Page 1

Gymnasie

FRAMTIDSUTVECKLING

Nr 2/2020 www.gymnasieguiden.se

NR 2 / 2020 FRAMTID.SE

NR 2 / 2020 GYMNASIEGUIDEN.SE

GUIDEN.se

SPIRAT TEST, REPORTAGE, IN

ION OCH FAKTA

FÖR DIG SOM SÖKER TILL GYMNASIET

Framtidens jobb och vägen dit!

EN OBEROEN

DE KATALOG

FÖR DIG SOM

Kolla in Gymnasie Guiden.se på andra framsidan.

Var finns framtidens jobb?

OM GYMNASI

EVALET FRÅN

SÖKER TILL

TEST, REPORTAGE, INSPIRATION

FRAMTIDSUTVECK

LING

GYMNASIET

OCH FAKTA

GUIDEN.se

Gymnasie ieguiden.se

Nr 1/2020 www.g ymnas

FÖR DIG SOM GÅR PÅ HÖGSTADIET

EN OBEROENDE KATALOG OM GYMNASIEVALET FRÅN FRAMTIDSUTVECKLING

sodra_vastra.indd 1

FÖR DIG SOM

Kolla in Framtid.se på andra framsidan.

GÅR PÅ HÖGST ADIET

Var finns fram Framtid ens

jobb och vägen

dit!

FRAMTID

tidens jobb?

SUTVECK

LING

2019-10-09 13:31


WSS_eget_helsida_gg19.indd 1

2018-08-22 12:03

DinTalang.se är en satsning för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Bakom satsningen står WorldSkills.se

Att välja en yrkesutbildning är ett smart val för dig som vill dra nytta av din talang, som önskar jobb och som dessutom inser att det finns flera olika vägar för karriär och utveckling. Studier visar att 7 av 10 av de som tagit examen från ett yrkesprogram har arbete ett år senare. Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkesprogrammen maximerar man sina möjligheter att få jobb. Ta vara på din talang och välj ett yrkesprogram som passar just dig.

BILDNING

Läs mer på DinTalang.se

DI N

Ä R M Å LET!

Vi på JENSEN söker dig med höga ambitioner. Vi tror på dig och dina drömmar, därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier, samt för att du ska kunna lyckas inom näringslivet och företagande. Vi ställer krav på dig men ger dig också rätt träning för att lyckas. Vi tränar din disciplin eftersom uthållighet är nyckeln till framgång. För att du ska nå en mycket hög kunskapsnivå lägger vi främst tonvikt på läsning och faktakunskaper. Bildning är målet!

Välkommen till JENSEN gymnasium!

LINKÖPING | LUND | MALMÖ | STOCKHOLM NORRA - SÖDRA UPPSALA | VÄSTERÅS | ÖREBRO

JENSENGYMNASIUM.SE

Beslutsångest? Låt din talang välja väg.

GÖTEBORG | HELSINGBORG | JÖNKÖPING

Olivia Venner & Felicia Larsson

JENSEN gymnasium

sodra_vastra.indd 2

2019-10-09 13:31


Olivia Venner & Felicia Larsson

JENSEN gymnasium


Hos oss får du: minst 11 veckors praktik. Helt unikt! jobba med case - riktiga utmaningar och uppdrag från företag. möjlighet att starta eget företag. åka på Business trip (internationell affärsresa).

Våra program Business Program Communication Program Management Program Commerce Program

Affärsgymnasiet Vi utvecklar framtidens stjärnor inom business!

, SOLNA


RE AL S T UD

TO R I E S •

T S • RE A

LS

EN

Svårt att välja gymnasium?

Välj ett High School-år! Vill du veta mer om utbytesår? Anmäl ditt intresse på www.explorius.se så berättar vi mer! Välj mellan 13 destinationer! För dig som är 14-18 år USA, Kanada, Spanien, Italien, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland, Tyskland, Japan, Argentina, La Réunion, Frankrike. Ett high school-år på dina villkor Med Explorius får du en unik möjlighet att göra ett områdesval och välja var du vill tillbringa ditt utbytesår. Områdesval finns på vårt Classic High School-program i USA, Australien, Storbritannien, Irland eller Spanien. Explorius Education Luntmakargatan 34 111 37 Stockholm

youtube.com/exploriussweden

Explorius Education Drott ninggatan 10 411 14 Göteborg

@exploriussweden

Kontakta oss! Mejl: info@explorius.se Telefon: 08-411 23 30

@exploriussweden


Sid 26

Går det att kombinera sitt idrottsintresse med studier? Emilia Bouterse berättar om hur det är att gå Barn- och fritidsprogrammet med fotbollsprofil.

Sid 12 Vilket program passar just dig?

Sid 51 Alla skolor

Sid 10

Hur funkar gymnasiet egenligen? Vi reder ut begreppen.

Sid 8

Frågor och svar om gymnasievalet och tips till dig som är elev, förälder eller vårdnadshavare.

Behöver du vägledning? FrågaSYV.se

Sid 44 Hör Walid Daboul berätta om varför han valde Vård- och omsorgsprogrammet.


e n o b e r o e n d e k ata l o g o m g y m n a s i e v a l e t f r å n f r a m t i d s u t v e c k l i n g

INNEHÅLL inledning

GymnasieGuiden.se ges ut av Framtidsutveckling i Sverige AB

Din guide till gymnasievalet .................................8 Gymnasiet – så funkar det ..................................10 Testa dig. Vilket program passar bäst? .............12

Telefon 08-545 42 450 Adress Valhallavägen 124 114 41 Stockholm Hemsida www.GymnasieGuiden.se Ansvarig utgivare Kristoffer Jarefeldt Produktion Framtidsutveckling AB

Sid 13

Högskoleförberedande program

Chefredaktör Kristoffer Jarefeldt Annonsering E-posta till info@framtid.se så tar vi fram ett förslag som passar era behov. Art Director Pernilla Qvist

Bildbyrå Shutterstock, Depositphoto Tryck Forssa Print

Sid 25

Yrkesprogram

Upplaga 115 000 ex Distribution GymnasieGuiden är en oberoende katalog som sedan 1993 skickas direkt hem till landets 15-åringar och deras föräldrar, inför valet till gymnasiet. Den skickas även till studie- och yrkesvägledare på landets högstadieoch gymnasieskolor. GymnasieGuiden reserverar sig mot eventuella felaktigheter i faktabaserat, redaktionellt material som påverkats av skolpolitiska beslut, vilka fattats eller vunnit laga kraft efter katalogens tryckdatum. GymnasieGuiden ansvarar inte för informationen i icke-redaktionellt material. Det är skolorna själva som har formulerat texterna som presenterar verksamheten. Eftertryck, helt eller delvis utan redaktionens tillstånd, är inte tillåtet. F R A MT I D S UT V E C K L I N G

Ekonomiprogrammet .......................................... 15 Estetiska programmet ......................................... 17 Humanistiska programmet ............................... 18 International Baccalaureate Diploma Programme ....................................... 50 Naturvetenskapsprogrammet ........................... 19 Samhällsvetenskapsprogrammet .................... 21 Teknikprogrammet ...............................................23

yrkesprogram ................................................. 25

Grafisk form och text Emma Österman Foto Shutterstock, där inget annat anges.

högskoleförberedande program .............................................................. 13

Sid 46

Specialprogram

Sid 51 Alla skolor

Barn- och fritidsprogrammet ............................ 27 Bygg- och anläggningsprogrammet .................29 El- och energiprogrammet ................................. 31 Fordons- och transportprogrammet ................32 Handels- och administrationsprogrammet ....33 Hantverksprogrammet ........................................34 Hotell- och turismprogrammet .........................35 Industritekniska programmet ........................... 37 Naturbruksprogrammet ..................................... 39 Restaurang- och livsmedelsprogrammet ....... 41 VVS- och fastighetsprogrammet ...................... 43 Vård- och omsorgsprogrammet ....................... 45

specialprogram .............................................. 46 Introduktionsprogram ........................................ 47 Utbildningar med egna examensmål ............. 48 Spetsutbildningar ................................................. 49 Idrottsutbildningar ...............................................50 International Baccalaureate Diploma Programme ....................................... 50 Gymnasiesärskola .................................................50 Rh-anpassad gymnasieutbildning ....................50 här hittar du skolorna ........................... 51

GymnasieGuiden.se 2020

7


Din guide till gymnasievalet

Tips på bra länkar!

en.se GymnasieGuid FrågaSYV.se Framtid.se

Snart är det dags att välja till gymnasiet! Oavsett om gymnasievalet känns lätt som en plätt eller supersvårt kan det sätta igång många frågor. Se valet som en möjlighet att kunna välja något som du är intresserad av och tycker är kul! Vad gäller valet?

Till gymnasiet väljer du gymnasieutbildning och gymnasieskola. Utbildningen är treårig och erbjuds som yrkesförberedande eller högskoleförberedande program med olika inriktningar.

Om jag inte är behörig att söka?

Om du inte uppfyller kraven för att söka till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program så kan du gå ett av de fyra Introduktionsprogrammen. Läs mer på sid 47.

du har svårt att se dig själv om tio år, tänk istället här och nu – Vad är du intresserad av just nu. OBS! Det absolut viktigaste är att du väljer en utbildning som du klarar att avsluta!

Är du behörig att söka till gymnasiet?

Finns det andra program man kan läsa på gymnasiet?

Var skall jag lämna min ansökan?

För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg (minst E) i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst 5 andra ämnen från grundskolan. För behörighet till ett högskoleför­ beredande program behöver du godkända betyg (minst E) i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst 9 andra ämnen från grundskolan.

Vad är skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och 7 högskoleförberedande program som lägger grunden för fortsatta studier på högskolan.

V I K T I GA M! DATU ie s valet Gymna teg steg för s

Obs! Datum kan variera i olika län. 8

GymnasieGuiden.se 2020

Ja, det finns program som är utformade med egna examensmål, som kan sökas från hela landet (riksrekryterande). Spetsutbildningar erbjuder möjlighet att fördjupa sig inom ett visst ämne. Eller vill du idrotta samtidigt som du pluggar? – Då finns det idrottsutbildningar. På gymnasieprogrammet IB, International Baccalaureate, läser man alla ämnen på engelska. Dessutom finns Gymnasiesärskola och RH-anpassad undervisning för elever med särskilda behov. Läs mer på sid 46–50.

Om du inte har en aning om vad du skall välja..?

Det kan vara svårt att veta vad du vill göra senare i livet, redan som 15-åring. Arbetsmarknaden förändras hela tiden och det finns många vägar till ett yrke. Få inte panik om du inte vet exakt vad du vill jobba med. Om

Det vanligaste är att ansökan görs via inloggning på en webbsida som din hemkommuns antagningskansli hanterar. Kontrollera med studie- och yrkesvägledaren på din skola var gymnasieansökan skall lämnas. Ibland kan det vara på flera ställen. Även riksrekryterande utbildningar skall ansökas via ditt antagningskansli (om inget annat anges).

Hur många antagningspoäng behöver jag för att komma in?

Det går inte att säga eftersom antagningspoäng för att komma in på en viss utbildning och skola varierar varje år, beroende på hur många som söker. Du kan titta på förra årets antagningspoäng men tänk då på att detta är poängen som den sista eleven som kom in hade. Förmodligen behöver du alltså ha flera poäng bättre för att vara säker på att komma in.

Oktober/December

Januari

Februari/Mars

Gymnasiemässor på olika platser i Sverige.

Du får ett lösenord för att kunna logga in på webbsidan för ditt antagningskansli.

Sista ansökningsdag är i februari eller mars.

Många skolor börjar med Öppet hus. Kolla GymnasieGuiden.se för Öppna hus

Kan vara olika beroende på var du bor.


OBS! Det går utmärkt att plugga vidare på universitet och högskola efter ett yrkes­ program, bara du kompletterar gymnasieutbildningen med vissa kurser. Kolla Att välja ett med er SYV. ”brett” högskole­ förberedande program kan begränsa möjligheterna att få ett jobb, om du inte pluggar vidare efter gymnasiet.

TILL DIG SOM ÄR ELEV Hej! Hur känns det? Härligt för dig som har stenkoll på vad du skall välja och nian bara känns som en transportsträcka till nya spännande utmaningar på gymnasiet! Är du en av de som känner lite oro och förvirring inför valet så tillhör du den största gruppen. Det kan ju alltid vara en tröst. Till att börja med så ska du inte vara orolig. Fråga några vuxna om deras gymnasieval var livsavgörande så får du se… Just det, ingen anledning till oro alltså :­)

TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE

Det viktigaste är att välja en utbildning som du orkar avsluta.

Grattis! Din tonåring är på väg in i vuxenvärlden och ska välja gymnasieprogram. Som förälder eller vårdnadshavare är du ett viktigt stöd i valet. Läs på och var engagerad – men ha respekt för barnets vilja och drömmar. Ta gärna del av våra tips nedan och använda även vår tjänst www.FragaSYV.se vid eventulla frågor.

Tips!

Tips! Välj ett gymnasieprogram och en inriktning som känns kul och spännande, då blir det lättare att hitta motivation. Om du är osäker på vad som passar dig så kolla gärna med vänner eller familj hur de uppfattar dig som person och vilka egenskaper de ser.

Gå på skolans informationsmöten om gymnasievalet. Gå tillsammans med ditt barn igenom GymnasieGuiden och annat informationsmaterial om gymnasievalet. Håll reda på viktiga datum.

Läs på ordentligt och besök gymnasieskolornas öppna hus och informationsdagar.

Ta dig tid att prata med ditt barn om intressen, valmöjligheter och framtid men respektera ditt barns vilja och drömmar!

Bli medlem på GymnasieGuiden.se och gör test, spara favoritskolor, fråga vår SYV och mycket annat.

Besök skolornas öppna hus och informationsträffar på de skolor ditt barn är intresserad av.

Det viktigaste är att du avslutar dina gymnasiestudier och inte hoppar av!

Boka en tid med skolans studie- och yrkesvägledare om valet fortfarande känns osäkert. Tipsa ditt barn om att registrera sig som medlem på www.GymnasieGuiden.se så hjälper vi er att planera inför valet.

April

April/Maj

Juli

Augusti/September

I mitten av april får du ditt preliminära antagningsbesked.

Under april/maj är det omvalsperiod.

I juli får du ditt slutliga antagningsbesked.

I slutet av augusti börjar gymnasiet.

Du ska tacka ja eller nej till antagningen.

Det är reservintagning till och med september.

GymnasieGuiden.se 2020

9


Gymnasiet – så Funkar Det Gymnasiet

Kolla in!

så funkar det

Efter snart tio år i grundskolan har det blivit dags för en ny fas i ditt liv – gymnasiet. Nästa höst är du också gymnasieelev. Att plugga på gymnasiet kommer på många sätt att vara annorlunda att gå i grundskolan. Efter mångamot år i grundskolan har det blivit dags för en ny fas i ditt liv

Tabellen till höger ger en överblick över alla 19 program, vad de innehåller och vad de kan leda vidare till. Läs mer om varje program på sidorna 13–50.

Kolla in!

– gymnasiet. Nästa höst är du också gymnasieelev. Att plugga på gymnasiet Tabellen till höger ger en överblick över alla 18 kommer på många sätt att vara annorlunda mot att gå i grundskolan. Större möjlighet att

välja ämnen du gillar

nationella program. Du kan läsa mer omvarje program på gymnasieguiden.se

I hela grundskolan har du läst i stort sett samma ämnen som alla andraatt i din årskurs. Större möjlighet I och med välja ditt gymnasieval har du möjlighet ämnen du gillar att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa hela grundskolan har dugemensamma läst i stort sett dig i. VissaI ämnen är fortfarande samma ämnen som alla andra i din för alla men hur mycket man läser beror på årskurs. I och med ditt gymnasieval har du möjlighet vilket program du har valt.

att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Vissa ämnen är fortfarande gemenNio gemensamma ämnen samma för alla men hur mycket man läser beror på ämnena vilket program du har historia, valt. De gemensamma är; engelska,

LITEN ORDLISTA Behörig: Har rätt till något (att studera ett visst program)

Betyg: Funkar precis som i grundskolan; enligt idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, skalan A till F men tänk Nio gemensamma ämnen religionskunskap, samhällskunskap, svenska på att slutbetyg ges för ordlista och svenska andraspråk. Desom gemensamma ämnena är; engelska, histo- Liten vissa kurser redan i åk 1 ria, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, Behörig: ellerHar åk rätt 2. till Du kanske vill läsa på Naturvetenskapliga programmet...

religionskunskap, samhällskunskap, svenska Inriktningar alternativt svenska som andraspråk.

Inriktningar är ett område som eleven väljer inom ett program. Inriktningar

Inriktningar är ett område som eleven väljer

Programgemensamma inom ett program. ämnen Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är de som gör Programgemensamma ämnen är de som gör varje gymnasieprogram speciellt. varje gymnasieprogram speciellt.

någotGymnasiepoäng: (att studera ett En visst program) poäng = en timmes

Betyg:lektion Funkar precis som i grundskolan; enligt Högskoleförberedanskalande A program: till F De lägger

grunden förEn fortsatta Gymnasiepoäng: studier på högskolan. poäng = en timmes lektionYrkesprogram: De leder

till enEtt yrkesexamen Inriktning: område men kan också leda till fortsom eleven väljer inom satta studier på högskola ett program Programfördjupningen ytterligare Programfördjupningen erbjudererbjuder ytterligare eller universitet om man fördjupning i ett program. fördjupning i ett program. kompletterar Kurs: Ämnena delasmed in vissa Läs mer! kurser. i olika kurser. De flesta Individuellt val Du kan läsa om de kurser är 100 poäng Individuellt val olika programmen på Inriktning: Ett område Individuellt val är ett antal kurser som du själv Individuellt val är ett antal kurser som du själv sidorna 13–50. som eleven väljer inom har möjlighet att välja. Programgemensamma har möjlighet att välja. ettDe program ämnen: ämnen som Du hittar skolorna på Gymnasiearbete gör varje gymnasiesidan 51. Kurs: Ämnena delas in Gymnasiearbete Gymnasiearbetet ger dig chansen att fördjupa program speciellt i olika kurser. De flesta dig i något på ditt gymnasieprogram. Gymnasiearbetet gerämne dig chansen att fördjupa kurser är 100 poäng ...eller kanske på Industritekniska Programfördjupning: dig i något ämne på ditt gymnasieprogram. programmet. Ytterligare fördjupning i ett ämne

Programfördjupning Programfördjupning

10

GymnasieGuiden.se 2020


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM PROGRAM Ekonomiprogrammet sid 15

INRIKTNINGAR Ekonomi, Juridik

PROG. GEMENSAMMA ÄMNEN, EX Företagsekonomi, Juridik, Moderna språk, Psykologi

EXEMPEL PÅ YRKEN Ekonom, Jurist, Inköpare, Mäklare, Löneadministratör, Revisor, Åklagare

Estetiska programmet sid 17

Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik, Teater

Estetisk kommunikation, Konst och kultur

Konstnär, Designer, Bildlärare, Curator, Projektledare, Producent, Lärare, Journalist, Dramapedagog, Filmregissör, Fotograf, Dansare, Musiker, Skådespelare, Konstnär, Regissör Tatuerare Scenograf,

Humanistiska programmet sid 18

Kultur, Språk

Filosofi, Moderna språk, Människans språk

Förlagsredaktör, Litteratur/kultur/språkvetare, Författare, Journalist, Lärare, Socionom, Översättare, Tolk

International Baccalaureate Diploma Programme sid 50

See gymnasieguiden.se for more information about the programme.

Naturvetenskapsprogrammet sid 19

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Biologi, Fysik, Kemi, Moderna språk

Apotekare, Arkitekt, Biolog, Ingenjör, Fysiker, Läkare, Tandläkare, Veterinär

Samhällsvetenskapsprogrammet sid 21

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation

Filosofi, Moderna språk, Psykologi

Administratör, Arkitekt, Stadsplanerare, Biståndsbedömare, Stadsvetare, Redaktör, Journalist, Beteendevetare

Teknikprogrammet sid 23

Design och produktutveckling, Informationsoch medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap

Fysik, Kemi, Teknik

Byggnadsingenjör, Dataspelsutvecklare, IT-arkitekt, Mätningsingenjör, Programmerare, Systemutvecklare, Textilingenjör

PROGRAM Barn- och fritidsprogrammet sid 27

INRIKTNINGAR Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete

PROG.GEMENSAMMA ÄMNEN, EX Hälsa, Naturkunskap, Pedagogik, Samhällskunskap, Svenska/svenska som andraspråk

EXEMPEL PÅ YRKEN Barnskötare, Fritidspedagog, Personlig assistent, Lärare, Hälsopedagog, Socionom (t.ex. kurator), Väktare, Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggningsprogrammet sid 29

Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri

Bygg och anläggning

Golvläggare, Murare, Järnvägstekniker, Väg- och anläggningsarbetare, Bergarbetare, Byggnadsplåtslagare, Plattsättare

El- och energiprogrammet sid 31

Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik

Dator- och kommunikationsteknik, Elektroteknik, Energiteknik, Mekatronik

Elektriker, Hissmontör, Ljudtekniker, Drifttekniker, Vindkrafttekniker, Nätverkstekniker

Fordons- och transportprogrammet sid 32

Godshantering, Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil, Transport

Fordons- och transportbranschen, Fordonsteknik

Industrilackerare, Bilmekaniker, Däckmontör, Lastbilsförare, Reservdelsspecialist, Spårvagnsförare, Bilbärgare

Handels- och administrationsprogrammet sid 33

Administrativ service, Handel och service

Entreprenörskap, Försäljning och kundservice, Handel, Information och kommunikation

Säljare, Butikschef, Mediesäljare,Logistiker, Löneadministratör, Personaladministratör, Fastighetsmäklarassistent

Hantverksprogrammet sid 34

Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design, Övriga hantverk

Entreprenörskap, Hantverk, Hantverkskunskap

Båtbyggare, Frisör, Keramiker, Silversmed, Florist, Skräddare, Möbelsnickare, Inredare

Hotell- och turismprogrammet sid 35

Hotell och konferens, Turism och resor

Engelska, Entreprenörskap, Hotell, konferens och evenemang, Service och bemötande, Turism

Flygvärdinna, Hotellreceptionist, Reseledare, Konferensvärd, Turistbyråtjänsteman, Turistguide, Eventkoordinator

Industritekniska programmet sid 37

Driftsäkerhet och under-håll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik

Industritekniska processer, Människan i industrin, Produktionskunskap, Produktionsutrustning

CNC-operatör, Industritekniker, Svetsare Larminstallatör, Maskinreparatör, Tryckare, Gjutare

Naturbruksprogrammet sid 39

Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård

Biologi, Entreprenörskap, Naturbruk

Arborist, Djursjukvårdare, Fiskodlare, Hovslagare, Trädgårdsmästare, Veterinär

Restaurang- och livsmedelsprogrammet sid 41

Bageri och konditori, Färskvaror, Hygienkunskap, Livsmedeloch näringsHygien, Livsmedeloch näringskunskap, delikatesser och catering, Kök och servering kunskap, Måltidsoch branschkunskap, Måltids- och branschkunskap. Service och bemötande Service och bemötande

Bagare, Hovmästare, Kock, Kostekonom, Konditor, Servitör/Servitris, Slaktare

VVS- och fastighetsprogrammet sid 43

Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS

Fastighetsskötare, Kylmaskinist, Rörmokare, Skorstensfejare, VVS-montör, Ventilationstekniker, Kyl & värmepumptekniker

Vård- och omsorgsprogrammet sid 45

Inga (men ger möjlighet till specialiseringar). Hälsa, Medicin, Människan, Psykiatri, Psykologi, Samhällskunskap, Specialpedagogik, Svenska/svenska som andraspråk, Vård och omsorg

YRKESPROGRAM

Ellära, Systemkunskap, Verktygs- och materialhantering

Undersköterska, Ambulanssjukvårdare, Barnmorska, Behandlingsassistent, Tandhygienist, Sjuksköterska, Personlig assistent, Sjukgymnast GymnasieGuiden.se OMVAL 2016 5


Testa dig!

Vilken typ är du och vilket program passar bäst? Tvekar du mellan elteknik och webbutveckling? Eller har du ingen aning om vad du vill göra i framtiden? På GymnasieGuiden.se/testet kan du göra ett enkelt självtest för vägledning inför val och utbildning!

www.GymnasieGuiden.se/testet 12

GymnasieGuiden.se 2020


Filmregiss kirurg, ekono På följande sidor kan du läsa om de högskoleförberedandekirurg, programmenekono eller ingenjö eller ingenjö

Högskoleförberedande program

E

tt högskoleförberedande program ger en bred utbildning som förbereder dig för att läsa vidare på universitet eller högskola. Många högskoleutbildningar kräver dock särskild behörighet. Om du redan nu vet vad du vill arbeta med i framtiden så kan det vara smart att dubbelkolla om det program som intresserar dig ger dig rätt behörighet.

Ett högskoleförberedande program förbereder dig inte för något speciellt yrke direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är för dig som vill kombinera din utbildning med idrott. Riksidrottsgymnasiet (RIG) är för dig som utövar idrott på elitnivå. Läs mer på sid 50.

sid

PROGRAM

Du som vill ha en bred och högskoleförberedande utbildning har sex olika program att välja mellan.

Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet

15

Du ha en bred högskoleförberedande Du som somduvill vill haen ensärskild bred och ochspecialitet högskoleförberedande Siktar mot är det smart att utbildning har sex olika program att mellan. utbildning har sexmed olikarätt program att välja välja mellan. är välja ett program inriktning. Ett exempel estetiska programmets inriktning mot teater eller Siktar du mot specialitet är Siktar du formgivning mot en en särskild särskild specialitet är det det smart smart att att bild- och om du vill bli filmregissör. välja välja ett ett program program med med rätt rätt inriktning. inriktning. Ett Ett exempel exempel är är estetiska programmets inriktning mot teater eller estetiska programmets mot teater eller Vet du redan nu att du villinriktning plugga direkt efter gymnabildoch formgivning om du vill bli filmregissör. bildoch formgivning om du vill bli filmregissör. siet? Välj en högskoleförberedande utbildning!

Estetiska programmet Estetiska programmet Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet

17

Humanistiska programmet Humanistiska programmet

18

Naturvetenskapsprogrammet International Baccalaureate Humanistiska programmet Diploma Programme Humanistiska programmet

50

Vet Vet du du redan redan nu nu att att du du vill vill plugga plugga direkt direkt efter efter gymnagymnasiet? Välj en högskoleförberedande utbildning! siet? Välj en högskoleförberedande utbildning!

Estetiska Estetiska programmet programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

19

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

21

Teknikprogrammet Teknikprogrammet Teknikprogrammet

23

GymnasieGuid

GymnasieGuid GymnasieGuid GG_framvagn_original_v2.indd 15

GymnasieGuiden.se 2020

GG_framvagn_original_v2.indd GG_framvagn_original_v2.indd 15 15

13


EKONOMI V I L K E N P RO F I L PÅ J E N S E N PA S S A R D I G ?

EK Företags- & Nationalekonomi

EK

EK Redovisning & Finans

JUR Juridik

Besök oss på mässan för att få veta mer! JENSENGYMNASIUM.SE

Management


EKONOMIPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av samhällsoch företagsekonomi samt rättssystem. Samhällsekonomi handlar om hur våra resurser används på bästa sätt. Företagsekonomi beskriver hur man startar och driver ett företag. Ämnet juridik handlar om hur Sveriges lagar påverkar företag och privatpersoner. Företagsekonomi, privatjuridik och psykologi är andra exempel på ämnen. Programmet lär dig ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar. Programmet är högskoleförberedande. Du kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

INRIKTNINGAR • EKONOMI Du lär dig att driva företag, teoretiskt och praktiskt. Du studerar redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. • JURIDIK Du lär dig om rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det kan påverkas av internationell rätt. Du kommer att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor.

INTERNATIONELL EKONOMI OCH JURIDIK Ekonomin i olika länder hör ofta ihop med varandra. En ekonomisk kris i ett land kan påverka ekonomin i ett annat. Detsamma gäller för olika lagar. På ekonomiprogrammet studerar

Visste du att … … i början av 90-talet så låg räntorna för bostadslån 10 gånger högre än idag. Det innebär nästan 15.000 kr mer i räntekostnad varje månad, för ett lån på 1 miljon kronor.

du ekonomiska förhållanden i samhället. Du lär dig om länders olika möjligheter till handel – och hur det går till när länder går samman och sluter avtal om lagar eller om ekonomin. Du får även lära dig om företagens roll i samhället, både i Sverige och internationellt. Du studerar företagens juridiska ansvar. Under utbildningen får du prova på företagande. Du kan fördjupa ditt program inom ett specifikt område, till exempel internationell ekonomi.

DU LÄR DIG MER OM … … hur företag och organisationer arbetar. … hur lagar blir till. … hur man startar och driver ett företag. … vilka lagar som styr företag, organisationer och privatliv. … hur människor tänker, känner och handlar när det gäller ekonomi och juridik. … ekonomisk historia för att förstå nutidens ekonomiska system bättre. … att analysera vad som händer efter olika politiska beslut.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till … Ekonom, Jurist, Inköpare, Mäklare, Löneadministratör, Revisor, Lärare, Controller, Åklagare

Källor: bolåneräntor.com

PROGRAMPLAN EKONOMIPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 350 p Företagsekonomi 1 ............................................ 100 p Privatjuridik ...................................................... 100 p Moderna språk .................................................. 100 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p INRIKTNINGAR: Juridik ............................................................... 300 p Filosofi 1 .............................................................. 50 p Affärsjuridik ...................................................... 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1250 p

+

350 p

Rätten och samhället ........................................ 100 p Psykologi 2a ........................................................ 50 p Ekonomi ............................................................ 300 p Entreprenörskap och företagande ..................... 100 p Företagsekonomi 2 ............................................ 100 p Matematik 3b .................................................... 100 p Programfördjupningar ..................................... 300 p Här ges några exempel: Engelska 7 ........................................................ 100 p Entreprenörskap och företagande ..................... 100 p Filosofi 2 .............................................................. 50 p Företagsekonomi 2 ............................................ 100 p Marknadsföring ................................................. 100 p Redovisning 2 ................................................... 100 p Grafisk kommunikation 1 .................................. 100 p Politik och hållbar utveckling ............................ 100 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Naturkunskap 2 ................................................. 100 p Textkommunikation ........................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

300 p

Religionskunskap – specialisering .................... 100 p Internationella relationer ................................... 100 p Internationell ekonomi ....................................... 100 p Sociologi ............................................................ 100 p Litteratur ........................................................... 100 p Retorik ............................................................... 100 p Etnicitet och kulturmöten .................................. 100 p Geografi 1 .......................................................... 100 p Historia 2a ........................................................ 100 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1250 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b och 2b ........................................ 200 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b och 2 ............................... 200 p Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ....................................... 300 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

15


ESTETISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

INRIKTNINGAR

DU LÄR DIG MER OM …

… vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället. Under utbildningen arbetar man med kreativitet och skapande. Man upplever, tolkar och producerar konst och kultur. Utbildningen stimulerar både vänster och höger hjärnhalva. Inom de olika inriktningarna finns möjlighet att fördjupa sig. Efter estetiskt program är du förberedd för högskolestudier, framför allt inom de samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga områdena.

• BILD OCH FORMGIVNING Du får veta mer om olika tekniker för två- och tredimensionella konstverk. Du lär dig att uttrycka dig och kommunicera visuellt. Du får tolka och reflektera över bild och form ur olika perspektiv. • DANS Du lär dig om scenkonstnärlig dans och att gestalta och kommunicera genom dans. Du studerar även hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans.

… att tolka konst och kultur. … att arbeta skapande. … att kommunicera genom bild och form, musik, dans eller teater. … människan i samtiden, historien och världen utifrån konst, kultur och kommunikation. … juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt. … att utvecklas inom en inriktning du själv väljer.

Visste du att …

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

• ESTETIK OCH MEDIA Du studerar digitala medier och att kommunicera digitalt genom ljud, bild och berättande. Du lär dig även att tolka digitala uttryck samt att använda och skapa digitala produkter.

… tavlan ”Meules”, målad av Claude Monet 1890, såldes i år för rekordpriset 110 miljoner dollar, på en auktion i New York. När samma tavla såldes förra gången 1986 var priset 2,5 miljoner dollar. Källa: aftonbladet.se

Många som arbetar kulturellt tar uppdrag som egna företagare. Du lär dig därför mer om entreprenörskap och företagande. Under utbildningen prövar du din egen förmåga att ta fram nya idéer. Du lär dig att anpassa arbetssätt och planering efter olika situationer. Det är viktiga kunskaper när man får olika uppdrag i yrkeslivet.

• MUSIK Du studerar musik från olika tider och kulturer. Du får även utveckla din egen form av musik samt förmågan att tolka musik utifrån olika synsätt.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

• TEATER Du lär dig att sceniskt gestalta olika uttryck. Du tolkar andra elevers gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Projektledare, Producent, Lärare, Skådespelare, Journalist, Dansare, Musiker, Konstnär, Regissör

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Historia 2 – kultur ............................................. 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b .................................................... 100 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ................................ 300 p

Bild ................................................................... 100 p Form .................................................................. 100 p Bildteori ............................................................ 100 p

Scenisk gestaltning 2........................................ 100 p Scenisk gestaltning 3........................................ 100 p Teaterteori ......................................................... 100 p

Dans .................................................................. 400 p Dansgestaltning 1 ............................................. 100 p Dansteknik 1 ..................................................... 100 p Dansteknik 2 ..................................................... 100 p Dansteori ........................................................... 100 p

Programfördjupningar ..................................... 500 p Här ges några exempel: Animation 1 ....................................................... 100 p Arkitektur - rum ................................................. 100 p Dansimprovisation ............................................ 100 p Mental träning .................................................. 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 150 p Estetisk kommunikation 1 ................................. 100 p Konstarterna och samhället ................................ 50 p

Estetik och media ............................................ 400 p Digitalt skapande 1 ........................................... 100 p Medieproduktion 1 ............................................. 100 p Medieproduktion 2............................................. 100 p Medier, samhälle, kommunikation 1 .................. 100 p

INRIKTNINGAR: I de flesta fall sker val av inriktning i samband med din gymnasiesansökan. Arbetsprover eller antagningsprov kan förekomma.

Musik ................................................................ 400 p Ensemble med körsång ..................................... 200 p Instrument eller sång 1 ..................................... 100 p Gehörs- och musiklära 1 ................................... 100 p

Bild och formgivning ........................................ 400 p Bild och form 1b ................................................ 100 p

Teater ............................................................... 400 p Scenisk gestaltning 1........................................ 100 p

1150 p

+

150 p

Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7 samt högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng. De höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN ESTETISKA PROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

program fördjupning

inriktning

+

400 p

+

500 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

17


HUMANISTISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

INRIKTNINGAR

… vill lära dig mer om människors idévärld och vårt samhälle. De största delarna i programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Humanistiska programmet är en bred och allmänbildande utbildning. Den är högskoleförberedande. Efter gymnasiet kan du studera vidare inom humaniora och samhällsvetenskap

• KULTUR Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar hur kulturen påverkar människan och hur kultur skapas. Du beskriver, analyserar och reflekterar över kultur ur olika perspektiv.

SPRÅK OCH TEXT

• SPRÅK Du fördjupar dig i moderna språk – till exempel franska, spanska och tyska. Du läser också om sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

Språk och text är en viktig del av det humanistiska programmet. Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift. Du studerar hur man medvetet kan använda språket för kommunikation, reflektion och lärande.

Visste du att …

Du lär dig att dra slutsatser och argumentera i tal och skrift. En viktig del av utbildningen är att kritiskt granska tal och text – att förstå skillnaden mellan fakta, värderingar och resonemang.

DU LÄR DIG MER OM … … människan idag och historiskt, utifrån kultur och språk. Både i Sverige och internationellt. … att hantera och granska olika källor på ett kritiskt sätt. … att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. … samarbete och hur du tar olika initiativ. … att beskriva och tolka människors handlande och olika sätt att uttrycka sig.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

… det finns lite mer än 6 000 olika språk i världen. … Språkrådet gör varje år en nyordslista. 2018 hamnade ordsom flygskam, välfärdsbrott och e-krona på listan.

Förlagsredaktör, Journalist, Litteraturvetare, Kulturvetare, Språkvetare, Författare, Lärare, Socionom, Tolk

Källa: Språkrådet

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Historia 2b – kultur ........................................... 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b .................................................... 100 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska alt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ............ 300 p

Språk ................................................................ 400 p Latin – språk och kultur 1 ................................. 100 p Språk ................................................................. 300 p Programfördjupningar ..................................... 300 p Här ges några exempel: Bild ................................................................... 100 p Etnicitet och kulturmöten .................................. 100 p Estetisk kommunikation 1, 2 och 3 ................... 300 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Film- och tv-kunskap ........................................ 100 p Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering .................................................... 100 p Internationella relationer ................................... 100 p Klassisk grekiska – språk och kultur 1 och 2 .................................................... 200 p Konstarterna och samhället ................................ 50 p Kultur- och idéhistoria ...................................... 100 p Latin – språk och kultur 1, 2 och 3 ................... 300 p Litteratur ........................................................... 100 p Lärande och utveckling ..................................... 100 p Matematik 2, 3 och 4 ........................................ 300 p Modersmål 1 och 2 ............................................ 200 p Naturkunskap 2 ................................................. 100 p

Programgemensamma ämnen......................... 350 p Filosofi 1 .............................................................. 50 p Moderna språk .................................................. 200 p Människans språk 1 .......................................... 100 p INRIKTNINGAR: Kultur ................................................................ 400 p Filosofi 2 .............................................................. 50 p Kultur- och idéhistoria ...................................... 100 p Samtida kulturuttryck ....................................... 100 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p Litteratur ........................................................... 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1150 p

18

+

GymnasieGuiden.se 2020

350 p

program fördjupning

inriktning

+

400 p

+

300 p

Pedagogiskt ledarskap ...................................... 100 p Psykologi 1, 2 och 3 ........................................... 300 p Religionskunskap 2 ............................................. 50 p Religionskunskap - specialisering ..................... 100 p Retorik ............................................................... 100 p Rätten och samhället ........................................ 100 p Samtida kulturuttryck ....................................... 100 p Textkommunikation ........................................... 100 p Teaterteori ......................................................... 100 p Ungdomskulturer ............................................... 100 p Visuell kommunikation ...................................... 100 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN HUMANISTISKA PROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred och allmänbildande gymnasieutbildning. Du lär dig att tänka kritiskt och värdera olika påståenden. Experiment, laborationer och fältstudier är vanligt i utbildningen. Du kan fördjupa dig inom exempelvis konst och kultur, träningslära eller marinbiologi.

INRIKTNINGAR • NATURVETENSKAP Innehåller fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger en bred grund inför högskolestudier. • NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE Här ingår både naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Denna inriktning passar dig som är intresserad av framtiden, resursanvändning och global miljöpåverkan. Du får också grunden i olika nationalekonomiska teorier.

VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT På naturvetenskapsprogrammet lär du dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, arbeta med problemlösning och göra systematiska studier. Du värderar olika slags källor och skiljer på på-

Visste du att …

ståenden som bygger på vetenskaplig, respektive icke-vetenskaplig grund. Du lär dig mer om avancerade skriv- och talsituationer inom matematik och naturvetenskap. Du studerar naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder. Under utbildningen får du möjlighet att testa andras antaganden samt komma på egna teser att prova.

DU LÄR DIG MER OM … … fysik och kemiska processer. … matematik. … att beskriva naturen utifrån matematik. … naturvetenskapens historia. … naturvetenskap och samhällsutveckling. … naturvetenskapens roll i miljöfrågor.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

… de forntida babylonierna använde 60 som bas istället för 10. Därför har vi idag 60 sekunder på en minut, 360 grader på en cirkel osv.

Apotekare, Arkitekt, Biolog, Ingenjör, Fysiker, Läkare, Psykolog, Veterinär, Tandläkare

Källa: sofakta.se

PROGRAMPLAN NATURVETENSKAPSPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 450 p Biologi 1 ............................................................ 100 p Fysik 1a ............................................................. 150 p Kemi 1 ............................................................... 100 p Moderna språk .................................................. 100 p INRIKTNINGAR: Naturvetenskap ................................................ 400 p Biologi 2 ............................................................ 100 p Fysik 2 ............................................................... 100 p Kemi 2 ............................................................... 100 p Matematik 4 ...................................................... 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1150 p

+

450 p

Naturvetenskap och samhälle ......................... 300 p Geografi 1 .......................................................... 100 p Samhällskunskap 2 ........................................... 100 p Ett naturvetenskapligt ämne ............................. 100 p Programfördjupningar .............................200–300 p Här ges några exempel: Bioteknik ........................................................... 100 p Datorteknik 1a ................................................... 100 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Filosofi 1 och 2 .................................................. 100 p Fysik 2 och 3 ..................................................... 200 p Geografi 1 och 2 ................................................ 200 p Geografiska informationssystem ....................... 100 p Historia 2a och 3 ............................................... 200 p Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering .................................................... 100 p Hållbart samhällsbyggande .............................. 100 p Internationell ekonomi ....................................... 100 p Kemi 2 ............................................................... 100 p Konstruktion 1 och 2 ......................................... 200 p Kultur- och idéhistoria ....................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–400 p

+

200–300 p

Litteratur ........................................................... 100 p Matematik 4 och 5 ............................................ 200 p Miljö- och energikunskap .................................. 100 p Naturvetenskaplig specialisering ...................... 100 p Politik och hållbar utveckling ............................ 100 p Programmering 1 och 2 ..................................... 200 p Religionskunskap – specialisering .................... 100 p Samhällskunskap 2 och 3 ................................. 200 p Teknik 1 och 2 ................................................... 250 p Träningslära 1 och 2 ......................................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1c, 2c och 3c ................................... 300 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska /Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ....................................... 300 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

19


Utbildning på riktigt, upplevelser för livet

Foto: Hilla Aspman

Foto: Julius Aspman

“Du får lära dig nya saker hela tiden och bli bättre på det du redan kan. Du får ta dig an utmaningar och rädslor du inte trodde fanns. Varje dag är ett nytt äventyr, och det bästa är att du tillsammans med din klass skapar de tre bästa åren i ditt liv. Guidebranschen bara växer och växer. Så efter gymnasiet finns det tusentals jobb världen över, det är bara att välja!” Foto: Sofi Wennstig

– Josefin Petterson, Äventyrsgymnasiet, år tre

Foto: Hilla Aspman

Bästa tre åren! Rätt behörigheter för yrke och högskola

Äventyrsgymnasiet

Älvdalens Utbildningscentrum är en familjär gymnasieskola med riksintag, en timmes bilfärd från fjällen och gångavstånd till skog och älv. Hos oss kan du plugga, fiske, jakt, äventyr och skog. Alla som läser hos oss kan välja att grundläggande högskolebehörighet ska ingå. Våra lärare är proffs från branschen hjälper dig att hitta drömpraktiken. Alla kan söka till oss. Du garanteras möjlighet att hyra rum på vårt internat år ett.

Vill du jobba professionellt inom äventyrsturism?

Fiskegymnasiet

Jaktgymnasiet

Du lär dig fiske i olika vatten från fjäll till kust, vattenvård, guidekunskap och biologi. I närhet till skolan finns fiskevatten, du får delta i riktiga vattenvårdsprojekt, träna till flugkastinstruktör och genomgå fisketillsynsutbildning. Allt under ledning av lärarna som har stora kontaktnät i branschen. Du kan välja att specialisera dig mot fiskeguide med mediaproduktion och jobba som egen företagare, i fiskebutik eller mot vidare studier.

Äventyr passar dig som gillar fart och fläkt, skidåkning, paddling, klättring och MTB-cykling. Våra lärare hjälper dig att hitta drömpraktikplatsen. Efter gymnasiet är du redo för guidebranschen t ex som forsränningsguide, fjällvärd, skidlärare, i fackbutik eller som egen företagare.

Drömmer du om att jobba i skog och mark? Här lär du dig jakt och viltvård på riktigt. Du tränar på skogsskötsel, olika jaktmetoder, exempelvis toppfågeljakt, älgjakt, räv, mård och mink och styckning. Efter basutbildningen har du kunskaper för att arbeta som jakt/ naturguide, maskinförare, skogsvårdare eller i jaktbutik. Därefter väljer du utgång, antingen fördjupar du dig inom jakt och viltvård, eller så väljer du utgången mot högskolebehörighet för utbildningar som exempelvis skogsmästare.

Alvdalens_Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum (Se våra filmer!) Läs om våra andra utbildningar www.alvdalen.com

Namnlöst-2 1

2019-08-22 11:00


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

… är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du studerar vad som påverkar och händer i samhället, både lokalt och globalt. En del av programmet handlar om samhällsvetenskapens historia för att analysera och förstå samhället vi lever i idag.

INRIKTNINGAR • BETEENDEVETENSKAP Du studerar människors utveckling och samspel i olika sammanhang samt kommunikation och ledarskap. Du lär dig även om människors handlingar som individer och deltagare i grupper, organisationer och samhällen.

GRUND FÖR FORTSATTA STUDIER Du utvecklar en vetenskaplig medvetenhet genom att formulera och utreda olika frågor. Du provar teorier och metoder inom samhällsvetenskapen. Diskussioner av lösningar på samhällsvetenskapliga problem och argumentation är viktiga inslag. Arbetssättet är mycket vanligt inom nästan alla högskoleutbildningar. Andra moment som är viktiga för fortsatta studier är att kunna söka, välja ut och bearbeta information på ett källkritiskt sätt. Du får även lära dig att skriva, läsa, tolka och förstå olika

• SAMHÄLLSVETENSKAP Inriktningen handlar om strukturer och människors livsvillkor. Du studerar samhällsfrågor genom olika samhällsvetenskapliga metoder. • MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Innehåller mediernas roll i samhället och medieteknik.

typer av texter inom samhällsvetenskapen. Du utvecklar dessutom din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet.

DU LÄR DIG MER OM … … samhällsförhållanden i Sverige och resten av världen. … samspelet mellan individ, samhälle och människors livsvillkor. … demokrati, etik, genus och miljö. … makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. … medier, informationsteknik och kommunikation. … hur åsikter och värderingar uppkommer. … möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Visste du att … … ordet demokrati kommer från grekiskans demos (folket) och kratein (styre) och betyder på svenska ungefär folkstyre/ folkmakt. Källa: Expo Skola

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till … Lärare, Biståndsbedömare, Redaktör, Stadsvetare, Stadsplanerare, Journalist, Socionom

PROGRAMPLAN SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Programgemensamma ämnen......................... 300 p Filosofi 1 .............................................................. 50 p Moderna språk .................................................. 200 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap ......................................... 450 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Kommunikation ................................................. 100 p Psykologi 2a ........................................................ 50 p Samhällskunskap 2 ........................................... 100 p Sociologi ............................................................ 100 p

1150 p

+

300 p

Samhällsvetenskap .......................................... 450 p Geografi 1.......................................................... 100 p Historia 2a ........................................................ 100 p Religionskunskap 2 ............................................. 50 p Samhällskunskap 2 och 3 ................................. 200 p Programfördjupningar .............................300–400 p Här ges några exempel: Barns lärande och växande ............................... 100 p Animation 1 och 2 ............................................. 200 p Digitalt skapande 1 och 2 ................................. 200 p Film- och tv-produktion 1 och 2 ........................ 200 p Grafisk illustration ............................................ 100 p Gränssnittsdesign ............................................. 100 p Hållbart samhällsbyggande .............................. 100 p

Internationell ekonomi ....................................... 100 p Konstarterna och samhället ................................ 50 p Journalistik, reklam och information 1 och 2 ........................................... 200 p Kultur- och idéhistoria ...................................... 100 p Ljudproduktion 1 och 2 ...................................... 200 p Musikproduktion 1 och 2 ................................... 200 p Pedagogiskt ledarskap ...................................... 100 p Rätten och samhället ........................................ 100 p Webbutveckling 1 och 2 .................................... 200 p Individuellt val.................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

Medier, information och kommunikation ................................................ 350 p Journalistik, reklam och information 1 .............. 100 p Medieproduktion 1............................................. 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 ............ 100 p Psykologi 2a ........................................................ 50 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b och 2b ........................................ 200 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 o 3 ....... 300 p

program fördjupning

inriktning

+

350–450 p

+

300–400 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

21


www.innovationsgymnasiet.se

VÄLJ DITT FRAMTIDA YRKE: Influencer Youtuber Ingenjör Speldesigner Webbutvecklare Fotograf Art Director Arkitekt Forskare Läkare

FYRA INNOVATIVA PROGRAM + Välj till E-sport

• Innovation Program • IT Program • Science Program • Creative Program

VÄLKOMMEN TILL

INNOVATIONSGYMNASIET! VI FÖRBEREDER DIG BÄST FÖR FRAMTIDENS JOBB.

STOCKHOLM • GÖTEBORG • LUND • UDDEVALLA • MALMÖ • HELSINGBORG • SOLNA (startar 2020)


TEKNIKPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … gillar matte och fysik och är intresserad av teknik och tekniska processer. Produktion och design av tekniska produkter är viktiga ämnen. Det krävs att du har ett intresse för matematik. Inom teknikområdet är matematik ett språk för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

INRIKTNINGAR • DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING Du studerar design och produktutveckling samt designprocess och olika designmetoder. • INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK Du lär dig om informations-, kommunikations- och medieteknik. Exempel på det är programmering, digitala media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. • PRODUKTIONSTEKNIK Innehåller produktion, företagande och hur produktlinjer styrs.

analysera, modellera, simulera, bedöma och utveckla teknik. Du får även se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför behöver du kunna olika tekniska system som du får lära dig under utbildningen. Entreprenörskap och företagande är en viktig del av utbildningen. Du får även utveckla nya och kreativa lösningar för att lösa problem inom teknikområdet.

