Briefing Fosen 2014/2015

Page 1

Jobb på ØRLAND HOVEDFLYSTASJON!

BRIEFING FOSEN ISHOCKEYMILJØET søker goalie

Cross-

BARNA SIDE 34

SIDE 19

The show

MUST GO ON! SIDE 102

Halvparten jenter

100% GRØNN SIDE 8

Vakrest

I LANDET SIDE 54

7

gode grunner til å besøke

ØRLAND, BJUGN OG STOKSUND

SIDE 24-25, 62-63, 96-97

Nyt Fosen • Dypt vann • Jordnær lykke • Sterke følelser • Drømmetomta og mye mer


BRIEFING FOSEN ANSVARLIG UTGIVER: Fosna-Folket AS Pb. 205, 7129 Brekstad IDÉ, LAYOUT, GRAFISK PRODUKSJON Fosna-Folkets Reklameavdeling PROSJEKTLEDELSE: Lill Leth-Olsen TRYKK: Wennbergs Trykkeri AS OPPLAG: Ca. 4000 Se også www.fosna-folket.no FOR TIPS TIL NESTE UTGAVE: briefingfosen@fosna-folket.no BESTILLING AV ANNONSE TIL NESTE UTGAVE: Tlf. 72 51 57 00/briefingfosen@fosna-folket.no Alle rettigheter er reservert. Innholdet i magasinet må ikke reproduseres, gjengis eller på noen måte lagres uten tillatelse fra utgiveren. Hele magasinet er en annonse for Forsvaret, kommunene og næringslivet på Fosen.

LUFTFORSVARET / FORSVARETS MEDIESENTER


Fest setebeltene, vi går inn for landing på Ørland hovedflystasjon Gjør deg klar for BRIEFING FOSEN, bli kjent med Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Leksvik, Osen og Roan.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

3


LIVET I

LUFTEN OG PÅ BAKKEN

«Når man kommer flyttende til et nytt sted, så vet man ingenting om stedet, da må man gjøre som på jobb: Ta en briefing først» Det er akkurat det vi ønsker å gi deg som leser, en briefing. Her får du vite det meste om livet i lufta og på bakken. Om å etablere seg, finne tomt, bygge hus, næringsliv, finne jobb, fritid og skole. Og du får treffe noen av de som allerede har flyttet hit. Dette er den tredje utgaven av BRIEFING FOSEN. Artikler fra de tidligere magasinene kan du finne på nettstedet www.briefingfosen.no. Der kan du også finne aktuelle saker om turer i nærområdet, linker og nyttig informasjon som oppdateres fortløpende.

4

BRIEFING FOSEN • 2015/15

TORGEIR HAUGAARD / FORSVARETS MEDIESENTER


8-9

HALVPARTEN JENTER 100% GRØNN

Kjønnsbalansen skal gjøre Forsvaret bedre.

19

ISHOCKEYMILJØET SØKER GOALIE Fosen er heldige nok å ha to ishockey klubber.

34-35

6-11

Presentasjon Ørland Hovedflystasjon

12-13

Bygger forsvarsevnen

14-17

To damer starter sitt nye liv på Ørland

19

Ishockeymiljøet på Fosen

22-23

Ørlands nye svømmebasseng åpnet

24-25

7 gode grunner til å besøke Ørland

27-31

Presentasjon av Ørland kommune

32-33

Sykkelparadis

34-35

Barna under hjelmen

36-43

Presentasjon av Bjugn kommune

44-45

2 år ble til 14

46-47

Ble gudmor til verdens største fôrflåte

48-49

Fosenhallen

CROSSBARNA UNDER

50

Friidrettsgruppa Yrjar

HJELMEN

51

Sykkelpendleren

52-53

Presentasjon av Rissa kommune

54-55

Råkvåg anno 1930

57

Et sted å møtes

85

Sportsgren med krutt

59

Frivillige lag og foreninger

STØRSTE FÔRFLÅTE

62-63

I oktober 2014 fikk Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg på Persflua ny flåte, verdens største fôrflåte.

7 gode grunner til å besøke Bjugn

64

Beste tomta på Fosen?

76-85

Kortreist mat

86 87

Korteste vei...

88-89

Fevåg Fiskefestival

THE SHOW MUST

92-93

Med pensel og linse

GO ON

94-95

Du trenger ikke reise til Trondheim for å få med deg heftige konserter.

Presentasjon av Åfjord kommune

96-97

7 gode grunner til å besøke Stoksund

102-103

The show must go on

En etter en dundrer de bortover crossbanen. En upåklagelig støy, og en støvsky som brer seg utover.

46-47

BLE GUDMOR TIL VERDENS

102-103 114-115 FESTIVALER

Sommeren er tiden for festivaler – også på Fosen. Det er et bredt spekter som fanger alt fra kystkultur, martna og til bluesfetival.

Vinteraktiviteter

104-109

Skole og utdanning

110

Fosen Helse IKS

111

Framtid i fokus

112-113

Sterke følelser

114-115

Festivaler

117

Streetart

118-119

Kart over Fosen

BRIEFING FOSEN • 2014/15

5


FREMTIDEN I LUFTFORSVARET

BYGGES PÅ ØRLAND I dette magasinet får dere lese mye om det som rører seg rundt om i Ørland og Bjugn kommuner samt de andre tilliggende nærområdene. La meg nå først beskrive kort situasjonen for Ørland hovedflystasjon, som den er i dag og for tiden fremover.

6

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Det har vært stor aktivitet ved flystasjonen dette året. Til daglig gjennomfører vi styrkeproduksjon av kampfly, luftvern og baseforsvar samt andre kapasiteter som Forsvaret og det sivile samfunn trenger til innsats nasjonalt og i utlandet, for nasjonens sikkerhet. Avgjørende for de operative leveransene er robuste støtteog vedlikeholdselement, sammensatt av mennesker med høy fagkompetanse. Disse menneskene vokser ikke på trær, men må utdannes innenfor Luftforsvaret selv eller hentes fra konkurrerende eksterne fagmiljø. Det er ønskelig at personellet lokalrekrutteres fra Fosenområdet slik at en stabil arbeidskraft sikres over tid. Å etablere bo- og blilyst er viktig. Derfor skal det i stor grad fokuseres på forbedringer i bo- og velferdstilbudene. Samtidig vil vi legge forholdene til rette for kompetansetilførsel fra hele landet, også gjennom tilrettelagte pendlerordninger. Langveispendling kan være både slitsomt for den enkelte og familiemessig belastende over tid, det øker ofte kostnadene for Forsvaret, og det vil i tilfeller være nødvendig med jobbmessige tilpasninger. Omstillingstakten er imidlertid så rask at vi i en overgangsperiode er nødt til å gjøre det som trengs for å beholde og gjøre nytte av den kompetansen våre pendlere innehar, inntil vi kan etablere en mindre pendleravhengig personell- og bosituasjon.

Likevel vil det for mange familier passe best at en av familieforsørgerne gjennomfører pendling til Ørland over en periode, i stedet for at hele familien flytter. Samtidig er også fastboende ansatte ved Ørland en del av Forsvarets totale arbeidsmasse som forventes å utføre tjeneste andre steder enn på Fosen. Men, for å være tydelig - Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig velger å etablere seg på Fosen. Planleggingen av framtidens kampflybase på Ørland pågår for fullt, og forberedende byggeaktivitet er allerede påbegynt. Det som skal skje ved flystasjonen de nærmeste årene er faktisk en av årsakene til at Luftforsvaret nå gjennomfører en inngripende omlegging av hele sin baseog organisasjonsstruktur. Omstillingsprosessen er trolig den største i våpengrenens historie. På Ørland har vi allerede i år fått tilført mer aktivitet og flere medarbeidere, og vi er per dags dato større enn i forrige utgave av dette magasinet. Og vi vil fortsette å vokse. Både i 2015 og i årene som kommer vil vi få tilført mer av Luftforsvarets aktiviteter, personell og materiell. Omstilling gir konsekvenser, og derfor vil ivaretakelse av personell og spesialkompetanse opparbeidet gjennom mange år være umåtelig viktig. Fra et sentralt perspektiv har Luftforsvaret to hovedutfordringer de neste årene - å lykkes med omstillingen av hele Luftforsvaret og å lykkes med innføringen av F-35. Begge er

meget utfordrende og krevende, og begge treffer oss på Fosen med full tyngde. Skal vi lykkes er vi avhengige av blant annet hvordan vi selv håndterer utfordringene, at kompetansen forblir i organisasjonen, at infrastruktur både avhendes og fornyes, at økonomien styrkes gjennom tildeling og egen effektivisering samt fortsatt hardt arbeid. Når vi lykkes vil vi ha en imponerende kampflybase med kapasiteter som vil føre hele Forsvaret inn i en ny æra. Den nye kampflybasen vil være av meget stor nasjonal sikkerhetspolitisk betydning i forsvaret av vår nasjon. Vi skal være ydmyke i forhold til de som rammes negativt på grunn av etableringen av kampflybasen på Ørland, både i lokalmiljøet og ved andre flystasjoner. En flystasjon i sterk vekst vil gi flere utfordringer for det sivile samfunnet på Fosen, men dette er i et overordnet perspektiv av positiv valør. Det er meget imponerende hvordan privatpersoner og kommunale- og sivile aktører fokuserer positivt på utviklingen av lokalmiljøet rundt en ekspanderende flystasjon. Det lokale engasjement og innstilling har vært, og vil fortsatt være, grunnleggende avgjørende for flystasjonens utvikling og dens ansattes etableringslyst i området. AAGE LYDER LONGVA OBERST

SJEF 138 Luftving/ Ørland hovedflystasjon

BRIEFING FOSEN • 2014/15

7


HALVPARTEN JENTER

Ørland Hovedflystasjon gir luftvernbataljonens rekruttperiode, bestående ca. 100 spente jenter og gutter, en smak på soldatlivet. Kjønnsbalansen skal gjøre Forsvaret bedre.

8

BRIEFING FOSEN • 2015/15

TORGEIR HAUGAARD / FORSVARETS MEDIESENTER


Fra 2015 innføres allmenn verneplikt i Forsvaret. Det vil si at både jenter og gutter stiller likt til å bli kalt inn til vernepliktig tjeneste. – Jeg tror Forsvaret er modent for dette, sier Orlogskaptein Per-Thomas Bøe i Forsvarsstaben.
Orlogskapteinen har siden 2013 ledet arbeidet med å innføre verneplikt for begge kjønn.
 For å teste hvordan dette vil kunne utfolde seg, og hvilke utfordringer som kan komme, består det nye kullet Luftvernrekrutter på Ørland hovedflystasjon av 50 prosent jenter. – Forsvaret har lenge ønsket å øke kvinneandelen, og derfor er det ekstra gledelig med denne lovendringen. Jeg tror oppmerksomheten rundt Forsvaret vil bli økt i tiden fremover og forhåpentligvis være samtaleemne rundt middagsbordene i de tusen hjem, sier orlogskaptein PerThomas Bøe.

– GOD MORGEN, REKRUTTER.

– God morgen, kaptein. Det som virker som en helt normal oppstilling av ferske rekrutter, er i nærmere øyensyn noe helt annet. For hver korte hårfrisyre er det en rekrutt med langt flettet hår som stikker ned fra hodeplagget. På Ørland hovedflysta¬sjon er det innrykk og ca halvparten er kvinner. Batterisjef i Luftvernartilleribataljonen (LVABN) major Per Steinar Trøite, overværer de ferske rekruttenes første steg på oppstillingsplass. Majoren mener den høye andelen kvinner vil være en styrke for bataljonen. – Det er jo ikke så spesielt dette, det var ikke noe særlig interesse rundt det at vi hadde 25 prosent kvinner i fjor. Jeg mener at dette vil være en styrke for oss, en høyere andel kvinner kan blant annet føre til at samholdet blant soldatene blir bedre, sier Trøite.

MAKKERTJENESTE.

Side om side går gutt og jente i laget 2 Charlie. Rekruttene har allerede blitt tildelt makker som skal følge dem gjennom de neste ukene. De skal passe hverandres skapnøkler, følge hverandre opp i leir og i

felt, rett og slett være en god medsoldat. – Jeg kjenner på en måte ikke til noen annet enn at vi er 50/50 gutter og jenter så for meg er det helt greit, sier Aurora Sandtangen Hansen. Hun er fra Moss og er forberedt på at det kommende året vil by på en rekke utfordringer. – Kan vi ikke få litt hjelp til å bære noen av bagene, ymter hun frampå i det oppakningen skal opp på rygg. – Nei, det skjer ikke, nå er det likestilling her, gliser Matias Haugom som i likhet med med¬soldatene har nok med å drasse drøyt tretti kilo personlig utrustning tilbake til kasernen.

UTFORDRINGENE.

Luftverntjenesten har hatt mange kvinnelige soldater i flere år, og det var derfor ikke så mye som måtte gjøres før dette innrykket. Ørland hovedflystasjon har sørget for flere dusjer, og større tilgang på sanitærområder. Det vil kunne komme andre utfordringer underveis, og noen forhold kan kunne måtte tilrettelegges bedre. Det er det dette prosjektet vil være med på å avdekke, slik at man kan ta høyde for det før innrykk i 2016. – Utfordringen vår i første omgang går i å utbedre fasilitetene på kasernen. Mye er i orden, og ting skal være på plass innen en måneds tid. Utover dette er mye tilrettelagt allerede. Vi har for eksempel egne ryggsekker egnet til lavere personer, og kolben på våpenet er justerbar for å passe bedre til hver enkelt. I tillegg er vi opptatt av god fysisk form, og legger opp til målrettet trening, der hver enkelt blir fulgt opp for å skulle komme opp på egnet nivå. Dette gjelder uansett om det er gutt eller jente, sier major Trøite. – Vi starter rolig med å komme på plass. Vi ønsker å bygge opp motivasjonen i starten, noe jeg mener vi er gode på. Over 50 prosent fra forrige kontingent søkte om videre stilling som grenader eller befalsutdanning, og mange peker på at det er sosialt, god trivsel og sterkt samhold. Dette er blant annet hva jentene bidrar positivt med, og øker moti-

vasjonen for tjenesten. Jeg har troen på at dette prosjektet kommer til å gå veldig fint, forteller majoren.

GODT FORBEREDT.

Tilbake på kasernen melder rekrutt Aurora Sandtangen Hansen rommet klart til inspeksjon. – Nå er støvtørkingen mye bedre – dere er på rett vei. Likevel skal søppelet tømmes for hver inspeksjon, melder lagfører Larsen før han beordrer ny inspeksjon etter middag klokken fire. I trappen til andreetasje på kasernen står avdelingstillitsvalgt Rebecca Wilhelmsen og observerer de første dagene til rekruttene. – Det er jo utrolig spennende dette her. Det er historisk! – Jeg har ikke hørt om noen andre steder i Norge der halvparten av rekruttene er kvinner. – Hvordan vil det gå å ta inn så mange kvinner på en gang? – Nå er det likestilt med tanke på verneplikten, så det er ikke så store forskjeller – jeg har heller ikke merket noen forskjellbehandling her. Utfordringen for Ørland er fasilitetene: Det er en gammel base som ennå ikke er helt klar for å ta i mot 50 prosent kvinner, men mye arbeid er på gang, sier Wilhelmsen.

 KVINNER OG FORSVARET ff Drøyt 60 000 ungdommer gjennomfører årlig den todelte sesjonsordningen. I overkant av 8000 velges til førstegangs¬tjeneste. ff I dag er om lag 25 prosent av soldater i tjeneste kvinner.
 ff I 2010 ble sesjonsplikt for kvinner innført. Omfatter de som er født 1992 eller senere. I dag omfattes ikke kvinner av verneplikten, de har bare sesjonsplikt. 
 ff Stortinget vedtok i 2014 at Norge skal ha verneplikt for kvinner. Målet er at flere kvinner skal velge Forsvaret.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

9


FERDIGHETER, SVETTE OG UTHOLDENHET: DET ÅRLIGE

INFANTERILØPET Det årlige infanteriløpet ved Ørland hovedflystasjon fant i år sted ved skistadioen på Yrjarheim onsdag 8. oktober. I et flott høstvær stilte så mange som 162 soldater klare til start.

Klokken 09.01 gikk startskuddet og førstemann var av gårde. Med ett minutts mellomrom startet en og en på den krevende løypa. Det som ventet først var en melding som skulle huskes og pugges, for så å skrive den ned senere i løpet. Løypa gikk videre til skytebanen på St.Hansholet der deltakerne fikk utlevert fem skudd hver for å skyte på 200 meters blink. - Årets infanteriløp har vært vellykket med mange gode løpere, i tillegg var vi veldig heldige med været. Både soldater og ansatte ved basen gjorde en kjempeinnsats, noe som vises på resultatlistene. Dette løpet tester basisferdighetene hos en god soldat, forteller lærling Memet Yapici . Et infanteriløp er et løp som arrangeres overalt i Forsvaret og ble innstiftet så tidlig som i 1928. Målet er å teste soldatens utholdenhet og infanteriferdigheter. Underveis skal de løse forskjellige oppgaver, blant annet orientering, avstandsbedømmelse og meldingstjeneste. Meldingen får du rett etter start og skal memoreres helt frem til du løper inn i mål. Deltakerne skal løpe i uniform og marsjstøvler. I tillegg skal alle ha med sitt eget våpen, dette for å kunne skyte på blink.

10

BRIEFING FOSEN • 2015/15

For å kalle det et infanteriløp er det visse oppgaver som må være med. Det skal være en viss lengde på løypa, 10-15 km, hvor 1/3 er orientering. I tillegg til de oppgavene som allerede er nevnt skal også måloppdagelse være en del av løpet. Hvordan hver enkelt base ønsker å legge opp løpet er forskjellig. - Jeg synes det er kjempeflott at det arrangeres slike arrangementer som dette. Her kan man møte mennesker på en helt annen arena enn det man vanligvis gjør, og i tillegg er slike løp gøy. Det er også flott at det stiller så mange i forskjellige årsklasser, det viser jo at dette er noe alle kan hvis de vil, sier major Marianne Knutsen. Årets løype startet i lett terreng gjennom lysløypa og videre opp til St.Hansholet der deltakerne skulle skyte på 200 meters blinker. Som en straff får du fem tilleggsminutter på totaltiden, per skudd som ikke treffer innenfor gitt krav. Slik fungerte også de andre postene, bommet du eller ikke klarte å gjette riktig fikk du tilleggsminutter. Videre i løypa kom måloppdagelsesposten. Her skulle deltakerne finne og notere mål de så. Etter dette kom avstandsbedømmelsen før de tok fatt på orienteringen.

Kravene for bestått endres etter hvor fort de beste løper. For å sette tidskravet legger du sammen de 10% beste og finner gjennomsnittet på deres tid. - Vi var veldig heldige med været, og det er jo alltids et stort pluss når du skal løpe ute. Jeg synes det gikk veldig bra, selv om løypa var ganske tung og krevende spesielt når vi krysset den store myra, forteller flysoldat Håkon Rønvik, som var blant de tre beste vernepliktige.


Jeg synes det er kjempeflott at det arrangeres slike arrangementer som dette. Her kan man møte mennesker på en helt annen arena enn det man vanligvis gjør. Marianne Knutsen

BRIEFING FOSEN • 2014/15

11


PÅ FOSEN Forsvarsbygg planlegger og prosjekterer slik at Ørland hovedflystasjon skal være klar til å ta i mot de første kampflyene høsten 2017. Den store byggestarten er våren 2015, men rehabilitering og forberedende arbeider inne på basen er allerede godt i gang.

Den første konkurransen for byggingen er utlyst, og omfatter et unkende nytt skvadronbygg. Skvadronbygget vil inneholde en administrasjonsdel med kontor, møterom og garderober for to F-35-skvadroner. I tillegg skal skvadronbygget huse simulatorer. Byggestart for skvadronbygget er planlagt våren 2015 med ferdigstillelse i 2016 for mottak og innstallering av simulatorer. – Sammen med Forsvaret og lokalsamfunnet på Ørland skal Forsvarsbygg sørge for at ystasjonen får de beste forutsetningene til å levere forsvarsevne i fremtiden, til beste for Norge, sier plan- og prosjekteringssjef Jens Moldstad i Forsvarsbygg kamp ybase.

VEDLIKEHOLDSBYGG OG RULLEBANE

Våren 2015 starter anbudskonkurransene for bygging av vedlikeholdsbygget, forlengelsen av rullebanen og teknisk forsyning. Disse prosjektene ferdigstilles i løpet av 2016-2017.

REHABILITERING AV FORLEGNINGER IVERKSATT

Forsvaret trenger nye forlegninger og boliger på Ørlandet. I påvente av endelig avklaring omkring fremtidig kamp ybase har det vært et relativt lavt investeringsnivå innen bolig og kvarter på Ørland. Utgangspunktet er utfordrende, men Forsvarsbygg er allerede godt i gang med viktig rehabilitering av to befalsforlegninger på Ørland hoved ystasjon. Det er to befalskaserner (A og B), oppført på 1950-tallet som renoveres og oppgraderes. En av kasernene har behov for ominnredning av planløsning til større enheter med sovealkove og bad for hver enhet, mens

12

BRIEFING FOSEN • 2015/15

den andre behøver mindre justeringer av planløsningen. Når rehabiliteringen er ferdig neste sommer, vil de to kasernene være helt like, og til sammen ha 44 tidsmessige hybler som vil bedre boforhold og bidra til økt trivsel og bolyst.

KVARTAL MED GÅRDSTUN

Inne på basen planlegges nødvendige, nye forlegninger bygget som kvartal med gårdstun, inspirert fra det særpregede kulturlandskapet som omgir ystasjonen. Mannskapsforlegningen vil utgjøre første byggetrinn. Gode bo fasiliteter er viktig, og Forsvarsbygg planlegger med en byggestart for mannskapsforlegninger høsten i 2015. I tillegg planlegges det å øke antallet kvarter for befal. Inne på ystasjonen planlegges befalsforlegning oppført med samme arkitektoniske utforming som mannskapsforlegningene, i kvartal med gårdstun. Nye befalsforlegninger planlegges oppført øst for dagens hovedkvarter.

LEILIGHETER OG BOLIGER

På sivilt område sees det på muligheten for å bygge for befal både på egen grunn og i sentrum, i tråd med Luftforsvarets ønsker. Forsvarsbygg ser på muligheter for anskaffelse av nye leiligheter og boliger i Brekstad. Fordelene med nærhet til hurtigbåt, sentrum med ulike kulturtilbud og avstand til ystasjonen er her viktige faktorer for valg av beliggenhet. Det søkes å legge til rette for et variert botilbud på flere steder og med ulike størrelser.


ADKOMST: Rundt skvadronsbygget vil voller i flere meters høyde skjerme for innsyn og støy, og bidra til basens grønne preg. FORELØPIGE SKISSER, FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

SKVADRONSBYGGET: Skvadronbygget skal stå klart innen utgangen av 2016. Vedlikeholdsbygget i bakgrunnen. FORELØPIGE SKISSER, FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

PERSPEKTIV FRA ØST: En grønn base i et rolig landbrukslandskap. FORELØPIGE SKISSER, FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

Sammen med Forsvaret og lokalsamfunnet på Ørland skal Forsvarsbygg sørge for at flystasjonen får de beste forutsetningene til å levere forsvarsevne i fremtiden, til beste for Norge. Jens Moldstad, Forsvarsbygg kampflybase

BRIEFING FOSEN • 2014/15

13


DET

14

BRIEFING FOSEN • 2015/15

OM Å

FOTO: MARI LAUVHEIM


Mari fra Stjørdal satser beinhardt på drømmeyrket på Brekstad. Mari Lauvheim (23) har bodd i Ørland i knappe to måneder. På den tiden har hun rukket å starte opp som fotograf med eget fotostudio hjemme i stua.

kontor, montering av studio og etablering av hjemmeside, kan 23-åringen endelig praktisere det hun brenner for, nemlig selve fotograferingen.

– Det handler om å tørre og hoppe ut i det, forteller skatvaljenta Mari.

– Jeg satt hjemme i en egen boble der jeg drømte om hva og hvordan jeg skulle klare dette. Jeg laget meg en plan om hvordan jeg skulle angripe folket og yrket. På skolen har jeg lært hvilke strategier som er smarte, men jeg må finne ut hva som fungerer for meg og Fosen, poengterer hun, og skyter inn at hun fortsatt er i en oppstartsfase.

