanhang och mår bra av att jobba tillsammans. Vårt mål är att inspirera och utmana dig. Därför har det varit viktigt för oss att hitta de bästa och mest ambitiösa lärarna som brinner för sitt yrke. Vi tror nämligen att en lärares glädje och entusiasm smittar av sig. Kanske är det också därför våra elever trivs så bra. Våra lärare är helt enkelt den främsta framgångsfaktorn för att du som elev ska kunna lyckas med dina studier. Därför spelar deras engagemang och kunnande i hur man lär ut en avgörande roll för din framgång. Våra lärare gör skillnad! Det här är en skola för dig som vill vidare. Mycket vidare. Om det är Chalmers, Handelshögskolan, Lunds universitet eller studier ute i världen kombinerat med biståndsarbete, det vet bara du. Men tillsammans ska vi nå dina mål.

Visste du att… 70 procent av studenterna från Mikael Elias Gymnasium som gick ut 2010 går en universitets- eller högskoleutbildning ett år efter avslutad gymnasieutbildning. 87 procent av eleverna som gått på Mikael Elias Gymnasium upplever att skolan bidragit till deras personliga utveckling och mognad. 96 procent uppger att de är lika eller bättre förberedda studiemässigt jämfört med sina nuvarande kurskamrater på universitet/högskola.

Mikael Elias Gymnasium Norrköping Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Karlskrona

Mikael Elias Gymnasium Sollentuna Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Norrköping

Våra skolor Mikael Elias Gymnasium Eskilstuna Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Sundsvall Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Falun Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Örnsköldsvik Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Stockholm Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Mikael Elias Gymnasium Göteborg Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Mikael Elias Gymnasium Karlskrona Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

7420.indd 1

Tel: 0455-446 40 info.karlskrona@teoretiska.se

Tel: 011-15 83 80 info.norrkoping@teoretiska.se

Mikael Elias Gymnasium Sollentuna

Tel: 08-585 755 80 info.sollentuna@teoretiska.se

Mikael Elias Gymnasium Stockholm

Tel: 08-610 32 02 info.stockolm@teoretiska.se

Mikael Elias Gymnasium Sundsvall

Tel: 060-13 88 99 info.sundsvall@teoretiska.se

Mikael Elias Gymnasium Örnsköldsvik

Tel: 0660-787 00 info.ornskoldsvik@teoretiska.se www.mikaelelias.se

gymnasieguiden.se/7420

GymnasieGuiden 2013

119

2012-09-07 14.52


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

SES Stockholm

Experience Science

Vi ger dig erfarenhet av verkligheten!

Experience Business Experience Power » Organisatören » Karriäristen » Debattören » Datasnillet » Vetenskaparen

Vill du gå på en skola so m ger dig nya möjligheter, öppnar nya dörrar och introducerar dig till universitet och näringsliv redan un der din tid på gymnasiet? Låt oss berätta mer på Gymnsiemässan! Monte r C13:25

4519.ind

www.ses-nackademin.se

Warfvinges väg 24, 112 51 Stockholm 08 466 60 20 | info@ses-nackademin.se

120

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

187.indd 5164_egen.indd 1

2012-09-10 11.10


10 11.10

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Ingridskolans Gymnasium Solna, Stockholms län

En speciell skola för elever med Aspergers syndrom KREATÖREN VETENSKAPAREN

Ingridskolans Gymnasium INGRIDSKOLAN ERBJUDER:

• Naturvetenskapligt program - inriktning natur • Estetiskt program -inriktning bild • Introduktionsprogram - preparandutbildning

• • • • • •

Kunnig och lyhörd personal Individanpassad undervisning Hög personaltäthet Små klasser Trivsam miljö Lyhördhet och ödmjukhet är våra riktmärken

Ytterligare information – kontakta rektor: Ingrid Svedin, telefon 0709-50 62 23

Tel: 08-26 88 20, 08-27 26 23 info@ingridskolan.se www.ingridskolan.se

gymnasieguiden.se/4519

Ross Tensta gymnasium Tensta, Stockholms län

4519.indd 1

2012-06-11 09.47

Steget före med lärare utöver det vanliga och lokaler som inspirerar

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

VAD SOM SKILJER OSS FRÅN MÄNGDEN : • vi är den enda skolan i Europa med Rosspedagogik • näringsrik frukost och lunch varje dag • efter-skola aktiviteter, Läxhjälp (TCC) • resor till USA, Kina och Indien • samarbete med Advokatfirman Vinge • deltagande i Model European Parliament • starta företag - Ung företagsamhet • datoriserad skolmiljö/egen bärbar dator • doktorand från KI som handledare till ditt gymnasiearbete (NA – Medicinsk Forskning)

Våra program • Samhällsvetenskapsprogrammet - samhällsvetenskap - beteendevetenskap • Ekonomiprogrammet - ekonomi • Naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap - naturvetenskap och samhälle - medicinsk forskning • Handels och administrationsprogrammet - handel och service • Vård- och Omsorgsprogrammet - akutsjukvård

• Introduktionsprogrammet - Individuellt Alternativ - Yrkesintroduktion - PRIV - PREP -Språkintroduktion Ross-konceptet innebär bl.a • Ämnesövergripande projekt • Historisk röd tråd • Wellness (idrott alla år, frukost och hemlagad lunch) • Ca 25 elever/klass • Bärbara datorer • Kreativ studiemiljö • Utbyte med Ross School, USA

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 187.indd 1

Ross Tensta gymnasium

Tel: 08-508 379 00 sofie.nystrom@stockholm.se www.tea.edu.stockholm.se

gymnasieguiden.se/187

GymnasieGuiden 2013

121

2012-06-13 18.26


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Spånga gymnasium Stockholms län

Kunskap genom upplevelse!

Väljer du Naturvetenskapsprogrammet kan du välja den klassiska inriktningen mot natur eller profilerna Djurkunskap respektive Adventure. Vi har goda kontakter med universitet och näringsliv och du har redan nu möjlighet att läsa 7,5 högskolepoäng i geografi på Stockholms universitet.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN

Spånga gymnasium

Tel: 08-508 413 00 spapost@utbildning.stockholm.se www.spangagymnasium.se

gymnasieguiden.se/291

Du ska snart välja gymnasieskola. Det kan kännas stort, nervkittlande och spännande. Du har säkert många frågor. Du är långt ifrån ensam. Om du väljer Spånga Gymnasium väljer du en av Stockholms populäraste ytterstadsskolor. Vi erbjuder engagerade och kunniga lärare, moderna undervisningslokaler och labbsalar, ett superfräscht bibliotek, en idrottshall med klättervägg, gym och simhall och Stockholms godaste skolmat. Självklart erbjuder vi det kommunala trygghetspaketet med studievägledare, kurator

och sjuksköterska. Spånga är en relativt liten gymnasieskola med 600 studerande. När du tar studenten kommer du kunna titta tillbaka på en tid med krävande studier, men också en fantastisk gemenskap och roliga aktiviteter vid sidan av skolan. Vårt Ekonomiprogram har en utpräglad internationell profil mot Europa. I ettan åker klassen till Berlin för att träffa tyska gymnasieelever och studera tyska företag, landets historia och kultur.

Naturbruksprogrammet är en yrkesförberedande utbildning. Här kan du välja mellan två profiler: Djursjukvård respektive Djurpark och sällskapsdjur. Spånga Gymnasium har en unik djurpark med över 1000 djur och bland mycket annat ett tropikrum, ett terrarium och ett två våningar högt akvarium på 32 000 liter! Vårt nationella/internationella kontaktnät används för 15 veckors praktik. Vi erbjuder också Yrkesintroduktion med inriktning mot naturbruk för elever i behov av särskilt stöd samt språkintroduktion.

Cybergymnasiet Odenplan, Stockholms län

291_vänster.indd 1

Välkommen till en skola där alla kan mer!

KREATÖREN

2012-08-23 12.00

7915.ind

Kunniga lärare och centralt läge Cybergymnasiet ligger alldeles intill Odenplan i Stockholm. Här arbetar kunniga och engagerade lärare för att alla elever skall få en så utvecklande och meningsfull studietid som möjligt. Vi tycker att en god stämning och ett kreativt klimat, tillsammans med fräscha och välutrustade lokaler, skapar en bra start för din studietid.

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

Vill du veta mer? • Besök vår monter C08:59 och C08:60 på Gymnasiemässan i Stockholm den 22-24 november 2012 • Se framträdanden, ställ frågor och prova på aktiviteter inom olika yrken under

Cybergymnasiet Odenplan

Tel: 08-410 410 22, SYV Maria Forssell 08-410 410 24 SYV Annika Sedenberg www.cybergymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3753

122

4967_vänster.indd 1

På Cybergymnasiet tror vi att alla kan utvecklas och lära sig mer, oavsett om din framtidsdröm är att bli samhällsvetare, musiker, ekonom, elektriker, ingenjör, naturvetare, bildkonstnär eller frisör. Vi tycker att alla våra elever ska få möjligheten till att lära sig så mycket som möjligt utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Det gör man bäst i en miljö som är trygg, positiv och full av gemenskap. Hos oss får du en utbildning som ger dig en bra start för framtiden. Alla kan mer!

GymnasieGuiden 2013

Öppet Hus 28/11-2012 kl. 17:30-19:30 31/1-2013 kl. 17:30-19:30 Öppen eftermiddag 2/5-2013 kl. 12:30-15:30 Öppet Hus 2/5-2013 kl. 17:00-19:00 • Besök oss också gärna på www.cybergymnasiet.se/ eller på Facebook, www.facebook.com/CybergymnasietOdenplan

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-06 14.51

539.indd


4.51

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Distra Bygg Gymnasium Stockholm, Stockholms län

Den nya Byggskolan på Södermalm

författa anställningsbrev, CV samt tränar eleverna i att söka jobb via telefon. Våra lärare är utbildade och har lång erfarenhet av byggyrket. Vår styrka är att se eleven där han/ hon befinner sig kunskapsmässigt.

VI ERBJUDER EN PRAKTISK UTBILDNING

för framtida jobbmöjligheter. Du behöver inte kunna allt, men du skall ha viljan att kunna lära dig det mesta. Distras filosofi är att hjälpa alla elever nå sin optimala gräns att uppnå sina mål för framtiden. Vi arbetar nära eleverna samt coachar dem till att komma väl förberedda ut i samhället och arbetslivet. Vi är den lilla nya skolan på Södermalm i Stockholm med de stora möjligheterna

till nära samarbete mellan lärare och elev. Vi erbjuder inriktningar till Måleri, Fönstertekniker, Plattsättare och Golvläggare. Vi tar även emot elever som studerar PRIV, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ. Vi arbetar med moderna hjälpmedel i all undervisning. Dator och IT-hjälpmedel är en naturlig del i alla studier. Vi tränar eleven att söka arbete och praktik. I utbildningen hjälper vi till att

Som elev skall du: • Vilja lära dig ett yrke genom teori och praktik • Passa tider • Våga pröva nya kunskaper • Kunna studera med dator • Vara målinriktad • Kunna fokusera på alla uppgifter, lätta som komplicerade • Vilja delta i utbildningens planering och upplägg • Våga påverka och uttrycka vad du önskar Distra Bygg Gymnasium ser fram emot att tillsammans med Dig få utbilda framtidens plattsättare, målare, golvläggare och fönstertekniker.

FIXAREN FRISKUSEN

Distra Bygg Gymnasium

Magnus Ladulåsgatan 3 118 65 Stockholm Tel: 08-659 38 53 Rektor: Peter Lindqvist, 073-341 40 21 peter.lindqvist@edu.distra.se www.distra.nu

gymnasieguiden.se/7915

Franska Skolans Gymnasium Stockholm, Stockholms län

7915.indd 1

2012-06-15 14.13

Välkommen till en genuin gymnasieskola

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

VÄLKOMMEN TILL EN GENUIN GYMNASIESKOLA i centrala Stockholm. Här kan du studera de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska programmen. Vi är en friskola utan vinstintresse där du som elev står i centrum. Alla elever studerar franska från nybörjarnivå och uppåt, all övrig undervisning är på svenska.

Franska Skolans Gymnasium är en tydlig förberedelse för universitetsstudier såväl i Sverige som utomlands. Skolan utmärker sig med en mycket bra studiemiljö, möjlighet att läsa många parallella språk och en familjär stämning.

gymnasieguiden.se/539

Vi ser fram emot din ansökan!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 539.indd 1

Franska Skolans Gymnasium Tel: 08-598 889 00 gymnasiet@franskaskolan.se www.franskaskolan.se

GymnasieGuiden 2013

123

2012-05-29 09.52


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Ta ett tigersprång ut i livet!

DJURGYMNASIET Djurgymnasiet erbjuder dig en unik yrkesutbildning med djur. Du kan välja mellan Häst, Hund, Djursjukvård eller Djurpark/Sällskapsdjur. En Examen från Djurgymnasiet öppnar inte bara upp för ett intressant yrke. Med en utökad studieplan kan du även få högskolebehörighet. VÅRA RESURSER, DINA MÖJLIGHETER: • All undervisning hos oss är lärarledd. Det ger hög kvalitet. Flertalet av skolans lärare och instruktörer har specialistkompetens efter att själva ha arbetat med djur under många år. • Vi har en egen djuravdelning där du lär dig sköta alla de vanligaste sällskapsdjuren. • Vårt eget hunddagis har inomhushall för hundträning. • Alla elever garanteras 15 veckors praktik i Sverige eller utomlands. Läs mer på vår hemsida: www.djurgymnasiet.com

Trekantsvägen 7, Liljeholmen Tel 08-744 62 50 info@djurgymnasiet.com

124

4143_eget_helsida.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-06-25 12.32

538.indd


25 12.32

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Enskilda Gymnasiet Stockholm

Vi söker dem som vill göra sitt bästa!

Enskilda Gymnasiet är en elitskola i den bemärkelsen att här går de elever som vill göra sitt bästa. Våra elever vill lära sig och göra framsteg. Det betyder att vi har ett studieklimat, som främjar eleven och stimulerar till goda prestationer. Enskilda Gymnasiet har en hög bildningsnivå Vi har hög lärartäthet och håller på en hel skoldag med lärarledda lektioner. Vi vet att läraren är av stor betydelse för att eleven ska nå sina mål. Med behöriga gymnasielärare hjälper vi våra elever att uppnå sådana resultat att de kan söka till de bästa universiteten i Sverige och i världen.

DEBATTÖREN

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad fristående skola som inte drivs i vinstsyfte Vi tycker att det är viktigt att visa vänlighet, generositet och respekt. Eftersom vi är en relativt liten skola har lärare och skolledning möjlighet att lära känna varje elev. Det skapar trygghet och stort engagemang.

VETENSKAPAREN

KARRIÄRISTEN

Enskilda Gymnasiet erbjuder naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Enskilda Gymnasiet

Tegnérlunden 5, 111 61 Stockholm Tel: 08-411 20 60 info@enskildagymnasiet.se www.enskildagymnasiet.se

gymnasieguiden.se/538

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

538.indd 1

GymnasieGuiden 2013

125

2012-08-28 14.34


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Fryshusets Gymnasium Stockholm, Stockholms län

Fryshusets Gymnasium – låter ditt passionerade intresse ta plats!

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN DATASNILLET FRISKUSEN

Lustfyllt lärande kräver de rätta verktygen På Fryshusets Gymnasium förenar vi utbildning med passionerade intressen och personlig utveckling. Vi vet att lusten ger motivation och engagemang och vi vill förstås att du som elev ska ha de bästa förutsättningarna för att lära dig och utvecklas. Därför har du alltid tillgång till: • Passionerade pedagoger • Möjlighet att utöva dina intressen, även på fritiden. • Bibliotek • Läxhjälp efter skolan • Dator (egen MacBook) • Fri skolmat som lagas på skolan Elevhälsoteam: • Specialpedagogiska resurser • Studie- och yrkesvägledare • Skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog

Fryshusets Gymnasium

Mårtendalsgatan 2-8 120 06 Stockholm Tel: 08-691 76 00 gymnasieinfo@fryshuset.se www.fryshuset.se www.facebook.com/ fryshusets.gymnasium

gymnasieguiden.se/1075

126

Fryshusets gymnasium bygger på 3 grundstenar: Passioner Känslan är en nyckelsten för verklig inlärning. Möjligheten att få utöva ett passionerat intresse skapar inre motivation för lärande. Ämnesintegration Verkligheten är inte uppdelad i ämnen eller kurser. Känslan av helhet skapar en förståelse som underlättar när man ska hitta riktig studiemotivation.

GymnasieGuiden 2013

Medskapande Elevaktiva och blandade arbetsformer är en viktig del av skolans själ och hjärta. Att som elev få vara med och skapa frågeställningarna för att sedan söka information och lösa problemen är hävstänger i skolans lärandeprocesser. Välj vad du vill studera hos oss PROGRAM

Nationella program: Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Introduktionsprogram: Individuellt alternativ Preparandutbildning Språkintroduktion Aspergersverksamhet: Estetiska programmet Individuellt alternativ PASSIONERADE INTRESSEN

Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare, Teater, Basket (NIU-basket, Basket bredd), Skate, Speldesign, Entreprenörskap och Mediekommunikation/blogg.

Välkommen på öppet hus! Titta förbi och lär känna hela Fryshuset. Mingla med personal och elever, få information om våra utbildningar, kolla in lokalerna och upptäck vad Fryshuset har att erbjuda. Öppet hus tider: 18:00-20:00 Vi bjuder på buffé i skolmatsalen från 17.30.

4539.ind

Tisdag 11 december 2012 Onsdag 30 januari 2013 Vi har även informationsmöte inför omvalet torsdagen 25 april kl. 18:00

Skolform: Friskola-riksintag Huvudman: Stiftelsen Fryshuset Avgift: Ingen Mat: Ingår Bibliotek: Ja Antagningskriterier:Betyg från grundskola och färdighetsprov i ditt passionerade intresse.

Läs på vår hemsida om vilka passionerade intressen som går att kombinera med de olika programmen.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

679.indd 1075_vänster.indd 1

2012-09-02 21.18


1.18

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Globala gymnasiet Stockholm, Stockholms län

Utbildning för hållbar utveckling

KREATÖREN Praktiskt lärande Vi vill även att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och erfarenheter och arbetar därför med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Vi har långsiktiga samarbetsavtal med Plan Sverige och WWF.

Vad du än ska arbeta med i framtiden behövs kunskaper om rättvis och hållbar global utveckling! Globala Gymnasiet är till för dig som vill påverka, förstå och lära dig mer om detta ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Det genomsyrar hela skolan – från den lagade skolmaten till elevinflytande. Du lär dig hur det lokala hänger ihop med det globala Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola centralt belägen vid Zinkensdamm i Stockholm med ca 580 elever och 45 lärare.

Vi har tre nationella program och en samhällsvetenskaplig spetsutbildning med riksintag. Till hösten 2013 erbjuder vi även språkintroduktion. Tvärvetenskapligt och projektbaserat Samhällsfrågor behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Hälften av tiden arbetar du därför i din projektgrupp med aktuella tvärvetenskapliga projekt. Du vrider och vänder på problem och undersöker dem ur olika perspektiv. Du utvecklas tillsammans med och lär av andra elever och lärare.

Spetsutbildning Vår samhällsvetenskapliga spetsutbildning har riksintag och antagningen sker på betyg, intervjuer och ett personligt brev. Vi har samarbete Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och Södertörns Högskola där du kan läsa utvalda universitetskurser. Digital plattform Vi ser IT som en naturlig del av det pedagogiska arbetssättet och datorn som verktyg utgör en självklar del i undervisningen.

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

Globala gymnasiet

Tel: 08-508 398 50 info@globalagymnasiet.se www.globalagymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4539

Välkommen till oss!

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS)

4539.indd 1

2012-08-14 12.47

Stockholm, Stockholms län

Study in English and Increase Your Future Options IEG Södermalm has successfully been preparing students for higher education and beyond for over ten years. Recent graduates now study at top universities like Cambridge University, Imperial College London, Massachusetts Institute of Technology, Karolinska Institute and KTH. A recent study by Högskoleverket revealed that we have the second highest percentage of students in the country who go on to university within three years of completing gymnasium.

CHOOSE INTERNATIONELLA ENGELSKA GYMNASIET

SÖDERMALM (IEGS) if you are looking to study your

gymnasiet programme in English. Talk to us if you want to be taught by highly-qualified teachers, many of whom have worked at prestigious universities in the UK and USA. Think about studying at IEG Södermalm if it is important to you to study at a friendly and well equipped gymnasium that cares about your academic and personal development.

Our internationally-orientated programmes will take you where you want to be whether it’s the UK, US, Sweden or beyond!

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Tel: 08-562 28 702 info@sodermalm.engelska.se www.engelskagymnasiet.se

gymnasieguiden.se/679

To discuss whether IEGS could be the school for you, contact: info@sodermalm.engelska.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 679.indd 1

KREATÖREN

GymnasieGuiden 2013

127

2012-06-19 15.29


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Huvudkontor JENSEN gymnasium

Katarina Bangata 79 Box 111 24 100 61 Stockholm Tel: 08-450 22 00 info@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

JENSEN gymnasium i Stockholms innerstad –

gymnasieguiden.se/1199

SIKTAR DU HÖGT? JENSEN TAR DIG DIT. Är ditt mål att komma in på en eftertraktad universitetsutbildning? Vill du direkt in i näringslivet efter studenten? Eller kanske starta eget? Väljer du JENSEN är du bättre förberedd när du ska ta nästa viktiga steg i livet. Vi har höga förväntningar på dig, samtidigt som vi gör allt för att du ska lyckas med dina studier. Med en stark vilja och JENSEN i ryggen kan du nå dina mål!

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

JENSEN gymnasium Norra

Tulegatan 44 Tel: 08-450 22 70 martin.widholm@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/3997

128

GymnasieGuiden 2013

Stockholm_uppslag_gg13.indd 2

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-04 13.28

Stockho


04 13.28

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Norra, Södra och Västra. Störst i Stockholm!

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

En vinnande kvalitetsskola.

Vårt utbildningskoncept Träning för verkligheten bygger på erfarenheter från forskning, idrott, näringsliv och skolor som når internationella toppresultat. JENSEN har funnits sedan 1996 och drivs av en passion för lärande och kvalitet. Vi har vunnit flera kvalitetsutmärkelser och ligger i topp bland Stockholms friskolor när det gäller andelen kompetenta och behöriga lärare. Källa: Skolverket 2012.

DATASNILLET JENSEN gymnasium Södra

Katarina Bangata 79 Tel: 08-450 22 80 jonatan.laurent@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/4801

Försprång till både universitet och näringsliv.

Vi har en hög akademisk nivå och planerar våra kurser för att likna upplägget på universitetet. Detta gör dig väl förberedd för universitetets studiekrav. Vi ger dig möjlighet att starta ditt eget företag genom Ung Företagsamhet (UF), vilket du har särskilt stor nytta av om du väljer att börja jobba direkt efter studenten. Våra skolor har bland annat vunnit utmärkelser som bästa UFskola, UF-företag och UF-lärare! För dig som är intresserad av ledarskap finns många sätt att utveckla din ledarskapsförmåga på JENSEN.

Lärare som är där för dig. Även när lektionen är slut.

Våra elever beskriver ofta hur mycket de uppskattar lärarnas kompetens, engagemang och hur de lyssnar, inspirerar och motiverar. Våra lektioner är lärarledda och lärarna finns på plats i skolan så länge du är där så att du kan ställa frågor, be om hjälp med dina uppgifter eller bara prata. På JENSEN fördjupning får du läxhjälp av våra duktiga lärare. Det är en stark anledning till att JENSEN är det gymnasium i Stockholm där flest elever slutför sina studier. Källa: SKLs senaste undersökning för jämförbara skolor.

Motivation. Självförtroende. Uthållighet.

För att klara av skolan och samtidigt må bra får du använda dig av beprövade tekniker för mental träning. Tillsammans med en egen lärarcoach sätter du upp mål och gör en plan för dina studieresultat. Din coach hjälper dig att hitta dina styrkor!

Stark gemenskap och rolig studietid.

MEDMÄNNISKAN

Hur bra lärare eller undervisning vi än har – så är det lika viktigt för oss att du trivs och har roligt. JENSEN är så mycket mer än bara studier. Genom idrottstävlingar, skolföreningar, traditioner och sociala aktiviteter blir alla elever en del av den starka JENSEN-andan. I Stockholm har vi ”JENSEN-kampen” där våra främsta elever tävlar mot varandra i idrott, retorik, matematik och engelska.

Spänn bågen och sök till JENSEN gymnasium!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

Stockholm_uppslag_gg13.indd 3

KARRIÄRISTEN

FRISKUSEN

JENSEN gymnasium Västra

Gjörwellsgatan 26-28 Tel: 08-450 22 90 partow.khademi@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/4950

GymnasieGuiden 2013

129

2012-09-04 13.28


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Kunskapsgymnasiet Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala & Västerås

Välj din personliga framtid! ORGANISATÖREN

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET FRISKUSEN

Globen

Tel: 08-510 080 40 info.globen@kunskapsgymnasiet.se

Göteborg

Tel: 08-510 084 00 info.goteborg @kunskapsgymnasiet.se

Malmö

Tel: 08-510 081 00 info.malmo@kunskapsgymnasiet.se

Norrköping

Tel: 08-506 911 70 info.norrkoping @kunskapsgymnasiet.se

Uppsala

Tel: 08-510 081 80 info.uppsala@kunskapsgymnasiet.se

Västerås

Tel: 08-510 080 70 info.vasteras@kunskapsgymnasiet.se

Internationella Kunskapsgymnasiet

Tel: 08-510 081 30 info.internationella @kunskapsgymnasiet.se

Som student på Kunskapsgymnasiet kommer du att vara väl förberedd för dina kommande högskolestudier och den tuffa arbetsmarknaden. Vårt arbetssätt med en personligt utformad utbildning, ger dig djupa ämneskunskaper, utvecklar ditt eget driv samt förmågan att strukturera din tid och arbeta målinriktat. Alla har förutsättningar att lyckas med sina studier. Det gäller att hitta din väg och ta vara på dina möjligheter. Det är vi experter på att hjälpa dig med. Hos oss når du ett så bra resultat som bara är möjligt. Här skapar du din personliga framtid! Våra lärare är experter på personlig handledning, att coacha varje elev att bli självständig och utnyttja sin fulla potential. Vill du bli en vinnare på framtidens arbetsmarknad behöver du både gedigna kunskaper och en förmåga att ta egna initiativ. Det är egenskaper som du kommer utveckla och bli allt bättre på hos oss.

Program med kvalitet På Kunskapsgymnasiet arbetar vi målmedvetet för att erbjuda det bästa möjliga innehållet på våra program. Genom ett brett nätverk genomför vi flera projekt i samverkan med både högskolor och näringsliv. Naturvetarna erbjuds bland annat avancerade studier i samarbete med Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum. Våra ekonomistudenter gör studiebesök på olika typer av företag och träffar företrädare för näringslivet, företagsledare och entreprenörer. I samarbete med Ung Företagsamhet (UF) får du möjlighet att utveckla en egen produkt eller tjänst samt starta och driva ett eget företag. På Samhällsvetenskapsprogrammet och Humanistiska programmet får du en kanonstart genom våra programkick-offer. Beroende på vilken skola du går på deltar du i olika aktiviteter som till exempel gästföreläsningar, studiebesök eller samarbeten med någon av våra systerskolor i England.

Läser du till och med steg 5 i moderna språk får du göra en språkresa till respektive land beroende på det språk du läser. Oavsett vilket program du väljer har du möjlighet att komplettera dina studier med kurser ur de andra programmen inom utrymmet för valbara kurser. Alltid access till skolmaterialet Kurser och mål, uppgifter, fakta och feedback från lärarna finns samlat på vår webbportal Kunskapsporten. Den når du vart du än är, allt du behöver är en internetuppkoppling. På Kunskapsgymnasiet går många elever som elitsatsar på idrott. Genom vårt arbetssätt och möjligheten att använda tiden smartare kan du forma delar av schemat så att du kan kombinera din idrott med seriösa gymnasiestudier. Läs mer om våra program och arbetssätt på kunskapsgymnasiet.se. Kom och träffa oss på gymnasiemässan samt på våra öppna hus, så berättar vi mer om fördelarna med att vara elev hos oss!

www.kunskapsgymnasiet.se gymnasieguiden.se/645

130

645_vänster.indd 1

Kunskapsgymnasiet, som ingår i Kunskapsskolan, arbetar med en personligt utformad utbildning för bästa möjliga resultat. Våra skolor är öppna för alla och tar inte ut några elevavgifter utan finansieras med kommunal skolpeng. Vi följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Kunskapsskolan har 28 grundskolor, åtta gymnasier, 10 000 elever samt 900 medarbetare. Läs mer om oss på www.kunskapsgymnasiet.se.

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-02 21.11

1320.ind


1.11

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Kulturama Gymnasium Stockholm, Stockholms län

Dansare, fotografer, artister, skådespelare, designer, filmare, musiker m fl. Alla möts på Kulturama.

KULTURAMA GYMNASIUM ÄR ETT ESTETISKT GYMNASIUM MED INRIKTNINGARNA

Dans, Teater, Musikal, Musik och Musikproduktion, Sång, Konst & Design, Foto och Film. Du som elev får maximalt med utbildningstid inom de estetiska ämnena under professionell ledning av erfarna

lärare, vilket skapar en optimal grund för fortsatta studier inom just ditt område. Kulturama Gymnasium arbetar med att kombinera den personliga utvecklingen, hög teknisk skicklighet och en gedigen teoretisk kunskap för att på så sätt förbereda varje elev för de konstnärliga och teoretiska högskolorna.

KREATÖREN

Det estetiska programmet ger allmän och utökad behörighet till högskolan. Det finns möjligheter att ytterligare utöka behörigheten genom tillval. Oavsett vilket mål du har kan Kulturama Gymnasium med sina erfarna lärare erbjuda pedagogik med utgångspunkt från varje enskild elevs individuella förutsättningar. Arbete i små elevgrupper med hög lärartäthet, skapande av viktiga branschkontakter och specialanpassade lektionssalar är några av verktygen för att skapa de bästa förutsättningarna för en högkvalitativ utbildning. På Kulturama Gymnasium går endast elever från estetiska programmet vilket skapar en härlig stämning på skolan. Du får ett brett kontaktnät mellan inriktningarna med framtidens artister/ konstnärer/designer.

DEBATTÖREN

Kulturama Gymnasium Tel: 08-505 900 00 info@kulturama.se www.kulturama.se

gymnasieguiden.se/1320

Välkommen till Kulturama, Sveriges största center för estetiska utbildningar.

Lilla Akademiens Musikgymnasium Stockholm, Stockholms län

1320.indd 1

2012-06-28 22.00

Gymnasiet med världen som arbetsfält

KREATÖREN MEDMÄNNISKAN

FÖR DIG SOM ÄLSKAR MUSIK

Lilla Akademiens Musikgymnasium erbjuder spetsutbildning i musik. Skolans musikutbildning bedrivs på en internationell toppnivå och förser varje elev med unika förutsättningar för att bli en mångsidig musiker. Dessutom är Lilla Akademiens Gymnasium ett bra val för dig som vill kombinera musik med akademiska studier, t ex språk och naturvetenskapliga ämnen.

KLASSISKT, JAZZ, FOLKMUSIK

Den klassiska musiken utgör grunden på Lilla Akademien. Du som vill kan även fördjupa dig inom jazz och folkmusik. Hos oss vill alla se dig och dina möjligheter. Gymnasiet genomsyras av spelglädje, kreativitet och hög konstnärlig ambition.

