Page 1

Hier Groen in Aartselaar

Op eigen kracht naar verkiezingen Verkeersveiligheid A12 Tevreden over geleverde werk

Al veel gedaan, nog heel wat te doen Schepen René Lauwers trekt en OCMW-raadslid Alex Cappaert versterkt de lijst.

© Walter Decoene

HOE GROEN NAAR DE VERKIEZINGEN GAAT Op 14 oktober zijn er verkiezingen. Dan bekijken we wat het bestuur ervan terecht heeft gebracht. Wat er van het beleidsplan is uitgevoerd en wat er nog op de plank ligt. Een ding is duidelijk en ook zichtbaar: sinds 2012 beweegt er weer wat in Aartselaar. De tijd van het lopendezakenbeleid ligt gelukkig achter ons. De financiën zijn onder controle en er wordt geïnvesteerd. De nieuwe sportchalet, waarvan alle

sportievelingen binnenkort gebruik kunnen maken, is wel het meest sprekende voorbeeld. Voor wat je als inwoner betaalt, krijg je ook wat terug. Groen was en is blij dat het aan dit ambitieus beleid kan meewerken en tegelijk eigen accenten kan leggen. Er is al veel gedaan, maar nog heel wat te doen. Na de verkiezingen van 14 oktober zijn we bereid opnieuw verantwoordelijkheid op te nemen.

Om samen een menselijker, eerlijker en gezonder beleid verder te zetten. Menselijker in de manier waarop we met elkaar omgaan. Groen is voor contact en overleg. Vooral ouderen hebben hun omgeving en het bestuur iets te bieden. Ze kunnen kennis en ervaring uitwisselen en overdragen en zo bijdragen tot een aangename leefomgeving. Eerlijker om lusten en lasten gelijk te verdelen. Eerlijke fiscaliteit is hiervan

een concreet voorbeeld. Gezonder ligt ons als Groenen nauw aan het hart. Daarom verzetten we ons tegen de uitbreidingsplannen van verbrandingsinstallatie ISVAG en werken we aan meer verkeersveiligheid op de A12. Groen gaat op eigen kracht naar de verkiezingen. Het werk is niet af. Versterk ons en werk mee aan menselijker, eerlijker en gezonder Aartselaar.


HIER

GROEN WERKT AAN LANGETERMIJNPLAN

Het kruispunt Kontichsesteenweg met de Cleydaallaan op de A12.

Verkeersproblemen zijn er om op te lossen. Ook moeilijke. Dat is zo voor de verbinding tussen de E19 en de A12 en zeker voor de A12 zelf. Komt er binnenkort een aansluiting van de expresweg N171 met de ‘banaan’? Alle goede bedoelingen ten spijt heeft die rotonde boven de A12 nog niet veel verkeer ontward. Je kunt je dus vragen stellen bij het effect van deze aansluiting, met slechts een rijbaan in beide richtingen. Grote kans dat die in de kortste keren dichtslibt. Wat de A12 betreft kan de ondertunneling van drie Aartselaarse kruispunten en de sluiting van twee andere aan de Leugstraat/Vluchtenburgstraat en de Guido Gezellestraat/Helststraat allicht plaatselijk voor iets meer veiligheid zorgen.

© Walter Decoene

Hoewel er ook neveneffecten mogen worden verwacht. Automobilisten zullen de terugkeerlussen proberen te vermijden en een sluipweg zoeken. Dus meer verkeersoverlast in de buurt en meer fijn stof, CO2 en stikstofoxide in de lucht. Je kunt dus vraagtekens plaatsen bij de aangedragen oplossingen, maar een ding is zeker: niets doen is geen optie. Dus blijft Groen de gangmaker voor een complete oplossing van de veiligheids- en gezondheidsproblemen die de A12 veroorzaakt. In dit plan besteden we onder andere aandacht aan een volledige inbedding van Boom tot Wilrijk, een tram- of metroverbinding met Antwerpen, veilige fietspaden en conflictvrije kruispunten voor zwakke weggebruikers.


