Editie 46 september 2015

Page 1

De Groene Wijk September 2015, editie 46

Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld


De Groene Wijk Index Pag. 2 Pag .3 Pag. 4/5 Pag. 6/7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 10/12

Redactie mededelingen „A gene Bek“ Heeserveld Toen Hart onder de Riem Wethouder Nico Aarts bezoekt onze wijk Terre des Hommes zoekt vrijwilligers Ontdek je stem

Editie 46 september 2015

Pag. 13 Pag. 14/15 Pag. 16/17 Pag. 17 Pag. 18/20 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24/25 Pag. 26/27

Muziekbijeenkomst ‚t Boeketje Dansschool JDV wint prijzen Vuilnisbakken De St. Pancratiuskerk Hoe lang nog? Opening Tobias Tekst van een zeemanslied Fotowedstrijd Prachtige nieuwe fietsroute

Foto voorpagina De foto van de voorpagina is gemaakt door Martin Frankort. Deze luchtfoto heeft Martin gemaakt tijdens een rondvlucht in 2008 en geeft weer een windmolenpark in de Eiffel. Luchtfoto’s maken vereist een speciale techniek, die deze fotograaf zeer goed beheerst.

De vorige fotowedstrijd. Allereerst: de winnaar van de tweede prijs Frank Janssen heeft nog niet de prijs in ontvangst kunnen nemen. Zijn adres was niet bij de redactie bekend. Frank laat iets van je horen. Bovendien : de bereikbaarheid van de Werkgroep Groene Wijk Duurzaam is www.groenewijkduurzaam.com. De Redactie

2


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

„A gene Bek“ Eindelijk is het er dan. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Ik doel op dat markant kleurrijk gebouw op het voormalig trainingsterrein van RKSV Bekkerveld. Een werkelijk schitterend, op duurzame leest geschoeid, bouwwerk, met zijn groendak, zonne-energie en mijnwatervoorziening. Op vrijdag 19 juni is deze multifunctionele accommodatie feestelijk ten doop gehouden onder de oude vertrouwde naam ”A gene Bek”. Van de multifunctionele waarde ervan wordt een dag later meteen al blijk gegeven, als de grote sporthal van het complex is omgeturnd tot een heus theater. Dat het vervolgens ook nog plaats biedt aan een sprankelende revue, waarin de toeschouwer op waarlijk professionele wijze met beeld en muziek, dans en sketches door de geschiedenis van de mijnstreek wordt gevoerd, maakt het geheel compleet. We krijgen een avondvullend, van begin tot eind boeiend, programma voorgeschoteld. Met aansluitend een gezellige nadronk in de prachtige ”SkyBox” van Bekkerveld. De voorpret van het zicht straks op het voetbalveld is voelbaar. ”A gene Bek” zal de wijk en wijde omtrek (!) nog heel veel plezier bezorgen. Hulde! Jo Maas 3


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Heeserveld Toen (5) Dan had je nog Koninginnedag. SV Bekkerveld had één voetbalterrein. De rest was allemaal grasveld en daar werd het vuurwerk afgeschoten. De buurtbewoners verzamelden zich bij de flats in het verlengde van de Burgemeester Waszinkstraat. Het vuurwerk werd dan ergens achter het voetbalveld afgeschoten. De autoweg was er toen nog niet. Ik was een jaar of tien, dat moet dan geweest zijn in 1963. Toen werd gestart met de aanleg van de autoweg en tevens met de bouw van het ziekenhuis. Ik zat in de vijfde klas bij juffrouw Willems, toen we klassikaal een wandeling maakten naar het Benzenraderbosje. Toen werd ik nog gestoken door een bij. Ik had een bij gevangen in mijn handpalmen. Ik was niet bang voor bijen. Het beest je zal zich bedreigd gevoeld hebben, en toen stak hij. Het pietschte maar ik wist dat ik het zelf schuld was. Wij wandelden met de klas langs de Benzenraderweg. Op het eind van de weg stonden allemaal hekken. Je kon daar langs wandelen, en dan kwam je uit bij het kruispunt, waar ook nu nog steeds een kruisbeeld staat bij het 4

