Ros træning plus 1 smagsprøve

Page 1

Pernille Pind

TrĂŚning plus

1


RoS/Træning Plus 1 Pernille Pind 1. udgave 2017 ISBN: 978-87-92435-44-6 ©Pernille Pind og Forlaget Pind og Bjerre, 2017 Tryk: Kolind Bogtrykkeri Forlaget Pind og Bjerre Grenåvej 664 C 8541 Skødstrup Tlf. 21 41 56 97 www.pindogbjerre.dk bjerre@pindogbjerre.dk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


I dette hæfte skal du arbejde med regnestrategier. En regnestrategi er en smart måde at bruge andre regnestykker til at regne sig frem til et resultatet. For eksempel kan man regne sig frem til, at 5 + 6 er 11, ved at bruge, at 5 + 5 er 10, og så lægge én til. 5 + 6 = 10 + 1 = 11. I hæftet viser vi dig forskellige regnestrategier, som du skal øve dig på, og andre regnestykker, der er gode at bruge i regnestrategierne. Du skal øve dig i at tænke dig til resultatet. Enten ved at huske det udenad eller ved at bruge andre regnestykker til at regne dig frem til resultatet. Du skal øve dig i at tælle så lidt som muligt. I dette hæfte er det bedre at gætte, og så måske gætte forkert, end at tælle for at være helt sikker. Når du har været igennem dette hæfte, ved du, hvilke regnestykker du nu kan udenad, og hvilke strategier der er gode for dig. Forklar din regnestrategi Der er en række opgaver, hvor du skal skrive, hvordan du regner. Der er foreslået nogle ord, som måske kan hjælpe dig med at skrive forklaringerne. Opsamling Indimellem er der en blanding af de opgaver, du har arbejdet med. Regn højt sammen med en lærer Når du har arbejdet med en strategi, er der en grå side med opgaver, som du skal regne sammen med en lærer. Du skal regne højt, så din lærer kan høre, hvordan du tænker. Det er meningen, at du og din lærer finder ud af, om du bruger strategien rigtigt, og om den er noget for dig. Regn højt sammen med en ven Nogle gange er der to grå sider med regnestykker, som du skal regne højt sammen med en ven. I skal sammen finde ud af, hvilke strategier du bruger, og om du bruger dem rigtigt.

RoS/Træning Plus 1

3


Plus-par plus 1 Når forskellen mellem de to tal i et plusstykke er 1, kan du lægge det mindste tal sammen med sig selv, og bagefter lægge 1 til. Eksempel: 6 + 7 = 6 + 6 + 1

Plus-par minus 1 Når forskellen mellem de to tal i et plusstykke er 1, kan du lægge det største tal sammen med sig selv og bagefter trække 1 fra. Eksempel: 8 + 7 = 8 + 8 - 1

