Új FTC Napló - 1917

Page 1

Új FTC NAPLÓ

Az 1917. év történései

Összeállította: Fradi Múzeum


Január 1. hétfő Dr. Springer Ferenc újévi beszédében továbbra is a magyar sport, benne a futball amatőr státusza mellett foglalt állást, természetesen véleményt formált az ügyet a rivaldafénybe emelő Schlosser ügyről is. Ez a vélemény természetesen nem tetszett a magyar sajtó többségét alkotó FTC ellenpártnak, akik így vezették elő a beszédet.

1

Január 13. szombat Ha kevesebb lapban és ritkábban is, de azért voltak realistább visszhangjai is az amatőr-professzionalista ügynek, nem mindenki szerint voltak az FTC vezetői a megátalkodott rosszak, akik a vesztét kívánták az MTK-nak. Olyan hangok, amelyek szerint nevetséges a sportsajtó MTK érdekében kifejtett erőlködése.

1

https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszava_1917_01/?pg=36&layout=s


2

Január 14. vasárnap Újabb patron az FTC üldözőinek, Schlosser és az MTK védelmezőinek. Weinber János levelet írt Schlosser Imrének, amit utóbbi nyilvánosságra hozott. E levélben Weinber Schlossert mentve az FTC-t is professzionalizmussal vádolta. Kérdés csupán az marad, ha az FTC is professzionalista volt, akkor miért kellett egy másik professzionalistának állított csapatba menni? Csak nem a még több pénz miatt? Lehet, ez a levél is azt támasztja alá, hogy ez az átigazolás anyagi érdekből történt?

2

https://adt.arcanum.com/hu/view/Alkotmany_1917/?pg=188&layout=s


3

Maga a levél így szólt.

4

3 4

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_01/?pg=255&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_01/?pg=258&layout=s


Január 15. hétfő Az FTC elnöksége azonnal reagált a nyilvánosságra hozott Weinber levélre, az erről szóló nyilatkozatot dr. Springer Ferenc írta alá.

5

Mindenesetre Weinber János önszántából kilépett az FTC-ből. 6

Január 18. csütörtök Ahogy a korábban kiadott sajtónyilatkozat jelezte, összeült az FTC választmányának rendkívüli ülése, amely teljes bizalmáról biztosította Malaky Mihályt, egyben felkérte Weinber Jánost, hozza nyilvánosságra az FTC-t illető vádjait.

5 6

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_01/?pg=272&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_01/?pg=368&layout=s


7

Más sem kellett az FTC ellenes hangoknak, özönlöttek az ehhez hasonló kommentárok.

8

7 8

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_01/?pg=323&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_01/?pg=323&layout=s


Az ilyenek szemében Malaky Mihály a magyar labdarúgósport elveszejtője, minden rossz okozója, a főgonosz lett.

9

A fentiek írója ugyanebben a cikkben tesz egy másik érdekes megállapítást, amelyből állításait levezeti.

10

Ez már akkor sem volt igaz a Ferencvárosi Torna Clubra, amely épp azért tudott kiemelkedni a többi klub közül, mert a közönsége pontosan a tradíciókért, a nevekért, a színekért lelkesedett, amelyről a korábbi évek több írása is hitelt érdemlően tudósított. Jöhet a költői kérdés, ha téves a kiindulópont, akkor lehet igaz a következtetés?

Január 20. szombat Ha nehezebb is felkutatni, azért feltétlenül érdemes az FTC-t védő írásokat is, mert ugye tudjuk, a dolgoknak sosincs csupán egyetlen oldala, érdemes a másik fél álláspontját is megismerni. Az FTC törzshelyein a bennfentesek tudni vélték, hogy a levelet nem is Weinber írta, hanem egyenesen az MTK, amelyik ezért még honoráriumot is fizetett.

9

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_01/?pg=345&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_01/?pg=345&layout=s

10


11

Sőt, a Weinber Jánost jól ismerő másik cikkíró szerint maga Weinber képtelen lett volna ilyen minőségű írást produkálni.

12

Január 21. vasárnap Szinte hihetetlen, erre a vasárnapra már sporthír is jutott, az FTC lejátszotta első 1917-es tréningmérkőzését a Magyar Football Club ellen. Valószínű, a játékosok fejében is ott járhatott az egyesület körüli ádáz hajsza, nem is tudtak kellően a mérkőzésre koncentrálni, csupán gól nélküli döntetlent játszottak az alsóbb osztályú ellenfelükkel szemben. Az összeállítás érdekessége az volt, hogy játszott az 1916. december 15-én az MTK-ba távozását bejelentő Feldmann Gyula és újra védett az FTC-be kívánkozó válogatott kapus, Zsák Károly.

11 12

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_01/?pg=291&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/Alkotmany_1917/?pg=275&layout=s


13

Január 25. csütörtök Korcsolyázni márpedig kell! Nyilván ezt gondolták az FTC-ben is, amikor a világban és a sportban dúló háború ellenére megnyitották a jégpályát.

14

Január 29. hétfő Az aknamezőn felrobbant egy akna. Bár zajlott a világháború, ez a megállapítás nem egy harctéri tudósításból van, hanem képletesen a magyar sportéletet lázban tartó ügy menetéből. Igen, a Schlosser ügyben robbantottak. Az MLSZ fegyelmi bizottsága a hosszantartó vizsgálatainak addigi eredményeként Schlosser Imrét professzionalista cselekedetek elkövetése címén vád alá helyezte és az ügyében hozott ítélet meghozataláig a játékjogát felfüggesztette.

13 14

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_01/?pg=468&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_01/?pg=612&layout=s


15

Január 30. kedd Újabb csavar a történetben, amely lázban tartotta a magyar sportéletet. Dr. Springer Ferenc vezetésével újabb ülést tartott az FTC választmánya, amelyen megjelent Weinber János is. Nem kevesebbet állított, mint azt, hogy ő az FTC ellen csak színleg intézett támadást, hogy azt a bizonyos levelet az MTK főtitkárától, dr. Fodor Henriktől legépelve kapta, ő csupán aláírta az MTK feltétlen bizalmának elnyerése érdekében és hogy mindezért pénzt kapott az MTK-tól. Pestiesen az ilyenekre mondták, nem semmi! Az FTC mindenesetre jegyzőkönyvet készített az esetről, amelyet a Weinber által beszolgáltatott „júdáspénzzel” együtt az MLSZ-hez továbbított, továbbá elhatározta, hogy a szövetség végleges ítéletének meghozataláig mindenféle kapcsolatot megszakít az MTK-val.

15

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_01/?pg=507&layout=s


16

A történtek után Weinber kilépését a klubból nem fogadták el, igaz, az eljárással sem értettek egyet.

17

16 17

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzEst_1917_02/?pg=3&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_02/?pg=11&layout=s


Január 31. szerda Mi jöhetett még? A pesti polgárok úgy várták a reggeli lapokat, mint a mai sorozatfüggők a szeretett szappanoperájuk egy-egy újabb epizódját. Természetes, hogy az MTK sem maradt tétlen az újabb hírek kapcsán, ők is nyilatkozatot adtak ki.

