Page 1

Gymnasie

FRAMTIDSUTVECKLING

Nr 1/2020 www.gymnasieguiden.se

NR 1 / 2020 FRAMTID.SE

NR 1 / 2020 GYMNASIEGUIDEN.SE

GUIDEN.se

SPIRAT TEST, REPORTAGE, IN

ION OCH FAKTA

FÖR DIG SOM SÖKER TILL GYMNASIET

Framtidens jobb och vägen dit!

EN OBEROEN

DE KATALOG

FÖR DIG SOM

Kolla in Gymnasie Guiden.se på andra framsidan.

Var finns framtidens jobb?

OM GYMNASI

EVALET FRÅN

SÖKER TILL

TEST, REPORTAGE, INSPIRATION

FRAMTIDSUTVECK

LING

GYMNASIET

OCH FAKTA

GUIDEN.se

Gymnasie ieguiden.se

Nr 1/2020 www.g ymnas

FÖR DIG SOM GÅR PÅ HÖGSTADIET

EN OBEROENDE KATALOG OM GYMNASIEVALET FRÅN FRAMTIDSUTVECKLING

mell_norr.indd 1

FÖR DIG SOM

Kolla in Framtid.se på andra framsidan.

GÅR PÅ HÖGST ADIET

Var finns fram Framtid ens

jobb och vägen

dit!

FRAMTID

tidens jobb?

SUTVECK

LING

2019-10-09 13:30


WSS_eget_helsida_gg19.indd 1

2018-08-22 12:03

DinTalang.se är en satsning för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Bakom satsningen står WorldSkills.se

Att välja en yrkesutbildning är ett smart val för dig som vill dra nytta av din talang, som önskar jobb och som dessutom inser att det finns flera olika vägar för karriär och utveckling. Studier visar att 7 av 10 av de som tagit examen från ett yrkesprogram har arbete ett år senare. Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkesprogrammen maximerar man sina möjligheter att få jobb. Ta vara på din talang och välj ett yrkesprogram som passar just dig.

BILDNING

Läs mer på DinTalang.se

DI N

Ä R M Å LET!

Vi på JENSEN söker dig med höga ambitioner. Vi tror på dig och dina drömmar, därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier, samt för att du ska kunna lyckas inom näringslivet och företagande. Vi ställer krav på dig men ger dig också rätt träning för att lyckas. Vi tränar din disciplin eftersom uthållighet är nyckeln till framgång. För att du ska nå en mycket hög kunskapsnivå lägger vi främst tonvikt på läsning och faktakunskaper. Bildning är målet!

Välkommen till JENSEN gymnasium!

LINKÖPING | LUND | MALMÖ | STOCKHOLM NORRA - SÖDRA UPPSALA | VÄSTERÅS | ÖREBRO

JENSENGYMNASIUM.SE

Beslutsångest? Låt din talang välja väg.

GÖTEBORG | HELSINGBORG | JÖNKÖPING

Olivia Venner & Felicia Larsson

JENSEN gymnasium

mell_norr.indd 2

2019-10-09 13:30


Olivia Venner & Felicia Larsson

JENSEN gymnasium

GG_2020.indd 3

2019-10-08 13:29


Hos oss får du: minst 11 veckors praktik. Helt unikt! jobba med case - riktiga utmaningar och uppdrag från företag. möjlighet att starta eget företag. åka på Business trip (internationell affärsresa).

Våra program Business Program Communication Program Management Program Commerce Program

Affärsgymnasiet Vi utvecklar framtidens stjärnor inom business!

, SOLNA

GG_2020.indd 4

2019-10-08 13:29

4440_e


RE AL S T UD

TO R I E S •

T S • RE A

LS

EN

Svårt att välja gymnasium?

Välj ett High School-år! Vill du veta mer om utbytesår? Anmäl ditt intresse på www.explorius.se så berättar vi mer! Välj mellan 13 destinationer! För dig som är 14-18 år USA, Kanada, Spanien, Italien, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland, Tyskland, Japan, Argentina, La Réunion, Frankrike. Ett high school-år på dina villkor Med Explorius får du en unik möjlighet att göra ett områdesval och välja var du vill tillbringa ditt utbytesår. Områdesval finns på vårt Classic High School-program i USA, Australien, Storbritannien, Irland eller Spanien. Explorius Education Luntmakargatan 34 111 37 Stockholm

youtube.com/exploriussweden

4440_eget_gg20_tryck.indd 1 GG_2020.indd 5

Explorius Education Drott ninggatan 10 411 14 Göteborg

@exploriussweden

Kontakta oss! Mejl: info@explorius.se Telefon: 08-411 23 30

@exploriussweden

2019-06-24 13:29 09:26 2019-10-08


Sid 26

Går det att kombinera sitt idrottsintresse med studier? Emilia Bouterse berättar om hur det är att gå Barn- och fritidsprogrammet med fotbollsprofil.

Sid 12 Vilket program passar just dig?

Sid 51 Alla skolor

Sid 10

Hur funkar gymnasiet egenligen? Vi reder ut begreppen.

Sid 8

Frågor och svar om gymnasievalet och tips till dig som är elev, förälder eller vårdnadshavare.

GG_2020.indd 6

Behöver du vägledning? FrågaSYV.se

Sid 44 Hör Walid Daboul berätta om varför han valde Vård- och omsorgsprogrammet.

2019-10-09 22:10


e n o b e r o e n d e k ata l o g o m g y m n a s i e v a l e t f r å n f r a m t i d s u t v e c k l i n g

INNEHÅLL inledning

GymnasieGuiden.se ges ut av Framtidsutveckling i Sverige AB

Din guide till gymnasievalet .................................8 Gymnasiet – så funkar det ..................................10 Testa dig. Vilket program passar bäst? .............12

Telefon 08-545 42 450 Adress Valhallavägen 124 114 41 Stockholm Hemsida www.GymnasieGuiden.se Ansvarig utgivare Kristoffer Jarefeldt Produktion Framtidsutveckling AB

Sid 13

Högskoleförberedande program

Chefredaktör Kristoffer Jarefeldt Annonsering E-posta till info@framtid.se så tar vi fram ett förslag som passar era behov. Art Director Pernilla Qvist

Bildbyrå Shutterstock, Depositphoto Tryck Forssa Print

Sid 25

Yrkesprogram

Upplaga 115 000 ex Distribution GymnasieGuiden är en oberoende katalog som sedan 1993 skickas direkt hem till landets 15-åringar och deras föräldrar, inför valet till gymnasiet. Den skickas även till studie- och yrkesvägledare på landets högstadieoch gymnasieskolor. GymnasieGuiden reserverar sig mot eventuella felaktigheter i faktabaserat, redaktionellt material som påverkats av skolpolitiska beslut, vilka fattats eller vunnit laga kraft efter katalogens tryckdatum. GymnasieGuiden ansvarar inte för informationen i icke-redaktionellt material. Det är skolorna själva som har formulerat texterna som presenterar verksamheten. Eftertryck, helt eller delvis utan redaktionens tillstånd, är inte tillåtet. F R A MT I D S UT V E C K L I N G

Ekonomiprogrammet .......................................... 15 Estetiska programmet ......................................... 17 Humanistiska programmet ............................... 18 International Baccalaureate Diploma Programme ....................................... 50 Naturvetenskapsprogrammet ........................... 19 Samhällsvetenskapsprogrammet .................... 21 Teknikprogrammet ...............................................23

yrkesprogram ................................................. 25

Grafisk form och text Emma Österman Foto Shutterstock, där inget annat anges.

högskoleförberedande program .............................................................. 13

Barn- och fritidsprogrammet ............................ 27 Bygg- och anläggningsprogrammet .................29 El- och energiprogrammet ................................. 31 Fordons- och transportprogrammet ................32 Handels- och administrationsprogrammet ....33 Hantverksprogrammet ........................................34 Hotell- och turismprogrammet .........................35 Industritekniska programmet ........................... 37 Naturbruksprogrammet ..................................... 39 Restaurang- och livsmedelsprogrammet ....... 41 VVS- och fastighetsprogrammet ...................... 43 Vård- och omsorgsprogrammet ....................... 45

specialprogram .............................................. 46

Sid 46

Specialprogram

Sid 51 Alla skolor

Introduktionsprogram ........................................ 47 Utbildningar med egna examensmål ............. 48 Spetsutbildningar ................................................. 49 Idrottsutbildningar ...............................................50 International Baccalaureate Diploma Programme ....................................... 50 Gymnasiesärskola .................................................50 Rh-anpassad gymnasieutbildning ....................50

här hittar du skolorna ........................... 51

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 7

7

2019-10-08 13:29


Din guide till gymnasievalet

Tips på bra länkar!

en.se GymnasieGuid FrågaSYV.se Framtid.se

Snart är det dags att välja till gymnasiet! Oavsett om gymnasievalet känns lätt som en plätt eller supersvårt kan det sätta igång många frågor. Se valet som en möjlighet att kunna välja något som du är intresserad av och tycker är kul! Vad gäller valet?

Till gymnasiet väljer du gymnasieutbildning och gymnasieskola. Utbildningen är treårig och erbjuds som yrkesförberedande eller högskoleförberedande program med olika inriktningar.

Om jag inte är behörig att söka?

Om du inte uppfyller kraven för att söka till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program så kan du gå ett av de fyra Introduktionsprogrammen. Läs mer på sid 47.

du har svårt att se dig själv om tio år, tänk istället här och nu – Vad är du intresserad av just nu. OBS! Det absolut viktigaste är att du väljer en utbildning som du klarar att avsluta!

Är du behörig att söka till gymnasiet?

Finns det andra program man kan läsa på gymnasiet?

Var skall jag lämna min ansökan?

För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg (minst E) i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst 5 andra ämnen från grundskolan. För behörighet till ett högskoleför­ beredande program behöver du godkända betyg (minst E) i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst 9 andra ämnen från grundskolan.

Vad är skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och 7 högskoleförberedande program som lägger grunden för fortsatta studier på högskolan.

V I K T I GA ! DATUM valet Gymnasie teg steg för s

Obs! Datum kan variera i olika län. 8

GG_2020.indd 8

Ja, det finns program som är utformade med egna examensmål, som kan sökas från hela landet (riksrekryterande). Spetsutbildningar erbjuder möjlighet att fördjupa sig inom ett visst ämne. Eller vill du idrotta samtidigt som du pluggar? – Då finns det idrottsutbildningar. På gymnasieprogrammet IB, International Baccalaureate, läser man alla ämnen på engelska. Dessutom finns Gymnasiesärskola och RH-anpassad undervisning för elever med särskilda behov. Läs mer på sid 46–50.

Om du inte har en aning om vad du skall välja..?

Det kan vara svårt att veta vad du vill göra senare i livet, redan som 15-åring. Arbetsmarknaden förändras hela tiden och det finns många vägar till ett yrke. Få inte panik om du inte vet exakt vad du vill jobba med. Om

Det vanligaste är att ansökan görs via inloggning på en webbsida som din hemkommuns antagningskansli hanterar. Kontrollera med studie- och yrkesvägledaren på din skola var gymnasieansökan skall lämnas. Ibland kan det vara på flera ställen. Även riksrekryterande utbildningar skall ansökas via ditt antagningskansli (om inget annat anges).

Hur många antagningspoäng behöver jag för att komma in?

Det går inte att säga eftersom antagningspoäng för att komma in på en viss utbildning och skola varierar varje år, beroende på hur många som söker. Du kan titta på förra årets antagningspoäng men tänk då på att detta är poängen som den sista eleven som kom in hade. Förmodligen behöver du alltså ha flera poäng bättre för att vara säker på att komma in.

Oktober/December

Januari

Februari/Mars

Gymnasiemässor på olika platser i Sverige.

Du får ett lösenord för att kunna logga in på webbsidan för ditt antagningskansli.

Sista ansökningsdag är i februari eller mars.

Många skolor börjar med Öppet hus.

Kan vara olika beroende på var du bor.

Kolla GymnasieGuiden.se för Öppna hus

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:29


OBS! Det går utmärkt att plugga vidare på universitet och högskola efter ett yrkes­ program, bara du kompletterar gymnasieutbildningen med vissa kurser. Kolla Att välja ett med er SYV. ”brett” högskole­ förberedande program kan begränsa möjligheterna att få ett jobb, om du inte pluggar vidare efter gymnasiet.

TILL DIG SOM ÄR ELEV Hej! Hur känns det? Härligt för dig som har stenkoll på vad du skall välja och nian bara känns som en transportsträcka till nya spännande utmaningar på gymnasiet! Är du en av de som känner lite oro och förvirring inför valet så tillhör du den största gruppen. Det kan ju alltid vara en tröst. Till att börja med så ska du inte vara orolig. Fråga några vuxna om deras gymnasieval var livsavgörande så får du se… Just det, ingen anledning till oro alltså :­)

TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER ELLER VÅRDNADSHAVARE

Det viktigaste är att välja en utbildning som du orkar avsluta.

Grattis! Din tonåring är på väg in i vuxenvärlden och ska välja gymnasieprogram. Som förälder eller vårdnadshavare är du ett viktigt stöd i valet. Läs på och var engagerad – men ha respekt för barnets vilja och drömmar. Ta gärna del av våra tips nedan och använda även vår tjänst www.FragaSYV.se vid eventulla frågor.

Tips!

Tips! Välj ett gymnasieprogram och en inriktning som känns kul och spännande, då blir det lättare att hitta motivation. Om du är osäker på vad som passar dig så kolla gärna med vänner eller familj hur de uppfattar dig som person och vilka egenskaper de ser.

Gå på skolans informationsmöten om gymnasievalet. Gå tillsammans med ditt barn igenom GymnasieGuiden och annat informationsmaterial om gymnasievalet. Håll reda på viktiga datum.

Läs på ordentligt och besök gymnasieskolornas öppna hus och informationsdagar.

Ta dig tid att prata med ditt barn om intressen, valmöjligheter och framtid men respektera ditt barns vilja och drömmar!

Bli medlem på GymnasieGuiden.se och gör test, spara favoritskolor, fråga vår SYV och mycket annat.

Besök skolornas öppna hus och informationsträffar på de skolor ditt barn är intresserad av.

Det viktigaste är att du avslutar dina gymnasiestudier och inte hoppar av!

Boka en tid med skolans studie- och yrkesvägledare om valet fortfarande känns osäkert. Tipsa ditt barn om att registrera sig som medlem på www.GymnasieGuiden.se så hjälper vi er att planera inför valet.

April

April/Maj

Juli

Augusti/September

I mitten av april får du ditt preliminära antagningsbesked.

Under april/maj är det omvalsperiod.

I juli får du ditt slutliga antagningsbesked.

I slutet av augusti börjar gymnasiet.

Du ska tacka ja eller nej till antagningen.

Det är reservintagning till och med september.

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 9

9

2019-10-08 13:29


Gymnasiet – så Funkar Det Gymnasiet

Kolla in!

så funkar det

Efter snart tio år i grundskolan har det blivit dags för en ny fas i ditt liv – gymnasiet. Nästa höst är du också gymnasieelev. Att plugga på gymnasiet kommer på många sätt att vara annorlunda att gå i grundskolan. Efter mångamot år i grundskolan har det blivit dags för en ny fas i ditt liv

Tabellen till höger ger en överblick över alla 19 program, vad de innehåller och vad de kan leda vidare till. Läs mer om varje program på sidorna 13–50.

Kolla in!

– gymnasiet. Nästa höst är du också gymnasieelev. Att plugga på gymnasiet Tabellen till höger ger en överblick över alla 18 kommer på många sätt att vara annorlunda mot att gåatt i grundskolan. Större möjlighet

välja ämnen du gillar

nationella program. Du kan läsa mer omvarje program på gymnasieguiden.se

I hela grundskolan har du läst i stort sett samma ämnen som alla andraatt i din årskurs. Större möjlighet I och med välja ditt gymnasieval har du möjlighet ämnen du gillar att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa hela grundskolan har dugemensamma läst i stort sett dig i. VissaI ämnen är fortfarande samma ämnen som alla andra i din för alla men hur mycket man läser beror på årskurs. I och med ditt gymnasieval har du möjlighet vilket program du har valt.

att själv bestämma vilka ämnen du vill fördjupa dig i. Vissa ämnen är fortfarande gemenNio gemensamma ämnen samma för alla men hur mycket man läser beror på vilket program du har valt. De gemensamma ämnena är; engelska, historia,

LITEN ORDLISTA Behörig: Har rätt till något (att studera ett visst program)

Betyg: Funkar precis som i grundskolan; enligt idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, skalan A till F men tänk Nio gemensamma ämnen religionskunskap, samhällskunskap, svenska på att slutbetyg ges för ordlista och svenska andraspråk. Desom gemensamma ämnena är; engelska, histo- Liten vissa kurser redan i åk 1 ria, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, Behörig: ellerHar åk rätt 2. till Du kanske vill läsa på Naturvetenskapliga programmet...

religionskunskap, samhällskunskap, svenska Inriktningar alternativt svenska som andraspråk.

Inriktningar är ett område som eleven väljer inom ett program. Inriktningar

Inriktningar är ett område som eleven väljer

Programgemensamma inom ett program. ämnen Programgemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen är de som gör Programgemensamma ämnen är de som gör varje gymnasieprogram speciellt. varje gymnasieprogram speciellt.

någotGymnasiepoäng: (att studera ett En visst program) poäng = en timmes

Betyg:lektion Funkar precis som i grundskolan; enligt Högskoleförberedanskalande A program: till F De lägger

grunden förEn fortsatta Gymnasiepoäng: studier på högskolan. poäng = en timmes lektionYrkesprogram: De leder

till enEtt yrkesexamen Inriktning: område men kan också leda till fortProgramfördjupning Programfördjupning som eleven väljer inom satta studier på högskola ett program Programfördjupningen ytterligare Programfördjupningen erbjudererbjuder ytterligare eller universitet om man fördjupning i ett program. fördjupning i ett program. kompletterar Kurs: Ämnena delasmed in vissa Läs mer! kurser. i olika kurser. De flesta Individuellt val Du kan läsa om de kurser är 100 poäng Individuellt val olika programmen på Inriktning: Ett område Individuellt val är ett antal kurser som du själv Individuellt är ett antal kurser som du själv sidorna 13–50. som eleven väljer inom harval möjlighet att välja. Programgemensamma har möjlighet att välja. ettDe program ämnen: ämnen som Du hittar skolorna på Gymnasiearbete gör varje gymnasiesidan 51. Kurs: Ämnena delas in Gymnasiearbete Gymnasiearbetet ger dig chansen att fördjupa program speciellt i olika kurser. De flesta dig i något på ditt gymnasieprogram. Gymnasiearbetet gerämne dig chansen att fördjupa kurser är 100 poäng ...eller kanske på Industritekniska Programfördjupning: dig i något ämne på ditt gymnasieprogram. programmet. Ytterligare fördjupning i ett ämne

10

GG_2020.indd 10 Sidor_Marie.indd 2

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 2016-04-21 17.3613:29

Sidor_M 2016_pag


7.36

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM PROGRAM Ekonomiprogrammet sid 15

INRIKTNINGAR Ekonomi, Juridik

PROG. GEMENSAMMA ÄMNEN, EX Företagsekonomi, Juridik, Moderna språk, Psykologi

EXEMPEL PÅ YRKEN Ekonom, Jurist, Inköpare, Mäklare, Löneadministratör, Revisor, Åklagare

Estetiska programmet sid 17

Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik, Teater

Estetisk kommunikation, Konst och kultur

Konstnär, Designer, Bildlärare, Curator, Projektledare, Producent, Lärare, Journalist, Dramapedagog, Filmregissör, Fotograf, Dansare, Musiker, Skådespelare, Konstnär, Regissör Tatuerare Scenograf,

Humanistiska programmet sid 18

Kultur, Språk

Filosofi, Moderna språk, Människans språk

Förlagsredaktör, Litteratur/kultur/språkvetare, Författare, Journalist, Lärare, Socionom, Översättare, Tolk

International Baccalaureate Diploma Programme sid 50

See gymnasieguiden.se for more information about the programme.

Naturvetenskapsprogrammet sid 19

Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

Biologi, Fysik, Kemi, Moderna språk

Apotekare, Arkitekt, Biolog, Ingenjör, Fysiker, Läkare, Tandläkare, Veterinär

Samhällsvetenskapsprogrammet sid 21

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap, Medier, information och kommunikation

Filosofi, Moderna språk, Psykologi

Administratör, Arkitekt, Stadsplanerare, Biståndsbedömare, Stadsvetare, Redaktör, Journalist, Beteendevetare

Teknikprogrammet sid 23

Design och produktutveckling, Informationsoch medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap

Fysik, Kemi, Teknik

Byggnadsingenjör, Dataspelsutvecklare, IT-arkitekt, Mätningsingenjör, Programmerare, Systemutvecklare, Textilingenjör

PROGRAM Barn- och fritidsprogrammet sid 27

INRIKTNINGAR Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete

PROG.GEMENSAMMA ÄMNEN, EX Hälsa, Naturkunskap, Pedagogik, Samhällskunskap, Svenska/svenska som andraspråk

EXEMPEL PÅ YRKEN Barnskötare, Fritidspedagog, Personlig assistent, Lärare, Hälsopedagog, Socionom (t.ex. kurator), Väktare, Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggningsprogrammet sid 29

Anläggningsfordon, Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri, Plåtslageri

Bygg och anläggning

Golvläggare, Murare, Järnvägstekniker, Väg- och anläggningsarbetare, Bergarbetare, Byggnadsplåtslagare, Plattsättare

El- och energiprogrammet sid 31

Automation, Dator- och kommunikationsteknik, Elteknik, Energiteknik

Dator- och kommunikationsteknik, Elektroteknik, Energiteknik, Mekatronik

Elektriker, Hissmontör, Ljudtekniker, Drifttekniker, Vindkrafttekniker, Nätverkstekniker

Fordons- och transportprogrammet sid 32

Godshantering, Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil, Transport

Fordons- och transportbranschen, Fordonsteknik

Industrilackerare, Bilmekaniker, Däckmontör, Lastbilsförare, Reservdelsspecialist, Spårvagnsförare, Bilbärgare

Handels- och administrationsprogrammet sid 33

Administrativ service, Handel och service

Entreprenörskap, Försäljning och kundservice, Handel, Information och kommunikation

Säljare, Butikschef, Mediesäljare,Logistiker, Löneadministratör, Personaladministratör, Fastighetsmäklarassistent

Hantverksprogrammet sid 34

Finsnickeri, Florist, Frisör, Textil design, Övriga hantverk

Entreprenörskap, Hantverk, Hantverkskunskap

Båtbyggare, Frisör, Keramiker, Silversmed, Florist, Skräddare, Möbelsnickare, Inredare

Hotell- och turismprogrammet sid 35

Hotell och konferens, Turism och resor

Engelska, Entreprenörskap, Hotell, konferens och evenemang, Service och bemötande, Turism

Flygvärdinna, Hotellreceptionist, Reseledare, Konferensvärd, Turistbyråtjänsteman, Turistguide, Eventkoordinator

Industritekniska programmet sid 37

Driftsäkerhet och under-håll, Processteknik, Produkt och maskinteknik, Svetsteknik

Industritekniska processer, Människan i industrin, Produktionskunskap, Produktionsutrustning

CNC-operatör, Industritekniker, Svetsare Larminstallatör, Maskinreparatör, Tryckare, Gjutare

Naturbruksprogrammet sid 39

Djur, Lantbruk, Skog, Trädgård

Biologi, Entreprenörskap, Naturbruk

Arborist, Djursjukvårdare, Fiskodlare, Hovslagare, Trädgårdsmästare, Veterinär

Restaurang- och livsmedelsprogrammet sid 41

Bageri och konditori, Färskvaror, Hygienkunskap, Livsmedeloch näringsHygien, Livsmedeloch näringskunskap, delikatesser och catering, Kök och servering kunskap, Måltidsoch branschkunskap, Måltids- och branschkunskap. Service och bemötande Service och bemötande

Bagare, Hovmästare, Kock, Kostekonom, Konditor, Servitör/Servitris, Slaktare

VVS- och fastighetsprogrammet sid 43

Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik, VVS

Fastighetsskötare, Kylmaskinist, Rörmokare, Skorstensfejare, VVS-montör, Ventilationstekniker, Kyl & värmepumptekniker

Vård- och omsorgsprogrammet sid 45

Inga (men ger möjlighet till specialiseringar). Hälsa, Medicin, Människan, Psykiatri, Psykologi, Samhällskunskap, Specialpedagogik, Svenska/svenska som andraspråk, Vård och omsorg

YRKESPROGRAM

Sidor_Marie_.indd 2016_paginering_OMVAL.indd 5 GG_2020.indd 116

Ellära, Systemkunskap, Verktygs- och materialhantering

Undersköterska, Ambulanssjukvårdare, Barnmorska, Behandlingsassistent, Tandhygienist, Sjuksköterska, Personlig assistent, Sjukgymnast GymnasieGuiden.se OMVAL 2016 5

2016-04-22 15.17 13.36 2016-04-22 2019-10-08 13:29


Testa dig!

Vilken typ är du och vilket program passar bäst? Tvekar du mellan elteknik och webbutveckling? Eller har du ingen aning om vad du vill göra i framtiden? På GymnasieGuiden.se/testet kan du göra ett enkelt självtest för vägledning inför val och utbildning!

www.GymnasieGuiden.se/testet 12

GG_2020.indd 12

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:29


Filmregissör Filmregissör kirurg, ekonom På följande sidor kan du läsa om de högskoleförberedandekirurg, programmenekonom eller ingenjör? eller ingenjör?

Högskoleförberedande program

E

tt högskoleförberedande program ger en bred utbildning som förbereder dig för att läsa vidare på universitet eller högskola. Många högskoleutbildningar kräver dock särskild behörighet. Om du redan nu vet vad du vill arbeta med i framtiden så kan det vara smart att dubbelkolla om det program som intresserar dig ger dig rätt behörighet.

Ett högskoleförberedande program förbereder dig inte för något speciellt yrke direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är för dig som vill kombinera din utbildning med idrott. Riksidrottsgymnasiet (RIG) är för dig som utövar idrott på elitnivå. Läs mer på sid 50.

sid

PROGRAM

Du som vill ha en bred och högskoleförberedande utbildning har sex olika program att välja mellan.

Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet

15

Du ha en bred högskoleförberedande Du som somduvill vill haen ensärskild bred och ochspecialitet högskoleförberedande Siktar mot är det smart att utbildning har sex olika program att mellan. utbildning har sexmed olikarätt program att välja välja mellan. är välja ett program inriktning. Ett exempel

Estetiska programmet Estetiska programmet Ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet

17

Humanistiska programmet Humanistiska programmet

18

Naturvetenskapsprogrammet International Baccalaureate Humanistiska programmet Diploma Programme Humanistiska programmet

50

estetiska programmets inriktning mot teater eller Siktar du mot specialitet är Siktar du formgivning mot en en särskild särskild specialitet är det det smart smart att att bild- och om du vill bli filmregissör. välja ett program med rätt inriktning. Ett exempel välja ett program med rätt inriktning. Ett exempel är är estetiska programmets mot eller estetiska programmets inriktning mot teater teater eller Vet du redan nu att du villinriktning plugga direkt efter gymnabildom bild- och och formgivning om du du vill vill bli bli filmregissör. filmregissör. siet? Väljformgivning en högskoleförberedande utbildning! Vet Vet du du redan redan nu nu att att du du vill vill plugga plugga direkt direkt efter efter gymnagymnasiet? Välj siet? Välj en en högskoleförberedande högskoleförberedande utbildning! utbildning!

Estetiska Estetiska programmet programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

19

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet

21

Teknikprogrammet Teknikprogrammet Teknikprogrammet

23

GymnasieGuiden.se 20

GymnasieGuiden.se GymnasieGuiden.se 20 20 GG_framvagn_original_v2.indd 15

GymnasieGuiden.se 2020

13

GG_framvagn_original_v2.indd GG_framvagn_original_v2.indd 15 15

GG_2020.indd 13

2019-10-08 13:30


EKONOMI V I L K E N P RO F I L PÅ J E N S E N PA S S A R D I G ?

EK Företags- & Nationalekonomi

EK

Management

EK Redovisning & Finans

JUR Juridik

Besök oss på mässan för att få veta mer! JENSENGYMNASIUM.SE

GG_2020.indd 14

2019-10-08 13:30


EKONOMIPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av samhällsoch företagsekonomi samt rättssystem. Samhällsekonomi handlar om hur våra resurser används på bästa sätt. Företagsekonomi beskriver hur man startar och driver ett företag. Ämnet juridik handlar om hur Sveriges lagar påverkar företag och privatpersoner. Företagsekonomi, privatjuridik och psykologi är andra exempel på ämnen. Programmet lär dig ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar. Programmet är högskoleförberedande. Du kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

INRIKTNINGAR • EKONOMI Du lär dig att driva företag, teoretiskt och praktiskt. Du studerar redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. • JURIDIK Du lär dig om rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det kan påverkas av internationell rätt. Du kommer att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor.

INTERNATIONELL EKONOMI OCH JURIDIK Ekonomin i olika länder hör ofta ihop med varandra. En ekonomisk kris i ett land kan påverka ekonomin i ett annat. Detsamma gäller för olika lagar. På ekonomiprogrammet studerar

Visste du att … … i början av 90-talet så låg räntorna för bostadslån 10 gånger högre än idag. Det innebär nästan 15.000 kr mer i räntekostnad varje månad, för ett lån på 1 miljon kronor.

du ekonomiska förhållanden i samhället. Du lär dig om länders olika möjligheter till handel – och hur det går till när länder går samman och sluter avtal om lagar eller om ekonomin. Du får även lära dig om företagens roll i samhället, både i Sverige och internationellt. Du studerar företagens juridiska ansvar. Under utbildningen får du prova på företagande. Du kan fördjupa ditt program inom ett specifikt område, till exempel internationell ekonomi.

DU LÄR DIG MER OM … … hur företag och organisationer arbetar. … hur lagar blir till. … hur man startar och driver ett företag. … vilka lagar som styr företag, organisationer och privatliv. … hur människor tänker, känner och handlar när det gäller ekonomi och juridik. … ekonomisk historia för att förstå nutidens ekonomiska system bättre. … att analysera vad som händer efter olika politiska beslut.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till … Ekonom, Jurist, Inköpare, Mäklare, Löneadministratör, Revisor, Lärare, Controller, Åklagare

Källor: bolåneräntor.com

PROGRAMPLAN EKONOMIPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 350 p Företagsekonomi 1 ............................................ 100 p Privatjuridik ...................................................... 100 p Moderna språk .................................................. 100 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p INRIKTNINGAR: Juridik ............................................................... 300 p Filosofi 1 .............................................................. 50 p Affärsjuridik ...................................................... 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1250 p

+

350 p

Rätten och samhället ........................................ 100 p Psykologi 2a ........................................................ 50 p Ekonomi ............................................................ 300 p Entreprenörskap och företagande ..................... 100 p Företagsekonomi 2 ............................................ 100 p Matematik 3b .................................................... 100 p Programfördjupningar ..................................... 300 p Här ges några exempel: Engelska 7 ........................................................ 100 p Entreprenörskap och företagande ..................... 100 p Filosofi 2 .............................................................. 50 p Företagsekonomi 2 ............................................ 100 p Marknadsföring ................................................. 100 p Redovisning 2 ................................................... 100 p Grafisk kommunikation 1 .................................. 100 p Politik och hållbar utveckling ............................ 100 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Naturkunskap 2 ................................................. 100 p Textkommunikation ........................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

300 p

Religionskunskap – specialisering .................... 100 p Internationella relationer ................................... 100 p Internationell ekonomi ....................................... 100 p Sociologi ............................................................ 100 p Litteratur ........................................................... 100 p Retorik ............................................................... 100 p Etnicitet och kulturmöten .................................. 100 p Geografi 1 .......................................................... 100 p Historia 2a ........................................................ 100 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 15

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1250 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b och 2b ........................................ 200 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b och 2 ............................... 200 p Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ....................................... 300 p

15

2019-10-08 13:30


GG_2020.indd 16

2019-10-08 13:30


ESTETISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

INRIKTNINGAR

DU LÄR DIG MER OM …

… vill uttrycka dig konstnärligt och är intresserad av kultur och människans roll i samhället. Under utbildningen arbetar man med kreativitet och skapande. Man upplever, tolkar och producerar konst och kultur. Utbildningen stimulerar både vänster och höger hjärnhalva. Inom de olika inriktningarna finns möjlighet att fördjupa sig. Efter estetiskt program är du förberedd för högskolestudier, framför allt inom de samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga områdena.

• BILD OCH FORMGIVNING Du får veta mer om olika tekniker för två- och tredimensionella konstverk. Du lär dig att uttrycka dig och kommunicera visuellt. Du får tolka och reflektera över bild och form ur olika perspektiv. • DANS Du lär dig om scenkonstnärlig dans och att gestalta och kommunicera genom dans. Du studerar även hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans.

… att tolka konst och kultur. … att arbeta skapande. … att kommunicera genom bild och form, musik, dans eller teater. … människan i samtiden, historien och världen utifrån konst, kultur och kommunikation. … juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt. … att utvecklas inom en inriktning du själv väljer.