Benzenraderbosje. Het was niet meer dan een soort zandweg, waar allerlei soorten bloemen en grassen langs groeiden. Aan je linkerhand waren akkers en aan je rechterhand was het bouwterrein. In de verte waren ze druk bezig met de bouwactiviteiten. Wie herinnert zich nog het oude Heerlense Sint Jozefziekenhuis? Die was gevestigd op de hoek Akerstraat – Putgraaf. Aan de Putgraaf was toch de hoofdingang? Maar aan de Akerstraat was nog een zijingang. Als je voor een controlebezoek naar het ziekenhuis moest kon je ook daar naar binnen gaan. Wij gingen in het Benzenraderbosje met de klas wat spelletjes doen. Misschien vertelde de juffrouw een verhaaltje. Het was een warme, zonnige dag. En waarom weet ik dat nog zo goed? Omdat we Goofy in onze klas hadden. Goofy woonde in het circus. Om een of andere reden bleef het circus voor langere tijd in Heerlen. Goofy was een wat ouder meisje. Omdat ze in het circus woonde kon ze niet altijd naar school.


De Groene Wijk En daarom kwam ze met haar dertien of misschien zelfs 14 jaar tijdelijk in klas vijf terecht. Ze was groot en flink, en ze kon allerlei kunstjes. Ze kon over een draad lopen en dat heeft ze toen ook voor ons gedemonstreerd . Wij, de klasgenootjes mochten het zelf ook eens proberen, tot grote hilariteit. Wat valt er nog meer te vertellen over onze groene wijk? Zonder twijfel was het een jonge, dynamische wijk. Er woonden veel mijnwerkers en arbeiders in de buurt. Maar ook mijnopzichters en leraren. Het was in die tijd niet vanzelfsprekend en ook niet gebruikelijk om contact te hebben met

Editie 46 september 2015

protestanten. En toch speelden we met protestantse kinderen. Gelukkig kon dat in onze wijk. Tegenwoordig zien we dat de vergrijzing ook hier een beetje toeslaat. Langzaam maar zeker zie je toch ook weer meer jonge gezinnen komen. Maar de oudere generatie? Die wil graag zo lang mogelijk op zichzelf blijven. Het is hen van harte gegund en ik hoop dat we een fijne buurt mogen blijven voor iedereen. Paula van Roon

5


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Hart onder de riem Al mijn hele leven woon ik in onze buurten. Eerst in Douve Weien, d a a r n a i n A a r ve l d , n u i n e Bekkerveld. Voor mijn 1 communie ben ik nog bij Dhr. Logister 'in de leer' geweest, voor een dag meekijken in zijn bakkerij, zoals zovelen voor mij en waarschijnlijk ook na mij. Ik speelde bij de vervallen melkfabriek, kocht snoepjes bij het Aral tankstation, ging boodschappen doen voor mijn oma bij de 4=6, werkte in de lokale horeca in de buurt, zag mijn oma van het oude naar het nieuwe Tobias verhuizen en de Dillegaard gebouwd worden. Eigenlijk veranderde er niks drastisch. Totdat in april een gasexplosie een letterlijke en figuurlijke schok bracht in het leven van velen in onze buurten Aarveld/Bekkerveld en Douve Weien/Caumerveld Voor buurtbewoners een bizarre dag waarvan de gevolgen nog steeds invloed hebben op het dagelijks leven. Voor de een betekent het dat ze regelmatig langs het gapende gat lopen dat de inmiddels afgebroken flat heeft nagelaten, voor een ander

6

betekent het dat een terugkeer naar de woning nog op zich laat wachten, wellicht veel geharrewar met verzekeringen en bouwbedrijven, of misschien zelfs dat de woning die ooit thuis was, inmiddels al afgebroken is. Vrij snel na de explosie ontstond bij mij en een aantal andere buurtbewoners het idee dat we 'iets' moesten doen, en contacteerden wij, toen nog afzonderlijk van elkaar, de wijkraden. De twee wijkraden speelden in het traject dat volgde een prachtige faciliterende rol voor de groep buurtbewoners die zich achter de actie 'Hart onder de riem' hadden verzameld.


