briefingfosen2012

Page 1

Jobb på ØRLAND HOVEDFLYSTASJON!

BRIEFING FOSEN

14

ting du kanskje ikke visste om ØRLAND

Find a girl,

SETTLE DOWN SIDE 9

SIDE 64

Heftige

KONSERTER

og lokalt TEATER SIDE 68

Fosen fostrer

VERDENSMESTERE SIDE 28

FART & SPENNING SIDE 112

MilCamp • Grønn hverdag • Vintereventyr • Moro med alpint & mye mer


Foto: Forsvarets mediesenter/Ørland hovedflystasjon, Kaptein Helge Hopen/Luftforsvaret Ørland

BRIEFING FOSEN ANSVARLIG UTGIVER: Fosna-Folket AS Pb. 205, 7129 Brekstad IDÉ, LAYOUT, GRAFISK PRODUKSJON Fosna-Folkets Reklameavdeling PROSJEKTLEDELSE: Lill Leth-Olsen TRYKK: Wennbergs Trykkeri AS OPPLAG: Ca. 6000 Se også www.Fosna-Folket.no FOR TIPS TIL NESTE UTGAVE: briefingfosen@fosna-folket.no BESTILLING AV ANNONSE TIL NESTE UTGAVE: Tlf. 72 51 57 00/briefingfosen@fosna-folket.no Alle rettigheter er reservert. Innholdet i magasinet må ikke reproduseres, gjengis eller på noen måte lagres uten tillatelse fra utgiveren. Hele magasinet er en annonse for Forsvaret, kommunene og næringslivet på Fosen.


Fest setebeltene, vi går inn for landing på Ørland hovedflystasjon

AS

Gjør deg klar for ”BRIEFING FOSEN”, bli kjent med Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Leksvik, Osen og Roan.

3


Livet i

LUFtEN og på bakken “Når man kommer flyttende til et nytt sted, så vet man INGENtING om stedet, da må man gjøre som på jobb: ta en briefing først” sitat tilflyttet pilot. det er akkurat det vi ønsker å gi deg som leser, en briefing. her får du vite det meste om livet i lufta og på bakken. Om å etablere seg, finne hus og tomt, næringsliv, fritid og skole, og du får treffe noen av de som allerede har flyttet hit.

6 - 11 6-7 8 9 10 11 12 - 13 14 15 15 - 17 18 18 19 20 - 27 22 28 29 30 - 31 32 - 33 34 - 39 40 42 44 46

41 43 45 49 48 50 - 51

4

-

Presentasjon Ørland hovedflystasjon Kraftsamling for fremtiden Vi tok sjansen Find a girl, settle down Jobb og BO Grønn hverdag her finnes alle muligheter Portrett Aud Lilleengen - Kunst og perspektiv Familien som ville starte på nytt Banker - annonser tomteområder Matfatet Fosen Fosen distriktsmed. Senter IKS Entreprenører/byggmestere/tomter/arkitekter - annonser Portrett hilde Jenssen - Entusiasten Fosen fostrer verdensmestere Golf i slaget Arkitekter/tømrere/eiendomsselskap - annonser I det våte element Eiendom/elektro/entreprenører/jobb&bo/advokat/ regnskap - annonser BLINKskudd Malere/lift-stillas/rørlegger/blikkenslager - annonser den VILLE naturen Rørlegger - annonser Bildilla Med pensel og LINSE

52 - 55 56 - 57 58 - 61 62 63 - 67 68 - 69 70 70 - 72 73 74 75 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 86 87 - 91 92 - 99 96 97 100 - 101 102 - 112 104 110 - 111 112 - 113 114 - 115 116 117 118-119

Entreprenører En ROLLE for alle Skole og utdanning Byggvare/sement/service - annonser Ørland kommune heftige KONSERtER og lokalt teater Kulturmylder Fosens smaker Moro med alpint og SKIRENN Portrett Emil Stormo Andersson - talentet Bjugn kommune tema bil - annonser Et vinterEVENtYR i Fosenhallen tema bil - annonser Rissa kommune Næringsliv - annonser Skole/fritid Jobb og bo Idrettslag og foreninger på Fosen -digg med lagsport Næringsliv - annonser tro på Milcamp Festivalmodus FARt og spenning Næringsliv - annonser Sykkelpendleren Attraktive Fosen, tore O. Sandvik Bli kjent på kartet


INNhOLdSFORtEGNELSE

5


Kraftsamling for

FREMtIdEN

generALMAjor Finn kriSTiAn HAnneSTAD GENERALINSPEKTØREN FOR LUFTFORSVARET Luftforsvaret står overfor store utfordringer fremover, og går en svært spennende tid i møte. I takt med nyanskaffelser og innfasing av avanserte systemer, er det besluttet at jeg skal gjennomføre markante endringer i organisasjonens struktur. Dette krever mye av forsvarsgrenen og menneskene den består av.

6

Som sjef for Luftforsvaret ser jeg på endringene vi står overfor som nødvendige, og for å lykkes er vi avhengige av at vi får den støtten vi trenger fra andre aktører både i og utenfor Forsvaret. Jeg har tro på at oppdraget vi har fått er overkommelig, og at Luftforsvaret vil komme styrket ut av endringene på sikt. Grunnen til at jeg ser positivt på utfordringene, er at mange av endringene har direkte sammenheng med den enorme moderniseringen vi nå er i gang med.

sats som skaper resultater. Det er åpenbart at avansert materiell krever høyst kompetent personell. Luftforsvaret er allerede - og vil i aller høyeste grad forbli – en høyteknologibedrift. Dette betyr at vi er helt avhengige av den enkelte for å kunne levere luftmakt i verdensklasse også i fremtiden. Mitt håp er at noen ser på moderniseringen som inspirerende nok til å ta del i utviklingen fremover, men jeg er oppmerksom på utfordringene som følger med det at baser skal legges ned.

Det er unikt at vi, i en periode hvor resten av den vestlige verden gjør store kutt i forsvarsbevilgningene, innfaser nytt materiell og oppgraderer infrastruktur. Likevel er det viktig å poengtere at et luftforsvar med avansert teknologi alene, aldri vil være i stand til å forsvare Norges interesser. – Vår viktigste ressurs er menneskene; det er de som opererer systemene, støtter og gjennomfører operasjonene; det er deres inn-

For å gi en kort beskrivelse av omstillingen, har Stortinget vedtatt, gjennom Stortingsproposisjon 73 (2011-2012), at Luftforsvarets basestruktur må endres for å være i stand til å drifte forsvarsgrenen i fremtiden. Ytterligere presiseringer av hva Luftforsvaret skal endre på, fremkommer av Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013 - 2016. Her beskrives det blant


annet at luftvingene ved Rygge, Bodø og Mågerø skal avvikles, og at Luftforsvarets ledelse skal flyttes fra Rygge til Reitan. Når jeg nå har fått en større forståelse av hva dette innebærer, ser jeg at endringene vil føre til en kraftsamling av Luftforsvaret. Med kraftsamling mener jeg at vi på sikt vil få større slagkraft og mer effekt ut av de våpensystemene vi opererer. Ved å etablere en kampbase på Ørland, med kampfly, luftvern, baseforsvar og analysekapasitet, kan vi se for oss et operativt tyngdepunkt på denne basen. Bardufoss vil bli et tyngdepunkt for helikopterkapasitetene våre. Samtidig ser jeg, med innføring av nye luftkontroll- og varslingssystemer og etablering av et nasjonalt luftoperativt senter, mulighet for å lede operasjoner på en enda bedre måte. Med avanserte våpensystemer, ny teknologi samt styrking av nasjonal luftoperativ ledelse, vil vi være i bedre stand til å omsette informasjon til effekt gjennom kommando og kontroll.

Allerede nå, før flyttingene finner sted, er det vesentlig at det sivile samfunnet involverer seg for å støtte Luftforsvarets endringer. Det blir svært viktig at kommuner og lokalsamfunn formidler hvordan de tenker å ta imot våre ansatte; spesielt der hvor stasjoner tilføres nytt personell. For at jeg skal kunne tilby mitt personell gode arbeidsvilkår, er det viktig at kommunene er med på krafttakene. Således er dette magasinet et positivt bidrag i opplysningsarbeidet overfor personellet og familiene til de som ønsker å bli med på oppbyggingen av Luftforsvarets kampbase på Ørland. Medio september 2012 møtte jeg Formannskapet i Trondheim kommune. Der fremla jeg de behovene som har meldt seg i forbindelse med etableringen av kampbasen på Ørland, og forstod umiddelbart at Formannskapet har kommet langt i sin planlegging av utvikling i regionen. Spesielt fremhevet de tiltak for samferdsel og

kommunale tjenester som imøtekommer våre behov. Det er gjennom beslutninger og handlinger samfunnet rundt oss kan bidra positivt til vår omstilling. I den sammenheng er det svært betryggende å vite at også kommunale instanser tar ansvar for konsekvensene av økt forsvarsaktivitet i sine områder. Avslutningsvis vi jeg si at jeg har fått et krystallklart mandat fra våre politiske myndigheter: ”Start omstillingen av Luftforsvaret!” Når jeg som øverste sjef skal styre omstillingen, og samtidig selv flytte med resten av ledelsen, ser jeg behov for ikke å trekke beslutningene ut i tid. Jeg ønsker en effektiv omstilling, men er samtidig svært opptatt av at vi må legge gode planer, og sikre en trygg gjennomføring med størst mulig forutsigbarhet for personellet. Det blir svært viktig på veien mot det nye Luftforsvaret.

7


Vi tok

SJANSEN

Ekteparet Nils henrik og Aina Rønning var godt etablert med bolig i trondheim for 5 år siden, men nå har de funnet en ny tilværelse for seg og døtrene Jenny (9) og Maya (6) på Brekstad. det var en stilling i Forsvaret som lokket familien hit. Nils henrik hadde befalsskolen fra før og var allerede innrullert.

“Vi tok sjansen på at det var en fremtid her, og satset alt. I dag ser vi at det var et riktig valg.” TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

– Jeg hadde jobbet på flystasjonen i en periode før jeg traff Aina, og kjente derfor godt til både flybasen og Ørlandet, forteller Nils Henrik. Etter hvert ble han lei av brakkelivet og flyttet til Trondheim for å ta IT-utdannelse. Etter endt utdanning dukket det opp en stilling som IT-ansvarlig for AWACS-avdelingen på flystasjonen. Den var midt i blinken for den nyutdannede IT-eksperten. Aina pendlet på det tidspunktet til Fosen Mek. Verksted i Rissa hver dag, og var moden for noe nytt. – Jeg er teknisk tegner og fikk ganske fort jobb hos en lokal entreprenør. For familien som sådan ble dette en mye bedre løsning, sier Aina.

8

– Vi synes det er mye tryggere og friere her med tanke på ungene. De kan bevege seg på en helt annen måte her enn de kunne i Trondheim. Det er mindre stress i livene våre nå, sier de to fornøyd. I starten leide familien hus av Forsvaret, men nå eier de sitt eget. Som de fleste andre har de behov for å forme sine egne omgivelser. Den muligheten hadde de ikke som leietagere. – Vi tok en ”råsjans” da vi kjøpte huset. Det var kjøpers marked da vi la inn bud. Det var uvisst hva som skulle skje med flybasen og ingen sto i kø for å kjøpe bolig. Vi tok sjansen på at det var en fremtid her og satset alt. I dag ser vi at det var et riktig valg, sier ekteparet Rønning.

Hele familien er godt integrert i lokalsamfunnet. Nils Henrik er en dedikert løper, og finner ypperlige løpeforhold rett utenfor døra. Han er dessuten dataansvarlig på den årlige fotballcupen. Aina deltar både på gratis trening i regi av velferden på basen, og hun danser med Kulturskolen. De følger døtrene på aktiviteter og hjelper til der det trengs. – Det er godt å kunne bidra i lokalsamfunnet, mener Nils Henrik. Familien Rønning har en langsiktig drøm om en gang å bo i USA, der de har bekjente og har vært på ferie mange ganger, men inntil videre er det et nymalt blått hus på Ørlandet som gjelder.


Find a girl,

SEttLE dOWN

Marius Mydland (24) og Sølvi Fjærli (23) vet hva de vil og har lagt en klar plan for livene sine. Nå har de har akkurat kjøpt enebolig på Fosen.

TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

– Vi vil slå oss ned på et sted som ikke står i fare for å bli nedlagt, og Fosen har åpenbart fremtiden foran seg, sier de to. Marius jobber som lagfører i en QRF-enhet og må til enhver tid være forberedt på å reise ut på oppdrag. Han har allerede hatt en periode i Afghanistan, og forventer å bli utkalt til flere. Norske styrker har trekt ut av Afghanistan, så jeg forventer ikke dette. Men kan forvente at vi som er i en HRF (high redyness force)-avdeling kan bli sendt ut når anledningen er der. I forbindelse med sitt første oppdrag var han på oppsetning på Ørland hovedflystasjon, og mange av dem han jobbet sammen med i Afghanistan var fast stasjonert på Ørlandet. fikk veldig sansen for Ørlandet både – Jeg fikk

som sted og arbeidsplass i løpet av denne perioden, og når Sølvi i tillegg har familien sin i nærheten var egentlig ikke valget så vanskelig, forteller Marius.

langsiktig plan og ønske om å kunne jobbe som redningsmann på redningshelikopteret Seaking som er stasjonert på Ørland hovedflystasjon.

Sølvi har vokst opp i Stadsbygd på Fosen, mens Marius er fra Mysen. De traff hverandre i forbindelse med at de jobbet i Forsvaret på Rena. De har rukket å være samboere i nesten to år allerede.

– Hvis det en gang skulle bli aktuelt, tror jeg ikke min bakgrunn fra forsvaret vil være noe ulempe akkurat, sier hun.

– Vi har leid fra første stund, så nå ville vi ha noe eget. Vi la tidlig vår elsk på et boligområde i nabokommunen Bjugn, og nå har vi kjøpt hus der. Der er det fin utsikt og nærhet til naturen og sjøen. Med femten minutters kjøring til jobb, hurtigbåt og flyplass kan det nesten ikke bli bedre, sier de to. Sølvi har avsluttet sin militære karriere og satser nå på en sivil stilling. Hun er utdannet som ambulansearbeider og har en

Inntil videre er det planlegging av innflytting i nytt hus som gjelder. De er begge glade i naturen og i sjøen. Sølvi er ”gammel” langrennsløper og gleder seg til å få skiene på beina igjen. Marius stilte en betingelse for å flytte til Fosen og det var egen båt og rifle. Den er klar for flytting til Bjugn. – Vi synes Fosen har mye å tilby på alle områder. Her er noe for alle, i alle aldersgrupper. Og det du ikke finner her, finner du i Trondheim og Oslo, bare en time unna. For oss betyr det at vi kan få dekket alle våre interesser her.

9


Jobb og oDD inge Mjøen FYLKESRÅDMANN

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen uttaler i Fosna-Folkets utgave fredag 26. oktober at kommunene Bjugn og Ørland er de kommunene i trøndelag som for tiden er mest spennende og har fantastiske muligheter. Det er positivt å lese fylkesrådmannens tanker sett i lys av at enkelte har vært i tvil om det vil kunne være noen jobb i regionen til partnerne, altså medflytterne, til de ansatte ved Ørland hovedflystasjon. Medflytterne har gjerne høy kompetanse. Vi ser allerede etter basevedtaket ble fattet, at flere bedrifter har valgt å etablere seg i Fosenregionen. Bedrifter vurderer å utvide dagens virksomhet, og det er inngått kontrakter som vil medføre et økt behov for arbeidskraft. Det er en helt unik mulighet for næringslivet og kommunene på Fosen å skaffe seg kollegaer med høy kompetanse når Ørland hovedflystasjon får flere tilsatte. I tillegg til Fosen, er det også mulig å dagpendle til Trondheim for de som ønsker det. Det er de siste årene etablert mange arbeidsplasser på Brattøra rett ved hurtigbåtens anløp. Med den nye gangbrua fra Pirterminalen over til jernbanen, er det godt tilrettelagt for kun en liten spasertur før man er midt i Trondheim by.

10

joBB&Bo (joBB TiL 2) I 2011 ble “Jobb til 2” gjennomført i Bjugn og Ørland. Deltakerne hadde til felles at de ønsket å bo i Bjugn/Ørland. Noen var ute etter en endring enten i form av at de ønsket annen jobb eller gikk med en liten tanke om å starte egen bedrift. Andre var usikker på hva de ville gjøre videre og ønsket et større nettverk og mer innsikt i mulighetene i regionen. Deltakerne sier i etterkant at de har fått et større nettverk, noen har startet egen bedrift, flere har fått en jobb de ønsker og de trives godt i Bjugn/ Ørland. “Jobb til 2” videreføres i 2013 under nytt navn”Jobb&Bo”. Det er viktig å få integrert tilflyttere i lokalmiljøet, og noe av det viktigste er å bygge nettverk. “Jobb&Bo” er også denne gang et samarbeidsprosjekt mellom Ørland hovedflystasjon, Ørland kommune, Bjugn kommune, Fosen Næringshage og Kysten er klar. Både innbyggere i Bjugn/Ørland som er ute etter en endring for å kunne trives enda bedre, samt tilflyttere som ønsker å få et nettverk, samt bli kjent med mulighetene i regionen kan melde seg på programmet. Det vil være 4 samlinger hver på 2 dager, der det vil være fokus på hver enkelt deltakers mål, muligheter og ønsker. I tillegg vil det legges vekt på å synliggjøre mulighetene i regionen. For mer informasjon; se www.jobbogbo.no

BO

også har opplevd å ha en mamma, pappa eller kanskje storebror i for eksempel Afghanistan eller Sudan. Det er vel så viktig at førskolelærerne i barnehagen, rektoren på skolen og helsesøstra på helsestasjonen er kjent med situasjonen, og kan være med og støtte familiene der de er. Innbyggerne på Fosen kan selv velge å anerkjenne de som tar belastningen ved å tjenestegjøre utenlands. Lytt til hvordan det oppleves, både for den tjenestegjørende, men også for familien som er hjemme mens den man er glad i er utenlands. Lytt og anerkjenn også historiene i ettertid. nYe ForSVArSFAMiLier TiL FoSen Det oppleves for de fleste nært og trygt å bo på Fosen, samtidig som avstanden til Trondheim er kort. Jeg håper alle i fellesskap skal ta godt imot de nye innbyggerne som kommer til Fosen. Det er også viktig å være ydmyke for alle de familiene som nå er i en prosess med mange spørsmål og valg i forbindelse med at deres nåværende arbeidsplass legges ned.

VeTerAner De fleste kjenner eller vet om en eller flere personer som har vært ute og tjenestegjort for Norge i en internasjonal operasjon. De som har vært ute og tjenestegjort i en internasjonal operasjon kalles veteraner når de kommer hjem. Veteraner og deres familie møter i varierende grad forståelse og støtte blant venner, familie, naboer, kollegaer og samfunnet forøvrig for valget om å tjenestegjøre i en internasjonal operasjon. Det er grunn til å anta at de som bosetter seg i en region der stort sett alltid en eller flere tjenestegjør utenlands, i større grad møter både større forståelse og støtte for sine valg, enn de som bor fjernt fra en militær avdeling. Barn vil kunne prate med andre barn som

SiSSeL eiDe FreMSTAD REGIONAL PROSESSLEDER FAMILIE MIDT-NORGE FORSVARSSTABEN/FORSVARETS VETERERANTJENESTE


Grønn

hVERdAG

hva får en ung mann til å forlate sommeridyll og skjærgård i tønsberg for å bosette seg på Ørlandet?

TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

– Jeg tror jeg må si folkene her, svarer fenrik Fredrik Erlandsen når han blir spurt. Det har vært veldig lett å få innpass hos fosningene. Dessuten trives jeg veldig godt i jobben min som flysystemmekaniker på F16. Fredrik kom til Ørlandet via litt tilfeldigheter. Da han var ferdig med befalsskolen på Kjevik og skulle ut i lære som flysystemmekaniker var det enten Bodø eller Ørlandet. De ble fordelt etter loddtrekning. I ettertid er Fredrik svært fornøyd med resultatet av trekningen.

– Nå har jeg bodd her i seks år og har blitt ganske etablert. Jeg kjøpte rekkehus for to år siden og er klar til å starte en familie. Må bare finne en dame først, men det skulle ikke være så vanskelig, mener Fredrik. Det dukker nok opp en dag. Sammen med kolleger på flystasjonen deltar Fredrik på kulturaktiviteter i nærområdet. Særlig kino og konserter. Han spiller fotball i 5. divisjon på FK Fosen sammen med lokale folk. Det var et bevisst valg for å bli kjent med folk fra lokalmiljøet. Utvide nettverket.

– Gjennom fotballen har jeg blitt kjent med folk jeg også deler andre interesser med. Musikk for eksempel. Jeg liker musikk med trøkk i og spiller blant annet fotball sammen med noen lokale musikere. Det gjør fotballen til noe mer enn bare en idrettsaktivitet, forteller Fredrik. Noen ganger benytter Fredrik seg av at det er direkterute med fly til Oslo for å dra på konsert med gamle favoritter. Sist så han Green Day.

