Page 14

14

Split Feeding

Split Feeding symposium Legpluimvee:

Voeren naar behoefte levert bijdrage aan optim

Bij Split Feeding worden de nutriënten beter benut, wat zorgt voor een betere schaalkwaliteit.

Duurzaamheid, langer houden van

die ForFarmers combineert met

houden met de toepassing van Split

hennen en een uitstekende schaalkwali-

nutritionele kennis en technische

Feeding.”

teit; deze drie onderwerpen stonden

inzichten. Niet voor niets trok het

centraal tijdens het Split Feeding

symposium zo’n 50 belangstellenden.

Voeren naar behoefte

symposium dat ForFarmers dit voorjaar

De directe aanleiding was echter de

Split Feeding draait om voeren naar

organiseerde. Vooral praktische

open dag van de familie Visscher. Zij

behoefte. Daarbij worden twee voersoor-

ervaringen kwamen aan de orde.

bouwden een nieuwe leghennenstal bij

ten gebruikt, een ochtend- en een

“Langer houden van hennen wordt

hun bedrijf in Dalfsen en gaan deze

middagvoer. In het ochtendvoer ligt de

steeds belangrijker voor legpluimvee-

manier van voeren daar ook toepassen.

focus op energie, fosfor én een lager

houders. Door Split Feeding toe te

“Ik ben geïnteresseerd in de werking

calciumgehalte. Het middagvoer is van

passen, kun je via nutritie een bijdrage

van de grondstoffen in het voer en hoe

een andere samenstelling en bevat juist

leveren aan een optimale schaalkwali-

de hennen erop presteren”, vertelt

meer calcium gecombineerd met lagere

teit”, stelt Theo Schamp, nutritionist van

Erwin Visscher. “Maar ook de manier

gehaltes energie, eiwit en fosfor. Theo:

ForFarmers.

waarop het voer wordt aangeboden vind

“Het ochtendvoer is gericht op de

ik interessant. Ik wil graag zelf zien wat

ei-inhoud, bij het middagvoer gaat het

Split Feeding staat al langer in de

dat in mijn stallen doet en heb daarom

juist om de eischaal.”Deze manier van

schijnwerpers door vragen uit de markt

bij de nieuwbouw besloten rekening te

voeren leidt tot lagere voerkosten terwijl

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Voertaal pluimvee 2017 nr 02