Visste du att …

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

• ESTETIK OCH MEDIA Du studerar digitala medier och att kommunicera digitalt genom ljud, bild och berättande. Du lär dig även att tolka digitala uttryck samt att använda och skapa digitala produkter.

… tavlan ”Meules”, målad av Claude Monet 1890, såldes i år för rekordpriset 110 miljoner dollar, på en auktion i New York. När samma tavla såldes förra gången 1986 var priset 2,5 miljoner dollar. Källa: aftonbladet.se

Många som arbetar kulturellt tar uppdrag som egna företagare. Du lär dig därför mer om entreprenörskap och företagande. Under utbildningen prövar du din egen förmåga att ta fram nya idéer. Du lär dig att anpassa arbetssätt och planering efter olika situationer. Det är viktiga kunskaper när man får olika uppdrag i yrkeslivet.

• MUSIK Du studerar musik från olika tider och kulturer. Du får även utveckla din egen form av musik samt förmågan att tolka musik utifrån olika synsätt.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

• TEATER Du lär dig att sceniskt gestalta olika uttryck. Du tolkar andra elevers gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Projektledare, Producent, Lärare, Skådespelare, Journalist, Dansare, Musiker, Konstnär, Regissör

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Historia 2 – kultur ............................................. 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b .................................................... 100 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ................................ 300 p

Bild ................................................................... 100 p Form .................................................................. 100 p Bildteori ............................................................ 100 p

Scenisk gestaltning 2........................................ 100 p Scenisk gestaltning 3........................................ 100 p Teaterteori ......................................................... 100 p

Dans .................................................................. 400 p Dansgestaltning 1 ............................................. 100 p Dansteknik 1 ..................................................... 100 p Dansteknik 2 ..................................................... 100 p Dansteori ........................................................... 100 p

Programfördjupningar ..................................... 500 p Här ges några exempel: Animation 1 ....................................................... 100 p Arkitektur - rum ................................................. 100 p Dansimprovisation ............................................ 100 p Mental träning .................................................. 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 150 p Estetisk kommunikation 1 ................................. 100 p Konstarterna och samhället ................................ 50 p

Estetik och media ............................................ 400 p Digitalt skapande 1 ........................................... 100 p Medieproduktion 1 ............................................. 100 p Medieproduktion 2............................................. 100 p Medier, samhälle, kommunikation 1 .................. 100 p

INRIKTNINGAR: I de flesta fall sker val av inriktning i samband med din gymnasiesansökan. Arbetsprover eller antagningsprov kan förekomma.

Musik ................................................................ 400 p Ensemble med körsång ..................................... 200 p Instrument eller sång 1 ..................................... 100 p Gehörs- och musiklära 1 ................................... 100 p

Bild och formgivning ........................................ 400 p Bild och form 1b ................................................ 100 p

Teater ............................................................... 400 p Scenisk gestaltning 1........................................ 100 p

1150 p

+

150 p

Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7 samt högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng. De höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

program fördjupning

inriktning

+

400 p

+

500 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 17

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN ESTETISKA PROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

17

2019-10-08 13:30


HUMANISTISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

INRIKTNINGAR

… vill lära dig mer om människors idévärld och vårt samhälle. De största delarna i programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Humanistiska programmet är en bred och allmänbildande utbildning. Den är högskoleförberedande. Efter gymnasiet kan du studera vidare inom humaniora och samhällsvetenskap

• KULTUR Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar hur kulturen påverkar människan och hur kultur skapas. Du beskriver, analyserar och reflekterar över kultur ur olika perspektiv.

SPRÅK OCH TEXT

• SPRÅK Du fördjupar dig i moderna språk – till exempel franska, spanska och tyska. Du läser också om sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

Språk och text är en viktig del av det humanistiska programmet. Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift. Du studerar hur man medvetet kan använda språket för kommunikation, reflektion och lärande.

Visste du att …

Du lär dig att dra slutsatser och argumentera i tal och skrift. En viktig del av utbildningen är att kritiskt granska tal och text – att förstå skillnaden mellan fakta, värderingar och resonemang.

DU LÄR DIG MER OM … … människan idag och historiskt, utifrån kultur och språk. Både i Sverige och internationellt. … att hantera och granska olika källor på ett kritiskt sätt. … att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. … samarbete och hur du tar olika initiativ. … att beskriva och tolka människors handlande och olika sätt att uttrycka sig.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

… det finns lite mer än 6 000 olika språk i världen. … Språkrådet gör varje år en nyordslista. 2018 hamnade ordsom flygskam, välfärdsbrott och e-krona på listan.

Förlagsredaktör, Journalist, Litteraturvetare, Kulturvetare, Språkvetare, Författare, Lärare, Socionom, Tolk

Källa: Språkrådet

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Historia 2b – kultur ........................................... 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b .................................................... 100 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska alt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ............ 300 p

Språk ................................................................ 400 p Latin – språk och kultur 1 ................................. 100 p Språk ................................................................. 300 p Programfördjupningar ..................................... 300 p Här ges några exempel: Bild ................................................................... 100 p Etnicitet och kulturmöten .................................. 100 p Estetisk kommunikation 1, 2 och 3 ................... 300 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Film- och tv-kunskap ........................................ 100 p Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering .................................................... 100 p Internationella relationer ................................... 100 p Klassisk grekiska – språk och kultur 1 och 2 .................................................... 200 p Konstarterna och samhället ................................ 50 p Kultur- och idéhistoria ...................................... 100 p Latin – språk och kultur 1, 2 och 3 ................... 300 p Litteratur ........................................................... 100 p Lärande och utveckling ..................................... 100 p Matematik 2, 3 och 4 ........................................ 300 p Modersmål 1 och 2 ............................................ 200 p Naturkunskap 2 ................................................. 100 p

Programgemensamma ämnen......................... 350 p Filosofi 1 .............................................................. 50 p Moderna språk .................................................. 200 p Människans språk 1 .......................................... 100 p INRIKTNINGAR: Kultur ................................................................ 400 p Filosofi 2 .............................................................. 50 p Kultur- och idéhistoria ...................................... 100 p Samtida kulturuttryck ....................................... 100 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p Litteratur ........................................................... 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1150 p

18

GG_2020.indd 18

+

350 p

program fördjupning

inriktning

+

400 p

+

300 p

Pedagogiskt ledarskap ...................................... 100 p Psykologi 1, 2 och 3 ........................................... 300 p Religionskunskap 2 ............................................. 50 p Religionskunskap - specialisering ..................... 100 p Retorik ............................................................... 100 p Rätten och samhället ........................................ 100 p Samtida kulturuttryck ....................................... 100 p Textkommunikation ........................................... 100 p Teaterteori ......................................................... 100 p Ungdomskulturer ............................................... 100 p Visuell kommunikation ...................................... 100 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN HUMANISTISKA PROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:30


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred och allmänbildande gymnasieutbildning. Du lär dig att tänka kritiskt och värdera olika påståenden. Experiment, laborationer och fältstudier är vanligt i utbildningen. Du kan fördjupa dig inom exempelvis konst och kultur, träningslära eller marinbiologi.

INRIKTNINGAR • NATURVETENSKAP Innehåller fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger en bred grund inför högskolestudier. • NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE Här ingår både naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Denna inriktning passar dig som är intresserad av framtiden, resursanvändning och global miljöpåverkan. Du får också grunden i olika nationalekonomiska teorier.

VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT På naturvetenskapsprogrammet lär du dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, arbeta med problemlösning och göra systematiska studier. Du värderar olika slags källor och skiljer på på-

Visste du att …

ståenden som bygger på vetenskaplig, respektive icke-vetenskaplig grund. Du lär dig mer om avancerade skriv- och talsituationer inom matematik och naturvetenskap. Du studerar naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder. Under utbildningen får du möjlighet att testa andras antaganden samt komma på egna teser att prova.

DU LÄR DIG MER OM … … fysik och kemiska processer. … matematik. … att beskriva naturen utifrån matematik. … naturvetenskapens historia. … naturvetenskap och samhällsutveckling. … naturvetenskapens roll i miljöfrågor.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

… de forntida babylonierna använde 60 som bas istället för 10. Därför har vi idag 60 sekunder på en minut, 360 grader på en cirkel osv.

Apotekare, Arkitekt, Biolog, Ingenjör, Fysiker, Läkare, Psykolog, Veterinär, Tandläkare

Källa: sofakta.se

PROGRAMPLAN NATURVETENSKAPSPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 450 p Biologi 1 ............................................................ 100 p Fysik 1a ............................................................. 150 p Kemi 1 ............................................................... 100 p Moderna språk .................................................. 100 p INRIKTNINGAR: Naturvetenskap ................................................ 400 p Biologi 2 ............................................................ 100 p Fysik 2 ............................................................... 100 p Kemi 2 ............................................................... 100 p Matematik 4 ...................................................... 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1150 p

+

450 p

Naturvetenskap och samhälle ......................... 300 p Geografi 1 .......................................................... 100 p Samhällskunskap 2 ........................................... 100 p Ett naturvetenskapligt ämne ............................. 100 p Programfördjupningar .............................200–300 p Här ges några exempel: Bioteknik ........................................................... 100 p Datorteknik 1a ................................................... 100 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Filosofi 1 och 2 .................................................. 100 p Fysik 2 och 3 ..................................................... 200 p Geografi 1 och 2 ................................................ 200 p Geografiska informationssystem ....................... 100 p Historia 2a och 3 ............................................... 200 p Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering .................................................... 100 p Hållbart samhällsbyggande .............................. 100 p Internationell ekonomi ....................................... 100 p Kemi 2 ............................................................... 100 p Konstruktion 1 och 2 ......................................... 200 p Kultur- och idéhistoria ....................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–400 p

+

200–300 p

Litteratur ........................................................... 100 p Matematik 4 och 5 ............................................ 200 p Miljö- och energikunskap .................................. 100 p Naturvetenskaplig specialisering ...................... 100 p Politik och hållbar utveckling ............................ 100 p Programmering 1 och 2 ..................................... 200 p Religionskunskap – specialisering .................... 100 p Samhällskunskap 2 och 3 ................................. 200 p Teknik 1 och 2 ................................................... 250 p Träningslära 1 och 2 ......................................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 19

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1c, 2c och 3c ................................... 300 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska /Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ....................................... 300 p

19

2019-10-08 13:30


Utbildning på riktigt, upplevelser för livet

Foto: Hilla Aspman

Foto: Julius Aspman

“Du får lära dig nya saker hela tiden och bli bättre på det du redan kan. Du får ta dig an utmaningar och rädslor du inte trodde fanns. Varje dag är ett nytt äventyr, och det bästa är att du tillsammans med din klass skapar de tre bästa åren i ditt liv. Guidebranschen bara växer och växer. Så efter gymnasiet finns det tusentals jobb världen över, det är bara att välja!” Foto: Sofi Wennstig

– Josefin Petterson, Äventyrsgymnasiet, år tre

Foto: Hilla Aspman

Bästa tre åren! Rätt behörigheter för yrke och högskola

Äventyrsgymnasiet

Älvdalens Utbildningscentrum är en familjär gymnasieskola med riksintag, en timmes bilfärd från fjällen och gångavstånd till skog och älv. Hos oss kan du plugga, fiske, jakt, äventyr och skog. Alla som läser hos oss kan välja att grundläggande högskolebehörighet ska ingå. Våra lärare är proffs från branschen hjälper dig att hitta drömpraktiken. Alla kan söka till oss. Du garanteras möjlighet att hyra rum på vårt internat år ett.

Vill du jobba professionellt inom äventyrsturism?

Fiskegymnasiet

Jaktgymnasiet

Du lär dig fiske i olika vatten från fjäll till kust, vattenvård, guidekunskap och biologi. I närhet till skolan finns fiskevatten, du får delta i riktiga vattenvårdsprojekt, träna till flugkastinstruktör och genomgå fisketillsynsutbildning. Allt under ledning av lärarna som har stora kontaktnät i branschen. Du kan välja att specialisera dig mot fiskeguide med mediaproduktion och jobba som egen företagare, i fiskebutik eller mot vidare studier.

Äventyr passar dig som gillar fart och fläkt, skidåkning, paddling, klättring och MTB-cykling. Våra lärare hjälper dig att hitta drömpraktikplatsen. Efter gymnasiet är du redo för guidebranschen t ex som forsränningsguide, fjällvärd, skidlärare, i fackbutik eller som egen företagare.

Drömmer du om att jobba i skog och mark? Här lär du dig jakt och viltvård på riktigt. Du tränar på skogsskötsel, olika jaktmetoder, exempelvis toppfågeljakt, älgjakt, räv, mård och mink och styckning. Efter basutbildningen har du kunskaper för att arbeta som jakt/ naturguide, maskinförare, skogsvårdare eller i jaktbutik. Därefter väljer du utgång, antingen fördjupar du dig inom jakt och viltvård, eller så väljer du utgången mot högskolebehörighet för utbildningar som exempelvis skogsmästare.

Alvdalens_Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum (Se våra filmer!) Läs om våra andra utbildningar www.alvdalen.com

Namnlöst-2 1

2019-08-22 11:00

GG_2020.indd 20 216_eget_NB_gg20.indd 1

2019-10-08 2019-08-22 13:30 12:48


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

… är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du studerar vad som påverkar och händer i samhället, både lokalt och globalt. En del av programmet handlar om samhällsvetenskapens historia för att analysera och förstå samhället vi lever i idag.

INRIKTNINGAR • BETEENDEVETENSKAP Du studerar människors utveckling och samspel i olika sammanhang samt kommunikation och ledarskap. Du lär dig även om människors handlingar som individer och deltagare i grupper, organisationer och samhällen.

GRUND FÖR FORTSATTA STUDIER Du utvecklar en vetenskaplig medvetenhet genom att formulera och utreda olika frågor. Du provar teorier och metoder inom samhällsvetenskapen. Diskussioner av lösningar på samhällsvetenskapliga problem och argumentation är viktiga inslag. Arbetssättet är mycket vanligt inom nästan alla högskoleutbildningar. Andra moment som är viktiga för fortsatta studier är att kunna söka, välja ut och bearbeta information på ett källkritiskt sätt. Du får även lära dig att skriva, läsa, tolka och förstå olika

• SAMHÄLLSVETENSKAP Inriktningen handlar om strukturer och människors livsvillkor. Du studerar samhällsfrågor genom olika samhällsvetenskapliga metoder. • MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Innehåller mediernas roll i samhället och medieteknik.

typer av texter inom samhällsvetenskapen. Du utvecklar dessutom din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet.

DU LÄR DIG MER OM … … samhällsförhållanden i Sverige och resten av världen. … samspelet mellan individ, samhälle och människors livsvillkor. … demokrati, etik, genus och miljö. … makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. … medier, informationsteknik och kommunikation. … hur åsikter och värderingar uppkommer. … möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Visste du att … … ordet demokrati kommer från grekiskans demos (folket) och kratein (styre) och betyder på svenska ungefär folkstyre/ folkmakt. Källa: Expo Skola

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till … Lärare, Biståndsbedömare, Redaktör, Stadsvetare, Stadsplanerare, Journalist, Socionom

PROGRAMPLAN SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Programgemensamma ämnen......................... 300 p Filosofi 1 .............................................................. 50 p Moderna språk .................................................. 200 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p INRIKTNINGAR: Beteendevetenskap ......................................... 450 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Kommunikation ................................................. 100 p Psykologi 2a ........................................................ 50 p Samhällskunskap 2 ........................................... 100 p Sociologi ............................................................ 100 p

1150 p

+

300 p

Samhällsvetenskap .......................................... 450 p Geografi 1.......................................................... 100 p Historia 2a ........................................................ 100 p Religionskunskap 2 ............................................. 50 p Samhällskunskap 2 och 3 ................................. 200 p Programfördjupningar .............................300–400 p Här ges några exempel: Barns lärande och växande ............................... 100 p Animation 1 och 2 ............................................. 200 p Digitalt skapande 1 och 2 ................................. 200 p Film- och tv-produktion 1 och 2 ........................ 200 p Grafisk illustration ............................................ 100 p Gränssnittsdesign ............................................. 100 p Hållbart samhällsbyggande .............................. 100 p

Internationell ekonomi ....................................... 100 p Konstarterna och samhället ................................ 50 p Journalistik, reklam och information 1 och 2 ........................................... 200 p Kultur- och idéhistoria ...................................... 100 p Ljudproduktion 1 och 2 ...................................... 200 p Musikproduktion 1 och 2 ................................... 200 p Pedagogiskt ledarskap ...................................... 100 p Rätten och samhället ........................................ 100 p Webbutveckling 1 och 2 .................................... 200 p Individuellt val.................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

Medier, information och kommunikation ................................................ 350 p Journalistik, reklam och information 1 .............. 100 p Medieproduktion 1............................................. 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 ............ 100 p Psykologi 2a ........................................................ 50 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1150 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1b ........................................................ 100 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1b och 2b ........................................ 200 p Naturkunskap 1b ............................................... 100 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 o 3 ....... 300 p

program fördjupning

inriktning

+

350–450 p

+

300–400 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

21

22 11:00

22 12:48

GG_2020.indd 21

2019-10-08 13:30


www.innovationsgymnasiet.se

VÄLJ DITT FRAMTIDA YRKE: Influencer Youtuber Ingenjör Speldesigner Webbutvecklare Fotograf Art Director Arkitekt Forskare Läkare

FYRA INNOVATIVA PROGRAM + Välj till E-sport

• Innovation Program • IT Program • Science Program • Creative Program

VÄLKOMMEN TILL

INNOVATIONSGYMNASIET! VI FÖRBEREDER DIG BÄST FÖR FRAMTIDENS JOBB.

STOCKHOLM • GÖTEBORG • LUND • UDDEVALLA • MALMÖ • HELSINGBORG • SOLNA (startar 2020)

GG_2020.indd 22

2019-10-08 13:30


TEKNIKPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … gillar matte och fysik och är intresserad av teknik och tekniska processer. Produktion och design av tekniska produkter är viktiga ämnen. Det krävs att du har ett intresse för matematik. Inom teknikområdet är matematik ett språk för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

INRIKTNINGAR • DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING Du studerar design och produktutveckling samt designprocess och olika designmetoder. • INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK Du lär dig om informations-, kommunikations- och medieteknik. Exempel på det är programmering, digitala media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. • PRODUKTIONSTEKNIK Innehåller produktion, företagande och hur produktlinjer styrs.

analysera, modellera, simulera, bedöma och utveckla teknik. Du får även se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför behöver du kunna olika tekniska system som du får lära dig under utbildningen. Entreprenörskap och företagande är en viktig del av utbildningen. Du får även utveckla nya och kreativa lösningar för att lösa problem inom teknikområdet.

ARBETE I PROJEKTFORM

DU LÄR DIG MER OM …

Under utbildningen arbetar du med uppgifter på ett kreativt och problemlösande sätt. Studierna är både praktiska och teoretiska och du lär dig samarbete av olika slag. Du studerar i projektform, både enskilt och i grupp. En stor del av utbildningen handlar om att

… teknik och teknisk utveckling. … hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer. … teknikens roll i vårt samhälle. … hela produktionskedjan i utveckling av teknik.

Exempel på yrken som du kan plugga vidare till …

Visste du att …

• SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ Handlar om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du lär dig om miljöfrågor ur ett tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

… självkörande bilar finns redan idag och 2018 lanserade det Alphabet-ägda dotterbolaget Waymo en självkörande taxitjänst i Phoenix, Arizona i USA. Ett projekt som startades av Google. Källa: Wikipedia

• TEKNIKVETENSKAP Du får veta mer om teknikvetenskapens arbetsmetoder samt matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Byggnadsingenjör, Programmerare, IT-arkitekt, Systemutvecklare, Mätningsingenjör, Dataspelsutvecklare

PROGRAMPLAN TEKNIKPROGRAMMET / HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Webbutveckling 1 .............................................. 100 p Produktionsteknik ............................................ 300 p Produktionsutrustning 1 .................................... 100 p Mekatronik 1 ..................................................... 100 p Produktionskunskap 1 ....................................... 100 p Samhällsbyggande och miljö ........................... 300 p Arkitektur – hus ................................................ 100 p Hållbart samhällsbyggande .............................. 100 p Miljö- och energikunskap .................................. 100 p Teknikvetenskap .............................................. 300 p Fysik 2 ............................................................... 100 p Matematik 4 ...................................................... 100 p Teknik 2 ............................................................. 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Fysik 1a ............................................................. 150 p Kemi 1 ............................................................... 100 p Teknik 1 ............................................................. 150 p

Programfördjupningar ..................................... 400 p Här ges några exempel: Animation 1 ....................................................... 100 p Biologi 1 och 2 .................................................. 200 p Datorstyrd produktion 1 och 2 ........................... 200 p Designmodeller ................................................. 100 p Eventteknik ....................................................... 100 p Filosofi 1 och 2 .................................................. 100 p Byggnads- och anläggningsteknik .................... 100 p Kommunikation ................................................. 100 p

INRIKTNINGAR: Design och produktutveckling ......................... 300 p Bild och form 1a1 ................................................ 50 p Cad 1 .................................................................. 50 p Design 1 ............................................................ 100 p Konstruktion 1 ................................................... 100 p Informations- och medieteknik ....................... 300 p Dator- och nätverksteknik ................................. 100 p Programmering 1 .............................................. 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

1100 p

+

400 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

400 p

individuellt val

+

200 p

Ljus- och bildproduktionsteknik ........................ 100 p Musikproduktion 1 ............................................. 100 p Mät- och styrteknik ........................................... 100 p Nätverksteknik .................................................. 100 p Processmätteknik 1 och 2 ................................. 200 p Produktionskunskap 1 och 2 ............................. 200 p Programmering 1 och 2 ..................................... 200 p Radiologiska utrustningar ................................. 100 p Robotteknik ....................................................... 100 p Svets grund ....................................................... 100 p Visuell kommunikation ...................................... 100 p Webbserverprogrammering 1 och 2 ................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p Tänk på att engelska 7, högre kurser i matematik samt i moderna språk kan ge meritpoäng, som höjer konkurrensvärdet på dina gymnasiebetyg vid ansökan till en svensk högskoleutbildning. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 23

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ...................... 1100 p Engelska 5 och 6 ............................................... 200 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1c, 2c och 3c ................................... 300 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1b ......................................... 100 p Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1,2 och 3 ................... 300 p

23

2019-10-08 13:30


Boka ditt utbytesår och använd koden: Gymnasieguiden19 och få 3000kr i rabatt.

Välj ett High School år utomlands ef.com/highschool Vad är ett utbytesår?

Engelska & personlig utveckling

Under ett utbytesår får du möjlighet att studera utomlands och lära dig mer om livet i ett annat land. Du bor i en värdfamilj, går på lokal skola i ditt valda värdland och hör engelska talas var du än är, samtidigt som du får vänner för livet.

Du kan räkna med att du efter ett år som utbytesstudent är helt flytande i språket. Ett år utomlands får dig att mogna, bli mer självständig och ger dig förståelse för andra kulturer. Du lär dig att anpassa dig efter nya situationer, hantera utmaningar och du får helt nya perspektiv.

efexchangeyear_sverige

GG_2020.indd 24

efhighschoolswe

Tel. 08-58793050

highschoolyear.se@ef.com

2019-10-08 13:30


YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM På följande sidor kan du läsa om alla yrkesprogram

Frisör, elektriker eller jobba i hattaffär?

Yrkesprogram E

tt yrkesprogram kan leda till jobb direkt efter skolan. Efter ett yrkesprogram har du grundläggande behörighet att söka till yrkeshögskola. Du har även alltid möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till olika universitetsoch högskoleutbildningar. På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors praktik, så kallad APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). Du kan också läsa ett yrkesprogram som lärling, det innebär att du halva din utbildning är ute på en eller flera arbetsplatser. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är för dig som vill kombinera din utbildning med idrott. Riksidrottsgymnasiet (RIG) är för dig som utövar idrott på elitnivå. Läs mer på sid 50.

sid

PROGRAM Barn- och ochfritidsprogrammet fritidsprogrammet

27

42

Bygg- och ochanläggningsprogrammet anläggningsprogrammet

29

46

El- och ochenergiprogrammet energiprogrammet¨

31

50

ochtransportprogrammet transportprogrammet Fordons- och

32

54

ochadministrationsprogrammet administrationsprogrammet 33 Handels- och

58

Hantverksprogrammet

34

62

Ett yrkesförberedande program kan leda till jobb direkt efter skolan. Du har också möjlighet att få behörighet till högre studier om du pluggar extra kurser.

Hotell- och ochturismprogrammet turismprogrammet Hotell-

35

66

Industritekniskaprogrammet programmet Industritekniska

37

70

På de flesta yrkesprogram kan du välja olika inriktningar, till exempel ”handel och service” för att arbeta i butik.

Natrurbruksprogrammet Naturbruksprogrammet

39

74

ochlivsmedelsprogrammet livsmedelsprogrammet 41 Restaurang- och

78

ochfastighetsprogrammet fastighetsprogrammet VVS- och

43

82

Vård- och ochomsorgsprogrammet omsorgsprogrammet Vård-

45

86

Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.

GymnasieGuiden.se 2020

25

GymnasieGuiden.se 2015

GG_2020.indd 25

2019-10-08 13:30

41


Jag lär mig mycket om mig själv, om motivation till träningen och hur man tränar på rätt sätt. Emilia Bouterse

intervju Emilia Bouterse 16 år, går första året på Barn- och fritidsprogrammet (BF) med inriktning fritid och hälsa, fotbollsprofil, på Grillska Gymnasiet. – Det bästa med mitt program är framför allt att jag får spela fotboll varje dag men också att jag lär lär mig mycket om mig själv, om motivation till träningen, till skolan och hur man tränar på rätt sätt. De roligaste ämnena är träningslära och lärande utveckling. Jag har haft mycket

GG_2020.indd 26

skador när jag har spelat fotboll och nu vet jag lite mer om hur man tränar skadeförebyggande. Ämnet Lärande utveckling handlar mycket om en själv, den inre och yttre motivationen och vilka mål man har. Jag har själv fått en tankeställare om hur viktigt det är med mål och motivation. – Efter de här tre åren blir man ju också personlig tränare (PT) och vi lär oss till exempel muskeluppbyggnad och anatomi.

– I framtiden vill jag plugga vidare till idrottslärare. Jag älskar ju idrott, och lärare verkar ju vara väldigt roligt. Så jag tänkte: vad finns det egentligen för bättre sätt än att kombinera idrott med att lära ut idrott? Jag är själv tränare för ett fotbollslag så jag har det med mig, det där med att lära ut. Idrottslärare verkar vara ett häftigt jobb. foto: Christin Philipson

2019-10-08 13:30


BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor i alla åldrar. Du lär dig att möta, assistera och stödja dem. Utbildningen passar dig som är intresserad av hälsa, samarbete och kommunikation. Den leder till pedagogiska och sociala yrken eller fritids- och friskvårdsarbeten. Människors levnadsvillkor och möjlighet att utvecklas är viktiga delar i utbildningen. Du ska kunna se vad olika människor behöver och vad de kan göra.

INRIKTNINGAR • FRITID OCH HÄLSA Du lär dig mer om olika fritids- och friskvårdsarbeten. Hur man bygger upp en god hälsa och hur du själv blir mer hälsosam. • PEDAGOGISKT ARBETE Du studerar barns och ungas utveckling. Hur de lär sig, vad de behöver och deras rättigheter. Du får veta mer om pedagogiska yrken och hur de fungerar.

Du lär dig mer om handlingskraft och kreativitet för att kunna hitta på smartare sätt att jobba inom ditt yrke.

DU LÄR DIG MER OM … … att arbeta med barn, ungdomar och vuxna. … människors hälsa och levnadsvanor. … hur man kan förbättra personers hälsa. … etiska, sociala och kulturella frågor. … demokrati och mänskliga rättigheter.

Visste du att …

PROBLEMLÖSNING OCH SAMARBETE

• SOCIALT ARBETE Du lär dig mer om sociala situationer, till exempel för människor med funktionsskillnader. Du ska kunna förstå vad individer behöver. Dessutom måste du kunna säkerhet och bevakning.

… det föds ca. 100.000 barn i Sverige varje år. … barn lär sig inte allt av sin omgivning utan börjar t.ex. le redan i livmodern, innan de sett någon annan människa.

Problemlösning och samarbete är två viktiga delar i yrken inom barn- och fritid. Under utbildningen får du lösa praktiska problem, både själv och tillsammans med andra. Det kan handla om att förebygga arbetsskador eller att utveckla nya modeller för lärande.

Källa: SCB och Mama

Exempel på yrken … Barnskötare, Personlig assistent, Fritidspedagog*, Lärare*, Socionom (t ex kurator)*, Väktare*, Förskolelärare* (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

INRIKTNINGAR: Fritid och hälsa ................................................ 300 p Fritids - och friskvårdsverksamheter ................ 200 p Fritids - och idrottskunskap .............................. 100 p Pedagogiskt arbete .......................................... 300 p Barns lärande och växande ............................... 100 p Pedagogiskt arbete ........................................... 200 p Socialt arbete ................................................... 300 p Socialt arbete .................................................... 200 p Sociologi ............................................................ 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 700 p Hälsopedagogik ................................................. 100 p Naturkunskap 1a:2 .............................................. 50 p Kommunikation ................................................. 100 p Lärande och utveckling ..................................... 100 p Människors miljöer ............................................ 100 p Pedagogiskt ledarskap ...................................... 100 p Samhällskunskap 1a:2 ........................................ 50 p Svenska 2/svenska som andraspråk 2 .............. 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

700 p

Programfördjupningar ..................................... 600 p Här ges några exempel: Digitalt skapande 1........................................... 100 p Eventteknik ....................................................... 100 p Kost och hälsa ................................................... 100 p Naturguidning 1 ................................................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

600 p

Specialpedagogik 1 ........................................... 100 p Skapande verksamhet ....................................... 100 p Ungdomskulturer ............................................... 100 p Individuellt val.................................................. 200 p För grundläggande behörighet till högskolestudier bör du välja svenska eller svenska som andraspråk 3 och engelska 6. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 27

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

27

2019-10-08 13:30


L L I V OM DU SOM: JOBBA SBUTIK E R SÄLJA

RIKER ELEKT

UNDERKA S R E SKÖT

LHOTEL NIST O I T RECEP

FRISÖR

NTÖR RÖRMO

NSFORDOKER I N TEK

E MÅLAR

UIDE RESEG

RE SVETSA

N

MER Ä

GG_2020.indd 28

ADSBYGGN ARE T ARBE

AV N E T F HÄL

DN

BIL T U N DI

D ÄR I T S G IN

rg ötebo G • o Örebr g • Malmö le • v ä a G öpin eå • lm • Link psala • Soln m U • o Up ckh fteå Skelle tuna • Sto Huddinge • Sollen ästerås • V

G. A T E R ETT FÖ

siet.se

www.

ymna yrkesg

2019-10-08 13:30


BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Utbildningen går ut på att bygga nytt, underhålla samt bygga om hus och anläggningar. Du läser ämnen som byggrund, husbyggnad och anläggning. Minst 15 veckor av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i branschen. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, där du får veta mer om yrket i praktiken. Du får erfarenhet och bra kontakter med olika arbetsgivare.

INRIKTNINGAR • ANLÄGGNINGSFORDON Du lär dig om markarbeten som till exempel vägarbeten, grävning och dränering. Dessutom läser du trafikkunskap. • HUSBYGGNAD Inriktningen innehåller nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner.

KOMMUNIKATION OCH SERVICE

• MARK OCH ANLÄGGNING Du studerar markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

att ta initiativ. Du lär dig att arbeta både själv och i grupp.

DU LÄR DIG MER OM … … nyproduktion, ombyggnad eller renovering. … hur du bygger smart och säkert för bra miljö. … att välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner. … att ta hänsyn för god säkerhet, kvalitet och ekonomi. … planering, genomförande och kvalitetssäkrat arbete. … branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Du behöver kunna prata med olika yrkesgrupper på arbetsplatsen och med kunder. Därför lär du dig att utveckla ditt språk och att bemöta människor med olika bakgrund. Att driva ett eget företag med en kundkrets är en annan viktig kunskap. Bygg- och anläggningsbranschen ändras snabbt. Arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel utvecklas hela tiden. Därför behöver du vara öppen för nya arbetssätt. Under utbildningen blir du bättre på att tänka kreativt och

• MÅLERI Du lär dig ny- och ommålning både utomhus och inomhus. Du får veta mer om hur man sätter upp olika väggbeklädnadsmaterial samt färglära. • PLÅTSLAGERI Du studerar byggnadsoch ventilationsplåtslageri.