BRUKTE KONFIRMASJONSPENGENE

Det hele startet med en lidenskapelig hobby i tidlig alder. Mens andre jevnaldrende brukte konfirmasjonspengene på moped og klær, valgte Mari å kjøpe et speilreflekskamera. Det måtte likevel litt prøving og feiling til før hun etter hvert forsto at hobbyen kunne gjøres på heltid og brukes som en inntektskilde. – I starten visste jeg ikke hvilken skole jeg ville gå, men jeg skjønte tidlig at jeg ville gjøre noe innen media. Først prøvde jeg filmvitenskap og deretter jobbet jeg i barnehage, men jeg trivdes ikke. Å ta bilder var det eneste jeg virkelig elsket å gjøre. Mari endte opp med å søke på fotograflinjen ved Norges Kreative Fagskole i Trondheim. To år etter fullførte hun skolen, og søkte seg til Dublin for å ta bachelor innen foto. Den ble hun ferdig med våren 2014. – Som fotograf er det ingen garantert jobb som venter på deg i enden. Hvis man flytter til en liten plass må man tørre litt mer.

LÅ I KORTENE

23-åringen kommer opprinnelig fra Skatval i Stjørdal kommune, hvor hun også møtte kjæresten Thomas Lyshaug (24) fra Hegra. – Samme tid som jeg flyttet til Dublin, var Thomas ferdig på luftkrigsskolen i Trondheim. Det lå i kortene at han fikk seg jobb på Brekstad. Jeg hadde tidlig en idé om at det kunne være mulig å starte opp noe eget der. Og sånn ble det, forteller hun.

Frem til nå har Mari fokusert mye på å være synlig blant folk. På sine hjemmesider promoterer skatvaljenta seg selv ved å vise frem arbeidet hun har gjort. På Brekstad har hun blant annet tatt skolebilder, bryllupsbilder og familiebilder. Hun har også planer om presentere seg for næringslivet på Fosen. – Jeg skal gå og banke på dører med porteføljen i hånda. Jeg har masse ideer til både kampanjer og plakater.

– DIGGER DET HEMNINGSLØST

Fotografspiren mener det er både fordeler og ulemper med å starte opp for seg selv på et lite sted. Spesielt i Maris sko som nyinnflytter. – Det kan være skummelt å flytte til en ukjent plass der man ikke kjenner noen. Vanligvis blir man kjent på skolen eller på jobb. Jeg jobber alene. Å stå på egne ben som nyutdannet er ikke alltid like trygt. I blant er vanskelig å stole på om man er flink nok.

Mari visste særdeles lite om stedet hun skulle flytte til da hun kom tilbake fra storbyen i Irland. Hun hadde vært i området én gang da var hun på biltur med besteforeldrene for mange år siden. I august flyttet hun inn i forsvarsboligen med kjæresten som allerede hadde bodd på Brekstad i ett år. – Det var veldig snedig da vi flyttet dit i sommer. Jeg kjente gatene i Dublin bedre enn der vi bodde på Brekstad.

Hun synes likevel det er herlig å kunne styre dagene selv og være sin egen sjef. Står hun fast eller trenger råd, kontakter hun venninnen sin som var i samme sko for ett år siden, da hun flyttet alene til Kautokeino og startet opp et eget fotostudio. – Jeg digger hemningsløst at jeg kan gjøre det jeg ønsker og holde på med. Inntekten er ikke så stabil, men det er litt av sjarmen med det. En dag i uka er jeg direktør. Da går det mye i kaffedrikking, ler skatvaljenta, og legger til at positiviteten hun møter blant folket på Brekstad er en stor fordel i hverdagen.

GJØR SEG SYNLIG

UTSTILLING I DUBLIN

Etter to travle måneder med hjemme-

tørre å være kreativ på sitt ytterste. Ikke bare fikk hun prøvd seg på favorittsjangeren motefotografi, hun fikk også utviklet sin kunstneriske side. – Jeg har fått god opplæring i å ikke være redd for å bruke litt tid på en idé. I Dublin har jeg fortsatt en løpende utstilling der bildene jeg tok illustrerer hvert vers i sangen «The Orchard». På egenhånd dro hun og møtte sangskribenten i hans hjemby i Irland. Artisten ga henne tillatelse til å bruke sangen under selve utstillingen, slik at de besøkende får sett på bildene samtidig som de hører musikken det er tatt utgangspunkt i. – Pappaen min, som spiller i bandet «Folk Paa Tur», oversatte samme sang til «Æppelhagan» i 2012. Utstillingen skapte derfor litt ”blæst” i lokalavisene i Irland.

VIKTIG Å LYTTE

På sikt er planen å leie et lokale med studio slik at det blir enklere for 23-åringen å skille mellom jobb og fritid. – Enkelte fotograferinger krever et større studio, og akkurat nå er det en drakamp fordi det ikke er nok gevinst til å leie et lokale. Heldigvis er jeg stor fan av å ta med utstyret ut, enten i naturen eller hjem til folk. På Fosen finner man jo perle på perle. Det er vakkert her.

Gjennom høsten har Mari tatt på seg oppdrag og reist til Nord-Norge for å fotografere skoleklasser. Hun har også fotografert barn og ansatte i barnehagen på Brekstad. Her er et av brudebildene hun har tatt:

Under studietiden i Dublin lærte Mari å FOTO: MARI LAUVHEIM

BRIEFING FOSEN • 2014/15

15


ØRLAND RUNDT

OSLOJENTA TONE HAR VANDRET ØRLAND RUNDT Turgåing og naturopplevelser ble Tones (25) nye hobby da hun startet i jobben som flyelektroniker på Brekstad.

– Jeg og flere kollegaer bestemte oss for gå Nijmegenmarsjen i Nederland sist sommer. Det førte til at vi måtte ha mange mil i beina på forhånd, sier 25-åringen.

OSLOJENTE

Da Tone Haugen fikk valget mellom å jobbe i Bodø eller i Ørland, valgte hun sistnevnte. Hun vokste opp i Oslo, men innrømmer at hun langt ifra er noen byjente. Hennes store drøm var å bli fysioterapeut. – Etter førstegangstjenesten begynte jeg å studere fysioterapi. Det ble for teoretisk for meg, så jeg søkte meg tilbake til Forsvaret, og der har jeg vært siden. Jeg hadde ikke i mine villeste drømmer trodd

16

BRIEFING FOSEN • 2015/15

at jeg skulle bosette meg på Brekstad når jeg ble 25 år. Oslojenta visste lite om Fosen før hun flyttet dit, men positive tilbakemeldinger om Brekstad fra bekjente, gjorde at hun ble tryggere på avgjørelsen. – Jeg valgte omtrent i blinde, men jeg måtte ta sjansen. Jeg har ikke angret i ettertid. I jobben som flyelektroniker, også kalt avioniker på fagspråket, arbeider hun med elektronikken om bord i jagerflyene på flystasjonen. Ifølge Tone er det en svært variert og utfordrende arbeidsdag med mye spennende som skjer. Utdanningen

har hun tatt gjennom Forsvaret – Det er et mannsdominert yrke. I jobben min er vi bare to jenter av 20 personer til sammen. Jeg trives veldig godt og miljøet er bra. Man må ha et åpent sinn og utvikle et filter for hva man skal ta seriøst og ikke, ler hun.

17 MIL PÅ FIRE DAGER

Ideen om å gå den nederlandske Nijmegenmarsjen ble tidlig luftet av Tones eldre kollegaer da hun startet i jobben på Brekstad. De siste årene har flere titalls tusen personer deltatt, og turmarsjen karakteriseres som verdens største. – Det ble litt frivillig tvang, men det var

FOTOGRAF: TORGEIR HAUGAARD / FORSVARETS MEDIESENTER


r

rin

gen

på Kjevik i 2012.

like gøy å gå marsjen som det var vondt, sier hun. I fire dager i strekk gikk Tone og flere kollegaer mellom åtte og ni timer hver eneste dag. Da de gikk i mål hadde føttene båret henne nesten 17 mil til sammen. – Det var greit å ha et par kilometer fra Ørland på forhånd, ja. Et halvt års tid med gåing og trening i forkant av marsjen, ble sakte men sikkert Tones nye hobby. Tidligere spilte 25-åringen håndball, men sluttet på grunn av en skade. Turgåing har hun derimot fortsatt med etter Nederland-turen. – Jeg har gått overalt i Ørland-området. Kriker og kroker og alle små landeveier. Målet har vært å prøve å gå en ny vei og rute for hver tur vi har gått, sier 25-åringen.

KJØPTE LEILIGHET

En vanlig hverdag for Tone består av jobbing på flystasjonen mellom klokken halv åtte og halv fire. Etter endt arbeidsdag drar hun ikke langt for å komme seg hjem. Siden Tone flyttet til Fosen har hun nemlig bodd på 22 kvadratmeter i Forsvarets leir. Nå gleder 25-åringen seg til å få sitt eget hjem.

– Jeg og samboeren min har endelig kjøpt oss leilighet. Den er splitter ny og vi flytter inn om tre uker. Jeg tror det blir lettere å være en del av lokalmiljøet når man flytter ut fra leiren. Det blir godt å få et skille mellom jobb og fritid. Samboeren Joakim (23) bor midlertidig i Linderud i Oslo, men planen er å pendle når sjansen byr seg. – Vi har vært på utkikk etter leilighet en stund nå. Det er ganske dyrt å kjøpe her på Ørland. At jeg trives så godt her, gjorde at han var villig til å gi det en sjanse. Han jobber i Forsvaret, og blir i Linderud i minst tre år. Joakim har vært på besøk og synes det er veldig fint her. Bortsett fra å velge ut farger og montere møbler, ser Tone spesielt frem til å kunne nyte timene ved sin egen kjøkkenbenk. Det hun gleder seg aller mest til, er å lage hjemmelaget, internasjonal mat. – Jeg har savnet én ting på Brekstad. Det er å kunne bestille billig take away-mat, og spesielt sushi. Når jeg flytter inn blir det nok mye hjemmelaget sushi.

– SÅNT SKJER IKKE I OSLO

Tone beskriver seg selv som en person som heller foretrekker små, trygge steder

Kjevik i 2012. eri n ge n på

du

sier Tone

e nd

gr ad ue

ra

G ra nu uge duerin g: Tone Ha

“– Jeg valgte omtrent i blinde, men jeg måtte ta sjansen. Jeg har ikke angret i ettertid.”

g er nd u Gra gen dueri ng: Tone Hau

enn storbyer. Selv om oslojenta liker at noe skjer rundt seg, mener hun at Brekstad har en perfekt størrelse, det er verken for stort eller for lite. – En stor utvikling er på gang her, og mye skjer. På grunn av utbyggingen av flystasjonen, utvikles også lokalbefolkningen. Foreløpig har jeg alt jeg trenger av butikker og tjenester. Jeg har ennå ikke hatt behov for å ta turen til Trondheim, selv om jeg har venninner der. Da hun først flyttet til Fosen ble Tone overrasket over åpenheten blant lokalbefolkningen. - Folk er virkelig trivelige her. En eldre, ukjent mann sa plutselig hei til meg på butikken. I Oslo skjer ikke det. Man sier ikke hei til fremmede. Den lille tingen gjorde at jeg følte meg velkommen. Ifølge Tone er det ikke utenkelig at paret fortsatt blir boende en god stund til på Brekstad. – Jeg har lyst til å være en del av utviklingen. Jeg trives veldig godt med jobben jeg har, og jeg savner ikke storbyen. Jeg kan se for meg å bli boende her ganske lenge.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

17


BREKSTAD • ØRLAND FOSENS STØRSTE SHOPPINGSENTER

EXIT • SUNKOST • EUROSKO • BAKERIBAREN • RIMI • VITA • TIPTOPKIDS • FIFTY/50 • TREND FRISØR • TILBORDS • LIBRA BLOMSTER • AVEC • ØRLAND BOKSENTER • METRO • COOP EXTRA • CUBUS • VINMONOPOLET • VITUS APOTEK • MEKK • ELKJØP • BJERVE UR & GULL • NILLE • DINNER • STORMBERG • ZAVANNA

T VISI A R LIB

T VISI A R LIB

S I V B


ISHOCKEYKLUBB

SØKER GOALIE Fosen er heldig nok å ha to ishockey klubber.

Fosen Hockey er åpent for alle på alle ferdighetsnivåer. Vi spilte tidligere seriespill, og målet er å begynne med dette, dersom mange nok ønsker dette. Foreløpig så spiller vi på mosjonsnivå og øver oss til å spille de tradisjonelle oppgjørene mot erkerivalen Ørland Flyers som er Forsvarets bedriftslag. Hockey er den raskeste lagsporten som finnes. Det er en sport hvor det viktigste er å kunne bruke hodet å tenke strategisk. Spillet går fort og alle må vite hvilken oppgave de har om 20 sekunder. Hockey er et strategi-spill, hvor god kondisjon og styrke kun er en positiv bieffekt.

ØRLAND FLYERS

Ørland Flyers er et bedriftslag for forsvaret. Antallet medlemmer har økt sterkt og det er i hovedsak ungdommer i alderen 20-25 som er på trening. Halvparten er gode i hockey, andre halvparten er ”halvgode” som meg selv. De fleste blir forbauset over hvor kort tid det går fra man er ”bambi” (nybgynner) til at man faktisk kan både gå baklengs og score. Vi hadde siste trening en nydelig scoring av Håkon Solbakken, hvor han alene driblet forbi 3 spillere og scoret. Det er morsomt å huske at det kun er 2 måneder siden vi nesten var nødt å lære ham hvordan han skulle knytte lissene!

Laget fokuserer på å være inkluderende og alle som ønsker å prøve får være med. Selv om du aldri prøvd Hockey tidligere så er det bare å hive seg med. Minimumkravet er at man har hjelm og skøyter, men begge deler kan lånes i Fosenhallen. Flyers Treninger er 18:30 - 20:00 mandager og onsdager. Isen er som regel ledig fra 17:00, så vi inviterer nybegynnere til 1,5 times basic skill -trening, før den ordinære treningen.

FOSEN HOCKEY

Fosen Hockey er et helt vanlig sivilt idrettslag. Tidligere hadde vi Hockeyskole for de minste, U13 ungdomslag og seriespill for seniorer. Forhåpentligvis kan vi starte opp med dette igjen. Men akkurat nå har vi kun treninger og hockeyskole for voksne. Alle på stasjon er velkommen på Fosen Hockey sine treninger som er Søndager 19:00 -20:00 Medlemskap i Fosen Hockey er selvfølgelig åpent for alle tilflyttere, selv om de også spiller på bedriftslaget. Aldersnivå på Fosen Hockey sine treninger er fra 15 til over 50.

CHICKS WITH STICKS:

Alle damer som vil spille Hockey er velkommen på de ordinære treningene. Forløpig har vi kun to isdamer, så det er plass for flere. Jenter som spiller hockey er som regel flinkere på taktikk, dribling og hurtighet.

KONTAKT:

For den som ønsker vite mer om Hockeymiljøet på Fosen er det enkleste å benytte Facebooksiden ”Ørland Flyers” Hvis jeg kunne ønske noe specielt? -Da hadde jeg ønsket at det kommer noen som har lyst å lære seg å være keeper. Å være goalie er ikke så enkelt som det ser ut... det er like hard fysisk trening som å spille etter pucken. Men keeperen må øve opp andre reflekser, og ofte benytte både fantasi og telepati for å vite hvor pucken kommer å være. Hockey er som sagt et strategispill og har mer til felles med sjakk enn fotball. For øyeblikker har vi ingen keeper på noen av lagene, så den som har lyst å prøve seg er garantert 100% spilletid.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

19


NÆRINGSLIV I FOSEN

men til m o lk e V

Vi har det meste billigere enn de fleste, for hele familien

IKKERME TAK T U B 10 R SAM UNDE

Vi holder til på T-centeret, yrjarsgate 7, 7130 Brekstad

RIMI • VINMONOPOLET • ANN KARINS BAKERI ABC FRITID • TELENORBUTIKKEN • NILLE EUROPRIS • FREE ZONE • APOTEK 1 • BT FRISØR

ÅPNINGSTIDER 09-19(16) Brekstad •Telefon 72 52 20 www.sparetorget.com www.sparetorget.no • Brekstad • Tlf. 48 88 625035

ÅPNINGSTIDER: 08.00-21.00 (09.00-20.00) Spesialbutikkene: Man - tors Fredag: Lørdag:

MY FOR PÆNGAN!

Tlf 72 53 17 25

www.arnes-handel.no

20

BRIEFING FOSEN • 2015/15

09.00-17.00 09.00-19.00 10.00-16.00


NÆRINGSLIV I FOSEN

Utstillinger hele året: Salg av malerier, grafikk, keramikk og glasskunst fra mange forskjellige utstillere.

Andre aktiviteter:

Tannlege Olden AS har kontor i Botngård sentrum. Vi er to allmennpraktiserende tannleger som ønsker nye pasienter velkomne.

v/ Toril G. Oksvold Ballsnesveien 76. 7140 Opphaug. Tlf. 72 52 11 70 Mob: 907 98 609

• Malekurs, male- og temakvelder • Rammeverksted.

mail@galleri-empati.no

Åpent: tirs, ons og tor 13-17. Lør 11-14. Søn 15-18. Galleriet ligger i landlige omgivelser på Opphaug i Ørland kommune, og har eksistert i over 20 år.

Tannlege Olden AS • Strandveien 5A 7160 Bjugn • 72 52 87 00 tannlege.olden@online.no

��ha� ��1�05U g e t a S d��yg� � H 7

Mer info finner du på vår Facebookside og galleriets hjemmeside:

www.galleri-empati.no

Hjemmebaksten Conditori & Bistro

T-Senteret • 7130 Brekstad • Mob: 920 54 452

• Tursti «ars natura». • Lokalhistorisk minneplass og kjenntmannspost «Jenshola». • Servering ved bestilling; lunsj, kaffe/kake på kort varsel. • Overnatting. • «Summende» hage og bigård. • Gårdsbutikk med lokale økologiske produkt, brukskunst og husflid. • Kurs i bruk av ville vekster. Kontakt: Maria-Adrienne Bossert Hegglian, 7105 Stadsbygd Tlf 73 85 53 89 E-post: heggli.urtehage@online.no www.heggliurtehage.no

t Vi tar i mopå bestilling kaker.

t • Frokos • Lunsj g • Midda og EN! • Kaker VELKOMM kaffe tter e u g a B •

BRIEFING FOSEN • 2014/15

21


TRIVES DU PÅ

DYPT VANN? Du trenger ikke reise langt for å finne krystallklart vann…

ØRLAND

- Bassenget har blitt helt fantastisk! Badevert Gretha Skaug har jobbet i svømmehallen på Ørlandet i over 25 år. For to år siden var det 40 år gamle bassenget i så dårlig stand at det ble stengt. I høst ble dørene åpnet igjen – til glede for alle fosninger. Nå kan de fryde seg over en totalrenovert svømmehall til hele 30 millioner kroner. Nytt ventilasjonsanlegg er på plass, det samme er en helt ny foaje, låsbare skap, nytt betalingssystem og ny handicapgarderobe. Utrolige 18 tonn flis er byttet ut. Det samme er alt det tekniske utstyret. Nye energiøkonomiske løsninger er på plass. Både garderober, badstue, vannsklia,

22

BRIEFING FOSEN • 2015/15

stupetårn og svømmebassenget fremstår som helt nye. Kommunen feiret åpningen i høst med gratis svømming i to uker. - Det var helt fullt her hver eneste kveld. Enkelte kvelder var det så stor pågang at vi måtte stenge dørene og be folk komme tilbake neste dag. Det er kjempegøy at fosningene har funnet veien tilbake til bassenget igjen. Det er bra for folkehelsa, sier en storfornøyd badevert. Bassenget er åpent alle dager unntatt søndag. Og er du en morgenfugl, tilbys morgensvømming både tirsdag og torsdag. - Vi hadde mange ivrige morgensvømmere her før, og de har heldigvis kommet tilbake. Ofte har vi over 20 stykker på

besøk her. Det er veldig moro. Da spiller vi avslappende musikk og jeg koker kaffe til dem, sier Gretha Skaug.

❯❯❯ FAKTA OM BASSENGET Ligger i Ørlandshallen på Brekstad. 25 meters basseng Vannet holder 27 grader 50 meter lang vannsklie Det er mulig å kjøpe både årskort (1.800 kroner) og klippekort (10 klipp for 300 kroner). ❯ Nyoppstartede Ørland svømmeklubb tilbyr svømmetrening for alle svømmedyktige. ❯ ❯ ❯ ❯ ❯


BJUGN

Det er svømmehall ved Bjugnhallen Der er også Styrke, trenings og spinningrom tilgjengelig for alle. Bjugnhallen har følgende fasiliteter: Aktivitetsflate for handball, volleyball, basketball etc., svømmehall (12.5m). I kjelleren ble det bygd et tilfluktsrom som i mange år fungerte som ungdomsklubb, men som i dag er innredet som styrkeog treningsrom.

RISSA

svømmehall ved noen av skolene, også terapibad.

ØRLAND FROSKEMANNSKLUBB

Ørland Froskemannsklubb er en aktiv klubb som har flaskedykking, fridykking, marin- biologi, undervannsfoto/video og undervannsjakt som aktiviteter i sjøen. Klubben arrangerer fridykkerkurs for barn og unge fra 12 år og oppover og har også undervannsrugby og vannpolo som aktiviteter i bassenget. Vi trener på torsdag: 2000 - 2200 og lørdag: 1400 - 1600. Dette er trening for alle, både voksne og barn som er glad i vann. Sjøaktivitetene starter gjerne ut fra vårt nyopppussede klubbhus på Uthaug. Klubben er eier av en 24 fot`s aluminiumsbåt, som ofte brukes til dykketurer i nærområdet. Foto: Svein Inge Skaug - Fridykker instruktør Ørland Froskemannsklubb

BRIEFING FOSEN • 2014/15

23


Foto: Rune Halvorsen

7 GODE GRUNNER TIL Å BESØKE

Det mest kjente landemerket i Ørland, enten du kommer fra sjøsiden eller langs veien, er Austråttborgen. Den historiske herregården Austrått som har vært sete for flere sentrale personer siden 1000-tallet. Ørland har så mye mer å by på: Fine turmuligheter og lek for barna i Austråttlunden. Foto: Gunnhild Tettli

24

BRIEFING FOSEN • 2015/15


ØRLANDSFJÆRA: Rikt fugleliv i dette verneverdige området Foto: Ole Andreas Vekve

KJEUNGSKJÆR FYR: Dette bildet tok 13. plassen i verdens største fotokonkurranse i fjor. Bildet preger Wikipedias årskalender for 2013 og har fått måneden desember. Denne kalenderen lages i millionopplag og er god reklame for Fosen/Ørland.

GOLF: Nilhulls-banen er fullverdig i størrelse og lengde, såkalt par 36 bane.

UTHAUGSGÅRDEN: Uthaugsgården er et autentisk, kulturhistorisk museum som gjenspeiler en sammenhengende utvikling gjennom 250 år. En gang i uken arrangeres omvisning på gården. Omvisning utenom åpningstid er også mulig etter avtale. Foto: Ole Andreas Vekve

SJØGATA PÅ UTHAUG: Idylliske Sjøgata på Uthaug ligger langs stranda på det gamle havneområdet. Det er en gammel gate med pittoreske fiskerhus fra midten av 1800-tallet. Foto: Ole Andreas Vekve

AUSTRÅTT FORT: Austrått fort ble bygd av tyske okkupasjonsstyrker under andre verdenskrig på Ørlandet. På sommeren er det guidede turer gjennom fortet, og flere tusen er på omvisning hvert år. Foto: Ole Andreas Vekve

BRIEFING FOSEN • 2014/15

25


ULLEBERG WOLD

NÆRINGSLIV I FOSEN

Raskt Enkelt

Velkommen til oss! Patrick og Silvia.

