Page 1

DE avonturen van kuku de Haan

KUKU Gaat op REis Arthur Offers met illustraties van Marieke Thijssen


KUKU Gaat op REis Arthur Offers met illustraties van Marieke Thijssen Voor Mayke


inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Voorwoord Kuku en het valkje Kuku en de hijskraanauto Kuku en de aalscholvers Kuku en de reiger Kuku en de rondvaartboot Kuku en de kievit Kuku en de zwanen Kuku in het ziekenhuis Kuku en de zwarte stern Kuku en het wolkje Kuku en de luchtballon Kuku en de bijen Kuku en de brandweerauto Kuku komt weer thuis

3 5 13 19 25 33 41 49 57 63 69 77 85 93 101


voorwoord Hanen zijn trots. En buitengewoon nieuwsgierig. Misschien bedacht Arthur Offers om die reden de avonturen van Kuku, de bontgekleurde haan. Kuku wil ‘de wereld’ ontdekken, de wereld die buiten de veilige beslotenheid van huis en tuin ligt. Zijn reis wordt een tocht vol verwondering: over de vogels, vlinders, slangen, bijen en konijntjes die hij tegenkomt in de natuur én over de mensen die daar hun sporen achterlaten. Die verwondering raakt jonge kinderen, omdat ze met dezelfde ogen als Kuku de wereld bekijken. De wereld van Kuku de haan lijkt misschien klein, maar is onmetelijk groot. Alles wat speelt in de natuur komt aan bod: van vogeltrek tot turfwinning en van kringloop tot kievitsei. Spelenderwijs ontdekken kinderen met deze verhaaltjes hun verbintenis met de natuur, met alles wat om hen heen groeit, vliegt, fladdert en bloeit. In een tijd waarin het leven van jonge kinderen zich steeds meer binnenshuis afspeelt, is dat enorm belangrijk. De natuur is een onmisbaar onderdeel van een avontuurlijke jeugd. En vormt een niet te onderschatten schakel met de toekomst. Kinderen die nú ervaren hoe mooi, maar ook hoe kwetsbaar die natuur is, zijn onze toekomstige natuurbeschermers. Teo Wams Directeur Natuurbeheer van de Vereniging Natuurmonumenten

3


1

Kuku en het valkje Kuku is een haan. Een mooie haan. Zijn veren hebben alle kleuren van de regenboog. Zelfs boven aan zijn poten heeft hij ook veren. Dat heeft bijna géén enkele haan. Kuku woont bij drie huisjes. De drie huisjes liggen midden tussen struiken en bosjes. Daar zitten een heleboel dieren. Er staan ook een paar hoge bomen. Daar zit de specht in en het valkje. De specht maakt zijn holletje in de boom. Het valkje zit altijd op de hoogste tak van de boom. Dan kan hij alles zien. Het zijn allemaal vriendjes van Kuku. In het middelste huisje wonen Pipa en Mima. En het meisje met de paardenstaart komt vaak logeren. Net als het jongetje dat nergens bang voor is. En het jongetje met het stekeltjeshaar. Hij heeft Kuku zijn naam gegeven. Omdat Kuku altijd zo hard ‘Kúkú!’ roept. Daarmee maakt hij iedereen wakker vroeg in de ochtend. Kuku beleeft allemaal avonturen met zijn vriendjes. Soms tussen de struiken en bosjes, soms tussen de bomen. En soms in het weiland tegenover de huisjes. Daar zijn ook allemaal slootjes en meren. Kuku kan daar niet overheen. Hij kan niet 5