HIER

TEVREDEN OVER HET GELEVERDE WERK RENÉ LAUWERS

schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening rene.lauwers@groen.be

Hoe voelt Groen-schepen René Lauwers van Milieu en Ruimtelijke Ordening zich na bijna 6 jaar werken binnen een eensgezinde bestuursploeg? "Ik vond het een dankbare job om verantwoordelijkheid op te nemen voor milieu en wat daarmee samengaat, zoals energie en duurzaamheid. Vooral omdat de collega’s op dezelfde lijn zaten en deskundig en gemotiveerd personeel de genomen beslissingen naar best vermogen uitvoerde." Wat was de moeilijkste taak? "De moeilijkste taak is zeker de handhaving bij ruimtelijke ordening. Mensen benaderen je met hun wensen en verzuchtingen en die kaderen niet altijd binnen de bestaande wetgeving. Je probeert hen ervan te overtuigen dat iets niet kan, maar dat lukt niet altijd."

Welke Groene accenten heb je kunnen leggen? "Heel wat gemeentelijke gebouwen waren aan isolatie toe. Ik denk bijvoorbeeld aan CADE, het gemeentehuis en de kinderopvang BKO. We plaatsten ook zonnepanelen. De uitbreiding van de BKO en de nieuwe sportchalet werden vooraf aan een audit voor energiezuinig bouwen onderworpen." Waaraan zou je, als er een vervolg komt, verder willen werken? "Aangenaam Aartselaar kan nog aangenamer met parkjes, trage wegen, groene straten, pleinen en speelvelden. Dit alles zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit."

SPORTIEF SAMENWERKEN Enkele goedwerkende Aartselaarse sportverenigingen kwamen de voorbije jaren behoorlijk in de kou te staan. SVA-voetbal, -tennis, -atletiek en ook de petanqueclub gooiden de laatste jaren hoge ogen, zowel wat werking als wat ledenaantallen betreft. Helaas was de beschikbare accommodatie niet van hetzelfde niveau. De clubs zaten opgezadeld met aftandse kleedkamers, verouderde verwarmingsinstallaties en aftandse kantines. Eerder klopten ze aan bij het gemeentebestuur om hieraan te verhelpen, maar ze bleven op hun honger zitten. De huidige bestuursploeg begreep de nood. Dankzij constructief overleg

met de clubs kwam het tot een ambitieus en duurzaam project. Binnenkort kunnen de clubs over een door veel gemeenten te benijden sportchalet beschikken. Ze zullen er zich gauw thuis voelen. Ze kunnen er ideeën uitwisselen en wie weet, ook gemeenschappelijke initiatieven uitwerken. Ook niet-sporters en bezoekers zullen in de chalet aan hun trekken komen. Het wordt er aangenaam vertoeven in een luchtige ruimte, met uitzicht op het sportieve gebeuren. Groen Aartselaar is samen met de clubs en de collega’s trots en blij dat het dit project mocht goedkeuren en realiseren.

ALEX CAPPAERT

OCMW-raadslid alex.cappaert@gmail.com

IN ’T KORT

AL VEEL GEDAAN… Er is de nieuwe sportchalet die zowel voetballers, tennissers, atleten als petanquers ten goede komt. Maar er zijn ook veel kleinere, niet altijd zichtbare Groene ingrepen gepleegd. Betere isolatie van en plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen bijvoorbeeld. Ze komen het milieu, maar ook de financies ten goede. Er is de bouw van sociale appartementen voor jongeren en minder kapitaalkrachtige gezinnen. Er is ook de oprichting van de senioren- en toegankelijkheidsraad die ouderen inspraak geeft en het ouderenenbeleid stimuleert. En er is de ROSA, de Raad Ontwikkelingssamenwerking Aartselaar. … NOG HEEL WAT TE DOEN Groen denkt actief mee aan een verjonging van het centrum. De verhuis van het gemeentemagazijn naar het technisch centrum aan de Oudestraat nodigt ons uit een andere bestemming te geven aan de vrijgekomen ruimte. Dit biedt de kans om het centrum uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats waar altijd iets te doen is. We spelen ook al langer met het idee om op (tijdelijk) niet gebruikte gronden volkstuintjes te creëren, waar mensen zonder eigen tuin groenten kunnen kweken. Ook willen we de Reukens verder uitbouwen tot een volwaardig natuurgebied met wandelpaden en bospartijen voor passieve recreatie.


