Editie 47 januari 2016

Page 1

De Groene Wijk Januari 2016, editie 47

Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Index Pag. 2 Pag. 3/4 Pag. 4 Pag .5 Pag. 6/7 Pag. 8/9 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14/15

De redactieraad De voorzitter aan het woord De wijkagent verhuist! Opening van Huize Tobias Open dag Huize Tobias Het wijkfeest Het Alzheimercafé Verhuisbericht Reanimatie cursussen Bomenkap Kennedylaan De Regiobank

Pag. 16/17 Pag. 18/20 Pag. 21 Pag. 22/24 Pag. 25 Pag. 26 Pag. 27 Pag. 28/31

Herfstwandeling Nieuwe bestuursleden Buurtzorg Heerlen zuid Muziekluisteren Uw Sociaal Buurtteam Bezoek begraafplaats Gedichtenrubriek Fotowedstrijd

Sommige stukken van de redactieraad hebben de teneur, inhoud te geven aan onmin over bepaalde zaken in onze wijk. Een voorbeeld: de puinhoop na de ontploffing aan de van Weerden Poelmanstraat en de lange duur voordat er iets aan gebeurde. Zo ook een artikel in deze editie over bomenkap aan de Kennedylaan. Ons wijkblad is er voor alle wijkbewoners en dus ook om hun gevoelens, ideeën e.d. weer te geven ook al is niet iedereen daar gelukkig mee. Zo was woningcorporatie Heerlen Zuid niet blij met ons artikel over de eerder vermelde puinhoop en de trage afwikkeling. Begrijpelijk, zij hadden met diverse instanties te maken, wat een snelle oplossing in de wacht stond. Overigens de wijze waarop zij na de ramp met hun huurders zijn omgesprongen verdient alle lof. De redactieraad zal nimmer privé zaken publiceren. Een affaire moet gedragen worden door meerdere personen die een gemeenschappelijk belang hebben. De redactieraad

2


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Onze voorzitter aan het woord

Het afgelopen jaar roept bij veel mensen negatieve beelden op. Bij tijd en wijlen leek het alsof de wereld in brand stond. Eerst ver van ons bed, later steeds dichterbij. Oorlog in het Midden Oosten, terroristische aanvallen, stromen vluchtelingen. Door de intensieve berichtgeving zijn die dingen niet uit ons brein te branden. De sociale media zorgen ervoor dat alles wat op onze planeet gebeurd, snel tot ons komt. En dat alles moeten wij verwerken.

die nu nog last hebben van de toenmalige gebeurtenissen. Daarnaast moesten wij nog steeds wachten op de eerste spade in de grond voor de uitbreiding van onze Plusmarkt. Te hopen valt dat in dit nieuwe jaar de Plus snel in een nieuw en ruimer jasje wordt gestoken. Lof aan de ondernemer die in deze financieel moeilijke tijden nog de durf heeft om grote investeringen ook nog ten gunste van onze en aangrenzende wijken, te doen.

Onze wijk werd dit jaar opgeschrikt. Door een malloot die bij het stelen van een beetje koper, een donderslag bij heldere hemel veroorzaakte. Een een half flatgebouw werd opgeblazen. Gelukkig zijn er geen doden en gewonden gevallen alhoewel er nog genoeg mensen zijn

Beste wijkbewoners, ik wens u een gelukkig, een voorspoedig en vooral gezond 2016 toe. Het bestuur van de wijkraad heeft in het afgelopen jaar veel aandacht besteed om met andere instanties het op structurele wijze op poten zetten van hulp aan degenen die .

3


De Groene Wijk daaraan behoefte hebben. Het hulpkarkas is gereed en moet nu nog “spek op het lijf” krijgen. Dit jaar zal daaraan hard worden gewerkt. Denk daarbij aan buurtsteun en aan “Buren voor buren” geïnitieerd door Sevagram, taken die door de wijkraad van harte worden gesteund.

Editie 47 januari 2016

Dank daarvoor.! Gelukkig is het ook gelukt om drie nieuwe bestuursleden te werven n.l. Frans Pommé, Ton Cuijpers en Joost Reinaerts. Verder in dit blad zullen zij zich aan u voorstellen. Wijkbewoners, zeker is dat wij nog veel hulp kunnen gebruiken. Sluit u bij ons aan. Het hoeft niet veel tijd te kosten. U kunt ook op projectbasis aan incidentele taken meewerken.