Bjugin

The place to be in Norway

airnorway.no

ØRLAND OSLO FAGERNES AALBORG Telefon +47 72 52 04 10

www.bjugin.no

Vi tar d e m æ d B e t A fra rmasjon o f n i t r e t Oppda på atb.no u d r e n n fi 177. eller ring

God tur. God samvittighet.

26

BRIEFING FOSEN • 2015/15


annonse

Velkommen til Ørland Kultursenter - vel verdt et besøk

Noen opplevelser vinteren 2015: Tre små kinesere 23. februar Honningsvågrevyen 7. februar Øystein Sunde 12. februar

Ørland Kultursenter er et innholdsrikt hus med bibliotek, to kinosaler, kunstgallerier, kulturskole og trivelige omgivelser for en kaffe eller et møte. I vår store sal kan du oppleve lokal, nasjonal og internasjonal kultur på høyt profesjonelt nivå. Vi viser til vår hjemmeside www.orlandkultursenter.no når det gjelder programmet for høsten 2014. ØRLAND VÅTMARKSENTER - et av landets 5 autoriserte Våtmarkssentere. I Ørland finnes 4 våtmarksområder med et rikt fugleliv. Områdene er tilrettelagt for publikum med utkikkstårn og gapahuker. På Våtmarkssenteret kan du låne kikkerter og teleskop for fuglekikking. Ørland er et perfekt sted å sykle. På Våtmarkssenteret kan du leie sykler for hele familien. Ørland Våtmarkssenter er samlokalisert med Ørland Kultursenter, her kan du oppleve en stor utstilling om våtmark og fuglelivet på Ørland. HAR DU PRØVD SEGWAY?

Det kan du leie hos oss. Tlf. 72 51 55 10

ØRLAND KULTURSKOLE

Kulturskolen tilbyr undervisning på ulike instrumenter, vokal, visuelle kunstfag, dans, drama/ teater. 300 elever får ukentlig sin undervisning hos oss. Vi har månedlig Lørdagskafè med elevopptredener. Våren 2015 setter vi opp to forestillinger. I Vinterfestuka, «Vevens dans», inspirert av Hannah Ryggen sitt liv og kunst. I april byr vi på musikalen «Annie».

For mer info og søknadsskjema besøk våre hjemmesider.

www.orlandkultursenter.no

GALLERI HANS

Vegg i vegg med Hannah Ryggen-senteret finner du Galleri Hans som tilbyr skiftende utstillinger med lokal og nasjonal kunst. Galleriet tilbyr workshops for barn og unge samt foredrag i tilknytning til utstillingene. Galleributikk med salg av brukskunst laget av lokale kunstnere. KINO Kinoforestillinger tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Program på vår hjemmeside. ÅPNINGSTIDER Mandag - torsdag 09-19 Fredag 09-16 Lørdag 11-15 og vi åpner 30 min. før kinoforestillingene.Velkommen skal du være.

www.facebook.com/orlandkultursenter


annonse

VI TRIVES MELLOM HIMMEL OG HAV

Ørland er stedet hvor landets eneste kampflybase bygges. Innenfor gjerdet vil det være et aktivt miljø med hundrevis av militært ansatte i mange tiår framover. Men Ørland handler om så mye mer enn kampflybasen. Visste du at Ørland har over 50 handelsbedrifter? Ørland har klesbutikker, dagligvareforretninger, byggevarefirma, gullsmed, ur og optikk, hvitevareutsalg, elektronikk, blomsterforretning, gaveforretninger, sportsbutikker, kiosk, gartneri, helsekost, apotek, bokhandel, banker, fargehandel, kontorutstyr, møbelutsalg, flere bilmerker, gårdsbutikker og selvsagt Vinmonopolet. Visste du at Ørland er et senter for profesjonelle tjenester? Ørland har advokatkontor, eiendomsmeglere, regnskapskontor, profesjonelle rådgivere, lokalavis, reklamebyråer, trykkeri, inkassobyrå, kontortjenester, matkvalitetssikringsfirma, flyfoto, miljø og sikkerhetsrådgiving, bemanningsfirma, radiostasjon, fotografer og konsulentfirma. Visste du at Ørland er et senter for bygg- og anleggsforetak? Ørland har mange entreprenørfirma, byggefirma, maskinutleie, vedlikeholdsfirma, snekkeri og snekkerfirma, rørleggerfirma, blikkenslager, steinbrudd, sementstøperi, dykkerservice, rivningsfirma, vaktmesterservice, elektrikerfirma, betongpumping. Norges største plasmaskjæremaskin står på Ørlandet.

28

Tlf. 72 51 40 00

www.orland.kommune.no

Visste du at Ørland er hjem til Norges største firma innen et par industrier? Mascot Høie produserer dyner, puter, sengetøy og ullpledd og er det største firma av sitt slag i Norden. Her produseres 10 000 puter og 5 000 dyner per dag og det er stor sjanse for at dyner og puter du finner i et norsk hjem har sin opprinnelse i Ørland. Grøntvedt Pelagic er verdens største produsent av tønnemarinert sild med en produksjon på 250 000 tønner i året. Det er ikke usannsynlig at silden som du finner på et typisk norsk eller utenlandsk koldtbord kommer fra Ørlandet. Visste du at Ørland er et senter for helsetjenester? Fosen Helse IKS /Fosen DMS tilbyr følgende interkommunale tjenester: Legevakt, folkehelsearbeid og forebygging, kreftkoordinatorer, rask psykisk helsearbeid, kommunepsykolog, kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud og medisinsk etterbehandling. Fosen Helse IKS/Fosen DMS drifter følgende spesialisthelsetjeneste på vegne av St. Olavs Hospital HF: Spesialistpoliklinikken Fosen med røntgen, hudlege og lysbehandling, spesialister innen endokrinologi (mage/tarm sykdommer), øre/nese/hals- sykdommer, gynekologi, kirurgi og ortopedi. I tillegg finnes spesialisthelsetjewww.facebook.com/orlandkommune


FOTO: PUNCH REKLAME

nester som spesialisert rehabilitering, ambulansetjeneste, følge- og beredskapstjeneste jordmor, redningshelikopter SeaKing/330 Skv., øyelege. Totalt sett har Ørland et meget bredt og godt helsetjenestetilbud og har et av landets største desentraliserte spesialisthelsetjeneste tilbud. Visste du at Ørland er et senter for helse og velvære? På Ørlandet finner du frisører, spa, hud og velvære, neglesalonger, helsekostbutikk, zumbagrupper og treningssenter. Visste du at Ørland er et senter for uteliv? Ørland har flere hotell, spisesteder, restauranter, kaffebarer, bakeri, sportspub, utesteder og kino. Visste du at Ørland er et kommunikasjonssenter? Direkte flyrute til Gardermoen: 1 time til Oslo. Hurtigbåt til Trondheim: 50 minutter til TrondFOTO: PUNCH REKLAME

heim, 2,5 time til Kristiansund, Ferge til Agdenes: 25 minutter så er du på andre siden av Trondheimsfjorden. Dypvannskai har vi også. Hele sju småbåthavner er lokalisert i Ørland. Visste du at Ørlandet er et senter for frivillige lag og foreninger? Ørlandet er hjem til båtklubber, fiskerlag, redningsselskap, Amcar, MC klubber, travklubb, rideklubb, flyklubb, ornitologisk forening, jeger og fiskeforening, bondelag, sanitetslag, hjelpekorps, astma- og allergiforening, diabetesforening, fibrosittforening, modellflyklubb, landsforening mot stoffmisbruk, helsesportlag, handicapforbund, kreftforening, LHL, NPU, hørselslag, brukshundklubb, revmatikerforening, Rotary, hagelag, human etisk forbund og flere kirkesamfunn. Visste du at Ørland er et senter for kulturaktiviteter? Ørlandet har et kultursenter, flere kor, korps, galleri, kunstforening, jazzforum, trekkspillklubb, mange museum, bluesklubb, leikarring, gospel, linedancers, moderne kinolokaler og det artigste teaterlaget i Midt-Norge. Visste du at Ørland er et senter for idrettsaktiviteter? Ørland har lag og foreninger som driver med bueskyting, skøyting, dykking, fotball, friidrett, handball, golf, kajakk, MC, motorcross, paintball, rifleskyting, pistolskyting, dart, svømming, sykling, tennis, traktorpulling, turmarsj, turn, vannjet, volleyball, trav og riding.

29


annonse

ØRLAND – BLI MED PÅ OPP SKISSE: DYRVIK ARKITEKTFIRMA

Ørland er i stor vekst. På få år skal det investeres for utrolige fem milliarder kroner i forbindelse med kampflybasen. Velkommen med på eventyret! I 2017 KOMMER de første nye jagerflyene, men det har for lengst begynt å røre seg på Ørland. Behovet for arbeidskraft er allerede stort. Nye boliger reiser seg, arbeidet inne på hovedflystasjonen er godt i gang og kystbyen Brekstad er i endring. I HØST KOM de første 100 nye ansatte til hovedflystasjonen. Flere er på vei. Vi i Ørland har satt oss som mål å gi våre nye innbyggere en myk landing. Som de eneste i landet kan vi tilby et korps av frivillige ørlandsambassadører som står klare til å legge forholdene til rette for de nye! Nye boliger bygges, både landlig og sentrumsnært - enten du ønsker en lettstelt leilighet eller en trivelig enebolig. Bomulighetene er mange: Uthaug byr på fargesprakende solnedganger og nærhet til storhavet. På Ottersbo har du fantastisk utsikt til Austråttborgen og Trondheimsfjorden, samt

30

Tlf. 72 51 40 00

www.orland.kommune.no

et unikt turområde rett utenfor stuedøra. På Garten kan du følge Hurtigruta og de andre båtene i leia, eller ta en tur opp på Gartkvigan og se helt til Frøya. Opphaug ligger sentralt med stort boligfelt, butikker, skole og barnehage. Eller hva med et urbant liv på Brekstad der alle tilbud ligger i gangavstand? Ta kontakt med kommunens tilflytningskoordinator Kari Bjerkestrand på 924 08 507 hvis du har spørsmål. ET ARKITEKTTEAM HAR nettopp avsluttet arbeidet med en spenstig og utradisjonell plan for et attraktivt, urbant og bærekraftig Brekstad. Her gjøres det plass til 900 nye boliger hvor alle tilbud skal ligge i gangavstand. Vi bygger 500-metersbyen! Nærheten til sjøen og det rike fuglelivet skal utnyttes, blant annet med et rikt nærfriluftsområde i Brekstadfjæra. I kystbyen ligger allerede kafeer, puber, treningssenter www.facebook.com/orlandkommune


TUREN!

og Fosens største kjøpesenter som utvidet stort i sommer. I høst åpnet første del av Meieriparken i samarbeid med unge ørlendinger og arkitektstudenter fra hele landet. Arbeidet med del to er allerede godt i gang. Kystbyen Brekstad skal ha spennende møteplasser - arkitekttegnede værvever skal gjøre det trivelig utendørs, selv i ruskevær! Målet et at Ørland Kultursenter med sitt rike kulturtilbud og Librasenteret med alle sine butikker skal danne hvert sitt ytterpunkt i et levende og aktivt sentrum!

VIL DU VÆRE MED Å SKAPE FREMTIDENS ØRLAND? 31


Folket og naturen er det beste med Fosen Karin Størseth

TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE. TURFOTO: KARIN STØRSETH

Karin Størseth (51) bor på Brekstad og er leder for Folkehelse Fosen. Hun sykler ofte rundt Kråkvåg og Storfosna.

32

BRIEFING FOSEN • 2015/15


“Det er Fosens Sykkelparadis. Lite trafikk, flotte viker og vakker natur. Et Norge i miniatyr” sier hun.

FOSENS SYKKELPARADIS

Ørland med nærliggende områder har fantastiske sykkelmuligheter med varierende og utfordrende terreng. Fine og lite trafikkerte veier gjør sykkelmiljøet til en flott opplevelse for både små og store. “Kråkvåg og Storfosna er Fosens Sykkelparadis med hvite strender på begge øyene. Kråkvåg har spennende småøyer som Storslåttøya og ikke minst Kommersøya, som til nylig var full av bunkerser og tuneller etter Kråkvåg Fort” forteller Karin.

NÆRKONTAKT MED NATUREN

“Som trening bruker jeg mest fjellet og beina, men som framkomstmiddel og nærkontakt med naturen er sykkel helt utmerket. Kjenner lukter, lyder og oppdager mer når man drar på sykkeltur” sier den sykkelglade.

RIKT DYRE- OG FUGLELIV

Både Kråkvåg og Storfosna har et rikt dyre- og fugleliv. I Storfosna-området er det blitt registrert over 170 fuglearter. Mange av disse kan ses i fuglefredningsområdet Kråkvågsvaet. “Store, flotte havørn er helt vanlig syn. Hjort og rådyr er også helt vanlig å sykle

«sammen» med. Det er jo det som er fantastisk med sykkel. En får trim, opplevelser og en vet aldri når man får nærkontakt med dyr” sier Karin, som selv er hobbyfotograf og gift med en fuglekikker.

KVELDSTURER PÅ SYKKELSETET

Ofte tar Karin og mannen Per Erik Lyngstad en kveldstur fra hjemmet via Flatneset og langs demningen i Gardefjæra. “Der får vi med oss masse himmel og fuglelivet. Solnedgangen fra Hoøya og Uthaug er heller ikke å forakte. Det hender at vi glemmer tiden helt, og vi må sykle hjem i sommernatta. Med litt skodde over kornåkrene og en stillhet som har senket seg langs veiene. Da kjenner man at man lever” forteller Karin.

ET HAV AV MULIGHETER

“For å unngå biltrafikk vil jeg anbefale turen fra Brekstad via Bruholmen, langs Hovsfjæra, Fitjan og til Austrått. På turen er det mye å se, og fine stoppesteder med strender, banker og fugletittertårn. På Austrått er det også mulighet for oppdagelsesferd rundt haugen ved campingen, bade ved stranden, se på borgen og borghaven, spille golf og mye mer. Med bare 5 km fra Brekstad til Austråttborgen er det en tur for alle i familien” smiler Karin.

- SER IKKE BEHOVET MED HYTTE “Folket og naturen er det beste med

Fosen. Vi har ikke hytte og ser heller ikke behovet. Fra huset vårt kommer vi langt med 30 minutters kjøring. Fra høyfjellet ved Krinslona, flotte skjærgården langs Vallersund og Lysøysundet, og ikke minst favorittfjellet Tøndelfjellet i Bjugn og sykkeltur til Storfosna. Om vi legger til noen minutter så har vi vakre Råkvåg, Munken i Leksvik. I Åfjord har vi Vikafjæra, Grøttingen, Linesøya og Stokkøya, og enda bedre Roan og Osen med sine flotte fjorder og fjell. Fosen har alt!” forteller Karin.

MULIGHETER FOR LEIE AV SYKKEL

Om man ikke har sykkel, er det selvfølgelig tilrettelagt for sykkelutleie. Både Ørland Kultursenter og Brekstad Sport har utleie av sykler. I tillegg har også Hovde Gård sykkelutleie for sine gjester.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

33


ODIN GULDTEIG (11)

CROSSBARNA TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

En etter en dundrer de bortover crossbanen. En upåklagelig støy, og en støvsky som brer seg utover banen.

Barn fra 5-årsalderen og oppover kjører sammen med de største, her skal de tidlig krøkes.

OPPRETTET I 2000

Ørland MC Klubb ble stiftet i 1976, og i 2000 ble crossavdelingen opprettet. I 2001 stod crossbanen ferdig på Opphaug, og i dag er både klubbhus, garasje og verksted på plass. For tiden er crossavdelingen den mest aktive avdelingen, med to forskjellige baner. Den ene er en rekrutteringsbane, mens den største er en klasse D bane. Sist-

34

BRIEFING FOSEN • 2015/15

nevnte er beregnet for både barn, ungdom og voksne. Klubbens formål er holdnings skapende arbeid for å fremme sunn motorsportsinteresse blant barn og unge.

TILKNYTTET NORSK MOTORSYKKELFORBUND

Crossavdelingen er tilknyttet Norsk motorsykkelforbund, som ligger under Norges Idrettsforbund. Det kreves lisenser fra Norges Motorsykkelforbund for bruk av banen, som innebærer at alle utøverne er forsikret.

BÅDE JENTER OG GUTTER

Ørland MC Klubb er i dag 80 medlemmer, og seks av disse er jenter. En av disse er 8 år gamle Linda Johansen. “Dette er gøy, og jeg er ikke noe nervøs” lystrer smilet til crossjenta under sikkerhetshjelmen og det halvåpne visiret.

— ENDELIG FUNNET NOE HUN LIKER

Mor, Eli Knutsen (43) fra Brekstad sier hun er godt fornøyd med å endelig funnet noe hun liker.


“Vi har prøvd både friidrett og turn, men det var ikke helt det rette. Linda er litt rastløs, og det får hun av seg i denne sporten. Jeg synes ikke det er så skummelt, hun har jo god kontroll” sier en ubekymret mor.

TRIVES GODT PÅ FOSEN

Eli flyttet fra Andøya til Fosen i 1980, og trives i dag veldig godt på halvøya. “Det er i alle fall varmere enn på Andøya”, ler hun. “Jeg liker både folket og naturen. Siden vi bor rett ved flystasjonen, ser vi jo også fly hver eneste dag” sier Eli.

11-ÅRING I MIDTNORSK MESTERSKAP Odin Guldteig (11) fra Uthaug er en av de mange guttene i klubben. Han pleier å kjøre i Midtnorsk Mesterskap, og synes det er gøy med både crosskjøring og konkurranser. “Han fikk sin første cross da han var 7 år, og siden har det bare ballet på seg” smiler far Trond Viktor Guldteig (40), som har fire barn som kjører motocross.

ULYKKER HENDER SÅ LETT

“Det har vært et par brekte armer og bein. Så vi har hatt besøk av sykebilen et par ganger”, sier Trond. Odin er derimot ikke redd for at ulykker skal skje. “Jeg er ikke redd i det hele tatt, jeg”, smiler Odin.

— DET KOSTE LITT, MEN DET E VÆRDE LÆLL

At det er utgifter med crosskjøring er det ingen tvil om. Det er derimot mye utstyr som selges brukt innad i klubben, og det gir gode muligheter for å gjøre noen kupp. “Det koste litt, men det e værde læll”, sier Trond. Trond anbefaler imidlertid sporten til både barn og unge. “Det er en sport jeg anbefaler på det høyeste for barn og unge som er litt utagerende. Denne sporten tar ut gnisten”, ler Trond.

 ÅPNINGSTIDER ff Mandag: 17:30-20:00 ff Onsdag: 17:30-20:00 ff Lørdag: 13:00-16:00

LINDA JOHANSEN (8) synes det er moro å kjøre motocross.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

35


Bjugn kommune

Kultur og idrett i Bjugn Ønsker du å ta del i et innholdsrikt kultur -og idrettstilbud – kom til Bjugn! Vi har: • Landets beste kulturskole • Godt tilrettelagte arenaer for idretten Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Se mer på www.bjugn.kommune.no Ta kontakt med: Bjugn Kulturskole på telefon 72 51 95 94, Bjugn Frivilligsentral på telefon 72 51 95 34

36

BRIEFING FOSEN • 2015/15


annonse

Fritid i Bjugn Drømmer du om en aktiv fritid – kom til Bjugn!

Vi kan by på god tilgang til sjøen, til utallige fiskevann, til fiskeelver, til marka og til fjellet. Alt dette med muligheter for korte eller lengre turer – med ulik utfordringsgrad. Her finnes 150 ulike lag og foreninger med totalt 9.000 medlemmer. Du finner helt sikkert et tilbud som passer for deg. Ønsker du å utøve fritidsaktiviteter gjennom disse – kom til Bjugn!

r e s i l a Re men drøm jugn iB


Bjugn kommune

Bo i Bjugn Din boligdrøm kan du finne i Bjugn!

Oppvekst i Bjugn Ønsker du å bo i en kommune med oppveksttilbud til alle fra 0-19 år – kom til Bjugn! Vi har: • Barnehager i Botngård, Vallersund, Lysøysund og Ervika. • 3 barneskoler og èn felles ungdomsskole. • Den største videregående skolen i regionen med bredt linjetilbud.

Den nye barnehagen i Botngård skal tas i bruk høsten 2015.

38

BRIEFING FOSEN • 2015/15


annonse

Det beste med Karlestrand er utsikten! Vi valgte dette området som bosted, fordi det har store, flotte tomter med en fantastisk utsikt. Kort avstand og gang og sykkelvei til sentrum er det også.

Roar og Trudes utsikt

r e s i l a Re men drøm jugn iB

Trude og Roar

Karlestrand: Fosens vakreste vestkant. Her finner du nærhet til sjøen, nærhet til marka og avstand til støykilden! Har du en drøm om å bo nær sjøen – ha fjordutsikt, sjøluft og fine solnedganger – kom til Bjugn!

Sammen med boligutbyggere legger vi til rette for BOLYST i Bjugn. Mulighetene er mange. Om drømmen er å bo sentrumsnært, i grenda eller landlig – i leilighet, rekkehus eller enebolig – kom til Bjugn!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Se mer på www.bjugn.kommune.no eller ring oss på telefon 72 51 95 00. I Bjugn er vi så heldige å ha fine enebolig-områder i hele kommunen. Her presenterer flere av dem. Fint – ikke sant?!

Vallersund

Ervika

Oksvoll

Lysøysund

Høybakken


Bjugn kommune

Næring i Bjugn Vi ER den

næringsvennlige

kommunen som:

Marine Harvest Fish Feed

• Tilrettelegger gode næringsarealer for økt aktivitet og nyskaping • Har et kompetent og offensivt utviklingsapparat • Har konkurransedyktige betingelser • Ligger «midt i smørøyet» – med en strategisk god lokalisering på Fosen Se mer på www.7160.no eller ta kontakt i dag!

KOPPARN UTVIKLING AS v/daglig leder Arnt-Ivar Kverndal, mobil 977 76 485, mail: arnt-ivar.kverndal@inaq.no

NCC knuseverk

Næringsarealer i Bjugn Gullvika

Valsneset

Myran Sannan/Seter Reitan 40

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Gustav Melum Entreprenør AS


annonse

Forsvaret

ViVa AS Testsenter for vindturbiner Botngaard AS Trønderenergi Kraft

Valsneset Industriområde

Mange aktører allerede lokalisert på området Foto: Harald M. Valderhaug Valsneset Industriområde er godt tilrettelagt for etablering av industri- og forskningsinstallasjoner. Området ligger sentralt plassert langs skipsleden. Valsneset i Bjugn ble utpekt til industriformål allerede på i 1970-årene. Området er i dag et etablert industriområde på 1000 mål med delvis planerte arealer. Hovedvirksomheten er teknologiutvikling og produksjon innen vindkraft og havbruk. Her er egen industrikai som er godt beskyttet mot sjøen. Stein og grus er lett tilgjengelig gjennom lokal leverandør.


Bjugn kommune

Sentrum i Bjugn Den grønne landsbyen ved fjorden

Vil du være med å utvikle framtidens Botngård – kom til Bjugn! Kampflybasen, havbruksnæringen og vindkraft er motorer som gir Bjugn en unik mulighet til å utvikle framtidas samfunn. I den sammenheng er vår intensjon å skape en landsby med fokus på bolyst, helse, kultur, utdanning og næring. Mennesket er menneskets største attraksjon! I arbeidet med landsbyen setter vi mennesket i fokus. Bjugn er en kystkommune, og den kulturen vil vi trekke inn for å styrke framtidens Botngård. Nærhet til sjøen og

42

BRIEFING FOSEN • 2015/15

nærhet til bymarka er sentrale elementer i utviklingen av Botngård. Det planlegges turstier ut i marka og langs fjorden, knyttet til ulike attraksjoner og aktiviteter. I Bjugn utvikler vi en aktiv og attraktiv landsby, med økt identitet og tilhørighet for alle med hjerte for Bjugn! Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Se mer på www.bjugn.kommune.no eller ring oss på telefon 72 51 95 00


annonse

r e s i l a e R men drøm jugn iB


SKULLE VÆRE HER 2 ÅR,

NÅ HAR DET GÅTT 14 Familien Foster skulle bo på Fosen i maks to år. Det ble bestemt før de ble tatt imot med åpne armer av lokalmiljøet.