De Groene Wijk In zeer goede samenwerking werd een actie bedacht die twee speerpunten had. Het eerste doel was het organiseren van een leuke activiteit om de zinnen een beetje te verzetten en de mensen uit de buurten met elkaar in contact te brengen. Daarnaast leek het ons goed om een kleine inzameling te doen voor de ondernemers. Het pleintje aan de Van Weerden Poelmanstraat vervulde namelijk voor vele buurtbewoners een belangrijke centrale en sociale functie, die door de explosie behoorlijk ontwricht was. Het resultaat was naar mijn mening een ontzettend gezellige 'kook-voor-je-buur' barbecue waarbij buurtbewoners naar het veldje voor Tobias (waar vroeger dus dat Aral tankstation lag) kwamen om met elkaar te praten, lekker te genieten, elkaar beter te leren kennen, misschien even te praten over het gebeurde, maar zeker ook te lachen. Heel veel te lachen! De zon deed een goede duit in het zakje. Evenals de DJ, de BBQers en de materialen die door de beide wijkraden geleverd werden.

Editie 46 september 2015

En laat ik de kleine spontane ac-ties toch vooral benoemen. Zo was er iemand die weliswaar niet aanwezig kon zijn, zich schriftelijk afmeldde, en een donatie bijvoegde. Heerlijk hartverwarmend! Of de dames die zelf hun appartement hadden moeten verlaten en dus eigenlijk onze gasten waren, maar toch drank meebrachten om te verkopen zodat dit weer ten goede zou komen aan de ondernemers van het pleintje. Dames, ontzettend bedankt! Twee prachtige voorbeelden van alle mooie gebaren die voor mij deze dag tot een geweldig succes hebben gemaakt! Er zijn vele mensen betrokken geweest bij het mogelijk maken van deze actie, deze wil ik alle-maal bedanken. Zeer zeker wil ik alle buurtbewoners bedanken voor hun reacties, voorstellen en feedback, en alle mensen die bijgedragen hebben voor hun giften. Opbrengst voor het ondernemerscollectief was in totaal het prachtige bedrag van duizend euro. Tja, en mij is de vraag gesteld... Volgend jaar weer? Wat mij betreft wel! Ruud Linssen 7


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Buurtwethouder Nico Aarts bezoekt onze wijk. Op 18 juni 2015 heeft Nico Aarts onze buurtwethouder een bezoek aan onze wijk gebracht, samen met Armand Vanhommerig gebiedsregisseur. Namens het bestuur van de wijkraad was Jeu Triebels, vice voorzitter daarbij aanwezig. Het vernieuwde Zorgcentrum Tobias werd eerst bezocht. Manager Riny Honings van Sevagram gaf een uitgebreide uiteenzetting van de veranderingen in Tobias met een rondleiding door het gebouw. Vervolgens ging het gezelschap naar het gezondheidscentrum in het voormalige kerkje aan de Burgemeester Waszinkstraat. Mevrouw Wendy Somers ontving de gasten en gaf vervolgens uitleg over het uitgebreide gezondheidscentrum.

Wethouder Nico Aarts Ook werd de Plusmarkt op het winkelpleintje aan de Van Weerden Poelmanstraat bezocht. Bram Winnubs gaf uitleg over de laatste ontwikkelingen bij de Plusmarkt en de ervaringen na de ontploffing in het nabij gelegen flatgebouw . De redactie

Hebt u behoefte aan Burenhulp voor eenvoudige klussen of hulp bel: 06-47518259 8


De Groene Wijk

Terre des Hommes zoekt vrijwilligers voor in de winkel. . Terre des Hommes, nu ook actief in Heerlen. Goed nieuws, ook in Heerlen wil het nieuwe bestuur van Terre des Hommes een winkel gaan openen en daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. In de winkel ga je als vrijwilliger tweedehands artikelen verkopen zoals kleding, boeken, speelgoed, glas, aardewerk en sieraden. Deze artikelen ontvangen wij van de inwoners van Heerlen en omstreken voor een tweede leven. De opbrengst van de winkel gaat naar de kinderprojecten van Terre des Hommes. Ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving. Helaas is de realiteit voor veel kinderen in de ontwikkelingslanden anders.

