Foreningshuset Sundholm 8 - Årsskrift 2020

Page 1

FORENINGSHUSET

SUNDHOLM8

Årsskrift 2020

1


KOLOFON

SKRIBENTER Bo Johnsen og Frank Jensen UDGIVER Foreningshuset Sundholm 8 UDGIVELSE Marts 2021 REDAKTØR Teddy Sidelmann Rasmussen og Bo Johnsen OPSÆTNING & ILLUSTRATIONER Kristina Kordovsky

2


INDHOLD

04

LEDER

06

AT GIVE TILBAGE TIL FÆLLESSKABET

08

HVAD HAR DU FLETTET I DAG ?

11

MERE PLADS MERE LIV

12

AKTIVITETSOVERSIGT

14

FORVALTERBOLIGEN

17

KONTORFÆLLESSKAB

18

OFRE FOR SEKSUELT MISBRUG

20

DE USYNLIGE HELTE

22

FULD DAMP PÅ KEDLERNE

3


LEDER Af Formand Frank Jensen

Ligesom resten af landet lukkede foreningshuset ned i marts 2020 og efter en periode med delvis genåbning, har der været lukket hele vinteren. Fællesskabet er presset og alt for mange mennesker har fået ensomheden ind på livet. Men midt i pandemien har vores medlemsforeninger formået at tilpasse deres aktiviteter, og de har (med afstand, sprit, udluftning og hele pivtøjet) gennemført over 700 borgeraktiviteter. Det er imponerende at se, og de frivillige fællesskabers mod og sejhed bliver der hårdt brug for i de kommende måneder og år. Perioden med nedlukning har vi blandt andet brugt til at forbedre de fysiske rammer i foreningshuset. Vi fik midler til at renovere 2. sal, og kan meget snart byde velkommen i en totalt istandsat tagetage. Amager Vest Lokaludvalg bevilgede også midler til nyt AV-udstyr m.m., og vi glæder os enormt til at se de nye og forbedrede faciliteter i brug.

4

Herfra skal lyde en stor tak til kommunens politikere for opbakningen. Apropos politikere fik vi besøg af Overborgmester Lars Weiss kort før jul, da han lagde vejen forbi for at høre om vores planer for Maskinhallen i nr. 28A. Vi er gået sammen om det nye initiativ med bl.a. Amager Vest Lokaludvalg, Frivilligcenter Amager, Kirkens Korshær og Scenekunstkompagniet GLiMT for at skabe et borgerdrevet kulturhus for alle. Her skal byens udsatte også være en aktiv del af fællesskabet. I det kommende år vil vi invitere områdets aktører og borgere med i arbejdet for at konkretisere og realisere visionen. I dette magasin kan du bl.a. læse mere om Maskinhallen, få et smugkig på den nye 2. sal, og så kan du stifte bekendtskab med nogle af de mange aktiviteter i foreningshuset. God læselyst og på snarligt gensyn i nr. 8


STATISTIK Frivillige aktiviteter

100

50

0

Jan

Feb

Mar Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Dec

Antal frivillige aktiviteter i 2019 i alt : 1076 Antal frivillige aktiviteter i 2020 i alt : 776 Foreningshuset var lukket pga. corona-restriktioner fra 12. marts til 8. juni og fra 9. december til 31. december. I perioden 8. juni til 9. december var huset åbent med restriktioner og forsamlingsforbud.

5


MADBOKS AMAGER Foodsharing Amager har i 2021 skiftet navn til Madboks Amager Du finder dem her: www.facebook.com/madboks

6


AT GIVE TILBAGE TIL FÆLLESSKABET Af Bo Johnsen

De kæmper mod madspild og fattigdom - og for et stærkere lokalsamfund Mandag har betydet lange køer udenfor foreningshuset Sundholm 8. Det skyldes organisationen Food Sharing Amager, der siden juni 2020 har uddelt enorme mængder fødevarer fra lokalerne i stueetagen. Projektet startede med en gruppe frivillige og aktivister, der fandt sammen for at håndtere madspildet, som vores samfund producerer gennem supermarkederne. Mandag morgen henter de frivillige maden fra 20 forskellige supermarkeder og fødevareproducenter, som projektet har aftaler med. Herefter bliver det sorteret og pakket i en boks, som kan forudbestilles på internettet. Modtagerne henter boksen i foreningshuset og kan give en donation til driften af projektet, hvis de har mulighed for det. Den primære målgruppe er mennesker, som har økonomiske vanskeligheder eller et lavt indkomstniveau. Derfor samarbejder organisationen også med almene boligselskaber som KAB og FSB om at finde ”kunderne”. Derudover henvender tilbuddet sig til alle, der har interesse i bæredygtighed og vil foretage bedre valg i deres hverdag ved at mod-

