Page 1

FALLES 2014 FALLA PLAÇA D´ESPANYA

Autor Portada: Antoni Gómez i Burgos Autor Llibret : Josep F. Gil i Navarro


Salutació

Mai m’hacostat molt escriure i expresar els sentiments en paraules, mes enguany m’ ha resultat prou difícil. Son molts els sentiments encontrats al llarg d’el exercici. La tasca de Presidencia requerix un esforç personal, mes no ha resultat molt dificultos gracies als anys de presidencia del meu antecesor, Antoni Gomez, que en va deixar el cami pla i jo no mes tenia que seguir els seus pasos. Vullc agrair l’esforç que ha tingut que fer la directiva i molts fallers, per donarme el suport necessari per a que este exercici arribe a bon port. Gracies a tota la comissió per estar ahí, sense vosaltres no hi hauria “FALLA”. Felicitar a les nostres Falleres Majors MARTA i LOLA, agrair l’esforç q’ha suposat ser les nostres Regines, siguent mare i filla, i desitjarles que gaudixquen de tots els moments que van a viure al llarg de la Setmana Fallera. Gracies tambe als nostres colaboradors i fallers d’honor, per la seua ajuda inestimable i desinteresada. No mes en queda desitjar que vixcam tots en armonia les Festes de les Falles, i que gaudim cada moment. Un fort abraç

CHELO CUEVAS I GRACIA President


COLABORADORS EIXERCICI 2013-14 ARTESANIA VIANA ART ANTIC ELVIRA BELLA GNATODENT S.L. CERCATS: GRUPO MAFORT DECORACIONS: ROTULOS GONZÁLEZ, S.L.

ARTISTE FALLER: VICENT CHAVELI I LLINARES ARTISTE FALLER INFANTIL: DAVID SÁNCHEZ I LLONGO PORTADA LLIBRET: ANTONI GÓMEZ I BURGOS POETA: JOSEP F. GIL I NAVARRO BANDA DE MÚSICA: PENETTON DE BENICALAP LLUMS DECORATIVES: A.T.E. PIROTECNIC: PIROVALENCIA TABALET I DOLÇAINA: COLLA JOSEP JUSTE I MARTÍ CHARANGA: “PENETTON” DISENY LLIBRET: ARTES GRÁFICAS LA REPERA


EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE LA FALLA LEMA: “PASSATEMPS” AUTOR: JOSEP F. GIL I NAVARRO PASSATEMPS EN TÍTUL COM ÉS DEGUT TINDREM LLIBRET DISTRAGUT Llegint el titular a simple vista que considera idòneu l'artesà, confesse i reconec que me despista, al no saber la cosa de que va. (Perque voràs llector si un poc t'informes se pot interpretar de varies formes). Així que revisant d'esquerra a dreta he d'exprimir a tope la memòria, per vore l'accepció que se concreta en esta peculiar fallera historia. (No vinga a ser que tant de passatemps ¡acabe per a mi en un contratemps!). I per lo que me dicten els sentits pareix que la paraula referida se centra en dos aspectes definits que tracta de manera divertida. (Puix toca el cadafal les dos vertents que tenen uns conceptes diferents).

Per un costat tenim lo que comporta el pas del temps, com sona pur i estricte, eixe que massa gent mal ho soporta que a algun causa trastorns quan no conflicte. (Allò de llei de vida que se diu ¡que poca gràcia fa al ser mes viu!). Perque en sols comentar a les persones que no se deté mai cap de rellonge, si son sobre tot velles, les neurones i et posen agra cara de canonge. (Puix recordar al pas cada minut ¡altera el seu sistema de salut!). Que aquelles arrugades com un sac voldrien no rodara cap agulla per tal de no arrancar del almanac també dit calendari... ¡ni una fulla! (I se llimite a fer funció d'adorn en la decoració del seu contorn).


Puix com en el “pitet” donen el cante tenen en la sesera un sols desig, com el de dir de sobte “yo me plante” ¡sense jugar partida al set i mig! (Que no volen complirne ya més anys ¡per no patir enormes desenganys!).

Per atra banda i com, una primícia l'artiste que ya casi és el meu soci, m'informa que en la falla que ell oficia vorem de passatemps en versió d'oci. (D'aquells que acabareu fins la corona ¡si no teniu desperta la neurona!).

I d'esta contingència no se salva per més que vaja fent-ne la "mandanga", la sempre peculiar Duquesa d'Alba atrevint-se a lluir... ¡biquini i tanga! (Ací també s'inclou la Marujita perque la Diaz diu... ¡que encara pita!).

Quedant clar estarem entretinguts davant lo que oferix el panorama en jocs que son de sobra coneguts com poden ser sudoku o “crucigrama”. (Pero caldrà fugir amics llectors per si de cas, d'aquell... ¡dels set errors!).


ELS JOCS OLÍMPICS NO PASSA EL TEMPS PER AD ELLS I ESTAN A MÀXIMS NIVELLS En quan l'esbós se repassa i apareix al fondo un temple, crec tenim un bon eixemple de cas on el temps no passa.

I el vint deu de ser bon pas quan han mostrat interés candidatures de postiç com la de nostre país.

I com pareix se desploma intuïxc a dures penes que deu de ser el d'Atenes o be el de l'Antiga Roma.

Que si te la sort i guanya serà Madrit, res mes cert, pero si per contra pert seria, clar... ¡tota Espanya!

Dos ciutats que chano-chano segons la memòria escrita inventaren eixa cita... “menys sana, in corpore sano”.

Més tenint olímpics ars i el Discóbol per figura lo que la base en apura contaré sense repars. Com és l'equip espanyol de l'olímpic deport rei l'atletisme que per llei ¡lleva l'honor al fútbol!

I enarbolaren la bandera d'aquelles ben acollides olimpiades deportives ¡allà per l'any de la pera! Que en el cas alvança poc puix des del temps migeval hi ha edició quatrianual de tot allò que entra en joc. I algun benefici alcança quan mai no passen de moda i a cap país incomoda ¡gastar-se una pasta gansa!

Si a Bàrcenas deixen solt, velocitat en carrera puix portant plena cartera no li lleva l'or... ¡ni Bolt! Per lo que al fondo respecta Blasco no te competència perque tenint de paciència ¡de ONG feu gran colecta!


En la marcha o marató és l'especialiste Rus perque va com un obús ¡que és nano, pero “mató”!

Nula competència trava Rajoy en la javalina, perque allà on més dol destina ¡és el que millor la clava!

En obstàculs el reforç no admitix cap de debatre, qualsevol parat pot batre ¡el recort en poc d'esforç! En la percha l'exclusiva és de l'artiste faller que s'entrena en el taller ¡per botar l'impost del IVA!

Uns corredors caducats en els relleus competixen, encara vorem si els deixen ¡puix ya han segut rellevats!

Rubalcava n'assegura que en alçada posa basa, pero augure que fracassa ¡perque mai està a l'altura! En el salt de llongitut com guanya el que mes s'estira, afirma Lledó que aspira ¡a tot en el seu debut! Al vore com dinamita els clavells en el batalla, passant fàcilment la ralla ¡el pes és cosa de Rita! En lo referent al disc domina Teddy Bautista, perque sino se despista ¡el llança ben llunt del fisc!

En ser estos hi ha que dir exdirectius de Bancaixa, Cam, Valéncia i Ruralcaixa ¡que ya estan per al retir! Un equip competitiu de notable trayectòria, que ens pot portar a la glòria en este event deportiu. Puix bregats en mil batalles repassant els noms és cert que n'apareix molt d'expert ¡en penjar-se les medalles!