Het bestuur heeft inmiddels een aantal wijzigingen ondergaan. Drie oudgetrouwen hadden te kennen gegeven ermee te willen stoppen, n.l. Anjo Pelzer, Jeu Triebels en Theo Scheepers .Zij hebben zich - vanaf het prille begin Peter Kastrop, voorzitter – voor ons allen ingezet.

De wijkagent verhuist! Zoals wellicht bekend wordt de huur van het Meandergebouw aan de Ovidiusstraat per 1 januari 2016 a.s. opgezegd. Dit betekent, dat het tweewekelijks politie wijkspreekuur op deze locatie gaat vervallen. Als nieuwe locatie ben ik op zoek gegaan naar een locatie die op de grens van de beide “buurten” Caumerveld-De ErkHeeserveld-Douve Weien enerzijds en Aarveld-Bekkerveld anderzijds, is gelegen. In overleg met mijn leiding is gekozen voor de nieuwe locatie A Gene Bek, de thuishaven van RKSV Bekkerveld, gelegen aan de Tacitusstraat 130.

4

Er kan gebruik worden gemaakt van een lokaal op de bovenverdieping. Wel is aangegeven, dat het komende halfjaar vanaf 1 januari 2016 geïnventariseerd wordt of dit spreekuur gehandhaafd moet worden. Mijn chef heeft mij dit uitdrukkelijk verzocht. Bij voldoende belangstelling kan deze service gehandhaafd blijven.

Het eerste spreekuur vindt plaats op donderdag 7 januari 2016 van 17.00 tot 18.00 uur. Vervolgens vindt iedere donderdag in de oneven weken dit spreekuur plaats. De afgelopen tijd was dit steeds in de even weken. Met vriendelijke groet, Fred Janssen, Wijkagent


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Opening Huize Tobias. De verbouwing van Zorgcentrum Tobias is gereed en de officiële opening is op vrijdag 2 oktober een feit. Huize Tobias veranderde van zorgcentrum in een verpleegtehuis met een gesloten karakter en dat maakte een verbouwing noodzakelijk. Directeur Jos Jurgens van Sevagram opende de bijeenkomst met een woord van welkom en dank aan allen die deze herstructurering van het gebouw mogelijk maakten. Woningcorporatie Wonen Zuid dankte, uit naam van mevrouw Veldhuijzen, Huize Tobias voor de opvang van hun huurders na de ontploffing aan de van Weerden Poelmanstraat en gaf een bijdrage voor een beweegtuin bij Tobias. Professor Jan Hamers gaf vervolgens een presentatie over het belang van BEWEGEN voor vooral ouderen. Zowel de fysische als de

psychologische kenmerken bij ouderen worden in positieve zin gestimuleerd. De autonomie en zelfredzaamheid worden vergroot. Vooral ook in zorgcentra bepleit hij een grotere aandacht aan het laten bewegen. Over Huize Tobias: een prima gebouw, doch er is meer mogelijk om de bewoners te laten bewegen. Bij de nieuwe ingang van het gebouw wordt vervolgens een mooi kunstwerk onthuld gemaakt door Marcel Boonen, die een uitleg geeft over zijn bedoelingen met hetgeen het kunstwerk toont. Fraai kunstwerk. Tenslotte zorgt Hub Stassen – buuttereedner uit Voerendaal – als Tiroler Hub voor de vrolijke noot bij deze opening. De Redactie

5


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

De gemeenschappelijke ruimten in het gesloten deel

Open dag Huize Tobias. Na de officiële opening laat Sevagram het verbouwde Zorgcentrum Tobias op zaterdag, 3 oktober 2015 door een open dag zien aan alle wijkbewoners die daarvoor interesse hebben. En dat zijn er velen. Massaal zijn de wijkbewoners en ook mensen die elders woonden komen kijken hoe het gebouw na een ingrijpende aanpak eruit ziet. Niet alleen de parterreverdieping – waar ook mogelijkheden worden geboden voor veel instanties, stichtingen, bedrijven e.d. om zich in het licht van het begrip “ZORG” te presenteren – kan men ook, onder begeleiding, zien hoe de gesloten afdelingen en de patiëntenkamers eruit zien.