Etter å ha jobbet tolv år innen oppdrettsyrket i Skottland, valgte Scott Foster (50) og kona Yvonne (50) å ta med seg sine tre barn og flytte til Fosen da familiefaren ble tilbudt jobb på et oppdrettsanlegg i Bjugn. Et imøtekommende lokalsamfunn var med på å gjøre en planlagt to-årsperiode på Fosen til et permanent livstids-opphold. – Barna trivdes veldig godt på Oksvoll. De var med på masse aktiviteter, og vi ble alle inkludert i lokalsamfunnet. Da jeg fikk tilbud om å fortsette i jobben, var det egentlig ingen diskusjon om hva vi skulle gjøre. Vi bygget oss hus og bosatte oss her, sier Scott Foster.

år, Jade på ti år, og Ellie på syv år. I bagasjerommet satt deres to golden retrievere. – Det var en veldig lang tur. Jeg hadde lest en del om Trondheim før vi dro, og jeg syntes det virket veldig greit. Den gangen visste jeg ikke at Fosen og vårt nye bosted lå én og en halv time unna storbyen. Jeg trodde det var maks en halv time, sier Yvonne, og legger til at hun i ettertid er veldig glad for at barna fikk vokse opp i et landlig, lite og trygt miljø. – Yvonne syntes det var litt langt fra byen til å begynne med. Men hun koser seg nå som det har kommet flere shoppingsenter hit. Før kjørte hun til byen for å få litt shopping-terapi, spøker Scott og ler.

gikk det veldig bra å begynne på den nye skolen på Oksvoll. Her var det blant annet mindre lekser enn det de var vant med, og skoleuniformer fantes ikke. Ifølge yngstedatter Ellie, var det aldri noen problem for verken henne eller søsknene å bli kjent med andre barn. Likevel hadde både Jade og Conor, som er eldre enn henne, et par tunge perioder hvor de savnet sitt gamle liv i hjemlandet. – Heldigvis glemmer barn ting ganske fort. Det var veldig morsomt for oss alle å bygge et nytt hus. Det var spennende å få velge oss rom og egne farger. De tunge periodene gikk over, sier Ellie.

NORSK KOLLEGA

INKLUDERENDE

Å flytte til et nytt land med annerledes språk og kultur, bydde på utfordringer for hele familien Foster. Ikke bare skulle de lære seg bokmål og grammatikk, de måtte også lære seg trøndersk dialekt. – Jeg husker jeg slet med grammatikken. Det var som å lære seg to forskjellige språk. Heldigvis var jeg såpass ung at det var lettere å lære, sier Ellie. Litt verre var det for foreldrene som begge var 36 år da de kom til Norge. Spesielt vanskelig var det for mamma Yvonne som ikke hadde jobb da de flyttet dit. – Det var utfordrende å lære et nytt språk

Scott ble tidlig introdusert for Norge og norsk fiskeoppdrett gjennom en norsk kollega i Skottland. Etter tolv år i bransjen, ønsket Scott nye utfordringer i yrkeslivet. – Jeg visste at de var veldig flinke med oppdrett i Norge, og kollegaen min fortalte meg mye bra om landet. Jeg ville prøve meg. For 14 år siden pakket Scott og Yvonne bilen full og satte kursen fra den lille fiskelandsbyen Ullapool på vestkysten av Skottland, til Fosen i Trøndelag. Med seg i baksetet satt deres tre barn, Conor på tolv

44

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Selv om planen var å bli på Fosen i maks to år, tok familien valget om å bli værende og bygge hus, allerede før de to årene var omme. Ifølge Scott ble det lagt mest vekt på barnas trivsel og fremtid. – Alle tre trivdes godt, fant seg godt til rette og var aktive med idrett. Å bo her var en kjempestor fordel med tanke på miljøet. Vi har aldri hatt noen problemer med å være innflyttere her. Det er hyggelige folk på Oksvoll, forteller han.. Til tross for at mye var annerledes i den nye hverdagen som skoleelev i Norge, så

– SOM Å LÆRE TO SPRÅK


som man aldri før hadde hørt, sier Yvonne. Til tross for at hun gikk på norsk-kurs, så fikk hun ikke praktisert språket like mye som resten av familien. Mens barna fikk utviklet norsken på skolen og via ulike fritidsaktiviteter, hadde også Scott en ekstra fordel da han startet opp, og begynte å trene et rugby-lag for ungdom på Fosen. Han trente også det norske rugby-landslaget på et tidspunkt. – Pappa slet med norsken, så jeg tror det hjalp han mye å være trener. Ungdom generelt er litt enklere å snakke med. Alle var veldig trivelige, forteller Ellie med en klokkeklar trønderdialekt.

I PAPPAS FOTSPOR

I dag jobber Yvonne som tannlegesekretær i Botngård, mens Scott er driftsleder ved Marine Harvest i Bjugn. På anlegget på Persflua har han ansvaret for alt fra fisk til utstyr og langtidsplanlegging av budsjett. – Det er en kjempespennende bransje, og jeg lærer noe nytt hele tiden. Fra barna var små og frem til i dag, har både Jade (24), Ellie (20) og sønnen Conor (26) hatt mye med oppdrettsyrket og gjøre gjennom oppveksten. Allerede som femåring ble sønnen Conor med pappa Scott på jobb. For tre år siden flyttet Conor til Frøya, og er i dag driftsleder på anlegget

som eies av Marine Harvest. Datteren Jade jobber i barnehage, men har én fast dag i uka på anlegget i Bjugn. Hennes kjæreste jobber der fast, og sammen bor de fem minutter fra barndomshjemmet i Oksvoll. Ellie har hatt helg- og sommerarbeid på Persflua. 20-åringen studerer biologi ved NTNU, og hvis alt går etter planen, så skal hun ta master i marinbiologi og jobbe innen samme felt. – Jeg synes det er kjempemorsomt å jobbe på anlegget. Jeg tror pappa synes det er stas at vi er interesserte i det han arbeider med. Vi ser opp til han og synes han er veldig flink. Han skjønner at vi prøver og prestere. Gjør vi en dårlig jobb, så får han høre det, sier Ellie.

VERDENS STØRSTE FÓRFLÅTE

2. oktober fikk Ellie æren av å være gudmor da Marine Harvest døpte sin nye fórflåte på Persflua. Flåten, som har vært i drift siden mars 2014, har verdens største fórkapasitet etter at den gikk fra 90 tonn til 750 tonn. Ellie, som beskriver seg selv som en guttejente, har alltid syntes det har vært morsomt å bevise at hun kan gjøre en lik jobb som guttene kan. Derfor var det desto større stas da Scotts sjef spurte om

hun ville døpe flåten. – Jeg trodde ikke at pappas sjef visste hvem jeg var engang. Under dåpen var jeg livredd for at flaska ikke skulle knuses, det bringer ulykke. Heldigvis gikk det bra, sier 20-åringen, og innrømmer at hun hadde tjuvøvd på flaskeknusing på forhånd.

BEHOLDER KONTAKTEN

Yvonne og Scott vokste begge opp i Nord-England, men flyttet etter hvert til Skottland, hvor de giftet seg i 1985. – Vi har vært vant med å bo et stykke unna foreldrene våre, men vi savner dem jo i blant, selvfølgelig. De syntes vi var tøffe da vi bestemte oss for å ikke dra tilbake til Skottland igjen, forteller Yvonne. Hvert år drar ekteparet to turer til Storbritannia for å besøke familien sin der. Det hender også at de får besøk av slekt og venner hjemme i Oksvoll. – De liker seg godt her og synes det er veldig fint og rolig, sier hun. For Yvonnes del er det naturen og friluftsmulighetene som har fenget mest med Fosen. Etter at barna flyttet ut, har Scott og Yvonne brukt stadig mer tid på aktiviteter som tennis, sykkelturer og trimming med hunden deres.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

45


FOTO: PUNCH REKLAME

ELLIE GUDMOR BLE TIL VERDENS STØRSTE FÔRFLÅTE!

I oktober 2014 fikk Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg på Persflua ny flåte, verdens største fôrflåte. Det er seks ansatte og en lærling på anlegget. Anlegget består av ni 200-metersringer. Smolten kommer fra Slørdal, fôret leveres fra Marine Harvests nye fôrfabrikk i Bjugn, mens fisken altså slaktes på selskapets fabrikk på Ulvan.- Flåten er bygget i Litauen av selskapet Ocea. Den har en estimert «levetid» på 20 år og en kapasitet på 720 tonn. Flåten gir mulighet for enda bedre kontroll med fôringen og større kapasitet, forteller Marine Harvest. Gudmor for flåten er Ellie Foster, som er datteren til driftslederen på Persflua. Her er hva hun skriver om seg selv og hvorfor hun sa ja til å døpe flåten:

46

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Mitt navn er Ellie, jeg er 20 år og skal nå ta fatt på biologistudiet på NTNU. Jeg og min familie er opprinnelig fra Skottland, vi flyttet til Norge for 14 år siden, siden min far Scott Foster fikk tilbud om jobb på et oppdrettsanlegg her. Vi skulle i utgangspunktet bare bo her i Norge i 2 år,

for anlegget Valøyan på Frøya. Jeg håper at jeg etter min bachelor i biologi, kan ta en master innenfor det marine fagområdet. Jeg ser for meg at det er store jobbmuligheter innen for dette feltet, med tanke på de store mulighetene og ressursene havet har å by på. Jeg syns det er spennende

gleder jeg meg veldig til. Det er fint for meg å se at Marine Harvest satser stort fremover, og jeg tror bedriften vil vokse i mange år fremover, noe jeg håper jeg en gang i fremtiden vil få ta del i.

❯❯❯ OM MARINE HARVEST I MIDT-NORGE

I de to Trøndelagsfylkene har Marine Harvest hele produksjonskjeden i oppdrett:

men vi likte oss så godt her at vi bygde oss hus. Nå kan vi ikke se for oss å flytte ut av landet igjen. Jeg har helt siden jeg var ei lita jente likt å være med faren min på arbeid, når jeg var lita syntes jeg det var veldig morsomt og spennende å få kaste ut mat til fisken. Jeg har etter hvert blitt godt kjent med arbeidsoppgavene som de utfører, og kan nå ta på meg mer krevende arbeidsoppgaver på anlegget. De senere årene har jeg vært vikar på min fars Marine Harvest-anlegg, som heter Persflua og ligger i Bjugn. Min far har jobbet for Marine Harvest i over 25 år, og nå følger min storebror Conor Foster i hans fotspor, han er nå driftsleder

❯ Fôrfabrikk i Bjugn med 52 ansatte ❯ 3 sjølokaliteter og 1 landavdeling med Stamfiskfisk og rognproduksjon ❯ 4 smoltanlegg fordelt på tre kommuner ❯ 30 matfisklokaliteter i sjø fordelt på 10 kommuner ❯ Slakteri på Ulvan på Hitra ❯ Egen rensefiskoppdrett i Rørvik og i Statsbygda

å jobbe på havet, og lærer noe nytt hver gang jeg er på jobb. Anlegget Persflua skal nå få en ny flåte, som per dagsdato blir verdens største fôrflåte, dette er noe arbeiderne har gledet seg til svært lenge. Arbeiderne er allerede veldig stolt av den arbeidsplassen de har, men jeg vil tro at det blir enda mer stas med en ny og fin flåte. Jeg har fått det ærefulle oppdraget med å delta på dåpen av den nye flåten, og det

Om Marine Harvest i Norge og globalt ❯ Marine Harvest er Norges nest største matprodusent, målt i proteiner. ❯ Hver eneste dag produserer 1600 ansatte i Norge 3,3 millioner sunne måltider som spises over hele verden. ❯ Verdien av selskapets eksport fra Norge var på 8,2 milliarder kroner i 2013. ❯ Marine Harvest Group er et av verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. ❯ Selskapet er representert i over 20 land og har totalt 10 600 ansatte på verdensbasis. ❯ Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

47


VELKOMMEN TIL FOSENHALLEN, BJUGN OG

ISTID!

FosenHallen i Bjugn kommune åpnet i 2007, som den andre innendørs skøytehallen for lengdeløp i Norge (etter Vikingeskipet på Hamar). Se: www.fosenhallen.no

Hallen ble bygd av lokale entreprenører på Fosen, med god hjelp av utallige frivillige som i byggeperioden la ned mellom 15.000 - 20.000 timer med dugnadsarbeid. FosenHallen drives også i dag med stor innsats fra frivillige som bidrar med dugnadsinnsats tilvarende flere årsverk hver sesong.

tillegg er hockeybanen islagt fra midten av august og ut april. FosenHallen ble først om fremst bygd som en idrettshall for skolesenteret Botngård. Dette medfører at hallen er i bruk fra morgen til kveld av barnehager, grunnskoler og videregående skoler fra hele Fosenhalvøya.

• • • • • • • •

Fosehallen inneholder også fasiliteter for andre idretter: • Innendørs fotballbane (40mx60m; 7-er bane) • Løpebane med tartandekke (ca350 m) • Ishockeybane • Curlingbane.

FosenHallen er et av få anlegg i MidtNorge som har status som regionalt anlegg som kan huse internasjonale stevner (andre: Granåsen og Lerkendal stadion).

• •

ARRANGEMENT:

Fra høsten 2014 jobbes det også med å få til et innendørs vintertilbud for skateboard. I løpet av få år har Fosenhallen markert seg som en av landets viktigste arena for Norsk skøytesport, og den eneste skøytehallen som hver sesong kan tilby skøyteis for hurtigløp fra 1. september til 1. mai. I

48

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Bjugn Ørland skøyteklubb I tilknytning til FosenHallen har man også greid å bygge opp en unik arrangements -kompetanse, takket være en av landets best drevne skøyteklubber; Bjugn/Ørland skøyteklubb (BØSK). Se www.bosk.no Kombinasjonen av et unikt idrettsanlegg og en idrettsklubb med stor arrangementskompetanse, har i løpet av få år resultert i en merrittliste få andre idrettsarenaer i Norge kan vise til:

121 skøytestevner Flere enn 6000 deltakere Fler enn 15000 enkeltstarter Mer enn 450 timer skøyteløp 1 veteran VM - 183 løpere fra 14 land 7 nasjonale mesterskap 8 Norgescupstevner 1 landskamp jenter/gutter - Sverige/ Finland/Norge Over 100 lokale løp ISU Junior World Cup i 2011 120 løpere fra 18 land ISU Junior World Cup i mars 2014 120 løpere fra 19 land. ISU Junior World Championships (junior VM) i mars 2014

ISU SENIOR WORLD CUP

Styret i Norges skøyteforbund har vedtatt at de skal søke om å få et ISU Senior World Cup lagt til FosenHallen. NRK har vært i FosenHallen på befaring og ser positivt på å kunne produsere TV bilder som vil gå ”world wide”, hvis ISU bestemmer seg for å legge et senior World Cup arrangement til Fosen og Trøndelag.


“Hallen er i bruk fra morgen til kveld av barnehager, grunnskoler og videregående skoler fra hele Fosenhalvøya.”

Dette vil sette Midt-Norge ytterligere på kartet som arrangørsted for internasjonale idrettsstevner, med alt det fører med seg. Det er også verdt å nevne at arrangementene i FosenHallen legger igjen betydelige summer hos lokalt næringsliv og de særlig i reiselivsbedriftene.

KUNSTLØP

I løpet av de siste 5 årene er det blitt etablert et miljø for kunstløp på Fosen. Det startet da en profesjonell kunstløptrener fra Nederland valgte å bosette seg i Bjugn. Hun har etter hvert fått opp en interesse for kunstløp og i 2014 er det blitt etablert en egen klubb; Austrått Kunstløpsklubb. De tre siste årene har det blitt arrangert treningsleir for kunstløp i FosenHallen den siste uka før skolestart i august måned, og i år deltok over 30 barn og voksne.

ISHOCKEY

De første årene etter at FosenHallen åpnet var det en sterk interesse for ishockey. Det ble etablert en klubb, Fosen Hockey,

som rekrutterte barn og unge slik at det ble etablert flere lag. Interessen har senere avtatt noe, men det er to lag som nå trener fast på hockeybanen; Fosen Hockey og Ørland Flyers.

FOTBALL

Fotballbanen i FosenHallen var den første innendørs fotballbanen i regionen. Senere har det også kommet en hall i Vanvikan. Fotball er den desidert største aktiviteten i FosenHallen hvis man skal telle hoder. Når utesesongen er over trekker fotballspillerne raskt inn i hallen og det har etter hvert blitt konkurranse om å få treningstid i hallen, men det er også trim lag (oldboys) som velger å trene inne hele året. I løpet av vinteren arrangeres det vinterserie og cup.

OPPGRADERINGER

I 2013/14 ble det foretatt en betydelig oppgradering av FosenHallen. Det ble investert i en ny isprepareringsmaskin, og samtidig ble det bygget et nytt

garasjeanlegg for ismaskiner og annet utstyr. For å bedre på inneluft/inneklima ble det også montert et nytt avfuktingsanlegg i hallen. Dette ble testet ut under junior VM på skøyter, og resultatene viser at luftkvaliteten i hallen ble dramatisk forbedret, noe som også fikk en særdeles positiv innvirkning på tidene under skøytestevnene.

UTENDØRS SKILØYPE??

En del av oppgraderingen av garasjeanlegget går ut på å ta vare på et produkt vi har hatt problemer med å bli kvitt; snø og is som vi høvler av isflatene. Tidligere smeltet vi dette i en smeltegrop i vår forrige garasje. Nå skal vi tømme ut dette på et plenareal utenfor garasjen og vi håpe at dette kan bli en ressurs som kan brukes til ski- og snowborad aktiviteter utenfor garasjeanlegget.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

49


Friidrettsgruppa Yrjar har en lang historie som en aktiv og respektert friidrettsklubb.

Ikke bare har klubben gjort seg bemerket på Fosen i løpet av årene, men den har også fostret opp mange utøvere som har tatt både nasjonale og internasjonale titler. For noen år tilbake ble all aktivitet lagt brakk da ildsjelene trakk seg ut. Unge utøvere måtte finne seg andre aktiviteter. Tidligere friidrettsutøvere (les foreldre og besteforeldre) satt bedrøvet igjen og tenkte tilbake på gode minner fra konkurranser og treninger på stadion. For fire år siden bestemte man seg imidlertid for at Friidrettsgruppa Yrjar skulle gjenoppstå. På disse fire årene har en fast gjeng med unge og voksne utøvere igjen trent og konkurrert med Yrjars logo på brystet.

Yrjar Friidrettsstadion på Brekstad, er vår hjemmebane i sommersesongen. Banen åpnet offisielt med spurtandekke i 1986 og ble da en komplett friidrettsstadion. Etter ca 10år i dvale har vi nå en dugnad hvor vi ønsker å få stadionen opp å gå igjen. I vintersesongen er hovedtreningene lagt til Yrjarhytta, men med alle utøvere som vi er i dag, ser vi etter nye fasiliteter. Med grener som hopp, løp og kast, trenger man plass og høyde for å kunne utøve idretten. Slik at våre utøvere kan være med å konkurrere på lik linje med andre friidrett sklubber, hele året.

SOLID HJØRNESTEN I mer enn 150 år har Høie satt sitt preg på skandinaviske hjem. Kombinasjonen av topp kvalitet, gode design og en innovativ holdning, har ført til at Høie fortsatt er den mest anerkjente merkevaren innen sengeklær.

I 1999 ble Høie en del av Mascot Høie konsernet som i dag har utviklet seg til å bli en internasjonal ledende merkevareleverandør av Mascot og Høie dyner og puter, Høie sengetøy samt Berger pledd. Høie står sterkt i folks bevissthet som synonymt med kvalitet og høy komfort. I dag selges og markedsføres våre merkevarer hovedsakelig på det norske markedet men vi eksporterer også en stor andel av våre produkter til Sverige, Finland, Dan-

50

BRIEFING FOSEN • 2015/15

mark, Island, Polen, Tsjekkia m.m. Alle med forskjellige krav til komfort, farge og design - men alle har de den gode og anerkjente Høie kvaliteten! Med et bredt vareutvalg inneholdende tidsriktige design og flotte kvaliteter, ønsker vi deg derfor velkommen til en verden av velvære - en verden som gir deg alt du trenger for å få en god natts søvn. Bedriften ligger på Brekstad, Ørland


PENDLER PÅ SYKKEL

TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

Trond Bauge (37) er opprinnelig fra Farsund kommune i Vest-Agder, men flyttet til Fosenhalvøya etter sine to pliktår på Ørlandet i 1997. I dag jobber han som ammoinspektør i Forsvaret, og pendler på sykkel fra Rissa til flystasjonen hver dag, uansett vær og vind.

BYGDE DRØMMEBOLIGEN I 2004

Trond er gift med Trine Simonsen Bauge (46) og bestemte seg tidlig å bosette seg i Rissa. I 2004 bygde Trond og Trine drømmeboligen med utsikt utover Botn og Strømmen. I dag bor de med deres to sønner Mats (6) og Erik (10), og hunden Minni.

FRA RISSA TIL ØRLAND PÅ SYKKEL

“Da Fosen Namsos organiserte tilløp i Hasselvika sa jeg til Trine at nå skulle jeg prøve å sykle til Hasselvika. Det var jo en passelig avstand”, sier Trond. Og slik gikk det til. I dag bruker han 35-40 minutter fra Rissa til Hasselvika. Derfra tar han hurtigbåten til Ørlandet, som også omtales som “pendlerbåten”. På kaia på Brekstad setter Trond seg på sykkelen og sykler de siste kilometerne inn til Ørland hovedflystasjon. Totalt bruker han 55-60 minutter, mens bilpendlere fra Rissa til Ørland via pendlerbåten bruker 35-45 minutter. Han bruker dermed bare 20 minutter lengre tid på sykkel enn med bil. “Det er egentlig en kort vei, også får man jo en trim økt da” smiler den sykkelglade. Han drar hjemmefra 06:20, og er på Ørlandet 07:20. “Det er litt magisk når man klarer å holde seg rundt den magiske timen” sier Trond.

SYKLER HELE ÅRET

Trond begynte å sykle etter ferien, men ga seg ikke da været ble verre. Verken snø, is

eller kulde kunne stoppe han. “Jeg bare la om til piggdekk, og det fungerte jo bra det. Været stopper nok ikke meg. Hvis man kler på seg bra så går det nok bra”, sier Trond.

GODE PENDLERMULIGHETER

Ifølge Trond er det mange som bor i Trondheim og pendler til Ørland hovedflystasjon med pendlerbåten. De har en lengre vei enn han, men de kan også bruke tiden annerledes “De slipper å være stresset og anspent under reisen. De kan både slappe av og jobbe på båten, om de ønsker det” sier han.

TRINE FIKK ME I 2006

I 2006 fikk Trine ME, og sykdommen slet mye på henne. “Hun ble fort sliten. Bare de vanligste ærender ble til den store utmattelsen. Vi drømte om at hun kunne tilpasse arbeidet selv. En liten stilling i en liten butikk hadde vært supert” sier Trond.

BUTIKK I HUSET

Drømmene ble til virkelighet da Trond en dag fikk en plan. Det ledige rommet i huset ble omgjort til den lille butikken Trine i Strømmen. Butikken tok inn flere sjarmerende varer folk i bygde ikke hadde fra før. “Vi syntes det var moro å prøve. I begynnelsen var det lite innkjøp og en del strikking i butikken, men etter hvert ekspanderte det seg. Nå selger jeg masse, kjøper masse, og koser meg masse”, smiler en fornøyd Trine. “Blir det for mye, har hun mulighet til å justere det med å ha mindre åpningstider. Vi hjelper hverandre” smiler Trond.

FOSEN – ET NORGE I MINIATYR

“Man har det meste på Fosen. Ørlandet er flatlandet med en del vind. Så har vi Fosenfjellene i Rissa og omheng. Det er en av grunnene jeg trives på en slik arbeidsplass” sier en fornøyd Trond.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

51


annonse

Rissa kommune satser aktivt på informasjon gjennom sosiale medier og har etablert seg blant landets beste kommuner på Facebook! Besøk oss gjerne på facebook.com/rissakommune – her finner du nyheter om stort og smått, flotte bilder fra hele Rissa og nyttig informasjon for deg som er ny i Rissa, eller kan tenke deg å bli det.

