Radkowskie Nowiny 1/2019

Page 1

XVIII Jarmark Wielkanocny Gminy Radków XVIII Jarmark Wielkanocny Gminy Radków organizowany pod hasłem „Ćwikła, chrzan, majonez… święta ze smakiem” już za nami! 7 kwietnia w Ścinawce Średniej na stołach nie brakowało wielkanocnych przysmaków, a występy artystyczne na scenie wprowadziły nas w niezwykły klimat Świąt Wielkiej Nocy. Więcej na s. 8-9

Konferencja "Zdrowa krowa - zdrowy człowiek" Tematyka związana z chowem i hodowlą bydła mięsnego na obszarze Sudetów wypełniła dwa dni konferencji organizowanej we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, spółką DOZEDO oraz Gminą Radków w dniach 7-8 marca br. w Ścinawce Średniej. Więcej na s. 4-5


2

AKTUALNOŚCI

Kolejny sezon Polskiej Ligi Modeli Samochodów zdalnie sterowanych za nami

W

marcu br. zakończono trzeci sezon Polskiej Ligi Modeli Samochodów zdalnie sterowanych, który w całości był rozgrywany w hali sportowej w Ścinawce Średniej. Ostatnia – szósta runda – była równocześnie zawodami pod nazwą Otwarte Mistrzostwa PLMS RC. Na starcie stanęło 66 zawodników z 76 modelami, którymi startowano w 6 klasach. Zawody odbyły się w miłej atmosferze na torze jak i poza nim. Dla najlepszych rozdano dwa komplety okazjonalnych trofeów. Nagrody na zakończenie cyklu oraz w Otwartych Mistrzostwach PLMS RC wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Radków Jan Bednarczyk. Organizatorami cyklu zawodów jest Gmina Radków oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Gratulujemy wszystkim zajętych miejsc i do zobaczenia po wakacjach! •

(1 (9)/2019)

Mieszkańcy w liczbach Od od 1 stycznia do 25 kwietnia 2019 r. w Gminie Radków: zmarło 37 mieszkańców, urodziło się 24 dzieci. Na ostatni dzień grudnia było 9.027 mieszkańców, w tym 193 osób zameldowanych na pobyt czasowy.

Informator Samorządowy Gminy Radków Wydawca: Gmina Radków Rok wydawniczy: III Redaktor naczelny: Marek Kusiakiewicz Siedziba i adres Redakcji: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, ul. Handlowa 11, 57-420 Radków tel. (74) 871 22 61 e-mail: promocja@gorystolowe.info Skład i łamanie: Forma i Format - Bartosz Przestrzelski Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec

Końcowe wyniki trzeciego sezonu PLMS RC:

Klasa Formula 21.5 1. Šimon Horák 2. Tomasz Szymański 3. Marek Kusiakiewicz Klasa Stock 13.5 1. Šimon Horák 2. Dawid Kłosiński 3. Marek Kusiakiewicz Klasa Modified 1. Jakub Różycki 2. Jakub Michalski 3. Jarosław Siwek Klasa Hobby 1. Dominik Feldy 2. Piotr Olszewski 3. Vaclav Vrba Klasa E-14 Rally 1. Ireneusz Działkowski 2. Dariusz Rząsa 3. Adam Feldy

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019” w gminie Radków! 10 maja 2019 roku Godzina 14:00 – Witamy w żłobku! Dzień otwarty w oddziale żłobka w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 Przyjdź i zobacz na własne oczy jak doskonałe warunki mają mali żłobkowicze. Projekt zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 57 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, najnowocześniejsze wyposażenie sal zabaw i sypialni oraz w pełni wyposażony bezpieczny plac zabaw na terenie placówki. Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę osobową. Zapraszamy do odwiedzenia i obejrzenia Naszej Placówki!