L´ENCREUAT O ENCADENAT ESTE ÉS UN DELS PREFERITS EN ELS POLÍTICS PARTITS Passatemps molt conegut és el famós encreuat, en enorme paregut al que és diu encadenat. Varietat on és sabut hi ha de juge aficionat que en poc manco d'un minut el deixa ben solventat. Puix havent tant de choriç encadenar costa poc tal i com està el pais, i és que hui dictar condena ve a ser casi com un joc que te el seu destí en la trena. (On fins els mes atrevits firmen autodefinits).


PASSATEMPS PASSATS PEL TEMPS AL JOVE POC LI COMPLAU EN QUAN NO RES LI DISTRAU Hui en dia la jovenalla afirma que s'avorrix inclús en el megalit de jagantesca pantalla. En canvi, anar a Mestalla pareix ser que els alucina encara engolixen “quina” i aguanten valents el tip soportant al seu equip ¡que el fa patir cosa fina!

I per ad alguns chicons el mòvil no te interés sino és com haureu compres d'últimes generacions. Puix sense contemplacions com me ho conten, yo ho relate per a que aixina els delate, exigixen per la “jeta” una compacta tableta que no és clar... ¡de chocolate!

I com també lo desfici els acompanya per norma, és clar tampoc els conforma el monopatí o la “bici”. Per contra els supera el vici tindre en les mans de primeres una moto de carreres que resulta divertit per mes se juguen la vida ¡rulant per les carreteres!

Tampoc ne practiquen hui sens una aparent raó els jocs de taula i saló el billar o el futbolí. Perque ara queda molt fi el buscar fer en comuna siga en montanya o llacuna deport de risc o perill que no te res de senzill ¡i menys si estàs en la lluna!

¿I la play? ¿I la consola? Això ya passà a l'historia i sols queda en la memòria que de temps mes que córrer, vola. I als jóvens lo que ara els mola convertit en vici crònic és el correu electrònic, twiter, facebook, internet... i marejar per la ret ¡mentres prenen un gin-tònic!

Que el passatemps actual de l'adolescent se traça en posar màxima basa dins del terreny sexual. Puix airejant el pardal no hi ha dubte que disfruta d'una manera absoluta de les porcades al llit en resultar divertit per a fer... “la cama-bruta”.

Més l'autor no s'ho explica quan passàvem la semana qui pentina alguna cana en una sola “canica”. I si a l'assunt se li aplica un trompellot de cabota o d'una


simple pilota ya fora de drap o goma de contents, i no és cap broma ¡ballàvem en una pota!

Aixina, poc te valor per a qui de res careix i damunt envoltat creix d'una insultant abundància per lo que més importància ¡en el llibret no és mereix!

Pero clar, amic llector ad estos temps de desig hi ha que afegir el caprig pel lux i la coentor

EL JEROGLÍFIC SI COSTA DE DESSIFRAR MILLOR ÉS NO CAVILAR Passatemps per excelencia és sens dubte el jeroglífic, que requerix si és científic de perspicàcia i paciència. Aixina segons tendencia tenim des del terrorífic fins al rallat, soporific o fàcils en apariència.

Pero complicats i durs son els que el govern emana de manera quotidiana, que és desseifren en apurs per clara siga l'estampa ¡perque tenen truc i trampa! (I alguns de l'oposició ¡no tenen ni solució!).


DOBLE PASSATEMPS PER ALS YAYOS LA VELLEA A VOLTES ÉS ODISSEA Per a passatemps curiós el que practica Martí pensioniste de Llaurí d'una vital apariència. Puix viudo i en bona paga està com a jubilat cómodament instalat en una gran residencia. Perque resulta que als fills no desija molestar, i de pas també evitar baralles i discussions. En l'adicional ventaja quan ell mateix se controla d'anar a la seua bola ¡sens donar explicacions! I allí matava les hores actiu com sempre al caducjugant al chamelo, al truc i tirant de epigramuces. Mes en fama de Don Joan tampoc el temps ne perdia cortejant-ne a cada dia ¡al menys un parell de dames! Era el mateix rei del mambo en el centre referit on per ser tan divertit adorava tot el món. I en passat me referixc al ser la mar de feliç just fins al dia precís que aparegué el seu chicon.

Acompanyat de la nora per tal de menjar-li el "tarro" de que abandonara el carro de la vellusca comuna. I ans de la manida excusa de l'unitat familiar ell no se pogué negar sens fer-li gràcia ninguna. Com és per pur egoisme se cabreja i desconjunta fins al punt que al fill pregunta si sap que també te sogre. Mes pillant-li de sorpresa li contesta Martinet per lo “bajini” en secret ¡que és talment el calc d'un ogre! Pero en ser bona persona acceptant el contratemps canvia de passatemps per evitar un conflicte. Encara que molt conscient en el fondo reconeix que la culpa és d'ell mateix ¡perque no mai fon estricte! I ara se deu d'entretindre portant als nets cada dia al parc i la guardería que li fan anar al trot. Puix eixercint de cangur al yayo no se l'olvida que l'artrosis malaïda ¡no el permet pegar un bot!


SOPA DE LLETRES POT EMBAFAR EIXE CALDO SI VA EN SOBRE I ÉS DE SALDO En els passatemps pareix hi ha d'una sopa concreta que no li agrada al poeta perque massa la coneix. Que cap caldo desmereix l'autor quan la fam apreta, que adora la caldereta, la sopa d'all, la de peix...

La de fideus, la coberta, de verdures o marisc, fins inclús la de pollastre, menys la de lletres que alerta un perill de màxim risc que en deixa per a l'arrastre. (Puix si la musa no és presta ¡sempre alguna, s'indigesta!).

PASSATEMPS DE PASSARELA ELS MODELS DE PASSARELA TENEN MOLTA, MOLTA TELA La moda d'equipament en el vestir, és reclam de negoci permanent en el que a sovint la gent pica per complet en l'ham. I és que ahir, igual que hui com imagine demà, gira tot al cap i al I clar, per esta exigencia ya se comprén que la moda te que reformar tendència, encara que l'apariència ens diu que recicla i roda. Pero lo que no veig clar son els dissenys estrambòtics que intenten promocionar quan

fi al ritme que el maniquí abusa del ciutadà. Puix com saben els llectors els agremiats, com els sastres, modistos, dissenyadors, fabricants i venedors se partixen els pollastres m'atrevixc a afirmar que no passen d'anecdòtics.

Puix mai he vist a femelles d'una forma descarada, lluint un vestit de telles de plàstic en nucs i anelles o de palla socarrada.


¿O algú ha observat pel carrer siga turista o de casa, un sols mascle cavaller portant un trage d'acer, d'aram, de suro o d'estrassa? Inclús els modistos vius tirant-li a la cosa morro han dissenyat sugestius vestits en...

¡preservatius! o condons, dit en bastorro. Mes pergues d'eixos montages puix hi ha mes, ¡tu te creus!, son en eixos moderns trages els números dels tallages... ¡tots per a chiques fideus!

EL SUDOKU SI UN NÚMERO SE DESQUADRA TOT EL TABLERO DESMADRA El sudoku se patenta com passatemps numeral i pel nom que se presenta deu ser d'orige oriental. I a banda de bona espenta si intentes resoldre-ho cal el tindre la ment atenta i en números ser genial.