Rissa kommune er den største av kommunene på Fosen med 6700 innbyggere, og kjennetegnes ved innbyggernes opplevelse av jordnær lykke. Skal du bosette deg i Rissa kommune er det 2 valg som utmerker seg;

HVORDAN VIL DU BO OG HVOR VIL DU JOBBE? Kommunen har boliger og tomter tilgjengelig både sentrumsnært og i landlig idyll. Her kan du velge å ha alle tjenester og servicetilbud innen gangavstand, eller du kan velge mer fredfulle omgivelser som kan gi deg den roen du søker etter. Her kan du finne akkurat det som passer deg. Kommunen har et variert jobbmarked, med arbeidsplasser innen den kommunale tjenesteproduksjon, store industribedrifter, små gründerbedrifter, servicenæring og mye annet. Fosenregionen er viktig for Rissa kommune, som en stor og velfungerende arbeidsregion. I tillegg har vi et bredt kollektivtilbud som legger svært godt til rette for dagpendling til Trondheim og de muligheter som finnes der. Rissa kommune er en del av Trondheimsregionen og mange pendler daglig begge veier. Rissa kommune og Rissa Utvikling KF legger nå til rette tomteareal for næringsaktivitet, og jobber tett med næringslivet i Trondheimsregionen.

52

BRIEFING FOSEN • 2015/15


annonse

Krinsvatnet

ENGASJERTE, FRODIGE OG GJESTFRIE

Scann denne se vår film om Rissa kommune.

Haugsdalen

Selnes

Olsøy

Fevåg

Hurtig Hysnes, Brekst båt til/fra ad, 15 min.

Hasselvika

Leira

tn

Rissa

gd

au

Sk

n ale

Hurtigbåtforbindelse til/fra Trondheim, 25 min.

Kvithylla

Vanvikan Stadsbygd Raudberget

Rørvika . fra in til/ 5 m ge , 2 fer im Bil dhe on Tr

QR-koden og

Sørfjorden

Bo

Over 4000 innbyggere i Rissa kommune gjør en innsats i over 160 frivillige lag og foreninger. Dugnadsviljen er stor blant våre engasjerte og gjestfrie innbyggere. Dette gir et bredt og innholdsrikt aktivitetstilbud, og flotte og varierte kulturelle opplevelser. Frodig revygrupper, teater- og ungdomslag finnes i nesten hver grend. Et aktivt og velorganisert idrettsmiljø sørger for at 1700 små og store rissværinger er i fysisk aktivitet.

Råkvåg

Trondheimsfjorden

BRIEFING FOSEN • 2014/15

53


RÅKVÅG TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

Råkvåg ligger i Rissa, en halvtimes kjøretur fra Rissa sentrum. Tettstedet med knappe 250 innbyggere er blitt omtalt av Innovasjon Norge i boka “Vakrest i landet”.

Råkvåg er betraktet som et av Norges 20 best bevarte tettsteder. Bryggerekka i Råkvåg er den lengste utenfor byer i Norge, og tettstedet er dermed meget populært for turister. I tillegg ligger Råkvåg i Stjørnfjorden, som en gang var landets beste fjorder for sildefiske. Årlig arrangeres Råkvåg anno 1930 for å bevare tradisjonen innenfor sildefisking. Under arrangementet mimres det om de gode, gamle dagene i sildefiskets storhetstid. Det er blant annet gode muligheter for å oppleve landnotkasting.

2

FOR Å MINNE TILBAKE

Jørund Grut (56) bosatte seg i Råkvåg i 1995 og har vært med i arrangementskomitéen til Råkvåg anno 1930 i flere år. “Vi er opptatt av bakgrunnen og røttene til stedet, og derfor arrangerer vi Råkvåg anno 1930. Vi skal minne tilbake til storhetstiden i 1930-årene da Råkvåg var sildemetropol. Det var en tid man kunne gå tørrskodd over vågen” sier Jørund som har lang fartstid med arrangementet.

FLERE TUSEN BESØKENDE

“Vi har aldri tatt inngangsbetaling, så det er veldig vanskelig å anslå hvor mange besøkende arrangementet har. Men i løpet av seks forestillinger hadde vi 2600 besøkende, et snitt på over 400 per forestilling” sier Jørund. Tatt i betraktning at tettstedet har knappe 250 innbyggere forstår man at arrange-

54

BRIEFING FOSEN • 2015/15

mentet har stor interesse for samfunnet rundt Råkvåg. Det er en stor trafikk av hytteeiere og tilreisende fra blant annet Trondheim som kommer for å minne tilbake til en storhetstid.

HESTEGLADE JENTER 2

MORO MED RÅKVÅG ANNO 1930 1

SPONTEKKING AV TAK

Madelen Eikelid (15) fra Førde synes det er moro å være en del av Råkvåg anno 1930. Her sitter hun ved en bod under arrangementet og selger forskjellige hjemmebakst.

Trondheimerne Stine Samdahl (13) og Ingrid Samdahl (10) synes det er morsomt med hest. “Man blir fort glad og knyttet til hester” smiler de to hesteglade jentene. Flere av bryggene i Råkvåg er vedlikeholdt med tradisjoner. Taket på denne bryggen ble lagt i 2012, og består av 5-13 tommers spon. Taklegging av spon, også kalt spontekking, var mye utbredt i Trøndelag i tidsrommet 1860-1960.


1

“Det var jo artig å få være med på taket. Jeg var jo bare tenåringen da jeg begynte med dette. Det var stas å få være med voksne folk som kunne det i fra før” sier Johannes Husby (80) fra Husbysjøen. “Det var jo trivelig å bli samlet til dugnad i gamledager” fortsetter Harald Larsen (85) fra Råkvåg.

SALTERIET KULTURBRYGGE

Et sentralt midtpunkt i Råkvåg er Salteriet Kulturbrygge. Fiskerimuseet forteller mye av historien om Råkvåg, og den landskjente maleren Magne Sandøy (1935-2012) har sitt atelier her. På Salteriet er det også restaurant og pub. Stedet er etterspurt for sin gode mat og spesiell atmosfære. De er også behjelpelige med overnattingsmuligheter.

POPULÆR BÅTHAVN

Kaia på Råkvåg blir bortimot overfylt av ivrige besøkende som ønsker å ta del i Råkvåg anno 1930.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

55


NÆRINGSLIV I FOSEN

DIN TOTALLEVERANDØR AV KJØKKEN OG BAD

fra idè til ferdig resultat Utskrift fra vårt profesjonelle tegneprogram.

Nytt bad/ kjøkken? Vi hjelper deg fra riving til ferdig produkt, og står som ansvarlig for at produktet er levert i henhold til avtale.

I samarbeid med deg tegner vi et forslag UTEN KOSTNAD og kommer gjerne innom på befaring ved behov.

7140 Opphaug • Tlf 72 52 11 65 Man-ons, fre 08-16 • Tors 08-18. Lør 10-14

A S

Vi bygger drømmebadet

BJUGN Noen av våre kvalifikasjoner: • Arbeider/Ingeniør innen klima, energi og miljø. • Arbeider/Sveiser med sertifikat for sveising av rustfritt og sort stål. • Arbeider/Sveiser med sertifikat for el. muffe og speilsveising av plastrør. • Prosjekterer og utfører også varme-, sanitær- og sprinkelanlegg.

56

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Bademiljø, rørlegger og butikk på samme sted

JOHNSEN VVS

Strandveien 11, 7160 Bjugn. Tlf. 72 52 66 66 Man - fre 10-16. Lør 10-14. www.bademiljo.no


Jeg kjenner jo ingen! Mamma er litt utrygg, det er ikke så lett å bli kjent med nye mennesker og kanskje binde seg opp til et engasjement med ukjent aktivitet.

Det handler om inkludering og integrering. Det er ikke så enkelt bestandig. I Fosen er det godt utbygd trosopplæringstiltak for barn og unge. I trosopplæringstiltakene inviteres også foreldre og foresatte til å bidra med både små og store oppgaver. Eller bare å være med. De uformelle møteplassene er ofte de beste stedene for å bli kjent med andre. Det er mange kirker i Fosen. De har ulik alder og form. Akkurat som menneskene som fyller dem. Menighetene og spesielt trosopplæring i Ørland og Bjugn har i flere år delt erfaring og ressurser. Nå jobbes det mye felles også med dette i Fosen. Menighetene ønsker deg og dine hjertelig velkommen til et fellesskap i kirka – eller til å stikke innom – helt enkelt bare for å være til.

Trossamfunnene har, sammen med familien, tatt over skolenes ansvar for trosopplæring av sine medlemmer.

Trosopplæring

www.storstavalt.no

4-ÅRSBOK (4-åringer) Styrke tilhørighet til sin kirke SKOLESTARTERHELG (6-åringer) Rollemodeller formes.

TÅRNAGENTHELG (8-åringer) Utforske bibelen og kirka. Samarbeid med politiet

MilCamp (13-åringer) Forsvaret møter lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet møter Forsvaret. Samarbeid Forsvaret og menighetene i Ørland og Bjugn. LYSVÅKEN (10-åringer) Overnatting i kirka, aktiv deltakelse i gudstjenesten.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

57


SPORTSGREN

TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

I en dal i Roan står Tore Nytrøen (37) klar med hagla. Med stålblikk roper han “ja”, og en leirdue skytes ut fra leirduekasteren.

Raskt løfter han hagla og avfyrer skudd. Stålhaglet treffer leirdua, og den blir pulverisert. “Det er dette som er livet”, smiler den skyteglade.

Hvert skudd mot leirduene er en konkurranse i seg selv. “Det er moro når man lykkes og ser resultatene etter trening” sier Tore.

FRA HEDMARK TIL ROAN

SKYTTERKLUBB SIDEN 1993

Tore Nytrøen (37) er opprinnelig fra Folldal i Hedmark, men kjærligheten forflyttet han til Roan. Her har han nå bodd i fire år med forloveden. Interessen for skyting har han alltid hatt, og som 10-åring ble han medlem i Det Frivillige Norske Skyttervesen.

KUN FOR MOROSKYLD

“Leirdueskytingen er kun for moroskyld”, sier Tore med et smil. I tillegg til å skyte i Roan, er han også aktiv i nabokommunen hvor han har planer om å vinne en vandrepokal til odel og eie. Siden han har drevet med skyting i hele sitt liv, er det heller ikke rent lite konkurranseinstinkt ute og går. “Jeg har nok fått konkurranseinstinkt så det holder” ler Tore. I tillegg til å konkurrere med andre, mener han det er viktig å gjøre seg selv god.

58

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Roan Jeger- og Fiskeforening ble opprettet i 1993, og har i dag 63 medlemmer. Noe som betyr at 7 % av innbyggerne i Roan er med i klubben. Klubben byr på et bredt spekter av medlemmer, helt fra 15- til 80-åringer. I de senere årene har også antallet kvinnelige medlemmer økt betraktelig.

VOLDSOM OG FIN NATUR

Tore sier det beste med Roan er den voldsomme og fine naturen med sjøen på den ene siden, og de bratte fjellene på den andre siden. “Naturen var uvant da jeg kom flyttende. Jeg følte meg veldig innestengt med det svarte havet på den ene siden og bergveggen på den andre. Men nå har jeg innsett hvor fint det er her. Det er utrolig fint å se utover havet når solen går ned” sier Tore.

MANGE MULIGHETER

“Her i Roan er det mange muligheter for de som ønsker. Med 15 merket turstier, gir det gode turmuligheter utover fjellene. I tillegg har vi seljakt, sjøfiske, elgjakt og mye mer innenfor jakt og friluftsliv” sier Tore.

 KLUBBEN TILBYR: ff Bane med leirduer ff Bane med løpende elg ff Bane med pappskiver ff Jaktfelt Leirdueskyting, også kalt lerdueskyting, er baneskyting med haglegevær hvor skytteren skal treffe leirduer som kastes til værs av maskiner. Leirduene er små, runde skåler av asfalt, sand og kritt. Leirduene kastes, eller skytes, ut foran skytteren på skytterens egen kommando. Skytteren vet ikke hvilken vei leirduene kommer. Leirdueskyting blir brukt mye innenfor mesterskapsskyting, men er også utbredt for jegere som vil finpusse skyteferdighetene sine på bevegelige mål og øve til jakt.


FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER PÅ

FOSEN

Adventura Stjørna Motorklubb American Car Club Fosen Asserøy Idretts- & Ungdomslag Austrått Golfklubb Austrått Rideklubb Austrått sykkelklubb Barnas turlag, Åfjord, Turistforeningen Bergugla grendelag og Idrettslag Leksvik Bjugn bowlingklubb Bjugn Bridgeklubb Bjugn Hagelag Bjugn idrettslag (orientering, ski, håndball, fotball) Bjugn skotthyllklubb Bjugn skytterlag Bjugn Travklubb Bjugn/Ørland Rideklubb Bjugn/Ørland skøyteklubb Bjugn /Ørland Leikarring By skytterlag Danseklubben, Osen Ervik Båtforening Ervika Idretts- og ungdomslag Fevåg Idrettslag Fjellhei Idrettslag Fjelliv Miniatyrskytterlag Fosen Brukshundklubb Fosen Hockey Fosen Kajakk-klubb Fosen Motorklubb Fosen Rugbyklubb Fosen Shotakan Karate Fosen Sykkelklubb Fosen Tae Kwon Do Fosen Turlag, Turistforeningen Fosen Trening- og kampsport-senter, Ørland Fosen Turmarsjklubb Fosen Volleyballklubb Fotballklubben Fosen Fræna Atletklubb av. Fosen Hasselvika Idrettslag Hasselvika Skytterlag Herfjord skytterlag HIL / Fevåg FK Hindrum Skilag Hofstaddalen skytterlag Høybakken Båtklubb Høybakken Velforening Idrettslaget Fjellørnen Idrettslaget Hårfjellet Idrettslaget Yrjar IL Skauga Indre Fosen Sportsskytterklubb Innstrand 4H Jørnåsen Ungdomslag, Oksvoll Jøssund Idrettslag & Ungdomslag Jøssund Travklubb Kiran skytterlag Kjeungen Kystlag Leksvik badmintonklubb Leksvik Dykkerklubb Leksvik Idrettslag Leksvik skytterlag Leksvik Travlag Løysøysund

Båtklubb Lysøysund Idrettslag Lysøysundet Skytterlag Mølna Teaterlag, Bjugn Nes/Oksvoll Idrettslag Norsk Ornitologisk forbund avd. Fosen Norsk Retrieverklubb avd. Fosen NMK Fosen Oksvoll Bridgeklubb Osen Skytterlag Osen/Steinsdalen Idrettslag Rissa Badmintonklubb Rissa Hagelag Rissa Idrettslag Rissa Rideklubb Rissa Seilforening Rissa Skytterlag Rissa Travlag Roan Ballklubb Roan Idrettslag Roan Pistolklubb Rumble MC, Ørland Roan Seglforening Råkvåg Marsjklubb Sandnesvågen Båthavn Sportsklubben Stoksund Stadsbygd Bridgeklubb Stadsbygd Idrettslag Stadsbygd Skytterlag Stadsbygd Travlag Stallvik Båt- og Velforening Stallvik Skytterlag Steinsdalen Skytterlag, Stjørna Idrettslag Storfosna modellflyklubb Storfosna velforening Stoksund Hagelag Stoksund havsportklubb Sætervik Ungdoms-, Idretts- og Grendalag Sørdalen skytterlag Sørfjorden Skytterlag

Toppen MC-klubb U.I.F. Bjørgan Uthaug Turn- og gymnastikklag Valsfjord Båtklubb Vanvik Idrettslag Vanvik skytterlag Vasøy Båtklubb Yrjar Bueskytterlag Ørland og Bjugn jeger- og fiskerforening Ørland og Bjugn Husflidslag Ørland/Bjugn kunstforening Ørland Ballklubb Ørland Bridgeklubb Ørland Dartklubb Ørland Flyklubb Ørland Hagelag Ørland tennisklubb Ørland Froskemannsklubb Ørland paintballklubb Ørland Pistolklubb Ørland Tennisklubb Ørland Travklubb Ørland Turnforening Ørlendingen skytterlag Å skytterlag Åfjord Froskemannsklubb Åfjord hestesportslag Åfjord idrettslag Åfjord motorklubb Åfjord pistolklubb Åfjord snøscooterklubb – Noen av idretts-tilbudene på Fosen. I tillegg kommer korps, dans, teater og sang.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

59


NÆRINGSLIV I FOSEN

Allmennpraktiserende advokat • Kjøpsrett • Arbeidsrett • Forvaltningsrett • Erstatningsrett • Skatterett • Familierett Eiendomsmegling

Stefan Helberg Advokat

BALDER PÅ FJELLTUR, SELA, ÅFJORD. FOTO: EDIT PETTERSEN

Emil Schanchesgt. 6d • tlf. 403 10 100 www.helberg.biz • post@helberg.biz

VÅR KUNNSKAP – DIN TRYGGHET Kenneth Årbogen og Signe Marie Iversen er to av våre dyktige regnskapsførere.

Åfjord Regnskap er et autorisert regnskapsfirma med solide og dyktige medarbeidere. Vi har, som navnet vårt sier, hovedvekt på regnskap, men tilbyr også tjenester som lønn/HR, fakturering og rådgivning blant annet. Våre 20 ansatte jobber hele tiden for at våre kunder skal føle seg ivaretatt og vite at tall ikke blir tull. Ta kontakt for en prat, vi er der for deg! For oss spiller det ingen rolle hva du driver med. Du kan føle deg trygg hos oss.

71 70

Norgesregnskap Åfjord Regnskap AS www.norgesregnskap.no | Tlf 72 53 53 50 E-post: afjord@norgesregnskap.no

60

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Fosen Bedriftshelsetjeneste er lokalt plassert på Fosen med kontor på Brekstad og i Vanvikan.

Vi leverer tjenester innenfor helse, miljø og sikkerhet; kartlegging – rådgiving – undervisning Vi tilbyr også kurs innen arbeidsmiljø, ledelse og førstehjelp. Ta kontakt med oss: Tlf: 74 85 60 80. Se vår nettside: www.fosenbht.no

Fosen BHT kan bistå deg i de fleste abeidsmiljøspørsmål. Utfordre oss på ditt arbeidsmiljø!

Vi skreddersyr våre tjenester og kurs etter bedriftens behov

Små forandringer gir store fremskritt. God HMS bedrer økonomien i din bedrift!

Sammen kan vi forebygge helseskade og bedre trivselen på arbeidsplassen


7 GODE GRUNNER TIL Å BESØKE

I Bjugn finner du ypperlige forhold for alle former for aktivitet: • Turstier langs fjæra, i lokalmiljøet og i fjellet tilrettelagt med gapahuker • Laksefiske og ørretfiske i sjø og vatn • Bading i sjø og vatn • Bjugn idrettshall (håndball, volleyball, treningsapparater m.m) • Svømmehall • Rulleskøytebane • Fosenhallen, ishall • Bowlinghall også med golfsimulator

• Skotthyllbaner • Langrennsløyper og Skiskytteranlegg • Flere skytterlag med skytebaner • Bjugn kulturskole med tilbud på ulike instrument, sang, dans, kreativ skriving, bilde. • Musikkverksted • Bjugn Kulturhus med flotte forestillinger innen musikk, teater, revy og foredrag med både utenlandske, norske og lokale utøvere.

Fosenhallen - se egen infoside.

62

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Vallersund gård, gammelt handelssted. også brukt som handelssted ved innspillingen av Farmen som foregikk på Tranøya.

Flott turterreng og gode fiskevann

Kystkulturdagene i Lysøysundet

Utsikten fra Kopparen - uslåelig!

Kongeskipet på besøk

Gravhaugene på Valsneset - du får en helt spesiell følelse når du står her...

BRIEFING FOSEN • 2014/15

63


BESTE TOMTA PÅ FOSEN?

Det kan være mange ønsker som står på lista til en boligbygger, som spiller inn på avgjørelsen om bosted. Vil du se soloppgang eller solnedgang - eller begge deler?

Sentrumsnært - Mindre byggefelt - Utsiktstomter - Nærhet til sjøen? Hvor viktig er avgjørelsen i forhold til avstand fra arbeidsplass, skole, butikk, fritidsaktiviteter eller storbyen?

Og tomteprisene? Du vil få deg en hyggelig overraskelse! En del entreprenører har også prosjekter med nøkkelklare boliger. Oversikten over disse proskjektene finner du på hjemmesidene til den enkelte entreprenør.

Fosenkommunenes infosider for tomter vil til enhver tid være oppdatert. Mange nye tomteområder er nå under utarbeidelse. Disse er å finne langs hele kystlinjen i Ørland, Bjugn og Rissa og Åfjord, Leksvik, Osen og Roan. Gå inn og sjekk de flotte tomteområdene og drøm deg bort!

www.orland.kommune.no www.bjugn.kommune.no www.rissa.kommune.no www.afjord.kommune.no

64

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Noe helt spesielt

Nybygg · tilbygg · rehabilitering · tak · gulv · bad m.m.

Tlf: 906 49 318 · E-post: post@austraattbygg.no · www.austraattbygg.no


BESØK

WWW.BRIEFINGFOSEN.NO FOTO: RISSA KULTURSKOLE

Se hva de lokale teaterlagene, kunstforeningene og kulturskolene på Fosen har å tilby Har du noen tips eller bilder? Send til briefingfosen@fosna-folket.no

66

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Uthaug Industri & Skipsservice AS (U.I.S) er en bedrift med lang erfaring og bred kompetanse fra oppdrag innen bygg og anlegg, landbasert industri og skipsverft. Vi er godkjent lærebedrift i Platearbeider-, Sveise-, Industrimekanikerog Industrirørleggerfaget. Typiske oppdrag U.I.S påtar seg, er innen platearbeid, produksjon og montering av mekaniske konstruksjoner, industrirørlegging og alle former for sveising i metall (stål, aluminium, rustfritt, syrefast og beslagsplater). Konstruksjoner i syrefast stål er en av våre spesialiteter.

MARITIMT

U.I.S utfører oppdrag innen nybygging , ombygging , reparasjon og servicearbeid. Vi leverer også kai anlegg , de to siste vi leverte var til SalMar settefiskanlegg i Kjørsvikbugen og Follafoss. U.I.S har også tradisjon for og leie ut folk til skipsverft, vår faste samarbeidspartner gjennom 11 år er Moen Marin AS i Kolvereid.

BYGG

U.I.S AS har de ti siste årene prefabrikkert og montert stålbygg med sandwich- løsninger i hele Trøndelag, Vi har brei erfaring på næringsbygg og landbruksbygg. Ta kontakt for info.

BEMANNING

Trenger deres bedrift å bemanne opp et prosjekt innen våre kompetanseområder, kan U.I.S sine fagarbeidere løse de fleste oppdrag og utfordringer i hele Norge. Våre ansatte er høyt kvalifiserte fagfolk med lang erfaring innen bygg og anlegg, landbasert industri og skipsverft. U.I.S har fagfolk som platearbeidere, sveisere, industrirørleggere, mekanikere og hjelpearbeidere.

SANDBLÅSE- & MALEHALL

U.I.S AS har i dag egen sandblåse- og malehall i vårt verksted på Brekstad.

UTSTYR TIL UTLEIE OG BEARBEIDELSE

UIS har en 70 T mobilkran. Vi har også 15 stk. selvgående BOMLIFTER og SAKSLIFTER i forskjellige størrelser for utleie. Hydraulikkaggregater, Plasma-skjæremaskin, kranbil, krokbil, flåter, kompressorer, platesaks og knekke 3-meters til beslag, pressing av slanger til hydraulikk, helikopter med bensinmotor for pussing av betonggulv, pumpe for tynnavretting av betonggulv 4000l pr/ time, skruer og bolter i alle varianter, gjengestenger, stål, syrefast, rustfritt og aluminium. VI LEVERER DET MESTE - TA KONTAKT.

