Page 1

3 ­— 10 | 12 | 16 ­

www.kortfilmfestival.be

CATALOGUE | CATALOGUS 3


Partner van het Internationaal Kortfilmfestival Leuven

canvas.be 4


INTR O For over two decades, the Leuven Internat ional Short Film Festival has been the platform of choice for the short film medium as well as a leading talent hunt. The festival plays an important role in Flemish cinema. Every year a new generation of film talent shows what they have in store, facing the general public and the jury. They award prizes to their favorites and give young filmmakers a big boost towards the professional film world. For the audience, the Short Film Festival is a unique opportunity to meet the directors, actors, actresses and film professionals who flood into Leuven every year, and to get acquainted with the future talents of Flemish film. But the festival also plays a major role in the international film world. With a large and high-qua lity international program me, a large delegation of foreign film professionals and our status as an Oscar qualifying film festival Leuven is highly regarded. This year the festival takes it up another notch: for British filmmakers the Short Film Festival is now BAFTA Qualifying. The Internat ional Short Film Festival is more than a roundup of the most impressive films of the past year. It also looks ahead and looks at new trends in the film industry. This year, for example, there is a focus on virtual reality, we explore the possibilities of crowdfunding and we look at the concept of 'sustainable film’. In short, the Short Film Festival is a festive ending to the film year, devoted to creativity and innovation, and focused on the future. Looking at the next generation, we can only conclude that it looks promising. Read all about it in this catalogue and come discover the films for yourself.

V.U.: Fonk VZW, Zwartzustersstraat 14, 3000 Leuven

See you in Leuven!

Het Internation aal Kor film fest ival Leu ven is al meer dan 2 decennia lang hét platform bij uitstek voor het medium kor tfilm en een toonaangevende filmtale ntenjacht. In de Vlaamse film wereld verv ult het Kortfilmfestival een belangrijke rol. Het is de plek waar ieder jaar een nieuwe lich ting filmtalent toont wat ze in haar mars heeft en de confrontatie aangaat met het grote publiek en de jury. Zij bek ronen hun favoriet en en geven jonge filmmakers zo een flinke duw in de rug rich ting professionele filmwereld.

Voor het publiek is het Kor tfilm festival een unieke gelegenheid om de regisseurs, acteurs en actr ices en filmprofessiona ls die iede r jaar massaal naar Leuven afza kken, te ontmoeten en nu al ken nis te maken met de talenten die later zullen schitteren in de Vla amse film. Ma ar ook in de inte rna tion ale f ilm wer eld spe elt het Kor tfilmfest ival een rol van bela ng. Met een groot en kwa litatief hoogstaand internationa al programma, een ruime dele gatie buitenlandse filmprofessiona ls en een stat us als Oscar qua lify ing filmfestival staat Leuven hoo g aangeschreven. Dit jaar doe t het festival daar nog een schep bov enop; voor Britse filmmakers is het Kor tfilmfestival nu ook BA FTA Qualif ying. Het Kor tfilm fest ival is echter meer dan een rou nd-up van het stra fste van het voorbije jaar . Het fest ival kijk t ook vooruit en heeft oog voor nieuwe tendens en in de filmindustrie. Dit jaar is er bijvoorbeeld aandacht voo r virt ual real ity, focussen we op de mogelijk heden van crowdfundi ng en vestigen we de aandacht op het begrip ‘duurzaam filmen’. Kor tom, het Kor tfilmfest ival is een feestelijke afsluiter van het filmjaar, helemaa l gew ijd aan de creativiteit en vern ieuw ing en met een blik op de toekoms t. En als we de nieuwe lichting bek ijken, kunnen we alleen maa r concluderen dat die er veelbelo vend uitziet. Lees er alles ove r in deze cata logus en kom het zelf ontdekken. Tot in Leuven!

5


TABLE OF CONTENTS INHOUD 6 8 10 18 22 28 35 36 38 40 44 50 58 64 68 72 76 79 80 86 88 96

6

Competition 2016: Awards Competitie 2016: Prijzen Competition 2016: Members of the Jury Comptitie 2016: Juryleden European Competition Europese Competitie Short Matters! Flemish Competition: Live Action Vlaamse Competitie: Fictie Flemish Competition: Animation Vlaamse Competitie: Animatie VAF Wildcards Oscar Shorts Virtual Reality The Labo Animation Nations Short Films for Kids Kortfilms voor Kinderen Kiwi Shorts Kiwi Kort Comedy Shorts Festival CafĂŠ Practical Praktisch Professional Activities Professionele activiteiten Guest screenings Gastvoorstellingen Selected Shorts: Short Film DVD Label Selected Shorts: Kortfilm DVD-label Films by Country of Origin Films op land van herkomst Alphabetical list Alfabetische lijst Festival Team & Partners


MOGEN WE U OOK UITDAGEN ALS HET OP FILMS AANKOMT?

DE MORGEN HEEFT EEN GROOT HART VOOR CINEMA. Onze redactie gidst u het hele jaar door filmland met exclusieve interviews, messcherpe recensies en voortreffelijke filmtips. We zijn dus met veel plezier offi ciële partner van de 22e editie van het Internationaal Kortfilmfestival van Leuven. Lees meer over dit unieke filmfestival vanaf 3 december in onze krant en op demorgen.be.

World’s Best Designed Newspaper

WEEKEND

zaterdag 10/10/2 10/10 015

www.demorgen.be

Antwerpen An twerpen en Ge Gent, drie jaar onder nieuw bestuur Gezeur ove Ge over mo mobiliteit biliteit overheerst ove eerst ► FOCUS 12-13

SPECIAL

het monster van de macht

zen zeno.

Stoelendans in magazineland Jörgen Oosterwa ster al sterwa van ‘Knack’ va ck naar ‘Humo’ o’, Ilse Beye Be rs verlaat aat ‘Dag Alle Al maal’ ► 4-5

cult..

WEEKEND

► Ontdek in ‘Black’ Martha Mart rtha Can Antonio Canga ► De makers over ov openingsfilm ‘D’Ardennen’ ► Minnie Goetze Een Lolita voor de 21ste eeuw

‘Maximumfactuur ‘Maximumfact ctuur schole scho holen onh onhoudbaar’

© THOMAS SWEERTVAEGHER

PAUL BUYSSE PAUL BUY ‘Wie ‘W ie streeft naar macht, ch zal haar zien ontglippen’ zal

Matthijs van Nieu Nieuwk wkerk wkerk viert tien jaar ‘DWDD’ Portret aan de hand

DE MORGEN. PARTNER VAN INTERNATIONAAL KORTFILMFESTIVAL LEUVEN. 7


COMPETITION & AWARDS COMPETITIE & PRIJSUITREIKING

No festival without awards. The films from the Flemish and European competition are all eligible for audience and jury prizes. For the winners of the jury awards, there is a nice extra: their prize puts them on the longlist for the Oscars. But there's more: at our festival, some of the awards are handed out by our guests. Besides the Press Prize, awarded by the UBFP and UFK, there is also the HUMO Award, which has been a fixture at the festival for many years. Hello crowd! also hands out awards and rewards the three best projects with a starting budget. And last but not least, the Flemish Audiovisual Fund has been invited once again for the festive presentation of the coveted VAF Wildcards (all info on p. 35). The award ceremony takes place on the final night of the Short Film Festival on Saturday, December 10th at 8.30 PM. The winning films will be screened that same evening.

8

Geen festival zonder prijzen. De films uit de Vlaamse en de Europese competitie komen allemaal in aanmerking voor IKL publieks- en juryprijzen. Voor de winnaars van de juryprijzen zit er nog een mooie extra aan de prijs verbonden: zij komen dankzij hun prijs op de longlist voor de Oscars. Maar er is meer: op het IKL worden er ook enkele prijzen door gasten uitgereikt. Naast de Persprijs, uitgereikt door de UBFP en UFK, is er ook de HUMO Award, al vele jaren een vaste waarde op het IKL. Ook Hello crowd! deelt prijzen uit en beloont de beste drie projecten met een startbudget. En last-but-not-least is het Vlaams Audiovisueel Fonds opnieuw te gast voor de feestelijke uitreiking van de felbegeerde VAF Wildcards (alle info: zie p. 35). De prijsuitreiking gebeurt op de Slotavond van het Kortfilmfestival op zaterdag 10 december om 20u30. De winnende films kan u die avond integraal bekijken in de Palmaresvertoningen.


AWARDS & JURY

PRIJZEN & JURY

FLEMISH COMPETITION: LIVE ACTION

VLAAMSE COMPETITIE: FICTIE

JURY: Jonas Govaerts – director, Belgium Kurt Vandemaele – film journalist, Belgium Philippe Ravoet – editor, Belgium Roos Stelling – film programmer, Netherlands Gina Dellabarca – programmer Show Me Shorts Film Festival, New Zealand

JURY: Jonas Govaerts – regisseur, België Kurt Vandemaele – filmjournalist, België Philippe Ravoet – monteur, België Roos Stelling – filmprogrammator, Nederland Gina Dellabarca – programmator Show Me Shorts Film Festival, Nieuw-Zeeland

Jury Prize: Facilities donated by Eye-Lite worth € 10,000. The Flemish Jury Award is Academy Award ® Qualifying. Audience Award: Canvas purchasing prize worth € 2,000 + facilities donated by Mikros and A Sound worth € 10,000. Award for Best Debut: € 1,500, donated by SABAM.

Prijs van de Jury: Faciliteiten geschonken door Eye-Lite t.w.v. € 10.000. De Vlaamse Juryprijs is Academy Award® Qualifying. Prijs van het Publiek: Canvas aankoopprijs t.w.v. € 2.000 euro + faciliteiten geschonken door Mikros en A Sound t.w.v. € 10.000. Prijs voor het Beste Debuut: € 1.500, geschonken door SABAM.

FLEMISH COMPETITION: ANIMATION

VLAAMSE COMPETITIE: ANIMATIE

Audience Award: Canvas purchasing prize worth € 1,500

Prijs van het Publiek: Canvas aankoopprijs t.w.v. € 1.500

EUROPEAN COMPETITION

EUROPESE COMPETITIE

JURY: Michaela Pnacekova – producer, Nisi Masa, Germany Judith Colell – director, Spain Enrico Vanucci – Venice Film Festival, Italy Maïmouna Doucouré – director, France Robrecht Heyvaert – director of photography, Belgium

JURY: Michaela Pnacekova – producer, Nisi Masa, Duitsland Judith Colell – regisseur, Spanje Enrico Vanucci – Venice Film Festival, Italië Maïmouna Doucouré – regisseur, Frankrijk Robrecht Heyvaert – director of photography, België

Jury Prize: € 1,000 donated by the Short Film Festival. This prize is Academy Award ® Qualifying. Audience Award: Dalton Distribution purchasing prize worth € 1,000

Prijs van de Jury: € 1.000 geschonken door het Kortfilmfestival. Deze prijs is Academy Award® Qualifying. Prijs van het Publiek: Dalton Distribution aankoopprijs t.w.v. € 1.000

GUEST

TE GAST

Pitch Award Prize: 2 x € 10,000 facilities donated by Eye-Lite Hello crowd! Prizes: 1st prize: € 2,500 – 2nd prize: € 1,500 – 3rd prize: € 500 Press Award: € 500 donated by UBFP and UFK VAF Wildcards: - Wildcards Fiction: 2 x € 60,000 - Wildcard Animation: 1 x € 60,000 - Documentary Wildcards: 2 x € 40,000 - Wildcard FilmLab: 1 x € 25,000 Humo Award

Pitch Award prijs: 2 maal € 10.000 faciliteiten geschonken door Eye-Lite Hello crowd! prijzen: 1ste prijs: € 2.500 – 2de prijs: € 1.500 – 3de prijs: € 500 Persprijs: € 500 geschonken door UBFP en UFK VAF Wildcards: - Wildcards Fictie: 2 x € 60.000 - Wildcard Animatie: 1 x € 60.000 - Wildcards Documentaire: 2 x € 40.000 - Wildcard FilmLab: 1 x € 25.000 Humo Award

9


EUROPEAN COMPETITION 2O16: MEMBERS OF THE JURY EUROPESE COMPETITIE 2016: JURYLEDEN

MICHAELA PNACEKOVA (DE) Michaela Pňačeková is a producer and a project manager who worked for festivals and markets such as European Film Market at the Berlinale. She was a member of the TEDDY Jury at the Berlinale, the jury of the LGBT FF Image+Nation in Montréal and the jury of Polish short film festival Short Waves. She was the Head of Network Nisi Masa – European Network for Young Cinema. In 2013, she co-founded the production company Sireal Films based in Belgium and Germany.

Michaela Pňačeková is een producente en project manager die werkte voor festivals en filmmarkten zoals de European Film Market op de Berlinale. Ze zetelde in de TEDDY Jury op de Berlinale, de LGBT jury van het Image+Nation FF in Montréal en de jury van het Poolse Short Waves Kortfilmfestival. Twee jaar lang stond ze aan het hoofd van NISI MASA – het Europees netwerk voor jongeren cinema. In 2013 stond ze mee aan de wieg van Sireal Films, een Belgisch-Duits productiehuis.

JUDITH COLELL (ES) Judith Colell directed various awarded feature films, like Nosotras (2001), awarded in Sitges Film Festival, 53 days of winter (2007) won Best Actress at the Toulouse Film Festival and Elisa K (2010) won the special Jury award at San Sebastian Film festival. She has been Vice-President of the Academy of Motion Pictures of Spain from 2011-2015 and is currently Member of the Board. She is professor Filmmaking at the university in Barcelona.

Judith Colell regisseerde verschillende bekroonde langspeelfilms zoals Nosotras (2001), bekroond op het Sitges Film Festival, 53 days of winter (2007), bekroond met de prijs voor Beste Actrice op het Toulouse Film Festival en Elisa K (2010) won de Speciale Juryprijs op het Filmfestival van San Sebastian. Ze was vice-president van de Spaanse Filmacademie (2011-2015) en is nog steeds bestuurdslid. Ze geeft les in filmstudies aan de universiteit van Barcelona.

ENRICO VANNUCCI (IT) Enrico Vannucci works as short film advisor at the Venice Film Festival. Furthermore he collaborates with Haifa Film Festival, ViaEmili@DocFest and Torino Short Film Market as short film programmer. Previously he worked as director at Ozu Film Festival. He has also written essays regarding the short and feature film festival ecosystem. As a journalist he has been covering major film festivals since 2009.

Enrico Vannucci werkt als kortfilm adviseur voor het Filmfestival van Venetië. Daarnaast is hij werkzaam als kortfilmprogrammator voor het Haifa Film Festival, ViaEmili@DocFest en de Torino Short Film Market. Voorheen was hij directeur van het Ozu Film Festival. Hij publiceerde ook verschillende essays over het ecosystem van (kort) filmfestivals en covert als filmjournalist al sinds 2009 de grote filmfestivals.

MAÏMOUNA DOUCOURÉ (FR) After winning the scenario competition at Hlm sur cour(t), Maïmouna directed in 2013 her first autoproduced short film, Hide-and-seek. Her next film, Maman(s) was inspired by her personal experience and has been selected in more than 150 festivals and won several awards including the Best International Prize at Sundance, Grand Jury Prize at Toronto Film Festival and the Jury Award in Leuven. It is now selected for the César 2017 and competing for the Oscars 2017.

Nadat ze de scenarioprijs won op het Hlm sur cour(t) debuteerde Maïmouna in 2013 met haar zelfgeproduceerde film Hide-andSeek. Haar volgende film, Maman(s) was geïnspireerd op een persoonlijke ervaring, werd geselecteerd voor meer dan 150 festivals en won verschillende prijzen waaronder op Sundance, Toronto Film Festival en op het Kortfilmfestival in Leuven. De film is nu in de running voor de Césars en de Oscars voor 2017.

ROBRECHT HEYVAERT (BE) Robrecht Heyvaert, who recently won an Ensor Award for his camera work in D’Ardennen is one of the Flemish film’s rising stars. He is one of the many people whose work was first shown at the Short Film Festival: he was behind the camera for a long list of award-winning short films including Robin Pront’s Plan B, Land of the Heroes (Sahim Omar Kalifa), Brothers (Adil el Arbi and Bilall Falah) and last year’s big winner Allegory of the Jam Jar (Boris Kuijpers and Ruth Mellaerts).

10

Robrecht Heyvaert, recent bekroond met een Ensor voor zijn camerawerk in D’Ardennen is één van de rijzende sterren in de Vlaamse filmwereld. Zoals bij zovelen, was zijn werk voor het eerst te zien op het Kortfilmfestival: hij verzorgde de camera voor een lange lijst bekroonde kortfilms zoals Robin Pronts Plan B maar ook Land of the Heroes (Sahim Omar Kalifa), Broeders (Adil El Arbi en Bilall Falah) en de grote winnaar van vorig jaar, Allegory of the Jam Jar (Boris Kuijpers & Ruth Mellaerts).


FLEMISH COMPETITION 2O16: MEMBERS OF THE JURY VLAAMSE COMPETITIE 2016: JURYLEDEN

JONAS GOVAERTS (BE) Govaerts’ debut was the 2004 short film Mobius, based on a story by Richard Christian Matheson, who would later coproduce his first feature length film. The following year he presented Forever, which won the Debut Prize and confirmed his love of the horror genre. In 2009 and 2010 he wrote and directed the television series SUPER8 and MONSTER!. In 2014 he made his debut feature film Cub, the very first truly Flemish horror movie.

Govaerts ebuteerde in 2004 met de kortfilm Mobius, gebaseerd op een verhaal van Richard Christian Matheson, die later zijn eerste langspeelfilm zou co-producen. Een jaar later volgde Forever, waarmee hij de debuutprijs won en zijn voorkeur voor het horrorgenre bevestigde. In 2009 en 2010 schreef en regisseerde hij de televisieseries SUPER8 en MONSTER!. In 2014 bracht hij zijn debuutfilm Welp uit, de eerste echte Vlaamse horrorfilm.

KURT VANDEMAELE (BE) As a film journalist, he has interviewed all the big names in the world of cinema for the magazine HUMO. He also worked as a presenter, a reporter and an interviewer for Canvas and één. He was a pioneer in Flemish internet television with kingkong.be and had his own film programme for many years on WTV-FOCUS. Since 2011, he has been a writer for De Morgen and the driving force behind cinevox.be.

Filmjournalist die gedurende vele jaren voor HUMO alle grote namen uit de filmwereld interviewde. Hij was daarnaast ook actief als presentator, reporter en interviewer voor canvas en één, was pionier van de Vlaamse internettelevisie met kingkong.be en had jarenlang een filmprogramma voor WTV-FOCUS. Sinds 2011 schrijft hij voor De Morgen en is hij vooral bekend als de drijvende kracht achter Cinevox.be.

PHILIPPE RAVOET (BE) For many years, he has been one of the most in-demand film editors in Belgium. For Erik Van Looy he worked on The Alzheimer Case, the box office hit Loft and more recently The Premier. He edited no less than eight films by Jan Verheyen and all of Nic Balthazar’s films. Internationally renowned films such as The Verdict, Marina, Hasta la Vista, For Always and Pauline & Paulette were all edited by him. He has won the Ensor Award for Best Belgian Editor twice.

Sinds jaren één van de meest gevraagde filmmonteurs in België. Hij monteerde voor Van Looy De Zaak Alzheimer, de boxoffice hit Loft en recent ook De Premier. Hij werkte op acht films van Jan Verheyen en deed alle films van Nic Balthazar. De internationaal gelauwerde films Het Vonnis, Marina, Hasta la Vista, Tot Altijd en Pauline & Paulette werden allemaal door hem gemonteerd. Hij won twee maal een Ensor voor beste Belgische monteur.

ROOS STELLING (NL) After her studies in Antwerp and Brussels, Stelling returned to The Netherlands, where she became programming director for Springhaver Theater and the Louis Hartlooper Complex in Utrecht in 2012 and where she programmed Plaza Futuro (Natlab) until 2015. She is artistic director of the Belgian Film Festival in Utrecht, a festival that as of 2014 also tours in Amsterdam (Kriterion) and will - for its upcoming 4th edition - also tour in the LUX Theater in Nijmegen.

Studeerde in Antwerpen en Brussel maar trok daarna terug naar Nederland waar ze sinds 2012 hoofd filmprogrammatie is voor Springhaver Theater en het Louis Hartlooper Complex in Utrecht en tot 2015 ook Plaza Futura (Natlab) programmeerde. Sinds 2013 artistiek leider van Belgisch Film Festival in Utrecht, dat sinds 2014 ook tourt in Amsterdam (filmtheater Kriterion) en vanaf aankomend jaar (4e BFF-editie 2017) ook in het LUX theater in Nijmegen.

GINA DELLABARCA (NZ) Gina Dellabarca is the director of Show Me Shorts Film Festival, New Zealand’s leading international short film festival. Gina’s background is in marketing and publicity for films. She co-founded this festival in 2006 when she was managing a prominent arthouse cinema that she co-owned. The festival now screens in more than 20 locations nationwide, and is Academy Awards-accredited.

Gina Dellabarca staat aan het hoofd van het Show Me Shorts Film Festival, Nieuw-Zeelands meest toonaangevende kortfilmfestival. Ze startte haar filmcarrière in marketing en publiciteit. Ze was mede eigenaar van een bloeiende arthouse cinema toen ze in 2006 het festival mee hielp uit de grond stampen. Ondertussen organiseert het festival vertoningen op meer dan 20 locaties over het hele land en is het net als het IKL Oscar Qualifying.

11


EUROPEAN COMPETITION EUROPESE COMPETITIE Film of What is the Best European Short d and the past year? With films from Icelan compeCyprus, from the Uk and Ukraine this ludes: tition is as diverse as the genres it inc rs, pro hilarious comedies, exciting thrille even found film poems, realistic dramas and yourself a troll movie. Come and find out for which short film should win your vote. Award and the The awards in this category are the Jury Award earns a spot Audience Award. The winner of the Jury . 2018 on the longlist for the Academy Awards More information on page 6.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

ZONDAG 4 DECEMBER MAANDAG 5 DECEMBER DINSDAG 6 DECEMBER WOENSDAG 7 DECEMBER DONDERDAG 8 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

22u30 | EU Competitie 4

00u00

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

17u30 | EU Competitie 6

21u45 | EU Competitie 3

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

17u30 | EU Competitie 2

CINEMA ZED

21u45 | EU Competitie 5

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

17u | EU Competitie 1

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

17u30 | EU Competitie 4

CINEMA ZED

21u45 | EU Competitie 1

19u45 | EU Competitie 3

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

15u | EU Competitie 2

CINEMA ZED

ZATERDAG 10 DECEMBER

Prijs van de Jury In deze categorie worden uitgereikt: de van de Prijs van de aar winn De en de Prijs van het Publiek. Awards® 2018. emy Acad de voor Jury komt op de longlist Meer info zie p 6.

CINEMA ZED

CINEMA ZED

19u45 | EU Competitie 4

17u30 | EU Competitie 3

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | EU Competitie 5

LABOZAAL

20u15 | EU Competitie 6

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

15u | EU Competitie 5

CINEMA ZED

19u45 | EU Competitie 1

17u30 | EU Competitie 6

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | EU Competitie 2

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

15u | Labo

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

12

17u30

van het Wat is de Beste Europese Kor tfilm Cyprus, voorbije jaar? Met films uit IJsland en is deze uit het Verenigd Koninkijk en Oekraïne die erin competitie even divers als de genres spanzijn opgenomen: hilarische komedies, en, reanende thrillers, diepzinnige filmgedicht lm. Kom listische drama’s en zelfs een trollenfi oriete kijken en breng zelf je stem uit op je fav kortfilm.

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


European Competition 1 | Europese Competitie 1 1h36 • Screenings: tue 6/12 (17h), wed 7/12 (21h45) & fri 9/12 (19h45) in Cinema ZED

ZVIR THE BEAST

AMERYKA

GETTING FAT IN A HEALTHY WAY

Aleksandra Terpinska • Poland • 2015 • 30 min.

Kevork Aslanyan • Bulgaria • 2015 • 22 min.

Two friends, Anka and Dzastina, spice up their boring lives with dancing, dreaming and crazy hair dye colours. Looking for adventure, they decide to hitchhike and board a truck. A trip that will put their years of friendship to the test. De twee vriendinnen Anka en Dzastina doorbreken de saaiheid van hun leven met dansen, dromen en hun haar te verven in gekke kleuren. Op zoek naar avontuur besluiten ze op een dag mee te liften met een truckchauffeur. Een trip die hun jarenlange vriendschap op het spel zal zetten.

Gravity on earth has been severely disrupted, causing people with a low body weight to fly into the air. Constantine decides to stay inside his apartment, where the gravity machine keeps him more or less on the ground. But one day, a very special new neighbour moves in. De zwaartekracht op aarde is zwaar verstoord waardoor mensen met een laag gewicht de lucht invliegen. Constantine blijft dus maar binnen in zijn appartement, want daar houdt de zwaartekrachtmachine hem min of meer op de grond. Tot hij een mooie buurvrouw krijgt.

Miroslav Sikavica • Croatia • 2016 • 14 min. A construction worker is headed into a small coastal town with his bulldozer for a job when he notices that his young son has secretly come along. There is no time to return home. Unfortunately, the job at hand is not the most pleasant. Vanuit het platteland is een bouwvakker met zijn bulldozer op weg naar een kustplaatsje voor een job. Wanneer hij na een tijd merkt dat zijn zoontje stiekem is meegekomen, is er geen tijd meer om naar huis terug te keren. Maar de job die gedaan moet worden, is niet zo leuk. Production: Propeler Film, Lana Ujdur, Boris T. Matic • DOP: Danko Vucinovic • Script: Miroslav Sikavica, Marija Šimokovic Sikavica • Editing: Marko Ferkovic • Cast: Marko Ban, Ivan Smoljo • Contact: Barthélémy Etiévant, 10 rue Saint-Paul, 75004 Paris, France • P: +33 643611909 • E: distribution@ thewildroom.org

Production: Radio and Television Faculty of the University of Silesia, Krystyna Doktorowicz • DOP: Bartosz Bieniek • Script: Aleksandra Terpinska • Editing: Przemysaw Chruscielewski • Cast: Marta Mazurek, Aleksandra Adamska, Malgorzata Trofimiuk, Andrzej Konopka, Bartosz Gelner • Contact: Krakow Film Foundation, Marta Swiatek, Basztowa 15/8a, 31-143 Krakow, Poland • P: +48 122946945 • E: marta.swiatek@kff.com.pl

Production: Revo Films, Toma Waszarow, Anna Stoeva • DOP: Boris Slavkov • Script: Kevork Aslanyan, Georgi Merdzhanov • Editing: Kevork Aslanyan • Cast: Ovanes Torosyan, Petyo Cekov, Keti Raykova, Tsvetomira Daskalova • Contact: Kevork Aslanyan, Buzludzha str. 43/2, 1463 Sofia, Bulgaria • P: +359 885 339 160 • E: kevork_aslanyan@me.com

LE DERNIER VOYAGE DE L'ÉNIGMATQUE PAUL WR THE LAST JOURNEY OF THE ENIGMATIC PAUL WR Romain Quirot • France • 2016 • 17 min. The end is near, as the Red Moon threatens all life on earth. The only one who can save mankind is the mysterious Paul WR, the most talented astronaut of his generation. But a few hours before the start of his ultimate mission, Paul disappears. Het einde is nabij, want de Rode Maan bedreigt alle het leven op aarde. De enige hoop op redding voor de mensheid ligt bij de mysterieuze Paul WR, de meest getalenteerde astronaut van zijn generatie. Maar enkele uren voor de start van zijn ultieme missie, blijkt Paul verdwenen. Production: Mezzanine, Jerome Lateur • DOP: Jean Paul Agostini • Script: Romain Quirot • Editing: Romain Quirot • Cast: Hugo Becker, Nicolas Giraud, Emilie Gavois Kahn, Dorcas Coppin, Jean Luc Couchard, Bruno Lochet • Contact: Mezzanine, Mehdi Sayah, 141 avenue de Wagram, 75017 Paris, France • P: +33 177751843 • E: msayah@mezzanineparis.fr

A BRIEF HISTORY OF PRINCESS X Gabriel Abrantes • France, Portugal, UK • 2016 • 7 min. Why is it that when sculptor Brancusi had to make a sculpture of Napoleon's chatty third cousin, he came up with a bronze sculpture that left little to the imagination? A vivid reconstruction of the possible story behind a fascinating work of art. Hoe komt het dat toen beeldhouwer Brancusi een beeld moest maken van Napoleons babbelzieke achterachternicht, hij uiteindelijk op de proppen kwam met een bronzen sculptuur die weinig aan de verbeelding overliet. Een levendige reconstructie van een mogelijk verhaal achter een fascinerend kunstwerk. Production: Les Films du Bélier, Justin Taurand, Gabriel Abrantes • DOP: Jorge Quintela • Script: Gabriel Abrantes • Editing: Margarida Lucas • Cast: Joana Barrios, Francisco Cipriano • Contact: Les Films du Bélier, Aurélien Deseez, 54 rue rené boulanger, 75010 Paris, France • P: +33144909983 • E: contact@lesfilmsdubelier.fr

13


European Competition 2 | Europese Competitie 2 1h38 • Screenings: mon 5/12 (17h30) & thu 8/12 (15h) in Cinema ZED & fri 9/12 (18h) in Labozaal

OVER ABOUT

MADRE | MOTHER

YOU'VE MADE YOUR BED, NOW LIE IN IT

Simón Mesa Soto • Sweden • 2016 • 14 min.

Alexander Zwart • Norway • 2016 • 15 min.

16-year-old Andrea is a beautiful girl with a big plan. She leaves her poor neighbourhood in the hills surrounding Medellin and heads to the big city. There, she will take part in a casting for a porn movie. Dreaming of wealth and glamour, she presents herself. De 16-jarige Andrea is een mooi meisje met een vastberaden plan. Ze vertrekt vanuit de armere buurt in de heuvels rond Medellin naar de grote stad. Daar zal ze meedoen aan een casting voor een pornofilm. Dromend van rijkdom en glamour meldt ze zich aan.

When the local fortune teller tells old farmer Knutt that he has only three days left, he does not let the news get him down. He wants to prevent at all costs that his brother, who never cared about the farm, would inherit it. Wanneer de oude boer Knutt van de lokale waarzegger te horen krijgt dat hij nog maar drie dagen te leven heeft, blijft hij niet bij de pakken zitten. Hij wil kost wat kost voorkomen dat zijn broer, die nooit omkeek naar de boerderij, deze zou erven.

Jörn Threlfall • UK • 2015 • 14 min. A street in a quiet suburb, with identical, beautiful homes. The birds are chirping and a cat walks past. But by the side of the road lies a bouquet of flowers, silent witness of a shocking event. Een blik op een straat in een rustige buitenwijk met allemaal dezelfde mooie huizen. De vogeltjes fluiten en een kat wandelt rustig voorbij. Maar langs de kant van de weg ligt een ruiker bloemen, getuige van een schokkende gebeurtenis. Production: Lenaray films ltd, jörn threlfall, Jeremy Bannister • DOP: Richard Mott • Script: Jörn Threlfall • Editing: Amanda James • Cast: Arab and Jim Woods, Jean Ellwood, Damian Quinn • Contact: Lenaray films ltd, jörn threlfall, 19 kempe road, NW66SP london, UK • P: +44 7958 437886 • E: jorn@outsider.tv

Production: David Herdies, Capucine Mahe, Franco Lolli • DOP: Juan Sarmiento G. • Script: Simón Mesa Soto • Editing: Gustavo Vasco • Cast: Yurani Anduquia Cortés • Contact: David Herdies, Momento Film Södermannagatan 39, 11640 Stockholm, Sweden • P: +46 735082418 • E: david@ momentofilm.se

Production: Komet Film, Valia Phyllis Zwart • DOP: Pål Ulvik Rokseth • Script: Tomas Solli • Editing: Henrik Pedersen • Cast: Sverre Horge, Magne Grøttebø • Contact: Komet Film, Valia Phyllis Zwart, Mosvegen 503, 6887 Lærdal, Norway • P: +47 95407573 • E: valia@kometfilm.no

IN KROPSDAM IS IEDEREEN GELUKKIG GREETINGS FROM KROPSDAM Joren Molter • Netherlands • 2016 • 24 min.

AU LOIN, BALTIMORE DREAMING OF BALTIMORE Lola Quivoron • France • 2016 • 25 min. For Akro, freedom only means one thing: driving around on his motorcycle through the suburbs, as a warrior, with his front wheel raised in the air. But one night, his motorcycle breaks down and he has to go home. Voor Akro betekent vrijheid maar één ding: rondrijden op zijn motor doorheen de buitenwijken, als een krijger, met zijn voorwiel opgetrokken naar de lucht. Maar die avond valt zijn motor in panne en moet hij naar huis. Production: La Fémis, Margaux Juvénal, Natacha Le Véo • DOP: Maxence Lemonnier • Script: Lola Quivoron • Editing: Félix Rehm • Cast: Clark Gernet , Owen Kanga, Jean-Marie Narainen • Contact: La Fémis, Géraldine Amgar, 224, rue Saint-Denis, 75002 Paris, France • P: +33 620250467 • E: g.amgar@femis.fr

14

Good-hearted farmer Lammert lives in a small town and leads a quiet life with his pigeons. When an energy company upsets the village with their plans for a large wind farm, Lammert isn’t too bothered. Until he accidentally eats the wrong piece of cake. De goedhartige boer Lammert woont in een klein dorpje en leidt een rustig leventje met zijn duiven. Wanneer een energiebedrijf het dorp op zijn kop zet met plannen voor een windmolenpark, trekt Lammert er zich niet zoveel van aan, tot hij per ongeluk een fout stuk cake opeet. Production: Jesper Olyve, Miel van Welze • DOP: Tijn Sikken • Script: Britt Snel • Editing: Moo Flamman • Cast: Ruud Poiesz, Trijnie Naber, Jasper Groeneveld • Contact: Some Shorts, Wouter Jansen, St Annastraat 149, 6524 ER Nijmegen, Nederland • P: +31 622076717 • E: info@ someshorts.com


European Competition 3 | Europese Competitie 3 1h39 • Screenings: sun 4/12 (21h45), wed 7/12 (19h45) & thu 8/12 (17h30) in Cinema ZED

SEMELE Myrsini Aristidou • Cyprus, Greece, USA • 2015 • 13 min.