Godzina 16:30 - VI Grand Prix w jeździe na rowerze „MALUSZKÓW” w Ścinawce Górnej! W piątek 10 maja o godzinie 16:30 odbędzie się VI Grand Prix w jeździe na rowerze dla dzieci w Ścinawce Górnej! Projekt budowy toru rowerowego zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Już po raz szósty przy boisku na wybudowanym torze rowerowym odbędzie się wielki piknik rodzinny, podczas którego dzieci będą rywalizowały przejeżdżając po torze rowerowym, bacznie słuchając poleceń przyjaznych policjantów, którzy jak co roku udzielają pomocy w przeprowadzeniu sportowych zmagań, wzbogacając jednocześnie wiedzę uczestników o prawidłowe zachowania na drodze. Dzieci wraz z opiekunami prosimy o przyjazd na własnych rowerkami i oczywiście w kaskach. Będzie dużo zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, całe mnóstwo uśmiechu i słodkości.

Każdy uczestnik na najwyższym stopniu podium otrzyma na pamiątkę okolicznościowy złoty medal. Organizatorem imprezy jest: Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” ze Ścinawki Górnej i Gmina Radków


(1 (9)/2019)

AKTUALNOŚCI

3


4

AKTUALNOŚCI

(1 (9)/2019)

„Zdrowa krowa – z T

ematyka związana z chowem i hodowlą bydła mięsnego na obszarze Sudetów wypełniła dwa dni konferencji organizowanej we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, spółką DOZEDO oraz Gminą Radków w dniach 7-8 marca br. w Ścinawce Średniej. Podczas szeregu wykładów i prelekcji prowadzonych przez naukowców, hodowców, lekarzy weterynarii czy specjalistów związanych z tą dziedziną rolnictwa, zebrani słuchacze otrzymali wielką porcję niezwykle istotnych informacji. Począwszy od kwestii żywieniowych, poprzez rozród bydła, dobór ras przystosowanych do hodowli w obszarach górskich i podgórskich, po zagadnienia związane z ubojem oraz przetwórstwem surowca mięsnego – tematy, które dla laików wydają się mało interesujące, dla „ludzi z branży” były nie-

zwykle cenną lekcją. Duży nacisk położony został na problematykę „zdrowej żywności” oraz właściwości prozdrowotnych mięsa wołowego. Organizatorzy, aby nie pozostać gołosłownym, zaprosili uczestników konferencji na poczęstunek przygotowany z wołowiny pozyskanej z krowy wyhodowanej w Ścinawce Średniej. Poza walorami smakowymi zabieg ten miał na celu uzmysłowić zebranym, że się da, że hodowla bydła na naszych terenach jest możliwa, a dzięki odpowiedniej wiedzy oraz doborowi właściwej rasy można w naszym regionie prowadzić hodowlę na bardzo wysokim poziomie. Co istotne, zwłaszcza w aspekcie postawionej w temacie konferencji tezy „zdrowa krowa – zdrowy człowiek”, hodowla bydła w ekologicznie czystych obszarach Sudetów gwarantuje najwyższe walory mięsa wołowego. Górskie


(1 (9)/2019)

5

AKTUALNOŚCI

zdrowy człowiek”

pastwiska, pełne ziół oraz roślinności nie poddawanej nawożeniu, są źródłem doskonałej jakości paszy dla zwierząt. Ma to nieoceniony wpływ na zdrowie zwierząt, jakość mięsa, a ostatecznie również na zdrowie ludzi. Konferencja zakończyła się sukcesem –

nie tylko frekwencyjnym, ponieważ w ciągu obu dni udział w wykładach wzięło prawie dwieście osób, ale przede wszystkim merytorycznym. Hodowcy pogłębili swoją wiedzę, zdobyli nowe umiejętności oraz, co być może najważniejsze, nawiązali szereg

kontaktów. Ze względu na pozytywny odbiór konferencji w środowisku oraz dzięki dużemu zapałowi organizatorów planowane są kolejne spotkania i szkolenia dla rolników i hodowców. Najbliższe w Centrum Inicjatyw Wiejskich im. Katarzyny Jarosz

w Ścinawce Górnej w dniu 16 kwietnia br. poświęcone będzie pszczelarstwu, znaczeniu pszczół w rolnictwie oraz zagrożeniom dla tych owadów w dzisiejszym świecie. Wierzymy, że sukcesywne szkolenia, prowadzone przez specjalistów oraz praktyków, pomogą naszym rolnikom stale się rozwijać. Zachęcamy wszystkich do korzystania z oferty szkoleniowej centrum Inicjatyw Wiejskich im. Katarzyny Jarosz w Ścinawce Górnej – naprawdę warto. •