GROEN

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

Voorzitster Meyrem Almaci Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor échte verandering.’ Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’ Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. ‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze

© ID/Bas Bogaerts

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn van het leven verschijnen.’ Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Doe mee op www.groen.be/doemee


GROEN

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

1 Veilig oversteken is topprioriteit: kruispunten maken we conflictvrij.

‘Met ons verkeersveiligheidsplan kan jong en oud binnenkort weer met een gerust hart de straat op’

2 We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3 Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer weg van dorpskernen en scholen.

BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

4 Het verklikken van controles, via apps of de radio, wordt verboden.

5 De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan naar een brede mobiliteitsopleiding.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska

© ID/Bas Bogaerts

SCHONE ENERGIE= JOBS, JOBS, JOBS

Federaal fractieleider Kristof Calvo

© ID/Bas Bogaerts

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’ De Belgische kerncentrales behoren tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt niet verantwoord ze nog langer open te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buurlanden beginnen zich terecht zorgen te maken. De kerncentrales moeten dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 2050 van de Hoge Venen tot de kust op wind en zon.’

is ongegrond. Verschillende onafhankelijke studies hebben al aangetoond dat de overstap naar hernieuwbare energie perfect haalbaar is als we de juiste keuzes maken. Bovendien is het de enige manier om onze elektriciteitsfactuur ook op termijn betaalbaar te houden.’

Maar kunnen we zo wel voldoende stroom produceren? ‘Absoluut’, verzekert Kristof. ‘De kernlobby is supermachtig, maar hun bangmakerij

Ontdek ons energieplan en teken de petitie op www.groen.be/energie


REGIONAAL

© Swa Baetens

WAT MET DE A12? Als het van Vlaams minister Weyts afhangt, zal de A12 onder drie van de vijf kruispunten ondergronds gaan. De werken zouden beginnen in 2021 en lopen tot 2025. Maar intussen? Groen wil structurele maatregelen voor de A12 tussen Boom en Wilrijk. We willen de sleuf in Boom overkappen en hebben een ambitieus plan voor het viaduct in Wilrijk. Maar ook op korte termijn willen we maatregelen. Een snelheidsverlaging moet zware ongevallen, lawaaihinder en uitstoot verminderen. We willen verkeerslichten voor fietsers en goed gemarkeerde en zichtbare fietspaden. Gemakkelijk, snel en goedkoop te realiseren. Want tussen de dagelijkse ellende nu en de structurele maatregelen straks zijn tussentijdse maatregelen voor de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid nodig. Daar gaat Groen voor. Daarom willen we na de gemeenteraadsverkiezingen in zoveel mogelijk besturen langs de A12 zitten. Onze volledige plannen vind je terug op www.groenboom.be.

Op vraag van Groen stemde de provincie in met de vergroening van haar wagenpark © Hugo Willocx – VILDA

KERKUILEN ONTDEKT IN DE ABDIJ VAN HEMIKSEM Groen Hemiksem organiseerde als nieuwjaarsactiveit een rondleiding in de Sint-Bernardusabdij. Het was een fijne verrassing om sporen van een kerkuil terug te vinden. In de zuidvleugel lagen braakballen, die doen vermoeden dat de uil er al een tijdje aanwezig is. Later konden we een glimp van de uil zelf opvangen. Natuurpunt plaatste al een nestkast in de toren. We zijn blij om te merken dat de inspanningen om open ruimte te bewaren goed blijken voor de biodiversiteit in onze regio. Die inspanningen, en het natuurlijk beheer van het abdijpark zorgen ervoor dat de uil zich nu thuis voelt in Hemiksem.

