Alle er med - matematikaktiviteter i børnehaveklassen

Page 1

Margit Holm

ALLE ER MED Matematikaktiviteter i børnehaveklassen

ALLE ER MED Matematikaktiviteter i børnehaveklassen Forlaget Pind og Bjerre


Margit Holm Alle er med - matematikaktiviteter i børnehaveklassen 1. udgave 2019 ISBN: 978-87-92435-55-2 © Forfatteren og Forlaget Pind og Bjerre 2019 Konsulent: Pernille Pind Redaktør: Erik Bjerre Fotos: Margit Holm Aktiviteterne i denne bog er gennemarbejdet sammen med elever i børnehaveklassen på Pedersborg Skole. Tryk: Kolind Bogtrykkeri Forlaget Pind og Bjerre Grenåvej 664 C 8541 Skødstrup Tlf. 21 41 56 97 www.pindogbjerre.dk Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indhold Indledning Matematik i børnehaveklassen Antal Aktiviteter med antal Antal og tal Aktiviteter med antal og tal Størrelse og former Aktiviteter med størrelse og former Sprog Aktiviteter med sprog

7 9 15 18 47 48 69 70 79 80

Supplerende læsning

90


3 Aktiviteter med antal 1 – Alle er med til at subitize Denne aktivitet handler om at kunne se antal. Eleverne skal bruge både deres medfødte talfornemmelse og deres talforståelse, når de skal bestemme, hvor mange der er i alt. Det er godt at øve sig i at se antal på forskellige måder, så man fleksibelt kan dele et antal op og tænke sig frem til, hvor mange der er tilsammen. Det styrker talforståelsen. Aktiviteten er en fælles oplevelse, hvor alle skal se på en række forskellige kort med prikker og sige det antal, de så. Vis en serie med 15 kort en gang om dagen i en periode på PowerPoint. I begyndelsen er der en overvægt af lette kort med få prikker eller letgenkendelige mønstre. Senere stiger sværhedsgraden. Det er individuelt, hvordan eleverne når frem til det samlede antal prikker. Ved en præsentation af fem prikker kunne en elev tænke: “Der var tre prikker i den ene side af kortet og to prikker ved siden af. En mere end tre er fire, og så er to mere end tre fem.” En anden elev ser måske først to prikker, så to mere og til slut en prik. Hvis eleven i forvejen ved, at to plus to er fire, skal eleven nu medtænke den sidste prik for at nå frem til kortets fem prikker.

Deltagerantal Velegnet til hele klassen, men kan også bruges til hold eller enkeltelever.

Materialer

Til tavlevisning: Subitizing-1.pptx op til Subitizing-10.pptx Til variationen: Subitizing-1-variation.pptx op til Subitizing-10-variation.pptx

18

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen


Aktivitet Alle skal sidde godt og kunne se, hvad der vises. Start med at forklare eleverne, hvad der skal ske: Et billede vises i ganske kort tid (mellem et halvt og to sekunder). Eleverne skal se godt efter og lægge mærke til, hvor mange prikker der er på tavlen. Ingen må sige antallet højt, før underviseren giver signal. På signal må alle sige det antal, de så. Alle dagens 15 kort gennemgås på den måde. Når eleverne kender aktiviteten, kan man gå tilbage til et billede og spørge om, hvordan det er muligt at se antallet. Formålet med at lade eleverne forklare, hvordan de nåede frem til det samlede antal, er både at give elever anledning til at udtrykke sig og vise, at der er forskellige måder at komme frem til samme resultat.

Variationer Aktiviteten kan varieres med, at eleverne må sige antallet, så snart de ser det. Selvsagt er der elever, der så ikke får betænkningstid, til gengæld tilføres aktiviteten flow. Man kan også supplere med en tredje repræsentation af tallene ved at hænge tal op forskellige steder i klassen. Når et kort er vist, skal eleverne finde det tal, der repræsenterer antallet, de netop har set og for eksempel pege på det med en finger, stille sig med ryggen til det eller pege på det med næsen.

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen


2 – Spille krig med subitizingkort

Dette spil er en variation af at spille krig med almindelige spillekort. Formålet er, at eleverne ser og siger antal mange gange, lærer at se talmønstre og opdele ukendte talmønstre i kendte talmønstre. For at finde ud af, hvor mange prikker der er på et subitizingkort, kommer elevens medfødte talfornemmelse og talforståelse i brug. Prikkerne på kortene er placeret på forskellige måder. På de kort, hvor prikkerne er organiserede, lærer eleverne efterhånden mønstrene at kende. På de kort, hvor prikkerne er uorganiserede, deler eleverne prikkerne op i mindre grupper, som de skal sammensætte til det samlede antal. Hermed fremmes talforståelsen. Ved at udnytte evnen til at subitize, undgår eleverne at tælle prikkerne en og en når de ser på kortet. For at hjælpe eleverne i gang med at se antal og altså ikke tælle en ad gangen, er det godt at lade dem begynde med antal fra nul til seks. Mange kender i forvejen terningens mønstre, og på kort med nul, en, to tre og fire prikker tilfældigt placeret kan de også se antallet uden at tælle. Start spillet med kortene, hvor 0-6 vises som organiserede talmønstre og 3, 4 og 5 som uorganiserede. Her er det muligt for eleverne at sige antallene uden at tælle dem.