Que en ser concret i temàtic és assunt d'un matemàtic i també podria admetre's, al capoll que ni s'afronta quan algun número monta ¡mes mai, de ningú de lletres! (De manera que el poeta no entra en esta papereta)


PASSATEMPS FINAL VOREM SI PUC REMATAR EL QUE ESTÀ PER ACABAR En arribar al final si el temps ha passat corrent, serà una bona señal al menys d'entreteniment. I en la conclusió ideal si hi ha reconeiximent i al complet al tribunal me puntejà un sobreixent. Puix d'este modo obtindria el millor dels passatemps puix tinc des d'un lluntà dia, per resoldre un lliterari al transcorrer molt de temps ¡de l'últim extraordinari! (Que a vore si mereix brinc ¡per ser crec, del sigle vint!).

AUTOR: JOSEP GIL I NAVARRO


JUNTA DIRECTIVA 2013/2014 CARREG

NOMS

PRESIDENTA

CHELOCUEVASI GRACIA

BUNYOL D´ORI BRILLANTSABFULLESDE LLORER

VICE-PRESIDENT1º(ÁREAFESTEJOS)

GILBERTSANZ I VIDAL

BUNYOL D´ORI BRILLANTSABFULLESDE LLORER

VICE-PRESIDENT2º

RICARD ALFAROI VEINAT

BUNYOL D´OR

VICE-PRESIDENT3º

JOSEP VICENT DÍAZI ALCAIDE

BUNYOL D´ORI BRILLANTSABFULLESDE LLORER

VICE-PRESIDENT4º

JOANANTONI MONTESINOSI BALDÓ

BUNYOL DÓRI BRILLANTSABFULLESDELLORER

SECRETARIA

EMPARMONTESINOSI CARO

BUNYOL D´ORABFULLESDELLORER

TRESORERA

ROSAMªALBUIXECH I ROMERO

BUNYOL D´OR

COMPTADORA

NATALIAGONZÁLEZI RUIZ

BUNYOLD´ARGENT

VICE-COMPTADORA

MªPILARVILLARROYA I CARPIO

BUNYOLD´ARGENT

DELEGADADE LOTERIES

MªANGELSZAYAI PULIDO

BUNYOLD´OR

DELEGAT DE FESTEJOS

ANTONI GÓMEZI BURGOS

BUNYOLD´ORI BRILLANTSABFULLESDELLORER

VICE-DELEGADADEFESTEJOS

MªJOSEPPAÚL I RISQUE

BUNYOLD´ARGENT

VICE-DELEGADADEFESTEJOS

ANNAVICENT I FAS

BUNYOLD´ORABFULLESDE LLORER

DELEGADAD´INFANTILS

SANDRA GÓMEZ I VICENT

BUNYOLD´ARGENT

VICE-DELEGADAD´INFANTILS

NEUSLLORENSI RODRIGO

BUNYOLD´ARGENT

VICE-DELEGADAD´INFANTILS

PAULA DÍAZI MÁS

BUNYOLD´OR

DELEGADADE CASAL

MªEMPARRODRIGOI TAMARIT

DELEGADAD´ACTIVITATSDIVERSES

MªCARMEVENDRELL I BERMELL

BUNYOLD´ORI BRILLANTSABFULLESDELLORER

BIBLIOTECARIA- ARXIVERA

MªEMPARCAROI GARCÍA

BUNYOLD´ORI BRILLANTSABFULLESDELLORER

ADJUNT DEL. FESTEJOS

JOSEP VICENT RIBESI GÓMEZ

ADJUNT DEL. D´ACTIVITATSDIVERSES PAULA SANZI ALBUIXECH ADJUNT DEL. D´ACTIVITATSDIVERSES ANNAMªFLORESI GRAMAJE

RECOMPENSA


VOCALS NOM

RECOMPENSA

MANEL AGUADO I AGUADO VICTOR AGUADO I AGUADO FRANCISCO JOSE ARENAS I JIMENEZ MANEL ARENAS I JIMENEZ JOSEP ARENAS I RUBIO MANEL ARNAL I SÁNCHEZ VICTOR ARROYO I GARCÍA JOAN PERE BLEDA I RODRIGUEZ ALEIXANDRE CALVO I FLORES SALVADOR CALVO I FLORES ANGEL FERNÁNDEZ I RAMIREZ LLUÍS GARCÍA I VALERO PABLO GARCÍA I VIVÓ ALEIXANDRE GIMENO I GARCÍA JOAN GÓMEZ I MANCEBO JOAN CARLES GONZÁLEZ I BAOS JOSEP ALFONSO GONZALEZ I BELLMUNT LLUIS GONZALEZ I RUIZ IGNACI GONZALEZ I VILLARROYA JOSEP GRAMAJE I JUESAS JOSEP JUSTE I GARCÍA JOSEP JUSTE I MARTÍ MANEL ALBERT LOPO I CANCHALES ROBERT LORENZO I BRÚ VICENT MANZANARES I MOLINA SALVADOR MARTINEZ I DURÁ DAVID MARTINEZ I PINTO JAUME JOSEP MONTESINOS I CARO JOAN ANTONI MURGUI I FERNÁNDEZ ANDREU PÉREZ I ALBIACH RAMOS PÉREZ I PÉREZ JOSEP VICENT RIBES I PASTOR VICENT RIPOLL I MOSSI VICENÇ ROSELLÓ I SANTOS JOSEP ALBERT ROYO I MONSERRAT JOAN BOSCO SÁNCHEZ I ISARRIA PERE RICARD SANJUAN I BAUTISTA

BUNYOL D’OR BUNYOL D`OR AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’ ARGENT BUNYOL D’ ARGENT BUNYOL D’OR BUNYOL D’OR BUNYOL D’ ARGENT BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER

BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’OR

BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’OR BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’ ARGENT BUNYOL D`OR BUNYOL D’ ARGENT BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’OR AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’ ARGENT BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER BUNYOL D’ARGENT BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER


FALLERA MAJOR EIXENT 2013 Bàrbara Aguado i Martínez Cort d´Honor 2014 Concepció Albiach i Garcia MªJosep Albuixech i Romero Rosa Albuixech i Romero Remei Burgos i Carrasco Anna Belem Caparrós i Caparrós Naomi Caparrós i Del Rio Mª Rosa Caparrós i Garcia Mª Carmen Caro i Garcia Mª Empar Caro i Garcia Mª Josep Carrillo i Casas Paula Díaz i Más Anna Mª Flores i Gramaje Laura García i Royo Verónica García i Royo Mª Pilar Gómez i Burgos Remei Gómez i Burgos Sandra Gómez i Vicent Natalia González i Ruiz Mª Desamparats González i Villarroya Mª Lluisa González i Villarroya Vanesa González i Villarroya Mª Pilar Gramaje i Picher Aranzazu Gramaje i Ruíz Yolanda Gramaje i Ruíz Anna Jimenez i Contreras Consuelo Jimenez i Contreras Empar Juste i Martí Cristina López-Amor i Alvarez Mª Josep López i García Marta Lorenzo i González Mireia Llorens i Rodrigo Neus Llorens i Rodrigo Pilar Martinez i Sanjuan Mª Dolors Más i Rubio Empar Montesinos i Caro Carme Muñoz i Sánchez Mª Josep Paúl i Risque Mª Dolors Risquez i Bejar Mª Empar Rodrigo i Tamarit Nuria Rodrigo i Tamarit Encarnaçio Ruíz i Almenar Roser Ruíz i Almenar Eva Sanjuan i Caro Nuria Sanjuan i Caro Paula Sanz i Albuixech Mª Carme Vendrell i Bermell Anna Vicent i Fas Mª Pilar Villarroya i Carpio Mª Empar Villarroya i Mateo Anna Vivó i Domingo Mª Angeles Zaya i Pulido

Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol

d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or ab Fulles de Llorer d´Or d´Or ab Fulles de Llorer d´Or ab Fulles de Llorer

Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol

d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or d´Or

Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol

d´Or d´Or d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Argent d´Argent

Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol

d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or ab Fulles de Llorer d´Or ab Fulles de Llorer d´Or d´Or ab Fulles de Llorer d´Argent

Bunyol d´Argent Bunyol d´Argent Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol

d´Or ab Fulles de Llorer d´Or ab Fulles de Llorer d´Or d´Argent d´Argent

Bunyol Bunyol Bunyol Bunyol

d´Or d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer d´Or d´Or

Bunyol d´Or i Brillants ab Fulles de Llorer Bunyol d´Or ab Fulles de Llorer Bunyol d´Argent Bunyol d´Or ab Fulles de Llorer Bunyol d´Or


MARTA DÍAZ I MÁS FALLERA MAJOR 2014 Bunyol d´Or

Lluint gales de fallera en un any especial, tens imatge que genera la bellea al natural. Perque el teu rostre assevera la felicitat total, portant justet a la vera el mes volgut ideal. I duent el fidel pas de fallera trayectòria va a topar-te en la gloria, perque Marta Díaz Más plaça d´Espanya en honor ¡te fa Fallera Major! J.F.G.N.


COMISSIÓ INFANTIL 2013/2014 DELEGADA CASAL

ESTHER ALFARO I MONTESINOS ESTELA ALIAGA I MARTINEZ

VICE. DEL. LOTERIES

SARA BLEDA I DÍAZ

VICE. DEL. FESTEJOS

VEGA CALVO I CAPARRÓS

COMPTADORA

AINARA CALVO I GONZÁLEZ

Distintiu d´Argent

CARLA FERNÁNDEZ I MORENO

Distintiu d´Argent

ANNA GARCÍA I VIVÓ

Distintiu d´Or

SECRETARIA

LAURA GÓMEZ I VICENT

Distintiu d´Argent

DEL. FESTEJOS

REBECCA GONZÁLEZ I BAS

VICE-COMPTADORA

CARLA GONZÁLEZ I SANJUAN ROCÍO GUIJARRO I GALINDO

DEL. LOTERIES

Distintiu d´Or

NOA MARTINEZ I CAPARRÓS CARMELA NARANJO I MARTINEZ

VICE-SECRETARIA

TRESORERA

LUCÍA RIBES I GÓMEZ

Distintiu d´Or

VEGA RIPOLL I VILLENA

Distintiu d´Argent

EMPAR VALERO I GONZÁLEZ

Distintiu d´Argent

VOCALS ANGEL FERNÁNDEZ I GARCÍA ALVARO MESADO I GONZÁLEZ ENRIC MESADO I GONZÁLEZ

Distintiu d´Argent Distintiu d´Argent Distintiu d´Argent


Falla Infantil Lema: “UN JARDÍ DE FANTASIA”

ARTISTE: DAVID SÁNCHEZ I LLONGO


EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE LA FALLA INFANTIL LEMA: “UN JARDÍ DE FANTASIA” AUTOR: JOSEP F. GIL I NAVARRO

La falleta en alegria ens presenta amic faller un jardí de fantasia.

Sostenen ad eixa musa dos esclatasancs contents ¡que l'aguanten sense excusa!

Tota l'acció se recrea dins lo que és un preciós bosc en plena naturalea.

Se somriuen els bolets en estar humanisats ¡perque no son discrets!

En fer detallat repàs bona cosa en fauna i flora de segur que trobaràs.

Que hi ha que cuidar el bosc els animals sens ensenyen ¡per tal que no estiga fosc!

En claritat se detalla una fada molt fermosa d'alt al remat de la falla.

Simpàtics i ecologistes els gnomos com els donyet1s ¡se distrauen contant chistes

I s'observa que és alada portant màgica vareta esta simpàtica fada.

És fàcil que en parage vejam algun llenyador ¡tal com nos mostra l'image!


LOLA BLEDA I DÍAZ FALLERA MAJOR INFANTIL 2014

Distintiu d´Argent Eres l´estrela mes fina de tot l´univers faller, i el veïnat te el plaer d´admirarte per divina. I el teu fermós cos fascina per bonic i rialler, quan passeja pel carrer que per complet el domina. Perque tindràs Lola Bleda regnat polit com la seda com te mereixes, menuda, al ser Regina Infantil marcant peculiar estil ¡junt a la mare volguda! J.F.G.N


PREMIS OBTINGUTS EN L’ EXERCICI 2.012-13 PREMIS AL BETLEM DE LLIURE DISSENY,“ELS COLORS DE NADAL” -

CONCURS JUNTA CENTRAL FALLERA: CATEGORIA “B”: 11º PREMI.

-

CONCURS AGRUPACIÓ FALLES DEL CENTRE: 2º PREMI.

-

CONCURS JUNTA MUNICIPAL D’ ABASTIMENTS: ACCESIT 2º.

CONCURS DE LLIBRETS DE FALLES DE LO RAT PENAT: -

PREMI “ANDRES CABRELLES”: ACCESIT 5º.

ACTIVITATS DE LA FALLA PLAÇA D´ESPANYA REALITZADES AL LLARC DE L´EXERCICI 2013/2014 MES D'ABRIL 2.013: - DIA 12: EN EL NOSTRE CASAL, CELETBRAREM LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE DISSOLUCIÓ I CONSTITUCIÓ, EN LA QUE, ENGUANY, VA SER ELEGIDA COM A PRESIDENT, NA CHELO CUEVAS I GRACIA.


- DIA 14: VA TINDRE LLOC L'ACTE D'EXALTACIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE L'ANY 2013, DEL SECTOR ROQUETA - ARRANCAPINS I DE L'AGRUPACIÓ DE FALLES DEL CENTRE. EL ESCENARI ELLEGIT VA SER L’ALAMEDA PALACE, ON FOU HOMENATJADA LA NOSTRA FALLERA MAJOR, SENYORETA BARBARA AGUADO I MARTINEZ.

- DIA 20: “FESTA DE GERMANOR”, ORGANITZADA PER L'AGRUPACIÓ FALLES DEL CENTRE, AB JOCS PER ALS MES MENUTS I UN CONCURS DE PAELLES. NOSTRA COMISSIÓ VA PARTICIPAR EN UNA PAELLA FETA PER LA COMPONENT EMPAR RODRIGO I TAMARIT.

- DIA 26: EN JUNTA GENERAL, LA PRESIDENTA VA DONAR A CONEIXER LA SEUA DIRECTIVA.

MES DE MAIG 2.013: - DIA 12: EL VICE-PRESIDENT I LA FALLERA MAJOR ASSISTIREN A LA PROCESSÓ DEL DIA DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS.

- DIA 26: LA COFRADIA DE LA VERGE MIRACULOSA, DE PICASSENT, VA CONVIDAR A NOSTRA FALLA, A LA PROCESÒ. LA FALLERA MAJOR, BARBARA, ACOMPANYADA PER ALGUNES DONES DE LA COMISSIÓ, ASSISTIREN A ESTE ACTE. - DIA 30: COM TOTS ELS ANYS, COMENÇAREN ELS CAMPEONATS DE “TRUC” I “PARCHIS”, ORGANIZATS PER J.C.F. LES PARTIDES ES CELETBRAREN EN EL CASAL DE LA FALLA “D'ELS DOCTORS”. ELS NOSTRES PARTICIPANTS FOREN, EN “TRUC”, NATALIA GONZALEZ I RUIZ, ANNA VICENT I FAS, PERE R.