ARBETE I PROJEKTFORM

DU LÄR DIG MER OM …

Under utbildningen arbetar du med uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt. Studierna är både praktiska och teoretiska och du lär dig samarbete av olika slag. Du studerar i projektform, både enskilt och i grupp. En stor del av utbildningen handlar om att

… teknik och teknisk utveckling. … hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer. … teknikens roll i vårt samhälle. … hela produktionskedjan i utveckling av teknik.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

Visste du att …

• SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ Handlar om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du lär dig om miljöfrågor ur ett tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

… självkörande bilar finns redan idag och 2018 lanserade det Alphabet-ägda dotterbolaget Waymo en självkörande taxitjänst i Phoenix, Arizona i USA. Ett projekt som startades av Google. Källa: Wikipedia

• TEKNIKVETENSKAP Du får veta mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder samt matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Byggnadsingenjör, Programmerare, IT-arkitekt, Systemutvecklare, Mätningsingenjör, Dataspelsutvecklare

PROGRAMPLAN TEKNIKPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Webbutveckling 1 .............................................. 100 p Produktionsteknik ............................................ 300 p Produktionsutrustning 1 .................................... 100 p Mekatronik 1 ..................................................... 100 p Produktionskunskap 1 ....................................... 100 p Samhällsbyggande och miljö ........................... 300 p Arkitektur – hus ................................................ 100 p Hållbart samhällsbyggande .............................. 100 p Miljö- och energikunskap .................................. 100 p Teknikvetenskap .............................................. 300 p Fysik 2 ............................................................... 100 p Matematik 4 ...................................................... 100 p Teknik 2 ............................................................. 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Fysik 1a ............................................................. 150 p Kemi 1 ............................................................... 100 p Teknik 1 ............................................................. 150 p

Programfördjupningar ..................................... 400 p Här ges några exempel: Animation 1 ....................................................... 100 p Biologi 1 och 2 .................................................. 200 p Datorstyrd produktion 1 och 2 ........................... 200 p Designmodeller ................................................. 100 p Eventteknik ....................................................... 100 p Filosofi 1 och 2 .................................................. 100 p Byggnads- och anläggningsteknik .................... 100 p Kommunikation ................................................. 100 p

INRIKTNINGAR: Design och produktutveckling ......................... 300 p Bild och form 1a1 ................................................ 50 p Cad 1 .................................................................. 50 p Design 1 ............................................................ 100 p Konstruktion 1 ................................................... 100 p Informations- och medieteknik ....................... 300 p Dator- och nätverksteknik ................................. 100 p Programmering 1 .............................................. 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1100 p

+

400 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

400 p

individuellt val

+

200 p

Ljus- och bildproduktionsteknik ........................ 100 p Musikproduktion 1 ............................................. 100 p Mät- och styrteknik ........................................... 100 p Nätverksteknik .................................................. 100 p Processmätteknik 1 och 2 ................................. 200 p Produktionskunskap 1 och 2 ............................. 200 p Programmering 1 och 2 ..................................... 200 p Radiologiska utrustningar ................................. 100 p Robotteknik ....................................................... 100 p Svets grund ....................................................... 100 p Visuell kommunikation ...................................... 100 p Webbserverprogrammering 1 och 2 ................... 200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1100 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1c, 2c och 3c ................................... 300 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1,2 och 3 ................... 300 p

Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

23


Boka ditt utbytesår och använd koden: Gymnasieguiden19 och få 3000kr i rabatt.

Välj ett High School år utomlands ef.com/highschool Vad är ett utbytesår?

Engelska & personlig utveckling

Under ett utbytesår får du möjlighet att studera utomlands och lära dig mer om livet i ett annat land. Du bor i en värdfamilj, går på lokal skola i ditt valda värdland och hör engelska talas var du än är, samtidigt som du får vänner för livet.

Du kan räkna med att du efter ett år som utbytesstudent är helt flytande i språket. Ett år utomlands får dig att mogna, bli mer självständig och ger dig förståelse för andra kulturer. Du lär dig att anpassa dig efter nya situationer, hantera utmaningar och du får helt nya perspektiv.

efexchangeyear_sverige

efhighschoolswe

Tel. 08-58793050

highschoolyear.se@ef.com


På följande sidor kan du läsa om alla yrkesprogram

Frisör, elektriker eller jobba i hattaffär?

Yrkesprogram E

tt yrkesprogram kan leda till jobb direkt efter skolan. Efter ett yrkesprogram har du grundläggande behörighet att söka till yrkeshögskola. Du har även alltid möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till olika universitetsoch högskoleutbildningar. På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors praktik, så kallad APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). Du kan också läsa ett yrkesprogram som lärling, det innebär att du halva din utbildning är ute på en eller flera arbetsplatser. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är för dig som vill kombinera din utbildning med idrott. Riksidrottsgymnasiet (RIG) är för dig som utövar idrott på elitnivå. Läs mer på sid 50.

sid

PROGRAM Barn- och ochfritidsprogrammet fritidsprogrammet

27

42

Bygg- och ochanläggningsprogrammet anläggningsprogrammet

29

46

El- och ochenergiprogrammet energiprogrammet¨

31

50

ochtransportprogrammet transportprogrammet Fordons- och

32

54

ochadministrationsprogrammet administrationsprogrammet 33 Handels- och

58

Hantverksprogrammet

34

62

Ett yrkesförberedande program kan leda till jobb direkt efter skolan. Du har också möjlighet att få behörighet till högre studier om du pluggar extra kurser.

Hotell- och ochturismprogrammet turismprogrammet Hotell-

35

66

Industritekniskaprogrammet programmet Industritekniska

37

70

På de flesta yrkesprogram kan du välja olika inriktningar, till exempel ”handel och service” för att arbeta i butik.

Natrurbruksprogrammet Naturbruksprogrammet

39

74

ochlivsmedelsprogrammet livsmedelsprogrammet 41 Restaurang- och

78

ochfastighetsprogrammet fastighetsprogrammet VVS- och

43

82

Vård- och ochomsorgsprogrammet omsorgsprogrammet Vård-

45

86

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

GymnasieGuiden.se 2020

25

GymnasieGuiden.se 2015


Jag lär mig mycket om mig själv, om motivation till träningen och hur man tränar på rätt sätt. Emilia Bouterse

intervju Emilia Bouterse 16 år, går första året på Barn- och fritidsprogrammet (BF) med inriktning fritid och hälsa, fotbollsprofil, på Grillska Gymnasiet. – Det bästa med mitt program är framför allt att jag får spela fotboll varje dag men också att jag lär lär mig mycket om mig själv, om motivation till träningen, till skolan och hur man tränar på rätt sätt. De roligaste ämnena är träningslära och lärande utveckling. Jag har haft mycket

skador när jag har spelat fotboll och nu vet jag lite mer om hur man tränar skadeförebyggande. Ämnet Lärande utveckling handlar mycket om en själv, den inre och yttre motivationen och vilka mål man har. Jag har själv fått en tankeställare om hur viktigt det är med mål och motivation. – Efter de här tre åren blir man ju också personlig tränare (PT) och vi lär oss till exempel muskeluppbyggnad och anatomi.

– I framtiden vill jag plugga vidare till idrottslärare. Jag älskar ju idrott, och lärare verkar ju vara väldigt roligt. Så jag tänkte: vad finns det egentligen för bättre sätt än att kombinera idrott med att lära ut idrott? Jag är själv tränare för ett fotbollslag så jag har det med mig, det där med att lära ut. Idrottslärare verkar vara ett häftigt jobb. foto: Christin Philipson


BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor i alla åldrar. Du lär dig att möta, assistera och stödja dem. Utbildningen passar dig som är intresserad av hälsa, samarbete och kommunikation. Den leder till pedagogiska och sociala yrken eller fritids- och friskvårdsarbeten. Människors levnadsvillkor och möjlighet att utvecklas är viktiga delar i utbildningen. Du ska kunna se vad olika människor behöver och vad de kan göra.

INRIKTNINGAR • FRITID OCH HÄLSA Du lär dig mer om olika fritids- och friskvårdsarbeten. Hur man bygger upp en god hälsa och hur du själv blir mer hälsosam. • PEDAGOGISKT ARBETE Du studerar barns och ungas utveckling. Hur de lär sig, vad de behöver och deras rättigheter. Du får veta mer om pedagogiska yrken och hur de fungerar.

Du lär dig mer om handlingskraft och kreativitet för att kunna hitta på smartare sätt att jobba inom ditt yrke.

DU LÄR DIG MER OM … … att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. … människors hälsa och levnadsvanor. … hur man kan förbättra personers hälsa. … etiska, sociala och kulturella frågor. … demokrati och mänskliga rättigheter.

Visste du att …

PROBLEMLÖSNING OCH SAMARBETE

• SOCIALT ARBETE Du lär dig mer om sociala situationer, till exempel för människor med funktionsskillnader. Du ska kunna förstå vad individer behöver. Dessutom måste du kunna säkerhet och bevakning.

… det föds ca. 100.000 barn i Sverige varje år. … barn lär sig inte allt av sin omgivning utan börjar t.ex. le redan i livmodern, innan de sett någon annan människa.

Problemlösning och samarbete är två viktiga delar i yrken inom barn- och fritid. Under utbildningen får du lösa praktiska problem, både själv och tillsammans med andra. Det kan handla om att förebygga arbetsskador eller att utveckla nya modeller för lärande.

Källa: SCB och Mama

Exempel på yrken … Barnskötare, Personlig assistent, Fritidspedagog*, Lärare*, Socionom (t ex kurator)*, Väktare*, Förskolelärare* (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

INRIKTNINGAR: Fritid och hälsa ................................................ 300 p Fritids - och friskvårdsverksamheter ................ 200 p Fritids - och idrottskunskap .............................. 100 p Pedagogiskt arbete .......................................... 300 p Barns lärande och växande ............................... 100 p Pedagogiskt arbete ........................................... 200 p Socialt arbete ................................................... 300 p Socialt arbete .................................................... 200 p Sociologi ............................................................ 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 700 p Hälsopedagogik ................................................. 100 p Naturkunskap 1a:2 .............................................. 50 p Kommunikation ................................................. 100 p Lärande och utveckling ..................................... 100 p Människors miljöer ............................................ 100 p Pedagogiskt ledarskap ...................................... 100 p Samhällskunskap 1a:2 ........................................ 50 p Svenska 2/svenska som andraspråk 2 .............. 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

700 p

Programfördjupningar ..................................... 600 p Här ges några exempel: Digitalt skapande 1........................................... 100 p Eventteknik ....................................................... 100 p Kost och hälsa ................................................... 100 p Naturguidning 1 ................................................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

600 p

Specialpedagogik 1 ........................................... 100 p Skapande verksamhet ....................................... 100 p Ungdomskulturer ............................................... 100 p Individuellt val.................................................. 200 p För grundläggande behörighet till högskolestudier bör du välja svenska eller svenska som andraspråk 3 och engelska 6. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

27


L L I V U OM D SOM: A B B O J SBUTIK E R A J SÄL

RIKER ELEKT

UNDERKA S R E T SKÖ

LHOTEL NIST O I T P RECE

FRISÖR

NTÖR RÖRMO

RE SVETSA

N MER Ä

ADSBYGGN ARE T E B AR

NSFORDOKER I N K E T

E MÅLAR

UIDE RESEG

VD A N E T HÄLF

ILD B T U IN

NIN

PÅ R Ä D GSTI

org Göteb ö • o r Öreb g • Malm le • v ä pin G Linkö sala • Solna å • e • m U Upp ckholm fteå • Skelle tuna • Sto Huddinge • Sollen ästerås • V

AG. T E R Ö ETT F

se

asiet.

mn kesgy r y . w ww


BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Utbildningen går ut på att bygga nytt, underhålla samt bygga om hus och anläggningar. Du läser ämnen som byggrund, husbyggnad och anläggning. Minst 15 veckor av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i branschen. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, där du får veta mer om yrket i praktiken. Du får erfarenhet och bra kontakter med olika arbetsgivare.

INRIKTNINGAR • ANLÄGGNINGSFORDON Du lär dig om markarbeten som till exempel vägarbeten, grävning och dränering. Dessutom läser du trafikkunskap. • HUSBYGGNAD Inriktningen innehåller nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner.

KOMMUNIKATION OCH SERVICE

• MARK OCH ANLÄGGNING Du studerar markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

att ta initiativ. Du lär dig att arbeta både själv och i grupp.

DU LÄR DIG MER OM … … nyproduktion, ombyggnad eller renovering. … hur du bygger smart och säkert för bra miljö. … att välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner. … att ta hänsyn för god säkerhet, kvalitet och ekonomi. … planering, genomförande och kvalitetssäkrat arbete. … branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Du behöver kunna prata med olika yrkesgrupper på arbetsplatsen och med kunder. Därför lär du dig att utveckla ditt språk och att bemöta människor med olika bakgrund. Att driva ett eget företag med en kundkrets är en annan viktig kunskap. Bygg- och anläggningsbranschen ändras snabbt. Arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel utvecklas hela tiden. Därför behöver du vara öppen för nya arbetssätt. Under utbildningen blir du bättre på att tänka kreativt och

• MÅLERI Du lär dig ny- och ommålning både utomhus och inomhus. Du får veta mer om hur man sätter upp olika väggbeklädnadsmaterial samt färglära. • PLÅTSLAGERI Du studerar byggnadsoch ventilationsplåtslageri.

Visste du att … … trots en liten nedgång för bostadsbyggandet i Sverige så saknas fortfarande utbildad personal inom de flesta yrken som finns inom byggbranschen. . Källa: Arbetsförmedlingen

Exempel på yrken … Målare, Golvläggare, Plåtslagare, Snickare, Väg- och anläggningsarbetare

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Bygg och anläggning 1 ..................................... 200 p Bygg och anläggning 2 ..................................... 200 p INRIKTNINGAR: Anläggningsfordon ........................................... 900 p Anläggningsförare – process ............................ 100 p Anläggningsförare 1 .......................................... 200 p Anläggningsförare 2 .......................................... 200 p Anläggningsförare 3 .......................................... 200 p Anläggningsförare 4 .......................................... 200 p Husbyggnad ...................................................... 700 p Husbyggnadsprocessen..................................... 200 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Husbyggnad 1 ................................................... 100 p Husbyggnad 2 ................................................... 200 p Husbyggnad – ombyggnad ................................ 200 p

Mur- och putsverk 1 .......................................... 100 p Kulturplåtslageri ............................................... 100 p Design 1 ............................................................ 100 p

Mark och anläggning ....................................... 500 p Anläggningsprocessen ...................................... 200 p Anläggning 1 ..................................................... 100 p Anläggning 2 ..................................................... 200 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser.

Måleri ............................................................... 400 p Måleriprocessen ................................................ 200 p Måleri 1 ............................................................. 200 p Plåtslageri ........................................................ 400 p Plåtslageriprocessen ......................................... 200 p Plåtslageri – grunder ........................................ 100 p Ventilationsplåtslageri 1 ................................... 100 p Programfördjupningar .............................300–800 p Här ges några exempel: Arkitektur – hus ................................................ 100 p Bergsprängning ................................................ 200 p Elementmontering ............................................. 100 p Golvläggning 1 .................................................. 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400–900 p

+

300–800 p

Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

29


Gilla och följ oss!

Varför vindkrafttek niker?

▶ Fritt yrke

Vind ger el – El ger vindjobb!

▶ Stort beh

med ansvar

ov av teknik e

▶ Goda möjl

r

igheter till att arbeta inte rnationellt ▶ Goda kar riärsmöjligh eter inom brans chen

Elprogrammet är en mycket bra väg in till framtidsyrket vindkrafttekniker! Att arbeta som vindkrafttekniker är ett fritt yrke med stort ansvar. Det finns idag och under närmaste åren ett stort behov av vindkrafttekniker Sverige. Det finns även goda möjligheter till att arbeta internationellt eller att göra karriär inom branschen.


EL- OCH ENERGIPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig att ta hand om produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Efter utbildningen kan du arbeta med energi-, miljö- och vattenteknik. Andra områden är dator- och kommunikationssystem eller el. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik. Utbildningen innehåller 15 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. Du knyter viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

INRIKTNINGAR • AUTOMATION Du får veta mer om planering, installation och drift av automatiserade produktionssystem. Du lär dig också att underhålla industribyggnader och maskiner. • DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Du lär dig att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Du studerar även informationssäkerhet.

används inom de flesta internationella företag, och du kan välja fördjupade kurser i språket.

DU LÄR DIG MER OM … … dator- och kommunikationsteknik samt it-infrastruktur. … att bemöta kunder och ge service. … hur man dokumenterar och arbetar systematiskt. …produktion, installation samt distribution av el-, energi- och vattensystem.

Visste du att …

MATEMATIK OCH SPRÅK

• ELTEKNIK Du får kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskap. Att göra bra matematiska beräkningar är viktigt inom eloch energibranschen. Utbildningen passar därför dig som redan är intresserad av matematik och fysik. El-, energi-, automations- och datorbranscherna är ofta globala. Därför är det viktigt att kunna andra språk än svenska. Engelska

• ENERGITEKNIK Du lär dig om drift, underhåll och service inom energi-, miljöoch vattenteknikbranscherna.

… förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Några exempel är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Källa: Jordbruksverket

Exempel på yrken … Elektriker, Hissmontör*, Ljudtekniker*, Drifttekniker, Nätverkstekniker, Vindkrafttekniker* (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

PROGRAMPLAN EL- OCH ENERGIPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Datorteknik 1a ................................................... 100 p Elektromekanik .................................................. 100 p Energiteknik 1 ................................................... 100 p Mekatronik 1 ..................................................... 100 p INRIKTNINGAR: Automation ....................................................... 400 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Mät- och styrteknik ........................................... 100 p Mät- och reglerteknik ........................................ 100 p Programmerbara styrsystem ............................. 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Dator - och kommunikationsteknik ................. 400 p Dator - och nätverksteknik ................................ 100 p Elektronik och mikrodatorteknik ........................ 100 p Kommunikationsnät 1 ....................................... 100 p Nätverksteknik .................................................. 100 p Elteknik ............................................................ 500 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Elinstallationer .................................................. 200 p Kommunikationsnät 1 ....................................... 100 p Energiteknik ..................................................... 400 p Avhjälpande underhåll 1 ................................... 100 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Energiteknik 2 ................................................... 100 p Förnybar energi ................................................. 100 p Programfördjupningar .............................700–800 p Här ges några exempel: Robotteknik ....................................................... 100 p Cad 1 ................................................................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400–500 p

+

700–800 p

Signalteknik ...................................................... 300 p Ljudproduktionsteknik ....................................... 100 p Personlig försäljning 1 ...................................... 100 p Vatten- och miljöteknik ..................................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

31


FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av teknik, motordrivna fordon och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig mer om mekanik och elektronik som får fordon att fungera. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lagerarbetare eller terminalarbetare. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, där du får veta mer om yrket i praktiken. Det är bra att ha goda kunskaper i engelska eftersom många manualer är skrivna på just engelska.

INRIKTNINGAR • GODSHANTERING Du lär dig att leda och kontrollera olika varu- och materialflöden effektivt. Du studerar lager- och terminalarbete. • KAROSSERI OCH LACKERING Du får reparera olika bilskador och lackera fordon. • LASTBIL OCH MOBILA MASKINER Du lär dig mekaniken bakom tunga fordon och mobila maskiner och att reparera dem.

PROBLEMLÖSNING

olika alternativ. Du behöver vara öppen för ny teknik och nya metoder. Du får även lära dig mer om utrustning och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

DU LÄR DIG MER OM … … tekniken i olika fordon. … att laga plåtskador och lackera. … fordons funktion och konstruktion. … reparation och service. … transporter och hantering av gods på lager. … de datasystem som krävs i transport- och fordonsbranschen. … hur man startar och driver ett eget företag.

Inom transport- och fordonsbranschen arbetar du oftast själv med många uppgifter. Du kommer att lösa olika typer av problem, vilket du får öva på under utbildningen. Samarbete med andra yrkesgrupper är viktigt. Därför får du träna på att jobba tillsammans med personer från de andra inriktningarna. Fordons- och transportbranschen förändras hela tiden. Tekniken blir mer specialiserad. Därför måste man kunna värdera och välja mellan

• PERSONBIL Du studerar mekaniken bakom lätta fordon och lär dig att reparera dem. • TRANSPORT Du studerar trafikkunskap och transportsystem. Du har möjlighet att lära dig att köra olika sortens fordon och eventuellt ta körkort med flera olika behörigheter.

Visste du att … … under 2018 gick världens totala bilförsäljning ned något, men de batteridrivna modellerna ökade med 74 procent. Listan toppas av Tesla Model 3 som är världens mest sålda elbil just nu.

Exempel på yrken …

Källa: nyteknik.se

Billackerare, Däckmontör, Bilbärgare, Bussförare*, Bilmekaniker, Yrkesförare (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden ................................. 200 p Fordonsteknik – introduktion ............................. 200 p INRIKTNINGAR: Godshantering .................................................. 400 p Maskinell godshantering ................................... 200 p Lageradministration och terminallogistik ......... 200 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

32

+

GymnasieGuiden.se 2020

400 p

Karosseri och lackering ................................... 400 p Riktningsteknik - introduktion ........................... 200 p Lackeringsteknik - introduktion......................... 200 p

Produktionsflöden .............................................. 200 p Fordonskombinationer – godstransport............. 200 p Motor och kraftöverföring .................................. 300 p

Lastbil och mobila maskiner ............................ 500 p Maskin- och lastbilsteknik, introd. .................... 200 p Reparation av lastbilar och mobila maskiner .... 300 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser.

Personbil .......................................................... 500 p Personbilsteknik, introduktion ........................... 200 p Reparation av personbilar och lätta transportfordon ......................................... 300 p Transport .......................................................... 500 p Yrkestrafik 1a .................................................... 200 p Yrkestrafik 1b .................................................... 300 p Programfördjupning .................................700–800 p Här ges några exempel: Maskinell godshantering ................................... 200 p Färg och dekorationslackering .......................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400–500 p

+

700–800 p

individuellt val

+

200 p

Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

+

100 p

=

2 500 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET / YRKESPROGRAM


HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

bra att starta eget. Därför lär du dig entreprenörskap, organisation och ekonomi. Du lär dig att driva företag i affärsbranschen. Eftersom handeln blir mer och mer internationell, ökar kravet på goda språkkunskaper. Under utbildningen kan du läsa fördjupande kurser i engelska

… är intresserad av handel, försäljning och marknadsföring samt hur man startar eget. Du läser bland annat entreprenörskap, försäljning, kundservice och handel. Programmet är bra för dig som vill arbeta som säljare, inköpare eller butiksledare. Det passar även för yrken som personal-, ekonomioch it-administratör. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

INRIKTNINGAR • ADMINISTRATIV SERVICE Du studerar arbetet bakom kulisserna i en butik – till exempel organisation, marknadsföring, ekonomi och personaladministration. Du får veta mer om informationsteknik och kommunikation, samt sociala medier och deras roll i samhället. • HANDEL OCH SERVICE Du lär dig mer om det synliga arbetet i en butik. Exempel på det är inköp och att leda samt kontrollera varuflöden, butiksledning och försäljning.

DU LÄR DIG MER OM … … försäljning och logistik. … marknadsföring och kundservice. … inköp och varuflöden. … service och affärsutveckling. … administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning. … kommunikation samt konferens- och receptionsarbete. … att starta och driva ett eget företag. … arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor. … hälsa och välbefinnande.

SERVICE OCH RELATIONER Under utbildningen lär du dig att möta människor i både affärs- och medarbetarrelationer. Du studerar hur man planerar, genomför och utvärderar serviceinriktade arbetsuppgifter. Du lär dig dessutom kundpsykologi och kroppsspråk samt vad som kan påverka resultatet av försäljning och service. Inom både handel och administration går det

Visste du att … … världens största galleria är New South China Mall i Donguan, Kina. Ytan är 660.000 kvadratmeter, det är nästan lika mycket som 100 fotbollsplaner.

Exempel på yrken … Säljare, Fastighetsmäklarassistent, Butikschef, Butikskontrollant, Administratör, Centrumledare

Källa: fastighetsvarlden.se och Wikipedia

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Servicekunskap ................................................. 100 p Branschkunskap inom handel och administration ............................................ 100 p Information och kommunikation 1..................... 100 p INRIKTNINGAR: Administrativ service ....................................... 500 p Administration 1 ............................................... 100 p Affärskommunikation ........................................ 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Information och kommunikation 2 ..................... 100 p Intern och extern kommunikation ...................... 100 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p

Matematik 2a .................................................... 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 ............ 100 p Utställningsdesign 1 ......................................... 100 p

Handel och service .......................................... 500 p Personlig försäljning 1 ...................................... 100 p Praktisk marknadsföring 1 ................................ 100 p Affärsutveckling och ledarskap ......................... 100 p Inköp 1 .............................................................. 100 p Näthandel 1 ...................................................... 100 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser.

Programfördjupningar ..................................... 700 p Här ges några exempel: Personaladministration ..................................... 100 p Affärskommunikation ........................................ 100 p Redovisning 1 ................................................... 100 p Programhantering ............................................. 100 p Logistik 1 .......................................................... 100 p Transport och spedition ..................................... 100 p Praktisk marknadsföring 2 ................................ 100 p Evenemang ....................................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

500 p

+

700 p

Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

33


HANTVERKSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

INRIKTNINGAR

… gillar att arbeta praktiskt och kreativt med hantverk från idé till färdig produkt. Florist, frisör, snickare eller textildesigner är exempel på yrken. Ämnen som entreprenörskap, hantverkskunskap, tradition och utveckling ingår.

• FINSNICKERI Innehåller tillverkningsmetoder, material och hantering av verktyg och maskiner inom snickeribranschen. • FLORIST Du lär dig om krukväxter, snittblommor samt tekniken bakom vackra och välgjorda blomsterarrangemang. • FRISÖR Du studerar olika tekniker, behandlingar, hårvårdsmedel samt hantering av olika hjälpmedel och verktyg. • TEXTIL DESIGN Här ingår konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner – samt läran om olika material inom textilbranschen.

som egen företagare krävs att du är initiativrik, idérik, självständig, ansvarstagande och har en stark drivkraft. En stor del av yrket går ut på att vara kreativ. Personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design är viktigt. Hantverksprogrammet utvecklar din kreativitet och du arbetar hela tiden med det hantverksområde du har valt.