tage overskydende madvarer, som er fuld stændig i orden. ”En tredjedel af alle fødevarer, som bliver produceret, bliver aldrig spist. Det skyldes bl.a. vores høje levestandard, som betyder, at supermarkeder altid fylder pænt op på hylderne. Der er en konstant udskiftning af produkter, og der er høje standarder for skønhed og fokus på udseende. Det betyder, at der er meget stort madspild”, fortæller Roxana Zlate, som kommer fra Rumænien og er i gang med en master i Afrikastudier på Københavns Universitet. Det er hende, der har startet projektet på Amager og som forsøger at styre logistikken og de 110 frivillige, som er tilknyttet. De fleste er studerende og kommer fra mange forskellige lande. Fælles for dem er, at de ikke kan se meningen med, at man smider mad ud, når mennesker sulter. Corona har betydet, at projektet ikke er vokset så meget, som man ønskede. Alligevel er tallene imponerende. Der er afholdt 27 events i 2020. 2100 mennesker har afhentet en madboks og hele 15 tons mad er reddet fra at ryge i skraldespanden.

7


HVAD HAR DU FLETTET I DAG? Af Bo Johnsen

Der bliver nørdet håndværk, teknikker og kunstnerisk udtryk, når Amager Pileforening dyrker en ældgammel håndværkstradition i foreningshuset Siden september 2015 har en gruppe af pileflettere holdt til i foreningshuset Sundholm 8. Formålet med foreningen er at udbrede kendskabet til pileflet og anden anvendelse af pil. Foreningens medlemmer er med i hele processen, der spænder over hele året. Fra plantning til slutprodukt. Siden 2008 har foreningen haft mulighed for at plante egen pil i Ørestad Bypark. Her dyrker, høster, sorterer og bundter gruppen forskellige slags pil. Der høstes om vinteren, men det er til at holde ud at høste pil i frostgrader, når man kan se frem til de dejlige dage, hvor man skal flette. Forinden skal pilen dog først tørre nogle måneder og så lægges i blød i to uger. Foreningen har flettedage 8 gange om året i foreningshuset. ”Vi er så glade og taknemmelige for de fantastiske muligheder, huset byder. Der er god plads til både at flette med pil og være sociale. Og det er et ekstra plus med haven. Uden disse rammer havde vi ikke kunnet øge medlemstallet, og det er fak tisk fordoblet, siden vi meldte os ind”, fortæller 73-årige Margrit Veng, der er kasserer og blæksprutte i foreningen. Tidligere købte

8

foreningen pil til flettedagene og flettede hos hinanden, i haverne, eller hvor der kunne findes husly. Så der er sket meget i foreningens næsten 20 års levetid. Ud over fletteaktiviteterne i foreningshuset forsøger foreningen at udbrede kendskabet til pileflet ved at afholde workshops hos eksempelvis Urbanplanen, Kongelundsfortet, Ørestad Kulturdag, Naturdagen på Frederiksberg og i Osram Huset på Nørrebro. Her har små og store har fået muligheden for at flette en simpel kurv, en fisk eller bruge deres frie fantasi. Flere har efter en workshop haft ønske om at blive meldt ind i foreningen. Foreningen har 40 medlemmer - lige fra unge mennesker i tyverne til den ældste fletter på 83 somre. Betingelsen for at være med er, at man hjælper med at høste m.m., at man kan flette, eller at foreningen kan arrangere et kursus. Alle hjælper hinanden, så ingen går i stå. Efterhånden er der så mange interesserede, at man nu har medlemsstop. Der er dog mulighed for at blive skrevet på en venteliste.