”Jag är övertygad om att Lilla Akademien kommer att bli en föregångare för både konstnärlig och akademisk briljans som sätter ett exempel för andra länder. Världen är i stort behov av ett sådant himmelrike där musik spelas för att den är älskad”. Arvo Pärt, kompositör.

Norrtullsgatan 14 113 45 Stockholm Tel: 08-54 54 18 30 info@lillaakademien.se www.lillaakademien.se

gymnasieguiden.se/4425

DEB

FIX

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 4425.indd 1

Lilla Akademiens Musikgymnasium

GymnasieGuiden 2013

131 2012-09-24 12.22


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

KF Gymnasiet Stockholm, Stockholms län

Kom närmare en karriär inom ekonomi och handel

PÅ KF GYMNASIET STUDERAR DU OM DU SIKTAR PÅ EN KARRIÄR INOM HANDEL OCH EKONOMI.

ORGANISATÖREN

KARRIÄRISTEN

KF Gymnasiet

Högbergsgatan 62 118 54 Stockholm Tel: 08-714 39 81/82 info@kfgymnasiet.se www.kfgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/306

132

Här är ett arbete efter studierna betydligt närmare till hands än på många andra skolor. Hos oss kan du välja mellan två program – Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet. De är framtagna i nära samarbete med KF-koncernen. Utbildningen sker i projektform, med mentorer från KF och en stor portion praktik. Och precis som på andra arbetsplatser har du en egen bärbar dator. Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med inriktning ekonomi och profilen ledarskap och affärsutveckling. Här får du kunskaper om sådant som rör företagsekonomi – som redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du får också en bra grund om du vill starta och driva eget företag.

GymnasieGuiden 2013

Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram med inriktning handel och service och profilen ledarskap och affärsutveckling. Det här programmet är till för dig som vill jobba med försäljning, marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp eller kundservice inom detaljhandel. En del av utbildningen sker ute på arbetsplatser, så kallat arbetsplatsförlagt lärande. Du kan även ansöka om en lärlingsplats på Coop. Då kommer ungefär halva din utbildning att vara förlagd i butik. Mer verklighetsnära utbildning får du leta efter En stor del av utbildningen sker i projektform där flera ämnen samverkar. I projekten sammankopplas teori med praktik genom de olika bolagen inom KF-koncernen. Vi gör studiebesök, tar in gästföreläsare och undersöker verkliga case. Många av våra elever får dessutom möjlighet till betalda extrajobb på sina praktikplatser under terminerna och sommarloven.

KF har bra kontakter utanför Sverige. Det kan du också få Oberoende av vilket program du går har du i årskurs 3 möjlighet att göra fyra veckors praktik på kontor eller i detaljhandeln i England. Alternativt kan du göra en studieresa till ett utvecklingsland.

7886.ind

En riktigt bra utbildning för dig som vill utveckla en egen affärsidé I årskurs 3 får du inom projektet Ung Företagsamhet starta och driva ett eget företag. Tanken är att du genom ditt UF-företag ska få träna på din förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar. Dessutom får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter med de rådgivare som finns med från näringslivet. Bättre utbildning än så här kan du knappast få om du siktar på att bli egen företagare och entreprenör efter gymnasiet. Ägare Skolan ägs av Kooperativa Förbundet (KF), där bland andra Coop, Norstedts, Löplabbet, Bokus.com och Akademibokhandeln ingår.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

3838.ind 306_vänster.indd 1

2012-09-02 20.21


0.21

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Mimers gymnasium Täby, Stockholms län

Din framtid börjar på Mimers gymnasium – En skola med aspergerprofil MIMERS GYMNASIUM är en skola

medmiljö och pedagogik anpassad för elever med diagnoser inom autismspektrum. Skolan har en lugn, harmonisk och hemtrevlig miljö, där man arbetarnära sina lärare och sin specialpedagog. Förutom det gemensamma klassrummet har varje elev en egen arbetsplats med dator. Man kan dela rum eller sitta för sig själv. Det är elevens behov som styr. Skolan satsar på lärare med hög kunskapsnivå, såväl inom sina ämnen som inom pedagogik och autismspektrum. Mimers gymnasium präglas av ett tydligt ledarskap med stor öppenhet, lyhördhet och flexibilitet samt möjlighet att påverka. Det ska vara en så stressfri miljö som möjligt, därför är det viktigt med en avlastande omgivning. Då arbetar man bäst.

ORGANISATÖREN Varje elev ska känna att hon/han får arbeta utifrån sina egna förutsättningar med utmaningar på lagom nivå. Mimers gymnasium lägger stor vikt vid att bygga upp ett samarbete med elevernas vårdnadshavare för framgångsrika studier och ökad förståelse mellan skolan och elevernas hem. Genom att lära känna sig själv kan man lära sig förstå andra, därför är självkännedom och social träning en självklar del av skolans profil. Den personliga relationen mellan alla som arbetar på skolan är det som bidrar till en trygg lärandemiljö; att man blir sedd, förstådd, respekterad och uppskattad för den man är. Då kan man växa och utvecklas. Läs vad Mimers elever tycker om sin skola på hemsidan.

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN

Mimers gymnasium

Enhagsslingan 5 187 40 Täby Tel: 08-12 20 40 40 info@mimersgymnasium.se www.mimersgymnasium.se

gymnasieguiden.se/7886

Dina framsteg är vår belöning.

Nordiska Musikgymnasiet Stockholm, Stockholms län

7886.indd 1

2012-09-03 10.22

Solistutbildning med tvärvetenskaplig profil

KREATÖREN

Riksrekryterande spetsutbildning

Vi samverkar med flera aktörer gällande olika musikprojekt och vi har sedan flera år ett samarbete med Kungl. Musikhögskolan, Svenska Handelskammaren m fl, och i samarbete med Linnéuniversitetet kan du läsa ett antal högskolepoäng redan under din gymnasietid.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Hos oss får du rådgivning om stipendier, tävlingar, utlandsstudier m.m.

NORDISKA MUSIKGYMNASIET är ett

internationellt präglat musikgymnasium där dina musiklärare är några av Sveriges skickligaste pedagoger och musiker. Skolans format låter oss ta hänsyn till just dina förutsättningar och behov och du får en gedigen gymnasieutbildning med behörighet till de flesta av landets universitets- och högskoleutbildningar. Hos oss har du även möjlighet att läsa naturvetenskapliga kurser.

Antagning sker på samtliga instrument, sång, dirigering samt komposition och vi välkomnar elever från hela världen. Våra elever uppmärksammas ofta i tävlingar, stipendieutdelningar och i andra sammanhang och genom åren har vi försett musikhögskolor i Sverige och i utlandet med ett stort antal elever.

Skolan är inrymd i en av Stockholms vackraste kulturbyggnader och med utmärkta kommunikationer är skolan lättillgänglig för elever från hela länet. Våra övningslokaler är öppna alla dagar, även under kvällar och helger. Vi har även ett elevboende.

Katrinebergsbacken 2-10 117 61 Stockholm Tel: 08-545 863 17 info@musikgymnasiet.se www.musikgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3838

Detaljerad information om skolan finns på: www.musikgymnasiet.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 3838.indd 1

Nordiska Musikgymnasiet

GymnasieGuiden 2013

133

2012-08-30 17.39


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Lev för dans

Kungliga Svenska Balettskolan är Sveriges mest meriterade yrkesdansarutbildning och den enda professionella dansarutbildningen på gymnasienivå. Hos oss får du individuell coachning av världsklass inom den moderna nutida dansen och den klassiska baletten. Eleverna arbetar kontinuerligt med internationellt erkända koreografer och vi samarbetar med Sveriges ledande dansinstitutioner och fria danskompanier. Vi hjälper dig som brinner för dans att förverkliga dina ambitioner om ett liv på scenen. Kungliga Svenska Balettskolan har riksintag. Möt din framtid på www.kungligasvenskabalettskolan.se

8776.ind

KUNGLIGA SVENSKA BALETTSKOLAN

Söder Mälarstrand 39, 118 25 Stockholm 134 GymnasieGuiden 2013 Se sidan 58-59 för symbolförklaringar www.kungligasvenskabalettskolan.se

foto: Hans Nilsson

1121.ind 580_egen_tryck.indd 1

2012-05-23 12.34


a

23 12.34

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Odenplansgymnasiet Stockholm, Stockholms län

Hur kan vi hjälpa Dig att nå din ”maxlevel”? I fräscha lokaler med hög datortäthet och behörig personal erbjuder vi en utbildning i liten skala med hög kvalitét. Vi erbjuder:

KREATÖREN

SA – medier, information och kommunikation TE – informations- och medieteknik HV – frisör och stylist

VETENSKAPAREN

Din skoldag blir mitt i citys storstadspuls men i en lugn och hemtrevlig arbetsmiljö. Vår mission är att först förstå på vilken nivå du som elev är på idag och vilka ”skills” du vill utveckla så vi kan hjälpa dig att utvecklas till att hitta din roll på framtidens arbetsmarknad. Vi har mindre undervisningsgrupper så att varje elev får ut så mycket som möjligt. Våra lärare blandar olika arbetsformer. Vissa områden kräver integrering och arbete i projektform, andra moment passar klassisk katederundervisning bättre. Datorn är framtidens arbetsredskap och därför får våra elever tillgång till en dator under gymnasietiden. Vi gör också studiebesök inom medie- och informationsbranschen och våra hantverkselever är ute på minst 17 veckors APU.

FIXAREN

Odenplansgymnasiet

Tel: 0735-22 74 71, 0732-55 73 76 jonas.ericson@odenplansgymnasiet.se www.odenplansgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/8776

Besök oss även på: www.digitalagymnasiemassan.se.

Påhlmans Gymnasium Stockholm, Stockholms län

8776.indd 1

2012-09-05 12.09

Påhlmans Gymnasium – Human Business School Samarbetspartners ger motivation och meningsfullhet. Samverkan med Röda Korset, Fairtrade och Naturskyddsföreningen. En skola med mycket omtanke. En liten personlig skola med stor trivsel och omtanke om varje elev.

Skolans koncept fokuserar på humanism och samverkan med näringsliv och organisationer. Framgångsrikt företagande tar hänsyn till människor och miljön. Det gör eleverna motiverade och öppnar många dörrar till högskola och bra jobb i näringslivet. Human Humanism är bra business. Kunskaper om hänsyn till människor och miljön som leder till högskolan och bra jobb i näringslivet.

Business Samverkan med näringsliv och organisationer. Många samverkansprojekt med företag, med bland annat studiebesök och gästföreläsare i alla kurser. Framgångsrikt entreprenörskap. Alla elever för möjlighet att starta ett skolföretag. Skolan har flerfaldigt belönats med priser för sina framgångsrika skolföretag. Hög IT-kompetens. Egen laptop, trådlöst nätverk och projektorer i alla klassrum skapar modern undervisning.

School Liten personlig skola mitt i stan. Skolan ligger vid Odenplan i centrala Stockholm. Totalt 300 elever vilket skapar en stark ”familjekänsla”. Icke vinstdrivande. Alla resurser går till eleverna, vilket ger störst möjlighet till kvalitetsundervisning. Samverkan med Påhlmans Handelsinstitut. Påhlmans Gymnasium samverkar med Påhlmans Handelsinstitut som sedan 1881driver näringslivsanpassade utbildningar för vuxna inom ekonomi, juridik och kommunikation. Ekonomiprogrammet - Inriktning ekonomi - Inriktning juridik Samhällsprogrammet - Inriktning samhälle - Inriktning beteendevetenskap

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 1121.indd 1

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Human Business School

Påhlmans Gymnasium

Tel: 08-457 57 31 info@pahlmansgymnasium.se www.pahlmansgymnasium.se

gymnasieguiden.se/1121

GymnasieGuiden 2013

135

2012-06-28 22.01


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Plusgymnasiet Göteborg, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Skövde, Örebro, Uddevalla, Kristianstad, Varberg, Malmö, Sundsvall, Falun, Karlstad & Kalmar

Vi ger mer

Nej, vi heter inte Plusgymnasiet av en slump. Vi valde namnet för att vi vet att du vill ha ut mer av din gymnasietid. Mer stimulans, mer kunskaper, bättre resurser. Och på längre sikt: bättre möjligheter att göra det du vill med ditt liv. Vi ser det som din rättighet.

Därför väljer du Plusgymnasiet

ORGANISATÖREN

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN FIXAREN FRISKUSEN

Tydliga spelregler och förhållningssätt Vi har enkla och tydliga regler för hur vi vill ha det på lektionerna och i skolan. Enkla och egentligen självklara regler som hjälper oss undvika onödiga konflikter och som skapar en lugn, inspirerande och professionell arbetsmiljö för oss alla. Plusgymnasiets Personliga Studieplan – PSP Vi ser det som en självklarhet att skolan ska bidra till din utveckling på alla plan. Alltså handlar din Personliga Studieplan inte bara om kurser och poäng. Den innehåller också en plan för din personliga utveckling.

Plusgymnasiets Pedagogiska Modell – PPM Alla människor är olika. På Plusgymnasiet tar vi reda på just ditt unika sätt att lära dig bäst. Detta gör vi genom samtal, tester och diagnoser. Vi kvalitetssäkrar att du får en modern och individanpassad utbildning.

Våra utbildningar EK - Internationell ekonomi

Nära kontakt med arbetslivet Det innebär bland annat att vi samarbetar tätt med näringslivet. På så vis lär du dig hur det går till i verkligheten samtidigt som du utbildar dig och har dessutom chans att knyta kontakter som kan vara värdefulla när du skall ut i yrkeslivet.

TE - Arkitekt & Ingenjör

Behörighet till högskola? Alla Plusgymnasiets yrkesprogram ger dig möjlighet att få behörighet till högskola. Din mentor hjälper dig att göra rätt val för att få behörighet till högskola.

SA - Beteendevetare, Journalist & kommunikatör, Samhällsvetare NA - Vetenskap & medicin

ES - Artisten, foto, film & media, Skådespelare

290.indd

BA - Snickare BF - Träning & ledarskap VO - SOS - Skydd, omsorg& säkerhet HA - Försäljning & marknadsföring HT - Resor, hotell & konferens HV - Frisör, Stylist, Hudvård & SPA

Plusgymnasiet

Kaserntorget 6 411 18 Göteborg Tel: 0774-100 600 info@plusgymnasiet.se www.plusgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/5215

136

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

1124.ind 5215_vänster.indd 1

2012-09-05 10.50


0.50

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

S:t Eriks gymnasium Stockholm, Stockholms län

Skapa din egen framtid

KREATÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

S:T ERIKS GYMNASIUM är mångfaldens och möjligheternas

skola. Vi har lärare och personal med erfarenhet från näringsliv, högskola och internationellt arbete. Vi har ett centralt läge på Kungsholmen, nära Fridhemsplan. På skolan tar alla eget ansvar och möter varandra med förståelse, öppenhet och respekt. Valen och möjligheterna är dina – vi ger dig de verktyg du behöver! Från florist till naturvetenskap Skolan har ett av Stockholms bredaste utbud av utbildningar, program och kurser för individuellt val.

Vi har NA, ES, SA, ett av Sveriges största elprogram och ett brett hantverksprogram med flera inriktningar. Vi har även Gymnasiesärskola och Introduktionsprogram. Som elev hos oss har du goda möjligheter till framtida arbeten och fortsatta studier på olika utbildningar efter gymnasiet. Elevservice Skolan har egna skolsköterskor, kuratorer och flera studie och yrkesvägledare. Här finns en idrottshall och vi har ett utmärkt bibliotek som är öppet alla skoldagar.

S:t Eriks gymnasium

Polhemsgatan 35 104 20 Stockholm Tel: 08-508 38 200 registrator.se@ utbildning.stockholm.se www.sterik.nu

gymnasieguiden.se/290

Sjömansskolan Stockholm

290.indd 1

2012-09-11 11.47

Mönstra på! Bli sjöman på riktigt! Praktik alla tre åren I utbildningen ingår tre praktikperioder, (APL), som fördelas jämt över de tre åren. Du kommer då att få vara ute på fartyg och lära dig mer om arbetet på däck eller i maskin och om livet ombord i allmänhet.

KREATÖREN FIXAREN MEDMÄNNISKAN

Högskolebehörighet Den bästa vägen till att bli sjökapten eller sjöingenjör. Kurserna Svenska 2 och 3, Engelska 6 och Matematik 2 ger dig behörighet att läsa vidare på sjöbefälsutbildningen på högskolan. Dörren till sjöingenjör eller sjökapten står då öppen. Liten skola Bra sammanhållning ger hög trivselfaktor! Med endast runt 100 elever på skolan blir stämningen speciell – alla känner alla, både elever och lärare.

Eget fartyg Sjömansskolan har ett eget skolfartyg, M/S Polfors, där en stor del av undervisningen sker. Fartyget ligger på Södermälarstrand, en kort promenad från vår huvudbyggnad på Långholmen.

Jobb till sjöss Efter avklarad utbildning kan du söka arbete i handelsflottan som däcks- eller maskinpersonal. Du kan söka behörighet och certifikat som gäller internationellt.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 1124.indd 1

Sjömansskolan

Tel: 08-578 111 30 info@sjomansskolan.se www.sjomansskolan.se

gymnasieguiden.se/1124

GymnasieGuiden 2013

137

2012-05-24 10.54


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Realgymnasiet Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Västerås

Med verkligheten som klassrum

Tänk dig en skola där verkligheten är ditt klassrum. En skola där du utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Där du får värdefulla erfarenheter från yrkeslivet idag. Och behörighet att läsa vidare imorgon. Det är en skola som öppnar dörrar. För dig som vill hålla alla dörrar öppna. Välkommen till Realgymnasiet.

KREATÖREN VETENSKAPAREN

DATASNILLET NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Vägen till drömjobbet kan vara kortare än du tror. En utbildning på Realgymnasiet kan nämligen ge dig en flygande start på arbetsmarknaden – eller en stabil grund för att läsa vidare. Visst har vi vanliga klassrum här på Realgymnasiet. Men en stor del av dina studier kan lika gärna ske i naturen, i en makeup-studio, i ett stall, i ett tekniklabb eller i en serverhall. På vårt högskoleförberedande program får du göra studiebesök på företag och universitet och på våra yrkesprogram får du redan från årskurs 1 en del av din utbildning ute på företag i branschen. På yrkesprogrammen har du minst 15 v arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du kan själv tänka dig vad det innebär. Nya erfarenheter. Värdefulla kontakter från yrkeslivet. En genväg till drömjobbet? Ja, kanske det. Om du är beredd att studera motiverat och jobba engagerat är allting möjligt.

Under utbildningens gång kommer du att möta engagerade lärare och föreläsare, göra studiebesök och träffa branschpersonligheter – något som är möjligt tack vare vårt nära samarbete med näringslivet. Du har dessutom chans att göra vissa delar av din praktik i ett annat land och på så vis få ett försprång på framtidens internationella arbetsmarknad. Precis som i arbetslivet och på universiteten arbetar vi problembaserat och i projektform. På så vis får du får nya kunskaper inom flera olika områden – på en och samma gång. Till din hjälp har du den senaste tekniken. Du får tillgång till en bärbar dator och i vår lärplattform hittar du allt från scheman till feedback från dina lärare. Och vill du plugga vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet så kan du göra det. På alla våra yrkesprogram har du möjlighet att skaffa dig högskolebehörighet.

708.indd

Du får dessutom en personlig mentor som guidar dig på vägen. Någon som inte sätter betyg och som du kan prata med om allt från busskort till framtidsdrömmar. På tal om framtidsdrömmar, här på Realgymnasiet kan de faktiskt bli verklighet. Och, som du säkert har insett vid det här laget, så beror det mycket på våra klassrum. Nu återstår bara frågan: vilket blir ditt?

Våra utbildningar: Realgymnasiet

Tel. växel: 020-33 44 00 info@realgymnasiet.se www.realgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/5118

138

GymnasieGuiden 2013

Yrkesförberedande: Hår- och makeupstylist HV IT-tekniker EE Hästhållning - ridning NB Hästhållning -trav NB Hästhållning - islandshäst NB Djurvård NB Djurpark NB Hund NB Natur- och äventyrsguide NB

Högskoleförberedande: Teknik TE Alla våra yrkesförberedande utbildningar ger möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Titta på vår hemsida f ör att se vilka utbildningar du kan läsa på din skola.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5112.ind 5118_vänster.indd 1

2012-09-05 10.25


0.25

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Stockholms Estetiska Gymnasium Stockholms län

Kunskap och kreativitet, bredd och fördjupning

KREATÖREN DEBATTÖREN MEDMÄNNISKAN

STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM

erbjuder en bred utbildning med fördjupning. Självklart får du högskolebehörighet. I åk 3 kan du välja antingen ännu mer estetiska ämnen eller ett ”teoripaket” som ger extra universitetsförberedelse. Musik Enskild undervisning i huvudinstrument

varje vecka, biinstrument, ensemble, körsång, musikproduktion, gehörs- och musiklära, arrangering och komposition. Dans Dansteknik och dansgestaltning med modern/nutida dans, jazzdans och balett. Improvisation, komposition och repertoar. Musiker ackompanjerar lektionerna.

Teater Skådespeleri och regi, scenisk gestaltning och karaktärsarbete, röst, fysisk teater och teaterteori. Liten skola med stor gemenskap Alla elever medverkar i en mängd föreställningar och konserter. Som elev har du stort inflytande på vår skola.

Stockholms Estetiska Gymnasium Trekantsvägen 3 117 43 Stockholm Tel: 08-709 22 70 info@estetiska.se www.estetiska.se

gymnasieguiden.se/708

Textila Gymnasiet Stockholm, Stockholms län

708.indd 1

2012-05-24 10.53

Mode- och designskolan mitt i centrala Stockholm Skolan är liten och personlig där vi ser och uppmärksammar var och en. Och vi samverkar med Stockholms Tillskärarakademi, en av Sveriges mest kända mode- och designskolor för vuxna, med nära 100 års erfarenhet.

KREATÖREN

Mode- och designutbildning som leder till högskolan Vår utbildning leder vidare till högskolan. Blandningen av teoretiska och praktiska ämnen skapar en kreativ och motiverande studiemiljö. Våra elever når goda studieresultat och det öppnar vägen för såväl högskolestudier som jobb i branschen.

Mode- och designskolan som eleverna älskar Älska är ett starkt ord. Men faktum är att i våra utvärderingar så svarar 100% att de är nöjda med sin utbildning.

Våra elever och vi som jobbar här tycker helt enkelt att det är väldigt kul på ”jobbet”! Det beror på flera saker. Grunden är att vi har inspirerande lärare som kan branschen, är erfarna pedagoger och gillar tonåringar.

Mode och design – en framtidsbransch i Sverige och i världen Listan över kända svenska klädmärken och företag som sysslar med mode och design är lång. Efter mat och boende är kläder det som vi lägger mest pengar på. Mode- och designbranschen är helt enkelt en av Sveriges största branscher.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 5112.indd 1

Textila Gymnasiet

Tel: 08-457 57 31 info@textilagymnasiet.se www.textilagymnasiet.se

gymnasieguiden.se/5112

GymnasieGuiden 2013

139

2012-09-05 10.21


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

BF

Barn och Fritid

BA

Bygg och Anläggning

EE

El och Energi

FT

Fordon och Transport

HA

Handel och Administration

HV

Hantverk

HT

Hotell och Turism

IN

Industriteknik

NA Naturbruk RL

Restaurang och Livsmedel

RX DAC/ MAS

Sjöfart

VF

VVS och Fastighet

VO

Vård och Omsorg

Talangfull o > Att lära mitt i arbetslivet Vi på Praktiska tror på idén om lärande genom att varva teori och praktik. Det man kan lära sig på en arbetsplats lär man sig bäst där, samtidigt som man får fördjupad teori och träning i skolan. Därför bygger alla våra utbildningar på mesta möjliga praktik på en arbetsplats. Allra mest praktik får man som lärling, då hälften av studierna görs som APL, arbetsplatsförlagt lärande. Även i våra skolförlagda program ingår mycket praktik – minst 15 veckor.

> Vi ser dina talanger Vårt mål är att vara Sveriges främsta yrkesutbildare, och vi är idag störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Men vi blir aldrig bättre som helhet än vi är för var och en av våra elever. Det är du som ska lyckas på Praktiska, det är dig och dina talanger vi vill utveckla och odla! Vi ger dig förutsättningar att lära, öva och pröva dina nya färdigheter i den takt och de sammanhang som passar bäst för dig och ditt sätt att skaffa ny kunskap.

100 yrkesutgångar att välja emellan

Vi har 13 program, ett 50-tal inriktningar och över 100 yrkesutgångar. Det betyder att du kan bli praktiskt taget vad du vill hos oss! Till exempel: murare, håroch makeupstylist, målare, personbilsmekaniker, barnskötare, florist, bagare, industrielektriker, receptionist, personlig assistent, trädgårdsanläggare, golvläggare, kock, svetsare, maskinmekaniker, butikssäljare, fastighetsskötare, djurskötare, motorman och mycket mer. Olika skolor har olika program – på praktiska.se hittar du just din inriktning!

> Din lots hela vägen till jobb Vårt mål som skola är inte bara att du ska få en utbildning – vi vill att du ska få ett jobb! Helst redan direkt efter examen. 2012 hade 73% av våra studenter inom hela Praktiska jobb redan i juni. Vi ser fram emot att få lotsa också dig hela vägen till din framtidsdröm – oavsett om det är ett jobb, eget företagande eller fortsatta studier, t ex vid yrkeshögskola.

> Både elev och kollega Att vara lärling ställer krav! På praktikplatsen krävs att du tar ansvar för att komma i tid, kan samarbeta och utför dina uppgifter så att andra arbetskamrater kan göra sitt jobb. Du är en i gänget på jobbet, som de andra räknar med och litar på. På så vis blir din tid på Praktiska både skoltid och arbetsliv. Vår målsättning är att det ska vara din bästa skoltid någonsin!

Läs vidare på högskola!

Alla yrkesprogram kan också läsas med utökad studiekurs som ger grundläggande behörighet, för dig som vill fortsätta studera efter gymnasiet.

140

4700_eget_uppslag.indd 2

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-10 16.46

4700_e


10 16.46

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

och jobbsugen?! Skolan mitt i arbetslivet utbildar dig som längtar efter att få jobb!

44

skolor för dig som vill odla din talang!

Vi har små skolor med stor gemenskap från Kiruna till Ystad. Hittar du inte ditt program på din ort är du alltid välkommen till någon annan av våra skolor. > Borås > Botkyrka Tumba > Ekerö > Falun > Gnesta > Gävle > Göteborg > Halmstad > Helsingborg > Jönköping > Kalmar > Karlskrona > Karlstad > Kiruna > Kristianstad

> Kungsbacka > Kungälv > Landskrona > Linköping > Luleå > Malmö City > Malmö Limhamn > Märsta > Nacka > Norrköping > Nykvarn > Skellefteå > Skövde > Stockholm > Sundsvall

> Sunne > Södertälje > Trollhättan > Täby > Uddevalla > Umeå > Uppsala > Varberg > Västerås > Växjö > Ystad > Åmål > Örebro > Örnsköldsvik

Sätt oss på prov i praktiken! Vi tror på att prova det man läst om i praktiken. Därför är du alltid välkommen att testa oss i verkligheten! Låt oss bjuda dig på fika, och prata om hur vi tillsammans kan utveckla just dina talanger. Skicka ett mail via praktiska.se till den skola som passar dig bäst. Eller boka tid direkt med skolans rektor!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

4700_eget_uppslag.indd 3

GymnasieGuiden 2013

141

2012-09-10 16.46


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Viktor Rydberg Gymnasium Stockholm & Danderyd, Stockholms län

Skaffa dig en gedigen akademisk grund samtidigt som du utvecklar din kreativitet!

Att med individen i centrum och utifrån ett helhetsperspektiv förmedla utbildning av hög akademisk och konstnärlig kvalitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. – VRG:s verksamhetsidé

Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm Tel: 08-622 21 00 info@vrg.se www.vrg.se

gymnasieguiden.se/5110

Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan Tel: 08-622 21 00 info@vrg.se www.vrg.se

gymnasieguiden.se/5111

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan Tel: 08-622 21 00 info@vrg.se www.vrg.se

gymnasieguiden.se/4720

142

550_vänster.indd 1

I VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM samsas teoretiska studier på hög akademisk nivå med rika möjligheter till konstnärligt uttryck. Du som väljer naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet kan delta i någon av VRG:s musikaler, eller fördjupa dig i bild eller musik. Du som väljer estetiska programmet kan läsa högre kurser i exempelvis matematik. På VRG får du en gedigenförberedelse för högre studier, samtidigt som du får många möjligheter att utveckla din kreativitet och konstnärlighet. Viktor Rydberg Gymnasium har riksintag. Skolorna drivs av en stiftelse.

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-02 20.48

Vittra.ind


0.48

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Vittragymnasiet Nacka, Stockholm & Östersund

KREATÖREN

Skolan som älskar nyfikna elever

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

Vittragymnasiet Södermalm

Tel: 08-556 024 85 sodermalm@vittra.se www.vittragymnasiet.se

gymnasieguiden.se/1084

Vittragymnasiet erbjuder högskoleförberedande program. Hos oss får du inte bara de grundläggande kunskaperna i de kurser du väljer utan vi går alltid ett par steg längre. Hos oss är lyckade resultat och högskolebehörighet en självklarhet oavsett vilket program du väljer. Personlig utveckling Förutom djupa kunskaper och färdigheter får du hos oss stöd i din personliga utveckling. I vårt arbete med individanpassning och personliga utmaningar kan du exempelvis genom varierande redovisningsformer träna dig i att prata inför grupp, leda ett projekt eller skapa spännande företagskontakter utanför skolan. Du får en unik och nära relation till din mentor och alla andra lärare som finns för att stötta just dig. Hos oss glöms ingen bort eller försvinner i mängden. Case För oss på Vittragymnasiet är det extra roligt att Harvard University blivit utsett till världens bästa universitet! Det visar att vårt arbetssätt fungerar, då det i stora drag är hämtad från just Harvard. Undervisningen bygger på att du som elev ställs inför ett CASE. Det kan vara ett dilemma, ett aktuellt problem, en situation eller en egen frågeställning. För att analysera och lösa detta krävs att du inhämtar den rätta kunskapen. Det gör du genom att läsa in faktakunskaperna och aktivt delta vid olika seminarier och gruppdiskussioner. Du tränas i att analysera och lösa problem, samarbeta i grupp och presentera ditt arbete

vid muntliga framträdanden. Här stimuleras din förmåga att analysera problem och bedöma situationer från flera olika vinklar. Det leder till att du ständigt blir utmanad att tänka självständigt och argumentera för just din ståndpunkt. Genom att ha ett tydligt fokus på framtida studier gör vi dig bättre förberedd inför universitet och högskola. Vi gör regelbundet undersökningar med tidigare studenter hos oss och på andra skolor om deras skoltid. En av frågorna är om de kände sig bättre förberedda för högskolestudierna än deras kurskamrater. Resultatet visar tydligt att våra elever är mer förberedda för sina högskolestudier. Dubbelt så många av våra studenter svarade ja jämfört med elever från andra skolor. Profiler Vi ger dig även möjlighet att läsa olika profiler. I Stockholm kan du kombinera med ishockey, handboll eller fotboll och i Östersund med fotboll (NUI). I Östersund finns också en särskild profil inom turism och entreprenörskap.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

Vittra.indd 1

Vittragymnasiet Sickla Tel: 08-555 862 00 sickla@vittra.se www.vittragymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4472

Vittragymnasiet Östersund Tel: 063-10 00 60 ostersund@vittra.se www.vittragymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3796

GymnasieGuiden 2013

143

2012-09-07 15.34


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Industritekniska Gymnasiet Stockholm

Yrkesexamen med högskolebehörighet inom timplanens 2500 poäng

INDUSTRITEKNISKA GYMNASIET ÄR EN LITEN FRISKOLA MED

SMÅ KLASSER, ETT STORT ENGAGEMANG OCH EN BRA ANDA. ENGAGERADE LÄRARE SOM FINNS TILL HANDS UNDER HELA DIN TID I SKOLAN.

