Page 1

CATALOGUE (ENG) - CATALOGUS (NL)


Het menu van het IKL 2008 is er eentje waar filmliefhebbers duimen en vingers zullen bij aflikken: een grote maar ook strenge selectie nieuwe films uit het laboratorium van de filmwereld. Want hoe onderling verschillend al deze films ook zijn, één ding hebben ze gemeen: niet gehinderd door commerciële belangen kunnen de regisseurs hun creativiteit helemaal botvieren. Kortfilm is auteurscinema pur sang: de plek waar regisseurs hun persoonlijke stijl ontwikkelen, waar ideeën vorm krijgen, waar plannen gesmeed worden, waar de toekomst van de filmwereld vorm krijgt.

What the International Short Film Festival Leuven has to offer at its 2008 edition is nothing short of delectable. Hundreds of strictly selected films straight from the petri dish of the film world. Because different as they might be in style and substance, all short films have one thing in common: unhindered by commercial interests, film makers are free to let their creative juices flow. Short film is pure author’s cinema: it is a place where directors develop an individual style, where new ideas see the light, where new plans are drawn up, where the future of film takes shape.

Na heel wat internationale prospecties en de visionering van zomaar eventjes 2300 inzendingen, pakt het IKL uit met een programma van een 250tal korte fictiefilms, animatiefilms, clips, documentaires, viral video’s en niet-narratieve films: puzzelstukjes die samen een indrukwekkend beeld geven van de mogelijkheden van het medium anno 2008.

After several visits to foreign film festivals and after watching over 2300 submitted films, ISFFL is proud to present a programme with around 250 short fiction films, animation films, music videos, documentaries, viral videos and nonnarrative films. Hundreds of small pieces form one single puzzle that shows what the short film medium is capable of.

Het IKL fungeert niet alleen als podium voor het medium kortfilm, maar is tevens de belangrijkste filmtalentenjacht in Vlaanderen. Na de strenge selectie door de IKL-ploeg is het aan de jury en het publiek om de favorieten in de bloemetjes te zetten. In de Vlaamse en Europese kortfilmcompetitie wordt een lange reeks prijzen uitgereikt; financiële en logistieke ondersteuning voor het nieuwe filmtalent.

The ISFFL is more than just a platform for the short film genre. It is also the most important talent scouting event in Flanders. After the ISFFL team’s strict selection, it is up to the jury and the audience to play favourites. Several prizes are awarded in the Flemish and the European short film competition, offering financial and logistic support for young film talent.

Naast de competitieve compilaties pakt het IKL ook dit jaar uit met een reeks niet-te-missen specials, gewijd aan humoristische kortfilms, kortfilms voor kinderen, de internationale animatiefilm, de niet-narratieve film en video en, last but not least, de IJslandse filmproductie. Want uit het land van Björk, Sigur Rós en desolate landschappen komen de laatste jaren ook steeds meer razend knappe (kort)films.

Besides the compilations in competition, ISFFL also presents a series of exceptional specials devoted to humorous short films, shorts for kids, international animation films, non-narrative film and video, and, last but not least, the Icelandic film industry. The land of Björk, Sigur Rós and desolate landscapes has a knack for producing breathtaking short films.

Even bekomen van de beeldenstorm kan in het festivalcafé, waar het IKL uitpakt met een reeks optredens, DJ sets en -gratis toegankelijke!- vertoningen.

Film fans in need of a short break can cool down in the festival café, where ISFFL has planned a series of performances, DJ sets and – free! – screenings.


Inhoud Table of Contents Competitie 2008 / Competition 2008 International jury .......................................................................................................................................................................................................3 Prijzen / Awards .........................................................................................................................................................................................................4

E uropese K ortfilmcompetitie / E uropean S hort F ilm Competition Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe Europe

in in in in in in in in

Shorts Shorts Shorts Shorts Shorts Shorts Shorts Shorts

1....................................................................................................................................................................................................5 2....................................................................................................................................................................................................6 3....................................................................................................................................................................................................7 4....................................................................................................................................................................................................8 5..................................................................................................................................................................................................11 6..................................................................................................................................................................................................12 7..................................................................................................................................................................................................13 8..................................................................................................................................................................................................14

Vlaamse K ortfilmcompetitie / Flemish S hort F ilm Competition

Korte Fictiefilms - Programma 1 / Short Live Action Films - Programme 1...........................................................................................................17 Korte Fictiefilms - Programma 2 / Short Live Action Films - Programme 2...........................................................................................................18 Korte Fictiefilms - Programma 3 / Short Live Action Films - Programme 3...........................................................................................................19 Korte Fictiefilms - Programma 4 / Short Live Action Films - Programma 4...........................................................................................................20 Korte Animatiefilms / Short Animation Films.............................................................................................................................................................21 Videoclipcompetitie / Music Video Competition........................................................................................................................................................24