SANJUAN I BAUTISTA I JOAN CARLES GONZALEZ I BAOS. I EN LA MODALITAT DE “PARCHIS”, Mª CARMEN VENDRELL I BERMELL, Mª PILAR VILLARROYA I CARPIO, Mª PILAR GRAMAJE I PICHER I CHELO CUEVAS I GRACIA.

MES DE JUNY 2.013: - DIA 7: EN JUNTA GENERAL, LA PRESIDENTA, VA DONAR A CONEIXER, EL NOM DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL PER AL EIXERCICI, CHIQUETA LOLA BLEDA I DIAZ.

- DIA 8: ELS NOSTRES INFANTILS ACUDIREN, AB ELS DELEGATS, A LA FESTA PIRATA, QUE VA ORGANITZAR LA AGRUPACIÓ DE FALLES DEL CENTRE.

- DIA 15: CELETBRAREM LA FESTIVITAT DE “SANT JOAN”, QUE DÓNA PAS A L'ESTIU. ES VAN REALITZAR DIVERSES ACTIVITATS: PER EL MATÍ, ESMORSAR, PLANTÁ D'UNA FOGUERA; PER ALS MENUTS FESTA DE L’AIGÜA I CUCANYES. PER A GRANS I MENUTS, TIR A LA DIANA EN “MERENGUES”. I AL FINALITZAR UN DINAR DE GERMANOR. A LA VESPRADA, UNA GRAN TÓMBOLA I UNA RIFA AB REGALS MOLT ESPECIALS, GENTILESA DESINTERESSADA, DELS NOSTRES COLABORADORS. SOPAR DE FALLERS I AMICS; CREMÁ DE LA FOGUERA PER NOSTRA FALLERA MAJOR INFANTIL LOLA, ACOMPANYADA PER LA FALLERA MAJOR DE 2.013, BARBARA I LA PRESIDENTA CHELO. PER A FINALITZAR LA JORNADA, DISCMOVIL, ACARREC DEL ESTIMAT “DJ FRAN”. (HO PASSAREM DE LO MES BE)

MES DE JULIOL 2013: - DIA 12: NAIXIMENT DE LA CHIQUETA SARA BLEDA I DIAZ, FILLA DELS COMPONENTS D'ESTA COMISSIÓ JOAN PERE I MARTA.

- DIA 13: EN ELS JARDÍNS DEL PALAU DE LA MUSICA, VA TINDRE LLOC L'ELECCIÓ DE LES REPRESENTANTS DEL SECTOR, PER A LES “CORTS D'HONOR” DE LES FALLERES MAJORS DE VALENCIA DE 2.014. LA NOSTRA COMISSIÓ VA SER MAGNÍFICAMENT REPRESENTADA PER LA SENYORETA


BARBARA AGUADO I MARTINEZ. I TOTS ELS QUE ASSISTIREM AL ACTE, BOTAREM D'ALEGRIA DELS NOSTRES SEIENTS, AL SER PRESELECCIONADA LA NOSTRA FALLERA

- DIA 28: DINS DELS ACTES DE LA “FIRA DE JULIOL” ES CELEBRA LA “BATALLA DE FLORS”, EN LA QUE VA PARTICIPAR LA NOSTRA FALLERA MAJOR BARBARA, COM PRESELECCIONADA A LA CORT D’HONOR DE LA FALLERA MAJOR DE VALENCIA 2014.

MES DE SETEMBRE 2.013: - DIA 7: ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA ES VAN DESPLATZAR AL DOMICILI DE LA CHIQUETA LOLA BLEDA I DIAZ, PER FER L'ACTE DE LA “DEMANÁ”. UNA VEGADA ACABAT L´ACTE, LA SEUA FAMÍLIA VA OBSEQUIAR A TOTS ELS PRESENTS, EN UN BERENAR-SOPAR.


- DIA 21: ELS CHIQUETS TINGUEREN “FESTA INFANTIL DEL PIJAMA”, AB JOCS, DISFRASSOS, SOPAR, DISC-MOVIL. I PASAREN LA NIT, EN SACS DE DORMIR, DINS DEL CASAL

-DIA 28: ACODIREM EN PANCARTES I TOTA LA ILUSIÓ DEL MON, AL PABELLÓ DE LA FONTETA, PER A DONARLI SUPORT A NOSTRA FALLERA BARBARA, QUE LLUITAVA PER FORMAR PART DE LA CORT D'HONOR DE LA FALLERA MAJOR DE VALENCIA DE 2.014.

MES D'OCTUBRE 2.013: - DIA 5: AB MOTIU DE LA FESTA DE “SANT DONÍS”, CELEBRAREN EN NOSTRE CASAL UN SOPAR ON LES DONES VAN SER OBSEQUIADES EN LA “MOCADORA”.


- DIA 18: LA A.F.C. I EL SECTOR ROQUETA-ARRANCAPINS, CELEBRAREN EL “SOPAR DE CONEIXENÇA” DE LES FALLERES MAJORS DE 2.014. - DIA 19: ACTE DE “NOMENAMENT” DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL DE 2.014, LOLA BLEDA I DIAZ. AL FINALITZAR EL MATEIX, LOLA, ENS VA OFERIR UN SOPAR A TOTA LA COMISSIÓ.

- DIA 25: EN JUNTA GENERAL, LA PRESIDENTA, VA DONAR A CONEIXER, EL NOM DE LA FALLERA MAJOR PER AL ANY 2.014, SENYORA MARTA DIAZ I MAS.

MES DE NOVEMBRE 2.013: - DIA 1: “FESTA DE HALLOWEEN”, EN EL CASAL, EN ORNAMENTS DE LO MES TETRICS. PREPARATS, AL MATEIX QU'EL SOPAR, PER LES DELEGACIÓNS DE FESTEJOS I CASAL. MOLTS DELS ASSISTENTS ACODIREN DISFRASSATS PER A L’OCASIÓ.


DIA

9:

ACTE DE “NOMENAMENT” DE LA FALLERA MAJOR DE 2.014, MARTA DIAZ I MAS. ON TAMBÉ HI HAGUÉ UN ACOMIADAMENT A LA FALLERA MAJOR EIXENT, BARBARA. AL FINALITZAR EL NOMENAMENT, MARTA, ENS VA OFERIR UN SOPAR.

-DIA 23: VA TINDRE LLOC L' ACTE DE “PRESENTACIÓ I EXALTACIÓ DE LES FALLERES MAJORS DE 2014” CHIQUETA LOLA BLEDA I DIAZ, I SENYORA MARTA DIAZ I MAS AB LES SEUES CORTS D’HONOR. ÉS VA CELEBRAR EN LA SALA SANTO DOMINGO DE ALBAL, FINALITZANT EN UN SOPAR, UNA RIFA I UN GRAN BALL.

MES DE DESSEMBRE 2.012: -DIA 5: ELS INFANTILS, EN EL CASAL, VAN REALITZAR EL XV CONCURS “PINTA UN NADALENC”, EN EL QUE EL GUANYADOR, SERVIRA PER A FELICITAR ELS NADALS DEL ANY QUE VE.


DIA 6: ES VA COMENÇAR EL MONTATJE DEL BETLEM DE LLIURE DISENY, EN EL QUE LA COMISSIÓ PARTICIPA EN DIVERSES CONCURS. TAMBE ES VA ORNAR EL CASAL EN MOTIUS NADALENCS.

