Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS PLUIMVEE NEDERLAND

VOER

TAAL

Ginie Sligman

PLUIMVEE

NR 2 2017

6/7

‘Ik focus op gezonde dieren’ Check de waterkwaliteit

10/11

De voordelen van Split Feeding

14/15


2

Inhoud 02 Drie pluimveehouders onderscheiden met Agroscoopbokaal

Agroscoopbokaal

Drie pluimveehouders ondersch

03 Column: Hoe sterk is uw team? 04 Gezonde darmen cruciaal voor goed resultaat 05 Column: Yvon Jaspers 06 Bedrijfsreportage: ‘Ik focus op gezonde dieren’ 08 Kort nieuws 09 De specialist 10 Waterkwaliteit 12 Bedrijfsreportage: ‘Bijzonder, die interesse voor ons bedrijf’ 14 Split Feeding 16 Kort nieuws

De winnaars van een Agroscoopbokaal 2017: ondernemers die ieder in hun eigen sector uitzonderlijk gepresteerd hebben.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in

de hele keten. Niet alleen de genetica

Zwartsluis werden dinsdag 9 mei de

van de dieren (Dekalb White van ISA) is

winnaars van de ForFarmers Agro-

daarbij van belang. Ook de opfok van de

scoopbokaal 2017 bekendgemaakt.

jonge dieren door Het Anker draagt bij

Zeven ondernemers uit verschillende

aan dit succes. Met de inzet van de

sectoren ontvingen de bokaal vanwege

Maximalijn van ForFarmers is het

hun uitzonderlijke resultaten. Reudink,

gelukt om tegen een zo scherp moge-

de biologische tak van ForFarmers,

lijke voederconversie een zo optimaal

reikte voor het eerst deze onderschei-

mogelijk eigewicht te realiseren.

ding uit aan een vooruitstrevende

Hiermee heeft de familie Zuidema van

ondernemer in de biologische sector.

zomer 2015 tot februari 2017 het meest

De winnaars, waaronder drie pluimvee-

duurzame koppel hennen gehouden.

houders, kregen de bokaal uit handen van Yvon Jaspers. Voorpagina: Familie Zuidema, winnaar Agroscoopbokaal sector Legpluimvee, met Yvon Jaspers en hun ForFarmers legpluimveespecialist Wouter Katier. Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Winnaar vleespluimveesector: Gezonde kuikens en efficiënte voedselproductie

Winnaar legpluimveesector: Meest

De familie Sligman uit Markelo (Ov.)

duurzame koppel leghennen

hanteert de stelregel dat je gezonde

Samen met haar medewerkers is de

dieren nodig hebt om kwaliteit te

familie Zuidema uit Onstwedde (Gr.)

produceren en daar handelt ze ook naar.

erin geslaagd om met een gezond

Ginie Sligman verzorgt samen met haar

koppel een productie van 500 eieren

moeder Gerda en dochter Mayra (18) de

per opgezette hen, zonder rui, op 100

vleeskuikens zo goed dat er op het

levensweken te behalen. Dat is alleen

bedrijf al ruim een jaar geen antibiotica

mogelijk bij een goede samenwerking in

is gebruikt. De kuikens hebben een hoge


Column

heiden met Agroscoopbokaal gezondheidsstatus en gezonde voetzo-

transportafstanden van grondstoffen en

len. De voetzoolscore was met een

mest te verkleinen en daarmee het

jaargemiddelde van 33 prima. De

energieverbruik en de CO2-emissie te

gemiddelde technische resultaten over

verminderen. De instelling van de

2016 laten zien dat de familie Sligman

pluimveehouders sluit naadloos aan op

zeer goed scoort op duurzaamheid. De

de missie van Reudink: ‘leaders in

gecorrigeerde voederconversie (vc 1500)

organic farming’.

was 1,132. De kuikens groeiden gemid-

is dat de resultaten zeer stabiel zijn. De gecorrigeerde vc schommelde de afgelopen 8 koppels tussen de 1,192 en

Achtergrond Agroscoopbokaal Agroscoop is een digitaal monito-

op pagina 6/7.

ringsprogramma van ForFarmers waarmee veehouders op ieder

Winnaar biologische sector:

moment hun technische en financi-

Vooruitstrevende ondernemer in

ële cijfers kunnen beoordelen.

de biologische sector

Daarnaast is vergelijking van de

Legpluimveehouders Aart en Jasmijn

eigen technische resultaten met die

van den Ham uit Wildervank (Gr.) lopen

van collega-veehouders mogelijk.

als biologisch ondernemer voorop in

De specialist van ForFarmers heeft

nieuwe ontwikkelingen. Zij gaan altijd

toegang tot deze cijfers, zodat hij/zij

voor het beste en maken intensief

bedrijven proactief en effectief kan

gebruik van de kennis en het advies van

begeleiden. Jaarlijks reikt

Reudink. Op basis van enkelvoudige

ForFarmers­in de sectoren melkvee,

grondstoffen en aanvullend mengvoer

melkgeiten, vleesvee, varkens,

wordt op het bedrijf dagelijks het

legpluimvee, vleespluimvee en plant

optimale rantsoen voor de hennen

de Agroscoopbokaal uit aan een

samengesteld. Zo is Van den Ham in

ondernemer die uitzonderlijk heeft

staat om samen met de specialisten van

gepresteerd. Met ingang van dit jaar

Reudink voortdurend de resultaten te

is Reudink ook aangesloten. Zij

verbeteren. De hennen leggen bijna

beloont de meest vooruitstrevende

20 eieren per opgezette hen meer dan

ondernemer in de biologische sector.