VIKTORIA Mónica Lima • Germany • 2015 • 30 min. Viki is a very passionate athlete, who is in a wheelchair. She trains as hard as she can for the next Paralympic Games and even dreams of winning a medal. Her world is turned upside down when she slowly regains some feeling in her legs. Viki is een erg gedreven atlete in een rolstoel. Ze traint bikkelhard voor de volgende Paralympische Spelen en durft zelfs dromen van een medaille. Haar wereld wordt overhoop gegooid wanneer ze langzaam maar zeker terug gevoel krijgt in haar benen. Production: Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH, Luise Hauschild • DOP: David Wilhelm Schmitt • Script: Móncia Lima & Gonçalo Branco • Editing: Mónica Lima • Cast: Anjorka Strechel, Anton Spieker, Michael Kind, Sabine Werner • Contact: Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH, Anna Zaluska, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin, Germany • P: +49 302575953 • E: a.zaluska@dffb.de

LA LEÇON THE LESSON Tristan Aymon • Switzerland • 2016 • 15 min. Ludovic has planned a motorcycle trip with the attractive Axelle. Even though she is attracted to him too, she is determined not to give in to Ludovic’s slick seduction plans. Ludovic heeft een motoruitstapje gepland met de knappe Axelle. Ook al voelt ze zich aangetrokken tot hem, toch is ze vastbesloten zich niet zomaar als willoos slachtoffer te laten strikken in Ludovics gelikte verleidingsplannen. Production: Terrain Vague, Aurélie Mertenat, Tristan Aymon • DOP: Bastien Bösiger • Script: Tristan Aymon • Editing: Myriam Rachmuth • Cast: Clea Eden, Arnaud Huguenin, Bruno Joly • Contact: Salaud Morisset, François Morisset, Schoenhauser Allee 8, 10119 Berlin, Allemagne • P: +44 7503055113 • E: festival@salaudmorisset.com

11-year-old Semele is resourceful and unexpectedly shows up at her father’s workplace. He is none too pleased, but Semele has an excuse: he needs to sign a note from school. De 11-jarige Semele is een plantrekker en komt onverwacht aan bij het werk van haar vader. Die is hier niet mee opgezet, maar Semele heeft een excuus: een briefje van school moet worden ondertekend. Production: Greenbrothers, Reinaldo Marcus Green • DOP: Pepe Avila del Pino • Script: Myrsini Aristidou • Editing: Myrsini Aristidou • Cast: Yiannis Stankoglou, Vasiliki Kokkoliadi • Contact: Myrsini Aristidou, Cyprus • P: +357 99790030 • E: myrsini.aristidou@gmail.com

THE HUNCHBACK

GRÝLA

Gabriel Abrantes, Ben Rivers • France, Portugal • 2016 • 29 min.

Tómas Heidar Johannesson • Iceland • 2016 • 6 min.

A megalomaniac company specializes in hightech team building experiences where employees play a character in a medieval world. To make the experience even more real, the participants get a complete makeover and the necessary mindaltering drugs. Een megagroot bedrijf is gespecialiseerd in high-tec teambuilding ervaringen, waarbij de werknemers een personage spelen in een Middeleeuwse wereld. Om de ervaring nog echter te maken, krijgen de deelnemers een volledige make-over en de nodige geestverruimende drugs.

Production: A Mutual Respect Productions, Les Films du Bélier, Joana Botelho, Marta Furtado, Natxo Checa • DOP: Jorge Quintela • Script: Gabriel Abrantes, Ben Rivers • Editing: Margarida Lucas • Cast: Carloto Cotta, Gustavo Sumpta, Anton Skrzypiciel and others • Contact: IndieLisboa Assoc. Cultural, Casa do Cinema, Rua da Rosa 277 - 2º sala 1.4, 1200-385 Lisbon, Portugal • P: +35 1213466172 • E: portugalfilm@indielisboa.com

An innocent man is kidnapped because he allegedly has debts to pay. His abductor does not care that he has grabbed the wrong guy. They drive to a secluded place, where according to legend, trolls live. Een onschuldige man wordt ontvoerd omdat hij schulden zou hebben. Het kan zijn ontvoerder niet veel schelen dat hij de foute man heeft. Ze rijden met de auto naar een afgelegen plek, waar volgens de legende trollen leven. Production: Hugi Halldorsson • DOP: Agust Jakobsson • Script: Tomas Heidar Johannesson • Editing: Tomas Heidar Johannesson • Cast: Saga Gardarsdottir, Petur Johann Sigfusson, Atli Thor Albertsson • Contact: Snjomenn ehf., Tomas Heidar Johannesson, Deildaras 11, 110 Reykjavik, Iceland • P: +354 8993656 • E: snowmen@simnet.is

15


European Competition 4 | Europese Competitie 4 1h38 • Screenings: zsat 3/12 (22h30), wed 7/12 (17h30) & thu 8/12 (19h45) in Cinema ZED

EL ADIÓS THE GOODBYE Clara Roquet • Spain • 2015 • 14 min.

SHOOTING STAR Lyubo Yonchev • Bulgaria • 2015 • 28 min. When big brother Martin picks up his little sister from kindergarten, they are involved in a tragic accident. Even though they are unharmed, the impact is great. They are forced to make choices that will determine the rest of their lives. Wanneer grote broer Martin zijn kleine zusje van kleuterschool afhaalt met de auto, raken ze betrokken bij een tragisch ongeval. Ook al zijn ze zelf ongedeerd, toch is de impact groot. Ze moeten immers keuzes maken die hun leven voor altijd zullen bepalen. Production: Crystal Frame Ltd., Lyubo Yonchev, Lyubo Kirov • DOP: Damian Dimitrov • Script: Lyubo Yonchev, Yassen Genadiev • Editing: Lyubo Kirov • Cast: Stefka Yanorova, Kalia Kamenova, Stefan Popov • Contact: CRYSTAL FRAME Ltd., Lyubo Yonchev, Mladost 1A, bl.510A, entr.2, ap.55, 1729 Sofia, Bulgaria • P: +359 886564538 • E: info@crystal-frame.com

Rosana has been working as a housekeeper for the Vidal family for several years. When the elderly lady of the house dies, Rosana mourns in her own way. On the day of the funeral, she has to continue to work for the grieving family. Rosana werkt al jaren als huishoudster voor de familie Vidal. Wanneer de bejaarde vrouw des huizes sterft, rouwt Rosana op haar eigen manier. Op de dag van de begrafenis moet ze immers gewoon werken voor de rouwende familie. Production: Lastor Mewdia, Sergio Moreno, Tono Folguera • DOP: Gris Jordana • Script: Clara Roquet • Editing: Mounia Akl, Carlos Marqués-Marcet • Cast: Jenny Rios, Mercè Pons, Júlia Danés • Contact: Marvin&Wayne – Short Film Distribution, Josep Prim, Pelai 9, 2-2B, 08001 Barcelona, Spain • P: +34 934863313 • E: fest@marvinwayne.com

LIMBO Konstantina Kotzamani • France, Greece • 2016 • 29 min. Twelve children on a strange beach, whispering among themselves, because there is a newcomer, different from everybody else ... and there is another strange thing on the beach. Twaalf kinderen op een bevreemdend strand, ze fluisteren onder elkaar, want er is een nieuwkomer en die is anders dan al de anderen … en er ligt nog iets vreemd op het strand. Production: Homemade Films, Ron Dyens • DOP: Yorgos Karvelas • Script: Konstantina Kotzamani • Editing: Yannis Chalkiadakis • Cast: Felix Margenfeld, Aggelos Ntanos, Lucjano Cani, Haris Fountas, Hristos Psihramis, David Szymczak • Contact: Nina Oulianov, Nina Oulianov, 10 bis rue Bisson, 75020 Paris, France • P: +33 142253027 • E: distribution@sacrebleuprod.com

16

90 GRAD NORD 90 DEGREES NORTH Detsky Graffam • Germany • 2015 • 20 min. Businessman Karl conscientiously stops for a red light. He is running late for a presentation and waits impatiently until the light turns green ... but that does not happen, because this is no ordinary traffic light. Zakenman Karl stopt plichtsbewust voor het rood licht. Hij moet dringend een presentatie gaan geven en wacht ongeduldig tot het licht op groen springt … Maar dat gebeurt maar niet, want dit is geen gewoon verkeerslicht. Production: K17 Films, Marianne Graffam • DOP: Hanno Kunow • Cast: Carsten Clemens, Jürgen Haug, Ecco Mylla, Stefan Dietrich • Contact: K17 Films, Marianne Graffam, Rhinower Str. 10, 10437 Berlin, Germany • P: +49 17622164197 • E: mariannegraffam@me.com


European Competition 5 | Europese Competitie 5 1h41 • Screenings: mon 5/12 (21h45) & fri 9/12 (15h) in Cinema ZED, thu 8/12 (18h) in Labozaal

LES PIGEONS ÇA CH** PARTOUT THE PIGEONS, IT SHITS EVERYWHERE

A NEW HOME

EINSTEIN-ROSEN

Žiga Virc • Slovenia • 2016 •15 min.

Olga Osorio • Spain • 2016 • 9 min.

A young woman moves into her new apartment in a large-scale construction project. For now she is the only one there, as the other houses have not been sold yet. She does not feel completely at ease, especially with the crowded refugee camp nearby. Een jonge vrouw neemt haar intrek in haar nieuw appartement in een grootschalig nieuwbouwproject. Voorlopig is ze de enige die er woont, de andere woningen zijn nog niet verkocht. Ze voelt zich niet helemaal op haar gemak, zeker met het overvolle vluchtelingenkamp in de buurt.

Summer 1982. Oscar and his brother Teo are playing in the courtyard of their apartment building. Little Teo is convinced that he has found a wormhole, a shortcut in spacetime. Oscar does not believe him ... not yet, anyway. De zomer van 1982. Oscar en zijn broertje Teo spelen op het binnenplein van hun appartementsblok. De kleine Teo is ervan overtuigd dat hij een wormgat heeft gevonden, een korte weg in de ruimtetijd. Oscar gelooft hem niet … voorlopig toch nog niet.

Fred De Loof • Belgium • 2015 • 24 min. He proves it time and again at each fairground stall: no one shoots a rifle better than Diego. In the village, everyone looks up to him, the girls fall for him – seduced by the cuddly animals he wins – and the pastor gratefully lets him shoot pigeons inside the church. Aan elk kermiskraam bewijst hij het: niemand kan beter schieten met een geweer dan Diego. In het dorp kijkt iedereen naar hem op, de meisjes – verleid door een gewonnen knuffel uit een kermiskraam – vallen voor hem en de pastoor laat hem dankbaar de duiven uit de kerk schieten.

Production: Les Films du Chicon, Hypercut Productions, Fred De Loof, Shannon Rowies • DOP: Olivier Boonjing • Script: Nicolas Gaspart, Fred De Loof, Arnaud Crespeigne • Editing: Christophe Evrard, Arnaud Crespeigne, Germain Caillet, Francois Fontaine • Cast: Fred De Loof • Contact: Les Films du Chicon, Fred De Loof, Av. de la Couronne 269/271, 1050 Brussels, Belgium • P: +32 498630609 • E: fred@lesfilmsduchicon.be

Production: Studio Virc, Bostjan Virc • DOP: Darko Heri?, ZFS • Script: Žiga Virc, Boštjan Virc • Editing: Vladimir Gojun • Cast: Nina Rakovec, Jernej ?ampelj • Contact: Salaud Morisset, François Morisset, Schoenhauser Allee 8, 10119 Berlin, Allemagne • P: +49 15225192336 • E: festival@ salaudmorisset.com

Production: Olga Osorio, Juan Galiñanes • Script: Olga Osorio • Editing: Olga Osorio • Cast: Óscar Galiñanes, Teo Galiñanes, Xúlio Abonjo, Ricardo de Barreiro • Contact: Olga Osorio, Spain • E: missmovies.producciones@gmail.com

RIDERS Jesper Vidkjær Rasmussen • Denmark • 2015 • 29 min. After eight years, 35-year-old Lars is released from prison. He is a changed man and wants to start a new life with his wife and son, at a safe distance from his former criminal motorcycle gang. But the gang members treat him as a hero and are not willing to just let him go. De 35-jarige Lars komt na 8 jaar gevangenis vrij. Hij is veranderd en wil een nieuw leven beginnen, samen met zijn vrouw en zoontje, ver weg van zijn vroegere, criminele motorbende. Maar de bendeleden onthalen hem als een held en willen hem niet zomaar loslaten. Production: Profile Pictures, Jacob Jarek, Ditte Milsted, Ellen Riis • DOP: Sturla Brandth Grøvlen • Script: Rune Lünell, Jesper Vidkjær Rasmussen • Editing: Rasmus Gitz Johansen • Cast: Henrik Vestergaard, Lars Topp Thomsen, Annika Aakjær, Maria Rich. Mikkel Aust Lodahl • Contact: Jacob Jarek / Profile Pictures, Jacob Jarek, Krystalgade 7, 1, 1172 Copenhagen, Denmark • P: +45 23967944 • E: jacob@profilepictures.dk

NOYADE INTERDITE Mélanie Laleu • France • 2016 • 17 min. In a lonely world, everything is arranged by coin-operated machines. If you want to buy a loaf of bread, you toss a coin into a machine. Same thing if you want to look at a peep show. You even need a coin to enter your own home. One day, a stripper in a mermaid costume meets a man who retrieves coins in a wishing fountain. In een eenzame wereld is alles geregeld via muntautomaten, je werpt een muntje in voor een brood of om binnen te gluren bij een peepshow, maar ook om je eigen huis binnen te kunnen. Een dromerige stripteaseuse in zeemeerminkostuum ontmoet op een dag een man die muntjes opduikt uit een wensfontein. Production: Fabrice Préel-Cléach • DOP: Christophe Larue • Script: Mélanie Laleu • Editing: Thomas Guidon • Cast: Diana Fontannaz, Esteban, Maika Louakairim (Voice) • Contact: Manifest / Anais Colpin, Fabrice Préel-Cléach, 18 rue Saint Marc, 75002 Paris, France • P: +33 620542430 • E: anais@manifest.pictures

17


European Competition 6 | Europese Competitie 6 1h39 • Screenings: sun 4/12 (17h30) & fri 9/12 (17h30) in Cinema ZED, thu 8/12 (20h15) in Labozaal

UN CIEL BLEU PRESQUE PARFAIT A NEARLY PERFECT BLUE SKY

SUBOTIKA — LAND OF WONDERS

KOMMITTÉN | THE COMMITTEE

Peter Volkart • Switzerland • 2015 • 13 min.

Jenni Toivoniemi, Gunhild Enger • Sweden • 2016 • 14 min.

Quarxx • France • 2016 • 35 min. Simon seems to lead a monotonous life, but nothing is farther from the truth. Balancing the roles of guardian and kidnapper he cares for his severely mutilated sister. Moreover, he is convinced that he is in contact with extra-terrestrials. Simon lijkt een monotoon leven te leiden, maar niets is minder waar. Balancerend tussen de rol van beschermengel en ontvoerder zorgt hij voor zijn zwaar verminkte zus. Bovendien is hij ervan overtuigd dat hij contact heeft met buitenaardse wezens. Production: Martin Zarka • DOP: Antoine Carpentier • Script: Quarxx • Editing: Quarxx • Cast: Jean Luc Couchard, Melanie Gaydos • Contact: Alex Claudin, 17 rue Sedaine, 75011 Paris, France • P: +33 675213764 • E: quarxx_art@ yahoo.fr

Subotika is a relatively unknown island, that wants to capitalize on its strengths as a unique holiday destination in a promotional film. It is a fascinating country, with unusual views, great ambitions and ... a few small problems. Subotika is een redelijk onbekend eiland, dat in een promofilm zijn troeven wil uitspelen als unieke vakantiebestemming. Het is een fascinerend land, met ongewone uitzichten, grote ambities en … enkele kleine probleempjes. Production: Reck Filmproduktion • DOP: Hans Ulrich Schenkel • Script: Peter Volkart • Editing: Harald & Herbert • Cast: Heinz-Jürgen Steinhauer, Peter Beeck, Mimmo Dutli, Helmut Vogel • Contact: Peter Volkart , Peter Volkart, Mutschellenstrasse 97, CH-8038 Zürich, Switzerland • P: +41 444820082 • E: petervolkart@gmx.ch

A committee with representatives from Sweden, Norway and Finland comes together to decide on the artwork that will be placed at the crossroads of the borders of the three countries. But the chosen artist comes up with a quirky proposal. Een comité met afgevaardigden uit Zweden, Noorwegen en Finland komt samen om te beslissen over het kunstwerk dat geplaatst zal worden op het punt waar de grenzen van de drie landen samenkomen. Maar de gekozen artiest komt met een eigenzinnig voorstel. Production: Marie Kjellson, Kjellson & Wik, Kjellson & Wik • DOP: Jarmo Kiuru, Annika Summerson • Editing: Trude Lirhus • Cast: Cecilia Milocco, Tapio Liinoja , Kristin Groven Holmboe , Martin Slaatto , Teemu Aromaa • Contact: Swedish Film Institute, Theo Tsappos, P.O. Box 27126, SE-102 52 Stockholm, Sweden • P: +46 8 665 11 33 • E: theo.tsappos@filminstitutet.se

ASCENSION Pedro Peralta • Portugal • 2016 • 18 min. At dawn, a silent group of men and women stands around a water well. In the chill of the early morning, the men gently try to retrieve a body from the well. The young man is placed on the lap of his mother. Bij dageraad staat een zwijgzame groep mannen en vrouwen rond een waterput. In de kilte van de vroege ochtend proberen de mannen voorzichtig een lichaam uit de put te halen. De jongeman wordt op de schoot van zijn moeder gelegd. Production: Terratreme Filmes, João Matos • DOP: João Ribeiro • Script: Pedro Peralta • Editing: Francisco Moreira • Cast: Domicília Nunes, Ricardo Francisco, Alice Calçada, António Pote, António Eusébio, Daniela Toito and others • Contact: IndieLisboa Assoc. Cultural, Casa do Cinema, Rua da Rosa 277 - 2º - sala 1.4, 1200-385 Lisbon, Portugal • P: +35 1213466172 • E: portugalfilm@indielisboa.com

18

DIE BADEWANNE THE BATHTUB Tim Ellrich • Germany • 2016 • 13 min. Three adult brothers – George, Alexander and Niklas – have an original gift idea for their mother. They want to remake a nice old picture from their childhood, the one where they are all sitting in the bath tub together. De drie volwassen broers George, Alexander en Niklas hebben een idee om hun moeder een origineel cadeau geven. Ze willen een leuke oude foto uit hun kindertijd – waar ze met hun drietjes samen in bad zitten – hermaken. Production: Coronado Film, Tim Ellrich, Dominik Huber, Leopold Pape • DOP: Lukas Gnaiger • Script: Tim Ellrich, Dominik Huber • Editing: Maximilian Merth, Andreas Ribarits • Cast: Simon Jaritz, Rainer Wöss, Stefan Pohl • Contact: Markus Kaatsch, Aug & Ohr Medien, Markus Kaatsch, Riemannstr. 21, 10961 Berlin, Germany • P: +49 17662965299 • E: markus@augohr.de


l a a n o i t a n r l e a t V i in t s e f m l i f t kor n e V u le

e i d s m il n f e e r t e r d o n i k z r a o n o V en V j i l b lang www.sabam-artes.be 19


SHORT MATTERS! opean The European Film Awards – the Eur ed on Oscars, so to speak – will be award land). December 10, 2016 in Wroclaw (Po the covFifteen short films will compete for Besides eted title of 'Best European Short'. ted and fiction films, there are also anima mmes documentary films. The festival progra s: four them all in three different compilation ion 4 titles fall under European Competit in n the (see p. 14) , the other titles can be see two programmes 'Short Matters!'.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

ar de De European Film Awards – zeg ma op 10 Europese Oscars – worden uitgereikt . Vijftien december 2016 in Wroclaw (Polen) e titel kortfilms dingen mee naar de felbegeerd mmeert ‘Best European Short’. Het IKL progra pilaties: ze allemaal in drie verschillende com 4 (zie p. vier titels onder Europese Competitie mma’s 14), de andere titels in de twee progra ‘Short Matters!’.

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

CINEMA ZED

22u30

23u00

23u30

22u30 | EU Competitie 4

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

ZONDAG 4 DECEMBER MAANDAG 5 DECEMBER DINSDAG 6 DECEMBER WOENSDAG 7 DECEMBER

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | Short matters 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | Short matters 2

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

17u30 | EU Competitie 4

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

19u45 | EU Competitie 4

VRIJDAG 9 DECEMBER

DONDERDAG 8 DECEMBER

CINEMA ZED

ZATERDAG 10 DECEMBER

CINEMA ZED

SOETEZAAL

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

17u30 | Short matters 2

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

19u45 | Short matters 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

20

00u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Short Matters! 1 1h36 • Screenings: sun 4/12 (18h) & sat 10/12 (19h45) in Labozaal

HOME Daniel Mulloy • Kosovo • 2016 • 8 min. While thousands of people are on the run and trying to reach Europe, an average British family also gathers her belongings. Fully packed, father, mother and their two children get into the car and leave on a life-changing journey. Terwijl duizenden mensen op de vlucht zijn en Europa proberen te bereiken, pakt een doorsnee Britse familie ook haar spullen in. Gepakt en gezakt stappen vader, moeder en hun twee kinderen in de wagen en vertrekken ze op een levensveranderende reis. Production: Chris Watling, Scott O'Donnell, Tim Nash, Shpat Deda, Afolabi Kuti • Script: Daniel Mulloy • Cast: Jack O'Connell, Holliday Grainger • Contact: Daniel Mulloy • E: mulloydaniel@yahoo.co.uk

TOUT LE MONDE AIME LE BORD DE LA MER WE ALL LOVE THE SEA SHORE

AMALIMBO Juan Pablo Libossart • Estonia, Sweden • 2016 • 8 min. Five-year old Tipuana is sad, because her father has passed away. She misses him enormously and would give anything to see him again. To reach him, she tries to pass over to 'the other side', but she gets entangled in a limbo. De vijfjarige Tipuana is verdrietig, want haar papa is overleden. Ze mist hem enorm en zou er alles voor over hebben om hem terug te zien. Om hem te bereiken probeert ze over te steken naar ‘de andere zijde’, maar ze raakt verzeild in een limbo. Production: Johanna Lind • DOP: Nicklas Karpaty, Pia Lehto • Script: Juan Pablo Libossart • Cast: Örjan Byström, Sven-Åke Gustavsson, Fredrik Helgesson, Annalena Persson, Nemanja Stojanovic, Margaretha Ulfendahl • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@europeanfilmacademy.org>

LE MUR THE WALL Samuel Lampaert • Belgium • 2015 • 7 min.

A MAN RETURNED Mahdi Fleifel • Denmark, Lebanon, The Netherlands, UK • 2016 • 8 min.

Keina Espiñeira • Spain • 2016 • 8 min. A group of men stands at the edge of a wooded area by the coast, waiting to make the trip to Europe. While they wait, lost in a limbo of time and place, between Africa and Europe, they make a movie and star as themselves. Een groep mannen wacht aan de rand van een bebost gebied bij de kust om de overtocht naar Europa te maken. Terwijl ze wachten, verloren in een voorgeborchte van tijd en plaats, tussen Afrika en Europa, maken ze een film en spelen ze zichzelf. Production: Lourdes Pérez • DOP: José Ángel Alayón • Script: Samuel M. Delgado, Keina Espiñeira • Editing: Samuel M. Delgado • Cast: Boubacar Barry, Mohamed Diakité, Aliou Diallo, Abdoulaye Diouma, Diallo Ziago, Julien Tiabou, Zackaria Diallo, Alhoussein Diallo, Patrice Alaga • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@europeanfilmacademy.org>

Hong-Kong. A multitude of high-rise concrete buildings without personality. Inside, tight studios where people live withdrawn into themselves. Until the day where Chung; a bachelor, decides to hang a picture on the wall. Hong Kong; een massa van hoge betonnen gebouwen zonder karakter. Binnenin, kleine studios, waar mensen een teruggetrokken en in zichzelf gekeerd bestaan leiden. Tot de dag dat Chung, een alleenstaande man, besluit een foto aan de muur te hangen. Production: Nicolas George, Les films du carré • DOP: Bernard Vervoort • Script: Samuel Lampaert, Hugo Lampaert • Editing: Nicolas Bier • Music: Pierre Gillet • Cast: Yves Yan, Steven Eng, Cathy Min Jung • Contact: Origine films, Rue Roussy, 69004 Lyon, France • E: olivier@originefilms.fr

After many years, 26-year-old Reda returns to the Palestinian refugee camp he originally left. The camp has suffered from internal conflicts and the imminent war in Syria. But it is also the place where his childhood sweetheart lives. De 26-jarige Reda keert na jarenlange omzwervingen terug naar het Palestijnse vluchtelingenkamp waar hij oorspronkelijk van wegvluchtte. Het kamp heeft te lijden onder interne conflicten en de naderende oorlog uit Syrië. Maar het is ook de plek waar zijn jeugdliefde is. Production: Patrick Campbell • Contact: Patrick Campbell, #4 450 Kingsland Road, E8 4AE Hackney, UK • E: patrick@ nakbafilmworks.com

21


Short Matters! 2 1h24 • Screenings: mon 5/12 (18h) in Labozaal & sat 10/12 (17h30) in Cinema ZED

IN THE DISTANCE

SMALL TALK

L'IMMENSE RETOUR (ROMANCE)

Florian Grolig • Germany • 2015 • 8 min.

Even Hafnor & Lisa Brooke Hansen • Norway • 2015 • 8 min.

Manon Coubia • Belgium, France • 2015 • 8 min.

A man is sitting safely on the roof of a large building, it is quiet and peaceful above the clouds. The man is trying to get by on his own but chaos lurks in the distance, and every night it comes closer and closer. Een man zit veilig op het dak van een groot gebouw, het is er rustig en vredig daar boven de wolken. De man probeert eenzaam zijn plan te trekken, maar chaos loert in de verte en elke nacht komt het dichter en dichter.

Welcome to Norway at the Dvergsnes’ house! Or ... not so welcome, in this dysfunctional family from Kristiansand. Three encounters in the fall and winter of 2014, with a family you will not easily forget. Welkom in Noorwegen bij de Dvergsnes! Of … toch niet zo welkom, bij deze dysfunctionele familie uit Kristiansand. Drie ontmoetingen in de herfst en winter van 2014, bij een familie die u niet zo snel zal vergeten.

She is waiting, has been eternally waiting at the edge of a deep gorge. Perhaps she’s been waiting too long, clinging to the stubborn hope that the mountain will give back her lover. Her beloved is locked up deep in the ice. Ze zit te wachten, al eeuwig te wachten aan de rand van een diepe kloof. Misschien wacht ze er al te lang, in de koppige hoop dat de berg haar geliefde terug zal geven. Haar geliefde die opgesloten zit diep in het ijs. Production: Jen Debauche, Luc Moreau, Nicolás Rincón Gille • DOP: Nicolas Rincon Gille, Luc Moreau, Jen Debauche • Script: Manon Coubia • Editing: Manon Coubia • Cast: El Barkani Malika, Annie Alonso, Gaillard Danièle, Mallory Georges • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@ europeanfilmacademy.org>

Production, script & editing: Florian Grolig • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@europeanfilmacademy.org

Production: J.M. Puntervold • DOP: Steivan Hasler • Script: Even Hafnor • Editing: Erik Andersson • Cast: Hamza Ahmed, Eivind Bøksle, Hanne Dalane • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@europeanfilmacademy.org

I'M NOT FROM HERE

EDMOND

9 DAYS — FROM MY WINDOW IN ALEPPO

Maite Alberdi & Giedre Zickyte. • Chile, Denmark, Lithuania • 2015 • 8 min.

Nina Gantz • Uk • 2015 • 10 min.

Thomas Vroege, Floor van der Meulen & Issa Touma • Netherlands, Syria • 2015 • 8 min.

Elderly Josebe is originally from Spain, but has been living in Chile for years. She now lives in a retirement home. She finds it increasingly strange that everyone around her claims to be Chilean, because her head is full of memories from her homeland Spain. De bejaarde Josebe is oorspronkelijk af komstig uit Spanje, maar leeft al jaren in Chili, waar ze nu in een bejaardentehuis woont. Ze vindt het steeds vreemder dat iedereen rondom haar beweert Chileen te zijn, want haar hoofd zit vol met herinneringen van haar thuisland Spanje. Production: Micromundo Producciones & Moonmakers, Patro R. Gajardo, Maite Alberdi • DOP: Pablo Valdés • Script: Maite Alberdi, Giedr Žickyt • Editing: Juan Eduardo Murillo • Cast: Josebe Echaveguren, Mario Rosselot, Oscar Sotomayor • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@ europeanfilmacademy.org

22

Edmond’s impulse to love and be close to others is strong … Maybe too strong. As he stands alone by a lake, contemplating his options, he goes on a journey backwards through his life, and revisits all his defining moments in search for the origin of his desires. Edmonds drang om lief te hebben en dicht bij anderen te zijn is sterk. Misschien te sterk. Mijmerend bij een meer blikt hij terug op zijn leven, terugdenken aan de belangrijke momenten in zijn leven gaat hij op zoek naar de oorsprong van zijn verlangens. Production: National Film and Television School • Contact: Beaconsfield Studios, Station Road, HP9 1LG Beaconsfield UK • P: +44 7429378332 • E: ninagantz1@gmail.com

On August 19, 2012 photographer Issa Touma sees some young men build a barricade near his apartment. With his camera, he captures the first nine days of the Syrian uprising firm from his window, documenting the changing dynamics of a budding civil war. Op 19 augustus 2012 ziet fotograaf Issa Touma enkele jongemannen een barricade bouwen vlakbij zijn appartement. Met zijn camera legt hij de eerste negen dagen van de Syrische opstand vast vanuit zijn raam en vat zo de veranderende dynamiek van een startende burgeroorlog. Production: National Film and Television School • Script: Issa Touma • Editing: Floor van der Meulen, Thomas Vroege • Contact: Nina Gantz, Samuel Mullerplein 5, 3023 SJ Rotterdam, The Netherlands • P: +44 7429378332 • E: ninagantz1@gmail.com


ON TI C A E V LI : N IO IT ET P M O C H IS FLEM VLAAMSE COMPETITIE: FICTIE kers in There are a lot of talented filmma ryone eve Flanders, but who really outshone films will else this year? No less than 25 short ong the compete for one of four prizes. Am duates, nominees, there are many recent gra es such fac but we also see familiar festival Peter as Lars Damoiseaux, Wim Reygaert, prewho Ghesquière and Maaike Neuville, sent their new work. Award, the Audience The awards in this category are the Jury the Press Award. The Award, the Award for Best Debut and on the longlist for the winner of the Jury Award earns a spot 6. Academy Awards in 2018. More info p.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

talent Wie van het opkomend Vlaamse film rd? eve gel heeft dit jaar de strafste prestatie één van Maar liefst 25 kortfilms dingen naar n heel rde de vier prijzen. Onder de genominee wa t wa t pas afg estude erd en, ma ar ook Wim , aux IKL-bekenden zoals Lars Damoise Ma aike Reygae rt, Peter Gh esq uiè re en . llen Neuville komen nieuw werk voorste Prijs van de Jury, de In deze categorie worden uitgereikt: de Beste Debuut en de Prijs van het Publiek, de Prijs voor het de Jury belandt op de van Persprijs. De winnaar van de Prijs . Meer info p. 6. 2018 in rds® longlist voor de Academy Awa

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

22u30 | Animation Nations 2

LABOZAAL

ZONDAG 4 DECEMBER MAANDAG 5 DECEMBER DINSDAG 6 DECEMBER WOENSDAG 7 DECEMBER

CINEMA ZED

SOETEZAAL

17u45 | Vlaamse competitie 5

22u15 | Vlaamse competitie 3

20u | Vlaamse competitie 4

LABOZAAL

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

22u15 | Vlaamse competitie 1

20u | Vlaamse competitie 2

LABOZAAL

DONDERDAG 8 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER ZATERDAG 10 DECEMBER

SOETEZAAL LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

17u | EU Competitie 1

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

21u45 | Vlaamse competitie 5

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

17u45 | Vlaamse competitie 2

SOETEZAAL

19u30 | Vlaamse competitie 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED SOETEZAAL

15u | Vlaamse competitie 3

12u | Vlaamse competitie 4

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

12u | Vlaamse competitie 5

15u | Vlaamse competitie 1

17u45 | Vlaamse competitie 2

20u | Vlaamse competitie 3

22u15 | Vlaamse competitie 4

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

24

SOETEZAAL LABOZAAL

verbeeckzaal

SOETEZAAL

SOETEZAAL LABOZAAL

CINEMA ZED

SOETEZAAL

00u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Flemish Competition: Live Action 1 | Vlaamse Competitie: Fictie 1 1h21 • Screenings: Mon 5/12 (22h15), wed 7/12 (19h30) & fri 9/12 (15h) in Soetezaal

YIBRIL

COMPLICES | ACCOMPLICES

José Daniel Granados • Belgium • 2016 • 18 min.

Mathieu Mortelmans • Belgium • 2016 • 30 min.

One day Gabriel, a Spanish street artist who lives in Brussels, hears a phone ring in a garbage can. When he answers, Hala, a Syrian girl held captive by smugglers, begs for help. Op een dag hoort Gabriel, een Spaanse straatartiest die in Brussel woont, een telefoon rinkelen vanuit een vuilnisbak. Wanneer hij opneemt, smeekt Hala, een Syrisch meisje dat gevangengehouden wordt door smokkelaars, om hulp.