Visste du att … … trots en liten nedgång för bostadsbyggandet i Sverige så saknas fortfarande utbildad personal inom de flesta yrken som finns inom byggbranschen. . Källa: Arbetsförmedlingen

Exempel på yrken … Målare, Golvläggare, Plåtslagare, Snickare, Väg- och anläggningsarbetare

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Bygg och anläggning 1 ..................................... 200 p Bygg och anläggning 2 ..................................... 200 p INRIKTNINGAR: Anläggningsfordon ........................................... 900 p Anläggningsförare – process ............................ 100 p Anläggningsförare 1 .......................................... 200 p Anläggningsförare 2 .......................................... 200 p Anläggningsförare 3 .......................................... 200 p Anläggningsförare 4 .......................................... 200 p Husbyggnad ...................................................... 700 p Husbyggnadsprocessen..................................... 200 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

se

+

400 p

Husbyggnad 1 ................................................... 100 p Husbyggnad 2 ................................................... 200 p Husbyggnad – ombyggnad ................................ 200 p

Mur- och putsverk 1 .......................................... 100 p Kulturplåtslageri ............................................... 100 p Design 1 ............................................................ 100 p

Mark och anläggning ....................................... 500 p Anläggningsprocessen ...................................... 200 p Anläggning 1 ..................................................... 100 p Anläggning 2 ..................................................... 200 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser.

Måleri ............................................................... 400 p Måleriprocessen ................................................ 200 p Måleri 1 ............................................................. 200 p Plåtslageri ........................................................ 400 p Plåtslageriprocessen ......................................... 200 p Plåtslageri – grunder ........................................ 100 p Ventilationsplåtslageri 1 ................................... 100 p Programfördjupningar .............................300–800 p Här ges några exempel: Arkitektur – hus ................................................ 100 p Bergsprängning ................................................ 200 p Elementmontering ............................................. 100 p Golvläggning 1 .................................................. 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400–900 p

+

300–800 p

Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 29

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

29

2019-10-08 13:30


Gilla och följ oss!

Varför vindkrafttek niker?

▶ Fritt yrke

Vind ger el – El ger vindjobb!

▶ Stort beh

med ansvar

ov av teknik e

▶ Goda möjl

r

igheter till att arbeta inte rnationellt ▶ Goda kar riärsmöjligh eter inom brans chen

Elprogrammet är en mycket bra väg in till framtidsyrket vindkrafttekniker! Att arbeta som vindkrafttekniker är ett fritt yrke med stort ansvar. Det finns idag och under närmaste åren ett stort behov av vindkrafttekniker Sverige. Det finns även goda möjligheter till att arbeta internationellt eller att göra karriär inom branschen.

vindkraft_gymnasieguiden.indd 2 GG_2020.indd 30

2019-09-24 13:30 15:36 2019-10-08


24 15:36

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig att ta hand om produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Efter utbildningen kan du arbeta med energi-, miljö- och vattenteknik. Andra områden är dator- och kommunikationssystem eller el. Du läser ämnen som till exempel datorteknik, elektromekanik och mekatronik. Utbildningen innehåller 15 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser. Du knyter viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

INRIKTNINGAR • AUTOMATION Du får veta mer om planering, installation och drift av automatiserade produktionssystem. Du lär dig också att underhålla industribyggnader och maskiner. • DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Du lär dig att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Du studerar även informationssäkerhet.

används inom de flesta internationella företag, och du kan välja fördjupade kurser i språket.

DU LÄR DIG MER OM … … dator- och kommunikationsteknik samt it-infrastruktur. … att bemöta kunder och ge service. … hur man dokumenterar och arbetar systematiskt. …produktion, installation samt distribution av el-, energi- och vattensystem.

Visste du att …

MATEMATIK OCH SPRÅK

• ELTEKNIK Du får kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Allt el-, energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskap. Att göra bra matematiska beräkningar är viktigt inom eloch energibranschen. Utbildningen passar därför dig som redan är intresserad av matematik och fysik. El-, energi-, automations- och datorbranscherna är ofta globala. Därför är det viktigt att kunna andra språk än svenska. Engelska

• ENERGITEKNIK Du lär dig om drift, underhåll och service inom energi-, miljöoch vattenteknikbranscherna.

… förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Några exempel är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Källa: Jordbruksverket

Exempel på yrken … Elektriker, Hissmontör*, Ljudtekniker*, Drifttekniker, Nätverkstekniker, Vindkrafttekniker* (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

PROGRAMPLAN EL- OCH ENERGIPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Datorteknik 1a ................................................... 100 p Elektromekanik .................................................. 100 p Energiteknik 1 ................................................... 100 p Mekatronik 1 ..................................................... 100 p INRIKTNINGAR: Automation ....................................................... 400 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Mät- och styrteknik ........................................... 100 p Mät- och reglerteknik ........................................ 100 p Programmerbara styrsystem ............................. 100 p program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Dator - och kommunikationsteknik ................. 400 p Dator - och nätverksteknik ................................ 100 p Elektronik och mikrodatorteknik ........................ 100 p Kommunikationsnät 1 ....................................... 100 p Nätverksteknik .................................................. 100 p Elteknik ............................................................ 500 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Elinstallationer .................................................. 200 p Kommunikationsnät 1 ....................................... 100 p Energiteknik ..................................................... 400 p Avhjälpande underhåll 1 ................................... 100 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Energiteknik 2 ................................................... 100 p Förnybar energi ................................................. 100 p Programfördjupningar .............................700–800 p Här ges några exempel: Robotteknik ....................................................... 100 p Cad 1 ................................................................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400–500 p

+

700–800 p

Signalteknik ...................................................... 300 p Ljudproduktionsteknik ....................................... 100 p Personlig försäljning 1 ...................................... 100 p Vatten- och miljöteknik ..................................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 31

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

31

2019-10-08 13:30


FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av teknik, motordrivna fordon och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig mer om mekanik och elektronik som får fordon att fungera. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel mekaniker, yrkesförare, lagerarbetare eller terminalarbetare. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, där du får veta mer om yrket i praktiken. Det är bra att ha goda kunskaper i engelska eftersom många manualer är skrivna på just engelska.

INRIKTNINGAR • GODSHANTERING Du lär dig att leda och kontrollera olika varu- och materialflöden effektivt. Du studerar lager- och terminalarbete. • KAROSSERI OCH LACKERING Du får reparera olika bilskador och lackera fordon. • LASTBIL OCH MOBILA MASKINER Du lär dig mekaniken bakom tunga fordon och mobila maskiner och att reparera dem.

PROBLEMLÖSNING

olika alternativ. Du behöver vara öppen för ny teknik och nya metoder. Du får även lära dig mer om utrustning och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

DU LÄR DIG MER OM … … tekniken i olika fordon. … att laga plåtskador och lackera. … fordons funktion och konstruktion. … reparation och service. … transporter och hantering av gods på lager. … de datasystem som krävs i transport- och fordonsbranschen. … hur man startar och driver ett eget företag.

Inom transport- och fordonsbranschen arbetar du oftast själv med många uppgifter. Du kommer att lösa olika typer av problem, vilket du får öva på under utbildningen. Samarbete med andra yrkesgrupper är viktigt. Därför får du träna på att jobba tillsammans med personer från de andra inriktningarna. Fordons- och transportbranschen förändras hela tiden. Tekniken blir mer specialiserad. Därför måste man kunna värdera och välja mellan

• PERSONBIL Du studerar mekaniken bakom lätta fordon och lär dig att reparera dem. • TRANSPORT Du studerar trafikkunskap och transportsystem. Du har möjlighet att lära dig att köra olika sortens fordon och eventuellt ta körkort med flera olika behörigheter.

Visste du att … … under 2018 gick världens totala bilförsäljning ned något, men de batteridrivna modellerna ökade med 74 procent. Listan toppas av Tesla Model 3 som är världens mest sålda elbil just nu.

Exempel på yrken …

Källa: nyteknik.se

Billackerare, Däckmontör, Bilbärgare, Bussförare*, Bilmekaniker, Yrkesförare (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden ................................. 200 p Fordonsteknik – introduktion ............................. 200 p INRIKTNINGAR: Godshantering .................................................. 400 p Maskinell godshantering ................................... 200 p Lageradministration och terminallogistik ......... 200 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

32

GG_2020.indd 32

+

400 p

Karosseri och lackering ................................... 400 p Riktningsteknik - introduktion ........................... 200 p Lackeringsteknik - introduktion......................... 200 p

Produktionsflöden .............................................. 200 p Fordonskombinationer – godstransport............. 200 p Motor och kraftöverföring .................................. 300 p

Lastbil och mobila maskiner ............................ 500 p Maskin- och lastbilsteknik, introd. .................... 200 p Reparation av lastbilar och mobila maskiner .... 300 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser.

Personbil .......................................................... 500 p Personbilsteknik, introduktion ........................... 200 p Reparation av personbilar och lätta transportfordon ......................................... 300 p Transport .......................................................... 500 p Yrkestrafik 1a .................................................... 200 p Yrkestrafik 1b .................................................... 300 p Programfördjupning .................................700–800 p Här ges några exempel: Maskinell godshantering ................................... 200 p Färg och dekorationslackering .......................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400–500 p

+

700–800 p

individuellt val

+

200 p

Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie -

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

arbete

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:30


HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

bra att starta eget. Därför lär du dig entreprenörskap, organisation och ekonomi. Du lär dig att driva företag i affärsbranschen. Eftersom handeln blir mer och mer internationell, ökar kravet på goda språkkunskaper. Under utbildningen kan du läsa fördjupande kurser i engelska

… är intresserad av handel, försäljning och marknadsföring samt hur man startar eget. Du läser bland annat entreprenörskap, försäljning, kundservice och handel. Programmet är bra för dig som vill arbeta som säljare, inköpare eller butiksledare. Det passar även för yrken som personal-, ekonomioch it-administratör. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

INRIKTNINGAR • ADMINISTRATIV SERVICE Du studerar arbetet bakom kulisserna i en butik – till exempel organisation, marknadsföring, ekonomi och personaladministration. Du får veta mer om informationsteknik och kommunikation, samt sociala medier och deras roll i samhället. • HANDEL OCH SERVICE Du lär dig mer om det synliga arbetet i en butik. Exempel på det är inköp och att leda samt kontrollera varuflöden, butiksledning och försäljning.

DU LÄR DIG MER OM … … försäljning och logistik. … marknadsföring och kundservice. … inköp och varuflöden. … service och affärsutveckling. … administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning. … kommunikation samt konferens- och receptionsarbete. … att starta och driva ett eget företag. … arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor. … hälsa och välbefinnande.

SERVICE OCH RELATIONER Under utbildningen lär du dig att möta människor i både affärs- och medarbetarrelationer. Du studerar hur man planerar, genomför och utvärderar serviceinriktade arbetsuppgifter. Du lär dig dessutom kundpsykologi och kroppsspråk samt vad som kan påverka resultatet av försäljning och service. Inom både handel och administration går det

Visste du att … … världens största galleria är New South China Mall i Donguan, Kina. Ytan är 660.000 kvadratmeter, det är nästan lika mycket som 100 fotbollsplaner.

Exempel på yrken … Säljare, Fastighetsmäklarassistent, Butikschef, Butikskontrollant, Administratör, Centrumledare

Källa: fastighetsvarlden.se och Wikipedia

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Servicekunskap ................................................. 100 p Branschkunskap inom handel och administration ............................................ 100 p Information och kommunikation 1..................... 100 p INRIKTNINGAR: Administrativ service ....................................... 500 p Administration 1 ............................................... 100 p Affärskommunikation ........................................ 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Information och kommunikation 2 ..................... 100 p Intern och extern kommunikation ...................... 100 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p

Matematik 2a .................................................... 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 ............ 100 p Utställningsdesign 1 ......................................... 100 p

Handel och service .......................................... 500 p Personlig försäljning 1 ...................................... 100 p Praktisk marknadsföring 1 ................................ 100 p Affärsutveckling och ledarskap ......................... 100 p Inköp 1 .............................................................. 100 p Näthandel 1 ...................................................... 100 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser.

Programfördjupningar ..................................... 700 p Här ges några exempel: Personaladministration ..................................... 100 p Affärskommunikation ........................................ 100 p Redovisning 1 ................................................... 100 p Programhantering ............................................. 100 p Logistik 1 .......................................................... 100 p Transport och spedition ..................................... 100 p Praktisk marknadsföring 2 ................................ 100 p Evenemang ....................................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

500 p

+

700 p

Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 33

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

33

2019-10-08 13:30


HANTVERKSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

INRIKTNINGAR

… gillar att arbeta praktiskt och kreativt med hantverk från idé till färdig produkt. Florist, frisör, snickare eller textildesigner är exempel på yrken. Ämnen som entreprenörskap, hantverkskunskap, tradition och utveckling ingår.

• FINSNICKERI Innehåller tillverkningsmetoder, material och hantering av verktyg och maskiner inom snickeribranschen. • FLORIST Du lär dig om krukväxter, snittblommor samt tekniken bakom vackra och välgjorda blomsterarrangemang. • FRISÖR Du studerar olika tekniker, behandlingar, hårvårdsmedel samt hantering av olika hjälpmedel och verktyg. • TEXTIL DESIGN Här ingår konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner – samt läran om olika material inom textilbranschen.

som egen företagare krävs att du är initiativrik, idérik, självständig, ansvarstagande och har en stark drivkraft. En stor del av yrket går ut på att vara kreativ. Personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och design är viktigt. Hantverksprogrammet utvecklar din kreativitet och du arbetar hela tiden med det hantverksområde du har valt.

KREATIVITET OCH ENTREPRENÖRSKAP

DU LÄR DIG MER OM …

Många hantverkare väljer att starta ett eget företag. På utbildningen lär du dig därför entreprenörskap och företagande. Ämnet innehåller ekonomi och marknadsföring. Du får veta mer om hur du skapar och behåller en kundkrets. Kommunikation med kunder, uppdragsgivare och leverantörer samt service är andra viktiga delar. För att trivas

… grunderna i ett hantverksyrke. … att planera med skiss och ritning. … välja och hantera verktyg, material och tekniker. … att genomföra och utvärdera arbetet. … färg, form och komposition. … digitala tekniker i yrket.

Visste du att …

• ÖVRIGA HANTVERK Du lär dig om andra hantverksyrken.

… växter kan med hjälp av sina rötter uppfatta vibrationer från vatten och sedan styra sina rötter dit. ... världsrekordet i längsta hårförlängning är 820,29 meter.

Exempel på yrken … Frisör, Möbelsnickare, Florist, Skräddare, Stylist, Inredare

Källa: SVT, guinessworldrecords

PROGRAMPLAN HANTVERKSPROGRAMET / YRKESPROGRAM Florist 2 ............................................................. 200 p Material och miljö ............................................. 100 p Frisör ................................................................ 500 p Frisör 1 .............................................................. 200 p Frisör 2 .............................................................. 200 p Material och miljö ............................................. 100 p Textil design ..................................................... 500 p Textil design 1 ................................................... 200 p Textil design 2 ................................................... 200 p Material och miljö ............................................. 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Hantverk – introduktion .................................... 200 p Tradition och utveckling .................................... 100 p

Övriga hantverk ................................................ 500 p Hantverksteknik 1 ............................................. 200 p Hantverksteknik 2 ............................................. 200 p Material och miljö ............................................. 100 p

INRIKTNINGAR: Finsnickeri ....................................................... 500 p Finsnickeri 1 ...................................................... 200 p Finsnickeri 2 ...................................................... 200 p Material och miljö ............................................. 100 p

program gemensamma ämnen

600 p

34

GG_2020.indd 34

+

400 p

program fördjupning

inriktning

+

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Programfördjupningar ..................................... 700 p Här ges några exempel: Administration 1 ............................................... 100 p Arkitektur - rum ................................................. 100 p Praktisk marknadsföring 1 ................................ 100 p

Florist ............................................................... 500 p Florist 1 ............................................................. 200 p

gymnasie gemensamma ämnen

Utställningsdesign 1 ......................................... 100 p

500 p

+

700 p

Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:30


HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … tycker om service och bemötande. Det är bra om du gillar språk, resor och kundkontakt. Utbildningen lär dig mer om vad människor behöver och vill ha; socialt och kulturellt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande. Du kan till exempel praktisera på hotell eller resebyrå. Inom hotell- och turistbranschen finns många småföretagare. Därför kommer du att lära dig mer om att starta och driva ett eget företag. Viktiga delar av entreprenörskap är eget initiativ, ansvar och att gå från idé till handling.

INRIKTNINGAR • HOTELL OCH KONFERENS Innehåller service, bemötande, organisation och planering. Inriktningen handlar även om att leda möten och evenemang. • TURISM OCH RESOR Du lär dig att organisera, planera och leda resor, aktiviteter och upplevelser. Du studerar även resmål och resvägar.

LYHÖRDHET OCH FLEXIBILITET Du som arbetar med service behöver förstå vad människor vill ha och kunna möta dem på ett bra sätt. Kundens önskemål och förväntning på service är en viktig del av yrket. Under utbildningen får du veta mer om hur traditioner och olika uppfattningar påverkar människor och

Visste du att … … Palms Casino Resort i Las Vegas har världens dyraste hotellrum. En natt i den nya 830 kvm stora tvåvåningssviten kostar 100 000 dollar (nästan 1 miljon kronor). Då ingår butler, privatchaufför, takpool och 10 000 dollar i spelmarker på kasinot. Man måste boka minst två nätter.

vad de vill ha. Du kommer att lära dig hur olika religioner och livsåskådningar påverkar konsumtionsmönster och behov. Du behöver kunna olika språk för att ge bra service. Därför kan du bland annat läsa fördjupade kurser i engelska och andra moderna språk. Du kan även söka praktik utomlands för att lära dig språk och få kunskaper om andra kulturer.

DU LÄR DIG MER OM … … olika kommunikationssätt och marknadsföring. … vilka aktörer som finns inom branschen och deras roller. … resandets miljöpåverkan. … lagar och regler inom området. … resmål och resvägar. … bokning och försäljning. … planering av möten, resor och evenemang. … guidning. … turismens historia och utveckling.

Exempel på yrken … Flygvärdinna*, Hotellreceptionist, Turistguide, Reseledare, Konferensvärd (* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

Källa: omni.se

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

INRIKTNINGAR: Hotell och konferens ........................................ 400 p Frukost och bufféservering ................................ 100 p Reception 1 ....................................................... 100 p Våningsservice 1 ............................................... 100 p Konferens 1 ....................................................... 100 p Turism och resor .............................................. 400 p Aktiviteter och upplevelser ................................ 100 p Hållbar turism ................................................... 100 p Marknadsföring och försäljning ........................ 100 p Reseproduktion och försäljning ......................... 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 700 p Engelska 6 ........................................................ 100 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Logi ................................................................... 100 p Konferens och evenemang ................................. 100 p Service och bemötande 1 .................................. 100 p Besöksnäringen ................................................. 100 p Resmål och resvägar......................................... 100 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

700 p

Programfördjupningar ..................................... 700 p Här ges några exempel: Företagsekonomi 1 ............................................ 100 p Reception 1 ....................................................... 100 p Våningsservice 1 ............................................... 100 p Affärskommunikation ........................................ 100 p Konferens 1 ....................................................... 100 p Naturguidning 1 ................................................ 100 p

program fördjupning

inriktning

+

400 p

+

700 p

Arrangemang .................................................... 100 p Retorik ............................................................... 100 p Hållbar turism ................................................... 100 p Aktiviteter och upplevelser ................................ 100 p Turistbyråservice ............................................... 100 p Individuellt val.................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier, välj svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 35

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

PROGRAMPLAN HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

35

2019-10-08 13:30


WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM

WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM

GG_2020.indd 36 5218_eget_helsida_gg19.indd 1

2019-10-08 2018-08-24 13:30 11:28


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

• DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Du lär dig hur man driver industrianläggningar. Det kan till exempel handla om underhåll av utrustningar och anläggningar. • PROCESSTEKNIK Inriktningen visar hur produktionsutrustningen fungerar och vad den kan användas till. Du studerar kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT På utbildningen får du lära dig hur man tar fram en färdig produkt utifrån en idé. Du lär dig mer om hur man väljer material samt metoder och tekniker för produktion. Du studerar även hur produkten används fram till att den förstörs eller återvinns. Industriell produktion görs oftast av människor som samarbetar. Kommunikation och samarbete är därför viktiga ämnen. Du lär dig

• PRODUKT OCH MASKINTEKNIK Du lär dig hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur man bearbetar olika material. • SVETSTEKNIK Du studerar olika svetstekniker och plåtbearbetning.

DU LÄR DIG MER OM … … den industriella tillverkningsprocessen. … hur man använder utrustning och bearbetar material. … hur produkternas kvalitet kan säkras. … de olika produktionsleden. … hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. … arbetets organisation och ekonomi. … resurser och arbetsmiljö.

Visste du att … … ordet industri kommer från latinets industria och betyder flit eller sysselsättning. … flamman i en gassvets är ca 3 200 grader varm.

Exempel på yrken … CNC-operatör, Larminstallatör, Tryckare Maskinreparatör, Svetsare, Industritekniker

Källa: Wikipedia och svets.se

PROGRAMPLAN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET / YRKESPROGRAM Processteknik ................................................... 400p Industritekniska processer 2 ............................. 100 p Produktionskunskap 2 ....................................... 100 p Produktionsutrustning 2 och 3 .......................... 200 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Industritekniska processer 1 ............................. 100 p Människan i industrin 1 .................................... 100 p Produktionskunskap 1 ....................................... 100 p Produktionsutrustning 1 .................................... 100 p

Svetsteknik ........................................................ 400p Produktutveckling 1 .......................................... 100 p Svets grund ....................................................... 100 p Kälsvets 1 ......................................................... 100 p Tillverkningsunderlag 1 ..................................... 100 p

Avhjälpande och underhåll 1 ............................. 100 p Underhåll Driftssäkerhet ................................... 100 p Underhåll Elteknik ............................................. 100 p Underhåll Lager och smörjteknik ....................... 100 p

600 p

+

400 p

Programfördjupningar .............................800–900 p Här ges några exempel: Allmän automationsteknik ................................ 100 p Bioteknik ........................................................... 100 p Datorstyrd produktion 1, 2, 3,4, 5 och 6 ............ 600 p Elektronik och mikrodatorteknik ........................ 100 p Praktisk ellära ................................................... 100 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

Produkt och maskinteknik ............................... 300 p Datorstyrd produktion 1 ..................................... 100 p Produktionsutrustning 2.................................... 100 p Produktutveckling 1 .......................................... 100 p

Grafisk produktion 1, 2, 3 och 4 ........................ 400 p Industriell lackering .......................................... 200 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Produktionsutrustning 2, 3 och 4 ...................... 300 p Robotteknik ....................................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–400 p

+

800–900 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

M

GG_2020.indd 37

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska/ Svenska som andraspråk 1 ................ 100 p

WILHELM HAGLUNDS INRIKTNINGAR: GYMNASIUM Driftssäkerhet och underhållsteknik............... 400 p

M

24 11:28

… är intresserad av teknik och industriteknisk produktion. Produkt- framställning, driftsäkerhet och underhåll eller svetsning är viktiga ämnen. Du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet. På Industritekniska programmet har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Du jobbar på en arbetsplats inom ditt yrkesområde och får en inblick i ditt framtida yrke. Det ger dig en chans att skapa kontakter och testa dina kunskaper från skolan.

INRIKTNINGAR

att ta initiativ i en grupp. Du lär dig även att lyssna på andra människor, arbeta självständigt och fackspråk. Många industrier använder engelska i exempelvis informationsblad och viktiga dokument. Därför kan du välja att läsa fördjupade kurser i engelska. Att arbeta med industriteknisk produktion kräver att du snabbt kan komma på lösningar på problem. Du får lära dig mer om problemlösning och kreativitet för att möta förändringar.

37

2019-10-08 13:30


FYRA SPÄNNANDE GYMNASIEUTBILDNINGAR! ÖPPET HUS Vill du veta mer om våra utbildningar? Välkommen till oss på öppet hus!

LÖRDAG 16/11 kl. 13:00 LÖRDAG 11/1 kl. 13:00

ÄVENTYRSTURISM

Full fart med friluftsliv och äventyr!

Äventyrsturism är utbildningen för dig som brinner för äventyr i alla former. Här får du får plugga naturguidning, turism och företagande. På schemat finns bl.a. äventyrsguidning, ledarskaps- och aktivitetskurser. Under din gymnasietid får du lära dig t.ex. fjällsäkerhet, teambuilding och testa olika äventyrssporter samt gå skidlärarutbildning. Utbildningen är ett yrkesprogram baserat på Naturbruksprogrammet. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

HUNDSPORT

JAKT & VILTVÅRD

SPORTFISKE

Det här är utbildningen där du får lära dig allt om hundar. På schemat finns hundhållning, hundens mentalitet, etologi, hunduppfödning, dressyr, djursjukdomar, näringslära m.m.

Lär dig jakten som yrke! Prova på jaktmetoder efter olika slags vilt t.ex. älg, hare och fågel. Motorsågskort, styckning, naturguidning och olika typer av viltvårdsarbete ingår i utbildningen.

Utbildningen passar dig som vill jobba med sportfiske, fiskevård, turism och företagande. Lär dig alla typer av sportfiske. På schemat finns bl.a. fiske- och vattenvård, matlagning och företagande.

Yrkesutbildning baserad på Naturbruksprogrammet. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

Yrkesutbildning baserad på Naturbruksprogrammet. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

Unik utbildning (Särskild variant av Naturbruk) med riksrekrytering. Du kan nå högskolebehörighet genom att välja studiespåret som individuellt val.

Plugga hundträning och djurvård!

Skytte, skogsarbete och jaktresor!

Mer information om skolan och utbildningarna finns på

618_gg20_eget.indd GG_2020.indd 38 1

Guidning, biologi och fiskelycka!

forshagaakademin.se 2019-06-24 13:30 09:18 2019-10-08


NATURBRUKSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM …

• DJUR Du studerar djurs beteende, behov och samspelet mellan djur och människa. Under utbildningen kommer du att arbeta med djur och sköta djuranläggningar. Teknik, biologi och ekonomi kopplat till djurhållning är viktiga ämnen. • LANTBRUK Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik för att förstå hur man bäst driver lantbruk. Växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa är ett viktigt ämne. Du studerar produktion av varor och tjänster och lantbrukets betydelse för landsbyggnadsutveckling.

R!

… bästa naturbruket för hållbar utveckling och vård av vårt ekosystem. … biologi, ekologi, ekonomi och teknik. … naturens mångfald och vad som påverkar naturen. … att lösa problem!

Visste du att … … det högsta trädet man känner till är en Amerikansk Sekvoja som heter Hyperion. Senaste mätningen visade att trädet var 115,56 m högt, vilket gör Hyperion till världens högsta träd. Källa: swedishnomad.com

För att lära dig att bruka naturen på ett miljövänligt sätt behöver du kunna en hel del om ekologi, biologi, ekonomi och teknik. Du lär dig mer om biologisk mångfald. Olika energiformer, energiomsättning och kritiskt granska hur naturen kan brukas på ett hållbart sätt är andra viktiga ämnen.

Exempel på yrken …

• TRÄDGÅRD Du får veta mer om mark, växter och växtmiljöer. Du får också lära dig hur man planerar, anlägger och utvecklar gröna miljöer i samhället.

val.

DU LÄR DIG MER OM …

NATURBRUK OCH MILJÖPÅVERKAN

• SKOG Du studerar hur man tar hand om och brukar skogen på bästa möjliga sätt. Det innebär kunskaper om hur skogen används för naturupplevelser, jakt, fiske och hur man hanterar en skogsmaskin inom skogsbruket.

r. h

Djurvårdare, Viltvårdare, Lantarbetare, Maskinförare, Trädgårdsarbetare, Naturguide, Veterinär*, Trädgårdsmästare*, Skogsmästare (* = Eftergymnasial utbildning krävs,

PROGRAMPLAN NATURBRUKSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1.............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

Djuren i naturbruket .......................................... 100 p Fordon och redskap ........................................... 100 p Skog .................................................................. 300 p Marken och växternas biologi ............................ 100 p Motor- och röjmotorsåg 1 .................................. 100 p Mångbruk av skog ............................................. 100 p Trädgård ........................................................... 300 p Marken och växternas biologi ............................ 100 p Fordon och redskap ........................................... 100 p Växtkunskap 1 ................................................... 100 p

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Biologi 1 ............................................................ 100 p Entreprenörskap ................................................ 100 p Naturbruk .......................................................... 200 p

Programfördjupningar ..................................... 900 p Här ges några exempel: Förnybar energi ................................................. 100 p Byggnadsunderhåll ........................................... 100 p Djurens biologi .................................................. 100 p Djursjukvård 1 och 2 ......................................... 300 p Företagsekonomi 1 och 2 ................................... 200 p Grävmaskiner .................................................... 200 p Hund 1,2 och 3 .................................................. 300 p Häst 1,2 och 3 ................................................... 300 p Lantbruksdjur 1 och 2 ....................................... 200 p

INRIKTNINGAR: Djur .................................................................... 300p Djurens biologi .................................................. 100 p Djuren i naturbruket .......................................... 100 p Djurhållning ...................................................... 100 p Lantbruk ............................................................ 300p Marken och växternas biologi ............................ 100 p

ortch nde.

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

an lja

600 p

+

400 p

program fördjupning

inriktning

+

300 p

+

900 p

individuellt val

+

200 p

Lantbruksmaskiner 1 och 2 ............................... Naturguidning 1 ................................................ Servicekunskap ................................................. Växtodling 1 och 2.............................................

200 p 100 p 100 p 200 p

Individuellt val.................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Många NB-gymnasier erbjuder även möjlighet att läsa till särskild behörighet. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen.

APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 39

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

a

24 09:18

… är intresserad av djur och natur och vill lära dig mer om jordbruk, skogsbruk, djurvård eller trädgård. Efter utbildningen kan du arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark,vatten, skog och trädgård. Utbildningen passar dig som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet, som anställd eller egen företagare. Det erbjuds även många möjligheter att studera vidare på högskola. Det är en fördel om du är intresserad av miljöfrågor. Även visst intresse för teknik kan vara värdefullt på några av inriktningarna.

INRIKTNINGAR

Inom naturbruk behövs kreativa människor som gillar entreprenörskap och företagsamhet. Du lär dig även att ta ansvar, initiativ och att lösa problem.

39

2019-10-08 13:30


Framtid.se presenterar över 2 000 yrken! Kolla in om ditt drömyrke finns bland alla de yrken och branscher som presenteras på Framtid.se och vilken utbildning som behövs för att nå dit!

framtid.se GG_2020.indd 40

2019-10-08 13:31


RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … tycker om att laga mat och är intresserad av hur man producerar och hanterar livsmedel. Efter den yrkesförberedande utbildningen kan du arbeta i restaurang- och livsmedelsbranschen. Exempel på det är stora och små krogar, bageri och delikatessdisk i butik. Arbetstiderna inom branschen kan variera, vilket kan vara en fördel för vissa.

INRIKTNINGAR • BAGERI OCH KONDITORI Innehåller traditionellt och modernt hantverk inom bageri och konditori för både stora och små verksamheter. • FÄRSKVAROR, DELIKATESSER OCH CATERING Du lär dig om måltiden och dess delar; det vill säga val av råvaror, tillagning, drycker, dukning och uppläggning.

SERVICE OCH FLEXIBILITET Att arbeta inom restaurang och livsmedel betyder att du träffar många kunder. Därför måste du kunna både kommunikation och service. Du får lära dig att möta kunder och ge service som passar just dem. Att ställa ut och skylta med varor är också viktiga kunskaper. Du lär dig att arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörd och arbeta självständigt. Restaurang- och livsmedelsbranschen förändras hela tiden. Därför får du utveckla din kreativitet och flexibilitet under utbildningen.

• KÖK OCH SERVERING Du studerar matlagning för alla slags restaurangverksamheter. Exempel på det är hotellrestauranger och skolkök.

Visste du att … … Den världsberömda restaurangguiden Guide Michelin skapades av däckföretaget Michelin för att folk skulle besöka olika restauranger och slita mer däck på sina bilar. Källa: Wikipedia

Livsmedels- och restaurangbranschen är internationell och du får lära dig mer om livsmedel och måltider i andra kulturer. Dels för att kunna ge god service till kunderna. Men också för att du ska kunna arbeta utomlands.

DU LÄR DIG MER OM … … restaurang- och livsmedelsbranschens olika delar. … hantverksmässiga metoder, både moderna och traditionella. … livsmedelsproduktion, matlagning och servering. … hur olika områden samverkar för en helhetsupplevelse. … måltiden som helhet. … arbetsmiljö, försäljning, service, hygien och näringslära. … ekonomi, planering och organisation. … entreprenörskap och företagande.

Exempel på yrken … Barista, Bagare, Hovmästare, Kock, Konditor, Servitör/Servitris

PROGRAMPLAN RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Hygien ............................................................... 100 p Livsmedels och näringskunskap 1 .................... 100 p Branschkunskap inom restaurang och livsmedel .................................................... 100 p Service och bemötande 1 .................................. 100 p INRIKTNINGAR: Bageri och konditori ........................................ Bageri 1 ............................................................ Konditori 1......................................................... Choklad och konfektyr .......................................