6

ROZMAITOŚCI

(1 (9)/2019)

Mini Pegazik 2019 za nami! W

dniu 28 lutego 2019 po raz szósty w siedzibie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie odbył się konkurs recytatorski dla przedszkolaków “Mini Pegazik”.W konkursie wzięło udział 27 dzieci z przedszkoli Gminy Radków, które zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: 4-latki, 5-latki i 6-latki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i czekoladę oraz słodki poczęstunek w postaci pączków, natomiast najlepsze trójki dodatkowo nagrody rzeczowe: książkę oraz puzzle ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków. Jury wyłoniło następujących laureatów: kategoria 4-latki: I miejsce – Szymon Koch-

niarczyk II miejsce – Antonina Florczak III miejsce – Marika Kowalska kategoria 5-latki: I miejsce – Julia Tereszkiewicz II miejsce – Zuzanna Krauze III miejsce – Aleksandra Bałabuch kategoria 6-latki: I miejsce – Lena Kodim II miejsce – Amelia Kręcichwost III miejsce – Zuzanna Pasternak Wszystkim przedszkolakom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok! Organizatorami konkursu było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków. •

Gmina Radków realizuje projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)”, dofinansowany z funduszy europejskich w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 5233189,04 zł. Wysokość dofinansowania: 3664114,38 zł. Inwestycja obejmować będzie swoim zakresem budowę ponad 4,4 km kanalizacji sanitarnej w Radkowie i będzie wykonana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.


(1 (9)/2019)

7

ROZMAITOŚCI

Z życia żłobka „Cała Gmina Cz

yta Dzieciom"

„Cała Gmina Czyta Dzieciom"

2

stycznia 2019 w Ścinawce Średniej przy ulicy Kościuszki 14, po przebudowie budynku przedszkolnego oficjalnie swoją działalność rozpoczął Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków. Nowy żłobek oferuje 57 miejsc całodziennej opieki dla dzieci w wieku do lat 3, piękne i nowo

wyposażone pomieszczenia oraz bezpieczny plac zabaw. Maluchy zaabsorbowane nowym miejscem pod czujnym okiem pań opiekunek wkroczyły w nowy etap swojego życia, czyniąc pierwsze kroki ku samodzielności. Poprzez wspólną zabawę oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydak-

„Cała Gmina Czyta Dzieciom" tyczne, spacery i zabawy na placu zabaw dzieci uczą się i miło spędzają czas. Wraz z nowym rokiem Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków po raz kolejny rozpoczął akcję ,,Cała Gmina Czyta Dzieciom”. Od stycznia odbyły się 3 spotkania w Radkowie oraz 4 w oddziale

w Ścinawce Średniej. W ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych żłobek odwiedzili sołtysi, pracownicy gminnych instytucji oraz znane osobistości z naszego regionu. Korzystając z okazji zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji. •

„Cała Gmina Czyta Dzieciom"

Grupa BIEDRONKI

Grupa BIEDRONKI

Grupa MOTYLKI

Grupa MOTYLKI

Grupa SŁONECZKA Grupa SŁONECZKA

Grupa MOTYLKI


8

TRADYCJA I KULTURA

(1 (9)/2019)

XVIII Jarmark Wielkanocny G XVIII Jarmark Wielkanocny Gminy Radków organizowany pod hasłem „Ćwikła, chrzan, majonez… święta ze smakiem” już za nami! 7 kwietnia w Ścinawce Średniej na stołach nie brakowało wielkanocnych przysmaków, a występy artystyczne na scenie wprowadziły nas w niezwykły klimat Świąt Wielkiej Nocy.