International Specials Comedy Shorts: Love & Sex......................................................................................................................................................................................27 Comedy Shorts: On the Job......................................................................................................................................................................................29 Comedy Shorts: Family Values..................................................................................................................................................................................31 Animation Nations - Programme 1...............................................................................................................................................................................35 Animation Nations - Programme 2...............................................................................................................................................................................36 Focus op IJsland - Programma 1 / Focus on Iceland - Programme 1.................................................................................................................41 Focus op IJsland - Programma 2 / Focus on Iceland - Programme 2.................................................................................................................42 Kortfilms voor Kids - Programma 1 / Short Films for Kids - Programme1..............................................................................................................43 Kortfilms voor Kids - Programma 2 / Short Films for Kids - Programme 2..............................................................................................................45 Kortfilms voor Kids - Aardman Shorts / Short Film for Kids - Aardman Shorts......................................................................................................47 Kortfilms voor Kids - Het Kleine Spookje Laban / Short Films for Kids - The Little Ghost Laban..............................................................................48 The Labo - Programme 1............................................................................................................................................................................................51 The Labo - Programme 2............................................................................................................................................................................................53 The Labo - Something Completely Different..............................................................................................................................................................55

Andere / Other

Festivalcafe ...............................................................................................................................................................................................................57 MEDIA Desk / BAM: International conference.........................................................................................................................................................59 VAF Masterclass: How To Make a Short film?.........................................................................................................................................................60

Selected Shorts............................................................................................................................................................................................63 Visiting Leuven..............................................................................................................................................................................................67 Praktische info / Practical information.................................................................................................................................68 Ploeg / Team...................................................................................................................................................................................................70 Lijst van alle films op titel / List of all films by title.........................................................................................................71 Lijst van alle films op land / List of all films by country of origin..........................................................................75 Festivalschema / Festival schedule....................................................................................................................................Back cover


Competitie, prijzen en jury Competition, awards and

3

jury

JURY EUROPESE COMPETITIE

JURY EUROPEAN COMPETITION

Lisa Nyed (Zweden)

Lisa Nyed (Sweden)

Festivaldirectrice van het 5-steden filmfestival Nordisk Panorama. Dit festival, dat ieder jaar afwisselend in een ander Scandinavisch land wordt georganiseerd, biedt een overzicht van de interessantste Finse, Zweedse, Noorse, Deense en Ijslandse producties.

Festival director of the 5 Cities Film Festival Nordisk Panorama. The festival is held in a different Scandinavian country every year, and offers an overview of the most interesting productions to come out of Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland.

Maggie Kim (USA)

Maggie Kim (USA)

Maggie Kim is coördinator van de kortfilmprogrammatie op het Amerikaanse Tribeca Film festival. Ze is deel van de festivalploeg sinds de oprichting in 2002 en geeft sinds vijf jaar de kortfilmprogramma’s en opleidingsprogramma’s voor jonge filmmakers vorm.

Maggie Kim is currently Director of Shorts Programming and Filmmaker Programs for the Tribeca Film Festival. She joined the programming team when the Festival was founded in 2002 and has been shaping the shorts program and developing filmmaker platforms for the past five editions of the Festival.

Suzanne Ballantyne (UK)

Suzanne Ballantyne (UK)

Is sinds 1995 senior programmator van het Raindance Filmfestival, door Variety bestempeld als “U.K.’s leading celebration of indie cinema”. Ze is mede-oprichtster van de British Independent Awards. Verder wordt Suzanne Ballantyne algemeen erkend als gerespecteerd film analiste en scenariste.

Senior programmer of the Raindance Film Festival – dubbed by Variety as “the UK’s leading celebration of indie cinema” - since 1995. Co-founder of the British Independent Awards. Ballantyne is also widely recognized as a respected film analyst and screenwriter.

Erik Kloeck (België)

Erik Kloeck (Belgium)

Een monument in het Vlaamse filmlandschap, die actief was/is in alle geledingen van de sector. Kloeck was actief als bioscoopuitbater, filmdistributeur, adviseur en festivalprogrammator. Verder ook actief als scenarist en sinds kort zelfs als acteur (remember zijn zeer gesmaakte vertolking in Barmans Any Way the Wind Blows).

One of the godfathers of Flemish film, having put his stamp on every facet of the movie making process. Kloeck has managed his own movie theatre, worked as a film distributor and an advisor and programmed film festivals. In addition, he writes screenplays and has ventured into acting. You can catch him in Tom Barman’s “Any Way the Wind Blows”.