- DIA 7: LES NOSTRES FALLERES MAJORS MARTA I LOLA, NOS VAREM CONVIDAR AL “CIRC DE NADAL”, ON TOTS, GRANS I MENUTS, GAUDIREM EN ELS ANIMALS, ELS EQUILIBRISTES, ELS PALLASSOS.

-

DIA

9:

S’INAUGURA EL “BETLEM”, CONFECCIONAT PER ESTA COMISSIÓ, AB EL NOM DE “ELS NADALS DE LES ABELLES”. OBTINGUENT, EN EL CONCURS DE A.F.C., EL PREMI 2º; I EN EL CONCURS DE J.M.A, UN ACCESIT.

-DIA 20: COMBINAT AB EL SORTEIG DE LA “O.N.C.E”, ES VA RIFAR UNA “CISTELLA DE NADAL”, SENT L'AFORTUNADA, REMEI BURGOS I CARRASCO.

-DIA 21: “FELICITACIÓ DE NADAL” ALS VEINS I ALS COMERÇOS DE LA NOSTRA DEMARCACIÓ. PER LA VESPRADA ELS CHIQUETS TINGUEREN LA “FESTA DE NADAL”. BERENAREN I TINGUEREN LA VISITA DEL “PARE NOÉL” QUE VA VINDRE CARREGAT D'UN FUM DE REGALS. TAMBE ES VA DONAR A CONEIXER ALS GUANYADORS DEL CONCURS “PINTA UN NADALENC”. ON EL PREMI “EXTRAORDINARI” S'EL VA EMPORTAR LA CHIQUETA REBECCA GONZALEZ I BAS.


- DIA 22: DINAR DE NADAL AB EL TRADICIONAL “PUCHERO”. ANY DARRERE D’ANY, ELS NOSTRES “CUINERS” VAN SUPERANT SE I TOTS NOS CHUPLAREM ELS DITS. PER LA VESPRADA, “BRINDIS” EN CAVA I REFRESCS, PER A DESITJAR BONES FESTES I LO MILLOR PER AL ANY NOU.

-DIA

31: EN EL CASAL,

ÉS VA CELEBRAR LA “NIT DE CAP D'ANY”, EN UN SOPAR CUINAT PER ELS COMPONENTS DE LES DELEGACIÓNS DE CASAL I FESTEJOS, AB L’AJUDA INESTIMABLE DELS GERMANS AGUADO; DESPRES EL RAÏM DE LA SORT, COTILLÓ, CAVA, I BALL, FINS ALTES HORES DE LA MATINADA.


-MES DE GINER 2.013: - DIA 14: LA FALLERES MAJORS MARTA DIAZ I MAS I LOLA BLEDA DIAZ, JUNT A LA PRESIDENTA, CHELO CUEVAS I GRACIA, ACUDIREN A LA INAUGURACIÓ DE LA “VII EXPOSICIÓ DE BOCETS DE FALLA”, DE L'AGRUPACIÓ DE FALLES DEL CENTRE. QUE VA TINDRE LLOC EN LA SALA “EDUARD ESCALANTE” DEL CENTRE MUNICIPAL D'ABASTIMENTS.

- DIA 17: VA COMENÇAR EL XXI CONCURS DE PORTADES DE LLIBRET.

- DIA 18: EFECTUAREM LA PRESENTACIÓ OFICIAL D'ESBOSSOS I LA SIGNATURA DELS CONTRACTES DELS MONUMENTS FALLERS, AB L´ARTISTE DAVID SÁNCHEZ I LLONGO PER AL INFANTIL I L'ARTISTE VICENT CHAVELLI I LLINARES PER AL GRAN. AL FINALITZAR L’ ACTE, HI HAGUE UN “SOPAR D’AIXELLET”.

- DIA 22: EN MOTIU DE LA FESTIVITAT DE “SAN VICENT MARTIR”, AVILLATS EN EL TRAJE REGIONAL, I EN CERCAVILA AB TABALET I DOLÇAINA, ASSISTIREM, JUNT A LA VEÏNA COMISIÓ DE CERVÁNTES–PARE JOFRÉ, A LA MISSA EN LA PARRÒQUIA DE “LA ROQUETA”. AL FINALITZAR LA MATEIXA, ES VA DISPARAR UNA MASCLETÁ. I DESPRES, EN NOSTRE CASAL, TINGUE LLOC UN CHICOTET APERITIU.

- DIA 24: LA FALLERA MAJOR MARTA I EL VICE PRESIDENT GILBERT SANZ, ACUDIREN AL PALAU DE LA MUSICA, AL ACTE D'EXALTACIÓ DE LA FALLERA MAJOR DE VALENCIA DE 2.014 I LA SEUA CORT D'HONOR.


- DIA 25: PER EL MATÍ, VISITA AL TALLER DE L'ARTISTE INFANTIL I PER LA VESPRADA, LA FALLERA MAJOR INFANTIL, LOLA, VA ANAR AL PALAU DE LA MUSICA, AL ACTE D'EXALTACIÓ DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL DE VALENCIA DE 2.014 I LA SEUA CORT D'HONOR.

- DIA 26: VISITA AL TALLER DE L'ARTISTE GRAN, PER A VORE COM VAN ELS TREBALLS D'EL NOSTRE MONUMENT.

MES DE FEBRER 2.013: - DIA 2: EN EL PALAU DE LA EXPOSICIÓ, LA FALLERA MAJOR, MARTA, ACOMPANYADA PER LA PRESIDENTA, CHELO, VA ANAR A L'INTERCANVI DE FOTOGRAFIES EN LA FALLERA MAJOR DE VALÉNCIA. PER LA VESPRADA, LES NOSTRES FALLERES, Mª PILAR GOMEZ I BURGOS, ROSER RUIZ I ALMENAR I Mª CARME VENDRELL I BERMELL , VAN REBRE DE MANS DE LA FALLERA MAJOR DE VALENCIA, EL BUNYOL D’OR I BRILLANTS AB FULLES DE LLORER.


- DIA 9: COMENÇAMENT DEL XXIV CAMPEONAT INTERN DE “PARCHIS”; A MIG DIA, FEREM UN ALT, PER AGAFAR FORÇES EN UNA “ARROS ROSEJAT”.

- DIA 15: FESTA DE

“SANT VALENTÍ”, AB SOPAR PREPARAT PER ELS NOSTRES “CHEFS”. LA DELEGACIÓ DE FESTEJOS OBSEQUIA A TOTS ELS ASISTENTS EN UN REGALET. EN DESPRES, BALL.

- DIA 22: PER LA VESPRADA, COMENÇAMENT DEL XXIV CAMPEONAT INTERN DE “DOMINO”.

-

DIA

23:

PEL MATÍ, ALGUNS COMPONENTS DE LA COMISSIÓ ASSISTIREN A LA “MACRO DESPERTÀ”, ORGANITZADA PER J.C.F. EN NOSTRE CASAL, TINGUE LLOC EL XXIV CONCURS DE “TRUC” I IV DE “POKER TEXAS HOLD’ÉM”. A MIG DIA, FEREM UN ALT, PER AGAFAR FORÇES AB UN BON DINAR, A CARREC DEL NOSTRES “CHEFS” PER LA VESPRADA, VAREM ASSISTIR A L’ACTE DE LA “CRIDÀ”, JUNT A LES NOSTRES FALLERES MAJORS, MARTA I LOLA. AL TORNAR AL CASAL NOS ESTAVA ESPERANT UN PEROL PLE DE “CHOCOLATE” I UNS BUNYOLS I ENSAÏMADETES.