FIXAREN

Vårt program Industriprogrammet med inriktning driftsäkerhet och underhåll På skolan läser vi, förutom de gymnasie- och programgemensamma ämnena, specialinriktade el- och teknikämnen såsom: • • • • •

Industritekniska Gymnasiet Tegelviksgatan 10 116 41 Stockholm Tel: 08-572 323 50 info@industritekniska.se www.industritekniska.se

gymnasieguiden.se/650

Industritekniska processer Mekatronik Produktionskunskap Svets och svarvning Praktisk ellära

Vi kommer att erbjuda dig ett högskoleförberedande paket inför valen till åk två. Du kan med andra ord få en yrkesexamen med högskolebehörighet inom timplanens 2500 poäng. Du kan även välja elkraftteknik till åk två och då få med dig behörighet BB1, vilket ger möjlighet till elinstallationsarbete genom två års praktik, efter avslutad gymnasieutbildning. Under åk 3 är du ute på praktik under i princip hela läsåret, viss ersättning utgår.

144

650_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Intagning Intagning sker genom intagningsenheten i Stockholm. Framtid Vi samarbetar idag med bland annat MTR/TBT, Fortum AB, Veolia, Euromaint, Roslagståg AB, Stockholm Vatten och Carport specialisten. Ca 80% av eleverna går direkt ut i arbetslivet och större delen av resterande 20% pluggar vidare. Vår skola – din gemenskap Vi är en liten skola med små klasser där vi prioriterar närheten mellan elever och lärare. Vi arbetar för att integrera ämnen med varandra för att skapa en helhetssyn och djupare förståelse för att allt hänger samman. Skolan anordnar aktiviteter där vi vill skapa förutsättningar för att lära känna varandra oavsett vilken klass man går i eller om man är elev eller lärare. Dessa aktiviteter sker framförallt i början av varje läsår där förståelse och samarbete står i fokus. Läs mer om skolans värdegrund – G.Ö.R.A. på www.industritekniska.se Kontaktperson Urban Nyström, tel 08-572 323 51 urban.nystrom@industritekniska.se Cecilia Sjöström, tel 070-162 21 41 cecilia.sjostrom@industritekniska.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-02 21.14

7929.ind


1.14

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Naturbruk.se

61 unika skolor över hela landet!

KREATÖREN VETENSKAPAREN

FIXAREN NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Vill du – varva teori och praktik på gymnasiet? – jobba med djur, natur, teknik? – bli eftertraktad på arbetsmarknaden? – kunna fortsätta läsa vidare? – skaffa vänner för livet?

Du kan alltså – forma en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden och – skaffa behörighet till utbildningar vid yrkeshögskolor, universitet och högskolor.

På Naturbruksprogrammet – har du 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller halva utbildningstiden som lärling – skaffar du dig en yrkesexamen för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog – väljer du mellan att läsa grundläggande högskolebehörighet, eller flera yrkeskurser – kan du välja kurser som ger behörighet till högskolestudier t.ex. inom naturvetenskap och, inte minst: – du växer som människa på många olika sätt!

Mer om Jobb – www.gronajobb.se Branscher – www.nyn.se (lantbruk, trädgård) – www.hyn.se (häst) – www.djuryn.se (sällskapsdjur) – www.dra.se (skogsbruk)

med 61 skolor över hela landet admin@naturbruk.se www.naturbruk.se

Eftergymnasiala studier, t.ex. yrkeshögskolan – www naturbruk.se

gymnasieguiden.se/7929

Universitetsstudier – www.slu.se SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara utnyttjande av dessa.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

7929.indd 1

Naturbruk.se och Naturbruksskolornas Förening

GymnasieGuiden 2013

145

2012-06-20 15.40


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Vård- och omsorgscollege Stockholm, Stockholms län

Ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram på Kungsholmens gymnasium i samverkan med Röda Korsets Högskola

MEDMÄNNISKAN

Kungsholmens gymnasium/ Sektion Kungsholmens gymnasium Västra Campus Konradsberg Konradsbergsvägen 1 112 59 Stockholm Tel: 08-508 380 00 support.kun@stockholm.se

Kontakt: Britta Wikman, rektor Tel: 08-508 336 83 britta.wikman@stockholm.se

Är du intresserad av en framtid inom vård och omsorg? Ställer du höga krav på din utbildning? Då kan ett högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på Kungsholmens gymnasium vara utbildningen för dig.

Vård- och omsorgscollege på Kungsholmens gymnasium samverkar med Röda Korsets Högskola kring ett utvecklat vård- och omsorgsprogram för dig som vill ha en utmanande utbildning med hög kvalitet. Du får kunskaper i sjukvård, omvårdnad, medicin, hälsovetenskap och interkulturell kompetens, kroppen i ett helhetsperspektiv – biologiskt, psykologiskt och socialt och du får lära dig hur du bemöter människor som behöver vård och omsorg.

Allt i närakoppling till både arbetsliv och forskning. Teori varvas med praktik och du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier. It är integrerat i lärandet och vi har ett internationellt perspektiv med utbyten och studieresor till andra länder. Hos oss är elevers inflytande och idéer viktiga i skolutveckling. Utbildningen öppnar karriärvägar. När du gått klart kan du antingen välja att jobba som undersköterska i vård och omsorg, eller läsa vidare på högskola och universitet.

4535.ind

Vill du veta mer eller följa med på en lektion? Kontakta Anders Fajersson, lärare på Vård- och omsorgscollege i Stockholm, anders.fajersson@stockholm.se, 08-508 380 00. Läs mer om utbildningen på www.vocsthlm.se och kungsholmensgymnasium.stockholm.se Titta också gärna in på www.sll.se/unga för att läsa mer om arbetsmarknaden och yrken.

www.vocsthlm.se www.kungsholmensgymnasium. stockholm.se

gymnasieguiden.se/579

Kungsholmens gymnasium

146

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

1263.ind 579_vänster.indd 1

2012-09-02 21.04


1.04

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Stockholms Stadsmissions Gymnasieskola Stockholm, Stockholms län

Den lilla skolan med det stora hjärtat!

ÄR DU INTRESSERAD AV MÄNNISKORS

LIVSVILLKOR OCH VILL DU GÖRA

VÄRLDEN TILL EN BÄTTRE PLATS?

Här kan du tex läsa SA med en unik profil mot hjälpverksamhet och bistånd, ES eller få en yrkesutbildning inom vård eller handel med alternativet lärling.

Stadsmissionens gymnasieskola har ca 250 elever och erbjuder nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Hit söker sig de som vill jobba med humanitära frågor och social verksamhet, liksom elever som söker ett studieklimat präglat av mångfald och kreativitet. Detta är skolan där alla har en plats och kan växa. Hos oss blir du sedd! Utmärkande för Stadsmissionens skola är hög lärartäthet och en pedagogik

där skapande och kultur är en viktig del. Här möts du av engagerade och välutbildade lärare och vi har ett väl utbyggt elevstöd med stödlärare, bibliotekarie, SYV, elevcoach, kurator, skolsköterska och volontärer. Vår skola är omtyckt för sin varma och generösa atmosfär och vi erbjuder en personlig och trygg studiemiljö med små klasser. Vi finns i nybyggda lokaler centralt i Stockholm. Skolan har trådlöst nätverk, ett nybyggt kafé samt eget kök som erbjuder hemlagad mat varje dag. Skolan som gör skillnad Vår skola är en idéburen skola och erbjuder gymnasie- och gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux och yrkeshögskola under ett och samma tak. Vi är en del av organisationen Stockholms Stadsmission och drivs som en stiftelse utan vinstintresse. Vår verksamhet är religiöst och politiskt obunden och bygger på en humanistisk människosyn.

ORGANISATÖREN

KREATÖREN MEDMÄNNISKAN

Stockholms Stadsmissions Gymnasieskola

Lövholmsvägen 18 117 43 Stockholm Tel: 08-684 235 00 gymnasieskolan@stadsmissionen.se www.stadsmissionen.se/skola

gymnasieguiden.se/4535

Marina läroverket Danderyd, Stockholms län

2012-07-04 10.06

4535.indd 1

Välkommen ombord!

ORGANISATÖREN

VETENSKAPAREN

FIXAREN

Marina läroverket erbjuder följande gymnasieutbildningar: • Marinbiologiutbildningarna ( /NB) • Ledarskapsutbildningen (SA) • Marinteknikutbildningarna ( /MT) SKOLANS MARINA PROFIL

ger stora möjligheter för dig som har ett marint fritidsintresse och vill skaffa dig god behörighet för högre studier men också för dig som siktar mot en marin yrkeskarriär. Alla våra utbildningar ger möjlighet till högskolebehörighet.

Vi vill ge dig en studietid fylld av intressanta upplevelser som ger dig livslånga kunskaper och erfarenheter. Vistelsen ombord på ett segelfartyg, med gruppträning, internationella kontakter och fältstudier är goda exempel på detta. Långseglingar Vi genomför utbildningsseglingar i Östersjön, Nordsjön, Medelhavet och på Atlanten med skolsegelfartygen Älva och Belle Amie. Under seglatserna bedriver du studier ombord samt

besöker hamnar i Sverige och utomlands. Alla genomför delar av utbildningen på skolans båtar och skepp. Våra långseglingar ger förutom äventyr, upplevelser och erfarenheter personlig utveckling och vänner för livet. För att kunna delta fullt ut i långseglingarna krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd.

Stocksunds hamn 182 78 Stocksund Tel: 08-85 32 00 info@klartskepp.se www.marinalaroverket.se

gymnasieguiden.se/1263

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 1263.indd 1

Marina läroverket

GymnasieGuiden 2013

147

2012-05-29 13.14


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

S:t Martins gymnasium Sundbyberg, Stockholms län

Yrkesgymnasium med eleven i fokus

PÅ S:T MARTINS GYMNASIUM kan du

läsa fem inriktningar. Vår vision är att alla elever ska vilja gå i skolan och vi ser till varje individs egna förutsättningar. Din studiemiljö är en arbetsplats och du arbetar med verktyg och metoder som du sedan får använda i arbetslivet.

KREATÖREN

Fordons- och transportprogrammet Inriktning Personbil Fordonsprogrammet är för dig som är intresserad av teknik, bilar, maskiner och motorer. Den snabba tekniska utvecklingen har gjort jobbet som bilmekaniker allt mer kvalificerat. Idag är efterfrågan på kompetent arbetskraft stor och möjligheterna till att få jobb efter din utbildning är goda.

FIXAREN

S:t Martins gymnasium

Sundbybergs Stad 172 92 Sundbyberg Tel: 08-706 87 72 gymnasieinfo@sundbyberg.se www.stmartinsgymnasium.se

gymnasieguiden.se/155

148

155_vänster.indd 1

Bygg- och anläggningsprogrammet Inriktning Måleri Här får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom målaryrket. Du får kännedom om både moderna och traditionella tekniker och får lära dig att självständigt planera och utföra ditt arbete. Du arbetar i moderna och fräscha lokaler. Programmet har ett nära samarbete med branschen och vi gör studiebesök i aktuella och historiska miljöer.

Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom design och sömnad, mönsterkonstruktion, modeteckning samt färg, form och material. Hantverksprogrammet Inriktning Frisör Ett program för dig som har stil- och formkänsla, är kreativ och tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig förberedande kunskaper i yrkets alla delar. Vi varvar teori och praktik och du arbetar både på dockor och med kunder i vår moderna och välutrustade frisörsalong. Hantverksprogrammet Inriktning Finsnickeri Det här är ett program för dig som gillar att snickra, är kreativ och har stil och formkänsla. Du får kännedom om både modern och traditionell hantverksteknik, CAD (ritteknik), CNC (datafräsning)

och kalkylering. Du lär dig att självständigt utföra och planera ditt arbete med att formge och konstruera möbler. 15 veckors praktik Du har minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på samtliga våra program. Internationella kontakter Vi prioriterar internationella kontakter och samarbetar med skolor i bland annat England, Danmark och Irland. Vi jobbar med Friends. Grundläggande högskolebehörighet Alla våra utbildningar leder till yrkesexamen med möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under din gymnasietid. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Hantverksprogrammet Inriktning Textil Design Att arbeta med mode och design är att vara med i en spännande utveckling där kreativitet och ny teknik bidrar till morgondagens mode.

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-08-23 10.56

C2885


0.56

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se Våra samarbetspartners

TE, IN

En teknikutbildning utöver det vanliga. Välkommen till Sveriges mest spännande satsning på gymnasieutbildning. Tillsammans med våra grundarföretag Scania och AstraZeneca får du en utbildning av högsta kvalitet med utrustning och lokaler i toppklass. De Inspirerande lärarna ger dig en verklighetsnära utbildning inom modern teknik, utveckling och produktion. Både i undervisningen och under praktikperioderna får du pröva på hur det är att jobba på riktigt. Under studietiden får du en studiebonus och efter examen är du garanterad ett jobb i minst sex månader på ett av våra grundarföretag. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men du får också mer. www.malardalenstekniska.se

ÖPPET HUS Välkommen till oss på Öppet hus den 1/12 eller Tjejkväll den 4/12. Läs mer och hitta vägbeskrivning på malardalenstekniska.se

Mälardalens Tekniska Gymnasium

www.malardalenstekniska.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

C288501_MTG_Annons_215x297.indd 1

GymnasieGuiden 2013

149

2012-08-14 11:18


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Södertälje kommuns gymnasieskolor Stockholms län Entreprenörsgymnasiet Syv: Hillevi Sundman Tel: 08-523 018 21 www.sodertalje.se/ entreprenorsgymnasiet

gymnasieguiden.se/8026

Foucault särgymnasiet Syv: Tomas Liljeholm Tel: 08-523 017 67 www.sodertalje.se/ foucaultgymnasiet

gymnasieguiden.se/4761

Din drömutbildning finns i Södertälje

Södertälje kommun har fem gymnasieskolor och en gymnasiesärskola. Vi har en mångfald av utbildningar både sett till innehåll och till sätt att lära sig. Våra gymnasieskolor arbetar nära näringslivet och representanter från olika branscher finns med och utformar innehållet i våra utbildningar. Våra elever som läser studieförberedande program ingår i flera samarbeten med såväl forskningsföretag som högskolor och universitet. Vi bryr oss om dig som elev och utifrån den du är hittar vi det som är rätt för dig. Vi arbetar för att alla som går i skolan hos oss ska känna att de har roligt och att de utvecklas. Du ska minnas din gymnasietid med glädje och känna att du fått kunskaper så att du är väl förberedd för ditt fortsatta liv, oavsett om du går vidare till högre studier eller jobb.

Förverkliga din dröm på Entreprenörsgymnasiet Drömmer du om att arbeta med händerna – att sätta en personlig prägel på ditt arbete? Vill du bli anställd eller starta eget direkt efter din gymnasieutbildning? Eller vill du utbilda dig inom ett serviceyrke?

Igelstavikens gymnasium Syv: Lotta Arvidsson Tel: 08-523 062 63 www.igelstaviken.se

gymnasieguiden.se/146

Liljevalchs Internationella Läroverk Syv: Lotten Johansson Tel: 08-523 021 31 www.sodertalje.se/liljevalchs

gymnasieguiden.se/8027

Wendela Hebbegymnasiet

Syv: Halima Poljo Tel: 08-523 035 82 www.wendelahebbegymnasiet. sodertalje.se

gymnasieguiden.se/4912

Foucaultgymnasiet - ett 4-årigt yrkesoch teoretiskt gymnasium Våra program är fyraåriga och läses efter gymnasiesärskolans läroplan. Gemensamt för alla våra utbildningar är att teori varvas med praktik, allt efter dina egna förutsättningar. Vi lägger stor tonvikt vid individuella metoder och undervisningsformer och arbetar i nära samarbete med föräldrarna. Vårt verksamhetsmål är att förbättra och utveckla våra elevers färdigheter, kunskaper och självkänsla så att alla, utifrån sin förmåga, kan leva ett rikt vuxenliv i såväl arbete som fritid och boende. På Igelstavikens gymnasium samlas idrottseliten Hos oss formas morgondagens idrottsstjärnor. Skolan har nationellt godkända

Torekällgymnasiet Syv: Amelie Kratz Tel: 08-523 019 31 www.sodertalje.se/ torekallgymnasiet

Hos oss lär du dig inte bara ett hantverk och ett yrke utan också en hel del kundpsykologi. Vi samarbetar med utvalda praktikplatser för att ge dig en realistisk bild av ditt blivande yrke men även för att ge dig kunskap om branschens villkor, utveckling och behov.

gymnasieguiden.se/8028

150

GymnasieGuiden 2013

idrottsutbildning i åtta sporter – basket, fotboll, innebandy, ishockey, golf, simning/simhopp, rugby och volleyboll. Här erbjuds du en kombination av idrott, studier, hälsa och ledarskap. Vi fokuserar på helheten – dina idrottsprestationer påverkas av hur du äter, hur du sover, ditt sociala liv och mycket mer. Här får inte matteprovet stå i vägen för ett tvåveckors träningsläger. Höga krav på Liljevalchs Internationella Läroverk Här kommer du att trivas om du är studiemotiverad och redan nu ser fram emot studier på högskola och universitet. Vi vet att du har höga förväntningar och vi kan erbjuda dig flera vägar att förverkliga dina ambitioner och drömmar.

Vi intresserar oss för vårt nära samhälle och vad som händer i världen. Delaktighet, global medvetenhet och initiativkraft löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vill du uppleva spännande kulturmöten och tillsammans med människor från andra länder hitta lösningar på komplicerade problem? Hos oss får du en möjlighet att resa – i tanken, i den virtuella världen och på riktigt. Wendela Hebbegymnasiet – med plats för både hjärta och hjärna Gillar du estetiska inriktningar som musik, bild och form, dans och teater? Är du intresserad av media, foto, film och kultur, eller design- och produktutveckling? Då är Wendela Hebbegymnasiet skolan för dig. Att se och utveckla varje elevs möjligheter och hjälpa dig så att du själv hittar nya vägar och lösningar – det är vår utgångspunkt och vårt sätt att arbeta på!

Vi samarbetar dessutom med högskolor, teatrar, tidningar, radio, TV och gallerier – allt för att ge dig möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden.

Torekällgymnasiet – där yrkesstoltheten sätts främst Vill du gå på ett gymnasium som liknar en riktig arbetsplats – då är Torekällgymnasiet platsen för dig. Hos oss får du redan första året börja med de praktiska ämnena som hör till yrket. Du utvecklar en bred kompetens inom ditt hantverk och får en tydlig ingång i arbetslivet. Branschen är en viktig del av utbildningen som tillför ditt program den praktiska yrkeskunskapen som är nödvändig för att du ska lyckas.

29.indd

På det sättet får du redan under gymnasietiden in en fot i arbetslivet. Du som tar studenten hos oss är väl förberedd för att snabbt kunna få en anställning eller plugga vidare.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

4912.ind 4995_vänster.indd 1

2012-09-05 10.13


0.13

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Vackstanäsgymnasiet Södertälje, Stockholms län

Vi är vad vi lär

Textil design, Personlig tränare, Kock eller bagare & Trädgårdsutbildning Kock eller bagare Restaurang- och livsmedelsprogrammet En lärlingsutbildning där vi bara anlitar de bästa arbetsplatserna. Om du själv är beredd att kavla upp ärmarna och arbeta i den höga takt som branschen kräver så har vi arbetsgivare som är beredda att verkligen ge dig chansen.

Textil Design Estetiska programmet Du får en god estetisk grund inom textil, bild och formgivning. En bra start för framtida studier oavsett om du ska söka utbildningar som kräver arbetsprover eller betyg. Numera arbetar vi också med inredning inom flera kurser. Personlig tränare Barn- och fritidsprogrammet Du blir Personlig tränare och kan arbeta som egen företagare eller vid t.ex en friskvårdsanläggning. Du har möjlighet att få behörighet till högskola och universitet. Utbildningen är en bra grund för att senare studera vidare till polis, brandman eller idrottslärare.

29.indd 1

KREATÖREN FRISKUSEN NATURVÄNNEN

Odling och trädgårdsdesign Naturbruksprogrammet Du får utbildning i trädgårdens skötsel och design, du lär dig odla i stort och smått. Vi har APL-platser hos flera av de riktigt namnkunniga företagen i branschen. Internat på landet men ändå nära till stan Skolan ligger vid sjön Vällingen mellan Södertälje och Nykvarn, 15 minuter med buss till centrum. Vi har ett internat med 70 platser, personalen håller i aktiviteter och läxhjälp. Vi har även en fullstor idrottshall, gym, bild- och textilateljéer. Frukost, lunch och middag lagas i vårt eget restaurangkök. Ishockey, beachvolley och innebandy Vi har nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU, inom ishockey och beachvolleyboll. Du har även möjlighet att specialisera dig på innebandy.

Vackstanäsgymnasiet Tel: 08-522 980 00 info@vackstanas.se www.vackstanas.se

gymnasieguiden.se/29

Wendela Hebbegymnasiet Södertälje, Stockholms län

2012-06-25 17.17

Med plats för både hjärta och hjärna!

Här får du möjlighet att skaffa behörighet till vidare studier och samtidigt utveckla ditt specialintresse. Kunskap, kreativitet, gemenskap, respekt och högt i tak är nyckelord som präglar skolan. Våra utbildningar • Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation • Estetiska programmet Bild och Formgivning, Dans, Estetik och Media - foto, Musik och Teater • Humanistiska programmet Kultur • Teknikprogrammet Design och produktutveckling, Samhällsbyggande och miljö -arkitektur På vår hemsida finns mer information och uppdateringar om de program och inriktningar vi erbjuder hösten 2013. www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.se WENDELA HEBBEGYMNASIET är till för dig som har intresse

för samhälle, media, teknik och estetiska inriktningar som musik, teater, dans, bild och formgivning, foto, film och grafisk design.

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

Wendela Hebbegymnasiet

Västergatan 2-4 151 89 Södertälje Tel: 08-523 015 25 wendelahebbegymnasiet@ sodertalje.se www.wendelahebbegymnasiet. sodertalje.se

gymnasieguiden.se/4912

Öppet Hus 5 december kl. 16.00 – 19.30 samt 24 maj kl. 16.30 – 19.00 Ring oss även gärna för ett personligt besök.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 4912.indd 1

KREATÖREN

GymnasieGuiden 2013

151

2012-05-24 11.01


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Tullinge gymnasium Tullinge, Stockholms län

Liten skola med stora ambitioner ORGANISATÖREN

VETENSKAPAREN

DATASNILLET MEDMÄNNISKAN

Tullinge gymnasium är en kommunal skola som ligger i en lummig, vacker miljö mellan Tullinge och Södertörns högskola. Skolan är byggd som ett campus och är en lagom stor gymnasieskola med unik gemenskap och sammanhållning. Skolan är lugn och trygg och här märker du att både elever och personal trivs. Tullinge gymnasium - en skola för dig som är studiemotiverad och har höga förväntningar på din utbildning. År efter år fyller skolan sina populära utbildningar. Skolans lärare får toppbetyg av eleverna och är mycket kunniga. Vi har läroboksförfattare och flera med doktorsexamen och forskarerfarenhet.

4645.ind

På Tullinge gymnasium är jag någon vill jag något och blir jag någon Vi hoppas att vi får träffa dig på öppet hus i höst. Mer info finns på vår hemsidan. Välkommen!

Tullinge gymnasium

146 80 Tullinge Tel: 08-530 635 10 tullingegymnasium@edu.botkyrka.se www.tullingegymnasium.se

gymnasieguiden.se/147

På Tullinge gymnasium händer det alltid mycket. Hösten 2011 hade vi besök av Nobelpristagaren i medicin, Bruce A Beutler

152

GymnasieGuiden 2013

Våren 2012 vann ett av skolans UF företag ”Grillnings Specialisten” Bästa Vara 2012 och Bästa Design & Formgivning

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

7919.ind 147_vänster.indd 1

2012-08-23 10.41


0.41

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Östra gymnasiet Trångsund, Stockholms län

En skola med plats för personlighet! VETENSKAPAREN

Vill du ha en utbildning med många möjligheter och nya idéer? Östra gymnasiet är en skola där eleverna känner delaktighet, trygghet och inspiration i en fräsch och stimulerande miljö med engagerade lärare.

DATASNILLET MEDMÄNNISKAN

Skolan Det är en kommunal skola med ca 750 elever, som stod färdigbyggd år 2005. Vi erbjuder fem olika program och totalt 36 olika studievägar att välja mellan. Skolans utformning och kulturen på Östra skapar närhet och gemenskap mellan de som vistas på skolan, både personal och elever. Studier och ledord På Östra vill vi ge eleverna verktygen för att ta sig igenom gymnasiet och möta framtiden väl rustade. Förmåga att ta eget ansvar, anpassad undervisning och kontinuerlig uppföljning ger bra förutsättningar för lyckade studieresultat. Vi arbetar också efter ledorden resultat, individ och kommunikation vilket genomsyrar såväl undervisning som själva skolmiljön. Missa inte att få ta del av den berömda ”Östra-andan”!

Östra gymnasiet

Tel: 08-535 361 40 info@ostragymnasiet.se www.ostragymnasiet.se

gymnasieguiden.se/4645

Lätt att kombinera studier med intressen Tack vare vårt stora utbud av programfördjupningar inom de olika programmen och de valbara kurserna har vi skapat goda förutsättningar för att just du ska kunna hitta något du är extra intresserad av. Dessutom har vi elevföreningar, inom idrott och musik, där eleverna får möjlighet att hålla på med sina intressen vid sidan av studierna.

Gullviva Gymnasium Tullinge, Stockholms län

4645.indd 1

2012-06-25 13.14

En skola med mycket extra hjälp

Liten, fräsch, mycket individuell hjälp, familjära relationer, tillgängliga lärare. Gullviva gymnasium är en skola där alla skall trivas och utvecklas väldigt bra. Tänk dig en skola som består av max 18 elever per klass, har en lärartäthet som

är betydligt högre än riksgenomsnittet, en skola som följer upp hur du utvecklas minst en gång i månaden, som delar ut en bärbardator till varje elev, som erbjuder mycket extra läxhjälp. Ibland kallar man skolan för möjligheternas skola för att skolan erbjuder så mycket extra för att eleverna ska lyckas. Skolan är relativt ny och har lyckats med att ge 82 % av sina elever en grundläggande behörighet för vidare studier. 70 % av eleverna har kommit in på olika yrkeskategorier bland annat mekatronik, apotekare, ingenjör och lärare. Vi på Gullviva Gymnasium förväntar oss att eleverna tar emot den extra hjälpen som skolan anordnar. Om du som elev behöver hjälp för att klara din gymnasietid med bästa möjliga resultat, är du alltid välkommen till skolan. Vi hjälper dig med din framtid! Naturvetenskapsprogrammet Inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle Programmet riktar sig till dig som vill

ha omfattande kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi, för vidare studier på högskola. Hos oss får du utveckla förmågan att använda naturvetenskapliga teorier och att arbeta experimentellt. Naturvetenskaplig kompetens är en viktig del av vår kultur och får en allt större betydelse i samhället. Du kombinerar teoretiskt lärande med praktiska övningar i vår laborationssal. Programmet ger dig en bra grund för naturvetenskapliga eller tekniska studier på högskola eller universitet. Ansökningskoder NANAS-GUG: Naturvetenskap och samhälle NANAT-GUG: Naturvetenskap Öppet Hus Onsdagen den 16 januari 2013 har vi Öppet Hus. För tider se vår hemsida.

Gullviva Gymnasium

Tel: 08-607 35 60 info@gullvivagymnasium.se www.gullvivagymnasium.se

gymnasieguiden.se/7919

DEB

FIX

Välkommen till oss!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 7919.indd 1

VETENSKAPAREN

GymnasieGuiden 2013

153

2012-09-10 08.52


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

51.indd

154

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5146.ind 208_egen.indd 1

2012-08-23 11.08


1.08

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

TG - Tumba gymnasium, Stockholms län

På TG kan du välja vem du vill vara! är några av våra samarbetspartners som alla bidrar till en skola med högt kunskapsfokus.

TG ÄR ETT KUNSKAPSCENTRUM I SÖDRA STOCKHOLM.

Vi har topputbildningar i nära samarbete med högskolor, kultur- och näringsliv, vilket ger våra elever alla förutsättningar att skapa sig en bra framtid. Xenter, Kulturskolan, KTH, Södertörns högskola och Stockholms universitet

51.indd 1

Vi är också en av få skolor i Sverige som Skolverket har godkänt att bedriva spetsutbildning inom finansekonomi (EK), bild/animation och foto/film/ljud (ES). Våra yrkesutbildningar har mycket nära branschkontakter och vi arbetar också med verkliga kunder genom hela gymnasietiden i till exempel vår egen restaurang och verkstad. Dessutom erbjuder vi nationell idrottsutbildning (NIU) inom handboll och innebandy oavsett vilket program du går, för dig som tränar på elitnivå. På TG kan du välja vem du vill vara. Vissa har en stark bild av vad de vill bli och hur de skall gå till väga för att nå dit medan en del inte alls vet hur de skall välja. Hos oss kan du vara säker på att vad du än väljer på TG så har du valt ett av de bästa program som finns.

Våra program Estet: Bild & form/Animation, Estetik & Media (Foto, Film, Ljud), Musik. Vi är Estetisk spetsutbildning inom Bild & form/Animation, Estetik & Media samt driver musikutbildningen i samarbete med Kulturskolan. Ekonomi: Finansekonomisk spetsutbildning, Ekonomi och Juridik Humanistisk: Språk (profil japanska) Natur: Naturvetenskap, Natur & samhälle Teknik: Design & produktutveckling, Informations- & medieteknik, Samhällsbyggande och miljö Samhälle: Samhälle, Medier, information & kommunikation Bygg- och anläggning: Husbyggnad El & energi: Elteknik Fordon & transport: Personbil Restaurang & livsmedel: Kök & servering.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

Tumba gymnasium

tgy@edu.botkyrka.se www.tumbagymnasium.se

gymnasieguiden.se/51

EnergiGymnasiet Täby & Upplands Väsby, Stockholms län

2012-08-28 13.50

Kvalificerad EL- och VVS utbildning – Din framtid! FIXAREN FRISKUSEN

Var ligger skolan? EnergiGymnasiet i Täby ligger i hjärtat av Täby, med goda kommunikationer i form av både Roslagsbanan och bussar. EnergiGymnasiet i Upplands Väsby ligger centralt beläget i InfraCity.

EnergiGymnasiet består av två enheter, en som är lokaliserad i Täby och en i Upplands Väsby. Varje skolenhet är formellt en egen skola men lyder under samma ägare. På detta sätt skapas större möjligheter för eleverna, vi kan erbjuda ett bättre och större kursutbud närmare hemmet, och ändå behålla den lilla skolans fördelar.