Rik D’Hiet (België)

Rik D’Hiet (Belgium)

Rik D’hiet is scenarist en schreef afleveringen voor diverse televisiereeksen als Flikken, Recht op Recht, Bex & Blanche... Op dit ogenblik legt hij de laatste hand aan een film- en televisiebewerking van de Monstertrilogie van Tom Lanoye en werkt hij aan een filmscript over het leven van Rocco Granata.

Rik D’Hiet is a professional scripwriter and wrote episodes for a wide selection of tv-series as Flikken, Recht op Recht... Currently he is in the process of finishing the tv- and filmadaption of the “Monstertrilogy” written by Tom Lanoye and is working on a script depicting the life of Flemish crooner Rocco Granata.

JURY VLAAMSE COMPETITIE

JURY FLEMISH COMPETITION

Lisa ter Berg (Nederland)

Lisa ter Berg (The Netherlands)

Werkte eerder voor de programmatie afdeling van het IDFA, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, en DZIGA – werkplaats voor filmmakers en videokunstenaars. Ze is tevens medeoprichter van Go Short, een Nederlands kortfilmfestival dat voor het eerst in maart 2009 in Nijmegen zal georganiseerd worden.

Has worked in the programming department of IDFA (the Dutch Institute for Image and Sound) and for DZIGA, a work studio for filmmakers and video artists. She further co-founded Go Short, a Dutch short film festival. The first edition is scheduled to take place in Nijmegen in March of 2009.

Robby Cleiren (België)

Robby Cleiren (Belgium)

Voornamelijk bekend van zijn rollen bij oa. De Kakkewieten en de Roovers, VRT-series als Recht op Recht, De Wet volgens Milo en Witse, in langspelers als Een Ander zijn Geluk, Linkeroever en A Dirty Mind én in heel wat kortfilms.

Widely known from his roles in theater and in television series such as “Recht op Recht”, “De Wet volgens Milo” a.o., feature films including “Someone else’s Happiness”, “Leftbank” and “A Dirty Mind” and more short films than you can count, including “Père Total”, which won the Humo Award 2007 at the ISFFL.

Stefan Franck

Stefan Franck (Belgium)

Stef Franck was (eind)redacteur van het kritisch mediamagazine AS; als curator/coördinator realiseerde hij o.a. de film- en (andere) media festivals ‘TechnoLust’ en ‘Kino-Eye’. Momenteel is hij zakelijk en artistiek leider van de VDFC, een partnerorganisatie van het Koninklijk Filmarchief.

Stefan Franck was editor-in-chief of the critical media magazine AS, worked a curator for the film and new media-festivals “Technolust” and “Kino-Eye”. Currently he is artistic and financial director of the VDFC, a non-profit organisation associated with the Belgian Film archives.

Chris Craps (België)

Chris Craps (Belgium)

Filmjournalist. Werkt momenteel als recensent voor o.m. de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Metro. Chris Craps is ook als scenarist actief. Samen met Jean-Claude Van Rijckeghem schreef hij het scenario van De Bal, adapteerden ze de roman Kruistocht in Spijkerbroek en legt hij de laatste hand aan The Over the Hill Band.

Journalist. Currently reviews films for Belgian newspapers Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg and Metro. Chris Craps also writes film scripts. He co-wrote the children’s film “De Bal” (“The Ball”) with Jean-Claude Van Rijckeghem, wrote the screen adaptation of the novel “Crusade in Jeans”. Craps is currently working on “The Over the Hill Band”.

Suzanne Ballantyne (UK) Zie hoger

Suzanne Ballantyne (UK) See above


Competitie, prijzen en jury Competition, awards and

jury

JURY VIDEOCLIPCOMPETITIE

JURY MUSIC VIDEO COMPETITION

Bart Steenhaut (België)

Bart Steenhaut (Belgium)

Bart Steenhaut schrijft sinds 1989 dagelijks over popmuziek in De Morgen. Hij interviewt kleine en grote sterren, ziet ongeveer 250 concerten per jaar, en blijft gepassioneerd door alles wat lawaai maakt.

Bart Steenhaut has been writing as a rock journalist for the newspaper De Morgen since 1989. He interviews local and international stars, attends over 250 concerts a year and is still passionate about everything that makes noise.

Christophe Van Rompaey (België)

Christophe Van Rompaey (Belgium)

Maakte het afgelopen decennium geregeld furore op het IKL, o.m. met zijn kortfilm Grijs en Oh My God!? Werkte later aan talloze langspeelfilms en televisiereeksen mee en maakte dit jaar zijn internationaal gelauwerd langspeeldebuut Aanrijding in Moscou.