A judge faces a difficult decision when his 19-yearold son commits a fatal hit and run. To protect his son, he hides all evidence against him, but when more details about the accident emerge, he starts to have his doubts. Een rechter moet een moeilijke beslissing nemen wanneer zijn 19-jarige zoon onder invloed een dodelijk vluchtmisdrijf pleegt. Om zijn zoon te beschermen, dekt hij alle bewijs tegen hem toe, maar wanneer meer details over het ongeluk naar boven komen, slaat de twijfel toe.

ALS JIJ NOG VRIJ RONDLOOPT IF YOU ARE STILL OUT THERE Raynor Arkenbout • Belgium • 2016 • 8 min.

Production: RITCS, José Daniel Granados, Sarina Verdonschot • DOP: Silvian Hettich • Script: José Daniel Granados • Editing: Urszula Mieszkielo • Cast: Gabriel Mill, Ikram Aoulad • Contact: José Daniel Granados, Belgiëlei 4 bus 9, 2018 Antwerpen, Belgium • P: +32 497295666 • E: radudan00@hotmail.com

Production: Stromboli Pictures, Catherine Burniaux • DOP: Sylvain Freyens • Script: Antoine Russbach, Mathieu Mortelmans • Editing: Mathieu Toulemonde • Cast: Jean-Henri Compère, Martin Nissen, Anne Coesens, Dirk Roofthooft • Contact: Julie Carriere, Rue Gustave Huberti, 55, 1030 Bruxelles, Belgium • P: +32 486345668 • E: julie@stromboli.be

Peter is being chased by two Nazi soldiers. Afraid that his last hour has come, he decides to write a letter to Hanna, the Jewish girl he is in love with. Barricaded in the barn where they first made love, he writes his love letter. Pieter wordt achterna gezeten door twee nazisoldaten. Bang dat zijn laatste uur is geslagen, besluit hij een brief te schrijven aan Hanna, het Joodse meisje waar hij verliefd op is. Gebarricadeerd in de schuur waar ze voor het eerst de liefde bedreven, schrijft hij zijn liefdesbetoog. Production: RITCS, Sanne Piersma • DOP: Ivo Nelis • Script: Raynor Arkenbout • Editing: Arnaud Callens • Cast: Nils Verkooijen, Juliet Daalder, Rob Das, George Chvojka • Contact: Raynor Arkenbout, Raynor Arkenbout, Hermelijnvlinder 119, 1113 LD Diemen, Netherlands • P: +31 647782025 • E: raynorarkenbout@hotmail.com

NIMMER NEVER Lieven Vanhove • Belgium • 2016 • 16 min. The fragile world of a couple is torn apart. They once lived in a house together, but now a raging sea keeps them apart. Orville stays in what remains of their house on a cliff, while Imme is stuck in the lighthouse. Orville desperately tries to get her back. De breekbare wereld van een koppel wordt uit elkaar gerukt. Ooit leefden ze samen in een huis, maar nu scheidt een woeste zee hen van elkaar. Orville verblijft in wat overblijft van hun huis boven op een klif, terwijl Imme vastzit in de vuurtoren. Wanhopig probeert Orville haar terug te halen. Production: Sieber, Sieber Marly • DOP: Marc Van Acker • Script: Lieven Vanhove • Editing: Mathieu Depuydt • Cast: Sarah Eisa, Geert Vandyck • Contact: Sieber, Sieber Marly, Friedrich Froebelstraat 7, 9050 Ledeberg, Belgium • P: +32 479391807 • E: hello@sieber.be

PATIENT ZERO Lars Damoiseaux • Belgium • 2016 • 3 min. In a seedy Polish clinic, a patient prepares for an experimental rejuvenation surgery. When she wakes up, she finds out there are some complications. Everything ends up getting completely out of control and this leads to very bloodthirsty side effects ... In een louche Poolse kliniek ligt een patiënt klaar voor een experimentele verjongingsoperatie. Wanneer ze wakker wordt, blijken er complicaties te zijn. Alles loopt totaal uit de hand en leidt tot wel heel bloeddorstige neveneffecten bij de op hol geslagen patiënt … Production: A Team Productions, Hendrik Verthé , Kobe Van Steenberghe • DOP: Robrecht Heyvaert • Script: Lars Demoiseaux • Editing: Lars Demoiseaux • Contact: A Team Productions, Vicky Colin, Schipstraat 60, 9550 Herzele, Belgium • P: +32 477436567 • E: vicky@ateamproductions.be

25


Flemish Competition: Live Action 2 | Vlaamse Competitie: Fictie 2 1h24 • Screenings: mon 5/12 (20h), wed 7/12 (17h45) & fri 9/12 (17h45) in Soetezaal

SEUL À SEULE | TWO OPPOSED Laura Van Haecke • Belgium • 2016 • 21 min. Maxim is twenty years old and was adopted along with his older sister. He struggles with questions about his identity while Mona prefers to ignore it all. Together they go on a quest, but fear and doubt overshadow their journey. Maxim is twintig en werd ooit samen met zijn oudere zus geadopteerd. Nu worstelt hij met vragen over zijn identiteit, terwijl Mona dit net liever negeert. Samen gaan ze op zoek, maar angst en twijfel overschaduwen hun tocht.

DOWNSIDE UP Peter Ghesquière • Belgium • 2016 • 15 min. The world is populated only by people with Down syndrome. One day, a boy is born who is different. He is not 'normal', because he looks a little bit different and behaves a little bit unusual. De wereld is alleen bevolkt met mensen met het syndroom van Down. Tot op een dag een jongen geboren wordt, die anders is. Hij is niet ‘normaal’, want hij ziet er een klein beetje anders uit en gedraagt zich ook een klein beetje apart.

Production: Laura Van Haecke • DOP: Hyun De Grande • Script: Laura Van Haecke • Editing: Joppe Van den Brande • Cast: Bruno Borsu, Stephanie Goemaere, Janie Follet, Martin Goossens, Karen Vanparys • Contact: Laura Van Haecke, Laura Van Haecke, Steenbakkerijstraat 46, E14, 1020 Laken, Belgium • P: +32 476444850 • E: lauravhaecke@gmail.com

Production: A team productions, Hendrik Verthé, Kobe Van Steenberghe • DOP: Robrecht Heyvaert • Script: Peter Ghesquiere, Kobe Van Steenberghe • Editing: Kobe Van Steenberghe, Jochen Decostere • Cast: Nico Sturme, Helene De Vos, Peter Janssens, Tineke Van Haute, Milo Huyghebaert • Contact: a team productions, Vicky Colin, schipstraat 60, 9550 Herzele, Belgium • P: +32 477436567 • E: vicky@ateamproductions.be

NYMPHET

SWEET DUMPLINGS

Laura Hermanides • Belgium • 2016 • 12 min.

Lai Kin Chang • Belgium • 2016 • 13 min.

12-year-old Dolly is a bit boyish, but is keen to feel like a beautiful and seductive girl. A friend helps her with a dress and makeup. When she comes home, her parents have to leave unexpectedly and a friend of the family will be babysitting. De 12-jarige Dolly is een beetje jongensachtig, maar wil zich graag als een mooi en verleidelijk meisje voelen. Een vriendin helpt haar met een jurkje en make-up. Wanneer ze thuiskomt, moeten haar ouders onverwacht weg en blijft een vriend des huizes babysitten op Dolly.

Yin and Lee are making dumplings in the kitchen of their restaurant. Yin carefully kneads the dough and Lee makes the filling. In silence, they are lost in their own memories. It was the favorite dish of their daughter Tim Tim, who died three years earlier. Yin en Lee maken dumplings in de keuken van hun restaurant. Yin kneedt zorgvuldig het deeg en Lee maakt de vulling. In alle stilte zijn ze verzonken in hun eigen herinneringen. Het was het favoriete gerecht van hun dochter Tim Tim, die drie jaar geleden gestorven is.

Production: Declan Lynch • DOP: Anton Mertens • Script: Shauni De Gussem • Editing: Inèz Poortinga • Cast: Alix Jana Cale, Patrick Vervueren • Contact: Declan Lynch, Belgium • P: +32 486337275 • E: declanlynch6@yahoo.com

Production: Zonderling, Bart Maes • DOP: Jonathan Wannyn • Script: Lai Kin Chang • Editing: Thijs Van Nuffel • Cast: Lisa Man, Tien-Sing Wang • Contact: Zonderling, Lai Kin Chang, Paashofweg 9, 3210 Lubbeek, Belgium • P: +32 472735440 • E: laikin@telenet.be

SPEK VOOR UW BEK JUST YOUR FLAVOUR Leander Hanssen • Belgium • 2016 • 17 min.

26

Jurgen Vanderspek is a senior in high school. He loves to tell anecdotes about his sexual escapades, but he is actually still a virgin. When, one drunken evening, Cissy ends up in his bed, Jurgen gets much more than he bargained for. Jurgen Vanderspek zit in het laatste jaar van de middelbare school. Hij pakt graag uit met anekdotes over zijn seksuele escapades, maar eigenlijk is hij nog maagd. Wanneer op een dronken avond Cissy in zijn bed belandt, krijgt Jurgen veel meer dan hij had verwacht. Production: Leander Hanssen • DOP: Cedric Vankerckhoven • Script: Leander Hanssen en Niels Snoek • Editing: Charis Poppe • Cast: Jelle de Beuel • Contact: Leander Hanssen, lijsterstraat 20, 3940 Hechtel-Eksel, Belgium • P: +32 489519581 • E: hanssenleander@hotmail.com


Flemish Competition: Live Action 3 | Vlaamse Competitie: Fictie 3 1h26 • Screenings: sat 4/12 (22h15), thu 8/12 (15h) & fri 9/12 (20h) in Soetezaal

ANTICHAMBRE Emilie Verhamme • Belgium • 2016 • 11 min. Renee writes a letter to his younger self, about the unmet expectations of his life, what he felt then and what awaits him still. A contemplation throughout time, with the present as a waiting room between past and future. Renee schrijft een brief aan zijn jongere ik, over de onvervulde verwachtingen van zijn leven, over wat hij toen voelde en wat er hem nog te wachten staat. Een overpeinzing doorheen de tijd, met het heden als wachtkamer tussen verleden en toekomst. Production: Holden Wallace • DOP: Wim Adriaenssen • Script: Emilie Verhamme • Editing: Emilie Verhamme • Cast: Simon Roobaert • Contact: Emilie Verhamme, Stationsstraat 14, 3800 Sint-Truiden, Belgium • P: +32 486648571• E: emilie. verhamme@gmail.com

ABOUT THE BOY WHO ATE AN OAKWOOD CHAIR

KOFFIE COFFEE

Pieter Goethals • Belgium • 2016 • 28 min.

Bernard De Rycke • Belgium • 2016 • 10 min.

Young Gerard is hopelessly in love with the girl next door, but too shy to tell her. One day he decides to do something that no one has ever done before: he eats the chair he always stands on, to be able to peek at the girl. That day everything changes. De jonge Gerard is hopeloos verliefd op zijn buurmeisje, maar te verlegen om haar dit te vertellen. Op een dag besluit hij iets te doen wat nog geen mens ter wereld ooit gedaan heeft: hij eet de stoel op waar hij altijd op staat om naar het buurmeisje te gluren. Die dag wordt alles anders.

In the home of her elderly mother, a woman stands in the kitchen. She has just made some coffee. With trembling hands she pours herself a cup to taste if the coffee is strong enough. In het huis van haar bejaarde moeder staat een vrouw in de keuken. Ze heeft zonet koffie gezet. Met trillende handen neemt ze zelf een kopje om te proeven of de koffie sterk genoeg is.

Production: Jimi Abidts & Pieter Goethals • DOP: Bjorn Charpentier • Editing: Yves Bertrand • Cast: Greg Timmermans, Jaak Van Assche, Oona Gabriel, Inge Paulussen • Contact: Creative Genes Productions, Pieter Goethals, Blaisantvest 83 B 101, 9000 Gent, Belgium • P: +32 93360799 • E: info@creativegenes.be

Production: Benedicte De Rycke • DOP: Teun Poppe • Script: Bernard De Rycke, Katrien De Becker, Bas Adriaensen, Froukje Tan • Editing: Michaël Vermaercke • Cast: Marilou Mermans, Katrien De Becker • Contact: Bernard De Rycke, Bernard De Rycke, Zonneschijn 4, 9800 Deinze, Belgium • P: +32 496837271• E: kortfilm_koffie@outlook.be

DAG VREEMDE MAN HI STRANGER Anthony Schatteman • Belgium • 2016 • 19 min. Arthur is a single dad who does his best to care for his seven year old son Max. But in addition to fatherhood, Arthur has a whole other secret life as a drag queen. The combination of both these lives is not always easy. Arthur is een alleenstaande papa die zijn best doet om voor zijn zevenjarige zoontje Max te zorgen. Maar naast het vaderschap, heeft Arthur nog een heel ander geheim leven als drag queen. De combinatie tussen beide levens is niet altijd evident. Production: Raised by wolves, Jules Debrock • DOP: Brecht Goyvaerts • Script: Anthony Schatteman • Editing: Thijs van Nuffel • Cast: Arend Pinoy, Delfine Bafort, Wim Opbrouck, Tobias Giët • Contact: Raised by wolves, Jules Debrock, Waalsekaai 58, 2000 Antwerp, Belgium • P: +32 499258118 • E: jules@raisedbywolves.be

ON ATTEND Dimitri Sterkens • Belgium • 2016 • 12 min. Young African girl Camille tries to cross the border hoping to find her family, but becomes entangled in a no man's land between the customs posts. After each inspection she must pass through a shower, causing the stamp on her passport to fade ... Het jonge Afrikaanse meisje Camille probeert de grens over te steken in de hoop haar familie terug te vinden, maar raakt verstrikt in een niemandsland tussen de douaneposten. Na elke controle moet ze door een douche te lopen, waardoor de stempel op haar paspoort vervaagt … Production: RITCS, Dimitri Sterkens, Dries Vanderaerden • DOP: Dries Vanderaerden • Script: Dimitri Sterkens • Editing: Bert Lachaert & Dimitri Sterkens • Cast: Jennifer Heylen, Alain van Goethem, Pierre Delagrange, Joy Coene • Contact: Dimitri Sterkens, Rivierstraat, 10, 2300 Turnhout, Belgium • P: +32 494625862 • E: snekrets@hotmail.com

27


Flemish Competition: Live Action 4 | Vlaamse Competitie: Fictie 4 1h28 • Screenings: sun 4/12 (20h), thu 8/12 (12h) & fri 9/12 (22h15) in Soetezaal

FRANKIE15

PERFECT DARKNESS

GERONTOPHOBIA

Livia Perneel • Belgium • 2016 • 18 min.

Maaike Neuville • Belgium • 2016 • 23 min.

Boris Sverlow • Belgium • 2016 • 14 min.

15-year-old Frankie lives in Brussels and has a crush on a boy from the neighborhood. Her sixteenth birthday is coming up and she wants only one thing: to have sex before she turns 16. She hopes that she, just like her pretty friend, will feel more mature afterwards. Frankie15 vertelt een verhaal over intense vriendschap, ontluikende seksualiteit en jong zijn in Brussel. Frankie stelt een deadline op om voor haar zestiende verjaardag seks te hebben.

Gus and his pregnant girlfriend Anna are on vacation. During a night hike to an idyllic seaside spot, Anna has a confession to make. Can the couple, in the midst of nature and under a full moon, overcome the conflict? Gus en zijn hoogzwangere vriendin Anna zijn op vakantie. Tijdens een nachtelijke wandeling naar een idyllische plek aan zee, doet Anna een bekentenis. Kan het koppel, tussen de woeste natuur en onder een volle maan, het conflict overwinnen?

Production: RITCS • DOP: Pol Stinders • Script: Livia Perneel • Editing: Robin De Praetere • Cast: Melody Van Gompel, Amber Janssens, Fabrice Milioni, Mountassir Khammal, Yoann Zimmer • Contact: Livia Perneel, Livia Perneel, Stationsstraat 41, 8490 Jabbeke, Belgium • P: +32 485850301 • E: livia.perneel@hotmail.com

Production: Animal Tank, Brecht Van Elslande, Bert Lesaffer • DOP: Grimm Vandekerckhove • Script: Maaike Neuville • Editing: Fairuz Ghammam • Cast: Eva Binon, Jorge Jauregui Allue • Contact: Animal Tank, Bert Lesaffer, Dok Noord 4D bus 104, 9000 Gent, Belgium • P: +32 473601433 • E: bert@animaltank.be

When a research project about eternal youth goes wrong, a toxic cloud escapes and slowly kills everything. On an evacuation airship full of young people, a pregnant woman takes command and goes back to save the lover she left behind. Wanneer een onderzoek naar eeuwige jeugd fout loopt, ontsnapt een giftige wolk die alles langzaam doodt. Op een evacuatieluchtschip vol met jonge mensen, neemt een zwangere vrouw het commando over en daalt terug de gevaarlijke gassen in om haar achtergelaten geliefde te redden. Production: Everstory Productions, Rocketta Film, Michael Van den Eynde, Boris Sverlow • Script: Boris Sverlow, Johan Verschueren • Editing: Boris Sverlow • Cast: Marieke Dilles, Maarten Ketels • Contact: Everstory Productions, Michael Van den Eynde, C-mine 12, 3600 Genk, Belgium • P: +32 485991050 • E: michaelvandeneynde@gmail.com

TOERISTEN | TOURISTS Tuur Boeckling • Belgium • 2016 • 8 min.

UNE FORÊT OBSCURE A FOREST, DARKLY Niels Faes • Belgium • 2016 • 14 min. Julian is in a melancholy daze. He thinks back to his childhood, to moments with his parents and his relationship with his girlfriend. He wanders through the woods of his memory and finds things he had forgotten. Julian verkeert in een melancholische roes. Hij denkt terug aan zijn jeugd, aan momenten met zijn ouders en de relatie met zijn vriendin. Hij dwaalt door het bos van zijn geheugen en vindt daar dingen terug die hij vergeten was. Production: Drukkerij Grafico, Niels Faes • DOP: Lennert De Taeye • Script: Niels Faes • Editing: Niels Faes, Tom Denoyette • Cast: Benjamin Ramon, Simon Caudry, Camille Voglaire, Julie Prayez, Adrien Desbons • Contact: Niels Faes, Niels Faes, Dampoortstraat 83, 9000 Gent, Belgium • P: +32 497735177 • E: nielsfaes@gmail.com

28

After 11 years of imprisonment Fred is allowed to leave the prison. His brother promised to pick him up, but he is nowhere to be found. He tries to borrow a phone to call his brother, but that does not go very smoothly. He makes a deal with two Japanese tourists. Na 11 jaar gevangenschap mag Fred de gevangenis verlaten. Zijn broer zou hem komen oppikken, maar die is nergens te bespeuren. Hij probeert een telefoon te lenen om zijn broer te bellen, maar dat blijkt niet zo vlot te gaan. Tot hij een deal kan sluiten met twee Japanse toeristen. Production: Katana Films, Isa Vermeulen • DOP: Oscar Westrup • Script: Veerle Van der Veken • Editing: Warre Ceulemans • Cast: Mathias Sercu, Kim Hofmans, Lily Koga, Koen Van Impe • Contact: Veerle Van der Veken, Veerle Van der Veken, Korte Streekt 24, 9860 Scheldewindeke, Belgium • P: +32 498711811 • E: vdv_veerle@hotmail.com


Flemish Competition: Live Action 5 | Vlaamse Competitie: Fictie 5 1h17 • Screenings: sun 4/12 (17h45), tue 6/12 (21h45) & fri 9/12 (12h) in Soetezaal

BABYBLUES Silke De Rycke • Belgium • 2016 • 12 min.

PERO NO DE AGUA BUT NOT OF WATER

HAMPI Pim Algoed • Belgium • 2016 • 21 min.

Charlotte Zweers • Belgium • 2016 • 14 min. Leni has everything she could ever dream of: her own coffee shop, a dedicated partner and she is expecting her first child. But when she looks at the free life of her best friend, she begins to question the predictable path she has chosen. Leni heeft alles waar ze ooit van kon dromen: een eigen koffiebar, een toegewijde partner en ze is verwachting van haar eerste kindje. Maar wanneer ze naar het vrije leven van haar vriendin kijkt, stelt ze zich vragen bij het voorspelbare pad dat ze zelf gekozen heeft. Production: Nils Verstraete • DOP: Maxime Lahousse • Script: Silke De Rycke • Editing: Maxim Vincent • Cast: Sofie Hoflack, Daniel Vidovsky, Dorien De clippel • Contact: Silke De Rycke, Silke De Rycke, Oude Gentweg 62, 8000 Brugge, Belgium • P: +32 476793326 • E: silkederycke@hotmail.com

Caroline is attracted to the mysterious Marco. After a date they go to his house and start a sex game, that looks harmless at first sight. Soon, however, Marco shows a dark side and a strange obsession from his past. Caroline voelt zich aangetrokken tot de mysterieuze Marco. Na een date trekken ze naar zijn huis en begint een op het eerste zicht onschuldig seksspelletje. Al snel blijkt echter dat Marco een donkere kant heeft en een vreemde obsessie heeft overgehouden aan zijn vroegere liefdesverleden. Production: RITCS, Charlotte Zweers • DOP: Silvian Hettich • Script: Charlotte Zweers • Editing: Liesbeth van Sele • Cast: Ubay Martin, Els Dejonghe • Contact: Charlotte Zweers, Sint-Baafsdreef 28, 9080 Lochristi, Belgium • P: +32 478341218 • E: charlotte_zweers@hotmail.com

Thomas has to cut his spiritual tour in India short due to a lack of money. With the financial support of his father, he is able to buy a return ticket. But not everyone in his family is as happy with the return of the prodigal son. Thomas moet zijn spirituele excursie in India af breken wegens geldgebrek. Dankzij de financiële steun van zijn vader kan hij een ticket te kopen om naar huis terug te keren. Maar niet iedereen in zijn familie is even blij met de thuiskomst van de verloren zoon. Production: Quetzalcoatl, Marc Goyens • DOP: Grimm Vandekerckhove • Script: Pim Algoed • Editing: Thijs Van Nuffel • Cast: Max Pairon, Peter Van den Begin, Jan Bijvoet, Arno Moens, Sarah Vandeursen, Günther Lesage • Contact: Quetzalcoatl, Marc Goyens, Roesstraat 2, 3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium • P: +32 476460154 • E: marc@ quetzalcoatl.be

BOI Anthony Nti • Belgium • 2015 • 14 min. Two young Bulgarian brothers, Boiko and Luka, are helping their uncle who collects scrap metal in Belgium. During a work day, their relationship is put to the test. Twee jonge Bulgaarse broertjes, Boiko en Luka, helpen hun oom die in België metaalschroot verzamelt. Tijdens een werkdag wordt hun relatie op de proef gesteld. Production: Anthony Nti • DOP: Virgil Leclercq • Script: Anthony Nti, Chingiz Karibekov • Editing: Sam Peeters • Cast: Nerchan Rominov, Marcelo Shibelev, Georgi Nikov, Marli Diallo • Contact: Anthony Nti, Patserstraat 7, 2000 Antwerpen, Belgium • P: +32 498510726 • E: anthony.nti@ scarlet.be

NEVERLANDING Wim Reygaert • Belgium • 2016 • 10 min. Henry is a seasoned Michael Jackson impersonator. He lives with the mysterious Anna in a van in a remote, desolate area. He is preparing for his umpteenth show in another run-down bar, only this time, it will be his last performance. Een Michael Jackson-imitator wijdt zijn ganse leven aan het perfectioneren van zijn act. Production: Potemkino, Peter De Maegd, Lize Lefaible • DOP: Maximiliaan Dierickx • Script: Wim Reygaert • Editing: Koen Timmerman, Stijn Deconinck • Cast: Goele Derick, Hans Sluijs • Contact: Radiator IP Sales, Ben Vandendaele, Handelskaai 17 Bus 11, 1000 Brussels, Belgium • P: +32 477 632 746 • E: ben@radiatorsales.eu

29


N IO AT IM N A : N IO IT ET P M O C H IS FLEM VLAAMSE COMPETITIE: ANIMATIE reciThere is a growing international app In this ation for Flemish animation talent. most the r very varied series, you can discove dents, recent films of recently graduated stu nced erie but we also offer work by more exp t they makers who have already shown wha and les sty can do. Enjoy this great variety of e film. techniques, and vote for your favorit ience Award. The award in this category is the Aud More info on p.6.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

recieert Ook buiten onze landsgrenzen app tietamen steeds meer het Vlaamse anima ks de ree e lent. Ontdek in een erg gevarieerd deerde meest recente werken van net afgestu al heel die studenten, maar ook van anciens aal mee wat bewezen hebben. Geniet en bep aan stije welke film binnen deze grote variati len en technieken de beste is. In deze categorie wordt de Prijs van het Meer info op p.6.

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

Publiek uitgereikt.

22u00

22u30

23u00

23u30

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

WOENSDAG 7 DECEMBER

DINSDAG 6 DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 4 DECEMBER

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

20u15 | Vlaamse animatie 1

LABOZAAL

22u | Vlaamse animatie 2

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

20u15 | Vlaamse animatie 2

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | Vlaamse animatie 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | Vlaamse animatie 2

LABOZAAL

LABOZAAL

22u | Vlaamse animatie 1

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

ZATERDAG 10 DECEMBER

VRIJDAG 9 DECEMBER

DONDERDAG 8 DECEMBER

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

22u | Vlaamse animatie 2

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

22u | Vlaamse animatie 1

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

30

00u00

CINEMA ZED

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Flemish Competition: Animation 1 Vlaamse Competitie: Animatie 1 1h21 • Screenings: sun 4/12 (20h15), tue 6/12 (18h), wed 7/12 (22h) & fri 9/12 (22h) in Labozaal

MAMADA PERDIDA | LOST BLOWJOB Joke Van den hof • Belgium • 2016 • 7 min. It is often said that when a man places a pearl under the skin of his penis, it will bring the woman the greatest pleasure. She, the ultimate beauty, is the pearl. Her immeasurable value does not stop her from fulfilling his greatest desire. She melts into him, he is left behind. Er wordt wel eens gezegd dat als een man een parel onder de huid van zijn penis plaatst, hij de vrouw het grootste genot zal brengen. Zij, de ultieme schoonheid, is de parel. Haar onschatbare waarde houdt haar niet tegen om zijn grootste verlangen te vervullen. Ze versmelt in hem, hij blijft achter.

BEAST! Pieter Coudyzer • Belgium • 2016 • 20 min. A ragged, drunken hobo is spit out by society and has nowhere to go. But his solitude is lifted up by a very unexpected visitor. The start of a unique and touching friendship. Een haveloze, dronken zwerver is door de maatschappij uitgespuwd en kan nergens meer terecht. Maar zijn eenzaamheid wordt verlicht door een wel heel onverwachte bezoeker. Het begin van een unieke en ontroerende vriendschap.

Production: Kask Conservatorium School Of Arts, Gent • DOP: Joke Van den hof • Script: Joke Van den hof • Editing: Joke Van den hof • Contact: Joke Van den hof, Schransweg, 2160 Wommelgem, Belgium • P: +32 495308827 • E: jokevandenhof@hotmail.com

Production: S.O.I.L., Geert Van Goethem, Linda Sterckx • Script: Pieter Coudyzer • Editing: Ewin Rijckaert • Cast: animation: Maya Gouby • Contact: S.O.I.L., Linda Sterckx, Stalingradlaan 8, 1000 Brussel, Belgium • P: +32 478 31 52 87 • E: linda@soilart.be

PRALINE

PLAY BOYS

ANTARCTICA

Zander Meykens • Belgium • 2016 • 2 min.

Vincent Lynen • Belgium • 2016 • 7 min.

Jeroen Ceulebrouck • Belgium • 2016 • 10 min.

Two chocolates, one brown and one white, are sleeping. When suddenly a bright light is switched on, they slowly begin to melt. After a brief panic they decide that one of them should turn off the hot lamp. But the switch is all the way at the top of the lamp. Twee pralines, een bruine en een witte, liggen te slapen. Wanneer plots een fel licht aangaat, beginnen ze langzaam te smelten. Na korte paniek besluiten ze dat één van hen de warme lamp moet uitzetten. Maar de schakelaar bevindt zich helemaal bovenaan de kop van de lamp.

A film about male stereotypes: men on motorbikes, men with guns, men with dogs, men without dogs, men with beer, guitars, cigarettes, sunglasses, cars and girls in red things that can barely be called clothes. Een film over mannelijke clichés: mannen op motors, mannen met geweren, mannen met honden, mannen zonder honden, mannen met bier, gitaren, sigaretten, zonnebrillen, auto’s en meisjes in rode dingen die amper kledingstukken genoemd kunnen worden.

John and his comrades are stuck in Antarctica and trying to rescue themselves. John had gone on this journey to escape his past. But when disaster strikes, he is forced to look himself in the eye. John en zijn kompanen zitten vast op Antarctica en proberen zich in redding te brengen. John was op reis vertrokken om zijn verleden te ontvluchten. Maar wanneer het noodlot toeslaat, wordt hij gedwongen zichzelf in de ogen te kijken.

Production: Zander Meykens • DOP: Zander Meykens • Script: Zander Meykens • Editing: Zander Meykens • Cast: Zander Meykens, Arne Stevens • Contact: Zander Meykens, Grimbergsesteenweg 133, 1980 Eppegem, Belgium • P: +32 472876704 • E: zander_1994@hotmail.com

Production: KASK • DOP: Vincent Lynen • Script: Vincent Lynen • Editing: Vincent Lynen • Contact: Vincent Lynen, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent, Belgium • P: +32 474332229 • E: vincentlynen@hotmail.com

Production: KASK, Bert Lesaffer • DOP: Jeroen Ceulebrouck • Script: Jeroen Ceulebrouck • Editing: Jeroen Ceulebrouck • Contact: Jeroen Ceulebrouck, Doornstraat, 9450 Haaltert, Belgium • P: +32 476337593 • E: jeroen_ceulebrouck@ hotmail.com

31


XXS

SOCIAL WINDOW

KIEKENFRETTER | CHICKENGOBBLER

Aline Dykmans • Belgium • 2016 • 3 min.

Aad Verstraelen • Belgium • 2016 • 6 min.

Pauwel Nomes • Belgium • 2006 • 3 min.

Lucy is a beautiful young woman. But in her quest for beauty and perfection she gets caught up in a vicious cycle that is guided by her negative thoughts. Lucy is een mooie jonge vrouw. Maar in haar zoektocht naar schoonheid en perfectie raakt ze verstrikt in een vicieuze cirkel die door haar negatieve gedachten gestuurd wordt.

A man struggles with his gaming and Internet addiction. One day he is working on his laptop and strange things start to happen, as the virtual world takes over his reality. Een man worstelt met zijn game- en internetverslaving. Wanneer hij op een dag op zijn laptop bezig is, beginnen er steeds meer vreemde dingen te gebeuren en neemt de virtuele wereld het over van de realiteit.

Two chickens are eating some French fries near the statue of Manneken Pis. Suddenly another chicken turns up, who is guiding his blind owner, a fox. Together the three chickens play tricks on the fox, but their behaviour has unforeseen consequences. Twee kippen zitten rustig een frietje te eten aan het standbeeld van Manneken Pis. Plots duikt een blindengeleide kip op met zijn baasje, een blinde vos. Samen halen de drie kippen streken uit met het baasje, maar dat heeft onvoorziene gevolgen.

Production: LUCA School of Arts campus C-Mine • Script: Aline Dykmans • Cast: Melanie Kellens • Contact: Aline Dykmans, Clos du Thermogene 13, 1390 Grez-Doiceau, Belgium • P: +32 494466684 • E: aline.dykmans@gmail.com

Production: Cyborn, Ives Agemans • Script: Erwin Claes & Aad verstraelen • Cast: Laurenz Hoorelbeke • Contact: Cyborn, Aad Verstraelen, Prins Leopoldstraat 28, 2140 Antwerpen, Belgium • P: +32 32888432 • E: verstraelenaad@ hotmail.com

Production: Pauwel Nomes • DOP: Pauwel Nomes • Script: Pauwel Nomes • Editing: Pauwel Nomes • Cast: Pauwel Nomes • Contact: Pauwel Nomes, Ernest Solvaystraat 42, 3010 Kessel-Lo, Belgium • P: +32 479652357 • E: p.nomes@ gmail.com

HE & SEA Kris Genijn & Pieter Vanluffelen • Belgium • 2016 • 9 min. A man, born from the sea, is looking for his roots. The closer he gets to his goal, the more he loses himself. Een man, uit de zee geboren, is op zoek naar zijn herkomst. Hoe dichter hij bij zijn doel komt, hoe meer hij zichzelf verliest. Production: S.O.I.L., Geert Van Goethem, Linda Sterckx • Script: Kris Genijn • Editing: Ewin Rijckaert • Cast: animation: Pieter Vanluffelen • Contact: S.O.I.L., Linda Sterckx, Stalingradlaan 8, 1000 Brussels, Belgium • P: +32 478315287 • E: linda@soilart.be

NO OFFENSE Kris Borghs • Belgium • 2016 • 7 min. A row of cartoonists appear before a macabre tribunal consisting of some controversial historical figures. Whenever one of the jurors feels offended by a cartoon, the maker is immediately executed. The last person in the line is not very happy with that prospect. Een rij cartoonisten verschijnt voor een macaber tribunaal bestaande uit enkele controversiële historische figuren. Telkens wanneer één van de juryleden zich door een cartoon beledigd voelt, wordt de maker onherroepelijk geëxecuteerd. De laatste in de rij ziet dat niet echt zitten. Production: S.O.I.L., Geert Van Goethem, Linda Sterckx • Script: Kris Borghs • Editing: Kris Borghs • Cast: Herwig Ilegems (voice) • Contact: S.O.I.L., Linda Sterckx, Stalingradlaan 8, 1000 Brussel, Belgium • P: +32 478315287 • E: linda@soilart.be

32


Flemish Competition: Animation 2 Vlaamse Competitie: Animatie 2 1h22 • Screenings: sun 4/12 (22h), mon 5/12 (20h15), wed 7/12 (18h) & do (8/12 (22h) in Labozaal

CATHERINE Britt Raes • Belgium • 2016 • 12 min.