KREATIVITET OCH ENTREPRENÖRSKAP

DU LÄR DIG MER OM …

Många hantverkare väljer att starta ett eget företag. På utbildningen lär du dig därför entreprenörskap och företagande. Ämnet innehåller ekonomi och marknadsföring. Du får veta mer om hur du skapar och behåller en kundkrets. Kommunikation med kunder, uppdragsgivare och leverantörer samt service är andra viktiga delar. För att trivas

… grunderna i ett hantverksyrke. … att planera med skiss och ritning. … välja och hantera verktyg, material och tekniker. … att genomföra och utvärdera arbetet. … färg, form och komposition. … digitala tekniker i yrket.

Visste du att …

• ÖVRIGA HANTVERK Du lär dig om andra hantverksyrken.

… växter kan med hjälp av sina rötter uppfatta vibrationer från vatten och sedan styra sina rötter dit. ... världsrekordet i längsta hårförlängning är 820,29 meter.

Exempel på yrken … Frisör, Möbelsnickare, Florist, Skräddare, Stylist, Inredare

Källa: SVT, guinessworldrecords

PROGRAMPLAN HANTVERKSPROGRAMET / YRKESPROGRAM Florist 2 ............................................................. 200 p Material och miljö ............................................. 100 p Frisör ................................................................ 500 p Frisör 1 .............................................................. 200 p Frisör 2 .............................................................. 200 p Material och miljö ............................................. 100 p Textil design ..................................................... 500 p Textil design 1 ................................................... 200 p Textil design 2 ................................................... 200 p Material och miljö ............................................. 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Hantverk – introduktion .................................... 200 p Tradition och utveckling .................................... 100 p

Övriga hantverk ................................................ 500 p Hantverksteknik 1 ............................................. 200 p Hantverksteknik 2 ............................................. 200 p Material och miljö ............................................. 100 p

INRIKTNINGAR: Finsnickeri ....................................................... 500 p Finsnickeri 1 ...................................................... 200 p Finsnickeri 2 ...................................................... 200 p Material och miljö ............................................. 100 p

program gemensamma ämnen

600 p

34

+

GymnasieGuiden.se 2020

400 p

program fördjupning

inriktning

+

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Programfördjupningar ..................................... 700 p Här ges några exempel: Administration 1 ............................................... 100 p Arkitektur - rum ................................................. 100 p Praktisk marknadsföring 1 ................................ 100 p

Florist ............................................................... 500 p Florist 1 ............................................................. 200 p

gymnasie gemensamma ämnen

Utställningsdesign 1 ......................................... 100 p

500 p

+

700 p

Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p


HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … tycker om service och bemötande. Det är bra om du gillar språk, resor och kundkontakt. Utbildningen lär dig mer om vad människor behöver och vill ha; socialt och kulturellt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Du kan till exempel praktisera på hotell eller resebyrå. Inom hotell- och turistbranschen finns många småföretagare. Därför kommer du att lära dig mer om att starta och driva ett eget företag. Viktiga delar av entreprenörskap är eget initiativ, ansvar och att gå från idé till handling.

INRIKTNINGAR • HOTELL OCH KONFERENS Innehåller service, bemötande, organisation och planering. Inriktningen handlar även om att leda möten och evenemang. • TURISM OCH RESOR Du lär dig att organisera, planera och leda resor, aktiviteter och upplevelser. Du studerar även resmål och resvägar.

LYHÖRDHET OCH FLEXIBILITET Du som arbetar med service behöver förstå vad människor vill ha och kunna möta dem på ett bra sätt. Kundens önskemål och förväntning på service är en viktig del av yrket. Under utbildningen får du veta mer om hur traditioner och olika uppfattningar påverkar människor och

Visste du att … … Palms Casino Resort i Las Vegas har världens dyraste hotellrum. En natt i den nya 830 kvm stora tvåvåningssviten kostar 100 000 dollar (nästan 1 miljon kronor). Då ingår butler, privatchaufför, takpool och 10 000 dollar i spelmarker på kasinot. Man måste boka minst två nätter.

vad de vill ha. Du kommer att lära dig hur olika religioner och livsåskådningar påverkar konsumtionsmönster och behov. Du behöver kunna olika språk för att ge bra service. Därför kan du bland annat läsa fördjupade kurser i engelska och andra moderna språk. Du kan även söka praktik utomlands för att lära dig språk och få kunskaper om andra kulturer.

DU LÄR DIG MER OM … … olika kommunikationssätt och marknadsföring. … vilka aktörer som finns inom branschen och deras roller. … resandets miljöpåverkan. … lagar och regler inom området. … resmål och resvägar. … bokning och försäljning. … planering av möten, resor och evenemang. … guidning. … turismens historia och utveckling.

Exempel på yrken … Flygvärdinna*, Hotellreceptionist, Turistguide, Reseledare, Konferensvärd (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

Källa: omni.se

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

INRIKTNINGAR: Hotell och konferens ........................................ 400 p Frukost och bufféservering ................................ 100 p Reception 1 ....................................................... 100 p Våningsservice 1 ............................................... 100 p Konferens 1 ....................................................... 100 p Turism och resor .............................................. 400 p Aktiviteter och upplevelser ................................ 100 p Hållbar turism ................................................... 100 p Marknadsföring och försäljning ........................ 100 p Reseproduktion och försäljning ......................... 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 700 p Engelska 6 ........................................................ 100 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Logi ................................................................... 100 p Konferens och evenemang ................................. 100 p Service och bemötande 1 .................................. 100 p Besöksnäringen ................................................. 100 p Resmål och resvägar......................................... 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

700 p

Programfördjupningar ..................................... 700 p Här ges några exempel: Företagsekonomi 1 ............................................ 100 p Reception 1 ....................................................... 100 p Våningsservice 1 ............................................... 100 p Affärskommunikation ........................................ 100 p Konferens 1 ....................................................... 100 p Naturguidning 1 ................................................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400 p

+

700 p

Arrangemang .................................................... 100 p Retorik ............................................................... 100 p Hållbar turism ................................................... 100 p Aktiviteter och upplevelser ................................ 100 p Turistbyråservice ............................................... 100 p Individuellt val.................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier, välj svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

35


WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM

WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av teknik och industriteknisk produktion. Produkt- framställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning är viktiga ämnen. Du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. På Industritekniska programmet har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Du jobbar på en arbetsplats inom ditt yrkesområde och får en inblick i ditt framtida yrke. Det ger dig en chans att skapa kontakter och testa dina kunskaper från skolan.

INRIKTNINGAR • DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Du lär dig hur man driver industrianläggningar. Det kan till exempel handla om underhåll av utrustningar och anläggningar. • PROCESSTEKNIK Inriktningen visar hur produktionsutrustningen fungerar och vad den kan användas till. Du studerar kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT På utbildningen får du lära dig hur man tar fram en färdig produkt utifrån en idé. Du lär dig mer om hur man väljer material samt metoder och tekniker för produktion. Du studerar även hur produkten används fram till att den förstörs eller återvinns. Industriell produktion görs oftast av människor som samarbetar. Kommunikation och samarbete är därför viktiga ämnen. Du lär dig

• PRODUKT OCH MASKINTEKNIK Du lär dig hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur man bearbetar olika material. • SVETSTEKNIK Du studerar olika svetstekniker och plåtbearbetning.

att ta initiativ i en grupp. Du lär dig även att lyssna på andra människor, arbeta självständigt och fackspråk. Många industrier använder engelska i exempelvis informationsblad och viktiga dokument. Därför kan du välja att läsa fördjupade kurser i engelska. Att arbeta med industriteknisk produktion kräver att du snabbt kan komma på lösningar på problem. Du får lära dig mer om problemlösning och kreativitet för att möta förändringar.

DU LÄR DIG MER OM … … den industriella tillverkningsprocessen. … hur man använder utrustning och bearbetar material. … hur produkternas kvalitet kan säkras. … de olika produktionsleden. … hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. … arbetets organisation och ekonomi. … resurser och arbetsmiljö.

Visste du att … … ordet industri kommer från latinets industria och betyder flit eller sysselsättning. … flamman i en gassvets är ca 3 200 grader varm.

Exempel på yrken … CNC-operatör, Larminstallatör, Tryckare Maskinreparatör, Svetsare, Industritekniker

Källa: Wikipedia och svets.se

PROGRAMPLAN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET / YRKESPROGRAM Processteknik ................................................... 400p Industritekniska processer 2 ............................. 100 p Produktionskunskap 2 ....................................... 100 p Produktionsutrustning 2 och 3 .......................... 200 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Industritekniska processer 1 ............................. 100 p Människan i industrin 1 .................................... 100 p Produktionskunskap 1 ....................................... 100 p Produktionsutrustning 1 .................................... 100 p

Svetsteknik ........................................................ 400p Produktutveckling 1 .......................................... 100 p Svets grund ....................................................... 100 p Kälsvets 1 ......................................................... 100 p Tillverkningsunderlag 1 ..................................... 100 p

WILHELM HAGLUNDS INRIKTNINGAR: GYMNASIUM Driftssäkerhet och underhållsteknik............... 400 p Avhjälpande och underhåll 1 ............................. 100 p Underhåll Driftssäkerhet ................................... 100 p Underhåll Elteknik ............................................. 100 p Underhåll Lager och smörjteknik ....................... 100 p

600 p

+

400 p

Programfördjupningar .............................800–900 p Här ges några exempel: Allmän automationsteknik ................................ 100 p Bioteknik ........................................................... 100 p Datorstyrd produktion 1, 2, 3,4, 5 och 6 ............ 600 p Elektronik och mikrodatorteknik ........................ 100 p Praktisk ellära ................................................... 100 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

Produkt och maskinteknik ............................... 300 p Datorstyrd produktion 1 ..................................... 100 p Produktionsutrustning 2.................................... 100 p Produktutveckling 1 .......................................... 100 p

Grafisk produktion 1, 2, 3 och 4 ........................ 400 p Industriell lackering .......................................... 200 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Produktionsutrustning 2, 3 och 4 ...................... 300 p Robotteknik ....................................................... 100 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska/ Svenska som andraspråk 1 ................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–400 p

+

800–900 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

37


FYRA SPÄNNANDE GYMNASIEUTBILDNINGAR! ÖPPET HUS Vill du veta mer om våra utbildningar? Välkommen till oss på öppet hus!

LÖRDAG 16/11 kl. 13:00 LÖRDAG 11/1 kl. 13:00

ÄVENTYRSTURISM

Full fart med friluftsliv och äventyr!

Äventyrsturism är utbildningen för dig som brinner för äventyr i alla former. Här får du får plugga naturguidning, turism och företagande. På schemat finns bl.a. äventyrsguidning, ledarskaps- och aktivitetskurser. Under din gymnasietid får du lära dig t.ex. fjällsäkerhet, teambuilding och testa olika äventyrssporter samt gå skidlärarutbildning. Utbildningen är ett yrkesprogram baserat på Naturbruksprogrammet. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

HUNDSPORT

JAKT & VILTVÅRD

SPORTFISKE

Det här är utbildningen där du får lära dig allt om hundar. På schemat finns hundhållning, hundens mentalitet, etologi, hunduppfödning, dressyr, djursjukdomar, näringslära m.m.

Lär dig jakten som yrke! Prova på jaktmetoder efter olika slags vilt t.ex. älg, hare och fågel. Motorsågskort, styckning, naturguidning och olika typer av viltvårdsarbete ingår i utbildningen.

Utbildningen passar dig som vill jobba med sportfiske, fiskevård, turism och företagande. Lär dig alla typer av sportfiske. På schemat finns bl.a. fiske- och vattenvård, matlagning och företagande.

Yrkesutbildning baserad på Naturbruksprogrammet. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

Yrkesutbildning baserad på Naturbruksprogrammet. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

Unik utbildning (Särskild variant av Naturbruk) med riksrekrytering. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

Plugga hundträning och djurvård!

Skytte, skogsarbete och jaktresor!

Mer information om skolan och utbildningarna finns på

Guidning, biologi och fiskelycka!

forshagaakademin.se


NATURBRUKSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av djur och natur och vill lära dig mer om jordbruk, skogsbruk, djurvård eller trädgård. Efter utbildningen kan du arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark,vatten, skog och trädgård. Utbildningen passar dig som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet, som anställd eller egen företagare. Det erbjuds även många möjligheter att studera vidare på högskola. Det är en fördel om du är intresserad av miljöfrågor. Även visst intresse för teknik kan vara värdefullt på några av inriktningarna.

INRIKTNINGAR • DJUR Du studerar djurs beteende, behov och samspelet mellan djur och människa. Under utbildningen kommer du att arbeta med djur och sköta djuranläggningar. Teknik, biologi och ekonomi kopplat till djurhållning är viktiga ämnen. • LANTBRUK Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik för att förstå hur man bäst driver lantbruk. Växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa är ett viktigt ämne. Du studerar produktion av varor och tjänster och lantbrukets betydelse för landsbyggnadsutveckling.

Inom naturbruk behövs kreativa människor som gillar entreprenörskap och företagsamhet. Du lär dig även att ta ansvar, initiativ och att lösa problem.

DU LÄR DIG MER OM … … bästa naturbruket för hållbar utveckling och vård av vårt ekosystem. … biologi, ekologi, ekonomi och teknik. … naturens mångfald och vad som påverkar naturen. … att lösa problem!

Visste du att …

NATURBRUK OCH MILJÖPÅVERKAN

… det högsta trädet man känner till är en Amerikansk Sekvoja som heter Hyperion. Senaste mätningen visade att trädet var 115,56 m högt, vilket gör Hyperion till världens högsta träd. Källa: swedishnomad.com

För att lära dig att bruka naturen på ett miljövänligt sätt behöver du kunna en hel del om ekologi, biologi, ekonomi och teknik. Du lär dig mer om biologisk mångfald. Olika energiformer, energiomsättning och kritiskt granska hur naturen kan brukas på ett hållbart sätt är andra viktiga ämnen.

• SKOG Du studerar hur man tar hand om och brukar skogen på bästa möjliga sätt. Det innebär kunskaper om hur skogen används för naturupplevelser, jakt, fiske och hur man hanterar en skogsmaskin inom skogsbruket.

Exempel på yrken …

• TRÄDGÅRD Du får veta mer om mark, växter och växtmiljöer. Du får också lära dig hur man planerar, anlägger och utvecklar gröna miljöer i samhället.

Djurvårdare, Viltvårdare, Lantarbetare, Maskinförare, Trädgårdsarbetare, Naturguide, Veterinär*, Trädgårdsmästare*, Skogsmästare (* = Eftergymnasial utbildning krävs,

PROGRAMPLAN NATURBRUKSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

Djuren i naturbruket .......................................... 100 p Fordon och redskap ........................................... 100 p Skog .................................................................. 300 p Marken och växternas biologi ............................ 100 p Motor- och röjmotorsåg 1 .................................. 100 p Mångbruk av skog ............................................. 100 p Trädgård ........................................................... 300 p Marken och växternas biologi ............................ 100 p Fordon och redskap ........................................... 100 p Växtkunskap 1 ................................................... 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Biologi 1 ............................................................ 100 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Naturbruk .......................................................... 200 p

Programfördjupningar ..................................... 900 p Här ges några exempel: Förnybar energi ................................................. 100 p Byggnadsunderhåll ........................................... 100 p Djurens biologi .................................................. 100 p Djursjukvård 1 och 2 ......................................... 300 p Företagsekonomi 1 och 2 ................................... 200 p Grävmaskiner .................................................... 200 p Hund 1,2 och 3 .................................................. 300 p Häst 1,2 och 3 ................................................... 300 p Lantbruksdjur 1 och 2 ....................................... 200 p

INRIKTNINGAR: Djur .................................................................... 300p Djurens biologi .................................................. 100 p Djuren i naturbruket .......................................... 100 p Djurhållning ...................................................... 100 p Lantbruk ............................................................ 300p Marken och växternas biologi ............................ 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

900 p

individuellt val

+

200 p

Lantbruksmaskiner 1 och 2 ............................... Naturguidning 1 ................................................ Servicekunskap ................................................. Växtodling 1 och 2.............................................

200 p 100 p 100 p 200 p

Individuellt val.................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Många NB-gymnasier erbjuder även möjlighet att läsa till särskild behörighet. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

39


Framtid.se presenterar över 2 000 yrken! Kolla in om ditt drömyrke finns bland alla de yrken och branscher som presenteras på Framtid.se och vilken utbildning som behövs för att nå dit!

framtid.se


RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … tycker om att laga mat och är intresserad av hur man producerar och hanterar livsmedel. Efter den yrkesförberedande utbildningen kan du arbeta i restaurang- och livsmedelsbranschen. Exempel på det är stora och små krogar, bageri och delikatessdisk i butik. Arbetstiderna inom branschen kan variera, vilket kan vara en fördel för vissa.

INRIKTNINGAR • BAGERI OCH KONDITORI Innehåller traditionellt och modernt hantverk inom bageri och konditori för både stora och små verksamheter. • FÄRSKVAROR, DELIKATESSER OCH CATERING Du lär dig om måltiden och dess delar; det vill säga val av råvaror, tillagning, drycker, dukning och uppläggning.

SERVICE OCH FLEXIBILITET Att arbeta inom restaurang och livsmedel betyder att du träffar många kunder. Därför måste du kunna både kommunikation och service. Du får lära dig att möta kunder och ge service som passar just dem. Att ställa ut och skylta med varor är också viktiga kunskaper. Du lär dig att arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörd och arbeta självständigt. Restaurang- och livsmedelsbranschen förändras hela tiden. Därför får du utveckla din kreativitet och flexibilitet under utbildningen.

• KÖK OCH SERVERING Du studerar matlagning för alla slags restaurangverksamheter. Exempel på det är hotellrestauranger och skolkök.

Visste du att … … Den världsberömda restaurangguiden Guide Michelin skapades av däckföretaget Michelin för att folk skulle besöka olika restauranger och slita mer däck på sina bilar. Källa: Wikipedia

Livsmedels- och restaurangbranschen är internationell och du får lära dig mer om livsmedel och måltider i andra kulturer. Dels för att kunna ge god service till kunderna. Men också för att du ska kunna arbeta utomlands.

DU LÄR DIG MER OM … … restaurang- och livsmedelsbranschens olika delar. … hantverksmässiga metoder, både moderna och traditionella. … livsmedelsproduktion, matlagning och servering. … hur olika områden samverkar för en helhetsupplevelse. … måltiden som helhet. … arbetsmiljö, försäljning, service, hygien och näringslära. … ekonomi, planering och organisation. … entreprenörskap och företagande.

Exempel på yrken … Barista, Bagare, Hovmästare, Kock, Konditor, Servitör/Servitris

PROGRAMPLAN RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Hygien ............................................................... 100 p Livsmedels och näringskunskap 1 .................... 100 p Branschkunskap inom restaurang och livsmedel .................................................... 100 p Service och bemötande 1 .................................. 100 p INRIKTNINGAR: Bageri och konditori ........................................ Bageri 1 ............................................................ Konditori 1......................................................... Choklad och konfektyr .......................................

600 p

+

400 p

Kök och servering ............................................. 300p Matlagning 1 ..................................................... 100 p Mat och dryck i kombination ............................. 100 p Servering 1 ........................................................ 100 p Programfördjupningar .............................600–900 p Här ges några exempel: Affärsutveckling och ledarskap ......................... 100 p Bageri 1, 2, 3 och 4 ........................................... 500 p Barteknik........................................................... 100 p Besöksnäringen ................................................. 100 p Choklad och konfektyr ....................................... 100 p Företagsekonomi 1 och 2 ................................... 200 p Konditori 1, 2, 3 och 4 ....................................... 500 p

Konferens och evenemang ................................. 100 p Logi ................................................................... 100 p Mat och dryck i kombination ............................. 100 p Matlagning 1, 2, 3 och 4 ................................... 700 p Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

300 p 100 p 100 p 100 p

Färskvaror, delikatess och catering ............... 600 p Personlig försäljning 1 ...................................... 100 p Personlig försäljning 2 ...................................... 100 p Livsmedels- och näringskunskap 2 ................... 100 p Mat och butik 1 ................................................. 100 p Mat och dryck i kombination ............................. 100 p Service och bemötande 2 .................................. 100 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–600 p

+

600–900 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

41


Maxat med möjligheter Tänk dig att hitta ett jobb där du kan tjäna bra, ha kul och göra gott för samhället. Samtidigt! När du går VVS- och fastighetsprogrammet får du den möjligheten, du kan börja jobba direkt efter skolan eller plugga vidare om du vill det. Du träffar många olika människor och får utvecklas inom ditt yrke. Du kan bli arbetsledare eller starta eget, det är du som bestämmer hur långt du vill gå. Väljer du inriktning VVS får du ett riktigt jobb där dina insatser gör skillnad för människor, oavsett om du jobbar i Sverige eller utomlands. Rent vatten är livsviktigt, vart du än bor. Du kan bli en vardagshjälte som gör världen lite bättre.

Läs mer på vvsyrken.se Med yrkesexamen från VF-programmet/VVS kan du direkt börja jobba som t.ex.: • VVS-montör • Isoleringsmontör • Industrirörmontör • Sprinklermontör Med lite praktisk erfarenhet och fortsatt utbildning kan du sedan bli projektör, VVS-ingenjör eller arbetsledare.


VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av tekniska system i fastigheter. Du läser till exempel ellära, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- och materialhantering. Sedan kan du arbeta inom fastighet, kyl- och värmepump, ventilation eller VVS. Programmet passar dig som gillar miljöoch energifrågor. Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller fortsätta studera på yrkeshögskola.

INRIKTNINGAR • FASTIGHET Du studerar hur fastigheternas olika tekniska system fungerar, till exempel värme och ventilation. • KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar – exempelvis kyl- och isbanor. Energioptimering, miljö och säkerhet är andra exempel på ämnen.

MILJÖKUNSKAP OCH SERVICE Du lär dig att ta hänsyn till miljön och studerar miljö, ekologi och att använda maskiner på ett effektivt och miljövänligt sätt. När du sedan arbetar med byggnad, renovering, reparation, underhåll eller installation vet du vilka system och produkter som är mest energisnåla och effektiva. En stor del av yrket består av att hålla kontakt med entreprenörer, beställare och kunder. Det betyder att du behöver vara social och ha en känsla för service. Du tränar på att kommunicera

• VENTILATIONSTEKNIK Innehåller service, drift och underhåll av ventilationssystem. Du lär dig också att justera ventilationen för bra inomhusmiljö. • VVS Handlar om installation, service och underhåll av till exempel värme-, ventilations- och sanitetssystem. Du lär dig även energi- och miljöfrågor samt säkerhet inom VVS-teknik.

och samarbeta med andra människor och andra yrkesgrupper. Du får också utveckla din serviceförmåga samt känsla för kvalitet och kreativitet.

DU LÄR DIG MER OM … … installation, felsökning och reparation. … drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. … att möta andra människor och vara lyhörd för deras behov. … att förvalta och underhålla tekniska anläggningar och system. … att använda resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

Visste du att … ...efterfrågan på utbildade personer i VVS branschen är mycket stor och du har sannolikt jobb direkt efter gymnasiet. Källa: VVS-Branschens yrkesnämnd

Exempel på yrken … Fastighetsskötare, Kyl- och värmepumpstekniker, Ventilationstekniker, Rörmokare, VVS-montör

PROGRAMPLAN VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Systemuppbyggnad ........................................... 100 p Värmelära ......................................................... 100 p Verktygs- och materialhantering ....................... 100 p INRIKTNINGAR: Fastighet .......................................................... 300 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Fastighetsförvaltning ........................................ 100 p Fastighetsservice – byggnader ......................... 100 p Kyl- och värmepumpsteknik ............................ 300 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Kyl- och värmepumpsteknik – grund ................. 100 p program - ge mensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet .......................................... 100 p Ventilationsteknik ............................................ 300 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Luftbehandling – grund .................................... 100 p Ventilationsteknik – injustering ........................ 100 p VVS .................................................................... 400 p Entreprenadteknik ............................................. 100 p VVS svets och lödning rör ................................... 100 p Värmeteknik 1 ................................................... 100 p Sanitetsteknik 1 ................................................ 100 p Programfördjupningar .............................800–900 p Här ges några exempel: Skötsel av utemiljöer ......................................... 100 p Brand- och ljudisolering .................................... 100 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Elmätteknik 1 .................................................... 100 p Entreprenadteknik ............................................. 100 p Entreprenörskap och företagande ..................... 100 p Fastighetsförvaltning ........................................ 100 p Fastighetskommunikation ................................. 100 p Info.teknik i fastighetsförvaltning ..................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–400 p

+

800–900 p

Industrirörteknik 1, 2 och 3 ............................... 400 p Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering ......................................... 100 p VVS-teknik ......................................................... 200 p Värmeteknik 1 och 2.......................................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska/Svenska som andraspråk 1 ................. 100 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

43


Jag upplevde att många ville säga åt mig vad jag skulle välja. Man ska välja det man själv vill. Walid Daboul

intervju Walid Daboul, 19 år. Går första året på Vård- och omsorgsprogrammet (VO) på Grillska Gymnasiet. – Jag valde Vård- och omsorgsprogrammet för att jag ville hjälpa människor. Jag har länge haft som mål att bli apotekare och planen var först att gå naturprogrammet, men eftersom jag inte hade tillräckligt med poäng så valde jag yrkesprogrammet istället och tänkte – varför inte? Man får lära sig hur man kan

hjälpa människor, får en undersköterskeexamen och kan då plugga vidare senare om man vill. Efter gymnasiet vill jag jobba som undersköterska men senare vill jag plugga vidare till apotekare. – Det bästa med min utbildning är att vi får lära oss om hur man hjälper människor på olika sätt och i olika situationer och vi får göra praktik på äldreboenden och hemtjänst. Roligaste ämnet är nog

vård och omsorg där vi till exempel lär oss att ta blodtryck men också om hur människan fungerar och tänker och så. – Mitt tips till den som ska välja gymnasium är att man tidigt funderar på vilka intressen man har för då kommer det gå lättare. Lyssna inte på vad andra säger. Jag upplevde att många ville säga åt mig vad jag skulle välja. Man ska välja det man själv vill.


VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av människors hälsa och vill arbeta inom vård och omsorg. Du lär dig att ta hand om individer och även tekniska system inom vården. Vård- och omsorgsprogrammet har programfördjupningar och inte några inriktningar. Du kan välja kurser för högskolebehörighet eller särskilda utbildningar inom området, utan att utöka gymnasieprogrammet.

INRIKTNINGAR INGA, MEN GER MÖJLIGHET TILL SPECIALISERINGAR. EXEMPEL PÅ DET ÄR PSYKIATRI, ÄLDREOMSORG ELLER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.

SE VAD SOM BEHÖVS OCH BEMÖTA MÄNNISKOR Inom vård och omsorg arbetar man med människors hälsa och resurser. Du behöver kunna se och möta hela människan och förstå olika livsstilars betydelse för hälsan. Under utbildningen får du lära dig att kommunicera med respekt för individens integritet. Yrket kräver att du förstår vad människor

Visste du att … … när du föds har du 300 ben i kroppen, men när du är vuxen har du bara 206. Det beror på att flera ben växer ihop. … en vuxen människas totala mängd bakterier i mag- tarmkanalerna väger över ett kilo.

behöver och kan göra. Därför är det viktigt med kreativitet, att ta egna initiativ och förstå vad kvalitet är. Under utbildningen jobbar du med problemlösning i olika vårdsituationer och tränar på att ta initiativ.

DU LÄR DIG MER OM … … vård, omvårdnad och omsorg. … hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. … medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. … lagar och regler inom område vård. … etik och moral inom vård och omsorg. … att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem. … människan i olika åldrar utifrån olika synsätt. … se vad som händer utifrån olika handlingsalternativ. … religion för att möta människor med olika slags tro.

Exempel på yrken … Undersköterska, Barnmorska*, Ambulanssjukvårdare*, Personlig assistent, Fysioterapeut* (Sjukgymnast)

Källa: Läkartidningen

(* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

PROGRAMPLAN VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen....................... 1100 p Hälsopedagogik................................................. 100 p Medicin 1 .......................................................... 150 p Etik och människans livsvillkor ......................... 100 p Psykiatri 1 ......................................................... 100 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p Samhällskunskap 1a:2 ........................................ 50 p Specialpedagogik 1 ........................................... 100 p Svenska /Svenska som andraspråk 2 ................ 100 p Vård och omsorgsarbete 1 och 2 ....................... 350 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

1100 p

INRIKTNINGAR: Inga (men ger möjlighet till specialiseringar) Programfördjupningar ..................................... 500 p Här ges några exempel: Akutsjukvård ..................................................... 200 p Barnhälsovård................................................... 100 p Ergonomi ........................................................... 100 p Friskvård och hälsa ........................................... 100 p Hemsjukvård ..................................................... 100 p Internationelltarbete ......................................... 100 p Kost, måltid och munhälsa ............................... 100 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Palliativ vård ..................................................... 100 p Matematik 2a .................................................... 100 p Medicin 2 .......................................................... 100 p Mental träning .................................................. 100 p Människans säkerhet ........................................ 100 p Psykologi 2b ...................................................... 100 p Psykiatri 2 ......................................................... 200 p Räddningsmedicin ............................................ 100 p Rättspsykiatri .................................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

Socialpedagogik 2 ............................................. 100 p Teknik i vård och omsorg ................................... 100 p Vård och omsorg vid demenssjukdom ............... 100 p

-------

+

500 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 ............. 100 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

45


Hör Hör du du till till de de som som På följande sidor kanut du läsa om specialprogram och specialutbildningar sticker ii de mängden? Hör du till som sticker ut mängden? Välj specialprogram! sticker i mängden? Välj ett ett ut specialprogram! Välj ett specialprogram!

Specialprogram ”Jag behöver något eget!” Inget av de vanliga gymnasieprogrammen som känns helt rätt? Ta det lugnt – det finns ett helt gäng utbildningar som har andra upplägg och inriktningar. De är till för dig som har ett speciellt intresse eller särskilda behov. Det kan finnas olika anledningar till att vilja plugga något annat än de vanliga gymnasieprogrammen. Kanske har du alltid drömt om att arbeta inom flygbranschen, kanske vill du hålla på med hästar på skoltid eller så behöver du helt enkelt en utbildning som är anpassad efter just dig. Den svenska gymnasieskolan består av många olika typer av program. Det finns något för alla. Förutom de 18 nationella programmen finns flera andra slags utbildningar. Kom ihåg att gymnasiet är till för dig! Känn efter vad du vill ha ut av din gymnasietid, prata om dina funderingar medGymnasiet din studieoch yrkesvägledare. ska passa alla. Även dig som behöver något särskilt. Gymnasiet ska passa alla. Även dig som behöver något särskilt.

Här får du exempel på olika utbildningar som kan passa just dig och Här får du exempel på olika utbildningar som kan passa just dig och dina behov.ska passa alla. Även dig som behöver något särskilt. Gymnasiet dina behov. Introduktionsprogram, anpassade program, Här får du exempel på olika utbildningar somspetsutbildningar kan passa just digeller och Introduktionsprogram, anpassade program, spetsutbildningar eller särskola – det finns många möjligheter för gymnasiestudier. dina behov. särskola – det finns många möjligheter för gymnasiestudier.

sid

PROGRAM Introduktionsprogram Introduktionsprogram Introduktionsprogram

47

Utbildningar med egna examensmål Utbildningar med egna examensmål Utbildningar med egna examensmål

48

Spetsutbildningar Utbildningar med egna examensmål Idrottsutbildningar Idrottsutbildningar

49

Introduktionsprogram Spetsutbildningar Spetsutbildningar

Spetsutbildningar International Baccalaureate Diploma Programme International Baccalaureate Diploma Programme Idrottsutbildningar

Välkommen till utbildningarna för dig som behöver något särskilt! Introduktionsprogram, anpassade program, spetsutbildningar eller Välkommen till utbildningarna för dig som behöver något särskilt! särskola – det finns många möjligheter för gymnasiestudier.

Idrottsutbildningar Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola

Välkommen till utbildningarna för dig som behöver något särskilt!

Gymnasiesärskola

International Baccalaureate

International Baccalaureate RH-anpassad gymnasieskolaDiploma Programme RH-anpassad gymnasieskola Diploma Programe

50 50

92 92 93 93 92 94 94 93 94 94 94 95 95 94 96 96 95 97 97 96

Gymnasiesärskola RH-anpassad gymnasieskola

50

97

GymnasieGuiden.se 2015 GymnasieGuiden.se 2015

91 91

GymnasieGuiden.se 2015

91

RH-anpassad gymnasieskola

50

GG_framvagn_original_v2.indd 91 GG_framvagn_original_v2.indd 91

2014-10-0 2014-10-0

GG_framvagn_original_v2.indd 91

2014-10-0

46

GymnasieGuiden.se 2020


INTRODUKTIONSPROGRAM

Vill du veta mer? Gå in på gymnasieguiden.se eller läs mer på framtid.se

FÖR DIG SOM VILL HA BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET ELLER BÖRJA JOBBA Introduktionsprogrammen är till för elever som inte har behörighet att läsa på gymnasiet. De ger möjlighet att komma in på ett nationellt program eller vidare till arbete. • Utbildningen är på heltid och varje elev följer en individuell studieplan. • Den individuella studieplanen är mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur.

• Det finns fyra introduktionsprogram. De har olika inriktning för att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för annan utbildning.

PROGRAMINRIKTAT VAL Vill du ta igen det du missat, få godkänt och bli behörig till ett yrkesprogram? Då kan programinriktat individuellt val vara något för dig. Utbildningen kan ge dig behörighet för ett yrkesprogram. Du läser de kurser som saknas för behörighet samtidigt som du följer ett nationellt program baserat på en individuell studieplan.

YRKESINTRODUKTION Vet du vilket yrke du drömmer om men är inte behörig? Yrkesintroduktion kan ge dig behörighet på ett yrkesprogram eller underlätta att komma in på arbetsmarknaden. Utbildningen är mellan ett och tre år. Du läser ämnen från grundskolan som du inte är behörig i samt, ibland, kurser från gymnasiet. Du läser i ett lugnt tempo med lärare som tar sig tid. I utbildningen ingår även praktik ute på företag.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV Saknar du behörighet till ett yrkesprogram, vet att du har stora kunskapsluckor och tycker att det är svårt att motivera dig i skolan? På individuellt alternativ läser du de ämnen från grundskolan som du inte är behörig i samt kurser från gymnasiet. Undervisningen anpassas efter dina individuella behov. Efter utbildningen kan du gå yrkesintroduktion, någon annan fortsättningsutbildning eller börja arbeta.

SPRÅKINTRODUKTION Har du nyligen kommit till Sverige och är redo att börja studera på gymnasiet? På det här programmet fokuserar du på svenska språket. Du förbereder dig för ett nationellt program inom gymnasieskolan eller en annan utbildning. Du får undervisning i både grundskoleämnena och de gymnasieämnen du behöver för din fortsatta utbildning.

GymnasieGuiden.se 2020

47


Introduktionsprogram

92

93 UTBILDNINGAR MED EGNA EXAMENSMÅL

Utbildningar med egna examensmål

h

Spetsutbildningar

94

Idrottsutbildningar

94

RIKSREKRYTERANDE PROGRAM – för dig med specialintresse!

r

Här finns utbildningarna för dig som vill jobba inom flyg, marinteknik, samiska näringar, sjöfart, tåg eller dans.

International Baccalaureate Diploma Programme

95

• Riksrekryterande betyder att utbildningarna kan sökas av elever från hela landet. • Utbildningarna har egna examensmål. Gymnasiesärskola • Ansökan görs via din egen kommun.

96

RH-anpassad gymnasieskola

FLYGTEKNIKUTBILDNING

För dig som är intresserad av att jobba inom flygbranschen. Efter utbildningen kan du arbeta som mekaniker inom flyget. INRIKTNINGAR • Flygplan • Helikopter Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

MARINTEKNIKUTBILDNING

TÅGTEKNIKUTBILDNING För dig som vill arbeta med spårbunden trafik. Efter utbildningen kan du jobba som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker. GymnasieGuiden.se Du kan även studera vidare på yrkeshögskola.

Målet är att eleverna ska kunna anställas på dans- och balettscener i Sverige eller utomlands. Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm ger utbildningen. Antagning genom färdighetsprov.

INRIKTNINGAR • Service och reperation • El och elektronik

INRIKTNINGAR • Klassisk balett • Modern nutida dans

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

SÄRSKILDA VARIANTER

SAMISKA NÄRINGAR

Vanliga program med specialinriktningar

För dig som är intresserad av rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism. Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom turism. Efter utbildningen kan du även läsa vidare på yrkeshögskola.

De här utbildningarna finns inom de nationella programmen, men har speciella inriktningar. Mer än 300 poäng avviker från kursplanen för programmet.

SJÖFARTSUTBILDNING

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov.

INRIKTNINGAR • Däck • Maskin Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Du kan även läsa

48

GymnasieGuiden.se 2020

2015

91

YRKESDANSARUTBILDNING

Passar dig som är intresserad av båtar och marinteknik. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker.

Passar dig som är intresserad av sjöfart och vill arbeta på handelsfartyg. Efter examen kan du arbeta som befattningshavare inom däck- eller maskinavdelningen ombord på handelsfartyg.

97

kurser som förbereder dig för högskolestudier till fartygsbefäl och maskinbefäl.

Exempel på utbildningar; sportfiske, teckenspråk, naturvetenskap med inriktning musik, fordons- och transportprogrammet med MC-teknik och naturbruksprogrammet med inriktning marinbiologi.

Vill du veta mer? Gå in på GymnasieGuiden.se eller läs mer på Framtid.se

2014-10-02 07:08


SPETSUTBILDNINGAR

För dig som älskar musik! Spetsutbildning i musik med riksrekrytering

M US I K G Y M N A S I U M Infokvällar:

25 november 2019, kl 17–19 28 januari 2020, kl 17–19

Öppet hus:

18 januari 2020, kl 12–16 www.lillaakademien.se

GYMNASIUM GUIDENre_26juni_2019_215bx141h_bleed3.indd 1 4425_eget_spets.indd 1

2019-06-26 10:02 2019-06-26 16:51

SPETSUTBILDNINGAR För dig som vill fördjupa dig och läsa på universitet. Bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi), eller inom det estetiska området. Genom kontakt med universitet och högskolor kan du läsa kurser på universitetsnivå samtidigt som gymnasiestudierna. Många spetsutbildningar är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem.

Det finns ett 20-tal spetsutbildningar på det estetiska programmet. Spetsutbildningarna inom teorietiska ämnen är på försök, men ända tills år 2022.

Du hittar alla Spetsutbildningar på GymnasieGuiden.se

GymnasieGuiden.se 2020

49


GYMNASIESÄRSKOLA / RH-ANPASSAD GYMNASIESKOLA

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME FÖR DIG SOM SIKTAR PÅ INTERNATIONELLA UNIVERSITETSSTUDIER

• Undervisningen sker i huvudsak på engelska. • Svenska elever på programmet går först ett förberedande år. Det är för att förbereda sig på språket och undervisningen och för att all gymnasieutbildning måste vara minst tre år. • Ansökan sker som vanligt, men beroende på vilken skola du väljer kan du bli kallad till ett inträdesprov i matematik och engelska, eller en intervju.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Utbildningen förbereder dig för arbete, fortsatta studier, samhällsliv och vuxenliv. Du kan söka oavsett om du gått grundsärskola eller inte.

• Alla IB-elever i hela världen har tre gemensamma ämnen. De ingår i examinationen och är en viktig del av programmet: 1) Theory of Knowledge tränar dig i att tänka kritiskt.

NIO NATIONELLA PROGRAM

INDIVIDUELLA PROGRAM

Inom gymnasiesärskolan finns nio nationella program med yrkesinriktning:

Behöver du en utbildning utifrån vad just du kan och vill? Sök ett individuellt program! De innehåller ett eller flera av följande ämnesområden:

• Administration, handel och varuhantering • Estetiska verksamheter • Fastighet, anläggning och byggnation • Fordonsvård och godshantering • Hantverk och produktion • Hotell, restaurang och bageri • Hälsa, vård och omsorg • Samhälle, natur och språk • Skog, mark och djur

2) Extended essay är en mindre forskningsuppgift. 3) CAS-programmet innehåller creativity (teater, konst eller litteratur), action (fysisk aktivitet) och service (välgörenhet i samhället).

22 VECKOR PRAKTIK

IDROTTSUTBILDNINGAR

Om du går på ett nationellt program har du rätt att vara minst 22 veckor på en arbetsplats. Där får du lära dig olika arbetsuppgifter inom ett yrkesområde.

Läs mer om NIU och RIG på GymnasieGuiden.se

FÖR DIG SOM VILL ELITSATSA PÅ DIN IDROTT! Håller du på med en idrott och siktar på att bli en av de bästa? Genom att välja en Idrottsutbildning kan du kombinera idrottsträningen med gymnasiestudierna. Det finns två olika idrottsutbildningar; NIU och RIG. NIU = Nationell idrottsutbildning Ansökning lokalt och regionalt.

LiiteSod_1.indd 1 GG_2020.indd 50

• Estetisk verksamhet • Hem- och konsumentkunskap • Idrott och hälsa • Natur och miljö • Individ och samhälle • Språk och kommunikation Även på de individuella programmen kan du ha praktik.

utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

STUDIEPLAN Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan.

Du hittar utbildningar inom Gymnasiesärskolan på GymnasieGuiden.se

ANDRA PROGRAM Även inom gymnasiesärskolan finns utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande

RH-ANPASSAD UTBILDNING Anpassad undervisning för dig med rörelsehinder. RIG = Riksidrottsgymnasium Ansökningar från hela Sverige (riksrekryterande). Du läser på ett vanligt nationellt program. Via programfördjupning, individuellt val och utökat program ingår idrottskurser med upp till 700 poäng, bland annat specialidrott. Läs mer om RIG: www.rf.se

LIU = Lokal idrottsutbildning

50

Kolla in om ditt drömyrke finns bland alla de yrken och branscher som presenteras på Framtid.se och vilken utbildning som behövs för att nå dit!

GYMNASIESÄRSKOLA För elever med särskilda behov.

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) är en tvåårig utbildning med internationell standard. Efter utbildningen kan du läsa på universitet över hela världen.

Framtid.se presenterar över 2 000 yrken!

Utbildningar för dig som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering. Finns vid de fyra riksgymnasierna i Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Sveriges enda riksgymnasium för elever med hörselnedsättning eller döva finns i Örebro. Mer info på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: www.spsm.se.

Vill du veta mer?

Gå in på GymnasieGuiden.se eller www.spsm.se

framtid.se

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:31

Utviket_SODRA/VASTRA.indd 1

7.11.2019 18:53:26 2019-10-08 15:36


GymnasieGuiden.se Här hittar du alla gymnasieskolor, program, riksrekryterande utbildningar, idtrottsutbildningar, öppna hus och mycket mer!

Här hittar du skolorna: SKOLA ..................................................SID

F JÖNKÖPINGS LÄN

Perstorp Tekniska Gymnasium ............... 69

U VÄSTMANLANDS LÄN

Brinellgymnasiet ......................................... 56

Segragymnasiet .......................................... 69

JENSEN gymnasium Västerås .............2, 14

Brinellgymnasiet ......................................... 59

Thoren Business School

Thoren Business School Västerås .............4

AB STOCKHOLMS LÄN

JENSEN gymnasium Jönköping..........2, 14

Cybergymnasiet Odenplan ...................... 52

Stora Segerstad

JENSEN gymnasium Internationella ....................................2, 14

Naturbrukscentrum .............................. 58 Tenhults Naturbruksgymnasium .......... 58

JENSEN gymnasium Norra ..................2, 14 JENSEN gymnasium Södra ..................2, 14 Lilla Akademiens Musikgymnasium .................................. 49

Gymnasie Nr 1/2020 www.gymnasieguiden.se

GUIDEN.se

MediaGymnasiet Nacka Strand ............. 16 Nordiska Musikgymnasiet ....................... 53 Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning ...................... 75

Helsingborg .................................................4

Yrkesgymnasiet Västerås.......................... 28

Thoren Business School Malmö................4 Thoren Innovation School Helsingborg .............................................. 22

W DALARNAS LÄN

Thoren Innovation School Lund ............. 22

Mora Gymnasium....................................... 79

Thoren Innovation School Malmö......... 22

Musikkonservatoriet Falun ...................... 82

G KRONOBERGS LÄN

Yrkesgymnasiet Malmö ............................ 28

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik ............. 78

Ingelstadgymnasiet ............................62–63

Ystad Gymnasium ...................................... 71

Älvdalens Utbildningscentrum ....... 20, 80

Skanskagymnasiet...................................... 61

N HALLANDS LÄN

X GÄVLEBORGS LÄN

Växjö Fria Gymnasium ............................. 60

Munkagårdsgymnasiet............................. 70

Thoren Business School Gävle ...................4

Kunskapscentrum Markaryd, KCM............................................................. 59

Yrkesgymnasiet Gävle ............................... 28

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket ................................................. 53 H KALMAR LÄN

O VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Y VÄSTERNORRLANDS LÄN

Gymnasium.............................................. 55

Gamlebygymnasiet.............................62–63

Cybergymnasiet Göteborg....................... 52

Thoren Business School Sundsvall ...........4

Thoren Business School Solna ...................4

NB-Gymnasiet Kalmar .......................62–63

JENSEN gymnasium Göteborg ...........2, 14

Stockholms Estetiska TEST, REPORTAGE, INSPIRATIO

N OCH FAKTA

FÖR DIG SOM SÖKER TILL GYMNASIET

EN OBEROENDE KATALOG OM GYMNASIEVALET FRÅN FRAMTIDSUTVECKLING

LÄS PDF

Thoren Business School Stockholm,

Kitas gymnasium ........................................ 70

Medborgarplatsen ....................................4 Thoren Innovation School

Kolla in Fråga SYV.se och få svar på dina frågor om valet!

Nösnäsgymnasiet ....................................... 71

Z JÄMTLANDS LÄN Dille Gård Naturbruksgymnasium ....... 79

K BLEKINGE LÄN

Orust Gymnasieskola ................................ 72

Stockholm ................................................. 22

af Chapmangymnasiet ............................. 65

Thoren Innovation School

Vackstanäsgymnasiet ............................... 55

Blekinge Naturbruksgymnasium .......... 64

Yrkesgymnasiet Huddinge....................... 28

Ehrensvärdska Gymnasiet ...................... 65

Yrkesgymnasiet Huddinge....................... 28

Fischerströmska Gymnasiet .................... 65

Uddevalla .................................................. 22

Thoren Business School Umeå ..................4

Yrkesgymnasiet Sollentuna ..................... 28

Furulundsskolan.......................................... 64

Vadsbogymnasiet ....................................... 73

Yrkesgymnasiet Skellefteå ....................... 28

Yrkesgymnasiet Stockholm ..................... 28

Törnströmska Gymnasiet ......................... 65

Yrkesgymnasiet Göteborg ....................... 28

Yrkesgymnasiet Umeå .............................. 28

C UPPSALA LÄN

M SKÅNE LÄN

S VÄRMLANDS LÄN

BD NORRBOTTENS LÄN

JENSEN gymnasium Uppsala .............2, 14

Cybergymnasiet Malmö ........................... 52

ForshagaAkademin ............................. 38, 74

Hornavanskolan .......................................... 81

Thoren Business School Uppsala .............4

Flygteknikcenter Ljungbyhed

Gymnasieskolan i

Rymdgymnasiet .......................................... 81

Göteborg ................................................... 22 AC VÄSTERBOTTENS LÄN

Thoren Innovation School

Wilhelm Haglunds Gymnasium ..... 36, 57

– Klippans Gymnasieskolor ................ 65

Kristinehamn ........................................... 73

Yrkesgymnasiet Uppsala .......................... 28

Hvilan Utbildning ....................................... 67

Karlstads Gymnasieskolor ....................... 77

JENSEN gymnasium Helsingborg......2, 14

Nobelgymnasiet.......................................... 76

ÖVRIGA ANNONSÖRER

JENSEN gymnasium Lund ....................2, 14

Sundsta-Älvkullegymnasiet .................... 77

EF High School Exchange Year ................ 24

D SÖDERMANLANDS LÄN

JENSEN gymnasium Malmö ...............2, 14

Thoren Business School Karlstad .............4

Explorius språkresor......................................5

Flygteknik Technical Training .................. 57

Karolinaskolan ............................................. 66

Tingvallagymnasiet.................................... 76

Naturbruk.se................................................. 54 Vindkrafttekniker /

Lunds dans- och musikalgymnasium .............................. 67

Vindkraftprojektör ................................. 30

T ÖREBRO LÄN

E ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Malenagymnasiet ...................................... 66

JENSEN gymnasium Örebro ................2, 14

JENSEN gymnasium Linköping ..........2, 14

Nova Academy – Digital Design,

Riksgymnasiet Örebro ............................... 75

Thoren Business School Linköping...........4

Perfoming Arts, Science, Behavioral

Thoren Business School Örebro ................4

Yrkesgymnasiet Linköping ....................... 28

och Business ............................................ 68

Yrkesgymnasiet Örebro............................. 28

VVS-Branschen ............................................ 42

Lycka till med valet! LiiteSod_2.indd 1 Utviket_SODRA/VASTRA.indd 2

GymnasieGuiden.se 2019

2019-10-08 15:36

GG_2020.indd 55

51

7.11.2019 18:54:37 2019-10-08 20:56


SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET (SSHL) Sigtuna, Stockholms län

Bo med dina klasskamrater Kom och provbo några dagar på SSHL. Då får du möjlighet att vara med på lektioner, delta i fritidsaktiviteter och uppleva hur livet kan vara på en internatskola. Kom till en speciell provboendehelg • 16–19 oktober 2019 • 20–23 november 2019 • 12–15 februari 2020 • 25–28 mars 2020 eller boka in någon annan tid under skolåret när det passar.

Då kommer du att upptäcka att det är något speciellt med att gå på SSHL. Vår personal är otroligt engagerad vare sig det gäller att få alla elever att känna delaktighet på lektionerna, att få alla elever att känna sig som hemma på sitt elevhem eller att få hjälp med sin universitetsansökan. Här kan du få undervisning på svenska eller engelska på SP, EK, NA eller IB. SSHL är en mångkulturell mötesplats där du får möjlighet att umgås med människor från olika delar av världen.