Editie 46 september 2015

Lijkt het je leuk om met mensen samen te werken? Wil je een dagdeel per week iets ondernemen? Vind je het leuk om in een winkel te werken? Hou je ervan om materialen te sorteren en te prijzen? Werk je graag voor een goed doel? Dan ben je de aangewezen persoon om als vrijwilliger in onze winkel te gaan werken. Heb je belangstelling voor de functie van vrijwilliger in de Terre des Hommes winkel, mail dan naar het volgende adres......................: winkel.heerlen@tdh.nl. Op dinsdag 22 september, om 14.00 uur is er een informatiemiddag voor de toekomstige vrijwilligers in het Corneliushuis in Heerlerheide. We hopen op een grote opkomst. Terre des Hommes

9


De Groene Wijk Ontdek je stem Ik en mijn koren In mijn jonge jaren, de jaren 60 van de vorige eeuw, is mijn interesse gegroeid voor koorzang. Ik heb toen achtereenvolgens gezon-gen bij het kerkelijk zangkoor St. Cecilia van de Pancratiuskerk in Heerlen en het mannenkoor Inter Nos in Schin op Geul. Daarna heb ik zo'n 10 jaar niet meer in een koor gezongen. In 1990 heb ik een lang gekoesterde wens gereali-seerd door lid te worden van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius. Vanaf de eerste repetitie voelde ik mij direct thuis bij dit geweldige koor. Vernieuwing en workshops Inmiddels ben ik 25 jaar lid van 'Pancratius' dat al zo'n vijf jaar onder

de bezielende leiding staat van dirigent John Gerits. Een van de hot items sinds zijn aantreden is vernieuwing van het repertoire. Daarnaast heeft John vier jaar achter elkaar in de maanden september, oktober en november geheel kosteloos en vrijblijvend een workshop koorscholing gegeven aan mannen die ge誰nteresseerd waren in het zingen 10

Editie 46 september 2015

in een koor. Na afsluiting van de workshop konden de deelnemers beslissen of ze al dan niet interesse hadden om lid te worden van ons koor. In de afgelopen vier jaar hebben deze workshops zo'n 35 nieuwe leden opgeleverd! Daarmee telt het koor op dit moment 84 actieve leden. Dat 17 van hen afkomstig zijn uit onze Groene Wijk mag hierbij niet onvermeld blijven! In verband met de drukke programmering van het koor voor 2015 was er afgelopen jaar geen workshop. Voor 2015 stonden een groot aantal concerten op het programma, waarvan het Florence Nightingale-concert in de Schouwburg, een concert in Zwolle en deelname aan de Chorbiennale in Aken de hoogtepunten waren. Inmiddels hebben bestuur en de dirigent besloten dit jaar met een nieuwe workshop koorscholing te starten. Deze workshop zal op donderdag 17 september starten en in principe op acht opeenvolgende donderdagen plaatsvinden van 18.45 u. tot 19.45 u. Ook deze workshop zal op donderdag


De Groene Wijk

17 september starten en in principe op acht opeenvolgende donderdagen plaatsvinden van 18.45 u. tot 19.45 u. Ook deze workshop zal geheel kosteloos en vrijblijvend zijn. Locatie is ons huidige repetitielokaal, gemeenschapshuis Het Juphuis in Schandelen, Schandelerstraat 81 in Heerlen. Verjonging Ons koor heeft behoefte aan verjonging. Wij zijn dus op zoek naar relatief jonge mannen (met of zonder zangervaring) die geïnteresseerd zijn in het zingen in

Editie 46 september 2015

een mannenkoor. De workshop van 8 bijeenkomsten van telkens een uur op de donderdagavond is gratis en geheel vrijblijvend. Onze inzet hiermee is dat deelnemers aan de workshop zich aanmelden als lid van ons koor. Wij hopen langs deze weg vooral nieuwe leden te werven in de leeftijdscategorie 40 – 60 jaar, jonger mag natuurlijk ook. Mocht je interesse hebben om deze workshop te volgen, meld je dan tijdig aan, uiterlijk een week vóór de start van de workshop. Je kunt je aanmelden of je vragen stellen via een van de telefoonnummers of via een van de e-mailadressen geplaatst aan het einde van dit artikel.