6

De algemene mening is zeer positief. De indeling is zeer professioneel en de aankleding is warm, intiem. Ook de gezamenlijke ruimten op de afdelingen zijn huiselijk, gezellig. Daarvoor oogst men veel bijval van de gasten. Veel aandacht is ook besteed aan de veiligheid van de bewoners. Kortom, een zeer geslaagde open dag met veel lovende woorden van de gasten. De bijgevoegde foto's laten een en ander beter zien. De Redactieraad.

De eetzaal


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Een bewonerskamer

De kapel van Huize Tobias

7


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Het wijkfeest. Na enkele jaren zonder wijkfeest kon op zondag, 4 oktober 2015 weer de vlag worden gehesen. De verenigde winkeliers van ons winkelcentrum hebben de schouders samen met de wijkraad onder het initiatief gezet en een wijkfeest op poten gezet. De foto's bij dit artikel laten al veel zien. De belangstelling was buiten verwachting groot. De winkeliers hadden fraaie spullen te koop gezet. Men kon er een drankje en een hapje gebruiken. Er was livemuziek. Vooral was er ook veel vermaak voor de kinderen. Daarnaast werd in de tuin van Huize Tobias een concert gegeven door het Koninklijk Harmonieorkest. Ook onze Scouting was present met een klimtoestel. Het wijkfeest was geslaagd en zal in 2016 een vervolg krijgen waarbij enkele zaken nog meer aandacht zullen krijgen. De Redactieraad

Hebt u behoefte aan Burenhulp voor eenvoudige klussen of hulp bel: 06-47518259 8


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Een drankje en een hapje

Ook de handel liep goed

Nog meer kinderpret

9


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

PROGRAMMA ALZHEIMERCAFÉ PARKSTAD LIMBURG VOORJAAR 2016. De caféavonden worden gehouden in de grote recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te 6417 ZA Heerlen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma is van 19.30 - ca. 21.30 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. Dinsdag 9 februari: Bespreking van het boek Dag Mama In 2011 schreef mevr. Femmie van Santen een boek met de titel "dag Mama" over de dementie van haar moeder. Zij komt het verhaal toelichten en daarna is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Dinsdag 8 maart: Film over 'doodwens bij dementie' Jules Schaepkens uit Amsterdam vertoont een film over haar dementerende moeder die een doodswens had. De film is een opstap om van gedachten te wisselen over de laatste levensfase, wat zijn de (on-) mogelijkheden om hulp te krijgen in het stervensproces, bijbehorende emoties etc. Dinsdag 12 april: Palliatieve zorg bij dementie. Wat betekent palliatieve zorg bij dementie ? Wat is de rol van de huisarts hierin ? Palliatief verpleegkundige Marij Schielke en een huisarts zullen ons inzicht geven in de manier van werken, de behandelmogelijkheden en de rol van de familie. Dinsdag 10 mei: Casemanagement bij dementie De casemanager dementie vervult een coördinerende rol in de zorg voor de dementerende en de ondersteuning van de mantelzorg. Pauline Leurs en Romy Bleimuth vertellen over de praktijk en beantwoorden vragen. Dinsdag 14 juni: Probleemgedrag bij dementie Onbegrepen gedrag bij dementie. Rob Winkens is werkzaam bij Cicero en heeft veel ervaring opgedaan in het hanteren van gedragsproblemen van dementerenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs Peeters, tel. 045-5416248. Secretariaat: dhr. L. Pieters, Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, tel. 045-5326364. 10


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Verhuisbericht Bewonersvereniging Heerlen Zuid