Has made quite an impression over the past ten years at the International Short Film Festival with films like Grijs and Oh My God?! Participated in various feature film- and television projects and released earlier this year his first feature, Aanrijding in Moscou, which received international acclaim.

Ben Van Alboom (België)

Ben Van Alboom (Belgium)

Ben Van Alboom is freelance filmjournalist voor onder meer Klara, De Standaard, Focus Knack en Studio Brussel.

Ben Van Alboom works as a freelance film journalist for radio channels Klara and Studio Brussel, newspaper De Standaard and culture magazine Focus Knack.

Prijzen

Awards

VLAAMSE KORTFILMCOMPETITIE

FLEMISH SHORT FILM COMPETITION

COMPETITIE. VOOR. KORTE ANIMATIEFILMS AVID Publieksprijs (t.w.v. 2.000 euro)

COMPETITION FOR SHORT ANIMATED FILMS AVID Audience Award (valued 2.000 euro)

VIDEOCLIPCOMPETITIE SABAM Juryprijs (1.500 euro)

MUSIC VIDEO COMPETITION SABAM Jury Award (1.500 euro)

VAF WILDCARDS Wildcards Fictie (2 x 60.000 euro) Wildcards Documentaire (3 x 40.000 euro)

VAF WILDCARDS Wildcards Fiction (2 x 60.000 euro) Wildcards Documentary (3 x 40.000 euro)

EUROPESE KORTFILMCOMPETITIE

EUROPEAN SHORT FILM COMPETITION

COMPETITIE VOOR. KORTE FICTIEFILMS Prijs van de Jury Geschonken door Kodak en Eye-Lite (t.w.v. 7.500 euro) Prijs van het Publiek Geschonken door Ace en A Sound (t.w.v. 10.000 euro) Prijs voor het Beste Debuut Geschonken door de Provincie Vlaams-Brabant (2.500 euro) Humo Award Geschonken door HUMO (1.000 euro)

SACD Juryprijs (2.000 euro) CANVAS Publieksprijs (aankoop en uitzending van de film)

COMPETITION FOR LIVE ACTION FILMS Jury Award Donated by Kodak and Eye-Lite (valued at 7.500 euro) Audience Award Donated by Ace and A Sound (valued at 10.000 euro) Award for best first film Donated by the province of Vlaams-Brabant (2.500 euro) Humo Award Donated by HUMO (1.000 euro)

SACD Jury Award (2.000 euro) CANVAS Audience (Purchase of the film)

4


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 1 Josh

Govinda Van Maele | Luxemburg | 2007 | 35mm | 15 min

Mich haat zijn job en zijn vriendin. Hij woont in dorp waar niks te beleven is, behalve dan bij Josh thuis. Josh heeft geen familie meer, dus komt iedereen rondhangen in zijn huis. Op een dag besluit Josh om alles achter te laten en vraagt Mich mee. Mich hates his job and his girlfriend. He lives in a village where nothing ever happens except in Josh’s house where the village kids meet ever since Josh’s family died. One day Josh decides to leave the village and invites his friend Mich to join him. Production: Red lion, Jeanne Geiben | Script: Govinda Van Maele | Photography: Carlo Thiel | Editing: Thierry Faber | Music: Emre Sevindik | Cast: Philippe Decker, Yan Gillen, Vanessa Meyer, Paulo Da Silva Goncalve, Nilton Martins a.o. | Contact: La Luna Productions, Anthony Trihan | 28, rue de la Chapelle, 75018 Paris, France | P: + 33 1 48 07 56 00 | F: + 33 48 07 56 11 88 | E: diffusion@lunaprod.fr

Brakkvann

David Reiss-Andersen | Norway | 2007 | 35 mm | 20 min

Een tienermeisje en de nieuwe vriend van haar moeder ontmoeten elkaar voor de eerste keer in het vakantiehuisje van de familie. Omdat moeder niet aanwezig is hebben ze genoeg tijd om elkaar te leren kennen. A teenage girl and her mother’’s new boyfriend meet for the first time at the family’’s summer house. During the mother’’s absence the two are left to get to know each other. Production: Pravda as, Erik Schøien | Script: Bjørn Godøy, David Reiss-Andersen | Photography: Jon Gaute Espevold | Editing: Jens Christian Fodstad | Music: Nicholas Silitoe | Cast: Kim Bodni, Gitte Julsrud, Trine Wiggen | Contact: Norwegian Film Institute, Toril Simonson | Dronningens gate 16, P.O. Box 482 Sentrumm, 0105 Olso, Norway | P: +47 22 47 45 00 | E: ts@nfi.no