11


her finnes alle

MULIGhEtER Steinar Kagnes og hanne Undset kom flyttende kun på grunn av jobben. hun skeptisk og han uvitende. Nå har Fosen blitt drømmestedet. TEKST OG FOTO: LINDA SKJÆRVIK

– Jeg var på tur med barneskolen til Ørlandet for mange år siden. Jeg synes det var langt å dra hit, det blåste masse, og det var ikke noe trivelig sted syntes jeg da, forteller Hanne Undseth (33) humrende over barndomsminnet. Det er flere tiår siden. I dag nyter hun havutsikten fra den nybygde eneboligen sammen samboer og pilot Steinar Kagnes (35). Hundene Frøya og Taiga passer på fra sin plass under spisebordet mens høstsola stiger inn i huset og danser bortover parketten med lange skritt. – Nå trives jeg veldig godt, smiler Undseth tilfreds og kikker stjålent bort på samboeren. ATTrAkTiV joBB Da Luftforsvaret la ned sitt virke på Værnes i 2002, var Undseth nødt til å flytte på seg

12

for å fortsatt kunne jobbe i forsvaret og logistikk. Hun ble først tilbudt jobb i Sørreisa i Troms, da en kollega fortalte om den ledige stillingen ved Ørland hovedflystasjon. – Geografisk er dette nærmere Stjørdal hvor jeg kommer fra. Men jeg hadde ikke hørt så mye positivt om plassen, så jeg var skeptisk. Det var utelukkende jobben som trakk meg hit. Men jeg tenkte at jeg måtte prøve det ut først. nÆr pÅ nATUren Året tidligere gikk en ung nyutdannet F-16 pilot fra indre Hedmark gjennom porten på flystasjonen på Ørlandet for første gang. Fra oppveksten på Flisa var han vant til snø og skog. Overgangen kunne ikke blitt større til flate og langstrakte Ørland helt ytterst i Trondheimsfjorden med havet som nærmeste nabo.

– Som pilot har du ikke så mange valgmuligheter med tanke på arbeidssted. Men jeg hadde, i motsetning til Hanne, hørt mye bra om både Ørland og flystasjonen før jeg kom flyttende, sier Kagnes. – Siden jeg er oppvokst på bygda, synes jeg det er positivt av stasjonen ikke ligger i en by. Her får jeg naturen og havet helt nært meg, det er spennende og annerledes. nÆrT TronDHeiM Kagnes bodde i en større leilighet utenfor basen den første tiden. Undseth bodde på hybel inne på leiren. – Siden jeg var usikker på om jeg ville trives, var det fint å ha den muligheten, sier Undseth. Men det skulle vise seg at trivselsfaktoren bare ble høyere etter hvert som tiden gikk. – Det er et bra miljø på jobb. Jeg fikk jobbe


operativt og fikk mange nye utfordringer. Og når jeg trives så godt som jeg gjør i jobben, så trives jeg automatisk godt på stedet jeg bor også, sier Undseth. – I tillegg er avstanden til Trondheim, og de mulighetene man har der, mye kortere enn jeg hadde trodd. Skjønner SkepSiSen Som innflyttere til et fremmed sted hvor arbeidsplassen er det eneste holdepunktet, har Kagnes og Undseth vært i samme situasjon som mange ansatte ved flystasjoner med nedbemanningsspøkelset hengende over seg. – Det er ikke moro å flytte. Jeg ville nok ha brukt mange av de samme argumentene selv, vedgår Kagnes. – Men vi har valgt å se mulighetene i situasjonen, når bestemmelsene ble som de ble.

– Jeg var i utgangspunktet skeptisk til å flytte hit. Men forsvaret er flinke til å inkludere nyansatte. Nå har vi en god omgangskrets fra basen og det sivile miljøet, sier Undseth. – Jeg råder folk til å være åpne og gi mulighetene her ute en sjanse. – For meg er det vel så viktig at partneren også trives på et nytt sted. Jeg føler forsvaret har lagt mye til rette for å få innflyttere inn i miljøet som finnes, sier Kagnes. Ski og Sjø Paret er friluftsmennesker og liker godt å være ute i naturen når de ikke er på jobb. Etter å ha bodd flere år like ved flystasjonen, er paret nå bosatt i nabokommunen Bjugn. – Her er terrenget mer kupert og vi får raskt noen høydemeter som gir godt turterreng både på ski om vinteren og til fots ellers i

året, sier Kagnes. – Fra huset tar det meg tjue minutt å gå til nærmeste ørret-vann. Det er fem minutt til båten og krabbeteinene. De føler at de har funnet drømmeplassen. Naturen ligger uberørt rett utenfor stuedøra, men likevel er det bare en 15-20 minutters kjøretur til jobb. – Man må se mulighetene, ikke begrensningene, råder Kagnes. Steinar Kagnes og Hanne Undset kom flyttende på grunn av jobben. Med få forhåpninger i bagen, har Fosen nå blitt drømmestedet med alle muligheter bare et lite steinkast unna.

13


Portrett Aud Lilleengen

kUnst

og perspektiv Der Fosenlandet strekker en landtunge ut i trondheimsfjorden har mennesker slått seg ned og dannet rike og kraftfulle samfunn siden tidlig middel-alder. Ørlandet har vært en arena for viktige begivenheter i politikk og samfunnsliv i snart tusen år.

foldelse innen samfunnsliv, kunst og kultur.

TEKST: LARS OLUFSEN

Vi kan ane konturene av dette i den utviklingen Ørlandet og Fosenhalvøya står overfor i tiden som kommer også. Ørlandet vil fortsette å være en møteplass for mange slags impulser. Ørlandet er midt i landet, midt i elementene og midt i tiden.

kUnstneren -Den som vil noe, får det gjort her, sier Aud Lilleengen. Hun er profesjonell kunstner og en viktig drivkraft i kunst- og kulturmiljøet på Ørlandet. -Her merkes ikke janteloven, og ingen ser rart på den som skiller seg ut. Dette er et inkluderende samfunn der alt er mulig. Det er et privilegium som kunstner å bli brukt av lokalsamfunnet. Bildene mine henger over alt. For folk på Ørlandet er ikke kunst noe mystisk.

“i det ligger også mye av drivkraften i å komme videre. Prøve å nå det uoppnåelige.”

Her har mennesker utfoldet seg i arbeid og fritid til alle tider. Impulsene har kommet fra overalt og det har alltid vært god takhøyde.

Disse omgivelsene har formet sterke kvinner som fru Inger fra Austrått og Hannah Ryggen. Begge markante skikkelser på hvert sitt vis i sin samtid. Her finnes en rik arv og lange tradisjoner for menneskers ut-

14

Aud maler og tegner. Hun sier selv at hun er bedre til det siste. Hun skriver litt også. Korte små historier fra da hun var ung un-

der krigen. Hun skriver for å være sikker på at øyeblikksbildene ikke forsvinner ut av historien. Hennes historie. -Jeg får en enorm drivkraft av å befinne meg i dette frigjorte landskapet som ligger der elementene brytes mot hverandre. Det er som om det vibrerer i møtet mellom himmel og hav. Vinden som blåser. Lyset som reflekteres. Det er aldri likt. Du blir aldri lei. Aud maler ansikter også. Hun er opptatt av det som sier noe om personen bak fasaden. Måten huden ligger over kraniet. Et uttrykk i øynene. En fure i pannen. Alle ansikter bærer på en historie. -Alle ansikter er spennende, men jeg har nesten aldri fått til et bilde slik jeg egentlig vil, sier Aud Lilleengen. I det ligger også mye av drivkraften i å komme videre. Prøve å nå det uoppnåelige.


Familien som ville

stArte

på nytt TEKST: LARS OLUFSEN

For et drøyt år siden levde familien van den Bos et relativt lykkelig forstadsliv i nederland. Det var bare det at familiefaren menno ofte jobbet 12-14 timer i døgnet og var helt utslitt i helgene. Han var nesten ikke sammen med de to barna sine og fikk stadig dårligere samvittighet. -Jeg ville simpelthen ha et nytt liv. Jeg syntes det var meningsløst å være så fraværende i forhold til familien min. Vi hadde feriert i Sverige i noen år og fått smaken på hvordan det var å leve nærmere naturen. Etterhvert begynte vi å snakke om det som en mulighet for oss, sier Menno.

Menno er anleggsgartner, og da han kom over en artikkel som sa at det var behov for en anleggsgartner i Bjugn, gikk alt veldig fort. Familien dro på besøk i en uke, og bestemte seg der og da for å bli fosninger. I dag driver Menno eget firma og har mye å gjøre. Kona jobber litt deltid og ungene trives godt i sitt nye miljø ved Botngård skole. -Vi har kjøpt et fint småbruk. Ungene har nye venner og trives kjempegodt. Datteren min er hesteinteressert og vi har planer om

å kjøpe egen hest. Nå har vi jo eget fjøs! Sønnen min spiller fotball. Det fikk han ikke lov til i Nederland fordi der er fotball en brutal sport uten ”fair play”, forteller Menno. Menno strutter av tilfredshet. Familien har funnet et nytt hjem og et nytt liv. For Menno handlet det om å forfølge en drøm. Drømmen om et bedre liv.

Velkommen til

SpareBank 1 SMN Våre kontor i Rissa, Leksvik og Åfjord er fullservice kontor med rådgivning innenfor finansiering, forsikring, sparing/plassering og betalingstjenester til bedrifter og privatkunder. I tillegg tilbyr vi meglertjenester gjennom EiendomsMegler 1.

Ta kontakt med oss på tlf 07300 eller kom innom: Rissa, Rådhusveien 12 Leksvik, Sentrumsgården Åfjord, Lensmannsgården

Bank. Forsikring. Og deg.

15


nÆrinGsLiV i FOsen

L ÅN www.afjord-sparebank.no

FORSIKRING HJELP BOL I GS PA R ING K OR O T KR RE E EDIT T

– vi er banken din

• Alle bank- og forsikringstjenester både for privatkunder og næringsliv • Lokalbank med lokal kompetanse og kunnskap • Aktiv bidragsyter tilbake til lokalsamfunnet • Du finner oss i Rissa, Stadsbygd og Leksvik • Kasse, kontanter og valuta på alle steder

Telefon 73 85 50 00 - post@stbank.no www.stbank.no

16


nÆrinGsLiV i FOsen

Lokalkunnskap Stort engasjement Rask og fleksibel Gode løsninger

ULLEBERG WOLD • Foto: Per A. Amundsveen

Bli kjent med lokalbanken

Jan Kvithyll, Kari Nergård, Nina Finseth, Guri Ulset, Ketil Oksvold og alle vi andre ønsker deg velkommen som kunde i Ørland Sparebank.

orland-sparebank.no • Tlf 04290

www.bjugn-sparebank.no

17


Beste tOmtA på Fosen?

Det kan være mange ønsker som står på lista til en boligbygger, som spiller inn på avgjørelsen om bosted. Vil du se soloppgang eller solnedgang - eller begge deler? Sentrumsnært - Mindre byggefelt - Utsiktstomter - Nærhet til sjøen? Hvor viktig er avgjørelsen i forhold til avstand fra arbeidsplass, skole, butikk, fritidsaktiviteter eller storbyen? Fosenkommunenes infosider for tomter vil til enhver tid være oppdatert. Mange nye

tomteområder er nå under utarbeidelse. Disse er å finne langs hele kystlinjen i Ørland, Bjugn og Rissa. - og Åfjord, Leksvik, Osen og Roan. Gå inn og sjekk de flotte tomteområdene og drøm deg bort! Og tomteprisene? Du vil få deg en hyggelig overraskelse!

En del entreprenører har også prosjekter med nøkkelklare boliger. Oversikten over disse proskjektene finner du på hjemmesidene til den enkelte entreprenør.

mAtFAtet Fosen

På Fosen har du naturen rett utenfor stuedøra, enten du bor i fjæresteinene på Ørland eller på fjellet i roan. Her er det bare å meske seg i naturens råvarer. Fosen-halvøya beskrives av mange som et Norge i miniatyr. På Ørland ligger åkrene skulder mot skulder med fjæresteinene. I Åfjord svømmer laksen i fjordene og reinflokken beiter på fjellet.

Ronny Myren og Petter Næss står bak det nyoppstartede cateringfirmaet Matbruket. De ønsker å gi fosningene nye impulser, med på tradisjonelt vis. – Norsk tradisjonsmat er i skuddet. Vi vil prøve å gjøre det enda mer spennende, sier Ness. – Med gode råvarer og litt farge skal maten vår smake ekstra godt. Her serveres laksesmørbrød med en moderne vri. Hjemmelaget foccacia og aioli med eggestand, røyket laks og friske grønnsaker.

18

Mange turister oppsøker Fosenhalvøya for å oppleve ekte natur helt inn til husveggene. Tv-kanalen BBC har laget en tv-serie om norsk matkultur hvor den ene episoden tar utgangspunkt i råvarer fra Fosen. Med base på Hovde gård på Ørland fikk den britiske kjendiskokken Michael Moore tilgang på alle de råvarene han måtte ønske. Han lette etter kamskjell og krabbe i Stjørnfjorden. Plukket sopp og jaktet på ender på Ørland. Og på høstgule myrer i Leksvik ble elgkalven felt. Trøndelag har en av landets høyeste representasjon når det gjelder antall jegere per innbygger. Det gjør at mange har kort vei til råvarene.

Fakta: mat fra Fosen • SNADDER OG SNASKUM (RISSA). Drevet med blåskjelldyrking siden 1980. • GRØNTVEDT PELAGIC (ØRLAND). Påleggssild i flere ulike varianter. Skandinavias største sildeprodusent. • FOSENSKALLDYR (BJUGN). Krabbefabrikk i Vallersund, tilbyr håndrenset krabbe. • LAKSEFISKE (ÅFJORD). Norddalselva og Stordalselva er kjent for sitt laksefiske. Sesongen begynner 01. juni. • JAKTMARKER Flere av Fosenkommunene har ulike jaktmarker med alt fra elg, rype, gås, and og hjort. Ta kontakt med grunneier for tillatelse. • SOLVANG GÅRD (ØRLAND) Lokalprodusent av kalkun. Har utsalg. • HOVDE HØNSERI (ØRLAND) Lokal eggeprodusent. Har utsalg. • UTHAUG FISK (ØRLAND) Fiskemottak hvor man kan få kjøpt fersk fisk.


Fosen

DistriktsmeDisinske

senter iks

Før reiste pasientene til byen og sykehuset. nå kommer stadig flere spesialister ut til pasientene. Og helsepersonell møtes på video

Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord har gått sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets navn er Fosen DMS IKS, men det blir skifte av navn fra 1.1.2013 til Fosen Helse IKS, med følgende visjon; Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve Tilbudet ble etablert i 2006 og består av både spesialist- og kommunehelsetjenestetilbud. De kliniske tjenestene består av en sengepost, poliklinikk og interkommunalt legevaktsenter lokalisert på Brekstad. Det er tett samarbeid med sykehusene i regionen, 330-skv., Sea King redningstjeneste med egen samarbeidsavtale og nasjonale anerkjente forskningsinstitusjoner. Det er stort fokus på forskning og utvikling.

Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehAndling og spesiAlistrehAbilitering Sengeposten har 13 senger fordelt på tre senger for øyeblikkelig hjelp, seks senger for medisinsk etterbehandling og fire til spesialistrehabilitering for pasienter etter store ortopediske operasjoner. fosen legevAktsenter Interkommunal legevakt samlokalisert med sengeposten. Legevaktsleger og fastleger disponerer øyeblikkelig hjelptilbudet. spesiAlistpoliklinikken fosen Har et bredt tilbud, bl.a innen kirurgi, gynekologi, gasteroenterologi, ortopedi, lysbehandling, røntgen samt øre-/nese-/halsspesialist, hudlege, øyelege og audiograf.

Andre tjenester Folkehelse Fosen med kompetanse innen samfunnsmedisin, miljørettet helsevern og forebyggende helsearbeid. Helsekompetanse Fosen, en kompetanseenhet som skal bidra til riktig og viktig kompetanse for helsearbeidere på Fosen. Prosjekter er en viktig del av tilbudet, bl.a innenfor følge- og beredskapstjeneste jordmor, kreftkoordinatorer, “Rask psykisk helsehjelp”, diabetes Fosen og digitale Fosen. Mer informasjon om tilbudene får du ved å gå inn på: www.fosenportalen.no/fosendms Ny hjemmeside er under utarbeiding, tilgjengelig fra 1.1.2013: www.fosen-helse.no

19


nÆrinGsLiV i FOsen

On AS er et arkitekt- og ingeniørkontor med 15 ansatte. Staben består i all hovedsak av sivilarkitekter, reguleringsarkitekter og ingeniører. Våre virksomhetsområder er arkitektur – inkludert byggesøknadsprosess, rådgivende ingeniør byggfag, prosjektadministrasjon, regulering og taksering. Vi kan bistå i alle typer oppdrag – rehabilitering og nybygg – fra garasjer og eneboliger til industribygg, helsebygg og skoler. Vi kan tilby et løsningsorientert miljø med fokus både på tradisjonell byggeskikk og fremtidsrettede løsninger. Vi har avdelingskontor i Fosen Næringshage på Brekstad. Faste kontordager vil være tirsdager. Vi har et tett samarbeid med Kystplan AS som også har kontorer i Fosen Næringshage.

arkitekter

ingeniører

VELKOMMEN TIL VÅRT KONTOR PÅ FOSEN NÆRINGSHAGE, BREKSTAD

www.on-as.no tlf. 72 48 40 20

- Noe helt spesielt

Alt innen Bygg • Bad • Flis Tlf. 906 49 318 • post@austraattbygg.no • www.austrattbygg.no 20


NÆRINGSBYGG • Tomteentreprise • Betong og tømrerarbeider • Stålbygg

TOTALENTREPRENØR

ARKITEKTTJENESTER • Rehabilitering • Eneboliger • Rekkehus • Prosjekt/Leiligheter

GRUNNARBEIDE • Tomtegraving • Vann- og avløp-anlegg • Stein- og hellelegging

UTLEIE • Sakselifter • Bomlifter • Mobilkraner • Stillaser • Forskaling • Brakkerigger

RÆDERGÅRD ENTREPRENØR AS Industrigata, Brekstad • Tlf 72 52 35 55 BYGGERIET ØRLAND BYGGVARE AS • Tlf 72 52 54 00 www.radergard.no

21


Hilde Jenssen

entUsiAsten Hilde Jenssen er leder for Ørland Bluesklubb og for Ørland Bluesfestival. Hun er opprinnelig fra Fosen, men har bodd mesteparten av livet i trondheim. TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

-For tre år siden flyttet jeg tilbake hit og bosatte meg på Brekstad. Jeg kjente egentlig ingen her, men siden jeg har holdt på en del med musikk fra før meldte jeg meg som frivillig til bluesfestivalen. Det angrer jeg ikke på. Jeg fått utrolig mange gode venner i dette miljøet, og jeg kan bygge videre på den interessen jeg alltid har hatt for kultur og musikk. Det finnes ikke bedre måte å komme inn i et lokal-miljø på enn å bli med på noe sånt. Det er veldig engasjerende, og du treffer mange ”toillate” folk. At Hilde sitter som leder i bluesklubben etter bare tre år hadde hun aldri sett for seg. Men fordi hun er et menneske som er fullt av engasjement, og som liker å ta ansvar, er det kanskje ikke så overraskende likevel. – Å holde på med dette gir mye inspirasjon og det er både lærerikt og utfordrende. Jeg hadde egentlig ikke noe stort forhold til bluesmusikken da jeg startet, men det har vist seg å ikke være det viktigste heller. Blues er jo først og fremst en følelse. På årets festival var det for eksempel en fantastisk opplevelse å høre Angela Brown synge i kirka kun akkompagnert av en pianist. Hilde Jenssen sitter i styret for Brekstad Kultur festival også, som er den

22

andre store årlige kulturbegivenheten på Ørlandet. Hun er en kulturaktivist. Alle samfunn er avhengig av mennesker som er villig til å gjøre en frivillig innsats. Hilde Jenssen er en av dem. ørlAnd blUesfestivAl Første helga i oktober er blueshelg på Ørlandet. Årets bluesfestival var den trettende i rekken. Artister fra inn- og utland var samlet i kystbyen for å sette hverandre stevne denne helga. Fosningene er glade i blå musikk og festivalen har årlig litt over 1000 besøkende. Årets festival åpnet torsdag med Angela Brown i Ørland kirke og fortsatte med levende musikk fra fire scener på kultursenteret fredag og lørdag. Innimellom slagene ble det også plass til både sildebord og familiekonsert med kulturskolen. Ørland Bluesfestival er en av de viktigste motorene i musikkog kulturlivet på Fosen. Den er en uvurderlig arena for vennskap, fellesskap, trivsel og nettverks-bygging. Og for blues.


Sjøsiden boligfelt Hovde BO SENTRALT VED STRANDEN

Sjøsiden boligfelt ligger på Hovde, i gangavstand fra Brekstad sentrum. Boligfeltet er sørvendt og har veldig gode solforhold. Her kan du bo ved stranden og ha fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden.

7140 Opphaug tlf. 72 51 57 40 systembygg@nordbohus.no

KOMFORTABLE LEILIGHETER • Størrelse fra 100-125 m2 • Flott sjøutsikt • Romslig uteplass • Parkeringskjeller

PRAKTISKE KJEDEBOLIGER • Nøkkelferdig med egen garasje • Eget hageområde • Terrasse i 2. etg.

ENEBOLIGER MED EGEN TOMT • Oppfyll boligdrømmen! • Lyse og luftige boliger med egne garasjer • Solrike tomter 23


NÆRINGSLIV I FOSEN

Byggmester

BJØRN M. LUND • Tømrerarbeid • Betongarbeider • Rehabilitering Telefon 72 52 81 10 Mobil 908 75 810 bbmlund@gmail.com Stallvik, 7160 Bjugn

Demningen boligfelt • Boligfelt under utvikling på naturskjønne Storfosna • Skjermet for all flystøy • 300 m fra butikk og post, 500 m fra marina • 10 km fra kampflybasen og Brekstad • Planlagt tunnel til fast landet, til da er det meget godt fergetilbud med 18 avganger daglig. • Skoleskyss • Eget lite vann, aktivitets/ lekepark for de små Kontaktinfo: vindstyrke11@gmail.com Mobil: 911 96 911

24

Finn ditt drømmehus Vi leverer i hele Trøndelag:

Nøkkelferdige eneboliger fra StraxBo. Drømmestarten for nyetablerte. www.hispartner.no

Byggesett eller nøkkelferdige hus fra Mundus. Luksusboligen å bli forelsket i.

Ta kontakt for en uforpliktende prat Postboks 180. 7159 Bjugn Tlf. 407 69 350


HER LIGGER

Storfosna i Ørland

Ørl

Yggdrasil Storfosna

ØHF

and

d

Breksta

Ferje

Tunnel

Med Yggdrasils tilbud. Spesielle tomter, spesielle bolighus & hytter.

Garten

Illustrasjonsbilde

Velkommen til Ørland & Storfosna Vi står til tjeneste for deg og din familie, med spesielle tomter, bolighus & hytter. Moderne hus med store vinduer og glassfelter, eller gammelnorske laftede tømmerhus. Beliggende i variert terreng. Små høyde-partier i litt skog. Sjø, vann og bekker. Her er rådyr, gås og hare, havørn og fugleliv, og naturlig nok hav og sjø for fiske og båtliv. Marina og båtplass. Butikk, post og kortreist mat. Kjøretid til ØHF er 25 min. (tunnel under prosjektering). Og kanskje viktigst, avstand & terreng avstenger flystøy. Behjepelig med finansiering.

Interessert? Ta kontakt for prospekt med forskjellige alternativer. Påmelding: Vennligst oppgi dine ønsker og navn, adresse & epost. Mail: cosmos@hotmail.no Sms: 909 77 007 Hvis mulig, oppgi antatt tilflytningstidspunkt.

25


NÆRINGSLIV I FOSEN

Har du byggeplaner? Vi utfører:

Nybygg  Tilbygg  Hytter Restaurering  Våtrom Blikkenslagerarbeid Tegning og prosjektering.

7100 Åfjord Tlf. 72 53 14 90 Mob. 971 86 926 www.aabygg.no

SKADEBEGRENSNING • TILBYGG • NYBYGG

Stallvik, 7160 Bjugn Fax 72 52 95 77 Mobil: 415 04 466 • email: idebygg@idehus.no

Vi utfører ALT I TØMRERARBEID

• Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Hytter • Asbestsanering • Mur, puss og flisarbeid • Murpiperehabilitering

• murarbeid • nybygg• tilbygg • betongarbeid • puss- og flisarbeid • rehabiliteringsarbeid • tømrerarbeid

Egen taktekkeravd for flate tak. Godkjent for legging av radon-sperre. Tlf. 72 53 78 30/915 32 249 Fax. 72 53 78 31 overdalogbye@live.no

26

Telefon 72 57 79 92 Fax 72 57 79 93


NÆRINGSLIV I FOSEN

Hustype: Stange

• ENTREPRENØR • TØMMER- OG SNEKKERARBEID • BETONGKONSTRUKSJONER • OMBYGGING - NYBYGG • KRANUTLEIE

BYGG DIN BOLIGDRØM! Systemhus har et bredt utvalg av eneboliger med design og utforming som tilfredsstiller dine ønsker, behov og stil. Enten du ønsker et stort eller lite hus, moderne eller klassisk. - Systemhus har garantert en bolig som passer deg. Se alle våre hus og bestill katalog på WWW.SYSTEMHUS.NO

7160 Bjugn Tlf. 72 52 70 00 www.fosenhus.no fosenhus@online.no

snorre@kystbygg.no Tlf 952 56 642 • 481 57 767 www.kystbygg.no

• Tømrerarbeid • rehabiliTering • beTongarbeid

roY melUm

A S

Pb 56, 7159 Bjugn • Tlf 412 63 087 • r-melum@online.no

27


Fosen fostrer

VERDENSMESTERE Selv om idrettsklubbene er små i antall medlemmer, blir utøverne lagt merke til langt utenfor Trondheimsfjordens grenser.

TEKST OG FOTO: LINDA SKJÆRVIK

Bueskyttermiljøet på Fosen er forholdsvis lite sammenlignet med miljøet på Østlandet. Men iveren etter å trene og bli bedre er ikke mindre. Halvøya har fostret norgesmestere, europamestere og verdensmestere i flere år. Fosen-klubbene har vært en storhet i NM i flere år. NORDISK MESTER – Jeg vil jo bli så god som mulig, sier Mads Haugseth (17) fra Yrjar Bueskyttere. Det var Mads’ bror, Robin Haugseth (26), som først begynte med bueskyting. Selv trakk han sin første pil da han var fem år. De siste årene har 17-åringen tatt fem av seks NM-gull. Det siste året har han vært del av ei satsningsgruppe bestående av juniorer fra hele landet. Haugseth deltar derfor på jevnlige samlinger hvor han får tett oppfølging til å forbedre teknikken. Og det har gitt resultater. I sommer markerte han seg øverst på pallen under nordisk mesterskap i Sverige. I tillegg kom han på niende plass i sitt første EM. – Spenningen under konkurransene er det som trigger meg mest, sier 17-årigen. FAMILIESPORT Yrjar bueskyttere møtes i Yrjarhytta to ganger i uka til felles trening. De beste spenner buen enda oftere. I klubbhytta er utstyret alltid rigget på plass og gjør treningsfor-holdene enklere. – Det er en sport for hele familien. Vi har nybegynnerutstyr til utlån for

28

de som ønsker å prøve seg litt, forteller John Olav Stranden (45) som har vært med i klubben i 15 år. Nå har datteren Monja (13) også blitt bitt av basillen. Brødrene Haugseth mener det gode miljøet i klubben er en av årsakene til at de trives med sporten og stadig blir inspirert til å satse videre. – Ildsjelene har hatt mye å si for klubben. På treningene er det ofte mange som kommer for å slå av en prat og bare ta en kaffekopp. Du trenger ikke skyte for å være her. Spesielt er den månedlige vaffelkvelden en populær møteplass, sier Robin. SOSIALT MØTESTED Bueskyting er en individuell sport hvor man er avhengig av egen vilje til å trene og terpe teknikk for å bli best. Om det er vanskeligere eller lettere i et lite miljø, vil ikke Mads ha noen formening om. – Man må trene for å bli god. Men det er ikke noe problem å komme hit og bare leke seg litt for å få en hobby. – Mange mestrer grunnteknikken raskt og ser fremskrittene umiddelbart. Da blir det artigere å komme tilbake, føyer broren Robin til. – I klubben vår er det sosiale svært viktig. Det sportslige tilbudet på Fosen-halvøya er svært mangfoldig. Alt fra fotball, gammeldans, motorsport og bridge har et eget miljø i flere av kommunene.

– Det er nesten for mye å gjøre, med tanke på antall innbyggere, sier Mads Haugseth med et smil.

FAKTA: Bueskyting • Det konkurreres med tre ulike buer; tradisjonell bue (langbue), rekurvbue (OL-gren) og compoundbue (trinsebue). • Buen er tilpasset hver enkelt utøver. • Man kan begynne å konkurrere når man er ti år gammel. Men det er lov å begynne å trene tidligere. • Fra fylte 21 år konkurrerer man som senior.


Golf i

SLAGET Med egen nihulls bane har golf blitt en familieaktivitet på Fosen.

TEKST: LINDA SKJÆRVIK

Med engasjement og pågangsmot fra klubbens medlemmer, stod Austrått golfbane ferdig i 2009 etter flere tusen dugnadstimer. Banen drives fremdeles med dugnadsånd som viktigste drivkraft. Men kvaliteten på banen vil gjøre en hver frivillig stolt. Nihulls-banen er fullverdig i størrelse og lengde, såkalt par 36 bane. Siden åpningen i 2009 har medlemstallet bare økt. I dag finnes det rundt 150 medlemmer, og målet er å nå 200 stykker.

SIMULATOR Faren heter Fred Stabell, og er en av ildsjelene bak golfbanen med utsikt over Trondheimsfjorden. Det begynte med en treningsbane på Ørland hovedflystasjonen sammen med en kollega, før de fikk muligheten til å bygge en fullverdig bane. – Nå skal Bjugn Bowling investere i en golf treningssimulator denne høsten. Det betyr at vi får et tilbud og muligheten til å trene hele året, sier Stabell.

– BANEN BETYR ALT En av Fosens yngste golfspillere heter Kristina Stabell (15). Hun har spilt golf aktiv i ett år og har allerede utmerket seg i regionen. I løpet av ett år har hun oppnådd et handikap på 29,1 og plass på regionslaget til Trøndelag. – Det er fint å bare være avhengig av meg selv, og ikke ha andre å skylde på hvis noe går galt, sier 15-åringen. Hun deltok på sin første turnering i Klæbu i år og tok førsteplassen i sin klasse. – Det betyr alt at vi har en så fin bane i nærheten, sier Kristina. – Men pappas engasjement betyr også mye. Siden det er bare meg som er juniorspiller her, er det han som har lært meg og trent meg.

29


NÆRINGSLIV I FOSEN

STEINAR UDDU SIVILARKITEKT MNAL RÅDHUSVEIEN 21

7100 RISSA

tlf. 73 85 13 57 / 950 53 681 • suddu@online.no Kontoret ble etablert i 1982, for å være tilstede og tilby arkitekttjenester i lokalsamfunnet, dvs. Fosenregionen. Det er utført en rekke prosjekter i alle Fosenkommunen, i Trondheim og på Innherred; for private, næringsliv og offentlig byggherrer. Pr. dato har kontoret tegnet ca. 60 frittliggende eneboliger, en rekke sammensatte boliganlegg, fritidsboliger, kontor-/forretningsbygg, skolebygg, helsebygg, idrett- og svømmehall m.m. Prosjekter utført som nybygg og tilbygg/påbygg/ombygging:

Bolig berg, Brekstad

BRUK DIN LOKALE HÅNDVERKER • • • • • •

Nybygg Forretningsbygg Rehabilitering Behjelpelig med byggesøknad Tegning og prosjektering Godkjent lærlingebedrift

Boliger, Kjerknesvåg

7100 Rissa - Tlf 73 85 22 98-915 15 021 Fax - 73 85 22 57 E-mail: einar.lyshaug@c2i.net Bolig by, Åfjord

Tømrerarbeid

- det blir som avtalt

nybygg • tilbygg • rehabilitering

mur, puss og flisarbeid Tlf. 73 85 46 30 / 911 29 255 fax 73 85 46 80

oddmund@sandbygg.no medlem av

30

www.sandbygg.no


NÆRINGSLIV I FOSEN

GRUPPEN

TØMRERMESTER

Hans Eirik Bromstad 7113 HuSbySjØEn

E NT F KJ

AR

T

A NSV

G OD

OR

S R ET

Utfører alt innen: • Nybygg, tilbygg • Rehabilitering • Restaurering

TRØNDER REGNSKAP & DATA AS

Tlf.:917 29 460

e-post: ebromsta@online.no

PROTECH

Vanvikan Eiendom AS

Eiendoms- og utbyggingsselskap

www.lyng.com - tlf. 74 85 55 01

ALT I TØMRER- OG SNEKKERARBEID OVE SVEIN

915 39 530 918 13 089

7100 Rissa www.dyrendahlbygg.no

31


I det våte

Utforsk den fantastiske Fosen-skjærgården, med holmer og øyer, der fisken biter villig. Har kan du bli aktiv medlem i kajakklubber, seilforeninger, froskemannsklubber

Mohus Foto: Børge

Foto: Snorre Berg

CE. Regatta arrangert HALTEN OCEAN RA i. reg gs i Tronheim seilforenin d. ksta Bre – lten Ha – d Breksta g.no www.trondhjems-seilforenin

32

Foto: Joa VANN r Haukne SK s båtforen I. Mange priva te inger run dt hele F osenkyst en.

Ørlandsvind KITING. Frisk hold. or gf tin ki gir gode


Foto: Ole Graneng

Foto: Terje Dybvik

DYKKIN G Åfjord Fro . Ørland froske m skemann sklubb e annsklubb og klubber r begge på Fosen aktive .Ø http://w ww.n3sp rland: ort.no/d ykking/O FMK

FISKEN BITER VILLIG .

dler RIFTER fore FLERE BED T. A M JØ S LOKAL r, krabbe osv. Blåskjell, reke

33


NÆRINGSLIV I FOSEN

Fosen Næringshage inviterer i samarbeid med Ørland Hovedflystasjon og Kysten er klar til Jobb & Bo i Bjugn og Ørland

Entreprenør

Jobb & Bo er et tilbud til deg som • har en tilknytning til Bjugn eller Ørland • kan tenke deg å bo her (eller allerede bor her) • er usikker på om den jobben du ønsker deg er å finne i dette området Ved deltakelse i jobb & bo får du hjelp til å tydeliggjøre dine egne ønsker, bygge nettverk og finne ut av mulighetene i regionen. Individuell veiledning og oppfølging, diskusjoner og refleksjon.

• Landmålingstjenester • Tomtearbeid • Grus og singel • Sprengningsarbeid • Vann og avløp

Mekanisk verksted

• Sveising av aluminium • Slangeverksted hydraulikk • Landganger i aluminium • Flytebrygger i plast • Stål og plast

Båtreparasjoner

• Plast, aluminium og stål • Båtopptrekk • Båtrekvista

Programmet består av 4 samlinger a 2 dager. Deltakelse er gratis, men du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Datoer for samlingene er: 17. – 18. januar 11. – 12. februar 14. – 15. mars 17. – 18. april

Har du spørsmål, ta kontakt med: Sissel Eide Fremstad, 930 24 456 Elin Altø, 906 58 089 NB! Jobb & Bo tilsvarer fjorårets Jobb til 2

post@ghmaskin.no Kirkholmen Industriområde 7177 Revsnes

Elektriker? RING:

40 00 67 40

Installasjoner i

Fosen :: Agdenes :: Trondheim www.elpro.no 34

Les mer og send inn motivasjonsbrev på www.jobbogbo.no – senest 15.12


RISSA

22 Selveierleiligheter med idyllisk beliggenhet.

SJØEN K D E R V E A MPLEKS LIK P D N A ASSEHUS-KO S G N LA IDYLLISK TERR —ET

Langsand Park er et idyllisk terrassehus-kompleks like ved sjøen i Rissa. Her er det bademuligheter, fjell og turopplevelser rett utenfor stuedøra. Vi er nå ferdige med byggetrinn 2 og har 2 ledige innflyttningsklare leiligheter igjen for salg. Responsen tilsier at vi nå planlegger byggetrinn 3, der det blir 5 leiligheter fordelt på 3 etasjer. Det blir en gjennomgående høy standard, med utsikt direkte utover fjorden. Leilighetene i btr. 3 har en størrelse fra ca 70 kvm - 110 kvm. Nærmere sjøen blir det vanskelig å komme.

BYGG

GS-

TTNIN Y L F N IGE IN HETER 2 LED LEILIG E R A L K

ETRIN

N3

Velkommen til en hyggelig boligprat

Ved nærmere kontakt, ring: Ole Sand, Roar Sand, eller megler Asle Alsethhaug,

tlf. 920 17 765 tlf. 930 82 834 tlf. 988 80 984

35


NÆRINGSLIV I FOSEN

7170 Åfjord

• Elektriske installasjoner i alle bygg. • Belysning og varmeutstyr • Svakstrømsinstallasjoner, tele/data, alarmanlegg og brannvarsling. • Varmepumper FUJITSU/mITSUBIShI • EL. kontroll. landbruk og bolig • Termografering, inspeksjon av el.anlegg, varmekabler, m.m. 7170 Åfjord Tlf. 72 53 07 70 post@nortek-elektro.no ELEKTRIKERKJEDEN

www.elproffen.no

ORDNER OPP

Avd. installasjon. d.installasjon.

Vi utfører alle typer elektriske installasjoner

☎ 73 85 92 00

epost: post@rissakraftlag.no

Vi er totalleverandør

innen elektroinstallasjon

- Prosjektering - Tele / Data / Alarm - Brannalarm - Termografering

- Sterkstrømsinstallasjon - Priser i følge Agrolavtalen - Brannforebyggende El.kontroll

• Elektriske installasjoner • Belysning og varme • Brannvarslingsanlegg

Vi tar oppdrag i hele Fosen. Ring 72 52 04 20 for nærmere avtale. fki@fosenkraft.no www.fkinst.no

36

Tlf. 72 52 85 48 mob. 905 40 545 www.hopmo.no


NÆRINGSLIV I FOSEN

Boligdrøm på

Agdenes Vi prosjekterer eneboliger, rekkehus og leiligheter.

Bolig og fritid i ett med panoramautsikt mot Brekstad Barnehage Skole

For mer info, kontakt edgar.wisloff@wisbygg.no

Idrettshall Jakt Fiske Skiterreng Friluftsområder

2 kvarter til jobben

3 kvarter til Orkanger

5 kvarter til Trondheim 37


Advokattjenester Eiendomsmegling Allmennpraktiserende advokat • Kjøpsrett • Arbeidsrett • Forvaltningsrett • Erstatningsrett • Skatterett • Familierett Eiendomsmegling

Yrjarsgate 2, Brekstad Tlf 72 52 30 80 Mobil 41 68 21 67 fosenadvokat.no

Stefan Helberg Advokat

Emil Schanchesgt. 6d • tlf. 403 10 100 www.helberg.biz • post@helberg.biz

Økonor Fosen leverer tjenester innen regnskap, lønn, rådgivning etc. Våre kunder kan dermed konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. For oss spiller det ingen rolle hva du jobber med. Nye tider krever nye løsninger. Ta kontakt for en prat!

Økonor Fosen – Åfjord Regnskapskontor AS www.okonor.no | fosen@okonor.no Tlf 72 53 53 50

38

Ulleberg Wold

NÆRINGSLIV I FOSEN


På utkikk etter bolig på Fosen? V i h a r f le re år s e r farin g m ed s a l g av alle t y p e r b olig e r, o g h a r f u l l ove r s ikt ov e r b ol i g m a r ke d e t p å F o s e n . Ø n s ke r d u e n t r y g g s t ar t på f l o tt e F o s e n , så t a kon t a kt i d a g for en u forplikt e n d e b ol i g p ra t !

TA KONTAKT I DAG! Wenche Weisser Aasan Avd.leder/Megler/Jurist tlf. 908 56 478

wenche.aasan@em1mn.no

MIDT-NORGE

39


skudd

Ørland Pistolklubb er en aktiv klubb med godt miljø. Klubben har trening fast 2 kvelder i uken. I de senere år har klubben arrangert flere Norgesmesterskap, Nordisk for veteraner samt Europacup. Klubben er ansett for å være av de beste arrangører

40

av både nasjonale og internasjonale stevner. Det satses aktivt på rekruttskyting i klubben og det er for tiden mange lovende talenter på gang. Likeledes har klubben voksne aktive skyttere som hevder seg godt i norgestoppen i konkurranser.

Ørland Pistolklubb ønsker flere aktive medlemmer, gjerne kvinner, som kan bidra til at klubben fortsatt hevder seg i norgestoppen, både når det gjelder konkurranser og arrangement. Besøk vår hjemmeside www.orlandpk.no for mer informasjon.


Fosen skyttersamlag ble stiftet 23. mars 1907. Samlaget består av 16 skytterlag. Det finnes 10 baner som har gått over til elektronisk anvisning: Bjugn, By, Hasselvika, Herfjord, Hofstaddalen, Kiran, Lysøysund, NROF Fosen, Osen, Rissa, Stadsbygd, Stallvik, Steinsdalen, Sørdalen, Sørfjorden, Vanvik, Ørland Flystasjon og Ørlendingen

Ørlendingen skytterlag er det skytterlaget som har gjort seg bra bemerket det siste året, med seier til Reksterberg på landskytterstevnet og en flott andreplass til Kine Næbb i felt på landskytterstevnet.

niske skiver og 200 m med 16 elektroniske skiver. Banen ligger lunt til med skyteretning mot nordvest. Skyttelaget har også et flott skytterhus som ligger idyllisk til med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden.

Laget har sin bane i St. Hansholet skyteanlegg på Karlsenget i Ørland kommune. Anlegget ble offisielt innviet 20. mai 2011 av generalsekretæren i DFS. Selve skytebaneanlegget består av 100m med 10 elektro-

En stor begivenhet i 2013, er at Bjugn skytterlag er tildelt landsdelskretsstevne (arrangeres høst -13), et kjempestort arrangement hvor det ventes 300-400 skyttere til Oksvoll!

Foto: Magnar Alseth

BJUGN BO WLING

.

Foto: Lornts Eirik Gifstad

ydeland Privat foto: Gr

land er en av G. Runa Gryde BUESKYTIN kyting har fått es ntene norsk bu le ta te rs stø de estasjon i VM år. Hennes pr frem på mange lv. taler for seg se

Fo

to: Børge Ånesen SKOTHY LL er pop ulært på Fo Bjugn har sen, og egen ban e.

41


NÆRINGSLIV I FOSEN

HAR DU BEHOV FOR LITT HJELP? Vi kan hjelpe deg med bl.a • Maling - inne og ute • Transport - turkjøring, handling, henting etc. • Hjemmetjenester - måking strøing, hagearbeid etc. • Stell av graver - kranser, lykt-tenning osv.

Eller har du behov for • en støttekontakt • en samtalepartner • litt tilsyn • litt vaktmestertjenester

Ring oss!

Tlf. 72 52 88 50 • Faks 72 52 88 51 Vår håndverksavd. utfører alt i • Ut- og innendørsmaling • Våtromsarbeider • Gulvlegging • Flislegging • Parkettsliping • Høyttrykkssprøyting Malermester Vidar Schanke Mobil 913 23 698 e-post: vidar@fargerikebjugn.no

Tlf 900 28 532 www.helmersen-malerservice.no inge@helmersen-malerservice.no Inge Helmersen, Høybakken, 7160 Bjugn.

Alt i maling og gulvlegging. Våtrom.

Fargesenteret Bjugn AS

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET

Utleie av

LIFT og STILLAS KYST-LIFT Tlf. 482 37 868

42


NÆRINGSLIV I FOSEN

TRENGER DU RØRLEGGER? Vi tilbyr blant annet baderomsinnredning dusj, badekar, wc, servanter o.l. Varmepumper/gulvvarme Vi utfører små og store oppdrag. Alt til meget konkurransedyktige priser.

Ta kontakt på mobil 995 69 439 eller besøk våre lokaler i Bjugn.

Fosen VVS AS VA R M E & B A D

Emil Schanches gt. 6 • 7160 Bjugn • 99 56 94 39

DIN LOKALE BLIKKENSLAGERMESTER

Alt i kobber- og blikkenslagerarbeid & taktekking • Takhatter/piper • Takrenner/beslag • Takstiger/snøfangere • Tak folie/asfaltbelegg

• Kapsling/mantling av rør • Båndtekking/omleggstekking • Membraner • Radonsperrer • Varmepumper Besøksadresse: Sund, 7100 Rissa Telefon: 906 92 212 - 917 82 355 E-post: post@jensenblikkas.no www.jensenblikkas.no

43


Den naturen

Foto: M ona

Bakøy

gdal Foto: Arne Hu

Foto: Helge Hopen

JAKT. Gode jaktforhold

44

FISKE.

Mange g ode ďŹ ske vann og elver.

forhold KANO. Fine r. ve og el

ing i vann for kanopadl


TEKST: SIGRUN H. OVERLAND

Trondhjem Turistforening har utgitt ei bok der 66 turløyper med tekst og bilder fra Fosen er beskrevet. Alle medlemmene i turistforeninga får den gratis, og den ligger ut for salg.

– Der er det beskrevet både sommerturer og vinterturer, padleturer og sykkelturer, illustrert med mye bilder, sier Dybdahl. Medlemskap kan tegnes på hjemmesiden til Trondhjem Turistforening tt.no. – Ved medlemskap der blir du automatisk medlem i Fosen Turlag. Vi har om lag 100 medlemmer, sier Dybdahl.

Turlaget har gjennomført 21 fellesturer i år, og for 2013 er det planlagt 25 turer. Kjentmannsposter Fosen Turlag har også ansvaret for kjentmannspostene i Fosen. – Vi har 18 poster som skal holdes ved like hele året. Postene er populære, med et mål er det lettere å komme seg ut på tur til nye steder. – 15 personer har gått alle postene i inneværende periode, opplyser Dybdahl. Postene som står nå har stått siden 2008 og i 2013 kommer det nye.

Foto: Tove Hellem

I 2011 kjempet 21 gapahuker om å vinne tittelen “FOSENS FLOTTESTE GAPAHUK” Laksvatnet, Åfjord ble kåret til vinner av Fosna-Folkets lesere Gapahukene ligger plassert rund om på Fosen og er veldig populære turmål for familier. Her er det veldig godt tilrettelagt med mulighet for grilling.

45


NÆRINGSLIV I FOSEN

Når du trenger

rørlegger

Din lokale leverandør av VVS • Kjøkken • Bad

Vi hjelper deg med installasjoner og reparasjoner innen VVS! Med over 50 års erfaring i bransjen har vi høy kompetanse. Kontakt oss for tilbud på VVS-tjenester og -produkter!

Rørleggerforretning • Kamerakontroll VA-anlegg • Varmepumper • Varmeanlegg 7140 Opphaug - Tlf 72 52 11 65 www.sverre-pettersen.no Man-ons 08-16. Tors 08-18. Lør 10-14

Bademiljø Bjugn Strandv. 11 7160 Bjugn

Best på bad!

Pusse opp eller bygge nytt? Bademiljø Bjugn hjelper deg med å få huset og badet ditt slik du ønsker. Våre samarbeidspartnere og leverandører av anerkjente produkter:

46

TA KON Tlf. 72 TAKT 52 66 6 6


Norges beste kjede innen rørleggertjenester og VVS -

Comfort-kjeden

Boligen din. Det er her du starter dagen. Det er her du avslutter kvelden. Det er her du slapper av med familien. Det er her du har venner på besøk. Det er her du ser barn vokse. Det er her du blir eldre selv. Et godt bad og god varme er det viktigste i boligen din. Uten blir boligen aldri et hjem. med nærmere 40 års erfaring vet vi dette bedre enn noen. Vi vet at det er hjem vi bygger, selv om det er rørleggertjenester vi leverer.

Rørleggeren i nærheten

ÅPN IN GSTIDER MAN-FRE 08-16 LØRDAGER 10-14

COMFORT FOSEN KJELL LUND AS AS KJELL LUND INDUStrIgAtA 2 7130 BREKSTAD 7130 BrEKStAD 72 52 43 66 - FoSEN@comFort.AS www.comFort.No

47


BILDILLA

Tore Øyen er innflytter på Fosen. Etter å ha truffet kjærligheten hadde han ikke noe annet valg. Mesteparten av flyttelasset bestod av gamle biler. Tore har hatt dilla på amcar siden guttedagene og den interessen har gjort at han ganske lett har fått et nytt nettverk på Fosen.

“Det ble fort kjent at det kom en ”toillbaill” med amcar hit, forteller Tore og ler.” TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

BILDILLA -Det ble fort kjent at det kom en ”toillbaill” med amcar hit, forteller Tore og ler. Jeg er bilmekaniker på dagtid og bruker resten av tida på egne biler. Det blir mye bil ja, sier han, men det fører mye hygge med seg også. Man treffer mange hyggelige folk, og dessuten deler ”kjerringa” interessen også. Og det hjelper ganske mye. Han har 10-15 biler stående, litt avhengig av om delebilene regnes med eller ikke. Tore har mange planer. En Opel Rekord

48

fra 1958 skal få nytt liv, og et flak av en 64-modell Chevelle stasjonsvogn skal slipes ned og omlakkeres. Den har gått som taxi på Skjervøy i Troms og Tore er bilens andre eier. Det er familiens favorittbil. Han er i ferd med å bygge en stor garasje, og har planer om å bygge en til. Bilene må jo ha et sted å være også. -Jeg var lei av å bo i blokk og i boligfelt. Nå bor vi fritt og fint. Jeg liker det. Og så er alt mye enklere. Det er mye lettere å gjøre de tingene man har lyst til her. Bare det å sette opp denne garasjen var forbausende enkelt. Jeg tror det var ett skjema, sier Tore fornøyd.


Tung Rør AS

Rissa, 73 85 54 60

Best på bad!

Ingen oppdrag for små - ingen for STOR • Sanitær og varmeinstallasjon boligmarked/Industribygg • Varmepumper bolig og industribygg • Rehabilitering Varmeanlegg/ Sanitæranlegg • Sprinkler bolig og industri • Servicerørleggere

Stor Bademiljøbutikk, ca. 250m2 i Rissa sentrum

!

in m Ko 49

m no


Foto: Bjørn Hanssen, Fosen Kameraklubb

50


Med pensel og

RÅKVÅGUTSTILLINGA Lite bilde venstre: Råkvågutstillinga, Rissa Foto: Knut Inge Blix Furuseth I over 20 år har ildsjelene i Stjørnagruppa lagt ned mye arbeid for å gjøre den årlige Bryggeutstillinga til besøksmagnet for turister og andre som legger veien til Råkvåg. Opp til 70 utstillere har stilt ut, med store variasjoner i de kunstneriske uttrykkene. Flere gallerier i Rissa: Prestegårdsfjøset på Stadsbygd (ved Museet Kystens Arv)

GALLERI EMPATI, ØRLAND Privat galleri som siden 1992 har presentert lokale-, nasjonale- og internasjonale kunstnere. Åpent hele året. Et samlingssted for det lokale kunstmiljøet. Gjennomsnittlig syv utstillinger i året fordelt på tema-, separat- og kollektivutstillinger. Galleri Empati driver salg av blant annet billedkunst, keramikk og glasskunst, og arrangerer kurs og malekvelder i eget atelier. Galleri Empati holder ambulerende utstillinger i forbindelse med Ørland Bluesfestival og Brekstad Kulturfestival og driver kulturutvekslingsprosjektet “Coast to Coast in nordic and baltic relation”. GALLERI HANS, ØRLAND er oppkalt etter ørlandsmaleren Hans Ryggen og ligger vegg i vegg med Hannah Ryggen- senteret. Galleriet har skiftende utstillinger, ca 10 utstillinger i året. Utstillingene presenterer både lokale, regionale og nasjonale kunstnere og varierer også stort i uttrykk. Galleriet har også en liten gavebutikk med brukskunst. GALLERIER/UTSTILLINGER I BJUGN Tove Hellem: fotogalleri på Hellem • Kerry Grøneng har hatt åpent atelier på hytta si på Val • Permanent salgsutstilling på Bjugn Sykeheim • Mølnargården • Ole Eggan Lysøysundet • Kvennhuset glassblåseri • Kunstmaler Rasch i Veneset. FOSEN KAMERAKLUBB: Fosen Kameraklubb, stiftet i 2011, ønsker både å drive med foto og video. I dag er styrets kompetanse og interesse mest rettet mot foto, så har du en brennende interesse for video, så trenger klubben en som kan ta ansvaret for en videogruppe som ligger under Fosen Kameraklubb. Vil du vite mer? Besøk oss på: www.fosenkameraklubb.com

51


NÆRINGSLIV I FOSEN

Vi utfører arbeid innen:

Bjørn Norset er et firma med 7 ansatte. Drift innen transport og gravearbeider.

• Totalentrepriser • Tømrer- og snekkering • Kjerneboring • Stålkonstruksjoner • Betongarbeider og -saging

• Gulvavretting • Betong • Kranutleie • Asbestsanering • Mur- og pussarbeider

Bedriften er etablert på Grande, Ørland, med Fosen og omegn som nedslagsfelt. www.bnorset.no

En solid familiebedrift med erfaring og ekspertise innen: Tlf: 900 17 779 / 900 79 959 www.gjul-rabban.no

• • • • • • 52

Forskaling Betong Stål Trearbeid Muring Kranarbeid

• Graving og massetransport. • Grunnarbeider: Rørlegging, drenering, veibygging, utearealer m.m. • Småhus- og hyttebygging. • Forhandler av hus fra Murgaard. • Minigravere - også til utleie. Gjennom avtaler med noen av våre faste samarbeidspartnere, er vi ved behov også behjelpelige med andre oppgaver.

Dra nytte av vår 32 års lange erfaring. Ta kontakt for et anbud på ditt prosjekt.


Tlf. 900 96 670

53


NÆRINGSLIV I FOSEN

• • • • • • • • •

Grunnarbeid Graving Vei, vann og avløp Naturstein muring Transport Grus og singel Sortert matjord Boring og sprenging Snøbrøyting Tlf. 72 53 17 84 / 911 54 500 Epost: post@trondaune.no www.trondaune.no

Nybygg og rehabilitering

Petter Bakøy AS

Leira, 7100 Rissa Telefon: 73 85 19 10 Faks: 73 85 21 58 post@bakoy.no 54


NÆRINGSLIV I FOSEN

Graving og sprenging ❖ Grunnarbeid ❖ Betongarbeid ❖ Transport ❖ Salg av hustomter og leiligheter ❖

Levering av grus - pukk matjord

A S

Gustav Melum AS driver sin virksomhet fra V fr Valler Vallersund allersund i Bjugn kommune allersund kkommune. ommune. ommune Vii har sentral V sentral godkjenning hos Statens Bygningstekniske Etat innen grunnarbeid Bygningstekniske og landskapsutforming i tiltaksklasse 2. Vii utfører V utfører ulike ulike oppdrag oppdrag i rregion egion Midt-Norge Midt-Nor ge ge.

Tlf. 951 62 402

7160 Bjugn • 7167 Vallersund • tlf. 415 15 680 www.gmelum.no • gusmelum@online.no

TORE LØKKE AS www.lokke.com

-45 årI BRANSJEN Firma Tore Løkke A/S ble grunnlagt 1967 og er fra 1982 et aksjeselskap. Firmaet har som vedtektsfestet formål å drive entreprenørvirksomhet innen byggeog anleggsbransjen. Vårt firma har bred erfaring innen ulike typer anleggsvirksomhet. Vi utfører både små og større oppdrag og har en av Midt-Norges største og mest moderne maskinparker. Av større utførte oppdrag kan bl.a. Lysgårdsbakkene hoppanlegg for OL 94 seremoni-arena på Lillehammer (1991-92), nye Båtsfjord flyplass (1998-99), E18 Ørje-Eidsberg (2001-03) og Stolsdammen (2006-09) nevnes.

Entreprenør • 7177 Revsnes • Tlf 72 53 40 50 • www.lokke.com

55


En for alle Foto: Terje Dybvik

Foto: Anne Irene Hatmyr

serter har kulturKULTURSKOLE. I to kon hva de har lært. vise fått skoleelevene i Leksvik

56

Foto: Pa ul Aage Hegvik

KULTU RS ved Ørla KOLE. Dramand kulturs o kole pre g sangelevene forestillin senterte ge nylig tåredryp n “Rød høst”, et h pende d rama skre umørfylt og vet av de m selv.

Dybvik Foto: Terje

nning er elev . Miriam Grø LE O K S R U KULT lturskole. ved Bjugn ku


Ørland kulturskole er Midt-Norges eldste kulturskole. Den startet opp i 1971 som nr.11 i Norge. Kulturskolen har i dag 325 elevplasser fordelt på tilbud innen musikk, dans,drama/ teater, visuelle kunstfag, foto og bildebehandling og animasjonsfilm. I tillegg selges dirigent og instruktørtjenester til kor og korps. Ørland kulturskole har 13 lærer i 2012. I tillegg til vanlig undervisning driver også kulturskolen kursvirksomhet for skoler, barnehager og næringslivet.

Bjugn Kulturskole startet opp høsten 1977 og har i løpet av 35 år utviklet seg til å bli den største kulturskolen i Fosenregionen. Skolen har i dag 350 elevplasser og 15 ansatte som gir et variert tilbud innenfor musikk, dans og billedkunst. Skolen driver et utstrakt salg av tjenester og kompetanse til kor, korps, grunnskoler, barnehager, videregående skole og andre kulturskoler. Det finnes kulturskoler i hver kommune på Fosen

Foto: Ingvild Eide

Foto: Terje Dybvik

CATWA LK. Hva d høst og k ommend u og jeg kan kle e vinter b p på catw le behøri å oss i alken i B g presen jugn. tert

KOR. Sangkoret Bel Ca nto med premiere på sin konsert «Pop og rock gjennom fem tiår». Er du en sangfugl, finner du garantert et kor som passer for deg på Fosen.

e Blix Furuseth Foto: Knut Ing

r på scenen ydde av katte CATS. Det kr a kulturskole viste Riss i Heimtun da ats. C en al ik us m

57


Skole og

UTDANNING FOSEN VGS Mulighetenes arena. Kunnskap, miljø og utvikling. Beliggenhet: Botngård

IDRETTSFAG

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK

Utdanningen gir et godt Idrettsfaglig grunnlag og generell studiekompetanse. Tilbud om spisset toppidrett (skøyter), og breddeidrett (handball og fotball).

Velger du en utdanning innenfor bygg- og anleggsteknikk, bør du kunne ha praktisk sans, være nøyaktig, ha et godt handlag og like å være utendørs. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team.

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

SERVICEOGSAMFERDSEL

HELSE-OGOPPVEKSTFAG

Et godt utgangspunkt for deg som er interessert i tekniske fag. Programområdet gir en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og gir deg en bred plattform for videre yrkesvalg. Vg2: Kjøretøy.

For den som liker å yte service, er nøyaktig og liker mennesker. Utdanningen gir kompetanse innen salg, markedsføring, økonomi, ledelse og kundebehandling. Vg1: Service og samferdsel Vg2: Salg, service og sikkerhet.

Liker du å jobbe med mennesker og har et positivt menneskesyn? Ved FVS. tilbys mulighetene til å skaffe deg et profesjonelt yrke gjennom helse- og sosialfag. Vg1: Helse- og oppvekstfag. Vg2: Helsearbeiderfaget.

STUDIESPESIALISERING

ELEKTROFAG

www.fosen.vgs.no

RESTURANT OG MATFAG Mat og drikke har stått sentralt i alle kulturer til alle tider, og er viktig for identitet, for helse og i sosiale sammenhenger. Bransjene trenger teknologisk kyndige, kreative og skapende mennesker.

MUSIKK,DANSOGDRAMA Utdanningen gir studiekompetanse sammen med bred utdanning innen praktisk og teoretisk musikkfag.

58

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler.

Velger du et yrke innenfor elektrofag, bør du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Krever logisk tenkemåte, kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Vg1: Elektrofag. Vg2: Elenergi. Vg2: Data og elektronikk.

RESSURSSENTER/ VOKSENOPPLÆRING

Det er et godt utvalg av voksenopplæring/videreutdannelse i Bjugn, Rissa og Åfjord Ressurssenter.


RISSA VGS – Et godt sted å lære. Preget av: • Arbeidsglede • Likeverd i mangfold • Gjensidig respekt www.rissa.vgs.no

STUDIESPESIALISERING

HELSE-OGOPPVEKSTFAG

Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Rissa VGS.

er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak på universiteter og høyskoler. Rissa VGS.

yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsearbeiderfag. Rissa VGS

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK

ELEKTROFAG

Praktisk sans, nøyaktig og ha godt håndlag. Selvstendig, men også kunne arbeide i team. Vg1 Byggog anleggsteknikk. Rissa VGS.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon. Rissa VGS

ÅFJORD VGS

NATURBRUK

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Et godt utgangspunkt for deg som er interessert i tekniske fag. Progamområdet gir en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og gir deg en bred plattform for videre yrkesvalg. Åfjord VGS.

Et sted for inspirasjon, vekst og framtid! Skolen ligger i Åfjord sentrum, like ved Åfjordhallen.

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 Arbeidsmaskiner, Vg2 Industriteknologi, Rissa VGS.

STUDIESPESIALISERING Utdanningsprogrammet som gir deg de største mulighetene videre i høgskole og universitet. Vi legger vekt på fag som gir spesiell studiekompetanse.

www.afjord.vgs.no

RESTURANT OG MATFAG

HELSE-OGOPPVEKSTFAG

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK

Veien til menneskenes hjerter går gjennom mat! Det åpner veien til kreative yrker! Det finnes jobbmuligheter overalt – i og utenfor Norge! Åfjord VGS

Er du glad i mennesker? Er du samarbeidsvillig og selvstendig? Bryr du deg om andre? Vil du lære førstehjelp? Høres psykologi spennende ut? Åfjord VGS.

I Åfjord har vi lange og gode tradisjoner på solid arbeid innenfor dette fagfeltet; Åfjord vgs. bygger videre på disse tradisjonene gjennom samarbeid med lokalt næringsliv innenfor byggog anlegg. Åfjord VGS.

59


BARNEHAGE Full barnehagedekning i alle Fosens kommuner.

Skole og

UTDANNING 1-10. TRINN Det er 1-10-trinn i alle Fosens kommuner.

LEKSVIK VGS

RESSURSSENTER/ VOKSENOPPLÆRING

Det er et godt utvalg av voksenopplæring/videreutdannelse i Bjugn, Rissa og Åfjord Ressurssenter.

Skolen ligger flott til på toppen av Vinnahaugen, med utsyn over bygda og Trondheimsfjorden. Skolen er liten og oversiktlig med god oppfølging av hver elev. www.leksvik.vgs.no

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK Praktisk sans, nøyaktig og ha godt håndlag. Selvstendig, men også kunne arbeide i team. Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg2 Klima-energi- og miljøteknikk. Leksvik VGS.

60

STUDIESPESIALISERING

HELSE-OGOPPVEKSTFAG

er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak på universiteter og høyskoler. Leksvik VGS.

yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Vg1 Helse- og sosialfag, Vg2 Helsearbeiderfag. Leksvik VGS

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Et godt utgangspunkt for deg som er interessert i tekniske fag. Progamområdet gir en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og gir deg en bred plattform for videre yrkesvalg. Leksvik VGS.


FOSEN

VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEN Vi er en stor kompetansebedrift med et godt arbeidsmiljø. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt hos oss. Vi har 400 elever, 100 ansatte og 80 årsverk.

UTDANNINGSPROGRAM Skolen har 3 studieforberedende programmer (idrett, musikk og studiespesialisering) og 6 yrkesforberedende programmer (service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk, teknologiog industriell produksjon, elektrofag, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag).