De wijkraad kan nog veel vrijwilligers gebruiken. Meldt u aan !!! 11


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Reanimatie-cursussen

12


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Bomenkap langs de Kennedylaan. Vreemd toch, langs de Kennedylaan waren veel bomen gemerkt met een rode stip. Wat zou dat betekenen? En ja hoor, veel wijkbewoners, wonende met uitzicht op die Kennedylaan gaven uitsluitsel. De roodgekleurde bomen zouden worden gekapt en daar waren zij niet blij mee. De redactie heeft toen de gemeentelijke dienst gebeld die hierover gaat en naar het hoe en waarom ge誰nformeerd. De respons was duidelijk. Goed onderhoud van de groenvoorziening is en blijft nodig, al was het maar om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Deze boomkap was ook nodig omdat er een verstikking van bomen dreigde. Net zoals bij veel diersoorten vechten ook gewassen om hun plekje en daardoor kunnen bomen die elkaar hinderen niet goed volwassen worden en tot een grote boom uitgroeien. Bovendien werd langs de Kennedylaan in de strook die van de gemeente is het uitzicht op het bos belemmerd. Kortom: een aantal indicaties waarom de kap nodig was. Inmiddels is de operatie grotendeels uitgevoerd en gezegd mag worden dat er geen grote schade aan het groen is aangebracht, doch daarover kan men van mening verschillen. De Redactieraad

13


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

De Regiobank – onze wijkbank De Regiobank in ons winkelcentrum aan de van Weerden Poelmanstraat is uniek. Onze wijk is de enigste wijk in Heerlen met een eigen bank. Bovendien is het een bank waar persoonlijk contact voorop staat. Bij veel grote banken is dat vaak met een vergrootglas te zoeken. Hans Reinaerts (64 jaar) is de beheerder van die bank. Hans is een soort ZZPer, hij alleen beheert zijn winkel, slechts af en toe bijgestaan door zijn zoon. Reeds 41 jaar is Hans Reinaerts werkzaam in het bankwezen. Hij begon op 1 januari 1975 bij de Pancratiusbank aan de Saroleumstraat in Heerlen. Die bank ging samenwerken met andere spaarbanken en dat groeide uit tot de huidige SNS-bank, die tot enkele jaren terug gelegen was aan de Geerstraat. Reinaert mocht 25 jaar bij die bank werken maar diende toen een andere omgeving te gaan zoeken. Wel kon hij toen starten met een kantoor van de CVB – de Centrale Volksbank – later genoemd de Regiobank. Deze bank is lang gevestigd geweest aan de

14

Benzenraderweg tegenover “A Gene Bek” (de MAB). De eigenaar van het pand wilde echter een eigen zaakje beginnen en de bank kon naar het winkelcentrum verhuizen. Reinaerts is positief over deze locatie, het ligt centraler in de wijk en er komen meer mensen. De ontploffing tegenover de zaak is hij echter nog niet vergeten en dat is niet vreemd want hij kijkt nog steeds tegen de puinhoop aan.


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

bankvergunning. Deze Regiobanken zijn onderdeel/dochter van de SNSNadrukkelijk moet worden vermeld groep. dat de bank in alle opzichten een volledige bank is, met alle bancaire zaken zoals hypotheken, sparen beleggen, Hans Reinaerts heeft een kleine bank betalen, kasgeld, sparen voor kinde- met direct en persoonlijk contact met zijn cliĂŤnten. Een bank die in alle ren etc. Verzekeringen worden verzorgd voor opzichten bij de tijd is. Een een partner, die zijn beoogde opvolger waardering van 8,2 van zijn cliĂŤnten is. zegt meer dan genoeg. In ons land zijn ca 600 Regiobanken De Redactie actief, allen met een volledige

15


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Herfstwandeling van de Groene Wijk op vrijdag 23 oktober jl. Deze wandeling is altijd een goed moment om samen van de kleurenpracht van dit seizoen te genieten. Vooral 'samen' want dat is ook een doel van deze gebeurtenis namelijk de contacten tussen de bewoners van onze wijk te bevorderen. Beide doelen: van de kleurenpracht genieten en de contacten bevorderen, zijn geloof ik wel behaald! 21 Bewoners uit de Groene Wijk als ook een aantal gasten uit naburige wijken hadden zich verzameld bij de “Windekind” school. Nadat we de auto's “gevuld” hadden zijn we vertrokken naar ons startpunt. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind! Het was een mooie afwisselende wandeling van ongeveer 7 kilometer, met lichte hellingen over goed begaanbare wegen door de Jabeekse bossen en langs de “Roode Beek”. Een gebied dat misschien niet zo bekend is. Jabeekse bossen ??? Ja zeker ze bestaan echt en ze lieten zich van hun mooiste en kleurrijkste kant zien.