Amager Pileforening har lige nu lukket for flere medlemmer. Men man kan blive skrevet på venteliste hos Margrit på e-mail: octopusogco@gmail.com

9


Glas giver lys gennem bygningen 10


MERE PLADS OG MERE LIV Af Bo Johnsen

Loft til kip og gamle spær

Siden foreningshuset åbnede i februar 2015 er det gået stærkt. Medlemstallet er steget kraftigt, og husets lokaler rummer langt flere aktiviteter, end den oprindelige målsætning lød på. Derfor stod det hurtigt klart for husets bestyrelse, at man måtte arbejde for at udvide rammerne, og der blev udarbejdet en arkitekttegnet plan for at tage den uudnyttede 2. sal i brug. I 2019 bevilligede Københavns Kommune 2,8 millioner til en gennemgribende renovering, og nu står lokalerne endeligt klar til flere fællesskaber, nye initiativer og mere liv i den gamle bygning. Resultatet er blevet helt fantastisk og vi glæder os så meget til at invitere borgere og foreninger indenfor. Målet er at 2. salen skal give plads til mindst 300 ekstra borgeraktiviteter om året - og tiden med restriktioner og forsamlingsforbud har vist os, at der i den grad er brug for et sted, hvor mennesker kan mødes, dele interesser og komme hinanden ved.

Nye køkkener står klar 11


AKTIVITETSOVERSIGT SUNDHED & SENIORER ADHD FORENINGEN tilbyder aktiviteter og arrangementer for børn, voksne og pårørende berørt af ADHD. AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN mødes omkring erfaringsudveksling og støtte hver anden tirsdag i foreningshuset. LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE TIL STOF- OG ALKOHOLAFHÆNGIGHED (LPSA) fokuserer på pårørendes behov for støtte. Tilbyder gruppeforløb en gang om ugen i huset. PATIENTFORENINGEN LUNGEKRÆFT rådgiver patienter og pårørende. Afholder åbne møder. SENIOR IT AMAGER tilbyder gratis holdundervisning på onsdage og gratis IT-hjælp på torsdage. STRESSFORENINGEN støtter, rådgiver, formidler viden, danner netværk baseret på hjælp til selvhjælp. HEMINGWAY CLUB AMAGER tilbyder socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 60+ KVISTEN tilbyder terapiforløb til ofre for seksuelle overgreb

BØRN, UNGE & FORÆLDRE AKTIVE PIGER har ugentlige aktiviteter i huset for piger med anden etnisk baggrund end dansk. BYDELSMØDRENE AMAGER hjælper udsatte mødre og familier. Mødes en gang om måneden for at udveksle erfaringer. Derudover oplæg og aktiviteter ud af huset. FÆDREGRUPPEN AMAGERBRO er en gruppe af fædre, der ønsker at gøre en positiv forskel for unge fra eget lokalområde gennem dialog og positiv voksenkontakt. MULTIKULTUREL KVINDEKLUB AMAGER mødes en gang om ugen. Oplysning og erfaringsudveksling om, hvordan man begår sig arbejds- og kulturmæssigt i Danmark. MØDREHJÆLPEN AMAGER rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation. RED BARNET HOVEDSTADEN arrangerer gode oplevelser for udsatte børn og deres familier.

SOCIALE INDSATSER OG SAMVÆRSTILBUD DANSK FOLKEHJÆLP tilbyder gratis anonym økonomisk rådgivning en gang om ugen. FRIVILLIGCENTER AMAGER er administrator af foreningshuset og har til formål at støtte og udvikle frivilligheden på Amager gennem konsulentbistand, faglig sparring, kurser, rekruttering af frivillige og udviklingsprojekter. 12


HYLTEBJERGGÅRDS SELVHJÆLPSGRUPPE er et tilbud for forældre til handicappede børn NÆSTEHJÆLPERNE AMAGER giver fællesskab og støtte til mennesker, som er ramt af sociale reformer. Ugentlig café-tilbud og åbne arrangementer. NÅLEØJETS VENNER er et fællesskab for tidligere stofmisbrugere, som mødes en gang om ugen.