ARBEIDSPLASS

Som arbeidsplass har vi stillingsgrupper innen:  Lærere  Elevtjeneste  Kontor  Renhold  Vaktmestere  Kantine  IKT  Ledelse

BELIGGENHET Skolen ligger i Botngård, 15 km fra Brekstad sentrum. Det er 15 km til flyplass med daglig rute til Gardermoen, og 15 km til hurtigbåt med flere avganger til Trondheim og Kristiansund hver dag. Det er bussforbindelse mellom skolen og tettstedene i området.

RESSURSSENTERET Ressurssenteret gjennomfører både klasseromsundervisning og fjernundervisning, og har et bredt tilbud. De tilbyr blant annet hobbykurs, temakurs, teoriprøve til fagprøver, sertifiseringskurs og desentralisert høyskoleutdanning.

KONTAKT OSS  Sentralbord Telefon: Telefaks: E-post: Postadresse:

73 19 52 00 73 19 52 01 postmottak.fosen@stfk.no Alf Nebbs gate 14 7160 BJUGN

61


NÆRINGSLIV I FOSEN

Byggeriet Ørland Byggvare Industrigata, 7130 BREKSTAD - Tlf: 72 52 54 00

Vii hjelp V hjelper er deg i gang med ditt prosjekt. prosjekt. Kom om innom for for en hyyggelig hyggelig ggelig fagprat. fagpr fag prat pra at. t. A/S UTHAUG SEMENTSTØPERI FERDIGBETONG 7128 Uthaug Tlf. 72 52 37 36 www.byggeriet.no 7160 BJUGN 72 51 65 00 firmapost@sava-as.no www.sava-as.no

Hovedmålsettingen vår er

å bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne skal få muligheten til å jobbe i ordinært arbeidsliv. Vi arbeider med produksjon av varer og tjenester det er naturlig etterspørsel etter.

Treverkstedet i Botngård

Ressursbasen på Brekstad

Bakericaféen på Brekstad

Kontorservice på Brekstad

62


Stortrives i Ørland Familien på 5 valgte å etablere seg i Ørland. Det har de ikke angret på.

T

rond (34) fra Sigdal og Linda (33) ne vinteren har forresten Trond litt lenger fra Stjørdal møttes på Ørland ho- arbeidsreise. Han er kadett på Luftkrigsvedflystasjon i 2001, da de begbeg skolen, og dagpendler med hurtigbåten til ge tjenestegjorde der. Siden har de holdt Trondheim. Det tar litt mindre enn én time sammen, holdt seg i Luftforsvaret, og holdt hver vei. seg til Ørlandet. De kjøpte hus i 2009, og har tre flotte Trond har engasjert seg i fotball og skigutter som fyl- idrett sammen med sønnene. Linda har ler dagene. I trent zumba og step med trimgruppene på tillegg har Lin- flystasjonen, i tillegg liker hun å ta på jogda startet kafé geskoene og drive egentrening. sammen med - Det er utrolig mye fine aktiviteter for to venninner. ungene her. Folk stiller opp Det beste med en dugmed Ørland nadsånd som må være små- minner meg bykvalitetene. om alle de besVi har alt vi te sidene ved trenger i det bygdementalidaglige, det er teten. korte avstander, ingen køer, Linda og venninna Rannveig drodlet og kort vei til om at Ørland manglet et møtested. De Tr o n d h e i m ønsket seg noe som var en kaffebar, men med by-mulighetene, hvis vi skulle trenge også et sted hvor du kunne kjøpe med deg det. For oss som setter pris på det gode, favorittkaffen hjem, og også finne noen innære livet med familien er det viktig at vi teriørvarer. Etter halvannet år med tenking ikke kaster bort tid på å reise. Det tar sjel- bestemte de seg, og sammen med en tredje den mer enn fem minutter mellom hjem, venninne, Kine Solem, startet de Kystpikebutikk, jobb, skole eller barnehage. Den- ne. De har drømt sammen, Rannveig har

Velkommen til Ørland

designet og mennene deres har snekret. - Det å starte en kafe er litt en lærerik hobby, men det er også noens arbeidsplass, og vårt bidrag til å gjøre småbyen enda mer interessant og trivelig. Hvis vi kunne tatt med oss venner og jobb og valgt helt fritt hvor vi skulle bo? Vi ville valgt Ørland da også, sier de med et smil. Her har vi det vi ønsker oss. Ungene trives, vi trives og det er kort vei til hytta på Oppdal, der møter vi familien fra Østlandet. Om femten år? Hvem vet, kanskje vi er her? Tiden vil vise, men det er en positiv stemning og en positiv driv i samfunnet her, og vi håper å få være med på den utviklinga, både på jobb med Luftforsvaret og i det sivile samfunnet.

annonse

63


14

ting du kanskje ikke visste om Ă˜rland

64

annonse

Velkommen til Ă˜rland


1

Aalborg er like nære Brekstad som Kristiansund

den sterke kontakten med sjøen, og det planlegges en hel rekke lekre sjønære boliger. Samtidig er det fokus på å få økt kapasitet i småbåthavnene og utvikle nye havneområder som ivaretar den gode kystbyfølelsen, både for båtfolk og byfolk

Fra Brekstad er det kort

vei til langt unna. Med hurtigbåten tar det en time til Trondheim og to og en halv time til Kristiansund. Med flyselskapet Air Norway bruker du en time fra Brekstad til Gardermoen, og vel to timer til Aalborg. Med bil og ferje bruker du halvannen time til Trondheim via Agdenes.

2

Brekstad er Sør-Trøndelags nest største by

Brekstad fikk bystatus i 2005, og har siden da hatt sterk identitet som en trivelig kystby. I sentrumsplanene er det lagt vekt på å underbygge

2007. Her er det plass til 156 glade barn, som har tilgang på et unikt uteareal nærliggende til furuskog, fjellknauser, og en helt egen Trollskog! Futura barnehage er en moderne barnehage for fremtiden, og er en av mange satsninger på barn og unge Ørland kommune har gjennomført de siste årene. Ny

per avvikles med stor spenning og enorm entusiasme. I Brekstad sentrum er det tivoli og kulturarrangement denne helga.

5

Ørland Kultursenter -kystens flotteste! Knut Reiersrud

Se planer for Brekstad, scann QR-koden

3

Trøndelags største barnehage under tak ligger i Ørland, -som er Trøndelags minste kommune på areal

Futura barnehage var en av landets største barnehager da den åpnet i

Velkommen til Ørland

ungdomsskole, to renoverte barneskoler og nytt Ungdommens Hus (Månen) er noe av det som er gjort. I tillegg planlegges det en ny storhall, Ørland Arena, som skal inneholde en spilleflate tilsvarende tre håndballbaner, og svømmeanlegg

4

Ørland Sparebank Cup er en av Trøndelags største fotballcuper Ei augusthelg hvert år reiser over 1000 barn og unge til Ørland for å spille fotball, og mellom 250 og 300 kam-

Kultursenter er et møtested for folk fra hele regionen. Her trives Norges mest populære artister, som for eksempel Hege Schøyen, Bjørn Eidsvåg, Kari Bremnes og deLillos. Her finner du også digital kino som viser aktuelle filmer i 2D og 3D flere ganger i uka. Biblioteket er lyst og trivelig, og har et svært godt utvalg. Kulturskolen har godt over 300 elevplasser innen de aller fleste disipliner, og fyller huset med aktivitet og liv året rundt. På Galleri Hans har Nasjonalmuseet jevnlige utstillinger, samt mange anerkjente kunstnere fra hele Norge. Her finner du også en fin gavebutikk.

6

Grøntvedt Pelagic er verdens største produsent av tønnemarinert sild

Ca 250 000 tønner produseres hvert år fra fabrikkene på Kråkvåg og Uthaug. I sesong er det 120 an-

satte i den tradisjonsrike bedriften. Og året rundt får du smakfull sild servert på Hovde Gård, en kopi av Eidsvollbygningen hvor du finner hotell, spa og restaurant i meget vakre omgivelser.

7

Du slipper å få høydeskrekk

Ørland er nemlig overveiende flatt. Men noen høydepunkter finnes det. En tur til Osplikammen (285 m.o.h.) gir deg utsikt over utallige prestegjeld og nydelig natur. Anbefales!

annonse

65


8

du deg ut i frisk luft, og får både mosjon og interessant informasjon.

Den er så lang som 116,4 meter, og er produsert av Mascot Høie,

Mens Hannah Ryggen vevde teppet Vi

Verdens lengste dyne er produsert på Brekstad

som har hovedkontor på Brekstad. Dyna ble lansert under Vinterfestuka 2011. Etter Vinterfestuka ble dyna donert til et sykehjem i Estland.

9

Norges eneste trippelkanon ligger på Austrått

Hvert av de tre løpene veier hele 53 tonn, og det måtte 110 mann for å betjene den i topptakt. Kanonen var egentlig C-tårnet fra slagskipet Gneisenau. I tilknytning til kanontårnet ble det bygget forlegning i fjell og ammunisjonstunnel. Rundt Austråttkanonen kan du gå Festningsløypa, som består av 18 poster som forteller om festningens historie og teknikk. Her kommer

66

annonse

10

lever på en stjerne hørte hun på radioen at den første sputniken var sendt ut i verdensrommet. Så vevde hun inn den også oppe i høyre hjørne

Hannah Ryggen regnes som en av Norges mest anerkjente tekstilkunstnere. Hun var opprinnelig svensk, men flyttet til Ørland sammen med ørlendingen Hans Ryggen. Vi lever på en stjerne var et bestillingsverk til det nye regjeringsbygget som ble åpnet i 1958. I bildet vevde hun menneskene og jorden, jorden i universet, kjærligheten mellom menneskene, hun og han, barna som kommer seilende til dem fra universet.

Planeter, stjerner og symboler, tett i tett. 22. juli rammer terroren. Hele Norge rystes. Vi blir aldri de samme. Så også med Hannah Ryggens viktige påminnelse til oss

alle. Vi lever på en stjerne får en stor flenge etter angrepet. Teppet er nå konservert, og fremstår i dag som like pent som før angrepet, dog med små spor. Det kan sees i Hannah Ryggen-senteret i Ørland Kultursenter.

11

Ørland er fuglenes Sinsenkryss Ørlands tidevannslandskap utgjør et av landets viktigste våtmarksområder. Dette gjør at fuglelivet i Ørland er ekstremt rikt, og svært interessant for mange fugleentusiaster. Ramsarkonvensjo-

nen er en internasjonal avtale for å bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. I de siste årene er det bygd opp fuglekikketårn i to av Ramsarområdene. Adkomsten til disse er svært godt tilrettelagt,

og det gjør at de flittig brukes som turmål av befolkningen. Høsten 2012 åpnet Ørland Våtmarkssenter, et viktig ressurs- og informasjonssenter. Her kan du også leie sykler og fuglekikkeutstyr.

12

Fru Inger spilte en hovedrolle i innføringen av Reformasjonen i Norge

Inger og Erkebiskop Olav Engelbrektson var tidvis brutalt, og det sies at begge parter nyttet ufine midler for å nå sine mål. Austråttborgen lyser av storhet og gammel rikdom, og er vel verdt et besøk.

13

Kjeungen er Norges eneste åttekantede fyr

Her har Kronprins Haakon Magnus vært på besøk. Ikke langt unna ligger tradisjonsrike Uthaug, med gammel trebebyggelse og ikke minst Guldteigbrygga, hvor Boris Jeltsin var på besøk i 2004. Det er til og med en stol som er oppkalt etter Jeltsin på Guldteigbrygga.

Fru Inger av Austrått var adelskvinne, godseier av Austrått og lensstyrer, og den mektigste kvinne i Norge i sin tid. Hun eide 1/6 av landområdene her i landet. Maktspillet mellom Fru

Velkommen til Ørland


14

Ordfører Hallgeir Grøntvedt starter alle sine taler med “godtfolk” ...og nå ønsker han flere gode folk

Velkommen til Ørland kommune!

orlandkommune orlandkultursenter

Velkommen til Ørland

#ørlandnatur

www.orland.kommune.no www.orlandkultursenter.no

annonse

67


åge Sten nilsen har i flere år turnert med” the show must go on” til fulle hus. høsten 2012 besøkte han fosen. the ShoW mUSt go on Musikkfest med noen av historiens edleste rock- og popøyeblikk. Øyeblikk, fordi musikken som spilles ikke bare er et soundtrack fra livene til de fleste. dette er musikk enkelte gråter sine første tårer til, kjørte sin første biltur til, pusset sine første tenner til. i tillegg til den nostalgiske verdien av Queens musikk bestod bandet Queen selvfølgelig av noen av musikkhistoriens dyktigste musikere, med en av rockens ypperste frontmenn og vokalister.

du trenger ikke reise til Trondheim for å få med deg heftige konserter. Fosens flere kulturhus kan by på det meste. sjangere fra klassisk, rock, pop, metall og revyer. Her er en liten smakebit av hvem som har besøkt våre kulturhus høsten 2012:

Foto: Best Company as

riksteateret - Fruen fra havet • dumdum boys • kurt nilsen • Øivind Blunck • Åge sten nilsen • vamp •Lill Lindfors • Plumbo • Martin Hagfors • annbjørg Lien med band • vidar Lønn arnesen • aamund nordstoga • rasmus og verdens beste band • Hans rotmo • Halvdan sivertsen • secret Garden • jonas Fjeld med band • jarle Bernhof Maj-Brit andersen • viggo sandvik og Gøran Fristorp • Hege skøyen (nattens umusikalske dronning) • deLillos • Melodi Grand Prix, to delfinaler

68


Heftige

KONSERtER og lokalt teater dUm dUm Bo yS er et av de me st sentrale bandene i norsk roc kehistorie, og er og så kjent som en av de fire sto re i norsk rock.

kalist, gitarist nderSen vo åge aLekSa for å være et gn re av mange og komponist. Han evner også te rockekonge. norges ukrone g i sine sanger. nli rso pe t ærlig og å være nådeløs

trondheim Sy mfoniorkeSt e er en av landets største kulturinstitus joner med en 100-årig historie. assosieres med kvalitet, allsidigh et og vitalitet.

rakt givelser, innb 10 albumut . de en ris np se vamP har riser og Prøy sp av t an m pe le lø el i 5 sp plater er 600.000 har solgt ov . sin karriere

kUrt niLSen er en kjent norsk mu siker som vant idol og ble senere verden skjent da han vant “Wor ld idol” i 2004.

på LokaLt teater i alle kommunene store både for rlag, teate det Fosen finnes og små.

69


NÆRINGSLIV I FOSEN

KuLtuRMyLDER

Med fullt hus på Fosen, er hver tiende innbygger på konsert. De to storstuene innfrir, og publikum støtter opp.

TeksT: Linda skjærvik

i løpet av to år sto det to flotte kulturhus til disposisjon på Fosen. Ørland og Bjugn kunne endelig skilte med sine respektive storstuer. i 2007 åpnet Bjugn kulturhus og to år senere åpnet Ørland kultursenter. Bernhoft og revy – vi jobber etter visjonen om at «det er her kultur skapes og oppleves», sier robin jenssen, leder ved Bjugn kulturhus. salen har plass til ca. 440 gjester. de har huset blant annet jarle Bernhoft, d.d.e. og Åge aleksandersen med stor suksess og fulle hus. kulturhuset ligger sentralt i kommunesenteret Botngård, og er integrert i Fosen videregående skole. derfor er salen også en naturlig boltreplass for musikk-, dans- og dramalinjen ved skolen, i tillegg til kommunens kulturskole og det lokale revylaget. For dette skal være et hus for alle. – vi vil være folkelig og inkludere breddekultur. vi er et såkalt flerbruks-hus, utdyper jenssen. – i utgangspunktet er ambisjonene å ha et stort arrangement i måneden. Men med alle de lokale aktørene blir det gjerne flere. fortid og nåtid det to år yngre kultursenteret på Ørland er bygget på en annen lest. i tillegg til den store salen, finnes det også en mindre flerbrukssal, Black box, og en egen kinosal med 175 sitteplasser. senteret huser også flere møterom, bibliotek, nrks distriktskontor, galleri og kommunens kulturskole. Også her er visjonen å ha et tilbud for alle, og det under ett og samme tak. – kultursenteret er en godbit for nyinnflyttere. Her får man en smakebit av både Fosens historie og dagens kulturliv. samtidig får alle mulighet til å bidra med sine tidligere erfaringer i lokale lag og foreninger, sier arve Width, leder for arrangementene. SamarBeid viktig dette solide utgangspunkt for et variert kulturliv, gir ubegrensede muligheter. Utfordringen på Fosen er at man ikke gaper over for mye. Med to storstuer innenfor 14 km, er god planlegging et nøkkelord. Begge husene har blant annet hatt felles markedsføring i år. – Både vi og Bjugn har den samme målgruppen. derfor er det viktig at vi ikke kolliderer med arrangementene våre, sier Width. – vi konkurrerer og samarbeider på samme tid. – samarbeid mellom husene er viktig, sier jenssen i Bjugn.– Med rundt 15.000 innbyggere på hele Fosen, betyr det at fulle hus på en forestilling samler ti prosent av befolkingen. så det sier seg selv at vi ikke kan ha store arrangement hver helg. Folk skal ha råd til å ta med familien ut også.

70

Kaffebar

på Brekstad-torget Her selges god kaffe, gourmetprodukter, klær og interiør, kurs og samlinger.

Mob. 950 60 434 • kystpikene@gmail.com • Yrjars gate 12 • 7130 Brekstad • følg oss på Facebook

nt elissa RestauraM Kom innom og få servert nydelige retter fra vår à la carte meny. Åpningstider Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag

12-23 12-24 12-23

Restaurant Melissa - Brekstad 72 52 13 10


NÆRINGSLIV I FOSEN

GOD MAT & DRIKE -HVER DAG • A la carté (lunsj- & middagsmeny) • Søndagsbuffé • Lørdagskakebuffé • Fotball på storskjerm • Fosens beste akevittbar • Alle typer selskaper (små & store)

tlf. 72 51 33 00 • www.kysthotell.no

!

m D ET m N o k SU HJEMMELAGET Y MAT MED FOKUS

e

LY Vel SØ

atmosfæreogoghavutsikt havutsikt -- atmosfære

il t n

PÅ SESONGENS RÅVARER!

Idyllisk beliggende ved sjøen i Kystkultursenteret Lysøysund. Vi har overnatting og båtutleie. For åpningstider og aktiviteter se vår nettside www.ankeret-brygge.no

Lysøysundet Tlf. 72 52 92 21 Mob. 919 18 238

rehag gl1i05U g e t a S dsbygd e H 7 Tlf 920 54 452

Vi har har et stort tort utvalg utv lg i: • Hjemmebakst • Kak Kaker • Fersk Ferskee lunsjbaguetter lunsjbaguetter sjbaguet • Sal Salater ater m.m. • Lavka Lavkarbo vkarbo hver hver torsdag.

Følg ølg oss oss på ffacebook. facebook. Hjemmebaksten på Brekstad Brekst ad

Nye og gam gamle le kunder øn ønskes ønsk es hjertelig velk velkommen ommen innom. om. Du finn finner er oss oss ved siden av av Sparetorget. Spa etorget. get.