© Bigstock

VERGROENING VAN HET WAGENPARK VAN HET PROVINCIEBESTUUR UNANIEM GOEDGEKEURD Op de provincieraad van oktober diende Karin Van Hoffelen een voorstel in tot vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur en haar entiteiten. Voor Groen moet het provinciebestuur zelf het goede voorbeeld geven naar steden en gemeenten, vooral in het streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020. Tot nu toe deed het provinciebestuur bij aankoop van wagens en vrachtwagens geen enkel onderzoek naar alternatieve brandstoffen. In november werd het Groen-voorstel echter goedgekeurd en ging de provincieraad akkoord om voor elk nieuw dienstvoertuig een kosten/batenanalyse op lange termijn te maken. Dit zal gebeuren door enerzijds de ecoscore op te nemen als verplicht gunningscriterium bij alle aankopen van voertuigen. De ecoscore zal voor minimaal 20% mee genomen worden in de eindbeoordeling. Anderzijds zal de beoordeling van de prijs voortaan steeds op de total lifecycle cost (TLC) van het voertuig worden gebaseerd. Dat wil zeggen dat - naast de ecoscore - ook de fiscaliteit mee in rekening wordt gebracht, met inbegrip van de eventuele vrijstellingen voor verkeersbelasting en B.I.V. Jaarlijks zullen de provinciale entiteiten een evaluatie maken van het aanbod van de verschillende aandrijfmodi (benzine, gas, elektriciteit) op de markt. De provincie maakt bovendien plannen voor het plaatsen van meer elektrische laadpalen, want vooral aan het nieuwe Provinciehuis zijn er nauwelijks voorzien. Karin Van Hoffelen Provincieraadslid


HIER

1

2

3

4

1 Voorjaarsreceptie Geen ministers of staatssecretarissen op de vroege lentereceptie van Groen. Gewoon een gezellige gedachtenuitwisseling bij een gezond en hartig hapje, in het gerenoveerde jongenlokaal. De Leonaar staat ook ter beschikking van verenigingen. Groenschepen René Lauwers blikte er terug op de realisaties van 6 jaar N-VA-SP.AGroenbestuur en keek ook al even naar de toekomst. © foto's: Walter Decoene

2 Geniet van de lente Na een koude en vochtige winter viert de lente opnieuw feest. Tijd voor een wandeling om de mooie plekjes in Aartselaar te (her)ontdekken. De Beukenotendreef naast het park vormt bijvoorbeeld een prachtige toegang tot het Solhofpark. Maar ook in de Reukens verandert er elk jaar wel wat. Zo kwam er een wei waar honden vrij mogen rondlopen. Een nieuw stuk trage weg zorgt voor een verbinding met de Halfstraat. Haal er zeker eens een frisse neus.

3 Nog even geduld… … en dan kunnen de nieuwe sociale woonflats aan de Palmboomstraat hun bewoners verwelkomen. De afwerking en de omgevingswerken verliepen niet van een leien dakje, maar nu zitten de werken aan deze woongelegenheid toch wel in de laatste rechte lijn. Vanaf de zomermaanden worden de eerste bewoners verwacht.

4 ’t Sportzicht De rode loper ligt nog wel niet uitgerold, maar op 22 februari opende ’t Sportzicht zijn deuren. Dit is de nieuwe chalet in het sportcentrum. SVA-voetbal nam er intussen zijn intrek en SVA-tennis volgt in april, bij de opening van het nieuwe seizoen. De petanque komt na het beëindigen van de wintercompetitie. Vanuit de ’t Sportzicht krijgen bezoekers een uitstekende kijk op het sportgebeuren.


ER KAN ER ALTIJD EENTJE BIJ Leer je graag mensen kennen die AARTSELAAR OPEN en GROEN willen houden? Ben je een positivo en bereid MEE TE BOUWEN aan de plannen van Groen? Of wil je ons gewoon EEN DUWTJE in de rug GEVEN? Stuur ons een mail en we nodigen je uit voor een vrijblijvende babbel. groen.aartselaar@gmail.com

Groen Groen Aartselaar RenĂŠ Lauwers Filip De Pillecijnlaan 7 2630 Aartselaaar 03 887 27 12 groen.aartselaar@gmail.com groenaartselaar.be facebook.com/groenaartselaar Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Aartselaar lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Groen Aartselaar lente 2018  
Groen Aartselaar lente 2018  
Advertisement