het Reudink-gemiddelde en doen dit

factoren optimaal zijn: de kwaliteit van de kuikens, het voer, de gezondheid, management, stalklimaat enzovoort.

verschillende partijen. Waaronder uw voerleverancier, de dierenarts, de broederij, de eierhandel of de slachterij en nog tal van andere erfbetreders. ForFarmers is van mening dat de beste resultaten op uw bedrijf worden gerealiseerd als deze partijen samenwerken als één team en kennis delen. Om deze reden hebben we de afgelopen tijd veel energie gestoken in de optimalisatie van deze samenwerking tussen erfbetreders. Onlangs hebben we een internationaal symposium voor pluimveedierenartsen georganiseerd. Hiermee willen we bereiken dat specialisten van ForFarmers en dierenartsen elkaar weten te vinden en beter gaan samenwerken. Uiteindelijk doen we dit allemaal met het doel om u en uw pluimvee zo goed mogelijke producten en diensten te kunnen leveren. Hiermee zetten we ons in voor de continuïteit van het boerenbefuture of Farming!

dan gemiddeld voerverbruik per geproduceerd ei. De familie neemt

Richard Dijkstra

zowel de enkelvoudige grondstoffen als

met regionale akkerbouwers om

ren is alleen mogelijk als alle

drijf en een gezonde sector. For the

zeer efficiënt, wat blijkt uit een scherper

Daarnaast zoekt zij rechtstreeks contact

topsport! Uitmuntend preste-

pluimveehouder samen met veel

de 1,073. Lees ook de bedrijfsreportage

het complete mengvoer via Reudink af.

Pluimvee houden is als

Om dat te bereiken, werkt u als

deld 68 gram per dag en wogen gemiddeld 2.769 gram bij aflevering. Opvallend

Hoe sterk is uw team?

BEKIJK DE VIDEO’S

Directeur Pluimvee

www.forfarmers.nl/pluimveefilms

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Vets In Poultry Event

Gezonde darmen zijn cruciaal voor goed resultaat maagdarmkanaal.” Ook Stephen Lister,

om vleeskuikens of leghennen; uitste-

een Britse pluimveedierenarts, benadrukt

kende resultaten zijn alleen mogelijk als

deze relatie: “Gezonde darmen zijn

ook de omstandigheden optimaal zijn.

essentieel voor de algehele gezondheid

De kuikenkwaliteit, het voer, de gezond-

van de dieren, hun welzijn en een

heid, het management, de ventilatie en

economische productie. Dat geldt voor

de huisvesting; alles heeft zijn invloed.

alle soorten pluimvee.”

Om die optimale omstandigheden te creëren werkt een pluimveehouder nauw

Sprekers op het symposium: v.l.n.r. Josef Kamphues, Filip van Immerseel, Sjaak de Wit, Christiaan ter Veen, Stephen Lister en Albert Dijkslag.

Topsport

samen met zijn of haar dierenarts en

De aanwezige dierenartsen discussieer-

voerleverancier.

den verder over de virale uitdagingen in de pluimveesector en hoe nutritionele

Extra impuls

strategieën de darmgezondheid van

Door het delen van kennis en informatie

‘Maagdarmgezondheid bij pluimvee en

pluimvee naar een hoger plan kunnen

op een symposium als dit, geeft

de relatie met nutritie’ was het thema

tillen. Want daarover is elke aanwezige

ForFarmers­de samenwerking in de

op het internationale symposium dat

het eens: pluimveehouderij is topsport.

driehoek veehouder – dierenarts – voerle-

ForFarmers voor pluimveedierenartsen

Er zijn veel elementen die kloppend

verancier een extra impuls. En dat ziet

organiseerde op 14 en 15 juni. Een

dienen te zijn om de dieren optimaal te

ForFarmers als een belangrijke bijdrage

relevant thema, zo bleek ook uit de

kunnen laten presteren. Of het nu gaat

aan positieve resultaten op het boerenerf.

geanimeerde discussies. Alle aandacht voor de presentatie van Stephen Lister.

“Een goed ontwikkelde spiermaag maakt het verschil”, stelt Albert Dijkslag, manager nutrition en innovation bij ForFarmers. “Hierbij spelen met name de pH, enzymen en grovere voerdeeltjes een belangrijke rol. Immers de juiste structuur van het voer verbetert de functie van het spijsverteringskanaal. En zo leg je een basis voor goede resultaten op het boerenerf.” Juiste bron Dijkslag noemt ruwe celstof op zich geen nutriënt. “Maar als het afkomstig is uit de juiste bron en het wordt juist toegepast, dan kan het de prestaties verbeteren. Dat uit zich in een betere benutting van nutriënten en een beter ontwikkeld


5

Ingezonden brief

Lieve boeren, lieve mannen, lieve (groot)vaders, lieve (schoon)zonen, Onlangs heb ik voor de derde keer jullie

Het is gek, maar de buitenwereld denkt

Vrouwen doen bijna allemaal de admi-

vrouwen, dochters en moeders op de

als het gaat over de agrarische wereld

nistratie (en dat doen ze goed!). Ze doen

koffie gehad tijdens de Ladies Days.