Deltagerantal Makkerpar.

Materialer

Til print: Organiserede-antal-0-3.pdf Organiserede-antal-3-6.pdf Organiserede-antal-6-8.pdf Organiserede-antal-8-10.pdf Uorganiserede-antal-3-5.pdf Uorganiserede-antal-0-3.pdf Uorganiserede-antal-4-7.pdf Uorganiserede-antal-8-10.pdf

Aktivitet Underviseren uddeler to sæt til hvert makkerpar. Spillet handler om at få

20

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen


flest kort. De to spillere skal have lige mange kort til at begynde med. Begge spillere lægger deres kort i en bunke foran sig, med prikkerne vendt ned mod bordpladen. Første spiller vender øverste kort og lægger det, så begge spillere kan se, hvor mange prikker der er på kortet. Anden spiller siger, hvor mange prikker der er. Dernæst lægger anden spiller nu øverste kort fra sin bunke ved siden af det første kort. Første spiller siger, hvor mange prikker der er på anden spillers kort. Den spiller, der lagde kortet med de fleste prikker, får nu begge kort. Hvis der er samme antal på begge kort, trækker begge spillere et nyt kort. Den spiller, hvis nye kort har flest prikker, får alle fire kort. Spillet slutter, når den ene spiller har alle kort.

Variationer Når spillerne er fortrolige med at sige antal prikker uden at tælle, kan de veksle lette kort til sværere kort eller flere prikker. F.eks. bytte kort 0 og 1 med kort med 5 og 6 uorganiserede prikker. Reglerne er de samme.

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen


30 – Fortællekort

Aktiviteter med fortællekort har til formål at rette opmærksomhed på antal knyttet til situationer i dagligdagen. Fortællekortene viser billeder af verden omkring os, og det er så elevernes opgave at formulere sig om antal i forbindelse med kortenes billeder. Elevernes fortællinger om, hvad de ser på kortene, giver os et indtryk af deres opfattelse af antal. Vi kan spørge ind til elevens svar og ad den vej inspirere eleven til at se nye antal på kortet. Eleverne kan også bruge samme kort og skiftes til at finde antal på kortet. Formålet er, at eleverne lægger mærke til deres omverden, og ved at kikke på billederne opleve, at det er muligt at finde forskellige antal på mange måder. Det er med til at fremme en fleksibel opfattelse af antal. I en indledende samtale i klassen kan eleverne blive præsenteret for et billede af f.eks. en bil. På spørgsmålet om, hvilke antal man kan forbinde med billedet, kan der komme en række forskellige svar, f.eks. • “Jeg kan se tre hjul.” • “Jeg kan se en bil, og den har fire hjul. Man kan ikke se det ene, fordi det er bagved.” • “Jeg så først tre hjul og begge forlygter, det er fem ting.” • “På bilens nummerplade står der fem tal, (cifre) men jeg ved, at der er dobbelt så mange, fordi der er to nummerplader på bilen.” Som regel kan alle finde noget at sige om alle billederne og når aktiviteten er prøvet flere gange, kan underviseren sætte nye regler for at finde antal.

Deltagerantal Hele klassen/makkerpar.

Materialer

Til print:

Fortællekort.pdf

Aktivitet 1

Hvert par elever får et fortællekort. Alle får et minut til at kikke godt på kortet. Herefter skal eleverne på skift fortælle – med en hel sætning – hvilke antal, de har lagt mærke til, f.eks. “På vores kort er der fire cykler”. Næste elev fortsætter: “Der er også tre træer”. Første elev: “Hver cykel har to hjul” osv., så længe eleverne kan finde på.

82

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen


Aktivitet 2

Alle elever sidder i rundkreds. Foran sig har eleverne makkervis et tal liggende. Tallene begynder ved 0 og fortsætter med én mere, til alle makkerpar har et tal. Nu giver underviseren et fortællekort til en elev. Eleven skal hurtigt udse sig et antal på kortet. Det kunne være fem bolde på kortet. Eleven skal nu give kortet til det makkerpar der sidder med fem-tallet.

Variationer Aktiviteten kan udføres omvendt. En elev siger: “Jeg tænker på fire”. De elever, der har et kort, der kan repræsentere fire, holder kortet op. Eleven, der tænkte på fire, må nu lytte til kammeraternes forklaring på, hvordan de har netop fire på deres kort.

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen