Page 1

FREE

FotoLabKiekie > Lente 2018 Interview I Kadir van Lohuizen > Instax Mini Dagboek Lana Prins > FOLLOW '18 Nick van Tiem & Sabine van Wechem > Ondernemers in Oost-Afrika Marjolein van der Klaauw > Kiekie Talent Daan Kamerman > Curated by Narda van 't Veer > Your view, Your world Marlinde Schellekens & Sabine Woudenberg > Interview II Iris Haverkamp Begemann


No. 22 > Lente 2018

Voorwoord 3

2

22

04

Wat mij steeds meer opvalt - en zeker ook in de aanloop naar het maken van deze editie - zijn de grote verschillen in disciplines en opvattingen over fotografie. De tendens die je op dit moment veel ziet bij afstudeer-exposities is een focus op het autonome werk. Wat we ook veel zien is een combinatie van fotografie met andere mediavormen, zoals film of design, in deze editie te zien bij de jonge ontwerpster Berivan Cemal. Zij gebruikt fotografie als dagboek waarmee zij zichzelf uit in beeld. Andere vragen die we in deze Kiekie beantwoorden: Wat betekent (mode)fotografie anno 2018? En klopt het dat er minder documentair werk wordt gemaakt dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden? Wat vinden beginnende en gevestigde

› Kadir van Lohuizen

38

16

De twee hoofdinterviews zijn dit keer Koos Breukel en Jitske Schols. Eén discipline; portretfotografie, maar twee verschillende persoonlijkheden met elk een ander verleden. Toch zie ik ook overeenkomsten zoals de natuurlijke drive en het talent om de geportretteerde van hun meest interessante kant te laten zien. Hoe divers de fotografie en de mens dan ook mag zijn, zolang je blijft creëren, blijft ook de creativiteit bestaan. Al

instax mini dagboek:

gaat dat soms gepaard met horten en stoten, net als in het

p. 12

echte leven.

› Lana Prins

Liefs,

follow '18: p. 16 › Nick van Tiem

& Sabine van Wechem

ondernemers in oost-afrika:

voorwoord

interview I: p. 4

talenten hiervan?

p. 20

› Marjolein van der Klaauw

20

40

12

30

Denise

kiekie talent: p. 22 › Daan Kamerman

› Narda van 't Veer

your view, your world:

p. 38

› Marlinde Schellekens

& Sabine Woudenberg

interview II: p. 40 › Iris Haverkamp Begemann foto cover: Climate change, Bougainville, Papua New Guinea © Kadir van Lohuizen › foto voorwoord: © Anouk van Kalmthout

Inhoud

Denise Woerdman

curated by: p. 30


Kadir van Lohuizen 4 Kadir van Lohuizen (1963) is sinds 1988 fotojournalist en is daarvoor het grootste deel van het jaar in het buitenland te vinden, soms werkend in conflictgebieden, vaker werkend aan grotere projecten over migratie en klimaatverandering. Hij wil met zijn werk aandacht vragen voor problematiek die soms onderbelicht blijft. Kadir staat voornamelijk bekend om zijn lange termijn projecten en heeft al vele prijzen in de wacht gesleept zoals drie World Press Photo Awards en een Visa d’Or voor zijn werk in Tsjaad. Zijn meest recente prijs is de Carmignac

interview I

Photojournalism Award van de Franse Fondation Carmignac. Hiervoor vertrekt hij deze zomer samen met NOOR collega fotograaf Yuri Kozyrev naar het gebied rond de Noordpool om een fotoproject te realiseren rond het verdwijnen van de poolkappen. noorimages.com/photographer/lohuizen

Kadir van Lohuizen

Kadir van Lohuizen

5


interview I Kadir van Lohuizen

gebracht wat ik er van verwacht had. Het was niet mijn intentie om de positie van Magnum over te nemen of de wereld te veroveren, maar om een hechte eenheid te vormen die samen nieuwe groepsprojecten bedenkt, de fotografen logistiek ondersteund, masterclasses geeft en tentoonstellingen organiseert."

Hoeveel fotografen zijn er nu aangesloten bij NOOR? "Inmiddels zijn we met 15 fotografen en dat is ook wel de max waar we

FOTOGRAFIE IS EEN WAANZINNIG MOOI VAK EN IK DENK DAT EEN FOTO OOK NOOIT ZAL VERDWIJNEN. STERKER NOG; HET IS POPULAIRDER DAN OOIT

op willen zitten. Sinds vorig jaar zijn er drie nieuwe fotografen onder de 30 bijgekomen; Sanne de Wilde hebben we nu, Léonard Pongo en Arko Datto. En ja, nieuw bloed brengt ook nieuw elan. En een nieuwe

wat wij allemaal te zien krijgen. Ik werk en publiceer internationaal.

beeldtaal. Dus het is wel so far, so good."

Ik zou al heel lang niet kunnen leven van de Nederlandse markt alleen. Op een globaal niveau is het niet overal hetzelfde. Bijvoorbeeld

Hoe komt het dat er voorheen meer journalitiek werd gefotografeerd dan nu?

de Amerikaanse bladen en kranten zijn door Trump een stuk meer

"Het gaat altijd in golven, de ene keer zie je een tendens naar

meer budgetten."

journalistiek geworden dan ze ooit waren. Dus daar zijn opeens wel juist

documentair en de andere keer weer naar meer autonoom. Maar het is

Waar kom je oorspronkelijk vandaan en hoe ben je in de fotografie terecht gekomen?

Wanneer wist je dat dit was wat je de rest van je leven wilde doen?

"Ik kom uit Utrecht en mijn ouders zijn in 1975 naar Gouda verhuisd toen

"Ik ben in een vroeg stadium bij het agentschap Hollandse Hoogte

mijn moeder daar conservator werd van het Stedelijk Museum. Ik heb wel

terechtgekomen. En toen is het balletje gaan rollen. In december 1987

ooit een poging gedaan voor een fotografie opleiding na de middelbare

brak de eerste Palestijnse opstand uit, de eerste intifida. Ik bracht twee

school. Ik meldde me aan bij de school voor fotografie in Den Haag, maar

maanden in de door Israël bezette Palestijnse gebieden door. De Groene

werd helaas afgewezen. Daarna ben ik het mijzelf eigen gaan maken.

publiceerde mijn foto's en sindsdien is de camera nooit meer uit mijn

Ik timmerde een doka bij mijn ouders op zolder en ging aan de slag. Ik

handen gegaan."

natuurlijk ook een financieel ding. De gedrukte kranten en tijdschriften

Vind je dat er teveel fotografen zijn?

bestaan nog, die verdwijnen minder snel dan voorspeld, maar het is wel

"Er was voorheen in ieder geval een stuk minder competitie. Maar

langzaam aan het gebeuren. De budgetten zijn minder groot en het is

daarentegen lag de wereld ook minder aan je voeten. Ik drukte mijn

een race geworden om de lezer en om de kijker. Die bepalen uiteindelijk

printjes zelf af en die gingen dan in een envelopje naar de NY Times.

fotografeerde alleen maar zwart wit en ontwikkelde alles zelf. Daarna ben ik gaan reizen en zo ben ik in 1985 in China beland. In Boedapest

Je hebt ook in Frankrijk bij een agentschap gezeten?

nam ik de trein. Een kaartje kostte destijds maar honderd gulden. Eerst

"Ja, na Hollandse Hoogte kwam VU. Ik had al snel door dat internationaal

ging ik naar Moskou en daarna met de Transsiberië Expres dwars door

de lat wel hoger lag dan nationaal. Ik heb daar ontzettend veel geleerd

de Sovjetunie naar Peking. Uiteindelijk raakte ik in Tibet verzeild. Terug

en bijzondere mensen leren kennen. Stanley Greene en Philip Blenkinsop

in Nederland had ik over deze reis mijn allereerste expositie bij het

zaten ook bij VU. Stanley en ik kregen uiteindelijk het idee om een

Antiquariaat Van Gennep op de Nieuwezijds."

agentschap voor onszelf te beginnen. Op die manier hadden we het ook meer zelf in de hand. En zo is NOOR ontstaan."

