Page 1

KVINDER I FORSVARET I BILLEDER OG ORD

KOM TIL IONS INSPIRAT R DAG ELLE AG ETS D FORSVAR Læs mere n i brochure


FORSVARET HAR BRUG FOR KVINDER Der bliver flere og flere kvinder i det danske Forsvar. Men

Og vi har brug for kvinder, der har lyst til at bruge deres

der er stadig for få. Det kan skyldes myten om, at Forsvaret

kompetencer og kommunikationsevner inden for den

mest er for mænd med massive muskler. Sandheden er,

brede vifte af udfordringer, vi kan tilbyde nationalt – og

at vi har en meget lang række uddannelser og jobs, der

internationalt.

er mindst lige så spændende og udfordrende for kvinder – og ikke kræver uoverkommelige fysiske forudsætninger,

FORSVARETS DAG OG

ud over at du skal være i almindelig god form.

INSPIRATIONSDAG FOR KVINDER Hvis du vil lære Forsvaret lidt bedre at kende, er

Når det så er sagt, har vi i høj grad også brug for flere

Forsvarets Dag og inspirationsdagen for kvinder to gode

kvinder. Vi har brug for kvinder, så Forsvaret i højere

muligheder. Her kan du hurtigt og nemt finde ud af, om

grad kan afspejle den befolkning, vi forsvarer. Vi har brug

en uddannelse i Forsvaret er noget for dig. Gå ind på

for kvinder, der kan se tingene fra nye vinkler og gøre

kvinderiforsvaret.dk eller læs mere på de næste sider.

Forsvaret til en endnu mere mangfoldig arbejdsplads.

3


FORSVARETS DAG ER HVER DAG – OGSÅ FOR KVINDER Forsvarets Dag er en god mulighed for at snuse til

Du har altid en åben invitation til at komme til Forsvarets

Forsvaret. For mændene er der ingen vej udenom – de

Dag. Du kan tilmelde dig på kvinderiforsvaret.dk, hvor

bliver som værnepligtige indkaldt, som de i sin tid blev

du også kan finde telefonnummeret på et rekrutterings-

indkaldt til sessionen. For kvinder er Forsvarets Dag en

center nær dig.

mulighed. Men en god mulighed, hvor du bliver testet og selv kan teste om Forsvaret er noget for dig – vel at mærke på en helt afslappet måde. Herefter kan du afgøre, om du har lyst til at give dig i kast med vores 4 måneders basisuddannelse eller et af vores andre tilbud.

6


”VI FÅR JO DE OPLEVELSER OG KOMPETENCER, SOM FINDES I FORSVARET, MEN IKKE FINDES RET MANGE ANDRE STEDER. TIL GENGÆLD KAN MAN BRUGE DEM OVERALT.” 8


INSPIRATIONSDAG – TAG DINE VENINDER MED Inspirationsdagen er en anden uforpligtende mulighed

Uanset om du vælger Forsvarets Dag eller inspirations-

for at lære Forsvaret og vores uddannelser bedre at

dagen vil der være rift om pladserne, så kig ind på

kende. Du – eller du og dine veninder tilmelder jer, og så

kvinderiforsvaret.dk og tilmeld dig.

kan I møde Forsvaret med udgangspunkt i jeres spørgsmål og interesser. På inspirationsdagen møder du kvinder, der allerede er i Forsvaret og hører om deres oplevelser og erfaringer, ligesom du i det små får en forsmag på udfordringerne i Forsvaret.

10


”EN SJOV DAG MED VENINDERNE. ELLER DEN FØRSTE DAG I RESTEN AF DIT LIV.”


FORSVARET – ET SPRINGBRÆT ELLER ET STÅSTED FOR LIVET Forsvaret og Forsvarets uddannelser er en overvejelse

Om det blot bliver ved overvejelsen, eller til en kort ud-

værd, uanset om du er sprogligt og teoretisk funderet,

dannelse og et spændende springbræt til noget andet

praktiker, teknisk interesseret, internationalt orienteret,

– eller startskuddet til en fremtidig og lang karriere inden

brænder for idræt og outdoor eller har ambitioner om at

for Forsvaret, ja, det er helt op til dig selv. Der er mange

blive leder. Eller er kvinde eller mand for den sags skyld.

veje ind i Forsvaret – og der er mange veje ud.

I bogen ”Hvad kan du blive i Forsvaret”, som du kan bestille på forsvaretsuddannelser.dk, kan du læse mere om dine mange muligheder, og hvilke forudsætninger du skal have for at starte på en uddannelse.

12


”FIRE TIMER. FIRE MÅNEDER. FIRE ÅR. ELLER FYRRE ÅR. DET ER HELT OP TIL DIG. OG DINE KVALIFIKATIONER.”


FORSVARET – ET UNIKT UDDANNELSESMILJØ OG EN HELT UALMINDELIG ARBEJDSPLADS Forsvaret er en alsidig og anderledes arbejdsplads, der

Og en arbejdsplads med mange forskellige uddannelses-

uddanner og beskæftiger over 25.000 kvinder og mænd.

perspektiver. Både i Forsvaret, hvor du er sikker på at

Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i

få et godt job, når du er færdig – og uden for, hvor dine

verden og et sikkert samfund i Danmark. Når du er i

kompetencer og erfaringer i høj grad vil være efterspurgte.

Forsvaret, bliver du altså en del af en stor, uhøjtidelig og mangfoldig arbejdsplads, der arbejder for en sag. En ar-

Der er ventetid på en del af vores uddannelser, så det en

bejdsplads, hvor du får løn under uddannelsen, fleksible

god idé at orientere dig og søge allerede nu – selvom du

arbejdstider, kompetenceudvikling og mulighed for at

for eksempel er midt i en ungdomsuddannelse.

dyrke motion i arbejdstiden.

14


Vil du vide mere om Forsvarets uddannelser, kan du besøge forsvaretsuddannelser.dk, hvor du også kan bestille bogen “Hvad kan du blive i forsvaret” og få den tilsendt gratis. Du er også velkommen til at ringe til os på 44 89 50 00.

Kvinder i Forsvaret  

Der bliver flere og flere kvinder i det danske Forsvar. Men der er stadig for få. Det kan skyldes myten om, at Forsvaret mest er for mænd me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you