11


De Groene Wijk Vernieuwing repertoire Eerder in mijn verhaal heb ik het onder meer gehad over repertoirevernieuwing van het koor. Hier wil ik in het kort nog even op ingaan. Zonder ook maar op enigerlei wijze afbreuk te willen doen aan de repertoirekeuzes van vorige dirigenten, zoals Henry Heydendael, Eric Hermans en Hans Luesink, heeft onze huidige dirigent bewust gekozen voor een substantiĂŤle repertoirevernieuwing. Voornamelijk de keuze voor populaire muziek, zoals bijvoorbeeld werken als Nella Fantasia van Ennio Morricone, Bring him home uit Les MisĂŠrables, New York New York van Frank Sinatra, Once we were Kings van Billy Elliot enz. enz. Maar ook geestelijke werken als O Magnum Mysterium van Morten Lauridsen, Benedictus van Karl Jenkins en Bohorodietse Devo van Sergei Rachmaninov. Ook werken van Queen waaronder 'Who wants to live forever' zijn inmiddels aan ons repertoire toegevoegd.

12

Editie 46 september 2015

Dit accent op moderne muziek is goed aangekomen bij zowel oude als nieuwe leden. Ook de concerten met dit vernieuwde repertoire zijn bij ons publiek zeer goed gevallen gezien de vele positieve reacties. Mocht je dus interesse hebben in het zingen in een mannenkoor, dan wil ik je van harte aanbevelen om je tijdig, indien mogelijk voor donderdag 10 september, aan te melden voor de workshop die op 17 september zal starten. CONTACT Frans Ramaekers: 045-5417238 of 06-13424829. frans.ramaekers@zonnet.nl Leo Arets (secretaris): 0455113682. secretaris@pancratiuskoor.nl . Frans Ramaekers


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Muziekbijeenkomst donderdag 7 mei 2015 Het was een middag die weer iets afweek van andere keren. Wij waren met 5 mensen. Het belangrijkste ingrediënt was natuurlijk muziek, maar er was ook tijd om op een prettige manier om met elkaar van gedachten te wisselen. Het was bevrijdend om met Joodse Kletzmermuziek te beginnen. Creatieve muziek. Hierop volgde de Symfonie “Uit de nieuwe wereld“ van Antonin DvoYák. Als Tsjech was het natuurlijk een hele belevenis, om de invloeden vanuit Amerika te ondergaan, die in zijn muziek goed hoorbaar zijn. De laatste CD ging over allerhande soort klassieke muziek. Verder was er behoefde aan 'n goed gesprek en dit was als balsem voor de ziel. Margot Huyser

Antonin DvoYák 13


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

‚t Boeketje Al geruime tijd runnen de zusjes Hellen en Miriam Trompetter bloemenwinkels. Nog niet zolang geleden hadden zij er drie, een in Landgraaf, een op de Molenberg en een in het winkelcentrum aan de Van Weerden Poelmanstraat. Na de ontploffing hebben zij twee winkels afgestoten en uitsluitend de winkel in onze wijk aangehouden. De aankoop van de bloemen verzorgen zij zelf. Twee dagen per week „klokken“ zij bloemen en planten van hun keuze in de Veiling Rhein Maas in het plaatsje StraelenHerongen in Duitsland nabij Venlo en Kevelaer. Dit is de beste garantie voor het krijgen van verse en goede bloemen. In deze maand is het 26 jaar geleden dat zij met hun nering zijn gestart. In het jaar 2000 is de winkel verplaatst van de hoek Benzenraderweg/Aarweg naar ons winkelcentrum. Met veel plezier werken zij thans met z’n tweetjes in de zaak, zonder personeel.

14


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

In de winkel kan men nog meer kopen dan uitsluitend bloemen en planten. Ook cadeauartikelen, sieraden en kleding staan of hangen in de rekken. Bovendien kan men er kleding kwijt voor de stomerij en in deze maand ook schoenen die moeten worden gelapt. Op dinsdagen en donderdagen worden door de Trompetterdames cursussen in bloemschikken gegeven aan diverse groepen, waarbij iedere maand een nieuw thema wordt gekozen. Dus twee vlijtige bijtjes met een mooie winkel in onze buurt. De redactie

15


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

'Dansschool JDV haalt EK prijzen naar Heerlen! In mei vond het EK Hiphop in Kalkar (Duitsland) plaats. Dansers van Jay's Dance Vision waren goed vertegenwoordigd. De Hiphop dansschool uit Heerlen plaatsten zich in de voorrondes met twee teams en drie duo's. Het was een zware competitie, maar twee duo's wisten de finale te behalen en wonnen prijzen! Bo Beuskens & Beau Rijken behaalden een derde plek in de categorie duo onder 10 jaar. Het andere duo wist te winnen: Indy Bisscheroux & Ayla Melgert zijn Europees Kampioen in de zware categorie duo boven 16 jaar! Een top prestatie. De school is enorm trots en gaat er voor om ook prijzen in de wacht te slepen tijdens het WK Hiphop in Glasgow (Schotland) later dit jaar.