En dat is ook gelijk goed opgepikt? had gemaakt. Via Tibet en Hong Kong belandde ik op de Filippijnen. Ik

Ben je nog veel bij NOOR betrokken en heeft het agentschap je verwachtingen waargemaakt?

kwam daar aan precies toen de opstand tegen president Marcos uitbrak.

"Ik ben veel bij NOOR betrokken, soms zelfs een beetje te veel. Maar

Deze foto's waren mijn eerste gepubliceerde foto’s, ik kreeg er vijftien

dat komt ook omdat we in Amsterdam zitten en ik hier natuurlijk

gulden voor."

woon. De rest van onze staff is niet-Nederlands. NOOR heeft voor mij

"Er kwam meer aandacht voor mijn andere werk wat ik tijdens deze reis

6

7


interview I Kadir van Lohuizen

geen internet, geen e-mail, geen mobiele telefoon. Ik gebruik nu ook

Heeft multimedia een grote plaats ingenomen in de journalistieke fotografie?

regelmatig video en geluid en geef af en toe masterclasses."

"Multimedia is voornamelijk ontstaan doordat online groter en groter

Met vervolgens de hoop op een telefoontje of een brief terug. Er was

werd. Voor heel veel kranten is inmiddels online primair en de print

Hoe krijg je het voor elkaar jouw projecten zo goed onder de aandacht te brengen?

secundair. In sommige landen en bij sommige bladen zijn ze daar een stuk verder in dan dat wij hier zijn."

"Natuurlijk is er een geluksfactor, maar als je weet wat je wilt kom je al echt een heel eind. En grote projecten ontstaan altijd klein en worden

Kun je voorbeelden noemen?

gaandeweg groter. Fotografie is een waanzinnig mooi vak en ik denk

"Mijn recente project Wasteland heb ik samen met de Washington Post

dat een foto ook nooit zal verdwijnen. Sterker nog; het is populairder

gedaan. Online zijn New York Times en de Guardian erg groot. Dat zijn

dan ooit. De kracht en de impact die een foto kan hebben, die weet film

wel de grotere kranten met een groot bereik en meer budget. Maar dat

bijvoorbeeld zelden te bereiken. Toch ben ik op zoek gegaan naar een

zijn ook kranten die door beleidsmakers en door politici worden gelezen."

diepere laag in de fotografie. De grotere projecten ontstonden in de jaren '90 toen ik veel in Afrika werkte, veel in conflictgebieden zat als Sierra

Verkoop je je werk?

Leone, Zaïre en Angola. Ik realiseerde me dat de grote motor achter veel

"Ik heb er nooit mijn best voor gedaan: als iemand belt dat of hij of zij een

van die conflicten grondstoffen waren en ben daar toen meer ingedoken.

print wilt kopen, dan kan dat. Ik zit niet aangesloten bij een galerie. Ik heb

De problematiek rondom de diamantindustrie is nu wel bekend, maar

er ook een dubbel gevoel over. De dingen die ik maak, horen namelijk in

in de jaren '90 hoefde je echt niet met de theorie aan te komen dat in

een bepaalde context."

veel landen diamanten de financiering van die conflicten waren en ze in stand hielden. Hierdoor is de research voor mijn projecten ook een zeer belangrijk onderdeel geworden."

Hoe belangrijk is esthetiek in een foto voor jou? Ga je daar ook naar op zoek? "Wat maakt een foto goed? Daar kunnen we een hele boom over opzetten.

belangrijk. Er zijn natuurlijk altijd discussies over, zeker in mijn vakgebied.

Ontstaan je langetermijn projecten al als je nog bezig bent met de één? Of maak je eerst een project helemaal af?

In hoeverre je ellende en armoede moet esthetiseren, of je dan niet de

"Ik krijg meestal het idee van de volgende tijdens de vorige. Toen ik

boodschap mist. Maar uiteindelijk gaat het over integriteit. Het gaat

met het Pan Am-project bezig was, kwam ik in Panama op de San Blas

erover hoe je de mensen, die op je foto staan, benaderd."

Eilanden. Daar vertelden mensen mij dat ze moesten evacueren als

Een goede foto kan door iemands gelaatsuitdrukking, door compositie of door bepaald licht de aandacht grijpen. Wat dat betreft is esthetiek zeker

gevolg van de stijgende zeespiegel. Daar ontstond het idee voor het

Krijgen jouw projecten altijd de aandacht die ze verdienen? Welke tegenslagen maak je mee tijdens het ontwikkelen van een nieuw project?

tijdens het project over de stijgende zeespiegel. Ik kwam op de meest

"Bijna alles is altijd wel succesvol geweest. Natuurlijk twijfelde ik in het

die manier lopen projecten in elkaar over. Maar ik heb wel de volle

begin ook wel over een bepaald idee en kreeg je meningen van anderen

concentratie nodig om iets goed af te maken, ook voor de ruimte in

te horen. Je moet wel stevig in je schoenen staan en je niet snel uit het

mijn hoofd. Twee kleine projecten naast elkaar kan nog wel, maar bij de

veld laten slaan. Want als je luistert naar te veel meningen, dan begin je

grote projecten komt dat niet vaak voor."

volgende project where will we go?. Het project Wasteland ontstond

afgelegen eilanden en daar lag het strand vol met plastic. Dus op

er niet meer aan. Voor het Pan Am project wat gaat over migratie vond ik in eerste instantie geen interesse noch bij potentiële subsidiegevers, noch

Hoe bekostig je de projecten?

bij bladen. Omdat ze zoiets hadden van migratie, migratie, ja, Latijns-

"Het wisselt. Het Pan Am project was erg groot en daar was

Amerika...Ik wilde het verhaal vertellen van het Amerika waar migratie de

financiering voor nodig. En dat lukte omdat we samen met Bas Vroege

gewoonste zaak van de wereld is. Ik wilde wat vertellen over het continent

van Paradox op het idee kwamen een app te bouwen, terwijl de Ipad

waar we eigenlijk nog steeds heel weinig vanaf weten. Dus uiteindelijk zijn

nog geeneens uit was. We wilden een nieuw publiek op een andere

het wel succesvolle projecten geworden, maar dat komt ook omdat ik het

manier bereiken."

toch gewoon doorgedrukt hebt met steun van een paar mensen."

8

9


Image: © Marijke De Schepper — Design: Üppig

TEGENWOORDIG BEN JE VEEL MEER DAN EEN FOTOGRAAF ALLEEN. ER KOMT EEN HEEL MARKETING EN ZAKELIJK ASPECT BIJ KIJKEN

ook gemilitariseerd. Er wordt gestreden om de grondstoffen en welk stuk onder het Noordpoolijs nou van wie is. We zullen de tussenliggende landen aandoen en handelsroutes, gas- en oliewining, de impact van pooltoerisme en militarisering van grenzen fotografen. Yuri en ik zullen elkaar tegen september in de Beringstraat tussen Siberië en Alaska treffen. Er zit best veel druk op, want begin november moet de tentoonstelling en het boek klaar zijn. Maar ook ben ik een schip aan het bouwen. Het heeft heel lang geduurd voor ik de vergunning had, maar dat is nu allemaal geregeld. Het schip wordt wat langer en breder dan die ik nu heb. Het wordt een zeilschip en bijna helemaal duurzaam met zonne-energie en warmtepompen."