18

RoS/Træning Plus 1


Pluspar plus 1 / minus 1

2 + 3 = 2 +

2

+

1

=

4 + 5 = 4 +

+

=

7 + 8 = 7 +

+

=

5 + 6 = 5 +

+

=

3 + 4 = 3 +

+

=

8 + 9 = 8 +

+

=

2 + 3 = 2 +

+

=

6 + 7 = 6 +

+

=

4 + 3 = 4 +

-

4

1

=

8 + 7 = 8 +

-

=

7 + 6 = 7 +

-

=

6 + 5 = 6 +

-

=

RoS/TrĂŚning Plus 1

19

5

7


Pluspar plus 1 / minus 1

3 + 3 = 3 + 4 =

6 + 6 = 6 + 7 =

6 7

7 + 7 = 7 + 8 =

1 + 1 = 1 + 2 =

5 + 5 = 5 + 6 =

2 + 2 = 2 + 3 =

4 + 4 = 4 + 5 =

5 + 5 = 5 + 6 =

4 + 4 = 4 + 5 =

3 + 3 = 3 + 4 =

8 + 8 = 8 + 9 =

2 + 2 = 2 + 3 = 20

RoS/TrĂŚning Plus 1


Pluspar plus 1 / minus 1

2 + 2 = 2 + 1 =

9 + 9 = 9 + 8 =

4 3

4 + 4 = 4 + 3 =

7 + 7 = 7 + 6 =

2 + 2 = 2 + 1 =

6 + 6 = 6 + 5 =

8 + 8 = 8 + 7 =

5 + 5 = 5 + 4 =

5 + 5 = 5 + 4 =

3 + 3 = 3 + 2 =

8 + 8 = 8 + 7 =

4 + 4 = 4 + 3 =

RoS/TrĂŚning Plus 1

21


Pluspar plus 1 / minus 1

2 + 3 = 2 + 2

+

1 =

5

4 + 5 = 5 + 5

-

1 =

9

6 + 7 = 7 + 7

1 =

4 + 5 = 4 + 4

1 =

4 + 5 = 5 + 5

1 =

7 + 8 = 7 + 7

1 =

6 + 7 = 6 + 6

1 =

5 + 6 = 6 + 6

1 =

3 + 4 = 3 + 3

1 =

8 + 9 = 8 + 8

1 =

5 + 6 = 5 + 5

1 =

7 + 8 = 8 + 8

1 =

3 + 4 = 4 + 4

1 = 22

RoS/TrĂŚning Plus 1


Pluspar plus 1 / minus 1

3+4

Sådan gør jeg

3 + 3 = 6 og 6 + 1 = 7 Jeg regner først 3 + 3, det er 6. Så lægger jeg 1 til, det er 7.

Hvordan gør du?

Du skal regne 5 + 6. Du skal bruge pluspar. Du skal skrive med ord, hvordan du gør. Nederst er nogle ord, som måske kan hjælpe dig. 5+6

først fordobler trækker sig selv RoS/Træning Plus 1

regner

1

dobbelte fra

største

plusser

bagefter lægger

mindste

minusser 23

sammen


Pluspar plus 1 / minus 1 – opsamling

2 + 3 = 2 +

+

=

6 + 7 = 6 +

+

=

4 + 3 = 4 +

-

=

8 + 7 = 8 +

-

=

5 + 6 = 5 + 5

1 =

3 + 4 = 3 + 3

1 =

7 + 8 = 7 + 7

1 =

2 + 2 = 2 + 3 =

7 + 7 = 7 + 6 =

6 + 6 = 6 + 7 =

4 + 4 = 4 + 3 = 24

RoS/Træning Plus 1


Regn højt med en lærer 7 + 8 = 7 +

+

=

2 + 1 = 2 +

-

=

7 + 8 = 8 + 8

1 =

4 + 5 = 4 + 4

1 =

3 + 3 = 3 + 4 =

RoS/Træning Plus 1

5 + 5 = 5 + 6 =

25

Dato

Underskrift


Blandede regnestykker

7 + 8 = 8 + 8

-

1 =

15

3 + 4 = 4 + 4

-

1 =

7

5 + 6 = 5 + 5

+

1 =

11

3 + 4 = 3 + 3

1 =

5 + 6 = 6 + 6

1 =

7 + 8 = 7 + 7

1 =

8 + 7 = 8 +

8

-

1

=

6 + 5 = 6 +

-

=

4 + 3 = 4 +

-

=

4 + 5 = 4 +

4

+

1

=

8 + 9 = 8 +

+

=

6 + 7 = 6 +

+

=

2 + 3 = 2 +

+

=

26

15

9

RoS/TrĂŚning Plus 1


Blandede regnestykker

2 + 1 =

4 + 4 = 4 + 5 =

0 + 1 =

7 + 7 = 7 + 8 =

7 + 1 = 1 + 6 = 2 +

5 + 5 = 5 + 6 =

= 4

3 + 3 = 3 + 2 =

3 + 3 = 10 + 10 =

7 + 7 = 7 + 6 =

+ 8 = 16

4 + 4 = 4 + 3 =

5 - 1 = 8 - 1 = 3 RoS/TrĂŚning Plus 1

= 2 27


Regn højt med en ven 3 + 1 =

10 - 1 =

9 + 1 =

- 1 = 6

1 + 8 =

1 -

= 0

+ 6 = 12

5 + 5 = 8 + 9 = 9 + 9

1 =

4 + 5 = 4 + 4

1 =

2 + 3 = 2 + 2

1 =

28

RoS/Træning Plus 1


1 + 2 = 1 +

+

=

5 + 6 = 5 +

+

=

7 + 6 = 7 +

-

=

3 + 2 = 3 +

-

=

8 + 8 = 8 + 9 =

8 + 8 = 8 + 7 =

3 + 3 = 3 + 4 =

3 + 3 = 3 + 2 =

RoS/TrĂŚning Plus 1

29

Dato

Underskrift


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.