CAMOUFLAGE Imge Özbilge • Belgium • 2016 • 6 min. In a mysterious and surreal world, there is a coastal city where East and West meet. Different religions and cultures make life in the city very diverse, but a police force runs the ship. In a secret courtyard a forbidden friendship starts. In een mysterieuze en surreële wereld ligt een kuststad waar het Oosten en het Westen samenkomen. Verschillende religies en culturen variëren het leven in de stad, maar een politiemacht zwaait er de plak. In een geheime binnentuin ontstaat een verboden vriendschap. Production: Imge Özbilge • Music: Jonathan Karsilo • Contact: Imge Özbilge, Kielsevest 70, 2018 Antwerp, Belgium • P: +32 487617009 • E: imge.ozbilge@gmail.com

Little Catherine loves animals. But above all she loves her own cat. When she grows up, she has a hard time connecting with other people and her cat continues to be the center of her life. Will she end up as a crazy old cat lady? De kleine Catherine houdt van dieren. Maar boven alles houdt ze van haar eigen kat. Wanneer ze opgroeit, vindt ze niet zo makkelijk aansluiting bij andere mensen en blijft haar kat het centrum van haar leven. Zal ze uiteindelijk een gek oud kattenvrouwtje worden? Production: Creative Conspiracy, Karim Rhellam • DOP: Britt Raes • Script: Britt Raes • Editing: Britt Raes • Cast: Braden Lunsford,Madison Reeves, Rudi Rok • Contact: Creative Conspiracy, Britt Raes, Bomastraat 30-36, 9000 Gent, Belgium • P: +32 93315510 • E: britt.r@cc.be

LOUISA

I NEED MY SPACE

KASTAARS

Annechien Strouven • Belgium • 2016 • 6 min.

Laurens De Mets • Belgium • 2016 • 2 min.

Cake, croquettes, boxwood and a pair of wool socks. An old woman with a huge love of plants lives in a stack of cupboards where absurd things happen that nobody thought possible. Taart, kroketten, een buxus en een paar wollen sokken. Een oude vrouw met een enorme liefde voor planten woont in een opeenstapeling van kasten waar absurde dingen gebeuren die niemand voor mogelijk houdt.

On a desolate planet a group of astronauts have their daily routine, everyone performs the exact same actions. A talented astronaut gets annoyed and wants something else. Op een desolate planeet hebben een groep astronauten hun dagelijkse routine, iedereen doet exact dezelfde handelingen. Een getalenteerde astronaute raakt geërgerd en wil iets anders.

Jasmine Elsen • Belgium • 2016 • 6 min. In an apartment building, the residents are completely self-absorbed, they never look outside to see the chicken fly by. The chicken has a nest on the roof where she hatches her eggs. One day the eggs are stolen. In een flatgebouw zijn de bewoners volledig in zichzelf gekeerd, ze kijken nooit naar buiten en zien de kip niet die daar regelmatig voorbij fladdert. De kip heeft boven op het dak een nest waar ze haar eieren uitbroedt. Op een dag worden de eieren gestolen.

Production: Annechien Strouven • DOP: Annechien Strouven • Script: Annechien Strouven • Editing: Annechien Strouven • Contact: Annechien Strouven, Molenbaan 64, 3111 Wezemaal, Belgium • P: +32 478440548 • E: Strouven.A@hotmail.com

Production: LUCA Productions Office • Script: Laurens de Mets • Contact: Laurens De Mets, Burgstraat 53, 9070 Destelbergen, Belgium • P: +32 472366453 • E: laurensdemets@gmail.com

Production: RITCS • DOP: Jasmine Elsen • Script: Jasmine Elsen • Editing: Jasmine Elsen • Cast: musician: Ehsan Yadollahi Sounddesigner: Vahe Grigorjan • Contact: Jasmine Elsen, Weldadigheidsstraat 36, 3000 Leuven, Belgium • P: +32 483583328 • E: jasiemine@hotmail.com

33


BURNED_OUT

THE GAP

Huei Li Yap • Belgium • 2016 • 6 min.

Patrick Vandebroeck • Belgium • 2016 • 14 min.

HIJ LUST GEEN NOTEN HE DOES NOT LIKE NUTS Martina Svojíková • Belgium • 2016 • 5 min.

Apollo lives for his job. Every day he follows the same routine, but every day the pressure becomes a little higher. His job is his motivation and passion to continue living. But what happens if he can no longer function? Apollo leeft volledig voor zijn werk. Elke dag volgt hij dezelfde routine, maar elke dag wordt de druk een beetje hoger. Zijn job is zijn drijfveer en passie om verder te gaan met leven. Maar wat als hij niet langer kan functioneren? Production: LUCA school of Arts, campus Brussel • DOP: Huei Li Yap • Script: Huei Li Yap • Editing: Huei Li Yap, Vincent Pergoot • Contact: Huei Li Yap, Huei Li Yap, Emile Jacqmainlaan 16 B41, 1000 Brussels, Belgium • P: +32 496039764 • E: hueili.yap@gmail.com

A small block-shaped man lives in a linear world, where he deals with the elimination of irregularities. One day he encounters a red ball. Een klein blokvormig mannetje leeft in een rechtlijnige wereld waar hij zich bezighoudt met het wegwerken van onregelmatigheden. Maar op een dag ontmoet hij een rode bal. Production: Vivi Film, Marco Levantaci • Script: Raf Wathion, Patrick Vandebroeck • Editing: Raf Wathion, Patrick Vandebroeck • Contact: Marco Levantaci, Deschampheleerstraat 24-26, 1081 Koekelberg, Belgium • P: +32 2 412 01 12 • E: marco@vivifilm.be

It's a big day for a young fox. Today he has to catch a prey by himself for the first time. He has practiced a lot but this time it's for real. Only problem is he can’t deal with killing other animals. Het is een grote dag voor een jonge vos. Vandaag moet hij voor de allereerste keer zelf een prooi vangen. Hij heeft al vaak geoefend, maar nu moet het voor echt. Alleen krijgt hij het niet over hart om andere dieren te doden. Production: RITCS • DOP: Martina Svojíková • Script: Martina Svojíková • Editing: Martina Svojíková • Cast: Samuel Albrecht, Vahe Grigorjan, Zander Meykens, Julian De Backer, Thomas Rottier, Lies & Chris Lenaerts, Maike Van Bruwaene, Niels De Vos, Bert Lachaert, Levi Heusdens • Contact: Martina Svojíková, Charlottalei 66, 2018 Antwerpen, Belgium • P: +32 492846997 • E: martina.svojikova@gmail.com

THREE LITTLE NINJA DELIVERY SERVICE: DAMSEL IN DISTRESS Kim Claeys & Karim Rhellam • Belgium • 2016 • 12 min. When a not so charming prince defeats the dragon guarding the princess, she immediately orders a new one from the Three Little Ninjas Delivery Service. They deliver anything, anywhere, anytime … Wanneer een niet zo charmante prins de draak verslaat die de prinses bewaakt, bestelt ze onmiddellijk een nieuwe bij de Three Little Ninjas Delivery Service. Zij leveren eender wat, waar, wanneer … Production: Creative Conspiracy, Karim Rhellam • DOP: Kim Claeys • Script: Kim Claeys & Karim Rhellam • Editing: Kim Claeys & Karim Rhellam • Cast: Megan Quill, John Tillotson, Gregory Caron, Kim Claeys • Contact: Creative Conspiracy, Britt Raes, Bomastraat 30-36, 9000 Gent, Belgium • P: +32 93315510 • E: britt.r@cc.be

34

THE COCKROACH AND THE SEA Anton Setola • Belgium • 2016 • 6 min. A lazy cockroach is catapulted from the leaf he is sleeping on into the sea. To get back to his leaf he has to face a lot of danger and loses one leg after another. Een kakkerlak, die altijd liever lui dan moe is, wordt van het blad waarop hij ligt te slapen, in zee gekatapulteerd. Om terug op zijn blad te geraken moet hij heel wat gevaren doorstaan en verliest hij pootje per pootje. Production: Annemie Degryse (Lunanime) • Script: Anton Setola • Editing: n/a • Cast: Mark Irons • Contact: Lunanime, Sara Maes, Hof Ter Mere 28 -, 9000 Gent, Belgium • P: +32 92770520 • E: mail@lunanime.be


CAMERA - & LICHTMATERIAAL STROOMGENERATORS & STUDIO’S CINESHOP www.eye-lite.com 35


Everything you need with regards to audiovisual creation in Flanders brought together under one roof.

Bischoffsheimlaan 38 BE-1000 Brussels Belgium/EU T (32)2 226 0630 F (32)2 219 1936 E info@vaf.be www.vaf.be www.flandersimage.com www.screenflanders.com 36


VAF WILDCARDS 2016 The Flemish Audiovisual Fund is the beating heart of the Flemish film industry. In order to support fresh new talent, the Fund annually hands out six Wildcards to the most promising graduation projects of bachelor and master students from Flemish film schools. Winning a Wildcard can seriously boost the careers of promising young filmmakers. The winners take home a generous budget (€ 25.000 à € 60.000) to kickstart their next production and are brought into contact with a coach who provides individual guidance. Two Wildcard winners who used their prize in a very impressive way have been selected for this year’s Short Film Festival: Maaike Neuville presents Perfect Darkness and Boris Sverlow stuns with Gerontophobia. We can’t wait to see how they fare. They just might end up on the list of

Wildcard winners who have made a name for themselves in the Flemish and international film and TV world, such as Adil El Arbi & Bilall Fallah, Gilles Coulier, Nathalie Teirlinck, Gust Van den Berghe, Sahim Omar Kalifa, Wouter Bongaerts en Eva Küpper. A professional jury, with members chosen by the Flemish Audiovisual Fund, will award Wildcards in four different categories: fiction, documentary, animation and FilmLab. You can find the list of participating films in the separate Wildcard Catalogue which will be available at the festival and online at www.kortfilmfestival.be. At the festival, you can watch a number of films on the big screen in the festival competition. All films can be seen on demand in the Wildcard screening room.

The VAF Wildcards are festively presented at the closing ceremony of the festival, Saturday December 10th. More info at www.vaf.be

JURY LIVE ACTION | FICTIE Nathalie Teirlinck – regisseur Dries Phlypo – producent Fien Troch – regisseur Felix Van Groeningen – regisseur Viviane De Muynck – actrice

DOCU Stephen Dhoedt – producent Emmy Oost – producent Pieter-Jan De Pue – regisseur Isabelle Tollenaere – regisseur Frank Moens – programmator Docville

ANIMATION | ANIMATIE Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is het kloppende hart van de Vlaamse filmindustrie. Om de vinger aan de pols te houden bij het jonge, opkomende filmtalent, reikt het VAF jaarlijks zes ‘Wildcards’ uit aan de meest veelbelovende eindwerken van bachelor- of masterstudenten uit de Vlaamse filmscholen. Het verleden heeft al aangetoond dat het winnen van een Wildcard een flinke duw kan betekenen voor de carrière van beloftevolle cineasten. De winnaars gaan immers naar huis met een stevig startbudget (€ 25.000 à € 60.000) voor een nieuwe productie én een individuele coach die hen begeleidt. Twee Wildcardwinnaars hebben hun prijs alvast op indrukwekkende wijze gebruikt en staan dit jaar op het Kortfilmfestival met straf resultaat: Maaike Neuville met Perfect Darkness en Boris Sverlow met Gerontophobia.

Benieuwd hoe het hen zal vergaan. Misschien vullen zij binnenkort het lijstje Wildcard-laureaten aan die intussen naam gemaakt hebben in de Vlaamse en internationale film- en televisiewereld, zoals Adil El Arbi & Bilall Fallah, Gilles Coulier, Nathalie Teirlinck, Gust Van den Berghe, Sahim Omar Kalifa, Wouter Bongaerts en Eva Küpper. Een professionele jury, samengesteld door het VAF, reikt Wildcards uit in 4 verschillende categorieën: fictie, documentaire, animatie en FilmLab. De lijst van deelnemende films is te vinden in de aparte Wildcardcatalogus die verdeeld wordt op het festival of op www.kortfilmfestival.be. Op het festival kan u een aantal films op groot scherm bekijken in de IKL-competitie. Alle films zijn on demand te bekijken in de VAF Wildcard screening room.

Frits Standaert – regisseur Dorien Schetz – producent Pieter Coudyzer – regisseur Erik Schut – producent Joeri Christiaen – regisseur

FILMLAB Cis Bierinckx – curator Pieter Van Bogaert – criticus / curator Sofie Verdoodt – Prof. in de Kunstwetenschappen / auteur Helena Kritis – programmator visuele kunsten Beursschouwburg Johan Grimonprez – multimedia kunstenaar

De VAF Wildcards worden feestelijk uitgereikt op de slotavond van het festival, zaterdag 10 december. Meer info op www.vaf.be 37


OSCAR SHORTS

het ds een paar jaar behoort het IKL tot Sin the ed join l tiva fes our , A few yea rs ago ying festivals. ls. selecte clubje van Oscar Qualif tiva fes g yin alif Qu car Os of b clu e select de crème de la crème van de voorbij Wie last the of t bes y ver the If you want to see n en met eigen eyes if Oscaruitreiking wil bekijke own r you h wit see to t wan and ars mee Osc n wil zien of de juiste film het beeldje oge ck che , tte tue sta the e hom k the right film too de Oscar Shorts re all naar huis nam, kan terecht bij whe tion pila com rts Sho ar Osc den the out pilatie waar alle genomineerden wor com ed. een scr nominees will be vertoond.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

WOENSDAG 7 DECEMBER

DINSDAG 6 DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 4 DECEMBER

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

16u | Oscar shorts

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

ZATERDAG 10 DECEMBER

VRIJDAG 9 DECEMBER

DONDERDAG 8 DECEMBER

CINEMA ZED

CINEMA ZED

22u30 | Oscar shorts

SOETEZAAL LABOZAAL

SOETEZAAL LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

38

00u00

CINEMA ZED

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Oscar Shorts 1h49 • Screenings: sun 4/12 (16h) in Labozaal & thu 8/12 (22h30) in Soetezaal

DAY ONE Henry Hughes • USA • 2015 • 25 min.

AVE MARIA Basil Khalil • Germany, France, Palestinian Territories • 2015 • 14 min. Nuns of the 'Sisters of Mercy' convent in the middle of the West Bank wilderness have their daily routine of silence and prayer disrupted when a family of religious Israeli settlers crash their car into the convent's wall. De nonnen van een katholiek klooster, gelegen middenin de Westbank, zien hun stilte en gebedsroutine zwaar verstoord als de auto van een groep religieuze Joden crasht tegen de kloostermuur. Production: Incognito Films, Eric Dupont • DOP: Eric Mizrahi • Script: Basil Khalil, Daniel Yáñez Khalil • Editing: Basil Khalil • Cast: Maria Zreik, Maya Koren, Ruth Farhi, Shady Srour, Huda Al-Imam • Contact: Ouat Media, 2844 Dundas Street West, M6P 1Y7 Toroonto, Canada • P: +1 4169797380 • E: info@ouatmedia.com

ALLES WIRD GUT EVERYTHING WILL BE OKAY

Inspired by a true story, Day One depicts a new translator’s first day accompanying a US Army unit as it searches for a local terrorist. As she quickly discovers, her job will bring up brutal complexities as gender and religious barriers emerge with lives hanging in the balance. Feda is een Afghaans-Amerikaanse vrouw die na een pijnlijke scheiding haar conservatieve omgeving ontsnapt door zich op te geven als vertaler bij het Amerikaanse leger. Production: Michael Steiner • Script: Dawn De Voe, Henry Hughes • DOP: Kee Kyung • Music: Oman Fadel • Editing: Anesha Acharya • Cast: Layla Alizada, Navid Negahban • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@ europeanfilmacademy.org

SHOK

THE STUTTERER

Jamie Donoughue • Kosovo, UK • 2015 • 21 min.

Benjamin Cleary • Ireland • 2015 • 8 min.

Based on true events, 'Shok' is set during the escalation of the Kosovan War when the country was occupied by Serbia... Tegen de achtergrond van de burgeroorlog wordt de vriendschap tussen twee jongens zwaar op de proef gesteld.

For a lonely typographer, an online relationship has provided a much-needed connection without revealing the speech impediment that has kept him isolated. Now, however, he is faced with the proposition of meeting his online paramour in the flesh, and thereby revealing the truth about himself. Door online een relatie te beginnen voelt een eenzame man zich opnieuw geconnecteerd met de wereld zonder te moeten bekennen dat hij stottert. De romance komt echter onder druk te staan wanneer zijn online geliefde hem voorstelt om elkaar in het echt te ontmoeten.

Patrick Vollrath • Germany, Austria • 2015 • 30 min. A divorced father picks up his eight year-old daughter Lea. It seems pretty much like every second weekend, but after a while Lea can't help feeling that something isn't right. Een gescheiden vader haalt zijn 8-jarige oude dochter Lea op. Op het eerste zicht lijkt het een weekend als een ander, maar na een tijdje voelt Lea dat er iets niet goed zit. Production: Patrick Vollrath • DOP: Sebastian Thaler • Script: Patrick Vollrath • Editing: Patrick Vollrath • Cast: Simon Schwarz, Julia Pointner, Marion Rottenhofer, Daniel Keberle • Contact: aug&ohr medien, Riemannstrasse 21, 10961 Berlin, Germany • P: +49 17662965299 • E: daniel@ augohr.de

Production: Harvey Ascott • Script: Jamie Donoghue • DOP: Philip Robertson • Editing: Sarah Peczek • Music: TrinorDhomi • Contact: 1 Kings Mount, LS17 5NS Leeds, UK • P: +44 7967042212 • E: jamiedonoughue@gmail.com

Production: Serena Armitage • Script: Benjamin Cleary • DOP: Michael Paleoidimos • Editing: Benjamin Cleary • Music: Nico Casal • Cast: Matthew Needham, Chloe Pirria • Contact: Sandra Leege • E: s.leege@ europeanfilmacademy.org

39


VIRTUAL REALITY

loreren de wonexplo- Steeds meer filmregisseurs exp are rs cto dire vie mo re mo and niet re Mo e mogelijkheden van virtual reality. Ge der ual virt of es iliti sib pos ous ring the wondr van een gevarienjoy met een VR-bril op je neus and on s sse gla VR e som Put . lity , met rea de selectie fictie- en animatiefilms eer ted ma ani and ion fict of n a varied selectio van Oscarwinnend winning onder andere nieuw werk arOsc by k wor new ing lud inc s, film regisseur Patrick Osborne. director Patrick Osborne. for 1 hour. You can A performance of Virt ual Reality lasts t. Please note visit the prog ramme with a regular ticke It is advised to le. that a show is open to maximum 15 peop are sure to you so nce, purchase your ticket online in adva have a spot.

WOENSDAG 7 DECEMBER

DINSDAG 6 DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 4 DECEMBER

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

t in totaal 1 uur. Een voorstelling van Virtual Reality duur ramma koopt prog het uit es Net als voor de andere compilati toegankelijk is ng stelli voor een u een gewoon ticket. Opgelet, op voorhand en erad aang is Het nen. voor maximaal 15 perso plaats. uw van r zeke u bent Zo n. kope online uw ticket te

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

19u | Virtual reality

verbeeckzaal

20u30 | Virtual reality

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

19u | Virtual reality

verbeeckzaal

20u30 | Virtual reality

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

19u | Virtual reality

verbeeckzaal

20u30 | Virtual ...

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

19u | Virtual reality

verbeeckzaal

20u30 | Virtual ...

Verbeeckzaal

ZATERDAG 10 DECEMBER

VRIJDAG 9 DECEMBER

DONDERDAG 8 DECEMBER

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

17u | Virtual reality

verbeeckzaal

19u | Virtual reality

20u30 | Virtual ...

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

15u | Virtual reality

16u | Virtual reality

15u30

16u30

20u30 | Virtual ...

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

40

00u00

CINEMA ZED

13u30

14u00

14u30

15u00

16u00

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Virtual Reality 1h00 • Screenings: sat 3/12 (15h) in Cinema ZED & sun 4/12 (15h) in Labozaal

THE INVISIBLE MAN

PEARL

EWA - OUT OF BODY

Hugo Keijzer • The Netherlands • 2016 • 10 min.

Patrick Osborne • USA • 2016 • 6 min.

Johan Knattrup Jensen • Denmark • 2016 • 8 min.

Petty drug dealers Nick and Kid find drugs worth half a million euros hidden in a barn. When their creditor Frank pops up, they are forced to play a sadistic game of Russian roulette. De onbeduidende drugsdealers Nick en Kid hebben drugs ter waarde van een half miljoen euro verstopt in een stal. Wanneer hun schuldeiser Frank plots opduikt, worden ze gedwongen tot een sadistisch spelletje Russische roulette.

A father and daughter throughout the years, from the moment they traveled across the country for the father’s music career until the moment the daughter follows in his footsteps and gets on stage herself. Een vader en dochter doorheen de jaren. Van toen ze het land doorkruisten voor de muziekcarrière van de vader tot het moment dat de dochter in zijn voetsporen treedt en zelf op het podium gaat staan.

It’s Ewa's birthday and she's all excited for her party. Especially when she discovers her birthday cake in the refrigerator. But then there’s her mother. They fight often, but Ewa tries to regain her freedom. Ewa is jarig en ze is helemaal opgewonden voor haar feestje. Zeker wanneer ze haar verjaardagstaart ontdekt in de koelkast. Maar dat is buiten haar moeder gerekend. Vaak komen ze met elkaar in conflict, maar Ewa probeert haar vrijheid te herwinnen.

Production: Midnight Pictures, The Secret Lab, Ellen Utrecht, Maurice Schutte • Script: John Weich • Cast: Nigel Boyle, Chris Hatherall, Zoe Lister, Jerome Wright • Contact: Midnight Pictures, Ellen Utrecht • E: ellen@midnightpictures.com

Production: Google Spotlight Stories, Evil Eye Pictures, Passion Pictures, David Eisenmann • Script: Patrick Osborne • Editing: Stevan Riley • Cast: Kelley Stoltz, Nicki Bluhm • Contact: Passion Pictures, Sam Gray, 33-34 Rathbone Place, W1T 1JN London, UK • P: +44 2073239933 • E: samuelg@ passion-pictures.com

DRAWING ROOM

LOVR

TELEPORTALED

Jan Rothuizen, Sara Kolster • The Netherlands • 2016 • 5 min.

Aaron Bradbury • UK • 2016 • 5 min.

PAVR • USA • 2016 • 4 min.

Enter the animated tower room of the Bijenkorf in Amsterdam. Explore the room, glance down at the Dam, wave at Death and listen to the story the director has to tell you. Treed binnen in de geanimeerde torenkamer van de Bijenkorf in Amsterdam. Ontdek de ruimte, werp een blik op de Dam, zwaai naar de Dood en luister naar het verhaal dat de regisseur je te vertellen heeft.

In normal circumstances, there are more than 100,000 chemical reactions per second going on in our brain. Imagine how much happens when you spot the girl of your dreams and she sees you? In normale omstandigheden zijn er in onze hersenen meer dan 100.000 chemische reacties per seconde aan de gang. Wat gebeurt er dan wel niet in ons brein op het moment dat je het meisje van je dromen ziet en zij jou?

The first VR comedy about teleportation. As far as we know. Sci-fi comedy about three friends who don’t feel at home anywhere and are able to go anywhere. De eerste VR komedie over teleportatie. Voor zover we weten. Scifi komedie over drie vrienden die zich nergens thuis voelen en de mogelijkheid hebben om overal naartoe te gaan.

Production: Zesbaans • Contact: Sara Kolster • E: sara. kolster@gmail.com

Production: Lumiere • Music: Jon Hopkins • Contact: Aaron Bradbury • E: aaron@luniere.com

Production: Makropol, Mads Damsbo • DOP: Talib Rasmussen • Editing: Julius Krebs Damsbo • Cast: Caroline Rolighed, Danica Curcic • Contact: Makropol, Mads Damsbo, Kødboderne 30, 1. sal, 1714 Copenhagen, Denmark • P: +45 61606164 • E: mads@iamewa.com

Production: PAVR Media, Alex Plapinger, Tom Vance • Script: PAVR • Editing: PAVR • Cast: DJ Lubel, Nellie Barnett, Johnno Wilson • Contact: PAVR Media, Michael Ashton • E: mike@pavr.media

41


THE LABO tek voor kortfilms rt films ‘The Labo’ is de plek bij uits 'The Lab' is the perfect place for sho spelen met y die ‘outside the box’ zijn. Films die pla t tha s Film '. box the e tsid 'ou that are weg houden van er and het medium en zich soms ver cineren around with the medium like no oth een klassiek narratief plot, maar fas nar ssic cla a m fro y awa far y sta sometimes beeld, geluid en create en diepgang creëren door nieuwe rative plot, but that captivate and crossovers naar andere disciplines of to s ver sso cro and nd sou , ges ima depth by media. other disciplines or new media.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

ZONDAG 4 DECEMBER MAANDAG 5 DECEMBER DINSDAG 6 DECEMBER WOENSDAG 7 DECEMBER DONDERDAG 8 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER ZATERDAG 10 DECEMBER

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

19u45 | Labo

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

21u45 | Labo

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

15u | Labo

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

42

20u00

CINEMA ZED

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


The Labo 1h23 • Screenings: sun 4/12 (19h45), fri 9/12 (21h45) & sat 10/12 (15h) in Cinema ZED

METUBE2: AUGUST SINGS CARMINA BURANA Daniel Moshel • Austria • 2016 • 5 min.

#YA Ygor Gama & Florencia Rovlich • Germany • 2015 • 15 min. First it's paint bombs, followed hard by riots. Tweets proclaim what is to be done. Resistance is everywhere. Something has to give. Two young activists meet amid turbulent events. They dance. The city belongs to them. Eerst zijn er verf bommen, wat later zijn er rellen. Tweets verkondigen wat er moet gedaan worden. Het verzet is overal. Twee jonge activisten ontmoeten elkaar in turbulente omstandigheden. Ze dansen. De stad is van hen. Production: Sofa Quiros & Francisca Saez Agurto • DOP: Francisca Saez Agurto • Script: Ygor Gama, Florencia Rovlich, Francisca Saez Agurto • Editing: Ygor Gama • Cast: Manuela Hidalgo, Mariano Paz • Contact: Markus Kaatsch, aug&ohr medien, Markus Kaatsch, Riemannstr. 21, 10961 Berlin, Germany • P: +49 17662965299 • E: constantin@augohr.de

After Elfie and her nerdy son August successfully proved themselves on their home webcam in MeTube 1, the odd pair venture onto the street to present the biggest, boldest, and sexiest operatic flash mob the internet has ever witnessed. Nadat Elfie en haar nerdy zoon August zichzelf met succes hebben bewezen met hun webcamfilmpje in MeTube1, gaan ze de straat op voor de grootste, strafste en meest sexy opera-flashmob die het internet ooit gezien heeft. Production: Daniel Moshel, August Schram • DOP: Arturo Delano Smith • Script: Daniel Moshel • Editing: Christin Gottscheber • Cast: August Schram, Elfriede Wunsch • Contact: aug & ohr medien (agency), Markus Kaatsch, Riemannstr. 21, 10Riemannstr. 21961 Berlin, Germany, 10961 Berlin, Germany • P: +49 17662965299 • E: lili@augohr.de

MOVEMENTS ARISING FROM DIFFERENT RELATIONSHIPS / BETWEEN REGULARITY AND IRREGULARITY II Masahiro Tsutani • Japan • 2015 • 13 min. Neurons shoot back and forth, extremely detailed images filled with light, sounds and granular structures. The beauty of matter and of life itself is between regularity and irregularity. Zenuwcellen schieten heen en weer, extreem gedetailleerde beelden gevuld met licht, geluiden en korrelige structuren. De schoonheid van materie én van het leven zelf ligt tussen regelmaat en onregelmaat. Production: Masahiro Tsutani • DOP: Masahiro Tsutani • Script: Masahiro Tsutani • Editing: Masahiro Tsutani • Contact: Masahiro Tsutani, Masahiro Tsutani, Village Noai, 89-1 Noai, Minamitakai, Yamato-cho, Ichinomiya, Aichi, 4910925, Japan • P: +81 586445048 / +81 9012887140 • E: masahiro_tsutani@nifty.com

DRAGSTRIP Daniel Claridge & Pacho Velez • USA • 2015 • 4 min. A few moments before the race starts at the track. Spectators, drivers and mechanics are ready for their race. Enkele momenten voordat de race begint op de racebaan. Toeschouwers, chauffeurs en mechaniekers staan klaar voor hun race. Production: Daniel Claridge & Pacho Vele • DOP: Daniel Claridge • Editing: Daniel Claridge, Pacho Velez • Contact: Na, Pacho Velez, 408 Albemarle Rd, 11218 New York City, USA • P: +1 2124330158 • E: pachoworks@gmail.com

43


FLYING LOTUS — FUCKKKYOUUU Eddie Alcazar • USA • 2015 • 8 min. With the ability to travel in time, a lonely girl finds love and comfort by connecting with her past self. Eventually faced with rejection, she struggles with her identity and gender, and as time folds onto itself only one of them can remain. Een eenzame vrouw reist doorheen de tijd om met haar jongere zelf in contact te treden. Wanneer ze geconfronteerd wordt met afwijzing, worstelt ze met haar identiteit en haar sekse. Naarmate de tijd terugplooit op zichzelf, kan er maar één van hen blijven bestaan. Production: Eddie Alcazar, Javier Lovato • DOP: Danny Hiele • Editing: Eddie Alcazar • Cast: Jesse Sullivan, Charles Baker • Contact: Exist Films, Javier Lovato • E: existfilms@ gmail.com

BEAUTY Rino Stefano Tagliafierro • Italy • 2016 • 10 min. An ode to the art of painting and its disarming beauty in a reworking of the short film Beauty from 2014. A trip along the main emotions in life, from life and death, love and sexuality to pain and fear. Een ode aan de schilderkunst en haar ontwapende schoonheid in een herwerking van de kortfilm Beauty uit 2014. Een reis langsheen de belangrijkste emoties in het leven, van leven en dood, liefde en seksualiteit tot pijn en angst. Production, editing & contact: Rino Stefano Tagliafierro • E: mail@rinostefanotagliafierro.com

COLLAPSING MASS

THE PAST INSIDE THE PRESENT

Arttu Nieminen • Finland • 2015 • 6 min.

James Siewert • USA • 2015 • 12 min.

A dystopian world ruled by the cult of pure concrete. Time, gravity and the existence of human has collapsed to a realm where gods float in the threatened waters on the ruins of ancient civilization. Een dystopische wereld gedomineerd door de cultus van beton. Tijd, zwaartekracht en het bestaan van de mens zijn in elkaar gestuikt tot een rijk waar de goden drijven in de bedreigde wateren langsheen de ruïnes van een vroegere beschaving.

A couple attempts to renew their dying relationship by plugging directly into recordings of their memories. Een koppel probeert hun kwijnende relatie terug te doen opleven door direct in te pluggen in opnames van hun herinneringen.

Production: Arttu Nieminen • DOP: Arttu Nieminen • Script: Arttu Nieminen • Editing: Arttu Nieminen • Contact: Arttu Nieminen, Arttu Nieminen, Kokintie 4, 96100 Rovaniemi, Finland • P: +358 400768122 • E: hcnieminen@hotmail.com

44

Production: Glass Eye Pix, Chris Skotchdopole • DOP: Sam Cutler-Kreutz • Script: James Siewert • Editing: James Siewert • Contact: Glass Eye Pix, James Siewert, 18 Bridge Street, 11201 Brooklyn, USA • P: +1 5107171331 • E: jamessiewert@gmail.com

EXODUS Nicolas Provost • The Netherlands, Portugal, Belgium • 2015 • 14 min. Monumental landscapes in the western USA and refined compositions in the form of a slide show. The infinite beauty of our planet is of an immense cinematic beauty and yet there is the underlying tension of the deciding moment the earth finds itself in now. Monumentale landschappen uit het westen van de Verenigde Staten en verfijnde composities in de vorm van een diavoorstelling. De oneindige schoonheid van onze planeet is van een immense filmische schoonheid en toch is er de onderhuidse spanning van het scharniermoment waarop de aarde zich nu bevindt. Production: Curtas Metragens CRL, The Flanders Audiovisual Fund, Mário Micaelo • DOP: Nicolas Provost • Script: Nicolas Provost • Editing: Nicolas Provost • Cast: Hannelore Knuts • Contact: Agencia - Portuguese Short Film Agency, Salette Ramalho, Pr. Jose Regio, 110, 4480-718 Vila do Conde, Portugal • P: +351 252 646683 • E: agencia@curtas.pt


Leuven International Short Film Festival DEC 3 - 10, 2016

45


ANIMATION NATIONS

tieneusje van de zalm voor de anima Het rs! love tion ma ani for p cro The cream of the tie tot high-tech anima - liefhebber! Van klei-anima 3D ech h-t hig to n atio y-m cla esm Fro animatie, van klassieke getekende me 3D to ces rpie ste ma wn dra ally tion, from classic stop-motion met photos , terwerkjes tot verrassende ted edi h wit tion mo p sto ing zijn pris sur erkte foto’s, alle stijlen en formaten bew two in ed ent res rep are s all styles and size rlijke compilayear vertegenwoordigd in twee hee this t bes y ver the of s tion pila d com ine div van het beste wat het voorbije jaar wer ties . tion ma had to offer in ani gemaakt op animatievlak.

WOENSDAG 7 DECEMBER

DINSDAG 6 DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 4 DECEMBER

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

22u30 | Animation Nations 2 18u | Animation Nations 1

LABOZAAL

DONDERDAG 8 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER ZATERDAG 10 DECEMBER

SOETEZAAL LABOZAAL

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

22u | Animation Nations 2

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

21u45 | Animation Nations 1

CINEMA ZED

CINEMA ZED

17u30 | Animation Nations 2

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

15u | Animation Nations 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

15u | Animation Nations 2

SOETEZAAL

SOETEZAAL

18u | Animation Nations 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

46

00u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Animation Nations 1 1h16 • Screenings: sat 3/12 (18h), thu 8/12 (15h) & sat 10/12 (18h) in Labozaal & di 6/12 (21h45) in Cinema ZED

GARDEN PARTY

FIRED ON MARS

THE PETARD PINCH

Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro • France • 2016 • 6 min.