Trygghet-Kunskap-Framtid Vår grundläggande idé är att utbilda elever som behövs inom VVS- Fastighets- och elbranschen. Vi har ständigt en avstämning med arbetslivet, så att vi kan upplysa eleverna om läget i samhället och på arbetsmarknaden. Det gör att de kan välja lämplig profil, med målet antingen få ett jobb efter gymnasiet, starta eget företag eller se till att de har tillräcklig behörighet för vidare studier.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 5146.indd 1

EnergiGymnasiet i Täby och Upplands Väsby Stockholmsvägen 116 c 187 30 Täby Tel: 08-758 25 46 info@energigymnasiet.se www.energigymnasiet.se

gymnasieguiden.se/5146

GymnasieGuiden 2013

155

2012-09-05 10.31


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Täby Enskilda Gymnasium Täby, Stockholms län

Följ ditt hjärta!

SEDAN 1999 ÄR VI KVALITETSALTERNATIVET I NORRORT.

ORGANISATÖREN

KREATÖREN DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

Med dokumenterat bäst kvalitet i Täby vad gäller resultat och trivsel är det med stolthet vi välkomnar dig till vår fantastiska skola. Alla våra program är högskoleförberedande. Du kan med gott samvete låta din lust och dina intressen styra. Välkommen till oss! Kunskaper och vänner för livet I vår skola är den varma och effektiva kontakten människor emellan helt central. Med våra små klasser om 25 elever och skickliga och behöriga lärare kommer du att utvecklas som människa på flera plan. Som en-till-en-skola i samarbete med Apple vinnlägger vi oss också om att du får de bästa tekniska såväl som de bästa pedagogiska förutsättningarna. Att du blir rik på kunskaper och vänner kan vi garantera dig. Hos oss kommer du att trivas! Våra utbildningar • Estetiska programmet: Inriktning Estetik och media ”Medieproduktion med bredd och fördjupning” – Det kreativa valet! Är du intresserad av digitalt skapande och medieproduktion har du hittat rätt! Hos oss får du utveckla dig i alla de centrala medieuttrycken: foto, grafisk design och filmproduktion. Skolan har en egen TV-kanal och sänder radio via Radio Nord. All teknisk utrustning är i toppklass. En estetisk medieutbildning på riktigt!

Täby Enskilda Gymnasium Tel: 08-732 21 00 www.tabyenskilda.se

gymnasieguiden.se/1073

156

• Samhällsvetenskapsprogrammet – För dig som är intresserad av människor, historia, kultur, filosofi, kommunikation och medier. Våra inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande inte bara till innehåll utan även till arbetssätt. En spännande kombination av seminarier, fallstudier, opponeringar, föreläsningar och bildningsresor samt ett tydligt fokus på lärprocessen gör utbildningen genuint allmänbildande.

GymnasieGuiden 2013

Vi erbjuder tre inriktningar: - Samhällsvetenskap ”Det internationella samhället” - Beteendevetenskap ”Psykologi och ledarskap” - Medier, information och kommunikation ”Journalistik och det moderna mediesamhället” • Ekonomiprogrammet – För dig som är intresserad av ekonomi, entreprenörskap, juridik och ledarskap. På vårt ekonomiprogram sätter vi din initiativförmåga och entreprenörskraft i centrum. Du som har höga ambitioner vad gäller att omsätta idéer kring företagande och vill nå djupa kunskaper kring ekonomiska och juridiska samband kommer att stormtrivas hos oss. Kreativitet utan gränser gäller här! Vi erbjuder två inriktningar: - Ekonomi ”Internationell ekonomi” - Juridik ”Kriminologi”

152.indd

• Naturvetenskapsprogrammet – För dig med riktigt höga ambitioner och passion för naturvetenskap. I vårt naturvetenskapsprogram står du och din vetenskapliga nyfikenhet i centrum. Våra erfarna och skickliga lärare erbjuder en hög och utvecklande utmaningsnivå med laborationer och experiment och från första början lär du dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt som genomsyrar hela utbildningen. Vi erbjuder två inriktningar: - Naturvetenskap ”Bioteknik” - Naturvetenskap och samhälle ”Det vetenskapliga samhället” Öppet hus 30 november 2012, samt två öppet hus på våren, för datum och tid se hemsida. Möt oss även på Dante-mässan på Täby Galopp och gymnasiemässan i Älvsjö 22 – 24 november. För mer information se vår hemsida: www.tabyenskilda.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

184.indd 1073_vänster.indd 1

2012-09-02 21.16


1.16

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Väsby Nya Gymnasium Upplands Väsby, Stockholms län

– möjligheternas skola

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET

PÅ VÄSBY NYA GYMNASIUM RÅDER

FULL AKTIVITET BÅDE PÅ OCH EFTER SKOLTID.

Miljön, den moderna byggnaden, mångfalden och stämningen inspirerar till möten som utvecklar idéer. Alla inom skolans väggar gör sitt yttersta för att erbjuda det bästa till de ungdomar som väljer Väsby Nya Gymnasium. Väsby Nya Gymnasium är en helt ny skola, utformad för att främja kreativitet

och inspiration. Förutom modern undervisning och toppmoderna undervisningslokaler finns en multihall för idrott och uppträdanden, dansstudio och gym. På Väsby Nya Gymnasium arbetar vi aktivt med modern informationsteknik. För detta har vi blivit utnämnda till en av de mest innovativa skolorna i världen av Microsoft och är en så kallad Pathfinderskola. Hos oss får du till-

gång till den senaste tekniken och coachning från experter runt om i världen. Väsby Nya Gymnasium samarbetar med universitet, högskola och näringsliv. För dig som elev innebär detta att du får den bästa möjliga förberedelse för fortsatta studier eller för att ta steget ut i arbetslivet.

Väsby Nya Gymnasium

Tel: 08-590 970 00 vasbygymnasium@upplandsvasby.se www.vasbygymnasium.se

gymnasieguiden.se/152

Vallentuna gymnasium Vallentuna, Stockholms län

152.indd 1

2012-09-28 15.32

Personligt, med temaläsning, internationellt utbyte och idrottsprofil På vår skola trivs man – och lyckas! När du börjar hos oss kommer du att märka av den positiva stämningen. Du kommer att tillhöra en klass och ett arbetslag, och du får en mentor som hjälper dig att planera och följa upp dina studier. Enligt Skolverkets statistik är 88 % av våra avgångselever behöriga till högskolan. Med den siffran är vi bland de bästa gymnasieskolorna i hela Storstockholm.

På vår skola är vi måna om att alla ska trivas och må bra, för då kan du koncentrera dig på dina studier och nå riktigt goda resultat.

Temaläsning och pedagogiskt nytänkande Vi temaläser de flesta kurserna. Det betyder att du läser få ämnen samtidigt vilket ger möjlighet till en helhetssyn och fördjupning. Du disponerar en egen bärbar dator under gymnasietiden vilket möjliggör ett ännu mer kreativt arbetssätt. Exempelvis kan man blogga, skapa korta filmer eller jobba med fotoredigering.

Idrottsprofil- en möjlighet att satsa på både utbildning och idrott Idrottsprofilen är för dig som vill kombinera utbildning med idrott. Vi erbjuder dig två tränings- och teoripass i veckan på skoltid inom ramen för ditt individuella val. Du får utveckla din talang med hjälp av professionella tränare från de lokala klubbarna som vi samarbetar med. Vi erbjuder fotboll, hockey och ridning. Internationellt utbyte/utlandspraktik Hos oss får du möjlighet att skapa globala nätverk. Många av våra elever åker iväg på studieresor/utbyten till Europa. Exempel på resor vi gjort i olika kurser det senaste året är till Berlin, Bryssel, Antequera, Krakow, Cham, London, Dublin och Manchester. Utlandspraktik erbjuds för våra yrkeselever.

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

Vallentuna gymnasium

Gymnasievägen 4 186 23 Vallentuna Tel: 08-587 855 10 gymnasiet@vallentuna.se www.vallentunagymnasium.se

gymnasieguiden.se/184

Välkommen till oss!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 184.indd 1

KREATÖREN

GymnasieGuiden 2013

157

2012-06-28 15.43


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Åva gymnasium Täby, Stockholms län

Välj Åva - vi satsar på dig!

KREATÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FIXAREN MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

ÅVA Åva gymnasium

Åva skolgränd 1-3 Tel: 08-55 55 80 00 avagymnasium@taby.se www.taby.se/ava

gymnasieguiden.se/287

158

Åva gymnasium i Täby är en kunskapsinriktad skola med goda resurser och fokus på bra utbildningar av välutbildade och yrkeskunniga lärare. Våra program och kurser håller hög kvalitet och öppnar alla dörrar till universitet, högskolor och arbetsliv.

Åvas skoltidning Cumulus skrivs av elever och där kan du medverka. Cumulus finns både som tryckt och på webben (www.cumulusweb.com). Den har framgångsrikt tävlat om lilla journalistpriset med flera nomineringar och även två segrar.

Vi är stolta över Åva Åva är Täbys enda kommunala gymnasieskola och har renoverats i etapper. Senast har elevrestaurant och skolkök byggts om för att se till att du får en god och näringsrik mat. Vi ställer höga krav på laborativ och teknisk utrustning. Det finns också ett stort, modernt och väl fungerande bibliotek där du kan sitta och läsa i lugn och ro eller låna hem aktuell litteratur. Idrottsundervisningen bedrivs i stora fina lokaler med tillgång till bollhallar, simhall och ishall.

Näringsliv Det stora antalet företag i Täby, och närheten till dem, har gjort ett fruktbart samarbete mellan skola och näringsliv möjligt. Ett samarbete som ytterligare höjer kvaliteten på våra utbildningar. På våra yrkesprogram får du också god kontakt med näringslivet genom din praktikplats som också kan ge dig möjlighet till anställning efter gymnasietiden.

Vår skola är en lugn och trygg plats där du trivs, blir sedd och får arbetsro. I pluggverkstaden Kulan får du extra ämneshjälp av lärare varje skoldag. Där finns också datorer, skrivare och kopiatorer tillgängliga för skolarbetet. Varje elev som börjar på ett nationellt program får tillgång till en personlig laptop. Vår webbaserade Skolportal erbjuder en plattform för lärande och kommunikation. Du kan där ha kontakt med dina klasskamrater och lärarna i de kurser du läser. Genom Skolportalen har du tillgång till ditt skolmaterial och här finns aktuell information om skolans aktiviteter.

GymnasieGuiden 2013

230.indd

Internationalisering Även internationalisering har länge haft en central plats hos oss. Som elev på Åva får du många tillfällen att studera internationella frågor, dels inom ramen för olika projekt på skolan, dels utomlands. På skolan finns också programmet International Baccalaureate där all undervisning sker på engelska. Framtid Vårt mål är att du som går på ett högskoleförberedande program väljer att gå vidare till framgångsrika studier på högskola/universitet. Går du på ett yrkesprogram är målet att du skall hitta arbete inom din yrkesinriktning. Välj Åva - vi satsar på dig!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

7918.ind 287_vänster.indd 1

2012-09-02 20.15


0.15

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Berga Naturbruksgymnasium Västerhaninge, Stockholms län

Häst och lantbruksutbildning

FIXAREN NATURVÄNNEN

Berga har naturbruksutbildning inom häst och lantbruk. Du kan även läsa kurser från naturvetarprogrammet, samhällsprogrammet eller grundläggande skogskurser.

Vi erbjuder även lärlingsutbildning inom både häst och lantbruk, Programinriktat Individuellt Val samt Yrkesintroduktion (för elever som saknar behörighet till gymnasiet).

Alla har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolan. Undervisningen växlar mellan lektioner, praktiska övningar samt APL (Arbetsplatsförlagt lärande, minst 15 v).

Bergas hästhållning är inriktad på trav och ridning, där en del av travutbildningen sker på Solvalla. Ridutbildningen är till största delen förlagd i vårt eget ridhus.

Bergas lantbruk innehåller nötkreatur och smågrisar samt traditionell och ekologisk odling.

Berga Naturbruksgymnasium

Du har möjlighet att söka en av våra 100 internatplatser. Du som bor på skolan har även möjlighet att ta med egen häst och/eller hund.

gymnasieguiden.se/230

137 91 Västerhaninge Tel: 08-500 660 00, 073-973 49 00 info@berga.sll.se www.bergagymnasium.se

Skärgårdsgymnasiet Åkersberga, Stockholms län

230.indd 1

2012-07-13 20.11

Din framtid – Ditt gymnasieval

Gedigen utbildning Vi är stolta över våra utbildningar på Skärgårdsgymnasiet. Vi har välutbildade och behöriga lärare på alla program. Hos oss får du undervisning i små klasser, alltid med lärarledda lektioner och så få håltimmar som möjligt. Vi erbjuder extrahjälp till alla elever som har svårt i skolan. Du kan lägga till 200p Svenska och 100p Engelska för högskolebehörighet.

KREATÖREN FIXAREN MEDMÄNNISKAN

Gratis utbildning Skolan står för kostnaden av arbetskläder, verktyg, material, SL-kort, närproducerad skolmat samt dator som du behöver för att utbildningen ska bli så bra som möjligt. Upplevelser Vi gör många studiebesök som är kopplade till utbildningen. Vi samarbetar med en skola i Spanien dit några elever får åka varje år. Eleverna på SA-uniform åker på studieresor till olika platser i Europa. Du kan läsa körkortsteori för bil och en kurs i navigation med praktik i vår egen båt i en av världens finaste skärgårdar. I mån av plats har vi även lägenheter och radhusrum att hyra.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 7918.indd 1

Skärgårdsgymnasiet

Tel: 08-540 646 12 sg@skargards.se www.skargards.se facebook.com/Skargardsgymnasiet

gymnasieguiden.se/7918

GymnasieGuiden 2013

159 2012-07-12 11.04


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Peabskolan Ängelholm, Malmö, Solna,Upplands Väsby & Göteborg

Vi bygger självförtroende!

Peabskolan AB är en fristående gymnasieskola som erbjuder det nationella Bygg- och anläggningsprogrammet. Peabskolan är en branschrekommenderad skola! Detta innebär att vi uppfyller de kvalitetskrav som branschen ställer på en välfungerande utbildning. Du hittar våra skolor i Ängelholm, Malmö, Solna, Upplands Väsby och Göteborg. Eftersom vi är en friskola har du rätt att söka till oss oavsett var i landet du bor. Vill du veta mer kan du alltid kontakta någon av oss direkt, eller gå in på vår hemsida www.peabskolan.se

FIXAREN

Peabskolan Göteborg

Tel: 0725-33 32 24 peabskolangoteborg@peab.se

gymnasieguiden.se/8794 Peabskolan Solna

Tel: 08-705 35 11 peabskolansolna@peab.se

gymnasieguiden.se/5270 Peabskolan Malmö

Tel: 040-23 54 49 peabskolanmalmo@peab.se

gymnasieguiden.se/5271 Peabskolan Ängelholm

Tel: 0431-894 30 peabskolanangelholm@peab.se

gymnasieguiden.se/5253

Peabskolan Upplands Väsby

Tel: 0733-37 58 71 peabskolanupplandsvasby@peab.se

gymnasieguiden.se/8178 www.peabskolan.se

160

Om bygg- och anläggningsprogrammets upplägg Hos oss kan du välja inriktningarna Husbyggnad (trä, mur, betong) samt Mark och anläggning, helt enkelt eftersom det är inom dessa områden Peab bedriver egen verksamhet och inom dem vi kan erbjuda dig en kvalitetssäkrad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Inriktningen Husbyggnad ger kunskaper i bland annat nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler. Inriktningen Mark och anläggning ger kunskaper i markarbeten för bland annat vägar, husgrunder, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar. Självklart finns det även möjlighet att läsa kurser som gör dig behörig till högskolestudier! Kortfattat om Peabskolans pedagogiska modell På Peabskolan präglas undervisningen av tre grundläggande idéer; samverkan med näringslivet, helt individualiserad undervisning och ett ämnesövergripande arbetssätt. Samverkan med näringslivet består i att eleverna får all sitt arbetsplatsförlagda lärande på Peabs arbetsplatser. Det är en mycket bra möjlighet för dig som elev att få in en fot i ett så etablerat bolag som Peab. Byggnadsarbetaryrket är ett fysiskt krävande arbete och ditt

GymnasieGuiden 2013

arbetsplatsförlagda lärande sker på Peabs arbetsplatser. Individualiserad undervisning innebär att all skolverksamhet utgår ifrån elevens förutsättningar och behov. Varje elev har en individuell utbildningsplan, en individuell undervisningsplanering i varje enskild kurs samt vid behov en individuell handlingsplan för social utveckling. Exempel på det ämnesövergripande arbetssättet är att du har delar av din engelska i bygghallen, att idrottsundervisningen är integrerad med utbildning i byggyrkets ergonomi, eller att matteläraren använder tumstockar och byggritningar som viktiga läromedel. I all vår undervisning utgår vi från dina förutsättningar och behov. Vi strävar hela tiden efter att ta tillvara dina starka sidor och intressen för att skapa motivation för lärande.

Antagning För antagning och information om hur du söker till Peabskolan se vår hemsida: www.peabskolan.se

Är du obehörig till nationella gymnasieprogram? Då kan Peabskolan vara ett alternativ! För den som inte är behörig att komma in på ett nationellt gymnasieprogram finns ändå möjlighet att söka till Peabskolan. Varje år reserverar vi ett antal av våra platser för obehöriga elever genom något av våra introduktionsprogram. Är du intresserad av något introduktionsprogram så hör av dig till oss på Peabskolan så berättar vi mer.

Maria Hernroth, skolchef samtliga skolor 0733-37 38 55 maria.hernroth@peab.se

Kontakt Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

5019.ind

Fredrik Samuelsson, rektor Ängelholm 0733-37 30 96 fredrik.samuelsson@peab.se Klas Lindelöf, rektor Malmö 0733-84 72 72 klas.lindelof@peab.se Jan Röjestål, rektor Solna, Upplands Väsby 0733-37 58 71 jan.rojestal@peab.se Thorbjörn Hellman, rektor Göteborg 0725-33 32 24 thorbjorn.hellman@peab.se

Rickard Klanglund, samtliga skolor 0733-37 11 05 rickard.klanglund@peab.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

3139.ind 8834_vänster.indd 1

2012-09-11 15.15


5.15

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Gymnasieskolan Metapontum Stockholm, Stockholms län

Naturvetarutbildning när den är som bäst

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET

Metapontum är ett gymnasium för dig med passion för vetenskap, intresse för teknik och kreativ problemlösning. Vår ambition är att förmedla såväl kunskap och allmänbildning som livskompetens. Vi är en liten skola som har utrymme att ta fasta på varje elevs individuella förutsättningar och framtidsdrömmar. En del av undervisningen och vissa projektarbeten sker på Vetenskapens Hus och i samarbete med KTH och Unga Forskare.

Hos kan du välja tre olika programfördjupningar: Samhälle motsvarar naturvetenskapsprogrammets nationella inriktning naturvetenskap och samhälle genom att ge dess båda obligatoriska kurser Geografi 1 och Samhällskunskap 2. Om du vet att du vill läsa naturvetenskapsprogrammet men inte vilken av dess båda inriktningar, välj samhälle så får du båda! Programmering blottar en av Metapontums specialiteter sedan flera år;

programmering är långt ifrån bara datoranvändning, och är stimulerande, kreativt och attraktivt på arbetsmarknaden! Specialisering tar dig till nya höjder inom våra främsta ämnen - matematik och naturvetenskap. I dess avancerade kurser har du frihet att välja specialisering inom ett enormt brett ämnesfält, inom t.ex. spelteori, logik, kosmologi, genetik och geologi. Studier kan knappast bli roligare!

Gymnasieskolan Metapontum Tel: 08-579 704 45 info@metapontum.se www.metapontum.se

gymnasieguiden.se/5019

Fridegårdsgymnasiet Bålsta, Uppsala län

5019.indd 1

2012-08-31 13.43

Kvalitet och Närhet

utbyte med olika länder i Europa och Fridegård är en framgångsrik skola vad gäller UF (Ung Företagsamhet), med många utmärkelser. I UF samarbetar skolan med företagarföreningen i kommunen.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET

Aktiv och växande elevkår Vår elevkår växer och flyttar till hösten in i egen lokal mitt i skolan. Så att alla ska hitta dit. Elevkåren på Fridegård samarbetar med skolledning och lärare både om inflytande för eleverna och om olika evenemang på skolan under läsåret.

FRIDEGÅRDSGYMNASIET (BCJF) är Håbo

kommuns gymnasieskola och ligger alldeles i närheten av Bålsta station och centrum. På gymnasiet går ca 400 elever på sju program. I samma byggnad som gymnasiet finns Fridegårdsteatern, Musikskolan, Biblioteket, Närradion och Café Fridegård. För dig med behov

inom neuropsykiatri för att lyckas med dina studier finns enheten Kämpe också på BCJF. Skola med kvalitet På Fridegård kan alla välja kurser i musik; produktion eller uppträdande. Elever och lärare genomför internationellt

Bra miljöer och elever som trivs Målet för vår skola är att du ska uppleva att du är väl förberedd för studier och för arbete efter din tid på Fridegård. Och att du under tiden på Fridegård ska bli sedd och hörd. Vår årliga kvalitetsundersökning visar att vi har lyckats!

Bålsta Centrum, 746 80 Bålsta Tel: 0171-538 40 info@fridegardsgymnasiet.se www.fridegardsgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3139

Välkommen!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 3139.indd 1

Fridegårdsgymnasiet

GymnasieGuiden 2013

161

2012-06-26 14.43


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Bruksgymnasiet Gimo, Uppsala län

Modern utbildning i härlig miljö KREATÖREN DEBATTÖREN FIXAREN

PÅ BRUKSGYMNASIET får du en trygg

och trivsam studiemiljö i fräscha lokaler oberoende av vilket program du väljer. Lärarna är kunniga och engagerade och hjälper dig att nå dina mål.

Bruksgymnasiet

Tel: 0173-866 00 bruksgymnasiet@edu.osthammar.se www.bruksgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/23

Utbildning med hög kvalitet Här satsar vi på samarbete med näringsliv och högskola, vilket ger dig en modern utbildning med hög kvalitet. Om du väljer ett yrkesprogram erbjuds du bra praktik, APL, vilket är en viktig inkörsport till yrkeslivet.

På de studieförberedande programmen får alla elever en egen bärbar dator under sin studietid. Internationell profil Vår skola har ett stort kontaktnät i Europa och varje år reser elever iväg till olika länder som en del i utbildningen. Vi har projekt tillsammans med skolor i bland annat England, Estland och Ryssland.

Friluftsdagar,temadagar och idrott på schemat för alla är viktiga inslag i verksamheten, liksom arbetet för ökat elevinflytande. Här bryr vi oss om varandra och har roligt tillsammans! Välkommen med Din ansökan!

Hälsodiplomerad skola Här jobbar vi aktivt för att elever och personal ska må bra.

Wilhelm Haglunds Gymnasium Gimo, Uppsala län

23_vänster.indd 1

VETENSKAPAREN

Vill du gå en utbildning med goda möjligheter till jobb?

2012-08-16 17.43

5264.ind

DATASNILLET FRISKUSEN

Wilhelm Haglunds Gymnasium Tel: 0173-850 50 whgy@sandvik.com www.whgy.se

gymnasieguiden.se/5218

162

5218_vänster.indd 1

WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM är ett 3-årigt Industritekniskt gymnasium Vår utbildning ger grundläggande behörighet för högskolan och även goda förutsättningar för att gå direkt ut i arbetslivet efter de tre åren. Vi erbjuder dig ett program med tyngdpunkt på teknik, industri och

GymnasieGuiden 2013

naturvetenskap. Utbildningen är rolig, krävande, omväxlande och riktad till dig med höga ambitioner. Helt enligt Skolverkets riktlinjer bygger utbildningen på ett fullständigt gymnasieprogram med 2500 poäng som är obligatoriska.

Utbildningen innehåller dessutom ytterligare kurser och arbetsplatsförlagd utbildning upp till en poängnivå som sträcker sig till 3400 poäng, vilket ger dig poäng motsvarande en 4-årig utbildning.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-05 10.52

Uppsala


7.43

0.52

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Cultus Gymnasieskola i Uppsala, Uppsala län

För dig som gillar att arbeta med människor MEDMÄNNISKAN

• Vill du ha behörighet till högskola/universitet? • Vill du ha en yrkesexamen som ger jobb direkt efter gymnasiet? • Vill du jobba med människor? • Vill du ha duktiga och engagerade lärare? • Vill du ha ett jobb med många möjligheter? • Vill du gå i en skola med jättebra pendlarläge i centrala Uppsala? Om någon av punkterna passar in på dig: Sök Vård- och omsorgsprogrammet på Cultus Gymnasium, den lilla skolan med det stora hjärtat!

5264.indd 1

Profilering Akutsjukvård och räddningstjänst På Cultus lär du dig grunden för vad du bör veta för att snabbt kunna ingripa vid svåra skador och akuta sjukdomstillstånd. Vi samarbetar med Brandförsvaret i Uppsala och har en del av utbildningen förlagd till brandstationen. Behovet av undersköterskor är mycket stort, vilket leder till att det är lätt att få jobb efter avslutad utbildning. Du kan så klart studera vidare vid högskolan eller universitet där vård- och omsorgsprogrammet är en bra grund att bygga på om du vill ha ett människoorienterat yrke.

Cultus Gymnasieskola

Tel: 018-55 07 23, 070-550 51 23 info@cultusutbildning.se www.cultusutbildning.se

gymnasieguiden.se/5264

Välkommen till oss!

2012-06-18 15.02

SIKTAR DU HÖGT? JENSEN TAR DIG DIT.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

• En vinnande kvalitetsskola. • Försprång till både universitet och näringsliv. • Lärare som är där för dig. Även när lektionen är slut. • Motivation. Självförtroende. Uthållighet.

• Stark gemenskap och rolig studietid. Läs mer på www.jensengymnasium.se

JENSEN gymnasium Uppsala

Gamla Torget 7 Tel: 018-418 21 00 sara.taflin@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/5130

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar Uppsala_gg13.indd 1

GymnasieGuiden 2013

163

2012-09-04 13.27


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Forsmarks skola Östhammar, Uppsala län

Möjligheternas och valfrihetens skola! KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET

Forsmarks skola

Forsmarks bruk 71 742 94 Östhammar Tel: 0173-810 00 info@forsmarksskola.se www.forsmarksskola.se

gymnasieguiden.se/337

En högklassig utbildning med energiprofil Forsmarks skola är en unik gymnasieskola med energiprofil. Utbildningen ger god och bred grund för fortsatta studier i naturvetenskap, matematik och teknik på högskolan samt för arbete inom energiproduktion. Årskurs ett läser du på det naturvetenskapliga eller det tekniska programmet i din hemkommun och söker sedan till vår skola i årskurs två. På skolan möts tradition med den senaste tekniken. Du som läser här får möta intressanta människor i din egen ålder och välutbildade, engagerade lärare som vill att du utvecklas – varje dag! Vi satsar på pedagogiskt nytänkande för att möta framtidens krav på kunskap och kompetens och satsar

därför medvetet på 1-1, vilket innebär att varje elev och lärare har en egen iPad. På Forsmarks skola är valfriheten, dina individuella behov och förutsättningar i centrum. Vi erbjuder ett stort kursutbud och möjlighet till breddning och fördjupning av dina kunskaper inom olika ämnesområden. Det ger en mer personlig utbildning eftersom du kan läsa mycket mer än de obligatoriska 2500 poängen. Som elev på Forsmarks skola får du möjlighet att bo på skolans campus tillsammans med andra elever från hela Sverige.

ETG - Elteknikbranschens gymnasium Nyköping, Södermanlands län

337_vänster.indd 1

Framtidens elektriker utbildas här!

2012-08-23 13.14

3783.ind

ORGANISATÖREN

KREATÖREN FIXAREN

VILL DU BLI ELEKTRIKER OCH FÅ ETT FRAMTIDSYRKE SOM ÄR BÅDE

ETG

Tel: 0155-29 29 20 goran@etg.nu www.etg.nu

SPÄNNANDE, OMVÄXLANDE OCH ROLIGT SKA DU VÄLJA ETG.

gymnasieguiden.se/7920

164 7920_vänster.indd 1

På Elteknikbranschens eget gymnasium utbildar vi elektriker i nära samarbete med branschen. Redan i årskurs 1 får du komma ut och praktisera på elteknikföretag.

GymnasieGuiden 2013

Det unika med vår skola är att lärlingsutbildningen ingår och avslutas med ett yrkestest för att få yrkesbeviset. Med ditt yrkesbevis i handen kan du börja arbeta som elektriker direkt efter examen (du slipper lärlingstiden). Vår skola har en trivsam miljö med endast en klass i varje årskurs. Lärare och elever känner varandra väl och alla elever får det engagemang som behövs.

Varje klass har sitt eget klassrum där alla teorilektioner genomförs. För praktiska övningar finns gott om övningsbås. För att underlätta undervisningen och kommunikationen mellan lärare och elev får var och en tillgång till egen dator. Gå in på vår hemsida etg.nu och klicka dig runt så kan du läsa och se mer av skolan.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-05 11.59

345.indd


3.14

1.59

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Flygteknik Technical Training Nyköping, Södermanlands län

Testa dina vingar!

Kvalitetssäkrad skola Vi är godkända av Skolverket att utbilda flygmekaniker och flygtekniker och vi är en godkänd Del 147 skola av Transportstyrelsen. Det betyder att du har möjlighet att få ett internationellt intyg (Certificate of Recognition) efter utbildningen, som är grunden för ett flygteknikercertifikat B1 som är giltigt i ett 30tal europeiska länder. Vi ger dig därför en mycket konkurrenskraftig utbildning som gör det möjligt för dig att arbeta på en internationell arbetsmarknad, inte bara i Sverige.

Flygteknik Technical Training är en liten skola med ca 110 elever varav 90 gymnasieelever och ett gymnasieprogram som är riksrekryterande: Flygteknikprogrammet. Här får du en modern flygteknisk utbildning i rymliga, fräscha och välutrustade lokaler. I utbildningen får du arbeta på våra egna flygplan från lättare tvåmotoriga flygplan till de större passagerarflygplanen SAAB 340 och SAAB 2000 i våra hangarer.

Behörig att söka Utbildningen finns på ett fåtal platser i landet och du är behörig att söka till Flygteknik i Nyköping oavsett var du bor. Vi erbjuder dig också att välja kurser som gör dig behörig att söka till högskolan efter gymnasiet. Flygteknik är också godkänd av Yrkeshögskolan och du kan därför även söka till vår Yrkeshögskoleutbildning efter gymnasiet. Varför Flygteknik Technical Training? Jo, för att här finns en av landets mest avancerade tekniska gymnasieutbildningar och mycket duktiga lärare som själva arbetat i branschen. Vi skryter gärna med att många lämnar skolan med goda utsikter till jobb. Vi lovar dig en händelserik studietid på Skavsta flygplatsområde, i en av Östersjökustens charmigaste regioner.