vaak aan jullie. Jullie, onze mannen,

het huishouden, de kinderen, de

Het evenement was binnen de kortste

broers en vaders. Onze boeren. Maar als

boodschappen, de tuin en de was, maar

keren uitverkocht, we moesten heel wat

wij als vrouwen bij elkaar zijn (en zeker

dat is zeker niet het enige. Ze zijn heel

dames teleurstellen met een plekje op

als we met z’n achthonderden zijn!)

vaak de drijvende en stabiele factor

de wachtlijst. In de vroege ochtend liep

gebeurt er iets bijzonders. Voor mij voelt

achter jullie. Ze ruimen op waar jij over

het terrein van de Farm & Country Fair in

het een beetje als familie onder elkaar.

struikelt, ze luisteren naar jouw plannen,

Aalten vol met jullie schatjes. Daar

Bijna als zussen of nichtjes. We hebben

ze denken mee over verbeteringen op

werden ze langs hooibalen vol kleurige

aan een half woord genoeg en weten

het bedrijf, ze zeuren bijzonder weinig,

bloemen, via de koffie en taartjes naar

precies waar de ander het over heeft.

ze zijn netjes en secuur, ze besteden

hun stoel in de tent geleid. De zon

nauwelijks tijd aan zichzelf, ze staan als

scheen, ons feest kon beginnen. Met

een blok achter jou. Vol passie en

muziek, prachtige spreeksters, make up, grappige momenten en mooie verhalen.

Ze ruimen op waar jij over struikelt

overgave. Maar ze schreeuwen het niet van de daken. En daarom, lieve mannen van me, doe ik dat voor hen. Ik ben zo immens trots op die vrouwen van jullie!! Door hén

We herkennen in de ander precies wat we elke dag beleven. Ik wil jullie, lieve mannen, niet aan de kant zetten hoor, zeker niet, waar zouden we immers zijn

horen jullie bij de top van de wereld! Zo, dat is eruit. Heerlijk. Ik verheug me nu alweer op volgend jaar…

zonder jullie? Maar soms is het heel gezond om samen stil te staan bij de onmisbare rol die jullie vrouwen op de boerderij spelen. Even een kleine duit uit het ‘Ladies Days zakje’:

Yvon Jaspers MEER YVON

WWW.TROTSOPBOEREN.NL


6

Bedrijfsreportage

Ginie Sligman:

‘Ik focus op gezonde dieren’ Ginie, Mayra en Gerda (v.l.n.r.); drie generaties met een passie voor vleeskuikens.

Drie generaties vleeskuikenhoudsters.

kens beziggehouden. “Mijn man ging uit

in de vleeskuikenstallen te vinden. Zij lijkt

Hoe vaak kom je dat tegen op één

werken. Hij hielp me wel, maar overdag

dus ook wat van de ‘pluimveegenen’

bedrijf? En dan ook nog dames die het

moest ik me ermee redden”, vertelt ze.

mee­gekregen te hebben. “Maar school is

bijzonder goed doen! Niet voor niets

“Maar ik heb er nooit een hekel aan

nu nog het belangrijkste”, vindt Ginie.

won de familie Sligman uit Markelo dit

gehad.” En ook al heeft dochter Ginie het

jaar de Agroscoopbokaal Vleespluimvee.

bedrijf in ’96 overgenomen, nog steeds is Gerda dagelijks in de stal te vinden.

Bijna onder de televisietoren van Markelo

‘Ik vind de grootste dieren eigenlijk het mooist’

staat het bedrijf van de familie Sligman.

Passie voor pluimvee

In 1969 begon (oma) Gerda (81) hier

Ginie kreeg de passie voor pluimvee dus

samen met haar man met een stal voor

met de paplepel ingegoten. “De pluimvee-

10.000 vleeskuikens. “In die tijd was dat

houderij is gewoon een prachtige sector,

“En dan moet ze eerst maar eens

heel wat”, lacht ze, “maar toen we in ’78

als je daar eenmaal mee ‘besmet’ bent,

ervaring elders opdoen. Als ze dan nog

de koeien wegdeden en een tweede stal

dan raak je dat niet meer kwijt”, stelt

steeds wil, dan zien we wel weer verder.”

voor 15.000 dieren bijbouwden was dat

Gerda. “Ik vind de grootste dieren eigenlijk

niet meer zo heel bijzonder.” Haar hele

het mooist. Dan hebben ze echt karakter.”

Kuikens wijzen de weg

leven heeft Gerda zich met de vleeskui-

Ook haar dochter Mayra (18) is regelmatig

In haar bedrijfsvoering maakt Ginie


Media-aandacht

duidelijke keuzes. Ze werkt al jaren met

laatste jaren ook geïnvesteerd heb in

vaste partijen. Zo komt Ruud van Wee,

het plaatsen van ramen in het dak,

als technisch specialist van ForFarmers,

zodat er daglicht in de stal komt. Dat

De prestaties van de familie

al jaren over de vloer. En ook de andere

soort eisen stellen zij, eigenlijk zijn ze

Sligman­werden ook opgemerkt

partijen komen allemaal uit de buurt.

nog iets strenger dan IKB. Maar als ik

door de lokale media. Zowel radio

“Over duurzaamheid gesproken”, lacht

iets doe, dan wil ik dat goed doen. Dan

als RTV Oost besteedde aandacht

Ginie. “Maar daardoor weet je wat je aan

moet het 100% kloppen. Dat kan in mijn

aan het bedrijf. “Het was best span-

elkaar hebt en weet ik wat ik kan

ogen ook alleen als je goede kuikens

nend, maar we moeten zelf zorgen

verwachten. Als iets goed werkt en je

krijgt, goed voer erop hebt en een goede

voor een beter imago van de sector.

hebt het helemaal in de vingers, dan pas

relatie met de dierenarts hebt. Alleen

En dat betekent wel dat we dan ook

weet je hoe je kunt sturen.” Daarbij zijn

bereik je niets. Goed samenwerken, dat

zelf ons verhaal moeten vertellen.

haar kuikens altijd degene die de weg

is de uitdaging en dat maakt het mooi.”

Daarvoor was het nu het moment”, aldus Ginie.

wijzen. “Ik zit misschien wel aan het stuur, maar alleen om de dieren te

Zonder antibiotica

volgen. Zij geven exact aan wat ze nodig

Dat zij daar bijzonder goed in slaagt,

hebben, ik ben er alleen om te kijken hoe

blijkt wel uit de technische gegevens

ik ze zo goed mogelijk kan verzorgen.”

van de afgelopen ronden; die liegen er

ronden geen antibiotica heb hoeven

niet om. Over 2016 scoorden de kuikens

gebruiken, vind ik superbelangrijk.

Sligman levert de kuikens aan slachterij

van Sligman een voetzoolscore van

Ik heb daarmee bewezen dat het kan:

De KuikenaeR in Goor. Daar worden ze

gemiddeld 33. Dat is prima. De gecor-

gewone gezonde reguliere kuikens

geslacht voor McDonald’s. “Zij willen

rigeerde voederconversie was 1,132.

produceren zonder antibiotica. En dat

graag zware kuikens. Zwaarder dan het

De kuikens groeiden 68 gram en wogen

dat wordt opgemerkt door ForFarmers

gemiddelde in Nederland. Omdat we

gemiddeld 2.769 gram (aflevergewicht

en gewaardeerd met de Agroscoopbo-

beperkt zijn in de kg bezetting heeft dat

inclusief uitladers). Opvallend daarbij is

kaal vind ik een hele mooie erkenning.

consequenties voor mijn opzetaantallen,

dat de resultaten zeer stabiel zijn.

Ik focus op gezonde dieren en daar

maar met een uitlaadgewicht van 2.2 kg

De gecorrigeerde vc schommelde de

doe ik alle grote en kleine dingen voor

is er een normale kg bezetting. Ik doe

afgelopen 8 koppels tussen de 1,192 en

die nodig zijn!”

mee aan het McDonald’s Enrichment

de 1,073. En deze koppels hebben geen

Programme. Dat betekent dat ik de

antibiotica gehad. “Dat ik de afgelopen

Bedrijfsgegevens 85.000 reguliere vleeskuikens Technische gegevens laatste ronde: Gem gewicht incl. uitladers 2868 gram Voederconversie 1,620 Voederconversie 1500 gr. 1,073 Groei

70,8 gr/dag

Voetzoolscore 11

Bekijk ook de video op www.forfarmers.nl/pluimveefilms V.l.n.r.: Ginie en Mayra, hun man respectievelijk vader Peter Sleebos en de technisch specialist van ForFarmers, Ruud van Wee.

7


8

ForFarmers Poultry Academy voor de beste buitendienst Om te waarborgen dat onze buitendienst

terug naar de schoolbanken, maar gaan

de beste is ĂŠn blijft op het gebied van

actief aan de slag met de stof en leren

kennis en kunde en dat onze klanten de

zo van en met elkaar. Op deze manier

beste (technische) begeleiding krijgen

kunnen ze zich snel relevante kennis

op hun bedrijf, heeft ForFarmers de

eigen maken.

Poultry Academy in het leven geroepen. De specialisten van de verschillende De Poultry Academy verzorgt trainingen

pluimveesectoren volgen de training

over uiteenlopende onderwerpen.

gezamenlijk. Door met elkaar kennis en

Begin dit jaar heeft de buitendienst een

kunde te delen ontstaat er een dynami-

uitgebreide training over nutritie

sche leeromgeving van waaruit iedere

gevolgd. En nog voor de zomer staat er

specialist de relevante informatie mee

een training over diergezondheid op de

kan nemen richting u, de klant.

agenda. In een training wordt de stof zo actief mogelijk behandeld. Dat wil

Wij zijn ervan overtuigd dat we door

zeggen dat de deelnemers zelf aan de

deze nieuwe en uitdagende manier van

slag gaan. Ze worden op allerlei

trainen onze buitendienst ontwikkelen

manieren uitgedaagd om nieuwe kennis

tot echte sparringpartners. Vakmensen

op te doen. Zo zijn er e-learning

met veel praktisch inzetbare kennis en

modules en een kennisquiz, maar ook

de aangewezen gesprekspartner voor

rollenspellen worden ingezet. Onze

ondernemers die hun bedrijf naar een

specialisten gaan dus niet letterlijk

hoger plan willen tillen!

Fijnstofreductie; wat betekent dat voor u? De uitstoot van fijnstof uit pluimvee-

dat de uitstoot van fijnstof een negatief

versneld. Het kabinet laat aanvullend

stallen moet binnen tien jaar met de

effect kan hebben op de gezondheid van

onderzoek uitvoeren naar de relatie

helft omlaag. Voor nieuwe pluimvee-

omwonenden. De overheid werkt nu aan

tussen veehouderij en gezondheid van

stallen moet zelfs een reductie-eis van

maatregelen om de luchtkwaliteit rond

omwonenden. Dit onderzoek is naar

70 procent gaan gelden. Wat betekent

stallen te verbeteren. De besluitvorming

verwachting voor de zomer gereed. De

dit voor uw bedrijf? De specialisten van

over wettelijke maatregelen wordt over-

Gezondheidsraad brengt voor het einde

FarmConsult brengen de gevolgen voor

gelaten aan het nieuwe kabinet.

van dit jaar nader advies uit.

de maatregelen die u mogelijk moet

Om op korte termijn al de uitstoot van

Meer weten?

nemen.

fijnstof te reduceren trekt de overheid

Neem contact op met FarmConsult via

uw bedrijf in beeld en adviseren u over

de komende vier jaar 1,6 miljoen euro

0573 – 288989 of vul het formulier in

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof

uit voor innovatieve oplossingen in de

op forfarmers.nl/farmconsult/contact_

uit dan andere veehouderijen in Neder-

stal. Ook wordt de erkenningsproce-

farmconsult

land. Uit diverse onderzoeken blijkt

dure voor nieuwe reductietechnieken


De specialist

9

Rianne van der Vegte:

‘Het rendement van onze klanten staat centraal’ Enkelvoudige voeders worden in de

behoorlijk dynamisch”, vertelt ze. “Als

‘Slimmer’ inkopen

pluimveehouderij steeds vaker ingezet.

trader zitten we zelf aan het stuur, zowel

Daarnaast stemt Rianne ook regelmatig

Bij ForFarmers is Rianne van der Vegte

aan de in- als aan de verkoopzijde. En dat

zaken af met andere disciplines binnen

binnen het team enkelvoudige grondstof-

vind ik gelijk ook het mooie van mijn vak.

ForFarmers. “Een rantsoenbereke-

fen hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Ik ben de hele dag vraag en aanbod aan

ning moet je bijvoorbeeld niet aan ons

Een korte kennismaking.

het koppelen om zo voor onze klanten

overlaten, daar zijn anderen weer veel

een zo gunstig mogelijk tarief te regelen.

beter in. Mijn doel is om de komende tijd

De pluimveehouderij is voor Rianne een

Als wij scherp kunnen inkopen heeft onze

de stroom enkelvoudige grondstoffen

relatief nieuwe sector. “Maar ik kwam er

klant daar direct profijt van.”

richting de pluimveehouderij verder uit

al snel achter dat de manier van onder­

te breiden. Maar dat kan alleen als onze

nemen veel overlap heeft met de varkens-

Door de korte lijnen tussen leverancier,

klanten tevreden zijn en wij hen toege-

houderij. En die ken ik goed”, lacht ze.

logistiek en klanten, is ForFarmers in

voegde waarde kunnen blijven leveren.

staat om snel te schakelen. “Zo houden

Met goed advies, meedenken met de

Dynamische markt

we focus op rendement en kwaliteit.

klant en ‘slimmer’ blijven inkopen dan de

Dagelijks is Rianne bezig met de in- en

En we weten wat er speelt in de markt

concurrentie, kunnen we mooie stappen

verkoop van enkelvoudige grondstoffen,

waardoor we onze klanten proactief op de

maken. Want centraal staat het rende-

zoals mais, tarwe en soja. Deze grond-

hoogte kunnen houden van marktontwik-

ment van ‘onze boeren’. Zonder boeren

stoffen worden rechtstreeks geleverd

kelingen. Dat is in mijn ogen ook onze

geen ForFarmers.”

aan klanten. “De grondstoffenmarkt is

toegevoegde waarde”, meent Rianne.


10

Waterkwaliteit

Hoe zit het met de waterkwaliteit op uw bedri Goed water is nodig voor gezonde

eisen voldoet, bent u er nog niet. Het

Gratis watermonsters

dieren. Maar wat is goed water?

water moet ook beschikbaar zijn op de

Om er zeker van te zijn dat uw water de

En waar moet je nog meer op letten?

plaats waar de dieren gewoonlijk

juiste kwaliteit heeft, kunt u dat laten

Een goede beoordeling van drinkwater vindt plaats op geur, kleur, smaak, helderheid, bezinksel, chemische samenstelling en verontreiniging met micro-organismen zoals bacteriĂŤn, schimmels en gisten. Dit moet allemaal

Drinkwaterkwaliteit vaak slechter dan men denkt

onderzoeken via watermonsters. De specialist van ForFarmers weet hoe deze monsters moeten worden genomen en stuurt ze naar het laboratorium voor onderzoek. Dit is een kosteloze service voor klanten van ForFarmers.

in orde zijn. Logisch, want productie, groei en gezondheid van het dier mogen

drinken: de leidingen mogen niet

niet in gevaar komen.

verstopt zijn en de drinknippels moeten

Maar ook als de waterkwaliteit aan alle

goed stromen als het dier wil drinken.

Een goede drinkwaterkwaliteit alleen is niet voldoende. Let er ook op dat de leidingen niet verstopt zijn en de drinknippels goed stromen als het dier wil drinken.


11

ijf?

Jeroen Rohaan Negen tips voor een goede drink­ waterkwaliteit Het drinkwater voor uw dieren is niet vanzelfsprekend schoon. Uit gegevens van de GD blijkt dat rond de 30% van al het drinkwater voor pluimvee matig tot slecht van kwaliteit is bij het drinkpunt. En dat is jammer, want daarmee laat u geld liggen. Met deze negen tips zorgt u voor een goede drinkwaterkwaliteit: 1. Controleer uw installatie: zijn er onnodige bochten, doodlopende leidingen, hangt de aanvoerleiding ‘door’? Pas dit dan aan! 2. Laat het drinkwater regelmatig (4x per jaar) controleren. Laat hierbij de waterkwaliteit zowel bij de bron als bij het dier (chemisch en bacteriologisch) analyseren. 3. Reinig en ontsmet de leiding na elke ronde. 4. Zorg voor een correcte werking van het doseerapparaat en voor een juiste dosering (vooroplossing). 5. Spoel de drinklijnen regelmatig tijdens de ronde, met name aan het begin bij jonge dieren. 6. Spoel drinklijnen die de eerste dagen

‘Organische zuren zorgen voor een optimale waterkwaliteit’ Het belang van schoon drinkwater

stal. Hier heeft hij de mogelijkheid

voor kippen is evident, maar niet al

om de kwaliteit van het water op

het drinkwater is van even goede

het oog te beoordelen. Met behulp

kwaliteit. Drinkwater dat – op welke

van deze apparatuur zorgt hij dat

wijze dan ook – verontreinigd is, heeft

het water in essentie al van goede

ook weer invloed op de voeropname.

kwaliteit is.

Voeropname en wateropname zijn immers sterk aan elkaar gelinkt.

Daarnaast laat Rohaan een aantal

“Wij maken gebruik van bronwater”,

keer per jaar het water beoordelen bij

vertelt Jeroen Rohaan, pluimveehou-

een laboratorium. “De leidingen gaan

der in Enter. “Bij bronwater kan er

’s avonds weliswaar dicht, maar er

sneller verontreiniging optreden dan

blijft altijd een klein restje water ach-

bij leidingwater. Maar om economi-

ter. Dat staat de hele nacht in een vrij

sche redenen is bronwater wel een

warme stal. Ideale groeiomstandig-

aantrekkelijke optie.”

heden voor bacteriën. Daarom voeg ik 1 à 2 keer per week een mengsel van

Vanwege de locatie bevat het water

organische zuren aan het drinkwater

een hoger gehalte mangaan en ijzer.

toe. Hiermee zorg ik voor een opti-

Om de kwaliteit te borgen, heeft

male waterkwaliteit voor mijn dieren.

Rohaan­flink geïnvesteerd in appara-

Om de leidingen zo schoon mogelijk

tuur. Zo maakt hij gebruik van een

te houden gebruiken wij middelen

gesloten systeem dat zuivert zonder

op basis van waterstofperoxide en

dat daar zuurstof bij komt. Ook heeft

perazijnzuur.”

hij twee grote filters geïnstalleerd; één bij de bron en een tweede in de

buiten gebruik zijn, door voordat ze in gebruik worden genomen. 7. Spoel de drinklijn voor en na medi­ catie/vaccinatie. 8. Controleer zelf de waterkwaliteit tijdens de ronde op geur, helderheid en kleur. 9. Zorg ervoor dat de drinklijn horizontaal hangt en dat deze niet ‘doorhangt’.

Gratis watermonster aanvragen? Wilt u ook uw drinkwaterkwaliteit laten onderzoeken? Vraag ernaar bij een van onze adviseurs. Zij nemen de benodigde monsters af. Deze worden vervolgens onderzocht. Deze service is gratis voor klanten van ForFarmers.


12

Bedrijfsreportage

Het nabijgelegen natuurgebied De Groote Peel zorgt voor strenge milieuregels, maar “tot nu toe gaan natuur, recreatie en landbouw goed samen”, aldus Bennenbroek.

‘We vinden het bijzonder dat er van buiten interesse is voor ons bedrijf’ De familie Bennenbroek uit het

zo ontzettend leuk”, glimlacht Judith.

natuurlijk voor elke veehouder cruciaal”,

Brabantse­Heusden was afgelopen jaar

“En ook nu, erop terugkijkend, ook al

vertelt René. “We waarderen het heel

genomineerd als Agrarisch Ondernemer

hebben we niet gewonnen, het was een

erg dat Jac er zo hard aan trekt. Voor

van het jaar. Dat was voor hen een

heel leuke periode.”

ons is de relatie met de adviseur van

bijzondere periode. “Eigenlijk begrepen

groot belang. Uiteindelijk moet het

we niet zo goed waarom we genomi-

Meer uit een koppel halen

geheel van een goed gestart koppel,

neerd waren”, vertellen Judith en René.