BY, BOLIG OG MILJØ AMAGERBRO HELHEDSPLAN har sekretariat i huset og arbejder for at udvikle og gøre lokale boligområder til et endnu bedre sted at bo. AMAGER PILEFORENING høster og sorterer pil fra egen pilemark og fletter sammen en gang om måneden i foreningshuset. AMAGER VEST LOKALUDVALG har sekretariat i huset og er bindeled mellem borgere i lokalområdet og Københavns Kommune. Afholder desuden åbne møder, debatter og arrangementer. FORENINGEN BYHAVEN på Sundholm giver lokale beboere mulighed for at dyrke grønne fællesskaber midt i byen. KØBENHAVNS FØDEVAREFÆLLESSKAB ar fokus på økologiske, velsmagende, lokalt producerede og bæredygtige fødevarer. Uddeling en gang om ugen. Åbne fællesspisninger. MADBOKS AMAGER (TIDL. FOOD SHARING AMAGER) uddeler overskudsmad fra lokale supermarkeder til økonomisk trængte borgere. 5 BOLIGORGANISATIONER: A/B Hallandsgade 3-5A, A/B Kornblomsten, B/F Brigadegården, B/F Sundholm Syd, VIBO Afd. 114 bruger huset til beboerdemokratiske arrangementer.

KULTUR & POLITIK AVALAK er organisationen af grønlandske studerende i Danmark. DE KNÆKKEDE BLOMSTER er et socialt bevidst protestkor, som øver i huset en gang om ugen. LIV I SUNDBY tilbyder kulturelle arrangementer og oplæg 4-5 gange om året for alle aldersgrupper i lokalområdet Sundby. 6 POLITISKE ORGANISATIONER Alternativet Amager, Amager Mod Unionen, Enhedslisten Amager Vest, Kommunistisk Parti Amager, SF Amager, Socialistisk Ungdomsfront Amager og Socialdemokratiet 2. kreds benytter huset til deres politiske arbejde og arrangementer.

Listen over aktiviteter i huset er ikke udtømmende. Læs mere om mulighederne for brug af foreningshuset på www.sundholm8.dk 13


FORVALTERBOLIGEN Af Bo Johnsen

Et foreningshus i historiske bygninger

14

I forbindelse med renoveringen af 2. sal i foreningshuset dukkede de oprindelige arkitekttegninger op. Tegningerne er dateret 12. april 1905 og minder os om Sundholms helt særlige historie. Øverst på tegningen står der nemlig ”KIØBENHAVNS TVANGS- OG ARBEIDSANSTALT” og indholdet viser, at foreningshuset engang har været bolig for forvalteren, portneren og maskinmesteren.

Området har på denne måde været en by i byen med eget køkken, stalde, haver, vaskeri, væveri, værksteder, varmecentral, sygehus, kirke og lighus. Derudover var der boliger til ansatte, der helt indtil 1984 havde bopælspligt på Sundholm. To porte var eneste adgange til Sundholm og området var i mange år omringet af en vandgrav. Portene til Sundholm står der stadig, men arbejdstvangen ophørte i 1976.

Området Sundholm var fra 1908 en arbejdsanstalt, som modtog voksne arbejdsføre personer, der faldt det offentlige til byrde, dvs. hjemløse, prostituerede, kriminelle og psykisk syge. Anstalten var delt i en forsørgelsesafdeling, en sygeafdeling og en tvangsarbejdsanstalt. De indlagte havde arbejdspligt og blev beskæftiget i forskellige værksteder og på vaskeriet. Op mod 1000 beboere levede deres liv indenfor murene.

I dag finder man fortsat institutioner, bosteder og værksteder, som henvender sig til socialt udsatte mennesker på Sundholm. Når foreningshuset Sundholm 8, Kirkens Korshær og teater Glimt genopliver den gamle maskinhal er der således et ønske om, at kulturstedet også henvender sig til denne gruppe. Læs mere om Maskinhallen på side 22.