Hårberg, 7130 Brekstad • Ørland kommune • Tlf.: 905 23 226 • www.uthaugindustri.no


NÆRINGSLIV I FOSEN

Petter Bakøy AS har hovedkontor på Leira i Rissa kommune, og har ca 60 ansatte. Vi driver med tradisjonell entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg på Fosen og Trondheimsregionen. I alle entreprisemodeller skal vi være løsningsorienterte og ha fokus på totalresultatet for sluttbruker. Petter Bakøy AS er godkjent opplæringsbedrift. Petter Bakøy AS Leira, 7100 Rissa Telefon: 73 85 19 10 Faks: 73 85 21 58 post@bakoy.no

VI UTFØRER KVALITETSARBEIDER LEVERT TIL RETT TID OG RIKTIG PRIS!

Entreprenør • 7177 Revsnes • Tlf 72 53 40 50 • www.lokke.com

68

BRIEFING FOSEN • 2015/15

TORE LØKKE AS www.lokke.com


NÆRINGSLIV I FOSEN

Naturen på Fosen er en gave til alle som vet å sette pris på inntrykkene som møter deg i dette vakre havlandet. Landskapet appellerer ikke bare til øyet, men også lyd, lukt og smak av fjord og fjell gir sterke opplevelser.

Her får du tips om sykkelturer, fotturer, skiturer, padleturer og klatreturer. I tillegg kan du finne informasjon om kystkultur, historie, geologi, severdigheter og kulturminner.

BESØK WWW.BRIEFINGFOSEN.NO

Har du noen tips eller bilder? Send til briefingfosen@fosna-folket.no

FOTO: HANNE UNDSETH

ALT I TØMRER- OG SNEKKERARBEID Totalentreprenør Godkjent lærlingebedrift OVE SVEIN

915 39 530 918 13 089

7100 RISSA www.dyrendahlbygg.no

Din lokale elektriker og rørlegger på Fosen Norges mest kompetente leverandør av elektro- og rørleggertjenester leverer tjenester til næringsliv og private fra vårt kontor på Brekstad Industrigata, 7130 Brekstad Tel. 72 52 27 80 www.bravida.no

BRIEFING FOSEN • 2014/15

69


NÆRINGSLIV I FOSEN

Vi utfører 7170 Åfjord

• • • • • • • • •

Grunnarbeid Graving Vei, vann og avløp Naturstein muring Transport Grus og singel Sortert matjord Boring og sprenging Snøbrøyting Tlf. 72 53 17 84 / 911 54 500 post@trondaune.no Epost: anit.haa@online.no

www.trondaune.no

• murarbeid • nybygg• tilbygg • betongarbeid • puss- og flisarbeid • rehabiliteringsarbeid • tømrerarbeid

post@osenbygg.no

Telefon 72 57 79 92 Mobil 991 09 428

BOLIGER FOR ALLE! Tlf: 900 17 779 / 900 79 959 www.gjul-rabban.no

• • • • • •

70

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Forskaling Betong Stål Trearbeid Muring Kranarbeid

Ørland Bygg har flere boligområder under prosjektering i Ørland og Bjugn Kommune. Vi tilbyr boliger i moderne og tidsriktig arkitektur tilpasset den enkeltes behov. For nærmer informasjon om prosjektene kontakt: Johnny Sørgård, Johnny@kencha.no, tlf. 913 23 540 www.orlandbygg.no


NÆRINGSLIV I FOSEN

A S

Gustav Melum AS driver sin virksomhet fra Valsneset i Bjugn kommune. Vi har sentral godkjenning hos Statens Bygningstekniske Etat innen grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

Vi er spesialisert på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid 7170 ÅFJORD • 72 53 53 00 • www.syltern.no

Vi utfører ulike oppdrag i region Midt-Norge.

Valsneset, 7165 Oksvoll • tlf. 415 15 680 www.gmelum.no • firmapost@gmelum.no

7100 Rissa • 73 85 22 98 / 915 15 021 post@elyshaug.no www.elyshaug.no

Alt i tømrerArbeid • Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Hytter • Asbestsanering • Mur, puss og flisarbeid • Murpiperehabilitering Egen taktekkeravd for flate tak. Egen tømreravdeling på Ørland/Bjugn

• Nybygg • Forretningsbygg • Rehabilitering • Behjelpelig med bygge- søknad • Tegning og prosjektering • Godkjent lærlingebedrift • Forhandler av IdeHus Fosen

Tlf. 72 53 78 30/915 32 249 Fax. 72 53 78 31 overdalogbye@live.no

BRIEFING FOSEN • 2014/15

71


NÆRINGSLIV I FOSEN

Elektriker? RING:

40 00 67 40

Vi innehar dokumentert kompetanse innenfor

ventilasjonstekniske-, varmetekniske- og kjøletekniske anlegg samt automatisering av disse. Vår kompetanse er bygget opp omkring erfarne medarbeidere som daglig har ansvar for prosjektene de er involvert i.

Installasjoner i

Fosen :: Agdenes :: Trondheim Industrier as

7160 Bjugn - Tlf. 73 79 80 80 mail@fosenventilasjon.no

www.elpro.no

PLANER OM ENDRINGER PÅ EIENDOMMEN? Idé og ønske om flere hus, hytter, næringsvirksomhet e.l. på eiendommen

A/S UTHAUG SEMENTSTØPERI FERDIGBETONG 7128 Uthaug Tlf. 72 52 37 36

72

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Vi hjelper til med: • Dispensasjoner og fradelinger • Innspill til arealplan • Reguleringsplaner • Byggesøknader med situasjonsplan • Utsetting av hus med nødvendig oppfølging og dokumentasjon Kontakt: May Berit

934 67 358 934 60 021

Fillan Brekstad

www.kystplan.no FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET!!

may@kystplan.no berit@kystplan.no

kystplan@kystplan.no


NÆRINGSLIV I FOSEN

TA KONTAKT MED OSS

• ENTREPRENØR • TØMMER- OG SNEKKERARBEID • BETONGKONSTRUKSJONER • OMBYGGING - NYBYGG • KRANUTLEIE

7160 Bjugn Tlf. 72 52 70 00 www.fosenhus.no fosenhus@online.no

www.einar-brekstad.no www.einar-brekstad.no

FOSEN BOLIG AS • Rådhusveien 12 • 7100 Rissa Tlf 917 65 845 • fosen@boligpartner.no • boligpartner.no

Tlf. 72 52 47 76 Tlf. 72 52 47 76

Vi er et entreprenørfirma som driver med grunnarbeid og graving i Brekstad og omegn.

NYBYGG Tlf. 72 52 47 76 NYBYGG - REHABILITERING www.einar-brekstad.no

- REHABILITERING

• Næringsbygg, bolig og fritid NYBYGG • Næringsbygg, bolig og fritid • Tømring, forskalings- og snekkerarbeider - REHABILITERING • Tømring, forskalings- og snekkerarbeider • Gulvavretting, mur- og pussarbeider, kranutleie, • Gulvavretting, mur- og pussarbeider, • Næringsbygg, bolig og fritidkranutleie, kjerneboring, asbestsanering m.m. kjerneboring, asbestsanering m.m. • Tømring, forskalingsog snekkerarbeider • Stål- og betongkonstruksjoner • Stål- og betongkonstruksjoner • Gulvavretting, murog pussarbeider, kranutleie, kjerneboring, asbestsanering m.m. MEDLEM I BYGGMANN KJEDEN - BOLIG FOR LIVET MEDLEM BYGGMANN KJEDEN - BOLIG FOR LIVET • Stålog Ibetongkonstruksjoner MEDLEM I BYGGMANN KJEDEN - BOLIG FOR LIVET

Vi kan tilby følgende tjenester: Graving, planering tomtearbeider, massetransport, krokbil, maskinflytting, legging av belegningstein, infiltrasjonsanlegg, riving, meisling, områdesikring, brøyting og komplette utomhusanlegg. Vi har følgende maskiner og utstyr: 7 stk. Gravemaskiner 2-30 tonn, Lastebiler, Hullaster, Terrenglaster, Vibrovals, Traktor, Dumper, Snøryddingsutsyr og diverse Rivingsutstyr. ta kontakt i dag for ytterligere informasjon vedrørende priser, produkter og tjenester! Tlf. 915 43 977 • rhvit@broadpark.no www.rogers-minimaskiner.no

BRIEFING FOSEN • 2014/15

73


Finn ditt hjemmested

SYSTEMBYGG 7140 Opphaug • Tlf 72 51 57 40 systembygg@nordbohus.no


Tlf. 900 96 670

espg@online.no


76

BRIEFING FOSEN • 2015/15


KORTREIST MAT

BRIEFING FOSEN • 2014/15

77


EN HEFTIG SMAK

AV FOSEN Det er totalt ca 50 lokale matprodusenter på Fosen. Kortreist mat er en naturlig del av bordholdet på Fosen.

Her er hva lokale produsenter skriver om sine produkt:

Alle våre geleer har høy kvalitet, hvor smaken settes i fokus. Det vil si at først kommer smaken fra råvaren, deretter den søtlige og så den syrlige smaken. Vi har også lagt vekt på konsistensen hvor geleen ikke skal være for hard eller for flytende. Råvarene i produktene er basert på høy kvalitet hvor miljø, etikk og kvalitetssikring blir besørget i alle ledd.

En annen produsent skriver dette:

På grunn av stor arbeids mengde vil vi ikke delta på markeder i år.

En annen produsent ønsker gjøre festmaten sild til hverdagsmat, og endre spisetrenden hos folk. Sild har i Norge vært en typisk jule- og påskemat, men ønsker nå å gjøre sild til hverdagsmat.

Her presenterer vi et lite knippe av det Matfatet Fosen har å by på. -

78

BRIEFING FOSEN • 2015/15


TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

Fosen Skalldyr i Vallersund omsetter daglig opptil flere tonn med krabbe. Krabben sendes til alle kanter av Norge og i tillegg til Sverige. “Det er veldig spennende med krabbe”, sier daglig leder Ove Andreas Mandal (39). Krabbefabrikken har eksistert i over 40 år og har siden levert krabbe til både nært og fjernt. I 2004 startet eventyret for Ove Andreas Mandal og Eskil Mørk (43).

rensker krabbeskjellene for hånd og gjennomlyser de før vi sender de til Sverige. Vi garanterer dermed at krabben er full av mat. Folk vil ha handvasket skjell, og det får de” smiler krabbekongen fornøyd.

Da kjøpte de krabbefabrikken fra Eskils mor. I løpet av sesongen på 3-4 måneder omsetter de rundt 200 tonn krabbe.

Både Ove Andreas og Eskil er fra Vallersund, men Ove Andreas prøvde også bylivet for en stund. “Jeg var 7-8 år i Trondheim for å prøve litt annet arbeid og fikk testet ut bylivet. Men det var ikke helt meg” sier Ove Andreas.

“Det er kjempespennende med krabbe. Flere lurer på hvordan det går med produksjonen til enhver tid. Ettersom vi også sender levende krabbe til Sverige, er også spørsmålet når krabben er på sitt beste” sier Ove Andreas.

HANDRENSKET KRABBESKJELL

“Vi driver på litt på gammelt vis. Vi både

FLYTTET TILBAKE TIL VALLERSUND

STOR ARBEIDSPLASS

I løpet av sesongen på er det 18 ansatte ved Fosen Skalldyr. Flesteparten av disse er fra Bulgaria. “Nordmenn vil ikke ha sesongarbeid, og derfor blir det en del import av arbeidskraft. Det er 12. seson-

gen på rad de er her, og de stortrives. To tidligere arbeidere fra Bulgaria bor nå permanent her” forteller Ove Andreas.

NATUREN PÅ FOSEN

Ove Andreas forteller også at bulgarerne har vakt stort interesse for naturen på Fosen. “De liker norsk natur og været. De liker det gode og det dårlige været. De er også veldig glad i lyset, som de selv sier. Både solen, lyset om natten på sommerstid og nordlyset. At det er sol og nesten dagslys hele døgnet er unormalt for dem” sier Ove Andreas.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

79


SOMMERJOBB MED

TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

Det er fredagsmorgen, klokken er syv og en blygrå himmel ligger over Rissa. I en båt i Strømmen plukker Emil Holden Hoem (23) og Magnus Grønflaten (15) blåskjell. “Det er godt å komme seg ut og røre seg” smiler Emil.

SOMMERJOBB MED BLÅSKJELL

Guttene er to av ni som har fått sommerjobb på Snadder og Snaskum i år. Emil har jobbet der i syv år, mens dette er Magnus sitt andre år. Begge trives med sommerjobben, men legger til at været har mye å si når man er ute og jobber. “Når det er sol og finvær er det helt supert” sier Emil.

BLÅSKJELL VERDEN RUNDT

Snadder og Snaskum har produsert blåskjell siden 1980, og er Norges eldste blåskjelleverandør.

80

BRIEFING FOSEN • 2015/15


“Jeg var bare guttungen da jeg begynte å markedsføre blåskjellene. Jeg kjøpte meg en gammel bil og begynte i det små” sier gründer, entusiast og snadderkonge Magne Hoem. I årenes løp har bedriften fått flere priser for sine fantastiske blåskjell, og er blitt kåret til å ha Norges beste blåskjell. Blåskjellene er populære både innenlands og utenlands.

FINNER MYE RART

“Man finner mye i vannet” ler Emil, som har funnet alt fra asjetter til wakeboard mens han har plukket blåskjell. Pakking av blåskjell På løpebandet ved Snadder og Snaskum ligger blåskjellene i nettposer med pakkeband. I enden står Emma Bolås Brødreskift (21) og pakker dem ned i isoporesker. Dette er hennes fjerde år ved bedriften, og hun stortrives.

ROLIG OG FIN NATUR

Både Emma, Emil og Magnus mener det beste med Fosen er den rolige og fine naturen. “Fosen har alt. Både fjell, sjø og trivelige folk” sier Emma.

BLÅSKJELLSPISING PÅ FRITIDA

Ungdommene forteller de glade i blåskjell, og det blir noe blåskjellspising på fritida. “Det er jo litt stas å diske opp en delikat blåskjellsuppe til kompiser” smiler Emil.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

81


FRA BYLIV TIL GÅRDSBRUK TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

Jon Ståle Rognes (48) og Hilde Brattlien (43) er født og oppvokst i Trondheim, men fant ut at et småbruk i Vallersund i Bjugn var drømmen.

H

un den N

dreas Vekve

AVN odt trives også g

“Det er så lettvint å bo her. Man har naturen, sjøen, fjellet,

le A n

sjøfiske, ferskvannsfiske og et

eo mg

e. F

lig nd

oto

i la

:O

fantastisk båtliv” sier paret.

ive lser .

e e kv Foto: Ole Andreas V

I dag har de både hund, katt, hest, kyr og en melkekvote på 164.000 liter på Vivre Gård i Vallersund. Her selger de alt fra økologisk smør og fløte til entrecote og spekepølse. “Vi gjør det fordi vi har lyst, ikke fordi vi må” smiler gårdsdama Hilde.

BEGYNTE MED FRITIDSBOLIG I VALLERSUND

Eventyret begynte da paret bygde seg en fritidsbolig i Vallersund. De fant raskt ut

82

BRIEFING FOSEN • 2015/15

g Vi se ør o lger vår egen sm

at dette var plassen på jord, og begynte de å lete etter et småbruk for salg. August 2008 var letetiden over, og de kjøpte gården de nå bor på. Siden gården var ganske stor ble Hilde nødt til å si opp jobben og satse 100 % på gårdsbruket. Hilde som er utdannet jurist hadde ingen tidligere erfaring med verken gårdsbruk eller dyr. “I begynnelsen trodde jeg ikke det ville være nok hodebry. Men der tok jeg grundig feil. Det er så masse utfordringer. Man

m røm

må kunne så masse på så mange forskjellige områder. Når man bønder kan man ikke leie inn håndverker til det ene og det andre, her må man fikse alt selv” sier Hilde.

MYE MORO OG MYE ARBEID

Jon Ståle og Hilde forteller de ikke har fått gårdsbruket gratis. Mye arbeid og lange dager har gårdsbruket krevd. Den store frihetsfølelsen å bo så fritt og ha mye


Butikkutsalget Foto: Ole Andreas Vekve

Gården vises godt fra veien. Foto: Ole Andreas Vekve

plass rundt seg er derimot verdt de lange dagene.

TING TAR IKKE TID PÅ LANDET

“Det er så lettvint å bo her. Man har naturen, sjøen, fjellet, sjøfiske, ferskvannsfiske og et fantastisk båtliv” sier paret. Jon Ståle jobber turnus som flykaptein i luftambulansen. Han er en uke på jobb og en uke av. Uken han er hjemme er det derimot ingen fritid på gården. I den uken han er på jobb kan det også bli for mye til Hilde å gjøre. Det hender at hun tar kontakt med naboer og venner som kommer og hjelper til en gang i mellom. “Det er ting man må gjøre, ting man bør gjøre, og ting man ønsker å gjøre” ler Jon Ståle.

MYE GÅRDSMAT SOM PRODUSERES

Selv om Vivre Gård produserer og selger mange forskjellige varer, ønsker de derimot å øke produksjonen ytterligere. “I dag produserer vi smør og rømme i en veldig liten skala. Vi lager det midlertidig på vårt eget kjøkken. Det blir litt smått, og vi ønsker å øke det mye innenfor meierivarer”

STORFORNØYD MED MOTTAKELSEN

Paret er veldig fornøyde med mottakelsen fra både naboer, landbrukskontoret og kommunen. Både kjøkkenet, produksjonen og varene er godkjent av mattilsynet. De forteller det ikke har oppstått noen problemer med verken søking eller lignende. “Vi ble invitert til møte med rådmannen da vi flyttet hit. Vi hadde en samtale om hvilke ideer vi hadde, og kommunens interesse i prosjektet. Det var jo litt uvant i starten, men vi er veldig fornøyde med måten vi er blitt tatt i mot på” sier paret.

De legger ikke skjul at det er lite kø og ting går så mye raskere på landet. “Ting går så mye fortere når man kjenner dem. En time etter at vi hadde snakket med den tidligere landbrukssjefen, så lå det skjemaet vi ville ha i postkassen” sier Jon Ståle. “Det er veldig befriende å bo her. Slipper å stå i bilkø og slipper å betale parkeringsavgift. Vi går inn på butikken, betaler og går ut igjen” sier paret

ET ANNET SYN PÅ LIVET

Etter at Hilde begynte å jobbe på gården har hun fått ett annet syn på både livet og naturen. “Kommer kalven til å berge seg, eller må man nødslakte? Man jobber veldig tett på liv og død. Innimellom kan man være helt fortvilet. Jobben blir også mye påvirket av årstiden, så jeg får et tettere forhold til naturen” sier Hilde. Selv om det kan være mye fortvilelse i jobben, er det også mye glede og det gir mye mer mening enn å sitte på et kontor. “Å drive med gård er mye mer meningsfullt og man ser resultater. Man er med i prosessen fra da kalven kommer til liv, til det er ferdig gårdsprodukt” sier gårdskona.

KJENNER DEN ENKELTE KUA

“Vi kjenner hver enkelt kua. De er individer, akkurat som oss mennesker. Noen vil ha kos, andre er litt mer sjenert” sier Jon Ståle. De får mye god tilbakemeldinger fra naboer og kunder, og synes det er kjempemessig å jobbe med dyr. Utfordringen er derimot slaktningen. “Det mest kjipe er selvfølgelig slaktingen. Vi får jo et spesielt forhold til den enkelte kua, og spesielt melkekyrne. Vi prøver å se

litt annerledes på det da. Det er viktig for oss at dyrene har det bra så lenge de lever. Og når tiden er inne så får de bli til mat de også” sier Jon Ståle.

DET BESTE MED FOSEN

“Det beste med Fosen er naturen og det med at ting er mer lettvint enn det man er vant til. Jeg får en frihetsfølelse med en gang jeg kjører av ferga. Det er mindre trafikk, mindre biler og mindre folk” sier Jon Ståle. Han forteller også at det er mange fasiliteter på landet om man er kreativ. “På Fosen er det jo stort sett de samme fasilitetene som det er i de større byene. Jeg tror selv det er mer å finne på utpå landet om man er kreativ og lysten på livet” smiler tilflytteren fra Trondheim.

❯❯❯ GÅRDEN HAR SALG AV: ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯ ❯

Kraftbein av kalv Indrefilet av kalv Ytrefilet av kalv Entrecote av kalv Mørbrad av kalv Flatbiff av kalv Kalvesteik ferdig surret Grytekjøtt av kalv Kalvefrikadeller Kalveburgere Urtepølse av grovkvernet kalvekjøtt Grovkvernet kalvekjøtt Tørket biff av kalv Vivrepølse, speket pølse av kalv, økologisk

❯ Speket Morr av kalv, økologisk ❯ Hjemmelaget sennepssaus ❯ Smør, upasteurisert, økologisk ❯ Rømme, upasteurisert, økologisk ❯ Honning ❯ Flatbrød bakt av Gerd Lysklætt i Vallersund Varelevering til Trondheim hver 14. dag.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

83


Iskrem-kongen i Rissa 84

BRIEFING FOSEN • 2015/15


TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

For rundt 1000 år siden var Reins Klosteret kjent for sin posisjon som nonnekloster i Rissa. I dag er det vel så kjent for sin produksjon av økologisk is, akevitt og øl.

s te e r. F ekv oto: O le Andreas V

“I år har vi et nytt design N yt t d

som skaper mye mer relasjon

-kre esign på is

til Reins Kloster. Vi vektlegger kvalitetsfølelsen, samtidig som vi fremhever de håndverksbaserte

rn

eF

o to

:O

le A n

kl o Is

dreas Vekve

Hans H. Horneman (51) er 10. generasjon Horneman som driver Reins Kloster. Gården Rein ligger på et høydedrag med utsyn over Trondheimsfjorden. Den omtaltes først i Harald Hårfagres saga, men er antagelig mye eldre. Reinsgården har i dag en melkekvote på 360.000 liter og rundt 600 mål dyrket jord. “Jeg trengte nye utfordringer” sier Hans, som i 2009 utvidet produksjonen med økologisk is.

ØKOLOGISK ISKREM

Reins Kloster produserer opp mot 55 liter iskrem i løpet av en dag, og har en årsproduksjon på 6000 liter iskrem. Iskremene har seks forskjellige smaker, fra sjokolade til konjakk med svisker. “Hva skal jeg bruke livet til, hva er det som er verdifullt? Jeg er veldig opptatt av å ikke bruke gift eller kunstgjødsel. Maten skal være så bra som mulig. Det er mitt lille bidrag til en bedre verden” sier Hans. Med 40 utsalgssteder fra Steinkjer i NordTrøndelag til Eidsvoll på Østlandet, er den økologiske iskremen meget populær for både barn og voksne. “Vår sjokolade- og jordbæriskrem er tilpasset barn. En enkel, og ikke så kraftig smak gjør at den faller i smak til alle barn. Man får også umiddelbar respons

fra barn. De har jo ikke det høflighetsspekteret. Enten liker de det, eller så gir de blaffen” smiler iskrem-kongen.

ØKOLOGISK AKEVITT

“Foruten iskremen, samarbeider vi med Arcus om Norges eneste økologisk akevitt. Potetene er produsert av Reins Kloster og tre andre økologiske gårder. Akevittproduksjonen startet i 2012 og kan i dag bestilles på alle vinmonopol i Norge” sier Hans.

- SARPING I SOMMERJOBB (MED ISKREM) ???

Birger Hustad (19) fra Sarpsborg har gått på matlinja ved Fosen Folkehøyskole. Da han var ferdig på skolen sendte han sommerjobbsøknad til Hans. “Sommerjobb med isproduksjon, det er det som er livet”, smiler Birger mens han presser isen ned i is-begrene. I august drar han nedover til Sarpsborg, men kommer gjerne tilbake på grunn av tilknytninger til Fosen Folkehøyskole. “Det er jo fint på Fosen. Mange hyggelige folk! Jeg liker denne halvøya på grunn av størrelsen, stillheten, beliggenheten og avstanden fra bylivet”, sier sarpingen.

ei eR k s l li d i dy

ns

e eg mb

produktene” sier Hans. pro du

ksjon en ligger ve

mer relasjon til Reins Kloster. Vi vektlegger kvalitetsfølelsen, samtidig som vi fremhever de håndverksbaserte produktene” sier Hans.