Bedenk je van tevoren je hele concept uit? "Tegenwoordig ben je veel meer dan een fotograaf alleen. Er komt een heel marketing en zakelijk aspect bij kijken. Daar steek ik dus van tevoren veel tijd en energie in. Maar ik denk niet meteen in een concept van een tentoonstelling. Ik denk wel in een concept van een publicatie, maar ook in online. Daar wordt toch op een andere manier naar gekeken en moet je weer anders te werk gaan. Dus in die zin script je een verhaal wel."

Waar ben je aankomende zomer te vinden en waar gaat jouw volgende project over? "Yuri Kozyrev, mijn collega bij NOOR, en ik hebben een grote prijs gekregen; de Carmignac Photojournalism Award van de Franse Fondation Carmignac. En dat is eigenlijk meer een grant dan een prijs, we krijgen 100.000 euro om het project deze zomer te bewerkstelligen. Dit jaar was het thema de arctische gebieden, de Noordpool. Yuri en ik hebben allebei al een paar keer in deze gebieden gewerkt en hadden al langer het idee om een project te gaan maken over de klimaatverandering en dan vooral ook de nieuwe scheepvaartroutes die open gegaan zijn. We hebben een voorstel geschreven en daarmee de prijs gewonnen. De werktitel van het project is New Frontiers. Er ontstaat een nieuwe noordgrens, waar we eigenlijk nooit over nagedacht hebben. Die wordt in een rap tempo

p.4/5: The last Hutu refugees in Eastern Zaire 1997 p.6: Via Panam, coca farmers. Bolivia 2011 p.7: Via Panam, migration in the America's, Guatemala 2011 p.8: Wasteland, Jakarta, Indonesia 2016 p.9: Wasteland, Lagos, Nigeria 2017 p.10: Via Panam, migration in the America's, Alaska 2012

10

meld je nu aan via: fotoacademie.nl/nl/open-dagen/09-06-2018

11


Instax Mini Dagboek 12

Hoe ziet het leven van een jonge

Ditmaal dacht ik na over de eigenschappen

fotograaf eruit? We laten upcoming

van de Instax Mini en hoe ik deze het

fotografen een dagboek bijhouden.

best kon inzetten. De foto’s komen

Het dagboek wordt geschoten met de

natuurlijk direct uit de camera, dus

Fuji Instax Mini 90 Neo Classic. Deze keer geeft fotograaf Lana

er valt niks meer aan toe te voegen in de nabewerking, zoals dat bij digitale fotografie wel kan. Echter vond ik wel

Prins ons een kijkje achter

een andere manier om naderhand iets

de schermen.

extra’s aan de foto’s toe te voegen. Zodra de foto belicht is en uit de camera

“Tijdens de eerste zonnige dagen van

rolt, start

het jaar komt er bij mij altijd een

het ontwikkelproces.

Tijdens het ontwikkelproces heb ik

specifiek gevoel opzetten. Ik vind alles en elk mens om me heen nog mooier dan eerder en ik voel in mijn lichaam

Een aantrekkingskracht naar anderen,

instax mini dagboek Lana Prins

een bepaalde energie ontstaan.

een

gevoel van verlangen. Voor deze fotoserie heb ik dit gevoel vertaald in foto’s. Voor deze foto’s gebruikte ik een andere camera dan normaal, wat altijd weer nieuwe dingen oplevert. Ik vind het fijn om verschillende vormen van fotografie

chemicaliën toegevoegd aan de chemicaliën die al in de foto zelf aanwezig zijn. Deze reageren op elkaar, waardoor er andere kleuren en vormen op de foto ontstaan. Je hebt niet helemaal in de hand hoe de chemicaliën op elkaar zullen reageren. Elke keer komt er weer iets anders uit, wat super spannend is!” lanaprins.com @lana.prins

af te wisselen binnen m’n werk. Analoog fotograferen en digitaal fotograferen leveren heel andere werkwijzen op waardoor ik ook met een ander gevoel aan de foto’s werk. Ik houd er van om verschillende vormen van fotografie te analyseren en te onderzoeken hoe ik deze het best

naar mijn hand kan zetten.

Instax Mini 90 Neo Classic Camera

Modellen: Catoo & Merle Styling: Merle van der Wal Assistent: Mary van Doorn

Lana Prins

13


advertenties

NEW WEBSITE 711RENT.COM

14

15


FOLLOW '18 16

In samenwerking met EIZO, wereldwijde marktleider van highend monitoren, bundelen Kiekie en Melkweg Expo de krachten om een persoonlijk leertraject voor twee jonge fotografen uit te zetten. Deze twee fotografen krijgen elk een budget van €2000,- en de kans om een nieuwe reeks te maken. Zes maanden lang worden ze begeleid door experts uit het fotografieveld en vaste coaches Fleurie Kloostra (curator Melkweg Expo) en Denise Woerdman (Kiekie krant). Bovendien biedt EIZO hen een leertraject over colour management aan en krijgen zij een gloednieuwe monitor. Dit alles met het doel een expositie in Melkweg Expo te verwezenlijken.De twee geselecteerde fotografen voor FOLLOW '18 zijn Nick van Tiem en Sabine van Wechem. We spreken hen over hun plannen voor FOLLOW '18.

Door middel van deze interacties

Wat ga je laten zien tijdens je expositie in

Wat is de grootste les die je daar hebt geleerd?

onderzoek ik wat het betekent om jong te

de Melkweg?

“Het meest waardevolle aan mijn tijd

zijn in verschillende culturen en hoe

“Voor de expositie in de Melkweg Expo

aan de KABK zijn echt de vrienden die

zich dat verhoud tot mijn eigen – witte,

ga ik de jongerencultuur van

ik daar heb ontmoet. Elk met hun eigen

Puerto

heteroseksuele, welvarende – afkomst. Ik

Rico na orkaan Maria

inspiratie, worstelingen en visie op

gebruik elementen uit de beeldtaal van

september is het een jaar geleden dat

beeld. Als je van de kunstacademie afkomt

traditionele mode/reclame fotografie en

Puerto Rico werd opgeschrikt door de

komt er veel voor de eerste keer op je

zet deze in een documentaire context,

meest destructieve tropische storm van

af; klanten die moeilijk doen, grote

waardoor er esthetische beelden ontstaan

het jaar. De orkaan liet het economisch

klussen waar je niet van kunt slapen,

die een verhaal vertellen over het leven

instabiele eiland achter zonder stroom,

technische obstakels, administratieve

en de cultuur van de geportretteerde.

lopend water, toerisme en infrastructuur.

rompslomp, het aanschrijven van fondsen

De wederopbouw is tot op heden nog niet

en de afweging tussen het maken van vrij

project van het hedendaagse progressieve

op gang gekomen, waardoor 125.000 veelal

en commercieel werk. Een overweldigend

Iran, ik portretteerde jongeren in

jonge Porto-Ricanen zijn gemigreerd

scala aan scenario’s en kwaliteiten die

Berlijn in hun persoonlijke omgeving

naar de VS. Het doel van dit project

je nog niet eerder hebt meegemaakt, maar

en schoot verschillende modeseries in

is om het verhaal te vertellen van de

je vrienden misschien wel. Door mezelf

samenwerking met jonge creatievelingen

achtergebleven jongeren. De huidige

uit Kaapstad.”

situatie van Puerto Rico in tegenstelling

te omringen met getalenteerde

vrienden

post-KABK

Afgelopen jaar maakte ik een

blijf ik op mezelf reflecteren,

gemotiveerd en leergierig.”

Om welke reden fotografeer je analoog?

Dit contrast tussen het verleden, heden

“Door gebruik te maken van een analoog

en het perspectief van de jongeren gaat

traag,

middenformaat camera heb ik een

omschrijven en welke projecten heb je gedaan?

gefocust productieproces

“Mijn werk legt de nadruk op de

aandacht gaat naar de relatie tussen

nickvantiem.nl

schoonheid van het individu, elk met

de geportretteerde en de omgeving.