Økologisk bedrift • Stor og innholdsrik hage • Bigård • Overnatting • Servering (kun bestilling) • Catering til små og mellomstore selskap • Kurs i bruk av urter i matlaging • Gårdsbutikk tlf. 73 85 53 89 heggli.urtehage@online.no www.heggliurtehage.no

71


NÆRINGSLIV I FOSEN

pizza & restaurant

Rom og leiligheter Møterom Konferansesal Selskapslokaler Fritidsaktiviteter Kulturopplevelser

Bordbestilling 72 52 83 00

Åpningstider: Mandag - torsdag: 1300-2300 Fredag - lørdag: 1300-2400 Søndag: 1300-2200

www.bjugin.no

Bjugn (Statens Hus)

ULLEBERG WOLD

Jasemin`s

Aktive dager og behagelige netter

Sannan, 7160 Bjugn • Tlf 72 52 04 10 • post@bjugin.no www.bjugin.no

&

Café Lave priser. Alltid.

litt te´

Mølla kjøpesenter, Bjugn Vi kan tilby: • Hjemmelaget mat & kaker • Lunchretter & dagens suppe • Barista kaffe • Selskapslokale til ca. 30 pers. • Catering til selskap og møter Salg av: • Kaffe, te & sjokolade • Småinteriør & gaveartikler • Garn Følg oss på Facebook

Coop Prix Bjugn: 8-22 (20) 72

Tlf. 72 52 03 00


Moro med alpint

RENN ALPINSENtEREt, HAuGSDALEN SKISENtER: Åpent et par kvelder i uka, samt lørdag og søndag. Egne åpningstider i vinterferie og påske. Anlegget ligger 45 minutters kjøring fra Ørlandet. www.haugsdalen.com

LySLØyPer kommunene Ørland, rissa, Bjugn og Åfjord har mange løyper/lysløyper i forskjellig lengde og varierende terreng. noen har også lys utenom vintersesongen for barmarkstrening. Lysløypene finner du: ØrLand: Yrjarheim (7 km fra ØHF) BjUGn: Tjønnstua(3 km fra Botngård), kammen på Gjølga rissa: skaugdalen (skalmerås), ved Fjellørnen skihytte (storhavet), rissa sentrum (ved Åsly skole), stadsbygd (ved Granlund), Fevåg (Fevågskaret), Haugamyra (ved slakteriet). ÅFjOrd: Hutjønna (Årnes), By lysløype (By), stokksund lysløype(v/stokksund Oppvekstsenter), sørdalen lysløype (sørdalen), Momyr lysløype (Momyrstua)

Foto: Lornts Gifstad

73


“Men det kommer til å ordne seg med hockeylag når det kommer folk flyttende til den nye hovedflybasen”

Emil Stormo Andersson

TALENTET TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

FOSENHALLEN Fosenhallen er den andre innendørs hurtigløpsbanen for skøyter i Norge. Den sto ferdig i 2007 og rommer i tillegg ishockeybane, curlingbane og kunstgressbane for ballspill. Hallen er en del av fjernvarmeanlegget i Bjugn og er den kalde siden i et varmepumpeanlegg. Skøytelandslaget bruker hallen til treningssamlinger og det avholdes ulike nasjonale- og internasjonale mesterskap. I den isfrie delen av sesongen, om sommeren, brukes Fosenhallen til ulike arrangement og messer. TALENTET Emil Stormo Andersson er 14 år og et multitalent. Han spiller fotball på FK Fosen, spiller ishockey på Fosen Hockey og går

74

på skøyter for Bjugn-Ørland Skøyteklubb. Han har tilbragt mange dager og kvelder på isen. Både ute og inne. -Før hadde vi bare utendørs skøytebane om vinteren. Det var et ganske bra skøytemiljø i Bjugn da også, men etter at hallen åpnet har forholdene blitt mye bedre. Det hjelper på motivasjonen å ha gode treningsforhold. I en periode på et par år trente jeg hver eneste helg og fikk god framgang på både skøytebanen og hockeybanen. Frode Rønning har vært skøytetreneren min i mange år, og det har vært veldig inspirerende å lære teknikken av en OL-vinner. Emil har nesten alle vennene sin knyttet til idretten. I fotball- og hockeymiljøet er det

bare gutter, men i skøyteklubben er det jenter også. Det gjør det ikke mindre interessant akkurat. I inneværende sesong er det ikke stor nok interesse til et hockeylag i hans egen aldersgruppe, men Emil har fått tilbud om å spille på et lag i Trondheim. Han er en etterspurt fyr. Trondheim er bare en times hurtigbåttur unna, og det gir mange muligheter for en som etter hvert trenger et større nedslagsfelt. -Men det kommer til å ordne seg med hockeylag når det kommer folk flyttende til den nye hovedflybasen, sier Emil. Det er han sikker på.


Jobbe på Ørland hovedflystasjon?

Velkommen til å bo i Bjugn

Bjugn kommune 75


Bo og

leve Sjønære tomter

Bjugn kan tilby sjønære utsiktstomter med solrik beliggenhet i mange områder i kommunen. Det er allerede flere byggeklare tomter både sentralt i Botngårdsområdet, og mer landlig i grendene for de som foretrekker et roligere liv. Både kommunen og private ut-

byggere er godt i gang med å klargjøre enda flere områder for boligbygging. Tomteprisene varierer fra hyggelige 49 000 opp mot 300 000 kroner. Se alle våre tomteområder på www.bjugn.kommune.no

fra kr. 49.000,-

I sentrum ligger FosenHallen

Bjugn kommune annonse

76


Bjugn kommune

Oppvekst i

Bjugn SVANGERSKAP – HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTE Vår helsestasjon er lokalisert i nyrenoverte lokaler «vegg i vegg» med Fosen videregående skole.

Her treffer du jordmor som kan følge deg opp underveis i svangerskapet, helsesøstre som vil følge opp familie og barnet i barsel og førskolealder, og som sørger for at vi har en god skolehelsetjeneste. (helsesøster, fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier)

OPPVEKST I BJUGN

I Bjugn kan vi tilby gode oppveksttilbud fra vugge til endt videregående opplæring. I tillegg er det enkelte tilbud på høyskolenivå. Vi har full barnehagedekning og klarer i stor grad å tilby plasser utenom hovedopptak. Barnehagene er lokalisert over hele kommunen og tilbyr varierte omgivelser og innhold med dyktige og kvalifiserte ansatte. De tre grunnskolene i kommunen preges av gode lærere og et godt læringsmiljø. Skolene er forskjellige både i forhold til omgivelser, størrelse og utforming. I Botngård ligger Fosen videregående skole som kan tilby ett av de bredeste tilbudene innen videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skolen sto ferdig i 2007 og er samlokalisert med en av de beste kulturscenene i fylket.

kommunen har et økende behov for kvalifiserte førskolelærere og lærere. Kommunen har et særlig ønske om mannlige pedagoger i barnehagene

LEGEKONTORET

På legekontoret jobber det dyktige leger som alle er fastleger for innbyggerne i Bjugn. Legekontoret består av fire leger, hvorav to har lang erfaring og de to andre er relativt nyutdannede. Denne sammensetningen kombinerer rutine og ny kunnskap, noe vi har stor tro på. Vi har alltid en turnuskandidat på legekontoret. I tillegg til legene arbeider det rutinerte sykepleiere ved kontoret. Legekontoret flytter inn i flunkende nye lokaler 1. mars 2013.

PLEIE , REHABILITERING OG OMSORG

omsorgsfilosofien ”The Eden Alternative”.

GENERELT FOR SAMTLIGE ENHETER OG AVDELINGER

Vi har et stabilt arbeidsmiljø. Allikevel vet vi at vi i løpet av de nærmeste årene vil få behov for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft innenfor samtlige helsefag, men særlig helsepersonell med treårig høgskoleutdanning. Dette på grunn av at mange av våre medarbeidere nærmer seg pensjonsalderen. Vi har gode ordninger for etter- og videreutdanninger, har et sterkt fokus på folkehelse, og driver systematisk opplæring av medarbeidere gjennom et eget program Kompetanse I sentrum ligger Fosen. Fosen Videregående Skole

Kommunens største enhet driver sykehjem med 16 korttidsplasser, hjemmesykepleie, ulike botilbud til eldre og til funksjonshemmede i alle aldre, psykisk helsearbeid mm.

Vi tar mål av oss til å ligge i front når det gjelder nytenkning og innovasjon i disse tjenestene. Vi holder til i nye, moderne fasiliteter og driver etter

Fødselstallene og tilflyttingen til Bjugn, kombinert med et begynnende generasjonsskifte i personalet gjør at annonse

77


I midten av

oppdrettshimmelen

Bjugn kommune annonse

78

Sommeren 2014 vil verdens største oppdrettskonsern, Marine Harvest, starte produksjonen av fiskefor på Valsneset. Det skal investeres 800 mill kroner i ny forfabrikk. Fra før produserer Botngaard AS utstyr til avlusing av oppdrettslaks og forskningsselskapet Aquaculture Engineering(ACE) driver forskning innen teknologiområdet for havbruk. Midt-Norge og Valsneset ligger “i midten av oppdrettshimmelen”. Og vi ønsker flere bedrifter velkom-

men til å etablere seg på det største ferdigregulerte industriområdet midt i Norge ved Riksvei 1. ViVa - Vind Valsneset - driver forskning innen vindkraftteknologi og TrønderEnergi driver en vindmøllepark. Kopparn Utvikling AS, et heleid kommunalt selskap der Sintef utøver daglig ledelse, eier Valsneset industriområde. Ta gjerne kontakt med Arnt-Ivar Kverndal i Sintef for en samtale om mulighetene på Valsneset.

På Gullvika industriområde i Lysøysund planlegges produksjon av offshorestein. Etter at produksjonen av stein er avsluttet i 2017, vil Marine Harvest etablere en stor smoltproduksjon på industriområdet.


Bjugn kommune

Access Bjugn SØKER DU JOBB

i det private næringsliv, i det offentlige arbeidsliv eller innenfor Luftforsvarets virksomhet ved Ørland Hovedflystasjon? Vi har gjort det enklere for deg å finne alle relevante opplysninger om det å bo i Bjugn kommune under vimpelen ACCESS BJUGN. Du finner alle adresser og direkte telefonnummer nederst på denne siden. Du kan også laste ned en app om Bjugn kommune. Vi er her for deg! Skal du arbeide ved Ørland hovedflystasjon, vil du finne flotte bomuligheter overalt i Bjugn. Det er korte avstander, men smak og behag, vær og vind, støy og andre ytre faktorer vil påvirke ditt valg. Fra Lysøysund og Vallersund er det 30 km, fra Oksvoll 23 km, fra Botngård 13 km, fra Høybakken 12 km og fra Ervika er det 8 km. Du kommer like fort til Oslo som til Trondheim på raskeste reisemåte. Sjømerket Torra like nord for Valsneset, markerer midtpunktet på Norskekysten fra Svenskegrensen til grensen mot Russland. Velkommen til å bo sentralt og landlig.

Lysøysundet Jøssund Vallersund

Tarva Været

Husøya Karlsøya

en

d

or afj

Oksvoll

BJUGN

Ervika

Kjeungskæret Fyr Øya

Uthaug

ØHF

Gjølga

Botngård

Nes

rv

Ta

Olden

Opphaug

ØRLAND

Stallvika Høybakken

Austrått

Brekstad

Storfosna Kråkvåg

VELKOMMEN TIL Å BO OG LEVE I BJUGN! Vil du vite mer? Kontakt oss på 72 51 96 96 eller flytte.til.bjugn@bjugn.kommune.no. Besøk oss også på www.bjugn.kommune.no, FINN.no/eiendom og www.fosen.net. Last gjerne ned Bjugn kommunes app fra Appstore.

annonse

79


NÆRINGSLIV I FOSEN

AUTORISERT MERKEVERKSTED • Service og reparasjoner • Periodisk kjøretøykontroll

opp til 7500kg • Periodisk kjøretøykontr

• Service og reperasjoner på alle•bilmerker Vårkampanje på • Periodisk kjøretøykontroll /EU-kontroll • Kampanje på alle dekk

• AC-service • Reparasjon/service alle bilmerker • Hjulstillingskontroll

EU-kontroll - Mopeder Deler - Bilgummi - Båter

VERKSTED BUE BILVERKSTED 7129 Brekstad - Tlf. 72 52 52 07 Rissa Tlf 73 85 49 91 Rissa

www.fosenauto.no

Vi utfører service og reparasjon på ALLE bilmerker • Kontraktverksted Toyota, garanti og service • Godkjent Bosch innsprøytningsverksted • Topp moderne karosseri- og lakkverksted Må du gjennom Fosenbommen, så får du avgifta som rabatt hos oss!

Fjæraveien, Brekstad • Telefon 72522750 www.orlandbil.no • www.mecacarservice.no

80


NÆRINGSLIV I FOSEN

Vi er et dekkverksted og et offentlig entlig god godkjent bilverksted. Vær riktig skodd til riktig årstid -ta kontakt med oss for en dekkprat.

FRESH ER GOD MAT OG DRIKKE PÅ VEIEN

.

• Dekk • Bilrekvisita • Felger • Batterier • Alt til bilen

NYE

BrUKte vAreBiLer Vi er ledende innen salg av brukte, lette varebiler.

Lav pris og gode biler er vårt varemerke. Tenker du på en brukt bil med 2 eller 3 seter?

ta kontakt - det lønner seg!

Bilberging Tungbilberging Leiebiler

NAF

Billakkering

Service SyStemS BiLSALG AS 7120 LeKSviK tLf. 74 85 61 00 • moB. 40 60 22 00 www.servicesystems.no

Døgnvakt: 911 60 911 81


Et vinteri Fosenhallen

Fosenhallen, Norges andre innendørs skøytehall, er en flerbruks kaldhall som inneholder en 400m hurtigløps-bane som om sommeren kan brukes til rulleskøytetrening, ishockeybane, curlingbane, løpebane med tartandekke og en fotballbane på 40 x 60 meter med kunstgressdekke. Islagte baner fra september. Mange store nasjonale og internasjonale stevner. www.fosenhallen.no Fosenhallen i Bjugn, har en flate på 40x60 meter med et godkjent kunstgressdekke. Her kan klubber og lag leie seg treningstid. Banen er avskjermet med nett slik at ikke fotballer kommer inn på noen isflate. Dette er et ypperlig treningsfelt.

Fosen Hockey er Fosenhallens egen hockeyklubb. Klubben driver med hockey både for aldersbestemt, junior og senior. Klubben har egen hjemmeside som har adressen: www.fosenhockey.net

RESSBANE ER KUNSTG 40X60 MGET ifstad

Bjugn-Ørland Skøyteklubb ble stiftet 23.oktober 1981. Klubbens aktiviteter er skøyter, hurtigløp og rulleskøyter. Fosenhallen er hjemmebanen – se www.bosk.no Vi har en 240m rulleskøytebane (asfalt).

FOSEN

HOC Foto: Lo rnts Gifst KEY ad

Foto: Lornts

BJUGN

-ØRL Foto: Lo rnts Gifst AND ad

82

SKØYT

EKLUB

B

JUNIO

R

Bjugn-Ørland Curling Vi skaffer curling-instruktør og oppfordrer bedrifter til å opprette bedriftslag! En egen Curlingklubb er ennå ikke stiftet, men vi regner med å få det til. Klubben vil trolig bli organisert som en underavdeling av BjugnØrland Skøyteklubb.

Kunstløp med egen intruktør.

IOR OCKEY SEN FOSEN H Gifstad Foto: Lornts

CURLING

Foto: Lornts Gifstad

KUNSTLØP MED EG EN INTRUKTØR


Foto: Dani Edvartsen

83


NÆRINGSLIV I FOSEN

Ditt VW-verksted på Fosen ISO-sertifisert verksted for VW Service og reparasjoner Bilskadereparasjon og lakkering Periodisk kontroll (EU-kontroll) Skifte av frontruter Delesalg Bilutleie

FORD KUGA

ST

O I BR RT U • SERVICE UK TVA TE L BILE G • GODE GARANTIER R! • VERKSTED • SALG NYE/BRUKTE BILER • EU KONTROLL • REP/SKIFTE FRONTRUTE • DELELAGER/REKVISITA

Bilsenteret Bjugn AS 7160 Bjugn – Tlf: 72 52 05 30 tore.haugen2@moller.no

ÅPNINGSTIDER: Mandag – fredag 08.00 – 16.00. 7160 Bjugn tlf. 72 52 71 00 SELGER: Geir Bugge mob. 905 56 955

Velkommen til vår salgsavdeling i Bjugn co/ Bilsenteret Bjugn AS! Salg av nye og brukte Volkswagen personbiler og nyttekjøretøy.

7160 Bjugn - Tlf. 72 52 05 33 - Fax 72 52 05 31 - Mob 920 26 097 www.orkdalbil.no

84


NÆRINGSLIV I FOSEN

Foruten det meste av bilreparasjoner kan vi nå tilby: • Det meste av reparasjoner på traktor og landbruks-utstyr. • Service/rep/delelager Orkel rundballpresser. • Traktordekk, salg/reparasjon. • Pressing av hydraulikkslanger. • Rep. av kraftoverføringsaksler.

• Bilverksted for alle typer kjøretøy • Eu kontroll av alt av kjøretøy 0 – 50 tonn, bensin og diesel

Ta kontakt for en hyggelig bil- og traktorprat!

• Ekspert på tunge kjøretøy på Fosen • Mekonomen bilverksted • Lakkeringsverksted – godkjent lakkboks på 14 meter • Dekk verksted – salg / reparasjon – personbil/lastebil/landbruk 7170 Åfjord • Tlf 72 53 14 40 www.fosenverkstedsenter.no post@fosenverkstedsenter.no

Roar Olden Daglig leder

Frank Forfot Verksmester / teknisk leder

Olav Daniel Braseth Lærling 1.års

Roger Stjern Landbruksmekaniker

Monstadvegen 33A • 7170 Åfjord 72 53 10 88 • www. bil-teknikk.no

www.meca.no

Stort utvalg i brukte biler Se www.adserobil.no

Skaffer biler etter ønske

Nye og brukte Toyota og Lexus

Nye varebiler G a r a n t i • I n n b y t t e • F i n a n s

Svein Dalen Bilsalg 7100 Rissa

Tlf. 930 42 255 svein@adserobil.no

Åpningstider: Man - fre 9 - 17 Lørdag etter avtale

85


Velkommen til Leira Bil

Leira Bil finner du i Rissa sentrum på Fosenhalvøya, ca 1 times reisetid fra Trondheim. Vi er 25 høyt motiverte medarbeidere som står på for at du skal få en best mulig service og handel. Vi er autorisert forhandler av Peugeot og Mitsubishi, og har et bredt utvalg av både nye og brukte biler. I tilegg har vi eget delelager og verksted med karosseri og lakkavdeling. Velkommen!

Vi skal satse på kystbyen

86

7100 Rissa • 73 85 90 80


RISSA

Bygda med nærhet til storbyen!

Rissa er den største av kommunene i Fosen med 6600 innbyggere. Tallet på rissværinger øker jevnt og det er god plass til å bli enda flere. Rissa kjennetegnes av å ha flere levende grender. Grendene strekker seg som perler på en snor fra Råkvåg lengst i nord og til Stadsbygd som grenser mot Trondheim i sør. Midt i ligger kommunesenteret. Her finner du helsetjenester, butikker, treningssenter, bank, skoler og idrettsanlegg. Størsteparten av næringslivet ligger også her.

annonse

87


RISSA

Røft &

RA RAMSALT! AMSALT! MSALT LT!

Foto: Svein Tore Dybdahl

Kystkulturen er en stor del av vår identitet. Røft og ramsalt - med samhold og vennskap. Hver sommer er sildebryggene i Råkvåg kulisser for musikk, skjemt og drama under “Råkvåg anno 1930”. Annodagene gjenspeiler sildefiskets storhetstid og det yrende folkelivet. Ved Museet Kystens Arv på Stadsbygd, fylles det opp med tusener som vil se friluftsteateret Den siste viking. Teateret skildrer livet til staværingene som rodde 100 mil til Lofoten i kamp mot naturkreftene.

88

annonse


Det er plass for

DEG

RISSA

NÆRINGSLIVET Hjørnestensbedriftene Bergen Group Fosen, PMC Servi og ITAB har gjennom mange år vært spennende og utfordrende arbeidsplasser for mange som bor her. I perioder blir vi 500-600 flere når det er full aktivitet i industrien. Næringslivet spenner over mange bransjer og er i positiv vekst. Det er plass for - og behov for gode førskolelærere, ingeniører, sykepleiere, entreprenører og de som vil etablere egen virksomhet. Rissa har også et livskraftig landbruk med optimistiske folk som tør å satse på en mangfoldig matproduksjon.

Cruiseskipet “The World” ble bygd i 2002 ved Fosen Mekaniske Verksted, som i dag er Bergen Group Fosen. Skipet har 165 leiligheter og fasiliteter som golfbane, svømmebasseng, spa, danseskole, løpebane og casino. Dette var en av de største byggekontraktene innenfor norsk verftsindustri.

annonse

89


RISSA

På topp i

FFRIVILLIGHET RIVILLIGHET

FRODIG KULTURLIV Rissa er helt på norgestoppen innenfor frivillighet. Vi er rangert som nummer 12 av alle landets kommuner. Over 4000 innbyggere i Rissa gjør en innsats i mer enn 160 frivillige lag og foreninger. Her finner du folk som er engasjerte i å bidra til at bygda blir et godt sted å bo og leve i. Tar du kontakt kan du risikere å få venner - gode venner. Aktivitetstilbudet er bredt og innholdsrikt. I nesten hver grend er det aktive revygrupper, teater- og ungdomslag som byr på god underholdning året igjennom. Et velorganisert og aktivt idrettsmiljø sørger for at 1700 små og store rissværinger er i fysisk aktivitet.

90

annonse


BO & 12LEVE minutt fra Ørland Krinsvatnet

Råkvåg Bergmyran

Sørfjorden Haugsdalen

Selnes

Olsøy

Fevåg

RISSA = SENTRALT Rissa ligger midt mellom Trondheim og Brekstad.

Leira

tn

Rissa

n

ale

d ug

a

Sk

Hurtig Hysnes, Hasselvika Brekst båt til/fra ad, 12 min.

Bo

Noe av det beste med Rissa er kombinasjonen med å bo landlig og samtidig være nær byen. En del pendler daglig til Brekstad og Trondheim for å arbeide. Det er med andre ord god tilgang til et bredt arbeidsmarked også utenfor kommunen. Kommunen har en fleksibel tilpasning til bosetting. Om du vil bo i ei grend eller mer sentrumsnært er det mange muligheter for å finne et bomiljø som passer deg. Vi ser på de ulike behovene som en forutsetning for levende bygder i framtida. I alle deler av kommunen er det gode muligheter til å dyrke friluftslivet – med fiske, fjellturer, klatring og rideturer.

RISSA

Kvithylla

Stadsbygd

Rørvika Ferja tar med deg og bilen over fjorden til Trondheim. Reiser du uten bil, er hurtigbåten Vanvikan – Trondheim et godt alternativ i tillegg til Fosenbussen. fra in til/ 5 m ge , 2 fer im Bil dhe n Tro

Raudberget

KUN 12 MINUTTER FRA RISSA TIL BREKSTAD MED HURTIGBÅT FRA HYSNES.

Trondheimsfjorden

. annonse

91


NÆRINGSLIV I FOSEN

Utstillinger hele året: Separatutstillinger, temautstillinger og kollektivutstillinger. Salg av malerier, grafikk, keramikk og glasskunst fra mange forskjellige utstillere. v/ Toril G. Oksvold Balsnesveien. 7140 Opphaug. Tlf. 72 52 11 70 Mob: 907 98 609 Åpent: tirsdag, onsdag og torsdag 13 – 17, lørdag 11 –14 og søndag 15 – 18.