J

armark Wielkanocny w Ścinawce Średniej, organizowany przez Gminę Radków, to jedna z najbardziej popularnych imprez nie tylko wśród mieszkańców gminy. Jest to również jedno z największych tego typu wydarzeń na ziemi kłodzkiej - 14 organizacji z Gminy Radków, 8 delegacji z Czech oraz delegacja z zaprzyjaźnionej miejscowości Pniewy stworzyły wspólny stół, na którym mogliśmy podziwiać różnorodne potrawy świąteczne. Sam kiermasz w tym roku zgromadził około 80 podmiotów. Między stoiskami można było skosztować świeżego żuru,

zakupić niezwykłe ozdoby świąteczne, miody, wędliny i wiele wiele innych. Imprezie - jak zawsze - towarzyszyły występy zespołów muzycznych, przedszkolaków i uczniów z gminnych placówek oświatowych. Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ekologiczna palma wielkanocna”. Jarmark Wielkanocny Gminy Radków na stałe wszedł do kalendarza gminnych imprez. Za każdym razem organizowany jest na dwa tygodnie przed świętami, z innym motywem przewodnim, ale z takimi samymi dobrymi emocjami. Kolejne Jarmark odbędzie się w grudniu br. – z nawiązaniem do tradycji bożonarodzeniowej. Organizatorem Jarmarku jest Gmina Radków, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków. •


(1 (9)/2019)

TRADYCJA I KULTURA

Gminy Radkรณw w obiektywie

9


10

Sport i rekreacja

(1 (9)/2019)

GRAND PRIX Ziemi Kłodzkiej

S

zachowe GRAND PRIX Ziemi Kłodzkiej 2019 to kolejna, cykliczna impreza, której organizatorem był UKS GIECEK Radków przy wsparciu finansowym Gminy Radków, Powiatu Kłodzkiego oraz Dolnośląskiego Związku Szachowego we Wrocławiu. Zawody odbywały się na hali sportowej w Ścinawce Średniej w dniach 03 lutego oraz 2 i 30 marca. Łącznie w rozgrywkach rywalizowało aż 311 zawodników, którzy rozgrywali zawody w kategorii OPEN A zgłoszonym do rankingu FIDE szachów szybkich i kategorii OPEN B dla juniorów do 16 lat. Średnia ilość zawodników uczestniczących w każdych zawodach to 104 osoby co stanowi rekord frekwencji w porównaniu z latami ubiegłymi. Do klasyfikacji końcowej liczyła się suma punktów indywidualnych ze wszystkich trzech turniejów. Na zakończenie ostatniego turnieju GRAND PRIX Ziemi Kłodzkiej pu-

chary, medale oraz upominki wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Radków – Jan Bednarczyk oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – Marek Kusiakiewicz. Specjalne podziękowanie należą się wszystkim zaangażowanym rodzicom dzieci startujących w zawodach za przygotowanie poczęstunku i nieocenioną pomoc organizacyjną. •

WYNIKI KOŃCOWE OPEN A – Seniorzy: 1. Dariusz Gromczak - Kudowa 2. Paweł Łaszewicz - Radków 3. Bartosz Siembab - Radków 4. Marcin Smoczyński - Kłodzko - jako niepełnosprawny, który samodzielnie nie może wykonywać posunięć zasługuje na szczególne uznanie. Juniorzy starsi OPEN A: 1. Piotr Majocha - Radków 2. Michał Szydełko - Radków 3. Karol Strojny - Radków - Srebrna Góra Juniorzy młodsi: OPEN A: 1. Radosław Zawada - Radków 2. Piotr Palac - Radków – Srebrna Góra 3. Dawid Szuber - Radków Młodzicy OPEN A : 1. Joanna Duda - Radków 2. Oliwia Wijaszka - Radków – Srebrna Góra 3.Kamila Oleksy - Srebrna Góra Młodziczka OPEN A: 1. Tatiana Rybka - Radków OPEN B młodziczki do 9 lat: 1. Katarzyna Borowska-Sorus Radków 2. Milena Regner - Ziębice 3.Natalia Malik - Radków Młodzicy do 9 lat OPEN B: 1. Jakub Pawlak - Ziębice 2.Aleksander Gnaczy - Kamieniec Ząbkowicki 3. Igor Dzioba - Radków -Ścinawka Dolna Juniorki młodsze do 12 lat OPEN B: 1. Liwia Babińska - Biały Pion Gryfino ( Zachodniopomorskie) 2. Gabriela Piwińska - Kamieniec Ząbkowicki 3. Kornelia Gancarska - Radków Juniorzy młodsi do 12 lat OPEN B: 1.Tomasz Wijaszka - Radków – Srebrna Góra 2.Mikołaj Wronkowski - Srebrna Góra 3.Mariusz Myszogląd - ZKS Unia Złoty Stok Juniorki starsze do 16 lat OPEN B: 1. Natalia Burkat - Radków 2.Natalia Janiszewska - Kłodzko 3.Patrycja Wójcik - Radków Juniorzy starsi do 16 lat OPEN B: 1. Dominik Szuszczyński - Kłodzko 2. Dawid Sobczyk - Kłodzko 3. Damian Podlipniak - Srebrna Góra


