{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

ANNE L AGERQVIST

Doktorerade vid Stockholms universitet om hur miljögifter i stadsluft och bränd mat påverkar våra celler och hur detta kan motverkas med naturliga antioxidanter. Hon har länge haft ett intresse av att leva miljövänligt och undvika gifter i vardagen. Anne arbetar nu i ett projekt som syftar till att identifiera naturliga substanser som kan förhindra uppkomsten av cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Bor i Stockholm med sin man och dotter på ett och ett halvt år.

CHRISTINE RIBBING

Doktor i medicin som under sin tid vid Karolinska Institutet forskade på eksem, vilket drabbar allt fler barn. Där föddes hennes intresse för hur gifter i vår omgivning kan leda till ohälsa och hur de kan undvikas. Idag arbetar Christine på ACO Hud Nordics medicinavdelning med bland annat toxikologiska utvärderingar. Bor i Stockholm med sin man och son på ett och ett halvt år. K A R I N WA L L I S

Skrev sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet om den viktiga roll våra hormoner har vid hjärnans bildande. Hon bestämde sig under denna tid för att undvika hormonstörare som bisfenoler när hennes barn växer upp. Karin har fortsatt att forska på nervsystemets utveckling men nu med fokus på tumörer hos barn. Bor i Stockholm med sin man och dotter på tre år.

58

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.