FIXAREN

Flygteknik Technical Training Tel: 0155-24 89 87 www.nykoping.se/flygteknik

gymnasieguiden.se/3783

Europaskolan Strängnäs Södermanlands län

3783.indd 1

2012-06-14 11.31

Spetsutbildning - din nyckel till Europa! I skolan finns en stämning som tidigare elever satt namnet på: Europaandan. Hos oss känner alla varandra. Scienceprogrammet (NA) Naturvetenskaplig spetsutbildning

KREATÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Europaprogrammet (SA) Språk och kultur i europaperspektiv Företagarprogrammet (EK) Ekonomiinriktning, eget företag under ett år (UF - Ung Företagsamhet)

EUROPASKOLAN ÄR ETT INTERNATIONELLT KVALITETSGYMNASIUM med

vassa program som förbereder dig för fortsatta högre studier. Det här är skolan för engagerade ungdomar som lär med ”hjärnan och hjärtat”. Vi har ca 350 studiemotiverade elever och kompetenta och engagerade lärare. Är det långt till din hemort kan du bo i elevbostäder för förstaårselever.

Europainriktningen genomsyrar alla våra program. På våren får du tillfälle att besöka Aten, Berlin och Bryssel (extraerbjudande). Läser du språk finns dessutom utbytesresor under höstterminen. Gärna hög studietakt och stora ambitioner – men också förenings- och kamratliv! Här finns många och roliga elevföreningar att engagera sig i.

Kemi/Fysikprogrammet (NA) Naturvetarprogram, kurser i samarbete med högskola och näringsliv Artesprogrammet SA och NA Med hjälp av musik, bild och drama arbetar vi med kärn- och karaktärsämnen.

Storgatan 2 645 30 Strängnäs Tel: 0152-33 11 00 kansli@europaskolan.se www.europaskolan.se

gymnasieguiden.se/345

Kom och prova på att vara ”europaelev” under en dag! Hör av dig till kansliet. Varmt välkommen till Europaskolan!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 345.indd 1

Europaskolan Strängnäs

GymnasieGuiden 2013

165

2012-08-23 13.40


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Teknikprogrammet • Industritekniska programmet • El- och Energiprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet • T4 - Gymnasieingenjör

Vi satsar på dig och du satsar på oss! Sommarjobb • Egen dator Körkortsutbildning i teori och praktik Goda kamrater för livet • Roligt i skolan och på jobbet Kreativ och spännande teknik • Använd huvud och händer Direktkontakt med den verklighet du utbildar dig till Dubbel Kompetens • Modern pedagogik

cng.se

344.indd

Kom på Prova-pådag och lär känna våra lokaler, elever och personal! En dag där du helt enkelt får prova att vara elev hos oss. Varmt välkommen att ta kontakt för att bestämma en dag!

Curt Nicolin Gymnasiet Norrmalmsvägen 3 • 612 31 Finspång 0122-44 00 40 • info@cng.se Gymnasieguiden 2012.indd 1 166 GymnasieGuiden

2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-05-25 13:08:07

170.indd 586_egen_ram.indd 1

2012-05-28 14.41


8 14.41

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Thomasgymnasiet Strängnäs, Södermanlands län

Thomasgymnasiet - en del av Campus Strängnäs datorer och övrig teknik ser vi som en självklarhet. Därför satsar vi på En-till-En, en egen bärbar dator till eleverna i årskurs 1.

Thomasgymnasiet är en skola där vi fokuserar på både studier och yrkesliv. Våra lärare har erfarenhet och gedigna kunskaper inom sina ämnesområden. De har också goda kontakter med näringslivet både lokalt och internationellt, vilket gör att vi kan erbjuda intressanta och lärorika praktikperioder och studieresor. Om du går ett yrkesprogram hos oss garanterar vi att du kan läsa in din behörighet till högskolan utan krångel! Thomasgymnasiet - en del av Campus Strängnäs Vår erfarenhet säger oss att ljusa, fräscha lokaler och bra mat ger bättre resultat och får elever att trivas. Tillgång till

Thomasgymnasiet - en skola med globalt fokus Alla våra teoretiska program har fokus på globala frågor. Är du intresserad av klimat och miljö? Då är vårt Naturvetenskapliga program något för dig. Tycker du att hållbar samhällsutveckling och rättvisefrågor är viktiga? Läs Samhällsvetenskapsprogrammet hos oss! Är du intresserad av global ekonomi och internationell handel? Då är vårt Ekonomiprogram perfekt för dig! Vill du veta mer om teknik och utveckling i ett globalt perspektiv? Läs Teknikprogrammet hos oss! Thomasgymnasiet - mitt i verkligheten Vi reser, gör studiebesök och exkursioner med våra elever. Vi arrangerar gästföreläsningar och ordnar seminarier för att belysa och diskutera dagsaktuella frågor och problem. Det gör vi för att vår skola ska vara en del av omvärlden, inte en värld för sig.

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

FIXAREN

Thomasgymnasiet

Campus Strängnäs 645 80 Strängnäs Tel: 0152-294 50 thomasgymnasiet@strangnas.se www.thomasgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/344

Thomasgymnasiet - Entreprenörskap & företagande Att våga förverkliga sina drömmar är en viktig framgångsfaktor i framtidens samhälle. Därför har alla elever hos oss möjlighet att delta i Ung Företagsamhet.

Öknaskolan Tystberga, Södermanlands län

344.indd 1

2012-09-03 18.04

Ditt val – din framtid!

VETENSKAPAREN

FIXAREN NATURVÄNNEN

På Öknaskolan kan du läsa naturbruksprogrammet och skaffa dig både yrkesexamen och grundläggande högskolekompetens för vidare studier. Du väljer mellan inriktningarna: - Lantbruk - Jakt- och viltvård (Skog) - Djur - Trädgård Du kan också läsa Hästhållning och Naturvetenskap. Vill du läsa vidare och behöver särskild behörighet väljer du programfördjupningen Naturvetenskap. Du kan läsa som lärling vid Trädgårdsinriktningen.

Vår skola Hos oss läser ca 240 elever varav hälften bor på vårt internat. Vår Gymnasiesärskola erbjuder ett program för dig som behöver mer stöd under din utbildning, NP4. Öknaskolan har 650 ha betes- och åkermark och tillgång till 4000 ha jaktmarker med 6 klövviltarter. Vi har 65 mjölkkor och 180 dikor. Förutom lantbruksdjur har vi i vårt djurhus även reptiler, kaniner, marsvin och fåglar. Vår hästhållning är inriktad på ridning och körning, vi har egna hästar, stall och ridhus. Du som bor på skolan har möjlighet att hyra stallplats och eller/ta med egen hund. Du som saknar behörighet till ett nationellt program kan söka Yrkesintroduktion. Tanken är att du ska förberedas till att arbeta inom naturbruket eller studier på ett yrkesprogram.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 170.indd 1

Sörmlands naturbruk Sörmlands Naturbruk En del av Landstinget Sörmland

Öknaskolan Sörmlands Naturbruk Tel: 0155-26 48 00 kansli@oknaskolan.se www.oknaskolan.se

gymnasieguiden.se/170

GymnasieGuiden 2013

167

2012-05-24 10.23


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Vretagymnasiet utbildar inom: - Djurskötsel - Ridning och hästskötsel - Nationell idrottutbildning/ridning - Växtodling - Lantbruksmaskiner

Himmelstalundsgymnasiet utbildar inom:

- Skogsvård - Skogsmaskiner

- Djursjukvård

- Lastbilstransporter - Naturvetenskap Natu

- Sällskapsdjur - Djurpark och tropisk anläggning

- Yrkesintroduktion Öppet hus: 24/11 -12 & 1/2 -13

- Trädgård (möjlighet till naturvetenskap)

Linköpin

- Hund - Djurvård - Naturvetenskap

. w w

- Yrkesintroduktion Öppet hus: 1/12 -12 & 25/1 -13

u n .

g b n

- Hantverksprogrammet - Florist

w

www.nbg.nu - www.nbg.nu! För mer information om studievägarna och för att titta på filmer om utbildningarna

168

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

356.indd 223_egen_ram.indd 1

2012-08-31 09.28


9.28

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

SIKTAR DU HÖGT? JENSEN TAR DIG DIT.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

• En vinnande kvalitetsskola. • Försprång till både universitet och näringsliv. • Lärare som är där för dig. Även när lektionen är slut. • Motivation. Självförtroende. Uthållighet.

• Stark gemenskap och rolig studietid.

JENSEN gymnasium Linköping

Badhusgatan 5 Tel: 013-474 27 60 marie.lundeborg@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

Läs mer på www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/5230

Nyströmska skolan Söderköping, Östergötlands län

Linköping_gg13.indd 1

2012-09-04 13.27

För oss är du redan någon!

Våra program och inriktningar – Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle – Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Beteendevetenskap

DEBATTÖREN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

– Vård- och omsorgsprogrammet

De största visionerna och de klokaste tankarna gör sig oftast bäst i det lite mindre formatet. I det personliga och familjära. Vi har hittat en bra kombination av detta, här på Nyströmska skolan. Hos oss finns hjärterum, möjligheten att lyssna och ta tillvara just dina önskningar och mål under studietiden. Hos oss finns ovanligt vackra klassrum, fyllda med modern undervisning, ömsesidigt lärande och kanske framförallt en enorm vilja och kunskap att göra dina, så viktiga gymnasieår till de bästa åren hittills.

– Introduktionsprogram Individuellt alternativ Yrkesintroduktion Programinriktat individuellt val Preparandutbildning Språkintroduktion – Lärlingsutbildning Industritekniska programmet Fordons- och transportprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet

Nyströmska skolan

Östra Rydsvägen 8 614 80 Söderköping Tel: 0121-181 90 nystromska.receptionen@soderkoping.se www.nystromska.se

gymnasieguiden.se/356

Kolla in www.nystromska.se för att veta mera!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 356.indd 1

GymnasieGuiden 2013

169

2012-05-28 13.13


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

346.indd

170

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

133.indd


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Bildningscentrum Facetten Åtvidaberg, Östergötlands län

Det är här du ska vara!

KARRIÄRISTEN FIXAREN FRISKUSEN

Välj det du brinner för Bildningscentrum Facetten är det perfekta alternativet för dig som söker spännande möjligheter i ditt gymnasieval. Våra ca 500 elever kan välja mellan nio nationella program och profiler inom dans och musik. Men mest kända är vi för vår nationella idrottsutbildning, där vi är ett av Sveriges bästa golf- och fotbollsgymnasier.

En utåtriktad skola Hos oss finns en rolig mix av elever från hela Sverige. Atmosfären är skön med trevliga kompisar och engagerade lärare där ”alla känner alla”. Våra dörrar står alltid öppna mot omvärlden. Vi varvar traditionell undervisning med studieresor, föreläsare och samarbetsprojekt med näringslivet och det omkringliggande samhället. Vi har i många år skördat stora framgångar inom Ung Företagsamhet.

Dessutom får varje elev en egen dator som arbetsredskap för att lätt kunna ta sig ut i världen… Vi vill att du lyckas Vårt mål är självklart att du ska stortrivas hos oss. På så sätt får du alla förutsättningar att utveckla din personlighet och nå bästa tänkbara studieresultat.

Bildningscentrum Facetten

Gamla Torget 1 B 597 30 Åtvidaberg Tel: 0120-833 72 bildningscentrum@atvidaberg.se www.bildningscentrum.se

gymnasieguiden.se/346

Välkommen till en personlig gymnasieskola som bryr sig!

Eksjö Gymnasium Eksjö, Jönköpings län

346.indd 1

2012-05-24 10.37

Estetiskt program med inriktning animation

KREATÖREN TYCKER DU OM ATT TECKNA OCH MÅLA?

Gillar du rörliga bilder och film? Vill du berätta historier med dina bilder? Då ska du satsa på animation och animerad film! Estetiska programmet på Eksjö Gymnasium erbjuder sedan 2001 inriktningen animation. Här får du lära dig grunderna i den klassiska teknik som Disney och andra filmmakare använt sig av när de skapat sina odödliga mästerverk. Du arbetar med papper, penna och kamera liksom med de senaste digitala verktygen i datormiljö. Att skapa och sätta samman rörliga berättelser och animation är inte bara kreativt och lustfyllt – det är en framtidsbransch!

Vi möter den animerade bilden överallt – i TV, film, dataspel, information, journalistik, konst, utbildning, tecknad film mm. Grunden är den klassiska animationen och den grunden kan du skaffa dig på Estetiska programmet i Eksjö. Utbildningen är riksrekryterande och alla är välkomna att söka till Eksjö Gymnasiums Estetiska program. Vi har 16 elevplatser per läsår. Programmet är högskoleförberedande, vilket innebär att ungefär hälften av din studietid ägnas åt kärnämnen. Resten av tiden läser du karaktärsämnena animation och bildskapande. Eksjö Gymnasium är granne med Campus I12, en högskoleutbildning

som utbildar i 3D-animation och digital animation. Vart annat år äger Eksjö Animation Festival rum med Eksjö Gymnasium som en av arrangörerna. Animerade studentfilmer från de nordiska högskolorna i animation och de svenska gymnasierna deltar i festivalens olika tävlingsklasser. I karaktärsämnena arbetar du tillsammans med skolans egna lärare, och som gästlärare möter du även yrkesverksamma animatörer och filmare. För aktuell information om ansökan och intagning se vår hemsida.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 133.indd 1

Eksjö Gymnasium

Tel: 0381-363 35 lasse.samuelsson@eksjo.se www.eksjogymnasium.se

gymnasieguiden.se/133

GymnasieGuiden 2013

171

2012-05-24 10.26


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Vadstenagymnasiet Vadstena, Östergötlands län

Vägen till världen

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

(SA) branschanknuten utbildning med

TURISM

ORGANISATÖREN

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN MEDMÄNNISKAN

Är du nyfiken på världen? Vill du ha en stabil teoretisk grund inför kommande studier? Vill du vara med och utveckla framtidens turism? Turismen är en av Sveriges mest växande näringar. Genom specialisering mot samhällskunskap och ett ämnesövergripande arbetssätt får du möjlighet att sätta in turismen i ett större och djupare perspektiv. Utbildningen ger dig möjlighet att följa utvecklingen inom turism, att analysera, upptäcka och förstå hur turism skapas.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Under 6 veckor arbetar du inom turismbranschen och får praktisk erfarenhet. 3 veckor i Sverige 3 veckor utomlands Vägar vidare Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högre studier på universitet eller högskola. Du får också en bra grund för arbete inom turismbranschen och som entreprenör.

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

(HT) branschanknuten turismutbildning med TURISTISKT LEDARSKAP

Resor Du får resa och uppleva världen på samma gång som du förbereder dig inför kommande studier. Resor är ett verktyg i lärandet under hela utbildningstiden. Du förbereder dig i skolan, hämtar kunskap ur verkligheten och tar med dig den kunskapen hem. Resorna stärker din personliga utveckling.

Vadstenagymnasiet

Tel: 0143-150 66 vadstenagymnasiet@vadstena.se www.vadstenagymnasiet.se

gymnasieguiden.se/141

172

141_vänster.indd 1

Branschen som kunskapskälla Du gör undersökningar och studiebesök där du möter branschen i full verksamhet både inom och utom landet. Utbildningen bygger på branschens behov och är ett bra avstamp för vidare studier eller för arbete inom området. Det öppnar upp ett brett kontaktnät för dig.

GymnasieGuiden 2013

Är du nyfiken på upplevelser? Vill du ha yrkeskompetens inom turism och ledarskap? Turismen är en av Sveriges mest växande näringar Genom specialisering mot ledarskap och ett ämnesövergripande arbetssätt lär du dig leda och bemöta turister i olika aktiviteter och sammanhang.

Äventyrsturism, kulturturism och upplevelseturism ökar i popularitet och är därför viktiga inslag i utbildningen. Resor är ett verktyg i lärandet under hela utbildningstiden. Du förbereder dig i skolan, hämtar kunskap ur verkligheten, och tar med dig den kunskapen hem. Du får kunskap om resmål och resvägar i Sverige och utomlands. Du övar din kompetens inom guidning och ledarskap. Resorna och ledarskapsutbildningen stärker din personliga utveckling. Branschen som kunskapskälla En del av utbildningen är förlagd till arbetsplatser inom turismbranschen. Det kan vara en resebyrå eller en turistanläggning i Sverige. Du får även göra praktik utomlands. Utbildningen bygger på branschens behov och är ett bra avstamp för framtida arbete inom området. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Under 15 veckor arbetar du inom branschen och får praktisk erfarenhet. 3 veckor – Vinter 3 veckor – Sommar 3 veckor – Utland 6 veckor – Fördjupning Vägar vidare Du blir väl förberedd för arbete inom turismbranschen och som entreprenör. Du kan även gå vidare till yrkeshögskolan eller annan form av högre studier. Elevhem Skolans elevhem, Bryggan ligger nära skolan. Här har vi tillsyn nätter och helger.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-06 15.20


5.20

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Utbildning pågår! Gör p och s rogramt es e som vilket pro tet pass ar dig gram bäst. www .prog r amt nasie est. t.se

jbgym

Vad väljer du? Jobb eller universitet? Vad du än vill att dina studier ska leda fram till, så är det stor chans ett vi har precis det program som hjälper dig nå dit. Oavsett vad du väljer kan du vara säker på en sak: Vi på JB Gymnasiet lär dig sådant som du har användning av ute i verkligheten.

www.jbgymnasiet.se /eskilstuna /linkoping /norrkoping /orebro /roslagen /stockholm /sundbyberg /uppsala /vasteras

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

gymnasiet GymnasieGuiden 2013

173


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium Reftele, Jönköpings län

Lantbruksdjur, hundar eller skogsmaskiner? Maskinförare eller djurskötare lantbruk Du lär dig att hantera djur, mark och maskiner som förekommer i modernt lantbruk. Du får kunskaper som krävs för att arbeta som djurskötare, maskinförare, lantbrukare eller för att läsa vidare till lantmästare. Du kan genom dina val förstärka din inriktning med t ex kurserna djursjukvård, maskinreparation, företagsekonomi.

VETENSKAPAREN

FIXAREN NATURVÄNNEN

OM DU ÄR INTRESSERAD AV DJUR OCH

Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium

330 21 Reftele Tel: 0371-58 46 10 segerstadvarnamonaturbruk@lj.se www.lj.se/ segerstadvarnamonaturbruk

gymnasieguiden.se/139

NATUR och vill gå din gymnasieutbild-

ning i en naturnära miljö ska du välja naturbruksprogrammet på Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, vackert beläget i västra Småland.

Högskolebehörighet eller naturvetenskaplig behörighet Hos oss kan du få högskolebehörighet eller full naturvetenskaplig behörighet.

Naturbruksprogrammet är ett av få yrkesprogram som erbjuder denna möjlighet. Hundförare eller hundskötare En utbildning som är skräddarsydd för att ge både praktisk och teoretisk förberedelse till ett yrke med anknytning till hund. Vi utbildar dig tillsammans med din egen hund. Om du läser fysik, kemi och matte kan Du bl. a. bli behörig till veterinäroch agronomutbildning.

Växjö Fria Gymnasium Växjö, Kronobergs län

139_vänster.indd 1

– ditt smartaste val!

Skogsmaskinförare (ev. tillval grävmaskin) eller Skogs- och viltvårdare Du lär dig att arbeta med modernt mekaniserat skogsbruk. Du lär dig hantera och förstå maskinerna och hur skogens ekologi fungerar. Skolan har maskiner med senaste tekniken. Du får kunskaper som är nödvändiga om du ska arbeta som maskinförare eller läsa vidare till skogsmästare. Du kan även jaga på en av Sveriges viltrikaste marker.

2012-08-23 10.36

4441.ind

KARRIÄRISTEN MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

Växjö Fria Gymnasium Tel: 0470-295 50 info@vaxjofria.se www.vaxjofria.se

gymnasieguiden.se/1097

174 1097_vänster.indd 1

Hos oss kan du välja att läsa Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

GymnasieGuiden 2013

Växjö Fria Gymnasium är en skola som är känd för sitt trivsamma arbetsklimat och det nära samarbete mellan elever och lärare. Hos oss får du en egen bärbar dator i ett arbetsrum som du delar tillsammans med ett par klasskompisar, vilket bidrar till en lugn och trygg arbetsmiljö. Skolan finns i moderna lokaler i centrala Växjö, med närhet till bussoch tågkommunikationer. Vi har öppet mellan 07.00 och 18.00 varje dag med personal på plats för att du ska kunna sitta här och studera med tillgång till lärarhjälp.

Idrott Är du intresserad av idrott erbjuder vi även dig möjligheten att utöva och utvecklas i din idrott samtidigt som du kombinerar detta med gymnasiestudier. Du kan välja mellan Fotboll, Innebandy, Friidrott, Ridning eller Dans. Skolan erbjuder även Nationellt godkänd idrottsutbildning inom Ishockey och Simning. Bli en av oss, besök vår hemsida www.vaxjofria.se eller kolla in oss på Facebook!(sök på Växjö Fria Gymnasium).

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-02 21.20

1193.ind


0.36

1.20

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Ölands Gymnasium Borgholm, Kalmar län

Restaurang, Hotell & Turism

Väljer Du att göra din APL utanför Sverige får Du dessutom träna landets språk och får kunskaper om branschen . Utbildningen ger Dig dessutom kunskaper om entreprenörskap och företagande. Du kan givetvis komplettera Din utbildning med grundläggande behörighet till högskola.

VILL DU FÅ EN ”VASSARE” GYMNASIEUTBILDNING INOM RESTAURANG, HOTELL OCH TURISM?

Hotell- & turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet på Ölands Gymnasium är för Dig som vill ha en vassare yrkesutbildning inom en framtidsbransch där Du lär dig, att med kunden i centrum, arbeta inom hotell- konferens- och turismområdet. Utbildningen sker i nära samarbete med företag inom besöksnäringen på Öland, bl.a. med Ekerum Golf & Resort, och på andra turistorter med såväl sommar som vinterturism. Du kommer att bli duktig på att samarbeta men får dessutom ta eget ansvar och lära Dig arbeta självständigt. En gedigen praktik, (APL), utvecklar Dina yrkeskunskaper. Du får delta i det dagliga arbetet på någon känd arbetsplats.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Programmet är ett yrkesprogram där Du lär dig, att med gästen i centrum, arbeta i kök och matsal, samt förädla och sälja färskvaror och delikatesser. Utbildningen sker i nära samarbete med Halltorps Gästgiveri och Hotell Borgholm. I skräddarsydda lokaler med modern utrustning och med några av landets ledande yrkesmän som lärare och mentorer får Du en bra kombination av teori och praktik. Du lär Dig kombinera och utveckla lokala traditioner i kombination med senaste trenderna inom matlagningsområdet. Du kommer att bli duktig på att samarbeta men får dessutom ta eget ansvar och lära Dig arbeta självständigt. En gedigen praktik, (APL), på 16 veckor under hösten i årskurs tre utvecklar Dina yrkeskunskaper. Du får delta i det dagliga arbetet på någon känd arbetsplats i Sverige eller utomlands. Du kan även välja att göra Din APL utanför Sverige. Utbildningen ger kunskap om entreprenörskap och företagande. Du kan givetvis komplettera Din utbildning med grundläggande behörighet till högskola.

ORGANISATÖREN

NATURVÄNNEN

Ölands Gymnasium

Åkerhagsvägen 387 01 Borgholm Tel: 0485-884 30 (rektor) christina.larsson@gyf.se www.olandsgymnasium.se

gymnasieguiden.se/4441

Riksglasskolan i Orrefors Nybro, Kalmar län

4441.indd 1

2012-07-03 10.28

Skolan med världsrykte inom glasblåsning och design

SÖKER DU HANTVERKS PROGRAMMET

på Riksglasskolan i Orrefors får du tillgång till en mycket exklusiv utbildning. Många framstående glasblåsare, formgivare och designers har fått sin grundutbildning hos oss. Med decennier av erfarenhet och lärande kan Riksglasskolan erbjuda dig en utbildning där nytänkande och kreativitet står i centrum. Lärarnas mångåriga erfarenhet, en inspirerande atmosfär och avancerad

utrustning ger dig de rätta förutsättningarna för att kunna utvecklas till en skicklig hantverkare. Riksglasskolan erbjuder såväl grundläggande kurser som avancerade kurser i glasblåsning och i glasbearbetningstekniker. Skolan har en mycket väl utbyggd och unik sektor för bearbetning av bl a konstglas. Riksglasskolan samverkar med kommunens gymnasieskola, Åkrahällskolan, där du bl a läser kärnämnena.

Åkrahällskolan har 10 nationella program. På Riksglasskolan i Orrefors formas inte bara glas utan även individerna formas av varandras kunskap när de designar och utvecklar morgondagens hantverksidéer. Utbildningen ger Dig möjlighet till vidare studier eller till arbete med glas. Efter att ha avslutat hantverksprogrammet Glasblåsning och förädling blir du behörig till yrkeshögskoleutbildningen Konstglas 2 terminer vid Riksglasskolan i Orrefors. Riksglasskolan bedriver följande utbildningar: · Gymnasieskolans Hantverksprogram · Vuxenutbildning · Program för nordiska studenter · Yrkeshögskolan - Design- och konstglas · Uppdragsutbildningar

KARRIÄRISTEN

Riksglasskolan

Flygforsvägen 2 380 40 Orrefors Tel: 0481-456 63, 456 64 Kontakt: Sören Norman, 04851 -456 80 Stig-Allan Johansson, 073-387 24 94, Irene Göthberg, intagningskansliet, 0481-455 59 info@rksglasskolan.se www.riksglasskolan.se

gymnasieguiden.se/1193

För mer information: www.riksglasskolan.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 1193.indd 1

KREATÖREN

GymnasieGuiden 2013

175 2012-06-15 11.13


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Skanskagymnasiet

Växjö, Kronobergs län

Vi utbildar framtidens produktionsingenjörer Är du en problemlösare? Är du nyfiken och lyhörd? Tycker du om att jobba i team och leda andra människor? Då är Skanskagymnasiet något för dig.

Skanskagymnasiet utbildar framtidens produktionsingenjörer. Vårt treåriga teknikprogram förbereder dig för en arbetsledande roll inom byggbranschen. Utbildningen ger dig självklart behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet. Väljer du att läsa vårt fjärde teknikår är du dessutom garanterad ett jobb på Skanska. Praktisera dina kunskaper Utbildningen har en tydlig koppling till arbetslivet. Teori varvas med praktik och projektarbeten. Vi tror nämligen att man lär sig bäst genom att vara ute och praktisera sina kunskaper i verkligheten. Dessutom har alla elever goda möjligheter till sommarjobb på något av Skanskas projekt.

176

5254_eget_uppslag.indd 2

GymnasieGuiden 2013

Vi erbjuder dig ett jobb Från och med hösten 2011 erbjuder Skanskagymnasiet det fjärde teknikåret. Det är helt yrkesförberedande och leder till en gymnasieingenjörsexamen. När du avslutat det fjärde teknikåret blir du erbjuden en provanställning på Skanska. Världen väntar på dig Du som läser till produktionsingenjör på Skanskagymnasiet har hela världen som din arbetsmarknad. Väljer du en framtid inom byggföretaget Skanska får du en möjlighet att växa och utvecklas inom företaget – i Sverige eller någon annanstans i världen.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-08-15 14.14

5254_e


15 14.14

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

På Skanskagymnasiet får du: Praktikplats Möjlighet till sommarjobb Jobb efter fjärde året Behörighet till högskola/universitet

Kort om Skanskagymnasiet

Produktionsingenjör – en ledande befattning

Skanskagymnasiet i Växjö är en fristående gymnasieskola med ett treårigt teknikprogram. Skolan har riksintag. Det betyder att du kan söka till utbildningen oavsett var i landet du bor. Programmet ger dig behörighet till högskola och universitet. Du har även möjlighet att läsa det fjärde teknikåret och få en gymnasieingenjörsexamen. Då är du garanterad en provanställning på Skanska.

Att vara produktionsingenjör innebär att ha en arbetsledande roll. Du ansvarar för att alla personer i ett projekt arbetar så effektivt och professionellt som möjligt. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel planering, uppföljning och täta kundkontakter.

Bo på internat Du som ska börja på Skanskagymnasiet har möjlighet att bo på vårt internat i centrala Växjö. Du hyr ett eget rum med dusch, toalett, bredband och kabel-TV. Det finns gemensamt kök och samlingsrum. Att bo på internat brukar vara ett bra sätt att lära känna nya vänner. Vill du ha lugn och ro kan du självklart stänga och låsa om dig. Från internatet är det ca 15 minuters gångväg till skolan. Du har rätt till inackorderingstillägg från CSN. Läs mer på www.csn.se

Elever från hela landet Skanskagymnasiet har riksintag. Det betyder att du kan söka till utbildningen oavsett var i landet du bor. Du som börjar på Skanskagymnasiet har möjlighet att bo på vårt internat i Växjö. Du hyr ett eget rum med dusch, toalett, bredband och kabel-TV.

Har du några frågor får du gärna ringa oss på 010-448 84 00 eller mejla till skanskagymnasiet@skanska.se

Välkommen till Skanskagymnasiet

Kontakta oss gärna I oktober och februari har vi Öppet hus på Skanskagymnasiet. Men du kan naturligtvis boka ditt eget besök. Kolla på vår webbplats www.skanska.se/skanskagymnasiet för mer information.

Magnus Birgersson, Rektor

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5254_eget_uppslag.indd 3

GymnasieGuiden 2013

177

2012-08-15 14.14


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Korr Onlinegymnasium Torsås, Kalmar län KARRIÄRISTEN

Sveriges ledande Onlinegymnasium! Vi har även elever som tycker den vanliga skolan går för långsamt eller som helt enkelt gillar att kunna plugga hemma. Man kan alltså säga att det finns nästan lika många skäl att studera online hos oss som det finns elever.

VETENSKAPAREN

Vi erbjuder följande program och inriktningar: Ekonomiprogrammet med inriktningarna: juridik eller ekonomi Humanistiska programmet med inriktningarna: kultur eller språk Korr Onlinegymnasium Tel: 0486-33 586, Syv syv@korr.se www.korr.se

KORR ONLINEGYMNASIUM – PLUGGA PÅ DISTANS.

gymnasieguiden.se/371

Hos oss styr du dina egna studier och väljer själv var och när du vill plugga. Som Korrelev kan du studera var som helst i hela världen. Kommunikationen med lärare och andra elever sker via internet.

Du skapar ditt eget schema och lägger upp din individuella studieplan. Du besöker skolan vid några få tillfällen under studietiden. Många kombinerar sin utbildning hos oss med en elitsatsning inom idrott eller en utomlandsvistelse.

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna: naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna: beteendevetenskap eller samhällsvetenskap Kika in på vår hemsida så berättar vi mer!

Donnergymnasiet Klintehamn, Gotlands län

371_vänster.indd 1

En modern skola med global inriktning

ORGANISATÖREN

KREATÖREN VETENSKAPAREN

Blockläsning fyra dagar i veckan

Det innebär att vi undervisar högst två ämnen per dag och ofta i projektform. Alla elever får en egen laptop vilket underlättar skolarbetet eftersom vi jobbar både på och utanför skolan i samhället. Blockläsningen samlar alla håltimmar till onsdagen. Då är alla elever lediga.

2012-08-24 09.40

378.indd

Skolan som reser utomlands

Under en period på Donnergymnasiet förläggs dina studier utomlands. Då är hela världen vårt klassrum. Vi har utbyte med skolor i Indien och det finns även möjlighet att gå en hel vårtermin i Chile. Våra yrkesprogram ordnar utlandspraktik till Mallorca bland annat eller varför inte åka med estetprogrammen på en kulturresa till några av Europas huvudstäder.