Jay's Dance Vision Site: www.jaysdancevision.nl Email: info@jaysdancevision.nl Telefoon: 0645240612 Jeannine Crapels

16


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Vuilnisbakken Wanneer worden er nu in onze wijk meer vuilnisbakken geplaatst. Vooral in de voetgangerspaden in de wijk. Bij gesprekken met hondenbezitters is de klacht erg hoog. Men wil best de poep opruimen maar niet de hele tijd ermee rondlopen. Bij de ingang van Windekind is de poepbak zelfs weggehaald ? Normaal hoort bij elke zitbank toch ook een afvalbak. Hierdoor zou het zwerfvuil nog meer verminderen. Graag zie ik uw reactie tegemoet. Ron Temmers

17


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

De St. Pancratiuskerk

Wist U dat? De Pancratiuskerk en de klokkentoren zaterdags van 13.00 tot 16.00 uur geopend zijn voor bezichtiging? Wist U dat? De geschiedenis van de St.Pancratiuskerk Heerlen in de elfde eeuw begon als St. Andreas Kapel. Waarschijnlijk als houten gebouw. In de 12de eeuw heeft zij de huidige naam gekregen en is ze van steen herbouwd. In de loop der eeuwen is ze steeds meer en meer groter gebouwd tot de huidige St. Pancratiuskerk ontstond. De kerktoren is in de 14de eeuw verrezen, aanvankelijk als verdedigingstoren. Ze werd onderdeel van een ommuurd en van een gracht voorziene vestingwerk, waarvan de huidige schelmentoren ook een onderdeel was. Als U meer wilt weten, dan zijn GIDSEN aanwezig die U alles kunnen vertellen over dit mooie kerkgebouw en haar turbulente geschiedenis,over de diverse antieke en moderne kunststukken. 18


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Wist U dat? In de tweede wereldoorlog, op last van de bezetter, op 15 juni 1943 alle luidklokken werden weggehaald? Na de bevrijding op 16 december 1946 werden weer nieuwe klokken geplaatst en in 1947 kwam er een volledige nieuwe geluidsinrichting. In 1964 werd de toren voorzien van een carillon van 47 klokken en in1997 werden de speelmogelijkheden van het carillon nog uitgebreid met 2 nieuwe klokken. (dit is een van de vele wetenswaardigheden) Wist U dat? De door Charles Eijck beschilderde koepelgewelven volledig gerestaureerd zijn? Wist U dat? In 2010 kerk en crypte volledig zijn gerehabiliteerd? Hierbij is voor een kleurenpalet gekozen dat de architectuur van het gebouw accentueert.

19


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Wist U dat? Ook veel kunst te bewonderen is van lokale en uit onze regio afkomstige kunstenaars zoals van Hubert Bour, Marga Drummen, Harry Koolen en de eerder genoemde Charles Eijck en Eugène Laudy. Wist U dat? Een rondleiding zeker voor scholen en instellingen een leerzaam uitstapje kan zijn. Wist U dat? Bij de rondleiding ook de klokkentoren te bezoeken is en U ook meteen onder de dakspanten boven in de dakgewelven over de hele lengte van de kerk kunt lopen. Wist U dat? Deze rondleidingen helemaal GRATIS zijn!!! Voor nadere informatie over bijv. groepsrondleidingen, afspraken, enz. kunt u kontakt zoeken met onze kerkgidsen Huub Notermans tel.045 5721062 / email notermans5@home.nl of Ton Scheepers tel.045 5422576/email ton-scheepers@ziggo.nl Ton Scheepers en Hub Notermans