600 p

+

400 p

Kök och servering ............................................. 300p Matlagning 1 ..................................................... 100 p Mat och dryck i kombination ............................. 100 p Servering 1 ........................................................ 100 p Programfördjupningar .............................600–900 p Här ges några exempel: Affärsutveckling och ledarskap ......................... 100 p Bageri 1, 2, 3 och 4 ........................................... 500 p Barteknik........................................................... 100 p Besöksnäringen ................................................. 100 p Choklad och konfektyr ....................................... 100 p Företagsekonomi 1 och 2 ................................... 200 p Konditori 1, 2, 3 och 4 ....................................... 500 p

Konferens och evenemang ................................. 100 p Logi ................................................................... 100 p Mat och dryck i kombination ............................. 100 p Matlagning 1, 2, 3 och 4 ................................... 700 p Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

300 p 100 p 100 p 100 p

Färskvaror, delikatess och catering ............... 600 p Personlig försäljning 1 ...................................... 100 p Personlig försäljning 2 ...................................... 100 p Livsmedels- och näringskunskap 2 ................... 100 p Mat och butik 1 ................................................. 100 p Mat och dryck i kombination ............................. 100 p Service och bemötande 2 .................................. 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–600 p

+

600–900 p

gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 41

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 .............. 100 p

41

2019-10-08 13:31


Maxat med möjligheter Tänk dig att hitta ett jobb där du kan tjäna bra, ha kul och göra gott för samhället. Samtidigt! När du går VVS- och fastighetsprogrammet får du den möjligheten, du kan börja jobba direkt efter skolan eller plugga vidare om du vill det. Du träffar många olika människor och får utvecklas inom ditt yrke. Du kan bli arbetsledare eller starta eget, det är du som bestämmer hur långt du vill gå. Väljer du inriktning VVS får du ett riktigt jobb där dina insatser gör skillnad för människor, oavsett om du jobbar i Sverige eller utomlands. Rent vatten är livsviktigt, vart du än bor. Du kan bli en vardagshjälte som gör världen lite bättre.

Läs mer på vvsyrken.se Med yrkesexamen från VF-programmet/VVS kan du direkt börja jobba som t.ex.: • VVS-montör • Isoleringsmontör • Industrirörmontör • Sprinklermontör Med lite praktisk erfarenhet och fortsatt utbildning kan du sedan bli projektör, VVS-ingenjör eller arbetsledare.

1062_gg18_egen.indd 1 GG_2020.indd 42

2017-08-19 13:31 14:58 2019-10-08


19 14:58

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av tekniska system i fastigheter. Du läser till exempel ellära, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- och materialhantering. Sedan kan du arbeta inom fastighet, kyl- och värmepump, ventilation eller VVS. Programmet passar dig som gillar miljöoch energifrågor. Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller fortsätta studera på yrkeshögskola.

INRIKTNINGAR • FASTIGHET Du studerar hur fastigheternas olika tekniska system fungerar, till exempel värme och ventilation. • KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar – exempelvis kyl- och isbanor. Energioptimering, miljö och säkerhet är andra exempel på ämnen.

MILJÖKUNSKAP OCH SERVICE Du lär dig att ta hänsyn till miljön och studerar miljö, ekologi och att använda maskiner på ett effektivt och miljövänligt sätt. När du sedan arbetar med byggnad, renovering, reparation, underhåll eller installation vet du vilka system och produkter som är mest energisnåla och effektiva. En stor del av yrket består av att hålla kontakt med entreprenörer, beställare och kunder. Det betyder att du behöver vara social och ha en känsla för service. Du tränar på att kommunicera

• VENTILATIONSTEKNIK Innehåller service, drift och underhåll av ventilationssystem. Du lär dig också att justera ventilationen för bra inomhusmiljö. • VVS Handlar om installation, service och underhåll av till exempel värme-, ventilations- och sanitetssystem. Du lär dig även energi- och miljöfrågor samt säkerhet inom VVS-teknik.

och samarbeta med andra människor och andra yrkesgrupper. Du får också utveckla din serviceförmåga samt känsla för kvalitet och kreativitet.

DU LÄR DIG MER OM … … installation, felsökning och reparation. … drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. … att möta andra människor och vara lyhörd för deras behov. … att förvalta och underhålla tekniska anläggningar och system. … att använda resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

Visste du att … ...efterfrågan på utbildade personer i VVS branschen är mycket stor och du har sannolikt jobb direkt efter gymnasiet. Källa: VVS-Branschens yrkesnämnd

Exempel på yrken … Fastighetsskötare, Kyl- och värmepumpstekniker, Ventilationstekniker, Rörmokare, VVS-montör

PROGRAMPLAN VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen ......................... 400 p Praktisk ellära ................................................... 100 p Systemuppbyggnad ........................................... 100 p Värmelära ......................................................... 100 p Verktygs- och materialhantering ....................... 100 p INRIKTNINGAR: Fastighet .......................................................... 300 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Fastighetsförvaltning ........................................ 100 p Fastighetsservice – byggnader ......................... 100 p Kyl- och värmepumpsteknik ............................ 300 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Kyl- och värmepumpsteknik – grund ................. 100 p program - ge mensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

400 p

Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet .......................................... 100 p Ventilationsteknik ............................................ 300 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Luftbehandling – grund .................................... 100 p Ventilationsteknik – injustering ........................ 100 p VVS .................................................................... 400 p Entreprenadteknik ............................................. 100 p VVS svets och lödning rör ................................... 100 p Värmeteknik 1 ................................................... 100 p Sanitetsteknik 1 ................................................ 100 p Programfördjupningar .............................800–900 p Här ges några exempel: Skötsel av utemiljöer ......................................... 100 p Brand- och ljudisolering .................................... 100 p Elkraftteknik ...................................................... 100 p Elmätteknik 1 .................................................... 100 p Entreprenadteknik ............................................. 100 p Entreprenörskap och företagande ..................... 100 p Fastighetsförvaltning ........................................ 100 p Fastighetskommunikation ................................. 100 p Info.teknik i fastighetsförvaltning ..................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

300–400 p

+

800–900 p

Industrirörteknik 1, 2 och 3 ............................... 400 p Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering ......................................... 100 p VVS-teknik ......................................................... 200 p Värmeteknik 1 och 2.......................................... 200 p Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk; 2 och 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik).

Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 43

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1........................................ 50 p Svenska/Svenska som andraspråk 1 ................. 100 p

43

2019-10-08 13:31


Jag upplevde att många ville säga åt mig vad jag skulle välja. Man ska välja det man själv vill. Walid Daboul

intervju Walid Daboul, 19 år. Går första året på Vård- och omsorgsprogrammet (VO) på Grillska Gymnasiet. – Jag valde Vård- och omsorgsprogrammet för att jag ville hjälpa människor. Jag har länge haft som mål att bli apotekare och planen var först att gå naturprogrammet, men eftersom jag inte hade tillräckligt med poäng så valde jag yrkesprogrammet istället och tänkte – varför inte? Man får lära sig hur man kan

GG_2020.indd 44

hjälpa människor, får en undersköterskeexamen och kan då plugga vidare senare om man vill. Efter gymnasiet vill jag jobba som undersköterska men senare vill jag plugga vidare till apotekare. – Det bästa med min utbildning är att vi får lära oss om hur man hjälper människor på olika sätt och i olika situationer och vi får göra praktik på äldreboenden och hemtjänst. Roligaste ämnet är nog

vård och omsorg där vi till exempel lär oss att ta blodtryck men också om hur människan fungerar och tänker och så. – Mitt tips till den som ska välja gymnasium är att man tidigt funderar på vilka intressen man har för då kommer det gå lättare. Lyssna inte på vad andra säger. Jag upplevde att många ville säga åt mig vad jag skulle välja. Man ska välja det man själv vill.

2019-10-08 13:31


VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET PASSAR DIG SOM … … är intresserad av människors hälsa och vill arbeta inom vård och omsorg. Du lär dig att ta hand om individer och även tekniska system inom vården. Vård- och omsorgsprogrammet har programfördjupningar och inte några inriktningar. Du kan välja kurser för högskolebehörighet eller särskilda utbildningar inom området, utan att utöka gymnasieprogrammet.

INRIKTNINGAR INGA, MEN GER MÖJLIGHET TILL SPECIALISERINGAR. EXEMPEL PÅ DET ÄR PSYKIATRI, ÄLDREOMSORG ELLER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.

SE VAD SOM BEHÖVS OCH BEMÖTA MÄNNISKOR Inom vård och omsorg arbetar man med människors hälsa och resurser. Du behöver kunna se och möta hela människan och förstå olika livsstilars betydelse för hälsan. Under utbildningen får du lära dig att kommunicera med respekt för individens integritet. Yrket kräver att du förstår vad människor

Visste du att … … när du föds har du 300 ben i kroppen, men när du är vuxen har du bara 206. Det beror på att flera ben växer ihop. … en vuxen människas totala mängd bakterier i mag- tarmkanalerna väger över ett kilo.

behöver och kan göra. Därför är det viktigt med kreativitet, att ta egna initiativ och förstå vad kvalitet är. Under utbildningen jobbar du med problemlösning i olika vårdsituationer och tränar på att ta initiativ.

DU LÄR DIG MER OM … … vård, omvårdnad och omsorg. … hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. … medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. … lagar och regler inom område vård. … etik och moral inom vård och omsorg. … att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem. … människan i olika åldrar utifrån olika synsätt. … se vad som händer utifrån olika handlingsalternativ. … religion för att möta människor med olika slags tro.

Exempel på yrken … Undersköterska, Barnmorska*, Ambulanssjukvårdare*, Personlig assistent, Fysioterapeut* (Sjukgymnast)

Källa: Läkartidningen

(* = Eftergymnasial utbildning krävs, du kan behöva lägga till kurser för att bli behörig.)

PROGRAMPLAN VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET / YRKESPROGRAM

Programgemensamma ämnen....................... 1100 p Hälsopedagogik................................................. 100 p Medicin 1 .......................................................... 150 p Etik och människans livsvillkor ......................... 100 p Psykiatri 1 ......................................................... 100 p Psykologi 1 .......................................................... 50 p Samhällskunskap 1a:2 ........................................ 50 p Specialpedagogik 1 ........................................... 100 p Svenska /Svenska som andraspråk 2 ................ 100 p Vård och omsorgsarbete 1 och 2 ....................... 350 p

program gemensamma ämnen

gymnasie gemensamma ämnen

600 p

+

1100 p

INRIKTNINGAR: Inga (men ger möjlighet till specialiseringar) Programfördjupningar ..................................... 500 p Här ges några exempel: Akutsjukvård ..................................................... 200 p Barnhälsovård................................................... 100 p Ergonomi ........................................................... 100 p Friskvård och hälsa ........................................... 100 p Hemsjukvård ..................................................... 100 p Internationelltarbete ......................................... 100 p Kost, måltid och munhälsa ............................... 100 p Ledarskap och organisation .............................. 100 p Palliativ vård ..................................................... 100 p Matematik 2a .................................................... 100 p Medicin 2 .......................................................... 100 p Mental träning .................................................. 100 p Människans säkerhet ........................................ 100 p Psykologi 2b ...................................................... 100 p Psykiatri 2 ......................................................... 200 p Räddningsmedicin ............................................ 100 p Rättspsykiatri .................................................... 100 p

program fördjupning

inriktning

+

Socialpedagogik 2 ............................................. 100 p Teknik i vård och omsorg ................................... 100 p Vård och omsorg vid demenssjukdom ............... 100 p

-------

+

500 p

Individuellt val .................................................. 200 p För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6. Kurserna kan väljas inom det individuella valet eller som programfördjupning inom programmets 2500 p. alt läsas som utökade kurser. Gymnasiearbete ............................................... 100 p I gymnasiearbetet knyter du ihop dina kunskaper från programmet. Du måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. APL På detta program har man minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande = praktik). Hitta kompletta programplaner på GymnasieGuiden.se gymnasie arbete

individuellt val

+

200 p

+

100 p

=

2 500 p

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 45

källa: skolverket. gymnasieguiden reserverar sig för eventuella ändringar efter tryckdatum

Gymnasiegemensamma ämnen ........................ 600 p Engelska 5 ........................................................ 100 p Historia 1a:1 ....................................................... 50 p Idrott och hälsa 1 .............................................. 100 p Matematik 1a .................................................... 100 p Naturkunskap 1a:1 .............................................. 50 p Religionskunskap 1 ............................................. 50 p Samhällskunskap 1a:1 ........................................ 50 p Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 ............. 100 p

45

2019-10-08 13:31


Hör Hör du du till till de de som som På följande sidor kanut du läsa om specialprogram och specialutbildningar sticker ii de mängden? Hör du till som sticker ut mängden? Välj specialprogram! sticker i mängden? Välj ett ett ut specialprogram! Välj ett specialprogram!

Specialprogram ”Jag behöver något eget!” Inget av de vanliga gymnasieprogrammen som känns helt rätt? Ta det lugnt – det finns ett helt gäng utbildningar som har andra upplägg och inriktningar. De är till för dig som har ett speciellt intresse eller särskilda behov. Det kan finnas olika anledningar till att vilja plugga något annat än de vanliga gymnasieprogrammen. Kanske har du alltid drömt om att arbeta inom flygbranschen, kanske vill du hålla på med hästar på skoltid eller så behöver du helt enkelt en utbildning som är anpassad efter just dig. Den svenska gymnasieskolan består av många olika typer av program. Det finns något för alla. Förutom de 18 nationella programmen finns flera andra slags utbildningar. Kom ihåg att gymnasiet är till för dig! Känn efter vad du vill ha ut av din gymnasietid, prata om dina funderingar medGymnasiet din studieoch yrkesvägledare. ska passa alla. Även dig som behöver något särskilt. Gymnasiet ska passa alla. Även dig som behöver något särskilt.

Här får du exempel på olika utbildningar som kan passa just dig och Här får du exempel på olika utbildningar som kan passa just dig och dina behov.ska passa alla. Även dig som behöver något särskilt. Gymnasiet dina behov. Introduktionsprogram, anpassade program, Här får du exempel på olika utbildningar somspetsutbildningar kan passa just digeller och Introduktionsprogram, anpassade program, spetsutbildningar eller särskola – det finns många möjligheter för gymnasiestudier. dina behov. särskola – det finns många möjligheter för gymnasiestudier.

sid

PROGRAM Introduktionsprogram Introduktionsprogram Introduktionsprogram

47

Utbildningar med egna examensmål Utbildningar med egna examensmål Utbildningar med egna examensmål

48

Spetsutbildningar Utbildningar med egna examensmål Idrottsutbildningar Idrottsutbildningar

49

Introduktionsprogram Spetsutbildningar Spetsutbildningar

Spetsutbildningar International Baccalaureate Diploma Programme International Baccalaureate Diploma Programme Idrottsutbildningar

Välkommen till utbildningarna för dig som behöver något särskilt! Introduktionsprogram, anpassade program, spetsutbildningar eller Välkommen till utbildningarna för dig som behöver något särskilt! särskola – det finns många möjligheter för gymnasiestudier.

Idrottsutbildningar Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola

Välkommen till utbildningarna för dig som behöver något särskilt!

Gymnasiesärskola

International Baccalaureate

International Baccalaureate RH-anpassad gymnasieskolaDiploma Programme RH-anpassad gymnasieskola Diploma Programe

50 50

92 92 93 93 92 94 94 93 94 94 94 95 95 94 96 96 95 97 97 96

Gymnasiesärskola RH-anpassad gymnasieskola

50

97

GymnasieGuiden.se 2015 GymnasieGuiden.se 2015

91 91

GymnasieGuiden.se 2015

91

RH-anpassad gymnasieskola

50

GG_framvagn_original_v2.indd 91 GG_framvagn_original_v2.indd 91

2014-10-02 07:08 2014-10-02 07:08

GG_framvagn_original_v2.indd 91

2014-10-02 07:08

46

GG_2020.indd 46

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-09 22:10


INTRODUKTIONSPROGRAM

Vill du veta mer? Gå in på gymnasieguiden.se eller läs mer på framtid.se

FÖR DIG SOM VILL HA BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET ELLER BÖRJA JOBBA Introduktionsprogrammen är till för elever som inte har behörighet att läsa på gymnasiet. De ger möjlighet att komma in på ett nationellt program eller vidare till arbete. • Utbildningen är på heltid och varje elev följer en individuell studieplan. • Den individuella studieplanen är mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur.

• Det finns fyra introduktionsprogram. De har olika inriktning för att förbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för annan utbildning.

PROGRAMINRIKTAT VAL Vill du ta igen det du missat, få godkänt och bli behörig till ett yrkesprogram? Då kan programinriktat individuellt val vara något för dig. Utbildningen kan ge dig behörighet för ett yrkesprogram. Du läser de kurser som saknas för behörighet samtidigt som du följer ett nationellt program baserat på en individuell studieplan.

YRKESINTRODUKTION Vet du vilket yrke du drömmer om men är inte behörig? Yrkesintroduktion kan ge dig behörighet på ett yrkesprogram eller underlätta att komma in på arbetsmarknaden. Utbildningen är mellan ett och tre år. Du läser ämnen från grundskolan som du inte är behörig i samt, ibland, kurser från gymnasiet. Du läser i ett lugnt tempo med lärare som tar sig tid. I utbildningen ingår även praktik ute på företag.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV Saknar du behörighet till ett yrkesprogram, vet att du har stora kunskapsluckor och tycker att det är svårt att motivera dig i skolan? På individuellt alternativ läser du de ämnen från grundskolan som du inte är behörig i samt kurser från gymnasiet. Undervisningen anpassas efter dina individuella behov. Efter utbildningen kan du gå yrkesintroduktion, någon annan fortsättningsutbildning eller börja arbeta.

SPRÅKINTRODUKTION Har du nyligen kommit till Sverige och är redo att börja studera på gymnasiet? På det här programmet fokuserar du på svenska språket. Du förbereder dig för ett nationellt program inom gymnasieskolan eller en annan utbildning. Du får undervisning i både grundskoleämnena och de gymnasieämnen du behöver för din fortsatta utbildning.

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 47

47

2019-10-08 13:31


Introduktionsprogram

.

93 UTBILDNINGAR MED EGNA EXAMENSMÅL

Utbildningar med egna examensmål

g och

Spetsutbildningar

94

Idrottsutbildningar

94

RIKSREKRYTERANDE PROGRAM – för dig med specialintresse!

eller

kilt!

92

Här finns utbildningarna för dig som vill jobba inom flyg, marinteknik, samiska näringar, sjöfart, tåg eller dans.

International Baccalaureate Diploma Programme

95

• Riksrekryterande betyder att utbildningarna kan sökas av elever från hela landet. • Utbildningarna har egna examensmål. Gymnasiesärskola • Ansökan görs via din egen kommun.

96

RH-anpassad gymnasieskola

FLYGTEKNIKUTBILDNING

För dig som är intresserad av att jobba inom flygbranschen. Efter utbildningen kan du arbeta som mekaniker inom flyget. INRIKTNINGAR • Flygplan • Helikopter Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

MARINTEKNIKUTBILDNING

TÅGTEKNIKUTBILDNING För dig som vill arbeta med spårbunden trafik. Efter utbildningen kan du jobba som till exempel tågmekaniker eller underhållsmekaniker. GymnasieGuiden.se Du kan även studera vidare på yrkeshögskola.

Passar dig som är intresserad av båtar och marinteknik. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker. INRIKTNINGAR • Service och reperation • El och elektronik

INRIKTNINGAR • Klassisk balett • Modern nutida dans

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

SÄRSKILDA VARIANTER

SAMISKA NÄRINGAR

Vanliga program med specialinriktningar

För dig som är intresserad av rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism. Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom turism. Efter utbildningen kan du även läsa vidare på yrkeshögskola.

De här utbildningarna finns inom de nationella programmen, men har speciella inriktningar. Mer än 300 poäng avviker från kursplanen för programmet.

SJÖFARTSUTBILDNING

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov.

INRIKTNINGAR • Däck • Maskin

2015

91

YRKESDANSARUTBILDNING Målet är att eleverna ska kunna anställas på dans- och balettscener i Sverige eller utomlands. Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm ger utbildningen. Antagning genom färdighetsprov.

Passar dig som är intresserad av sjöfart och vill arbeta på handelsfartyg. Efter examen kan du arbeta som befattningshavare inom däck- eller maskinavdelningen ombord på handelsfartyg.

97

kurser som förbereder dig för högskolestudier till fartygsbefäl och maskinbefäl.

2014-10-02 07:08

Exempel på utbildningar; sportfiske, teckenspråk, naturvetenskap med inriktning musik, fordons- och transportprogrammet med MC-teknik och naturbruksprogrammet med inriktning marinbiologi.

Vill du veta mer? Gå in på GymnasieGuiden.se eller läs mer på Framtid.se

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Du kan även läsa

48

GG_2020.indd 48

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:31


SPETSUTBILDNINGAR

För dig som älskar musik! Spetsutbildning i musik med riksrekrytering

M US I K G Y M N A S I U M Infokvällar:

25 november 2019, kl 17–19 28 januari 2020, kl 17–19

Öppet hus:

18 januari 2020, kl 12–16 www.lillaakademien.se

GYMNASIUM GUIDENre_26juni_2019_215bx141h_bleed3.indd 1 4425_eget_spets.indd 1

2019-06-26 10:02 2019-06-26 16:51

SPETSUTBILDNINGAR För dig som vill fördjupa dig och läsa på universitet. Bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi), eller inom det estetiska området. Genom kontakt med universitet och högskolor kan du läsa kurser på universitetsnivå samtidigt som gymnasiestudierna. Många spetsutbildningar är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem.

Det finns ett 20-tal spetsutbildningar på det estetiska programmet. Spetsutbildningarna inom teorietiska ämnen är på försök, men ända tills år 2022.

Du hittar alla Spetsutbildningar på GymnasieGuiden.se

GymnasieGuiden.se 2020

GG_2020.indd 49

49

2019-10-08 13:31


GYMNASIESÄRSKOLA / RH-ANPASSAD GYMNASIESKOLA

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME FÖR DIG SOM SIKTAR PÅ INTERNATIONELLA UNIVERSITETSSTUDIER

• Undervisningen sker i huvudsak på engelska. • Svenska elever på programmet går först ett förberedande år. Det är för att förbereda sig på språket och undervisningen och för att all gymnasieutbildning måste vara minst tre år. • Ansökan sker som vanligt, men beroende på vilken skola du väljer kan du bli kallad till ett inträdesprov i matematik och engelska, eller en intervju.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Utbildningen förbereder dig för arbete, fortsatta studier, samhällsliv och vuxenliv. Du kan söka oavsett om du gått grundsärskola eller inte.

• Alla IB-elever i hela världen har tre gemensamma ämnen. De ingår i examinationen och är en viktig del av programmet: 1) Theory of Knowledge tränar dig i att tänka kritiskt.

NIO NATIONELLA PROGRAM

INDIVIDUELLA PROGRAM

Inom gymnasiesärskolan finns nio nationella program med yrkesinriktning:

Behöver du en utbildning utifrån vad just du kan och vill? Sök ett individuellt program! De innehåller ett eller flera av följande ämnesområden:

• Administration, handel och varuhantering • Estetiska verksamheter • Fastighet, anläggning och byggnation • Fordonsvård och godshantering • Hantverk och produktion • Hotell, restaurang och bageri • Hälsa, vård och omsorg • Samhälle, natur och språk • Skog, mark och djur

2) Extended essay är en mindre forskningsuppgift. 3) CAS-programmet innehåller creativity (teater, konst eller litteratur), action (fysisk aktivitet) och service (välgörenhet i samhället).

22 VECKOR PRAKTIK

IDROTTSUTBILDNINGAR

Om du går på ett nationellt program har du rätt att vara minst 22 veckor på en arbetsplats. Där får du lära dig olika arbetsuppgifter inom ett yrkesområde.

Läs mer om NIU och RIG på GymnasieGuiden.se

FÖR DIG SOM VILL ELITSATSA PÅ DIN IDROTT! Håller du på med en idrott och siktar på att bli en av de bästa? Genom att välja en Idrottsutbildning kan du kombinera idrottsträningen med gymnasiestudierna. Det finns två olika idrottsutbildningar; NIU och RIG. NIU = Nationell idrottsutbildning Ansökning lokalt och regionalt.

Liite_s_1.indd 1 GG_2020.indd 50

• Estetisk verksamhet • Hem- och konsumentkunskap • Idrott och hälsa • Natur och miljö • Individ och samhälle • Språk och kommunikation Även på de individuella programmen kan du ha praktik.

utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

STUDIEPLAN Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan.

Du hittar utbildningar inom Gymnasiesärskolan på GymnasieGuiden.se

ANDRA PROGRAM Även inom gymnasiesärskolan finns utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande

RH-ANPASSAD UTBILDNING Anpassad undervisning för dig med rörelsehinder. RIG = Riksidrottsgymnasium Ansökningar från hela Sverige (riksrekryterande). Du läser på ett vanligt nationellt program. Via programfördjupning, individuellt val och utökat program ingår idrottskurser med upp till 700 poäng, bland annat specialidrott. Läs mer om RIG: www.rf.se

LIU = Lokal idrottsutbildning

50

Kolla in om ditt drömyrke finns bland alla de yrken och branscher som presenteras på Framtid.se och vilken utbildning som behövs för att nå dit!

GYMNASIESÄRSKOLA För elever med särskilda behov.

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) är en tvåårig utbildning med internationell standard. Efter utbildningen kan du läsa på universitet över hela världen.

Framtid.se presenterar över 2 000 yrken!

Utbildningar för dig som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering. Finns vid de fyra riksgymnasierna i Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Sveriges enda riksgymnasium för elever med hörselnedsättning eller döva finns i Örebro. Mer info på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: www.spsm.se.

Vill du veta mer?

Gå in på GymnasieGuiden.se eller www.spsm.se

framtid.se

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 13:31

Utviket_MELLERSTA/NORRA.indd 1

7.11.2019 18:35:05 2019-10-08 15:12


GymnasieGuiden.se Här hittar du alla gymnasieskolor, program, riksrekryterande utbildningar, idtrottsutbildningar, öppna hus och mycket mer!

Här hittar du skolorna: SKOLA ..................................................SID

Teknik och Service Gymnasiet ................ 73

F JÖNKÖPINGS LÄN

Riksgymnasiet Örebro ............................... 91

TG – Tumba Gymnasium .......................... 72

Brinellgymnasiet ......................................... 85

Thoren Business School Örebro ................4

AB STOCKHOLMS LÄN

Thoren Business School Solna ...................4

JENSEN gymnasium

Yrkesgymnasiet Örebro............................. 28

Berga Naturbruksgymnasium ................ 52

Thoren Business School Stockholm,

Cybergymnasiet Odenplan ...................... 55 Distra Gymnasium ..................................... 53

Gymnasie GUIDEN.se

LÄS PDF

Vackstanäsgymnasiet ............................... 75

G KRONOBERGS LÄN

Thoren Business School Västerås .............4

Fryshusets Gymnasium ............................ 58

Viktor Rydberg Gymnasium

Kunskapscentrum Markaryd, KCM ....... 87

Vasagymnasiet ............................................ 92

Skanskagymnasiet...................................... 86

Yrkesgymnasiet Västerås.......................... 28

Grillska Gymnasiet i Sundbyberg .......... 57 Hersby gymnasium .................................... 60 Ingridskolans Gymnasium....................... 54

– Djursholm ............................................. 74

Kopparlundsgymnasiet ............................ 92

Viktor Rydberg Gymnasium – Jarlaplan ............................................... 74 Viktor Rydberg Gymnasium – Odenplan ............................................... 74 Viktor Rydberg Gymnasium – Sundbyberg........................................... 74 Vård- och omsorgscollege

M SKÅNE LÄN

W DALARNAS LÄN

Cybergymnasiet Malmö ........................... 55

Falu Frigymnasium..................................... 94

Flygteknikcenter Ljungbyhed

Mora Gymnasium....................................... 95

– Klippans Gymnasieskolor ................ 87

Musikkonservatoriet Falun ...................... 95

Hvilan Utbildning ....................................... 89

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik ............. 96

JENSEN gymnasium

Älvdalens Utbildningscentrum ....... 20, 98

JENSEN gymnasium Norra ..................2, 14

Stockholm ................................................. 76

Helsingborg ..........................................2, 14

JENSEN gymnasium Södra ..................2, 14

Väsby Nya Gymnasium ............................. 75

JENSEN gymnasium Lund ....................2, 14

X GÄVLEBORGS LÄN

Järfälla Gymnasium ................................... 62

Yrkesgymnasiet Huddinge....................... 28

JENSEN gymnasium Malmö ...............2, 14

Thoren Business School Gävle ...................4

Kristofferskolan ........................................... 59

Yrkesgymnasiet Huddinge....................... 28

Lunds dans- och

Voxnadalens gymnasium ........................ 94

Kulturama Gymnasium ............................ 61

Yrkesgymnasiet Sollentuna ..................... 28

Lilla Akademiens

Yrkesgymnasiet Stockholm ..................... 28

Musikgymnasium ........................... 49, 61

Kolla in Fråga SYV.se och få svar på dina frågor om valet!

JENSEN gymnasium Västerås .............2, 14

Franska Skolans Gymnasium .................. 54

Internationella ....................................2, 14 FÖR DIG SOM SÖKER TILL GYMNASIET

Tenhults Naturbruksgymnasium .......... 84

Stockholm ................................................ 22

JENSEN gymnasium

EN OBEROENDE KATALOG OM GYMNASIEVALET FRÅN FRAMTIDSUTVECKLING

Grillska Gymnasiet i Västerås ................. 93

Tullinge gymnasium .................................. 73

Södermalm (IEGS) ................................. 59

N OCH FAKTA

U VÄSTMANLANDS LÄN

Naturbrukscentrum .............................. 84

Enskilda Gymnasiet ................................... 56

Internationella Engelska Gymnasiet

TEST, REPORTAGE, INSPIRATIO

Stora Segerstad

Elektrikergymnasiet ................................... 53

Grillska Gymnasiet i Stockholm............. 57 Nr 1/2020 www.gymnasieguiden.se

Medborgarplatsen ....................................4 Thoren Innovation School,

Jönköping ..............................................2, 14

Åva Gymnasium .......................................... 78

Marina läroverket ....................................... 63

musikalgymnasium .............................. 89 Helsingborg .................................................4 Thoren Business School Malmö................4

MediaGymnasiet Nacka Strand ............. 16

C UPPSALA LÄN

Mimers gymnasium................................... 63

Bruksgymnasiet .......................................... 77

Helsingborg .............................................. 22

Mälardalens Tekniska Gymnasium ....... 64

Fridegårdsgymnasiet ..........................80–81

Thoren Innovation School Lund ............. 22

Nacka Gymnasium ..................................... 65

Grillska Gymnasiet i Uppsala.................. 79

Thoren Innovation School Malmö......... 22

Nordiska Musikgymnasiet ....................... 65

JENSEN gymnasium Uppsala .............2, 14

Yrkesgymnasiet Malmö ............................ 28

Nynäshamns Gymnasium ....................... 67

Thoren Business School Uppsala .............4

Påhlmans Gymnasium.............................. 67

Wilhelm Haglunds

Realgymnasiet Stockholm ....................... 66 REFIS Rörentreprenörernas

Y VÄSTERNORRLANDS LÄN Thoren Business School Sundsvall ...........4

Thoren Innovation School Z JÄMTLANDS LÄN Dille Gård Naturbruksgymnasium ....... 97 AC VÄSTERBOTTENS LÄN Thoren Business School Umeå ..................4 O VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Yrkesgymnasiet Skellefteå ....................... 28

Gymnasium....................................... 36, 79

Cybergymnasiet Göteborg....................... 55

Yrkesgymnasiet Umeå .............................. 28

Yrkesgymnasiet Uppsala .......................... 28

JENSEN gymnasium Göteborg ...........2, 14

friskola ...................................................... 66 Riksgymnasier med

Yrkesgymnasiet Gävle ............................... 28

Thoren Business School

Orust Gymnasieskola ................................ 88

BD NORRBOTTENS LÄN

D SÖDERMANLANDS LÄN

Thoren Innovation School Göteborg .... 22

Hornavanskolan .......................................... 99

Rh-anpassad utbildning ...................... 91

Flygteknik Technical Training .................. 77

Thoren Innovation School Uddevalla ... 22

Rymdgymnasiet .......................................... 99

Rudbeck .......................................................... 69

Grillska Gymnasiet i Eskilstuna.............. 83

Yrkesgymnasiet Göteborg ....................... 28

Sandbackaskolan ........................................ 97

S:t Martins gymnasium ............................ 68

Öknaskolan ................................................... 83

Sigtunaskolan Humanistiska

S VÄRMLANDS LÄN

ÖVRIGA ANNONSÖRER

E ÖSTERGÖTLANDS LÄN

ForshagaAkademin ............................. 38, 90

EF High School Exchange Year ................ 24

Spånga Gymnasium .................................. 70

Bildningscentrum Facetten ..................... 85

Thoren Business School Karlstad .............4

Explorius språkresor......................................5

Stillerska Filmgymnasiet .......................... 72

JENSEN gymnasium

Läroverket ................................................. 69

Stockholm Science & Innovation

Linköping...............................................2, 14

Naturbruk.se................................................. 82 T ÖREBRO LÄN

Vindkrafttekniker /

School – SSIS ............................................ 71

Thoren Business School Linköping...........4

Grillska Gymnasiet i Örebro .................... 93

Vindkraftprojektör ................................ 30

Stockholms Estetiska Gymnasium ....... 71

Yrkesgymnasiet Linköping ....................... 28

JENSEN gymnasium Örebro ................2, 14

VVS-Branschen ............................................ 42

Lycka till med valet! Liite_s_2.indd 1 Utviket_MELLERSTA/NORRA.indd 2

GymnasieGuiden.se 2020

2019-10-08 15:12

GG_2020.indd 53

51

7.11.2019 18:40:10 2019-10-08 13:31


BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM Västerhaninge, Stockholms län Häst, Hästsjukvård eller Lantbruk på Berga

Berga är gymnasiet för dig som är intresserad av hästar, hästsjukvård, lantbruksdjur, lantbruk, natur och hållbar utveckling. Du väljer om du vill gå en praktisk utbildning som ger dig goda yrkeskunskaper eller en mer teoretisk utbildning som förbereder dig för fortsatta studier. Berga har ett internat med möjlighet att ta emot ca 100 boende. • Yrkesexamen – för dig som vill ut i arbetslivet efter gymnasiet. • Yrkesexamen med högskolebehörighet – för dig som vill ut i arbetslivet efter gymnasiet men samtidigt vill ha möjlighet till fortsatta studier på högskola och universitet. • Yrkesexamen med natur- eller samhällsvetenskaplig högskolebehörighet – för dig som vill ut i arbetslivet efter gymnasiet men samtidigt vill nå särskild områdesbehörighet för vidare studier på högskola och universitet, till t ex veterinär. Häst På Berga får du goda kunskaper i hästkunskap samt inom en av profilerna ridning eller trav. Inom ridning tränar du hoppning och dressyr på din egen eller någon av skolans hästar och du har möjlighet att bli diplomerad hästskötare. Som elev på Berga har du möjlighet att tävla på skolans hästar i hoppning och dressyr. Egen häst kan i mån av plats stallas upp i ett av Bergas elevstall, vi har drygt 50 stallplatser. Berga samarbetar med de meriterade landslagsryttarna Jennie Larsson och Helena Persson. Berga har fibersand i ridhuset (20x60 meter) och på de två ridbanorna. Det finns även motionsslinga, rakbana och fina naturvägar.