RACO DEL FALLER Des de fa anys qu'està molt vinculada a la nostra Falla. Sempre ha colaborat ab mosatros de moltes formes. I els estrets llaços d'amistat ab molts dels membres d'esta comissió, van fer que s'apuntara a la falla. Estem parlant de Anna Jimenez, “alma mater” de Artesania Viana. Ens hem traslladat a la seua botiga, per coneixer un poquet mes esta reconeguda firma de manteletes. P.E: Bona nit Anna, moltes gracies per rebre-mos, puix en estes dades ja sabem que anireu contra rellontge. Comta-mos com foren els començaments de Viana. A: Treballava en una empresa de manteletes, fins que l'ama es va jubilar, i en els dines del pagament únic, em vaig proposar seguir jo a soles, fent manteletes. Llogí un pis en el Maritim i vaig començar. Al poquet comprí una maquina de brodar industrial i vaig traslladar la producció a Alboraia quedantse el pis com a botiga. La veritat es que em va anar prou be i vaig montar, ja en planta baixa, la botiga d'indumentaria. Mes tart poguí comprar cinc maquines i traslladar la producció a Albalat dels Sorells. P.E: Explica-mos el proces de confecció d'una manteleta. A: Lo primer es dissenyar el dibuix, despres es plasma en un paper de seda i es fixa al teixit en qu'es va a brodar, una vegada fet el brodat, el paper es retira a ma, es rellisa i la brodadora de teler fa el “richelieu”, cus les lentejueles a ma una a una, es perfila el dibuix, es torna a rellisar i s'encaixa. P.E: Crec que conec la resposta, pero tinc que preguntar-t'ho, ¿que part del proces es el que mes t'agrada?. A: La part de creació i selecció del mostrari. P.E: Sou els proveidors oficials de manteletes de les Corts d'Honor i les Falleres Majors de Valencia ¿des de quan? A: Enguany es el septim que tenim l'honor i el repte de fer-les. I tambe des de fa dos anys les Mantellines, que igualment son de fabricació propia. P.E: En la presentació de l'indumentaria de les Corts i les Falleres Majors, enguany, ens varem sorprende per les formes redonejades i en pic, de les manteletes. A: Cada any intentem innovar pero sense perdre la part tradicional i artesanal, i eixes formes les hem recuperat de peces antigues. P.E: ¿Viana te un estil propi o seguix la moda? A: Jo crec que tenim el nostre propi estil i que un peça feta en el nostre taller, la gent la distinguix. Pero la demanda del mercat, lluir, anar elegant, ab el tall estilizat, no pot deixarse de costat, i mos obliga. P.E: ¿Quals son les tendencies hui en dia? A: Les tendencies son el fil d'argent, coure, el brodat ab puntilles, alençon. I en quant als teixits, el “tul de cristal”, “tul de algodon”, “muselinas” i “nipi”, un teixit tret de la pinya tropical. P.E: Be Anna, ja t'hem llevat prou temps, tenint en conter, qu'estem en la recta final cap a la setmana fallera. Gracies per la teua atenció. A: Gracies a tu, per la visita. Ja saps que podeu contar en mi, per a lo que necessiteu. P.E: De nou gracies i mos vorem en el casal.


PROGRAMACIÓ DE FESTEJOS

MARÇ 2014 - DIA 1: PER EL MATI, VISITA A L'EXPOSICIÓ DEL NINOT I PER LA NIT, « SOPAR DE DONES ». LES DONES DE LA COMISSIO VAN ANAR DE FESTA FINS ALTES HORES DE LA MATINADA.

- DIA 2: LA COMISSIÓ INFANTIL, COLABORÀ EN LA CAVALCADA DEL NINOT QUE ORGANITZA LA J.C.F., AB LA FALLA DR. GIL I MORTE-DR. VILA BARBERÁ.

- DIA 7: A PARTIR DE POQUETA NIT, RELITZAREM EL MONTATJE DELS DECORATS INTERIORS DEL PARADOR, PERQUE LLUIXCA DE LO MES BONICO, LA SEMANA FALLERA.

- DIA 8: A LES 10 H., CONCENTRACIÓ EN EL CASAL DE TOTS ELS COMPONENTS DE LA COMISSIÓ, PER A DUR A TERME “L’ARREPLEGÀ” ALS COMERÇOS I AL VEINAT DE LA NOSTRA DEMARCACIÓ, ACOMPANYATS PER LA COLLA DE “TABALETS I DOLÇAINES” DEL FALLER JOSEP JUSTE I MARTÍ. PER LA NIT, EN EL PARADOR, “SOPAR DE GALA DE FALLERS D’HONOR”

- DIA 13: A LES 20,30 H., INAUGURACIÓ OFICIAL DEL “PARADOR FALLER”, PER LES NOSTRES FALLERES MAJORS MARTA I LOLA, I LA NOSTRA PRESIDENTA CHELO, ACOMPANYATS PER TOTS ELS COMPONENTS QUE PUGUEN ASSISTIR. A LES 21,30 H., “SOPAR D’AIXELLET”.

- DIA 14: ¡JA ESTEM EN FALLES!, TOTS ELS CHIQUETS A LES 18,30 H., AVILLATS EN BRUSA, PER ANAR, EN METRO, A L’EXPOSICIÓ DEL NINOT, PER ARREPLEGAR EL NOSTRE “NINOTET”, AL TORNAR, TINDREM EL BERENAR-SOPAR DE LA “PLANTÀ INFANTIL”, OFERIT PER LA FALLERA MAJOR INFANTIL LOLA BLEDA I DIAZ. I DESPRES, COM TOTS ELS ANYS, ES DONARAN ELS PERGAMINS, OTORGATS PER J. C. F., I ELS NOUS FALLERETS REBRAN L'INSIGNIA DE LA FALLA. (DESDE HUI I FINS EL DIA 19, EN EL CARRER ESTRELA HI HAURA UN “MERCAT ARTESANAL”.) A LES 22,30 H., “SOPAR D’AIXELLET” DE LA COMISSIÓ MAJOR. (FINALITZA EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ DE LA NIT DE PAELLES)


- DIA 15: A LES 8 H., “PLANTÀ” DE LA NOSTRA FALLETA, PER L'ARTISTE DAVID SANCHEZ I LLONGO AB EL LEMA “UN JARDÍ DE FANTASIA”. MENTRES ESPEREM A QUE VINGA EL JURAT, ELS MES MENUTS, GAUDIRAN PEGAN BOTS EN EL “CASTELL UNFLABLE”, I ELS NO TAN MENUTS, ENS PEGAREM UNS CUANTS REVOLCONS EN “WIPCOUT”. SEGUR QU'ENGUANY NOS DONARAN EIXE PREMI TAN DESITJAT. A LES 18,30 H., ELS MAJORS, AVILLATS EN BRUSA, ANIREM A ARREPLEGAR EL “NINOT” DE L’EXPOSICIÓ. LO MATEIX QU'ELS CHIQUETS, TAMBE ANIREM EN METRO, ENCARA QUE, COM EL NINOT ES PROU GRAN, NO SABEM COM ARRIBAREM AL PARADOR. A LES 20,30 HORES, “SOPAR D’AIXELLET” DE LA COMISSIÓ INFANTIL, OFERIDA PER LA FALLERA MAJOR INFANTIL, LOLA. A LES 22:00 H., SOPAR DE LA “PLANTÀ”. DESPRES I COM MANA LA TRADICIÓ, LA FALLERA MAJOR, MARTA DÍAZ MÁS, DONARA ELS PERGAMINS OTORGATS PER J.C.F., I ELS NOUS FALLERS REBRAN L'INSIGNIA DE LA FALLA. TAMBE TINDRA LLOC EL REPARTIMENT DE PREMIS DELS “XXIV CAMPEONATS DE PARCHIS, DOMINO, TRUC I POKER”. A LES DOTZE DE LA NIT, “PLANTÀ” DEL NOSTRE MONUMENT, PER L'ARTISTE VICENT CHAVELI I LLINARES, AB L'AJUDA DELS COMPONENTS DE LA COMISSIÓ. ESTE ANY EN EL LEMA “PASSA$.TEMPS”. MENTRES, DINS DEL PARADOR, HI HAURA DISC-MOVIL.