(1 (9)/2019)

FOTOREPORTAŻ

11

Początek roku w bibliotece okiem fotoreportera


Sukcesy sportowe siatkarek Wieży Radków

12

(1 (9)/2019)

Podsumowanie Dolnośląskiej Mistrzynie Ligii Młodziczek Dolnego Śląska U

D

wójki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wieża” Radków po rozegraniu dwóch turniejów eliminacyjnych i zajęciu w nich pierwszego miejsca awansowały do Finału Wojewódzkiego Kinder+ Sport. Finał rozgrywany był 6 Kwietnia 2019r w Miękini pokonały wszystkie zespoły w stosunku 2:0 zdobywają tytuł MISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA KINDER+ SPORT W KATEGORII DWÓJEK SIATKARSKICH . Ten sukces jest podsumowaniem wspólnej pracy trenerów i zawodniczek, oraz wyjazdów na Ogólnopolskie Turnieje. Dzięki temu

dziewczęta w dniach 2427.06.2019r wyjadą reprezentować Dolny Śląsk na Mistrzostwach Polski Kinder+ Sport do Zabrza

Klub reprezentowała jedna drużyna w składzie : Liwia Ćwikła, Karolina Kuczaj i Sara Gorczyca. •

czniowski Klub Sportowy” Wieża” Radków swoim drugim w historii w sezonie Młodziczek zmierzył się z ośmioma zespołami: Volley Wrocław, UMKS Volley Głogów, UKSP Lubin, UKS Lubań, GKS Gaudia Trzebnica Zdrój, KS AZS AWF I SMS Junior Wrocław, TS Faurencia Jelcz Laskowice, MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Dziewczyny Rozegrały 12 turniejów w każdym po dwa mecze, zdobyły1129punktów, straciły 1138 punktów i przejechały 1700km. W kadrze meczowej do dyspozycji trenerów było 16dziewcząt: Klaudia HUĆ, Maja Baran, Joanna Norek, Oliwia Borkowska –kapitan, Aleksandra Salamon, Joanna Narolska , Wiktoria Bednarczyk, Klaudia Lechman , Ines Szydełko, Zosia Lis, Julia Szydełko, Amelia Sikora, Oliwia Kołacz, Amelia Serwatkiewicz, Malwina Słabicka i Anna Karasińska Ostatecznie na 27zgłoszone zespoły do Dolnośląskiej Ligii Młodziczek w sezonie 2018/2019 dziewczyny zdobyły bardzo wysokie VII poprawiając wynik z poprzedniego sezonu. •

Powołania do Kadry SOS

P

owołanie do KADRY DOLNEGO ŚLĄSKA rocznika 2005 otrzymała Maja Baran jest to pierwsze powołanie w historii Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Wieża” Radków i oby nie ostatnie . Maja jest w klubie środkową bloku w kategorii Młodziczek. Dla

niej jak i dla klubu jest to ogromny sukces Ciężka pracą dwie zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Wieża” Radków została doceniona po Konsultacjach Szkolnych Ośrodków Siatkarskich . Natalia Czerwińska i Emilia Gaik - bo o nich mowa - otrzymały

powołanie na Konsultacje Regionalną SOS ,które odbyła się w dniach 8-9.04.2019r w Twardogórze. Dla zawodniczek jest to ogromny sukces, a dla Klubu informacja iż trenerzy wykonują kawał dobrej pracy. •


(1 (9)/2019)

13

ROZMAITOŚCI

Wernisaż prac konkursu plastycznego pn. “Portret”

W

torek, 15 kwietnia br. był tym dniem, w którym nagrodzeni oraz wyróżnieni artyści spotkali się w sali widowiskowej radkowskiego Domu Kultury aby odebrać nagrody za swoje prace. W tej podniosłej dla młodych artystów chwili wzięło udział ponad 70-siąt osób. Jury z 264 nadesłanych praz w trzech kategoriach wiekowych nagrodziło dziewięciu i wyróżniło dwudziestu młodych artystów.

W naszej relacji prezentujemy zdjęcia z wernisażu wraz nagrodzonymi pracami, a wszystkie prace nadesłane na konkurs można obejrzeć na stronie www Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – www.gorystolowe.info Dziękujemy wszystkim za nadesłanie prac, przybycie na wernisaż. Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. •

Zwycięzcy i wyróżnieni artyści w poszczególnych kategoriach wiekowych: KATEGORIA 6-8 lat I miejsce – Lena Dąbrowna – MOK w Nowej Rudzie-Słupcu II miejsce – Filip Wierzbicki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej III miejsce – Lena Habdas – Kłodzki Ośrodek Kultury Wyróżnienia Oliwia Fornal – MOK w Nowej Rudzie-Słupcu Rozalia Kłysz – MOK w Nowej Rudzie-Słupcu Natalia Marcisz – Kłodzki Ośrodek Kultury Agata Serega – Kłodzki Ośrodek Kultury KATEGORIA 9-12 LAT I miejsce – Greta Vicenzi – MOK w Nowej Rudzie-Słupcu II miejsce – Maja Cyba – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy III miejsce – Julia Kruk – Miejsko

Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Wyróżnienia Julia Rosiennik – ZSG Bożków Piotr Kaźmierczak – ZSG Bożków Anna Dubicka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie Zdr. Aleksandra Kruk – MOK w Nowej Rudzie-Słupcu Laura Śmietanka – MOK w Nowej Rudzie-Słupcu Izabela Zielińska – GCKSiT w Radkowie Tymoteusz Kołcz – GCKSiT w Radkowie Weronika Adamów – Kłodzki Ośrodek Kultury KATEGORIA 13-16 lat I miejsce – Anna Ustrzycka – Zespół Szkół Społecznych w Kłodzku II miejsce – Martyna Ryszka – Zespół Szkół Społecznych

w Kłodzku III miejsce – Natalia Dymczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej Wyróżnienia Vanessa Kantor – Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu Martyna Żędzianowska – Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu Oliwia Stęplewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej Agnieszka Płachytka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej Aleks Węcel – GCKSiT w Radkowie Weronika Zwierzyna – Szkoła Podstawowa w Radkowie Emilia Babik – MOK w Nowej Rudzie Kinga Kózka – Zespół Szkół w Jugowie


14

TRADYCJA I KULTURA

(1 (9)/2019)

X Prezentacje Gminnych Zespołów Kultywujących Tradycje Muzyczne w Gminie Radków W ostatni piątek lutego (22 lutego br.), w sali widowiskowej w Ścinawce Średniej, odbyło się doroczne spotkanie zespołów muzycznych działających w Gminie Radków, występujących nie tylko na uroczystościach gminnych i powiatowych ale bardzo często reprezentujących gminę znacznie szerzej w 2018 roku. Uroczystość, o której mowa to dziesiąte Prezentacje Gminnych Zespołów Kultywujących Tradycje Muzyczne. Stawili się wszyscy – w komplecie – by zaprezentować krótkie programy, odebrać od Burmistrza podziękowania za działalność w ostatnim roku, złożyć Burmistrzowi podziękowania za wsparcie, spotkać się, porozmawiać o muzyce i nie tylko o muzyce… Wystąpili: • uczestniczki sekcji instrumentalnej GCKSiT: Katarzyna Borowska-Sorus (pianino),