Nate Sherman, Nick Vokey • USA • 2016 • 6 min.

Mike Brookes • UK • 2015 • 4 min.

Jeff is unexpectedly dismissed from his post on planet Mars. Finding a new job is not easy there. It goes from bad to worse and there is no way back home; not even to save his marriage. Jeff wordt onverwacht ontslagen uit zijn functie op de planeet Mars. Een nieuwe job vinden is er niet evident. Het gaat van kwaad naar erger en er is geen weg terug naar huis; zelfs niet om zijn huwelijk te redden.

October 1942. The British Army is desperately looking for information to crack the cipher machine of the Nazis. When a German submarine is spotted, several men do what they can to get their hands on the secret codes. Oktober 1942. Het Britse is leger wanhopig op zoek naar informatie om de codeermachine van de Nazi’s te kunnen kraken. Wanneer een Duitse onderzeeër wordt gespot, zetten enkele mannen alles op alles om de geheime codes in handen te krijgen.

A luxurious villa with a beautiful garden and a pool area is deserted. A curious frog and a greedy toad explore the place and discover a fascinating world. Een luxueuze villa met prachtige tuin en zwembad ligt er verlaten bij. Een nieuwsgierige kikker en gulzige pad gaan op verkenning. Een fascinerende wereld gaat voor hen open. Production: MOPA Films • Contact: Sève Films, Luce Grosjean, 2, rue Léon Blum, 13200 Arles, France • P: +33 674232951 • E: luce@sevefilms.com

Script: Nate Sherman, Nick Vokey • Cast: Sean Wing • Contact: Nate Sherman • P: +1 9172870362 • E: sherman. nate@gmail.com

Production: Aaron Hutchinson • Editing: Reese Howard • Contact: Mike Brookes • P: +44 7876418615 • E: mike@atp.tv

ERNIE BISCUIT Adam Elliot • Australia • 2015 • 21 min.

VELODROOL Sander Joon • Estonia • 2015 • 6 min. An addicted cyclist finds himself without cigarettes. In order to quickly get some new ones, he takes part in a competition. With the help of some strange people in the crowd, he tries to stay in the game at all costs. Een verslaafde wielrenner valt zonder sigaretten. Om er snel te pakken te krijgen, neemt hij deel aan een wedstrijd. Met de hulp van enkele eigenaardige personen uit het publiek, probeert hij kost wat kost in de wedstrijd te blijven. Production: Estonian Academy of Arts • Contact: Sander Joon, Väike-Karja 1-9, 10140 Tallinn, Estonia • P: +372 59083302 • E: sander.joon@gmail.com

Paris, in the sixties. A lonely, deaf taxidermist leads a quiet life until suddenly a dead bird appears at his door. He interprets this as a sign: he has to fulfil his dream of sitting in a gondola in Venice. A long journey begins. Parijs, jaren ’60. Een eenzame, dove taxidermist leidt een rustig leventje tot plots een dode vogel aan zijn deur verschijnt. Voor hem het teken dat hij zijn droom moet waarmaken om in Venetië in een gondel te zitten. Een lange reis begint. Production: Adam Elliot • Script: Adam Elliot • Editing: Adam Elliot • Cast: Mister John Flaus • Contact: Adam Elliot Clayographies, Dan Doherty • E: adam@adamelliot.com.au

47


HYPER-REALITY

ACCIDENTS, BLUNDERS & CALAMITIES

ELOÏSE, LITTLE DREAMER

Keiichi Matsuda • Colombia • 2016 • 6 min.

James Cunningham • New Zealand • 2015 • 5 min.

Myriam Obin • Canada • 2015 • 3 min.

A metropolis in the future. Physical and virtual reality are no longer distinguishable from each other. Every aspect of daily life is enveloped by technology. But does this make life any easier? Een grootstad in de toekomst. Fysieke en virtuele realiteit zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. Elk aspect van het dagelijkse leven wordt omhuld door technologie. Maar maakt dit het leven eenvoudiger?

A father possum reads his two young children a story. A story with a clear moral, because it is about the most dangerous animal of all: a human. Een vader buidelrat leest zijn twee jonge kinderen een verhaaltje voor. Een verhaal met een duidelijke moraal, want het gaat over het gevaarlijkste dier van allemaal: de mens…

Little Eloïse secretly follows her older sister to a fun parade. She is thrilled by the magic atmosphere and the spectacle, but soon feels overwhelmed when all kinds of strange things happen around her. De kleine Eloïse volgt haar oudere zus stiekem naar een vrolijke parade. Ze is helemaal opgewonden door de magische sfeer en het spektakel, maar al snel voelt ze zich overweldigd en gebeuren er allemaal vreemde dingen om haar heen.

Production: Fractal, Wu Yu Zhou, Carlson Bull • DOP: Vivi Trujillo • Script: Hernán Ortiz • Cast: Natalia Tamayo, Catalina Villegas, Wu Yu Zhou • Contact: Keiichi Matsuda Studio, Keiichi Matsuda • P: +44 7868552029 • E: info@km.cx

Production: Media Design School, James Cunningham, Oliver Hilbert • DOP: Oliver Hilbert • Script: James Cunningham • Editing: James Cunningham • Cast: Phillip Greeves, Drew Cunningham, Eleanor Cunningham • Contact: Media Design School, James Cunningham • E: james.cunningham@mediadesignschool.com

Production & script: Myriam Obin • Music: Vincent L. Pratte • Contact: Myriam Obin • E: obin.myriam@gmail.com

BORROWED TIME Andrew Coats & Lou Hamou-Lhadj • USA • 2016 • 7 min. An old sheriff returns to the place where an accident once happened, an accident he has been trying his whole life to forget. The closer he gets to the tragic place, the more his memories take over. Een oude sheriff keert terug naar de plaats waar ooit een ongeluk gebeurde, een ongeluk dat hij al heel zijn leven tevergeefs probeert te vergeten. Hoe dichter hij komt bij de tragische plek, hoe meer de herinneringen de overhand nemen. Production: Quorum Films, Amanda Deering Jones • DOP: James Campbell & Luke Martorelli • Script: Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj, Mark C. Harris • Editing: Kathy Toon • Contact: Amanda Jones, Amanda Jones, 1215 45th St., 94608 Emeryville, USA • P: +1 562 882-3378 • E: borrowedtimeshort@gmail.com

48

RAY'S BIG IDEA Steve Harding-Hill • UK • 2015 • 3 min. Ray is a brave prehistoric fish who has had it with the overcrowded ocean. He suddenly gets a groundbreaking idea and starts up the difficult task to achieve this, encouraged by other marine life. Ray is een dappere prehistorische vis die het gehad heeft met de overbevolkte oer-oceaan. Hij krijgt plots een baanbrekend idee en begint aan de moeizame opgave om dit te realiseren, aangemoedigd door de andere zeedieren. Production: Aardman Animations, Anna Harding • Contact: Aardman Animations, Anna Harding, Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, UK • P: +44 0117 984 8485 • E: anna.harding@aardman.com


Animation Nations 2 1h20 • Screenings: sat 3/12 (22h30), tue 6/12 (17h30) & sat 10/12 (15h) in Soetezaal & mon 5/12 (22h)) in Labozaal

SANJAY'S SUPER TEAM Sanjay Patel • USA • 2015 • 7 min. Little Sanjay is a big fan of superhero cartoons. When his dad wants to involve him in a traditional Hindu meditation, Sanjay doesn’t feel like it. Until his main Hindu gods become superheroes in his mind. Kleine Sanjay is grote fan van superhelden tekenfilms. Wanneer zijn papa hem wil betrekken bij de traditionele hindoemeditatie, heeft Sanjay hier helemaal geen zin in. Tot in zijn hoofd de hindoegoden superhelden worden.

AMÉLIA & DUARTE Alice Guimarães, Mónica Santos • Portugal • 2015 • 8 min. Amélia and Duarte used to be a couple, but after a while the love was gone. In an archive full of memories they are busy processing all the feelings associated with a lost love. Amélia en Duarte waren ooit een koppel, maar na een tijdje was de liefde op. In een archief vol herinneringen zijn ze druk in de weer met het verwerken van alle gevoelens die gepaard gaan met een verloren liefde.

Production: Pixar Animation Studios, Nicole Paradis • Script: Sanjay Patel • Editing: Kevin Rose Williams • Music: Mychael Dama • Cast: Brent Schraff • Contact: Filmbank International • E: international@filmbankmedia.com

Production: Ciclope Filmes, Studio Film Bilder, Abi Feijó, Thomas Meyer-Hermann • DOP: Manuel Pinto Barros • Editing: Martha Ewa Wojakowska • Cast: Sara Costa, Gilberto Oliveira • Contact: Curtas Metragens CRL, Nuno Andrade, Praça Jose Regio, 110, 4480-718 Vila do Conde, Portugal • P: +351 252 646683 • E: andrade@curtas.pt

GLOVE

PADRE

ALL YOUR FAVORITE SHOWS

Alexa Lim Haas, Bernardo Britto • USA • 2016 • 6 min.

Santiago Bou Grasso • Argentina, France • 2013 • 12 min.

Danny Madden • USA • 2015 • 5 min.

The true story of an astronaut who lost his glove in space in 1968. Ever since, the glove has been hovering through the universe, as a silent witness to the incredible entrepreneurial spirit of humanity. Het waargebeurde verhaal van een astronaut die in 1968 zijn handschoen verloor in de ruimte. Sindsdien zweeft de handschoen in eeuwigheid doorheen het universum, als een stille getuige van de onvoorstelbare ondernemingszin van de mensheid.

While the dictatorship slowly comes to an end in the Argentina of the 80s, a woman lives with the burden of her sick father, a retired army officer. Her daily routine is determined by the clock, that ticks on forever. Terwijl in het Argentinië van de jaren ’80 de dictatuur langzaam tot een einde komt, leeft een vrouw nog volledig onder het juk van haar zieke vader, een gepensioneerde legerofficier. Haar dagelijkse routine wordt bepaald door de klok, die eeuwig verder tikt.

Production: Ben Cohen, Brett Potter, Lucas Leyva, Dennis Scholl, Jillian Mayer • Script: Bernardo Britto • Cast: Henry Parker • Contact: Benjamin Cohen • E: benjamindanielcohen@gmail.com

Production: Films De L Arlequin, Dora Benousilio • Contact: Films De L Arlequin, Dora Benousilio, 23 Rue Meslay, 75003 Paris, France • P: +33 142772055 • E: carole.arlequin@gmail.com

A boy has unlimited access to all the images Hollywood has to offer thanks to his smartphone. Due to an overdose of footage, he experiences life through the most dramatic passages from the film world, with equally dramatic consequences. Een jongen heeft via zijn smartphone onbeperkte toegang tot alles wat Hollywood aan beelden te bieden heeft. Door een overdosis aan beeldmateriaal beleeft hij zijn leven doorheen de meest dramatische passages uit de filmwereld, met al even dramatische gevolgen. Production: Ornana Films • Editing: Mari Walker • Contact: Ornana Films, Danny Madden • E: ornanafilms@gmail.com

49


14

ONCE UPON A LINE

AN EYE FOR AN EYE

Amélie Graffet, Cyril Flous, Charlotte Da-Ros, Roxane Martinez, David Jurine, Juliette Coutellier • France • 2015 • 7 min.

Alicja Jasina • Poland, USA • 2016 • 7 min.

Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi • Germany • 2016 • 5 min.

France, July 1914. During the Tour de France, the national champion drives in the lead solo. But during the descent of the Col du Tourmalet he comes to an abrupt fall. Frankrijk, juli 1914. Tijdens de Tour de France rijdt de nationale kampioen solo aan kop. Maar tijdens de afdaling van de Col du Tourmalet komt hij abrupt ten val. Production: MOPA - L'École de la 3D • Contact: Sève Films, Luce Grosjean, 2 rue Léon Blum, 13200 Arles, France • P: +336 74 23 29 51 • E: luce@sevefilms.com

A man leads a monotonous life, each grey day looks the same. Until he one day he meets someone and falls in love. Everything changes, and his life is turned upside down. Een man leidt een monotoon leventje, waarbij elke grijze dag dezelfde lijkt. Tot hij op een dag iemand ontmoet en verliefd wordt. Alles verandert en heel zijn leven wordt overhoop gehaald. Production: USC Cinematic Arts • Script: Alicja Jasina • Editing: Alicja Jasina • Contact: Alicja Jasina • E: alicja. jasina@gmail.com

For over 10 years, Frederick Baer has been on death row in the prison of Indiana. He is still waiting for the execution of his death sentence. Life on death row is filled with inner conflicts about guilt, atonement and fate. Al meer dan 10 jaar zit Frederick Baer in de dodencel van de gevangenis van Indiana. Hij wacht nog steeds op de uitvoering van zijn doodstraf. Het leven in de dodencel is gevuld met innerlijke conf licten over schuld, boete en het lot. Production: Filmakademie Baden-Württemberg, Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi • Contact: Filmakademie Baden-Württemberg, Eva Steegmayer, Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg, Germany • P: +49 7141 969 82103 • E: festivals@filmakademie.de

SLEEPY STEVE Meghann Artes • USA • 2015 • 4 min.

ZEEZUCHT JONAS AND THE SEA Marlies van der Wel • The Netherlands • 2015 • 12 min. Jonas has always had a big dream: to live in the sea. But that is only possible for fish. Or is it? He is always looking for new ways out and refuses to lose faith – even after yet another setback. Als kind al had Jonas een grote droom: hij wil leven in de zee. Maar dat is enkel weggelegd voor de vissen, en niet voor een mens. Of wel? Hij zoekt steeds nieuwe uitwegen en laat zich – zelfs na de zoveelste tegenslag – niet uit het veld slaan. Production: Halal Productions, Marieke Konijn • Script: Ruben Picavet, Marlies van der Wel • Contact: KLIK! Distribution, Ursula van den Heuvel, Kardinaal Vaughanstraat 33, 5046 DP Tilburg, The Netherlands • P: +31 6 20689423 • E: ursula@klikamsterdam.nl

50

Good-natured bachelor Steve has his morning routine down to the last detail. All kinds of sophisticated mechanical aids and robotics make it nice and easy. De goedmoedige vrijgezel Steve heeft zijn ochtendroutine tot in de puntjes geregeld. Met allerhande uitgekiende mechanische hulpjes en robotica maakt hij het zich makkelijk. Production: Nick Schmidt, Meghann Artes • DOP: Scott Thiele • Script: Meghann Artes • Editing: Meghann Artes • Cast: Thomas Kelly, Michael Woods • Contact: Meghann Artes • E: meghannartes@gmail.com


51


SHORT FILMS FOR CHILDREN KORTFILMS VOOR KINDEREN travels The programming team of the IKL climbs to the farthest corners of the world, h the the highest mountain , swims throug h four deepest oceans , all to come back wit s for programmes with the best short film have children. For each target group, we just as composed a series of films that are y are for fun for curious young viewers as the of aniadults with an open mind and a love mation.

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

ZONDAG 4 DECEMBER MAANDAG 5 DECEMBER DINSDAG 6 DECEMBER WOENSDAG 7 DECEMBER DONDERDAG 8 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER ZATERDAG 10 DECEMBER

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

15u | Beestig leuk

CINEMA ZED

SOETEZAAL

16u15 | Stoere Streken

LABOZAAL

15u | Vriendjes en Sardientjes

LABOZAAL

15u | Mannetje Tak

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

15u15 | Stoere Streken 15u | Beestig leuk

LABOZAAL

00u00

CINEMA ZED

SOETEZAAL

CINEMA ZED

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

15u | Mannetje Tak

CINEMA ZED

SOETEZAAL

15u | Stoere Streken

SOETEZAAL

15u30 | Vriendjes en Sardientjes

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

14u | Vriendjes en ...

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

52

15u30

bezocht Het programmatieteam van het IKL lom de de verste uithoeken van de wereld, bek e oceahoogste bergen, doorzwom de diepst a’s met nen en kwam terug met vier programm r elke de beste kor tfilms voor kinderen. Voo esteld doelgroep werd een reeks films sameng e kijdie even leuk zijn voor nieuwsgierige jong n blik kers als voor volwassenen met een ope en liefde voor animatie.

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Crazy Zoo | Beestig Leuk 0h42 • Screenings: sat 3/12 (15h) in Cinema ZED & sun 4/12 (15h) in Labozaal

BOSWANDELING ONE TWO TREE Yulia Aronova • France, Switzerland • 2015 • 6 min.

VLEERMUIS ZKT VRIENDJE | BAT TIME Elena Walf • Germany • 2015 • 4 min. When night dawns on the farm a little bat wakes up. Oh, how great would it be to bark with a dog or to crow with a cock … and to jump and to dance! The little bat wants somebody to keep its company. It doesn’t want to be alone. It is looking for a friend. Wanneer op de boerderij de avond valt, wordt een kleine vleermuis wakker. Maar iedereen is een diepe slaap … Hoe leuk zou het zijn om samen te blaffen met de hond of te kraaien met een haan! De kleine vleermuis wilt niet meer alleen zijn en gaat op zoek naar een vriendje. Production: Studio Film Bilder, Thomas Meyer-Hermann • Script: Elena Walf • Contact: Studio Film Bilder, Bianca Just, Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711 481027

One fine day, an ordinary tree jumps into a pair of boots and goes off for a walk, inviting everyone it meets to follow. The daily grind turns into a joyful farandole. Op een dag beslist een doodgewone boom om een paar laarzen aan te trekken en op wandel te gaan. Onderweg nodigt hij iedereen die hij tegenkomt uit om met hem mee te wandelen. Het wordt een vrolijke parade. Production: Folimage, Nadasdy Film • Script: Yulia Aronova • Contact: Folimage, Jérémy Mourlam, La Cartoucherie, rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence, France • P: +33 475784868 • E: j.mourlam@folimage.fr

HONGER ALS EEN TIJGER TIGER Kariem Saleh • Germany • 2015 • 4 min. A happy little tiger is imprinted on a food plate. But if you leave him alone, and he doesn’t find anything to eat on his plate, he will leave it and travel the lunch table to satiate his appetite. Een vrolijke tijger staat gedrukt op een bord dat klaarstaat op een gedekte tafel. Hij heeft reuzenhonger. Wanneer er niets op zijn bord ligt en er niemand kijkt, gaat hij op zoek naar ander lekkers op tafel. Production: Studio Film Bilder, Thomas Meyer-Hermann • Script: Kariem Saleh • Contact: Studio Film Bilder, Bianca Just, Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711481027 • E: studio@filmbilder.de

KLAP! KLAP! CLAP! CLAP! Loup Blaster • France, UK • 2015 • 3 min. You'll want to jump up and clap along to the rhythm as hand-painted figures call each other onto the playground dancefloor in this dazzling music video. Het wordt wel heel erg moeilijk om stil te blijven zitten en niet met je handen mee te klappen tijdens deze explosie aan kleuren en muziek. Production: Strange Beast TV • DOP: Debora Cheyenne, Taylor Price • Contact: Passion Pictures, Laura Wesolowski, 33-34 Rathbone Place, W1T 1JN London, UK • P: +44 2073239933 • E: lauraw@passion-pictures.com

53


KOE COW

VOGELTJE THE BIRDIE

BERT DE PADDENSTOEL SCHWAMMERLBERT

Julia Ocker • Germany • 2015 • 4 min.

Yekaterina Filippova • Russia • 2015 • 3 min.

Pia Auteried • Germany • 2014 • 4 min.

At night, the cow dreams of f lying between the clouds. But when she wakes up her spots are gone. Will she find them again? 's Nachts droomt een koe dat ze kan vliegen tussen de wolken. Maar wanneer ze wakker wordt, zijn al haar vlekken verdwenen. Zal ze die ooit nog terugvinden?

Once upon a time a little bird met a hippo. They become friends and start to build a lovely house together. Op een dag ontmoet een vogeltje een nijlpaard. Ze worden dikke vrienden en samen beginnen ze een huis te bouwen.

Production: Studio Film Bilder, Thomas Meyer-Hermann • Cast: Laura Mittag, Kerstin Laudascher • Contact: Studio Film Bilder, Bianca Just, Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711481027 • E: studio@filmbilder.de

Production: School-Studio SHAR, Liubov Gaydukova • Script: Yekaterina Filippova • Editing: Yekaterina Filippova • Contact: School-Studio SHAR, Anna Ostalskaya, Nizhnaya Syromyatnicheskaya str., 10-4, 105120 Moscow, Russia • P: +7 499 6780190 • E: sharstudia@gmail.com>

A mushroom has lost his hat. The spider stole it! Through a clever ruse the mushroom tries to get his hat back, but then he sees the spider cry. Een paddenstoel is zijn hoed kwijt. Het is de spin die de hoed heeft gestolen! Via een slimme list probeert de paddenstoel zijn hoed terug te pakken, maar dan ziet hij de spin huilen. Production: Filmakademie Baden-Württemberg, Paul Maresch, Anna Matacz • Cast: Pia Auteried, Ferdinand Engländer • Contact: Filmakademie Baden-Württemberg, Anke Kletsch, Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg, Germany • P: +49 714196982856 • E: festival@ animationsinstitut.de

KOP OP! HEAD UP! Gottfried Mentor • Germany • 2015 • 3 min. A cute mountain goat is always jumping around. Papa goat thinks it is time for him to become more serious and to adopt a correct walking posture. But sometimes playing is the most useful thing you can do. Een schattig berggeitje springt de hele tijd vrolijk in het rond. Papa geit vindt dat hij serieus moet worden en een juiste wandelhouding moet aannemen. Maar soms is spelen net nuttig. Production: Studio Film Bilder GmbH, Thomas MeyerHermann • Script: Gottfried Mentor • Contact: Studio Film Bilder GmbH, Bianca Just, Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711481027 • E: studio@filmbilder.de

54

OCTOPUS Julia Ocker • Germany • 2015 • 4 min. The octopus is all set to bake a yummy cake, but one of her arms is following a different recipe all its own. Een octopus is helemaal klaar om een overheerlijke cake te bakken. Maar één van haar tentakels volgt in haar eentje een heel ander recept. Production: Studio Film Bilder GmbH, Thomas Meyer-Hermann • Script: Julia Ocker • Contact: Studio Film Bilder GmbH, Bianca Just, Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711481027 • E: studio@filmbilder.de


Fishy Friends | Vriendjes & sardientjes 1h08 • Screenings: sat 3/12 (15h) & wed 7/12 (15h30) in Labozaal & sat 10/12 (14h) in Cinema ZED

WOLF Julia Ocker • Germany • 2015 • 4 min. Wolf secretly loves ballet dancing in the moonlight. A cheeky goose makes fun of wolf for his hobby, but the goose has a secret of his own. Wolf houdt stiekem heel erg van balletdansen in het maanlicht. Een brutale gans lacht wolf uit met zijn hobby, maar de gans heeft zelf ook een geheim. Production: Studio Film Bilder, Thomas Meyer-Hermann • Script: Julia Ocker • Contact: Studio Film Bilder, Bianca Just, Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711481027 • E: studio@filmbilder.de

DIEP VANBINNEN SOMETHING Elena Walf • Germany • 2015 • 7 min. Three great mountains show off their possessions to one another – oil, gold and fire. The little mountain sitting next to them, on the other hand, owns something that appears to be small and useless. Drie grote bergen scheppen tegen elkaar op over hun bezittingen: olie, goud en vuur. De kleine berg naast hen, bezit iets dat op het eerste zicht klein en nutteloos is. Of lijkt dat maar zo? Production: Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Heiko Schulze, Paul Maresch • Contact: Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Anke Kletsch, Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg, Germany • P: +49 714196982856 • E: festival@animationsinstitut.de

LAWINEGEVAAR HEY DEER!

ALS KAT & HOND CATS & DOGS

VIS OP DE VLUCHT CHEMIN D'EAU POUR UN POISSON

Örs Bárczy • Hungary • 2015 • 6 min.

Gerd Gockell, Jesús Pérez • Switzerland • 2015 • 6 min.

Mercedes Marro • France • 2016 • 8 min.

A cute deer who is very keen on order, removes the snow in front of his house every single day. But the following morning, there is always a fresh batch of snow! Een lief hertje dat erg op orde is gesteld, ruimt elke dag keurig de sneeuw voor zijn huis weg. Maar de volgende ochtend ligt het weer helemaal vol! Production: Puppetworks Animation Studio, KGB Studio • Script: Örs Bárczy • Contact: Örs Bárczy • P: +44 7851925647 • E: barczyors@gmail.com

A cat and a dog can not stand each other, so their owners can never be together. An emergency, however, leads to an unexpected friendship. Een kat en een hond kunnen elkaar niet luchten, waardoor hun baasjes nooit bij elkaar kunnen zijn. Een noodgeval leidt echter toch tot een onverwachte vriendschap. Production: Gerd Gockell Filmproduktion, Gerd Gockell • DOP: Gerd Gockell • Script: Elisabeth Hüttermann, Gerd Gockell • Contact: Magnetfilm, Georg Gruber, Oranienburger Str. 50, 10117 Berlin, Germany • P: +49 30220565615 • E: georg.gruber@magnetfilm.de

In a poor neighborhood in South America Oscar is asleep in his room. A sudden wind wakes him up and through his window he sees a goldfish gasping for air in a dirty puddle. In een arme buurt in Zuid-Amerika ligt Oscar te slapen in zijn kamer. Een plotse wind maakt hem wakker en door zijn raam ziet hij een goudvis in een vuile plas naar adem happen. Production: Tomavista, Planet Nemo Animation, Folimage Studio / Digitzfilm, Pierre Nothman, Frédéric Puech, Felipe Morell, Corinne Destombes • Script: Xavier Romero • Contact: Folimage, Jérémy Mourlam, La Cartoucherie, rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence, France • P: +33 475784868 • E: j.mourlam@folimage.fr

55


PANIEK! PANIC!

HOEDJE AF JUBILE

GEEN SELFIES! ONCE UPON A BLUE MOON

Joost Lieuwma, Daan Velsink • The Netherlands • 2015 • 6 min.

Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion • France • 2016 • 7 min.

Steve Boot • UK • 2015 • 4 min.

Marja spends a day at the beach. As soon as she leaves, she begins to think about everything that could go wrong at home while she is away. So much could happen! Marja gaat een dagje naar het strand. Maar ze is nog maar net vertrokken of ze denkt al aan alles wat er thuis kan mislopen terwijl ze weg is. Er kan zoveel misgaan!

The queen is about to leave when the wind makes her hat fly away. A faithful watchman and a little dog try to catch the hat. De koningin staat op het punt te vertrekken, wanneer de wind haar hoed doet wegvliegen. Een trouwe wachter probeert samen met een hondje de hoed te vangen.

A lonely blue alien thinks he has found a new friend to play with when a strange new explorer robot lands on his planet. Een blauw buitenaards wezentje voelt zich wat eenzaam op zijn planeet. Wanneer er een nieuwe robot landt, denkt hij dat hij een nieuw vriendje gevonden heeft.

Production: Il Luster Productions • Script: Daan Velsink, Joost Lieuwma • Contact: Il Luster, Michiel Snijders, Schoutenstraat 4 bis, 3512 GB Utrecht, The Netherlands • P: +31 30 2400768 • E: distribution@illuster.nl

Production: Ecole MOPA • Contact: Seve Films, Luce Grosjean, 333, rue des Pyrénées, 75020 Paris, France • P: +33 674232951 • E: luce@sevefilms.com

Production: Mackinnon and Saunders, Pauline Kenny • DOP: John Duffy, Daniel Beckett • Editing: Tim Owen • Contact: Mackinnon and Saunders, Ellie Mann, 146-148 Seamons Road, WA14 4LJ Altrincham, UK • P: +44 1619146416 • E: emann@mackinnonandsaunders.com

VANGEN! CATCH IT!

CURIEUZE NEUSBEER ABOUT COATI

PLUIMPJE CHANGEOVER

Paul Bar, Marion Demaret, Nadège Forner, Pierre-Baptiste Marty, Julien Robyn, Jordan Soler • France • 2015 • 5 min.

Aleksandra Slepchuk • Russia • 2016 • 5 min.

Mehdi Alibeygi • Iran • 2014 • 2 min.

A coati looks a bit different from the other coatis: his nose is exceptionally long! This makes some things trickier for him. But a long nose also has its advantages. Een neusbeer ziet er een tikkeltje anders uit dan de andere neusberen: zijn neus is heel erg lang! Hierdoor lukken een aantal dingen minder goed. Maar zo’n lange neus heeft ook zijn voordelen.

A little bird finds a badminton plume in the corner of a badminton court. He thinks it is a birdie and falls hopelessly in love. Een vogeltje vindt een badmintonpluimpje in de hoek van een badmintonveld. Hij denkt dat het ook een vogeltje is en wordt hopeloos verliefd.

A group of meerkats take care of their beloved and unique fruit, but a vulture will disturb their peace of mind. Een groep meerkatten zorgt goed voor een uniek en geliefd stuk fruit. Tot een adelaar ermee gaat vliegen. Production: ESMA, Karim Khenissi • Cast: Marie Desprez, Thibault Cohade, Julien Bellanger, Romain Camiolo, Erwann Chandon • Contact: ESMA, Coline Moire, 140 rue Robert Koch, 34080 Montpellier, France • P: +33 467630180 • E: coline@ecolescreatives.com

56

Production: Irina Snezhinskaya, Georgi Negashev • Script: Aleksandra Slepchuk • E: snegafilm@yandex.ru

Production: Mehdi Alibeygi • Script: Mehdi Alibeygi • Contact: Mehdi Alibeygi • E: mehdi.alibeygi84@gmail.com


Awesome Adventures | Stoere streken 1h07 • Screenings: mon 3/12 (16h15), sun 4/12 (15h15) & wed 7/12 (15h) in Soetezaal

WOLKENTEMMER THE ONE WHO TAMED CLOUDS Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville • France • 2015 • 4 min. An old Indian teaches little Nayati how to make smoke signals: he can make clouds in the shape of a bear or a fish. When Nayati tries it himself, everything spirals out of control. Een oude indiaan leert de kleine Nayati hoe hij rooksignalen moet maken: hij kan wolken maken in de vorm van een beer of een vis. Wanneer Nayati het zelf mag proberen, loopt alles uit de hand. Production: Prototypes Associés • Script: Nicolas BiancoLevrin, Julie Rembauville • Contact: icolas Bianco-Levrin • E: nicolasbianco@wanadoo.fr

HET ORKESTJE THE ORCHESTRA Mikey Hill • France • 2015 • 15 min. In a world where musicians always musically accompany your feelings, Vernon feels a bit sad: his orchestra always plays sad music and they are a little out of tune. Until he meets the woman next door. In een wereld waar muzikanten je gevoelens altijd muzikaal begeleiden, loopt de oudere Vernon er wat droevig bij: zijn orkestje speelt immer trieste muziek en een tikkeltje vals. Tot hij zijn buurvrouw leert kennen. Production: Feather Films Pty Ltd, Melanie Brunt • Script: Mikey Hill, Jennifer Smith • Contact: Autour de Minuit, Annabel Sebag, 21, rue Henry Monnier, 75009 Paris, France • P: +33 142811728 • E: annabel@autourdeminuit.com

ZEEZUCHT JONAS AND THE SEA Marlies van der Wel • The Netherlands • 2015 • 12 min.

BALLONÉ DI CANNONÉ Frodo Kuipers • The Netherlands • 2015 • 6 min. Edouardo and Loet both work in a circus. When the mayor comes to see their show, Loet is more nervous than usual and Edouardo wants to make the act even more spectacular. Edouardo en Loet werken samen in een circus. Wanneer de burgemeester naar hun show komt kijken, is Loet nog zenuwachtiger dan anders en wil Edouardo de act nog spectaculairder maken. Production: Il Luster Films, Chris Eimers-Mouw, Arnoud Rijken, Michiel Snijders • Script: Rudi Brekelmans • Contact: Il Luster Films, Michiel Snijders, Schoutenstraat 4bis, 3512 GB Utrecht, The Netherlands • P: +31 302400768 • E: distribution@illuster.nl

Ever since he was a child, Jonas has had a big dream: he wants to live in the sea. But that privilege is only reserved for fish, not for people. Right? Al van toen hij kind was had Jonas een grote droom: hij wil leven in de zee. Maar dat is enkel weggelegd voor de vissen, en niet voor een mens. Of wel? Production: Halal Productions, Marieke Konijn • Script: Ruben Picavet, Marlies van der Wel • Contact: KLIK! Distribution, Ursula van den Heuvel, Kardinaal Vaughanstraat 33, 5046 DP Tilburg, The Netherlands • P: +31 6 20689423 • E: ursula@klikamsterdam.nl

57


BEER & VOGEL BEAR & BIRD

POPCORNTAART MELTING POP

VOS EN MUIS THE STORY OF A FOX AND A MOUSE

Dan & Jason • USA • 2015 • 5 min.

Alexandre Dubosc • France • 2015 • 1 min.

Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger • France • 2015 • 6 min.

A quiet brown bear and a busy cardinal bird are best friends. While playing the bird notices that his best friend smells really bad. He wants his friend to take a bath. Een rustige bruine beer en een drukke kardinaalvogel zijn beste vrienden. Tijdens het spelen merkt de vogel dat zijn beste vriend heel erg stinkt. Hij wil dat zijn vriend in bad gaat.

When an ordinary chocolate cake starts to slowly spin around, a whole world new world comes to life. Wanneer een doodgewone chocoladetaart langzaam begint rond te draaien, komt er een hele wereld tot leven.