Andre aktiviteter: • Malekurs • Malekvelder • Eget rammeverksted. Galleri Empati ligger i landlige omgivelser på Opphaug i Ørland kommune, og har eksistert i 20 år.

Mer info finner du på vår Facebookside og galleriets hjemmeside:

www.galleri-empati.no

Sparetorget AS ble etablert i 1990 og er en butikk med lavprisprofil. Vårt slagord: Vi har det meste billigere enn de fleste! Du finner ideer til gaver, hobby, borddekking, interiør og mye mer... Vi fører varer innenfor gruppene: Hus & Hjem • Panduro Hobby & Forming • Verktøy & Småelektrisk • Kontor & Skole • Hage, Camping & Friluftsliv • Renhold & Hygiene • Div. kjeks, godteri, øl-/vinbrygging • Leker & Spill

T-Centeret, 7130 Brekstad Tlf: 72 52 50 20 - post@sparetorget.no Åpningstider: 09-19(16)

VI ER FOSENS STØRSTE MØBELBUTIKK Stort utvalg av møbler, tepper, interiør og lamper. Vi leverer til hele Fosen, med faste kjøreruter hver uke. Med Bohus-konto kan du trygt og enkelt utsette betalingen

92


DIN møbel- & interiørleverandør på Fosen Monterer og bringer etter avtale. Kom innom for en hyggelig handel.

7100 Rissa • 73 85 16 40 • Man-fre 10-17 • Lør 10-15

Interiør, klær og livsstil Lene Bjerre • Tine K • House doctor • Nordal Englesson • Artwood • Lisbeth Dahl • IB Laursen Falby • Deborah Lippmann • by Second female Lulu’s • Hübsch • Anouska m.fl.

7100 Rissa • 954 84 573 man - fre 10 - 17 • lør 10 - 15

93


NÆRINGSLIV I FOSEN

FOSEN NÆRINGSHAGE: din ressurs for utvikling og vekst

TENKER DU Å STARTE BEDRIFT? • Etablereropplæring og individuell oppfølging ER DU GRÜNDER? • Hjelp og støtte i oppstartfasen EKSISTERENDE BEDRIFT? • Hjelp til markeds- og produktutvikling Kompetanse hos styret og ansatte i Fosen Næringshage: • Styreledelse • Daglig Leder • Sivilagronom • Formannskapsmedlem • Master of Business Administration (MBA) • Inforådgiver • Organisasjonsdirektør • Ordfører • Fylkeskommunal administrasjon • Organisasjonsdirektør • Fylkesdirektør • Forskningsdirektør • Seniorforsker

• Dr. Polit (sosiologi) • Produksjonssjef • Ingeniør • General Manager • Banksjef • Rådmann • Revisor • Major • Siviløkonom • Politi • Sykepleier • Namsmann • Prosjektledelse • Inkasso • Gründer • DISC instruktør • Høgskolekandidat • Kredittstyring

• Kommunestyremedlem • Mentor • Rådgiver gjeldsordning • Kursholder • SINTEF • Branch Manager • Master i Kunnskap og Innovasjonsledelse • Foreleser i EntreprenørskapogInnovasjon • Kvalitetsleder • Finansiell Rådgiver • Lærer • Fagleder • Avdelingsleder • Landbrukssjef

Meieriveien 5, 7130 Brekstad post@fnh.as - Tlf. 72 51 54 00 www.fnh.as

Levering av

PUKK OG SUBBUS. Spør oss om pris på ASFALTERING.. ASFALTERING

Velkommen til Fosen Trafikkskole AS! Vi tilbyr opplæring i følgende førerkortklasser: • Personbil • Motorsykkel • Moped • Traktor • Tilhenger til personbil og Truck

I tillegg gjennomfører vi: • Lastesikringskurs • Trafikalt grunnkurs • Mørkekjøringskurs m.m. Ta kontakt for nærmere info.

Meieriveien 5, 7130 Brekstad • Tlf 72 51 54 10

Felleskjøpet på Brekstad Du finner oss i sentrum, ved kaia Butikken for • • • • •

Veidekke Industri

Ottersbo Pukkverk • 7140 Opphaug • Tlf. 72 51 31 80

Åpningstider: Mandag - fredag 07.00 - 15.30

94

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

Maskinsalg, verksted Landbruk Kjæledyr Hage Friluftsliv


-

19

82

30

20

12

ÅR

NÆRINGSLIV I FOSEN

TR APPER - L ISTV ER K - F O R I N G E R tlf 72 52 92 98 / mob 975 95 007 fosseng@fosseng.no - www.fosseng.no

ÅPENT Ons & fredag Torsdag Lør & søndag Man & tirsdag

Ved fylkesgrensa på FV. 720 midt på Fosen ligger en stor og innholdsrik gave- og interiørbutikk med over 3000 forskjellige artikler fordelt på 200m2.

12-18 12-21 12-16 stengt

Tlf. 74 15 91 20 • 917 01 149 www.holtaninterior.no www.pbhome.nu Følg oss på Facebook! Hjertelig velkommen.

95


Jordhøy Foto: Per

. r på Fosen RiDning esportsente st e h re e fl Det finnes

tae KWon Doo morsom og trygg trening. Medle mmer i alderen 7 til 50, klubben hatt flere utøver har e på landslage t. www.fosen.ntkd .no

Fosen folkehøgskole • • • • •

Friluftsliv på naturfolks vis Økologisk / grønn skole Frilynt internatskole Godkjent for 74 årselever Ligger midt i Rissa sentrum

linjeR: • Friluft på naturfolks liv • Segling m/tradisjonsbåter • Båtbygging • Håndverk og design • Økologisk jordbruk og hest • Mat, -fra jord til bord

WWW.FOSEN.FHS.NO

96

KlatR in Foto: D ykamb Nordeu g i Munkstige assade ropas le n n AS ngste kla , Leksvik. www.m tr unkstige e s ti , h ele 950 n.no meter.

sen, flere sterkt på Fo er på tt å st id llt a an Rten har Fosen. Travb tRavsPo mmune på ko r ve h i r travklubbe g Åfjord gn, Rissa o Ørland, Bju Dahle Foto: Kjell


Jobb og

BO

Fosen Næringshage - et miljø for utvikling og vekst Gjennom vår deltakelse i ”Jobb og Bo” programmet hjelper Fosen Næringshage folk med å bygge nettverk og å finne ut av muligheter i regionen. I dag er det vanlig at begge ektefeller jobber; det er viktig for trivselen at begge finner noe de trives med. Målet er at alle som deltar skal få noe å holde på med – enten det er jobb, oppstart av eget firma eller utdanning. Mulighetenes Messe Fosen Næringshage administrerer Mulighetenes Messe ved Fosen vgs. Næringslivet deltar med representanter slik at den yngre garde kan stille spørsmål og danne seg inntrykk av jobbmuligheter og utdanningsbehov. Messen bidrar til å rekruttere neste generasjon (10. klasser fra Ørland og Bjugn) inn i lokale bransjer og bedrifter. Kvinnovasjon Fosen Næringshage administrerer SIVAs Kvinnovasjons program i Sør-Trøndelag. Her satses det på kvinnelige gründere ved å gi dem et nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes. Gjennom prosjektet får deltakerne tilbud om gode faglige seminar og kurs. De motiveres og inspireres til å ta beslutningen om å etablere egen bedrift, og ikke minst det å gjennomføre etableringen.

Fosen Næringshage driver med lokal næringsutvikling der talenter, ideer og prosjekter møter profesjonell bistand: •

veileder deg før du har startet bedrift med kompetanseutvikling, evaluering av din idé og forretningsplan

hjelper deg i startfasen ved å orientere om virkemiddelapparatet, kopling mot FoU, finne lokaler, markedsutvikling, etc.

støtter kvinnelige gründere gjennom Kvinnovasjon; som er administrert av Fosen Næringshage

bistår etablerte bedrifter med søknader, forretningsutvikling, markedsarbeid og rekruttering

arbeider med stedsutvikling i samarbeid med kommunen, fylket og virkemiddelapparatet

Familie i fokus Forsvaret vil integrere hele familien i lokalsamfunnet. Ørland hovedflystasjon har innledet et samarbeid med flere av kommunene på Fosen som kalles «Jobb og bo». Hensikten med prosjektet er å integrere nyinnflyttere best mulig i lokalsamfunnet, det være seg ansatte i forsvaret, så vel som deres partnere i det sivile arbeidslivet. • For å bli best mulig integrert i samfunnet, er det viktig med nettverk, sier Sissel Fremstad, regional prosessleder familie Midt-Norge • Et nettverk utenfor stasjonen er derfor vel så viktig. I 2012 er det totalt ca. 900 i sving daglig på stasjonen, hvorav 650 er ansatte og 300 er i førstegangstjeneste.

97


NÆRINGSLIV I FOSEN

Shell Oljeforhandler

MEST KJØPT I NORGE

NYHET! Leverandør av Shell smøremiddel og diesel

VE9NKE

Panasonics beste varmepumpe noensinne. Varmer kontinuerlig selv under avriming. Tlf. 488 99 580 72 53 28 00

Telefon 905 78 437 / 72 51 31 00

BYGDESERVICE Ørland - Bjugn Bygdeservice SA

Vi gjør det meste for de fleste! • Hjemmetjenester

Vi innehar dokumentert kompetanse innenfor

ventilasjonstekniske-, varmetekniske- og kjøletekniske anlegg samt automatisering av disse.

• Renhold for private og bedrifter • Vikartjenester • Vaktmestertjenester • Snekring / vedlikeholdsarbeid

Vår kompetanse er bygget opp omkring erfarne medarbeidere som daglig har ansvar for prosjektene de er involvert i.

• Maskinkjøring • Transport • Flytting • Hagearbeid, trefelling, stubbfresing osv. Tlf. 913 14 040 eller gå inn på www.orland-bjugn.bygdeservice.no

98

7160 Bjugn - Tlf. 73 79 80 80 ola@fosenventilasjon.no


Velkommen til

ØRLAnD!

ALt På Ett StED!

Dalebakken har gjennom mer enn 30 år vært en viktig samarbeidspartner for både private og næringsliv her på Fosen

For private

For næringsliv/bygningsbransjen

Blant Fosens beste utvalg av: ➢ Båter ➢ Båtmotorer ➢ Båtutstyr ➢ Bil- og båthengere ➢ Plenklippere ➢ + myyye mer...!

Blant Fosens beste utvalg av: ➢ Arbeidstøy, verneutstyr og sko (Vi har egen logopresse) ➢ Skruer og festemidler - også rustfritt ➢ Slanger og hydraulikk ➢ Metabo kompressorer, luft- og el.verktøy ➢ Kemppi sveiseutstyr ➢ Kulelager, kilereimer og rullekjeder ➢ Verktøy ➢ Løfte- og surreutstyr ➢ Elektromateriell ➢ + myyye mer...!

Vinterlagring • Service • Reparasjoner

Dalebakken Båtklubb med over 800 medlemmer for ekstra gode priser på båt- og fiskeutstyr

Service • Reparasjoner

Dalebakken Maskin AS

Fjæraveien • 7130 Brekstad Tlf. 72 52 45 05

www.dalebakken.no post@dalebakken.no facebook.com/dalebakkenmaskin

99


Idrettslag og -foreninger på

FOSEN

Adventura Stjørna Motorklubb American Car Club Fosen Asserøy Idretts- & Ungdomslag Austrått Golfklubb Austrått Rideklubb Austrått sykkelklubb Barnas turlag, Åfjord, Turistforeningen Bergugla grendelag og Idrettslag Leksvik Bjugn bowlingklubb Bjugn Bridgeklubb Bjugn Hagelag Bjugn idrettslag (orientering, ski, håndball, fotball) Bjugn skotthyllklubb Bjugn skytterlag Bjugn Travklubb Bjugn/Ørland Rideklubb Bjugn/Ørland skøyteklubb Bjugn /Ørland Leikarring By skytterlag Danseklubben, Osen Ervik Båtforening Ervika Idretts- og ungdomslag Fevåg Idrettslag Fjellhei Idrettslag Fjelliv Miniatyrskytterlag Fosen Brukshundklubb Fosen Hockey Fosen Kajakk-klubb Fosen Motorklubb Fosen Rugbyklubb Fosen Shotakan Karate Fosen Sykkelklubb Fosen Tae Kwon Do Fosen Turlag, Turistforeningen Fosen Trening- og kampsport-senter, Ørland Fosen Turmarsjklubb Fosen Volleyballklubb Fotballklubben Fosen Fræna Atletklubb av. Fosen Hasselvika Idrettslag Hasselvika Skytterlag Herfjord skytterlag HIL / Fevåg FK Hindrum Skilag Hofstaddalen skytterlag Høybakken Båtklubb Høybakken Velforening Idrettslaget Fjellørnen Idrettslaget Hårfjellet Idrettslaget Yrjar IL Skauga Indre Fosen Sportsskytterklubb Jørnåsen Ungdomslag, Oksvoll Jøssund Idrettslag & Ungdomslag Jøssund Travklubb Kiran skytterlag Kjeungen Kystlag Leksvik badmintonklubb Leksvik Dykkerklubb Leksvik Idrettslag Leksvik skytterlag Leksvik Travlag

100

Løysøysund Båtklubb Lysøysund Idrettslag Lysøysundet Skytterlag Mølna Teaterlag, Bjugn Nes/Oksvoll Idrettslag Norsk Ornitologisk forbund avd. Fosen Norsk Retrieverklubb avd. Fosen NMK Fosen Oksvoll Bridgeklubb Osen Skytterlag Osen/Steinsdalen Idrettslag Rissa Badmintonklubb Rissa Hagelag Rissa Idrettslag Rissa Rideklubb Rissa Seilforening Rissa Skytterlag Rissa Travlag Roan Ballklubb Roan Idrettslag Roan Pistolklubb Rumble MC, Ørland Roan Seglforening Råkvåg Marsjklubb Sandnesvågen Båthavn Sportsklubben Stoksund Stadsbygd Bridgeklubb Stadsbygd Idrettslag Stadsbygd Skytterlag Stadsbygd Travlag Stallvik Båt- og Velforening Stallvik Skytterlag Steinsdalen Skytterlag, Stjørna Idrettslag Stoksund havsportklubb Sætervik Ungdoms-, Idretts- og Grendalag Sørdalen skytterlag Sørfjorden Skytterlag Toppen MC-klubb U.I.F. Bjørgan Uthaug Turn- og gymnastikklag Valsfjord Båtklubb Vanvik Idrettslag Vanvik skytterlag Vasøy Båtklubb Yrjar Bueskytterlag Ørland og Bjugn jeger- og fiskerforening Ørland og Bjugn Husflidslag Ørland/Bjugn kunstforening Ørland Ballklubb Ørland Bridgeklubb Ørland Dartklubb Ørland Flyklubb Ørland Hagelag Ørland tennisklubb Ørland Froskemannsklubb Ørland paintballklubb Ørland Pistolklubb Ørland Tennisklubb Ørland Travklubb Ørland Turnforening Ørlendingen skytterlag Å skytterlag Åfjord Froskemannsklubb

Åfjord Åfjord Åfjord Åfjord Åfjord

hestesportslag idrettslag motorklubb pistolklubb snøscooterklubb

– Noen av idrettstilbudene på Fosen. I tillegg kommer korps, dans, teater og sang.

Foto: Bjørn Egil Halsan

BeDRiFtsvolle

YBall

Eirik Gifstad Foto: Lornts

hÅnDBall grupper

i alle alders Mange lag

Foto: Snorre Berg

ebank Ørland ballklubb arr. Ørland Spar ent ngem arra Stort st. Cup hvert år i augu re i for liten klubb. I 2012 ca. 1000 spille ag. sønd til g freda fra per kam aksjon, 252


Digg med

LAGSPORT

Lokale helter, lokale oppgjør. I hver kommune finnes fotballag til aktører i alle aldre. Grendafotball, bedriftsfotball og miniputt… Er du fotballinteressert, vil du finne et tilbud uansett hvor du slår deg ned på Fosen.

101


NÆRINGSLIV I FOSEN

Grafisk

og visuell kommunikasjon

Trenger du designhjelp?

MANUFAKTURAVDELINGEN

Go id Design er et lite byrå med gode ideer. Du finner oss på Ørland, Fosen og Hemnes, Helgeland. Vi kan hjelpe deg med bl.a. logo, identitet og grafisk profil, absolutt alt av trykksaker, nettløsninger, profilering og markedsmateriell.

Marit, Grafisk designer, Ørland

Hilde, Grafisk designer, Hemnes

SPORT I 2 ETASJER

www.goid.no

Kontakt Go id Design, Ørland: tlf. 977 85 802 | marit@goid.no

rISSA hANDELSLAG

Grillkjøkken med Take Away

Bowling Golfsimulator kommer

m

Biljar Biljard

la ge t P

Da

ub

Sa

1

nsing

Tlf.: 72 52 00 96 • www.bjugnbowling.no

102

r I S S A

r I S S A

h A N D E L S L A G

h A N D E L S L A G

rissa handelslag Leira, 7100 Rissa Tlf. 73 85 92 50 rISSA hANDELSLAG


NÆRINGSLIV I FOSEN

Velkommen til Brekstad Sport. Din sportsbutikk for sportsutstyr på Brekstad. Din lokale sportsbutikk for kjente merkevarer som Bergans,

dler n a h r o f le Din loka fritid g o t r o p innen s

Alfa, Swix, Adidas, Asics, Caritè, Craft, DBS, GT, Scott, Devold, Abu, Elbe, Sølvkroken, Norrøna, Helsport, Kari Traa, Skogstad, Fjellräven.

Vi hjelper deg med å finne riktig utstyr til din aktivitet.

7130 Brekstad – Tlf. 72 52 43 10

Mx Sport Huset Åfjord Årnes 9 - 7170 Åfjord Tlf. 72 53 11 88

Vi leverer alle typer utstyr til fritid, idrett og friluftsaktiviteter. Stor sportsfiskeavdeling.

Maling • Hvitevarer • Gaver Brunevarer • Belysning Møbler • Interiørtekstil Peisovner • Jernvarer En moderne landhandler VARMEFAG

103


Tro på MilCamp er en møteplass for barn fra både forsvarsfamilier og lokalsammfunnene ellers i Ørland og Bjugn. – Pappa`n min er i krigen, han, sier 13-åringen mens hun ruller brøddeigen rundt pinnen med pølse på. Bålet knitrer. – Vi skal på hytta med besteforeldrene mine i helga, sier en annen i det han slenger seg ned med fiskestanga. Han har hele slekta i nabolaget. Sånn kan det høres ut når menighetene i Ørland og Bjugn inviterer 13-åringer til MilCamp sammen med prestetjenesten ved Ørland hovedflystasjon. Målet er at barna skal føle seg så trygge, og rammene være så gode, at det er rom for å komme med ulike tanker. Det er en arena for tro og liv, hvor møte mellom Gud, mennesker og naturen står i fokus. Her kan offiserer med bakgrunn fra interna-

Trossamfunnene har, sammen med familien, tatt over skolenes ansvar for trosopplæring av sine medlemmer.

sjonale operasjoner dele sine erfaringer fra møte med andre kulturer, religioner og folk. Her får også jeger og fisk-entusiasten fra nabogården møte med en ny verden. Foreldrene møtes gjennom barnas deltagelse på MilCamp. Kirka - både i og utenfor kirkerommet - er en arena for erfaringsdeling, tro og tanker. Kirka er der folk er. Et samarbeid mellom prestetjenesten i Forsvaret og menighetene i Ørland og Bjugn som startet i 2007, har resultert i et arbeid for barn og unge i alderen 0 til 18 år. De ulike aldersgruppene har ulikt opplegg og “pensum”, men alle oppleggene har fokus på å være et åpent tilbud til alle som ønsker det. Et eksempel på dette er felthelga MilCamp for trettenåringer.

Trosopplæring

www.storstavalt.no

4-årsbok (4-åringer) Styrke tilhørighet til sin kirke skoLEsTArTErHELG (6-åringer) Rollemodeller formes.

TårNAGENTHELG (8-åringer) Utforske bibelen og kirka. Samarbeid med politiet

104

MilCamp (13-åringer) Forsvaret møter lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet møter Forsvaret. Samarbeid Forsvaret og menighetene i Ørland og Bjugn. LYsVåkEN (10-åringer) Overnatting i kirka, aktiv deltakelse i gudstjenesten.