16


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Het start- en eindpunt was het café restaurant Etzenrather Mühle in Gangelt. Voor deze en gene was het wel wat moeilijk te vinden en het gebruik van navigatie zou wellicht welkom zijn geweest! Na afloop van de wandeling hadden we nog een gezellige afsluiting met koffie en lekkere Duitse “Kuchen”. De “Mühle” ziet er goed verzorgd uit en het personeel was erg vriendelijk en ook gastvrij voor honden. Tot slot willen wij namens alle wandelaars Marie-José en Els van de Werkgroep Senioren bedanken voor het uitzetten en organiseren van deze verassende herfstwandeling! Chapeau! Graag tot de volgende wandeling van de Groene Wijk en dat is de lentewandeling die eind april 2016 zal plaatsvinden. Tekst Peter Schellekens Foto’s Marina Nefkens

17


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

FRANS POMMé - Nieuwe vice-voorzitter Ik ben Frans Pommé. Na enige jaren in het buitenland (Griekenland) gewoond te hebben, woon ik nu sinds 2012 in de dr. van Berckellaan. In het verleden ben ik met name in mijn toenmalige woonplaats Voerendaal actief geweest in een aantal verenigingen. Toen de wijkraad bewoners vroeg voor een project zonnepanelen ben ik in de werkgroep Duurzaam gestapt. Deze werkgroep houdt zich bezig met het verduurzamen van de wijk op allerlei manieren. Op dit moment ben ik voorzitter van deze werkgroep. Daarnaast wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het bestuur van de wijkraad. Mijn Hobby's: · Muziek, voornamelijk Rock einde jaren 50 en jaren 60 muziek. · Wandelen met en zonder hond, ook met de wandelgroep van de wijk · Reizen, voornamelijk cultuur · Lezen, alles wat maar kan voornamelijk echter fantasy en science fiction. Persoonskenmerken: - zelfstandig - resultaatgericht - accuraat - pro-actief

Frans Pommé

18


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

TON CUIJPERS - Nieuwe secretaris EVEN VOORSTELLEN‌. Mijn naam is Ton Cuijpers. Ik ben 64 jaar geleden geboren in Nederweert, woon 63 jaar in Heerlen en bijna 38 jaar in Douve Weien .Ik ben bijna 42 jaar getrouwd met Florence en samen hebben wij 2 zonen (en schoondochters ) en 3 kleinkinderen, waar wij enkele dagen per week met heel veel plezier op passen. Sinds bijna anderhalf jaar geniet ik van mijn keuze-pensioen, na 41 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs. Mijn grootste hobby is sport ( vooral voetbal ) en ben inmiddels 55 jaar lid van RKSV Bekkerveld en daar al vele jaren lid van de technische commissie. Verder besteed ik de nodige tijd aan manuele expressievormen ( vooral schoonschrijven en calligrafie ) en lees en schrijf ik graag. Ton Cuijpers

19


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

JOOST REINAERTS nieuw lid van het bestuur Beste inwoners van de Groene Wijk! Vandaag 10 januari 2016, woon ik precies 10 jaar in Heerlen. Als jong oes Kirchroa was ik als student naar Maastricht verhuisd en na mijn studie blijven plakken. Na 5 mooie jaren besloot ik terug te komen naar Parkstad. Ik werk als Regionaal Beleidsadviseur voor het UWV en ben ook de voorzitter van de PvdA in Heerlen. Omdat ik de ontwikkelingen in de wijk met veel interesse volg en graag iets wil doen voor de leefbaarheid van deze mooie wijk heb ik met het bestuur contact opgenomen. Ze vroegen of ik tot het bestuur wilde toetreden. Dat wil ik graag doen! Want deze wijk is het absoluut waard! Joost Reinaerts