HÅNDPLUKKET OG ØKOLOGISKE RÅVARER

Råvarene som brukes under iskremproduksjonen er både økologiske og håndplukket. Eggene er fra Brekstad, fløten er fra Røros og jordbærene er fra Sunde ved Hitra. “Jeg bruker vaniljestang som jeg deler og skraper av til iskremen. Tror ikke det så mange som holder på med det i Norge. Det handler om kunnskap og ambisjoner. Jeg er opptatt av at det skal være skikkelig, ellers er det ingen vits i å holde på” sier Hans.

KAN FORVENTE MER

Hans forteller videre at vi kan forvente mer enn bare iskrem, akevitt og øl. “Vi har testet litt brusproduksjon, og jeg har også vurdert produksjon av yoghurt og ingefærøl, både med og uten alkohol” smiler han.

NYTT DESIGN OG VISUELL PROFIL

“I år har vi et nytt design som skaper mye

BRIEFING FOSEN • 2014/15

85


KORTESTE VEI... En time til det meste. Fosen ligger midt i Trøndelag og midt i landet. Regionen har god kommunikasjon ut til resten av landet. FLY

BIL

BÅT

BUSS

Fra Ørland lufthavn er det en times flytur til Oslo og Gardermoen. Vil du lenger enn Oslo kan du fly direkte til Aalborg på utvalgte dager. Hurtigbåten, Kystekspressen, har flere holdeplasser på Fosen. Fra Brekstad tar turen en liten time. Og det er opptil seks avganger daglig. Tar du Kystekspressen sørover ender ferden i Kristiansund.

86

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Det foregår en storstilt veiutbygging på Fosen. Prosjektet “Ei tim’ te’ by’n” ble påbegynt i 2010 og ventes ferdigstilt senest i 2018. Når utbyggingen står ferdig vil bilturen til Trondheim gjøres på en time. Det er flere daglige avganger fra både Rissa og Åfjord til Trondheim. Fra Bjugn korresponderer bussen til Trondheim med Kystekspressen fra Brekstad.Helseekspressen har i tillegg daglig rute mellom Åfjord og St.Olavs Hospital i Trondheim.


VINTERAKTIVITETER (HVIS SNØEN KOMMER...)

Midt på Fosen-halvøya ligger Haugsdalen Skisenter. Her er det gode muligheter for både alpint og langrennsturer innover fjellet. Skisenteret har både løyper beregnet for nybegynnere, og samtidig rikelig med løyper for viderekommende. Løypene er varierende, og byr på mange spennende utfordringer. Haugsdalen Skisenter er et av de billigste skisentrene i Norge, og har i tillegg et av de billigste skiutleiene. Dette gjør skisenteret til et populært reisemål både for tilreisende og beboende. Med kun 45 minutters kjøring fra Ørland ligger skisenteret veldig sentralt, og aktiviteten i vinterhelgene kan dermed holdes oppe.

LYSLØYPER OVERALT Kommunene Ørland, Rissa, Bjugn og Åfjord har mange løyper i varierende terreng. Flere av lysløypene har også lys utenom vintersesongen, og er

FOTO: HANNE UNDSETH

dermed ypperlig for barmarkstrening.

LYSLØYPENE PÅ FOSEN FINNER DU HER: ØRLAND: Yrjarheim (7 km fra ØHF) BJUGN: Tjønnstua (3 km fra Botngård), Kammen på Gjølga RISSA: Skaugdalen (Skalmerås), ved Fjellørnen Skikytte (Stor-havet), Rissa sentrum (ved Åsly skole), Stadsbygd (ved Granlund), Fevåg (Fevågskaret), Haugamyra (ved slakteriet). ÅFJORD: Hutjønna (Årnes), By lysløype (By), Stokksund lysløype (v/Stokksund Oppvekstsenter), Sørdalen lysløype (Sørdalen), Momy lysløype (Momyrstua)

BRIEFING FOSEN • 2014/15

87


FEVÅG FISKEFESTIVAL TEKST OG FOTO: OLE ANDREAS VEKVE

Fevåg er ei lita bygd i Rissa, bare et kvarters kjøretur fra Rissa sentrum. Bygda har rundt 250 innbyggere. Her finnes blant annet samvirkelag, båthavn og Stranden Gård. Stranden Gård driver med blant annet oppdrett av kyllinger som selges til Prior.

88

BRIEFING FOSEN • 2015/15


FISKEGLAD JENTE

Årlig arrangeres Fevåg Fiskefestival av Fevåg Båtforening og Fosen Sykkelklubb. Arrangementet har vart i over 25 år, og er populært for både tilreisende og fastboende. I de senere år har det vært rundt 50 frivillige i aksjon, og inntektene har gått til huset i havna og til utbygging av flere båtplasser.

Signe Sofie Asak (6) fra Rælingen i Lillestrøm kom på tredjeplass med sin sei på 3,16 kg. “Det er moro å fiske, men det beste er å bade”, smiler hun. I konkurransen vant hun en fiskestang, noe hun tydelig var godt fornøyd med.

MÅLING AV FISK

Vektmålingen av fiskene ble utført så nøyaktig som mulig.

Signe Sofie Asak (6) kom på tredjeplass.

FIKK DEN STØRSTE FISKEN

Anders Ellingsen (13) fra Horten vant fiskekonkurransen for barn med en sei på 3,24 kg. Han synes det er morsomt å fiske, og legger til at det er idyllisk i Fevåg. Anders Ellingsen (13) fikk den største fisken.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

89


NÆRINGSLIV I FOSEN

BYGDESERVICE - vi gjør jobben!

Velkommen til Fosen Trafikkskole AS! BYGDESERVICELAGENE

Vi tilbyr opplæring i følgende førerkortklasser: • Personbil • Motorsykkel • Moped • Traktor • Tilhenger til personbil og Truck

NORD-FOSEN • ØRLAND-BJUGN • ÅFJORD

I tillegg gjennomfører vi: • Lastesikringskurs • Trafikalt grunnkurs • Mørkekjøringskurs m.m.

NORD-FOSEN BYGDESERVICE - Anja L. Hepsø - Mob. 458 73 770

Ta kontakt for nærmere info.

Sandviksberget, 7740 Steinsdalen - nordfosen@bygdeservice.no

ØRLAND-BJUGN BYGDESERVICE - Mai-Lis Hvitsand - Mob. 913 14 040

c/o Fosen Næringshage, Meierivn. 5, 7130 Brekstad - orland@bygdeservice.no

ÅFJORD BYGDESERVICE - Kåre Gotvassli - Mob. 904 71 680 7170 Åfjord - afjord@bygdeservice.no

www.bygdeservice.no

www.fosen-trafikkskole.no Meieriveien 5, 7130 Brekstad • Tlf. 404 91 111

Fosen får et moderne vegnett Næringsliv, kommunene på Fosen og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har gått sammen og dannet Fosenvegene AS - ei’ tim’ te’ by’n. Det bygges veger for 2 milliarder kroner.

Bilberging Tungbilberging Bjugn-Ørland-Rissa

Leiebiler Billakkering

NAF

Døgnvakt: 911 60 911

90

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Innen 2018 vil Fosen ha et godt utbygd vegnett mellom tettstedene og landsdelssenteret Trondheim.


n e m m o k l Ve

til Leira Bil AS

Rissa Brekstad

Vi er stolte forhandlere av:

Våre tjenester: • Bilsalg • Mekanisk verksted • Karosseriverksted • Lakkverksted Garanti

Finans

Bruktbiler, se www.leirabil.no

Forsikring Brekstad

w w w. l e i r a b i l . n o

Erik Dehli Rolf Vikan Kristian Solem Telefon:

Rissa 920 40 285 915 75 418 464 30 622 73 85 90 80

Man-fre Rissa 07 - 16.30 Brekstad: 07 - 16 Salg (Brekstad): 09 - 16


Streetart og urbanart har gjort sin entrê på Fosen.

92

BRIEFING FOSEN • 2015/15


LOKAL

Ordet KUNST kommer fra tysk og betydde opprinnelig «det å kunne» eller «ferdighet». Kunst i videste forstand står derfor for en spesiell ferdighet, en oppøvd evne eller dyktighet på vidt forskjellige felter. Med denne betydningen brukes ordet særlig i sammenstillinger som for eksempel ingeniørkunst, kokekunst, krigskunst eller legekunst. Brukt aleine mener en i dag som oftest estetiske kulturuttrykk og -disipliner som billedkunst, arkitektur, brukskunst og så videre. Men ordet dekker også den kunstneriske aktiviteten og det konkrete kunstverket eller produktet. Litteratur, film, musikk og dans omfattes også av kunstbegrepet, selv om ikke alle konkrete verk anses å holde et kunstnerisk nivå. Ordet «kunst» uten videre presisering omfatter særlig billedkunst. I noen grad brukes begrepet billedkunst som en direkte oversettelse av det engelske visual art. Innholdet i begrepene er imidlertid ikke helt det samme og oversettelsen blir dermed litt upresis. Tilsvarende har en utøvende kunst som kommer fra performing art.

RÅKVÅGUTSTILLINGA

I over 20 år har ildsjelene i Stjørnagruppa lagt ned mye arbeid for å gjøre den årlige Bryggeutstillinga til besøksmagnet for turister og andre som legger veien til Råkvåg. Opp til 70 utstillere har stilt ut, med store variasjoner i de kunstneriske uttrykkene. Flere gallerier i Rissa: Prestegårdsfjøset på Stadsbygd (ved Museet Kystens Arv)

GALLERI EMPATI, ØRLAND

Privat galleri som siden 1992 har presentert lokale-, nasjonale- og internasjonale kunstnere. Åpent hele året. Et samlingssted for det lokale kunstmiljøet. Gjennomsnittlig syv utstillinger i året fordelt på tema-, separat- og kollektivutstillinger. Galleri Empati driver salg av blant annet billedkunst, keramikk og glasskunst, og arrangerer kurs og malekvelder i eget atelier. Galleri Empati holder ambulerende utstillinger i forbindelse med Ørland Bluesfestival og Brekstad Kulturfestival og driver kulturutvekslingsprosjektet “Coast to Coast in nordic and baltic relation”.

GALLERI HANS, ØRLAND

er oppkalt etter ørlandsmaleren Hans Ryggen og ligger vegg i vegg med Hannah Ryggen- senteret. Galleriet har skiftende utstillinger, ca 10 utstillinger i året. Utstillingene presenterer både lokale, regionale og nasjonale kunstnere og varierer også stort i uttrykk. Galleriet har også en liten gavebutikk med brukskunst.

GALLERIER/UTSTILLINGER I BJUGN

Tove Hellem: fotogalleri på Hellem • Kerry Grøneng har hatt åpent atelier på hytta si på Val • Permanent salgsutstilling på Bjugn Sykeheim • Mølnargården • Ole Eggan Lysøysundet • Kvennhuset glassblåseri • Kunstmaler Rasch i Veneset.

FOSEN KAMERAKLUBB:

Fosen Kameraklubb, stiftet i 2011, ønsker både å drive med foto og video. I dag er styrets kompetanse og interesse mest rettet mot foto, så har du en brennende interesse for video, så trenger klubben en som kan ta ansvaret for en videogruppe som ligger under Fosen Kameraklubb. Vil du vite mer? Besøk oss på: www.fosenkameraklubb.com

RISSA:

• Englegalleriet, Leira. http://englegalleriet.no/ • Rissa kunstforening, Rissa Sentrum

ØRLAND:

• Galleri Molo. http://gallerimolo.blogspot.no/ • Ørland Bjugn kunstforening. http://www.øbkunst.no/

ÅFJORD:

• Galleri Wenche Svenning, Harbak • Glass og keramikk

OSEN

• Den blå katt, Vingsand

BRIEFING FOSEN • 2014/15

93


Aurora Design & Media as

Eller noe sånt. Eat. Pray. Love er en annen måte å si det på. Bare så lenge det skjer i Åfjord! Her skjer ikke livet i sort-hvitt. Vi har fargestifter og blanke ark til alle!

Åfjo Bo. SpiS. Lev.

ÅrnesgÅrden

Bygda 2.0

Bo godt og sentralt i hjertet av Åfjord! moderne

stokkøya er en del av kystsentrum stokksund i

leiligheter med god planløsning, store vindusflater,

Åfjord kommune. Bygda 2.0 kan enkelt beskrives

høy standard og nydelig utsikt mot fjorden.

som utvikling av en landsby, eller en «micro-

* Parkeringsanlegg og heis

city» om du vil. Bygda 2.0 blir et unikt, fortettet,

* Vannbåren gulvvarme

bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø som

* store solrike balkonger

handler om etablering av sosiale strukturer, mo-

* Integrerte hvitevarer fra siemens på kjøkken

derne boformer, bruk av fornybar energi, matkultur

* Lave energikostnader

og naturopplevelser. alt dette sammen med et

* Innredning fra HTH på kjøkken og bad

fremtidsrettet miljø for næringsliv og forskning. På

* Ingen forskuddsbetaling

boligsiden bygges leiligheter i ulike størrelser for

* estimert ferdigstilt vår 2016

utleie. Vi har også regulerte boligtomter for salg.

megler: Torill sneve: 922 69 027

www.bygda20.no

94

BRIEFING FOSEN • 2015/15


ord

Åfjord kommune har bestemt seg for å bygge basseng – 25 meter – med velværeavdeling i tillegg. Så kan du eller barna dine lære å svømme, finpusse svømmeteknikken eller bare ha en koselig dag med venner i bassenget. Da er Åfjord stedet!

I Åfjord er vi opptatt av at tilflyttere er en verdifull

kan Åfjord tilby en stor variasjon av botilbud. fra

ressurs for lokalsamfunnet vårt. Tilflyttere til Åfjord

havutsikt og bølgeskvulp, til flott natur i fjellet –

er ikke bare «arbeidskraft», men personer med

sentrumsnært eller i byen – det er ditt valg!

fagkompetanse, nettverk og personlige kvalifika-

Vi vet at de fleste familier trenger to inntekter, og

sjoner og behov. Vi ønsker å spille på lag, til fordel

derfor arbeider vi i Åfjord strukturert med å skape

for både tilflyttere og Åfjord som samfunn.

flere arbeidsplasser, både i forhold til vindkraftut-

Åfjord kommune

med fosens største areal og mest urbane sentrum, byggingen og arbeidsmarkedet generelt.

Foto: Arne Hugdal

BRIEFING FOSEN • 2014/15

95


7 GODE GRUNNER TIL Å BESØKE

I ÅFJORD

Det er sommer, det er sol og det er yrende liv i Stokksund Ta turen til Harbakhula, ca 30-40 minutter vandring fra veien og opp til hula. Derfra er det er fantastisk skue... Bruk dagen å gå den merkede løypa rundt Stokkøya og avslutt med middag i et av serveringsstedene i området. Etter at brua til Linesøya kom, er det også en fin tur å sykle dit fra Stokksund. Benytt sjansen til et bad på den fantastiske sandstranda på Hosnasand. Ta turen da vel!

96

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Hosnasand

Mye vakker natur om du tar gåturen rundt hele Stokkøya

Aktivitetsdag med rib

Linesøya

Sjørøvere inntar Kuringen

For mange sjøfarende er det et naturlig stopp i Stoksund før seilasen går videre...

Hurtigruta på vei ut Stokken på vei nordover

BRIEFING FOSEN • 2014/15

97


FOSENS FANTASTISKE KULTURSKOLER HAR MASSE Å BY PÅ!

Se bare her, det flotte bildet fra Mia og Tea, fotogruppa, Rissa Kulturskole

98

BRIEFING FOSEN • 2015/15


BRIEFING FOSEN • 2014/15

99


NÆRINGSLIV I FOSEN

www.fosenrenovasjon.no Telefon 73 85 85 90

Ulleberg Wold

Sjøgata, Uthaug, Ørland, foto: Ole Andreas Vekve

• Kommunal renovasjon • Gjenbruksstasjoner • Returpunkter • Hyttekonteinere • Kommunal septiktømming

SiPa-Rengjøring / Bjugn Vi hjelper deg med dine ønsker og løsninger! • • • • •

Privat- og bedriftrengjøring Vindusvask Vedlikhold av gulv Nedvask Patrick Wolters

Telefon 917 82 236 • www.siparenhold.no

100

BRIEFING FOSEN • 2015/15


NATUREN PÅ FOSEN:

EN PERLE

FOTO: HANNE UNDSETH

Naturen på Fosen er en gave til alle som vet å sette pris på inntrykkene som møter deg i dette vakre havlandet. Landskapet appellerer ikke bare til øyet, men også lyd, lukt og smak av fjord og fjell gir sterke opplevelser.

anne Undseth

Har du noen tips eller bilder? Send til briefingfosen@fosna-folket.no

o: H

Her får du tips om sykkelturer, fotturer, skiturer, padleturer og klatreturer. I tillegg inneholder boka informasjon om kyst-

kultur, historie, geologi, severdigheter og kulturminner.

Fot

BESØK WWW.BRIEFINGFOSEN.NO

BRIEFING FOSEN • 2014/15

101


THE SHOW

MUST GO ON! Du trenger ikke reise til Trondheim for å få med deg heftige konserter. Fosens Flere kulturhus kan by på det meste. Sjangere fra klassisk, rock, metall, pop og revyer. Følg med i lokalavisa Fosna-folket. Eller på www.fosna-folket.no og sikre deg billetter! Her er en liten smakebit av hva som nettopp har vært og som snart kommer:

BJUGN 12. DESEMBER 2014 Totalt nærmere 30 personer er på scenen i en opplevelse av vellyd og visuelle bilder du sjeldent opplever på en scene i Norge. Musikken til den britiske gruppen Queen har forlystet 4 generasjoner mennesker, og har skapt noen av de mest klassiske verkene i popmusikken. Deriblant ”Bohemian Rhapsody”, ”Somebody to love”, ”We are the champions” og ”Is this the world we created”. Disse med flere får vi gjenoppleve når Åge Sten Nilsen tar med seg Benedicte Adrian i en juleversjon av den populære forestillingen. Her får vi i tillegg høre Queens juleslagere ”Thank God it`s Christmas” og A winter`s tale”, samt Freddie Mercurys udødelige slager ”Barcelona”

ÅGE STEN NILSEN

har vokst seg til å bli en av Norges mest anerkjent sangere. Fra starten som ”Rondoservitør” på NRK og med rolle i ”Hair”musikalen satt opp på Aker Brygge - har han bygget seg en stor karriere med bl.a. rolle i den engelske oppsetningen av musikalen ”Chess” i Spektrum. Mest kjent er han nok som sitt alter ego ”Glam” i gruppa

102

BRIEFING FOSEN • 2015/15

Wig Wam, som bl.a. representerte Norge i Melodi Grand Prix

BENEDICTE ADRIAN

er nå for fullt tilbake i Norge etter mange år i Frankrike. Alle husker henne som en del av duoen ”Dollie De Luxe” og fra musikalen ”Which With”. Men nå er hun dronning i Nordens største hyllest til gruppa Queen. Åge Sten Nilsen Med gjest Benedicte Adrian Samt sangerne ELIAS MURI | HÅVARD GRYTING | FRODE VASSEL Orkester TOM RØNNINGSVÈEN | SVEIN DAG HAUGE | JON PETTERSEN | ATLE RAKVÅG | OLE TOM TORJUSSEN Regi:GUSTY UTTERDAHL & ÅGE STEN NILSEN


Frode Alnæs Klypa

Kv e li,

Bremseth og Rå

nes

Vassen utane dg

D.D.E.

Anders Jektvik

103

BRIEFING FOSEN • 2014/15


SKOLE OG

UTDANNING 1

2

3

BARNEHAGE

GRUNNSKOLENE

VIDEREGÅENDE

Barn fra 0-6 år trygt plassert i nye moderne barnehager oppført med tanke på nærhet til natur. God barnehagedekning i alle Fosens kommuner.

Det er 1-10 trinn i alle Fosens kommuner.

De videregående skolene på Fosenhalvøya har et godt og bredt tilbud til ungdommen. Her finnes både studieforberedende og yrkesforberedende retninger å velge blant. På de neste sidene presenteres de videregående skolene.

104

BRIEFING FOSEN • 2015/15


4

5

6

HØYSKOLENE

RESSURSSENTER

FOLKEHØYSKOLENE

Ressurssentrene har et godt samarbeid med høyskolene. Vi har hatt tilbud om sykepleie- og vernepleierutdanning, og har planer for nye fremtidige tilbud.

Ressurssentrene gjennomfører både klasseromsundervisning og fjernundervisning, og har et bredt tilbud. De tilbyr blant annet hobbykurs, temakurs, teoriprøve til fagprøver, sertifiseringskurs, fagskoletilbud og desentralisert høyskoleutdanning.

Fosen Folkehøgskole i Rissa er mer enn en skole. Skolen har eget trebåtbyggeri, egen skog og driver egen gård. Her møtes elever og lærere i et tett og positivt fellesskap som brenner for en miljøvennlig framtid, og elevene lærer mye om hvordan de blir entreprenører i eget liv.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

105


Annonse

FOSEN

VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEN Vi er en stor kompetansebedrift med et godt arbeidsmiljø. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt hos oss. Vi har 367 elever, 81 ansatte og 68 årsverk.

UTDANNINGSPROGRAM

ARBEIDSPLASS

BELIGGENHET

Skolen har 3 studieforberedende programmer (idrett, musikk og studiespesialisering) og 6 yrkesforberedende programmer (service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk, teknologiog industriell produksjon, elektrofag, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag).

Som arbeidsplass har vi stillingsgrupper innen:  Lærere  Elevtjeneste  Kontor  Renhold  Vaktmestere  Kantine  IKT  Ledelse • Miljøarbeidere

Skolen ligger i Botngård, 15 km fra Brek-stad sentrum. Det er 15 km til flyplass med daglig rute til Gardermoen, og 15 km til hurtigbåt med f lere avganger til Trondheim og Kristiansund hver dag. Det er bussforbindelse mellom skolen og tettstedene i området.

RESSURSSENTERET Ressurssenteret gjennomfører både klasseromsundervisning og fjernundervisning, og har et bredt tilbud. De tilbyr blant annet hobbykurs, temakurs, teoriprøve til fagprøver, sertif iseringskurs, fagskole og desentralisert høyskoleutdanning.

KONTAKT OSS  Sentralbord Telefon: Telefaks: E-post: Postadresse:

106

73 19 52 00 73 19 52 01 postmottak.fosen@stfk.no Alf Nebbs gate 14 7160 BJUGN

BRIEFING FOSEN • 2015/15


OL E SK VID EN ER EG ÅE ND E

FO S

FOSEN VGS Mulighetenes arena. Kunnskap, miljø og utvikling. Beliggenhet: Botngård www.fosen.vgs.no

IDRETTSFAG

BYGG-OG ANLEGGSTEKNIKK

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Utdanningen gir et godt idrettsfaglig grunnlag og generell studiekompetanse. Tilbud om spisset toppidrett, og breddeidrett (handball og fotball). Vg1, vg2 og vg 3.

Velger du en utdanning innenfor bygg- og anleggsteknikk bør du kunne ha praktisk sans, være nøyaktig, ha et godt handlag og like å være utendørs. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team. Vg1.

Liker du å jobbe med mennesker og har et positivt menneskesyn? Her tilbys muligheter til å skaffe seg et profesjonelt yrke i helseog sosialfaget. Vg1: Helse- og oppvekstfag.

RESTURANT- OG MATFAG

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

SERVICE OG SAMFERDSEL

Mat og drikke har stått sentralt i alle kulturer til alle tider og er viktig for identitet, for helse og i sosiale sammenhenger. Bransjene trenger teknologisk kyndige, kreative og skapende mennesker. Vg1: restaurant- og matfag. Vg2: Kokk og servitørfag

Et godt utgangspunkt for deg som er interessert i tekniske fag. Programområdet gir en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og gir deg en bred plattform for videre yrkesvalg. Vg1: Teknologi og industriell produksjon Vg2: Kjøretøy.

For den som liker å yte service, er nøyaktig og liker mennesker. Utdanningen gir kompetanse innen salg, markedsføring, økonomi, ledelse og kundebehandling. Vg1: Service og samferdsel Vg2: Salg, service og sikkerhet.

MUSIKK, DANS OG DRAMA

STUDIESPESIALISERING

ELEKTROFAG

Utdanningen gir studiekompetanse sammen med bred utdanning innen praktisk og teoretisk musikkfag. Vg3.