18

Az ő olvasatukban ez volt Weinber János szerepe a történetben, ahogy azt báró Dirsztay Gedeon, az MTK elöljárója előadta.

19

18 19

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=15&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=15&layout=s


Február 1. csütörtök Ahogy azt az MLSZ fegyelmi bizottsága január 29-én jelezte ezen a napon nyilvánosságra hozták a Schlosser Imre ügyében addig talált bizonyítékokat. Íme.

20

Február 4. vasárnap Az FTC vezetői naponta minden újságot elolvastak, ha kellett helyreigazítást kértek, mint ezen a napon is a Budapesti Hírlaptól, amelyik a január 31-i eseményekről tudósító másnapi számában azt állította, hogy Weinber akciója az MTK ellen az FTC tudtával és közreműködésével történt. A hosszú cáfoló nyilatkozatot dr. Springer Ferenc jegyezte.

20

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_02/?pg=55&layout=s


21

Leszögezték azt is, hogy évek óta érezték, hogy az ideális sportversengést szabálytalan, meg nem engedhető eszközök befolyásolták, ám ezt a rendelkezésre álló ”szabályos” módon képtelenség volt bizonyítani, Weinber akciója azonban pont ezt tette meg. A szigorú amatőr sportelvek szerint sportbeli szereplésért sem egyének, sem testületek pénzt, pénzértéket nem adhatnak, azt el nem fogadhatnak. Weinber kapott pénzt, ezt az MTK sem vitatta, csak a jogcímet, amit viszont Weinber jegyzőkönyvileg nem úgy ismert el, ahogy az MTK állította. Az FTC csupán ezen tényeket közölte és kérte a vizsgálat lefolytatását. A nagy port felvert ügyek mellett azért könnyed hírek is akadtak, példának okáért, hogy török atléták léptek be az FTC-be.

22

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=69&layout=s 22 Sporthirlap VIII. évfolyam 6. szám (1917.02.05) 4. oldal 21


Február 8. csütörtök Nyilvánosan is elkezdődött a „nagy pör”. Az elsőként meghallgatott Brüll Alfréd a vádakat pletykákból eredő valótlanságoknak nevezte. Elismerte ugyanakkor, hogy sok sportolónak adott már támogatást, segítséget, ha hozzá fordultak, tekintet nélkül a klubszíneikre. Schlossernek is ajándékozott már egy kis értékű sétabotot, de az átlépéséért semmilyen pénzt vagy értéket nem adott.

23

Február 9. péntek Folytatódott a Schlosser per. Befejeződtek a tanúk meghallgatásai, megtörtént a Schlosser-Weinber szembesítés is.

23

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=145&layout=s


24

Február 10. szombat Schlosser Imrét felmentették a profi vádak alól! Ugyanakkor megállapították, hogy Schlosser átlépése nem a Schlosser-Malaky incidens következménye, hanem sokkal inkább azé az anyagi kényszerhelyzeté, amelyben a játékos volt. Azt mondták, hogy csak az minősíthető professzionátusnak, aki pénzért versenyez, vagy mint mester működik, vagyis akinek a sport az egyetlen kenyérkereső forrása és miután Schlosserre mindezek nem igazak, továbbra is amatőrnek kellett nyilvánítani. Vagyis, nesze semmi, fogd meg jól! Nem közvetlenül kap pénzt egy játékos, csupán az anyagi biztonságát jobban érzi egy másik klubban, ahol egészen biztosan melegebb szavakkal köszöntötték egy-egy jobb játéka után.

24

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=157&layout=s


25

Február 11. vasárnap Váltás az MLSZ-ben. Az MTK és a köréje gyűlt egyesületek javaslatára rendkívüli közgyűlést tartott az MLSZ, amelynek legfőbb napirendi pontja a fegyelmi bizottság Schlosser ügyben folytatott eljárása, annak megítélése volt. Bár korábban azt rebesgették, ezen az FTC és az őt támogató egyesületek nem vesznek részt, ez nem történt meg. Sőt, első felszólalóként Horváth Ferenc az MLSZ alelnökeként éles szavakkal, az FTC véleményét hangsúlyozva ítélte el az MTK-t. Az MTK részéről aztán nemcsak dr. Fodor Henrik kapott válaszlehetőséget, aki visszautasította a vádakat és viszontvádolta az FTC-t, hanem maga Brüll Alfréd is felszólalt, megismételve, hogy az ő esetleges pénzügyi támogatása bárkinek az nem professzionalizmus, hanem emberbaráti szeretet. Végül a közgyűlés elfogadta az MTK álláspontját, elítélte a fegyelmi bizottság eljárását, amire válaszul az MLSZ teljes elnöksége lemondott.

25

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=157&layout=s


26

Február 22. csütörtök Az indulatok az egész magyar labdarúgó társadalomban forrtak, mindenki azt latolgatta, mi fog történni? Az FTC-ben felvetődött a gondolat, hogy szemben az MTK-val és az MLSZ-szel egy új Amatőr Ligát hozzon létre. Ez a kezdeményezés végül ott bicsaklott meg, hogy az igen erős csapattal rendelkező Törekvés (a hadibajnokságban az MTK mögött a második helyen álltak) nem csatlakozott az új kezdeményezéshez.

26

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_02/?pg=207&layout=s


27

Február 23. péntek Az FTC nem adta fel a harcot az MLSZ berkein belül sem. Fellebbezni kívánt a rendkívüli közgyűlés határozata ellen, de ezt a lehetőségét az MLSZ ezen a napon összeült igazgatótanácsa elvette, mondván nincs jogalapja. Erre bejelentették a szövetségnek, hogy a belügyminiszterhez fordulnak jogorvoslatért.

28

Február 25. vasárnap Máskor februárban vasárnaponként már mérkőzések java zajlott, ebben az évben viszont a vasárnapokon is a zöld asztalok mellett zajlottak a küzdelmek. Dr. Springer Ferenc a Ferencvárosi Polgári Körbe hívta az FTC törekvéseivel szimpatizáló egyesületek vezetőit, hogy egyeztessenek a jövőről, a teendőkről.

27 28

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_02/?pg=382&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_02/?pg=397&layout=s


29

Március 4. vasárnap Bár szó volt róla, hogy hadibajnoki mérkőzés lesz, a pálya állapota miatt a felek csupán edzőmeccset játszottak, ahol az FTC egy góllal legyőzte a BTC-t.

30

Március 11. vasárnap Ezúttal nem szóltak közbe a pályagondok, az FTC lejátszhatta első 1917. évi hadibajnoki mérkőzését a Kispest ellen. Óriási meglepetés született, a kispestiek egy góllal legyőzték a ferencvárosiakat. 29 30

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzEst_1917_02/?pg=336&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 10. szám (1917.03.05) 4. oldal


31

Az FTC ifjúsági csapata némileg kozmetikázta az első csapat eredményét, ők legyőzték a kispestiek második számú csapatát. 32

Március 13. kedd Az FTC választmánya szavatartó volt, a történtek ismeretében megerősítették, hogy a március 25-re kisorsolt hadibajnoki mérkőzésre nem állnak ki az MTK ellen. FTC-ellenes tálalásban így szólt ez a hír.

