Editie 44 januari 2015

Page 1

De Groene Wijk Januari 2015 editie 44

Wijkkrant uitgegeven door Stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Index Pag.2 Pag.2 Pag.3 Pag.4/5 Pag.6 Pag.7 Pag.8 Pag.9/10 Pag.11 Pag.12 Pag.13/14

De foto van voorpagina De nieuwe website Een woordje van de voorzitter De Herfstwandeling Bridgen Spreekuur wijkagent Kattenoverlast Jaar van de mijnen Bouw van de Mab Uitbreiding van de Plusmarkt Heeserveld toen

Pag.15 Pag.16/17 Pag.18/20 Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24/25 Pag.26/27

Agenda Senioren Muziek beluisteren Buurtsteun Halloween Liedjes van Toon Vogeltjes in de wijk Gedichtenrubriek De fotowedstrijd

De foto op de voorpagina. De foto op de voorpagina is in december van het vorig jaar gemaakt. Het is de bloeiwijze van een tropische plant die al 36 jaar in onze wijk staat en het zelfs in jaren met strenge vorst heeft gered. De foto is er een uit een reeks van 10 waarvan er in de afgelopen jaren reeds 3 op de voorpagina van het wijkblad hebben gestaan. Hiermee wordt die reeks afgesloten.

De nieuwe website. Reeds geruime tijd heeft de wijkraad het zonder website moeten doen. In die tijd is getracht een nieuwe site in eigen beheer te ontwerpen. Dat heeft eigenlijk te veel tijd gekost, maar gelukkig zal hij een van de komende weken op internet worden geplaatst. Hij is dan voor iedereen toegankelijk. Helemaal gereed is hij dan nog niet. Daarom zullen hierna nog diverse aanvullingen, verbeteringen etc. worden aangebracht. Hebt u suggesties om de site te verbeteren, geef die dan door. Wij staan open voor uw inzichten. De Redactie 2


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Een woordje van de voorzitter. Toen ik dit artikel schreef, hadden wij juist een reeks bewogen dagen achter de rug. Enkele terroristen speelden het klaar om in vrijwel de gehele wereld de aandacht op te eisen. Hierover is al veel geschreven en gezegd en daar hoef ik niet nog eens op in te gaan. Raakt het ons, die in een rustige wijk wonen in een gebiedsdeel dat ver van het drukke centrum van ons land ligt, daar waar ook de meest kwetsbare delen zich bevinden? Ik meen te denken dat wij ons niet zo druk hoeven te maken, hoe ernstig die aanslagen ook zijn. Maar weet ik het zeker? Nee!

Duidelijk is wel, dat mensen die zorg behoeven, niet meer voor alles bij de overheid terecht kunnen. Hier ligt een taak die aan ons allen is opgedragen. Alle mensen dienen samen met een aantal zorginstellingen en andere instituten, de open gaten te vullen. Ook onze wijkraad heeft daarbij een belangrijke taak, daar is het huidige bestuur zich ernstig van bewust.

Beste wijkbewoners, ik wens u vooral een gelukkig en gezond Nieuwjaar 2015 toe. Vooral de gezondheid van ons allen is belangrijk, temeer daar wij nog niet alle gevolgen van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft doorgevoerd kennen. Wat betekent het voor ons nu de gemeenten een groot deel van de zorg hebben overgenomen van het rijk. Wij mogen het beste hopen en menen te Het bestuur is daar al geruime tijd mee weten dat onze gemeente de juiste doende en zal in dit jaar op een aantal vlakken een andere richting inslaan. maatregelen zal nemen.

