Page 1

KONSTABEL I FORSVARET I BILLEDER OG ORD DIT BRUG VARET R E L L S FÅ E EV I FOR en EBR rochur SVEND ere i b Læs m


FORSVARET – ET UNIKT UDDANNELSESMILJØ OG EN HELT UALMINDELIG ARBEJDSPLADS Forsvaret er en alsidig og anderledes arbejdsplads,

Hvis du tager konstabeluddannelsen bliver du en del

der uddanner og beskæftiger over 25.000 kvinder og

af denne store organisation, der tilbyder løn under

mænd. Vi arbejder alle sammen for en fredelig og

uddannelsen og jobsikkerhed og fremtidsperspektiver,

demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i

når du er færdig med den.

Danmark. Det gør vi typisk i uniform i hæren, søværnet eller flyvevåbnet, men der er også 7.500 af os, der gør det uden uniform.

3


KONSTABEL – ET SPRINGBRÆT ELLER ET STÅSTED FOR LIVET Du glæder dig til at få nye venskaber og flere udfor-

digheder kombinerer uddannelsen praksis og teori på

dringer. Du har en soldat i maven og har lyst til at give dig

en målrettet og koncentreret måde og sætter dig i stand

i kast med en kortvarig uddannelse. En uddannelse, der

til hurtigt at gå i krig med en række militære opgaver.

hurtigt klæder dig på til klassiske militære opgaver, men

Opgaver, der på grund af Forsvarets mere internationale

også til en række koordinerende og praktisk prægede

profil, også vil involvere udfordringer i udlandet som

opgaver på hjemmefronten og i udlandet. Konstabelud-

kontraktansat konstabel.

dannelsen er stedet, hvor drømmen får ben at gå på. Som konstabel kan du med andre ord være sikker på at Konstablerne er den største faggruppe i Forsvaret, og

få et fast job under fødderne og en række karriereveje at

er langt hen ad vejen den gruppe, der får vores organi-

gå udad.

sation til at hænge sammen. Uddannelserne varierer afhængigt af, hvilket værn du vælger, og om du er ufaglært eller uddannet i forvejen. Men under alle omstæn-

6


HVIS DU HAR ET SVENDEBREV ER DET OPLAGT AT KOMBINERE DIN BAGGRUND MED OPLEVELSER OG FAGLIGE UDFORDRINGER, DU IKKE FINDER ANDRE STEDER

8


FÅ ET SVENDEBREV – ELLER BRUG DET Som konstabel har du rige muligheder for at tage et svendebrev inden for en række forskellige fagretninger. Vel at mærke et svendebrev som er fuldt på højde med de svendebreve, der kan erhverves uden for Forsvaret. Hvis du allerede har et svendebrev er det oplagt at kombinere din baggrund med oplevelser og faglige udfordringer, du ikke finder andre steder. Rent bortset fra at du i Forsvaret får adgang til helt nye jobs, karriereperspektiver og videreuddannelse.

10


UDDANNELSEN I MEGET KORTE TRÆK Du kan blive konstabel i alle tre værn og uddanne dig

Der er imidlertid så mange forskellige muligheder,

enten inden for et militært eller teknisk speciale. Konsta-

at du er nødt til at fordybe dig lidt i bogen ”Hvad kan

beluddannelsen ligger i forlængelse af basisuddannelsen

du blive i Forsvaret”, som du kan bestille gratis på

og tager typisk under et år, hvor du bliver uddannet i

forsvaretsuddannelser.dk.

elementære soldaterfærdigheder som skydning, førstehjælp og decideret kamptræning. Efter uddannelsen kan du komme direkte i gang med jobbet. Hvis du har valgt et teknisk speciale, bygger du en egentlig faglig specialisering oven på din uddannelse, og får et svendebrev som du kan bruge i og uden for Forsvaret.

12


PERSPEKTIVER SOM KONSTABEL Når du er færdig som konstabel, kan du blive fastansat

Endelig er konstabeluddannelsen et godt springbræt

i Forsvaret og straks gå i gang med de nationale og

til andre uddannelser uden for Forsvaret og pynter i høj

internationale soldateropgaver. Du kan også læse videre

grad også på CV’et, når du søger job på det offentlige og

som sergent og kombinere din faglige uddannelse med

private arbejdsmarked.

en mellemlederuddannelse. Du har desuden mulighed for at fortsætte på officersuddannelsen. Her er adgangskravet en gymnasial baggrund, men mangler du den, tilbyder vi dig enkeltsfags-HF.

14


01.10

LĂŚs mere pĂĽ

forsvaretsuddannelser.dk

Konstabel i Forsvaret  
Konstabel i Forsvaret  

Konstablerne er den største faggruppe i Forsvaret, og er langt hen ad vejen den gruppe, der får vores organisation til at hænge sammen. Udda...

Advertisement