33

A legnagyobb sporttal foglalkozó lap, a Sporthirlap még erre is rá tudott tenni egy lapáttal, azon túl, hogy az FTC- t támadta, vezércikkében egyértelműen dr. Springer Ferencet nevezte meg minden bajok forrásának, a „kerékkötőnek”, akinek a lelke még nem forrott össze a sporttal, aki nem a sportot szereti, hanem a sport adta hatalmat, aki nem törődik sem az egyesülettel, sem a sporttal, aki a labdarúgó sport megrontója. Érdemes elolvasni! https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_03/?pg=97&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 11. szám (1917.03.12) 4. oldal 33 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_03/?pg=120&layout=s 31 32


34

34

Sporthirlap VIII. évfolyam 12. szám (1917.03.19) 1-2. oldal


Nem semmi, ugye? Azt hittük, dr. Springer Ferenc közszeretetnek örvendett. Mekkora tévedés! A Ferencvárosi Torna Clubot nem kedvelők táborában inkább közellenség volt, akik ennek ily módon is hangot adhattak.

Március 18. vasárnap Az első tavaszi vereséget az első tavaszi döntetlen követte, bár ennek az élcsapattá előlépett Törekvés ellen a meccset megelőzően is nagyobb realitása volt.

35

Atlétikában az FTC első mezei versenye háziversenynek minősült, mivel azon más egyletbeli atléta nem vett részt.

36

Március 19. hétfő Megérkezett az MLSZ-be az FTC lemondása az MTK elleni bajnoki meccsről. A szövetség úgy intézkedett, hogy akkor az FTC a BTC-vel játsszon.

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_02-03/?pg=538&layout=s 36 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_03/?pg=174&layout=s 35


37

Március 25. vasárnap Az FTC MTK elleni bojkottja miatt ezen a napon a BTC-vel játszott hadibajnoki mérkőzést. Három héttel korábban edzőmeccsen 3:2-re győztek a ferencvárosiak, ezúttal a harmadik gól elmaradt, így a végeredmény 2:2 lett.

38

Március 31. szombat Az FTC komolyan gondolta a „haragot”, az MLSZ tisztújító közgyűlésére sem ment el.

39

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_03/?pg=185&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 13. szám (1917.03.26) 6. oldal 39 https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=10&layout=s 37 38


Április 1. vasárnap Csakúgy, mint ősszel, tavasszal is a negyedik mérkőzés hozta meg az első hadibajnoki győzelmet. Nem volt biztos, fölényes győzelem, de győzelem volt, amely bizonyára akkor is úgy kellett, mint egy falat kenyér. A vesztes ellenfél a MAC csapata volt. Az összeállítás érdekessége volt, hogy az FTC-ben hosszú idő után újra játszott a harctérről hazatért, Virágnak nevezett Blum Zoltán és a Borossnak hívott Binder Nándor.

40

Ezúttal már klubközi versenyen indultak az FTC futói és szép sikereket értek el. A Munkás TE versenyén a felnőtt csapatversenyt megnyerték, junior csapatban másodikok lettek. Egyéniben a felnőttek között Grósz István győzött.

41

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_04/?pg=25&layout=s 41 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_04/?pg=24&layout=s 40


Április 8. vasárnap Húsvét vasárnapján az FTC jótékonysági serlegmérkőzést játszott a BTCvel. Rövid időn belül ez már a harmadik összecsapása volt a mérkőző feleknek, ezúttal újra zöld-fehér győzelem született.

42

Újra csak egy példa, hogy az átigazolás alatt álló játékos meggondolhatta magát. Zsák Károly már védett az FTC kapujában tréningmeccsen, ezen a vasárnapon viszont visszaállt egykori csapatába, azaz oda lett az igazolása.

43

Április 9. hétfő Az 1917-es év első nemzetközi mérkőzésén az egyik legjobb prágai csapat, a Viktoria Ziskov volt az FTC ellenfele.

44

Az OTE mezei versenyén, úgy egyéniben, mint csapatban FTC győzelem született.

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=86&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=77&layout=s 44 https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=86&layout=s 42 43


45

Április 15. vasárnap Az FTC számára is folytatódott a hadibajnokság egy újabb szerény győzelemmel, amit a BAK ellen aratott.

46

A második csapat is játszott, igaz csupán barátságos mérkőzést, ahol viszont számolatlanul szórták a gólokat.

47

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_04/?pg=122&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 16. szám (1917.04.16) 6. oldal 47 Sporthirlap VIII. évfolyam 16. szám (1917.04.16) 6. oldal 45 46


Ezen a vasárnapon bonyolították le a mezei futók országos bajnokságát, ahol egyéniben Grósz István, csapatban pedig az FTC megvédte az előző évi bajnoki címét.

48

Április 22. vasárnap Az FTC újabb háborús serlegmérkőzést játszott a Kispest csapatával. A hadibajnoki mérkőzéssel szemben ezt megnyerte.

49

AZ FTC a népligeti nagykörben rendezett 5 km-es futóversenyt, ahol az ifjúságiak versenyét Zirner Tivadar, a felnőttekét pedig Némethy Jenő nyerte meg, mellettük egy kivétellel a dobogón is klubtársai álltak.

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_04/?pg=184&layout=s 49 https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_04/?pg=262&layout=s 48


50

Április 29. vasárnap Az FTC első 1917-es külföldi mérkőzésére Prágába utazott, ahol a Slavia csapatával játszott. Gólgazdag találkozó kerekedett belőle, amit a csehek 4:3-ra nyertek meg.

51

1917-ben ritka pillanat, hogy hírt tudunk adni az ifjúsági csapat, sőt csapatok mérkőzéseiről is, amit a Vasas csapatai ellen vívtak meg, így erről a munkásosztály lapja, a Népszava beszámolt. 52

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_04/?pg=260&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_05/?pg=15&layout=s 52 https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszava_1917_05/?pg=11&layout=s 50 51


Újabb 5 km-es futóversenyt rendezett az FTC, a juniorok között Egry Sándor, a felnőttek között Pirity Jenő nyert, aki így készült a kerékpáros szezonra.

53

Május 6. vasárnap Az év első válogatott mérkőzése Bécsben volt, ahol csakúgy, mint a korábbi bécsi mérkőzésen döntetlen eredmény született. AZ FTC csapatát Feldmann Gyula képviselte a válogatottban, aki a ferencvárosiaktól először került be a nemzeti csapatba.

54

Idehaza az FTC, a BAK és a MAC játékosaiból alkottak egy kombinált csapatot, amely egy cseh kombinált csapattal játszott. Az FTC-ből Szamosy, Blum, Kiss Béla, Weisz és Ivanovszky volt a csapat tagja a magyarok által 3:1-re megnyert mérkőzésen, Ivanovszky egy góllal is kivette a részét a győzelemből.

https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszava_1917_05/?pg=11&layout=s 54 https://adt.arcanum.com/hu/view/Sportkonyvek_035/?pg=24&layout=s 53


55

56

Az FTC 10 km-es országúti futó- és 5 km-es gyaloglóversenyt rendezett. A futásban Grósz István, a gyaloglásban Lányi Miksa diadalmaskodott.