3


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

De huidige taken, zoals de werkgroepen Senioren en Wijkontwikkeling, zullen blijven bestaan doch er komen taken bij. In het artikel “Buurtsteun” hebben wij gepoogd om u een idee te geven over nieuwe initiatieven. In dit verband heeft het bestuur ook besloten om tot een verjonging over te gaan. Wij zoeken jonge personen die zich voor onze wijk willen inzetten en willen inspelen op de wijzigingen die de maatschappij ons oplegt. De huidige bestuursleden willen het stokje aan de Via bosjes en bosranden, weilanden en jeugd overdragen. ste ge l ke s , ko m e n we l a n g s d e hopplantage van de Gulpener Brouwerij, Peter Kastrop – voorzitter van de waarvan de hop in september al is wijkraad Douve Weien / Caumerveld geoogst. We vervolgen onze weg langs grote laagstam boomgaarden met hagelnetten. Daar zijn ze nog volop bezig het fruit binnen te halen. Ook passeren we de achterkant van het bungalowpark Herfstwandeling 2014 Euverem. Het uitzonderlijk zonnig en warme weer (22°C) was op 28 oktober jl. een Uiteindelijk komen we weer bij het Gastregelrechte uitnodiging om te gaan hof Euverem, het vertrekpunt van onze wandeling. wandelen. Het flinke aantal van 29 wandelaars en 1 Daar hebben we nog wat gegeten en hond dat zich had verzameld bij de gedronken. Een aantal zelfs nog op het bekende oranje brievenbus aan de van terras buiten. Weerden Poelmanstraat was daarvan het bewijs!

4


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

De meesten vonden het een mooie wandeling. Om die reden ook een welgemeend woord van dank aan de organisatoren Marie-JosĂŠ en Els voor het uitzetten van deze fraaie wandeling! We zien nu alweer uit naar de voorjaarswandeling. Peter Schellekens

5


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Bridge in de wijk Het bridgen van de Groene Wijk vindt weer elk kwartaal plaats. Deze keer wordt op vrijdag 10 oktober 2014 de volgende bridgedrive gehouden in „De Admiraal“ Heerlerbaan 107 te Heerlen. Wij hopen op veel deelnemers en aanmelden kunt u bij Marijke Gerards, tel.nr. 045 - 5413982 of via: marijkegerardsmeijs@hetnet.nl.

Het is toegestaan om een bridgepartner van buiten de wijk mee te brengen. Inschrijven kunt u vanaf 13.30 uur, aanvang bridge 14.00 uur. Wij spelen 6 ronden van 4 spellen. Parkeren kunt u tegenover de Admiraal op een ruime parkeerplaats. Marijke Gerards

6


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Spreekuur wijkagent 2015. Het politie-spreekuur vindt op onderstaande data (elke even week, op de donderdag) plaats in het Meander/wijkgebouwtje op de hoek van de Ovidiusstraat en de Vergiliusstraat (nabij apotheek Aarveld), telkens van 17.00 tot 18.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid het spreekuur te bezoeken, dan kunt u de wijkagent (Fred Janssen) ook bereiken via het landelijk nummer 09008844 of per e-mail: fred.emh.janssen@politie.nl 2015 8 januari 22 januari 5 februari 19 februari 5 maart 19 maart 2 april 16 april 30 april 14 mei 28 mei 11 juni 25 juni 9 juli

23 juli 6 augustus 20 augustus 3 september 17 september 1 oktober 15 oktober 29 oktober 12 november 26 november 10 december 24 december (vervalt) 7 januari 2016

Fred Janssen / Wijkagent

De redactieraad kan nog uitbreiding gebruiken. Meld u aan, het kost niet veel tijd!

7


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Kattenoverlast: "Wie weet raad?" De wijkraad heeft al langer geleden het probleem van de hondenpoep aan de orde gesteld. Met honden had ik niet zo'n probleem. Bovendien is dit probleem centraal opgepakt en opgelost. Maar die katten! Je hoort er nooit iemand over, maar toch komen ze altijd ongevraagd in onze tuin, gebruiken die als kattenbak en jagen onze vogels weg. Als het een hond is, staat iedereen op zijn achterste benen, is het een kat.....? Ik zou wel eens willen weten wat de lezer van dit stukje hiervan vindt. Wij hebben al van alles geprobeerd om katten te weren, maar dat blijkt erg lastig te zijn. Dus besluit ik maar met het begin: Kattenoverlast: "Wie weet raad?" Agnes de Jong aenjdejong@xs4all.nl

8


De Groene Wijk Het jaar van de mijnen 2015 is het jaar van de mijnen. De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert een themajaar over haar herkomst, met voor haar inwoners en bezoekers een breed programma aan activiteiten en lange-termijnprogrammas. In 2015 is het vijftig jaar geleden dat toenmalig minister Den Uyl aankondigde de kolenwinning te stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het tijd de balans op te maken. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag?