@nickvantiem

hun persoonlijke verhaal en droom. De

Het materiële aspect van het analoge

– veelal – jongeren die ik portretteer

proces dwingt zowel de fotograaf als

werken met mij samen op het gebied van

het onderwerp tot concentratie, wat een

styling, locatie en licht. Daardoor

verstilde beeldtaal teweegbrengt. Door

sijpelt hun visie over hun presentatie

deze manier van werken, in combinatie met

aan de buitenwereld door in het

het gebruik van romantisch natuurlijk

eindresultaat.In mijn werk ga ik de

licht en zachte kleurtonen, creëer

gescout in het

dagelijks leven of via Instagram.

de rode lijn worden van dit project.”

Nick van Tiem

persoonlijkheden,

onopgemerkte

fotograferen. In

tot een decennia geleden is schrijnend.

Hoe zou jij jouw stijl van fotograferen kunnen

samenwerking aan met

follow '18

Je bent in 20015 afgestudeerd aan de KABK.

waarin er veel

ik beelden die ruimte geven voor de persoonlijke gedachten en projecties van de kijker.”

Nick van Tiem

17


FOLLOW '18 18

in de favela’s wonen. Maar het zijn ook

Wat ga je laten zien tijdens je expositie in

Fotoacademie. Wat is de grootste les die

maar gewoon mensen die een leven proberen

de Melkweg Expo?

je daar geleerd hebt tot nu toe?

te leiden. Dat doen ze op hun eigen

“Tijdens de expositie laat ik een

“De Fotoacademie heeft me gestimuleerd

manier in een gemeenschap waar ook veel

documentaire serie en portretten zien

om kritisch naar mijn eigen werk te

saamhorigheid en plezier is. Ik probeer

over het leven in de favela, mijn

kijken. Tijdens de opleiding kijk je op

voorbij de vooroordelen

ontmoetingen met de mensen daar

een zodanige manier naar je werk dat je

randen van contrasten te kijken en dat

en mijn zwerftochten door de wijken.

jezelf leert kennen en je fotografische

leven vast te leggen.”

Daarnaast ben ik ook bezig met video

en langs de

follow '18

Je volgt momenteel een opleiding aan de

en audio opnames. Ik werk toe naar een

taal leert herkennen. Hoe ga je met onderwerpen om, welke onderwerpen

Hoe zou jij jouw stijl van fotograferen kunnen

multimediaal project en laat een selectie

interesseren je en wat is je aanpak?

omschrijven?

hiervan zien in de Melkweg Expo.”

Daarnaast ben ik door de Fotoacademie

“Ik benader mensen persoonlijk en

in contact gekomen met mensen waarvan

gelijkwaardig waardoor ik toegang krijg.

sabinevanwechem.com

ik veel kan leren. Zij stimuleren en

Ik probeer met een open blik te kijken en

@sabvw

prikkelen mij op zo’n manier dat in een

wil niemand in hokjes plaatsen. Dat is

denkproces nieuwe deuren opengaan om

wat ik zoek in zowel mijn documentaire

telkens een stapje verder te komen.”

werk als in mijn portretten. Of dit nu jongeren in de favela zijn, een

Hoe ben je op het idee gekomen voor het lange

verslaafde dakloze uit Amsterdam, de

termijn project Fica Suave?

dorpsbewoners uit Zandvoort of oudere

“Ik kom sinds 2010 in

Rio de Janeiro,

Molukkers, het gaat mij altijd om

en voelde direct de diversiteit aan

de ontmoeting. Daarbij ga ik zoveel

culturen en het grote contrast tussen arm

mogelijk op zoek naar

en rijk. Daarnaast raakte ik steeds meer

de persoon die voor mijn lens zit. Voor

betrokken bij de

favela’s

en de mensen

de echte blik

van

portretten werk ik vaak met een analoge middenformaat camera omdat je daardoor

Favela Street. Ik kreeg steeds meer te

een bepaalde traagheid creëert en je echt

zien van het dagelijkse leven en hoe zij

iets aangaat met iemand op zo’n moment.”

Sabine van Wechem

die er wonen door het werk van stichting

hun leven leiden tegen de achtergrond van de problematiek van politieke onrust,

Wat zijn je plannen na je afstuderen?

armoede, geweld en drugs. De vrienden

“Het is voor mij belangrijk om dit

die ik daar heb gekregen zijn mijn

project voort te zetten. Het is

persoonlijke gidsen door de wijk, ik word

een lange termijn project waar ik

onderdeel van het leven en zij leren mij

met steeds meer diepgang aan werk.

hoe ze in het leven staan. De mensen die

Daarnaast ben ik van plan om na mijn

ik tegen ben gekomen hebben te maken met

studie meer verhalen te vertellen van

sociale uitsluiting; de media zet een

mensen over de hele wereld. Ik ben

negatief beeld neer van de mensen die

nieuwsgierig aangelegd.”

Sabine van Wechem

19


Ondernemers in Oost-Afrika

20

Marjolein van der Klaauw(1988)

Wanneer ben je met fotograferen begonnen? “Ik ben begonnen met fotograferen na mijn en wilde vastleggen wat ik zag. In mijn studententijd was ik te druk met studeren waardoor het ontwikkelen van mijn fotografie pas daarna is gekomen, toen ik naar Australië vertrok om ook echt deze passie te volgen. Ik studeerde onder andere

Visuele Antropologie

en dit vak

heeft mijn ambitie om culturen en mensen om mij heen vast te leggen versterkt.”

meekreeg naar Kenia?

Sony A7R MarkII

“Het mooiste wat ik ooit heb gedaan is

“Ik vond de

eigenlijk hetgeen ik nog steeds doe. De

fantastisch! Het is nie t alleen een

wereld over reizen om culturen vast te

aantrekkelijke camera, het is ook een

leggen. Er is niet zozeer één moment

lichtgewicht en dus makkelijk om mee te

die ik koester, het is een gevoel dat ik

nemen. Daarnaast is de camera heel scherp

constant weer heb wanneer ik door de lens

en is de filmoptie super!”

van mijn camera kijk, mensen observeer en op het juiste moment de shutter indruk.”

Waar heb je je op gefocust tijdens deze reis? “Tijdens mijn reis naar Kenia en

Hoe kom je op het idee voor jouw projecten?

Ethiopië heb ik me gefocust op

“Ideeën komen voort uit hetgeen wat ik

Nederlandse ondernemers.

om me heen zie. Ik word geïnspireerd door

onder andere Keniaanse developers

de wereld om me heen. Door te observeren

van Caspar Coding (een techstartup

vraag ik me af, waarom doen mensen

die Afrikaanse developers scout en

wat ze doen? Voor een project waar ik

koppelt aan Westerse techbedrijven),

momenteel mee bezig ben Ondernemerschap

schoolkinderen van Good Matters (een

in Oost-Afrika ben ik geïnspireerd door

social enterprise die voor elk verkocht

de

ondernemersmentaliteit

die ik

Ik heb

premium T-shirts een schooluniform in

zag in Kenia. Het is een project dat

Kenia sponsort), local tourguides van

dicht bij me ligt. Mijn vriend is zelf

Charlie's Travels (een travelstartup

ondernemer en bevind zich momenteel

in Nairobi) en de aardappelboeren van

in Nairobi. Het is mindblowing wat er

Senselet (een onderneming die investeert

gebeurd in Oost Afrika en het wemelt er

in kennis en infrastructuur voor lokale

van de ondernemers. Daarnaast heb ik me

aardappelboeren om hiermee met hoge

de afgelopen vier jaar veel omgeven door

kwaliteit het #1 snacks merk van Ethiopië

ondernemers en hun drive triggert mij

te maken: SunChips) gefotografeerd."