57

Az FTC egyetlen atlétával résztvett az Óbudai TE szezonbeli első pályaversenyén is, ahol Zirner Tivadar a második helyen végzett.

58

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=322&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=332&layout=s 57 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_05/?pg=76&layout=s 58 Sporthirlap VIII. évfolyam 19. szám (1917.05.07) 6. oldal 55 56


Május 13. vasárnap Folytatódott a hadibajnoki küzdelem, az FTC csapatának a Vasas következett, amelyet az őszi döntetlen után ezúttal egy góllal legyőzött. Mindkét csapatnak volt egy Weisz nevű játékosa, akik nem voltak szimpatikusak egymásnak, vitájuk a tettlegességig fajult, kiállították őket.

59

Az FTC ezen a vasárnapon a juniorokat futtatta.

60

Május 17. csütörtök Áldozócsütörtök ünnepe volt, ha pedig ünnep, akkor focizni is lehetett, kellett. Az FTC háborús serlegmérkőzést játszott a Törekvéssel, az eredmény gól nélküli döntetlen lett.

59 60

Sporthirlap VIII. évfolyam 20. szám (1917.05.14) 6. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_05/?pg=174&layout=s


61

Május 20. vasárnap A hadibajnokságban az FTC a 33 FC csapatát győzte le.

62

Az FTC a futók után a gyaloglókat hívta a Népligetbe, hogy 5 km-en versenyezzenek egymással.

63

Május 27. vasárnap Pünkösdvasárnap nem a bajnokságban, hanem a Háborús serlegért játszott a ferencvárosi csapat és fölényesen győzte le a MAC együttesét. Ezzel a győzelemmel a serleg a ferencvárosiaké lett.

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_05/?pg=227&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=493&layout=s 63 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_05/?pg=279&layout=s 61 62


64

A második számú csapat Szegedre utazott és verte meg a helyieket.

65

Úgy tűnik, ebben a májusban nem volt vasárnap, hogy az FTC ne rendezett volna futó- vagy gyaloglóversenyt a Népligetben, ezúttal újra a gyaloglókon volt a sor.

66

Május 28. hétfő Pünkösd hétfőjén újra a Slavia vizitált az Üllői úton és győzte le, ezúttal biztosan az FTC csapatát. AZ FTC egyetlen gólját a harctérről szabadságra hazatért Tóth Potya István szerezte.

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_05/?pg=378&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/SzegedEsVideke_1917_05/?pg=138&layout=s 66 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_05/?pg=373&layout=s 64 65


67

A második számú csapat Szegedről Temesvárra utazott, ahol már nem volt szerencséje, mint vasárnap, súlyos vereséget szenvedett. 68

Atlétikában elindult a pályaszezon is. A MAC versenyén a ferencvárosi atléták közül Egry Sándor, Bakonyi Béla, Brausz Mihály és Némethy Jenő is győzni tudott, ami elég erős szezonkezdetet jelentett.

67 68

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_05/?pg=378&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_06/?pg=24&layout=s


69

Június 3. vasárnap Újabb magyar-osztrák válogatott mérkőzés, ezúttal Budapesten és ezúttal egy fényes magyar győzelemmel. A válogatottban Feldmann mellett Blum és Weisz is játszott. Különösen Weisz Ferenc szerepeltetése volt a maga nemében szenzáció, hiszen a válogatottbeli bemutatkozása óta már 14 év telt el. Köszönte is a lehetőséget, amit góllal ünnepelt meg.

70

69 70

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_05/?pg=373&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/Sportkonyvek_035/?pg=25&layout=s


71

Wilhelm, Ruttkay és Nemes is egyfajta válogatott volt ezen a napon, ők az FTC-MAC-BTC-BAK vegyes csapat tagjaiként Prágában játszottak a csehek kombinált csapatával, ahol döntetlenül végeztek. A meccs előtti utazásnál igazán szokatlan dolog történt, a magyarok kapusa Firits útközben elveszett, nem ért oda a mérkőzésre, ahol helyette egy fiatal cseh kapus védett.

72

73

Dénes Tamás–Sándor Mihály–B. Bába Éva A magyar labdarúgás története I. – 365. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=630&layout=s 73 https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_06/?pg=77&layout=s 71 72


Június 7. csütörtök Újabb katolikus ünnep, Úrnapja. Ha ünnep, akkor futball, a játékosok a templom mellett a pályán is ünnepeltek. Az FTC a BEAC ellen játszott edzőmérkőzést, ahol 3:1 arányban győzött.

74

Atlétikában az ifjúsági hadibajnokságokon az FTC sportolói nem a valós tudásuknak megfelelően szerepeltek, egyetlen dobogós helyezést sem értek el.

75

Június 10. vasárnap Sovány tudósítás egy újabb edzőmérkőzésről a BSE ellenében. 76

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_04-06/?pg=685&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 24. szám (1917.06.11) 8. oldal 76 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_06/?pg=168&layout=s 74

75


Június 17. vasárnap Úgy tűnik, hiába voltak a bajnoki szünetben az edzőmeccsek, a csapat amikor igazán kellett mégsem tudott teljesíteni, gól nélkül végzett a III. ker. TVE ellen.

77

Nem játszott már a csapatban Feldmann Gyula, a válogatott hátvéd, aki június 15-től jogosult volt az MTK-ban szerepelni, amit meg is tett. Okulva tán Schlosser esetéből vagy éppen nem akarta szítani az FTC és az MTK között lángoló tüzet, próbált szívélyesen elbúcsúzni volt klubjától.

78

A labdarúgó mérkőzés előtt rendezte meg 1917-ben az FTC az első atlétikai pályaversenyét, amelyen kilenc elsőséget sikerült otthon tartani, emellett még hét második és két harmadik helyezés is született.

77 78

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_06/?pg=264&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_06/?pg=243&layout=s


79

Az atlétikán kívül kerékpárversenyt is rendezett az FTC a gödöllői országúton.

80

Június 24. vasárnap Bekövetkezett az, amire az újpestiek 1905 óta vártak, legyőzték az FTC csapatát. Ezzel a történelmi győzelemmel az UTE ugyancsak először került az FTC elé a bajnokságban, ami azt is jelentette, hogy a bajnoki küzdelmek megindulása óta először szorultak le a ferencvárosiak a dobogóról. 79 80

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_06/?pg=262&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzEst_1917_06/?pg=157&layout=s


81

Június 29. péntek A Péter Pál napi mérkőzések sorába az FTC a TTC elleni edzőmeccsel nevezett. A vezetők nyilván önbizalom növelőnek szánták ezt a mérkőzést, ami 2:1-es ferencvárosi győzelemmel ért véget. 82

Az Óbudai TE atlétikai versenyén az FTC részéről Bátori Jenő és Elbert Aladár győzött, mellette két-két második- és harmadik helyezés került az eredménylistára, merthogy Kalotai is az FTC sportolóka volt.

83

https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_06/?pg=362&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_06/?pg=432&layout=s 83 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_06/?pg=432&layout=s 81 82


Július 1. vasárnap Az 1916/17. évi hadibajnokság utolsó fordulója némi szépségtapaszt adott az eléggé gyászos szereplésre, legalább győzelemmel sikerült búcsúzni az élvonalból kieső Főv. TK ellenében.