På skolan finns en ridklubb, Berga Ryttarförening, vars medlemmar tävlar på egna eller skolans hästar. Inom travprofilen fördjupar du dina kunskaper inom trav med skolans travhästar varav några är starthästar. Berga bedriver sin travutbildning på den närbelägna travanläggningen i Stav där det finns rundbana, 1 000 m rakbana och fina träningsslingor. Elever som visar intresse och har kunskap kan gå licensutbildning inom trav eller monté på Solvalla. Vi samarbetar med Svante Båth. Hästsjukvård Studievägen passar bra om man planerar att vidareutbilda sig till djursjukvårdare eller att arbeta med hästar efter avslutade studier. Utbildningen genomförs i samarbete med det närbelägna djursjukhuset Evidensia i Stav. Där behandlar man främst skadade och sjuka hästar. Du har möjlighet att gå en D9-kurs. Lantbruk Lantbruket är en viktig del av naturens ekosystem och Bergas utbildning ger dig kunskaper om hur ett effektivt jordbruk kan drivas i samklang med miljön. Skoldagen växlar mellan klassrum och praktiskt arbete på Berga gård. Vi samarbetar med DeLavals forskningscenter, Hamra.

Introduktionsprogram Programinriktat val: Eleven är godkänd i Svenska/ Svenska som andra språk och Engelska eller Matematik samt i minst fyra andra ämnen. Du väljer mellan inriktningarna Häst eller Lantbruk. Yrkesintroduktion: Vänder sig till elever som saknar behörighet till yrkesprogram. På YRK kan du inrikta dig mot Häst eller Lantbruk. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att få goda grundläggande kunskaper inom naturbruk. Ungefär halva din skoltid arbetar du praktiskt, till stor del på vår egen gård.

7915.ind

Gymnasiesärskola Naturbruksprogrammet för skog, mark och djur. Utbildningen ger bred kunskap inom praktiska arbeten med utemiljöer, markarbeten, hund och sällskapsdjur. Du får kunskaper som ger möjlighet till arbete samt klara av eget boende och ett aktivt socialt liv. Under utbildningen är minst 22 veckor praktik på platser som djuraffär, hunddagis, parkskötsel, kyrkogårdar och trädgårdar. ”Prova på” - och Informationstillfällen Se datum och tider på vår hemsida. Du hittar oss på: Berga skolväg 1 137 91 Västerhaninge. (hållplats Berga gård)

Utbildningen innehåller växtodling, lantbruksmaskiner, lantbruksdjur och småskaligt skogsbruk.

BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM Tel: 08-500 660 00 info.berga@sll.se www.bergagymnasium.se 52

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

230.indd 1

2019-09-16 20:29

Mellersta/Norra.indd 52

2019-10-08 14:00

4959.in


16 20:29

Distra Gymnasium Stockholm, Stockholms län 2. Modern teknik Ju fler lärare i skolan, desto bättre går det för eleverna. Våra lärare använder ser till att modern teknik används i alla våra ämnen. Du arbetar varierat när du använder iPads eller laptops för att fotografera, filma och dokumentera ditt arbete i skolan. Alla uppgifter du får av oss lärare finns även tillgängligt digitalt. 3. Roligt och tryggt i skolan Förutom att plugga hårt har vi riktigt kul och är schyssta mot varandra på skolan. På idrottslektionerna arrangerar vi fotbolls-cuper, MMA-träning och gympass där alla får vara med. 87% av våra elever skulle rekommendera oss till sina kamrater (enligt Skolinspektionens enkät 2015) och det är vi stolta över!

Det är inte lätt att välja gymnasieskola. Låt oss på Distra därför ge dig 5 anledningar varför just DU ska börja hos oss! 1. Engagerade lärare och små klasser Vi tycker att alla har rätt till en skola där man trivs, har studiero och får mycket handledning och stöd. För att erbjuda med det har vi klasser med ungefär 15-17 elever i, oavsett program och inriktning. Det ger dig bättre förutsätt- ningar att klara skolan med goda betyg än i en vanlig klass på 25-30 elever per lärare.

4. Fotbollsprofil Som enda skola i Stockholm kan vi erbjuda fotbollsprofil för de elever som går på våra yrkesprogram inom handel eller bygg! Känner du att du vill kombinera din utbildning inom handel eller bygg med fotboll och futsal så är vi rätt skola. Det är helt och hållet ditt val! 5. Utbildningen som ger jobb och möjligheter till studier på universitet På Distras utbildningar har du möjlighet att få ett framtidssäkert yrke. Hos oss kan du även få allmän högskolebehörighet så att du kan plugga vidare på universitet i framtiden. Alla våra elever är ute på minst 15 veckor praktik där vi garanterar och ordnar plats på företag!

DISTRA GYMNASIUM Tel: 0735-35 17 17 info@edu.distra.se www.distra.se

7915.indd 1

2019-09-11 16:35

ELEKTRIKERGYMNASIET Hägersten, Stockholms län

Vi följer ett nationellt program (EE) med inriktningen elteknik. Hela vårt kursupplägg bygger på att du skall bli en så duktig elektriker som möjligt. En bra grund Under de två första åren kommer du att lära dig så mycket att du verkligen kan utvecklas under praktiken det sista året.

År 1 kommer du läsa många yrkeskurser (el-ämnen) med en hel del praktiska övningar inne på skolan. Vi vet att man efter nio år i grundskolan kan vara lite trött på pluggande och att man då serfram emot något nytt.

År 3 börjar du din praktik (APL) på ett elföretag 15–20 veckor.

År 2 fortsätter du att läsa yrkesämnen med praktiska övningar samtidigt som du läser svenska och andra gymnasiegemensamma ämnen.

– Om du vet vad du vill – Om du vill bli elektriker – Om du vill gå i en liten skola, 150 elever: Titta in på vår hemsida och kom gärna ut på ett besök. Gör sedan ett klokt val i vår!

Du kommer även läsa in svenska och engelska för din högskolebehörighet!

ELEKTRIKERGYMNASIET Tel: 08-447 46 52 info@elektrikergymnasiet.se www.elektrikergymnasiet.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 53

4959.indd 1

2019-06-10 20:30

Mellersta/Norra.indd 53

2019-10-08 14:00


FRANSKA SKOLANS GYMNASIUM Stockholm, Stockholms län Våra lektioner är lärarledda och traditionell undervisning varvas med olika arbetsformer, studiebesök, föreläsningar, kulturaktiviteter och ämnesövergripande projekt. Många av dina kun­ skaper kommer du kunna omsätta utomlands redan under din gymnasietid – under utbytes­ resor och praktik i Paris. Efter examen från vårt gymnasium är du väl förberedd för vidare studier på universitet, högskola och arbetsliv såväl i Sverige som utomlands. Våra lärare är skickliga och erbjuder en hög akademisk kvalitet i undervisningen på ett varie­ rat och tydligt sätt. Undervisningen uppmuntrar eleverna att nå längre i deras lärprocesser och våra lärare har ett stort engagemang för varje elev och deras utveckling. Undervisningen sker på svenska enligt svensk läroplan.

Vi vill att våra elever ska utvecklas så mycket som möjligt under sin tid på Franska Skolans Gymnasium. Vår välorganiserade verksamhet kännetecknas av engagemang, professionalism och kreativitet och vi är inriktade på bildning och fortsatta akademiska studier.

Den franska profilen är en del av skolans historia som vi stolt utvecklar vidare. Det franska språket är självklart en viktig del i detta och det innebär att alla elever studerar franska. Är du nybörjare lär vi dig från grunden. Har du läst franska tidigare fort­ sätter du framåt. Hos oss kan du läsa upp till steg sju i franska.

Den franska profilen handlar också om att lära sig om andra kulturer och öppna upp dörren mot omvärlden. Att visa tydlighet, tolerans och ömse­ sidig respekt är hörnstenarna i vår verksamhet. Våra elever kommer från hela Storstockholm. Det innebär att du hos oss möter nya vänner med olika bakgrund och från olika delar av länet. Det går drygt 300 elever här och skolans storlek, i kombi­ nation med den blandning av nationaliteter som finns, skapar en personlig, internationell och mycket studiestimulerande miljö. Skolan har en aktiv elevkår och flera elevföre­ ningar som gemensamt arbetar för att öka gemen­ skapen med många olika roliga sociala aktiviteter. Eleverna på Franska Skolans Gymnasium trivs och fokuserar på kunskap och bildning. Vi når längre! Läs gärna mer om oss på skolans hemsida Ta del av aktuella händelser, intressanta nyheter och gemenskapen, följ franskaskolansgymnasium!

FRANSKA SKOLANS GYMNASIUM Tel: 08-598 889 00 info@franskaskolan.se www.franskaskolan.se

INGRIDSKOLANS GYMNASIUM Solna, Stockholms län

539.indd 1

2019-09-16 20:31

En vanlig skola i litet format, anpassad för elever med Asperger syndrom

INGRIDSKOLAN ERBJUDER: • Naturvetenskapligt program - inriktning natur • Estetiskt program -inriktning bild • Introduktionsprogram - programinriktat val - individuellt alternativ

• • • • •

Kunnig och lyhörd personal Individanpassad undervisning Hög personaltäthet Små klasser Trivsam och lugn miljö

Öppet Hus 4–5 december Kl: 16:30–19:00

Kom på vårt öppet hus, eller kontakta oss så bokar vi en tid.

INGRIDSKOLANS GYMNASIUM Tel: 08-26 88 20, 08-27 26 23 info@ingridskolan.se www.ingridskolan.se 54

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

4519_gg20.indd 1

2019-08-23 10:11

Mellersta/Norra.indd 54

2019-10-08 14:00


16 20:31

23 10:11

Mellersta/Norra.indd 55

2019-10-08 14:00


Möt oss på Gymnasiemässan 21–23 november, vår monter C08:09

Enskilda Gymnasiet Vi finns på Tegnérlunden 5, 111 61 Stockholm www.enskildagymnasiet.se samt info@enskildagymnasiet.se

Naturvetenskapligt program Samhällsvetenskapligt program

Stockho

Kärlek som grund . Ordning som stöd . Framsteg som mål

Vi söker de elever som vill göra sitt bästa! Enskilda Gymnasiet är en skola med hög bildningsnivå som ger stimulans till goda prestationer i en miljö med god gemenskap. Hos oss får du . hög bildningsnivå . stimulans till goda prestationer . möjlighet att delta i olika aktiviteter som främjar din personliga utveckling . en solid grund för vidare studier i Sverige eller utomlands

Mellersta/Norra.indd 56

Välkommen till öppet hus! 28 november 2019 kl 18:00 16 januari 2020 kl 18:00

vänligen se skolans hemsida för mer information

Sundby

2019-10-08 14:00


GRILLSKA GYMNASIET Stockholm, Stockholms län På Grillska Gymnasiet Stockholm kan du kombinera dina studier med idrott, e-sport eller socialt engagemang. Skolan ligger centralt i Liljeholmen, nära t-bana, bussar, tvärbana och pendeltåg. Här går drygt 600 elever på sex nationella program och två introduktionsprogram. På skolan finns också gymnasiesärskola. Hos oss kan du kombinera dina studier med ditt intresse. Välj fotboll, dans eller crosstraining som idrottsprofil på SA-beteendevetenskap eller på BF. På EE kan du satsa på e-sport. Vill du påverka och göra skillnad? Läs profilen socialt engagemang på SA-samhällsvetenskap. Verkliga projekt och aktivt samhällsengagemang Hos oss får du arbeta i längre sammanhållna pass med verklighetsbaserat lärande och riktiga projekt i samarbete med företag och organisationer. På alla program ingår en kurs i entreprenörskap och alla elever har möjlighet att driva ett UF-företag.

Här finns ett aktivt arbete med samhällsengagemang för att ge dig möjlighet att påverka och göra skillnad – för dig själv, för andra och för samhället. Tro på din egen förmåga och nå dina mål Vi jobbar för att stärka elevernas tro på sig själva och på sin egen förmåga, bland annat genom motivation och hälsa. Vi har en väl fungerande elevhälsa som finns här för dig varje dag. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans värdegrund för att alla ska må bra och nå sina mål. Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Det betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

GRILLSKA GYMNASIET STOCKHOLM Tel: 08-58 88 89 50 stockholm@grillska.se www.grillska.se/stockholm

Stockholm_gg20.indd 1

På Grillska Sundbyberg får skolmaten högsta betyg och 97 % av våra elever rekommenderar skolan till andra. Här går ca 150 elever på två program; Ekonomi, inriktning ekonomi och Restaurang och livsmedel, inriktning kök och servering eller bageri och konditori. Ett praktiskt ekonomiprogram Hos oss får du en bred ekonomiutbildning med mycket praktiska inslag. Här får du verkligen arbeta med det du läser och pröva dina kreativa affärsidéer i praktiken. Vi jobbar mycket med socialt entreprenörskap, där samhällsnyttan är lika viktig som de ekonomiska vinsterna.

mål

2019-05-22 09:35

GRILLSKA GYMNASIET Sundbyberg, Stockholms län

Goda jobbchanser efter restaurangprogrammet Läser du RL får du laga och servera maten till gästerna på skolans egen Restaurang M. Gör praktik på några av Stockholms bästa restauranger och bagerier och bygg ett ovärderligt kontaktnät för framtiden. Efter avslutad utbildning har du stora chanser till jobb inom branschen både i Sverige och utomlands.

Verkliga projekt och aktivt samhälls­ engagemang Hos oss får du arbeta i längre sammanhållna pass med verklighetsbaserat lärande och riktiga projekt i samarbete med företag och organisationer. Alla elever har möjlighet att starta ett UF-företag. Här finns ett aktivt arbete med samhällsengagemang för att ge dig möjlighet att påverka och göra skillnad. Tro på din egen förmåga och nå dina mål Vi jobbar för att stärka elevernas tro på sig själva och på sin egen förmåga, bland annat genom motivation och hälsa. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans värdegrund för att alla ska må bra och nå sina mål. Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Det betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

GRILLSKA GYMNASIET SUNDBYBERG Tel: 08-684 236 80 sundbyberg@grillska.se www.grillska.se/sundbyberg GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 57

Sundbyberg_gg20.indd 1

2019-05-22 09:35

Mellersta/Norra.indd 57

2019-10-08 14:00


FRYSHUSET GYMNASIUM Stockholm, Stockholms län

Fryshuset Gymnasium förenar utbildning med passionerade intressen och personlig utveckling

679_20

Hos oss kan du välja Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogram, Estetiska verksamheter (gymnasiesärskola) och Specialpedagogisk profil – AST. De flesta av våra program går att kombinera med en schemalagd passion. Vår idé är att inspirationen, engagemanget och möjligheten att lyckas med studierna ökar när du får ägna dig åt något som du älskar att göra. Facebook “f ” Logo

Vilka passioner du kan välja och hur mycket schemalagd tid du ägnar åt passionen beror på vilket program du väljer.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

FRYSHUSETS GYMNASIUM Tel: 08-691 76 00 www.gymnasiet.fryshuset.se 58

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

1075_gg20.indd 1

2019-09-11 16:58

Mellersta/Norra.indd 58

2019-10-08 14:00

300.ind


11 16:58

INTERNATIONELLA ENGELSKA GYMNASIET SÖDERMALM (IEGS) Stockholm, Stockholms län

Internationella Engelska Gymnasiet (IEGS) is an international school located in the heart of Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed to developing students to their full potential. Continue your education at IEGS if it is important for you to learn at a friendly, yet disciplined gymnasium that cares about your academic and personal development. Study in English Choose IEGS if you are looking to study your high school in English and be taught by highly-qualified teachers, many of whom have worked at prestigious universities in the UK and USA.

Preparing you for the Future IEGS has been preparing students successfully for higher education for twenty years. Recent graduates now study at top universities like Cambridge, Imperial College, Edinburgh University, MIT, Karolinska Institutet and KTH. Choose IEGS If you want something more from your education, both academically and socially, then IEGS is the school for you. To find out more contact: info.sodermalm@engelska.se Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

INTERNATIONELLA ENGELSKA GYMNASIET SÖDERMALM Tel: 08-562 28 702 www.engelskagymnasiet.se

679_20.indd 1

2019-09-17 10:12

KRISTOFFERSKOLAN Bromma, Stockholms län

Kristofferskolan är Sveriges äldsta och största waldorfskola Här går drygt 800 elever från årskurs 1–12. Du måste inte ha gått i waldorfskola för att kunna gå i vårt gymnasium (åk 10–12). Hit söker du som vill ha en bred utbildning där konst, musik och hantverk får stort utrymme i undervisningen. Du väljer mellan waldorfspecifika varianter av Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet eller Samhällsprogrammet. Samtliga program ger behörighet som motsvarande program på andra gymnasier.

Skoldagen på Kristofferskolan är i huvudsak utformad så att teoretiska ämnen ligger på morgonen, konstnärliga ämnen mitt på dagen och hantverk och idrott på eftermiddagen. Allt för att du skall få ut så mycket som möjligt av dina studier. Huvudbyggnaden är kulturmärkt arkitektur; ett stort hus med högt i tak, byggt av gedigna material.

Inom ramen för undervisningen gör våra gymnasieelever vanligen två till tre längre resor såväl inom som utom Sveriges gränser. Sista året på gymnasiet sätter klassen tillsammans upp en pjäs. Den framför de på skolans stora scen för elever, föräldrar och andra intresserade.

Sedan 60 år tillbaka har det varit en självklarhet att skollunchen lagas av ekologiska råvaror. Varje dag serveras flera rätter och en salladsbuffé.

KRISTOFFERSKOLAN Tel: 08-50 58 58 01 info@kristofferskolan.se www.kristofferskolan.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 59

300.indd 1

2019-09-11 16:37

Mellersta/Norra.indd 59

2019-10-08 14:00


HERSBY GYMNASIUM Lidingö, Stockholms län

Hersby gymnasium ligger på Lidingö, omgivet av grönområden och villabebyggelse, sex kilometer från Stockholms city. Hersby gymnasium är en gymnasieskola med drygt 1000 elever. Vi är en skola för dig med höga ambitioner, som vill ha en utbildning med god kvalitet. Vårt mål är att Hersbys studieresultat ska vara bland de bästa i landet. Fyra nationella program Vi erbjuder ekonomiprogrammet med samtliga inriktningar. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap samt naturvetenskaps­ programmet, särskild variant musik. Samhälls­ vetenskapsprogrammet med inriktningarna samhälle och beteende. Teknikprogrammet med inriktningen teknikvetenskap. Hög kvalitet och stor valfrihet Stor vikt läggs vid utvecklingsarbete och internatio­ nella kontakter. Vi samarbetar med Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Hersby gymnasium erbjuder ett mycket stort utbud av språk, valbara kurser och program­ fördjupningar. De språk som erbjuds är franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska och tyska. Internationellt samarbete Hersbys utbildningar har en internationell profil med delar av kurser förlagda utomlands. Vi deltar också i olika EU­projekt som Erasmus+ och EUP, Europeiska ungdomsparlamentet – och vi har elevutbyten med flera länder. Vi har vänskolor i Frankrike, Tyskland och Österrike.

1320.in

Elevinflytande Hos oss får du möjlighet att utveckla din kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Elevernas inflytande över undervisningen är viktig. Du har också goda möjligheter att påverka ditt skolarbete genom elevråd och elevkår. Gemenskap och trygghet Alla elever ska möta öppenhet och tolerans. Hersby erbjuder en lugn, trygg och trivsam miljö. Gemenskap och sammanhållning är viktiga för oss. Idrott Idrottsämnet har en stark ställning på skolan. Vi ger eleverna utökad tid i idrott. Dessutom finns det flera frivilliga valbara idrottskurser. Vi har en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i friidrott. Vi deltar i skolmästerskap i olika sporter. Musik och Bild Hersby har musik­ och bildundervisning av hög klass som lockar många elever. Det finns valbara musikkurser redan från årskurs 1. Skolans musik­ liv är outstanding!

IT Hersby gymnasium är uppdaterat inom IT. Du kommer att få disponera en ”egen” dator. Lärplattform och andra IT­verktyg används numera rutinmässigt i undervisningen. Samarbete med näringslivet Skolan har ett gott samarbete med det lokala näringslivet. På ekonomiprogrammet får du som elev coachning från företag när du själv startar företag (UF). Du har också möjlighet att bli diplomerad företagsekonom och diplomerad marknadsekonom.

HERSBY GYMNASIUM Tel: 08-731 39 35 hersbygymnasium@lidingo.se www.lidingo.se/hersby 60

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

22_20.indd 1

2019-06-19 11:37

Mellersta/Norra.indd 60

2019-10-08 14:00

4425.in


-19 11:37

KULTURAMA GYMNASIUM Stockholm, Stockholms län Två högskoleförberedande program På Kulturama får du utvecklas inom ditt estetiska ämne samtidigt som du förbereder dig för högskolan. Vi erbjuder: Estetiska programmet med profilerna Dans, Musikal, Teater, Artist & Musiker – Singer-songwriter, Artist & Musiker – Huvudinstrument, Musikproduktion, Film, Foto och Konst & Design. Naturvetenskapsprogrammet med särskilda varianterna Bild, Dans, Musik. Kom till öppna hus och evenemang! Ta del av vår atmosfär på våra öppna hus och infokvällar, eller upplev Kulturama under alla våra evenemang! Välkommen till Kulturama – Nordens största skola för estetiska utbildningar!

Där dröm blir verklighet! Det är något unikt med Kulturama. Här får man vara sig själv. Det är två meningar som vi ofta hör från våra elever när de beskriver skolan, och det är vi glada och stolta över. Gymnasieåren är en viktig tid i livet och att få utveckla sina intressen

kan vara avgörande oavsett vad man kommer göra senare. Vi har en mycket bred kompetens på Kulturama. Våra lärare är engagerade och många är yrkesverksamma inom sina estetiska ämnen. Tillsammans skapar vi en god grund för studier inom just ditt område.

Läs mer på: kulturama.se/gymnasium

KULTURAMA GYMNASIUM Tel: 010-157 61 00 gymnasium@kulturama.se www.kulturama.se

1320.indd 1

2019-06-28 12:57

LILLA AKADEMIENS MUSIKGYMNASIUM Stockholm, Stockholms län

Öppet Hus

18 januari kl. 12–16

Infokvällar

25 november och 28 januari kl. 17–19

För dig som älskar musik På Lilla Akademien står musiken i fokus med väl genomarbetade idéer om hur en musikutbildning av internationell klass ska bedrivas. Skolan erbjuder spetsutbildning i musik på det estetiska programmet, en utbildning som förser varje elev med unika förutsättningar för att bli en mångsidig musiker. För dig som vill bli yrkesverksam musiker med världen som arbetsfält är Lilla Akademiens Musikgymnasium ett naturligt val. Det är dessutom ett bra val för dig som vill kombinera musik med fördjupade studier i t.ex språk och naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas inom olika musikaliska stilar och genrer. Tillsammans med likasinnade får du tränga in i klassisk musik, folkmusik eller jazz, under ledning av erfarna lärare som också är aktiva musiker.

Du kan välja att fördjupa din inom komposition, musikproduktion eller dirigering. Hos oss vill alla se dig och dina möjligheter. Gymnasiet genomsyras av spelglädje, kreativitet och konstnärlighet.

”Lilla Akademien drivs av eldsjälar som inspirerade mig till att våga drömma, och gav mig de verktyg jag behövde för att göra drömmarna till verklighet.” – Cornelia Beskow, operasångerska och f.d. elev på Lilla Akademien

LILLA AKADEMIENS MUSIKGYMNASIUM Tel: 08-54 54 18 30 antagning@lillaakademien.se www.lillaakademien.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 61

4425.indd 1

2019-06-28 13:05

Mellersta/Norra.indd 61

2019-10-08 14:00


jarfallagymnasium.se

ÖPPET HUS 27/11 & 23/1

GYMNASIEMÄSSAN MONTER C07:09 UF-VINNARE

”DU FÅR SE UT SOM DU VILL OCH TYCKA VAD DU VILL - ALLA FÅR VARA OLIKA! VI HAR VERKLIGT ELEVINFLYTANDE OCH ENGAGERADE LÄRARE.”

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE

EKONOMI ESTET NATUR SAM TEKNIK

1263_g

Albin elevrådets ordförande

SPETS

ILLUSTRATION &

GRAFISK FORMGIVNING

BRANCHREKOMMENDERADE

BYGG EL VVS

”BÄSTA VAL JAG GJORT” ”DE TRE BÄSTA ÅREN” Emma & Joakim ES3

JÄRFÄLLA GYMNASIUM Tel: 08-580 283 73, reception jarfallagymnasium@jarfalla.se www.jarfalla.se/jarfallagymnasium 62

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

4024_jarfalla_gg20.indd 1

2019-06-19 11:33

Mellersta/Norra.indd 62

2019-10-08 14:00

7886_g


19 11:33

MARINA LÄROVERKET Danderyd, Stockholms län Marina läroverket erbjuder följande gymnasieutbildningar: NB - Marinbiolog (SV) NB - Vatten & miljö (SV) SA - Ledarskap & kommunikation MX - Marinteknik, Service & reparation ( EK - Företagande & entreprenörskap

SV)

Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld och rolig samt ge en god grund för fortsatta studier eller yrkesliv – vi erbjuder allt detta. Skolans övergripande mål är att våra elever: • Mår bra • Utmanas och lyckas • Behåller intresset Skolans marina profil ger stora möjligheter för dig som har ett marint fritidsintresse och vill skaffa dig god behörighet för högre studier men också för dig som siktar mot en marin yrkeskarriär. Den marina profilen skapar förutsättningar att nå våra mål och vi vet att kombinationen teori och praktik leder till fördjupad kunskap. Alla våra utbildningar ger möjlighet till grundläggande behörighet för vidare studier på högskolan.

Långseglingar Utbildningarna är unikt utformade kring respektive inriktning. Alla elever gör delar av utbildningen på skolans båtar och skepp. Vi genomför utbildningsseglingar i Östersjön, Nordsjön, Medelhavet och på Atlanten med skolsegelfartygen Älva och Belle Amie. Våra seglingar ger, förutom äventyr, upplevelser och erfarenheter – personlig utveckling och vänner för livet.

För att kunna delta fullt ut i långseglingarna krävs ett godkänt Läkarintyg för sjöfolk, dvs att du inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälsovården.

Välkommen ombord! marinalaroverket

MARINA LÄROVERKET I DANDERYD Tel: 08-85 32 00 info@klartskepp.se www.marinalaroverket.se

1263_gg20.indd 1

2019-05-06 21:07

MIMERS GYMNASIUM Täby, Stockholms län Ett vanligt gymnasium för dig med Asperger och ADHD anpassat efter din funktionsprofil. En personlig relation och en trygg lärandemiljö; man blir sedd, förstådd, respekterad och uppskattad för den man är. Då kan man växa och utvecklas! MIMERS GYMNASIUM är en skola anpassad för dig som har en diagnos inom autismspektrum (AST). Studiemiljö och pedagogik är utformad för att ge tydlighet, avlastning och struktur. Lokalerna är lugna, och hemtrevliga och sänker din stressnivå. Du arbetar nära lärare och speciallärare och får den uppbackning du behöver för att utvecklas både om du arbetar snabbt och om du behöver längre tid. I en liten skola lär du känna alla elever, lärare och andra som arbetar i skolan och behöver inte möta främmande personer under din skoldag. Du kan alltid känna dig trygg. Skolan har behöriga lärare med hög ämneskunskap och kompetens inom AST. På Mimers gymnasium finns ett tydligt ledarskap med stor öppenhet, lyhördhet och möjlighet att påverka.

Vi vill ha ett nära samarbete med din familj för att vi tillsammans ska kunna öka din framgång i skolan. Självkännedom och social träning är viktiga inslag i skolans profil. Dina framsteg är vår belöning. Eleverna om Mimers gymnasium:

– När jag kom till Mimers blev jag chockad, jag trodde det var för bra för att vara sant! – Individuell anpassning är luften vi andas. – Att få sitta för mig själv och jobba i min egen takt är en lyx som jag nästan aldrig tidigare upplevt. – Jag tror att alla skulle må bra av att gå i en skola som Mimers – en skola som är anpassad för elever med Aspergers är bra för alla. – Jag har höjt mina betyg, får det stöd jag behöver och går i en skola utan mobbing. – Mimers blev min största trygghet. – Här får en vara som en är.

MIMERS GYMNASIUM Tel: 08-12 20 40 40 info@mimersgymnasium.se www.mimersgymnasium.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 63

7886_gg20.indd 1

2019-05-16 11:58

Mellersta/Norra.indd 63

2019-10-08 14:00


TE, IN

En ny teknisk utbildning. För en ny generation. På Mälardalens tekniska gymnasium får du allt du behöver för att möta framtiden. Här under­ visar några av Sveriges bästa lärare inom modern teknik, utveckling och produktion i moderna och topputrustade lokaler. Teori varvas med värdefull praktisk erfarenhet som gör dig efterfrågad – idag och i framtiden.

17.indd

Du får: • Upp till 38 veckors praktik. • Betalt sommarjobb. • Sex månaders anställning efter studenten på något av Sveriges två största och mest innovativa teknikföretag AstraZeneca eller Scania. • Grundläggande högskolebehörighet upp till särskild behörighet.

FÖR ÖPPET HUS, TJEJKVÄLL OCH TEKNIKKVÄLL, KOLLA VÅR HEMSIDA

Besök oss på malardalenstekniska.se för att få veta mer om varför så många väljer oss som sitt förstahandsval.

KOM IHÅG ATT BESÖKA OSS PÅ GYMNASIEMÄSSAN I ÄLVSJÖ!

3838.in

4406_gg20_egen_tryck.indd 1 Mellersta/Norra.indd 64

2019-05-07 14:00 21:39 2019-10-08


07 21:39

NACKA GYMNASIUM Nacka, Stockholms län gymnasieskolor visar också att Nacka gymnasium är en av Sveriges bästa gymnasieskolor sett till betyg samt hur många elever som tar en gymnasieexamen. Vårt omfattande internationella kontaktnät tar dig med ut i världen på språkutbyte, EU-projekt och studieresor. På NA och SA Utland läser du en termin vid en engelsk gymnasieskola utan att förlänga din studietid. På inriktningen Internationell Ekonomi lär du dig hur ekonomi och handel fungerar i ett internationellt perspektiv. Under utbildningen kommer du även att genomföra fältstudier i en europeisk storstad. På skolan finns en stor bredd av program och inriktningar inom Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällskunskap och Teknik som alla förbereder dig väl för fortsatta studier.