Maja Gawlas (skrzypce), Milena Kutrzuba (skrzypce), • skrzypaczki – uczennice Renaty Klechy-Kozik: Weronika Gil, Angelina wielgus, Amelia Witecka, • zespół ludowy „Katarzynki” ze Ścinawki Górnej, • duet akordeonowy „Kubar” z Suszyny pod kierunkiem Zygmunta Szkretki, • zespół ludowy „Tłumaczowianie” z Tłumaczowa, • zespół ludowy „Ścinawianki” ze Ścinawki Średniej, • zespół „Tercet Niekoniecznie Geriatryczny i nie tylko” z Wambierzyc, • chóru „Laudate Dominum” przy parafii Włodowice/ Tłumaczów pod kierunkiem Renaty Klechy-Kozik, • zespół młodzieżowy „Praise for Lord” z Wambierzyc, • Rodzinny Zespół Kameralny z Tłumaczowa, • zespół „Tendyway” z Radkowa. •


(1 (9)/2019)

15

SPORT I REKREACJA

Bądź aktywny na wiosnę - obiekty sportowe w gminie radków czekają na ciebie

Kompleks sportowy, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego

Kompleks sportowy, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego

Kompleks sportowy, ul. ks. T. Michalika, Wambierzyce

Orlik Radków, ul. Piastowska

Orlik, Tłumaczów

Plac zabaw i boisko, Ratno Dolne

Plac zabaw, Radków, ul. Kościuszki

Plac zabaw, Raszków

Boisko rowerowe, Ścinawka Górna

Plac zabaw, Ratno Górne

Plac zabaw, Zalew Radków

Plac zabaw, Suszyna

Siłownia, Radków, ul. Kościuszki

Plac zabaw, ul. Wiejska, Wambierzyce

Siłownia, Ścinawka Dolna


16

KULTURA

(1 (9)/2019)

KALENDARZ IMPREZ Gminy Radków w 2019 roku 3 maja, 13:00 – 22:00

25 MAJA, 16:30

Majówka w Wambierzycach

Koncert Polickiej orkiestry Symfonicznej (schody do Bazyliki Wambierzyckiej)

10 maja, 14:00 Uroczyste otwarcie Żłobka w Ścinawce Średniej 10 maja, 16:00 VI Grand Prix w jeździe na rowerze „MALUSZKÓW” ( Ścinawka Górna) 12 maja, 19:00 koncert nysa Gospel choir pod dyrekcją prof. Piotra Barona (Bazylika Wambierzycka) 18 MAJA, 9:00 – 15:00 ogólnopolski turniej łuczniczy o Puchar Gór Stołowych (kompleks sportowy w Ścinawce Średniej) 18 MAJA, 15:00 otwarcie Sezonu Rowerowego (kompleks sportowy w Ścinawce Średniej)

Koncert Polickiej Orkiestry Symfonicznej 2018

30 maja, 19:00 VI Przegląd Młodych organistów (kościół św. Piotra i Pawła w Broumovie) 31 maja, 19:00 VI Przegląd Młodych organistów (Bazylika Wambierzycka) 1 cZerWcA Gminny Dzień Dziecka (kompleks sportowy w Ścinawce Średniej) 15 cZerWcA Festiwal Słodkości w Wambierzycach (nowy parking przed Wambierzycami)

Festiwal Słodkości 2018

22-23 cZerWcA, 19:00

25 MAJA, GoDZ. 11.00

III Wambierzyckie Spotkania Muzyczne im. Ignaza reimanna (Bazylika Wambierzycka)

Konferencja podsumowująca obchody 800-lecia Wambierzyc (Wiejskie centrum Kultury i Sportu w Wambierzycach)

Przegląd orkiestr Mundurowych (Wambierzyce – Ścinawka Średnia – radków)

Otwarcie Sezonu Rowerowego 2018

5-6 LIPcA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.