84

Magyar sajátosság, nemzetközi verseny külföldi induló nélkül. A MAC-nak sikerült ezt a ritka együttállást megvalósítania. Mindenesetre a hazai atléták szokás szerint jól elvoltak egymással. Némethy Jenő és Brausz Mihály révén két zöld-fehér győzelem született a Margitszigeten.

85

Az FTC ezúttal a 7,5 km-es táv megtételére hívta versenybe a gyaloglókat.

86

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_07/?pg=35&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=35&layout=s 86 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=35&layout=s 84 85


Július 8. vasárnap A hadibajnoki küzdelmek levezetéseként a fővárosi csapatok vidékre rándultak, így az FTC Pozsonyban járt és biztosan győzött.

87

Atlétikában a Munkás TE versenyén három második helyezés mellett Bakonyi Béla, Némethy Jenő, Zirner József és Báthory Jenő győzött.

88

Július 15. vasárnap Az osztrák szövetség kérésére egy soronkívüli válogatott mérkőzést játszottak, természetesen jótékony céllal. A helyszín Bécs volt, az eredmény azonban ezúttal is a magyaroknak kedvezett, a júniusi találkozóhoz hasonlóan fölényesen győztek.

87 88

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=131&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=131&layout=s


89

Bár a fenti összeállításban azt jelezték, hogy a csapatban Feldmann az FTC-ből játszott, ez téves, hiszen június közepén Feldmann elköszönt az FTC-től, azóta az MTK játékosa volt. Futball híján idehaza az FTC országos atlétikai versenyt rendezett, ahol a hazai sportolók hét első helyezést gyűjtöttek, mellette öt második és tizenegy harmadik hely lett a versenyzők jutalma.

90

A kerékpározókat is nyeregbe szólították, ők a gödöllői országúton tekertek 30 km-t. Csapatban az FTC győzött, egyéniben Vittori Henrik a második helyen végzett.

89 90

https://adt.arcanum.com/hu/view/Sportkonyvek_035/?pg=25&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=227&layout=s


91

Július 22. vasárnap Miskolcon rendeztek atlétikai versenyt, nagy sikerrel. Az első három helyezést tekintve az FTC mérlege 3-1-3 volt.

92

91 92

https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_07/?pg=230&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=323&layout=s


Július 29. vasárnap Az FTC labdarúgói Aradon a 33. gyalogezred tisztjeiből válogatott csapattal mérkőztek és azt 5:2 arányban legyőzték.

93

A fenti tudósítás utal rá, hogy Pozsonyban is szerepelt ferencvárosi játékos a PTE csapatát legyőző kombinált csapatban, nos ő Kiss Béla volt.

94

Nyáron szokás szerint gyakran népesült be atlétákkal az Üllői úti sporttelep, mint ezen a vasárnapon is. Az FTC atlétái négy elsőség mellett két második és egy harmadik helyezést szereztek.

95

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_07/?pg=418&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_07/?pg=420&layout=s 95 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=419&layout=s 93 94


A kerékpározók újra a gödöllői országúthoz éreztek kedvet a Vándorkedv újabb 30 km-es versenyén, ahol az FTC sportolói közül ezúttal Kaszap érte el a legjobb helyezést, harmadik lett.

96

Augusztus 6. hétfő Elgondolkodom, ha a kor puskaporos FTC-MTK viszonylatában ez a hír az Üllői úti sporttelepről szólna, akkor is ilyen rövid lenne a Sporthírlapban?

97

Augusztus 12. vasárnap Az FTC az új bajnokság kezdete előtt vidéki bemutató mérkőzéseket kötött le. Az első állomás Miskolcon volt, ahol a DVTK vendége volt a csapat. Szép ajándékot kaptak a vendéglátók, hiszen legyőzhették az egykori sokszoros magyar bajnokcsapatot, amely már nyomaiban sem hasonlított arra a csapatra.

98

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_07/?pg=419&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 32. szám (1917.08.06) 6. oldal 98 https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_08/?pg=205&layout=s 96 97


Az újságíró, legyen bármely rövid a tudósítás, tudott hibát elkövetni. Ha a futballisták nevét nem közölte, akkor a csapat nevét írta rosszul. Az FTC ellenfele nem a Diósgyőri Vasutasok TK, hanem helyesen, Diósgyőri Vasgyári TK volt. Az atlétáknak az Óbudai TE versenye adott lehetőséget, hogy bizonyíthassák felkészültségüket. A gyaloglás már egy jó ideje ferencvárosi háziverseny volt, ugyanis más egyletekben nem kultiválták ezt a szakágat. Grósz István továbbra is igazolta jó formáját, nyerni tudott, ráadásul klubtársát Némethy Jenőt előzte meg.

99

Augusztus 15. szerda Nagyboldogasszony ünnepén az FTC első csapatát Kecskeméten várták nagy izgalommal. Lehet, reménykedtek benne, hogy a szerényebb eredmények miatt nekik is lehet valamilyen esélyük a jobb eredményre, de attól még messze voltak.

99

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_08/?pg=187&layout=s


100

A MAC atlétikai versenyén 800 méteren csapott újra össze az FTC két klasszis futója Grósz István és Némethy Jenő, ezúttal is Grósz győzött. Rajta kívül első helynek örülhetett Árokszállásy Béla és az ifjúsági Egry Sándor.

101

100 101

https://adt.arcanum.com/hu/view/KecskemetiLapok_1917-2/?pg=158&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_08/?pg=217&layout=s


Augusztus 19. vasárnap Egy héttel az új bajnokság indulása előtt az utolsó előkészületi mérkőzését játszotta az FTC a MAC ellen, amit elvesztett, azaz a főpróba nem sikerült.

102

Augusztus 20. hétfő Szent István napján a háborús időkben ritka eseményt is szerveztek, egy úszóversenyt, ahol a 100 méteres gyorsúszásban Szőke Béla második helyen végzett. A gyermekversenyben a helyezettek között, igaz még nem az FTC színeiben feltűnik egy az uszodák világában igazán veretessé váló név, a 12 éves Keserű Alajosé.

103

Augusztus 23. csütörtök Az óbudai egyesületek belejöttek az úszóversenyek szervezésébe, pár nappal a III. ker. TVE után ezúttal az Óbudai TE rendezett versenyt a Római-fürdőben. Az FTC részéről Szőke Béla javított, a korábbi második helye után megnyerte a gyorsúszás főversenyét.

102 103

https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilag_1917_08/?pg=286&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_08/?pg=285&layout=s


104

Augusztus 26. vasárnap Elkezdődött az új, az 1917/18. évi hadibajnokság. Igaz lett a mondás, a rossz főpróbát jó előadás követte, hiszen az FTC az egy héttel korábbi veresége után ezúttal, amikor fontosabb volt, győzött a BAK ellenében.

105

104 105

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_08/?pg=324&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 35. szám (1917.08.27) 4. oldal


Az ifjúsági csapatok találkozóját is az FTC nyerte. 106

Az FTC már a harmadik nagyszabású atlétikai versenyét rendezte, ahol népes mezőnyök gyűltek össze. A ferencvárosi atléták hét első helyezést tartottak otthon, ami mellett öt második és három harmadik helyezés is színesítette a sikerlistát.