20


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Hoe lang nog!!! Ja, hoe lang nog moeten wijkbewoners, winkeliers, huurders nabij het pleintje aankijken tegens deze bouwval? Hoe is het mogelijk dat de twee partijen, Wonen Zuid en Plus Vastgoed eigenaars van deze puist - nog steeds niet tot overeenstemming zijn gekomen over de toekomst van het winkelcentrum? Houdt men geen rekening met alle betrokken mensen die dagelijks moeten aankijken tegen het schandalige overblijfsel na de ontploffing begin april? Aan mooie praatjes van Wonen Zuid over de nieuwe inrichting van het winkelcentrum heeft niemand iets. Concrete plannen gedragen door de twee partijen zijn op zeer korte termijn nodig en dan een snelle uitvoering. De redactie 21


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Het Wijkfeest Zondag, 4 oktober 2015 Om 13.00 uur start het Wijkfeest rondom Huize Tobias en het pleintje bij het winkelcentrum. Ook dan zal de benedenverdieping van Huize Tobias opengesteld zijn.

Opening Zorgcentrum Tobias Vrijdag, 2 oktober 2015. OfficiĂŤle opening van Huize Tobias, voor uitsluitend genodigden. Zaterdag, 3 oktober 2015. Open dag voor alle wijkbewoners van 14.00 tot 16.00 uur. Bezichtiging van de benedenverdieping. Wenst men ook het patiĂŤnten gedeelte te bezoeken dan kan dat alleen onder begeleiding van het personeel. Hiervoor dient men zich aan te melden bij de receptie. Het Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen zal het muzikale gedeelte verzorgen.

22

Voor kinderen zullen er kraampjes tussen Tobias en het winkelcentrum worden geplaatst om hun verkoopwaar uit te stallen en te verkopen. Hiervoor graag aanmelden via mail t.scheepers@ziggo.nl Ook zullen er enkele speeltoestellen voor de kinderen worden geplaatst. Scouting Bekkerveld zal zich ook presenteren. Alle winkeliers doen ook mee en presenteren zich. Zij zullen ook voor de muziek zorgen. Tevens zal er een barbecue worden verzorgd en kan men een natje nuttigen. De redactie


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Tekst van een oud zeemanslied -

23


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

De fotowedstrijd Doe mee met onze fotowedstrijd en stuur uw foto’s in in JPEG naar t.scheepers@ziggo.nl De prijswinnaars krijgen een klein prijsje. Wij hebben voor deze wedstrijd alleen een eerste en tweede prijs toegekend omdat er slechts twee inzenders waren en een deelnemer slechts een prijs kan krijgen. Jammer er waren nog veel meer prachtige foto’s bij.

Met deze mooie sfeervolle foto heeft Nellie Tousssaint weer de eerste prijs behaald. Een mooie intieme sfeer met een lichtval van opzij. Proficiat!

24


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

Het wolkendek geeft een grote diepte aan deze knappe foto van Sonja Hoezen die hiermee een tweede prijs heeft gewonnen.

Weer een mooi staaltje van Nellie Toussaint 25


De Groene Wijk

26

Editie 46 september 2015


De Groene Wijk

Editie 46 september 2015

27


De Groene Wijk COLOFOON Redactie en vormgeving Theo Scheepers Martin Frankort

Redactieadres Van Weerden Poelmanstraat 217 6417 EM Heerlen tel.nr. 045 5416931 e.mail: t.scheepers@ziggo.nl

Editie 46 september 2015

BESTUUR Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld Peter Kastrop Jeu Triebels Theo Scheepers Anjo Pelzer

voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester

Secretariaatsadres Zie redactieadres

Het blad verschijnt 4x per jaar. Einddata inlevering kopij: 1 november 2015 Kopij alleen in Word, foto’s in jpeg minimaal 250 DPI. De redactie heeft het recht kopij niet te plaatsen of te wijzigen.

Bezorging van de wijkkrant: Heeft u de wijkkrant niet ontvangen neem dan contact op met de redactie.

Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 112 Politie (geen spoed) 0900 88 44 Burenhulp 06 47518 259 Centr.huisartsenpost Nightcare 577 88 44 Dierenambulance 570 80 00 Callcenter Gemeente Heerlen 14 045 Drugs- en tippeloverlast 14 045 Klachtenlijn openbare werken 14 045 Atrium MC Heerlen 576 66 66 Acute zorg aan huis 561 61 62 S.O.S. lijn 571 99 99