Editie 44 januari 2015

En op welke manier helpt het mijnerfgoed huidige vraagstukken te adresseren? Het Jaar van de Mijnen (M2015) gaat namelijk over nu: over de huidige identiteit en ambitie van de voormalige mijnstreek. Daarbij kijkt M2015 terug op haar geschiedenis. Het laat zien hoe enorm groot de invloed van het mijnverleden op deze regio is geweest, en hoe belangrijk dat verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. Het is van groot belang om het verhaal van de mijnstreek voor de toekomst te verankeren. Zodat ook jonge generaties de geschiedenis kunnen voelen en beleven.

9


De Groene Wijk

M2015 bestaat daarom uit twee pijlers: I. Activiteiten die het verhaal van de mijnstreek zichtbaar en beleefbaar maken, langs de drie lijnen cultuur, economie en sport. Door goede afstemming en afwisseling van verschillende typen activiteiten staan 'de mijnen' een jaar lang integraal op de agenda. II. De verankering van dat verhaal, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw Nederlands Mijnmuseum – en het draagvlak daarvoor – te versterken.

Editie 44 januari 2015 Daarbij kan het één niet zonder het ander. M2015 is er voor iedereen. Voor iedereen die een band heeft met de de mijnstreek, maar ook voor bezoekers uit andere delen van het land of de Euregio. Speciale aandacht is er voor de oudmijnwerkers, maar ook voor de ‘kleinkinderen’ van de mijnstreek en voor scholieren. Zo gaat de beoogde leerlijn voor scholieren over het vergroten van historisch besef én over ondernemerschap. Een leerlijn die jonge ondernemende mensen met trots bindt aan hun directe leefomgeving en aan hun herkomst, en die minder kansrijken emancipeert om kansen te grijpen. Drie thema's fungeren als inhoudelijke leidraad voor de activiteiten van M2015. Ze omvatten alle aspecten van het verhaal van de mijnstreek, bezien vanuit het heden: • 'Kolen en Kennis' verbeeldt de kracht van de mijnstreek; • 'Veelheid aan Gemeenschappen' vraagt aandacht voor de unieke sociale structuur van de streek; • 'Transitie als Traditie' thematiseert de vernieuwingskracht en progressieve blik van de streek. Gemeente Heerlen

10


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

De Multifunctionele Accomodatie Bekkerveld

Wie op dit ogenblik bij de voetbalvelden van de voetbalclub Bekkerveld gaat kijken, zal verbaasd staan. De buitenkant van het gebouw is vrijwel gereed en toont zoals de ontwerpplaatjes ons voortoverden. Een kleurig, modern gebouw dat onze wijk verfraait. De hoop is terecht dat het gebouw volgens planning gereed zal zijn. Bekkerveld kan dan weer volledig op eigen velden gaan spelen en in een nieuw gebouw gaan huisvesten. Een sfeerimpressie van het interieur van de zaal vindt u hieronder. De redactie

11


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Uitbreiding van de Plusmarkt Een van de grote wensen van de wijkraad en ook van veel bewoners was een grotere supermarkt. Dat was ook de wens van de familie Winnubst van de Plusmarkt. Meer dan 10 jaren zijn daar veel pogingen voor gedaan maar altijd liep het weer mis. Echter, nu gaat het er blijkbaar van komen. De bouwtekeningen liggen bij de gemeente en het is nu wachten op de benodigde vergunningen. Het gaat er volgens de plaatjes van de architect goed uitzien. De Redactie