Donnergymnasiet Gotland

Tel: 0498-410 100 klinte@donnergymnasiet.se www.donnergymnasietgotland.se

gymnasieguiden.se/4514

178

4514_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-05 15.35

556.indd


9.40

5.35

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Filmgymnasiet Visby, Gotland

Spetsutbildning med riksintag!

Välkommen till en värld av film! Hos oss får unga med ett starkt filmintresse lära sig att arbeta med Film & Tv. Utbildningen är produktionsinriktad och eleverna får lära sig att arbeta i de vanligaste yrkesrollerna som finns i branschen. Terminen är indelad i block där eleverna arbetar med film ena halvan och gymnasiegemensamma ämnen den andra.

Då utbildningen har riksintag välkomnar den filmintresserade ungdomar från hela landet. Lär dig filmhantverket! Varje termin gör eleverna produktioner där kortfilm, dokumentär och Tv-produktion är några exempel. Alla elever får träna på att arbeta I olika professionella yrkesfunktioner som regi, foto, ljud,

produktionsledning, scenografi, filmklippning mm. Under de tre åren får eleverna även göra direktsändningar över webben från vår TV-studio.

ORGANISATÖREN

Möt professionella filmare! En viktig del av utbildningen är gästlärarna. Våra elever får träffa och arbeta med professionella filmare, allt från prisvinnande fotografer till professorer i filmljud. I våra lokaler finns fem kompletta redigeringsrum, kontrollrum för tv-produktion och egen inspelningsstudio. Vi arbetar i HD-format, redigerar med AVID och ljudlägger i Pro Tools.

KARRIÄRISTEN

Sveriges första filmutbildning! Filmgymnasiet har funnits sedan 1994 och är landets första och äldsta filmutbildning på gymnasienivå. Filmgymnasiet är en spetsutbildning baserad på det Estetiska programmet och dess inriktningen Estetik & Media. Utbildningen är en del av det kommunala Elfrida Andréegymnasiet i Visby.

KREATÖREN

Filmgymnasiet Gotland Tel: 0498-20 35 81 info@filmgymnasiet.se www.filmgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/378

Apelrydsskolan Båstad, Skåne län

378.indd 1

2012-07-03 14.08

Klassisk internatskola i Båstad

KREATÖREN och härifrån har många elever fått med sig både glada minnen och trogna vänner. Att bo på internat är en upplevelse för livet! Etisk modedesign - spetsutbildning I samarbete med Textilhögskolan i Borås med fokus på mode, design och hållbar utveckling.

KARRIÄRISTEN FRISKUSEN

Mode och design – ES För dig som är intresserad av mode, konst och formgivning. Både trend och tradition gäller här. Musikal - ES För dig som vill lära dig mer om musik, dans och teater. Du arbetar med regi, dramaturgi, scenografi och musikaluppsättningar.

INTERNATSKOLOR har funnits i mer än tusen år och är

särskilt vanliga i engelskspråkiga länder. I Sverige finns få traditionella internatskolor men Apelrydsskolan är en av dessa och vi tar emot både svenska och utlandssvenska elever. Vårt internat är lika gammalt som skolan själv, från 1914,

Hälso- och träningscoach - BF Ett program baserat på hälsa och träning, som ger dig förutsättningar att bli framtidens ledare inom idrott och friskvårdsområdet.

Tel: 0431-700 61 info@apelryd.se www.apelryd.se

gymnasieguiden.se/556

Mat och dryck - RL För dig som vill arbeta med mat från hela världen och har en känsla för trender och entreprenörskap inom restaurangvärlden.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 556.indd 1

Apelrydsskolan

GymnasieGuiden 2013

179

2012-08-24 10.10


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

LJUD & BILDSKOLAN

KREATIVA GYMNASIET PROGRAM LBS MEDIA (ES) Estetik & Media LBS SPELDESIGN (ES) Bild & Formgivning LBS MUSIKPRODUKTION (ES) Musik LBS ARKITEKT (TE) Samhällsbyggande & Miljö LBS SPELUTVECKLING (TE) Design & Produktutveckling

222.indd

LBS SYSTEMUTVECKLING (TE) Information & Mediateknik

ÖPPET HUS LÖRDAG LÖRDAG TORSDAG LÖRDAG TORSDAG

13/10

10.00 – 14.00

17/11

10.00 – 14.00

6/12

18.00 – 20.00

19/1

10.00 – 14.00

18/4

18.00 – 20.00

För mer information och kontakt besök LBS.se http://www.facebook.com/LBSkolan BORÅS HELSINGBORG HALMSTAD JÖNKÖPING KRISTIANSTAD KUNGSBACKA LUND MOTALA NYKÖPING TROLLHÄTTAN VARBERG 180

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

4991_13


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Rönnowska skolan Helsingborg, Skåne län

Helsingborgs största yrkesgymnasium – hos oss kan du få både yrkesexamen och högskolebehörighet! Här tar vi hand om din talang, hjälper och inspirerar dig så du kan vara med att bygga framtidens samhälle med goda kunskaper och yrkesstolthet. Vi erbjuder dig utbildade lärare som har kontakter med många företag. Skolans profil Rönnowska skolan är Helsingborgs största yrkesgymnasium med 8 nationella program och en entreprenöriell kunskapssyn, vilket innebär att vi tar tillvara på din idérikedom och kreativitet. Skolans lärare arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Ditt val av yrkesinriktning styr innehållet även i ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, matematik m.fl. Vi har mycket goda kontakter med över 800 företag och på något av dessa kommer du att få en hel del av din utbildning.

På Rönnowska skolan möts du av dofter från nybakat bröd och spännande kokkonst. Det sjuder av aktivitet i alla våra verkstäder och här finns plats för intryck och spännande möten, experiment och nya tankar.

Vill du veta mer om våra utbildningar? På vår hemsida, www.helsingborg.se/ronnowskaskolan, hittar du aktuell information om våra utbildningar. Du kan även kontakta en av våra SYVare Hillevi Brandin Tfn 042 10 71 22 Johanna Göthe Tfn 042 1071 57 Staffan Åström Ahl Tfn 0732-31 16 75

ORGANISATÖREN

KREATÖREN FIXAREN

Rönnowska skolan

Bredgatan 22 Tel: 042-10 71 00 www.helsingborg.se/ ronnowskaskolan

gymnasieguiden.se/222

Lunds dans- och musikalgymnasium Lund, Skåne län

222.indd 1

2012-06-25 14.07

Spetsutbildningar i dans och musikal

KREATÖREN DEBATTÖREN FRISKUSEN

Brinner du för sång, dans eller teater? Är du beredd att satsa av din tid och ditt engagemang för att utvecklas? Då är vi skolan för dig! Lunds dans- och musikalgymnasium erbjuder riksrekryterande estetiska spetsutbildningar med inriktningarna dans och musikal. Vi bygger upp en allsidig träning för dig som älskar att stå på scenen och funderar på om du vill ha som yrke att framträda inför publik. Under dina tre år på skolan får du god tid på dig att utveckla din talang och ditt konstnärliga skapande. Du får även prova på artistyrket i ett antal dans- eller musikalproduktioner.

Utbildningarna är högskoleförberedande, och du får en god teoretisk bas att stå på om du skulle komma fram till att artistyrket inte är något för dig. Om du önskar kan du välja till extra teoriämnen som individuellt val. Lärarna i skolans estetiska ämnen har alla egna erfarenheter av att stå på scenen och vet vad som krävs för att utvecklas som artist. Många av våra tidigare elever har gått vidare till eftertraktade vidareutbildningar eller jobb på scenen. Antagningen till skolan baseras på betyg samt poäng från vårt antagningsprov.

Kiliansgatan 13 223 50 Lund Tel: 046-240 05 05 info@dansomusikal.se www.dansomusikal.se

gymnasieguiden.se/4991

Se en kort film om skolan på www.dansomusikal.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 4991_13.indd 1

Lunds dans- och musikalgymnasium

GymnasieGuiden 2013

181

2012-05-24 11.02


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

TROLLHÄTTAN • GÖTEBORG • BORÅS • KUNGSBACKA • VARBERG

191.indd

FALKENBERG • HALMSTAD • HELSINGBORG • MALMÖ • LUND EKONOMIPROGRAMMET - EKONOMI // JURIDIK MÄKLARE // MANAGEMENT ESTETISKA PROGRAMMET - BILD- OCH FORMGIVNING MODEDESIGN // INREDNINGSDESIGN // STIL- & TRENDSTYLIST HANTVERKSPROGRAMMET - FRISÖR // ÖVRIGA HANTVERK HÅR- OCH MAKEYPSTYLIST HOTELL- & TURISMPROGRAMMET HOTELL & KONFERENS // TURISM OCH RESOR NATURVETENSKAPSPROGRAMMET NATURVETENSKAP SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET - BETEENDEVETENSKAP KRIMINOLOGI/RÄTTSPSYKOLOGI // IDROTTSPSYKOLOGI // INTERNATIONELLA RELATIONER // KULTUR & SOCIALA MEDIER // SKYDD & SÄKERHET

ÄR DU NYFIKEN PÅ VÅRA UTBILDNINGAR? Välkommen på våra öppna hus och andra event. Aktuella datum för varje ort finns på: www.drottningblanka.se www.facebook.com/ drottningblanka

Boka också in en skuggning & följ vår spännande vardag. Skicka ett mail till: info@dbgy.se För mer information om program, poängplan och profiler besök vår hemsida

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET 182 GymnasieGuiden 2013 & HÄLSA Se sidan 58-59 för symbolförklaringar RÄDDNINGSTJÄNST // SPA

186.indd 3774_eget.indd 1

2012-09-06 16.58


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Bollerups Naturbruksgymnasium Tomelilla, Skåne län

Utbildning med kvalitet, Internatboende, Aktiv Fritid och Vänner för livet! Bollerups Naturbruksgymnasium är en fristående gymnasieskola med riksintag och har cirka 300 gymnasieelever. Våra elever bor på skolans internat som ligger på skolområdet. På Bollerup läser du naturbruksprogrammet där du får grundläggande behörighet till universitet och högskola. Du kan välja till matematik, kemi och fysik kurser för att få en särskild behörighet till universitet och högskola samt språk, samhällskunskap och historia för en högre behörighetsgrad eller välja till yrkeskurser för att nå längre i ditt yrkeskunnande. Efter yrkesexamen kan du arbeta som djurskötare, maskinförare, växtodlare mm. Många av våra elever väljer att läsa vidare efter gymnasiet till Veterinär, Agronom, Hippolog, Lantmästare, Läkare, Lärare, Civilingenjör. I din APL har du möjlighet att göra utlandspraktik på ett häst- eller lantbruksföretag.

Vårt internat erbjuder bekvämt boende. Att bo på internat under gymnasietiden är mycket stimulerande och utvecklande, du finner vänner för livet. Bollerup erbjuder många roliga och intressanta fritidsaktiviteter – yoga, dans, innebandy och boxersize är några av favoriterna. Du har tillgång till tennisbana, fotbollsplan, idrottshall och datasalar. Det finns tillgång till bredband på internatboendet. Du kan ta med dig din egen häst till Bollerup, boxplats finns i våra stallar. Du kan även ta med dig ditt husdjur. Det finns en hästklinik med veterinärer på skolan så ditt djur är i goda händer. NYHET – Riksrekryterande utbildning – Utbildning av unghästar Utbildningen innehåller Avel och unghästutbildning, från föl till inriden häst. Du får vara med praktiskt från seminering till unghästtävling.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN

Bollerups Naturbruksgymnasium 273 94 Tomelilla Tel: 0417-185 00 info@bollerup.se www.bollerup.se

gymnasieguiden.se/191

Hvilan Utbildning Åkarp, Skåne län

191.indd 1

2012-05-24 10.22

Trädgårdsmästare, trädgårdsanläggare eller florist – lev livet grönare!

NATURVÄNNEN FIXAREN KREATÖREN

us m

e

06 16.58

Du som söker något fritt, gillar att vara utomhus eller att skapa med dina händer kommer att stortrivas hos oss! Teori varvas med praktiska, kreativa övningar både inomhus och i en härlig utemiljö. Våra kunniga och engagerade lärare ger dig en bra utbildning. På fritiden anordnas varje vecka populära fritidsaktiviteter som havskajakspaddling och zumba. Bor du långt från skolan kan du bo på vårt internat. Skolan ligger nära Malmö och Lund.

Trädgård (NB) En framtidsbransch! Du kan inrikta dig genom fördjupningskurser: bli antingen trädgårdsmästare eller trädgårdsanläggare. För dig som vill odla växter, designa trädgårdar och skapa storslagna utemiljöer. Du lär dig trädgårdsanläggning, köra maskiner, växtkunskap, trädbeskärning och odling med modern teknik. Vi utfärdar branschens Grönt kort! Utbildningen ger goda jobbmöjligheter! Florist (HV) Utbilda dig i världens vackraste yrke! Du får lära dig att binda buketter och

skapa dekorationer till offentliga miljöer, fester, bröllop och begravningar. Växtkunskap, färg- och formlära, varuexponering, säljteknik mm ingår också. Du har möjlighet att pröva för Floristernas Yrkesråds yrkesbevis.

Välkommen på Öppet hus! Torsdag 22 nov 2012, kl. 17-20 Lördag 8 dec, 2012 kl. 10-14

Tips! Kolla bilder från skolan på: Skol-Ifs blogg: http://hvilanskolif.blogspot.se/ Elevblogg: www.septemberbacken.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 186.indd 1

Hvilan Utbildning

Tel: 040-46 37 00 info@hvilanutbildning.se www.hvilanutbildning.se

gymnasieguiden.se/186

GymnasieGuiden 2013

183

2012-06-20 15.51


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN

ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg, Malmö och Växjö

Sveriges Bästa Gymnasieskola

VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg Tel: 042-12 60 00 helsingborg@procivitas.se www.procivitas.se

gymnasieguiden.se/712

ProCivitas Privata Gymnasium Malmö Tel: 040-30 39 00 malmo@procivitas.se www.procivitas.se

gymnasieguiden.se/4515

PROCIVITAS PRIVATA GYMNASIUM har som ambition att

vara Sveriges bästa gymnasieskola. Vår målsättning är attmotiverade elever tillsammans med engagerad och kompetent personal skapar rätt förutsättningar för att just Du skall lyckas med dina studier.

ProCivitas Privata Gymnasium Växjö Tel: 0470-74 21 84 vaxjo@procivitas.se www.procivitas.se

gymnasieguiden.se/3809

ProCivitas anstränger sig hårt för att rekrytera regionens bästa lärare och som vi ger bästa möjliga förutsättningar i arbetet med eleverna. Detta har lett till att vi under 2009 utsågs till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Lärare och elever samarbetar även med nyckelpersoner från näringsliv, idrottsföreningar och universitet.

Vi är även mycket duktiga på att arrangera häftiga studieresor till spännande platser runt om i världen som tex partikelacceleratorn i CERN, EU´s högkvarter i Bryssel, börsen i New York och London, fotboll i Barcelona eller till mittens rike Kina med metropolerna Shanghai, Hong Kong och Beijing. Vill du ha en guldbiljett till framtiden? Kika in på vår hemsida www.procivitas.se eller kom förbi så berättar vi mer! Unna Dig en skola som vill vara Sveriges bästa gymnasieskola!

Våra program har en tydlig koppling mot internationalisering och entreprenörskap och vi kan med stolthet säga att vi är Sveriges mest framgångsrika skola i Ung Företagsamhet.

184

ProCivitas_2013_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Följ oss på Facebook!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-07 14.26

4941.ind


4.26

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Sveriges Ridgymnasium Varberg, Kungsbacka, Svedala Åby Travgymnasium Mölndal

Låt din hobby bli Din framtid!

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

ELEVER SOM VILL KOMBINERA SIN GYMNASIEUTBILDNING med ett

brinnande hästintresse. Du går Naturbruk-Djur med inriktning Häst/Ridsport eller Häst/Trav. Utbildningen har riksintag. Yrkesexamen som hästskötare. Programmet är yrkesförberedande men vi erbjuder möjligheten att få en grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskolan. Sveriges Ridgymnasium startade 2005 och finns på fyra orter; • I Varberg på Varbergs Ridklubbs anläggning • I Kungsbacka på Höglanda Gård • I Svedala på Bökebergs Gård • I Mölndal finns Åby Travgymnasium vid Åby Travbana Vi erbjuder profilerna Förutom hoppning och dressyr har vi dessa profiler: • Western och Working Equitation i Svedala • Islandshäst i Varberg • Trav och ridning på Åby Travgymnasium • Lärling Undervisning Så gott som all undervisning bedrivs på ridanläggningarna med behöriga lärare. I ridkurserna har vi tränare som är väl etablerade i sporten och har ett gott renommé. Vi har förhållandevis mycket tid i sadeln under skoltid.

Under studietiden ingår 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL), vilket innebär att du gör praktik inom ett yrkesområde som har någonting med djur att göra. Hos oss finns det även möjlighet för dig att göra din APL utomlands. I utbildningen ingår stalltjänst. På helgerna turas eleverna om att sköta alla hästar. I årskurs tre har du möjlighet att ta Hästskötarexamen. Då avlägger du prov inför representanter från Svenska Ridsportsförbundet.

Kom och besök oss Vi har informationsmöten under hösten och våren. Det går även bra att boka in ett besök vid andra tidpunkter på våra skolor. NYTT hösten 2013 För dig som är tävlingsryttare med egen häst och vill satsa på ridningen erbjuder vi nu NIU i både hoppning och dressyr.

Hästar Du får ta med din egen häst eller ponny och boxplatsen är gratis om du kan använda din häst i utbildningen. Dock tillkommer kostnad för foder, spån och gödselhantering. Om du inte har egen häst så rider du på skolans välutbildade hästar. Då är man två elever som sköter om och tar ansvar för en skolhäst. Boende Du ordnar själv med ditt boende, men skolan har många kontakter och arbetar kontinuerligt med att hjälpa till att hitta bra bostäder på de olika orterna. Vi bryr oss! Hos oss får alla elever sin egen mentor. Vi är en liten skolan så alla känner alla och sammanhållningen är god.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

4941.indd 1

NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Sveriges Ridgymnasium Varberg, Huvudkontor Tel: 0340-135 50 Kontakt: Lena Haverstal info@ridgymnasium.se www.ridgymnasium.se www.facebook.com/ SverigesRidgymnasium

gymnasieguiden.se/4941

GymnasieGuiden 2013

185

2012-06-01 09.46


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Gullmarsgymnasiet Lysekil, Västra Götalands län

Marinbiologisk spetsutbildning KARRIÄRISTEN

Skolan Vi har precis flyttat in i helt nybyggda lokaler som ligger bokstavligen ett stenkast från havet. Med våra båtar precis vid skolan blir det enkelt att ge sig ut på havet. Vårt nya laboratorium med eget saltvattenintag där bland annat marinbiologiundervisningen sker, ger möjlighet till praktiska studier.

VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN

Utbildningen Utbildningen ger dig det breda naturvetenskapliga programmet med fokus på havet och livet som finns under ytan. Eftersom den är riksrekryterande är du garanterad inackordering från din hemkommun.

Vi är den enda gymnasieskolan i Sverige som kan erbjuda omfattande utbildning inom marinbiologi. Vårt samarbete med universitet ger dig en möjlighet att se hur riktiga forskare arbetar och du kan under årskurs tre även läsa universitetskurser i marinbiologi.

Marinbiologi På spetsutbildningen läser du fyra kurser i marinbiologi om totalt 400 p. Grundkursen ger en bred orientering om haven och om hur forskare arbetar inom då främst marinbiologi. De senare kurserna ger en fördjupad kunskap om de Svenska och Internationella haven samt marinbiologisk forskning. Vi ger också dig möjlighet att dykutbilda dig bl.a. PADIs Open Water certifikat. Läs mer på www.marinbiologi.lysekil.se www.spetsutbildningar.se

Marina Naturbruksprogrammet VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Gullmarsgymnasiet

Rinkenäsgatan 2 453 30 Lysekil Tel: 0523-61 35 00 Fax: 0523-193 87 registrator.lsg@lysekil.se www.marinbiologi.lysekil.se

gymnasieguiden.se/97

186

GymnasieGuiden 2013

UTBILDNINGEN ÄR EN SÄRSKILD VARIANT

AV NATURBRUKSPROGRAMMET som

riktar sig till dig som är intresserad av marinbiologi och havet. Utbildningen är ett praktiskt alternativ till vår naturvetenskapliga spetsutbildning. Vår utbildning är riksrekryterande vilket innebär att våra elever kommer från alla delar av Sverige. Du är då också garanterad inackorderingsbidrag för ditt boende. En central del av utbildningen handlar om att praktiskt och teoretisk lära sig grunderna inom marinbiologin och hur man kan använda sina kunskaper inom aquakultur och fiskevård. Du kommer att lära dig om hållbart fiske och samspelet mellan havet och samhället. Du kommer att lära dig, eller vidareutveckla, din kunskap i handhavande av båt. Du får praktisk och individuell utbildning i att paddla kajak, segla och köra motorbåt. Du kommer bli väl förtrogen med navigation. Om du vill kan du bli certifierad till båtkörkort och fartygsbefäl.

Du får lära dig att praktiskt sköta om kajaker, segeljollar och ribbåtar. Stora delar av utbildningen förbereder dig inför att guida och leda grupper. Centralt är dina individuella färdigheter och kunskaper inom biologi samt handhavande av båt.

885.indd

Naturvetenskaplig behörighet Vi erbjuder dig att välja kurser som ger dig naturvetenskaplig behörighet. Ett bra alternativ för dig som vill arbeta praktisk och samtidigt ha möjlighet att läsa vidare på högskolan efter gymnasiet. Vad som kan vänta efter gymnasiet - Vattenbruk - Akvarist - Båtförare - Naturvetare - Egen företagare Mer detaljerad presentation av utbildningen hittar du på www.marinbiologi.lysekil.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

458.indd 97_vänster.indd 1

2012-09-02 19.37


9.37

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Orust Gymnasieskola Västra Götalands län

Orust båtbyggarutbildning Hantverksprogrammet Finsnickeri HVFIN00R

FIXAREN

Älskar du båtar och hav? Gillar du att snickra? Gillar du doften av trä och tjära? Då är Orust båtbyggarutbildning något för dig. Vi är riksrekryterande så du kan söka till oss oavsett var i Sverige du bor. Vi är den lilla skolan och våra elever säger att den gemenskap och kamratskap som finns här är unik. Här är du en i gänget av killar och tjejer. Skolan finns på ön Orust, här går konsten att bygga båtar tillbaka till vikingatid och att bygga båtar är öns stolthet.

Utbildningen ger kunskap om båtbranschens olika område samt möjlighet till en fördjupning som passar dig inom finsnickeri, motor och elinstallationer. På skolan arbetar du med riktiga båtar och praktiskt arbete blandas med yrkesteori inom såväl modernt som traditionellt båtbyggeri. Våra elever brukar vara med på prispallen på båtbyggartävlingen som är på Båtmässan i Göteborg varje år. Utbildningen ger dig även möjlighet att inrikta dig mot möbelsnickeri. Vi erbjuder dig även möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier.

Orust Gymnasieskola

Tel: 0304-334 221 christina.antonsson@orust.se www.orust.se/gymnasieskola

gymnasieguiden.se/885

Volvogymnasiet Skövde, Västra Götalands län

885.indd 1

2012-06-13 17.09

Volvogymnasiet – Skövde

exempel service-, underhålls-, eller produktionstekniker alternativt fortsätta dina studier vid högskola eller universitet. Det unika är att hos oss får du båda delarna, två utbildningar i en. Vi erbjuder dig mer än de flesta • Vid godkända studieresultat erbjuds du sommarjobb med bra lön på något av Volvobolagen. • Årskurs tre åker gemensamt på en tre veckor lång utlandspraktik till något av Volvos europeiska bolag. • Alla Volvogymnasiets elever med godkänd examen har blivit erbjudna anställning på något av våra bolag, Volvo Powertrain eller Volvo Person vagnar.

Volvogymnasiet erbjuder dig en bred utbildning. Kurser från både Teknik/ Natur med industriteknik i botten ger dig både högskolebehörighet och ett yrke. Efter examen har du möjlighet att gå direkt ut i arbetslivet som till

Vi är resursstarka på alla plan Volvogymnasiet har modern teknisk utrustning, hög lärartäthet och du har möjlighet att läsa flera utökade kurser. Detta tack vare de internationella bolag, Volvo Powertrain och Volvo Personvagnar, som står bakom oss.

För att kvalitetssäkra samtliga kurser läser du dina yrkeskurser på Volvogymnasiet med dess tekniskt erfarna, kunniga personal och dina gymnasiegemensamma kurser på Västerhöjdsgymnasiet. Vi stöttar dig i din personliga utveckling Modern produktion handlar om att hitta kreativa, effektiva och miljövänliga lösningar för att tillverka produkter. För att förbereda dig för arbetslivet kommer du att få arbeta mycket med teambuilding, projektarbeten och övningar som ger dig möjlighet att utveckla dig som person. Vi är en liten trygg skola där du som elev får vara med och påverka Volvogymnasiets verksamhet. Utbildningen bygger på Industritekniska programmet inriktning produkt och maskinteknik.

FIXAREN

Volvogymnasiet

541 87 Skövde Tel: 0500-27 52 61 akinell@volvocars.com www.volvogymnasiet.se

gymnasieguiden.se/458

Uppdaterad kursinformation kan du hitta på vår hemsida.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 458.indd 1

VETENSKAPAREN

GymnasieGuiden 2013

187

2012-05-30 09.10


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Utbilda dig

till Sjöbefäl på

Strömstad Gymnasium! Sjöbefälsutbildningen vid Strömstad Gymnasium är en särskild variant på Teknikprogrammet. Utbildningen sker i samverkan med Sjöfartshögskolan, Chalmers Lindholmen i Göteborg. Inriktningen mot sjöbefäl har funnits på Strömstad gy sedan 1994 och erbjuds nu som särskild variant på Teknikprogrammet - Sjöbefäl (TESJOV)

149.indd

Varje går går ett antal elever vidare till utbildningarna sjökapten/sjöingenjör på Chalmers eller Linnéuniversitetet (Kalmar). Det du får hos oss är kunskaper i nivå med sjöbefäl klass 7 eller maskinbefäl klass 7, Basic safety, certifikat i ROC. samt kurserna Fartygsbefäl klass 8 och Maskinbefäl klass 8. Vi använder vårt eget skolfartyg Viksten för exkursioner och träning i navigation. Svenska Marinen har erbjudit våra sjöbefälselever till en resa med HMS Falken i februari, denna gång från Fort Lauderdale upp till Baltimore. Du kan följa detta äventyr på www.hmsfalken.se/ Vid ansökan är ansökningskoden TESJOV och kommunkoden är 1486 Strömstad gymnasium erbjuder även profilerna Musik, Teater & Dans och Fotboll och har ett nystartat Estetisk program med inriktningarna Dans, Musik och Teater. Kontakta oss! Tel: 0526 195 00 gymnasium@stromstad.se www.stromstad.se/gymnasiet Besöksadress: Strömstad Gymnasium, Tångenvägen 2, Strömstad

188

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

445.indd 438_gg13.indd 1 1 438_gg13_ny.indd

2012-09-13 10.08 10.06 2012-09-13


0.06 0.08

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Fågelviksgymnasiet Tibro, Västra Götalands län

Intresserad av möbler och hantverk?

Tibro är Sveriges möbelcentrum ochFågelviksgymnasiet erbjuder en riks-rekryterande utbildning. Vår Hantverksutbildning är till för dig som vill jobba med händerna och är intresserad av formgivning och design. Du får prova på ett flertal olika möbelhantverk, t ex tapetsering, ytbehandling och prototypframställning. Du får arbeta med trä, tyg och färg i ditt skapande av möbler och inredningar. Fågelviksgymnasiet är en ”lagom” stor skola med sina 650 elever. Skolan har ett brett utbud och har därför goda möjligheter att tillgodose dina önskemål. I våra 12 program kan du bl a välja idrottspecialisering, språk, ung företagsamhet, musik, globala valet och mycket annat intressant och spännande i ditt individuella val. Trafikkunskap med körlektioner! På Fågelvik kan alla elever välja trafikkunskap. Du läser körkortsteori utanför skoltid. Skolan står för 15 körlektioner á 40 minuter.

KREATÖREN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

Fågelviksgymnasiet

Gymnasiegatan 29 543 32 Tibro Tel: 0504-182 20 rose-marie.dagman@tibro.se malin.wastlund@tibro.se www.fågelvik.se

gymnasieguiden.se/149

Blev du nyfiken? På Fågelvik har vi Öppet Hus torsdagen den 15 november kl.18.00– 20.00. Välkommen!

Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg, Västra Götalands län

149.indd 1

2012-08-23 10.44

Ett brett programutbud och starkt engagemang i individen

Som enda västsvenska och en av ett fåtal estetiska spetsutbildningar med riksrekrytering i Sverige välkomnar vi ungdomar med intresse för klassisk musik. Vi utbildar på alla instrument inom den klassiska musiken och på sång.

VID BIRGER SJÖBERGGYMNASIET i Vänersborg finns 17 natio-

nella gymnasieprogram, två nationellt godkända idrottsutbildningar (bandy och rugby) samt idrotssprofiler på tre olika program. Dessutom finns två nationella program på gymnasiesärskolan och individuella program med inriktning mot yrkesträning och verksamhetsträning. Riksrekryterande utbildningar

Teckenspråk – enda gymnasieskola i Sverige med utbildningar i teckenspråk Som enda gymnasieskola i Sverige kan vi erbjuda utbildningar inom svenskt teckenspråk. Inriktningarna finns på Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- omsorgsprogrammet. Utbildningarna passar dig som i framtiden vill jobba med människor.

En spännande skola På yrkesprogrammen arbetar du med riktiga saker som till exempel arbeta i skolans elevcafeteria om du går på Handeloch administrationssprogrammet, reparera bilar på Fordonsoch transportprogrammet. Internationella kontakter förekommer på de flesta programmen. Du kan dessutom vara med i olika skolföreningar. Individuella mål När Du börjar hos oss kommer Du med hjälp av Din studiehandledare att få lägga upp en individuell studieplan. Under utbildningens gång är målet att Ditt självförtroende och arbetssätt ska utvecklas mot större självständighet och ansvarstagande. Du blir därmed väl förberedd för arbetslivet och/eller fortsatta studier.

FIXAREN MEDMÄNNISKAN

Birger Sjöberggymnasiet

Idrottsgatan 3 462 23 Vänersborg Tel: 0521-72 18 11 exp@edu.vanersborg.se www.vanersborg.se/gymnasiet

gymnasieguiden.se/445

Elevdemokrati Vi är måna om att eleverna är delaktiga i skolans arbete, därför har vi skolkonferens, rektorsråd och elevråd.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 445.indd 1

VETENSKAPAREN

GymnasieGuiden 2013

189

2012-06-11 13.19


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Lundsbergs skola Storfors, Värmlands län

Möjligheternas Lundsberg

ORGANISATÖREN

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN

På Lundsbergs skola kan Du verkligen fokusera på skolarbetet och samtidigt uppleva en meningsfull och utvecklande fritid. Gymnasiet innehåller tre program med inriktning på ekonomi, natur- och samhällsvetenskap. Utmärkande för vår skola är den optimala studiemiljön med små grupper och tät lärarkontakt. Genom omvärldsorienterade kurser, spännande gästföreläsare, resor och studiebesök, ges Du unika möjligheter att tillägna Dig ett vittomfattande internationellt perspektiv. Att få dela livet på Lundsberg med kamrater från när och fjärran leder många gånger till att livslånga vänskapsband knyts. Läs mer på vår hemsida eller kontakta oss gärna för några dagars provgående!

VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN Lundsbergs skola

688 91 Storfors Tel: 0550-74 05 00 info@lundsbergsskola.se www.lundsbergsskola.se

gymnasieguiden.se/33

190

33_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

2012-09-02 19.34

618.indd


ForshagaAkademin Forshaga, Värmlands län

Från Dröm Till Yrke!

! SS K O OO LJ EB FÖ AC F PÅ

9.34

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

HUNDSPORT SPORTFISKE VILTVÅRD SPORTHANDEL

ORGANISATÖREN

KARRIÄRISTEN FIXAREN

fa FORSHAGAAKADEMIN E T T K U N S K A P S C E N T E R

NATURVÄNNEN FRISKUSEN

VÄLKOMMEN TILL FORSHAGAAKADEMIN!

HUNDSPORT

SPORTFISKE

VILTVÅRD

SPORTHANDEL

INSTRUKTÖR DJURVÅRDARE HUNDMASSÖR HUNDDAGIS

INNE-/UTESÄLJARE SPORTFISKEGUIDE VATTENVÅRDARE ENTREPRENÖR

JAKTGUIDE JAKTELEV SKOGSARBETARE BUTIKSSÄLJARE

BUTIKSSÄLJARE INKÖPARE PRODUKTSPECIALIST ENTREPRENÖR

FRÅN DRÖM TILL YRKE! Vid ForshagaAkademin har du möjlighet att välja mellan fyra gymnasieutbildningar; Sporthandelsgymnasiet,Viltvårdsgymnasiet,SportfiskegymnasietochHundsportgymnasiet. Allavårautbildningaräryrkesutbildningardärduefterexamenärvälrustadattfåjobb. Gymnasieutbildningarnakangehögskolebehörighetvidvalavvissakurser. Samtligautbildningarharnäraanknytningtillbranschochnäringsliv.Somfriskolahar ForshagaAkademin riksintagpåtreavsinautbildningar;Sporthandel,HundsportochViltvård. Frånhöstterminen2012hardumöjlighetenatthaextraidrottpåschemat.Sevårhemsidaför mer info! Sportfiskegymnasietärriksrektryterandevilketgördentillenunikutbildning.Antagnaeleverär  essutomgaranteradeinackorderingsbidragfrånCSN. d DeeleversomstuderarvidSporthandels-,Hundsport-,ochViltvårdsgymnasietochinteomfattas avinackorderingstilläggetgaranterarviettboendestipendiumpåmotsvarandebelopp.

ÖPPET HUS

17 november & 19 januari! Mer information på vår hemsida:

ForshagaAkademin

Tel: 054-53 61 00 info@forshagaakademin.se www.forshagaakademin.se

gymnasieguiden.se/618

forshagaakademin.se

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

618.indd 1

GymnasieGuiden 2013

191

2012-05-24 10.44


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Lillerudsgymnasiet Karlstad, Värmlands län

Välkommen till Lillerudsgymnasiet! Här finns också reptiler, fåglar, akvariefiskar och gnagare från när- och fjärran. Här får djurvårdseleverna det mesta av sin undervisning. Parken sköts av elever och personal tillsammans och är öppen året runt för besökare. Parken är ett väldigt populärt utflyktsmål för Karlstadsbor och turister.

ETT AV SVERIGES MEST POPULÄRA NATURBRUKSGYMNASIER!

Här utbildas ungdomar som är intresserade av djur, lantbruk, ridsport, travsport, natur och miljö. Till oss kommer elever som vill satsa framåt, som exempelvis vill bli veterinärer, kuskar, ryttare, agronomer, lantbrukare, djurskötare i djurpark eller på gårdar. Men vi har också elever som har siktet inställt på andra yrken, t ex polis eller lärare och som har ett stort djurintresse.

VETENSKAPAREN

Trivsel Lillerudsgymnasiet är en friskola med cirka 300 elever. Vi har ett stort jordbruk och hästanläggning vilket gör att du varje dag kommer i kontakt med djuren och naturen! Vi varvar teori med praktik och det är både lärorikt och roligt. Du lär dig de praktiska grunderna på skolan och har möjlighet att påverka din utbildning så att du får ut så mycket som möjligt av dina tre år hos oss. 15 veckor är du ute på företag och praktiserar för att få så stor erfarenhet som möjligt för dina framtida studier eller arbete.

FIXAREN NATURVÄNNEN FRISKUSEN

Lillerud – djur och natur På Lillerud finns ett stort skoljordbruk med moderna maskiner. Vi har mjölkkor, grisar och får. Vi har en väl utbyggd hästanläggning med ridhus, ridbanor, skolstall, lösdrift och härliga ridvägar. Inne på Färjestad travbana finns skolans travhästar. Närmare travbranschen kan man inte komma! Lillerud har ett 40-tal hästar och bedriver egen avel. För elever som vill ta med egen häst finns tre olika stall med totalt cirka 70 stallplatser. Skolan har en härlig natur in på knuten. Långa härliga skogsvägar, närhet till Vänerns stränder och hagar utanför fönstret! Vår egen djurpark i Karlstad Inne i Karlstad finns ett stadsnära naturområde, Mariebergsskogen. Där driver Lillerudsgymnasiet en djurpark med olika lantraser som göingeget, gotlandskanin och väneko.

Lillerudsgymnasiet AB Lillerud 660 50 Vålberg Tel: 054-84 08 00 info@lillerud.se www.lillerud.se

gymnasieguiden.se/200

192

Behörighet Hos oss kan du läsa lantbruk, hästhållning, djurvård och naturvetenskap. Skolan har även NIU-nationell idrottsutbildning i ridsport, hoppning eller dressyr. Vi erbjuder högskolebehörighet inom alla utgångar. Dessutom kan du välja naturvetenskaplig fördjupning vilket ger dig ytterligare behörighet till bland annat Sveriges lantbruksuniversitets längre utbildningar. Oavsett vilken utgång du väljer får du en yrkesexamen som gör att du kan börja jobba direkt efter gymnasiet och som förberett dig för ett yrkesliv i de gröna näringarna.

GymnasieGuiden 2013

Mysigt internat Du som bor långt borta kan tryggt bo på något av skolans elevhem som har personal på plats dygnet runt söndag till fredag. Att bo på internat är kul och lärorikt och du får vänner för livet! I matsalen serveras frukost, lunch, middag och kvällsfika. Våra fritidsledare har alltid något skoj på gång och hjälper till med det mesta. Här kan du hänga med på t ex hundkurs, mekarkväll, danskurs, matlagning, styrketräning, smyckestillverkning, hopp- och dressyrträning, jägarskola och innebandy. Dessutom har olika föreningar aktiviteter på skolan och då får eleverna komma och titta eller vara med. Vill du ta med dig egen häst, hund eller gnagare? Här har vi självklart plats för din bästa vän! I elevstallen har vi plats för cirka 70 hästar. Du sköter din häst själv men i alla stall finns en elevstallsansvarig som fungerar som hjälp och stöd. Vår hästanläggning är välutrustad med bl.a uppvärmda sadelkammare, täckestork och spolspilta. Dessutom får du tillgång till ridhus, ridbanor och den härliga ridterrängen! Har du en hund eller gnagare så är den också välkommen! För hundarna finns bland annat en inhängnad och upplyst träningsplan med agilityhinder som du gärna får använda.

68.indd

Kom gärna på vår gymnasieinformation Lördagen den 10 nov 2012 kl. 10.00 Lördagen den 1 dec 2012 kl. 10.00 Lördagen den 12 jan 2013 kl. 10.00 Välkommen!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 30.indd

200_vänster.indd 1

2012-09-02 19.54


9.54

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Spångbergsgymnasiet Filipstad, Värmlands län

Bergteknik och mycket, mycket mer

Spångbergsgymnasiet har en unik Bergteknikutbildning, elever från utbildningen jobbar i hela Sverige. Men det är inte det enda vi har, vi erbjuder ytterligare nio program. och goda löneutsikter. Bergteknikutbildningen är till för dig som vill arbeta inom verksamheter som bedriver gruvdrift, vägbyggen eller tunnelbyggen. Bergteknik är en yrkesutgång/ programfördjupning på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Mark och anläggning. Du kan söka till oss inför åk 1, åk 2 eller åk 3.

Bergteknikutbildningen på Spångbergsgymnasiet är unik i Sverige. Gruv- och bergtekniktraditionerna i området har skapat naturliga förutsättningar för att till byggprogrammet knyta en bergteknikutbildning. De teoretiska studierna bedrivs på Spångbergsgymnasiet. Det praktiska arbetet bedrivs fullskaligt i riktig gruvmiljö, såväl ovan som under jord i Gåsgruvan, Persberg 5 km norr om Filipstad. Utbildningen genomförs i samarbete med Svenska Mineral AB. Sprängkortet och Borrkortet - certifikaten på avklarad utbildning är en mycket god garanti för arbete

68.indd 1

Samarbetet med arbetslivet är ett viktigt område på Spångbergsgymnasiet. Vi erbjuder Lärlingsutbildning på de flesta av våra yrkesprogram. Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksporgrammet inriktning frisör och Vård- och omsorgsprogrammet genomförs endast som lärlingsutbildning. De som studerar på HA, HV eller VO kommer att 50 % av sin studietid ägna sig åt kurser teoretiskt på Spångbergsgymnasiet och 50 % kommer de att genomföra ute i arbetslivet. Spångbergsgymnasiet är en skola som förutom högsta kvalitet fokuserar på trivsel, trygghet och närhet. Vi erbjuder bärbara datorer till alla elever, Körkort (trafikantutbildning + fem körlektioner), Innebandyprofil och Internationellt utbyte och mycket, mycket mer.

FIXAREN MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

Spångbergsgymnasiet

Fogdevägen 2 682 27 Filipstad Tel: 0590-614 12 spangbergsgymnasiet@filipstad.se www.filipstad.se

gymnasieguiden.se/68

VI ERBJUDER MYCKET, MYCKET MER!

Älvstrandsgymnasiet Hagfors, Värmlands län

2012-08-29 12.55

Tryggt och trivsamt – din framtid !

KARRIÄRISTEN FIXAREN MEDMÄNNISKAN

- NIU-CERTIFIERAT INNEBANDYGYMNASIUM

- HOCKEYGYMNASIUM

I Hagfors erbjuds du fantastiska möjligheter till en rejäl satsning på innebandy och ishockey i kombination med en bra gymnasieutbildning. Vi har ett fenomenalt helhetsupplägg med skola, boende och lagtillhörighet.

Vår gymnasieskola inryms i nybyggda Älvstranden Bildningscentrum där en mycket fräsch miljö väntar dig. Skolans satsning på kvalité är viktig. Genom att vi är certifierade inom såväl Teknikcollege som Vård-och omsorgscollege har vi skapat ett nära samarbete med branscherna. Vi utvecklar våra utbildningar tillsammans med arbetslivet så att du får de kunskaper som efterfrågas. Du kan även förbereda dig för vidare studier på höskola eller universitet. Genom vår satsning på internationalisering finns möjlighet att under din gymnasietid

få ett internationellt perspektiv där även studieresa till annat land kan vara en del av utbildningen. Vill du komma på PROVA-PÅ-DAG ? Hör av dig till oss; gymnasiet@hagfors.se, 0563-18870 (SYV) Välkommen på Öppet hus lördagen den 17 november. Vill du veta mer om oss : www.hagfors.se/gymnasiet

Älvstrandsvägen 2 683 20 Hagfors roland.wiklund@hagfors.se anneli.aslund@hagfors.se karin.pihlstrom@hagfors.se www.hagfors.se

gymnasieguiden.se/30

Välkommen med en ansökan du också!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 30.indd 1

Älvstrandsgymnasiet

GymnasieGuiden 2013

193

2012-08-14 10.50


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Hällefors, Örebro län

I och med att skolan har riksintag på två av våra program kommer cirka en tredjedel av våra elever från andra kommuner. Det innebär att Du kommer att träffa och lära känna elever från hela Sverige. Vi har ett Elevboende som ligger på gångavstånd till skolan. Industritekniska programmet Riksintag Industritekniska programmet ger Dig en utbildning av hög klass. Skolan ingår i Teknikcollege i Örebro län. Utbildningen ger en nära kopplig mellan teori och praktik och minst 15 veckor är APL (arbetsplatsförlagt lärande) och sker ute på företagen. Vi har goda kontakter med olika teknikföretag och det ger dig möjligheter till projektarbeten, praktik och sommarjobb . Vi vänder oss till Dig som söker spännande utvecklingsmöjligheter. Första året får Du grundläggande kunskaper i industriell produktion. Till andra året väljer Du inriktning: • Driftsäkerhet och underhåll • Processteknik • Produkt och maskinteknik • Svetsteknik Efterfrågan på industritekniker är stor och särskilt nu inom gruvnäringen.

ORGANISATÖREN

VETENSKAPAREN

FIXAREN NATURVÄNNEN

Naturbruksprogrammet med särskild variant Vattenbruk Riksintag Programmet är för Dig som är intresserad av sportfiske och naturliv och som vill arbeta inom yrken med inriktning på fiskevård, natur, fiske och vattenbruk. Du får en yrkesutbildning och skall åk 2 välja fördjupning mot: • Vattenbruk • Naturguidning - sportfiske • Fiskevård. Skolans närhet till vildmark och fina fiskevatten gör att Du kommer att få delta i många praktiska projekt såsom insamlande av småkryp, sportfiskearrangemang, guidning och matlagning. Under utbildningen kommer Du att fiska i älvar, åar, sjöar och hav. Du kommer att uppleva Bergslagens unika miljö och Vätterns-, västkustens och norska fjällvärldens fiskevatten. Bland mikroskop och pincetter kommer Du i vårt fiskelaboratorium bl. a. få utbildning i vattenkemi, ekologi och fiskens anatomi. Programmet drivs tillsammans med Sävenfors vattenbruksskola

5285.ind

Pihlskolan

Klockarvägen 4 712 83 Hällefors Tel: 0591-642 02, 641 95 pihlskolan@skola.hellefors.se www.pihlskolan.hellefors.se

gymnasieguiden.se/560

194

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

Örebro_ 560_vänster.indd 1

2012-09-06 17.40


7.40

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Karlskoga Idrottsgymnasium Karlskoga, Örebro län

Skolan för dig som vill utvecklas under gymnasietiden och samtidigt må bra! Utbildning Karlskoga Idrottsgymnasium erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap eller Ekonomiprogrammet med inrikting ekonomi. På Karlskoga Idrottsgymnasium arbetar lärare och elever nära varandra för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

För dig som vill skaffa dig en universitetsförberedande gymnasieutbildning på din hemort är Karlskoga Idrottsgymnasium den lilla skolan där du finner en lugn och trygg miljö med engagerade lärare som ger de bästa förutsättningarna att lyckas inom idrott och studier. • behöriga lärare som tillbringar mycket tid med eleverna • liten skola på hemmaplan • möjlighet att under skoltid träna minst två gånger i veckan under tre år • nationellt certifierat bowlinggymnasium (NIU) • egen laptop för att effektivisera skolarbetet • näringsrik lunch på restaurang Udden

5285.indd 1

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN FRISKUSEN

Idrotten Karlskoga Idrottsgymnasium har en stark idrottsprofil som genomsyrar verksamheten på hela skolan. Oavsett elitnivå eller motionsnivå erbjuds en unik möjlighet att kombinera idrott och studier. Det finns inga begränsningar när det gäller att kombinera idrott med studier! Elevinflytande i lärprocess Eleverna får möjlighet att efter mognadsgrad och motivation påverka innehållet i undervisningen samt vara med och påverka hur målen ska uppnås.

Karlskoga Idrottsgymnasium Rektor Lindholmsväg 29A 691 44 Karlskoga Tel: 0586-646 27, 0586-646 12 www.karlskogagymnasium.se

gymnasieguiden.se/5285

2012-09-05 11.16

SIKTAR DU HÖGT? JENSEN TAR DIG DIT.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

• En vinnande kvalitetsskola. • Försprång till både universitet och näringsliv. • Lärare som är där för dig. Även när lektionen är slut. • Motivation. Självförtroende. Uthållighet.

• Stark gemenskap och rolig studietid. Läs mer på www.jensengymnasium.se

JENSEN gymnasium Örebro

Rudbecksgatan 36 Tel: 019-760 79 10 claudia.holm@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/5275

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar Örebro_gg13.indd 1

GymnasieGuiden 2013

195

2012-09-04 13.26


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Rockgymnasiet Örebro, Örebro län

Sveriges bästa rockskola i Örebro!

113.indd

KREATÖREN Rockgymnasiet Elector Utbildning AB

Propellervägen 14, 702 26 Örebro Tel: 019-33 59 90 info@rockgymnasiet.se www.rockgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/3769

196

ROCKGYMNASIET - SCEN & MUSIK har utbildat inom pop och rock sedan 2003. Många duktiga musiker och tekniker som idag jobbar i branschen har startat sin karriär hos oss. Det finns många anledningar att välja just vår skola och några av de starkaste skulle kunna vara: • utbildningen ger en bred och gedigen grund för en fortsatt karriär i branschen • kunniga och engagerade lärare • en trygg och kreativ studiemiljö • arrangemang, seminarier och workshops • våra professionella ljudstudior och livescen • våra övningsrum och instrument • bokning av våra lokaler på kvällstid

Genom personalens eget musicerande har vi genom åren skaffat ett stort kontaktnät som kommer våra elever till nytta på olika sätt. Rockgymnasiet arrangerar varje termin ett antal konserter, allt från lunchkonserter på skolan till offentliga scener där våra elever får chansen att uppträda eller sköta ljud-, ljusoch scenteknik. Att vår personal är utbildade lärare och musikaliskt aktiva är något vi värderar högt! Fortfarande inte bestämt dig? Kolla in vår webbsida!

Mer än hälften av våra lärare är aktiva musiker i olika former och har varit det under många år. Vi vet hur det är att brinna för något och vi hjälper självklart alla våra elever att komma framåt.

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

4739.ind 3769_helsida_vänster.indd 1

2012-09-11 14.32


4.32

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Vasagymnasiet Arboga, Västmanlands län

Vi är en skola med många möjligheter! Programmet erbjuder språkstudier utomlands, betalt sommarjobb och ger även utbildning inom Saab-specifika områden som flygteknik, radar/ledning, elektronik, kommunikation och logistik.

VASAGYMNASIET I ARBOGA är en skola

med många möjligheter för dig som elev. Skolan har välutbildade, engagerade lärare och skolledning samt trivsamma och välutrustade lokaler med bl a moderna läromedel, datorer och annan utrustning.

Våra program • Ekonomiprogrammet (EK) - Ekonomi • El- och energiprogrammet (EE) - Dator- och kommunikationsteknik • Industritekniska programmet (IN) - CNC-operatör metall samt - Svetsare/ internationell svetsare

• Introduktionsprogrammen (IM) • Handels- och administration (HA) - Handel- och service • Hotell- och turismprogrammet (HT) - Turism och resor - Hotell och konferens • Naturvetenskapsprogrammet (NA) - Naturvetenskap - Naturvetenskap och samhälle • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Beteendevetenskap - Samhällsvetenskap • Teknikprogrammet (TE), Saab tekniska gymnasium, certifierat inom teknikcollege - Design och produktutveckling

Du som väljer att studera på Samhällsvetenskaps- respektive Ekonomiprogrammet kommer även att få studera vissa kurser ur ett internationellt perspektiv med kulturresor utomlands. Vasagymnasiet har Sveriges enda riksidrottsgymnasium för brottning. Du tränar och tävlar under ledning av erfarna tränare. Vi har internat med anställd husmor. Inom individuella valet erbjuder vi kurser inom fotboll och ishockey. Gymnasiekväll Elever från årskurs nio inbjuds att tillsammans med målsman att besöka Vasagymnasiet, 16 oktober kl. 18-20.30

ORGANISATÖREN

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

Vasagymnasiet

Tel: 0589-873 15 exp.vasa@arboga.se www.vasa.se

gymnasieguiden.se/113

Öppet hus 22 november kl. 17.30-20.30

Edströmska Västerås, Västmanlands län

113.indd 1

2012-05-24 10.26

Mälardalens Fordons- och Transportutbildningar

VETENSKAPAREN

DATASNILLET FIXAREN

UTBILDNING IDAG FÖR IMORGON!

Inom fordonsbranschen sker en snabb teknisk utveckling och du som vill ha tekniska utmaningar i din utbildning och i kommande jobb kan få det inom detta område. Du kommer att studera i en fordonsmiljö där vuxenstuderande, ungdomar och företag befinner sig. Edströmska är en kommunal skola med en styrgrupp från näringslivet och det märks tydligt i skolan - skolans samarbete med företagen är unikt i Sverige.

Fordon och transportprogrammet Utbildningen är för dig som vill arbeta som fordonsmekaniker, lackerare bilskadereparatör, lagerarbetare, chaufför på buss eller lastbil. Bygg och anläggningsprogrammet Utbildningen är för dig som vill arbeta med att tex anlägga vägar, parker och bostadsområden. Du kan lära dig olika markarbeten, lägga gräsmattor, stensättningar, lägga rör. Du kan också bli maskinförare på jordförflyttande maskiner.

Introduktionsprogram Fordon För dig som saknar behörighet för nationellt program kan du läsa fordonskurser i kombination med matematik, svenska, engelska på grundskole- och gymnasienivå. Programmet för fordonsvård och godshantering För dig som är inskriven i särskolan finns detta program med fordonskurser i teori och praktik mixat med andra ämnen.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 4739.indd 1

Edströmska

Eskadergatan 24 721 31 Västerås Tel: 021-39 75 00, exp Tel: 021-39 75 71, syv edstromska@vasteras.se www.edstromska.se/edstromska

gymnasieguiden.se/4739

GymnasieGuiden 2013

197

2012-08-24 12.12


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

ABB Industrigymnasium Västerås, Ludvika & Sala ORGANISATÖREN

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN ABB Industrigymnasium Västerås Tel: 021-31 22 40 info@abbindustrigymnasium.se www.abbindustrigymnasium.se

gymnasieguiden.se/557

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET ABB Industrigymnasium Ludvika

Tel: 0240-59 13 40 info@abbindustrigymnasium.se www.abbindustrigymnasium.se

gymnasieguiden.se/612

Vi utvecklar och utbildar Sveriges framtid.

Ger bästa förutsättningar inför framtida studier och arbetsliv. Lite mer verklighet Vi försöker göra skolan till en stimulerande arbetsplats där du blir väl förberedd för arbetslivet. Därför har vi sammanhållna arbetsdagar, intressanta arbetsuppgifter och du kommer att ha stort infl ytande på din utbildning. Därför ser vi också till att du under åren får möta arbetslivet i studiebesök, praktikperioder och projektuppdrag. Allt för att du ska ha bra koll den dag det är dags att börja jobba på riktigt. Du kommer också att få lära dig att driva ett eget företag i projekt Ung Företagsamhet. Du tränas i projekt- och grupparbete, kommunikation och presentationsteknik. Skolan har teknik och naturvetenskap i centrum. Lite mer arbetsliv På ABB Industrigymnasium i Västerås och i Ludvika läser du Teknikprogrammet (TE). I Sala finns möjlighet att välja mellan TE och El- och Energiprogrammet (EE). Utformningen av innehållet i utbildningen är gjord så att du som elev ska vara väl förberedd för såväl arbetsliv som för vidare studier. Du har din egen arbetsplats med egen dator. Du sitter tillsammans med din basgrupp. Arbetsmiljön på skolan präglas av lugn och ro och bra studieatmosfär. Vi är en liten skola och tillgängligheten till lärarna är stor och ca en fjärdedel av eleverna är tjejer.

488.indd

Skolornas innehåll – Teknikinriktning med stark tonvikt på naturvetenskap.

VETENSKAPAREN

DATASNILLET FIXAREN ABB Industrigymnasium Sala

– TE är studieförberedande och EE är yrkesförberedande. – Entreprenörskap, IT, kommunikation och eget ansvar är starka beståndsdelar för ABB Industrigymnasium. – Arbetslivet som modell

Tel: 070-695 97 20 info@abbindustrigymnasium.se www.abbindustrigymnasium.se

gymnasieguiden.se/7200

Nyfiken? www.abbindustrigymnasium.se 198

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

Västerås 557_vänster.indd 1

2012-09-02 20.53


0.53

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Hässlögymnasiet Västerås, Västmanlands län

Flygteknikprogrammet och Tågteknikprogrammet förbereder dig för jobb i spännande branscher!

FIXAREN

Riksrekryterande

Programmet innehåller kurser som elektronik och programmering. Vi har egna lokstallar där vi arbetar på spårfordon. Efter din utbildning kan du söka arbete som tågmekaniker. På våra yrkesprogram kan du välja att läsa till kurser för grundläggande högskolebehörighet! Öppet Hus: 17 november kl. 12.00- 14.00 2 februari kl. 12.00 -14.00

Hässlögymnasiet

Tel: 021-39 45 30 hasslogymnasiet@vasteras.se www1.vasteras.se/hasslogymn

Vårt yrkesprogram Flygteknikprogrammet passar dig som vill arbeta med flygplansunderhåll och service. Möjligheterna till arbete utomlands är stora. Hos oss får du möjlighet att examineras i moduler enligt EASA del 66, B1:1, så att du senare skall kunna ansöka om flygteknikercertifikat.

gymnasieguiden.se/488

På Tågteknikprogrammet får du kunskap om bland annat felsökning samt service och underhåll av spårfordon.

488.indd 1

2012-05-24 10.40

SIKTAR DU HÖGT? JENSEN TAR DIG DIT.

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

FRISKUSEN

• En vinnande kvalitetsskola. • Försprång till både universitet och näringsliv. • Lärare som är där för dig. Även när lektionen är slut. • Motivation. Självförtroende. Uthållighet.

• Stark gemenskap och rolig studietid. Läs mer på www.jensengymnasium.se

JENSEN gymnasium Västerås Stora Gatan 50 Tel: 021-470 34 60 asa.blom@jensengymnasium.se www.jensengymnasium.se

gymnasieguiden.se/5276

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar Västerås_gg13.indd 1

GymnasieGuiden 2013

199

2012-09-04 13.26


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Kopparlundsgymnasiet Västerås, Västmanlands län

Kom som du är – Bli vad du vill!

Entreprenörskap i ett kulturhus Kopparlundsgymnasiet i Västerås erbjuder en kreativ utbildning i det spännande CuLTUREN i Västerås. Här läser du estetiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet.

KREATÖREN DEBATTÖREN

Profiler Du kan välja någon av våra profiler; design, global, film och radio, journalistik, reklam, musik, desig och form eller allmän. Arbetssätt På skolan blandas arbete i projektform med lektioner och seminarier. Genom att vi gör saker på riktigt och i skarpa lägen är Kopparlundsgymnasiets elever väl förberedda både för yrkesliv och högskolestudier. På så sätt får du en utbildning som lär för livet!

Kopparlundsgymnasiet Tel: 021-182 290 info@kgy.se www.kgy.se

KG-känsla: På Kopparlundsgymnasiet har vi en speciell ”KG-känsla” mellan elever och lärare. Det är något som nuvarande och gamla elever gärna pratar varmt om.

gymnasieguiden.se/3952

Kontaktperson Rektor Anna Landehag tel 021-18 22 96 SYV Eva Fredman, tel 021-18 22 99

Widénska gymnasiet Västerås, Västmanlands län

3952_vänster.indd 1

VETENSKAPAREN

Mälardalens största idrottsgymnasium!

2012-09-03 19.33

FRISKUSEN

Program Oavsett vilket program du går hos oss, går du i en idrottsklass, där du får en bra utbildning och samtidigt kan satsa på idrott och ledarskap. Våra program och vår skola är till för dig som vill kombinera din idrott med studier på bästa sätt.

Widénska gymnasiet

NIU - för dig som vill nå toppen! Det nya gymnasiet innebär att Riksidrottsförbunden har startat ett samarbete med speciellt utvalda skolor, för att utveckla talanger till elitidrottare. Widénska gymnasiet har av förbunden varit det självklara valet i vår region. Här skapas nu länets elitidrottscenter för ungdomar som vill nå högst upp vad gäller både skola och idrott. Widénska gymnasiet har NIU, i åtta idrotter: fotboll, hockey, bandy, innebandy, handboll, friidrott, amerikansk fotboll och gymnastik. Förutom våra NIU– idrotter har vi även ett tiotal andra idrotter, läs mer på vår hemsida eller på facebook.

MEDMÄNNISKAN

Tel: 021-39 80 00 widenska@vasteras.se www.vasteras.se/widenska

gymnasieguiden.se/7954

HOS OSS PÅ WIDÉNSKA GYMNASIET/ IDROTTSCOLLEGE får du möjlighet

att utvecklas på olika sätt och i skilda lärandemiljöer.

200 7954_vänster.indd 1

GymnasieGuiden 2013

Du får uppleva hajker, vinterfjällutbildning och andra äventyr som bidrar till att stärka sammanhållningen och ger dig som individ nyttiga erfarenheter och kunskaper.

490.indd

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-09-05 12.03

244.indd


9.33

2.03

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Leksands gymnasium Leksand, Dalarnas län

En utbildning - fyra yrken

ORGANISATÖREN

RESTAURANG-OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

Profil: Turism, Siljan - Sälen

En utbildning - fyra yrken. Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuder dig en allroundutbildning på hög nivå som ger dig de bästa förutsättningarna för ditt drömjobb inom hotell- och restaurangbranschen. I utbildningen ingår minst 17 veckor APL i området Siljan och Sälen! Programmet driver en attraktiv restaurang som håller till i Gästis, ett välkänt fd gästgiveri med anor från 1600-talet, beläget i anslutning till gymnasieskolan.

Leksands gymnasium Vårt samarbete med turistbranschens ledande företag garanterar en bra arbetsplatsförlagd del av utbildning och ger goda möjligheter till arbete efter examen. Vi är årligen representerade i internationella tävlingar genom vårt medlemskap i AEHT ( europeiska hotellskolor) och SHR (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare) och har genom åren tagit många priser i olika klasser. Vår utbildning är kvalitetssäkrad genom SHR .

Tel: 0247-801 35 anneli.morberg@leksand.se www.leksandsgymnasium.se

gymnasieguiden.se/490

Malung-Sälens Gymnasium Malung, Dalarnas län

490.indd 1

2012-06-15 10.16

Den lilla skolan med de stora möjligheterna heten i skolan, och släpper ut dig i verkligheten. Under åren på MalungSälens gymnasium kommer du att lära dig mycket på olika företag i din bransch.

EN FRÄSCH GYMNASIESKOLA MED EN

POSITIV FRAMTIDSTRO där alla lämnar skolan med verktyg för framtiden. Nära samarbete med näringslivet. På Malung-Sälens gymnasium känner alla varandra och du får som elev utrymme att synas. Vi vill att du ska utvecklas och nå din fulla potential i dagens och morgondagens värld.