En skola där det hela tiden händer roliga och intressanta saker – det märker du så fort du sätter din fot på Nacka gymnasium Många elever och föräldrar beskriver Nacka gymnasium som en ”riktig skola”där utbildningen står i centrum och där lärarna bryr sig om sina elever. Att skolan är ett av de gymnasier i Stockholms län som har flest förstahandssökande tycker vi visar på nöjda elever och 18 utbildningar av hög kvalité. Sveriges kommuner och landstings jämförelser av kommunala

Är du intresserad av ett arbete med teknisk inriktning så är El- och Energiprogrammet det rätta. Inriktningen dator och kommunikationsteknik är en praktisk utbildning som har omfattande teoretiska inslag, inriktningen Elteknik ger en bred kompetens och tekniska kunskaper inom ellära. Vi har även två unika estetiska utbildningar, så kallade särskild variant. Teknik och musik är en särskild variant av Teknikprogrammet men med inriktning musik och musikproduktion. Konst och design är en särskild variant av samhällsvetenskapsprogrammet men med flera estetiska kurser. Vilket program du än väljer kommer du kanske snart själv att upptäcka den stora skolans möjligheter.

NACKA GYMNASIUM Tel: 08-718 81 00 ng.vagledning@nacka.se www.nackagymnasium.nacka.se

17.indd 1

NORDISKA MUSIKGYMNASIET Stockholm, Stockholms län

2019-09-06 13:17

Solistutbildning med tvärvetenskaplig profil Antagning sker på samtliga instrument, sång, dirigering samt komposition och varje år avsätter vi ett antal platser för elever från andra delar av världen. Våra elever uppmärksammas årligen i tävlingar, stipendieutdelningar och i andra betydelsefulla sammanhang och genom åren har vi försett musikhögskolor i Sverige och i utlandet med ett stort antal studenter. Vi samverkar med flera aktörer gällande olika musikprojekt och vi har sedan flera år ett samarbete med Kungliga Musikhögskolan, Svenska Handels-kammaren, AFS m fl och i samarbete med Linnéuniversitetet kan du läsa ett antal högskolepoäng redan under din gymnasietid. Hos oss får du individuell rådgivning om stipendier, tävlingar, utlandsstudier m.m. Skolan är inrymd i en av Stockholms vackraste kulturbyggnader och med utmärkta kommunikationer är den lättillgänglig för elever från hela länet.Våra lokaler är öppna alla dagar, även under kvällar och helger. I anslutning till skolan finns ett elevboende men vi hjälper även till med att förmedla andra boendealternativ för den som så önskar. NORDISKA MUSIKGYMNASIET är ett internationellt präglat musikgymnasium där du som elev får ett genuint pedagogiskt stöd av professionella och engagerade lärare. Vi erbjuder dig en exklusiv gymnasieutbildning med behörighet till de flesta av landets universitets- och högskoleutbildningar och du har även möjlighet att läsa ett utökat studieprogram med tillval inom exempelvis naturvetenskap eller språk.

Detaljerad information om skolan finns på: www.musikgymnasiet.se

NORDISKA MUSIKGYMNASIET Tel: 08-545 863 17 info@musikgymnasiet.se www.musikgymnasiet.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 65

3838.indd 1

2019-09-11 16:39

Mellersta/Norra.indd 65

2019-10-08 14:00


REALGYMNASIET Stockholm, Stockholms län

. Gör det roligt Lär på riktigt.

Det som är roligt för dig är viktigt för oss

På Realgymnasiet använder vi det som du tycker är roligt, det du gillar att göra, som en genväg till kunskap. Vi vet att det går så mycket lättare att lära sig nya saker när man har roligt. Då smyger sig kunskapen på, ibland utan att man märker det. Därför tar vi det som du tycker är roligt på allvar. Vi som jobbar här, dina lärare, brinner för det vi gör och tycker att det är kul att kunna dela våra intressen med dig.

Lär dig på riktigt – mitt i verkligheten

Alla våra utbildningar bygger på verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Därför samarbetar vi med de bästa inom varje bransch för att vara säkra på att du lär dig av människor som delar dina intressen och som ligger i framkant.

På köpet får du insyn i verkligheten och ett nätverk som du kommer ha nytta av hela livet.

Lär dig för resten av livet

Det viktigaste du lär dig under åren på Realgymnasiet är inte någon matteformel, hur man böjer tyska verb eller hur man tänder en lägereld. Även om det naturligtvis är bra färdigheter. Det viktigaste är att du lär dig att lära. Du lär känna dig själv och hur just du på ett smart sätt kan hantera nya situationer, hämta ny kunskap och använda den. På så sätt lär du dig för framtiden – oavsett om du väljer att börja jobba efter gymnasiet eller plugga vidare.

Våra utbildningar inom Djurvård, Hund, Häst, Natur och Äventyr, Stylist och ProMeister Fordon har nu utökats med Nordic Choice Hotels – en hotellutbildning i särklass med jobbgaranti.

REALGYMNASIET Tel: 010-139 85 00 stockholm@realgymnasiet.se www.realgymnasiet.se/skolor/stockholm/

REFIS, RÖRENTREPRENÖRERNAS FRISKOLA Stockholm, Stockholms län

5238_gg20.indd 1

N

CK UO

SÅ E

L-P

RA ROG

M!

Refis ägs av Installatörsföretagen; med den nära anknytningen till både El- och VVS-branschen får du inte bara en gedigen gymnasieutbildning, men skapar också goda kontakter ute i arbetslivet. Inom vår VVS-utbildning kan du bland många andra arbeten bli VVS-montör, projektör eller så vidareutbildar du dig till VVS-ingenjör, projektledare eller konstruktör.

Rör- och El-entreprenörernas Friskola i Stockholm är den skolan för dig som är intresserad av ett tekniskt yrke. Du vill ha ett fritt och ansvarsfullt yrke med goda framtidsutsikter. Hos oss blandar du praktiskt och teoretisk utbildning från första skoldagen. Du går på praktik 12 veckor under årskurs 1 och 2. Årskurs 3 är du gymnasial lärling och är ute på praktik minst 3 dagar varje vecka.

Inom vår El-utbildning är vi partner med ETG. Det innebär att lärlingstiden är inkluderad i gymnasietiden och du får ditt yrkesbevis efter godkänt examensprov direkt vid Studenten. Du blir alltså elektriker på tre år istället för fyra. Efter gymnasiet är du första-års-montör istället för att vara lärling. Vår nya utbildning startar om den blir godkänd av skolinspektionen.

2019-05-06 20:51

1121.in

Kurserna som du behöver för att få din högskolebehörighet kan du läsa hos oss som individuella val. På Refis finns inget vinstintresse. Skolan ägs av Installatörsföretagen som återinvesterar eventuella vinster i eleverna. Refis tar in 42 elever inom VVS-programmet och 24 elever inom Elprogrammet. Stämningen på skolan är trygg och familjär. Hos oss trivs eleverna – bli en av dem!

Välkommen till Refis!

ÖPPET HUS 26/11 2019 kl. 16–19 30/11 2019 kl. 11–19 Vi finns också på Gymnasiemässan.

Behovet av framtida arbetskraft inom båda branscher är rekordstort. Ta del av en utbildning som leder till jobb!

REFIS Tel: 08-447 61 00 info@refis.se www.refis.se 66

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

4458.indd 1

2019-04-02 19:50

Mellersta/Norra.indd 66

2019-10-08 14:00

93.indd


06 20:51

02 19:50

PÅHLMANS GYMNASIUM Stockholm, Stockholms län Inled din karriär hos oss! På Påhlmans Gymnasium vid Odenplan i centrala Stockholm kan du läsa Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi eller juridik samt Samhälls­ vetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap eller beteende­ vetenskap. Våra utbildningar är särskilt utformade för dig som är intresserad av en karriär i näringslivet eller vill bli framgångsrik entreprenör. Störst glädje har du av kunskap som du får nytta av i verkligheten! För att ge våra elever rätt verktyg för en framtida karriär inom näringslivet läser alla våra elever retorik, ledarskap & organisation och entreprenörskap, samt startar UF-företag. Vi samarbetar också med företag och ideella organisationer. Kom till Öppet hus! Ta chansen att besöka oss på våra öppna hus. Här får du träffa elever och lärare, se våra lokaler och framför allt kan du själv känna in stämningen på skolan.

Välkommen till tre spännande år! Tillsammans med ambitiösa studiekamrater och genom engagerade lärare blir tiden på Påhlmans Gymnasium både rolig och utvecklande. Du blir väl förberedd inför studier på högkolan och du får ett minne att bära med dig resten av livet. Läs mer på: pahlmansgymnasium.se

PÅHLMANS GYMNASIUM Tel: 010-157 63 48 info@pahlmansgymnasium.se www.pahlmansgymnasium.se

1121.indd 1

NYNÄSHAMNS GYMNASIUM Nynäshamn, Stockholms län

2019-06-28 12:58

Välkommen till Nynäshamns gymnasium – en gymnasieskola för alla! På Nynäshamns gymnasium får du förutsättningar att kunna gå ut i arbetslivet direkt eller läsa vidare vid universitet och högskola både i Sverige och internationellt. Vi arbetar för att du ska nå högre än vad du trodde var möjligt – för att bli och göra vad du vill efter gymnasiet. Vi gör det genom att tro på dig. Med stöd av hjälpsamma lärare kommer du att kunna vara dig själv. Våra lärare möter dig på din nivå och driver framåt. Vi erbjuder dig en lugn och rymlig miljö där du har nära till alla och du kommer att vara med och bidra till vår starka skolkultur med framåtvilja! Kom och besök oss på Gymnasiemässan och Öppet hus! För information om dag och tid, se skolans hemsida.

NYNÄSHAMNS GYMNASIUM Tel: 08-520 683 50, Kvarnvägen 4 gymnasieskolan@nynashamn.se www.nynashamn.se/gymnasiet GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 67

93.indd 1

2019-06-27 12:56

Mellersta/Norra.indd 67

2019-10-08 14:00


S:T MARTINS GYMNASIUM Sundbyberg, Stockholms län

Stor chans till jobb efter din utbildning! Välkommen till yrkesgymnasiet där eleven står i fokus. Hos oss får du en individuellt anpassad utbildning med lärare som har mångårig erfarenhet och hög kompetens inom sina yrkesområden. Under din gymnasietid har du minst 15 veckors praktik, APL.

Hantverksprogrammet – Frisör Ett program för dig som är kreativ och tycker om att arbeta med människor.

Hantverksprogrammet – Stylist Har du ett stort intresse för makeup, naglar och hår? Då är detta utbildningen för dig.

Fordon- och transportprogrammet – Personbil För dig som är intresserad av teknik, bilar och motorer.

S:T MARTINS GYMNASIUM Tel: 08-706 87 72 gymnasieinfo@sundbyberg.se www.stmartinsgymnasium.se

BEHÖVER DU VÄGLEDNING?

FRÅGA SYV.SE

68

GymnasieGuiden.se 2020

Mellersta/Norra.indd 68

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

2019-10-08 14:00


SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET (SSHL) Sigtuna, Stockholms län

Bo med dina klasskamrater Kom och provbo några dagar på SSHL. Då får du möjlighet att vara med på lektioner, delta i fritidsaktiviteter och uppleva hur livet kan vara på en internatskola. Kom till en speciell provboendehelg • 16–19 oktober 2019 • 20–23 november 2019 • 12–15 februari 2020 • 25–28 mars 2020 eller boka in någon annan tid under skolåret när det passar.

Då kommer du att upptäcka att det är något speciellt med att gå på SSHL. Vår personal är otroligt engagerad vare sig det gäller att få alla elever att känna delaktighet på lektionerna, att få alla elever att känna sig som hemma på sitt elevhem eller att få hjälp med sin universitetsansökan. Här kan du få undervisning på svenska eller engelska på SP, EK, NA eller IB. SSHL är en mångkulturell mötesplats där du får möjlighet att umgås med människor från olika delar av världen.

Vänner för livet Människor som kan bli dina vänner för livet genom de speciella relationer som skapas när man bor tillsammans Kontakta oss gärna via e-post för att boka ett besök på skolan: info@sshl.se Öppet Hus 27 november 2019 25 januari 2020 23 april 2020

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET Tel: +46-8 592 571 00 info@sshl.se www.sshl.se

RUDBECK Sollentuna, Stockholms län MENTORSGRUPPER Vi har inte traditionella klasser. Istället har vi mentorsgrupper, som består av ca 16 elever. Under ditt första år läser du det mesta tillsammans med din mentorsgrupp. I årskurs 2 och 3 läser du tillsammans med de som har gjort liknande val som du. Då träffar du elever från andra program och andra årskurser. Detta skapar ett fantastiskt stort kontaktnät och du kommer att få uppleva många spännande möten. iPAD TILL ALLA När du börjar på Rudbeck får du låna en personlig iPad. Den moderna informations- och kommunikationstekniken blir en naturlig del i undervisningen. TRYGGHET OCH STÖD För oss är det viktigt att du känner dig trygg och mår bra. Vi försöker alltid se till hela din livssituation. Vi har många resurser som hjälper dig under din tid här på Rudbeck.

Hos oss finns möjligheterna! På Rudbeck studerar över 2000 elever och vi har ungefär 200 anställda. Detta bidrar till en fantastisk mångfald som vi är mycket stolta över! När du går på Rudbeck får du en individuell studieplan och ett individuellt schema som är gjort utifrån dina val. Vi har ett unikt stort utbud av kurser som du kan välja bland. Du har stora möjligheter att själv påverka din utbildningsväg.

RUDBECK - SOLLENTUNA KOMMUNS GYMNASIUM Tel: 08-579 218 00 info@rudbeck.se www.rudbeck.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

Mellersta/Norra.indd 69

GymnasieGuiden.se 2020 69

2019-10-08 14:00


SPÅNGA GYMNASIUM Spånga, Stockholms län

Facebook “f ” Logo

Här börjar din framtid! Hållbarhetsfokus På Spånga gymnasium är hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och relationen mellan människa och natur självklara utgångspunkter för vår undervisning. Som elev har du stor möjlighet att påverka hur skolan arbetar med hållbarhets­ fokus och flera av våra elever har gjort projekt för att förbättra skolans arbete för en bättre värld. Flera samarbetspartners På Naturvetenskapsprogrammet vid Spånga gymnasium ingår flera studiebesök och projekt­ samarbeten med bland annat Karolinska Institutet och Vetenskapens hus och du kommer även som elev få besök av flera spännande gästföreläsare. Naturbruksprogrammet har ett stort antal samar­ beten med bland annat djurparker, djurkliniker, hunddagis och djuraffärer. Som djurvårdselev genomför du totalt 15 veckor arbetsplatsbaserat lärande (APL) hos flera av dessa samarbetspart­ ners och det finns även möjligheter att praktisera utomlands vid bland annat rehabiliteringscenter på Borneo.

Vill du studera vid vår djurvårdsutbildning och samtidigt få ökad behörighet inför högskole­ studier, är vår naturvetenskapliga profil vid Naturbruksprogrammet rätt val för dig. Är du intresserad av hästar, erbjuder Naturbruks­ programmet en lärlingsutbildning där större delen av utbildningen sker på Solvalla. Naturbruks­ programmet har även lärlingsprogram med inriktning trädgård i samarbete med bland annat Trädgårdsanläggarna. Unik djuravdelning Spånga gymnasiums djurhus är något utöver det vanliga. Över 1000 djurindivider utspridda på ca 100 arter delar undervisningssalar med våra elever och under dina tre år på Naturbruks­ programmet har du mycket praktisk undervisning i djurhuset. Bland alla våra fantastiska anläggningar ryms en lada, en akvarieavdelning, en fågelavdelning och en alldeles egen regnskog som man passerar på väg in i skolan. Nästan som att ha en egen djur­ park på skolan!

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Hos oss kan du studera vid: Naturbruksprogrammet • Djurvård • Djurvård profil Naturvetenskap • Lärling: Häst • Lärling: Trädgård Naturvetenskapsprogrammet • Naturvetenskap Yrkesintroduktion • Naturbruk Språkintroduktionsprogrammet Gymnasiesärskolan: Skog, mark och djur

708_gg

Kom och hälsa på oss! Du är varmt välkommen att hälsa på oss på Spånga gymnasium och få en inblick i hur det är att vara elev på våra program. Tisdag 3 december 2019 och Tisdag 21 januari 2020 har vi Öppet hus för alla som är intresserade och vi erbjuder även ”prova­på” tillfällen hos samtliga våra program, då du får möjlighet att följa med under ordinarie undervisning en vanlig skoldag. För tider, se skolans hemsida.

SPÅNGA GYMNASIUM Tel: 08-508 413 00 spangagymnasium@stockholm.se www.spangagymnasium.stockholm.se 70

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

291_gg20.indd 1

2019-08-23 16:02

Mellersta/Norra.indd 70

2019-10-08 14:00

8879.in


STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM Stockholm, Stockholms län DANS

· MUSIK · TEATER

TEATER Du lär dig grunderna i skådelspeleri och regi. Du tränar ledarskap och samarbete under produktionsveckor. MUSIK • Sångare/Musiker • Singer-songwriter • Multimusiker (för dig som spelar flera instrument). Alla läser musikproduktion!

Stockholms Estetiska Gymnasium – kunskap och kreativitet

CMYK / .eps

DANS Spetsutbildning i koreografi och dans. Du får en bred teknisk och konstnärlig grund med sikte mot den professionella världen och vidare högskolestudier.

TEORIPAKET I åk 3 kan du välja antingen ännu mer estetiska ämnen eller vårt teoripaket som ger extra universitetsförberedelse och utökad behörighet.

STOCKHOLMS ESTETISKA GYMNASIUM Tel: 08-709 22 70 info@estetiska.se www.estetiska.se

708_gg20.indd 1

STOCKHOLM SCIENCE & INNOVATION SCHOOL Stockholm, Stockholms län

2019-05-27 21:41

Stockholm Science & Innovation School (SSIS) erbjuder en gymnasieutbildning i världsklass i samverkan med våra partners. Eleverna utvecklar ett entreprenöriellt perspektiv på lärande och blir väl rustade inför högskolestudier. SSIS är en naturlig samlingsplats för motiverade elever som är öppna för nya idéer och har modet att våga testa nytt och att våga lyckas.

us

TE INF Informations- och medieteknik TE TEK Teknikvetenskap

H

Du möts av en högteknologisk miljö, där lärande, forskning, kultur och näringsliv sammanförs för att skapa en öppen, kreativ och dynamisk mötesplats.

et l.18 18 pp 12 k kl. Ö 3/ /1 29

-23 16:02

Här är skolan för dig som vill satsa på de estetiska ämnena och skaffa dig en riktigt bra teoretisk utbildning – på samma gång! Våra inriktningar dans, musik och teater utvecklar dina förmågor och kreativa sidor i samklang med teoriämnena. Du får produktionsveckor på schemat, massor av föreställningar att medverka i och erfarna lärare

som brinner för att du ska utvecklas. Utbildningen har riksintag och ger behörighet till universitet och högskolor.

PERFORMING ARTS Dans, musik och teater i en och samma utbildning.

Läs mer om oss, våra samarbeten och öppna hus på ssis.stockholm.se

STOCKHOLM SCIENCE & INNOVATION SCHOOL, SSIS Tel: 076-12 91 434 ssis@stockholm.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 71

8879.indd 1

2019-09-10 09:49

Mellersta/Norra.indd 71

2019-10-08 14:00


STILLERSKA GYMNASIET Lidingö, Stockholms län

Film, Tv och Media Drömmer du om att skapa film och media i olika format och genrer, skriva manus och redigera. Då ska du gå på Stillerska! Skolan ligger 20 minuter från Stockholms city, i Dalénumområdet vid Lidingö strand. Atmosfären på Stillerska är kreativ och lugn i fin sekelskiftesmiljö. På Stillerska får du en gedigen utbildning som innehåller både grunderna och fördjupning av kunskaper inom film, TV och medieproduktioner. Genom flera större projekt under skolåren lär du

dig att både leda och samarbeta. Hos oss lär du dig att skapa, kommunicera och analysera med hjälp av olika mediaformat i en lugn och kreativ studiemiljö. Vi erbjuder: • Engagerade och välutbildade lärare • Hög lärartäthet och små klasser • Skapande av film- och medieproduktioner i olika skarpa projekt • Studio som används till film- och mediearbete

I årskurs tre gör eleverna sina examensfilmer som visas på biograf inför publik. Läs mer på www.stillerska.se Youtubekanal: stillerska

ÖPPET HUS 27 november kl.14–18

STILLERSKA Tel: 073-440 25 77 anette.lorenzen@stillerska.se www.stillerska.se

7317.indd 1

TG – TUMBA GYMNASIUM Tumba, Stockholms län

2019-08-13 14:35

147_gg

Vi tror på TG´s möjligheter att förändra världen. Vi som jobbar i skolan är engagerade i din framtid och vet att du kan. På TG kommer du att möta behöriga lärare som kan sitt jobb och som vill göra sitt yttersta för att du skall lyckas i skolan. En bra dag är när alla lär sig nya saker – det är därför vi är här. Det är du som elev som har det stora avgörandet i din hand. Vi förväntar oss inte att du skall vara duktigast i allt, tvärt om – vi vet att människor är olika. Det är helt ok att vara olika bra i olika sammanhagn. Men en sak förväntar vi oss – att alla gör sitt bästa. Våra program ES: Film/TV/Ljud, Mediedesign & Fotografi, Bild & form-animation (spetsutbildning), Musik NA: Naturvetenskap TE: Design och produktutveckling, Information & medieteknik, samhällsbyggande och miljö EK: Ekonomi, Juridik, Finansekonomi (FINEK spetsutbildning) SA: Beteendevetenskap, samhällsvetenskap HU: Språk (Japansk profil, Europerisk profil) FT: Personbilsteknik RL: Kök och servering EE: Elteknik, dator & kommunikationsteknik IM: Introduktionsprogrammet NIU: Handboll

TG – TUMBA GYMNASIUM tumbagymnasium@botkyrka.se www.tumbagymnasium.se 72

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

51.indd 1

2019-09-10 13:21

Mellersta/Norra.indd 72

2019-10-08 14:00

650_19


-13 14:35

10 13:21

TULLINGE GYMNASIUM Tullinge, Stockholms län Förutsättningar för att du ska lyckas Skolan är uppbyggd som ett campus med flera små byggnader intill varandra i en lummig, vacker miljö. Här går 650 elever och här finns allt du behöver för att lyckas med dina studier: bibliotek, välutrustade laborationssalar, idrottssal och skolrestaurang med eget kök. Det viktigaste av allt är våra engagerade och duktiga lärare – alla legitimerade och skickliga i sina ämnen, flera med doktorsexamen. Spännande aktiviteter Det händer också mycket utanför klassrummet. Vi har flera elevföreningar som datorklubb och skolidrottsförening med eget gym. Dessutom är Tullinge gymnasiums elevkår aktiv och bidrar till att göra din gymnasietid rolig och lärorik. Hos oss blir du bildad för framtiden. Välkommen!

Med kunskap i fokus Tullinge gymnasium är en skola för dig som är studiemotiverad och har höga förväntningar på din utbildning. Väljer du Tullinge gymnasium blir du förberedd på bästa möjliga sätt, både för högre studier och för ett framtida yrkesliv.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

TULLINGE GYMNASIUM Tel: 08-530 635 10 tullingegymnasium@botkyrka.se www.tullingegymnasium.se

147_gg20.indd 1

TEKNIK & SERVICE GYMNASIET Stockholm, Stockholms län

Teknik & Servicegymnasiet är en liten friskola med små klasser, ett stort engagemang och bra anda. Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Våra program • Industritekniska programmet med inriktning driftsäkerhet och underhåll. - Yrkesexamen med möjlighet till högskolebehörighet. - Ca 30 veckors praktik under åk 2 och åk 3. • El- och energiprogrammet med inriktning energiteknik. -Yrkesexamen med högskolebehörighet. - Minst 15 veckors praktik under åk 2 och åk 3.

Tio bra anledningar att gå på Teknik & Servicegymnasiet: • Skolan är exklusiv – tar endast in 24 elever på industritekniska programmet och 14 elever på elprogrammet. • Skolan har hög lärar- och personaltäthet. • Skolan uppmärksammar och sätter tidigt in stödinsatser. • Skolan har små klasser. • Skolan ger alla elever mycket praktik. • Skolan ger dig stora möjligheter till jobb. efter studenten. • Skolan ger dig högskolebehörighet, utan att läsa extra.

2019-06-19 11:29

• Skolan erbjuder viss hjälp med körkort. • Skolan erbjuder bra lunch. • Skolan står för SL-kort även under 6km. Kontaktperson: Cecilia Sjöström, rektor, Tel: 070-162 21 41 Urban Nyström, VD Tel: 070-162 21 45

• Introduktionsprogram

TEKNIK & SERVICE GYMNASIET Tel: 08-572 323 50 info@tsgymnasiet.se www.tsgymnasiet.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 73

650_19_halvsida.indd 1

2019-09-17 14:03

Mellersta/Norra.indd 73

2019-10-08 14:00


VI FIRAR

FRAMGÅNGSRIKA ÅR!

Välkomna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors egna gymnasiemässa! Här får du information om alla våra fyra gymnasieskolor

29_gg2

– på en och samma plats. Tid: Torsdagen den 21 november 2019 kl 16.00 - 19.00. Plats: VRG Odenplan, Frejgatan 30. Läs mer på vrskolor.se

I år kommer vi inte delta i gymnasiemässan i Älvsjö. Vi väljer att satsa våra resurser på våra elever och våra skolor.

152.ind

Mellersta/Norra.indd 74

2019-10-08 14:00


VACKSTANÄSGYMNASIET Södertälje, Stockholms län Internat på landet – nära till stan Vackstanäs har funnits sedan år 1915. Skolan ligger vid sjön Vällingen och du kommer hit med buss från Södertälje eller Nykvarns centrum på 15 minuter. För dig som bor långt bort har vi ett internat med 70 platser där utbildad personal håller i en mängd aktiviteter och studiestöd för alla skolans elever varje kväll. Här finns en idrottshall, gym, dansstudio och en egen strand med båtar och kajaker. Idrottsprogrammet & NIU – Barn- och fritidsprogrammet Här är programmet för dig som vill ha mycket idrott på schemat och samtidigt få en bra grund för vidare studier. Vi har också nationellt godkänd idrotts­ utbildning NIU i ishockey, innebandy och basket samt LIU i simning och volleyboll. Kock eller bagare/konditor – Restaurang- och livsmedelsprogrammet En lärlingsutbildning där vi bara anlitar de bästa arbetsplatserna. Gymnasial trädgårdsmästare – Naturbruksprogrammet Ett yrkesprogram för dig som är intresserad av trädgårdars anläggning och skötsel. Perfekt för dig som tycker om att vara utomhus och studera. Textil Design – Estetiska programmet Vill du arbeta i modebranschen? Vill du gå ett högskoleförberedande program? Då är detta utbildningen för dig. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

VACKSTANÄSGYMNASIET Tel: 08-522 980 00 info@vackstanas.se www.vackstanas.se

29_gg20.indd 1

VÄSBY NYA GYMNASIUM Upplands Väsby, Stockholms län

2019-09-10 09:42

Välkommen till en personlig och modern gymnasieskola! Väsby Nya Gymnasium (VNG) erbjuder: • Nationella- och lokala idrottsutbildningar. • Engagerade, behöriga och skickliga lärare. • Öppna och ljusa lokaler. • Gym, dansstudio och multihall. • Flera maträtter att välja mellan, tillagade i vårt kök. • Elevhälsoteam: kurator skolsköterska, studievägledare och campusledare på plats varje dag. • Samarbete med universitet, högskolor och näringsliv. • Många valbara kurser och fem moderna språk. Inför åk 2 väljer du inriktning. De nationella idrottsutbildningarna (NIU) och de lokala (LIU) går du samtidigt som du läser gymnasieprogram: EK, NA, SA, TK.

Våra program är:

Läs mer på: vasbygymnasium.se VÄSBY NYA GYMNASIUM Tel: 08-590 970 00 vasbygymnasium@upplandsvasby.se www.vasbygymnasium.se

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 75

152.indd 1

2019-06-19 11:31

Mellersta/Norra.indd 75

2019-10-08 14:00


VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE Stockholm, Stockholms län

Ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram

23_gg2

Vill du vara en VINNARE och ha DUBBLA möjligheter? Är du intresserad av en framtid inom sjukvård och omsorg? Ställer du HÖGA KRAV på din utbildning? Då kan ett högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på någon av våra gymnasieskolor vara utbildningen för dig. Efter avslutad utbildning kan du gå ut direkt i arbete och jobba som undersköterska eller läsa vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det innebär att du som väljer en utbildning hos någon av våra certifierade skolor får en utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med arbetslivet, Röda Korsets Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet. Du får kunskaper i sjukvård, omvårdnad, medicin, hälsovetenskap, teknik i vården och interkulturell kompetens, kroppen i ett helhetsperspektiv – biologiskt, psykologiskt och socialt. Du får även lära dig hur du bemöter människor som är i behov av vård och omsorg. Allt i nära koppling till både arbetsliv och forskning.

Teori varvas med praktik och du får jobba i projekt, göra intressanta studiebesök och fältstudier. IT och teknik är integrerat i lärandet. Vi har ett globalt perspektiv på undervisningen och samverkar med andra länder, bl.a. i form av utbyten, praktik och studiebesök. På våra skolor är elevers inflytande och idéer viktiga i skolutvecklingen. Utbildningen öppnar karriärvägar. När du gått klart kan du antingen välja att jobba som undersköterska eller läsa vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet. Du får även med dig ett diplom från oss, som är meriterande vid anställning.

Läs mer om utbildningen och våra skolor på www.vocsthlm.se

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE Tel: 08-508 380 73 aisha.amin@stockholm.se www.vocsthlm.se 76

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

579_20.indd 1

2019-04-23 11:35

Mellersta/Norra.indd 76

2019-10-08 14:00

3783_2


23 11:35

BRUKSGYMNASIET Gimo, Uppsala län Gillar du att resa? Är du intresserad av världen? Hos oss får du en möjlighet att resa till olika länder som en del av din utbildning. Här är internationella frågor en naturlig del av undervisningen. Gemenskap och traditioner För att få en bra start på gymnasietiden åker alla ettor på kick-off. Du får också ta del av teaterföreställningar, föreläsningar, gemensamma temadagar, roliga avslutningar och vara med och tävla om den prestigefyllda Brukspokalen – tillsammans med andra i din resa mot studenten.

Bruksgymnasiet – vi lyckas tillsammans! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas med dina studier, utveckla dig själv och förbereda dig inför framtiden. Med ett stort utbud av program och kurser, hög lärartäthet och samarbete med näringsliv och högskola får du en modern utbildning med hög kvalitet.

Vi har skickliga, engagerade lärare och ett starkt elevhälsoteam som hjälper dig att nå dina mål – varje dag!

För oss är det naturligt att alla elever har tillgång till en bärbar dator att använda, både i och utanför skolan. Tack vare vårt stora programutbud kan du alltid välja extra kurser och skräddarsy din utbildning utifrån dina intressen. Vi är företagsamma I samarbete med Ung Företagsamhet (UF) erbjuder vi en möjlighet att driva eget företag som en del av dina studier. Vi har även tillgång till spännande och utvecklande praktikplatser.

Lyckas och utvecklas, bli motiverad och utmanad tillsammans med oss! Öppet hus: 26 november 2019 kl. 17:00–20:00 28 januari 2020 kl. 17:00–19:00 Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

BRUKSGYMNASIET Tel: 0173-866 00 bruksgymnasiet@edu.osthammar.se www.bruksgymnasiet.se

23_gg20.indd 1

FLYGTEKNIK TECHNICAL TRAINING Nyköping, Södermanlands län

2019-09-10 09:43

Flygteknik Technical Training är en liten skola med ca 120 elever, varav drygt 80 studerar på gymnasienivå. Programmet är riksrekryterande dvs du kan söka till Flygteknik Technical Training i Nyköping oavsett var du bor. Skolan erbjuder boende till alla elever utanför Nyköpings kommun. Flyg rakt in i yrkeslivet Vi erbjuder en av landets mest avancerade tekniska gymnasieutbildningar. Vår utbildning varvas med teori och praktik i en verklighetsnära miljö precis intill Skavsta internationella flygplats. Du kommer få möjlighet att ta de certifikat som krävs för att arbeta både i och utanför Sveriges gränser. Efter godkänd gymnasieutbildning finns det goda möjligheter till ett kvalificerat jobb. Du kommer även vara behörig att söka vidare till vår Yrkeshögskoleutbildning. Vi erbjuder dessutom kurser som gör dig behörig att söka till högskola efter gymnasiet.

Läs mer om våra utbildningar på www.nykoping.se/flygteknik Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

FLYGTEKNIK TECHNICAL TRAINING Tel: 0155-45 72 00 www.nykoping.se/flygteknik

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 77

3783_20.indd 1

2019-08-20 16:13

Mellersta/Norra.indd 77

2019-10-08 14:00

CMYK / .eps


ÅVA GYMNASIUM Täby, Stockholms län

Här kan du träffa/nå oss! ÖPPET HUS kl.18–20 Onsdag 27 nov 2019 Torsdag 23 jan 2020 ÖPPEN SKOLDAG kl.13–16 Tisdag 28 april 2020

Åva – en skola att växa med, lita på och längta till

Det internationella perspektivet är viktigt inom både Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vi har återkommande gäst­ föreläsare och samarbetar med företag och ideella organisationer, t ex Amnesty.