Marjolein van der Klaauw

middelbare school, toen ik ging reizen

Wat vond je van de camera die je van ons

ooit hebt gedaan?

sony testshoot

studeerde Europese Studies in Amsterdam en fotografie en grafisch ontwerp in Melbourne, Australië. Ze is al vijf jaar fotograaf en wordt vooral geïnspireerd door andere culturen. Wanneer zij over straat loopt kijkt zij continu om zich heen. Ze bekijkt de kleuren, de lijnen, de architectuuur, de mensen en niet te vergeten het licht. Het leven documenteren via haar blik op de wereld. Ze maakt graag volledige series zoals haar serie 'Beach Bodies' in Kroatië. Met de Sony A7R II reisde Marjolein af naar Kenia om daar aan een project te werken over ondernemerschap.

Wat is het mooiste op fotografie gebied wat je

om meer te weten. ‘Welk probleem los je op?’ ‘Hoe run je je business en wat wil

mklaauw.com

je bereiken?’ Door middel van fotografie

Benieuwd naar alle specs van de

en tekst wil ik de ondernemers en hun

Sony A7R Mark III?

business in kaart brengen.

sony.nl

Marjolein van der Klaauw

21


Kiekie Talent 22

delen om me menselijk te voelen. Ik

zomer de cultuurprijs voor jongeren

wilde de mensen om me heen laten zien

Kunstbende in de categorie expo, met haar serie Zelfportretten. Afgelopen maand was een selectie van haar werk te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In september zal ze beginnen met een opleiding fotografie.

de mensen om me heen, maar toen ik drie jaar geleden begon met fotograferen

met mezelf bezig.

dat op social media vaak maar één kant van het verhaal staat en dat ik daar niet aan mee wilde werken. Met een deel van de

zelfportretten

deed ik mee aan de Kunstbende, om te onderzoeken wat het effect van mijn foto’s was op mensen die mij niet

“Op dit moment fotografeer ik vooral

was ik vooral

kiekie talent

Daan Kamerman (1999) won vorige

Ik

ben altijd een blij kind geweest, maar in die tijd raakte ik het lachen een beetje kwijt. Ik kreeg twee winters Ik ontdekte dat ik het fijn vond om mezelf te fotograferen als ik me heel slecht voelde, om onder ogen te zien hoe ik er aan toe was. En zo begon mijn fascinatie met fotografie. Ik heb me altijd bezig gehouden met online identiteit en vooral met dat mensen zichzelf graag idealiseren. In de tijd dat ik me zo slecht voelde

vorige maand exposeren met mijn nieuwe serie

JONG & OFF

in het Stedelijk.

Inmiddels schijnt de zon weer en hou ik me bezig met wat ik om me heen zie. Nog steeds ben ik geboeid door wat mensen wel of niet van zichzelf laten zien op het internet. In deze serie laat ik met een aantal portretten zien hoe ik

Daan Kamerman

lang flink last van een winter-dip.

kennen, en won. Daardoor mocht ik

mezelf en mijn vrienden zie. Ik leg ze vast hoe je ze misschien niet zult zien op internet. Ik zoek graag het moment op waar ze zich niet meer bezig houden met de camera.

Kwetsbaarheid

is een

belangrijk thema in mijn werk.” daankamerman.nl @daankamerman

ontstond bij mij een drang om dat ook op social media te laten zien. Ik denk dat ik mijn zelfportretten ben gaan

Daan Kamerman

23


kiekie talent Daan Kamerman

Esther Š Daan Kamerman

24

25


advertenties

Is jouw foto gejat?

kijk voor meer info op: kiekiekrant.com/olympus-student-package-deal

Beeld Š Tanya Kangur

25%

Korting

Electronic viewfinder 4K Video functie

Tilting touchscreen

16MP Four Thirds CMOS sensor

Kom naar onze masterclass en ontdek wat wel en niet mag! Schrijf je snel in masterclass@kiekiekrant.com en ontvang de beschikbare data.

Student package deal Studeer je aan een fotografie opleiding? Dan ligt er voor jou een voucher klaar van 25% korting, te besteden in de online shop van Olympus.

www.olympus.nl

26

27


In curated by vragen wij een autoriteit in de fotografie om een bijzonder project of persoon een podium te geven. Deze keer Narda van 't Veer, oprichter van fotografie agentschap Unit CMA en eigenaar van The Ravestijn Gallery. Zij kiest het werk van Casper Kofi en Charlie de Keersmaecker.

Curated by 28

29

Casper Kofi (1990) “Casper Kofi is een jonge fotograaf die Filmstudies heeft gedaan aan de UvA en daarnaast jaren bij FOAM gewerkt heeft voordat hij zelf besloot te gaan fotograferen. Die invloed is duidelijk terug te zien in zijn werk; hij fotografeert nog maar twee jaar maar heeft al een duidelijk handschrift en zeer sterk gevoel voor

compositie en licht.

Dit gecombineerd met goede

casting maakt dat hij een mooie carrière in het vooruitzicht heeft.”

Charlie de Keersmaecker (1975) “Charlie de Keersmaecker woont in Antwerpen en werkt vooral veel in Parijs en München voor klanten als M/Le Monde en Vogue Germany. Hij fotografeert zowel digitaal als analoog en maakt zeer sterke (mode) portretten. Hij is een romanticus, echt geïnteresseerd in mensen en hij reist veel om een compleet

Americans

Young

curated by

project te maken. Een voorbeeld hiervan is de serie

die nu te zien is in Modemuseum Hasselt in België.

Hij heeft een zeer brede interesse en weet veel van niet alleen fotografie, maar ook mode, architectuur en design. Je wilt graag door hem gefotografeerd worden, het is een genot om een dag met hem op te trekken.”

Ramses, 2017 © Casper Kofi

Narda van 't Veer Unit CMA unit.nl

Rinus Van De Velde © Charlie de Keersmaecker

Narda van 't Veer

Narda van 't Veer

Mathilde © Charlie de Keersmaecker


Casper Kofi 30

31

curated by

untitled, 2018 © Casper Kofi

untitled, 2018 © Casper Kofi

Narda van 't Veer

untitled, 2018 © Casper Kofi

Vlad, 2017 © Casper Kofi


Charlie de Keersmaecker 32

curated by Narda van 't Veer

uit de serie Young Americans Š Charlie de Keersmaecker


advertenties

CHOOSE EIZO. SEE REALITY. WORK BETTER.

Resolution Master De 42.4 MP back-illuminated CMOS sensor met de nieuwste beeldprocessor combineert hoge resolutie en een breed dynamisch bereik met opnamesnelheden van 10fps en nauwkeurige AF tracking. Het echte potentieel van full-frame is nu ontketend. MAAK KENNIS MET DE

VAN SONY

Ontdek meer op: www.sony.nl ‘Sony’, ‘

‘ en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation. Alle andere logo’s en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

EIZO ColorEdge – buitengewone klasse. Met een ColorEdge monitor van EIZO ziet u niets anders dan de realiteit – natuurgetrouw en onvervalst. Profiteer van het unieke totaalpakket van de grafische monitoren van EIZO en laat u overtuigen door de superieure beeldkwaliteit, de meegeleverde en gebruiksvriendelijke kalibratiesoftware ColorNavigator en uitzonderlijke klantenservice. Bovendien zit u met onze 5 jaar garantie altijd goed. Meer informatie op www.eizo.nl

Adv_Polarlicht_230x330.indd 1

34

20-10-17 09:44

35


advertenties

Het totale verzekeringspakket voor de beroepsfotograaf en student

Drones en gadgets van nu, Urker no-nonsense van toen!

o.a.