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Vg1, vg2 og vg3. Vi tilbyr også vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

ALTERNATIV OPPLÆRING Elevene får her et individuelt tilpasset opplæringstilbud. Overgangen til voksenlivet, der tilhørighet og trivsel ved en arbeidsplass/dagtilbud samt grunnleggende ferdigheter er i fokus.

Velger du et yrke innenfor elektrofag bør du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk. Krever logisk tenkemåte, kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Vg1: Elektrofag. Vg2: Elenergi. Vg2: Data og elektronikk. Vg3: Dataelektronikk

BRIEFING FOSEN • 2014/15

107


Et sted for inspirasjon, vekst og framtid! Skolen ligger i Åfjord sentrum, like ved Åfjordhallen. www.afjord.vgs.no

HELSE- OG OPPVEKSTFAG Er du glad i mennesker? Er du samarbeidsvillig og selvstendig? Bryr du deg om andre? Vil du lære førstehjelp? Høres psykologi spennende ut? Åfjord VGS.

STUDIESPESIALISERING Utdanningsprogrammet som gir deg de største mulighetene videre i universitet/høgskole. Vi legger vekt på fag som gir spesiell studiekompetanse. Elevene på ST er på tur med Hvite Busser til Auschwitz.

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Et godt utgangspunkt for deg som er interessert i tekniske fag. Programområdet gir en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og gir deg en bred plattform for videre yrkesvalg. Åfjord VGS.

OL E

LE

VID KSV ER IK EG ÅE ND E

SK

KO LE ER D EG ÅE ND ES

ÅF VID JOR

ÅFJORD VGS

LEKSVIK VGS Skolen ligger flott til på toppen av Vinnahaugen, med utsyn over bygda og Trondheimsfjorden. Skolen er liten og oversiktlig med god oppfølging av hver elev. www.leksvik.vgs.no

STUDIESPESIALISERING er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak på universiteter og høyskoler.

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

I Åfjord har vi lange og gode tradisjoner på solid arbeid innenfor dette fagfeltet; Åfjord vgs. bygger videre på disse tradisjonene gjennom samarbeid med lokalt næringsliv innenfor byggog anlegg. Åfjord VGS.

I tillegg til VG1 tilbyr Leksvik vgs VG2 Helsearbeiderfag og VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

108

BRIEFING FOSEN • 2015/15

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK I tillegg til VG1 tilbyr Leksvik vgs VG2 Byggteknikk, som gir deg mulighet til fagbrev som tømrer, murer, stillasbygger og i betongfaget.

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON I tillegg til VG1 tilbyr Leksvik vgs VG2 Industriteknologi med mulighet for fagbrev i mer enn 20 fag, bl.a. CNC-maskinering, verktøymaker, sveiser m.m.


KO LE EN DE S VID SA ER EG Å

RIS

RISSA VGS

NATURBRUK

ELEKTROFAG

Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide godt og vise omsorg for dyr, mennesker og miljø. NA har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

Vg1 elektrofag fører fram til et mangfold av yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. EL har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

STUDIESPESIALISERING

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Studiespesialisering gir deg studiekompetanse, og er grunnlag for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Vi tilbyr også vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfag. En utdanning hvor egne holdninger, kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer og kulturforskjeller er viktig. HO har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

– Et godt sted å lære. Preget av: • Arbeidsglede • Likeverd i mangfold • Gjensidig respekt

BYGG-OGANLEGGSTEKNIKK Utdanning for deg som har praktisk sans, er nøyaktig og har et godt håndlag. Du må kunne arbeide selvstendig, men også arbeide i team. BA har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

www.rissa.vgs.no

Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg2 Industriteknologi. Du som velger denne utdanninga bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. TP har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

RESSURSSENTRENE VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I FOSEN SAMARBEIDER OM Å TILBY: • Utdannelse – fagopplæring eller studiekompetanse for voksne • Veiledning og realkompetansevurdering etter Opplæringsloven • Desentraliserte studier gjennom samarbeid med høgskoler • Kompetansegivende kurs og sertifisering gjennom kurs for næringslivet • Trafikkopplæring • Ulike fritidsrettede kurs • Godkjenning av praksis for fagprøve (Rissa) Besøk skolenes hjemmesider for mer informasjon: www.rissa.vgs.no www.afjord.vgs.no www.fosen.vgs.no www.leksvik.vgs.no

BRIEFING FOSEN • 2014/15

109


FOSEN HELSE IKS Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord er sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets visjon: Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve.

SUNN ernæring Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord er sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets visjon: Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve. De kliniske tjenestene består av Fosen legevaktsenter, Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering og Spesialistpoliklinikken Fosen. Tjenestene er lokalisert på Brekstad. På Fosen har man i mange år flyttet tjenestene nærmere der folk bor. Det er tett samarbeid med sykehusene i regionen, 330 skv.Sea King redningstjeneste med egen samarbeidsavtale og nasjonale anerkjente forskningsinstitusjoner. Samhandlingsreformen har gitt helsetjenestene en ny retning, med mye større fokus på forebygging framfor bare å reparere. Med ny folkehelselov skal kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer styrkes. I tillegg til de kliniske tjenestene har Fosen Helse IKS enheter som jobber ut fra Samhandlingsreformen sine intensjoner.

FOLKEHELSE FOSEN ”SPRÆK”

4 videregående skoler på Fosen(Leksvik,

110

BRIEFING FOSEN • 2015/15

KOKK RUNE SANDØ lærer enkel hybelmat. Matlaging og spising ved Fosen videregående skole Rissa, Åfjord, Fosen) er i gang med prosjektet “Spræk”. Dette er et prosjekt som har flere samarbeidspartnere og kan gjennomføres med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Folkehelse Fosen ved Karin Størseth er prosjektkoordinator. Elevene blir testet fysisk ved prosjektets oppstart. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og St. Olavs Hospital HF bidrar med ekstra forsterket forskning og kompetanse. Prosjektet har fokus på blant annet ernæring og enkel hybelmat. Kokk Rune Sandø har gjennomfører matkurs for alle elevene Det lages mye sunn mat med blant annet fisk. Alle elevene skal i løpet av skoleåret bruke en hverdagsaktivitetsmåler. Den måler antall skritt, aktivitet og søvn. Dette er mest for at elevene skal bevisstgjøres mer over sin aktivitet og søvnmønster. Skolene har lagt opp til mere gym og yrkesrettet trening i løpet av skoleåret. Elevene har gjennomgått og fått egne styrketrenings program som enkelt kan gjøres i klasserom og “verksted”. De som er med vil få et eget kompetansebevis som de kan legge ved søknader til lærlingeplass. Alle får også en egen treningsskjorte med Spræk logo. En av de viktigste årsakene til at Folkehelse Fosen har initiert prosjektet er:

Overgangen fra skolebenk til jobb kan være fysisk tøff. Mange unge takler ikke overgangen fra en stillesittende skolehverdag til et aktivt

ANLEGGSTEKNIKK i Åfjord fikk sine nye Spræke T skjorter nylig. Klar for trening. Anna S. Lyngstad, til venstre, er forskerassistent og ansvarlig for alle undersøkelser og forskning og fysisk tungt arbeidsliv. Forskning viser at muskellidelser er en viktig årsak til sykefravær og omskolering generelt. Det viser seg at også unge lærlinger dropper ut når de begynner i jobb – mye av årsaken er fysisk tungt arbeid. Til våren skal alle elever som er inkludert i prosjektet testes på nytt. Målet er at de nå har blitt SPRÆKere? Det viktigste er at elevene selv har blitt mer bevisst på sitt aktivitetsnivå og ikke minst søvnmønster. Les mer om prosjektet: www.fosen-helse.no


Du kommer til en internasjonalt kjent handverkskole. Du vil møte mennesker fra mange andre land som kommer hit på våre unike linjer. Her finner du båtbyggeri og gårdsbruk, økologisk kjøkken og nydelig mat. Her treffer du elever og lærere i et tett og positivt fellesskap, som brenner for en miljøvennlig framtid. www.fosen.fhs.no Fosen Folkehøgskole tør å gå egne veier, og vil vise at det går an å leve godt og samtidig ta ansvar for et mer bærekraftig samfunn. Vi har en grønn profil og følger årets rytme i mye av det vi gjør. Vi har eget trebåtbyggeri, egen skog og driver vår egen økologiske gård. Her lærer du mye spennende ved å delta og ved å gjøre ting selv: Praktisk kunnskap for å kunne leve et mer selvstendig, selvhjulpent og bærekraftig liv.

Økologisk jordbruk

Det er derfor vi sier Fosen folkehøgskole er mer enn en skole. Det er derfor vi våger å kalle oss ”Norges økologiske folkehøgskole”. Vi ønsker elever med ulike meninger, interesser, ønsker og drømmer. Vi ønsker å være nytenkende, åpne og fordomsfrie.

SKOLEN HAR SOM MÅL:

- å arbeide for et samfunn uten utbytting av menneske og natur

POLITISK OG RELIGIØST UAVHENGIGE Fosen Folkehøgskole er en frilynt skole dvs. at vi ikke er knyttet til noen religion og mener enkeltmennesket bør stå fritt i slike spørsmål. Vi er dessuten politisk uavhengige. Skolen eies av Fosen Folkehøgskolelag, som har som formål å drive folkehøgskole og fungerer som en selveiende stiftelse.

Friluftsliv

Mat - fra jord til bord

Håndverk og design

- å ta vare på kulturtradisjoner - å skape et klima for menneskelig vekst

Båtbygging

Seiling

BRIEFING FOSEN • 2014/15

111


kunst, foto, animasjon, keramikk, dans, kunstløp, sang, dikt, mat, teater, gitar og så mye mer…

ØRLAND KULTURSKOLE er Midt-Norges eldste kulturskole. Den startet opp i 1971 som nr. 11 i Norge. Kulturskolen har i dag 325 elevplasser fordelt på tilbud innen musikk, dans,drama/ teater, visuelle kunstfag, foto og bildebehandling, sceneteknikk og animasjon. I tillegg selges dirigent- og instruktørtjenester til kor og korps. Ørland kulturskole har 13 lærere i 2013. I tillegg til vanlig undervisning driver også kulturskolen kursvirksomhet for skoler, barnehager og næringslivet.

Foto: Teater, Narnia, Rissa Kulturskole

112

BRIEFING FOSEN • 2015/15

BJUGN KULTURSKOLE startet opp høsten 1977 og har siden utviklet seg til å bli den største kulturskolen i Fosenregionen. Bjugn kulturskole har de 2 siste årene av Telemarksforsking (Norsk kulturindeks) blitt rangert som nr. 1 og nr 3. i landet! Skolen har i dag 340 elevplasser og 11 ansatte som gir et variert tilbud innenfor musikk, dans og billedkunst, dessuten som landets eneste kulturskole som tilbyr kunstløp og is-aktiviteter som disiplin. Skolen drivermed salg av tjenester og kompetanse til kor, korps, grunnskoler,barnehager, videregående skole og andre kulturskoler. Det finnes kulturskoler i hver kommune på Fosen.


RISSA KULTURSKOLE ble etablert i 1985, og har i dag ca. 300 elevplasser og 10 lærere. Undervisningstilbud i musikk, dans, teater, visuelle kunstfag, foto - og prosjekt. Undervisningen er desentralisert, og foregår på de respektive grunnskolene i kommunen. Undervisningen er tilrettelagt ut fra de enkeltes forutsetninger, der trygghet og trivsel er en av våre målsetninger. Vi samarbeider med lokale lag og foreninger og yter tjenester til barnehager, grunnskoler, korps, andre kulturskoler og lokalt næringsliv. Kulturskolene på Fosen har et felles rektorkollegium, og jobber kontinuerlig med spennende interkommunale prosjekter.

ÅFJORD KULTURSKOLE En Kulturskole for Alle! Åfjord Kulturskole har i dag 217 eleveplasser, det vil si at nesten halvparten av alle barn og unge i grunnskolealder i Åfjord kommune er elever hos oss! I nye og moderne skolelokaler på Åset og I Stokksund gir vi undervisning av høy kvalitet i musikk, dans, drama og visuelle kunstfag. I tillegg til det faste tilbudet arrangerer vi kortere kurs innen forskjellige ting som Låtskriving og Keramikk for både unge og voksne. Våre lærere og elever er også sterke bidragsytere innen det lokale kulturlivet med stadige opptredener på all slags arenaer. Vi legger vekt på at kultur er best når den utøves og nytes sammen med andre!

BRIEFING FOSEN • 2014/15

113


FESTIVALER Sommeren er tiden for festivaler – også på Fosen. Det er et bredt spekter som fanger alt fra kystkultur, martna og til bluesfetival.

Ørland Bluesklubb ble startet høsten 1998, og siden opprettelsen av klubben er det arrangert Ørland Bluesfestival, som med årene har vokst seg større og større. Bluesfestivalen har et godt renn-ome i Norge, og er kåret til en av landets beste bluesfestivaler av magasinet BluesNews. Ørland Bluesfestival har stabile besøkstall,

BESSAKERFESTIVALEN Fiskefestivalen i Bessaker ble i 2013 arrangert for 34. gang. Kulinariske og kulturelle opplevelser, spennende aktiviteter.

114

BRIEFING FOSEN • 2015/15

og en fast tilhengerskare som kommer tilbake år etter år. Se www.orland-bluesklubb.com

EARL THOMAS

Earl er stjerne og legende innen bluesverden. Han som skriver flotte tekster som har blitt sunget av blandt annet Tom Jones

MOTORAMA i Fosenhallen, arrangeres av American Car Club Fosen. se: www.amcarfosen.com

og Etta James. Ikke dårlige folk å ha på CV’en det. Han debuterte på Montreux Jazz Festival I 1992 sammen med bl.a. Buddy Guy, og har siden blitt bedt om og komme tilbake dit fire ganger. Earl har stått på sammen scene som giganter som B.B. King, Keb Mo, Taj Mahal og Carlos Santana.

RÅKVÅG ANNO med Stjørna Teaterlag. Friluftsteater, musikk, skjemt og drama. www.rakvaag.no


FOSENS FESTIVALER JANUAR: • Vinterfestuke, Ørland • Kulturuka, Åfjord. MAI: • Motorrama, Fosenhallen, AMCAR Fosen. • Skjærgårdsmarsj, Lysøysund, Bjugn. • Sykkeldag i Roan. JUNI: • Brekstad Kulturfestival, Ørland. • Ørland Country & Roots Festival. • Skjærgårdstreff, Vallersund, Bjugn. • Fosen Korfestival, Bjugn. • Fremtidsfestival, Bjugn. • Leksvikmartna`n. JULI: • Seterdag på Fjeld Setergrend, Roan. • Fiskefestivalen i Bessaker, Roan. • Lauvøydag. • Jon-dag i Ansteinsundet, Roan. • Utro-dag ved Roan Bygdatun. • Feskleikdagan, Vallersund, Bjugn. • Hasselvikadagen, Rissa. • Råkvåg anno, Rissa. AUGUST: • Ørlandsdagene. • Kystkulturdagene, Lysøysund, Bjugn. • Stordalsdag. • Rissamartnan. • Marja-dagan. • Bygdedagene på Austrått, Ørland. SEPTEMBER: • Sørdalsdagen, Åfjord. • Toilldaga i Brandsfjorden, Roan. • Torgdag Roan. OKTOBER: • Ørland Bluesfestival. Opplysningene basert på arrangementer i 2014.

ØRLAND COUNTRY & ROOTS på historiske Austrått, Ørland. Bli med på 30 timer country og roots-musikk over 3 dager. www.ocrf.no

KYSTKULTURDAGENE Stiftelsen Frohavet er arrangør av Kystkulturdagene, en årlig tradisjon som trekker optil 20.000 hvert år. Kystkultur, seilas og matkultur. www.stiftelsenfrohavet.no

FESKLEIKDAGENE Feskleikdagene i Vallersund arrangeres hvert år i slutten av juli.

BRIEFING FOSEN • 2014/15

115


NÆRINGSLIV I FOSEN

www.fosna-folket.no

Best dekning på FOSEN! Som annonsør i Fosna-Folket når du 40.000 ukentlige lesere på nett og 19.000 lesere på papir! Som leser får du med deg det som skjer på Fosen For annonsering eller bestilling av abonnement: Tlf 72 51 57 00 - firmapost@fosna-folket.no

t trenin Nyt gs se

m

gs . indin gsavgift et. b n e r n i å g d i l n I e er innm 365 dag n e Ing 05-24, t.no t asyfi e . w Åpen w ut w info. Sjekk for mer

nno

i Kom

Facebook “f ” Logo

Lik oss på facebook!

116

BRIEFING FOSEN • 2015/15

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

r nte

er Åpn oktober 25. 2.00! . g a lørd kken 1 å vårt tilbud klo , og se p tid.


STREETART I VALLERSUND, BJUGN

Store flater på bryggedekket med bildemotiver fra den lokale kystkulturen

Streetart på brygga i Vallersund. Kunstner er Asbjørn Rødberg.

arbeid som pågikk gjennom første halvdel av 1900-tallet.

På veggen til ei brygge ved Coop Vallersund kan du se store malerier laget av den lokale kunstneren Asbjørn Rødberg. Motivene er hentet fra kystkulturen med klippfisktørking.

Feskleikdagan i Vallersund er en hyllest til historien og kystkulturen. Under dagene i juli samles folk til god mat, sang og dans.

Du kan se noen av de arbeidsoppgavene som var knyttet til denne virksomheten – frakt av saltet fisk fra Lofoten til Trøndelag, bæring av fisken fra båtene opp på feskberga og stabling av fisken i la med et lokk over. Mange mennesker var involvert i arbeidet – også barn og kvinner. Dette ga kjærkommen inntekt. Motivene er hentet fra den lokale kystkulturen.

FESKLEIK

Etter at fisken var ferdig stablet og lå til tørking var det fiskleik – en fest for å feire vel utført arbeid. Om høsten ble fisken fraktet om bord i ei jakt og ført til Kristiansund. Klippfisktørkinga var et årlig

BRIEFING FOSEN • 2014/15

117


BLI KJENT

PÅ KARTET Kort vei til det meste - Gardermoen, Trondheim og alle de flotte nærområdene på Fosen. Halten

Halten fyr

REISEAVSTANDER FRA ØHF ØRLAND 1. Brekstad sentrum, ferge- og hurtigbåtkai. 3 minutter. 2. Uthaug. 5 min. 3. Opphaug. 6 min. 4. Beian. 11 min. 5. Austrått 11 min. BJUGN 6. Botngård 7. Stallvika. 8. Oksvoll. 9. Vallersund. 10. Lysøysund

15 20 25 29 33

minutter. min. min. min. min.

RISSA 11. Hysnes. 15 minutter med hurtigbåt + 3 minutter med buss. 18 min. Bil 70 min 12. Råkvåg 48 minutter. 13. Fevåg. Bil + båt 28 min. Bil 62 min. 14. Rissa sentrum. Bil + båt 35 min. Bil 68 min. 15. Stadsbygd Bil + båt 43 min. Bil 82 min.

Gimsan

UTENFOR FOSEN 16. Oslo/Gardermoen direktefly. Flytid 70 minutter. 17. Trondheim Pir med hurtigbåt. 65 min. ÅFJORD 18. Årnes. 55 min. 19. Stokkøya. 85 min.

Me

LEKSVIK 20. Vanvikan. 75 min. 21. Leksvik. 85 min. ROAN 22. Roan sentrum. 115 min.

Tarva

OSEN 23. Osen sentrum. 120 min.

Karlsøya

ære skære skær Kjeungsk

Uthaug 2

Kjeungskæret Fyr

16

ØRLAND 1

Grande

Flatneset

Storfosna

Kråkvågøya

Fosenheia

Kråkvågfjorden

3 Opphau

Vestrått

Øya

Nordlandet

BRIEFING FOSEN • 2015/15

e rd jo f a rv Ta

Innstrand

Lyngholm lmråsa rå råsa

118

V

Husøya

Garten

5 rden

Brekstad Hovde

4 Beian

Forstørret utsnitt av Ørland kommune


N Buholmråsa fyr Seter

Buarøya Skjervøyan

Børøya

Terningen

Almenningen

Utro

Brandsøya

Måøya

Nes

ya

elsteinen

Lonin

Skjøra

r No

Eidem

Været

8

en

nes

en

ÅFJORD

n Sørdale

Kroken

Jøssund

Krinsvatnet

Gjølga

Botngård

Rota

Råkvåg

6

12

Stallvika

ug

Bergmyran

Sørfjorden

Dalbygda

Haugsdalen

Selnes

Kruka

13

Leksvik

len

a

ian

Hurti Hysnes, Brekstagbåt til/fra d, 15 m in. 11

Hasselvika

RISSA

Rissa

Leira

14

d ug

a

Sk

Kråkmo

Stadsbygd

Roten

Raudberget

Hindrem

Vanvikan

Rørvika . fra in til/ 5 m ge , 2 fer im Bil dhe on Tr

15

Tømmerdalen

Storvatnet LEKSVIK

20

Kvithylla

Bergbygda

21

Olsøy

17

a elv lls

d

7

5 Austrått

rfje

Olden

BJUGN

Karlseng

Sto

Lysøysundet

Oksvoll

Nes

n ale d d

l rda St o

Selnes

Valle

Grova

Sørmarka

18

Asen-Vågsøy Fyr

9

Fagerdal

ROAN

Stokksund

Tørhogg

10

Kvernland

Straum

Roan

Revsnes

19

Linesøya

Stein Åsegg

Hongsand

Skj øra Kiran fjor den

Sto

OSEN

Hofstad

Beskeland

22

en

Bessaker jor den Sumstad

Ø S

Sørmelan

Vik

Sandøya

Været

23

Brattjer

Sørjer

Bra nd sf

V

Vingsand Ramsøya Sandviksberget Hepsøya

Kleppholman

Kaura

Angen

Kartet er utlånt av Fosen Regionråd

Trondheimsfjorden

BRIEFING FOSEN • 2014/15

119


Foto: Ole Andreas Vekve

120

BRIEFING FOSEN • 2015/15


Prøv Fosna-Folkets eAvis GRATIS i 1 mnd. Ta kontakt med oss! på telefon: 72 51 57 00 epost: abonnement@fosna-folket.no SMS: send kodeord ^ff briefing ^ til 2399

www.fosna-folket.no

Best dekning på FOSEN! BRIEFING FOSEN • 2014/15

121


BRIEFING FOSEN BRIEFING FOSEN Utgave 2012/2013 N E Utgave 2013/2014 S NG FO VANNJETJON!

HOVEDFLYSTAS

Jobb på ØRLAND

BRIEFING FOSEN

EN • Ørla sjon edflysta

nd hov

til Ørland SIDE 12

2/2013

ken • 201 og på bak

150 ungdommer fikk en smak av

lt og loka SIDE 68

Utgiver:

fostrer

AS

ENSVERDTERE MES

GRØNT SIDE 8

THINK OUTSIDE THE BOX SIDE 98

SIDE 28

: Utgiver AS

122

SIDE 112

SIDE 54

MEXICO & VERDAL

ERTER KONS TEATER

& FART NING SPEN

MESTER

søker rekrutter

Fra

Heftige

Fosen

ner

SIDE 9

SIDE 78

SID

t i lufta

om live

ting duvisste e ikke kanskj omE 64Ø

7

goderl,grun ind a gi ke

F til å besø N ÅTT OWSTR E DAU SETTL og på bakken • 2013/2014

ING FOS

BRIEF

14RLAND

tasjon om livet i lufta

I

BRIEF

• Ørland hovedflys

SEN

NG FO

BRIEFI

SJON!

LYSTA

VEDF

ND HO

ØRLA

BRIEFING FOSEN

Jobb på

BRIEFING FOSEN • 2015/15

erdag

nn hv

mp • Grø

MilCa

ro med

r • Mo

eventy

• Vinter

alp

e int & my

mer

tomta & mye mer

n • Vinterglad • Drømme

Rock & metal • Triathlo


Takk for at du tok deg tid til BRIEFING. Hüper vi har fanget din interesse. Vi ønsker deg velkommen til vakre FOSEN!


BRIEFING FOSEN

WWW.BRIEFINGFOSEN.NO