DIA 16: MENTRES ESPEREM LA VISITA DEL JURAT DE J.C.F., FAREM UN CHICOTET ESMORSAR (A TANT PER U.......). I A LES 11,30 H. ELS MES MENUTS DIBUIXARAN LA FALLETA, PER AL “CONCURS DE DIBUIX”. (A LES 13H, FINALITZA EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ DE “PLAY-BACK”. ELS CD'S ES DONARAN ALS DELEGATS EL MATÌ DEL DIA 17). A LES 13,30 H., “MINI-MASCLETÁ” PER ALS CHIQUETS. ¡A PER EL PREMI! .A LES 17,15 H., LA COMISSIÓ INFANTIL, AVILLATS EN TRAGE REGIONAL, ANIRA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT PER ARREPLEGAR EL PREMI OTORGAT PER J.C.F. A NOSTRA FALLETA (SEGUR QUE TINDREM PREMI). TORNAREM FENT UN PASSACARRER PER LA DEMARCACIÓ. A LES 20 H., “NIT DE PAELLES”, AB LA COLABORAÇIO DE « ARROS LA FALLERA » A LES 20,30 H., SOPAR DE LA COMISSIÒ INFANTIL, OFERIT PER LA FALLERA MAJOR INFANTIL, LOLA. A LES 23 H., PER A NO PERDRE LA TRADICIÓ, “PASACARRER HUMORISTIC” PER EL CENTRE DE LA CIUTAT, A CARREC DE LA CHARANGA “PENETTON”. AL


TORNAR, ELS QUE ENCARA TINGUEN FORCES, PODRAN CONTINUAR BALLANT AB LA “DISC MOVIL”, DE DJ FRAN. - DIA 17: A LES 09,30 H., LA COMISSIÓ MAJOR, AVILLATS EN TRAGE REGIONAL, ANIRA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT PER ARREPLEGAR ELS PREMIS (¡L'ILUSIÓ QUE NO FALTE!), QUE JUNTA CENTRAL FALLERA NOS HAURA DONAT. A LES 16,30 H., CONCENTRACIÓ, EN EL ENCREUAMENT DELS CARRERS ERMITA-CONVENT JERUSATLEM, PER ASSISTIR A LA “OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS”. A LES 22 H., SOPAR D’AIXELLET, I EN ACABANT “NIT DE FESTA EN $” DESPRES ELS MES VALENTS, PODRAN MOURE L’ESQUELET, AB EL DJ FRAN, FINS ALTES HORES DE LA MATINADA.

- DIA 18: “DESPERTÀ”, A LES 8 H, DEL MATÍ, AB EL SOROLL DE “MASCLETS”. DESPRES ESMORSAR (A TANT PER U........) “JOCS INFANTILS” A LAS 11H. DEL MATÍ. I A LES 14 H. “MASCLETA”, PER LA PIROTECNIA “PIROVALENCIA”. DINAR OFERIT, A TOTA LA COMISSIÓ, PER LA FALLERA MAJOR MARTA DÍAZ. A LES 18,30 H., FESTIVAL DE “PLAY-BACK”, PER A INFANTILS I MAJORS. A LES 21,30 H. SOPAR PER A TOTA LA COMISSIÒ MAJOR E INFANTIL, OFERIDA PER LES NOSTRES FALLERES MAJORS MARTA DIAZ I MAS I LOLA BLEDA I DIAZ. AL FINALITZAR EL SOPAR, EL NOSTRE DJ FRAN, ANIMARÁ LA VETLADA AB LA SEUA MUSICA DISC.

- DIA 19: GRAN “DESPERTÀ”, A LES 8 H., ON CREMARÉM TOTS ELS MASCLETS QUE NOS QUEDEN. DESPRES ULTIM ESMORSAR. EN HONOR AL NOSTRE PATRÓ “SANT JOSEP”, A LES 12,30 H, ASSISTIRÉM A LA “MISSA”, QUE TINDRA LLOC EN LA PARROQUIA DE SANT VICENT MÀRTIR. AL FINALITZAR LA MATEIXA, PASACARRER PER LA DEMARCACIÓ. A LES 14,30 H., LA PIROTÈCNIA “PIROVALENCIA”, ENCENDRA UNA “GRAN MASCLETÁ”. DESPRES, DINS DEL PARADOR, IMPOSICIÒ DELS CORBATINS ALS ESTANDARTS, PER PART DE LES FALLERES MAJORS. A LES 18,30 H. FESTIVAL INFANTIL I MAJOR DE “DISFRASSOS”. UNA VEGADA FINALITZAT EL FESTIVAL, ES FARA L'ENTREGA DE PREMIS DE “DIBUIX” I “JOCS” I OBSEQUIS DE PARTICIPACIÒ EN ELS FESTIVALS DE


“DISFRASSOS” I “PLAY-BACKS”. HI HAURA “CHOCOLATE I CHURROS”, PER A TOTS ELS ASSISTENTS. A LES 21 H., SOPAR INFANTIL DE LA “CREMÀ”, OFERIDA PER LA FALLERA MAJOR INFANTIL, LOLA. TAL I COM ESTA MANAT, A LES 22 H., “CREMÀ INFANTIL”, EN VISTOSES TRAQUES DE COLORS, ENCESES PER LA FALLERA MAJOR INFANTIL LOLA BLEDA I DIAZ. (PODEU DEIXAR CAURE ALGUNA LLAGRIMETA). A LES 22,30 H., SOPAR D'AIXELLA, DE LA “CREMÀ”. I A LES 24 H,, TAL I COM MANA LA TRADICIÒ, LA FALLERA MAJOR MARTA DIAZ I MAS, ACOMPANYADA PER LA PRESIDENTA CHELO CUEVAS I GRACIA, ENCENDRA EL POMELL DE FOCS ARTIFICIALS QUE DONARÁ PAS A LA FLAMA DE LA “CREMÀ”. (TAMBE ARA ESTA PERMITIT DEIXAR EIXIR LES LLAGRIMETES), (¡¡¡PERO NO MOLTES!!!)

- DIA 20: A LES 00,30 H., LA FALLA PLAÇA D'ESPANYA EN PLE, BRINDARA EN CAVA I BEGUDES REFRESCANTS, PER EL BON FI D’ESTE EXERCICI I PER QUE EL NOU QUE COMENÇA SIGA MILLOR, SI CAP.

NOTA: L’HORARI DELS ACTES REFLECTITS EN ESTA PROGRAMACIÓ DE FESTEJOS, PODRA SOFRIR CANVIS, PER ACORD DE LA JUNTA DIRECTIVA O INSTRUCCIONS QUE ES PUGUEN REBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA. QUALSEVOL CANVI SERÀ DEGUDAMENT NOTIFICAT EN EL TAULER D'ANUNCIS EN LA SUFICIENT ANTELACIÓ.


Llibret 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you