APPARATUUR VERZEKERING All-Risk Nieuwwaarde dekking INVENTARIS VERZEKERING Incl. inductie schades AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJF Incl. dekking voor de te fotograferen klantgoederen

-Risk

www.KBRbeheer.nl

We gaan g e

en beren

in het bos

zoeken!

info@KBRbeheer.nl

adv. P/F.indd 1

29-01-2014 10:24:56

Printers & Supplies BV

rie HarPlotter

Wij zorgen voor zorgeloos printen

ARCA: BREEDSTE ASSORTIMENT PRINTERSUPPLIES & GROOTSTE SPECIALIST IN DE FOTOBRANCHE

Voor 23:59 uur besteld? Morgen in huis!

Een afdruk is meer dan een foto.

Logisch toch? Zelf afdrukken!

Printer kopen - maatwerk bij Arca!

Als fotograaf weet u precies hoe u uw foto geprint

Op het gebied van printers bieden wij alle mogenli-

wilt hebben. Met de techniek die Arca aan print-

jkheden.. Onze uitgebreide ervaring met zowel Mac

ers biedt naast een ongekend breed assortiment

als Windows omgevingen, unieke support via eigen

printmedia bepaalt u als fotograaf de kwaliteit én

helpdesk en onze customized profielen garand-

snelle levertijd.

eren probleemloos opstarten. Inruil- en financiëring

En of het nu om Fine Art museumniveau gaat,

opties, de Goldstar Epson occasion printers: wij

subtiele details in een babyportret of om de

vinden voor iedereen een oplossing. En elke printer

meest intense kleuren voor een instore of outdoor

wordt door ons vóór aflevering getest!

XL-print, de support van Arca zorgt ervoor dat u uw workflow tot in de puntjes beheerst. Laat u de foto’s liever door een specialist afdrukken dan bent u bij Fotolab Kiekie, Jan Evertsenstraat

Bij Arca alle topmerken onder 1 dak:

Grote voorraden: Snel geleverd,scherp geprijsd.

Zoek niet langer, maar bel ons:

79, 1057 BR Amsterdam, 020-6830464 op het

0168-380908 Of surf naar www.ARCA.nl

juiste adres. Dit bedrijf maakt al jaren gebruik van printers en media uit ons assortiment.

Het printen van een

prachtige foto levert een meerwaarde die presentaties op notebooks, digitale fotolijsten en zelfs HD-schermen niet kunnen benaderen. De extra’s zoals een bij het motief passend oppervlak, en zelfs de geur van het papier van uw afdruk op A3 of A2 brengen een foto tot leven - en de emotie tijdens het maken van de opname weer terug. Want bij printen gaat het net als in de fotografie om gevoel!

Arca Printers & Supplies KIEKIE - 230x330 - producten.indd 1

36

03-05-18 16:14

|

Plaza 11e

|

4782 SL Moerdijk

|

T: 0168-380908

|

F: 0168-380910

|

37

M: Shop@arca-nl.nl


Fotoacademie 38

Your view, Your world 39 Wil je weten of de opleiding tot Fotograaf iets voor jou is? Kom naar één van de Open Dagen of Avonden. De volgende Open Dag is op 9 juni 2018. Schrijf je in via: fotoacademie.nl/ open-dagen

Wanneer ben je met fotograferen begonnen en waarom?

Wanneer ben je met fotograferen begonnen en waarom?

“Officieel ben ik twee jaar geleden begonnen, toen ik de oude camera van mijn ouders

“Toen ik twaalf was kocht ik mijn eerste camera en ben ik begonnen met fotografie. In

ontdekte. Mijn halfhartige poging tot straatfotografie duurde echter nog niet eens

eerste instantie enkel om leuke foto's van mijzelf te hebben, maar al snel ontwaakte

drie maanden, dus ik weet niet helemaal of het telt. Vooralsnog heb ik me al die

er een liefde voor fotografie. Vier jaar geleden ben ik begonnen met een studie

tijd wel, tot op bepaalde hoogte, geïnteresseerd voor beeld. Maar de enkele pagina’s

fotografie en hierdoor ben ik mijzelf pas echt in de wereld van fotografie gaan

aan concepten en ideeën voor filmfragmenten heb ik pas echt leven ingeblazen door de

ontwikkelen. Nu in mijn laatste studiejaar, durf ik mijzelf ook daadwerkelijk als

wedstrijd van de Fotoacademie. Ik dacht: ‘Oké, geen smoesjes meer, ik moet toch ergens

fotograaf te identificeren.”

fotoacademie

Dit jaar organiseerde de Fotoacademie een wedstrijd speciaal voor jonge fotografen in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar. Het thema was: 'Your view, Your world'. In de twee leeftijdscategorieën zijn door de jury twee winnaars gekozen. Wij vragen de winnaars Marlinde Schellekens (in de categorie: 15 t/m 18 jaar) en Sabine Woudenberg (19 t/m 22 jaar) naar hun kijk op de wereld.

beginnen. We zien wel wat het wordt.’ Een duidelijke deadline bleek het duwtje te zijn Waarover gaat jouw winnende serie Nasleep?

dat ik nodig had.”

“Nasleep is een fotoserie die ik speciaal heb gemaakt voor deze fotowedstrijd. De

mijn ervaringen met een auto-ongeluk

Waarover gaat jouw winnende serie?

serie vertelt

“Opgroeien. Ik zit momenteel in mijn eindexamenjaar, en zit dan ook in het midden

Ik leer nog steeds elke dag te leven met de gevolgen hiervan. Een zoektocht die

van universiteitstoelatingen, eindexamens en vrienden die naar de andere kant van het

bestaat uit het opnieuw leren kennen en liefhebben van mijn lichaam en omgaan met

land of de wereld willen. Het idee dat het allemaal gaat veranderen, maar niemand

extreme vermoeidheid. Met angst en onzekerheid of ik ooit weer de oude ga zijn. Deze

van ons nog weet in welke mate, voelt zo bizar aan. Enerzijds is het avontuur

portretserie brengt mijn angsten in beeld en is tegelijkertijd voor mij een manier

aanlokkelijk, anderzijds moet ik er niet aan denken om niet meer ’s nachts urenlang

om alles te verwerken. Het gaat over veranderingen en pijn in mijn lichaam, maar ook

aan de keukentafel te praten met mijn huidige vrienden. Vandaar ook de titel van de

over onzekerheden die er eerst nooit waren en het terugwinnen van het vertrouwen in

serie:

Dat wat we achterlaten.”

dat ik vorig jaar heb gehad.

mijzelf. Zo heb ik naast opnieuw leren lopen ook overkomen hoe ik mijzelf voor het eerst weer in een zwempak moest vertonen.”

Hoe kun je jouw stijl het beste omschrijven? “Hierbij ga ik eerlijk zijn: het is nog veel te vroeg voor mij om te kunnen praten

Hoe kun je jouw stijl het beste omschrijven?

over mijn stijl. Ik ben pas recent begonnen, en in die korte tijd heb ik ook nog

“Op het moment werk ik veel in portretseries waarin vaak een verhaal verteld wordt,

minder foto’s kunnen maken dan ik zou willen. Een andere waarheid: ik fotografeer gewoon wat mij mooi lijkt, en

ik vind veel dingen mooi.

Iets teveel dingen zelfs,

weergegeven in conceptuele en soms wat

surrealistische beelden.

Ik werk zowel in

kleur als zwart-wit. Als ik de sfeer in mijn foto's in woorden om moet zetten denk ik

misschien. De komende tijd ga ik gewoon zoveel mogelijk proberen te experimenteren en

aan: koud, somber, gedempt, emotievol en misschien melancholiek. Ook maak ik graag

kijken of er wat uitkomt. Tot die tijd houden jullie het antwoord op deze vraag van

zelfportretten, wat voor mij een manier is om mezelf en mijn fotografie te ontdekken.” Ben je van plan verder te gaan in de fotografie?

Ben je van plan verder te gaan in de fotografie?