20


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

21


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Muziekluisteren Op 1 oktober zij we weer gestart met een nieuw seizoen van de muziekluistermiddag. Deze zal plaatsvinden in de Soos van de Chaletflat elke 1e donderdag van de maand vanaf oktober t/m april. Tijd: 14.30-16.00 uur. Deelname en een kopje koffie is zoals altijd gratis. Dank aan Els van Hooren die de groep afgelopen jaar begeleid heeft. Momenteel hebben 2 personen de “cursus” weer nieuw leven ingeblazen, nl. Trees Savelsbergh en Riet Segers. Beiden (Trees al vele jaren en Riet sinds kort) volgen de cursus muziekluisteren aan de Heerlense muziekschool. Het was een leuke middag waarbij 7 mensen aanwezig waren. We hebben veel mooie muziek uitgezocht en beluisterd waarbij vooral Trees bijzondere informatie kon geven over de stukken en de componisten. Het geven van deze informatie willen we ook graag voortzetten. Het programma zag er als volgt uit: Mozart Le Nozze di Figaro: Ouverture Serenade “Grand Partita” K361: 3e deel Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Marie Joseph Canteloube Liederen uit de Auvergne: Bailèro Ludwig van Beethoven Symphonie nr.6 (Pastorale): 5e deel George Gershwen Porgy and Bess: Summertime Vivaldi 4 jaargetijden : Zomer Francisco Tarrega Herinneringen aan het Alambra Giacomo Puccini Madame Butterfly: Het Zoemkoor Arthur en Lucas Jussen Ludwig van Beethoven Pianoconcert nr 3 in C minor op. 37: deel 2 Largo

22


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Muziek luisteren donderdag 5 november 2015 Deze middag zijn we begonnen met Beethoven, en wel met het “Pianoconcert no 5”: het 1e deel Allegro. Uitgevoerd door het fameuze Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. Pianist was de beroemde Murray Perahia. Vervolgens hebben we genoten van (wie kent het niet?) “Die Zauberflöte” van Mozart, een oude , maar prachtige opname van die Deutsche Grammofon o.l.v. Karl Böhm. We hoorden de mooie aria van “Sarastro” O Isis und Osiris, verder de beroemde aria van die “Königin der Nacht” en tot slot het mooie duet van “Pamina en Tamino”. Vervolgens gingen we terug in de tijd naar de Barok naar Vivaldi's 4 Jaargetijden en kozen we voor het van toepassing zijnde deel “de Herfst” , uitgevoerd door I Musici di Zagreb. Als laatste hebben we geluisterd naar Tchaikovsky: uit “Romeo & Juliet”: Fantasie Ouverture. Alles bij elkaar was het een middag vol mooie muziek. We hebben afgesproken dat we de volgende keer volledig zullen besteden aan kerstmuziek

23


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Muziek luisteren donderdag 3 december 2015 Deze donderdagmiddag stond volledig in het teken van de naderende Kerst. De sociëteit was prachtig versierd en Lies had gezorgd voor iets lekkers bij de koffie dus de kerstsfeer zat er meteen helemaal in. We hadden een heel gevarieerd muziekprogramma van klassiek tot modern en traditioneel tot jazz! Als eerste stond op het repertoire Händels “Messiah”met: “For unto us a child is born” en het beroemde “Hallelujah”. Vervolgens van Mozart: het prachtige ”Äve Verum”. We luisterden naar traditionele kerstliederen van Kiri Te Kanawa, de beroemde uit Nieuw-Zeeland afkomstige sopraan en operazangeres. Van Plácido Domingo hoorden we kerstliederen uit zijn kersverse CD “My Christmas”. Daarna een prachtige uitvoering van Russisch-orthodoxe koormuziek. Camille Saint-Saëns componeerde in 1858 het “Oratorio de Noël“, oftewel Weihnachtsoratorium, een verrassend mooi werk waarvan we luisterden naar: “Prelude” voor orgel en strijkers en “Benedictus”, een duet voor sopraan en bariton met orgel en harp. Van de beroemde (in 2006 overleden) sopraanzangeres Elisabeth Schwarzkopf met haar buitengewoon mooie stem hoorden we van een oude, maar toch mooie opname van “The Christmas Album” enkele traditionele liederen. Tenslotte als contrast sloten we af met bijzondere kerstmuziek in jazz-stijl: “Have yourself a jazzy little Christmas”. Het was een sfeervolle muziekmiddag.