Vänner för livet Människor som kan bli dina vänner för livet genom de speciella relationer som skapas när man bor tillsammans Kontakta oss gärna via e-post för att boka ett besök på skolan: info@sshl.se Öppet Hus 27 november 2019 25 januari 2020 23 april 2020

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Tel: +46-8 592 571 00 info@sshl.se www.sshl.se

543_gg20.indd 1

NORDISKA MUSIKGYMNASIET Stockholm, Stockholms län

2019-06-19 12:30

Solistutbildning med tvärvetenskaplig profil Antagning sker på samtliga instrument, sång, dirigering samt komposition och varje år avsätter vi ett antal platser för elever från andra delar av världen. Våra elever uppmärksammas årligen i tävlingar, stipendieutdelningar och i andra betydelsefulla sammanhang och genom åren har vi försett musikhögskolor i Sverige och i utlandet med ett stort antal studenter. Vi samverkar med flera aktörer gällande olika musikprojekt och vi har sedan flera år ett samarbete med Kungliga Musikhögskolan, Svenska Handels-kammaren, AFS m fl och i samarbete med Linnéuniversitetet kan du läsa ett antal högskolepoäng redan under din gymnasietid. Hos oss får du individuell rådgivning om stipendier, tävlingar, utlandsstudier m.m. Skolan är inrymd i en av Stockholms vackraste kulturbyggnader och med utmärkta kommunikationer är den lättillgänglig för elever från hela länet.Våra lokaler är öppna alla dagar, även under kvällar och helger. I anslutning till skolan finns ett elevboende men vi hjälper även till med att förmedla andra boendealternativ för den som så önskar. NORDISKA MUSIKGYMNASIET är ett internationellt präglat musikgymnasium där du som elev får ett genuint pedagogiskt stöd av professionella och engagerade lärare. Vi erbjuder dig en exklusiv gymnasieutbildning med behörighet till de flesta av landets universitets- och högskoleutbildningar och du har även möjlighet att läsa ett utökat studieprogram med tillval inom exempelvis naturvetenskap eller språk.

Detaljerad information om skolan finns på: www.musikgymnasiet.se

NORDISKA MUSIKGYMNASIET Tel: 08-545 863 17 info@musikgymnasiet.se www.musikgymnasiet.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 3838.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 53 2019-09-11 16:39


Välj Naturbruksprogrammet - NB Finns på mer än 60 unika skolor över hela landet Vill du – varva teori och praktik på gymnasiet? – jobba med djur, natur, teknik? – bli eftertraktad på arbetsmarknaden? – kunna fortsätta läsa vidare? – skaffa vänner för livet?

Du kan alltså – forma en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden och – skaffa behörighet till utbildningar vid yrkeshögskolor, universitet och högskolor.

På Naturbruksprogrammet – har du 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller halva utbildningstiden som lärling – skaffar du dig en yrkesexamen för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog – läser du grundläggande högskolebehörighet – kan du välja kurser som ger behörighet till högskolestudier t.ex. inom naturvetenskap och inte minst: – du växer som människa på många olika sätt!

Mer om Jobb – www.gronajobb.se Branscher – www.nyn.se (lantbruk, trädgård) – www.hyn.se (häst) – www.djuryn.se (sällskapsdjur) – www.dra.se (skogsbruk) Eftergymnasiala studier, t.ex. yrkeshögskolan

– www.naturbruk.se Universitetsstudier – www.slu.se SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara utnyttjande av dessa.

På Naturbruksprogrammet får du:

Efter NB får du möjlighet att:

• göra det du brinner och har passion för • stimuleras och utvecklas i den riktning du vill • en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden • både praktik och teori i skolan • arbeta med maskiner och annan modern teknik • 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller halva utbildningstiden som lärling • grundläggande behörighet till högskolan eller annan vidareutbildning • möjlighet att läsa naturvetenskap som ger särskild behörighet till högskolestudier

• • • • •

Läs mer om naturbruksprogrammet, jobb och vidarestudier på naturbruk.se

söka ditt drömjobb/bli egenföretagare jobba med djur, natur och teknik arbeta praktiskt ute i naturen se snabba resultat av ditt arbete arbeta självständigt med frihet under ansvar • ta många egna beslut • arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor

Välj smart! Välj naturbruk!

NA SKO

adm ww


STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM Stockholm, Stockholms län DANS

· MUSIK · TEATER

TEATER Du lär dig grunderna i skådelspeleri och regi. Du tränar ledarskap och samarbete under produktionsveckor. MUSIK • Sångare/Musiker • Singer-songwriter • Multimusiker (för dig som spelar flera instrument). Alla läser musikproduktion!

Stockholms Estetiska Gymnasium – kunskap och kreativitet Här är skolan för dig som vill satsa på de estetiska ämnena och skaffa dig en riktigt bra teoretisk utbildning – på samma gång! Våra inriktningar dans, musik och teater utvecklar dina förmågor och kreativa sidor i samklang med teoriämnena. Du får produktionsveckor på schemat, massor av föreställningar att medverka i och erfarna lärare

som brinner för att du ska utvecklas. Utbildningen har riksintag och ger behörighet till universitet och högskolor. DANS Spetsutbildning i koreografi och dans. Du får en bred teknisk och konstnärlig grund med sikte mot den professionella världen och vidare högskolestudier.

PERFORMING ARTS Dans, musik och teater i en och samma utbildning. TEORIPAKET I åk 3 kan du välja antingen ännu mer estetiska ämnen eller vårt teoripaket som ger extra universitetsförberedelse och utökad behörighet.

STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM Tel: 08-709 22 70 info@estetiska.se www.estetiska.se

708_gg20.indd 1

2019-05-27 21:41

VACKSTANÄSGYMNASIET Södertälje, Stockholms län

Internat på landet – nära till stan Vackstanäs har funnits sedan år 1915. Skolan ligger vid sjön Vällingen och du kommer hit med buss från Södertälje eller Nykvarns centrum på 15 minuter. För dig som bor långt bort har vi ett internat med 70 platser där utbildad personal håller i en mängd aktiviteter och studiestöd för alla skolans elever varje kväll. Här finns en idrottshall, gym, dansstudio och en egen strand med båtar och kajaker. Idrottsprogrammet & NIU – Barn- och fritidsprogrammet Här är programmet för dig som vill ha mycket idrott på schemat och samtidigt få en bra grund för vidare studier. Vi har också nationellt godkänd idrotts­ utbildning NIU i ishockey, innebandy och basket samt LIU i simning och volleyboll.

ATURBRUK.SE OCH NATURBRUKSOLORNAS FÖRENING

min@naturbruk.se ww.naturbruk.se

Kock eller bagare/konditor – Restaurang- och livsmedelsprogrammet En lärlingsutbildning där vi bara anlitar de bästa arbetsplatserna. Gymnasial trädgårdsmästare – Naturbruksprogrammet Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av trädgårdars anläggning och skötsel. Perfekt för dig som tycker om att vara utomhus och studera. Textil Design – Estetiska programmet Vill du arbeta i modebranschen? Vill du gå ett högskoleförberedande program? Då är detta utbildningen för dig. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

VACKSTANÄSGYMNASIET Tel: 08-522 980 00 info@vackstanas.se www.vackstanas.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 29_gg20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 55 2019-09-10 09:42


BRINELLGYMNASIET Nässjö, Jönköpings län

Förverkliga dina ambitioner! Högskoleförberedande program På Brinellgymnasiet kan du läsa EK, ES, NA, SA och TE som alla ger behörighet att läsa på högskola eller universitet. På EK- och TE-programmet läser du Ung Företagsamhet. Under kursen startar du upp ett eget företag. Detta ger dig kunskaper och erfarenheter som du behöver om du vill starta ditt eget företag efter studenten. Brinellgymnasiet blev Årets UF-skola 2018 i Jönköpings Län.

Yrkesprogram Hos oss kan du läsa BA, BF, EE, HA, HV, IN, VF och VO. Vi varvar lektionsbaserad undervisning med mycket APL eftersom vi vet hur viktigt det är att få arbetslivserfarenhet. Här knyter du viktiga kontakter med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Hos oss kan du också läsa Järnvägsteknik på EE och Järnvägsbyggnad på BA. De inriktningarna har riksintag. På EE, HA och IN läser du Ung Företagsamhet precis som på EK och TE.

Anpassa din utbildning I det individuella valet anpassar du din utbildning. Du som går yrkesprogram kan välja till kurser som ger högskolebehörighet till exempel. Vill du satsa på din idrott kan du göra det hos oss. Vi har följande inriktningar: Bandy, Basket, Bowling, Ishockey och Fotboll. Är du intresserad av att satsa på din musik under skoltid? Då kan du söka till musiktillägget som anordnas i samarbete med Kulturskolan.

BRINELLGYMNASIET Tel: 0380-51 88 43 infobrinell@nassjo.se www.brinellgymnasiet.se 56 363_helsida.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2018-05-15 16:12


WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM Gimo, Uppsala län Är bra stämning, engagerade lärare och utbildning av hög kvalitet viktigt för dig? Då är Wilhelm Haglunds gymnasium ett självklart val! WHG är en liten friskola där du får en stimulerande och kreativ utbildning i trygg miljö. Efter examen är du färdig CNC-operatör eller produktionstekniker och kan börja jobba direkt. Du kan också plugga vidare på högskolan. Wilhelm Haglunds gymnasium är ett treårigt industritekniskt gymnasium där alla elever erbjuds att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Utbildningen i vår moderna verkstad och de 16 veckornas praktik på teknikföretag i regionen gör dig väl förberedd för yrkeslivet. Det tredje året har du möjlighet att praktisera utomlands, till exempel i USA, Japan eller Australien. Du har också möjlighet att få sommarjobb under hela skoltiden. Med en examen från oss kommer du att vara redo för högskolan, ha stor arbetslivserfarenhet och aktuella teoretiska och praktiska kunskaper inom ditt yrke, samt inte minst – vara attraktiv på arbetsmarknaden! Välkommen!

UPPLAND

WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM Tel: 0173-850 64 whgy@edu.sandvik.com www.whgy.se

5218_20.indd 1

FLYGTEKNIK TECHNICAL TRAINING Nyköping, Södermanlands län

2019-09-04 14:59

Flygteknik Technical Training är en liten skola med ca 120 elever, varav drygt 80 studerar på gymnasienivå. Programmet är riksrekryterande dvs du kan söka till Flygteknik Technical Training i Nyköping oavsett var du bor. Skolan erbjuder boende till alla elever utanför Nyköpings kommun. Flyg rakt in i yrkeslivet Vi erbjuder en av landets mest avancerade tekniska gymnasieutbildningar. Vår utbildning varvas med teori och praktik i en verklighetsnära miljö precis intill Skavsta internationella flygplats. Du kommer få möjlighet att ta de certifikat som krävs för att arbeta både i och utanför Sveriges gränser. Efter godkänd gymnasieutbildning finns det goda möjligheter till ett kvalificerat jobb. Du kommer även vara behörig att söka vidare till vår Yrkeshögskoleutbildning. Vi erbjuder dessutom kurser som gör dig behörig att söka till högskola efter gymnasiet.

Läs mer om våra utbildningar på www.nykoping.se/flygteknik Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

FLYGTEKNIK TECHNICAL TRAINING Tel: 0155-45 72 00 www.nykoping.se/flygteknik

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 3783_20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 57 2019-08-20 16:13


STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM Reftele, Jönköpings län

Vad vill du göra efter gymnasiet? Jobba: Alla våra utbildningar förbereder dig för ett yrke som anställd eller som egen företagare inom hundbranschen, lantbruksbranschen, skogsbranschen eller mekanikerbranschen.

Plugga ihop med din hund! Utbildningen hundförare/hundskötare passar dig som vill arbeta med hundar. Vid skolan finns specialkompetens inom hundträning, djurhälsovård, hundpsykologi och företagande.

Plugga: Alla våra utbildningar kan ge dig grundläggande högskolebehörighet. Flera av våra utbildningar går dessutom att utöka med naturvetenskapliga kurser, som behövs för att kunna studera vid t.ex. veterinärprogrammet eller agronomprogrammet. Vi skräddarsyr även studieplanen för dig som önskar studera vidare till t.ex. djursjukskötare, lantmästare, skogsmästare eller polis!

Utbilda dig till djurskötare eller maskinförare! Hos oss är det gångavstånd mellan klassrum, moderna djurstallar med mjölkkor, grisar, får och köttdjur, maskinhallar, verkstäder och stora odlingsarealer. Därför är det en självklarhet för oss att varva teori och praktik genom hela utbildningen. Välj mellan att utbilda dig till djurskötare eller maskinförare!

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Skogsmaskiner, grävmaskiner, jakt och viltvård Hos oss utbildar du dig till Skogsmaskinförare eller Skogs- och Viltvårdare. Maskinparken består av högteknologiska skotare, avverkningsoch grävmaskiner och i vårt nybyggda Skogens Hus finns toppmoderna simulatorer och verkstäder. Maskinmekaniker I vårt nybyggda Skogens Hus finns en toppmodern verkstad för skogs- och lantbruksmaskiner. Här sker en stor del av undervisningen för dig som väljer att utbilda dig till Maskinmekaniker för skogsoch lantbruksmaskiner.

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM Tel: 010-244 26 10 stora.segerstad.naturbrukscentrum@rlj.se www.rlj.se/storasegerstadnaturbrukscentrum

139_gg20.indd 1

2019-05-09 10:56

TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM Tenhult, Jönköpings län DJURVÅRD

Här får du kunskap om många olika djurarter, deras beteende, avel, uppfödning, anatomi, fysiologi, djursjukvård, utrustning m.m. Efter gymnasiet kan du söka anställning som djurvårdare eller plugga vidare till exempelvis djursjukskötare eller veterinär. LANTBRUK

Du lär dig arbeta i ett modernt ekologiskt lantbruk där bl.a. maskinteknik, växtodling, djurskötsel, avel, mjölk- och köttproduktion ingår. För dig som vill arbeta inom lantbruk ser framtiden mycket ljus ut.

INTRESSERAD AV DJUR, NATUR OCH MASKINER?

Hos oss kan du kombinera din gymnasieutbildning med ditt intresse för HÄST, DJURVÅRD, LANTBRUK eller TRÄDGÅRD. Du blir yrkeskunnig inom en lovande bransch och får en bra grund att utgå från antingen du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller plugga vidare. HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Oavsett inriktning kan du få grundläggande högskolebehörighet och natur- eller samhällsvetenskaplig behörighet, vilket ger dig möjlighet att

vidareutbilda dig till i stort sett vad som helst – veterinär, agronom, lantmästare, djursjukskötare, hippolog, trädgårdsmästare, landskapsarkitekt, polis, lärare…

TRÄDGÅRD

Trädgård är en bransch med goda framtidsutsikter som skriker efter utbildad arbetskraft. Hos oss får du kunskaper i anläggning, odling, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård, växtkunskap m.m.

HÄST

På skolans hästanläggning finns välutbildade hopp-, dressyr- och travhästar. Här lär du dig om hästhållning, hästyrket och hästsporten i stort. Svenska hästskötare är eftertraktade på arbetsmarknaden och det finns många potentiella arbetsgivare för dig som vill jobba inom branschen.

TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM Tel: 010-242 68 00 tenhults.naturbruksgymnasium@rjl.se www.rjl.se/tenhultsnaturbruksgymnasium 58 361_gg20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-05-14 08:21


R re kr iks yt er an de

CMYK / .eps

BRINELLGYMNASIET Nässjö, Jönköpings län

Vill du arbeta med järnväg? Hos oss kan du läsa Järnvägsteknik och Järnvägsbyggnad. Utbildningarna är riksrekryterande. Vi varvar lektionsbaserad undervisning med mycket APL eftersom vi vet hur viktigt det är att få arbetslivserfarenhet. Här knyter du kontakter med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Följ oss gärna!

Vill du satsa på idrott samtidigt som du tar en gymnasieexamen? Det kan du göra hos oss! Vi har riksidrottsgymnasium i Bowling och Nationell Idrottsutbildning för Basket och Bandy. Du kan också välja till Fotboll och Ishockey på lokal nivå. Läs mer på vår hemsida www.brinellgymnasiet.se BRINELLGYMNASIET Tel: 0380-51 88 43, 51 88 42 infobrinell@nassjo.se www.brinellgymnasiet.se

1940_halvsida.indd 1

2019-09-17 15:04

KCM – KUNSKAPSCENTRUM MARKARYD Markaryd, Kronobergs län

Din kunskap i centrum Vi vill vara din bästa skola. Vi tror att den som kommer till oss gör det med målet att få bästa möjligheten till att studera vidare eller till att få ett arbete. Hos oss finns bästa förutsättningarna för trivsel och trygghet och det är grunden för att kunna lära sig.

Våra lärare har mycket hög kompetens och vårt uppdrag är att hjälpa varje elev till sitt bästa resultat. Det är så vi jobbar. KCM - Elevens bästa skola, det är vårt mål. Förutom tre högskoleförberedande och tre yrkesförberedande program erbjuder vi:

• NIU – fotboll med särskilt fokus på tjejer. • Kyl- och värmepumpsteknikinriktning inom VF • Eget elevhem

20/11

KUNSKAPSCENTRUM MARKARYD Tel: 0433-722 11 johanna.hakansson@kcm.se (SYV) www.kcm.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 3.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 59 2019-09-16 20:30


Växjö Fria Gymnasium är en fristående skola med ca. 450 elever. Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och Omsorgsprogrammet med olika inriktningar. På alla våra program erbjuder vi nationellt godkänd idrottsutbildning och profilidrott inom ett flertal idrotter. Skolan ligger i helt nybyggda lokaler och vi erbjuder alla våra elever en trivsam och flexibel arbetsmiljö med stora ändamålsenliga klassrum samt många olika ytor för både social samvaro och studier. Skolan ligger i Arenastaden vilket är perfekt för dig som vill kombinera dina studier med en idrott!


Är du en problemlösare? Nyfiken? Gillar du att jobba i team? Då är Skanskagymnasiets teknikprogram något för dig! Högskoleförberedande Praktik på Skanska

Två profiler Jobb efter fjärde året

Välkommen till

Öppet Hus Lördagen den 19 oktober kl 9.30–14 och Lördagen den 18 januari 2020 kl 10 –14

Läs mer om oss på www.skanskagymnasiet.se


”Det här är min skola!” ”Här får jag göra det jag tycker om att göra. Här blir jag sedd. Här delar jag samma intresse som mina klasskompisar. Här har jag roligt samtidigt som jag får en utbildning. Här får jag högskolebehörighet om jag vill. Här får jag vara i naturen. Här får jag körkort. Här får jag närproducerad hemlagad mat. Här får jag ta med min hund. Här får jag lära mig ta ansvar. Det här är min andra familj. Det här är min skola.”

Läs mer på gamlebygymnasiet.nu | ingelstad.nu | nbgkalmar.se

Se vilka förutsättningar som gäller för körkort och eget djur på internatet under respektive hemsida.


Följ oss på

Gamlebygymnasiet | Västervik Ridsport | Djurvård | Djursjukvård | Hund | Trädgård | Naturvetenskaplig profil | Lantbruk | Entreprenad | Jakt och viltvård | Maskinförare (Bygg och anläggningsprogrammet)

Ingelstadgymnasiet | Växjö Djurvård | Djursjukvård | Ridsport | Hund | Naturvetenskaplig profil | Lantbruk | Entreprenad | Maskinförare (Bygg och anläggningsprogrammet)

Naturbruksgymnasiet Kalmar | Kalmar Djurvård/Djursjukvård | Ridsport | Lantbruk | Naturvetenskaplig profil | Skogsmaskinförare | Skogsvårdsspecialist


BLEKINGE NATURBRUKSGYMNASIUM Ronneby, Blekinge län

Kom som du är, bli vad du vill Vi är en liten skola med elevernas bästa i centrum. Skolans lokaler är moderna och ljusa. Vi har eget ekologiskt jordbruk med mjölkkor, får och utegrisar. Vi har häststallar för skolans och elevernas hästar, ett stort ridhus, en ny 70 X 100m utomhuspaddock och en terrängbana för fält-tävlan. Hundeleverna har tillgång till ett stort hundstall, uterastgårdar och inomhushall för träning. Skogsutbildningen har moderna skördare och skotare samt tillgång till Ronneby kommuns skog för utbildning. Lantbruks- och skogsmaskinerna är

Våra inriktningar Djur: • Hästar och hästsport • Hundar och hundsport • Häst/Hund/Lantbruksdjur med naturvetenskaplig behörighet Lantbruk: • Lantbruksdjur/Maskin Skog: • Skogsmaskinförare/ skogsvårdare med jakt och viltvård

moderna. Skoljordbruket är en viktig resurs för att ge eleverna en trygg och allsidig praktik under lugna och säkra former. Många elever har inte lantbruks- eller skogsbakgrund, vilket gör att det blir extra viktigt med en trygg start på praktiken.

Öppet Hus

9 november och 1 februari kl. 9–13

Den naturvetenskapliga behörigheten är till för dig som vill läsa vidare till veterinär eller någon annan utbildning där denna behörigheten krävs. Vi har ett välfungerande internat och en aktiv elevkår som arbetar för elevernas trevnad. Internatet har även platser för elever med egen hund.

BLEKINGE NATURBRUKSGYMNASIUM Tel: 0457-61 74 40 naturbruk@ronneby.se www.blekingenaturbruksgymnasium.se

190.indd 1

FURULUNDSSKOLAN Sölvesborg, Blekinge län

Din framtid – vårt mål! Furulundsskolan är valet för dig som vill kombinera studier med nätverkande för framtiden. Skolan präglas av trygghet, engagemang och kreativitet. Vi satsar på entreprenörskap och företagande och många av våra elever får lära sig starta och driva egna företag. Våra samarbeten med näringsliv, föreningsliv, kommun och högskolor spelar en betydande roll i undervisningen.

Vi har flera samarbetspartners genom bl.a. APL samt olika projekt. Vi har även en nationell idrottsutbildning i fotboll i samarbete med Mjällby AIF. Eleven i centrum På skolan finns ett modernt bibliotek med personal som hjälper dig med verktyg för att du ska lyckas nå just dina mål. Du får schemalagd resurstid varje vecka då ledning ges i alla våra kurser.

2019-08-13 14:39

Stöd i svenska, engelska och matte erbjuds du i vår egen hjälphörna – Support Corner. Närhet Furulundsskolan ligger centralt belägen i Sölvesborg med endast fem minuters promenad från resecentrum vilket gör det enkelt att pendla till oss.

FURULUNDSSKOLAN Tel: 0456-81 66 60 furulund.expedition@sbkf.se www.furulundsskolan.se 64 197.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-09-16 20:33


KARLSKRONAS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR, Blekinge län

MED SALTSTÄNK I HÅRET OCH SOLSKEN I BLICK Söker du det lilla extra? Hos oss hittar du utbildningar som Samhällsvetenskap med internationell profil och spetsutbildningen Leonardo om du brinner för matematik. Hägrar de sju haven har vi Sjöfartsutbildningen som sätter dig på rätt kurs – världen! Vill du flytta hit? Vi har tillsammans med Karlskronahem utarbetat ett populärt boendekoncept som vi kan erbjuda dig. Vill du veta mer, kontakta vår samordnare på 0455-30 51 76.

KARLSKRONAS KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR kunskapsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/gymnasiet

158_20.indd 1

2019-04-30 15:31

FLYGTEKNIKCENTER Ljungbyhed, Skåne län

Om Flygteknikcenter Den före detta flygflottiljen i Ljungbyhed är platsen där ett modernt utbildningscentrum har tagit form. Utbildningarna på Flygteknikcenter bedrivs inom skolformerna gymnasieskola, yrkeshögskola samt som uppdragsutbildningar. Skolan har moderna och ändamålsenliga lokaler. I våra hangarer finns ett flertal olika typer av flygplan som används i de praktiska momenten av utbildningen. Boende och fritid Då skolan har riksintag kommer våra elever från hela landet. Merparten av eleverna bor på skolans elevboende. På kvällstid finns det möjlighet till en aktiv fritid. Flygmekaniker Som flygmekaniker arbetar du främst med underhållsarbete på olika flygplan. Att arbeta inom flygbranschen kräver att du är ansvarsmedveten, flexibel och stresstålig. Om utbildningen Utbildningen som ger dig grundläggande högskolebehörighet passar dig som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch.

Vi är en EASA Del-147 skola, vilket innebär att utbildningen bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk och detta garanterar en hög standard på utbildningen. Du lär dig hur flygplan är uppbyggda och konstruerade samt hur man servar och underhåller dem på bästa sätt. Motorteknik, elektronik och aerodynamik är bara några exempel på vad du får lära dig.

Framtiden Efter utbildningen är du redo för att söka anställning som flygmekaniker eller vidareutbildning till flygtekniker inom Yrkeshögskolan. Efter 1-3 års praktik som anställd kan du ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen.