Kanonläge för dig som är intresserad av vintersport! Då är valet självklart att du ska välja ett program på Malung-Sälens gymnasieskola i Dalarna. Väljer du Skidlärarutbildning eller Freeride/Snowboard får du möjlighet till 2 dagar per vecka som används till träning och utbildning. Under skidsäsongen sker det främst i Sälenfjällen & Trysil. Det spännande är att även praktik ingår i din utbildning. Det är viktigt att skolan är en del av verkligheten och inte fungerar som en egen liten värld. Därför tar vi in verklig-

Nationellt godkända idrottsutbildningar • Skidlärarutbildning (alpint) Hotell- och turismprogrammet, turism och resor • Snowboard/freeride Hotell- och turismprogrammet, turism och resor Riksrekryterande idrottsgymnasium • Alpint och snowboard Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap Elevboende Välkommen till ”744:an”. Boendet är en mötesplats för gymnasieelever från andra kommuner. Vi har öppet varje kväll med vuxenstöd.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 244.indd 1

VETENSKAPAREN

MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

Malung-Sälens Gymnasieskola Tel: 0280-181 94 lotta.kihlstrom@malung-salen.se www.malung-salen.se/msg

gymnasieguiden.se/244

GymnasieGuiden 2013

201

2012-06-26 14.31


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Dalarnas län

Vi satsar på Dig - så att Du kan satsa på Din framtid!

En bra skola trivs man i. Där har man kul, och känner att man lär sig saker hela tiden. I en bra skola får man både stöd och uppmuntran från lärarna. Så är det hos oss på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik! Här är man inte bara en i mängden - utan blir sedd och får vara den man är!

DEBATTÖREN KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET FIXAREN NATURVÄNNEN

Alltid något att göra Volleybollturneringar, innebandyturneringar, kyrkbåtsrodd, elevgym, elevbilverkstad, slalombacke, ridvägar, golfbana.... Med vår närhet till naturen och vår placering vid Siljan och närheten till Rättviks centrum är det ingen risk att du får långtråkigt. Här finns möjligheter till aktiviteter för alla årstider. • Hos oss får du plugga i vacker miljö med stöd av duktiga och engagerade lärare som hjälper Dig att lyckas med Dina studier! • Hos oss får alla ettor en egen laptop att använda under sin studietid! • På alla program har du möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet, så att Du kan plugga vidare mot Dina mål! • Hos oss har Du mycket APL där du skaffar kontakter och erfarenhet i yrkeslivet och därmed öppnar dörrarna till en spännande yrkesframtid! • Vi arbetar för aktivt internationellt utbyte på många av våra program!

Vi erbjuder följande program: - Bygg- och Anläggningsprogrammet - Ekonomiprogrammet - El- och Energiprogrammet - Naturbruksprogrammet Djur, Häst, Lantbruk, Naturvetenskap - Naturvetenskapsprogrammet - Nationell Idrottsutbildning - Hästsport - Samhällsvetenskapsprogrammet Internat med sjöutsikt Till Stiernhööksgymnasiets internat kommer elever från hela landet. Vi har över 50 års erfarenhet av att ha elever boende på skolan och Vi har Din trivsel som vår målsättning! Internatet har plats för ca 100 elever och du kan som elev välja mellan olika boendealternativ, allt från rum i korridor till att bo i mindre lägenhet. Internatet ligger på skolområdet, med gångvägar till Rättviks centrum, golfbanan samt badstranden vid Siljan. Vårt internat ligger väldigt vackert och på de flesta av våra boenden har du till och med sjöutsikt! När du flyttar hit ska det kännas som hemma! Även maten ska smaka som hemma. Mycket av vår mat är lagad av KRAV-märkta råvaror och av skolans egna produktion av kött och grönsaker från naturbruksprogrammet.

5229.ind

Vill du komma på Prova-på-dag eller läsa mer om våra program? Hör av dig till oss, och titta in på vår hemsida www.stiernhooksgymnasiet.se! Där hittar du också de inriktningar våra olika program erbjuder.

Stiernhööksgymnasiet

795 80 Rättvik Tel: 0248-704 52 gymnasiet@rattvik.se www.stiernhooksgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/99

202

GymnasieGuiden 2013

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

24.ind 99_vänster.indd 1

2012-09-02 19.41


9.41

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

AWPE (Advanced Wildland Preparedness Education) Torpshammar, Västernorrlands län

We get to change the world... forever!

VETENSKAPAREN

NATURVÄNNEN MEDMÄNNISKAN

Antalet katastrofer orsakade av vädret eller geologiska faktorer, liksom katastrofer orsakade av den mänskliga faktorn, ökar frekvent runt om i världen. Behovet av förebyggande åtgärder för att förhindra eller mildra dessa katastrofer är stort. För att möta detta behov behövs en enastående utbildning. AWPE-gymnasiet strävar efter att förbereda våra studenter på bästa tänkbara sätt inför ett kommande yrkesliv inom olika räddningsområden (t.ex. räddningstjänst, polis, militär, räddningsorganisationer och sjukvård) samt

5229.indd 1

områden inom friluftsliv, äventyr och miljö. Skolan är därför ett givet val för dig som vill arbeta inom dessa områden– både nationellt och internationellt. Skolan erbjuder enastående möjligheter för dig som vill utvecklas och få erfarenhet inom t.ex. överlevnad, klättring, räddning i svår terräng och dykning. På skolan råder en familjär stämning och såväl lärare som instruktörer är måna om att alla elever ska må bra. Eleverna erbjuds plats på skolans internatboende som ligger i direkt anslutning till skolans lokaler, där även

ett klättertorn finns. Alla elever får också tillgång till profilkläder och dator under utbildningstiden. AWPE erbjuder följande: • Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhälle. Profil: Internationella fältinsatser i svår miljö. • Naturvetenskapliga programmet, inriktning natur. Profiler: Internationell miljö- och klimatutbildning eller Internationella fältinsatser i svår miljö.

Småbovägen 3 840 13 Torpshammar Tel: 0691-200 00 info@awpe.se www.awpe.se

gymnasieguiden.se/5229

Mer information hittar du på vår hemsida www.awpe.se. Vi finns även på Facebook.

S:t Mikaelsskolan Mora, Dalarnas län

2012-06-27 15.15

En mötesplats för framtiden

Eleven i centrum Det viktigaste för oss är att du ska få en bra utbildning och ett avgångsbetyg i handen när du lämnar skolan. Som elev kommer du att bli sedd och respekterad i vår trygga miljö där det dagliga arbetet skall präglas av allas lika värde. Du behövs! Besöksnäringen i Dalarna växer så det knakar. Framtidens turister kommer att vilja ha mer av hållbar turism, aktiviteter och upplevelser. Besöksnäringscollege Dalarna Ekonomisk förening har ett regionalt perspektiv och är en gemen-

sam resurs för företag i besöksnäringen och utbildningsanordnare som bedriver utbildning med inriktning mot besöksnäringen. På Hotell- och turismprogrammet får du bl a lära dig att göra attraktiva resepaket men också lära dig marknadsföring och försäljning. På Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan du arbeta inom restaurang, charkuteri, dagligvaruhandel, delikatess och catering samt inom konditoribranschen. Teknikcollege utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer och på Vård- och omsorgscollege utbildas du till något som efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. Möjligheten till jobb blir givetvis större med dessa kvalitetsstämplar i ditt CV.

ishockey och innebandy. För intag 2013 har Mountainbike orientering tillkommit. Du kan kombinera din idrott med programmen BA, BF, EE, EK, HT, NA, RL, SP och TE. Om du väljer att gå på något av programmen EK, NA, SA, TE kan du även söka vår nya ”Friskvårdsprofil” vilket innebär att du tränar och har friskvård 3 ggr/vecka inom ramen för individuellt val samt utökad kurs.

Gillar du att idrotta? Mora ligger i toppskiktet bland landets idrottskommuner och S:t Mikaelsskolan har genom åren format många ambitiösa och duktiga elitidrottare i skidor,

Öppet Hus Lördag 10 november kl 12-16

Kom och besök oss! Du är välkommen när som helst – kom och känn på atmosfären på vår skola. Vi satsar på att ha behöriga och kunniga lärare, professionella specialpedagoger, elevhälsovård, studie- och yrkesvägledare, bibliotek, uppehållsrum och caféer.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 24.indd 1

AWPE-gymnasiet

KREATÖREN DATASNILLET FRISKUSEN

S:t Mikaelsskolan

Tel: 0250-260 00 stmikael@mora.se www.stmikaelsskolan.se

gymnasieguiden.se/24

GymnasieGuiden 2013

203 2012-06-19 13.42


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Älvdalens Utbildningscentrum Dalarnas län

Upplev din utbildning – Förverkliga din framtid! Våra utgångar Naturbruksprogrammet - Skog • Skogsmaskinförare • Skogsvård • Skogsmaskinservice • Skog och jakt Naturbruksprogrammet – Naturturism • Natur- och äventyrsguide • Laxfiskeguide • Jakt- och fiskeguide • Företagande inom naturturism Fordons- och transportprogrammet • Skogstransporter • Miljötransporter Industritekniska programmet • CNC-operatör • Internationell svetsare Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap • Hälsa och friskvård Restaurang- och livsmedelsprogrammet • Kock och Servitör/Servitris

ORGANISATÖREN

FIXAREN NATURVÄNNEN FRISKUSEN

VI HAR RIKSINTAG OCH HOS OSS FÅR DU HÖGSKOLEBEHÖRIGHET PÅ SAMTLIGA INRIKTNINGAR.

Älvdalens Utbildningscentrum är en fristående gymnasieskola som erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program för elever från hela Sverige. Lokalerna är fräscha och skolan är vackert belägen i skogbrynet med närhet till centrum, sport- och fritidsanläggningar. Skolan är lagom stor, vilket skapar en närhet mellan elever, lärare och övrig personal. För de elever som kommer långt ifrån erbjuds internatboende med måltider och fritidspersonal. Du kan söka stöd för dina boendekostnader. Kontakta oss om du vill veta mer.

Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport Raka vägen till anställning efter gymnasiet – så kan man sammanfatta transportutbildningen i Älvdalen. Vi har ett unikt upplägg på transportutbildningen som gör att du har möjlighet att nå riktigt långt. Industritekniska programmet med inriktningarna internationell svetsare samt produkt- och maskinteknik Vi erbjuder det senaste inom industriteknisk utbildning med en modern maskinpark. Företagen frågar efter våra elever och deras yrkeskunskaper. Som svetsare eller CNC-operatör har du alla möjligheter till ett kanonjobb i en framtidsbransch.

Naturbruksprogrammet inriktning Skog med profilerna Skog respektive Naturturism Här finns något för alla, oavsett om det handlar om att bruka skogen eller att arbeta som guide eller egen företagare inom turismsektorn. Yrkesutgångarna har tagits fram av branschen som också kvalitetssäkrar våra praktikplatser.

gymnasieguiden.se/216

204

GymnasieGuiden 2013

4710.ind

Pedagogik och hi-tech som hjälper dig att nå målen Skolan har valt att satsa på högteknologisk utveckling av pedagogiken. Vi är nog Sveriges simulatortätaste skola och en stor del av undervisningen sker i simulatorer för elever som väljer våra skogs-, jakt- och transportutbildningar. Vi arbetar också projektinriktat vilket innebär att olika ämnesområden studeras i ett sammanhang på samma sätt som när man är ute i arbetslivet och jobbar.

Älvdalens Utbildningscentrum AB Tel: 0251-597 000 info@alvdalen.com www.alvdalen.com

Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap Utformad så att du ska kunna bli proffs inför högskolan! Hos oss lägger du också grunden för ett aktivt liv där du är den som kan mer om kommunikation, ledarskap samt hälsa och friskvård. Sex veckors praktik ingår som du kan välja att förlägga i Sverige eller utomlands inom just ditt intresseområde.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och Servering Vår restaurangutbildning har bra rykte och vi får ofta höra att våra elever ligger steget före. Restaurangskolan har en fantastisk miljö och det är här vi lägger grunderna för din karriär som kock eller inom servering.

Internationellt Hos oss har du möjlighet att skaffa dig internationell erfarenhet via praktik eller skolutbyte. Älvdalens Utbildningscentrum har samarbete med skolor i bl.a. Tanzania, Ungern, Frankrike och USA. Exempel på länder där elever gjort sin praktik är Thailand, Australien, Nya Zeeland, Costa Rica, Kenya, Japan och Österrike.

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

520.indd 216_vänster.indd 1

2012-09-02 19.57


9.57

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Härjedalens Gymnasium Sveg, Jämtlands län

Den lilla gymnasieskolan med trivsel och trygghet!

ORGANISATÖREN

FIXAREN FRISKUSEN

Härjedalens Gymnasium

Vallarvägen 2 842 32 Sveg Tel: 0680-161 00 barbro.nasselqvist@herjedalen.se linus.silow@herjedalen.se www.herjedalen.se

gymnasieguiden.se/4710

Åre gymnasieskola Järpen, Åre, Jämtlands län

4710.indd 1

2012-05-24 11.00

Studera i fjällmiljö!

liftsystem, och snöskotrar samt pistning av backar och spårskötsel. På Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet får du lära dig ta hand om gäster på ett hotellets avdelningar; kök, restaurang, hotell, reception och konferens. Du får dessutom vara med i arrangemangen runt stora tävlingar, t ex. alpina worldcup. Under praktikperioderna finns goda möjligheter till utlandspraktik.

VILL DU STUDERA PÅ EN ATTRAKTIV OCH KONKURRENS-

KRAFTIG GYMNASIESKOLA och kombinera dina gymnasie-

studier med skidåkning och friluftsliv i fjällmiljö då skall du välja ett gymnasieprogram på Åre gymnasieskola! Välj mellan 6 yrkesprogram och 5 studieförberedande program. På Fordons- och transportprogrammet riksrekryterande inriktning Snöfordon får du lära dig systematisk felsökning på och avancerad service och reparation av pistmaskiner,

På vårt framgångsrika skidgymnasium med disciplinerna alpin, freestyle eller längdåkning kombinerar du dina gymnasiestudier med elitsatsande träning. För att söka hit skall du ha goda meriter och tävlingsresultat, hit söker du både via svenska skidförbundet och din gymnasieantagning i din hemkommun. Kontakta din skidklubb eller Svenska Skidförbundet för ytterligare information. Du har även möjlighet att söka till vårt nationella alpina idrottsgymnasium (NIU). Du kommer att få vänner från hela Sverige, vistas i en underbar miljö och lära dig massor!

FIXAREN NATURVÄNNEN

Åre gymnasieskola

Tel: 0647-161 00 susanne.moangen@are.se www.aregymnasieskola.se

gymnasieguiden.se/520

Gör ett bra val – välj att gå på Åre gymnasieskola i Järpen, Åre kommun!

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 520.indd 1

ORGANISATÖREN

GymnasieGuiden 2013

205 2012-07-12 09.22


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Hornavanskolan Arjeplog, Norrbottens län

Studera i Sveriges mest internationella kommun!

VILL DU VARA DÄR DET HÄNDER, DÄR

MORGONDAGENS TEKNIK UTVECKLAS? – DÅ ÄR ARJEPLOG STÄLLET FÖR DIG

KARRIÄRISTEN VETENSKAPAREN

DATASNILLET FIXAREN MEDMÄNNISKAN

Hornavanskolan

Tingsbacka Besök: Strömvägen 23 930 90 Arjeplog Tel: 0961-142 04 hornavanskolan@edu.arjeplog.se www.arjeplog.se/bst

gymnasieguiden.se/565

206

I en av Sveriges vackraste kommuner ligger Hornavanskolan, en liten och modern skola med tillgång till ny teknik och internationella kontakter. Här får du kompisar från hela landet. Alla elever får låna bärbara datorer som innehåller den programvara som är viktig för din utbildning, trådlöst internet finns i alla skolans lokaler. Ny teknik Arjeplog är centrum för världens ledande fordons- och komponenttillverkare, som under vintern finns i regionen för att testa och utveckla högteknologiska fordonsprodukter i vinterklimat. Hornavanskolan samarbetar med fordonsindustrin både lokalt och internationellt. Du får därigenom möjlighet till personliga kontakter med representanter för branschen. I skolans lokaler finns ett modernt motorlaboratorium. Språk Dina möjligheter till språkstudier som exempelvis spanska, franska och tyska hos oss gör dig attraktiv på den internationella arbetsmarknaden. Praktik Studerar du Teknik- eller Bygg- och anläggningsprogrammet, har du suveräna möjligheter till praktik i Sverige och i Europa. Vi hjälper dig!

GymnasieGuiden 2013

Forskning I Arjeplog finns Insarc, Sveriges ledande institut för subarktisk landskapsforskning.

Ekonomiprogrammet, EK •Ekonomi Introduktionsprogrammet

Stipendium Du har möjlighet att ansöka om stipendium för B-körkort under dina studier hos oss.

528.indd

Boende Du kommer att bo på elevhemmet Stugan som ligger ett par minuters promenadavstånd från skolan. Här finns personal dygnet runt. Fritid Du har nära till fantastiska fiskevatten (ca 8 000 sjöar), skoterleder, motorbana, utförsåkning, motionsspår och ridhus. Sporthall med simhall och gym ligger vägg i vägg med skolan. Program/Inriktningar Teknikprogrammet, TE (BilSystemTeknik, BST) •Teknikvetenskap Bygg & Anläggningsprogrammet, BA •Anläggningsfordon Samhällsprogrammet, SA •Beteendevetenskap •Samhällsvetenskap Naturprogrammet, NA •Naturvetenskap •Naturvetenskap och Samhälle

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

5103.ind 565_vänster.indd 1

2012-09-02 21.02


1.02

Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Liljaskolan Vännäs, Västerbottens län

Möjligheternas skola

kan du kombinera schemalagd träning i ishockey, freestyle, snowboard, ridning, dykning, ridning, vågsurfing, bowling eller räddningstjänst med ett gymnasieprogram. Liljaskolan ligger i mitten av Umeåregionen, med mycket goda kommunikationer till resten av landet.

På Liljaskolan studerar drygt 900 gymnasieelever. Drygt 200 elever från hela Sverige bor under tre år i Vännäs för att gå gymnasiet på Liljaskolan. Skolan har 14 gymnasieprogram med många profileringar.

Dennis från Nacka valde Liljaskolan Efter gymnasiemässan i Älvsjö besökte Dennis Liljaskolan och provåkte skidbacken i Vännäs. I våras tog han studenten vid Liljaskolan. Han berättar: ”Även om det känns som att de här tre åren har gått väldigt fort så har jag hunnit göra mycket. Jag har lärt känna många nya människor, och jag har utvecklats som snowboardåkare. Jag har vuxit sjukt mycket som person sen jag flyttade hit, och kan nu klara mig på egen hand. Jag kan helt ärligt säga att mina tre år här på Liljaskolan har varit de bästa åren i mitt liv!”

Vår erfarenhet är att elever som får möjlighet att satsa på sitt stora intresse lyckas bättre med sina studier. Hos oss

Du är också välkommen till oss på Liljaskolan!

NATURVÄNNEN MEDMÄNNISKAN

FRISKUSEN

Liljaskolan

Västra Järnvägsgatan 9 911 34 Vännäs Tel: 0935-145 00 liljaskolan@educ.vannas.se www.liljaskolan.se

gymnasieguiden.se/528

Europeiska Energigymnasiet Gällivare, Norrbottens län

528.indd 1

2012-08-20 10.00

Energi- och klimatforskning är starkt knutet till skolan

Forskning inom energi och klimat är starkt knutet till skolan. Energiteknikprogrammet bygger på El- och energiprogrammet med inriktning energiteknik. Våra duktiga pedagoger garanterar utbildningens kvalité där din upplevelse är kvaliténs mått. Gällivare har solcellstillverkning och en växande vindkraftsindustri. Du är en del av den tekniska explosion som väntas inom kort. Vi har entusiastiska pedagoger med bred erfarenhet av högkvalitativ utbildning.

PROGRAMMET GER DIG grundläggande högskolebehörighet inför vidare studier samtidigt som du jobbar mycket laborativt med 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande och får en yrkesexamen som service-/drifttekniker. Profilen är utarbetad med Europeiska energikontor och flera företag inom energibranschen. Ditt gymnasiearbete riktas mot verkliga frågeställningar på företag. Gymnasielärare och forskare/ingenjörer leder undervisningen. Du deltar vid en mängd föreläsningar av expertis och ibland hålls föreläsningar på engelska. Du genomför en rad studieresor till besöksmål inom och utom landet. Vi tillämpar blockläsning för att förstå hela sammanhang. Dina lektioner är i allmänhet längre och schemat har fåtal ämnen samtidigt. Viss tid av ditt arbete förläggs till distansdagar där du kan arbeta på din hemort via din bärbara PC som skolan tillhandahåller.

Hur fungerar elevboendet? Skolan hänvisar till Gällivares hyresmarknad d.v.s. skolan har inget eget elevboende. Förälder skriver avtal med hyresvärd om studentrum, lägenhet eller som inneboende. Skolan hjälper till med att skaffa boendet men Du har huvudansvaret.

FIXAREN

Distansveckor? Vi tillämpar distansundervisning en vecka per termin. Detta ger Dig möjlighet att åka hem en extra vecka och ändå göra skolarbete av hög kvalité. Loven är de sedvanliga. Bärbar dator? Du använder trådlöst, mobilt internet. Under utbildningen har varje elev en egen bärbar dator, som Du sedan får behålla. För intagning gäller: Din ansökan vill vi ha senast den sista februari 2013. Rektor Per Malmelöv: 070-313 64 12 E-post: per.malmelov@eqeab.com

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 5103.indd 1

VETENSKAPAREN

Energigymnasiet i Gällivare Företagscentrum 982 28 Gällivare Tel: 0970-641 00 info@eqeab.com www.energigymnasiet.com

gymnasieguiden.se/5103

GymnasieGuiden 2013

207

2012-08-29 09.45


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

UDDEVALLA GÖTEBORG STOCKHOLM LIDKÖPING LUND

SKAPA FRAMTIDEN GENOM TEKNIK, INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP. Allt går fort. Samhället förändras. Människor får nya behov. Tekniker utvecklas. Och det är konstant nya strömningar i samhället. För att hänga med behöver företag nu mer än någonsin påfyllning. Vitamininjektioner. Power-ups och kreatörer. Sverige behöver fler företagsamma teknologer och innovativa ingenjörer för att möta framtidens konkurrens från andra länder. Vi öppnar nu en gymnasieskola som är anpassad efter vad som händer i omvärlden.

Du hamnar mitt i den samtidigt blir du redo för framtiden. Du blir injektionen. Vi är en modern skola med målet att utbilda innovatörer och entreprenörer. En skola där kreativitet och skapande är i fokus. En skola som utbildar framtidens tekniker, ingenjörer och designers med stort hjärta. Välkommen in och var med och skapa framtiden.

STARTAR 2013!

VÅRA PROGRAM: TECH PROGRAM PROGRAM2013 208SCIENCE GymnasieGuiden

IT PROGRAM DESIGN Se PROGRAM sidan 58-59 för symbolförklaringar www.tekniskagymnasiet.se


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Välkommen till en

kreativ & utvecklande miljö.

www.affarsgymnasiet.se UMEÅ | SUNDSVALL | GÄVLE | UPPSALA | VÄSTERÅS | ÖREBRO | STOCKHOLM | KARLSTAD | LINKÖPING | HELSINGBORG | MALMÖ

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar

GymnasieGuiden 2013

209


Vissa utbildningar kan ändras – dubbelkolla alltid med gymnasieguiden.se

Rymdgymnasiet Kiruna, Norrbottens län

Sikta mot stjärnorna! VETENSKAPAREN

DATASNILLET

Rymdgymnasiet

Campingvägen 3 981 35 Kiruna Tel: 0980-167 20 expedition@rymdgymnasiet.se www.rymdgymnasiet.se

gymnasieguiden.se/1117

NU KAN DU BÖRJA PÅ SVERIGES nordligaste och högst belägna gymnasieskola. Rymdgymnasiet erbjuder: • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Rymd • Teknikprogrammet, inriktning Rymd vilka ger dig kompetens för högskola eller universitet. Gymnasielärare, forskare/ingenjörer leder den spännande undervisningen inom rymdområdet.

Vad sysslar vi med? Profilkurserna genomförs delvis vid ett rymdforskningscentrum. Under utbildningen ges möjlighet att sända upp elevexperiment med stratosfärsballong högre upp än ozonskiktet. Du tillverkar en egen krutraket och arbetar med lödning och elektronik. Du genomför astronomiska observationer vid skolans observatorium för att studera t.ex. planeter eller nebulosor.

Ansökningskoder: Naturvetenskapsprogrammet, skolkod: NANAT Teknikprogrammet, skolkod: TETEK. Ansökningsblankett kan beställas eller hämtas från vår hemsida.

Vad är det speciella? Kiruna är en rymdstad där de stora rymdorganisationerna och forskarnätverken har funnits i över 50 år.

Vi har ett nära samarbete med de etablerade rymdaktörer som finns i Kiruna, såsom Institutet för rymdfysik, IRF, Esrange Space Center och även med European Space Agency (ESA). Vinteridrott På TE finns vinteridrott som tillval. Här blir det intressanta valbara kurser i Newschool/Freestyle/Snowboard med tränare som har många års erfarenhet på proffsnivå. Kontaktperson Rektor Maria Winsa, 070-654 52 91

Luleå gymnasieskola och Nordiskt FlygTeknikCentrum Luleå

1117_vänster.indd 1

Flygteknikutbildning, RX 3 år

2012-09-06 10.03

Riksrekryterande gymnasieutbildning

VETENSKAPAREN

flygmotorers konstruktion och funktion mm. Du lär dig att utföra felsökningar med elektronik och datateknik mm.

FIXAREN

Den riksrekryterande utbildningen finns bara på ett fåtal platser i landet. Därför kan Du söka hit oberoende av var du bor. Du söker direkt från årskurs nio till åk1, riksrekryterande utbildning flygteknik,RX.

Nordiskt FlygTeknikCentrum Studievägledare och ansökan: Tel: 0920-45 50 90 Mobil: 070-663 40 91 marith.petäjäniemi@skol.lulea.se www.nftc.se

gymnasieguiden.se/717

210

717_vänster.indd 1

EN EU-GODKÄND UTBILDNING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT

ARBETA VAR SOM HELST I EUROPA OCH VÄRLDEN.

På den 3-åriga gymnasiala riksrekryterande utbildningen i flyg/helikopterteknik får du lära dig att arbeta med flygplan och helikoptrar så att du kan utföra service och reparationer mm. Du får lära dig hur olika flygplan/ helikoptrar är konstruerade, hur man åtgärdar fel i flygplan/helikoptrars system, flyginstrumentens och olika

GymnasieGuiden 2013

Efter utbildningen får du ett examensbevis och betyg från gymnasieskolan. Du har även möjlighet att examinera enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna för flygmekaniker A1 (flygplan gasturbin) och helikoptermekaniker A3 (helikopter gasturbin). Utbildningsintyget som du då erhåller (Certificate of Recognition) enligt de europeiska luftfartsbestämmelserna är giltigt i EASA:s (European Aviation Safety Agency) ca. 30 medlemsländer och öppnar vägen för arbete i dessa länder. Vill du vidareutbilda dig kan du efter studenten söka in på vår yrkeshögskoleutbildng till flyg/helikoptertekniker B1.1 (flygplan gasturbin) och B1.3 (helikopter gasturbin). Vi har utbildningstillstånd enligt de Europeiska Luftfartsbestämmelserna (Del 147 tillståndsnummer SE.147.0004).

Se sidan 58-59 för symbolförklaringar 2012-08-24 10.41


Hej! Hej! Dags Dagsatt atttataförsta förstasteget steget mot motdin dinframtid! framtid! På På Design Design & Construction & Construction College College blirblir dindin gymnasietid gymnasietid personlig, personlig, inspirerande inspirerande ochoch utmanande utmanande

HosHos ossoss väljer väljer du mellan du mellan fleraflera attraktiva attraktiva program program ochoch spännande spännande profiler profiler

Vi ärVien är trygg en trygg och och engagerad engagerad skola, skola, där där dina dina drömmar drömmar och och planer planer för framtiden för framtiden får stor får stor plats.plats. Spännande Spännande projekt projekt och och skarpa skarpa uppdrag uppdrag ger dig ger kontakter dig kontakter och och kunskaper kunskaper direkt direkt från från verkligheten verkligheten – det – är detenär en fördel fördel varevare sig du sigläser du läser vidare vidare ellereller börjar börjar jobbajobba efterefter gymnasiet. gymnasiet.

TEKNIK TEKNIK ESTETISKA ESTETISKA HOTELL HOTELL & TURISM & TURISM

På På Design Design & Construction & Construction College College fårfår du du en en kvalitetsutbildning kvalitetsutbildning som som gerger digdig vägar vägar framåt framåt

HANDEL HANDEL & ADMINISTRATION & ADMINISTRATION HANTVERK HANTVERK

VåraVåra kunniga kunniga och engagerade och engagerade lärare lärare arbetar arbetar tillsammans tillsammans medmed dig i dig en i en

BYGG BYGG & ANLÄGGNING & ANLÄGGNING

modern, modern, kreativ kreativ och proffsigt och proffsigt utrustad utrustad miljömiljö där din däregen din egen Mac/iPad Mac/iPad är är

EL &EL ENERGI & ENERGI

ett självklart ett självklart arbetsredskap. arbetsredskap. Hos Hos oss får ossdu: får du: • En kvalitetsskola • En kvalitetsskola medmed behöriga behöriga lärare lärare • Tekniklabb, • Tekniklabb, designverkstad designverkstad och yrkesverkstäder och yrkesverkstäder • Gästföreläsare • Gästföreläsare medmed spetskompetens spetskompetens • Studiebesök • Studiebesök och praktik och praktik • Samarbeten • Samarbeten medmed bransch, bransch, företag företag och högskola och högskola

STOCKHOLM STOCKHOLM MALMÖ MALMÖ VÄSTERÅS HELSINGBORG VÄSTERÅSHELSINGBORG

DCCGYMNASIUM.SE DCCGYMNASIUM.SE FACEBOOK.COM/GYMNASIESKOLA FACEBOOK.COM/GYMNASIESKOLA

EN SKOLA EN SKOLA INOMINOM HERMODS HERMODS AB AB


WW WW. WM W. EM D IEAG D I AG Y MY NM AN S IAEST.I E ST. E SE

S ASM AH MÄ HLÄLLEL E E SETSETTEIT S IKS K T ETKEN KIN KI K

Öppet Hus: Öppet Hus: Torsdag 6/12 Torsdag 6/12 Måndag 21/1 Måndag 21/1 Onsdag 6/26/2 Onsdag 15.00 - 18.00 15.00 - 18.00

PåPå MediaMediaGymnasiet Gymnasiet ärär detdet mycket mycket jobb jobb - och - och hur hur kulkul som som helst” helst” Jimmy Jimmy Rastbäck Rastbäck lever lever idag idag som som fotograf fotograf ochoch DJ.DJ. LäsLäs en en intervju intervju med med Jimmy Jimmy på på www.mediagymn.se/jimmy www.mediagymn.se/jimmy

S PSEPLE L F OTO F OTO E BEBB B WW E RE R E AT T ETAT T/VT V L IM L/M F IF ON I OIN MIAT M AT AN AIN KI K S ITSIT NLAI L RA UN OR J OJU GIN GN D EDSEI S S IKS K G RGARFAI F

NR 1 / 2013 GYMNASIEGUIDEN

NR 1 / 2013 GYMNASIEGUIDEN

ME MDEID AG I AG YM YN MA NSAI S E ITE T N AC N AC KA KA S TSRTARN AD ND

G

Mellersta  

GymnasieGuiden 2013 Mellersta

Mellersta  

GymnasieGuiden 2013 Mellersta