“Wat ooit is begonnen als een hobby, zie ik nu als een serieuze kunstvorm waarmee

“Zeker! Er zijn nog een heleboel dingen die ik kan leren, vlakken waarop ik me kan

ik

verhalen kan vastleggen

en delen met de wereld. Dus met die gedachte wil ik

verbeteren, en connecties die ik kan maken zodat ik niet steeds dezelfde drie à vier

zeker verder met fotografie. Op dit moment ben ik alweer bezig met een nieuw project:

mensen lief moet aankijken om model te staan. Ik kijk hier dan ook echt naar uit.

Digitalism: Over de drang om altijd verbonden te zijn, de online identiteit en de

Fotografie zal echter wel voor mij een tijdrovende hobby blijven: ik heb mij al

onrust die dit met zich mee brengt. Het wordt een serie vol gevoelens, uitgedrukt in

geruime tijd geleden ingeschreven voor de opleiding Politicologie.”

abstracte, bewegende beelden.”

@marlindejuliette

slwphotos.com

Marlinde Schellekens

Sabine Woudenberg

Your view, Your world

mij tegoed.”


Iris Haverkamp Begemann

40

Iris Haverkamp Begemann (1989) is in 2015 na een studie journalistiek op de Fotoacademie terechtgekomen en verliefd geworden op de fotografie. In haar fotografie onderzoekt Iris sociale conventies en menselijk gedrag. Een belangrijk thema daarin is de gelijkheid tussen mensen. Voor Kiekie interview ik Iris over haar nieuwste project; Pink

tracks in a dusty land, waarvoor zij drie maanden naar AustraliĂŤ is geweest. In de Australische Outback vervoeren reuze vrachtwagens van 50 tot 100 meter lang goederen naar de verste hoeken van de woestijn. De bestuurders van deze vrachtwagens brengen onder bizarre omstandigheden soms wel tot drie weken lang op de weg door. De meerderheid van hen zijn mannelijk. De weinige vrouwelijke bestuurders krijgen niet dezelfde rechten als mannen en dat frustreert Iris. Zij is gefascineerd geraakt door deze vrouwen die zelf bootcamps organiseren om goed voorbereid te zijn op een leven op de weg. irishaverkampbegemann.com

Pink tracks in a dusty land 41


interview II Iris Haverkamp Begemann Hoe kwam je op het idee voor het project over de 'Pink tracks in a dusty land'. "Ik hoorde een verhaal over road trains in de Outback. Ik vroeg me af of er ook vrouwelijke truckers zouden bestaan. Na wat speurwerk kwam ik terecht bij de organisatie van Heather Jones: Pilbara Heavy Haulage Girls. Vrouwelijke truckers hebben niet dezelfde kansen en mogelijkheden als mannelijke truckers, dat fascineerde me. Ik ben sowieso geïnteresseerd in hoe een minderheidsgroep zich staande houdt in een wereld waarin zij niet de norm zijn. Hoe je je als vrouw beweegt in een mannenwereld en hoe je bepaalde aspecten van die wereld overneemt, maar er ook je eigen draai aan geeft. Iedereen krijgt met betrekking tot werk of het leven

MIJN HOND, MIJN OMA EN MIJN VRIENDEN WAREN MIJN EERSTE PROJECTEN. DAARDOOR BEN IK WEL ECHT VAN FOTOGRAFIE GAAN HOUDEN

continu bepaalde labels opgeplakt. Vanaf jonge leeftijd realiseer ik me al hoe relatief het leven is. Dat kan voor sommigen tot donkere gedachten leiden, maar mij brengt het juist levensvreugde. Vanuit deze gedachten is het namelijk niet meer dan logisch dat de mens energie verspilt in het oordelen van andere mensen op ras/sekse en andere kenmerken, want we worden allemaal uiteindelijk gereduceerd tot hetzelfde atoomstofje. Deze energie kunnen we beter steken in het leren kennen van De Ander. Dit is mijn levensfilosofie en dat verwerk in in mijn fotografie."

Wanneer ben je begonnen met fotograferen?

Heb je een fotografie-opleiding gedaan?

"Nou, dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Ik heb thuis een heel

"Dat was in eerste instantie niet het idee, want ik ben te eigenwijs voor

fotoalbum, genaamd dedicated to my dog. De dog in kwestie heette Risk

school want ik wilde het mezelf aanleren. Mijn vader heeft me de basics

en ik ben begonnen haar te fotograferen toen ik acht jaar oud was. Die

uitgelegd en door veel fouten te maken en te snappen waar die fouten

hond was echt mijn beste vriend en op de een of andere manier vond

vandaan kwamen, kom je een heel eind. Mijn ouders vonden het niet

ik het leuk haar kleren aan te doen en dan op onverwachte plekken te

echt een goed idee dat ik fotografie zou gaan studeren. Toen ben ik

fotograferen. Nu ik eraan terugdenk, weet ik nog precies de allereerste

journalistiek gaan studeren. Daar ben ik echt begonnen met het verhalen

foto die ik maakte. Ik had mijn allereerste rolletje volgeschoten en toen

vertellen, in woord en beeld. Ik heb bijvoorbeeld een blog bijgehouden

mijn zus naar die foto keek, zei ze: ‘wow, jij bent echt een slechte

voor het Leger des Heils. Ik was de blogger des Heils en ik interviewde

fotograaf!’ Ze had ergens wel een punt, je zag niks behalve een kruin.

daklozen en medewerkers van het leger des heils, ging met ze mee en

Vanaf mijn 18e, toen ik een Hasselblad 500 c/m in handen kreeg, begon

maakte foto’s. Geweldig! Het werd over het algemeen niet heel erg

ik mijn oma te fotograferen. Haar man was net overleden en ik vond het

gewaardeerd door de leraren, maar ik had één docent die het heel vet

mooi om te zien hoe sterk zij daar mee omging. Dat wilde ik vastleggen

vond. Juist omdat het geen snel nieuws was en nogal omslachtig i.v.m.

en ik wilde haar ook beter leren kennen. We waren allebei volwassen

Filmrolletjes. Ik heb nog steeds een voorliefde voor beide aspecten van

en dat gaf me de mogelijkheid om op een heel ander level met haar te

verhalen vertellen, maar ik zie mezelf niet snel het fotograferen uit handen

komen. Ineens was ze niet meer alleen mijn oma, maar ook een mens,

geven. Nadat ik klaar was met journalistiek ben ik naar de Fotoacademie

een heel wijs mens. Twee weken geleden heb ik haar nog gefotografeerd.

gegaan. Dat was echt wel nodig, want ik had geen goede basiskennis.

Ik weet dat ze niet forever zal blijven leven, maar door middel van de

Ik heb het niet afgemaakt, maar in de twee jaar die ik er zat, heb ik

foto’s die ik van haar maak, wil ik haar juist wel bij me houden. Het is

ontzettend veel geleerd. Ik heb alle technische tips en tricks meegepikt en

een ode aan een heel levendig persoon. Mijn hond, mijn familie en mijn

daarna haalde ik er niet zoveel meer uit. Ik wilde mijn eigen concepten en

vrienden waren mijn eerste projecten. Daardoor ben ik wel echt van

ideeën uitwerken. "

fotografie gaan houden."