Production: Hornet Films, Jan Stebbins • Script: Dan & Jason • Editing: RJ Glass • Contact: Hornet Films, Erika Bettencourt, 116 W. Houston St., 4th Fl., 10012 New York, USA • P: +1 9173510520 x119 • E: erika@hornetinc.com

Production: Alexandre Dubosc • Editing: Alexandre Dubosc, Juliette Loubières • Contact: Agence du Court Métrage, Fabrice Marquat, 77 rue des Cévennes, 75015 Paris, France • P: + 33 144692662 • E: F.Marquat@agencecm.com

A lone fox hunts a mouse. When two owls interfere, a special bond grows between the fox and the mouse. Een eenzame vos jaagt op een muis. Wanneer twee uilen zich mengen met de jacht, ontstaat er een speciale band tussen de vos en de muis. Production: ESMA, Karim Khenissi • Contact: ESMA, Coline Moire, 140 rue Robert Koch, 34080 Montpellier, France • P: +33 467630180 • E: coline@ecolescreatives.com

KWEK! Martin Colas • Belgium • 2016 • 3 min.

THEE TIJD TEA TIME Thomas Bourret, Vincent Delmon, François Gris, Julian Mifsud, Rémi Vincent • France • 2015 • 7 min. An old lady replaces her old companion robot by a more recent one. But things won’t go as expected… Een omaatje vervangt de oude robot die haar helpt in huishouden, door een splinternieuwe robot. Maar daar krijgt ze al snel spijt van. Production: ESMA, Karim Khenissi • Cast: Barbara Tissier, Xavier Fagnon • Contact: ESMA, Coline Moire, 140 rue Robert Koch, 34080 Montpellier, France • P: +33 467630180 • E: coline@ecolescreatives.com

58

Andre is a penguin, but he likes different things than most penguins. He tries to live his life without caring too much about the others. Until one special day. André is een pinguïn maar hij vindt heel andere dingen leuk dan de meeste pinguïns. Hij probeert zijn leventje te leiden zonder zich veel aan te trekken van de rest. Tot op een bepaalde dag. Production: Haute école Albert Jacquard, Martin Colas • Script: Martin Colas • Editing: Martin Colas • Cast: Roxanne Chavagne, Mr Grigorakis, Mr Meert • Contact: Martin Colas • E: martincolas@hotmail.fr


Stick Man & other stories | Mannetje Tak & andere verhaaltjes 0h50 • Screenings: sun 4/12 (15h), wed 7/12 (15h) & sun 11/12 (15h) in Cinema ZED

DE PIEPKLEINE VOS LE RENARD MINUSCULE Aline Quertain & Sylwia Szkiladz • France • 2016 • 8 min.

MANNETJE TAK STICK MAN Jeroen Jaspaert • UK • 2015 • 27 min. Stick Man lives in the family tree. With his Stick Lady love and their Stick children three. But one day a playful dog grabs Stick Man and runs off. Will he find his way back home? Mannetje Tak woont in een boom met zijn takkengezin. Zijn Vrouwtje, hijzelf, hun drie Twijgjes, ze passen er allemaal in! Maar dan wordt Mannetje Tak door een speelse hond meegenomen. Raakt hij ooit terug thuis? Production: Magic Light Pictures • Script: Julia Donaldson, Jeroen Jaspaert, Max Lang • Contact: Dalton Distribution, An De Winter, Zwartzustersstraat 14, 3000 Leuven, Belgium • P: +32 16679240 • E: an@daltondistributie.be

DE WET VAN DE JUNGLE LA LOI DU PLUS FORT Pascale Hecquet • Belgium, France • 2015 • 6 min. A little monkey is struggling to pick a huge banana. A bigger monkey has already got his eye on it, but then another even bigger monkey comes along and takes it. The little monkey devises a way to ensure he gets the biggest share of the banana, but this proves a risky business! Nadat een klein aapje alle moeite van de wereld heeft gedaan om een grote banaan te plukken, moet hij die meteen afgeven aan een grotere aap. Maar het aapje bedenkt een sluw plan, want wie niet sterk is moet slim zijn! Production: Les Films Du Nord • Script: Arnaud Demuynck • Editing: Pascale Hecquet • Contact: L'Agence du Court Metrage, Fabrice Marquat, 2 rue de Tocqueville, 75017 Paris, France • P: +33 144696311 • E: F.marquat @agencecm.com

In the middle of a luxuriant garden, a teeny-weeny fox meets a daring little girl who grows giant plants with magical beans. By lucky coincidence, they discover that the beans work on other things too. In het midden van een weelderige moestuin ontmoet een piepkleine vos een meisje dat planten reusachtig kan doen groeien. Dat opent een waaier aan deugnietenstreken… Production: La Boite… Productions, Arnaud Demuynck • Script: Sylwia Szkiladz, Aline Quertain • Contact: Dalton Distribution, An De Winter, Zwartzustersstraat 14, 3000 Leuven, Belgium • P: +32 16679240 • E: an@daltondistributie.be

ZEBRA

PIK PIK PIK

Julia Ocker, Andreas Hykade • Germany • 2015 • 2 min.

Dmitry Vysotskiy • Russia • 2015 • 4 min.

One day a zebra runs against a tree, which will cause his stripes to change! Op een dag botst een zebra tegen een boom, waardoor zijn patroon verandert! Production: Studio Film Bilder, Bianca Just • Script: Julia Ocker • Editing: Benjamin Manns • Cast: Ferdinand Engländer • Contact: Studio Film Bilder GmbH, Bianca Just, Ostendstrasse 106, D-70188 Stuttgart, Germany • P: +49 711481027 • E: studio@filmbilder.de

There is a tree in the woods. Ants and a brightly coloured woodpecker are living there. The woodpecker pecks away at columns of ants marching through tree branches. Until one day a wood-cutter comes to cut their tree. In het bos staat een boom waarin zowel de mieren als de kleurige specht wonen. De specht probeert de marcherende mieren weg te pikken maar ze zijn hem te slim af. Op een dag komt er een houthakker hun boom omhakken… Production: Soyuzmultfilm • DOP: Darina Shmidt • Editing: Nikolay Makovskiy • Contact: Dalton Distribution, An De Winter, Zwartzustersstraat 14, 3000 Leuven, Belgium • P: +32 16679240 • E: an@daltondistributie.be

59


KIWI SHORTS KIWI KORT

tival ditiegetrouw zoomt het Kor tfilmfes Tra par a on in ms zoo l tiva fes Traditionally the regio in de wereld, year the Leuven in op een bepaalde this and ld, wor the of ion reg op lar ticu jaar worden de schijnwerpers gericht dit d. lan Zea New ant dist the on spotlight will be filmland beteall, het verre Nieuw-Zeeland. Als er aft , has d lan Zea New y ntr cou film dan As a t Nieuw-Zeeland immers veel meer ken ing -tak ath bre the n tha r much more to offe pen uit de ade mb ene me nde lan dsc hap gs'. Rin the of d Lor e "Th of y ner sce ‘The Lord of the Rings’.

WOENSDAG 7 DECEMBER

DINSDAG 6 DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 4 DECEMBER

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

DONDERDAG 8 DECEMBER VRIJDAG 9 DECEMBER ZATERDAG 10 DECEMBER

22u30

23u00

23u30

00u00

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

22u | Kiwi kort 1

LABOZAAL

LABOZAAL

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

17u45 | Kiwi kort 1

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

20u15 | Kiwi kort 2

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

21u45 | Kiwi kort 2

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

CINEMA ZED

STUK CAFé

13u | Kiwi kort 1

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

60

22u00

17u30 | Kiwi kort 2

CINEMA ZED

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Kiwi Short 1 | Kiwi Kort 1 1h34 • Screenings: sat 3/12 (22h) in Labozaal, mon 5/12 (17h45) in Soetezaal & fri 9/12 (13h) in Cinema ZED

TWO CARS, ONE NIGHT Taika Waititi • New Zealand • 2004 • 11 min.

ACCIDENTS, BLUNDERS AND CALAMITIES

THE TIDE KEEPER Alyx Duncan • New Zealand • 2014 • 9 min.

James Cunningham • New Zealand • 2015 • 5 min. In the parking lot at a local cafe Romeo and his brother Ed are meant to wait in the car until their parents come back. Close by, Polly is also in the car waiting for her parents. Romeo and Polly playfully communicate. Op de parking bij een lokaal café moeten Romeo en zijn broertje Ed in de auto wachten tot hun ouders terugkomen. Een beetje verderop zit ook Polly in de auto te wachten op haar ouders. Romeo en Polly maken plagend contact met elkaar. Production: Defender Films Limited, Ainsley Gardiner, Catherine Fitzgerald • DOP: Adam Clark • Script: Taika Waititi • Editing: Owen Ferrier-Kerr • Cast: Rangi Ngamoki, Hutini Waikato • Contact: NZ Film, Juliette Veber, New Zealand • P: 64 4 382 7 / 64 4 382 7686 • E: juliette @nzfilm.co.nz

A father possum reads his two young children a story. A story with a clear moral, because it is about the most dangerous animal of all: a human. Een vader buidelrat leest zijn twee jonge kinderen een verhaaltje voor. Een verhaal met een duidelijke moraal, want het gaat over het gevaarlijkste dier van allemaal: de mens.. Production: Media Design School, James Cunningham, Oliver Hilbert • DOP: Oliver Hilbert • Script: James Cunningham • Editing: James Cunningham • Cast: Phillip Greeves, Drew Cunningham, Eleanor Cunningham • Contact: Media Design School, James Cunningham • E: james.cunningham@mediadesignschool.com

An old man lying in bed is dreaming about a storm. His green sheets change into the polluted waters of his worst nightmare and his own life is in danger when his belongings start to suffocate him. Een oude man ligt in bed en droomt van een storm. Zijn zeegroene lakens veranderen in de vervuilde wateren van zijn ergste nachtmerrie en zijn eigen leven loopt gevaar wanneer zijn huishoudspullen hem beginnen te verstikken. Production: Alyx Duncan • DOP: Ben Montgomery, Chris Pryor • Script: Alyx Duncan • Editing: Daniel Strang • Cast: Lee Stuart • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

43.000 FEET Campbell Hooper • New Zealand • 2012 • 9 min. When statistician John Wilkins is sucked out of a plane at 43,000 feet, he calculates that he has exactly 3 minutes and 48 seconds before he hits the ground. Statisticus John Wilkins wordt uit een vliegtuig gezogen dat zich op 43.000 voet (of 13 kilometer) hoogte bevindt. Hij berekent dat het exact 3 minuten en 48 seconden zal duren vooraleer hij de grond raakt. Production: Special Problems, Amber Easby, Heather Lee • DOP: Andrew Stroud • Script: Matthew Harris • Editing: Campbell hooper • Cast: Dylan Pharazyn • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@ showmeshorts.co.nz

MOVING Eli Kent, Leon Wadham • New Zealand • 2016 • 12 min. After a painful break-up a group of friends helps the former couple move out of their community centre. Someone goes away. Someone else joins. Everyone feels uncomfortable. Na een pijnlijke relatiebreuk helpt een groepje vrienden het vroegere koppel met verhuizen uit hun gemeenschapshuis. Iemand gaat weg. Iemand anders komt erbij. Iedereen voelt zich ongemakkelijk. Production: Molly O'Shea, Ruby Reihana-Wilson • DOP: Matt Henley • Script: Eli Kent, Leon Wadham • Editing: Alexander Gandar • Cast: Olivia Tennet, Tai Berdinner-Blades, Donogh Rees • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

61


ANNA Harriett Maire • New Zealand • 2015 • 8 min.

QUEENIE Paul Neason • New Zealand • 2014 • 10 min. Danny teaches geography at the university. Together with his students, he starts a new academic project, which differs from the prescribed syllabus. But he soon discovers that the true nature of his project lies elsewhere. Danny doceert geografie aan de universiteit. Samen met zijn studenten start hij een nieuw academisch project, dat wat afwijkt van de voorgeschreven syllabus. Maar hij merkt al snel dat de ware aard van zijn project elders ligt. Production: c/o NZ Film Commission, Melissa Donald • DOP: Toby Donald • Script: Sam Burt, Jeremy Liss • Editing: Toby Donald • Cast: Erin Banks, Aaron Cortesi • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

Anna has autism and wants her days to be as structured as possible. When someone suddenly takes her seat on the bus, her routine is interrupted and her day takes a completely different turn. Anna heeft autisme en houdt ervan haar dag zo gestructureerd mogelijk door te komen. Wanneer iemand plots op haar zeteltje op de bus zit, wordt haar routine doorbroken en neemt haar hele dag plots een compleet andere wending. Production: Phoebe Jeurissen • DOP: Steph Griesel • Script: Harriett Maire • Editing: Harriett Maire • Cast: Geneva Norman, Mark Oughton, Maree Jeurissen • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@ showmeshorts.co.nz

HONK IF YOU'RE HORNY Joe Lonie • New Zealand • 2012 • 12 min.

STEVO Heather Hayward • New Zealand • 2016 • 15 min. Stevo, a security guard from Wellington, introduces the traditional Maori way of trade in his daily life in the city. During the day he earns a living and in the evening he trades with the locals. Stevo, een beveiligingsagent uit Wellington, introduceert de traditionele manier van handelen van de Maori in zijn dagelijkse leven in de grootstad. Overdag verdient hij de kost en ’s avonds ruilt hij met de lokale bevolking. Production: Makeshift, Lesley Parker, Heather Hayward, Michelle Savill • DOP: Aline Tran • Editing: Gwen Norcliffe • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

62

A young musician is fascinated by the story of an old taxi driver, who talks about how a previous trip was paid in an unusual way. Een jonge muzikant luistert geboeid naar het verhaal van een oude taxichauffeur, die vertelt over hoe een eerdere rit betaald werd op een ongebruikelijke manier. Production: Anna Geddes, Cass Donaldson • DOP: Duncan Cole • Script: Joe Lonie • Editing: Nathan Pickles, Bryan Shaw • Cast: Andy Anderson, Paul Fagamalo, Luna Rioumina • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz


Kiwi Short 2 | Kiwi Kort 2 1h36 • Screenings: sat 3/12 (17h30) & thu 8/12 (21h45) in Cinema ZED & tue 6/12 (20h15) in Labozaal

LAMBS

SPRING JAM

HOME

Sam Kelly • New Zealand • 2011 • 14 min.

Ned Wenlock • New Zealand • 2016 • 6 min.

Thomas Gleeson • New Zealand • 2012 • 10 min.

14-year-old Jimmy has a hard time at home and at school, especially now that his best friend has moved away. Jimmy wants to leave too, but is faced with the agonizing choice between protecting his sister and brother or leaving to start a new life. De 14-jarige Jimmy heeft het moeilijk thuis en op school, zeker nu zijn beste vriend verhuisd is. Jimmy wil ook vertrekken, maar staat voor de hartverscheurende keuze tussen het beschermen van zijn zus en broertje of vertrekken en een nieuw leven te beginnen.

A young deer with smallish antlers has to be creative if he wants to impress any females. Maybe he will have a chance during the mating season if he is able to improvise some beautiful music. Een jong hert met een bescheiden gewei moet creatief uit de hoek komen wil hij indruk maken op de vrouwtjes. Misschien maakt hij wel een kans tijdens het paringsseizoen als hij heel mooie muziek weet te improviseren.

A building goes on a road trip. A whole house is completely transported to a new location and this raises questions about what a home actually is and where it gets its appeal from. Een gebouw gaat op roadtrip. Een heel huis wordt volledig getransporteerd naar een nieuwe locatie en stelt zo in vraag wat een thuis eigenlijk is en waar het zijn aantrekkingskracht vandaan haalt.

Production: Four Knights Film, Tom Hern • DOP: Denson Baker • Script: Sam Kelly • Editing: Jeff Hurrell • Cast: Dyanni Ross, Waka Rowlands, Shaden Tehuna • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts. co.nz

Production: Oneedo, Georgiana Plaister • Script: Chris Brandon • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

Production: Pip Walls • DOP: Max Bellamy • Editing: Thomas Gleeson • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

WAIT Yamin Tun • Hong Kong, New Zealand • 2016 • 15 min.

MADAM BLACK Ivan Barge • New Zealand • 2015 • 11 min. On his way home Marcus accidentally hits a cat. Moments later, he runs into 9-year-old Tilly, who is out looking for the animal. To comfort her, he explains that the cat is on a trip around the world and starts sending the young girl post cards with all of the cat’s adventures. Op weg naar huis rijdt Marcus per ongeluk een kat aan. Even later komt hij de 9-jarige Tilly tegen, die het diertje aan het zoeken is. Om haar te troosten legt hij uit dat de kat op wereldreis is en begint hij het meisje postkaartjes te sturen met al haar avonturen. Production: Ivan Barge • DOP: Andrew Stroud • Script: Matt Harris • Editing: am Brunette, Ken Sparks, Jarrod Wright • Cast: Yvette Parsons, Jethro Skinner • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

A Chinese woman who emigrated to Auckland crashes when she is abandoned by her unfaithful husband. She is left alone with three children. Her seven-year-old daughter helps her bounce back. Een Chinese vrouw die geëmigreerd is naar Auckland stort in wanneer ze verlaten wordt door haar ontrouwe echtgenoot. Ze blijft alleen achter met haar drie kinderen. Het is haar zevenjarige dochtertje dat haar er weer bovenop helpt. Production: Vicky Pope, Dan Higgins • DOP: Ryan Alexander Lloyd • Script: Yamin Tun • Editing: Simon Price • Cast: Katlyn Wong • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

63


FEEDER Christian Rivers • New Zealand • 2015 • 17 min.

SHMEAT Matasila Freshwater • New Zealand • 2015 • 6 min. In a dystopian version of New Zealand food is scarce. Scientist Lecta is trying to find a solution by using biotechnology, by creating a new type of food. It turns out that "You are what you eat” is not just a saying, but becomes a new lifestyle. In een dystopische versie van Nieuw-Zeeland is voedsel schaars. Wetenschapster Lecta zoekt via biotechnologie een oplossing door een nieuw soort voedsel te creëren. ‘Je bent wat je eet’ blijkt niet alleen een gezegde, maar wordt de nieuwe levensstijl. Production: Thomas Coppell • Script: Matasila Freshwater • Editing: Chris Callus • Cast: Geraldine Brophy • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

A musician with writer's block moves to a new recording studio where a dark entity seduces him with a rich source of inspiration. However, he soon finds that there is a price tag attached to his newfound success. Een muzikant met een writer’s block verhuist naar een nieuwe opnamestudio waar een duistere entiteit hem verleidt met een rijke bron van inspiratie. Hij merkt echter al snel dat er een prijskaartje hangt aan zijn nieuwgevonden succes. Production: Mhairead Connor • DOP: Simon Baumfield • Script: Guy McDouall • Editing: Jonathan WoodfordRobinson • Cast: Cohen Holloway, John Landreth, Loren Taylor • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz

THE LAWNMOWER BANDIT Jackie van Beek • Australia, New Zealand • 2015 • 10 min. Paul used to steal lawnmowers to survive, but when his father died, he promised himself to lead a better life. Ooit stal Paul grasmaaiers om te kunnen overleven, maar toen zijn vader stierf deed hij zichzelf de belofte om een beter leven te leiden. Production: Sabertooth Films, Jackie van Beek, Aaron Watson, Francesca Fogarty • DOP: Giovanni Lorusso • Script: Jackie van Beek • Editing: Simon Price, Dena Kennedy • Cast: Brittany-Anne Romijn, Paul Romijn • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@ showmeshorts.co.nz

64

A.D. 1363, THE END OF CHIVALRY Jake Mahaffy • New Zealand • 2016 • 2 min. A heroic knight throws himself into a very very very short quest. A historic catastrophe that led to the end of the heroic, chivalrous era. Een heldhaftige ridder stort zich op een wel heel erg zeer korte queeste. Een historische catastrofe die leidde tot het einde van het heroïsche, ridderlijke tijdperk. Production: Jake Mahaffy • DOP: Jake Mahaffy • Script: Jake Mahaffy • Editing: Jake Mahaffy • Cast: Carl West, John King, Glenn King, Jeremy Randerson • Contact: Show Me Shorts, Gina Dellabarca, 1/26 Putiki St, Grey Lynn, Auckland, New Zealand • P: +64 21 427 553 • E: gina@showmeshorts.co.nz


SG voor en door scenaristen www.scenaristengilde.be - info@scenaristengilde.be 65


COMEDY SHORTS

e kortfilms uit alle s from Een heerlijke reeks komisch film rt sho ic com of ies ser ful der A won en van het brede spectrum van humor: oek uith : um ctr spe or hum ad bro all corners of the attige glimley van hilarische dijenkletsers tot sch smi e cut to s riou hila s ant ur-p -yo epee from humor, van kurkdroge humor tot over-th lach p e-to r-th ove to es jok st drie humor, from the top slapstick. slapstick.

ZATERDAG 10 DECEMBER

VRIJDAG 9 DECEMBER

DONDERDAG 8 DECEMBER

WOENSDAG 7 DECEMBER

DINSDAG 6 DECEMBER

MAANDAG 5 DECEMBER

ZONDAG 4 DECEMBER

ZATERDAG 3 DECEMBER

13u00

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

20u15 | Comedy

LABOZAAL

LABOZAAL

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

22u | Comedy

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

20u15 | Comedy

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL LABOZAAL

SOETEZAAL

13u | Comedy

LABOZAAL

stuk café

STUK CAFé

20u45 | Comedy

CINEMA ZED

CINEMA ZED

SOETEZAAL

SOETEZAAL

LABOZAAL

LABOZAAL

verbeeckzaal

Verbeeckzaal

STUK CAFé

STUK CAFé 13u00

66

13u30

CINEMA ZED

13u30

14u00

14u30

15u00

15u30

16u00

16u30

17u00

17u30

18u00

18u30

19u00

19u30

20u00

20u30

21u00

21u30

22u00

22u30

23u00

23u30

00u00


Comedy Shorts 1h32 • Screenings: sat 3/12 (20h15), tue 6/12 (22h), wed 7/12 (20h15), fri 9/12 (13h) in Labozaal & sat 10/12 (20h45) in Cinema ZED

APOLO81 Óscar Bernàcer • Spain • 2015 • 11 min.

DRAWCARD Antonio Oreña-Barlin • Australia • 2016 • 7 min. In an effort to get back at his colleague, Ed accidentally signs a card that is not intended for his colleague but for his boss. And this has consequences. In een poging om zijn collega een hak te zetten, ondertekent Ed per ongeluk een kaart die niet voor zijn collega maar voor zijn baas bestemd is. Met alle gevolgen van dien. Production: Rotor Studios, Monica Hyde • DOP: Tim Tregoning • Editing: David Cannings • Cast: Adam Dunn, Anthony Gee, Isaro Kayitesi, Alison Benstead • Contact: Rotor Studios, Monica Hyde, Level 1/1 James Place, NSW 2060 North Sydney, Australia • P: +61 2 9923 3030 • E: monicaehyde@gmail.com

Apolo_81 and Caperucita_Love compete against each other in the game 'Love'. Apolo_81 puts all of his hope on one card. His goal: to win and to win the heart of Caperucita_Love. But Caperucita is an expert in the game. Apolo_81 en Caperucita_Love nemen het tegen elkaar op in het spel ‘Love’. Apolo_81 zet alles in op één kaart. Zijn doel: winnen en het hart van Caperucita_Love veroveren. Maar Caperucita is een experte in het spel. Production: Nakamura Films, Jordi Llorca • DOP: Victor Entrecanales • Script: Óscar Bernàcer • Editing: Óscar Bernàcer • Cast: Maria Maroto, Mikel Bustamante • Contact: Freak Independent Film Agency, Chloé Marbehan, C/ GIL Cordero 17, Entreplanta., 10001 Caceres, Spain • P: +34927248248 • E: internacional@agenciafreak.com

THE FLY Olly Williams • UK • 2014 • 7 min. During a bank robbery the driver of the getaway car has to spend three nerve-racking minutes waiting for the other gang members. All he has to do is concentrate. But then a fly lands on his windshield. Tijdens een bankoverval moet de chauffeur van de vluchtauto drie zenuwslopende minuten wachten op zijn bendeleden. Het enige wat hij moet doen, is zich concentreren. Maar dan landt er een vlieg op zijn voorruit. Production: Gareth Thomas, Luke Fraser • DOP: Sam Goldie • Editing: Leo King • Cast: Jack Doolan, James Wicks, Luke Fraser, Gareth Thomas • Contact: Olly Williams • E: theflyshortfilm@icloud.com

I'M YOU, DICKHEAD Lucas Testro • Australia • 2014 • 12 min. In a world where time travel has become possible through a simple procedure, a man goes back in time. His goal: to force his 10-year-old self to learn to play the guitar so that he is more successful with women as an adult. In een wereld waarin tijdreizen via een eenvoudige procedure mogelijk is geworden, gaat een man terug in de tijd. Zijn doel: zijn 10-jarige ik dwingen om gitaar te leren spelen, zodat hij als volwassene meer succes heeft bij de vrouwen. Production: Renée Crea, Lucas Testro • DOP: Aaron Smith • Script: Larry Boxshall • Editing: Bill Irving • Cast: Anthony Gooley, Alan Flower, Olivia Pigeot • Contact: Lucas Testro • P: +6 1401062916 • E: lucastestro@gmail.com

67


SETH Zach Lasry • USA • 2015 • 5 min. Manic Seth lives in his own f lamboyant world, where toys are his only friends and Michael Jordan is his great inspiration. Seth's ambition is to achieve all his life goals in one day. That day is today. De manische Seth leeft in zijn eigen f lamboyante wereldje, waar knuffels zijn enige vrienden zijn en Michael Jordan zijn grote inspiratie. Seth heeft de ambitie om al zijn levensdoelen in één dag te verwezenlijken. Die dag is vandaag. Production: Dash Arnott, Arianna Lyons • DOP: Lowell A. Meyer • Script: Zach Lasry • Editing: Bryan Gaynor • Cast: Logan George, Emmett Smith • Contact: Fever Dream Productions, Zach Lasry • E: Zlasry@feverdreamproductions. com

EN BOUT DE COURSE | ON THE RUN Gianguido Spinelli • France • 2015 • 11 min. Jacques has ten minutes to cover the distance between a hotel room where he spent the night with a mistress and his home where he lives with his family. It's a race against time in order not to lose the house and his family. Jacques heeft tien minuten de tijd om de afstand te overbruggen tussen een hotelkamer waar hij de nacht doorbracht met een minnares en zijn huis, waar hij woont met zijn gezin. Het is een race tegen de klok om dat huis en zijn gezin niet te verliezen. Production: Offshore, Fabrice Préel-Cléach • Contact: Offshore, 18, Saint-Marc, 75002 Paris, France • P: +33 175436500 • E: offshore@offshore.fr

INVADERS Jason Kupfer • USA • 2014 • 7 min.

HERMAN THE GERMAN Michael Binz • Germany • 2015 • 15 min. Herman, one of the most experienced bomb squad technicians in Germany, is told that he is suffering from the rare syndrome of Kahnawake. He no longer feels any fear. In order to return to normal, he has to test each existing phobia. Herman, één van de meest ervaren bom ontmantelaars van Duitsland, krijgt te horen dat hij lijdt aan het zeldzame syndroom van Kahnawake, waardoor hij geen angsten meer voelt. Om terug normaal te kunnen worden, moet hij elke bestaande fobie uittesten. Production: Maike Drinhausen • DOP: Jesse Mazuch • Script: Michael Binz • Editing: Tom Vennekötter • Cast: Piet Fuchs, Anke Engelke, Gustav Peter Wöhler, Hans-Martin Stier, Kerstin Thielemann • Contact: Kunsthochschule für Medien Köln, Peter-WelterPlatz 2, 50676 Köln, Germany • P: +49 22120189330 • E: ute.dilger@khm.de

68

While a family is sitting at the table for a festive meal, two yobs are in a car outside. They're about to raid the family by force, but are still discussing which outfit would best suit their robbery. Terwijl binnen een gezin aan de feesttafel zit, zitten twee ongure types in de auto buiten. Ze staan op het punt om het gezin met geweld te overvallen, maar overleggen nog even welke outfit het beste bij hun overval zou passen. Production: Tighe Arnold • DOP: Marco Cordero • Script: Jason Kupfer • Editing: Mike Quinn Jr. • Cast: Jordan WoodsRobinson, Ricky Wayne, Larry Bukovey • Contact: Jason Kupfer • E: jkupfer311@aol.com


THANK YOU FOR GIVING DIRECTORS THE CHANCE TO VISIT LEUVEN SHORT FILM FEST

69


GRATIS

TOEGANG

FESTIVALCAFÉ

FR E E

STUK CAFÉ

ENTRANC

E!

During the festival, STUKcafé is transformed into a festival café: it becomes the central meeting point, where you can sip a cool beer, have a hot coffee or a snack. But it is also the place to enjoy an original jazz performance or to dance the night away with an excellent DJ.

Het STUKcafé wordt tijdens het IKL omgetoverd tot festivalcafé: dé centrale ontmoetingsplaats waar je kan genieten van een frisse pint, een verwarmende koffie of een lekker hapje. Maar ook de plek om een origineel jazz-optreden mee te pikken of de benen te strekken bij een DJ-set tot in de vroege uurtjes.

GIN BAR

JENEVERBAR

SATURDAY 4 – SATURDAY 10 DECEMBER | 7PM-11PM

ZATERDAG 4 – ZATERDAG 10 DECEMBER | 19U–23U

From 7PM onward, there is a bar in the courtyard of the café where you can enjoy a fine selection of gins or mulled wine.

Op het binnenplein van het café staat vanaf 19u ook de jeneverbar, waar je onder één van de gezellige terrasbranders kan nippen van een fijne selectie jenevers of een glühwein.

CHILDREN'S PARTY SUNDAY 4 DECEMBER | 4PM

On Sunday, December 4th we are set up for a big party. Today, you can exchange your ticket to a children’s film for a nice piece of cake in the festival café!

JAZZ ON SUNDAY: Going

KINDERFEESTJE ZONDAG 4 DECEMBER | 16U

Op zondag 4 december maken we er helemaal een feestje van en kan je je jeugdfilmticket van die dag in het festivalcafé omruilen voor een lekker stukje taart!

SUNDAY 4 DECEMBER | 9PM

JAZZ OP ZONDAG: Going

Jazz ensemble Going is a double duo: two drums, two keyboards. An evening full of fat groovy beats, warm Rhodes tunes, funky organ sounds and crazy 80s synths.

ZONDAG 4 DECEMBER | 21U

KLAPS THURSDAY 8 DECEMBER | FROM 9 PM

Klaps kick-starts your Thursday evening with vinyl from disco to techno.

DJ SET BROOS & STRUYS FRIDAY 9 DECEMBER | FROM 10 PM

Jeroen Struys (film journalist for De Standaard) and Robin Broos (culture editor at De Morgen) are up for a pax media on Friday night, with an original soundtrack. They connect danceable soundtracks to cinematic dance records. Drive meets Jackie Brown meets Purple Rain. And something with Bill Murray. Any way the wind blows.

CLOSING PARTY SATURDAY DECEMBER 10 | FROM 11PM

DJ Jan Denoo After the official award ceremony DJ Jan Denoo and his contemporary but warm sound will make sure that the Closing Party turns into a real party. DJ GnK Emma Ketels and Gert-Jan Abrams play the soundtrack of your party, to the rhythm of your dance legs with a penchant for big hits and guilty pleasures.

70

KELIJK!

Het Jazz-ensemble Going is een dubbel duo: 2 drums, 2 keyboards. Een avond vol vette groovy beats, warme Rhodes deuntjes, groezelige orgelklanken en gekke jaren ‘80 synths.

KLAPS DONDERDAG 8 DECEMBER | VANAF 21U

In het kader van Stuk Draait Door komt Klaps je donderdagavond op gang trekken met vinyl van disco tot techno.

DJ-SET BROOS & STRUYS VRIJDAG 9 DECEMBER | VANAF 22U

Jeroen Struys (filmjournalist bij De Standaard) en Robin Broos (cultuurredacteur bij De Morgen) sluiten deze vrijdagavond een pax media met een originele soundtrack. Ze breien dansbare filmmuziek aan filmische dansplaatjes. Drive meets Jackie Brown meets Purple Rain. En iets met Bill Murray. Any way the wind blows.

SLOTFEEST ZATERDAG 10 DECEMBER | VANAF 23U

DJ Jan Denoo Na de officiële prijsuitreiking zorgt DJ Jan Denoo met een hedendaagse, maar warme sound dat het Slotfeest een echt feest wordt. DJ GnK Emma Ketels en Gert-Jan Abrams spelen de soundtrack van uw feest, op het ritme van uw dansbenen met een voorliefde voor grote hits en guilty pleasures.


YUKO: CHER AMI

LIVE PERFORMANCE

Thu 08/12 | 20h | Soetezaal | € 10 / € 12 Three artists - Ivan Adriaenssens, Roman Klochkov and Gustavo Garcia - have set up a unique project with the band Yuko: Cher ami. Each artist tells a true story in his own style about an animal that fought at the frontline during the First World War: Stubby the dog, Jackie the baboon and Jenny the elephant. Belgian band Yuko wrote the music. A concert supported by animation, or conversely, an animated film with live music. A cooperation with STUK Arts Centre. De drie tekenaars Ivan Adriaenssens, Roman Klochkov en Gustavo Garcia en de band Yuko zetten met Cher ami een uniek project op stapel. Elke tekenaar vertelt in geheel eigen stijl een waargebeurd verhaal over een dier dat meevocht aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog: Stubby de hond, Jackie de baviaan en Jenny de olifant. De Belgische band Yuko tekende voor de muziek. Een concert ondersteund met animatiefilms, of omgekeerd een animatiefilm met live begeleiding. I.s.m. Kunstencentrum STUK.

NEOCHRONOPHOBIQ

EXPO

Thu-fri: 18h-22h, sat-sun: 14h-18h | Expozaal | Free entrance In the Moving Image exhibit, artist Emre Hüner presents the impressive 3-channel video piece Neochronophobiq with actor Tómas Lemarquis. This is the first time the piece is shown in Europe since its premiere at the Istanbul Biennial in 2015. More info at www.stuk.be

In de Moving Image expo presenteert kunstenaar Emre Hüner het indrukwekkende 3-channel videowerk Neochronophobiq met de acteur Tómas Lemarquis. Het is de eerste keer sinds de première op de Istanboel Biënnale in 2015 dat dit werk in Europa te zien is. Meer info op www.stuk.be

Too many films, too little time?