FLYGTEKNIKCENTER Tel: 0435-284 56 SYV flygteknikcenter@klippan.se www.flygteknik.nu GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 6145.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 65 2019-09-10 09:48


KAROLINASKOLAN Höör, Skåne län Vår målsättning är att du efter dina tre år hos oss är väl förberedd för vuxenlivet, arbete, ett eget boende och en aktiv fritid. INTERNAT Om inte vardagslivet fungerar med planering och rutiner hemma, kan det vara svårt att orka med och få ordning på allt det andra, som att plugga, träna och träffa vänner. På vårt internat arbetar personal som stöttar dig i det som tillhör vardagen och du får hjälp att bygga upp goda rutiner som förberedelse för livet efter skolan. KAROLINASKOLAN Karolinaskolan i Höör är ett naturbruksgymnasium med internat för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sammanlagt har vi plats till 30 elever, alltså 10 elever i varje klass. Vi vänder oss till de elever som inte kan få det stöd de önskar i hemkommunen och som är i behov av en helhetslösning med fokus på såväl kunskapsutveckling som stöd i det sociala samspelet. Den helhet som miljön på Karolinaskolan skapar strävar efter att hjälpa eleverna att hitta fungerande strategier i det som är svårt, exempelvis:

• Svårighet att vara fokuserad i målinriktad problemlösning • Svårighet att föreställa sig tänkbara resultat eller konsekvenser av sina handlingar • Svårighet att uttrycka problem, behov eller tankar i ord • Svårighet att förstå det som sägs

FRITID Att ha ett intresse som ger positiv energi är viktigt, kanske extra viktigt för dig som har NPF. Därför erbjuder Karolinaskolan strukturerade fritidsaktiviteter på kvällarna. Aktiviteterna varierar med årstider och elever; några uppskattade fritidsaktiviteter är gym, bad och fiske.

SKOLAN Karolinaskolan är ett naturbruksgymnasium med trädgårdsinriktning. Om du inte är behörig till nationellt program erbjuder vi ett integrerat individuellt val eller yrkesintroduktion.

ÖPPET HUS 6 november 2019 23 januari 2020 21 april 2020

KAROLINASKOLAN Tel: 072-246 78 87 Rektor Åse Ljungdahl, ase.ljungdahl@fogdarod.se www.fogdarod.se

MALENAGYMNASIET Sjöbo, Skåne län

677_20.indd 1

2019-05-27 22:00

Ett yrkesgymnasium med din framtid i fokus Hus! Öppet 0 l. 17.0 12/11 k 17.00 6/2 kl.

Malenagymnasiet är en liten med yrkesprogram. Här satsar vi på att alla ska lära känna varandra så att vi får ett gott samarbete, både personal och elever. Vi månar om att alla ska trivas och ha roligt, något vi anser krävs för en lyckad utbildning. Skolan erbjuder: • Fordon- och Transportprogrammet med inriktning transport där du kan välja godstransporter • Bygg- och Anläggningsprogrammet där du kan utbilda dig till markanläggare eller maskinförare • Hantverksprogrammet i form av lärlingsutbildning • Introduktionsprogrammet med alla dess inriktningar På Malenagymnasiet finns en anpassad och modern maskin- och fordonspark som möter arbetslivets krav. Våra lokaler är anpassade för arbete i såväl bygghall, verkstad som klassrum men framför allt har vi personal som vill hjälpa dig och se just dig lyckas med din utbildning. Yrkesskicklighet och Anställningsbarhet är viktiga delar i utbildningen och något som alla lärare har framför ögonen i undervisningen. Detta visar sig bl.a. då Malenagymnasiet stått  på prispallen i tre yrkes-SM i rad. Trivs du så lyckas du! Välkommen!

MALENAGYMNASIET Tel: 0416-270 51 malenagymnasiet@sjobo.se www.sjobo.se 66 914.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-06-19 11:30


HVILAN UTBILDNING Kabbarp, Lund och Stockholm Får människor att växa för en bättre framtid! Studieförberedande program (Lund och Stockholm) (EK) Ekonomi (ekonomi eller juridik*) (NA) Naturvetenskap (naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle) (SA) Samhällsvetenskap (beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap) * Juridik erbjuds endast i Stockholm

Yrkesförberedande program (Kabbarp) (NB) Trädgård (NB) Odling och gastronomi (NB) Grön turism (HV) Florist (HV) Design och grön inredning Hvilan är en anrik skola med unik profil – alla våra program är inriktade mot miljö och hållbarhet. Redan 1868 startade vår första utbildning i skånska Kabbarp. Numera finns våra gymnasieskolor i Kabbarp, Lund och Stockholm, samtliga i centralt läge med härlig miljö, omgiven av

(RL) Restaurang och livsmedel

trädgårdar och parker. Hos oss kan du bland annat utbilda dig till trädgårdsmästare, anläggare och florist. Eller så väljer du något av våra klassiska studieförberedande program. Vi har också ett antal spännande program med inriktning mot gastronomi och restaurang och grön turism.

(RL) Vegansk gastronomi (BA) Bygg och anläggning (IM) Språkintroduktion

HVILAN UTBILDNING Tel: 040-46 37 00 info@hvilanutbildning.se www.hvilanutbildning.se

186_gg20.indd 1

LUNDS DANS- OCH MUSIKALGYMNASIUM Lund, Skåne län

2019-07-17 19:57

Våga satsa på din framtid! Vi erbjuder riksrekryterande estetiska spetsutbildningar med inriktningarna dans och musikal samt ett vanligt estetiskt program med dans- eller musikalinriktning. Vi bygger upp en allsidig träning för dig som älskar att stå på scenen och funderar på om du vill ha som yrke att framträda inför publik. Under tre år utvecklar du din talang och ditt konstnärliga skapande. Du får även prova på artistyrket i ett antal stora produktioner. Utbildningarna är högskoleförberedande och ger en god teoretisk bas att stå på om du skulle komma fram till att artistyrket inte är något för dig. Om du önskar kan du välja till extra teoriämnen som individuellt val. Och du kommer att ha nytta av kreativiteten och kommunikationsträningen härifrån oavsett framtida yrkesval! Lärarna har egna erfarenheter av att stå på scenen och vet vad som krävs för att utvecklas som artist. Många av våra tidigare elever har

gått vidare till eftertraktade vidareutbildningar eller jobb på scenen. Antagningen till skolan baseras på betyg samt poäng från vårt antagningsprov. Få de senaste nyheterna från skolan:

www.facebook.com/dansomusikal www.instagram.com/ldmg2006 www.youtube.com/user/DansoMusikal Se en kort film om skolan på

www.gymnasieguiden.se

LUNDS DANS- OCH MUSIKALGYMNASIUM Tel: 046-240 05 05 info@dansomusikal.se www.dansomusikal.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 4991_20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 67 2019-04-15 09:36


NOVA ACADEMY Simrishamn, Skåne län

Öppet Hus 16 januari 2020!

Nova Academy är en kommunal gymnasieskola som ligger ett stenkast från järnvägsstationen i Simrishamn Vi är en skola av elever, för elever Nova Academy är en kommunal gymnasieskola som erbjuder programmen Science (NA), Digital Design (SA), Behavioral (SA), Performing Arts (ES) och Business (EK). Alla program på Nova är högskoleförberedande. Elevinflytande och påverkan präglar skolan, som skapades tillsammans med elever 2014. Vi drivs av idén att elevinflytande skapar starka och kreativa studenter med större möjlighet att utveckla sig själva och sin skolgång. Du som elev får ett busskort hos Skånetrafiken som gäller dygnet runt i hela Skåne, måndag till fredag under läsårets alla veckor, så att du lätt kan pendla till skolan som ligger ett stenkast från järnvägsstationen. Ordinarie undervisning sker på fasta tider mellan klockan 9.00–15.20, där alla elever har lunch samtidigt och får äta på någon av Simrishamns restauranger. Våra program Sciene (NA) är skolans naturvetenskapliga program, med inriktning naturvetenskap. Här får du unika möjligheter att utforska mer kring astronomi, marinbiologi och miljö. I skolans lokaler på Marint Centrum, som är ett av landets främsta center för forskning kring hav och vatten, finns ett attraktivt labb där vi samarbetar med centrets forskare och projektledare. Digital Design (SA) är ett samhällsvetenskapligt program med inriktning medier, information och kommunikation. Här får du möjlighet att vara kreativ varje dag och samtidigt få en bred utbildning inom området digital design. Du lär dig om ex journalistik, fotografering, spel- och apputveckling, hemsidor och film. Du arbetar i olika projekt där du lär dig att planera, skapa, marknadsföra och hålla event för dina färdiga produkter.

Behavioral (SA) är ett samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap. Du fördjupar dig i ämnen som psykologi, sociologi och beteendevetenskap med ämnesområden som ledarskap, integration och fattigdom. Du studerar mänskligt beteende och relationer såväl praktiskt som teoretiskt och tränar sådant som social kompetens och ledarskap. Performing Arts (ES) är Novas estetiska utbildning. Performing Arts är en riksrekryterande spetsutbildning med inriktning musikteater. Utbildningen fokuserar likvärdigt på inriktningarna dans, musik/sång och teater, för att ge dig en så bred utbildning som möjligt. Vi samarbetar med några av Sveriges främsta artister och proffs inom musik, dans och teater. Du sätter upp produktioner och föreställningar och garanteras dessutom individuella sånglektioner under hela utbildningen. Business (EK) är vårt nystartade ekonomiprogram med inriktning ekonomi. Är du intresserad av företagande, samhällsekonomiska förhållanden och ekonomisk hållbarhet så är Business programmet för dig. Här läser du samhälls- och företagsekonomi samt juridik, och får lära dig hur företag och organisationer arbetar. Du lär dig hur man startar och driver ett företag såväl teoretiskt som praktiskt samt vilka lagar som styr företag, organisationer och privatliv. Läs mer på www.novaacademy.se

NOVA ACADEMY Tel: 0414-81 95 82 info@novaacademy.se www.novaacademy.se 68

GymnasieGuiden.se 2020

8917_gg20_v2.indd 1

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-05-23 10:00


PERSTORP TEKNISKA GYMNASIUM Perstorp, Skåne län Teknik är framtiden! I stort sett alla branscher behöver teknisk kompetens. Pluggar du el- och energiprogrammet eller Industritekniska programmet hos oss så blir du attraktiv på en spännande arbetsmarknad. Vill du plugga vidare på högskola? Hos oss får du behörighet för vidare studier på högskola och universitet – men kan jobba något år innan eftersom du också blir yrkesutbildad. Vill du jobba? Hos oss får du en efterfrågad yrkesutbildning och kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Vill du plugga vidare senare så gör du det. Vill du se världen? Vi samarbetar med stora, globala företag. Det ger dig en möjlighet att komma ut i världen på praktik, sommarjobb och arbete.

Vilka är dina mål? Vi är en lagom stor, personlig skola. Ett andra hem som en elev uttryckte det. Må bra! Vi är övertygade om att man presterar bra när man mår bra. Därför äter vi bra lunch på restaurang, gemensam frukost på fredagar och har tillgång till fina träningslokaler. Perstorp AB är vår huvudman. Ett internationellt företag med produktion i flera länder. Vi har även ett flertal andra starka företag som samarbetspartners – bl. a Johnson Matthey, Isover, ESAB, Gelita, Faac, Emerson och Celanese.

PERSTORP TEKNISKA GYMNASIUM Tel: 0435-376 80 skolan@perstorpgymnasium.se www.perstorpgymnasium.se

591_20.indd 1

SEGRAGYMNASIET Östra Ljungby, Skåne län

2019-04-16 09:51

Styrka, Entreprenörskap, Gemenskap, Resultat och Anställningsbarhet = SEGRA!

En naturbruksskola med kvalité i fantastisk miljö som både ger anställningsbarhet direkt efter gymnasiet och möjlighet att läsa allmän högskolebehörighet. Skolans internat ger dig vänner för livet. Lantbruk Utbildningen har stark koppling till moderna lantbruksföretag och de gröna näringarna. Du kan välja mellan två profiler, entreprenad eller lantbruksdjur. Du kan även välja till mer ekonomi i din utbildning.

Lantbruk – Häst Anpassa din hästutbildning! Här kan du välja häst och ridsport med unghästfördjupning. Du kan välja att profilera dig mot islandshäst, djursjukvård eller ekonomi – hästföretagande. Vi har nationell idrottsutbildning (NIU) för häst. Du kan ta med din egen häst till skolan.

Hund har ytterligare två profiler att välja mellan, Djursjukvård eller Samhälle. Du kan med fördel ta med din egen hund till skolan.

Djur – Hund Du får en bred hundutbildning och tränar varje vecka med din egen hund. Här kan du välja hund med etologi – yrkesfördjupning mot hundfrisör.

SEGRAGYMNASIET Tel: 0435-311 11 kontakt@segrag.se www.segrag.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 387.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 69 2019-09-10 10:18


MUNKAGÅRDSGYMNASIET Tvååker, Hallands län Lantbruk Lantbrukare är ett framtidsyrke med stor variation. På lantbruksinriktningen får du kunskaper om maskiner, djur, grödor och ekonomi. Skog En gedigen utbildning i modernt skogsbruk avseende skogsskötsel, teknik, ekonomi och miljö. Du blir en kompetent förare av moderna skogsmaskiner och undervisningen sker i en fantastisk skolmiljö och i skogarna runtomkring. Spår 1 Naturbruksprogrammet eller Yrkesintroduktion för elever med NPF-diagnoser (adhd, autism).

Hos oss utbildar du dig till bioprenör, det vill säga en företagsam, yrkeskunnig, nyfiken, hållbar, framtida entreprenör inom lantbruk, skog, djur eller trädgård. Munkagård är det naturliga valet om du vill utbilda dig inom den gröna näringen. Du kan välja till grundlägg­ ande högskolebehörighet och har du mer än 2 timmars resväg per dag har du möjlighet att bo på vårt elevboende.

Djur Är du djurintresserad har vi utbildningen för dig! Du får lära dig att ta hand om allt från hamstrar och hundar till reptiler och lamadjur.

Läs mer om våra olika utbildningar på vår webbsida eller hör av dig för mer information. Om du är nyfiken på hur det är att gå på Munkagård så är du varmt välkommen att prova på en dag hos oss!

Trädgård En bred utbildning där du får lära dig allt från att köra maskiner till att sätta sten, bygga staket, anlägga dammar och rita och sköta trädgårdsmiljöer.

MUNKAGÅRDSGYMNASIET Tel: 0340-48 09 50 munkagardsgymnasiet@regionhalland.se www.regionhalland.se/munkagard

15_2019.indd 1

KITAS GYMNASIUM Göteborg, Västra Götalands län

Kitas Gymnasium består av tre små skolor, mitt i centrala Göteborg, med bara 250 elever per skola. Skolorna är små men tillsammans är vi Göteborgs största friskola. Det gör att vi kan ge den lilla skolans fördelar och samtidigt den stora skolans valmöjligheter. Vi erbjuder en lugn och trygg studiemiljö för dig som vill ha möjlighet att satsa, både på studier och kanske ett specialintresse. Vi har t.ex många idrottare hos oss. Skoldagen består av vanliga lektioner men är koncentrerad mot förmiddagen

med korta raster och utan onödiga håltimmar. Eftermiddagen är fri för individuella aktiviteter som träning eller studier. Skolans grundidé är enkel, vi erbjuder en undervisning med hög kvalitet. Vi har medvetet valt att lägga våra resurser på bra läromedel, trivsamma lokaler och en modern och omfattande utrustning.

2019-04-05 12:01

på våra elever, men vi ställer också krav på oss själva och vår undervisning. Våra elever når bra studieresultat, både på nationella prov och i olika tävlingar där de återfinns i toppskiktet i Sverige. På Kitas ger vi våra elever en trygg och stimulerande miljö så att alla ska kunna nå sin potential. Välkommen!

Lärarna på Kitas har alla gemensamt att de har djupgående ämneskunskaper och ett brinnande intresse för att undervisa. Vi ställer tydliga krav

KITAS GYMNASIUM Tel: 031-733 44 60 info@kitas.se www.kitas.se 70 3772.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-06-13 08:41


NÖSNÄSGYMNASIET Stenungsund, Västra Götalands län Där kunskap möter framtid!

Vi är stolta över vår skola och vårt mål är att du ska få en bra tid hos oss. Dina intressen och ambitioner i kombination med vår kunskap och erfarenhet kommer att ge dig de bästa möjligheterna att lyckas i framtiden! Fem bra skäl att välja Nösnäsgymnasiet • Härlig stämning och gemenskap • Stort utbud och valmöjligheter • Engagerade lärare • Internationella kontakter, utlandsresor och praktik • Idrottsprofiler, fotboll, ishockey, simning, innebandy och konståkning

Att välja den plats där man ska tillbringa en stor del av sin tid under de närmsta åren kan kännas som ett stort beslut. Men det är nu det roliga börjar! Stor skola stort utbud Oavsett om du vill jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare på universitetet har vi utbildningar som passar dig. Vi erbjuder många olika

program och inriktningar och massor av kurser. Vi anpassar, så långt det är möjligt, utbudet av det individuella valet efter dina önskemål.

Vill du veta mer? Besök www.stenungsund.se/nosnasgymnasiet www.facebook.com/nosnasgymnasiet

Trots att det är drygt 1300 elever som går på Nösnäsgymnasiet blir du aldrig en i mängden. Hos oss möter du en trygg miljö med god stämning och ett härligt engagemang hos såväl elever som lärare.

NÖSNÄSGYMNASIET Tel: 0303-73 80 80 expedition.nosnas@stenungsund.se www.stenungsund.se/nosnasgymnasiet

1_gg20.indd 1

2019-04-23 11:33

YSTAD GYMNASIUM Ystad, Skåne län

På yrkesprogrammen kan du alltid välja till högskolebehörighet. Mer om programmen kan du läsa på www.ystadgymnasium.se. Boka skuggning Ett bra sätt att uppleva Ystad Gymnasium, se lokalerna och känna på ett program är att skugga. Då får du följa med en klass under en vanlig dag på skolan. Skuggning bokar du via vår hemsida. Välkommen till Öppet hus Under hösten håller vi Öppet hus för dig, då du får möjlighet att se dig om i skolans alla lokaler, ta del av aktiviteter på våra olika program och prata med både elever och lärare.

Centralt i Ystad får du den stora skolans fördelar ihop med den lilla skolans gemenskap Ystad Gymnasium är en skola med gott om utrymme för olika elever och människor. De många programmen och inriktningarna gör att du, som pluggar hos oss, lätt hittar andra med liknande intressen, men fortfarande har nära till elever från andra program.

Varje program har sina egna lokaler, verkstäder och studios för att du alltid ska lära dig i en så väl anpassad miljö som möjligt. Den teoretiska traditionen är lång här och om du väljer ett högskoleförberedande program får du en stabil studiegrund att stå på. Våra yrkesprogram sker alltid i nära samarbete med företag och verksamheter för att dina yrkeskunskaper ska få så hög kvalitet som möjligt.

Håll utkik efter datum för Öppet hus på vår hemsida. Välkommen!

YSTAD GYMNASIUM Se hemsidan för kontaktuppgifter till SYV www.ystadgymnasium.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 233_gg20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 71 2019-04-26 12:29


ORUST GYMNASIESKOLA Orust, Västra Götalands län

Orust gymnasieskola

Handels- och administrationsprogrammet

Våra elever säger att den gemenskap och kamratskap som finns här är unik. För Orustungdomar som vill slippa lägga tid på resa till annan kommun samt få tid över till studier och fritidsintressen är vi ett intressant alternativ. Högskolebehörighet erbjuds på våra yrkesprogram. Vi är stolta över vår skola och vårt mål är att du ska få en bra tid här.

Bor det en säljare i dig? Eller kanske drömmer du om att driva ett framgångsrikt företag? Denna yrkesutbildning ger dig möjlighet att få en bred bas när det gäller ett flertal yrken. Här ingår också mycket praktik.

Vård- och omsorgsprogrammet

Det finns många framtida jobb inom vård- och omsorgssektorn. Utbildningen ger dig kompetens som ger dig möjlighet att söka arbete inom många olika arbetsområden efter examen. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Under teorikurserna får du lära dig att arbeta självständigt samt att reflektera över dina nyförvärvade kunskaper. Under praktiken omsätter du dina kunskaper med stöd av erfarna handledare.

Orust båtbyggarutbildning Hantverksprogrammet Finsnickeri + Hantverksprogrammet Lärling

Älskar du båtar och hav? Gillar du att snickra? Gillar du doften av trä och tjära? Då är Orust båtbyggarutbildning något för dig. Vi är riksrekryterande och du kan söka till oss oavsett var i Sverige du bor. Skolan finns på ön Orust. Här går konsten att bygga båtar tillbaka till vikingatid och att bygga båtar är öns stolthet. Vi är den enda gymnasieskolan i Sverige som erbjuder träbåtsbyggeri. Du kan välja inriktning som båtbyggare, inrednings- eller möbelsnickare samt fördjupning inom finsnickeri, motor och elinstallationer. På skolan arbetar du med riktiga båtar inom såväl modernt som traditionellt båtbyggeri.

Yrkesintroduktion Hantverk

För dig som saknar behörighet till gymnasiet, som har svårt att bestämma dig eller som vill ut i arbetslivet. Du kan läsa in grundskolebetyg i kombination med gymnasiala ämnen på hantverksprogrammet. Vi utformar utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Gilla oss på facebook!

www.orust.se ORUST GYMNASIESKOLA Anna Olsson, Syv tel: 0304-33 45 32, Deniz Jusuf, Syv tel: 0304-33 41 03, Agnetha Olsson, koordinator tel: 0304-33 42 49 72 885.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-09-20 15:23


VADSBOGYMNASIET Mariestad, Västra Götalands län

Känn dig välkommen Vadsbogymnasiet är en skola med god stämning och närheten mellan personal och elev är ett av våra kännetecken. På vår skola ska alla få studiero och vi ser skoldagen som en arbetsdag. Det är i skolan, i samarbete med klasskamrater och lärare, som det mesta jobbet ska göras. Som ett stöd i skolarbetet har du en mentor som följer dig hela din utbildning. Det är viktigt för oss att du får vara den du är och att du ska trivas.

Efter gymnasiet Att lära sig ta ansvar och växa in i en kommande yrkesroll utgör en stor del av ditt arbete under din gymnasietid. På Vadsbogymnasiet arbetar vi med att låta våra elever utvecklas och utmanas så långt som möjligt. Vår målsättning är att du som elev ska känna dig väl förberedd för vidare studier eller jobb efter dina tre år hos oss.

VADSBOGYMNASIET Tel: 0501-75 56 00 vadsbogymnasiet@mariestad.se www.vadsbogymnasiet.se

6_gg20.indd 1

GYMNASIESKOLAN I KRISTINEHAMN Kristinehamn, Värmlands län

2019-09-18 10:11

av branschorganisationer som Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Går du ett nationellt program hos oss finns möjlighet för dig att starta ett företag inom ramen för Ung företagsamhet (UF). Hos oss kan du kombinera dina studier med ditt idrottsintresse. Detta är en satsning som kallas Kristinehamns idrottsgymnasium och som innebär att du som går nationellt program ges möjlighet att läsa extra idrottskurser om du vill.

Gymnasieskolan i Kristinehamn erbjuder 10 nationella program, fyra individuella program samt fyra gymnasiesärskoleprogram. Vi har cirka 650 gymnasieelever i vår verksamhet.

Oavsett om du går ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram är det viktigt att du är förberedd för yrkeslivet eller studier efter gymnasiet.

Vårt uppdrag är att ge dig en bra utbildning som siktar mot framtiden. Hos oss finns kunniga och engagerade lärare som hjälper dig att nå dina mål.

Vi har ett nära samarbete med näringslivet, bland annat i form av arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och företagsbesök. Vi är också certifierade

Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera i skolan. Inom elevhälsan på skolan finns det flera olika yrkeskategorier – t.ex. kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Deras kompetens, närhet och stöd bidrar de till att elever mår bra. Vår målsättning är att alla våra elever ska må bra, känna sig trygga och ha en god gemenskap i skolan samt ges de bästa förutsättningarna för lärande. Välkommen till gymnasieskolan i Kristinehamn!

GYMNASIESKOLAN I KRISTINEHAMN Tel: 0550-874 16, 0550-883 78 www.kristinehamn.se/gymnasiet

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 464.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 73 2019-05-06 21:34


FORSHAGAAKADEMIN Forshaga, Värmlands län

ForshagaAkademin är en fristående gymnasieskola som ligger i Forshaga, Värmland. Här finns spännande gymnasieutbildningar inom sportfiske, hundsport, äventyrsturism samt jakt och viltvård. Vi har riksrekrytering/ riksintag vilket innebär att alla elever i Sverige får söka till oss. På skolan går också elever från övriga Norden. VILTVÅRD – Riksintag, NB Skog Det här är utbildningen där du får lära dig jakten som yrke. På schemat finns bl.a. praktiskt skytte, motorsåg/röjsåg, styckning, matlagning i fält, hundträning och naturguidning. Du får prova på jaktmetoder efter olika slags vilt, exempelvis älg, rådjur, hare och fågel. En viktig del är också olika typer av viltvårdsarbete, t.ex. skogsarbete, byggen av torn och odlingar av ”viltfrämjande” växter.

Samtliga utbildningar är yrkesprogram, men många av våra elever går ett studieförberedande spår och läser då in behörighet för att plugga vidare på högskola/universitet. Alla elever läser Ung Företagsamhet som ger bra kunskaper om man vill starta eget företag efter gymnasiet. SPORTFISKE – Riksrekryterande utbildning, Särskild variant Utbildningen passar dig som vill arbeta med sportfiske, fiskevård, turism och företagande. Under utbildningen får du lära dig alla typer av sportfiske. På schemat finns bl.a. fiske- och vattenvård, naturguidning, företagande och biologi. I utbildningen ingår flera utbildningsresor t.ex. havsfiske och marinbiologi i Norge, fjällfiske i norra Sverige och resa till klassiska Mörrumsån för lax- och öringfiske.

Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter att få jobb som t.ex. jaktelev, jaktguide, skogsarbetare eller butiksförsäljare inom redskapshandeln. Flera av våra elever har gått vidare till att jobba på jaktcamper. ÄVENTYRSTURISM – Riksintag, NB Skog Det här är utbildningen där du får lära dig allt om naturguidning, turism och företagande. På schemat finns bl.a. äventyrsguidning, ledarskapsoch aktivitetskurser. Under din gymnasietid ingår det ett antal utbildningsmoment och resor där du får testa på bl.a. fjällsäkerhet, skidåkning, skidlärarutbildning, teambuilding och äventyrssporter.

Efter utbildningen väljer många elever att jobba inom sportfisket med t.ex. guidning, fiske- och vattenvård och redskapsförsäljning. HUNDSPORT – Riksintag, NB Djur Utbildningen där du får lära dig allt om hundar! På schemat finns bl.a. hundhållning, hundens mentalitet, etologi, hunduppfödning, dressyr, djursjukdomar, näringslära och hundens olika användningsområden.

Efter utbildningen kan du t.ex. jobba som natur- och äventyrsguide, skidlärare eller med butiksförsäljning av frilufts- och outdoorutrustning.

Yrkesutgångar direkt efter gymnasiet är t.ex; instruktör, djurvårdare, hundmassör, jobba med hundfriskvård, på hunddagis eller att bli egen företagare inom hundbranschen. Du kan också välja till att utbilda dig som allmänlydnadsinstruktör genom SBK. Vill man läsa vidare efter hundsportgymnasiet är möjliga yrkesutgångar t.ex. djursjukskötare eller polis.

Välkommen till en unik skola som ger dig möjligheten att jobba inom spännande framtidsbranscher!

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

fa FORSHAGAAKADEMIN E T T

K U N S K A P S C E N T E R

FORSHAGAAKADEMIN Tel: 010-151 62 00 info@forshagaakademin.se www.forshagaakademin.se 74 618_20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-06-24 09:21


RIKSGYMNASIET ÖREBRO – För döva och hörselskadade Örebro, Örebro län Riksgymnasiet Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och elever med generell språkstörning. Vi har ett brett utbud av gymnasieprogram. På Riksgymnasiet undervisar vi på teckenspråk eller på svenska med hörteknik. Hörtekniken är enkel att använda och har bra ljudkvalitet. Vi har tysta klassrum och en visuellt anpassad studiemiljö. Våra utbildningar finns på fyra av Örebros kommunala gymnasieskolor: Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Våra elever följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan, men går i egna klasser. På Riksgymnasiet går elever från hela landet. Vi erbjuder därför inte bara utbildning utan också boende för dig som bor långt bort från skolan. Hos oss finns också Café 019 som är en mötesplats för våra elever. Där kan du träffa kompisar, fika och delta i aktiviteter. Är du nyfiken på Riksgymnasiet? Då är du välkommen till oss på besök! Mer information om våra besöksdagar hittar du på orebro.se/riksgymnasiet.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

RIKSGYMNASIET ÖREBRO Tel: 019-21 10 00 riksgymnasiet.kansli@orebro.se www.orebro.se/riksgymnasiet

102_gg20.indd 1

2019-05-13 09:05

RIKSGYMNASIER

med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet • För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp eller vanlig klass • För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp • För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. Sista ansökningsdatum 2020-01-15. Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND Tel: 010 473 50 00 . www.spsm.se

2684_egen.indd 1

2019-06-27 13:59


NOBELGYMNASIET Karlstad, Värmlands län Nobelgymnasiet är Värmlands största yrkesgymnasium med utbildningar till nästan alla yrkesroller som krävs i ett fungerande samhälle. Goda chanser till arbete efter studierna Efter att ha läst på Nobelgymnasiet har du goda chanser till arbete. Skolans avancerade tekniska utrustning och stora verkstäder har plats för allt från virke till hårfönar. Nobelgymnasiets hantverksyrken lockar elever från hela Värmland och även utanför länet. Introduktionsprogrammen Om du inte är behörig till gymnasieskolan finns även gymnasieförberedande utbildningar inom alla fyra introduktionsprogram. Utbildning som utvecklar På Värmlands största gymnasieskola har vi toppresultat gällande trygghet och trivsel! Hos oss möter du personal som bryr sig om dig och ser till att du får en utbildning som utvecklar dig i både teoretiska och praktiska färdigheter. Gymnasiesärskola På Nobelgymnasiet finns också gymnasiesärskolans Programmet för fordonsvård och godshantering samt Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

NOBELGYMNASIET Tel: 054-540 15 00 nobelgymnasiet@karlstad.se www.karlstad.se/nobelgymnasiet

nobel.indd 1

2019-06-19 11:41

TINGVALLAGYMNASIET Karlstad, Värmlands län

Tingvallagymnasiet erbjuder både studieförberedande och yrkesprogram. Här finns utbildningar för dig som vill studera vidare på universitet/högskola eller arbeta inom handel, ekonomi, vård- och omsorg, restaurangbranschen eller hotell och turism. Entreprenörskap och företagande På Tingvallagymnasiet får du möjligheten att utveckla ditt entreprenörskap, bland annat genom att starta och driva ditt eget UF-företag. Kvalitetsstämplade utbildningar Skolan har ett nära samarbete med företag och näringsliv, men också med kommuner och landsting. Ett exempel är Vård- och omsorgsprogrammet som är certifierat genom Vård- och omsorgscollege. Genom kontakterna med branschen får du en bra start på arbetslivet. Internationalisering På yrkesprogrammen finns möjlighet att förlägga en del av din APL någonstans i Europa. Anrik skola med centralt läge Tingvallagymnasiet är Karlstads äldsta skola och ligger vid Stora torget, mitt i centrum.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

TINGVALLAGYMNASIET Tel: 054-540 16 50 tingvallagymnasiet@karlstad.se www.karlstad.se/tingvallagymnasiet 76 tingvalla.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-08-12 09:40


SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET Karlstad, Värmlands län Nybyggd och modern skola Sundsta-Älvkullegymnasiet kommer bli en av Sveriges största och modernaste gymnasieskolor när den står helt klar läsåret 21/22, men redan läsåret 19/20 flyttar delar av verksamheten in i den första byggnaden. I skolans lokaler ryms bland annat laborationsmiljöer, ateljéer, dansoch teaterlokaler, musikstudio, film- och radiostudios, bibliotek, cafeteria och en stor aula.

På Sundsta-Älvkullegymnasiet kan du läsa högskoleförberedande program inom natur, teknik, estetik, humaniora och samhällsvetenskap. Här finns också gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Natur och teknik Sundsta-Älvkullegymnasiet är skolan för dig som är intresserad av teknik och naturvetenskap. Hos oss kan du läsa de högsta kurserna i matematik, fysik, kemi, biologi och språk.

Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolans nationella program är fyraåriga och innefattar minst 3 600 timmar fördelat på kärnämnen, karaktärsämnen och valbara kurser.

Du har också möjlighet att fördjupa dig i ditt intresse oavsett om det gäller idrott, arkitektur, design, produktionsteknik, IT eller entreprenörskap. Positivt och kreativt På det estetiska programmet kan du få utlopp för din kreativitet samtidigt som du förbereder dig för vidare studier. Föreställningar och utställningar som är producerade och genomförda av eleverna visas ofta på skolan.

Aktiv elevkår SÄG:s elevkår är aktiv och genomför en mängd arrangemang under året.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET Tel: 054-540 15 70 sundsta-alvkullegymnasiet@karlstad.se www.karlstad.se/sundsta-alvkullegymnasiet

sundsta-älvkulle.indd 1

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

2019-06-19 12:12

GymnasieGuiden.se 2020 77


STIERNHÖÖKSGYMNASIET Rättvik, Dalarnas län Möt din framtid hos oss!

Välkommen till Stiernhööksgymnasiet – Naturbruk-, Lärlings-, Yrkes- och Studieförberedande program samlat på en och samma skola! • Hos oss får du plugga i vacker miljö med stöd av duktiga och engagerade lärare som hjälper dig att lyckas med dina studier! • Hos oss får alla ettor en egen laptop att använda under sin studietid! • Vi utbildar dig för framtiden! • På alla program har du möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet, så att du kan plugga vidare mot dina mål! • Hos oss har du mycket APL där du skaffar kontakter och erfarenhet i yrkeslivet och därmed öppnar dörrarna till en spännande yrkesframtid! • Hos oss får du jobba mycket med Ungt företagande för att du ska få erfarenhet av entreprenörsskap inför ditt yrkesliv. • Vi arbetar för aktivt internationellt utbyte på många av våra program

Internat med sjöutsikt

Internatet har plats för ca 130 elever och du kan som elev välja mellan olika boendealternativ, allt från rum i korridor till att bo i mindre lägenhet. Internatet ligger på skolområdet, med gångvägar till Rättviks centrum, golfbanan samt badstranden vid Siljan. Nästan alla boendena har sjöutsikt!

Idrott på schemat – Ridsport, Bandy

Du som elitsatsar på din idrott kan välja mellan NIU – Ridsport, disciplinerna hoppning eller dressyr och NIU – Bandy med träning i Rättviks bandyarena i samarbete med IFK Rättvik bandy. Du kan kombinera din NIU-satsning med nästan alla våra gymnasieprogram.

Vi erbjuder följande program: • • • •

• • • • • •

Bygg- och Anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och Energiprogrammet Naturbruksprogrammet Djur, Häst, Lantbruk Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Barn och fritidsprogrammet – lärlingsutbildning Fordons- och transportprogrammet – lärlingsutbildning Handels- och administrationsprogrammet – lärlingsutbildning Vård- och omsorgsprogrammet – lärlingsutbildning

Vi erbjuder följande idrottsutbildningar: • Nationell Idrottsutbildning – Ridsport • Nationell Idrottsutbildning – Bandy

Vill du komma på Prova-på-dag eller läsa mer om våra program?

Hör av dig till oss och titta in på vår hemsida www.stiernhooksgymnasiet.se! Där hittar du också de inriktningar våra program erbjuder.

STIERNHÖÖKSGYMNASIET Tel: 0248-700 00 gymnasiet@rattvik.se www.stiernhooksgymnasiet.se 78 99.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-07-02 21:34


MORA GYMNASIUM Mora, Dalarnas län Vi har dessutom en Lokal idrotts­ utbildning med möjligheten att utöva en valfri individuell idrott. Olivia på bilden går på NA men utövar även sin idrott Dans på skoltid. Tiden tas från det individuella valet.

Din framtid är viktig för oss! Mora gymnasium är en framgångs­ rik gymnasieskola på många olika områden och vår vision är att alla elever som startar sin utbildning på Mora gymnasium ska få den hjälp och kunskap de behöver får att nå sin fulla potential i sina studier, framtida arbetsliv och som världs­ medborgare. Atmosfären på Mora gymnasium präglas av en öppenhet. Lärare och elever delar ett konstant arbete kring värdegrund.

Det är av yttersta vikt för oss att varje elev har en interkulturell förståelse, känner sig trygg och värdefull. Våra ledord på skolan, som är hjärtat av Mora gymnasium, är trygghet, respekt, engagemang och kvalitet.

Vi har även Lärlingsutbildning inom programmen BA, FT, HT, IN och RL. Skolan har två så kallade profiler: Kommunikationsprofilen och Friskvårdsprofilen-PT. Skolan har cirka 1000 elever.

På Mora gymnasium finns totalt 11 nationella program samt Intro­ duktionsprogrammen. Utöver det så är vi även ”Candidate school for IB Diploma programme”.

Idrottsutbildningar Skolan har ett flertal idrottsutbild­ ningar: Längdskidor, Skidorientering RIG/NIU, Mountainbikeorientering NIU, Ishockey, Innebandy NIU/LIU, Fotboll LIU.

Tack vare gymnasiets goda rykte i idrottsvärlden och höga kvalitet på specialidrottslärare och tränare har utbildningarna stor attraktionskraft för idrottande ungdomar. I Mora finns dessutom en väl fungerande infrastruktur med bra arenor för träning och tävling. Vi satsar på att se hela människan; dina studier, din mentala träning, din fysiska träning, ditt näringsintag. Du kan söka till följande program om du vill kombinera dina studier med idrott: BA, BF, EE, EK, NA, SA, TE.

MORA GYMNASIUM Tel: 0250-260 00 vx gymnasieforvaltningen@mora.se www.moragymnasium.se

24_19.indd 1

DILLE GÅRD NATURBRUKSGYMNASIUM Ås, Jämtlands län

2019-04-05 09:45

På gården finns det ett mysigt elevboende med plats för ett 30-tal elever. Du kan ta med dig hund eller häst till skolan. Program och inriktningar Naturbruksprogrammet inriktning Skog • Profil Jakt och skog • Profil Äventyrsturism • Profil Skogsmaskinförare

Dille Gård är en liten skola med stor delaktighet där teamkänslan är viktig. En stor del av den praktiska utbildningen ges i mindre grupper med stark koppling till verkligheten, allt för att du skall kunna utvecklas på bästa sätt.

Vill du så kan du bli behörig till högskola, även för studier till t ex veterinär eller jägmästare. Vi erbjuder bland annat praktik i Frankrike, Tyskland och på Island samt på andra ställen runt om i Europa.

Vår gård med våra kringliggande skogar har allt som behövs för utbildning under alla våra profiler och vår närhet till bl.a Åre ger oss stora möjligheter att vistas i de Jämtländska fjällen.

Entreprenörskap och företagande är viktiga inslag för alla. Närheten till den äventyrliga fjällvärlden skapar givetvis goda förutsättningar för vår profil Äventyrsturism.

Program och inriktningar Naturbruksprogrammet inriktning Djur • Profil Häst • Profil Islandshäst • Profil Hund • Profil Djurvård Samtliga profiler kan läsas utökat med de Naturvetenskapliga ämnena för NV-behörighet!

Välkommen till en personlig skola!

DILLE GÅRD NATURBRUKSGYMNASIUM Tel: 063-381 11 info@dillegard.se www.dillegard.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 4561_gg20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 79 2019-05-13 10:44


ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM Älvdalen, Dalarnas län

De bästa tre åren!

Rätt behörigheter för yrke och högskola. Älvdalens Utbildningscentrum är en familjär gymnasieskola med riksintag, en timmes bilfärd från fjällen och gångavstånd till skog och älv. Här kan du plugga, fiske, jakt, äventyr, lastbilar, anläggnings- och skogsmaskiner. Våra lärare är riktiga proffs och hjälper dig att hitta praktikplatsen du drömmer om. Du får den bästa undervisningen, övning och en massa träning, mycket arbetsplatslärande (APL), möjlighet att ta flera olika branschcertifikat, allt för att du ska få ditt drömjobb! Självklart kan du välja att grundläggande högskolebehörighet ska ingå i inriktningen du väljer.

Öppet Hus Lördagen 9 november Lördagen 4 april

2019 2020

Alla kan söka till oss. Vi har tryggt internat­ boende på skolområdet där du garanteras möjlighet att hyra rum första året. Skolan har bra stödpersoner och elevhälsa. Se våra filmer om skolan på Youtube. Skriv till oss om du har frågor eller om du vill komma och prova vara ”elev för en dag”. Välkommen till en trygg skola med dig i fokus!

Fiskegymnasiet

Hos oss får du verkligen lära dig fiske på riktigt, i olika vatten från fjäll till kust, vattenvård, guidekunskap och biologi. Du övar både i de fantastiska fiskevatten som finns direkt nära skolan men också under längre fältövningar med unika vattenmiljöer. Allt under ledning av lärarna som har stora kontaktnät i branschen vilket ger dig praktik och möjlighet till jobb.

Du kan välja att specialisera dig mot fiskeguide med mediaproduktion och jobba som egen företagare, i fiskebutik eller mot vidare studier.

Äventyrsgymnasiet

Äventyr passar dig som gillar fart och fläkt, skidåkning, paddling, klättring och MTB-cykling. Våra lärare hjälper dig att hitta drömpraktikplatsen. Du och dina kompisar har bra övningsområden både på skolan och via toppturer med mera och i häftiga naturmiljöer. Efter gymnasiet är du redo för guidebranschen t.ex. som forsränningsguide, fjällvärd, skidlärare, i fackbutik eller som egen företagare.

Jaktgymnasiet

Drömmer du om att jobba i skog och mark? Här lär du dig jakt och viltvård på riktigt. Du tränar på skogsskötsel, olika jaktmetoder, exempelvis toppfågeljakt, älgjakt, räv, mård och mink, styckning. Efter basutbildningen har du kunskaper för att arbeta som jakt/naturguide, maskinförare, skogsvårdare eller i jaktbutik. Därefter väljer du utgång, antingen fördjupar du dig inom jakt och viltvård, eller så väljer du utgången mot högskolebehörighet för utbildningar som exempelvis skogsmästare.

Skogsgymnasiet

Passar dig som vill lära dig att köra häftiga maskiner och som är intresserad av skogen. Du läser både teori och praktik, mycket tid läggs på körning både i simulatorns värld och ute i skogen. Utbildningen gör det lätt för dig att få jobb som skogsmaskinförare (skördarförare, skotarförare), skogsvårdare eller som egen företagare. Efter första året väljer du utgång antingen mot mer maskinspecialisering eller mot direktbehörighet till skogsmästarprogrammet (och andra högskoleutbildningar).

Bygg- och Maskingymnasiet

Vill du köra grävmaskin och hjullastare? På Bygg- och Maskingymnasiet tränar du under ledning av våra skickliga lärare. Du lär dig byggoch anläggningsarbeten, GPS-styrning, gräva vägar, lägga rör, göra husgrunder och mycket mer.

Du övar i vårt simulatorcenter, på skolans övningsområden i skolans maskiner samt ute på praktik. Efter utbildningen kan du få jobb som maskinförare t.ex. på byggarbetsplatser, vägbyggen, eller välja att läsa vidare.

Transportgymnasiet

Drömmer du om att köra stora lastbilar? Hos oss lär dig du dig att köra lastbil, timmerkran och allt som behövs för att du ska bli en eftertraktad yrkeschaufför. Du läser bland annat körkortsteori, lagar, regler och annan teori som varvas med övningar i skolans stora simulatorcenter. När du är redo övar du i skolans egna fordon på övningsområde och ute i trafiken. När du är färdig kan du t.ex. få jobb hos en skogsåkare, på ett åkeri eller ett transportföretag, eller välja att läsa vidare.

Internatboende, fritid

Tryggt internatboende på skolområdet där du garanteras möjlighet att hyra rum första året. Skolan har egen klättervägg, gym och ligger nära skidstadion och elljusspår. Fritidsledarna ordnar olika aktiviteter t.ex. skidåkning, fiske, simulatorkörning, klättring och meka.

Utrustning och kläder

Skolan använder MAC-datorer och du får låna en. Du får en uppsättning utbildningsanpassade arbetskläder oavsett inriktning. Besök vår webbsida för att läsa mer om våra utbildningar och certifikat. E-posta eller ring oss för att komma på besök eller ställa frågor.

Välkommen till oss! Följ oss! Alvdalens_Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum

ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB Tel: 0251-597 000 info@alvdalen.com www.alvdalen.com 80 216_gg20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-09-17 13:36


RYMDGYMNASIET Kiruna, Norrbottens län stratosfärsballong högre upp än ozonskiktet. Du tillverkar en egen krutraket och arbetar med lödning och elektronik. Du genomför astronomiska observationer vid skolans observatorium för att studera t.ex. planeter eller nebulosor. Våra profilkurser • Astronautkunskap • Astrobiologi • Astronomi

Nu kan du börja på Sveriges nordligaste och högst belägna gymnasieskola. Rymdgymnasiet erbjuder:

• Rymdvetenskapsprogrammet • Rymdteknikprogrammet

vilka ger dig kompetens för högskola eller universitet. Gymnasielärare, forskare/ingenjörer leder den spännande undervisningen inom rymdområdet.

Ansökningskoder: Naturvetenskapsprogrammet, skolkod: NANAT Teknikprogrammet, skolkod: TETEK. Ansökningsblankett kan beställas eller hämtas från vår hemsida. Vad sysslar vi med? Profilkurserna genomförs delvis vid ett rymdforskningscentrum. Under utbildningen ges möjlighet att sända upp elevexperiment med

Vad är det speciella? Kiruna är en rymdstad där de stora rymdorganisationerna och forskarnätverken har funnits i över 60 år. Vi har ett nära samarbete med de etablerade rymdaktörer som finns i Kiruna, såsom Institutet för rymdfysik, Esrange Space Center och även med European Space Agency (ESA). Kontaktperson Rektor Per Malmelöv, 070-313 64 12

RYMDGYMNASIET Tel: 0980-167 20 expedition@rymdgymnasiet.com www.rymdgymnasiet.se

1117_gg20.indd 1

HORNAVANSKOLAN Arjeplog, Norrbottens län

2019-09-10 09:47

Studera i Sveriges mest internationella kommun!

Vill du vara där det händer, där morgon­ dagens teknik utvecklas? Då är Arjeplog stället för dig! Det är i Arjeplog som du hittar denna lilla skola med ett starkt fokus på teknik och innovation. Skolans unika samarbete med den internationella bilindustrin ger dig möjlighet att praktisera och komma ut i världen. Ny teknik Arjeplog är centrum för världens ledande fordons- och komponenttillverkare, som under vintern finns i regionen för att testa och utveckla högteknologiska fordonsprodukter i vinterklimat. Hornavanskolan samarbetar med fordonsindustrin både lokalt och internationellt. Riksintag – Fordonstestteknik Unik utbildning, Fordonstesttekniker inom Fordons- och transportprogrammet!

Nytt program från hösten 2018! – Hotell och Turism Besöksnäringen är en stark växande bransch, här lägger du grunden för en karriär som exempelvis hotellchef eller naturguide. Praktik Möjlighet till praktik både i Sverige men även utomlands, mot våra yrkesförberedande program. Boende På elevhemmet ”Stugan” blir du en del av en stor familj! Fritid Här finns fina fiskevatten, skoterleder, utförsåkning, motionsspår och ridhus. Sporthall med simhall och gym!

HORNAVANSKOLAN Tel: 0961-142 04 hornavanskolan@edu.arjeplog.se www.arjeplog.se/hornavanskolan GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. Hornavan_gg20.indd 1

GymnasieGuiden.se 2020 81 2019-05-13 09:18


Riksre

kryter ande Spetsu tbildn ing

MUSIKKONSERVATORIET Falun, Dalarnas län DIN VILJA • VÅRT KUNNANDE • DIN FRAMTID

Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en. Dels finns en högskoleförberedande musikerutbildning på gymnasienivå och dels en eftergymnasial högskoleförberedande musikerutbildning (HMU) – båda med klassisk musik som huvudsaklig inriktning. Skolan har även gymnasie- och HMU-utbildningar inom jazz, folkmusik och komposition. Ingen annan skola på gymnasienivå har de resultat över tid som Musikkonservatoriet Falun – i över 50 år har skolan förverkligat ungdomars drömmar om ett liv med musiken. Hundratals av eleverna har under åren gått vidare till olika högskolor. Nu syns och verkar de på olika professionella scener, i orkestrar och operahus i Sverige, Norden och hela världen. Skolan är en av ytterst få som har ett estetiskt program med spetsutbildning och riksintag. Tryggheten är viktig om man ska kunna utvecklas. Lärartätheten är hög och du som elev blir verkligen sedd – med bland annat tre lektioner i veckan på ditt huvudinstrument! Jämför gärna undervisningsvolymen i huvudämnet här med vad ditt lokala estetiska program eller andra skolor erbjuder.

Ett unikt samarbete med proffsorkestern Dalasinfoniettan gör att du som elev i två produktioner per läsår får möjlighet att pulta med proffsmusiker. Tävlingen »Dalasolist«, där två elever vinner 15.000 kr var samt möjligheten att framträda som solist med orkester, ingår också i detta samarbete. Musikkonservatoriet Falun är sedan 1967 landets ledande gymnasium för blivande proffsmusiker. Av eleverna antas över 90% till musikhögskolan! Ge dig själv chansen att förverkliga drömmen om ett liv med musiken.

MUSIKKONSERVATORIET FALUN Tel: 023-49 02 13 musik.konservatoriet@ltdalarna.se www.musikkonservatoriet.com

76_19.indd 1

2019-04-05 13:32

BEhövEr du väglEdning?

Fråga SYv.SE

82 GymnasieGuiden.se 2020 fragasyv-halvsida.indd 1

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller 2013-10-03 aktuell. 20.21


DI N

BILDNING Ä R M Å LET!

Vi på JENSEN söker dig med höga ambitioner. Vi tror på dig och dina drömmar, därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier, samt för att du ska kunna lyckas inom näringslivet och företagande. Vi ställer krav på dig men ger dig också rätt träning för att lyckas. Vi tränar din disciplin eftersom uthållighet är nyckeln till framgång. För att du ska nå en mycket hög kunskapsnivå lägger vi främst tonvikt på läsning och faktakunskaper. Bildning är målet!

Välkommen till JENSEN gymnasium!

GÖTEBORG | HELSINGBORG | JÖNKÖPING LINKÖPING | LUND | MALMÖ | STOCKHOLM NORRA - SÖDRA UPPSALA | VÄSTERÅS | ÖREBRO

JENSENGYMNASIUM.SE

Profile for Framtidsutveckling

GymnasieGuiden - Södra/Västra gymnasievalet 2019/20  

GymnasieGuidens katalog skickas direkt hem till alla 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets skolor, totalt ca. 115.000 exempla...

GymnasieGuiden - Södra/Västra gymnasievalet 2019/20  

GymnasieGuidens katalog skickas direkt hem till alla 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets skolor, totalt ca. 115.000 exempla...