6


zwemmen. Laatst had het heel hard gevroren, toen kon Kuku wel over de slootjes lopen. Hij gleed steeds uit. En hij moest oppassen. Want het jongetje met het stekeltjeshaar kwam schaatsen. Met het jongetje dat nergens bang voor is. En het meisje met de paardenstaart. Ze kwamen zó op Kuku af. ‘Pas op!’ riepen ze naar Kuku. Die probeerde weg te komen. Maar hij gleed steeds uit. Het jongetje dat nergens bang voor is viel boven op Kuku. ‘Au, au !’ zei Kuku. Het jongetje dat nergens bang voor is gaf Kuku gauw aan het meisje met de paardenstaart. Het meisje met de paardenstaart gaf Kuku een kusje. En zette zijn veren weer recht. Kuku moest ook leren schaatsen. Het jongetje met het stekeltjeshaar deed zijn schaatsen uit. Kuku mocht erop proberen te schaatsen. Dat was moeilijk. Kuku glibberde steeds uit. Na een tijdje ging het beter. Hij schaatste achter het meisje met de paardenstaart. Zij zwierden over het ijs. Het jongetje dat nergens bang voor is was al weg. Die schaatste zó hard. Kuku werd moe. Hij ging naar de kant. De schaatsen gaf hij aan het jongetje met het stekeltjeshaar. ‘Dank je,’ zei Kuku. Hij had voor het eerst geschaatst. Een haan die kon schaatsen! Kuku wil op reis. Hij kan nu toch over de slootjes lopen. Maar naar welke kant is ‘op reis’? Waar moet hij naartoe?

7


Kuku roept het valkje. Het valkje kan heel hoog vliegen. En het valkje kan boven in de lucht stilstaan. Net als een helicopter. Het valkje heeft heel goede ogen. Hij kan heel ver kijken. Kuku zegt tegen het valkje dat hij op reis wil. Maar welke kant moet Kuku op? Het valkje zal wel kijken. Het valkje vliegt zo hoog als hij kan. En gaat stilstaan in de lucht. Hij kijkt alle kanten op. Maar waar is nu de reiskant? Hij roept naar beneden. ‘Kuku, ik weet niet welke kant de reiskant is!’ ‘Kan je niet hoger?’ roept Kuku. Néé, het valkje kan niet hoger. Daar komt een wolkje aan. Het valkje roept naar de wolk. Het valkje vraagt of hij op de wolk mag staan. De wolk kan nog veel hoger vliegen dan het valkje. Daar gaan ze. Kuku kan het valkje haast niet meer zien. Zó hoog zijn ze. Nu kan het valkje nog beter kijken. Hij kijkt en kijkt. Ineens ziet hij welke kant Kuku op kan gaan, als Kuku op reis gaat. Hij wijst met zijn vleugels en roept naar Kuku: ‘Die kant, die kant!’ Maar Kuku hoort het valkje niet. Hij is te hoog gevlogen met het wolkje. Nu weet Kuku nog niet wat de reiskant is.

8


55 56 58

59

54 53

57

60

52 51

50

49

61

41

62

48

42 36

63

47 46

43

64

35 44

65

38

69 1

68

2 4

5

26

8 9

3 6

7 14

15 17

39 32

33

66 67

11 12

13 16

18

19

22

23 21 20

30

31

34 29

27 25

24

10

40

37

45

28


Eerste druk, maart 2011 ISBN 978-90-815412-4-4 NUR 200 Š 2011 Arthur Offers | Marieke Thijssen Tekst: Arthur Offers Illustraties: Marieke Thijssen Vormgeving: Foxy Design Exemplaren van het boek zijn rechtstreeks te bestellen via: www.kukudehaan.nl | aoffers@xs4all.nl | www.foxy-design.nl Dit boek is een uitgave van: Foxy Design, Boschstraat 61a, 5301 AC Zaltbommel www.foxy-design.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microďŹ lm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


KUKU Gaat op REis Kuku is een heel mooie haan. Hij woont tussen de bosjes bij Pipa en Mima. In dit fraai geĂŻllustreerde voorleesboek gaat Kuku op reis. Hij beleeft heel spannende avonturen met zijn vriendjes, midden in de natuur. Bijzondere vriendjes zoals het valkje, de bijen, zwanen, de aalscholvers en de zwarte stern. Ook het wolkje is een vriendje van Kuku. Net als het jongetje dat nergens bang voor is en het jongetje met het stekeltjeshaar. En het meisje met de paardenstaart. Bij elk avontuur wordt nog verteld over de achtergond van de vriendjes van Kuku. Of over de bijzondere plek in de natuur waar Kuku zijn avonturen beleeft. Het voorwoord is geschreven door de directie van de Vereniging Natuurmonumenten.

Foxy Design – Zaltbommel

Kuku gaat op reis  

Kuku gaat op reis