Te veel films en te weinig tijd?

NO STRESS! AVA TO THE RESCUE!

GEEN NOOD! AVA BRENGT REDDING!

This brand new European online and on-site video platform makes unique festival films accessible for everyone at the local public library. In the spring of 2017 a great number of films from the Short Film Festival’s current and past programme will be screened at custom made viewing booths at the Tweebronnen library in Leuven. For more details on the timing and the content, check the Short Film Festival’s website.

Dankzij dit gloednieuw Europese online videoplatform worden unieke festivalfilms voor iedereen toegankelijk gemaakt via viewing booths in de lokale openbare bibliotheek. In het voorjaar van 2017 zullen zo heel wat films uit het programma van het Kortfilmfestival, deze en vorige edities, te zien zijn in de Bib Leuven in Tweebronnen. Hou de website van het Kortfilmfestival in de gaten voor meer details over de timing en de catalogus.

WWW.KORTFILMFESTIVAL.BE

71


2016

2017

© SARAH BLEE

DANS, BEELD  &  GELUID

/STUKLEUVEN

NAAMSESTRAAT 96, B-3000 LEUVEN T. 016 320 320 — TICKET@STUK.BE — WWW.STUK.BE

EN STUK is a House for Dance, Image and Sound. Be inspired by our varied and exciting programme for young and old. STUK keeps its finger on the pulse when it comes to contemporary art production with leading artists from Belgium and abroad. Check out our inspirational programme without boundaries or follow us on:

/STUKLEUVEN

DANCE, IMAGE  &  SOUND

NL STUK is een huis voor Dans, Beeld & Geluid. Laat je inspireren door ons gevarieerd, spannend programma voor jong én oud. STUK houdt de vinger aan de pols wat betreft de hedendaagse kunstproductie met toonaangevende artiesten uit binnenen buitenland. Check ons spraakmakend programma zonder grenzen op www.stuk.be of volg ons op:


IKL EVENTS AT STUKCAFÉ

ST CAFÉ

UK

4 DEC

STUK TAART CAKE, COFFEE AND LIVE MUSIC

4 DEC

JAZZ OP ZONDAG — GOING FREE JAZZCONCERTS ON SUNDAY

8 DEC

STUK DRAAIT DOOR — KLÅPS LAIDBACK DJ-SET

VISIT OUR JENEVERBAR EVERY DAY FROM 19:00 TO 23:00

© JOERI THIRY

OPEN

161115 Café_IKL.indd 8

INFO

MON - FRI SAT - SUN

11:00 - 02:00 14:00 - 02:00

FACEBOOK.COM/STUKCAFÉ

15/11/16 17:51


PRACTICAL INFORMATION

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRICES

TARIEVEN

TICKET € 7,5 SIX X ZED-CARD € 36 (= 6 tickets)

TICKET € 7,5 ZES X ZED-KAART € 36 (= 6 tickets)

- This card is not strictly personal - For sale at the STUK reception desk - Unlimited valid

- Deze kaart is niét strikt persoonlijk - Te koop aan het STUKonthaal - Onbeperkt geldig

Attention! You can not use your 6xZED card to purchase tickets online.

Opgelet! Je kan je ZESxZED-kaart niet gebruiken om online tickets te kopen.

ONLINE SIX X ZED-CARD: € 36 (= 6 tickets)

ONLINE ZES X ZED-KAART: € 36 (= 6 tickets)

- Can be used online and at the STUK reception desk - This card is not strictly personal - For sale online - Valid for 1 year

- Bruikbaar online én aan het STUKonthaal - Deze kaart is niet strikt persoonlijk - Online te koop - 1 jaar geldig

DISCOUNT TICKET € 6

REDUCTIETARIEF € 6

- Holders of a Pupil's card (high school students), Teachers card, Culture card, STUK card - All programmes for children - All programmes after 22:00

- Houders van een leerlingenkaart (middelbare scholieren), lerarenkaart, cultuurkaart, STUK-kaart - Alle jeugdfilms - Alle films na 22u00

If you purchase your ticket online and are entitled to a discount, bring your card with you when you pick up your ticket.

Indien je online een ticket koopt met reductietarief, dien je – per ticket – een reductiekaart voor te leggen bij afhaling.

TICKET SALE

TICKETVERKOOP

ARTS CENTRE STUK

KUNSTENCENTRUM STUK

Naamsestraat 96 | 3000 Leuven | +32 (0) 16 320 320

Naamsestraat 96 | B-3000 Leuven | +32 (0) 16 320 320

Opening hours STUK reception desk: Week days: open from 10:00 untill 22:30. Weekends & holidays: ½ h before the 1st screening, untill 22:30.

Openingsuren STUK onthaal: Weekdagan: open van 10:00 tot 22:30. Weekends & feestdagen: ½ u voor de eerste vertoning, tot 22:30.

ONLINE

ONLINE

www.kortfilmfestival.be | www.stuk.be

www.kortfilmfestival.be | www.stuk.be

ATTENTION! Online purchased tickets aren't sent by mail, but are available at the STUK recetion desk!

LET OP! Online gekochte tickets worden niet opgestuurd, maar liggen klaar aan het STUK-onthaal!

!!!

It's not allowed to eat or drink in the venues.

LOCATION

LOCATIE

STATION +

E ST R

3

R

AAT

NS

ES

C IJS

OL

ST

R

HO

BON

GROTE MARKT

TR

E

IN

AA T

KO M

BL

ST

ST

RAAT

TIE

IJD

RA

AT

1 

SELS

NAAMSEST

RAAT NAAMSEST

EN NOT

NE

CIJ PU

BL

KA

 E40 E314

DGE

B RU S

R

BON

GROTE MARKT

LAAN

 E40 E314

2

TIE

NS

ES

IJD

TR

E

DGE

IN

EN NOT

KO M

ST

AA T

ST

LAAN

RA

R

CIJ

ST

OL

PU

R

HO

KA

NV OE

3

AAT

NE

E ST R

C IJS

SELS

R

B RU S

Eten en drinken is niet toegelaten in de zalen.

NV OE

!!!

STATION +

AT

1 

2

1

STUK ARTS CENTRE | Naamsestraat 96, Leuven

1

KUNSTENCENTRUM STUK | Naamsestraat 96, Leuven

2

PARKING HEILIG HART | Naamsestraat, Leuven

2

PARKING HEILIG HART | Naamsestraat, Leuven

3

FESTIVAL HOTEL IBIS Leuven Centrum | Brusselsestraat 52, Leuven

3

FESTIVAL HOTEL IBIS Leuven Centrum | Brusselsestraat 52, Leuven

MORE INFO?

MEER INFO?

For more information about the films and the festival, you can call + 32 (0) 16 679 240 or send an email to info@kortfilmfestival.be. The information desk (for accreditations / guests / information / professional activities) is open from ½ h before the 1st screening, untill 22u30.

Voor info over de films en het festival kan u terecht op + 32 (0) 16 679 240 of via info@kortfilmfestival.be. De infobalie (voor accreditaties / genodigden / informatie / professionele activiteiten) is geopend vanaf een half uur voor de eerste vertoning tot 22u30.

WWW.KORTFILMFESTIVAL.BE 74


VISITING LEUVEN Leuven is a relatively small city (100.000 inhabitants), 20 kilometers from Brussels. Leuven is widely known for two things: it harbours one of the largest and oldest universities in Europe. The KU Leuven was founded in 1425 and has more than 50.000 students today. Leuven is also the hometown of AB INBEV, the largest brewery in the world, famous for its Stella Artois beer (since 1366), one of the best known beers. Leuven itself was founded in the 11th century and has a fabulous historic city centre (with the magnificent town hall) and a worldwide known Beguinage (officially recognized as a UNESCO World Heritage site). Due to the creative input of students, it always stayed a vivid, young and creative environment. In a city where the historical buildings are only surpassed by the number of pubs and bars (following our last count:180, but it’s possible we’ve missed some) there is always something going on. The festival organizes free guided tours of the historical spots, so be sure to join us. Leuven harbours a series of interesting cultural organisations and events. Besides the ISFFL, there’s also the International Arts Centre STUK (www.stuk.be), the new Museum M (www.mleuven.be), the programmation of the local cultural centre 30CC (www.30CC.be), the club concerts of Het Depot (www.depot.be), Docville (www.docville.be) and so on.

LEUVEN BEZOEKEN Leuven is een relatief kleine stad (100.000 inwoners), 20 kilometer verwijderd van Brussel. Leuven is alom bekend voor twee zaken. Ten eerste het is de thuishaven van één van de grootste, oudste universiteiten van Leuven. De KU Leuven werd opgericht in 1425 en telt meer dan 40.000 Belgische en buitenlandse studenten. Daarnaast is Leuven ook de thuishaven van AB InBev, ’s werelds meest leidinggevende brouwer en wereldwijd bekend voor Stella Artois (sinds 1366), één van de bekendste bieren van de brouwerij. Leuven zelf werd gesticht in de 11de eeuw en heeft een magnifiek historisch stadscentrum (met het stadhuis als blikvanger) en een wereldberoemd Begijnhof (in 1998 door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed). Dankzij de creatieve input van de studentengemeenschap is Leuven steeds een bloeiende, levendige stad geweest.In een stad waar het aantal historische gebouwen enkel overtroffen wordt door het aantal cafés (volgens de laatste telling waren het 164, maar het zou kunnen dat we er een paar gemist hebben) valt er altijd wel iets te beleven. Het festival organiseert voor de festivalgasten gratis gegidste wandelingen. Meer informatie hierover kan je verkrijgen aan de festival infobalie. Leuven heeft een bruisende culturele sector met een heel uitgebreid aanbod aan activiteiten. Naast het Kortfilmfestival zijn het Kunstencentrum STUK (www.stuk. be), Museum M (www.mleuven.be), de verschillende zalen 30CC (www.30CC.be), de concertzaal Het Depot (www.depot.be) of het documentaire filmfestival DOCVILLE (www.docville.be) zeker een bezoekje waard. 75


DECONCERTO Duo Gama

10+

© Vincent Beaume

© Sylvie Moris

PRESENTEERT

AL CUBO BettiCombo

8+

burlesk, excentriek en muzikaal circus, de ontbrekende schakel tussen JS Bach en Johnny Cash!

spannend en hilarisch circustheater met 21 emmers, twee ukeleles en één Chinese mast

WOENSDAG 21 DECEMBER, 20.00 uur

VRIJDAG 23 DECEMBER, 20.00 uur

BONDGENOTENLAAN 21, LEUVEN 76

INFO & TICKETS: WWW.30CC.BE - 016 300 900


WELKOM BIJ / WELCOME TO

HOTEL IBIS

Leuven CENTRUM

Hotel in het historische centrum van Leuven op 300 meter afstand van de Grote en de Oude Markt met diverse restaurants en cafés, op loopafstand van universiteit, theater, M-Museum en winkels. Het hotel ligt op slechts 20 km van de luchthaven van Brussel. Alle 75 kamers zijn niet-roken en hebben airconditioning, multimedia-tv, snel internet en gratis WiFi. Controleer gratis uw e-mail in de internetruimte, geniet aan de 24-uurs bar van een Belgisch biertje of een snack. Het hotel heeft een eigen parkeerterrein. The hotel is located in the historic center of Leuven, only 300m away from the Main & Old Market Square with a variety of restaurants & pubs, and a short walk from the university, theater, M-Museum and shops. The hotel is only 20 km from Brussels Airport. All 75 rooms are non-smoking and air-conditioned with multimedia TV, high-speed Internet access and free Wi-Fi. Check your emails for free in the Internet area or enjoy a Belgian beer or snack at the bar (24/24). Hotel has a private car park.

HOTEL IBIS LEUVEN CENTRUM LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX

Brusselsestraat 52 – B-3000 Leuven – Belgium T +32 (0) 16 29 31 11 – F +32 (0) 16 23 87 92 - H1457@accor.com Individual reservations: T +32 (0) 16 93 9000 - H1457-RE10@accor.com

ibis.com


FRAMEWORK, WORKSHOPS, MASTERCLASSES OMKADERING, WORKSHOPS, MASTERCLASSES During the Short Film Festival there is much more to experience than just film screenings. There are activities for professionals, for children and for anyone with a healthy interest in (short) film. All activities take place at the STUK Arts Centre. For registration procedures and detailed information please visit www.kortfilmfestival.be. Tijdens het Kortfilmfestival is er veel meer te beleven dan alleen maar filmvertoningen. Er zijn activiteiten voor professionals, voor kinderen en voor iedereen met een gezonde interesse voor (kort)film. Alle activiteiten gaan door in Kunstencentrum STUK. Voor inschrijfmodaliteiten en uitgebreide informatie kijk op www.kortfilmfestival.be.

MASTER’S TALK JONAS GOVAERTS TUE 06.12 | 19H–20H

VAF-SESSION ABOUT SUSTAINABLE SHORTS FRI 09.12 | 15H–16H15 Since 2013, VAF is strongly committed to sustainable filming. From then on, 44 feature films and tv-series from 25 different producers followed the e-Mission project. VAF helps producers and crews by offering them personal coaching. A brochure about sustainable filming was developed, as well as calculation tools for hotels, hybrid cars and the CO2-emission of a whole production, an overview of green best practices on set and a checklist with efficient and attainable measurements per department. E-Mission is already an obligation for feature films and series, and from 2017 onward that is also the case for short films (Fiction and FilmLab). What does this mean exactly? And what can VAF do for you? Find out during this information session. Cost: Free. Reservation mandatory (until Wednesday 7 December) via https://my.vaf.be/ > nieuwe aanvraag > Talentontwikkeling & duurzaam filmen > e-Mission

Met ‘e-Mission’ zet het VAF sinds 2013 sterk in op duurzaam filmen. Intussen doorliepen 44 speelfilms en reeksen van 25 verschillende producenten het e-Mission traject. Het VAF helpt producenten en crews zoveel mogelijk, vooral door coaching op maat aan te bieden. Daarnaast ontwikkelde het VAF een algemene brochure over duurzaam filmen, verschillende berekeningstools voor o.a. hotelovernachtingen en hybride wagens, een overzicht van groene best practices op de set en checklists met een overzicht van efficiënte en haalbare ingrepen per departement. Er is ook een CO2-calculator waarmee de CO2-uitstoot van een productie kan worden berekend. Tot nu was e-Mission een verplichting voor speelfilms en reeksen. Vanaf 2017 geldt dit ook voor kortfilms (Fictie en FilmLab). Wat betekent dit? Hoe ga je te werk? En wat kan het VAF voor je betekenen? Je komt het te weten tijdens de infosessie rond duurzame kortfilm. Kostprijs: Gratis. Inschrijven verplicht (t.e.m. woensdag 7 december) via https://my.vaf.be/ > nieuwe aanvraag > Talentontwikkeling & duurzaam filmen > e-Mission

Some 10 years before the release of his acclaimed Flemish horror film Cub, Jonas Govaerts was a guest at the Short Film Festival with Forever, which won the Prize for Best Debut. Several award-winning short films followed, the television series Super8 and Monster!, as well as a successful career as a guitarist with The Hickey Underworld. In his Master's Talk Jonas Govaerts will discuss his work and his favorite movie genre: horror.

HELLO CROWD!

Een kleine 10 jaar voordat zijn bejubelde Vlaamse horrorfilm Welp uitkwam, stond Jonas Govaerts op het Kortfilmfestival met Forever, waarmee hij Prijs voor Beste Debuut in de wacht sleepte. Er volgden nog enkele bekroonde kortfilms, de televisieseries Super8 en Monster! én een succesvolle carrière als gitarist bij The Hickey Underworld. In zijn Mastertalk komt Jonas Govaerts praten over zijn werk en zijn favoriete filmgenre: horror.

Cost: Free. Reserve your seat via hello@kortfilmfestival.be.

Cost: € 7.5 per person. Free with accreditation, but reservation necessary.

Kostprijs: € 7,5 per persoon. Gratis voor geaccrediteerden, maar reservatie verplicht.

Hello crowd!

CONTEST WEDSTRIJD

SAT 10.12 | 14H–15H30 How do you gather enough money for your creative project? The crowdfunding platform Hello crowd! can provide the solution. Come and find out, and witness who wins the the Hello crowd! contest at the presentation of this new form of financing. Hoe krijg je voldoende geld bij elkaar voor je creatief project? Het crowdfundingplatform Hello crowd! kan de oplossing bieden. Kom er alles over te weten en ontdek wie de Hello crowd! wedstrijd won op de voorstelling van deze nieuwe vorm van financieren. Kostprijs: Gratis. Reserveer je plaats via hello@kortfilmfestival.be.

From a great idea to a wonderful project? Hello crowd!, the innovative crowdfunding platform from Hello bank! can make the difference. It is the key to rake together the extra funds you need to turn your project into reality. And you're not on your own: Hello crowd! provides personalized coaching that guides you through the entire process. The International Short Film Festival Leuven and Hello crowd! are proud to present the very first Hello crowd! Crowdfunding competition. Of all the proposals submitted we select the best and these projects are coached by Hello crowd! experts. On the last day of the Short Film Festival all selected projects will be officially launched and the three best projects will be awarded with prizes up to 2,500 euros. (See p. 7) Find more information about the Hello crowd! crowdfunding platform at https://crowd.hellobank.be

78


CREATIVE EUROPE INDUSTRY BRUNCH SAT 10.12 | 10H On the final day of the festival, Creative Europe Media Desk Flanders and Leuven Short Film Festival organize a brunch at which the audience and filmmakers can meet in a relaxed atmosphere. The Creative Europe Desk team will be present to discuss how filmmakers can benefit from financial aid and other means of support that are offered by Creative Europe’s MEDIA programme. Cost: € 7.5 per person. Free with accreditation, but reservation necessary.

Op de laatste dag van het festival organiseren Creative Europe Media Desk Flanders en het Kortfilmfestival Leuven een brunch waar publiek en filmmakers elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer. Het Creative Europe Desk team zal ook aanwezig zijn om met geïnteresseerden de financiering- en ondersteuningsmogelijkheden van filmmakers met hulp van het Creative Europe’s MEDIA programma te bespreken. Kostprijs: € 7,5 per persoon. Gratis voor geaccrediteerden, maar reservatie verplicht.

7-12 jaar

MASTERCLASS ANGELI MACFARLANE SAT 10.12 | 11H30–13H30 SHORT FILMS AND FINDING YOUR AUDIENCE

WORKSHOP STOP MOTION ANIMATION FILM SUN 04.12 | 9H30–17H Is it your dream to make a real animated film? You can! In this workshop you split up into groups of three to make your very own animated film using an iPad. At the end of the day, you can present it to all your friends and family. The instructor is Lien Tallon. The price is € 20 (incl. a drink and a snack), we have room for 20 participants. Please sign up via workshop.stopmotion@kortfilmfestival.be.

Droom je ervan om zelf een echte animatiefilm te maken? Dat kan! In deze workshop ga je in groepjes van drie aan de slag om zelf een animatiefilm te maken met behulp van een iPad. Vertoning voor vriendjes en familie op het einde van de dag. Lesgeefster is Lien Tallon. Kostprijs € 20, (incl. drankje en 4-uurtje), max 20 deelnemers. Inschrijven via workshop.stopmotion@kortfilmfestival.be.

Short films have found a life of their own online - this has created a true renaissance in short film making and it is also having an effect on the kinds of films that do well and how they are promoted, which in turn can significantly help the career of the filmmakers. In her session, Angeli Macfarlane will look at how best to consider both your own goal as a filmmaker and the relationship with your audience when considering how to create a successful short film. The session will address issues of subject matter, length, universality, visual language and the very elusive goal of finding your own voice. Angeli Macfarlane (Director of Script Cube and Development Producer at Film London) has worked as a scriptwriter for several international awardwinning productions and teaches screenwriting at the UK's National Film & Television School. She is on the jury for the BAFTA awards and is a globally sought-after expert on scenario development. Cost: € 7.5 per person. Free for members of the screenwriters guild, sign up via inschrijvingen@scenaristengilde.be.

JE PUBLIEK VINDEN VOOR KORTFILMS Kortfilms hebben online een eigen leven gevonden. Dit heeft een ware renaissance in het maken van kortfilms met zich meegebracht. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor de soort films die het goed doen en hoe ze gepromoot worden, wat dan op zijn beurt de carrière van de filmmaker aanzienlijk kan bevorderen. In deze sessie zal Angeli Macfarlane kijken wat de beste manier is om zowel je eigen doelen als filmmaker, als de relatie met je publiek voor ogen te houden bij het maken van een succesvolle kortfilm. Deze sessie verdiept zich in thema's als onderwerp, lengte, universaliteit, beeldtaal en het zeer onbereikbare doel: het vinden van je eigen stem. Angeli Macfarlane (Directeur van Script Cube en Development Producer bij Film London) werkte als scenariste voor verschillende internationale bekroonde producties en is docente scenarioschrijven aan de Britse National Film & Television School. Ze zit in de jury voor de BAFTA-awards en is een wereldwijd gevraagde expert scenario ontwikkeling. Kostprijs: € 7,5 per persoon. Gratis voor leden van de Scenaristengilde, inschrijvingen via inschrijvingen@scenaristengilde.be.

Van geweldig idee naar schitterend project? Hello crowd!, het innovatieve crowdfundingplatform van Hello bank! kan het verschil maken. Het is de sleutel om die extra fondsen bijeen te rijven om je project te kunnen realiseren. En je staat er niet alleen voor: Hello crowd! zorgt voor gepersonaliseerde coaching die je begeleidt doorheen het hele traject. Het Internationaal Kortfilmfestival Leuven en Hello crowd! staken de koppen samen en presenteren voor het eerst de Hello crowd! Crowdfunding wedstrijd. Van alle ingediende voorstellen worden de beste geselecteerd en begeleid door experten van Hello crowd!. Op de laatste dag van het Kortfilmfestival worden alle geselecteerde projecten officieel gelanceerd en worden de drie beste projecten bekroond met prijzen tot 2.500 euro. (Zie p. 7) Meer info over het Hello crowd! crowdfundingplatform kan je vinden op https://crowd.hellobank.be 79


PITCHING WORKSHOP WED 7.12 | 14H–19H Being able to give a good pitch is an essential skill if you want to have a successful career in the film industry. Ten screenwriters and directors who have been selected for Speeddate XL (Saturday December 10th) are invited to join us on Wednesday 7 December for a pitching workshop and a free crash course in pitching. If you have been selected for the Speeddate XL, your participation is mandatory. This session will prepare you for Speeddate XL, with tips and tricks to boost your self-esteem for Saturday’s challenge. During the pitch training, selected participants are invited to practice the pitch they have prepared, after which a trainer and fellow participants can provide feedback. This workshop is organized in cooperation with European film talent network NisiMasa. The tutor is Wim Vanacker from NisiMasa.

Goed kunnen pitchen is een essentiële vaardigheid voor een succesvolle carrière in de filmindustrie. Daarom worden de 10 scenaristen / regisseurs, die geselecteerd werden voor de Speeddate XL (zaterdag 10 december), op woensdag 7 december uitgenodigd voor een pitching workshop voor een gratis crashcourse in pitching. Ben je geselecteerd voor de Speeddate XL, dan is deelname verplicht. Deze sessie is bedoeld als voorbereiding op de Speeddate XL, met tips en tricks die je zelfvertrouwen moeten geven voor het echte werk op zaterdag. Tijdens de pitch training zullen de geselecteerden uitgenodigd worden om hun pitch te oefenen (voorbereiding vereist), waarna trainer en collega-deelnemers feedback kunnen geven. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met Europees film-talentnetwerk NisiMasa. Tutor is Wim Vanacker van NisiMasa.

SPEEDDATE XL SAT 10.12 | 16H-17H (PITCH) 17H-19H (SPEEDDATE XL)

During the Speeddate XL, 10 selected participants have the chance to pitch their short film to a jury of professionals. After the pitch, they can continue to get acquainted during the speeddate. The two most promising projects will receive 10.000 euro in production support, donated by Eye Lite.

Tijdens de Speeddate XL krijgen 10 geselecteerde kandidaten de mogelijkheid om hun kortfilm te pitchen aan een jury van professionals. Na de publieke pitch wordt er verder gepraat tijdens de eigenlijke speeddate. De twee meest belovende projecten ontvangen 10.000 euro productiesteun, geschonken door Eye Lite.

PITCH

PITCH

Speeddate XL starts with a public pitching session, during which participants have the opportunity to pitch their scenario in less than 4 minutes. The jury of professionals and producers is made up of Michel Sabbe (Screenwriters Guild), Gert Bauwens (EyeLite) and Vincent Langouche (Short Film Festival Leuven).

De Speeddate XL start met een publieke pitching sessie, waarbij de deelnemers de kans krijgen om in maximaal 4 minuten hun scenario te pitchen voor een jury van professionals en de aanwezige producenten. De jury bestaat uit Michel Sabbe (Scenaristengilde), Gert Bouwens (EyeLite) en Vincent Langouche (Kortfilmfestival Leuven).

Cost: free. Publicly accessible.

SPEEDDATE Following the public pitch, each screenwriter is given 10 minutes to discuss his or her idea in depth with an experienced producer during the actual Speeddate. When the time is up, a bell rings and everyone moves up to the next table and the next producer. After the Speeddate, it is up to the participants to decide if they want to go steady, that is, if they want to properly work together. The ten participants are automatically invited to the closing ceremony of the festival later that evening. During this ceremony, the two winners will be announced. They will each take home productional support valued at 10.000 euro thanks to Eye Lite. Organized by Short Film Festival Leuven, the screenwriter’s guild and NisiMasa.

Kostprijs: gratis. Voor iedereen toegankelijk.

SPEEDDATE Na de publieke pitch krijgt elke scenarist 10 minuten de tijd om tijdens de eigenlijke speeddate individueel zijn of haar idee in diepte te bespreken met een ervaren producent. Wanneer de tijd op is, gaat de bel en schuif je door naar het tafeltje van de volgende producent. Achteraf is het aan de deelnemers zelf om te beslissen of ze de relatie willen 'consumeren' (d.w.z. of ze samen willen werken of niet). De 10 deelnemers zijn automatisch uitgenodigd op de slotavond van het IKL later die avond. Tijdens de slotavond worden de twee winnaars bekend gemaakt. Zij gaan naar huis met elk € 10.000 aan Eye Lite support. Een organisatie van Kortfilmfestival Leuven, de Scenaristengilde en NisiMasa.

WORKSHOP SHORT FILM ANALYSIS TUE 06.12 | 10H–17H RITCS Film and LUCA Film are organizing a day for film students from 3Bach or master centered on short film analysis. The day starts of with a screening of a selection of short films from the competition programmes. During lunch at STUKcafé, students from different film schools will meet each other. In the afternoon, Ilse Somers, Alain Quateau and Marc Van de Walle will each moderate a discussion group, analysing the watched films according to form, character development and camera work. Fee: € 8 (lunch incl.). Film students can sign up by mail to filmschoolatikl@ehb.be. Please, give name, school and grade. Registration is required and due by Thursday, December 1. Pay fee in cash at registration. 80

RITCS Film en LUCA Film organiseren een dag voor filmstudenten die de korte film willen doorlichten. In de ochtend is er een screening van korte films uit de competitie. Tijdens een broodjeslunch in het STUKcafé kunnen filmstudenten van verschillende scholen elkaar ontmoeten. In de namiddag leiden Ilse Somers, Alain Quateau en Marc Van de Walle drie discussiegroepen die de bekeken films analyseren naar vorm, personageontwikkeling en beeldvoering. Kostprijs: € 8 per persoon (incl. lunch). Filmstudenten kunnen zich inschrijven via mail naar filmschoolatikl@ehb.be met vermelding: naam, school, studiejaar. Inschrijven is verplicht en kan tem donderdag 1 december. Kostprijs contant te betalen bij aanvang.


GUEST SCREENINGS GASTVOORSTELLINGEN

THE CHOICE OF CANVAS

HUMO EVENING

TUESDAY 6.12 | 19h30 Soetezaal

WEDNESDAY 7.12 | 21h30 Soetezaal

Canvas has a heart for cinema, including short film. It has become a festival tradition for Canvas to hand out the Audience Awards for Best Flemish Short Fiction Film and Best Flemish Animated Short. But there's more. On the exclusive 'The Choice of Canvas' night, the culture-loving TV channel presents its own selection of Flemish short films. Win tickets for this show at the contest page of the Canvas website. A small segment of tickets will be sold publicly. Canvas heeft een hart voor film en dat geldt zeker ook voor kortfilm. Traditiegetrouw voorziet Canvas de Publieksprijzen voor Beste Vlaamse Korte Fictiefilm en Beste Vlaamse Korte Animatiefilm. Maar er is meer. Op de exclusieve ‘Keuze van Canvas’ Avond presenteert de cultuur minnende zender een eigen selectie van Vlaamse Kortfilms. Tickets voor deze vertoning kan u winnen op de wedstrijdpagina op de Canvas website. Een klein segment tickets wordt publiek verkocht.

For the 11th time, Flanders' most idiosyncratic magazine will issue its own short film prize: the coveted HUMO Award. Humo selected a number of short films from the Flemish Competition. These nominees will be screened once during the Humo Evening at the festival, in the presence of the directors. Immediately after the last movie, there is a live audience vote and the winner receives the necessary accolades. Tickets for this event are on sale through the regular channels. But you can also win tickets. Check HUMO’s website! Voor de 11de keer reikt Vlaanderens meest eigenzinnige weekblad een eigen kortfilmprijs uit: de felbegeerde HUMO Award. HUMO selecteerde een aantal kortfilms uit de Vlaamse Competitie. Deze genomineerden worden eenmalig vertoond op de HUMO Avond op het IKL, in aanwezigheid van de makers. Meteen na de laatste film wordt er live gestemd door het aanwezige publiek en wordt de winnaar in de bloemetjes gezet. Tickets voor dit evenement zijn te koop via de reguliere kanalen. Maar u kan ook tickets winnen. Hou de HUMO website in de gaten!

www.canvas.be

www.humo.be

ARTES POWERED BY SABAM keeps it short

KORTFILM.BE EVENING

MONDAY 5/12 | 19h45 Cinema ZED

FRIDAY 9/12 | 20h15 Labozaal

SABAM for Culture is committed to the promotion, development and protection of SABAM’s audiovisual repertoire. The departments audiovisual arts, theater, literature and visual arts within SABAM are united in Artes powered by Sabam. They sponsor directors and short films directly through a development grant. A selection of sponsored short films from the festival programme are screened at this SABAM evening. SABAM for Culture zet zich in voor de promotie, ontwikkeling en bescherming van het audiovisueel repertoire van SABAM. De afdelingen audiovisuele kunsten, theater, literatuur en beeldende kunsten binnen SABAM worden verenigd in Artes powered by Sabam. Zij sponsoren regisseurs en kortfilms rechtstreeks via een ontwikkelingsbeurs. Een selectie van gesponsorde kortfilms uit het festivalprogramma worden getoond op deze SABAM Avond.

No short film festival without a KORTFILM.BE evening. For many years, the online short film magazine has been putting short film in the spotlight with reviews, festival reports and observations. During the festival, the editors of KORTFILM.BE present a quirky selection of films from the festival programme, supplemented by interviews with directors. Check the KORTFILM. BE website for more details and tickets. Geen kortfilmfestival zonder een KORTFILM.BE Avond. Het online kortfilmmagazine zet al jaren de kortfilm in de spotlights met recensies, festivalverslagen en beschouwingen. Tijdens het IKL presenteert de redactie van KORTFILM.BE een eigenzinnige selectie films uit het hele festivalprogramma, aangevuld met interviews met regisseurs. Houd de website van KORTFILM.BE in de gaten voor meer details en tickets.

www.sabam.be

www.kortfilm.be

81


D LABEL SELECTED SHORTS: KORTFILM DV DVD LABEL SELECTED SHORTS: SHORT FILM DVD label of Dalton Selected Shorts is the shor t film was founded early Distribution , a film distributor that ribution activities 2013 and that sprung from the dist ival . Dalton distriof the International Short Film Fest rnational short films butes numerous Flemish and inte trically, on TV, via and short film compilations, be it thea ’s have Dutch and VOD or on DVD and Blu- ray. All DVD English subtitles . ilable via the Dalton All DVD’s mentioned here are ava webshop www.daltonshop.be

De Beste Vlaamse korte animatiefilms (2010-2015)

Met Oh Willy… (Emma De Swaef, Marc James Roels), Mia (Wouter Bongaerts), Het Paradijs (Laura Vandewynckel), Tank (Raoul Servais) en vele andere Kortfilmfestival Leuven winnaars.

82

-label van Dalton DisSelected Shorts is het kortfilm DVD in 2013 is ontstaan tribution, een filmdistributeur die beg meer het Internatiouit de distributiewerking van onder de distributie van naal Kortfilmfestival. Dalton verzorgt kortfilms en kortfilmheel wat Vlaamse en internationale op TV, op VOD als op compilaties, zowel in de bioscoop, zijn Nederlands en/of DVD en Blu-ray. Alle DVD uitgaves Engels ondertiteld. via de Dalton webOnderstaande DVDs zijn verkrijgbaar shop op www.daltonshop.be

De beste Vlaamse kortfilms van het afgelopen jaar

Met Drôle D’Oiseau (Anouk Fortunier), Umpire (Leonardo Van Dijl), Allegory of the Jam Jar (Boris Kuijpers & Ruth Mellaerts) en vele andere.


Gebruik de code

IKL2016!AT

en krijg

20% KORTING op je aankoop in de Daltonwebshop!