MÄSSOR Dantemässan 16 nov 2019 www.dantemassan.se Gymnasiemässan, 21–23 nov 2019 www.gymnasiemassan.nu

Åva har norrorts största utbud av program och inriktningar, både högskoleförberedande och yrkesprogram. På alla våra högskoleförberedande program erbjuder vi kurser på avancerad nivå, några av dem i samarbete med högskolan. Du som är särskilt intresserad av matematik har goda möjligheter att fördjupa dig i ämnet. På Naturveten­ skapsprogrammet och Teknikprogrammet finns möjlighet att starta direkt med Ma2c. Du får då möjlighet att i årskurs 3 läsa Matematik speciali­ sering i samarbete med KTH, som vi också har andra utbyten med.

5218_2

Åva är också en certifierad FN-skola, vilket ger oss unika möjligheter att ta in världen i klass­ rummet. IB är ett engelskspråkigt högskole­ förberedande program som har högt anseende på universitet och högskolor runt om i världen. Med en IB­examen kan du läsa vidare både i Sverige och utomlands.

KONTAKT Webben: www.taby.se/ava Instagram: avagymnasiumtaby Facebook: Åva gymnasium Kontakta oss: avagymnasium@taby.se Tel: 08-55 55 80 00

Du som väljer ett yrkesprogram på Åva läser kurser som ger dig högskolebehörighet. Du kan om du vill välja kurser där du får fördjupade yrkeskunskaper istället.

ÅVA GYMNASIUM ÅVA GYMNASIUM Tel: 08-55 55 80 00 avagymnasium@taby.se www.taby.se/ava

78

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

287_gg20.indd 1

2019-05-10 15:09

Mellersta/Norra.indd 78

2019-10-08 14:00

Uppsala


10 15:09

WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM Gimo, Uppsala län Är bra stämning, engagerade lärare och utbildning av hög kvalitet viktigt för dig? Då är Wilhelm Haglunds gymnasium ett självklart val! WHG är en liten friskola där du får en stimulerande och kreativ utbildning i trygg miljö. Efter examen är du färdig CNC-operatör eller produktionstekniker och kan börja jobba direkt. Du kan också plugga vidare på högskolan. Wilhelm Haglunds gymnasium är ett treårigt industritekniskt gymnasium där alla elever erbjuds att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Utbildningen i vår moderna verkstad och de 16 veckornas praktik på teknikföretag i regionen gör dig väl förberedd för yrkeslivet. Det tredje året har du möjlighet att praktisera utomlands, till exempel i USA, Japan eller Australien. Du har också möjlighet att få sommarjobb under hela skoltiden. Med en examen från oss kommer du att vara redo för högskolan, ha stor arbetslivserfarenhet och aktuella teoretiska och praktiska kunskaper inom ditt yrke, samt inte minst – vara attraktiv på arbetsmarknaden! Välkommen!

UPPLAND

WILHELM HAGLUNDS GYMNASIUM Tel: 0173-850 64 whgy@edu.sandvik.com www.whgy.se

5218_20.indd 1

2019-09-04 14:59

GRILLSKA GYMNASIET Uppsala, Uppsala län

På alla program ingår en kurs i entreprenörskap och alla elever har möjlighet att driva ett UF­företag. Här finns ett aktivt arbete med samhällsengage­ mang för att ge dig möjlighet att påverka och göra skillnad – för dig själv, för andra och för samhället. Tro på din egen förmåga och nå dina mål Vi jobbar för att stärka elevernas tro på sig själva och på sin egen förmåga, bland annat genom moti­ vation och hälsa. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans värdegrund för att alla ska må bra och nå sina mål.

På Grillska Uppsala kan du välja utbildning utifrån intresseområdena media, ledarskap, IT och teknik eller frisör. Kombinera studierna med e-sport eller praktik hos yrkesverksamma frisörer! Grillska har fina lokaler i Ekeby bruk, med goda kommunikationer. Här går drygt 350 elever på sex nationella program och ett introduktions­ program. Väljer du El­ och energi eller Teknik

kan du kombinera studierna med e­sport och lära dig mer om teknik, taktik och att arrangera LAN. Väljer du frisör får du praktik både i skolans egen salong och hos yrkesverksamma frisörer.

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Det betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Verkliga projekt och aktivt samhällsengagemang Hos oss får du arbeta i längre sammanhållna pass med verklighetsbaserat lärande och riktiga projekt i samarbete med företag och organisationer.

GRILLSKA GYMNASIET UPPSALA Tel: 018-470 23 40 uppsala@grillska.se www.grillska.se/uppsala GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 79

Uppsala_gg20.indd 1

2019-05-22 09:34

Mellersta/Norra.indd 79

2019-10-08 14:00


FRIDEGÅRDSGYMNASIET Bålsta, Uppsala län

Våra styrkor är att vi är kunniga & engagerade, skapar trivsel & goda relationer.

Välkommen till Fridegårdsgymnasiet!

Hos oss får du undervisning med kvalitet och studiero för att lyckas med dina studier. Här träffar du engagerade lärare som bryr sig om dig och din utbildning. Du får vara med och påverka innehållet och arbetet i skolan, samtidigt som du får ta ett stort ansvar för dina studier. En skola att utvecklas och trivas i

uppträdanden. Musiken är en naturlig del av skolan och skapar en trevlig stämning. I skolan finns också Skol IF som ordnar olika idrottsturneringar, skidresor och skolmästerskap. Som medlem i Skol IF har du tillgång till bra träningslokaler som idrottshall, dansstudio, gym, ishall, simhall, fotbollsplaner och friidrottsanläggning.

För oss är det viktigt att vi visar varandra respekt och att vi trivs tillsammans i skolan. Förutom att lära dig nya saker vill vi att du ska växa som människa hos oss. När du lämnar oss ska du känna dig trygg och väl förberedd inför ditt nästa steg i livet. Så här säger våra elever:

Lär dig att driva ett eget företag

”Det är skön stämning i skolan och man känner sig välkommen”

Vill du lära dig att driva ett eget företag? Vi jobbar med entreprenörskap och Ung Företagsamhet på ekonomiprogrammet. Här får du lära dig att starta upp och driva ett eget företag. Visste du att vi är ledande i Uppsala län på entreprenörskap i skolan?

” Lärarna är engagerade och bryr sig om dig”

Är du intresserad av världen runtomkring dig?

Gillar du musik eller idrott?

Det gör vi! På Fridegårdsgymnasiet får du möjligheter att utveckla ditt musik- och sportintresse vid sidan av studierna. Som individuellt val har du möjlighet att välja mellan olika musikkurser och idrott. Vi har en musikstudio, flera scener där du kan uppträda själv, eller uppleva intressanta Facebook “f ” Logo

Fridegårdsgymnasiet är en mindre skola som tänker stort! Vi är engagerade, bryr oss om världen runtomkring oss och har ofta spännande internationaliseringsprojekt på gång. Vi bryr oss om framtiden. CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Hos oss kan du läsa • Barn- och fritidsprogrammet (Nyhet från ht 2020!) • Ekonomiprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet • Naturvetenskapsprogrammet • Teknikprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet & Naturvetenskapsprogrammet med AST-anpassning • Gymnasiesärskolan • Introduktionsprogrammet

Låter det intressant?

Hör av dig till oss så berättar vi mer! Läs mer på fridegårdsgymnasiet.se

CMYK / .eps

FRIDEGÅRDSGYMNASIET Tel: 0171-538 40 info@fridegardsgymnasiet.se www.fridegårdsgymnasiet.se 80

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

3139_fridegård_20.indd 2

2019-10-08 13:57

Mellersta/Norra.indd 80

2019-10-08 14:00

3139_f


08 13:57

FRIDEGÅRDSGYMNASIET Bålsta, Uppsala län

Barn- och fritidsprogrammet – människor och framtid!

Är du en social person som tycker om människor? Vill du arbeta med att utveckla och leda barn, ungdomar eller vuxna i framtiden? På Fridegårdsgymnasiets Barn- och fritidsprogram får du vara delaktig i samhället samtidigt som du bygger din egen trygghet och självkänsla. Ger högskolebehörighet

Om du vill att din utbildning ska ge högskole­ behörighet så läser du matte, engelska och svenska som individuellt val. Om du inte vill plugga vidare efter gymnasiet så kan du läsa fler yrkes­ inriktade ämnen. Du väljer själv!

Du läser bland annat • • • • •

Det här får du lära dig

På Barn­ och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och utveckling, samarbete och kommunikation. Du tränar på att bemöta andra människor och utveckla din förmåga att kommunicera. Du får lära dig att leda och utveck­ la andra och får kunskaper om hälsa och miljö. På programmet läggs stor vikt vid etik och jäm­ ställdhet.

Kontakt med näringslivet – Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Som en del av utbildningen kommer du får prova på och praktisera dina kunskaper på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och omfattar minst 15 veckor av dina studier. Det är ett viktigt inslag i din utbild­ ning. Här får du känna på hur det är att arbeta och får också värdefulla erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du ska söka jobb.

Så är programmet upplagt

Du kommer att läsa de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, historia, matematik, religion, naturkunskap, samhällskunskap samt idrott och hälsa. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Facebook “f ” Logo

sociologi pedagogik hälsa ledarskap kommunikation

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

”Det är en bra grundutbildning för många yrken” Framtidsyrken

Exempel på yrken som programmet kan leda till: • • • • • • •

lärare polis socionom ungdomscoach kurator barnskötare ledare inom barn och ungdomsverksamhet

• sjukskötare och annan sjukhuspersonal

Är du nyfiken och vill veta mer?

Hör av dig till oss! Du är välkommen att kontakta vår studie­ och yrkesvägledare. Läs mer på fridegårdsgymnasiet.se

CMYK / .eps

FRIDEGÅRDSGYMNASIET Tel: 0171-538 40 info@fridegardsgymnasiet.se www.fridegårdsgymnasiet.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 81

3139_fridegård_20.indd 3

2019-07-01 23:04

Mellersta/Norra.indd 81

2019-10-09 22:04


Välj Naturbruksprogrammet - NB Finns på mer än 60 unika skolor över hela landet Vill du – varva teori och praktik på gymnasiet? – jobba med djur, natur, teknik? – bli eftertraktad på arbetsmarknaden? – kunna fortsätta läsa vidare? – skaffa vänner för livet?

Du kan alltså – forma en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden och – skaffa behörighet till utbildningar vid yrkeshögskolor, universitet och högskolor.

På Naturbruksprogrammet – har du 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller halva utbildningstiden som lärling – skaffar du dig en yrkesexamen för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog – läser du grundläggande högskolebehörighet – kan du välja kurser som ger behörighet till högskolestudier t.ex. inom naturvetenskap och inte minst: – du växer som människa på många olika sätt!

Mer om Jobb – www.gronajobb.se Branscher – www.nyn.se (lantbruk, trädgård) – www.hyn.se (häst) – www.djuryn.se (sällskapsdjur) – www.dra.se (skogsbruk) Eftergymnasiala studier, t.ex. yrkeshögskolan

– www.naturbruk.se Universitetsstudier – www.slu.se SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara utnyttjande av dessa.

Eskilstu

På Naturbruksprogrammet får du:

Efter NB får du möjlighet att:

• göra det du brinner och har passion för • stimuleras och utvecklas i den riktning du vill • en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden • både praktik och teori i skolan • arbeta med maskiner och annan modern teknik • 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller halva utbildningstiden som lärling • grundläggande behörighet till högskolan eller annan vidareutbildning • möjlighet att läsa naturvetenskap som ger särskild behörighet till högskolestudier

• • • • •

söka ditt drömjobb/bli egenföretagare jobba med djur, natur och teknik arbeta praktiskt ute i naturen se snabba resultat av ditt arbete arbeta självständigt med frihet under ansvar • ta många egna beslut • arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor

NATURBR SKOLORN

admin@nat www.natur

Välj smart! Välj naturbruk!

Läs mer om naturbruksprogrammet, jobb och vidarestudier på naturbruk.se

Mellersta/Norra.indd 82

170

2019-10-08 14:00


GRILLSKA GYMNASIET Eskilstuna, Södermanlands län Grillska Gymnasiet Eskilstuna är Sveriges största UF-skola och har för fjärde året i rad utsetts till Eskilstunas tryggaste gymnasieskola. Du hittar oss i centrala Eskilstuna, nära tåg och bussar. Här går drygt 650 elever på sex nationella program. Kombinera studier på samhällsvetenskapsprogrammet med crossfit, fotboll eller fördjupningskurs inom sociologi och samhällsengagemang. På el- och energiprogrammet och teknikprogrammet kan du välja e-sport och på hantverksprogrammet frisör kan du välja fördjupning stylist. Verkliga projekt och aktivt samhällsengagemang Hos oss får du arbeta i längre sammanhållna pass med verklighetsbaserat lärande och riktiga projekt i samarbete med företag och organisationer. På alla program ingår en kurs i entreprenörskap och alla elever har möjlighet att driva ett UF-företag.

Här finns ett aktivt arbete med samhällsengagemang för att ge dig möjlighet att påverka och göra skillnad – för dig själv, för andra och för samhället. Tro på din egen förmåga och nå dina mål Vi jobbar för att stärka elevernas tro på sig själva och på sin egen förmåga, bland annat genom motivation och hälsa. Vi har en väl fungerande elevhälsa som finns här för dig varje dag. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans värdegrund för att alla ska må bra och nå sina mål. Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Det betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

GRILLSKA GYMNASIET ESKILSTUNA Tel: 016-542 22 60 eskilstuna@grillska.se www.grillska.se/eskilstuna

Eskilstuna.indd 1

ÖKNASKOLAN Tystberga, Södermanlands län

2019-05-22 09:34

Djur, Lantbruk, Häst, Trädgård, Jakt & viltvård, Naturvetenskap, Gymnasiesärskola Det perfekta programmet för dig som har ett brinnande intresse för djur och natur. Här kombinerar vi teori och praktik på ett omväxlande och inspirerande sätt! Välj mellan inriktningarna Lantbruk, Djur, Häst, Trädgård eller Jakt & Viltvård.

NATURBRUK.SE OCH NATURBRUKSSKOLORNAS FÖRENING admin@naturbruk.se www.naturbruk.se

Som fördjupningsområde finns naturvetenskap som ger särskild behörighet till högskolan. Här läser 250 elever varav ca 160 bor på skolans internat. Den KRAV-certifierade maten lagas i vår egen restaurang. Vi har 650 ha betes- och åkermark, 65 mjölkkor, 180 dikor och ett 30-tal får samt tillgång till över 4000 ha egna jaktmarker med 6 klövviltarter. I Djurhuset finns reptiler, kaniner, marsvin och fåglar. Skolan har egna hästar, stall och ridhus. I mån av plats möjlighet att hyra stallplats. Du som saknar behörighet till gymnasiet kan söka till oss via Yrkesintroduktion. Vår Gymnasiesärskola erbjuder ett program för dig som behöver mer stöd under din utbildning. Pluggar du naturbruksprogrammet hos oss står många dörrar öppna för framtiden!

Sörmlands Naturbruk En del av Region Sörmland

ÖKNASKOLAN Tel: 0155-26 48 00 kansli@oknaskolan.se www.oknaskolan.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 170_19.indd 1

Mellersta/Norra.indd 83

GymnasieGuiden.se 2020 83 2019-04-04 13:14

2019-10-08 14:00


STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM Reftele, Jönköpings län

Vad vill du göra efter gymnasiet? Jobba: Alla våra utbildningar förbereder dig för ett yrke som anställd eller som egen företagare inom hundbranschen, lantbruksbranschen, skogsbranschen eller mekanikerbranschen.

Plugga ihop med din hund! Utbildningen hundförare/hundskötare passar dig som vill arbeta med hundar. Vid skolan finns specialkompetens inom hundträning, djurhälsovård, hundpsykologi och företagande.

Plugga: Alla våra utbildningar kan ge dig grundläggande högskolebehörighet. Flera av våra utbildningar går dessutom att utöka med naturvetenskapliga kurser, som behövs för att kunna studera vid t.ex. veterinärprogrammet eller agronomprogrammet. Vi skräddarsyr även studieplanen för dig som önskar studera vidare till t.ex. djursjukskötare, lantmästare, skogsmästare eller polis!

Utbilda dig till djurskötare eller maskinförare! Hos oss är det gångavstånd mellan klassrum, moderna djurstallar med mjölkkor, grisar, får och köttdjur, maskinhallar, verkstäder och stora odlingsarealer. Därför är det en självklarhet för oss att varva teori och praktik genom hela utbildningen. Välj mellan att utbilda dig till djurskötare eller maskinförare!

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Skogsmaskiner, grävmaskiner, jakt och viltvård Hos oss utbildar du dig till Skogsmaskinförare eller Skogs- och Viltvårdare. Maskinparken består av högteknologiska skotare, avverkningsoch grävmaskiner och i vårt nybyggda Skogens Hus finns toppmoderna simulatorer och verkstäder. Maskinmekaniker I vårt nybyggda Skogens Hus finns en toppmodern verkstad för skogs- och lantbruksmaskiner. Här sker en stor del av undervisningen för dig som väljer att utbilda dig till Maskinmekaniker för skogsoch lantbruksmaskiner.

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM Tel: 010-244 26 10 stora.segerstad.naturbrukscentrum@rlj.se www.rlj.se/storasegerstadnaturbrukscentrum

139_gg20.indd 1

TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM Tenhult, Jönköpings län

2019-05-09 10:56

346.ind

DJURVÅRD

Här får du kunskap om många olika djurarter, deras beteende, avel, uppfödning, anatomi, fysiologi, djursjukvård, utrustning m.m. Efter gymnasiet kan du söka anställning som djurvårdare eller plugga vidare till exempelvis djursjukskötare eller veterinär. LANTBRUK

Du lär dig arbeta i ett modernt ekologiskt lantbruk där bl.a. maskinteknik, växtodling, djurskötsel, avel, mjölk- och köttproduktion ingår. För dig som vill arbeta inom lantbruk ser framtiden mycket ljus ut.

INTRESSERAD AV DJUR, NATUR OCH MASKINER?

Hos oss kan du kombinera din gymnasieutbildning med ditt intresse för HÄST, DJURVÅRD, LANTBRUK eller TRÄDGÅRD. Du blir yrkeskunnig inom en lovande bransch och får en bra grund att utgå från antingen du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller plugga vidare. HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

Oavsett inriktning kan du få grundläggande högskolebehörighet och natur- eller samhällsvetenskaplig behörighet, vilket ger dig möjlighet att

vidareutbilda dig till i stort sett vad som helst – veterinär, agronom, lantmästare, djursjukskötare, hippolog, trädgårdsmästare, landskapsarkitekt, polis, lärare…

TRÄDGÅRD

Trädgård är en bransch med goda framtidsutsikter som skriker efter utbildad arbetskraft. Hos oss får du kunskaper i anläggning, odling, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård, växtkunskap m.m.

HÄST

På skolans hästanläggning finns välutbildade hopp-, dressyr- och travhästar. Här lär du dig om hästhållning, hästyrket och hästsporten i stort. Svenska hästskötare är eftertraktade på arbetsmarknaden och det finns många potentiella arbetsgivare för dig som vill jobba inom branschen.

TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM Tel: 010-242 68 00 tenhults.naturbruksgymnasium@rjl.se www.rjl.se/tenhultsnaturbruksgymnasium 84

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

361_gg20.indd 1

2019-05-14 08:21

Mellersta/Norra.indd 84

2019-10-08 14:00

1940_h


Facebook “f ” Logo

BILDNINGSCENTRUM FACETTEN Åtvidaberg, Östergötlands län

CMYK / .eps

Det är här du ska vara!

NYHET

tprofil

Välj det du brinner för Bildningscentrum Facetten är det perfekta alternativet för dig som söker spännande möjligheter i ditt gymnasieval. Våra ca 300 elever kan välja mellan sju nationella program och profiler inom e-sport och musik. Men mest kända är vi för att vi är ett av Sveriges bästa fotbolls- och golfgymnasier. En utåtriktad skola Hos oss finns en rolig mix av elever från hela Sverige. Atmosfären är skön med trevliga kompisar och engagerade lärare där ”alla känner alla”.

Våra dörrar står alltid öppna mot omvärlden. Vi varvar traditionell undervisning med studieresor, föreläsare och samarbetsprojekt med näringslivet och det omkringliggande samhället.

Vi vill att du ska lyckas Vårt mål är självklart att du ska stortrivas hos oss. På så sätt får du alla förutsättningar att utveckla din personlighet och nå bästa tänkbara studieresultat.

Bäst i Sverige på Ung Företagsamhet Vi är bäst i Sverige på Ung Företagsamhet, vi har ett branschcertifierat byggprogram och vi är samarbetsskola till Amnesty International i arbetet kring mänskliga rättigheter. Vi satsar på utökad praktik på alla våra yrkesprogram. Det finns helt enkelt massor av bra skäl till att gå hos oss.

Välkommen till en personlig gymnasieskola som bryr sig!

BILDNINGSCENTRUM FACETTEN

UM

09 10:56

14 08:21

!

E-spor

Tel: 0120-833 72 bildningscentrum@atvidaberg.se www.bildningscentrum.se

346.indd 1

R re kr iks yt er an de

2019-06-27 16:09

BRINELLGYMNASIET Nässjö, Jönköpings län

Vill du arbeta med järnväg? Hos oss kan du läsa Järnvägsteknik och Järnvägsbyggnad. Utbildningarna är riksrekryterande. Vi varvar lektionsbaserad undervisning med mycket APL eftersom vi vet hur viktigt det är att få arbetslivserfarenhet. Här knyter du kontakter med företag som kan bli din framtida arbetsgivare. Följ oss gärna!

Vill du satsa på idrott samtidigt som du tar en gymnasieexamen? Det kan du göra hos oss! Vi har riksidrottsgymnasium i Bowling och Nationell Idrottsutbildning för Basket och Bandy. Du kan också välja till Fotboll och Ishockey på lokal nivå. Läs mer på vår hemsida www.brinellgymnasiet.se BRINELLGYMNASIET Tel: 0380-51 88 43, 51 88 42 infobrinell@nassjo.se www.brinellgymnasiet.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 85

1940_halvsida.indd 1

2019-09-17 15:04

Mellersta/Norra.indd 85

2019-10-08 14:00


Är du en problemlösare? Nyfiken? Gillar du att jobba i team? Då är Skanskagymnasiets teknikprogram något för dig! Högskoleförberedande Praktik på Skanska

3.indd

Två profiler Jobb efter fjärde året

Välkommen till

Öppet Hus Lördagen den 19 oktober kl 9.30–14 och Lördagen den 18 januari 2020 kl 10–14

Läs mer om oss på www.skanskagymnasiet.se

6145.in

Mellersta/Norra.indd 86

2019-10-08 14:00


KCM – KUNSKAPSCENTRUM MARKARYD Markaryd, Kronobergs län

Din kunskap i centrum Vi vill vara din bästa skola. Vi tror att den som kommer till oss gör det med målet att få bästa möjligheten till att studera vidare eller till att få ett arbete. Hos oss finns bästa förutsättningarna för trivsel och trygghet och det är grunden för att kunna lära sig.

Våra lärare har mycket hög kompetens och vårt uppdrag är att hjälpa varje elev till sitt bästa resultat. Det är så vi jobbar. KCM - Elevens bästa skola, det är vårt mål. Förutom tre högskoleförberedande och tre yrkesförberedande program erbjuder vi:

• NIU – fotboll med särskilt fokus på tjejer. • Kyl- och värmepumpsteknikinriktning inom VF • Eget elevhem

20/11

KUNSKAPSCENTRUM MARKARYD Tel: 0433-722 11 johanna.hakansson@kcm.se (SYV) www.kcm.se

3.indd 1

2019-09-16 20:30

FLYGTEKNIKCENTER Ljungbyhed, Skåne län

Om Flygteknikcenter Den före detta flygflottiljen i Ljungbyhed är platsen där ett modernt utbildningscentrum har tagit form. Utbildningarna på Flygteknikcenter bedrivs inom skolformerna gymnasieskola, yrkeshögskola samt som uppdragsutbildningar. Skolan har moderna och ändamålsenliga lokaler. I våra hangarer finns ett flertal olika typer av flygplan som används i de praktiska momenten av utbildningen. Boende och fritid Då skolan har riksintag kommer våra elever från hela landet. Merparten av eleverna bor på skolans elevboende. På kvällstid finns det möjlighet till en aktiv fritid. Flygmekaniker Som flygmekaniker arbetar du främst med underhållsarbete på olika flygplan. Att arbeta inom flygbranschen kräver att du är ansvarsmedveten, flexibel och stresstålig. Om utbildningen Utbildningen som ger dig grundläggande högskolebehörighet passar dig som vill jobba i en internationell högteknologisk bransch.

Vi är en EASA Del-147 skola, vilket innebär att utbildningen bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk och detta garanterar en hög standard på utbildningen. Du lär dig hur flygplan är uppbyggda och konstruerade samt hur man servar och underhåller dem på bästa sätt. Motorteknik, elektronik och aerodynamik är bara några exempel på vad du får lära dig.

Framtiden Efter utbildningen är du redo för att söka anställning som flygmekaniker eller vidareutbildning till flygtekniker inom Yrkeshögskolan. Efter 1-3 års praktik som anställd kan du ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen.

FLYGTEKNIKCENTER Tel: 0435-284 56 SYV flygteknikcenter@klippan.se www.flygteknik.nu GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 87

6145.indd 1

2019-09-10 09:48

Mellersta/Norra.indd 87

2019-10-08 14:00


ORUST GYMNASIESKOLA Orust, Västra Götalands län

186_gg

Orust gymnasieskola

Handels- och administrationsprogrammet

Våra elever säger att den gemenskap och kamratskap som finns här är unik. För Orustungdomar som vill slippa lägga tid på resa till annan kommun samt få tid över till studier och fritidsintressen är vi ett intressant alternativ. Högskolebehörighet erbjuds på våra yrkesprogram. Vi är stolta över vår skola och vårt mål är att du ska få en bra tid här.

Bor det en säljare i dig? Eller kanske drömmer du om att driva ett framgångsrikt företag? Denna yrkesutbildning ger dig möjlighet att få en bred bas när det gäller ett flertal yrken. Här ingår också mycket praktik.

Vård- och omsorgsprogrammet

Det finns många framtida jobb inom vård- och omsorgssektorn. Utbildningen ger dig kompetens som ger dig möjlighet att söka arbete inom många olika arbetsområden efter examen. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Under teorikurserna får du lära dig att arbeta självständigt samt att reflektera över dina nyförvärvade kunskaper. Under praktiken omsätter du dina kunskaper med stöd av erfarna handledare.

Orust båtbyggarutbildning Hantverksprogrammet Finsnickeri + Hantverksprogrammet Lärling

Älskar du båtar och hav? Gillar du att snickra? Gillar du doften av trä och tjära? Då är Orust båtbyggarutbildning något för dig. Vi är riksrekryterande och du kan söka till oss oavsett var i Sverige du bor. Skolan finns på ön Orust. Här går konsten att bygga båtar tillbaka till vikingatid och att bygga båtar är öns stolthet. Vi är den enda gymnasieskolan i Sverige som erbjuder träbåtsbyggeri. Du kan välja inriktning som båtbyggare, inrednings- eller möbelsnickare samt fördjupning inom finsnickeri, motor och elinstallationer. På skolan arbetar du med riktiga båtar inom såväl modernt som traditionellt båtbyggeri.

Yrkesintroduktion Hantverk

För dig som saknar behörighet till gymnasiet, som har svårt att bestämma dig eller som vill ut i arbetslivet. Du kan läsa in grundskolebetyg i kombination med gymnasiala ämnen på hantverksprogrammet. Vi utformar utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Gilla oss på facebook!

www.orust.se ORUST GYMNASIESKOLA Anna Olsson, Syv tel: 0304-33 45 32, Deniz Jusuf, Syv tel: 0304-33 41 03, Agnetha Olsson, koordinator tel: 0304-33 42 49 88

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

885.indd 1

2019-09-20 15:23

Mellersta/Norra.indd 88

2019-10-08 14:00

4991_2


20 15:23

HVILAN UTBILDNING Kabbarp, Lund och Stockholm Får människor att växa för en bättre framtid! Studieförberedande program (Lund och Stockholm) (EK) Ekonomi (ekonomi eller juridik*) (NA) Naturvetenskap (naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle) (SA) Samhällsvetenskap (beteendevetenskap eller Samhällsvetenskap) * Juridik erbjuds endast i Stockholm

Yrkesförberedande program (Kabbarp) (NB) Trädgård (NB) Odling och gastronomi (NB) Grön turism (HV) Florist (HV) Design och grön inredning Hvilan är en anrik skola med unik profil – alla våra program är inriktade mot miljö och hållbarhet. Redan 1868 startade vår första utbildning i skånska Kabbarp. Numera finns våra gymnasieskolor i Kabbarp, Lund och Stockholm, samtliga i centralt läge med härlig miljö, omgiven av

(RL) Restaurang och livsmedel

trädgårdar och parker. Hos oss kan du bland annat utbilda dig till trädgårdsmästare, anläggare och florist. Eller så väljer du något av våra klassiska studieförberedande program. Vi har också ett antal spännande program med inriktning mot gastronomi och restaurang och grön turism.

(RL) Vegansk gastronomi (BA) Bygg och anläggning (IM) Språkintroduktion

HVILAN UTBILDNING Tel: 040-46 37 00 info@hvilanutbildning.se www.hvilanutbildning.se

186_gg20.indd 1

LUNDS DANS- OCH MUSIKALGYMNASIUM Lund, Skåne län

2019-07-17 19:57

Våga satsa på din framtid! Vi erbjuder riksrekryterande estetiska spetsutbildningar med inriktningarna dans och musikal samt ett vanligt estetiskt program med dans- eller musikalinriktning. Vi bygger upp en allsidig träning för dig som älskar att stå på scenen och funderar på om du vill ha som yrke att framträda inför publik. Under tre år utvecklar du din talang och ditt konstnärliga skapande. Du får även prova på artistyrket i ett antal stora produktioner. Utbildningarna är högskoleförberedande och ger en god teoretisk bas att stå på om du skulle komma fram till att artistyrket inte är något för dig. Om du önskar kan du välja till extra teoriämnen som individuellt val. Och du kommer att ha nytta av kreativiteten och kommunikationsträningen härifrån oavsett framtida yrkesval! Lärarna har egna erfarenheter av att stå på scenen och vet vad som krävs för att utvecklas som artist. Många av våra tidigare elever har

gått vidare till eftertraktade vidareutbildningar eller jobb på scenen. Antagningen till skolan baseras på betyg samt poäng från vårt antagningsprov. Få de senaste nyheterna från skolan:

www.facebook.com/dansomusikal www.instagram.com/ldmg2006 www.youtube.com/user/DansoMusikal Se en kort film om skolan på

www.gymnasieguiden.se

LUNDS DANS- OCH MUSIKALGYMNASIUM Tel: 046-240 05 05 info@dansomusikal.se www.dansomusikal.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 89

4991_20.indd 1

2019-04-15 09:36

Mellersta/Norra.indd 89

2019-10-08 14:00


FORSHAGAAKADEMIN Forshaga, Värmlands län

ForshagaAkademin är en fristående gymnasieskola som ligger i Forshaga, Värmland. Här finns spännande gymnasieutbildningar inom sportfiske, hundsport, äventyrsturism samt jakt och viltvård. Vi har riksrekrytering/ riksintag vilket innebär att alla elever i Sverige får söka till oss. På skolan går också elever från övriga Norden. VILTVÅRD – Riksintag, NB Skog Det här är utbildningen där du får lära dig jakten som yrke. På schemat finns bl.a. praktiskt skytte, motorsåg/röjsåg, styckning, matlagning i fält, hundträning och naturguidning. Du får prova på jaktmetoder efter olika slags vilt, exempelvis älg, rådjur, hare och fågel. En viktig del är också olika typer av viltvårdsarbete, t.ex. skogsarbete, byggen av torn och odlingar av ”viltfrämjande” växter.

Samtliga utbildningar är yrkesprogram, men många av våra elever går ett studieförberedande spår och läser då in behörighet för att plugga vidare på högskola/universitet. Alla elever läser Ung Företagsamhet som ger bra kunskaper om man vill starta eget företag efter gymnasiet. SPORTFISKE – Riksrekryterande utbildning, Särskild variant Utbildningen passar dig som vill arbeta med sportfiske, fiskevård, turism och företagande. Under utbildningen får du lära dig alla typer av sportfiske. På schemat finns bl.a. fiske- och vattenvård, naturguidning, företagande och biologi. I utbildningen ingår flera utbildningsresor t.ex. havsfiske och marinbiologi i Norge, fjällfiske i norra Sverige och resa till klassiska Mörrumsån för lax- och öringfiske.