107

Egy héten belül Szőke Béla a második, majd az első helye után újra második helyezést szerzett az NSC úszóversenyén Mátyásföldön.

106 107

Sporthirlap VIII. évfolyam 35. szám (1917.08.27) 4. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_08/?pg=378&layout=s


108

Szeptember 2. vasárnap A jó bajnoki kezdést jó folytatás követte, a második hadimérkőzését is megnyerte az FTC.

109

Amiről ez a tudósítás nem írt, bár nem volt mindennapos történés az az, hogy egy kiállítás utóéleteként a nézőtéren egy kard is előjött a hüvelyéből, kis híján vérengzést okozva.

110

Az Óbudai TE újabb atlétikai versenyén Némethy Jenő győzött 1500 méteren, Árokszállásy Béla és Székely Sándor második lett.

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_08/?pg=379&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_09/?pg=52&layout=s 110 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_09/?pg=54&layout=s 108 109


111

A klub 10 km-es gyaloglóversenyét Róna Sándor nyerte.

112

Szeptember 3. vasárnap Arról jött hír, hogy Rumbold Gyula nemcsak a futballpályákon halmozta az érdemeket, az előléptetései után immár a Vaskorona renddel tüntették ki.

113

Szeptember 8. szombat Hiába volt mérkőzés vasárnapra is kiírva, ha ünnep volt szombaton, akkor játszani kellett akkor is. Márpedig Kisasszonynapja ünnep volt, így a labdarúgóknak bizonyítania kellett, hogy a futball bizony nem a kisasszonyok sportja. Az FTC is pályára lépett, barátságos mérkőzésen a Kispestet fogadta és vereséget szenvedett tőle. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=50&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilag_1917_09/?pg=53&layout=s 113 Sporthirlap VIII. évfolyam 36. szám (1917.09.03) 3. oldal 111 112


114

A MAC megrendezte az ifjúsági atléták részére a Csurgay vándordíjas versenyét, ahol az FTC megint nem tudott teljes csapatot kiállítani. Csupán két számban indítottak versenyzőt, Báthory Jenő második, Egry Sándor harmadik lett. Ugyancsak harmadik helyet ért el a kiegészítő szenior számban indult Árokszállásy Béla.

115

Szeptember 9. vasárnap Egy nap elteltével a Kispest után jóval erősebb ellenfél várt a ferencvárosiakra, újra a Slavia vizitált Budapesten. Bár az ellenfél erősebb volt, az eredmény kedvezőbb lett, 1:1-es döntetlen.

114 115

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_09/?pg=132&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=129&layout=s


116

Atlétikában a bajnokságok napja volt ez a vasárnap, ahol az FTC a legsikeresebb egyesület lett a négy aranyérmével, amely mellett két-két ezüst és bronzérem is született. A négy bajnoki címen két atléta osztozott, Brausz Mihály nyerte a magasugrást és a rúdugrást, Némethy Jenő pedig a 800 és 1500 méteres síkfutást. A második helyek Árokszállásy Béla és Grósz István, míg a harmadikak Simon György és ugyancsak Grósz István nevéhez fűződtek.

116

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_09/?pg=146&layout=s


117

Szeptember 15. szombat A MAC kétnapos atlétikai versenyt rendezett, amelynek első napján az ifjúsági számokban 2-2 második- és harmadik helyezést értek el az FTC futói.

118

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=145&layout=s 118 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=223&layout=s 117


Szeptember 16. vasárnap Úgy tűnik, ezen az őszön csak a barátságos mérkőzéseken nem ment az FTC csapatának, a bajnoki mérkőzéseken annál inkább, hiszen ezen a vasárnapon már a harmadik győzelem született meg. A győzelem az biztos volt, az aránya azonban nem. A lapok egy része szerint 1:0, a másik része szerint 2:0 volt a végeredmény az FTC javára. Az is biztos, hogy volt „okos gól”, mármint amit Okos Béla szerzett. A második valós vagy fantom gólt az arról tudósító lapok Gábor Béla nevéhez kötik.

119

120

A legszebb és legötletesebb tudósítás azonban kétségkívül az volt, amely szerint 1:0-ra győzött az FTC a második félidőben szerzett két góllal.

121

Az egyéb eredmények között rábukkanhattunk az FTC második számú csapatának mérkőzésére is, ami abban a háborús időben bizony nem volt jellemző újsághír. Sporthirlap VIII. évfolyam 38. szám (1917.09.17) 5. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_09/?pg=244&layout=s 121 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_09/?pg=244&layout=s 119 120


122

A MAC kétnapos atlétikai versenyének második napján az FTC atlétái közül csupán a két új bajnok indult. Némethy Jenő ezúttal is nyert, Brausz Mihályt azonban itt legyőzték.

123

Szeptember 23. vasárnap Folytatódtak a Slavia napok, ezúttal ismét Prágában. Az eredmény 5:2 lett a cseheknek, ám ezen a mérkőzésen az FTC akart a pártos bíráskodás miatt többször is levonulni. Mindez egyebek közt a közönség magatartása miatt sem sikerült, akik a pályára tódultak és megakadályozták a magyar futballisták távozását. Végül folytatódott a játék, de bírót cseréltek. Fura egy mérkőzés lehetett, az biztos!

124

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_09/?pg=244&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=243&layout=s 124 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_09/?pg=340&layout=s 122 123


Atlétikában az FTC ezúttal 12,5 km-en hívta versenybe a gyaloglóit, akik közül Róna Sándor nyert.

125

Az atlétika után úszásban is megtartották a hadibajnokságokat. Az FTC részéről Szőke Béla szerepelt, aki 100 m gyorson feladta a küzdelmet, 100 m háton viszont második lett.

126

Szeptember 30. vasárnap A hadibajnokság negyedik fordulójában megtört a varázs, a Vasas elvette az FTC veretlenségét. Ám, ahogy Prágában, ez a mérkőzés sem múlt el botrány nélkül, ami semmi esetre sem vetített jó fényt a ferencvárosi

125 126

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=337&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_09/?pg=337&layout=s


labdarúgásra. Nézzük, mi is történt!

127

Magát a mérkőzést a Vasas 2:0-ra nyerte meg.

128

Az FTC megtartotta szezonzáró atlétikai versenyét, ahol a hazai atléták taroltak, összesen 10 első-, 7 második- és 5 harmadik helyezést szereztek.

127 128

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzEst_1917_10/?pg=7&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_10/?pg=12&layout=s


129

Október 5. péntek Az FTC választmánya úgy döntött, fenntartják az MTK elleni bojkottot még akkor is, ha ezért kizárják a csapatot a bajnokságból.

130

Október 7. vasárnap Nem volt hadibajnoki forduló, mert a válogatott játszott az osztrákokkal. Mivel a magyar csapatban nem szerepelt ferencvárosi játékos, így arról részletesen nem emlékezünk meg. Megemlékezünk viszont, mert a sajtó méltóztatott hírt adni róla, az FTC ifjúsági csapatának barátságos mérkőzéséről, amelyet a BEAC ellenében nyert meg.