NÆRINGSLIV I FOSEN

SiPa-Rengjøring / Bjugn Patrick Wolters

Tannlege Olden AS har kontor i Botngård sentrum. Vi er to allmennpraktiserende tannleger som ønsker nye pasienter velkommen. Tannlege Olden AS Strandveien 5A, 7160 Bjugn 72 52 78 00 tannlege.olden@online.no

• Privat- og bedriftrengjøring • Vindusvask • Vedlikhold av gulv • Nedvask

Vi hjelper deg med dine ønsker og løsninger! Telefon 917 82 236 • www.siparenhold.no

Ferske egg fra Hovde Hønseri LokaLt - kortreist - Ferskt

Brett med 30 store, ferske egg

Kun

70,-

selvbetjening hver dag. Betjent torsdager kl. 10-17. slik finner du oss: 2 km fra Ørland kirke mot Hovde, på høyre side av veien. For henvendelser, ring oss på mobil 416 09 799

105


NÆRINGSLIV I FOSEN

Prestegårdshaugen, 7170 Åfjord, Tlf. 72 53 12 33

106

KAL

E GA RT

N

Rådhusveien, 7100 Rissa, Tlf. 73 85 30 50

R E

T

N

SK

Finn oss på www.bogront.no

BoGrønt Åfjord Gartneri AS

LO

DI

N

N KU

har det du trenger for å lykkes i din hage

E

Vi

AP IT & K VA L


Butikken for deg som vil ha det lille ekstra ❀ Sommerblomster ❀ Busker og trær ❀ Stauder ❀ Sesongens planter ❀ Avskårne ❀ Gaveartikler

❀ Skifer ❀ Granitt ❀ Betongprodukter ❀ Ovner med

montering ❀ Bringetjeneste

Besøk oss og få faglige råd

AS Sørbotn, 7100 Rissa - Tlf. 73 85 11 94

Drømmer du om en lettstelt hage? Vi utfører alt av steinarbeider. Vi er flink på det grønne. Gode referanser. Ta kontakt og be om befaring, vi kommer og gir faglige råd og en riktig pris.

Vi har Fosen som vårt arbeidsområde. En anleggsgartner å stole på. 7100 Rissa • Tlf. 73 85 11 18 hage@fallmyrgartneri.no 107


NÆRINGSLIV I FOSEN

Rimi • Koren Optikk og Gulliver Fosenbandagisten •Toves Blomster Rissa Motesenter AS • Wear`n Walk FreeZone • Bokhjørnet • Technimar AS Tømrermester Einar Lyshaug AS Rissa Frisørteam • Fosna-Folket

…i tillegg til god service, finner du oss i nye lokaler på Sannan Næringsområde i Emil Schanches gt. 6B, 7160 Bjugn Åpent: kl 10-17, Tors -18, Lørdag -14 Tlf 72528354, 92858558

DAGLIGVArEr PENT DILL OG DALL

MOBILEr OG SåNT KLær OG SKO FOr hENNE

ALT GODT FIN På hårET

V KUNNSKAP Vår DIN TTrYG r hET rYG

ALT MELLOM hIMMEL OG JOrD

108


Åpningstider: 07.00-22.00 (08.00-21.00) spesialbutikkene: Man - tors 09.00-17.00 Fredag: 09.00-19.00 Lørdag: 10.00-16.00 MY FOr pÆngAn!

Tlf 72 53 17 25

www.arnes-handel.no

109


FESTIVALMODUS Foto: Kim Ro ger Asphau g

BESSAKE RFESTIVA LEN. Fiskef Bessaker b estivalen i le i 2012 a rrangert fo Kulinariske r 33. og kulturelle opplevelser gang. spennende , aktiviteter.

110

Foto: Skjalg Ledang

allen, arrangeres MOTORAMA i Fosenh en, for 5. gang i Fos b Clu r Ca an eric Am av rfosen.com mca w.a ww se: 9 2012.10.2

Foto: Kim RÅKVÅ Roger A G sphaug Teaterlag ANNO 193 0 med S . Friluftste tjørna ater, musi drama. w kk, skjem ww.rakv t og aag.no


NEVER THE BRIDE er et engelsk bluesrockband som har frontfigurer Nikki Lamborn, som også er låtskriver og Catherine Feeney. De har reist verden rundt og spilt sammen med storheter som The Who, Robert Plant, ZZ Top, The Pretenders, Alice Cooper, and Peter Frampton. Foto: Presse

FOSENS FESTIVALER JANUAR: • Vinterfestuke, Ørland • Kulturuka, Åfjord. 24. januar - 3. februar MARS: • Påskejazz, 24. - 26. mars, Åfjord. MAI: • Motorrama, Fosenhallen, Bjugn AMCAR Fosen, første helga i mai • Skjærgårdsmarsj, Lysøysund, Bjugn Første søndag i mai. • Sykkeldag i Roan. JUNI: • Ørland Hovedflystasjon, Flyshow. 22. juni 2013 • Brekstad Kulturfestival, Ørland • NATO Tiger Meet, 17.-28. juni 2013 • Ørland Country & Roots Festival • Skjærgårdstreff, Vallersund, Bjugn. Første helga juni. • Fosen Korfestival, Bjugn. Andre helga juni hvert andre år. • Fremtidsfestival, Bjugn. • Leksvikmartna`n.

Sommeren er tiden for festivaler – også på Fosen. Det er et bredt spekter som fanger alt fra kystkultur, martna og til bluesfetival. Ørland Bluesklubb ble startet høsten 1998 og har pr i dag ca. 60 betalende medlemmer. Formålet med Bluesklubben er å fremme Bluesmusikk og gi Fosens befolkning et godt tilbud innen ”sjangeren”. Det blir hvert år arrangert 2-3 klubbkonserter, I år, bl.a. med Claudia Scott, og Bjørn Saksgård. Bluesklubben har siden starten vært drevet av bluesentusiaster på Ørlandet. Ørland Bluesklubb er basert på frivillighet, alle medlemmene i styret (7 personer) jobber hele året med å få festivalen i havn. Helt siden opprettelsen av bluesklubben er det arrangert Ørland Bluesfestival, som med årene har vokst seg større og større. Bluesfestivalen har et godt rennome i Norge, og er kåret til en av landets beste bluesfestivaler av magasinet BluesNews. Ørland Bluesfestival har stabile besøkstall, og en fast tilhengerskare som kommer tilbake år etter år. Se www.orland-bluesklubb.com

JULI: • Seterdag på Fjeld Setergrend, Roan, Første helga i juli • Fiskefestivalen i Bessaker, Roan Tredje helga i juli • Lauvøydag, 27. juli, Åfjord. • Jon-dag i Ansteinsundet, Roan, 27. juli. • Utro-dag ved Roan Bygdatun, 28. juli. • Feskleikdagan, Vallersund, Bjugn. • Hasselvikadagen, Rissa ca. midt-juli. • Råkvåg anno, Rissa, siste helga i juli. AUGUST: • Ørlandsdagene, før skolestart. • Kystkulturdagene, Lysøysund, Bjugn • Stordalsdag, 10. august, Åfjord. • Rissamartnan, ca. midt-august. • Marja-dagan, 15.-25. august. • Bygdedagene på Austrått, 25. august, Ørland. SEPTEMBER: • Sørdalsdagen, 1. september, Åfjord. • Toilldaga i Brandsfjorden, Roan. • Torgdag Roan.

IVAL OOTS FEST UNTRY & R O rland. C Ø D tt, N trå LA ØR historiske Aus på li ju ikk 7. us 2013: 4. og roots-m timer country 30 på ed m i Bl o r. www.ocrf.n over 3 dage

Stiftelsen Fr ohavet er a rra KYSTKU LTURDAG ngør av ENE, en å som trekker rlig tradisjo optil 20.00 n 0 hvert år. seilas og m Kystkultur, atkultur. ww w.stiftelsen frohavet.no

OKTOBER: • Ørland Bluesfestival. Første helg i oktober. Det tas forbehold om endring i oppsatte datoer. Opplysningene basert på arrangementer i 2012.

111


og spenning

Foto: Trine Døsvik

DET FINNES FLERE AKTIVE SYKKELKLUBBER PÅ FOSEN: Fosen Sykkelklubb, Austrått sykkelklubb og Åfjord Sykkelklubb. Det arrangeres lokale løp og det overordnede målet for mange, er den store styrkeprøven, Trondheim-Oslo

112


Crosscupen er Ørland MC sitt svar på karusellrenn. Fem løp kjøres på sesongen og på bildet: sesongavsluttning på Opphaug. Leder for Ørland MC, Tomas Flønes var godt fornøyd med at 18 stykker stilte til start. - Rekrutteringen har vært svært god de siste åra. Mange jenter og gutter har kommet til, slik at nå teller vi et trettitalls aktive medlemmer, forteller Flønes. Motocross er for barn fra femårs alderen og opp. Mange unge og drivende dyktige sjåfører var i sving på banen i sesongavslutningen.

Foto: Dani Edvartsen

Foto: Tr ond Mo skne

s

Foto: Yngve Johnsen

NVMC AVD. F O Veteran motorsy SEN, kkelklub b

MC-KLUBBER

lg Ledang Foto: Skja

SEN CLUB FO llen, samler AN CAR nha AMERIC Motorama i Fose orge. r le midt-N arrangere teresserte fra he rtin motorspo

113


NÆRINGSLIV I FOSEN

www.airnorway.no

ULLEBERG WOLD

ØRLAND FAGERNES OSLO AALBORG

Raskt og enkelt

Fosen - Trondheim - Fosen DAGLIG • Flyttetransport • Avfallskjøring • Budbiltjenester • Express hele Europa • Transportformidling • Varebilutleie

Dahle Transport 7105 Stadsbygd • Tlf. 922 61 759 E-post: rune@dahletransport.no www.dahletransport.no

114

Fosen får et moderne vegnett Næringsliv, kommunene på Fosen og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har gått sammen og dannet Fosenvegene as - ei’ tim’ te’ by’n. Det bygges veger for 1,7 milliarder kroner. Innen 2016 vil Fosen ha et godt utbygd vegnett mellom tettstedene og landsdelssenteret Trondheim.


GRATIS BRIEFING

3 dager i uka i 3 måneder fra lokalavisa for FOSEN Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen, Roan og Leksvik Følg med på det som skjer på Fosen! Fosna-Folket holder deg orientert om de lokale nyhetssakene, kunngjøringer, hus/eiendom, stillingsannonser og mye mer

3 MND. GRATIS DIGITALT ABONNEMENT SMS: Send kodeord «ff briefing» til 2399 eller en epost til abonnement@fosna-folket.no. Husk å oppi navn, adresse, telefonnr. og epost-adresse! Gjelder kun nye abonnenter.

Tlf. 72 51115 57 10


pendleren “Jeg trives med å jobbe på Brekstad. Øystein Schei er 23 år og Jeg legger meg litt skal bli mediegrafiker. Han er lærling i lokala- tidligere på ukedagene, visa Fosna-Folket på men tar det igjen i Brekstad. Øystein bor i Trondheim og har helgene” pendlet til Brekstad TEKST OG FOTO: LARS OLUFSEN

i over et år. Sykkelen og hurtigbåten er alt han trenger for å komme seg til og fra jobb.

– Jeg tar med sykkelen på båten. Det er utrolig praktisk. Jeg starter hjemmefra litt før klokka seks og er på jobb halv åtte. Vi er en liten gjeng med pendlere som sover på båten om morgenen og surfer gratis på trådløst nett når vi skal hjem om ettermiddagen. Det blir litt lange dager, men jeg synes jeg har mye igjen for det rent faglig, sier Øystein Schei. Alternativet hans ville vært å jobbe ved en større mediebedrift med mer spesialiserte oppgaver. I lokalavisa er han involvert i mange ulike prosjekter og får en bredere faglig basis. – Jeg trives med å jobbe på Brekstad. Jeg legger meg litt tidligere på ukedagene, men tar det igjen i helgene. Det er litt spennende å ta båt til jobb også. I vinter var det skikkelig storm, og da gikk det ganske hardt for seg. Men jeg overlevde det også, sier Øystein før han hiver seg på sykkelen. Det er like før båten går.

Kommunikasjon

En time til det meste. Fosen ligger midt i Trøndelag og midt i landet. Regionen har god kommunikasjon ut til resten av landet. FLY Fra Ørland lufthavn er det en times flytur til Oslo og Gardermoen. Vil du lenger enn Oslo kan du fly direkte til Aalborg på utvalgte dager. BÅT Hurtigbåten, Kystekspressen, har flere holdeplasser på Fosen. Fra Brekstad tar turen en liten time. Og det er opptil seks

116

avganger daglig. Tar du Kystekspressen sørover ender ferden i Kristiansund. BIL Det foregår en storstilt veiutbygging på Fosen. Prosjektet “Ei tim’ te’ by’n” ble påbegynt i 2010 og ventes ferdigstilt senest i 2018. Når utbyggingen står ferdig vil bilturen til Trondheim gjøres på en time.

BUSS Det er flere daglige avganger fra både Rissa og Åfjord til Trondheim.Fra Bjugn korresponderer bussen til Trondheim med Kystekspressen fra Brekstad. Helseekspressen har i tillegg daglig rute mellom Åfjord og St.Olavs Hospital i Trondheim.


Foto: P. A. Hegvik

Attraktive

Tore O. Sandvik Fylkeskommunen ønsker å bidra til utviklingen og vi jobber på flere felt som videregående skole, arealplanlegging, næringsutvikling og samferdselssektoren. Det blir svært viktig at kommunikasjonene er tilrettelagt på en slik måte at Ørland hovedflystasjon og Fosenregionen er attraktiv å besøke, å jobbe og bo i. Ei viktig reisemåte mellom Ørland/ Bjugn og Trondheim er med hurtigbåt. Vi har i dag et godt pendlertilbud, der kan man jobbe om bord underveis, men det skal bli enda bedre. Fylkeskommunens hurtigbåtruter er nå ute på an-

Ørland/Bjugn-samfunnet står foran omfattende endringer som følge av valget av Ørland hovedflystasjon som base for forsvarets nye kampfly F-35. bud og vi har satt krav om bedre båtmateriell og bedre rutefrekvens. Vi har særlig vektlagt at hurtigbåtrutene skal gi et bedre pendlertilbud på strekningen TrondheimØrland og videre til Hitra. Reisetida mellom Trondheim og Ørland skal være på under en time.

sammen ca. 280 km veg på Fosen innen en kostnadsramme på ca. 1 800 mill. kr. Arbeidet er i gang, og delprosjektet Vanvikbakkan åpnes 30. november i år. Ferjekapasiteten på Flakk-Rørvik er god og fra 2015 skal man øke kapasiteten på ValsetBrekstad.

Fylkeskommunen bygger også ny hurtigbåtterminal i Trondheim rett ved den nye brua over jernbanen. Dette gir reisende med hurtigbåten umiddelbar tilgang til Trondheim sentrum og sentralstasjonen. Herfra kan man enkelt reise videre med buss og tog. Fra hurtigbåtterminalen kan man også enkelt ta seg videre til Trondheim Lufthavn og ut i verden.

Til sist vil jeg nevne at fylkeskommunen sammen med kommunen vil gå i dialog med samferdselsdepartementet for å utvide flytilbudet fra Ørland/Bjugn til og fra Oslo. Vi vil også drøfte behovet for en flyrute til Bodø med forsvaret.

Når det gjelder veiutbygging på Fosen og til/fra Trondheim, er dette i hovedsak lagt inn i Fosenvegpakken. Vegpakken omfatter oppgradering og nybygging av til

Fylkeskommunen skal legge til rette for god samfunnsutvikling på Fosen også ved å knytte Trondheim og Fosen nærmere hverandre. Tore O. Sandvik Fylkesordfører i Sør Trøndelag

117


Bli kjent

PÅ KARTET Kort vei til det meste - Gardermoen, Trondheim og alle de flotte nærområdene på Fosen.

Halten

Halten fyr

REISEAVSTANDER FRA ØHF ØRLAND 1. Brekstad sentrum, ferge- og hurtigbåtkai. 3 minutter. 2. Uthaug. 5 min. 3. Opphaug. 6 min. 4. Beian. 11 min. 5. Austrått 11 min. BJUGN 6. Botngård 7. Stallvika. 8. Oksvoll. 9. Vallersund. 10. Lysøysund

15 20 25 29 33

minutter. min. min. min. min.

RISSA 11. Hysnes. 15 minutter med hurtigbåt + 3 minutter med buss. 18 min. Bil 70 min 12. Råkvåg 48 minutter. 13. Fevåg. Bil + båt 28 min. Bil 62 min. 14. Rissa sentrum. Bil + båt 35 min. Bil 68 min. 15. Stadsbygd Bil + båt 43 min. Bil 82 min.

Gimsan

UTENFOR FOSEN 16. Oslo/Gardermoen direktefly. Flytid 70 minutter. 17. Trondheim Pir med hurtigbåt. 65 min. ÅFJORD 18. Årnes. 55 min. 19. Stokkøya. 85 min.

Me

LEKSVIK 20. Vanvikan. 75 min. 21. Leksvik. 85 min. ROAN 22. Roan sentrum. 115 min.

Tarva

OSEN 23. Osen sentrum. 120 min.

Karlsøya

e rd jo f a rv Ta

e ære skær skær Kjeungsk

Innstrand Uthaug 2

Kjeungskæret Fyr

16

3 Opphau

Lyngholmråsa Nordlandet

Vestrått

Storfosna

Øya

Kråkvågøya ØRLAND

Lyngholmråsa å åsa

1

Grande

Flatneset

Storfosna

Kråkvågøya

Fosenheia

Kråkvågfjorden

Fosenheia

Kråkvågfjorden

Nordlandet

118

V

Husøya

Garten

Brekstad

Hovde

4 Beian

Forstørret utsnitt av Ørland kommune


N Buholmråsa fyr Seter

Buarøya Skjervøyan

Børøya

Terningen Været

Utro

22

Brandsøya

Måøya

Nes

Stokkøya

Lonin Sørmarka

Skjøra

r No

Stokksund

Linesøya 18

Asen-Vågsøy Fyr

l rda St o

Eidem

en

ÅFJORD

n Sørdale

Kroken

Selnes

9

n ale d d

Å Årnes

Tørhogg

10

Grova

ROAN

Revsnes

19

Jøssund

Fagerdal

Straum

Roan

Hongsand

Skj øra Kiran fjor den

elsteinen

Kvernland

Hofstad

Beskeland Almenningen

Stein Åsegg

Bessaker jor den Sumstad

OSEN

Sørmelan

Vik

Sandøya

Ø S

23 O Osen

Brattjer

Sørjer

Bra nd sf

V

Vingsand Ramsøya Sandviksberget Hepsøya

Kleppholman

Kaura

Angen

a elv

lls

rfje

Sto

Lysøysundet Olden

Vallersund rsu rs su sun

Været

8

en

Oksvoll

Krinsvatnet

BJUGN

Gjølga

Botngård

Nes

Stallvika

Vestrått Vest Ve strå st rått rå ått å tt

Øya

n okan ro tkroka fftk Skiftkrokan Skif Sk

Hårberg Hårb Hå rber rb erg g

Karlseng Grande Garten

Flatneset

Austrått Au A strått å ått

nf

jør

St

13

Hasselvika

RISSA

Rissa

Leira

14

17

Kruka

Olsøy

Fevåg

Hurti Hysnes, Brekstagbåt til/fra d, 15 m in. 11

Dalbygda

Haugsdalen

Selnes

Beian

5 Austrått

a

Sk

Kråkmo

Stadsbygd 15 Raudberget

Tømmerdalen

Storvatnet LEKSVIK Roten 20

Kvithylla

Leksvik

a

d ug

Bergbygda

21

len

Hindrem

Vanvikan

Rørvika . fra in til/ 5 m ge , 2 fer im Bil dhe on Tr

d

Br Brek r kst rek kstad Brekstad Hovde Hovd Ho vde

Karlseng Karl Ka rlse seng ng g

Bergmyran

Sørfjorden

tn

ug

Op pph ph haug Opphaug

Bo

Fy et Fyr

12

7 n de jor

Innstrand Innstr nnsstr nnstr s an and d Uthaug ug

Rota

Råkvåg

6

Kartet er utlånt av Fosen Regionråd

Trondheimsfjorden

119


Fosen – mulighetenes distrikt Fosen blir ofte omtalt som et Norge i miniatyr. Det er en beskrivelse som passer godt på vår vakre halvøy. Fra naturens side har vi det aller meste. Fra ramsalt hav, via fjorder, til skog og fjell. Både flora og fauna er av det rike slaget. Vi har en natur som innbyr til ulike aktiviteter, året rundt. Et variert næringsliv er basis for bosettingen i Fosen. Forsvaret har i over 50 år vært en god arbeidsgiver for mange fosninger. En stor del av ansatte ved Ørland hovedflystasjon har flyttet til Fosen, og etablert seg med hus, heim og familie. Og mange har funnet ut at det er lett å trives som fosning. Gode arbeidsplasser for voksne og trygge oppvekstmiljø for unger er viktige verdier ikke alle kan ta for gitt i Norge i dag.

Foto: Forsvaret

I mange år framover vil Fosen være gjenstand for nasjonal oppmerksomhet. Ørland hovedflystasjon, av mange faste gjester utropt til NATOs beste flybase i Europa, skal utvikles til å ta imot neste generasjon kampfly, F-35. Store investeringer venter inne på basen, og samfunnet omkring skal utvikles til det vi har i

120

vente. Det betyr mange utfordringer, og minst like mange muligheter. Vi i Fosna-Folket, lokalavisa for alle fosninger, vil gjøre vårt beste for å formidle det som skjer i forbindelse med etableringen av landets kampflybase. Vi håper at du kan finne en god smak av Fosen i magasinet du nå leser. Velkommen til oss, velkommen til Fosen! Med hilsen Fosna-Folket AS.


Takk for at du tok deg tid til BRIEFING. Hüper vi fanget din interesse. Vi ønsker deg velkommen til FOSEN.

121


122


NA T

ØR

3 01

O

ER MEET G I T 2

LA

ND M

AS N O

Y A RW

Ørland hovedflystasjon ønsker velkommen til åpen stasjon og Tiger Air Show 22. juni 2013.

Foto: Paul Aage Hegvik


BRIEFING FOSEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.