De ondernemers voeren nog niet zo

voer, advies, prijs en service kloppen;

“Voor ons is de wijze waarop we de

heel lang van ForFarmers. In april 2016

de combinatie moet werken.

bedrijfsvoering doen, en hoe we hierbij

zijn ze overgestapt. “We hadden het idee

ForFarmers­kan ons, door de gecombi-

zoeken naar een zo goed mogelijke

dat er meer uit het koppel te halen was.

neerde inzet van voeradviseur Wim

balans tussen de dieren, de omgeving

Jac Matijsen, de specialist van ForFar-

Smits en technisch specialist Jac

en onze resultaten, niet meer dan

mers heeft toen ontzettend zijn best

Matijsen, optimaal ondersteunen. En

vanzelfsprekend.”

gedaan om een en ander te optimalise-

dat zien we ook terug in het resultaat.”

ren. Vooral op het vlak van voer- en “Dat er iemand van buiten komt en zegt

wateropname waren verbeteringen

Transparantie van groot belang

‘jullie verdienen een compliment!’, dat is

mogelijk. En het technische resultaat is

De Dekalb White hennen van Vepymo


bevallen de familie zeer goed. “De

onduidelijkheid. Dat heeft ook te maken

hennen vormen de basis van een goed

met de milieuregels rondom het natuur-

koppel, de rest wordt gedaan door met

gebied De Groote Peel.” “We hebben

name voer en management. We willen

liever een slechte regel dan geen regel”,

dan ook het liefst gelijktijdig met de

geeft René aan. “We wachten nu even af

broederij en de voerleverancier in

wat er gaat gebeuren. We hebben

gesprek, dus gezamenlijk om tafel.

verschillende scenario’s klaar liggen.

13

Ook met de technisch specialist van

‘Zonder transparantie, geen vertrouwen’

ForFarmers­, Jac Matijsen, hebben we de

Die transparantie is van groot belang.

Koeien en kippen samen

Of eigenlijk zelfs een randvoorwaarde.

Het runnen van een gemengd bedrijf,

Zonder transparantie, geen vertrouwen.

vinden Judith en René enorm prettig.

plek waar we nu zitten is het natuurlijk

Dan kunnen we geen zaken doen.”

“Je hebt daardoor een buffer om

wel een beetje schipperen tussen

verschillende opties besproken. Heel concreet heeft nu de mestverwerking onze aandacht; we willen graag de mest nog verder drogen.”

René en Judith Bennenbroek genieten van hun gemengde bedrijf: “Het liefst zouden we de koeien en kippen samen in één weiland zien”

tegenslagen in één van beide sectoren

groeimogelijkheden en belemmeringen

Toekomst

op te vangen. Zelf vinden we de afwisse-

als gevolg van De Groote Peel. Maar in

“Hoe we de toekomst zien? Eerlijk is

ling in werkzaamheden bijdragen aan

onze naaste omgeving gaan tot nu toe

eerlijk, de aangescherpte regelgeving

ons werkplezier. Daarnaast vindt de

natuur, recreatie en landbouw goed

zorgt wel voor vraagtekens”, vertelt

buitenwereld het een mooi beeld: twee

samen. Dat hopen we in de toekomst

Judith. “De regels die er zijn, bijvoorbeeld

sectoren onder één dak. Het liefst

voort te kunnen zetten”, besluiten beide

die vanuit KAT, zijn strenger geworden en

zouden we zien dat de koeien en kippen

ondernemers.

anderzijds is er ook nog een hoop

samen het weiland in kunnen. Op de

Bedrijfsprofiel De familie Bennenbroek, bestaande uit René en Judith en hun kinderen Martijn (16), Sanne (15) en Tim (12), heeft een gemengd bedrijf in Heusden vlak bij Nationaal Park De Groote Peel. De legpluimveetak telt 53.000 Dekalb White leghennen, gehuisvest volgens het Freilandsysteem. In de stal is een volière-systeem. De melkveetak omvat 60 melkkoeien en jongvee.

Het uiteindelijke resultaat is van veel factoren afhankelijk, daarom gaan de ondernemers liefst met broederij en voerleverancier samen in gesprek.


14

Split Feeding

Split Feeding symposium Legpluimvee:

Voeren naar behoefte levert bijdrage aan optim

Bij Split Feeding worden de nutriënten beter benut, wat zorgt voor een betere schaalkwaliteit.

Duurzaamheid, langer houden van

die ForFarmers combineert met

houden met de toepassing van Split

hennen en een uitstekende schaalkwali-

nutritionele kennis en technische

Feeding.”

teit; deze drie onderwerpen stonden

inzichten. Niet voor niets trok het

centraal tijdens het Split Feeding

symposium zo’n 50 belangstellenden.

Voeren naar behoefte

symposium dat ForFarmers dit voorjaar

De directe aanleiding was echter de

Split Feeding draait om voeren naar

organiseerde. Vooral praktische

open dag van de familie Visscher. Zij

behoefte. Daarbij worden twee voersoor-

ervaringen kwamen aan de orde.

bouwden een nieuwe leghennenstal bij

ten gebruikt, een ochtend- en een

“Langer houden van hennen wordt

hun bedrijf in Dalfsen en gaan deze

middagvoer. In het ochtendvoer ligt de

steeds belangrijker voor legpluimvee-

manier van voeren daar ook toepassen.

focus op energie, fosfor én een lager

houders. Door Split Feeding toe te

“Ik ben geïnteresseerd in de werking

calciumgehalte. Het middagvoer is van

passen, kun je via nutritie een bijdrage

van de grondstoffen in het voer en hoe

een andere samenstelling en bevat juist

leveren aan een optimale schaalkwali-

de hennen erop presteren”, vertelt

meer calcium gecombineerd met lagere

teit”, stelt Theo Schamp, nutritionist van

Erwin Visscher. “Maar ook de manier

gehaltes energie, eiwit en fosfor. Theo:

