Page 1

2012–2013 ÍSL A N D/ICEL A N D Bækur og kort/Books and maps

Allt um Ísland – bæði fyrir þá sem leggja land undir fót og þá sem heima sitja Everything you need to know about Iceland and the Icelanders

www.forlagid.is


L A N DA KORT/M A PS

Ferðaatlas/ Travelling atlas of Iceland 1:200 000

KORTABÓK/ROAD ATLAS 1:300 000

Ferðaatlasinn inniheldur 78 ný kort í mælikvarða 1:200 000. Kortin eru með 26.600 örnefnum sem vísað er til í ítarlegri nafnaskrá og með stafrænni kortatækni eru svipbrigði landsins sýnd með ótrúlegri nákvæmni. Í atlasinum eru einnig 47 ómissandi kort af höfuðborgarsvæðinu og öðrum þéttbýlisstöðum, auk upplýsinga um sundlaugar, tjaldsvæði, söfn og golfvelli. Meðal helstu nýjunga í Ferðaatlasinum eru lýsingar og litmyndir af 104 náttúruperlum og sögustöðum landsins ásamt tilvísanakortum sem hjálpa til við ferðaundirbúninginn. Þessar upplýsingar, ásamt einstökum teikningum Jóns Baldurs Hlíðberg af öllum varpfuglum, plöntum og skeljum, gera ferðalagið um Ísland ógleymanlegt.

Kortabókin inniheldur 60 ný kort í mælikvarða 1:300 000 og 40 ómissandi kort af hinu ört stækkandi höfuðborgarsvæði ásamt öðrum þéttbýlisstöðum, auk upplýsinga um söfn, sundlaugar, tjaldsvæði, golfvelli og bensínstöðvar. Aftast er ítarleg nafnaskrá. Kortabókin er gormabundin í hentugu handbókarbroti.

Available only in Icelandic, has 78 new maps in the scale 1:200 000. There are 47 maps of the Reykjavík area, with information on swimming pools, camping grounds, museums and golf courses.

16

60 new maps in the scale 1:300000. 40 maps of the Reykjavík area, with information on swimming pools, camping grounds, museums and golf courses.


FERÐAKORT/ TOURING MAP 1:600 000

HÁLENDIÐ/ CENTR AL HIGHLANDS 1:300 000

Heildarkort af Íslandi með nýjustu upplýsingum um vegakerfi landsins, tjaldstæði, sundlaugar, söfn og vegalengdir. Á bakhlið kortsins eru lýsingar og litmyndir af helstu náttúruperlum landsins.

Megináhersla er lögð á hálendið, leiðir þess og sérkenni. GPS-mældir slóðar og staðsetningar á vöðum og skálum. GPS-punktar eru við helstu vegamót og á bakhliðinni eru lýsingar og litmyndir af helstu náttúruperlum hálendisins ásamt ítarlegri skálaskrá.

A Touring map of Iceland with up-to-date information on the road network, campsites, swimming pools, museums and travelling distances. On the reverse of the map are details and colour photographs of Iceland’s most famous beauty spots.

An indispensable companion for those travelling in the interior of Iceland, focusing on the Central Highlands, mountain routes and features. Tracks with GPS readings and locations of fords and cabins.

ÍSLANDSKORT BARNANNA/ CHILDREN’S MAP OF ICELAND Íslandskort barnanna er sniðið að þörfum yngstu ferðalanganna. Þar er bent á helstu náttúruperlur, dýr og sögustaði Íslands frá landnámsöld til vorra daga. The Children’s Map of Iceland has been designed with the needs of the youngest travellers in mind. It shows the main natural beauty spots, animals and historical places in Iceland from the Settlement in the 9th century to the present day.

REYKJAVÍK/ CITY MAP 1:15 000 Heildarkort af höfuðborgarsvæðinu, Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsbæ, ásamt nákvæmri götunafnaskrá fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Map of the capital area, Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður and Mosfellsbær. Routes out of the city are clearly indicated, for the convenience of foreign visitors.

JARÐFR ÆÐIKORT/ GEOLOGICAL MAP 1:600 000 FUGLAKORT/ BIRDWATCHER’S MAP Lýsir öllum íslenskum fuglum á skýran og aðgengilegan hátt. Sýndir eru allir varpfuglar, fargestir, vetrargestir og flækingsfuglar auk skoðunarstaða. A simple and accessible guide to Iceland’s birdlife, covering all species of breeding bird, migrants, winter visitors and vagrants.

PLÖNTUKORT/ BOTANICAL MAP Lýsir öllum helstu íslenskum plöntum á skýran og aðgengilegan hátt. Sýndar eru 78 blómplöntur ásamt útbreiðslukortum og fleiri upplýsingum. The Botanical Map provides clear and accessible information on Iceland’s vegetation. It shows 78 flowering plants, together with distribution maps and information.