CHECK DE HELE CATALOGUS OP

83


84


33rd Hamburg International ShortFilmFestival

June 6 – 12 2017

www.shortfilm.com

85


LIFE IS SHORT SHOW US WHAT YOU GOT

GO SHORT 5-9 APRIL 2017

9TH INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL NIJMEGEN

86

CALL FOR ENTRIES / DEADLINES: 23 DECEMBER 2016 FOR FILMS COMPLETED IN NOVEMBER OR DECEMBER 2016 NEW ARRIVALS GO SHORT CAMPUS APPLY BEFORE 20 DECEMBER 2016 GOSHORT.NL/CAMPUS

DETAILED INFO ON GOSHORT.NL


10th INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL FOR CHILDREN & YOUTH BERLIN

12.- 19. November 2017 kuki-berlin.com

artwork:mdkw.de

33RD INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL BERLIN

14. - 19. NOVEMBER 2017

Presented by

INTERFILM.DE

15TH - 22ND

OF

MARCH 2017

+++

EDITION 23

W W W. K U R Z F I L M W O C H E . D E 87


FILMS BY COUNTRY OF ORIGIN FILMS OP LAND VAN HERKOMST Argentina

Padre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47

Australia

Drawcard ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 65 Ernie Biscuit ������������������������������������������������������������������������������������������� 45 I'm you, Dickhead ������������������������������������������������������������������������������ 65 Lawnmower Bandit, The �������������������������������������������������������������� 62

Austria

Bulgaria

Getting fat in a healty Way���������������������������������������������������������� 11 Shooting Star ����������������������������������������������������������������������������������������� 14

Canada

Eloïse, little Dreamer ���������������������������������������������������������������������� 46

Chile

I'm not from Here ������������������������������������������������������������������������������� 20

Alles wird gut (Everything will be okay) �������������������������������� 37 MeTube 2: August Sings Carmina Burana ������������������� 41

Colombia

Belgium

Croatia

About the Boy who ate an Oakwood Chair ������������������� 25 Als jij nog vrij rondloopt (If you are still out there) ��������� 23 Antarctica ������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Antichambre ������������������������������������������������������������������������������������������� 25 Babyblues �������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Beast! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 Boi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Burned_out ��������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Camouflage ��������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Catherine ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Cockroach and the Sea, The ������������������������������������������������������� 32 Complices (Accomplices) ����������������������������������������������������������������� 23 Dag vreemde man (Hi Stranger) ������������������������������������������������ 25 Downside Up ����������������������������������������������������������������������������������������� 24 Exodus ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42 Forêt Obscure, Une (A Forest, darkly) ����������������������������������� 26 Frankie15 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Gap, The ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Gerontophobia �������������������������������������������������������������������������������������� 26 Hampi ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 He & Sea ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Hij lust geen Noten (He does not like Nuts) ������������������������ 32 I need my Space ������������������������������������������������������������������������������������ 31 Kastaars ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 31 Kiekenfretter (Chickengobbler) ��������������������������������������������������� 30 Koffie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Kwek! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 56 L'immense retour (Romance) ���������������������������������������������������� 20 Louisa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Mamada Perdida (Lost Blowjob) ����������������������������������������������� 29 Mur, Le (The Wall) ������������������������������������������������������������������������������ 19 Neverlanding ������������������������������������������������������������������������������������������ 27 Nimmer (Never) ������������������������������������������������������������������������������������� 23 No Offense ����������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Nymphet ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 On Attend ������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Patient Zero �������������������������������������������������������������������������������������������� 23 Perfect Darkness ��������������������������������������������������������������������������������� 26 Pero no de Agua (But not of Water) ������������������������������������������ 27 Pigeons, ça ch** partout., Les (The Pigeons, It shits everywhere) �������������������������������������������������� 15 Play Boys ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Praline ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Seul à Seule (Two Opposed) ���������������������������������������������������������� 24 Social Window ������������������������������������������������������������������������������������� 30 Spek voor uw Bek (Just your Flavour) �������������������������������������� 24 Sweet Dumplings ������������������������������������������������������������������������������� 24 Three Little Ninjas Delivery Service: Damsel in Distress ����������������������������������������������������������������������������� 32 Toeristen (Tourists) ������������������������������������������������������������������������������ 26 Wet van de jungle, De (La Loi du plus fort) ������������������������ 57 XXS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Yibril ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23

88

Hyper-Reality ��������������������������������������������������������������������������������������� 46 Zvir (The Beast) ��������������������������������������������������������������������������������������� 11

Cyprus

Semele ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Denmark

Germany

#YA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 90 Grad Nord (90 Degrees North) ���������������������������������������������� 14 Alles wird gut (Everything will be okay) �������������������������������� 37 An Eye for an Eye ������������������������������������������������������������������������������� 48 Ave Maria ������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Bert de Paddenstoel (Schwammerlbert) ��������������������������������� 52 Die Badewanne (The Bathtub) ����������������������������������������������������� 16 Diep vanbinnen (Something) ������������������������������������������������������� 53 Herman the German ����������������������������������������������������������������������� 66 Honger als een Tijger (Tiger) ������������������������������������������������������ 51 In the Distance ������������������������������������������������������������������������������������� 20 Koe (Cow) ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 Kop op! (Head up!) ������������������������������������������������������������������������������� 52 Octopus ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 52 Viktoria ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Vleermuis zkt Vriendje (Bat Time) ������������������������������������������ 51 Wolf ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53 Zebra ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 57

Greece

EWA ‒ Out of Body ������������������������������������������������������������������������� 39 I'm not from Here ������������������������������������������������������������������������������� 20 Man returned, A ��������������������������������������������������������������������������������� 19 Riders ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

Limbo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Semele ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Estonia

Wait ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61

Amalimbo ������������������������������������������������������������������������������������������������ 19 Velodrool ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 45

Finland

Collapsing Mass ���������������������������������������������������������������������������������� 42

France

14 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Au loin, Baltimore (Dreaming of Baltimore) ����������������������� 12 Ave Maria ������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Boswandeling (One two tree) �������������������������������������������������������� 51 Brief History of Princess X, A �������������������������������������������������� 11 Ciel bleu presque parfait, Un ����������������������������������������������������� 16 Fernier voyage de l'énigmatique Paul WR, Le (The last Journey of the enigmatic Paul WR) ����������������������������� 11 En bout de Course (On the Run) ����������������������������������������������� 66 Garden Party ������������������������������������������������������������������������������������������ 45 Hoedje af (Jubile) ���������������������������������������������������������������������������������� 54 Hunchback, The ���������������������������������������������������������������������������������� 13 Klap! Klap! (Clap! Clap!) ������������������������������������������������������������������ 51 Limbo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 L'immense retour (Romance) ������������������������������������������������������� 20 Noyade Interdite ���������������������������������������������������������������������������������� 15 Orkestje, Het (The Orchestra) ������������������������������������������������������ 65 Padre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Piepkleine Vos, De (Le Renard Minuscule)�������������������������� 57 Popcorntaart (Melting Pop) ����������������������������������������������������������� 56 Thee Tijd (Tea Time) �������������������������������������������������������������������������� 56 Vangen! (Catch!)������������������������������������������������������������������������������������� 54 Vis op de vlucht (Un Chemin d'eau pour un Poisson)������������������������������������������������ 53 Vos & muis (The Story of a Fox and a Mouse) ������������������������ 56 Wet van de jungle, De (La Loi du plus fort) ������������������������� 57 Wolkentemmer (The one who tames Clouds) ����������������������� 55

Hong Kong Hungary

Lawinegevaar (Hey Deer) ��������������������������������������������������������������� 53

Iceland

Grýla ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Iran

Pluimpje ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 54

Ireland

Stutterer, The ����������������������������������������������������������������������������������������� 37

Italy

B E A U T Y ������������������������������������������������������������������������������������������� 42

Japan

Movements Arising from Different Relationships / Between Regularity and Irregularity II ���������������������������� 41

Kosovo

Home ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61 Shok ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Lebanon

Man returned, A ��������������������������������������������������������������������������������� 19

Lithuania

I'm not from Here ������������������������������������������������������������������������������� 20

The Netherlands

9 Days ‒ From My Window in Aleppo ����������������������������� 20 Balloné di Cannoné �������������������������������������������������������������������������� 55 Drawing Room ������������������������������������������������������������������������������������� 39 Exodus ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42 In Kropsdam is Iedereen gelukkig (Greetings from Kropsdam) ��������������������������������������������������������������� 12 Invisible Man, The������������������������������������������������������������������������������ 39 Man returned, A ��������������������������������������������������������������������������������� 19 Paniek! (Panic!) ��������������������������������������������������������������������������������������� 57 Zeezucht (Jonas and the Sea) ���������������������������������������������������������� 48


New Zealand

43,000 Feet ���������������������������������������������������������������������������������������������� 59 A.D. 1363, the End of Chivalry ��������������������������������������������� 62 Accidents, Blunders and Calamities ��������������������������� 46, 59 Anna ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 Feeder ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Home ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61 Honk if You're horny ������������������������������������������������������������������������ 60 Lambs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 Lawnmower Bandit, The �������������������������������������������������������������� 62 Madam Black ����������������������������������������������������������������������������������������� 61 Moving �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59 Queenie ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60 Shmeat ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Spring Jam ������������������������������������������������������������������������������������������������ 61 Stevo �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 Tide Keeper, The ��������������������������������������������������������������������������������� 59 Two Cars, One Night ���������������������������������������������������������������������� 59 Wait ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61

Norway

Small Talk ������������������������������������������������������������������������������������������������ 20 You've made your Bed, now lie in it �������������������������������������� 12

Palestinian Territories

Ave Maria ������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

Poland

Ameryka ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 Once upon a Line ������������������������������������������������������������������������������ 48

Portugal

Amélia & Duarte �������������������������������������������������������������������������������� 47 Ascension �������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Brief History of Princess X, A �������������������������������������������������� 11 Exodus ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42 Hunchback, The ���������������������������������������������������������������������������������� 13

United Kingdom

Brief History of Princess X, A �������������������������������������������������� 11 Edmond ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Fly, The ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65 Geen Selfies! (Once upon a blue Moon) ��������������������������� 54 Klap! Klap! (Clap! Clap!) ������������������������������������������������������������������ 51 LoVR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39 Man returned, A ��������������������������������������������������������������������������������� 19 Mannetje Tak (Stick Man) �������������������������������������������������������������� 57 Over ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Petard Pinch, The ������������������������������������������������������������������������������� 45 Ray's big Idea ����������������������������������������������������������������������������������������� 46 Shok ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

United States

All your favorite Shows ������������������������������������������������������������������ 47 Beer & Vogel (Bear & Bird) ������������������������������������������������������� 56 Borrowed Time ������������������������������������������������������������������������������������ 46 Day One ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Dragstrip ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 Fired on Mars ���������������������������������������������������������������������������������������� 45 Flying Lotus - Fuckkkyouuu ���������������������������������������������������� 42 Glove ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47 Invaders ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 66 Once upon a Line ������������������������������������������������������������������������������� 48 Past inside the Present, The �������������������������������������������������������� 42 Pearl ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 Sanjay's Super Team ������������������������������������������������������������������������� 47 Semele ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Seth ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66 Sleepy Steve ��������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Teleportaled �������������������������������������������������������������������������������������������� 39

Russia

Curieuze Neusbeer (About Coati) ��������������������������������������������� 54 Pik pik pik ������������������������������������������������������������������������������������������������� 57 Vogeltje (The Birdie) ���������������������������������������������������������������������������� 52

Slovenia

New Home, A ��������������������������������������������������������������������������������������� 15

Spain

Apolo81 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65 Einstein-Rosen ������������������������������������������������������������������������������������� 15 El adiós (The Goodbye) ���������������������������������������������������������������������� 14 Tout le Monde aime le Bord de la Mer (Everybody loves the Sea Shore) ������������������������������������������������������� 19

Sweden

Amalimbo ������������������������������������������������������������������������������������������������ 19 Kommittén (The Committee) �������������������������������������������������������� 16 Madre (Mother) ����������������������������������������������������������������������������������� 12

Switzerland

Als Kat & Hond (Cats & Dogs) �������������������������������������������������� 53 Boswandeling (One two tree) �������������������������������������������������������� 51 Leçon, La (The Lesson) ��������������������������������������������������������������������� 13 Subotika – Land of Wonders ����������������������������������������������������� 16

Syria

9 Days – From My Window in Aleppo ����������������������������� 20

89


ALPHABETIC LIST ALFABETISCHE LIJST #

#YA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 14 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 43,000 Feet ���������������������������������������������������������������������������������������������� 59 9 Days - From my Window in Aleppo ������������������������������ 20 90 Grad Nord (90 Degrees North) ��������������������������������������������� 14

A

A.D. 1363, the End of Chivalry �������������������������������������������� 62 About the Boy who ate an Oakwood Chair ������������������ 25 Accidents, Blunders and Calamities �������������������������� 46, 59 All your favorite Shows ����������������������������������������������������������������� 47 Alles wird gut (Everything will be okay) �������������������������������� 37 Als jij nog vrij rondloopt (If you are still out there)��������� 23 Als kat & hond (Cats & dogs) ������������������������������������������������������ 53 Amalimbo ������������������������������������������������������������������������������������������������ 19 Amélia & Duarte ������������������������������������������������������������������������������� 47 Ameryka ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 An Eye for an Eye ������������������������������������������������������������������������������ 48 Anna ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 Antarctica ������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Antichambre ������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Apolo81 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65 Ascension �������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Au loin, Baltimore (Dreaming of Baltimore) ��������������������� 12 Ave Maria ������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

B

B E A U T Y�������������������������������������������������������������������������������������������� 42 Babyblues �������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Balloné di Cannoné �������������������������������������������������������������������������� 55 Beast! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29 Beer & vogel (Bear & bird) ������������������������������������������������������������� 56 Bert de Paddenstoel (Schwammerlbert) �������������������������������� 52 Boi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27 Borrowed Time ������������������������������������������������������������������������������������ 46 Boswandeling (One two tree) ������������������������������������������������������� 51 Brief History of Princess X, A ������������������������������������������������� 11 Burned_out ��������������������������������������������������������������������������������������������� 32

F

Neverlanding ����������������������������������������������������������������������������������������� 27 New Home, A���������������������������������������������������������������������������������������� 15 Nimmer (Never) ������������������������������������������������������������������������������������ 23 No Offense ����������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Noyade Interdite ��������������������������������������������������������������������������������� 15 Nymphet ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

G

O

Gap, The ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Garden Party ����������������������������������������������������������������������������������������� 45 Geen selfies! (Once upon a blue Moon) ����������������������������������� 54 Gerontophobia ������������������������������������������������������������������������������������� 26 Getting fat in a healty Way��������������������������������������������������������� 11 Glove ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47 Grýla ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

H

Hampi ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 He & Sea ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 Herman the German ����������������������������������������������������������������������� 66 Hij lust geen Noten (He does not like nuts) ������������������������ 32 Hoedje af (Jubile) ��������������������������������������������������������������������������������� 54 Home ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 61 Honger als een tijger (Tiger) ������������������������������������������������������� 51 Honk if you're horny������������������������������������������������������������������������� 60 Hunchback, The����������������������������������������������������������������������������������� 13 Hyper-Reality���������������������������������������������������������������������������������������� 46

I

I need my Space������������������������������������������������������������������������������������� 31 I'm not from here��������������������������������������������������������������������������������� 20 I'm you, Dickhead������������������������������������������������������������������������������� 65 In Kropsdam is iedereen gelukkig (Greetings from Kropsdam) ��������������������������������������������������������������� 12 In the Distance ������������������������������������������������������������������������������������� 20 Invaders ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 66 Invisible Man, The ���������������������������������������������������������������������������� 39

K

C

Camouflage���������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Catherine �������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Ciel bleu presque parfait, Un ���������������������������������������������������� 16 Cockroach and the Sea, The ������������������������������������������������������ 32 Collapsing Mass ���������������������������������������������������������������������������������� 42 Complices (Accomplices) ����������������������������������������������������������������� 23 Curieuze Neusbeer (About Coati) �������������������������������������������� 54

Kastaars������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Kiekenfretter (Chickengobbler) �������������������������������������������������� 30 Klap! Klap! (Clap! Clap!) ����������������������������������������������������������������� 51 Koe (Cow) �������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 Koffie (Coffee) ����������������������������������������������������������������������������������������� 25 Kommittén (The Committee) ������������������������������������������������������� 16 Kop op! (Head up!) ������������������������������������������������������������������������������� 52 Kwek! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56

D

L

Dag vreemde man (Hi, Stranger) ���������������������������������������������� 25 Day One ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Dernier Voyage de l'énigmatique Paul WR, Le (The last Journey of the enigmatic Paul WR) ��������������������������� 11 Die Badewanne (The Bathtub) ���������������������������������������������������� 16 Diep vanbinnen (Something) ������������������������������������������������������� 53 Downside Up������������������������������������������������������������������������������������������ 24 Dragstrip ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 Drawcard ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 65 Drawing Room ������������������������������������������������������������������������������������ 39

E

Edmond ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Einstein-Rosen ������������������������������������������������������������������������������������ 15 El adiós (The Goodbye) ���������������������������������������������������������������������� 14 Eloïse, little Dreamer ��������������������������������������������������������������������� 46 En bout de Course (On the Run) ����������������������������������������������� 66 Ernie Biscuit ������������������������������������������������������������������������������������������ 45 EWA ‒ Out of Body ������������������������������������������������������������������������ 39 Exodus ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42

90

N

Feeder ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Fired on Mars ���������������������������������������������������������������������������������������� 45 Fly, The ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65 Flying Lotus ‒ Fuckkkyouuu���������������������������������������������������� 42 Forêt Obscure, Une (A Forest, darkly) ����������������������������������� 26 Frankie15��������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Lambs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 Lawinegevaar (Hey Deer) �������������������������������������������������������������� 53 Lawnmower Bandit, The ������������������������������������������������������������� 62 Leçon, La (The Lesson) �������������������������������������������������������������������� 13 Limbo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 L'immense retour (Romance) ��������������������������������������������������� 20 Louisa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 LoVR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39

M

Madam Black ���������������������������������������������������������������������������������������� 61 Madre (Mother) ������������������������������������������������������������������������������������� 12 Mamada Perdida (Lost Blowjob) ����������������������������������������������� 29 Man returned, A ��������������������������������������������������������������������������������� 19 Mannetje Tak (Stick Man) ������������������������������������������������������������� 57 MeTube 2: August Sings Carmina Burana ������������������� 41 Movements Arising from Different Relationships / Between Regularity and Irregularity II ��������������������������� 41 Moving ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59 Mur, Le (The Wall) ������������������������������������������������������������������������������ 19

Octopus ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 52 On Attend ������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Once upon a Line ������������������������������������������������������������������������������� 48 Orkestje, Het (The Orchestra) ����������������������������������������������������� 55 Over ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

P

Padre ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Paniek! (Panic!) �������������������������������������������������������������������������������������� 54 Past inside the Present, The ������������������������������������������������������� 42 Patient Zero��������������������������������������������������������������������������������������������� 23 Pearl �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 Perfect Darkness ��������������������������������������������������������������������������������� 26 Pero no de Agua (But not of Water) ����������������������������������������� 27 Petard Pinch, The ������������������������������������������������������������������������������� 45 Piepkleine Vos, De (Le Renard minuscule) ������������������������� 57 Pigeons, ça ch** partout., Les (The Pigeons, It shits everywhere) �������������������������������������������������� 15 Pik Pik Pik ����������������������������������������������������������������������������������������������� 57 Play Boys ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Pluimpje ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 54 Popcorntaart (Melting Pop) ����������������������������������������������������������� 56 Praline ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29

Q

Queenie ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 60

R

Ray's big Idea ����������������������������������������������������������������������������������������� 46 Riders ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

S

Sanjay's Super Team ������������������������������������������������������������������������ 47 Semele ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Seth ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66 Seul à Seule (Two Opposed) ���������������������������������������������������������� 24 Shmeat �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Shok ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Shooting Star ����������������������������������������������������������������������������������������� 14 Sleepy Steve �������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Small Talk ������������������������������������������������������������������������������������������������ 20 Social Window ������������������������������������������������������������������������������������� 30 Spek voor uw Bek (Just your Flavour) ������������������������������������� 24 Spring Jam ����������������������������������������������������������������������������������������������� 61 Stevo ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 Stutterer, The ����������������������������������������������������������������������������������������� 37 Subotika – Land of Wonders ���������������������������������������������������� 16 Sweet Dumplings ������������������������������������������������������������������������������� 24

T

Teleportaled �������������������������������������������������������������������������������������������� 39 Thee Tijd (Tea Time) �������������������������������������������������������������������������� 56 Three Little Ninjas Delivery Service: Damsel in Distress ���������������������������������������������������������������������������� 32 Tide Keeper, The �������������������������������������������������������������������������������� 59 Toeristen (Tourists) ����������������������������������������������������������������������������� 26 Tout le Monde aime le Bord de la Mer (Everybody loves the Sea Shore) ������������������������������������������������������ 19 Two Cars, one Night ����������������������������������������������������������������������� 59


V

Vangen! (Catch!) ��������������������������������������������������������������������������������� 54 Velodrool ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 45 Viktoria ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Vis op de vlucht (Chemin d'Eau pour un Poisson) ������������ 53 Vleermuis zkt Vriendje (Bat Time) ����������������������������������������� 51 Vogeltje (The Birdie) ���������������������������������������������������������������������������� 52 Vos & Muis (The Story of a Fox and a Mouse) ��������������������� 56

W

Wait ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61 Wet van de jungle, De (La Loi du plus fort) ����������������������� 57 Wolf �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53 Wolkentemmer (The one who Tames Clouds) �������������������� 55

X

XXS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Y

Yibril ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 You've made your Bed, now lie in it ������������������������������������� 12

Z

Zebra ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 57 Zeezucht (Jonas and the Sea) ��������������������������������������������������������� 48 Zvir (The Beast) ��������������������������������������������������������������������������������������� 11

91


PARIS AV . E UG È N E P L A SK Y 179

92

|

MONTRÉAL

1030 BRUSSELS

|

BRUSSELS

+32 (0) 2 6 1 2 1 7 9 0

|

LIÈGE

LONDON

I NF OB RU S S E L S @ MI KROS I MAGE .E U

FRAMES TAKEN F ROM ‘T H E C E NT RE ’ B Y ROB I N S I NNAE V E

|

W W W .MI KROS I M A G E . B E


Financieer je project met Hello crowd ! Heb je plannen voor een kortfilm? Wil je je eigen filmproject opstarten? Dan is crowdfunding het gedroomde scenario. Onze expert deelt graag zijn kennis met jou!

Bel Michiel, op 0472 85 54 86 hellocrowd@hellobank.be Hello crowd! is het crowdfundingplatform van Hello bank!, in samenwerking met Ulule. 93


The International and Oscar qualifying short film festival of Denmark invites film makers to submit their works and film lovers to join us for a week in the name of film, fun and festivities. Submission: 13 January to 1 April Festival dates: 28 August to 3 September www.filmfestival.dk We hope to see you in Odense

THE BRUSSELS ANIMATION FILM FESTIVAL

94


23RD SHORT FILM AND ANIMATION FESTIVAL 19-24 SEPT 2017 BRISTOL, UK www.encounters-festival.org.uk @EncountersSFF Encounters Short Film Festival

95


NOTES

96


97


FESTIVAL TEAM & PARTNERS TEAM PLOEG Vincent Langouche Programmatie coördinatie, Guest care Programme director, Guest care

Bie Geivers Redactie, coördinatie infobalie, financiën Editor, coördination reception desk, finances

Rik Vanderwaeren Promotiemedewerker Promotion assistent

Laura Mombaerts Productie coördinatie Production coordinator

Tine Van Kerkhoven Balie, Daltonshop Info desk, Dalton shop

Stijn Paredis Catering, recepties Catering, receptions

An De Winter Redactie, pers Editor, press

Lotte Haesendonck Vormgeving Lay-out

Sofie Rycken Engelse vertaling English translation

Sara Vandaele Communicatie, educatieve werking, jeugdfilmprogrammatie Communication, schools, kids programme director

Cedric De Maesschalk Technische coördinatie, projectie Technical coordinator, operator

Johannes Vochten Coördinatie opbouw en afbouw Coordinating assembly and dismantling

Matthias Therry Projectie, trailers Operator, trailers

Leen Van Hoeck Boekhouding Accountancy

Bert Bertels Projectie Operator

Richard Kerkhofs & Team STUK techniek STUK technicians

Johan Krist Projectie Operator

Ingrid Van Eycken & Team STUK onthaal STUK reception

Isabelle Van Rompaey Stagiair Trainee

Raphaël Klaps, Margaux Janssens & Team STUKcafé

Evelien Cockx Vrijwilligerscoördinatie Volunteering coördination Jonas Cantoro Assistent programmatie, projectie Junior programme director, operator Frank Moens Programmatie, Guest care Programming, Guest care Katharina Liebert Programmatie, Guest care Programming, Guest care

SELECTION ADVISORS SELECTIE ADVISEURS Maarten Alexander, Bie Geivers, Tine Van Kerkhoven, Tomas Wendelen, Evelien Cockx, Johan Krist, Zane Garitte

VOLUNTEERS VRIJWILLIGERS The awesome Short Film Festival volunteers The incredible Cinema ZED volunteers The magnificent STUK volunteers

Martine Bouw Stagiair Trainee

Johan Van Schaeren Algemeen coördinator Fonk vzw General co-ordinator Fonk vzw

PARTNERS Kunstencentrum STUK, Vlaams Audiovisueel Fonds, Vlaamse Gemeenschap, Scenaristengilde, NisiMasa, Unie van Regisseurs, Unie van de Belgische Filmpers, Unie van de Filmkritiek, RITCS School of Arts, LUCA School of Arts, KASK School of Arts, New Zealand Embassy Brussels, Norwegian Embassy Brussels, Finnish Cultural Institute for the Benelux, Polish Institute Brussels, Goethe-Institut Brüssel, Nederlandse Ambassade Brussel, Danish Culture Institute, Acción Cultural Española, Unifrance, Show Me Shorts, European Film Academy, Academy of Motion Picture Arts and Sciences

MEMBERS OF THE BOARD FONK VZW ALGEMENE VERGADERING FONK VZW Maarten Le Roy, Jan Bosmans, Gudrun Burie, Henk Cluytens, Veerle Van Schoelant, Roel Vande Winkel, Ruben Nollet

SUBSIDY PROVIDERS SUBSIDIËNTEN

THANKS TO MET DANK AAN

Vlaamse Gemeenschap, Stad Leuven

The members of the juries: Enrico Vannucci, Judith Colell Pallaras, Michaela Pňačeková, Robrecht Heyvaert, Maïmouna Doucouré, Gina Dellabarca, Roos Stelling, Kurt Vandemaele, Jonas Govaerts, Philippe Ravoet; Sam De Wilde, Jan Sulmont, Evelien Van Vessem; Gert Bauwens, Michel Sabbe

MEDIA PARTNERS SPONSORS Canvas, De Morgen, HUMO, Hello! Bank, Sabam, Combell, Eye Lite, Mikros, A Sound, Ibis Hotels, Kortfilm.be, VitaeMobility, Samsung,

98

The team of STUK, the team from the Flemish Audiovisual Fund and Flanders Image Pierre Drouot, Erik Martens, Siebe Dumon, Leen Vanderschueren, Joyce Palmers, Gert Bauwens, Wim De Rick, Nadine Lowette, Thierry De Vries, Kris Leys, Andrew Gillespie, Lisa Houttuin, Lise Leifsdatter Traeland, Thomas Vanhauwaert, Maud Qamar, Aleksi Malmberg, Rosalia Fenger, Raquel Mesa, Hanna Oosterbaan, Christine Gendre, David Hainaut, Olivier Clinckart, Ilse Somers, Laikin Chang, Marc Van de Walle, Alain Quateau, Daphné Pascual, Greet Busselot, Hilde D’haeyere, Bert Lesaffer, Johan Opstaele, Ben den Hoon, Michel Sabbe, Mattias Goovaerts, Ruth Renders, Wim Vanacker, Tom Oyer, Fien De Jonghe, Astrid Maes, Gijs Creemers, Maarten Alexander


wenst u veel

kijkplezier!

99


14h00 14h30

16h00

ANIMATION NATIONS

15h30

15h | Crazy Zoo

14h30

14h | Hello crowd!

14h00

15h | EU Competition 2

16h30

17h00

16h30

18h | Short Matters 1

18h | Short Matters 2

17h | EU Competition 1 17h30 | Animation Nations 2

20h00

21h00

KIWI SHORT

20h30

SHORT FILMS FOR KIDS

19h30

20h15 | Opening night 20h15 | Comedy

20h | Opening night

19h45 | Labo

20h | Flemish Competition 4

OSCAR SHORTS

EVENTS

23h30

PALMARES

00h00

CINEMA ZED

23h00

SOETEZAAL

22h30

22h30 | EU Competition 4

LABOZAAL

22h30 | Animation Nations 2

22h | Kiwi Short 1

22h15 | Flemish Competition 1

LABOZAAL

Verbeeckzaal

STUK CAFé

CINEMA ZED

SOETEZAAL

LABOZAAL

SOETEZAAL

CINEMA ZED

Verbeeckzaal

21h45 | Animation Nations 1

LABOZAAL

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

SOETEZAAL

LABOZAAL

Verbeeckzaal

CINEMA ZED

SOETEZAAL

LABOZAAL

Verbeeckzaal

STUK CAFé

CINEMA ZED

LABOZAAL

SOETEZAAL

STUK CAFé

22h30

23h30

23h | Closing Party

23h00

00h00

STUK CAFé

Verbeeckzaal

LABOZAAL

SOETEZAAL

CINEMA ZED

22h | Flemish Animation 1

22h00

22h | Palmares: VAF Wildcards

22h30 | Palmares IKL winners

22h | DJ Broos & Struys

22h15 | Flemish competition 4

21h45 | Labo

22h | Flemish Animation 2

22h30 | Oscar shorts

21h45 | Kiwi Short 2

22h | Flemish Competition 1

21h30 | HUMO night

21h45 | EU Competition 1

22h | Comedy

21h45 | Flemish Competition 5

22h | Animation Nations 2

SOETEZAAL

CINEMA ZED

22h | Flemish Animation 2

22h15 | Flemish Competition 3

21h45 | EU Competition 3

22h00

VIRTUAL REALITY

21h30

20h15 | Flemish Animation 1

20h15 | EU Competition 6

21h | Klaps

20h30 | Virtual ...

19h45 | EU Competition 1

20h | Flemish Competition 3

20h15 | Kortfilm.be night

20h45 | Comedy

21h00

21h30

20h30 | Award Show

20h30

20h30 | Virtual ...

19h45 | Short matters 1

20h00

21h45 | EU Competition 5

21h | Jazz on Sunday

20h30 | Virtual reality

20h30 | Virtual reality

20h15 | Flemish Animation 2

20h | Flemish Competition 2

19h45 | SABAM night

19h | Virtual reality

19h | Master talk 19h30 | CANVAS night

20h30 | Virtual ...

20h15 | Kiwi Short 2

20h30 | Virtual ...

20h15 | Comedy

19h30 | Flemish Competition 1

19h45 | EU Competition 3

19h | Virtual reality

18h | Flemish Animation 1

17h30 | EU Competition 4 17h45 | Flemish Competition 2

19h00

20h | Yuko: Cher ami

19h45 | EU Competition 4

19h | Virtual reality

18h | Flemish Animation 2

18h30

19h30

19h | Virtual reality

18h | EU Competition 5

17h30 | EU Competition 3

17h | Virtual reality

17h30 | EU Competition 6 17h45 | Flemish Competition 2 18h | EU Competition 2

18h00

18h | Animation Nations 1

17h30 | Short Matters 2

17h30

17h | Speeddate

17h00

19h00

SHORT MATTERS

18h30

THE LABO

18h00

18h | Animation Nations 1

17h30 | Kiwi Short 2

17h30

FLEMISH COMPETITION: ANIMATION

15h | Flemish Competition 3 15h | Animation Nations 1

15h | EU Competition 5 15h | Flemish Competition 1 15h | VAF session

15h | Labo

16h00

16h | Virtual reality

16h | Pitch

15h | Animation Nations 2

15h30

15h | Virtual reality

15h00

19h | Virtual reality

17h45 | Flemish Competition 5

17h30 | EU Competition 6

16h15 | Awesome Adventures

16u | Kids Party

16h | Oscar shorts

15h15 | Awesome Adventures

15h | Stick Man

15h | Fishy Friends

15h | Crazy Zoo

15h00

EUROPEAN COMPETITION

FESTIVAL SCHEDULE | PROGRAMMASCHEMA

13h30

9h30 | Workshop stopmotion animation for kids

13h00

FLEMISH COMPETITION: LIVE ACTION

CINEMA ZED

LABOZAAL

SOETEZAAL

CINEMA ZED SOETEZAAL LABOZAAL

STUK CAFé

verbeeckzaal

15h | Stick Man

13h30

15h30 | Fishy Friends

CINEMA ZED

13h00

10h | Industry brunch

11h30 | Master class

13h | Comedy

12h | Flemish Competition 5

13h | Kiwi Short 1

15h | Awesome Adventures

LABOZAAL

CINEMA ZED SOETEZAAL LABOZAAL

STUK CAFé

verbeeckzaal

CINEMA ZED SOETEZAAL LABOZAAL stuk café

CINEMA ZED SOETEZAAL LABOZAAL verbeeckzaal STUK CAFé

14h | Fishy Friends

SOETEZAAL

LABOZAAL

SOETEZAAL

CINEMA ZED

LABOZAAL

17h30 | EU Competition 2

verbeeckzaal

CINEMA ZED

verbeeckzaal

14h | Pitch workshop

17h45 | Kiwi Short 1

verbeeckzaal

12h | Flemish Competition 4

SOETEZAAL

MONDAY DECEMBER 5 Moving Image Expo, STUK | Thu - Fr: 18u > 22u, Sat - Sun: 14h > 18h

100

SATURDAY DECEMBER 3 TUESDAY DECEMBER 6

SUNDAY DECEMBER 4 WEDNESDAY DECEMBER 7 THURSDAY DECEMBER 8 FRIDAY DECEMBER 9 SATURDAY DECEMBER 10

LEUVEN INT. SHORT FILM FESTIVAL 2016 - CATALOGUE  

LEUVEN INT. SHORT FILM FESTIVAL 2016 - CATALOGUE 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you