ForFarmers.

waarop het voer wordt aangeboden vind

“Het ochtendvoer is gericht op de

ik interessant. Ik wil graag zelf zien wat

ei-inhoud, bij het middagvoer gaat het

Split Feeding staat al langer in de

dat in mijn stallen doet en heb daarom

juist om de eischaal.”Deze manier van

schijnwerpers door vragen uit de markt

bij de nieuwbouw besloten rekening te

voeren leidt tot lagere voerkosten terwijl


15

male schaalkwaliteit met deze manier van voeren. Hij is ermee begonnen omdat hij graag zijn koppel wilde houden tot 100 weken met goed sorteerbare eieren. Ten tijde van het symposium is het koppel 94 weken en de eieren hebben nog steeds een zeer goede schaalkwaliteit. De eieren die hij als bewijs heeft meegenomen krijgen de goedkeuring van de aanwezigen. Van den Berg heeft de indruk dat Split Feeding bijdraagt aan een verdere verbetering van de resultaten van zijn LSL hennen. Het gaat dan om een beduidend hogere productie en een aanzienlijk beter legpercentage. ForFarmers heeft momenteel meerdere koppels die gevoerd worden volgens het Split Feeding principe. De concrete resultaten hiervan worden later dit jaar gepresenteerd.

Rekenvoorbeeld financieel voordeel (ter indicatie) Door Split Feeding zijn de eieren gemiddeld twee weken langer sorteerbaar. Omdat de eieren ook van hogere kwaliteit zijn, kunnen ze gedurende langere tijd als eerste keus eieren worden aangeboden. Dit levert de legpluimveehouder 2 cent meer per ei op. Bij een koppel van 50.000 leghennen is dat 1.000 euro per dag. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

MEER WETEN? INFORMEER BIJ UW ACCOUNTMANAGER

de nutriënten beter worden benut. Dat laatste heeft als grote voordeel dat het meer verkoopbare eieren oplevert door een verbeterde schaalkwaliteit. Op duurzaamheid scoort deze manier van voeren ook punten: door de betere benutting van nutriënten en mineralen ontstaat er minder mest. Praktijkervaring Om Split Feeding toe te kunnen passen, moeten er minimaal twee silo’s beschikbaar zijn; voor het ochtend- en het middagvoer elk één. Daarnaast is automatische voeromschakeling en een silo- of doorstroomweger nodig. Harry van den Berg uit Elsloo heeft ervaring

Voor Split Feeding zijn minimaal twee silo’s nodig.


Goed idee?

Kort nieuws

Ladies Days 2017 Zo’n 800 boerinnen hebben weer genoten van de ForFarmers Ladies Day eind juni. ‘Bekijk het eens anders’ was dit jaar het thema. De locatie? Een grote tent op de Farm & Country Fair in Aalten, waar Yvon Jaspers alle onderdelen vakkundig aan elkaar praatte.

Het Innovatiefonds helpt mee! Heeft u een goed idee, waar ook collega boeren iets mee kunnen? Dien het dan in voor de Innovatieprijs van Boerderij en

Het was weer een dag vol verhalen; zoals van Joke en Suzanne Ruesink over het begin van de Fair. En het levensverhaal van Margreet Wiersema, de boerendochter uit Groningen die geen boerin wilde worden, maar dat na een carrière als wijkverpleegkundige, toch werd. En die uiteindelijk de boerderij transformeerde in een ‘zorgbuurderij’, iets wat ze alleen heeft kunnen realiseren door ‘anders te kijken’ naar de boerderij, zichzelf en de beschikbare tijd. De ervaringen van enkele deelneemsters aan Boer zoekt Vrouw passeerden de revue en ook de dames in het publiek konden hun verhaal kwijt bij de tevoren ingestuurde foto’s. Een visagiste gaf make-up-tips, het

ForFarmers. Zo maakt u kans op een mooi geldbedrag om uw idee verder te ontwikkelen. Een innovatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het gaat erom dat de innovatie breed inzetbaar is en leidt tot de oplossing van een probleem of tot financiële besparingen. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.forfarmersinnovatiefonds.nl

lied ‘Onze Boerderij’ werd vertolkt en Boerin Bertie (ook bekend van Expeditie Robinson) draaide een ‘gezellig moppie muziek’. Al met al was het een mooie en geslaagde mix van entertainment en serieuzere verhalen op een aansprekende locatie.

Brok’nproat

Gezocht: Ondernemers en bedrijfsleiders Bent u ondernemer en heeft u de ambitie om te groeien? In het oosten van Duitsland zijn enkele locaties te koop, zowel voor leghennen als voor vleeskuikens. Ook zijn wij voor diverse ondernemers in Oost-Duitsland op zoek naar bedrijfsleiders. Ervaring in de pluimveehouderij is een pre, maar niet noodzakelijk. Geïnteresseerd? Neem contact op met Jan te Paske, sales manager Broilers Duitsland, telefoonnummer +49 171 3333883. Ook in Nederland worden met enige

0817NL

regelmaat ondernemers en bedrijfsleiders gezocht. Bent u geïnteresseerd, bel dan met key account manager Jan Tjassens: +31 653 404046.

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Voertaal pluimvee 2017 nr 02