15

Kilde: Københavns Stadsarkiv


SUNDHO

LM

16


KONTORFÆLLESSKAB

Alle organisationer og selvstændige i kontorfællesskabet er også medlemmer og bidrager til foreningshusets bredere fællesskab. De deler gladeligt faciliteter, viden og netværk med husets øvrige brugere. I kontorfællesskabet tager alle også selv fat på fælles arbejdsdage og tager et dagligt ansvar for at få hverdagen og driften af huset til at fungere. Samtidig arbejder alle i kontorfællesskabet med borgerinddragelse og civilsamfund fra forskellige indgangsvinkler. Kombinationen af foreningshus og kontorfællesskab skaber en gensidig merværdi for både foreninger og borgere, og for de aktører, som har huset som arbejdsplads. Foreninger og borgere oplever at kunne få hjælp, at blive mødt med tillid og at få ansvar. Kontorfællesskabet oplever omvendt et levende hus, hvor trådene ud til lokalbefolkningen er mange, og hvor de mange frivillige aktiviteter er med til at understøtte borgerinddragelsen og lokaldemokratiet. Kontakt os og hør mere om at blive en del af foreningshuset. Det er muligt at leje et helt kontor eller en enkelt arbejdsplads. www.sundholm8.dk 17


OFRE FOR SEKSUELT MISBRUG Af Bo Johnsen

I et samtalerum på 1. sal hjælper frivillige terapeuter med at komme videre i livet Organisationen Kvisten blev stiftet af frivillige kræfter i 1998 og er til stede i 44 kommuner. De 90 frivillige terapeuter laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller før de fyldte 18. Klienterne er nu voksne, men mange har været svært traumatiserede og tilbydes derfor individuelle forløb i op til et helt år med møder hver 7. eller 14. dag.

om erfaring med traumer og om videreuddannelse. Men hun føler, at hun får meget tilbage gennem det kollegiale fællesskab og i mødet med klienterne: ”Jeg er voldsomt beæret over at sidde overfor et menneske, der deler så intime og følsomme oplysninger til mig. Det giver mig noget personligt. Det kommer til at bo i mig på en måde, som fagperson selvfølgelig”. For at komme i betragtning til et terapiforløb skal man visiteres gennem Kvistens hovedkontor og man skal samtidig være medlem af Kvisten. Det koster 600 kr. om året. Der er desværre venteliste på individuelle forløb, og derfor søger Kvisten flere frivillige terapeuter, der vil hjælpe. Organisationen tilbyder også gratis telefonrådgivning, hvor man kan tale med en terapeut om ens situation, behov og muligheder for at komme videre.

”Vi går ikke for hurtigt frem. Det handler meget om at opbygge en tillid mellem terapeut og klient”, fortæller Vicky Cirkeline Volder. Hun er uddannet psykoterapeut, har sin egen praksis, er freelancer i reklamebranchen. Derudover finder hun tid til at være en af de frivillige terapeuter i foreningshuset Sundholm 8, hvor hun har to klienter om ugen. Derudover bruger hun tid på uddannelse, sparring og supervision i Kvistens regi. Der stilles Kvisten lægger vægt på tavshedspligt, og således både krav til de frivillige terapeuter man kan henvende sig anonymt.

18


KVISTEN Læs mere om Kvistens tilbud på www.kvistene.dk Telefonrådgivning tirsdage 17-20 Kvinder: 61 33 10 30 Mænd: 61 33 44 00

19


Tilmeld dig det digitale borgerpanel, søg midler gennem Bydelspuljen, find borgermøder og bliv klogere på din bydel på: www.avlu.dk

20


DE USYNLIGE HELTE Af Bo Johnsen

Frivillige demokratiske ildsjæle mødes i foreningshuset Amager Vest Lokaludvalg har eksisteret siden 2007 og understøtter dialogen mellem borgere og politikerne. De igangsætter samtidig projekter eller arrangerer aktiviteter, der gør noget godt for bydelen. Det kan være sikrere cykelstier, bæredygtig byudvikling, flere grønne og sociale frirum, bevaring af bynaturen, bedre busnet og meget andet. Lokaludvalgets 23 medlemmer bliver valgt for fire år ad gangen. 14 af dem repræsenterer foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. 27-årige Benjamin Lausten er et af de yngre medlemmer af lokaludvalget, og han mener, at det er vigtigt med en bred repræsentation. ”Der bor mange unge mennesker i byen, og jeg sidder i arbejdsgruppen for kultur og fritid for at vores perspektiv er repræsenteret. Det bidrager jeg med.” Amager Vest Lokaludvalg støtter lokale foreninger og lokalt forankrende projekter med midler fra Bydelspuljen, hvorfra der uddeles ca. 3 millioner kroner årligt. Udvalget støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dan