42

43


ALS JE EEN DIALOOG START EN MENSEN AANDACHT GEEFT EN RESPECTEERT, ONTDEK JE DAT WE VEEL MEER MET ELKAAR GEMEEN HEBBEN DAN JE IN EERSTE INSTANTIE ZOU VERWACHTEN

Hoe heb je dit project aangepakt? "Ik heb eerst gemaild met Heather Jones. Zij is het hoofd van de organisatie. Uit ons mailcontact bleek dat Heather een 28-daagse bootcamp organiseert om vrouwen voor te bereiden op een leven op de weg. Heather bereidt de truckchauffeurs niet alleen voor op een professionele carrière als road train-trucker maar probeert ook de positie van vrouwen te verbeteren. Met behulp van social media gaat dat steeds beter. Ze hebben bijvoorbeeld onlangs van Volvo twee trucks gekregen. Ik denk dat ze daarom ook zo enthousiast was dat ik mailde. Ik kom natuurlijk helemaal uit Nederland en dat vond zij te gek. Misschien dacht ze in eerste instantie wel dat ik een soort reclame voor haar doel zou gaan maken, maar ik heb vanaf moment één duidelijk gemaakt dat ik mijn eigen verhaal wilde vertellen. Dus geen Volvo-logo’s of cheesy shots. Het ging mij om de mens achter de baan."

Dan kom je aan in de Outback. En dan? "Nou, dat was wel een dingetje. Ik ben al mijn hele leven bang voor slangen, spinnen, alles wat daar leeft ongeveer. Maar ik heb me daar overheen gezet en ben ernaartoe gegaan. In het begin moest ik heel erg wennen aan het platte Australisch wat zij spraken. Ik kan wel Engels, maar ik verstond totaal niet wat ze zeiden. Ik weet nog goed dat ik die eerste nacht in bed lag, om de minuut opschrikkend van een geritsel in de tuin, en dacht: 'waar ben ik aan begonnen?' Gelukkig was dat echt alleen de eerste avond. Daarna vond ik snel mijn draai en kwam ik erachter dat de vrouwen met wie ik daar was ontzettend lief en gezellig waren."

Heb je daar bijzondere mensen ontmoet? "Vooral met Zoë was het erg leuk. Zij was mijn huisgenoot voor een maand dus we waren continu samen. Ze is 24, dus ongeveer mijn leeftijd en we zijn super goede vriendinnen geworden. Zij had de opleiding net afgerond, maar reed nog elke dag voor Heather. Zoë reed elke dag, zes of zeven dagen per week, een rit van 700 kilometer met een road train van 50 meter lang. Vooral om dirt te vervoeren. Wat belangrijk is om te beseffen, is dat truckers een erg belangrijke rol vervullen in Australië. Zonder truckers zouden alle verlaten plekken niet bevoorraad kunnen worden; er worden zelfs huizen vervoerd per truck.

En Heather? "Toen Heather nog getrouwd was, was ze secretaresse. Toen ze van haar man scheidde, koos ze voor een leven op de weg met haar kinderen. Haar kinderen heeft ze in de truck zelf les gegeven en tegen de tijd dat ze weer naar een normale school gingen, waren ze eigenlijk vooruit op kennis. Ze is zo’n slimme vrouw! Stiekem verwacht je dat ze een rauwdouwer is, die alleen maar kan rijden. Van zo’n verhaal word ik dan heel blij. Het ontkracht eerste verwachting."

44


colofon

© Iris Haverkamp Begemann

Waar bestaat een gemiddelde dag uit tijdens de bootcamp?

Ben je dan blij om uiteindelijk het stereotype te ontkrachten?

"Eerst gaan de truckers meerijden met Heather om te kijken wat er qua

"Ik wilde ze leren kennen en toen ik ze leerde kennen bleek het allemaal

vaardigheden verbeterd kan worden en dan gaan ze daar mee aan de

heel anders te zijn dan ik had verwacht. Wat ik ook met deze serie

slag. Als dat verbeterd is, laat ze de vrouwen ook aspecten van haar werk

wil zeggen, is: kijk eens naar een ander zonder hem of haar gelijk te

overnemen. Dus als haar bedrijf een opdracht krijgt, laat ze die vrouwen

veroordelen of te willen categoriseren. Wat ik heb gedaan, was letterlijk

FotoLabKiekie

dat doen en daar leren ze natuurlijk erg veel van. Het is ook goed voor hun

en figuurlijk naar de andere kant van de aardbol vliegen en wellicht is

zelfvertrouwen. Eigenlijk dacht ik eerst dat het ook een fysieke bootcamp

het een extreem voorbeeld, maar het was een andere wereld die ik niet

Jan Evertsenstraat 79 1057 BR Amsterdam

zou zijn, maar dat is het niet. Het is puur gericht op het rijden. Hoewel ze

kende en door dit project heb ik mensen leren kennen die ik anders

wel leren hoe ze riemen moeten gooien om hun lading vast te maken.

nooit had leren kennen. Het is zo makkelijk om je ogen te sluiten voor

Individueel zijn sommige vrouwen trouwens wel heel fysiek bezig. Er was

mensen die anders zijn of om ze te veroordelen. Maar als je een dialoog

amsterdam@fotolabkiekie.com

daar een vrouw, Michelle, van 59 jaar, die mij Zumba lessen heeft gegeven.

start en mensen aandacht geeft en respecteert, ontdek je dat we veel

Ik vind het zo mooi om te zien dat zijaan de ene kant ontzettend elegant en

meer met elkaar gemeen hebben dan je in eerste instantie

sierlijk is en aan de andere kanttrucker! Die combinatie verwacht je niet."

zou verwachten."

OPENINGSTIJDEN: maandag: › 09:00 - 17:30 dinsdag: › 09:00 - 17:30 woensdag: › 09:00 - 17:30 donderdag: › 09:00 - 17:30 vrijdag: › 09:00 - 17:30

Hoe bepaalde je wie je fotografeerde? "Ik heb me op vijf vrouwen gericht. Heather, haar dochter, Zoë, Rozzi en Michelle. Er waren meer vrouwen, maar niet iedereen bleef even lang en ik wilde me focussen op de vrouwen die ik echt kon leren kennen. Ik wilde ook niet alleen maar beelden schieten rijdend in de truck. Dat kent iedereen wel en dan zie je ook helemaal niet wie ze echt zijn. Ik wilde een combinatie van portretten en documentaire beelden maken dus heb ik met iedereen individueel afgesproken."

p.41: Charlotte, 2016

Hoofdredacteur Denise Woerdman Copy Editor ditisanna.nl Kiekie Online Redactie Willem Beugelink, Rosemary Dekker, Christopher de Gast, Gaby van Ingen

+31(0)20 - 68 30 464 www.fotolabkiekie.com

Grafisch Ontwerp Tjade Bouma tjadebouma.nl

© 2018

FotoLabKiekie

Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel 0900 226 52 63 €0,10 per minuut Web bladenbox.nl voor abonneren aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen

p.42: Ayla with bathing cap p.43: Sora in Black p.44: Wende Snijders p.45: Ronnie Flex p.46: Vera

46

Colofon


48 UUR MET DE LEICA SL

Het 48 uur Leica SL Test Drive programma biedt Leica liefhebbers de mogelijkheid om gratis 48 uur een Leica SL camera met één of meerdere objectieven uit te proberen. De doelstelling van het 48 uur Leica SL Test Drive programma is om u als nieuwe of bestaande Leica gebruiker een eerste kennismaking met het Full-Frame Leica SL Systeem te geven door er daadwerkelijk mee te fotograferen of video’s te maken in een door u zelf gekozen setting. We zijn er van overtuigd dat een 48 uur Leica SL Test Drive u verder zal enthousiasmeren en motiveren om uw huidige camera systeem te gaan upgraden, verder uit te breiden of juist als nieuwkomer in de wereld van Leica te stappen. Na het aanmelden voor de 48 uur Leica SL Test Drive neemt de door u geselecteerde Leica SL Test Drive dealer contact met u op om een specifieke datum voor de test af te spreken. Voor meer informatie en direct aanmelden: www.leicatestdrive.nl

De 48 uur Leica SL Test Drive is een initiatief van Transcontinenta B.V. Leica distributeur in Nederland | T: 0252-687555 | W: transcontinenta.nl.

Kiekie no.22  
Kiekie no.22  
Advertisement