HÖGGUNARKORT/ TECTONIC MAP 1:600 000 Kortið sýnir eldstöðvakerfi, megineldstöðvar og sprunguog gangareinar, bæði virkar og útkulnaðar. Einnig eru sýnd helstu brotakerfi landsins og halli jarðlaga. Shows the volcanic systems including central volcanoes and fissure and dyke swarms, both active and extinct, together with the principal fracture zones.

Jarðfræði- og berggrunnskort sem sýnir stærstu drættina í jarðfræði landsins. Kortið sýnir vel gosbelti landsins og dreifingu gosstöðva frá nútíma þar sem hraunum er skipt í forsöguleg og söguleg hraun. Shows the main features of the bedrock geology. Also clearly shows the island’s volcanic zones and the distribution of the recent eruption sites. Lava fields of the Holocene are shown as prehistoric or historic.

17


landakort/ maps

9 8

12 10

7 3

11 1

6

2 4

5

SÉRKORT/HIKING MAPS 1:100 000 Sérkortin eru ætluð þeim sem ferðast um vinsælustu útivistarsvæði landsins. Lögð er áhersla á skemmtilegar aksturs- og gönguleiðir, auk þess sem á kortunum er mikill fjöldi örnefna og annarra gagnlegra upplýsinga. Á bakhlið kortanna eru nákvæmari kort auk lýsinga og litmynda af helstu náttúruperlum viðkomandi svæðis, fuglateikningum o.fl. Núna eru komin út tólf kort í þessum flokki. The Hiking maps are produced for those who travel in Iceland’s most popular natural regions. The maps focus on enjoyable driving and walking routes, and include a variety of information, including many placenames. On the reverse of the maps are descriptions of the main natural attractions of the regions, together with more precise maps of individual walking routes, etc. Twelve maps in this series have now been published.

18


T

T

6 Arnarfjörður

8 T

Strandir

T

19 Öxarfjörður 18 Eyjafjörður

10 T Vatnsdalur

17 Nýjabæjarfjall

Skagi

5 Barðaströnd

T

4 T Dalir

3 Snæfellsjökull 2 T

50

75

T

Mýrar

Langjökull

16 Hofsjökull

1 T Reykjanesskagi

12 T Árnes

15 Veiðivötn

Vestmannaeyjar

25

T

11 T

13 T

0

T

9 T

T

14 T

Mýrdalsjökull

T

20 Kelduhverfi

T

21 Mývatnsöræfi

T

22 Kverkfjöll

T

23 Öræfajökull

T

29 Langanes

T

28 Vopnafjörður

T

30 Seyðisfjörður 27 Fljótsdalshérað

T T

26 Snæfell

Reyðarfjörður

T

25 Hornafjörður

24 T

Skeiðarársandur

31 T

84 km

67 km

7 T Jökulfirðir

100 km

Atlaskort/atlas maps 1:100 000 Atlaskortin eru einn viðamesti flokkur korta af Íslandi sem nokkru sinni hefur komið fyrir almenningssjónir. Landið allt, frá hæstu tindum til annesja og eyja, er sýnt á 31 stórbrotnu korti í mælikvarðanum 1:100 000. Atlaskortin eru 31 að tölu og eru þau fáanleg öll saman í glæsilegri öskju sem hentar vel til gjafa og ferðalaga. The Atlas maps are the most detailed maps of Iceland. The series is in total 31 maps in the scale 1:100 000, from the highest mountains to the most remote islands. The Atlas maps are also available in a beautiful map gift box which holds all 31 maps.

19


L A N DA KORT/ M A PS

FJÓRÐUNGSKORT/GENER AL MAPS 1:300 000 Fjórðungskortin skipta landinu upp í fjóra jafna hluta eftir landsfjórðungum. Á kortunum eru nýjustu upplýsingar um vegakerfi landsins, tjaldstæði, sundlaugar og söfn. Á bakhliðinni eru lýsingar og litmyndir af helstu náttúruperlum fjórðunganna þar sem bent er á ýmis sérkenni. Quarter maps, sectional maps of Iceland: Choose your quarter, with the newest information on roads, camping, swimming pools, museums and distances. The map is printed in natural colours with special emphasis on the topography of Iceland and the highlands.

PANTANIR/ HOW TO ORDER: Sími/Phone: +354 575 5600 Fax: +354 575 5601 Netfang/E-mail: forlagid@forlagid.is

PRICES A ND PAY MEN T: All prices are quoted in Icelandic currency including VAT. Shipping costs will be charged additionally.

You can pay with a credit card (VISA/ACCESS or EUROCARD/MASTERCARD). Simply provide the 16 digits of your card number plus expiration date, and the name of the card holder.

Libraries, retailers, museums and other establishments which would like to be invoiced instead of paying by credit card, please contact forlagid@forlagid.is. Invoicing is not an option for individuals.

PLE ASE NOTE: All foreign orders are exempt from VAT. Prices valid until April 30th 2012.

www.forlagid.is forlagið publishing · br æðr aborgarstígur 7 · 101 reykjavik · iceland · +354 575 5600

Kortabæklingur 2012  

Kort 2012 Maps 2012

Kortabæklingur 2012  

Kort 2012 Maps 2012

Advertisement