12


De Groene Wijk Heeserveld toen (3) (Een serie van 5 artikelen) De wintertijd was sfeervol. In de Gerben Sondermanstraat werd vrijwel iedere winter gesleed. Het ging daar behoorlijk steil bergaf en dus kon je daar heerlijk sleëen. Een speciale avond staat me nog helder bij. In die winter was het extreem glad en koud. De sneeuw lag voor een volwassene kniehoog. Voor ons, de kinderen was dat prachtig: je ging met je slee naar de Sondermanstraat en daar werd urenlang zelfs tot vrij laat in de avond gesleed! Ik herinner mij, dat ik erbij stond, en dacht van: dit moet je heel erg goed onthouden voor later! Er waren op die bewuste avond, die ik mij zo goed herinner, echt heel, heel veel kinderen en ook wel volwassenen die waren gekomen om zich te amuseren, en dat gaf een heel speciaal gevoel. De wijk Douve Weien bestond nog niet. Dat waren allemaal weilanden. Als je de Gerben Sondermanstraat helemaal naar beneden uitliep, kwam je bij de melkfabriek. Als je het paadje langs het aardappelveld en fabriek volgde kwam je uit op de Eurenderweg. Op die Eurenderweg heb ik leren fietsen en rolschaatsen. Nu zeggen ze “scaten” , maar dat is in principe hetzelfde als rolschaatsen. Ook al zagen die er niet zo mooi uit als de “scates “van nu.

Editie 44 januari 2015

Rolschaatsen konden met een sleutel aangepast worden aan de grootte van jouw voet. En dat was wel handig! Sommige grote jongens hadden heel professionele rollers aan een schoen vastzitten, en die konden ook heel erg goed rolschaatsen. Die konden heel hard gaan, en rondjes draaien en allerlei figuren maken. Dat was bijna kunstschaatsen, zoals Sjoukje Dijkstra dat op het ijs deed! Volgens mij hadden wij thuis nog geen televisie. Maar mijn opa en oma die hadden wel al een televisie. Meestal op zaterdagen gingen we hen opzoeken, om te kijken naar programma's zoals Pipo de Clown en Amerikaanse tekenfilmpjes die toen erg in opkomst waren. Mijn ouders hadden hun wekelijkse kaartavondje en wij, de kinderen vonden dat helemaal niet erg.

13


De Groene Wijk We mochten dan wat langer opblijven en als het te laat werd mochten we blijven slapen. Ja: die Melkfabriek. Die was toch ook heel prominent aanwezig in de buurt. In de fabriek werd de melk verwerkt en naar de klanten vervoerd. Je hoorde de flessen rammelen en allerlei geluiden van machines . Mogelijk werden er zelfs nog melkbussen gebruikt. Je stond niet stil bij de vraag: “wat doen ze daarbinnen nou precies ?” Er reden auto's af en aan , maar toch niet zo vaak dat je daar als spelend kind last van had. Aan het eind van de Eurenderweg maakte de weg een scherpe bocht naar links. Als je die kronkelige weg volgde kwam je uit in Vrusschemig. Daar woonde de kolenboer. Daar gingen mijn ouders de kolen bestellen. Centrale verwarming hadden we nog niet. Er werd gestookt met kolen: eierkolen of antraciet. Het staat me bij dat men ook vaak aardappels bestelde bij een boer. Die werden dan bij je aan huis bezorgd en dan hadden de mensen een voorraad aardappels, voor de wintertijd. Mijn vader had achterom aan de schuur een aparte bak gemaakt voor de kolen. Via twee openingen in de muur rolden die kolen in een bak, in de schuur. Waar je dan met een kolenkit kolen kon scheppen.