102_gg

Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter att få jobb som t.ex. jaktelev, jaktguide, skogsarbetare eller butiksförsäljare inom redskapshandeln. Flera av våra elever har gått vidare till att jobba på jaktcamper. ÄVENTYRSTURISM – Riksintag, NB Skog Det här är utbildningen där du får lära dig allt om naturguidning, turism och företagande. På schemat finns bl.a. äventyrsguidning, ledarskapsoch aktivitetskurser. Under din gymnasietid ingår det ett antal utbildningsmoment och resor där du får testa på bl.a. fjällsäkerhet, skidåkning, skidlärarutbildning, teambuilding och äventyrssporter.

Efter utbildningen väljer många elever att jobba inom sportfisket med t.ex. guidning, fiske- och vattenvård och redskapsförsäljning. HUNDSPORT – Riksintag, NB Djur Utbildningen där du får lära dig allt om hundar! På schemat finns bl.a. hundhållning, hundens mentalitet, etologi, hunduppfödning, dressyr, djursjukdomar, näringslära och hundens olika användningsområden.

Efter utbildningen kan du t.ex. jobba som natur- och äventyrsguide, skidlärare eller med butiksförsäljning av frilufts- och outdoorutrustning.

Yrkesutgångar direkt efter gymnasiet är t.ex; instruktör, djurvårdare, hundmassör, jobba med hundfriskvård, på hunddagis eller att bli egen företagare inom hundbranschen. Du kan också välja till att utbilda dig som allmänlydnadsinstruktör genom SBK. Vill man läsa vidare efter hundsportgymnasiet är möjliga yrkesutgångar t.ex. djursjukskötare eller polis.

Välkommen till en unik skola som ger dig möjligheten att jobba inom spännande framtidsbranscher!

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

fa FORSHAGAAKADEMIN E T T

K U N S K A P S C E N T E R

FORSHAGAAKADEMIN Tel: 010-151 62 00 info@forshagaakademin.se www.forshagaakademin.se 90

GymnasieGuiden.se 2020

618_20.indd 1

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell. 2019-06-24 09:21

2684_e

Mellersta/Norra.indd 90

2019-10-08 14:00


RIKSGYMNASIET ÖREBRO – För döva och hörselskadade Örebro, Örebro län Riksgymnasiet Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och elever med generell språkstörning. Vi har ett brett utbud av gymnasieprogram. På Riksgymnasiet undervisar vi på teckenspråk eller på svenska med hörteknik. Hörtekniken är enkel att använda och har bra ljudkvalitet. Vi har tysta klassrum och en visuellt anpassad studiemiljö. Våra utbildningar finns på fyra av Örebros kommunala gymnasieskolor: Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Våra elever följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan, men går i egna klasser. På Riksgymnasiet går elever från hela landet. Vi erbjuder därför inte bara utbildning utan också boende för dig som bor långt bort från skolan. Hos oss finns också Café 019 som är en mötesplats för våra elever. Där kan du träffa kompisar, fika och delta i aktiviteter. Är du nyfiken på Riksgymnasiet? Då är du välkommen till oss på besök! Mer information om våra besöksdagar hittar du på orebro.se/riksgymnasiet.

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

RIKSGYMNASIET ÖREBRO Tel: 019-21 10 00 riksgymnasiet.kansli@orebro.se www.orebro.se/riksgymnasiet

102_gg20.indd 1

2019-05-13 09:05

RIKSGYMNASIER

med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet • För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp eller vanlig klass • För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp • För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. Sista ansökningsdatum 2020-01-15. Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND Tel: 010 473 50 00 . www.spsm.se

24 09:21 2684_egen.indd 1

2019-06-27 13:59

Mellersta/Norra.indd 91

2019-10-08 14:00


VASAGYMNASIET Arboga, Västmanlands län Våra program • Ekonomiprogrammet (EK) - Ekonomi • El- och energiprogrammet (EE) - Dator- och kommunikationsteknik Möjlighet till diplom inom Ciscos akademiprogram i samarbete med Mälardalens högskola. • Introduktionsprogrammen (IM) • Handels- och administration (HA) - Handel- och service • Hotell- och turismprogrammet (HT) - Turism och resor - Hotell och konferens • Naturvetenskapsprogrammet (NA) - Naturvetenskap - Naturvetenskap och samhälle På Vasagymnasiet i Arboga har vi ett nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning. Skolan har legitimerad, välutbildad och engagerad lärarkår och skolledning samt trivsamma och välutrustade lokaler med bl a moderna läromedel, datorer och annan teknisk utrustning. Vi har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet.

• Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Beteendevetenskap - Samhällsvetenskap

Teknikrogrammet erbjuder språkstudier utomlands, betalt sommarjobb och ger även utbildning inom Saab-specifika områden som flygteknik, underhållsteknik, säkerhet, övervakning/spaning samt kommunikation/ledning. Du som väljer att studera hos oss har möjlighet att åka på spännande utlandsresor. De finns t. ex inom kurser för språk, ekonomi, kultur, hotell och turism samt APL. Vi gör även många studieresor till företag och mässor i Sverige. Vasagymnasiet har riksidrottsgymnasium för brottning. Du tränar och tävlar under ledning av erfarna tränare. Vi har internat med anställd husmor.

Öppet Hus 21 november kl 17.30–20.30 Vasagymnasiet

• Teknikprogrammet (TE), Saab tekniska gymnasium, certifierat inom teknikcollege - Design och produktutveckling

VASAGYMNASIET Tel: 0589-873 15 exp.vasa@arboga.se www.vasa.se

113_gg20.indd 1

KOPPARLUNDSGYMNASIET Västerås, Västmanlands län

2019-05-15 12:00

Örebro_

Utbildning utan vinstintresse

Kopparlundsgymnasiet är en liten skola med härlig stämning. Här är det lätt att lära känna varandra och att vara med och påverka vad som händer i skolan. Det är vi stolta över, både elever och personal. Vi är en skola med god ekonomi utan vinsintresse, vi investerar i våra elever istället och erbju­ der därför alla våra elever gratis träningskort, språkresor och en hälso­ främjande studiegång. Hos oss kan du välja två program – samhällsvetenskapliga och estetiska – där båda är högskoleförberedande. I årskurs tre får du även fördjupa dig i en profil och arbeta med det som du brinner för och känner är intressant. För att förbättra dina möjligheter för högskolan kan du även välja att läsa valbara kurser som ger meritpoäng, utökad behörighet och kreativa kunskaper, som kan öka dina chanser att komma in på den utbildning du vill läsa. På Kopparlundsgymnasiet vill vi ge dig möjligheten att växa som person och utveckla dina förmågor. Alla lär sig på olika sätt och på Kopparlunds­ gymnasiet varierar vi vårt arbetssätt. Vi arbetar ofta praktiskt med verk­ lighetsnära projekt och teman som rör aktuella händelser i samhället, som till exempel spelutveckling med digitalisering och AI vilket gör dig till en attraktiv framtida arbetstagare. Vi vill att din studietid hos oss ska vara rolig och vi vill öppna dina ögon för vilka möjligheter som finns inom dig. Kom till oss som du är och bli förberedd för framtiden i en kreativ miljö. @kopparlundsgymnasiet KOPPARLUNDSGYMNASIET Tel: 0732-42 26 25 info@kgy.se www.kgy.se 92

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

3952.indd 1

2019-09-17 13:49

Mellersta/Norra.indd 92

2019-10-08 14:00

Västera


-15 12:00

17 13:49

GRILLSKA GYMNASIET Örebro, Örebro län projekt i samarbete med företag och organisationer. På alla program ingår en kurs i entreprenörskap och alla elever har möjlighet att driva ett UF-företag. Här finns ett aktivt arbete med samhällsengagemang för att ge dig möjlighet att påverka och göra skillnad – för dig själv, för andra och för samhället. Tro på din egen förmåga och nå dina mål Vi jobbar för att stärka elevernas tro på sig själva och på sin egen förmåga, bland annat genom motivation och hälsa. Vi har en väl fungerande elevhälsa som finns här för dig varje dag. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans värdegrund för att alla ska må bra och nå sina mål.

På Grillska Örebro kan du satsa på din idrott i kombination med dina studier. Vi har tillgång till fina idrottsanläggningar och du tar dig enkelt hit med buss.

Vi är nationellt lärosäte för Elitfotboll (NIU) och LIU och erbjuder idrottsprofil inom egen idrottssatsning, personlig träning och e-sport på (EE och ES).

På Grillska Örebro går cirka 370 elever på fyra nationella program och ett introduktionsprogram. Hos oss kan du kombinera gymnasiestudier med idrott på olika nivå, oavsett vilket program du väljer.

Verkliga projekt och aktivt samhälls­ engagemang Hos oss får du arbeta i längre sammanhållna pass med verklighetsbaserat lärande och riktiga

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Det betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten. Social icon

Circle Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

GRILLSKA GYMNASIET ÖREBRO Tel: 019-603 28 30 orebro@grillska.se www.grillska.se/orebro

Örebro_gg20.indd 1

2019-05-22 09:33

GRILLSKA GYMNASIET Västerås, Västmanlands län

UF-skola och 2018 vann elever från Grillska Västerås SM och blev Årets UF-företag. Hos oss får du arbeta i längre sammanhållna pass med verklighetsnära uppgifter och ofta i riktiga projekt i samarbete med företag och organisationer. Här finns ett aktivt arbete med samhällsengagemang för att ge dig möjlighet att påverka och göra skillnad – för dig själv, för andra och för samhället. Tro på din egen förmåga och nå dina mål Vi jobbar för att stärka elevernas tro på sig själva och på sin egen förmåga, bland annat genom motivation och hälsa. Tillsammans arbetar vi utifrån skolans värdegrund för att alla ska må bra och nå sina mål.

Entreprenörskap och samhällsengagemang – på Grillska Västerås lär du dig hur du kan påverka och göra skillnad. Grillska Gymnasiet ligger centralt i Västerås, bara några minuters promenad från tåg och bussar Här går cirka 400 elever på fem nationella program. Tryggheten är kärnan i vår verksamhet.

På Grillska arbetar du i hemklassrum, i längre lektionspass med en mentor som följer din utveckling.

Grillska Gymnasiet drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är en friskola utan vinstsyfte. Det betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

Verkliga projekt och aktivt samhälls­ engagemang På alla program ingår en kurs i entreprenörskap och alla elever har möjlighet att driva ett UF-företag. Två år i rad har vi varit Västmanlands största

GRILLSKA GYMNASIET VÄSTERÅS Tel: 021-470 57 80 vasteras@grillska.se www.grillska.se/vasteras GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 93

Västerås_gg20.indd 1

2019-05-22 09:34

Mellersta/Norra.indd 93

2019-10-08 14:00


VOXGYM, VOXNADALENS GYMNASIUM Edsbyn, Gävleborgs län

Din framtid börjar här! voxgym erbjuder gymnasieutbildning med hög kvalité, vi är den lilla skolan med de stora resultaten. Vi jobbar för att alla elever ska trivas, utvecklas och känna sig trygga för att sedan ta examen väl förberedda och motiverade för vidare studier och arbete.

Internationalisering Vi är en certifierad FN-skola samt ambassadörskola för EU-parlamentet. Hos oss kan du kombinera dina studier med resor ut i världen. Varje år reser elever på VOXGYM till Sydafrika, Belgien, Spanien, Frankrike och Tyskland. Våra elever erbjuds också att göra utlandspraktik.

Bandyakademi voxgym ligger i hjärtat av Edsbyn, bandybyn som vunnit SM-guld flera gånger. Hos oss kan du som gillar bandy förena din träning med studier och på så sätt bygga din karriär. Vi erbjuder både NIU och LIU. Elever från hela Sverige är välkomna att söka. Även andra sporter kan praktiseras.

VOXGYM VOXNADALENS GYMNASIUM Tel: 0271-571 61 www.voxgym.se

503.indd 1

2019-06-13 08:39

FALU FRIGYMNASIUM Falun, Dalarnas län Skolan har sedan många år en internationell profil På Falufri har vi det internationella perspektivet i fokus och det har varit vår grundidé sedan starten 2001. Som elev på Falufri möter du globala frågor i såväl klassrummet som på plats i verkligheten. Vi belyser vikten av samarbete och förståelse på lokal, regional, nationell och global nivå. Under­ visningen ger dig som elev verktyg för att förstå omvärldens utmaningar och medel att påverka din och andras gemensamma framtid. Varje år arrangerar Falufri studiebesök och studieresor till andra länder. Dessutom samarbetar vi med skolor och organisationer i andra länder i olika djupgående projekt.

Falu Frigymnasium är en personalägd skola med omtalad atmosfär. Här utmanas varje elev på just sin nivå, i små klasser, men med stort stöd från lärare och mentorer. Målet är att nå en kunskap som ger verklig nytta för livet. Undervisningen är direkt förberedande för arbetsliv eller vidare studier på högskola och universitet.

I projekten utvecklar du din förmåga att sam­ arbeta, samtidigt som du får en förståelse för vår tids allra viktigaste frågor.. FaluFri är certifierad FN­skola och det globala perspektivet finns med i all undervisning. Varje år arrangeras ett populärt FN­rollspel där eleverna agerar diplomater och på engelska förhandlar

24_19.i

om komplexa frågor. FaluFri ingår också i Europa­ parlamentets ambassadörsskoleprogram tillsam­ mans med skolor i 26 andra länder. Programmet innebär att vi lyfter frågor som är aktuella i EU och därmed ger alla elever chansen att bli väl informerade om vilka beslut som fattas samt hur de kan vara med och påverka. Sveriges bästa skola Varje år delar Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. 2016 var Falu Fri den enda skolan i Sverige som mottog utmärkelsen, något man är väldigt stolt över. Kvalitetsutmärkelsen är ett bra kvitto på att den profil och det arbetssätt skolan har fungerar för dess elever.

”Falu Fri gymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2016.” – Ur domarkommitéens motivering

FALU FRIGYMNASIUM Tel: 023-77 78 50 info@falufri.se www.falufri.se 94

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

2881.indd 1

2019-08-14 12:35

Mellersta/Norra.indd 94

2019-10-08 14:00

76_19.i


13 08:39

14 12:35

MORA GYMNASIUM Mora, Dalarnas län Vi har dessutom en Lokal idrotts­ utbildning med möjligheten att utöva en valfri individuell idrott. Olivia på bilden går på NA men utövar även sin idrott Dans på skoltid. Tiden tas från det individuella valet.

Din framtid är viktig för oss! Mora gymnasium är en framgångs­ rik gymnasieskola på många olika områden och vår vision är att alla elever som startar sin utbildning på Mora gymnasium ska få den hjälp och kunskap de behöver får att nå sin fulla potential i sina studier, framtida arbetsliv och som världs­ medborgare. Atmosfären på Mora gymnasium präglas av en öppenhet. Lärare och elever delar ett konstant arbete kring värdegrund.

Det är av yttersta vikt för oss att varje elev har en interkulturell förståelse, känner sig trygg och värdefull. Våra ledord på skolan, som är hjärtat av Mora gymnasium, är trygghet, respekt, engagemang och kvalitet.

Vi har även Lärlingsutbildning inom programmen BA, FT, HT, IN och RL. Skolan har två så kallade profiler: Kommunikationsprofilen och Friskvårdsprofilen-PT. Skolan har cirka 1000 elever.

På Mora gymnasium finns totalt 11 nationella program samt Intro­ duktionsprogrammen. Utöver det så är vi även ”Candidate school for IB Diploma programme”.

Idrottsutbildningar Skolan har ett flertal idrottsutbild­ ningar: Längdskidor, Skidorientering RIG/NIU, Mountainbikeorientering NIU, Ishockey, Innebandy NIU/LIU, Fotboll LIU.

Tack vare gymnasiets goda rykte i idrottsvärlden och höga kvalitet på specialidrottslärare och tränare har utbildningarna stor attraktionskraft för idrottande ungdomar. I Mora finns dessutom en väl fungerande infrastruktur med bra arenor för träning och tävling. Vi satsar på att se hela människan; dina studier, din mentala träning, din fysiska träning, ditt näringsintag. Du kan söka till följande program om du vill kombinera dina studier med idrott: BA, BF, EE, EK, NA, SA, TE.

MORA GYMNASIUM Tel: 0250-260 00 vx gymnasieforvaltningen@mora.se www.moragymnasium.se

24_19.indd 1

MUSIKKONSERVATORIET Falun, Dalarnas län DIN VILJA • VÅRT KUNNANDE • DIN FRAMTID

Riksre

2019-04-05 09:45

kryter ande Spetsu tbildn ing

Musikkonservatoriet Falun är två skolor i en. Dels finns en högskoleförberedande musikerutbildning på gymnasienivå och dels en eftergymnasial högskoleförberedande musikerutbildning (HMU) – båda med klassisk musik som huvudsaklig inriktning. Skolan har även gymnasie- och HMU-utbildningar inom jazz, folkmusik och komposition. Ingen annan skola på gymnasienivå har de resultat över tid som Musikkonservatoriet Falun – i över 50 år har skolan förverkligat ungdomars drömmar om ett liv med musiken. Hundratals av eleverna har under åren gått vidare till olika högskolor. Nu syns och verkar de på olika professionella scener, i orkestrar och operahus i Sverige, Norden och hela världen. Skolan är en av ytterst få som har ett estetiskt program med spetsutbildning och riksintag. Tryggheten är viktig om man ska kunna utvecklas. Lärartätheten är hög och du som elev blir verkligen sedd – med bland annat tre lektioner i veckan på ditt huvudinstrument! Jämför gärna undervisningsvolymen i huvudämnet här med vad ditt lokala estetiska program eller andra skolor erbjuder.

Ett unikt samarbete med proffsorkestern Dalasinfoniettan gör att du som elev i två produktioner per läsår får möjlighet att pulta med proffsmusiker. Tävlingen »Dalasolist«, där två elever vinner 15.000 kr var samt möjligheten att framträda som solist med orkester, ingår också i detta samarbete. Musikkonservatoriet Falun är sedan 1967 landets ledande gymnasium för blivande proffsmusiker. Av eleverna antas över 90% till musikhögskolan! Ge dig själv chansen att förverkliga drömmen om ett liv med musiken.

MUSIKKONSERVATORIET FALUN Tel: 023-49 02 13 musik.konservatoriet@ltdalarna.se www.musikkonservatoriet.com GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 95

76_19.indd 1

2019-04-05 13:32

Mellersta/Norra.indd 95

2019-10-08 14:00


STIERNHÖÖKSGYMNASIET Rättvik, Dalarnas län Möt din framtid hos oss!

Välkommen till Stiernhööksgymnasiet – Naturbruk-, Lärlings-, Yrkes- och Studieförberedande program samlat på en och samma skola! • Hos oss får du plugga i vacker miljö med stöd av duktiga och engagerade lärare som hjälper dig att lyckas med dina studier! • Hos oss får alla ettor en egen laptop att använda under sin studietid! • Vi utbildar dig för framtiden! • På alla program har du möjlighet att läsa till grundläggande högskolebehörighet, så att du kan plugga vidare mot dina mål! • Hos oss har du mycket APL där du skaffar kontakter och erfarenhet i yrkeslivet och därmed öppnar dörrarna till en spännande yrkesframtid! • Hos oss får du jobba mycket med Ungt företagande för att du ska få erfarenhet av entreprenörsskap inför ditt yrkesliv. • Vi arbetar för aktivt internationellt utbyte på många av våra program

Internat med sjöutsikt

Internatet har plats för ca 130 elever och du kan som elev välja mellan olika boendealternativ, allt från rum i korridor till att bo i mindre lägenhet. Internatet ligger på skolområdet, med gångvägar till Rättviks centrum, golfbanan samt badstranden vid Siljan. Nästan alla boendena har sjöutsikt!

Idrott på schemat – Ridsport, Bandy

Du som elitsatsar på din idrott kan välja mellan NIU – Ridsport, disciplinerna hoppning eller dressyr och NIU – Bandy med träning i Rättviks bandyarena i samarbete med IFK Rättvik bandy. Du kan kombinera din NIU-satsning med nästan alla våra gymnasieprogram.

Vi erbjuder följande program: • • • • • • • • • •

Bygg- och Anläggningsprogrammet Ekonomiprogrammet El- och Energiprogrammet Naturbruksprogrammet Djur, Häst, Lantbruk Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Barn och fritidsprogrammet – lärlingsutbildning Fordons- och transportprogrammet – lärlingsutbildning Handels- och administrationsprogrammet – lärlingsutbildning Vård- och omsorgsprogrammet – lärlingsutbildning

4561_g

Vi erbjuder följande idrottsutbildningar: • Nationell Idrottsutbildning – Ridsport • Nationell Idrottsutbildning – Bandy

Vill du komma på Prova-på-dag eller läsa mer om våra program?

Hör av dig till oss och titta in på vår hemsida www.stiernhooksgymnasiet.se! Där hittar du också de inriktningar våra program erbjuder.

STIERNHÖÖKSGYMNASIET Tel: 0248-700 00 gymnasiet@rattvik.se www.stiernhooksgymnasiet.se 96

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

99.indd 1

2019-07-02 21:34

Mellersta/Norra.indd 96

2019-10-08 14:00

130.ind


02 21:34

DILLE GÅRD NATURBRUKSGYMNASIUM Ås, Jämtlands län På gården finns det ett mysigt elevboende med plats för ett 30-tal elever. Du kan ta med dig hund eller häst till skolan. Program och inriktningar Naturbruksprogrammet inriktning Skog • Profil Jakt och skog • Profil Äventyrsturism • Profil Skogsmaskinförare

Dille Gård är en liten skola med stor delaktighet där teamkänslan är viktig. En stor del av den praktiska utbildningen ges i mindre grupper med stark koppling till verkligheten, allt för att du skall kunna utvecklas på bästa sätt.

Vill du så kan du bli behörig till högskola, även för studier till t ex veterinär eller jägmästare. Vi erbjuder bland annat praktik i Frankrike, Tyskland och på Island samt på andra ställen runt om i Europa.

Vår gård med våra kringliggande skogar har allt som behövs för utbildning under alla våra profiler och vår närhet till bl.a Åre ger oss stora möjligheter att vistas i de Jämtländska fjällen.

Entreprenörskap och företagande är viktiga inslag för alla. Närheten till den äventyrliga fjällvärlden skapar givetvis goda förutsättningar för vår profil Äventyrsturism.

Program och inriktningar Naturbruksprogrammet inriktning Djur • Profil Häst • Profil Islandshäst • Profil Hund • Profil Djurvård Samtliga profiler kan läsas utökat med de Naturvetenskapliga ämnena för NV-behörighet!

Välkommen till en personlig skola!

DILLE GÅRD NATURBRUKSGYMNASIUM Tel: 063-381 11 info@dillegard.se www.dillegard.se

4561_gg20.indd 1

2019-05-13 10:44

SANDBACKASKOLAN Arvidsjaur, Norrbottens län

Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland cirka 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Arvidsjaur erbjuder växlande årstider, en vacker natur och ett rikt friluftsoch föreningsliv. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Vi har bra kommunikationer och från vår flygplats går det dagliga turer till Stockholm, vintertid även ut i Europa. Vi har till exempel en slalombacke centralt belägen i samhället och är du intresserad av andra former av snöaktiviteter så kommer du att bli besviken. Samhället har även en aktiv kulturskola med allehanda aktiviteter. Det är i den här omgivningen som Sandbackaskolan finns och bedriver sin verksamhet. Skolan ger utbildning inom sex av de nationella programmen (EK, SA, NA, FT, BF och VO) samt introduktionsprogram och SFI/KomVux. Vi har även ett alpint NIU inom EK/NA/SA. Vi erbjuder små lärgrupper och en proffsig och legitimerad personal fördelade på skolans cirka 420 elever. Entreprenörskap i form av UF är skolans honnörsord. Sandbackaskolan kan även utfärda diplom för diplomerad gymnasieekonom.

SANDBACKASKOLAN Tel: 0960-156 94 Ring vår syv på numret ovan www.sandbackaskolan.se GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 97

130.indd 1

2019-06-27 09:04

Mellersta/Norra.indd 97

2019-10-08 14:00


ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM Älvdalen, Dalarnas län

De bästa tre åren!

Rätt behörigheter för yrke och högskola. Älvdalens Utbildningscentrum är en familjär gymnasieskola med riksintag, en timmes bilfärd från fjällen och gångavstånd till skog och älv. Här kan du plugga, fiske, jakt, äventyr, lastbilar, anläggnings- och skogsmaskiner. Våra lärare är riktiga proffs och hjälper dig att hitta praktikplatsen du drömmer om. Du får den bästa undervisningen, övning och en massa träning, mycket arbetsplatslärande (APL), möjlighet att ta flera olika branschcertifikat, allt för att du ska få ditt drömjobb! Självklart kan du välja att grundläggande högskolebehörighet ska ingå i inriktningen du väljer.

Öppet Hus Lördagen 9 november Lördagen 4 april

2019 2020

Alla kan söka till oss. Vi har tryggt internat­ boende på skolområdet där du garanteras möjlighet att hyra rum första året. Skolan har bra stödpersoner och elevhälsa. Se våra filmer om skolan på Youtube. Skriv till oss om du har frågor eller om du vill komma och prova vara ”elev för en dag”. Välkommen till en trygg skola med dig i fokus!

Fiskegymnasiet

Hos oss får du verkligen lära dig fiske på riktigt, i olika vatten från fjäll till kust, vattenvård, guidekunskap och biologi. Du övar både i de fantastiska fiskevatten som finns direkt nära skolan men också under längre fältövningar med unika vattenmiljöer. Allt under ledning av lärarna som har stora kontaktnät i branschen vilket ger dig praktik och möjlighet till jobb.

Du kan välja att specialisera dig mot fiskeguide med mediaproduktion och jobba som egen företagare, i fiskebutik eller mot vidare studier.

Äventyrsgymnasiet

Äventyr passar dig som gillar fart och fläkt, skidåkning, paddling, klättring och MTB-cykling. Våra lärare hjälper dig att hitta drömpraktikplatsen. Du och dina kompisar har bra övningsområden både på skolan och via toppturer med mera och i häftiga naturmiljöer. Efter gymnasiet är du redo för guidebranschen t.ex. som forsränningsguide, fjällvärd, skidlärare, i fackbutik eller som egen företagare.

Jaktgymnasiet

Drömmer du om att jobba i skog och mark? Här lär du dig jakt och viltvård på riktigt. Du tränar på skogsskötsel, olika jaktmetoder, exempelvis toppfågeljakt, älgjakt, räv, mård och mink, styckning. Efter basutbildningen har du kunskaper för att arbeta som jakt/naturguide, maskinförare, skogsvårdare eller i jaktbutik. Därefter väljer du utgång, antingen fördjupar du dig inom jakt och viltvård, eller så väljer du utgången mot högskolebehörighet för utbildningar som exempelvis skogsmästare.

Skogsgymnasiet

Passar dig som vill lära dig att köra häftiga maskiner och som är intresserad av skogen. Du läser både teori och praktik, mycket tid läggs på körning både i simulatorns värld och ute i skogen. Utbildningen gör det lätt för dig att få jobb som skogsmaskinförare (skördarförare, skotarförare), skogsvårdare eller som egen företagare. Efter första året väljer du utgång antingen mot mer maskinspecialisering eller mot direktbehörighet till skogsmästarprogrammet (och andra högskoleutbildningar).

Bygg- och Maskingymnasiet

Vill du köra grävmaskin och hjullastare? På Bygg- och Maskingymnasiet tränar du under ledning av våra skickliga lärare. Du lär dig byggoch anläggningsarbeten, GPS-styrning, gräva vägar, lägga rör, göra husgrunder och mycket mer.

Du övar i vårt simulatorcenter, på skolans övningsområden i skolans maskiner samt ute på praktik. Efter utbildningen kan du få jobb som maskinförare t.ex. på byggarbetsplatser, vägbyggen, eller välja att läsa vidare.

Transportgymnasiet

Drömmer du om att köra stora lastbilar? Hos oss lär dig du dig att köra lastbil, timmerkran och allt som behövs för att du ska bli en eftertraktad yrkeschaufför. Du läser bland annat körkortsteori, lagar, regler och annan teori som varvas med övningar i skolans stora simulatorcenter. När du är redo övar du i skolans egna fordon på övningsområde och ute i trafiken. När du är färdig kan du t.ex. få jobb hos en skogsåkare, på ett åkeri eller ett transportföretag, eller välja att läsa vidare.

Internatboende, fritid

Tryggt internatboende på skolområdet där du garanteras möjlighet att hyra rum första året. Skolan har egen klättervägg, gym och ligger nära skidstadion och elljusspår. Fritidsledarna ordnar olika aktiviteter t.ex. skidåkning, fiske, simulatorkörning, klättring och meka.

1117_g

Utrustning och kläder

Skolan använder MAC-datorer och du får låna en. Du får en uppsättning utbildningsanpassade arbetskläder oavsett inriktning. Besök vår webbsida för att läsa mer om våra utbildningar och certifikat. E-posta eller ring oss för att komma på besök eller ställa frågor.

Välkommen till oss! Följ oss! Alvdalens_Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalens Utbildningscentrum

ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB Tel: 0251-597 000 info@alvdalen.com www.alvdalen.com 98

GymnasieGuiden.se 2020

GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

216_gg20.indd 1

2019-09-17 13:36

Mellersta/Norra.indd 98

2019-10-08 14:00

Hornav


17 13:36

RYMDGYMNASIET Kiruna, Norrbottens län stratosfärsballong högre upp än ozonskiktet. Du tillverkar en egen krutraket och arbetar med lödning och elektronik. Du genomför astronomiska observationer vid skolans observatorium för att studera t.ex. planeter eller nebulosor. Våra profilkurser • Astronautkunskap • Astrobiologi • Astronomi

Nu kan du börja på Sveriges nordligaste och högst belägna gymnasieskola. Rymdgymnasiet erbjuder:

• Rymdvetenskapsprogrammet • Rymdteknikprogrammet

vilka ger dig kompetens för högskola eller universitet. Gymnasielärare, forskare/ingenjörer leder den spännande undervisningen inom rymdområdet.

Ansökningskoder: Naturvetenskapsprogrammet, skolkod: NANAT Teknikprogrammet, skolkod: TETEK. Ansökningsblankett kan beställas eller hämtas från vår hemsida. Vad sysslar vi med? Profilkurserna genomförs delvis vid ett rymdforskningscentrum. Under utbildningen ges möjlighet att sända upp elevexperiment med

Vad är det speciella? Kiruna är en rymdstad där de stora rymdorganisationerna och forskarnätverken har funnits i över 60 år. Vi har ett nära samarbete med de etablerade rymdaktörer som finns i Kiruna, såsom Institutet för rymdfysik, Esrange Space Center och även med European Space Agency (ESA). Kontaktperson Rektor Per Malmelöv, 070-313 64 12

RYMDGYMNASIET Tel: 0980-167 20 expedition@rymdgymnasiet.com www.rymdgymnasiet.se

1117_gg20.indd 1

HORNAVANSKOLAN Arjeplog, Norrbottens län

2019-09-10 09:47

Studera i Sveriges mest internationella kommun!

Vill du vara där det händer, där morgon­ dagens teknik utvecklas? Då är Arjeplog stället för dig! Det är i Arjeplog som du hittar denna lilla skola med ett starkt fokus på teknik och innovation. Skolans unika samarbete med den internationella bilindustrin ger dig möjlighet att praktisera och komma ut i världen. Ny teknik Arjeplog är centrum för världens ledande fordons- och komponenttillverkare, som under vintern finns i regionen för att testa och utveckla högteknologiska fordonsprodukter i vinterklimat. Hornavanskolan samarbetar med fordonsindustrin både lokalt och internationellt. Riksintag – Fordonstestteknik Unik utbildning, Fordonstesttekniker inom Fordons- och transportprogrammet!

Nytt program från hösten 2018! – Hotell och Turism Besöksnäringen är en stark växande bransch, här lägger du grunden för en karriär som exempelvis hotellchef eller naturguide. Praktik Möjlighet till praktik både i Sverige men även utomlands, mot våra yrkesförberedande program. Boende På elevhemmet ”Stugan” blir du en del av en stor familj! Fritid Här finns fina fiskevatten, skoterleder, utförsåkning, motionsspår och ridhus. Sporthall med simhall och gym!

HORNAVANSKOLAN Tel: 0961-142 04 hornavanskolan@edu.arjeplog.se www.arjeplog.se/hornavanskolan GymnasieGuiden anvarar inte för att informationen i annonsen är korrekt, fullständig eller aktuell.

GymnasieGuiden.se 2020 99

Hornavan_gg20.indd 1

2019-05-13 09:18

Mellersta/Norra.indd 99

2019-10-08 14:00

Profile for Framtidsutveckling

GymnasieGuiden - mellersta/norra gymnasieval 2019/20  

GymnasieGuidens katalog skickas direkt hem till alla 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets skolor, totalt ca. 115.000 exempla...

GymnasieGuiden - mellersta/norra gymnasieval 2019/20  

GymnasieGuidens katalog skickas direkt hem till alla 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets skolor, totalt ca. 115.000 exempla...