129 130

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_10/?pg=11&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/Nepszava_1917_10/?pg=49&layout=s


131

Atlétikában ezen a napon rendezték a 10 km-es gyaloglók országos bajnokságát, ahol színtiszta ferencvárosi dobogó volt, a tetején Róna Sándorral, azaz ő lett a bajnok, megelőzve Ruzsák Henriket és Kopp Antalt.

132

Október 8. hétfő Amikor az FTC tiszteletdíja életet mentett. Ambrózy Károly, a BEAC diszkoszvetője oly becsben tartotta a korábban az FTC versenyén nyert tiszteletdíját, ami egy cigarettatárca volt, hogy még a fronton is vele volt. A cigarettatárca pedig felfogta az ellenség golyóját, megmentette az atléta életét.

133

Október 14. vasárnap Folytatódott a hadibajnokság, az FTC ellenfele az újonc MÁV Gépgyár csapata volt. Nem borult a papírforma, a zöld-fehérek fölényesen győztek.

Sporthirlap VIII. évfolyam 41. szám (1917.10.08) 6. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_10/?pg=96&layout=s 133 Sporthirlap VIII. évfolyam 41. szám (1917.10.08) 7. oldal 131 132


134

A MAC évzáró atlétikai versenyén két FTC atléta indult, Vermes József nyert, Gábor István második lett.

135

Október 15. hétfő Dr. Springer Ferencet a király udvari tanácsosi címmel tüntette ki, hirdeti a Springer Ferenccel ezekben az időkben egyáltalán nem szimpatizáló Sporthírlap. 136

Sporthirlap VIII. évfolyam 42. szám (1917.10.15) 5. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_10-12/?pg=118&layout=s 136 Sporthirlap VIII. évfolyam 42. szám (1917.10.15) 4. oldal 134 135


Érjük azonban tetten az újságírói pontatlanságot! Még nem a királytól kapta ezt a rangot Springer Ferenc, „csupán” a magyar kormány terjesztette fel a király elé a nevét.

137

A király általi „valódi kinevezés” 1918 tavaszán történt meg.

138

139

Október 21. vasárnap Az Üllői úton meglepetés született, hadibajnoki mérkőzésen az FTC döntetlenül végzett a Kispest csapatával.

140

https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilag_1917_10/?pg=58&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1918_04/?pg=6&layout=s 139 https://adt.arcanum.com/hu/view/OrszagVilag_1918/?pg=196&layout=s 137 138


Az atlétika a katonai sportünnep részévé vált, ahol két ferencvárosi sportoló is tisztelgett a katonák előtt, bemutatót tartottak a 800 m-es síkfutásban.

141

Az FTC ifjúsági mezei versenyén Erdélyi Mihály és az FTC csapata győzött.

142

Október 28. vasárnap Az FTC-ben újfent bebizonyosodott a régi mondás igazsága, miszerint jó az öreg a háznál. Pontosabban, jók az öregek, hiszen Payer Imre és Weisz Ferenc jó játékukkal és góljaikkal segítették újabb győzelemhez a csapatot.

143

Magyarország 1917. évi ifjúsági mezei futóbajnokságán úgy egyénileg (Erdélyi Mihály), mint csapatban FTC győzelem született.

https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_10/?pg=237&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_10-12/?pg=178&layout=s 142 https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_10/?pg=237&layout=s 143 https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_10/?pg=333&layout=s 140 141


144

145

A szeniorok is futottak, ők egy II. osztályú csapatversenyben vettek részt, a győzelmet Zirner József szerezte meg.

146

November 1. csütörtök Lám-lám, az „öreg harcosok” nélkül egyből visszaesett a labdarúgók eredményessége, még a másodosztályú TTC-től is kikaptak.

147

Sovány vigasz volt, hogy legalább a tartalékcsapatok mérkőzését sikerült megnyerni. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_10/?pg=325&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzErdekesUjsag_1917-2/?pg=740&layout=s 146 https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilag_1917_10/?pg=332&layout=s 147 Sporthirlap VIII. évfolyam 45. szám (1917.11.05) 3. oldal 144 145


148

November 4. vasárnap Újabb válogatott mérkőzés volt, újra FTC játékos nélkül. Ők barátságos találkozón léptek pályára a háborús időkben egyre jobban „izmosodó” Győri ETO ellen és simán győztek, ahogy győzött a második számú csapat is.

149

Az FTC még nem állt le az országúti futók versenyeztetésével, nyilván azt gondolták, a verseny a legjobb tréning.

150

November 11. vasárnap A hadibajnokság folytatásában a BTC volt a soros ellenfél, amelyet végül egy öngóllal sikerült legyőzni.

151

Az FTC II. barátságos mérkőzésen győzte le a BTC II. csapatát.

https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilag_1917_11/?pg=19&layout=s Sporthirlap VIII. évfolyam 45. szám (1917.11.05) 5. oldal 150 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_11/?pg=39&layout=s 151 https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_11/?pg=91&layout=s 148 149


152

Az újabb országúti futóversenyen variálták a táv hosszát úgy a felnőttek, mint az ifjúságiak mezőnyében, előbbiek 7,5, míg utóbbiak 2,5 km-t futottak.

153

November 16. péntek Az FTC választmánya újra foglalkozott az MTK elleni bojkottal. Foglalkozott, mert erősen közeledett (november 25-re volt kiírva) az MTK elleni bajnoki mérkőzés. Megvitattak mindent pro és kontra, végül abban maradtak, hogy nem állnak ki a mérkőzésre, mert továbbra sem tartják elfogadhatónak az MTK eljárását. A meccset lemondó levélben közölték az MLSZ illetékeseivel azt is, hogy ha emiatt kizárnák őket a bajnokságból, azt jogtalannak tartanák. Mivel az MLSZ új elnöke békét szeretett volna az egyesületek között, azt javasolta, hogy el kell halasztani az FTC-MTK meccset és annak kezdetéig tárgyalni a megoldásról. A választmány ezt a kezdeményezést szívesen fogadta, egyetértett vele.

154

Sporthirlap VIII. évfolyam 46. szám (1917.11.12) 6. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilag_1917_11/?pg=91&layout=s 154 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_11/?pg=145&layout=s 152 153


November 18. vasárnap Az MTK ellen nem, az előző bajnokság ezüstérmese, a Törekvés ellen viszont kiállt az FTC, de nem sikerült velük dűlőre jutni, gól nélküli döntetlen született.

155

Ritka pillanat a korabeli sajtóban, megtudhattuk az FTC második csapatának eredményét a Szövetségi díjért, ami ugyanúgy gólnélküli döntetlen lett, mint az első csapatok mérkőzése.

156

Győzött ugyanakkor az FTC mindkét ifjúsági csapata.

157

Az FTC szervezésében folytatódott az országúti futás a Népligetben. Bár a lefutandó táv hétről hétre változott, a győztesek ugyanazok voltak.