Editie 44 januari 2015 . Wij hadden in de keuken een fornuis, dat gestookt werd met kolen. In de achterkamer hadden we een kolenhaard, In de voorkamer tenslotte stond ook een haard die alleen op bijzondere dagen aangemaakt werd. De voorkamer werd gebruikt als er bezoek kwam. Met Kerstmis of Sinterklaas en soms ook nog met de Pasen, dan ging je gezellig met de visite in de voorkamer zitten. In mijn herinnering zaten we eigenlijk meestal in de keuken. Op zondagen aten we in de achterkamer. Meestal op zondagmiddag rond één uur werd er warm gegeten. Dat was vroeger bij de meeste mensen de gewoonte. Na afloop van het eten ging pap naar de sportverslagen op de radio luisteren. Op zondagmiddag kwam er nog zo'n praatje, van meester BJG Hilterman, die iets vertelde over de politieke toestand in de wereld. Toen ik wat ouder was luisterden we ook vaak naar Radio Luxemburg die dan de Top 10 van de meest populaire platen uitzond. Populair waren toen artiesten zoals : Adamo, Nana Mouskouri, Freddy Quinn, Camelia Corren, Conny Froboes, Conny Francis en The Scorpions waren toen sterk in opkomst. En dan had je nog Elvis, Bill Haley, Cliff Richard, Rob de Nijs. The Beatles en Rolling Stones zouden niet lang daarna populair worden.

Paula van Roon 14


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Agenda Werkgroep Senioren Muziekluisteren Is iedere donderdag van de maand. Data eerste halfjaar 2015 : 5 maart, 2 april en 7 mei Muziekluisteren wordt gehouden in de SociĂŤteit "Het Chalet“ in de Chaletflat aan de Benzenraderweg. Nadere informatie krijgt u bij Els van Hooren van de Werkgroep Senioren tel.nr. 045-5426194.

Bridge( zie ook pag. 6) Ieder kwartaal vindt het bridgen plaats. Het bridgen wordt gehouden in "De Admiraal" Heerlerbaan 107 tegenover de kerk. Daar is ruim voldoende plaats om de auto te stallen. Het is toegestaan om een bridgepartner van buiten de wijk mee te nemen. Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld.. Aanmelden kunt u bij Marijke Gerards, tel.nr. 045-5413982 of per e-mail: marijkegerardsmeijs@hetnet.nl

Wandelen. Twee maal per jaar wordt er een wandeling georganiseerd. De eerste wandeling is een bloesemwandeling, de tweede een herfstwandeling Ruim van tevoren worden dag en tijdstip bekend gemaakt. Het vertrek is - tenzij anders vermeld - bij de oranje brievenbus op het plein van het winkelcentrum aan de Van Weerden Poelmanstraat in onze wijk. Van daaruit carpoolen de deelnemers naar het vertekpunt van de wandeling. Het is een wandeling van ongeveer 2 uur. U kunt zich vooraf aanmelden en daarbij aangeven of u met de auto komt en/of eventueel 1 of 2 personen kunt meenemen. Aanmelden bij Els van Hooren, tel.nr. 045-5426194 of per e-mail: elsvanhooren@home.nl Werkgroep Senioren

16


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Muziek luisteren 5 nov. '14 e

Het was fijn om de 5 november weer een samenkomst te hebben van muziekgeïnteresseerden in de chaletflat. Heel toepasselijk met het jaargetijde, verplaatsen we ons in de herfst als onderdeel van de 4 Jaargetijden van Vivaldi. Hierna een prachtige opname van koorfantasieën van Beethoven onder de bezielende leiding van Claudio Abbado's Wiener Philhamoniker. Er was een nieuw lid, die de Nabucco van Verdi had meegebracht. Hiervan hebben we een klein gedeelte beluisterd. Tenslotte iets lichtvoetigs, Johan Strauß kwam om de hoek kijken met “Geschichten aus dem Wiener Wald”. Een voorproefje op het traditionele Nieuwjaarsconcert? De gastvrijheid die we genoten, was weer legendarisch! Tot ziens allemaal begin december.

Johan Strauss

Antonio Vivaldi

15


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Muziek luisteren donderdag 4 december 2014 De Soos is al helemaal in Kerstsfeer omgetoverd hoewel veel kinderen morgen nog door Sinterklaas verrast willen worden. We worden door Lies ontvangen met vrolijke kerstmuziek. Zoals altijd beginnen we met een kopje koffie en daarbij wat lekkers. Vandaag toch nog even met de Sint in onze gedachten chocolade letters en gevulde speculaas , zelf gemaakt door Els. Verschillende mensen hebben weer muziek meegebracht die ze ook graag aan de anderen willen laten horen. Een aantal piano stukken van Wibi Soerjadi o.a. A touch of Romance, Prokofiev Prelude in C Rachmaninoff Prelude in D Gluck Melody A touch of Cristmas Fantasie de Noel Deze keer ook een aantal franse chansons van Jacque Brel Bruxelles Zangra Voir un ami pleurer Rosa Beethoven: Mondschein Sonate deel 3. Ook van Mozart het Konzert f端r Klavier und Orchester nr. 21 en met Dvorak het Piano Kwartet in D major opus 23. We hebben afgesloten met prachtige liederen van de cd In Dulci Jubilo. Het was een gezellige sfeervolle middag met afwisselende muziekstukken.

17


De Groene Wijk Buurtsteun Waarom is dit onderwerp thans Hoe kan die Buursteun gestalte krijgen? belangrijker dan vroeger? - Breng die instellingen en Een aantal taken die, indien noodgroepen bijeen. Maak zo zakelijk, door de overheid werden duidelijk mogelijke afspraken vergoed en aan zorginstellingen werden hoe aan concrete vragen om toevertrouwd, zijn vanaf 1 januari 2015 zorg en hulp tegemoet kan komen te vervallen. Het betreft daarbij worden gekomen en wie daarbij voornamelijk de huishoudelijke taken bij de uitvoerende partij is; mensen, die daartoe zelf niet meer in - Adviseer mensen die om zorg en staat waren. Deze taken dienen op de hulp vragen en blijf het een of andere wijze thans door de zorgtraject volgen; directe omgeving, buren en/of familie, - Zoek andere mogelijkheden als te worden opgevangen. Daarbij dient te de zorg niet direct uit de buurt worden opgemerkt dat niet ieder gegeven kan worden en probeer persoon over die “directe hulp” kan ook die zorg te begeleiden; beschikken. Daarom dienen wij thans te - Zoek in de buurt personen die bedenken, hoe dit probleem kan worden zich voor hun zorgvragende opgelost. buurtbewoners willen inzetten, Welke gedachtegang zit er achter het begrip “Buurtsteun”! In een goed leefbare buurt bevinden zich een aantal professionele instellingen maar ook andere minder op de zorg toegespitste groeperingen die goed samenwerkend, op vragen naar zorg en hulp een passend antwoord kunnen geven. Dat is “Buurtsteun”!

18

-

zowel bij incidentele als bij meer structurele zaken; Indien nodig, ondersteun zorgverleners ; Zorg voor goede contacten met zorginstellingen e.d. van buiten de buurt.


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015 -

Wat is er in onze wijk al gedaan om die Buurtsteun van de grond te krijgen? Op initiatief van Sevagram , de beheerder van Zorgcentrum Tobias, zijn een aantal instellingen/instanties bijeen gekomen om te bekijken of er binnen die groepen mogelijkheden zouden zijn om aan vraag voor zorg en hulp in onze wijk tegemoet te komen en dat te optimaliseren door een samenwerkingsverband aan te gaan. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat er een samenwerking tot stand is gekomen met als naam “Buren voor buren”.

Bij die instanties waren ondermeer de gemeente, Sevagram, de Cliëntenraad, de Winkeliersvereniging, woningcorporaties, de wijkraden van Aarveld-/Bekkerveld en Douve Weien/Caumerveld. Het is de bedoeling dat Alcander zich ook bij dit initiatief zal aansluiten. Hierdoor is er in feite al de basis gelegd voor “Buurtsteun”.