nelse af fællesskab og netværk i bydelen. Benjamin er især begejstret for to støttede projekter. Det ene er Plastikposefrit Amager. Et syværksted, hvor man kan sy sine egne indkøbsnet i stedet for at bruge plastikposer. Det andet er værkstedsfælleskabet TinkerTank, der fandt ledige lokaler på Hørhusvej. ”Jeg boede selv i det område, og der sker virkelig ikke særlig meget. Det var superfedt, at de kunne bruge de lokaler til at skabe liv og kultur”, siger Benjamin. Han bruger to aftener om måneden på lokaludvalgsarbejde. En aften til arbejdsgruppemøde og en aften på de store lokaludvalgsmøder, hvor alle medlemmer er samlet. Derudover er der forberedelse, og her kan der ofte være mange sider at læse igennem. Det bliver man dog bedre til at sortere i, fortæller han. Han har udover den frivillige indsats travvlt med at skrive speciale, men mener at lokaledemokratiet er en vigtig opgave. ”Man kan decentralisere rigtigt meget fra kommunen. Vi kan pulje vores lokale viden sammen på en god måde og sørge for at borgerne bliver hørt”.

21


FULD DAMP PÅ KEDLERNE! Af Bo Johnsen

Den smukke gamle maskinhal i nr. 28A på Sundholm har stået ubenyttet hen i årevis, men nu skal den have nyt liv Foreningshuset Sundholm 8, Kirkens Korshær, Scenekunstkompagniet GLIMT, Amager Vest Lokaludvalg og Frivilligcenter Amager er gået sammen om at skabe et nyt kulturcentrum med stærke sociale værdier i den gamle bygning. Stedet skal i fremtiden rumme arrangementer og aktiviteter for alle – også de udsatte borgere, der bor på området Sundholm. Visionen er at bringe borgere og aktører sammen på tværs og skabe borgerdrevet kultur, social inklusion og et mødested for lokalsamfundet. Der er flere hundrede kvadratmeter at boltre sig på – og uanede muligheder. Den smukke gamle maskinhal i nr. 28 på Sundholm har stået ubenyttet hen i årevis, men nu skal den 22

have nyt liv. omkring Sundholm vil blive opfordret til at komme med indspark og gode idéer. Amager Vest Lokaludvalg har valgt at dække huslejen for 2021, så projektet kan vise sit potentiale. Det betyder, at der allerede i 2021 bliver mulighed for at afprøve forskellige aktiviteter og formater i lokalerne. På længere sigt ønsker initiativgruppen bag Maskinhallen at involvere en fond, der kan understøtte projektets fortsatte udvikling og en tiltrængt renovering af bygningen. Det bliver foreningshuset Sundholm 8, der skal administrere lokalerne. Læs mere på www.sundholm8.dk


23


HJERTEFORENINGEN AVALAK KVISTEN SENIOR IT AMAGER

MADBOKS AMAGER LIV I SUNDBY STRESSFORENINGEN

HOVEDSTADENS RØDE KORS AKTIVE PIGER MØDREHJÆLPEN

AMAGER AMAGER HEALTHY GIRLS FÆDREGRUPPEN

AMAGERBRO KNÆKKEDE BLOMSTER MULTIKULTUREL KVIN DEKLUB AUTISME- OG ASPERGERFORENINGEN

HEMINGWAY CLUB AMAGER AMAGER VEST LOKALUDVALG

FRIVILLIGCENTER AMAGER SMART RECOVERY BYHAVEN PÅ SUNDHOLM NÅLEØJETS VENNER NÆSTEHJÆLPERNE

AMAGER ADHD FORENINGEN PARKINSONSFORENINGEN

K Ø B E N H AV N S

F Ø D E VA R E F Æ L L E S S K A B

A M AG E R

DEPRESSIONSFORENINGEN SCENEKUNSTKOMPAGNIET GLIMT ... OG MANGE FLERE

KONTAKT +45 31 72 55 49 Kontoret er åbent tirsdag-torsdag kl. 9-14 kontor@sundholm8.dk bestyrelsen@sundholm8.dk www.sundholm8.dk www.facebook.com/sundholm8 24