Sporthirlap VIII. évfolyam 47. szám (1917.11.19) 4. oldal Sporthirlap VIII. évfolyam 47. szám (1917.11.19) 5. oldal 157 Sporthirlap VIII. évfolyam 47. szám (1917.11.19) 4. oldal 155 156


158

November 23. péntek Az MLSZ megtárgyalta az FTC beadványát és az elnök javaslatára hozzájárult az FTC-MTK meccs halasztásához, igaz csupán két héttel.

159

https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1917_10-12/?pg=388&layout=s 159 https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiNaplo_1917_11/?pg=214&layout=s 158


November 25. vasárnap Az elhalasztott MTK elleni bajnoki helyett barátságos mérkőzést játszott az FTC a MAC csapatával, amelyet biztosan, 4:0-ra megnyert.

160

A második csapat is fölényesen nyert a Csepel TK ellen. 161

Jó napja volt a ferencvárosiaknak, hiszen mindkét ifjúsági csapatuk is győzött.

162

Sporthirlap VIII. évfolyam 48. szám (1917.11.26) 5. oldal Sporthirlap VIII. évfolyam 48. szám (1917.11.26) 5. oldal 162 Sporthirlap VIII. évfolyam 48. szám (1917.11.26) 5. oldal 160 161


December 2. vasárnap Befejezéséhez közeledett a bajnokság őszi szezonja, az FTC-nek ezen a vasárnapon nem volt bajnoki kötelezettsége, ezért újra barátságos mérkőzést játszott a BEAC ellenében. Ahogy az előző vasárnap, ezúttal is fölényes ferencvárosi győzelmet láthattak a kilátogató nézők.

163

A MAC kezdő ifjúsági futóknak rendezett mezei futóversenyt, amelyet az FTC részéről Lengyel Izor nyert meg, az általa vezetett csapat pedig második lett.

164

December 9. vasárnap Az időjárás is hozzászólt az FTC-MTK vitához. Történt ugyanis, hogy a bajnokságból az FTC-nek még két mérkőzése maradt, egyrészt az UTE ellen, másrészt az az ominózus, MTK ellen elhalasztott. Ezen a vasárnapon az UTE ellen játszott volna az FTC, ha az időjárás is úgy gondolta volna, de nem gondolta úgy, a mérkőzés elmaradt, hiszen méteres hóban mégsem lehetett futballozni.

163 164

Sporthirlap VIII. évfolyam 49. szám (1917.12.03) 5. oldal https://adt.arcanum.com/hu/view/Magyarorszag_1917_12/?pg=38&layout=s


165

December 16. vasárnap Az MLSZ intézőbizottsága úgy határozott, hogy az elmaradt mérkőzések közül az FTC-nek az UTE ellenit kell ezen a vasárnapon lejátszania.

166

Ám a pályák olyan állapotban voltak, hogy egyetlen mérkőzést sem tudtak megrendezni.

December 20. csütörtök Ha a pályákon nem is volt mérkőzés, a bírósági tárgyalóteremben annál inkább. Az MTK ugyanis sajtópert indított Rainer Béla ellen, aki a Schlosser ügyben nem átallott az MTK-t támadó írásokat közreadni. Még dr. Springer Ferencet is kihallgatták az ügyben, aki a bíróság előtt is megerősítette, hogy az MTK bizonyos anyagi előnyök juttatásával nagy erkölcsi károkat okozott a sportéletnek, bár Brüll Alfréd jóhiszeműségét nem vitatta. Eredetileg egy nap alatt döntöttek volna, ám a bíróság elnapolta az ügyet.

165 166

https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_12/?pg=93&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_12/?pg=172&layout=s


167

December 23. vasárnap Mérjünk egyenlő mércével! Ez egyes sajtóorgánumokra biztosan nem volt igaz. Két halasztott bajnoki mérkőzést már hetek óta halasztottak az időjárás miatt, ezen a vasárnapon sem lehetett játszani. Mit ír erre az egyik újság? Azt még értették, hogy a Kispest nem tudta a pályáját a hótól megtisztítani, no de, hogy ez az FTC-nek se sikerüljön, az egyenesen felháborító volt szerintük.

168

167 168

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1917_12/?pg=221&layout=s https://adt.arcanum.com/hu/view/AzUjsag_1917_12/?pg=253&layout=s


Összesítés Sportági eredmények 1. Labdarúgás Az 1916/17. évi hadibajnokságban az FTC története addigi legrosszabb helyezését érte el, leszorult a dobogóról, csupán a negyedik helyen végzett.

A bajnokságban a következők játszottak: Szamosi Antal – Wiener János, Feldmann Gyula – Móra Kunó, Hegyi Mátyás, Kiss Béla – Weisz Ferenc, Nemes Sándor, Binder Nándor, Tóth Potya István, Ivanovszky Dezső, Antony Ferenc, Blum Zoltán, Borbás Gáspár dr., Dendisz Dezső, Farkas István, Ferenczi Árpád, Herczog Jenő, Izsák Károly, Knoll Imre, Mándi (Mandl) Gyula, Molnár Pál, Payer Imre, Ruttkay Károly, Steinitz Henrik, Strasser Emil, Wilheim Vilmos, Zborai István. Sikerült viszont megnyerni a Hadiserleget.


2. Atlétika Az 1917-es évben az összes versenyt figyelembe véve az FTC atlétái a főváros és ezzel az ország legerősebb szakosztályává tették az FTC-t. Nem kevesebb, mint 100 első-, 65 második- és 65 harmadik helyezést értek el. Rekordot döntöttek az országos bajnokságokat tekintve is, hiszen addig sohasem értek el egy évben kilenc bajnoki címet, köztük hetet a felnőtt korosztályban. 3. Többi sportág Sajnálatos módon a világháború a labdarúgáson és az atlétikán kívül a többi sportág működését gyakorlatilag ellehetetlenítette. A kerékpározók ugyan elértek 6 dobogós helyezést, ám azokat már csak kisebb versenyeken, az úszók közül pedig csak Szőke Béla ért el helyezéseket, egy elsőt- és három másodikat, utóbbiak közül az egyik bajnoki ezüstérem volt. Vízipóló csapatunk nem működött, az 1917-es bajnokságra sem tudott kiállni, ahogy a többi sportágban sem.


Az 1917-es év eredménylistája Mindösszesen Első hely 74 31 105

Második hely 48 23 71

Harmadik hely 44 23 67

Hazai versenyeken Első hely Felnőtt 74 Utánpótlás 31 Összesen 105

Második hely 48 23 71

Harmadik hely 44 23 67

Országos bajnokságokon Első hely Felnőtt 7 Utánpótlás 2 Összesen 9

Második hely 4 0 4

Harmadik hely 4 0 4

Felnőtt Utánpótlás Összesen

Csapatsportágak magyar bajnokságai és Magyar Kupa küzdelmei Első hely Második hely Harmadik hely Felnőtt 0/0 0/0 0/0 Utánpótlás 0/0 0/0 0/0 Összesen 0/0 0/0 0/0 Nemzetközi versenyeken Első hely Felnőtt 0 Utánpótlás 0 Összesen 0

Második hely 0 0 0

Harmadik hely 0 0 0

Világversenyeken (Olimpia, VB, EB) Első hely Második hely Felnőtt 0 0 Utánpótlás 0 0 Összesen 0 0

Harmadik hely 0 0 0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.