Riet Segers

24


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Uw Sociaal Buurtteam

25


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Interesse in bezoek aan begraafplaats Akerstraat? Als u ge誰nteresseerd bent in een bezoek aan de begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen iedereen is van harte welkom, op het rustigste en groenste plekje in het centrum van Heerlen. Het is ook een plek die in 1820 buiten het dorp Heerlen lag en die gekocht werd door de Schout en Schepenen van Heerlen voor een bedrag vanFl. 375. Er is een archief dat zeven dagen in de week open is van 9.00 tot 16.00 uur. Ieder graf heeft een eigen verhaal. De mogelijkheid bestaat om een rondleiding van mij te krijgen en wel op praktisch elk moment van de dag ook zeven dagen per week. De rondleidingen zijn gratis en duren minstens twee uur. De bezichtiging in een grafkelder is meestal in het weekend niet mogelijk omdat de ontsluiting ervan wordt gedaan door een medewerker van de Gemeente. Het maximaal aantal van een groep is 20 personen. Veel personen hebben van deze bezichtiging gebruik gemaakt ondermeer B & W, raadsleden, buurtverenigingen, twee Lions clubs, Carnavalsvereniging enz. Hebt u interesse neem via email adres janteunissen@home.nl contact met mij op. Jan Teunissen

26


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Café des 4 vents Op mijn betoverende lippen laat je een gedicht achter, bestrooid met een licht en fijngevoelige, geborduurde liefde waar men de ontroering in iedere vers leest. Heerlijk buiten zitten aan een tafeltje. Onze stemmen smelten in satijnen hemel. Twee glimlachen komen dichter bij elkaar, de sterrenhemel creëert een onvergetelijk moment. Op mijn breekbare gevoelens laat je de elegantie van jouw vurige verlangens rusten. En die ook verfraaid is op elk van mijn vleugels. Een zachte trilling van verliefde vlinders in mijn buik. Jouw geur schittert nog steeds in mijn ziel. Vele diamant stukjes in een kostbaar sieraad, die mijn dromen aankleden en de herinneringen ophalen van een eerste rendez-vous bij café des 4 vents. Catharine Boone

27


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

De fotowedstrijd Deze keer hebben wij veel foto’s ontvangen waarbij veel mooie foto’s. Wil je ook meedoen, stuur je foto’s naar t.scheepers@ziggo.nl Doe dat in jpeg minimaal 250 DPI. De prijsjes, ook van de vorige wedstrijd, komen er snel aan.

Deze sfeervolle foto van Maurice Schipper heeft de eerste prijs behaald. Het lijkt een prachtig geschilderde magisch realistische schilderij. Proficiat!

28


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Mariam Janssen-Ragbourn heeft een stokpaardje op het juiste moment gevangen. Spitsvondige foto, goed voor de tweede prijs. Prachtig scherp de snorharen.

Nellie Toussaint heeft met een musje de derde prijs gekregen. Leuke foto, goed scherp en aparte compositie.

29


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

Frank Janssen is een goede fotograaf, dat bewijst deze foto. Jammer dat op deze afdruk de prachtige onderkant van de paddestoel niet goed uitkomt.

Ook Nellie Toussaint weet in deze foto enkele zeer aparte kleuren vast te leggen. 30


De Groene Wijk

Editie 47 januari 2016

„Een goed gebekt stukje boomstam“ gezien door Maurice Schipper. Prachtige vorm van humor in fotografie.

Mooie momentopname van een vlinder door Frank Janssen gemaakt.

31


De Groene Wijk COLOFOON Redactie en vormgeving Theo Scheepers Martin Frankort

Redactieadres Van Weerden Poelmanstraat 217 6417 EM Heerlen tel.nr. 045 5416931 e.mail: t.scheepers@ziggo.nl Het blad verschijnt 4x per jaar. Einddata inlevering kopij: 15 april 2016 15 juli 2016 15 oktober 2016 15 december 2016 Kopij alleen in Word, foto’s in jpeg minimaal 250 DPI.

Editie 47 januari 2016

BESTUUR Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld Peter Kastrop Frans PommĂŠ Ton Cuijpers Joost Reinaerts

voorzitter vice-voorzitter secretaris lid

Secretariaatsadres: Oude Molenweg 60 6417 PW Heerlen tel.nr. 045 5412285 e.mail: tonflor@hotmail.com

De redactie heeft het recht kopij niet te plaatsen of te wijzigen.

Belangrijke telefoonnummers:

Bezorging van de wijkkrant:

Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 112 Politie (geen spoed) 0900 88 44 Burenhulp 06 47518 259 Centr.huisartsenpost Nightcare 577 88 44 Dierenambulance 570 80 00 Callcenter Gemeente Heerlen 14 045 Drugs- en tippeloverlast 14 045 Klachtenlijn openbare werken 14 045 Atrium MC Heerlen 576 66 66

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen neem dan contact op met de redactie.