19


De Groene Wijk Wat kan de wijkraad bijdragen aan dit initiatief? Duidelijk is dat buurtsteun grotendeels gedragen moet worden door mensen uit de wijk. Hoe denkt de wijkraad buurtbewoners hiervoor warm te maken? - Het bestuur wil op de eerste plaats dat er een verjonging en uitbreiding van het bestuur komt; - Om buurtbewoners meer gericht te kunnen bereiken zal de wijk in drie gebiedsdelen worden gesplitst, om beter en sneller contact te kunnen krijgen met zorgvragende personen en om ook personen direct in het gebiedsdeel te kunnen vinden, die eventueel aan het gevraagde te kunnen voldoen; Na de Carnaval zal er per gebiedsdeel een bijeenkomst worden georganiseerd om aan ge誰nteresseerden onze initiatieven uit te leggen en zo mogelijk nieuwe vrijwilligers te bereiken.

Editie 44 januari 2015 In concreto: De drie gebiedsdelen zijn: 1. De Tichel, Dillegaard, De Sterflat Benzenraderweg Eurenderweg Tichelbeekstraat 2. Heeserveld Douve Weien Vrusschemig 3. Caumerveld De Erk

De bijeenkomsten per gebiedsdeel zijn: 1. Donderdag, 12 maart 2015, om 19.00 uur 2. Dinsdag, 17 maart 2015, om 19.00 uur 3. Dinsdag, 24 maart 2015, om 19.00 uur Over deze bijeenkomsten zult u tijdig uitgebreid worden ge誰nformeerd.

Het bestuur van de wijkraad.

Veel mensen vooral ouderen, kunnen niet meer alles zelf doen. Denk en vooral werk mee om die mensen te helpen! 20


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Halloweentocht van Tarcisiusschool met Scouting druk bezocht Vrijdagavond 31 oktober werd er door de Tarcisiusschool i.s.m. de wijkvereniging en Scouting een Halloweentocht georganiseerd. Er waren ruim 300 deelnemers, ouders en kinderen. De meesten waren eng verkleed of mooi geschminkt. De tocht startte bij de Piramide van Scouting Kapelaan Berix. Onderweg waren er griezelige figuren en posten met spelletjes en drinken. De tocht eindigde bij Scouting Bekkerveld gezellig rond het kampvuur. Kinderen konden ook door een spannend spookhuis kruipen. Scouting biedt elk weekend leuke en uitdagende programma's aan. Ook op zaterdagen kunnen kinderen meedoen bij de Bevers, Welpen of Scouts. Bij Scouting Berix is dat om 9:30 uur en bij Scouting Bekkerveld om 11 uur. Zie voor meer info, ook over andere Scoutinggroepen: www.laatjeuitdagen.nl of bel met Jan Willem: 06-49409922. Jan Willem Gooyen

21


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Liedjes en gedichtjes van Toon ‚n Dag zonder jou 'n dag zonder jou is een tuin zonder bloemen een dag zonder jou kun je geen dag meer noemen een dag zonder jou is een dag zonder licht en dáárom is zo'n dag geen gezicht het huis is leeg en koud als ik je stem niet hoor de tafels, stoelen en het bed het stelt geen moer meer voor een boom zonder takken 'n hemel zonder blauw m'n lief - dat is een dag zonder jou

Enkel de kus Ik ben je naam vergeten, niet je kus, hoe je je lippen drukte op de mijne, onze ogen sloten om samen te dromen. Ik weet nog hoe de tijd ons even ontweek, we doof werden voor de wereld rondom ons, en ademloos genoten van wij bij elkaar. De dromen die we droomden, onvoltooid, onaangeroerd, ze wachten aan mijn lippen, vergeten ben ik ze niet, maar wel je naam

22


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Vogels in onze wijk!

Een specht

Vogelnest 23


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

De gedichtenrubriek Babel

Ik had een oom in Haarlem dat was een bûkakte vent Daar moes ik soms logere met me Dellufse accent Dan gingdie me verbetere: “Pinantie' zegt men niet! Zoiets heet hier een strafschop, de kanarie heet géén Piet” Ik moch aan tafel ete met een gouwe vorrekie Me ome deed aan tannis emme tante hokkiestokkie En as der mense kwame zei hij altijd tegen mijn: “Als jij nu eens je mond hield, zouden wij geholpen zijn”. Hij schaamde zich de pleuris, dat zag ik onmiddellijk Voor achtelukke Bartje uit die arme Delftse wijk Maar tante kon geen kindere, 'zo zielig' vond mijn moe Dus moes ik van ellende naar die makketakkers toe. 'Je hebt twee rassen', zei me oom, 'ik hoop dat je het voelt' 'De één is baas de ander knecht, zo heeft God het bedoeld' 'Is dat nou wel zo eerlijk?' durfde ik hem toen te vrage daarna moes ik de afwas doen alle vekansiedage.

24


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

Me oom ging op een dag met tante naar de Euromast Ik moch nie mee natuurlijk: ‘stel je veur, wat ongepast !’ Plots vloog de geiser in de hens, het vuur greep om zich heen En ik imme pyjama stond daar moederziel alleen.

Ik stronterbij en keekternaar, de vlam sloeg in de pan Ik dach toen bij me eige: " had ik maar een brandweerman Zal ik ze effe belle ? maar hoe moet dat in die taal ? As ik begin te prate hore ze hut allemaal !“

Hun villa is toen afgefikt, de brandweer kwam te laat, De puinhoop stak mooi af tegen de kaste in die straat Ik sprong van één hoog uit het raam, dat lukte mij nog nèt Maar Piet die daar Kenarie heet, had ik toch mooi gered ! Frans Voogt

25


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

De fotowedstrijd Het lukte de vorige editie niet om de fotowedstrijd op te nemen, in verband met een computerstoring. Gelukkig kunnen wij thans wel twee prijswinnaars bekend maken. Wilt u ook deelnemen: zend uw foto’s naar e.mail adres: t.scheepers@ziggo.nl. en vermeld daarbij ook uw naam en adres.

De eerste prijs gaat naar Wally Tan met deze prachtige foto genomen op de Brunssemerheide Door de vage, niet scherpe begroeiing op de voorgrond wordt een goede dieptescherpte gemaakt. Een mooie compositie.

26


De Groene Wijk

Editie 44 januari 2015

De tweede prijs gaat naar een onbekende persoon, die 4 foto’s inzond met als thema „Vogeltjes in onze wijk“ Op pagina 23 zijn de 2 andere foto’s te zien. Een mooie serie. Laat de inzender zich bekend maken , dan kunnen wij hem de prijs bezorgen. De stinkzwam

Vogeltje op een kale tak

De derde prijs is toegekend aan Wally Tan, die ook de eerste prijs heeft gekregen. Een fraaie Panorama foto van de Brunssemmerheide.

27


De Groene Wijk COLOFON: Redactieraad: Theo Scheepers vormgever Martin Frankort John Bleize Henny Brand Martin Brand Thérèse Ricker

Redactieadres: Van Weerden Poelmanstraat 217 6417 EM Heerlen 045 5416931 www.degroenewijk.nl t.scheepers@ziggo.nl

Editie 44 januari 2015

BESTUUR: Stichting Wijkraad Douve Weien/Caumerveld Peter Kastrop Jeu Triebels Theo Scheepers Anjo Pelzer

voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester

Secretariaatsadres: Van Weerden Poelmanstraat 217 6417 EM Heerlen 045 5416931

Het blad verschijnt 4x per jaar. Einddata inlevering kopie 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Kopij alleen in Word, foto’s in jpeg minimaal 250 DPI. De redactie neemt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Bezorging van de wijkkrant: Heeft u de wijkkrant niet ontvangen, neem dan contact op met Theo Scheepers -

045 5416931

Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer Politie/brandweer/ambulance

112

Politie (geen spoed) 0900 88 44 Centr. huisartsenpost NightCare 577 88 44 Dierenambulance 570 80 00 Callcenter Gemeente Heerlen 14 045 Drugs- en tippeloverlast 14 045 Klachtenlijn Openbare werken 14 045 Acute zorg aan huis (24 uur) 561 61 62 Atrium MC Heerlen 576 66 66 S.O.S. telefoon 571 99 99 Klantenservice Meandergroep 0900 699 06 99