Between Walls (Între Ziduri)

Ana-Felicia Scutelnicu | Germany | 2007 | Beta SP | 15 min

Op een bouwwerf in Berlijn werken illegale arbeiders uit Moldavië. Ze leven in constante angst voor de Duitse overheid, maar dan zijn er ook hun landgenoten die bemiddelen tussen hen en de Duitse bouwmeester. Illegal workers from Moldova work on a building site in Berlin. They live in constant fear of the German authorities, but are also fearful of the middleman between them and the German construction supervisor. Production: Dffb German Film & Television Academy, Barbara Mutschler | Script: Ana-Felicia Scutelnicu, Pavel Braila | Photography: Tom Akinleminu | Editing: Mariana Parea, Heike Ebner, Mikesch Rohmer | Music: Evan Caragia | Cast: Valeriu Andriuta, Igor Chistol, Vladimir Weigl, Dragos Scutelnicu, Oleg Myrzak, Jura Lorenz, a.o. | Contact: Dffb German Film & Television Academy, Jana Wolff | Potsdamerstr. 2, 10785 Berlin, Germany | P: + 49 302 575 91 52 | F: + 49 302 575 91 62 | E: wolff@dffb.de

Tony Zear (Tony Zoreil)

Valentin Potier | France | 2007 | Beta Digi | 20 min

Tony is een 28-jarige vrijgezel die een ongewoon fysiek trekje heeft geërfd. Iedereen in zijn familie heeft enorme oren en is daardoor extreem gevoelig voor geluid. Tony is a 28 year-old single guy who inherited a remarkable physical particularity. Like the rest of his family, he has very big ears and suffers from an extreme sensitivity to the slightest noise. Production: Sacre Productions, Philippe Abitbo, Frédéric Potier, Annie Dautane | Script: Marion Pastor en Emilie Fruchard | Photography: Pierre Olivier Blanchard, Christophe Muller | Editing: La Maison | Music: Jean-Jacques Hertz, François Roy | Cast: Brigitte Moati, Gerard Chaillou, Philippe Collin, Nicolas Clerc, Adeline Moreau, Anna Macina, a.o. | Contact: Valentin Potier | 26 rue michelet, 92100 Boulogne Billancourt, France | P: + 33 6 209 792 21 | E: pvalentinp@hotmail.com

Ripple

Paul Gowers | United Kingdom | 2008 | Beta SP | 18 min

Martin is met de auto onderweg naar zijn vriendin wanneer iemand een ei van een brug gooit en die zijn voorruit raakt. Dit ene voorval zorgt voor een sneeuwbaleffect van rampen en toevalligheden waardoor Martins dag compleet op zijn kop komt te staan. Martin is driving to visit his girlfriend when an egg thrown from a bridge hits his windscreen. This one small random act of malice sets in motion a domino run of catastrophes and coincidences that sends Martin’s day spiralling out of control and pushes him to the edge of reason. Production: Wilder films, Richard Batty | Script: Jim North & Paul Gowers | Photography: Brett Turnbull | Editing: Russ Clapham | Music: Michael Conn | Cast: Ben Crompton, Lucy Holt, Glenn Doherty, Bill Thomas, Tony Bluto, Sandy Walsh, Abbie Hirst | Contact: Wilder films, Richard Batty | 21 little Portland Street, W1W 8BT London, United Kingdom | P: + 44 2076313417 | E: richardbatty@wilderfilms.co.uk

5


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 2 Tag! (Kull!)

Anders Skog | Sweden | 2007 | 35mm | 28 min

Nkruma, een Afrikaanse malaria-onderzoeker trekt samen met zijn vrouw en zoontje naar Zweden om er een lezing te houden aan het universitaire Sahlgrenska ziekenhuis. Het vliegtuid is pas geland wanneer alles foutloopt. Nkruma en zijn familie worden naar een klien idyllisch resort gebracht om er rustig de chaos uit te zitten. Nkruma, an African malaria researcher, arrives with his wife and five-year old son in Sweden in order to hold a lecture at the Sahlgrenska University Hospital. Barely has the plane landed when hell breaks loose. Nkruma and his family are driven to a small idyllic resort in order to get away from the chaos. Production: Filmlance International AB | Script: Lars Forsberg, Anders Skog | Photography: Carl Sundberg | Editing: Anders Skog | Cast: Alex Descas, Mata Gabin, Vincent M Muwanga, Emma Warg, Klas Jahnberg a.o. | Contact: Swedish Film Institute, Andreas Fock | P.O. Box 27126, 102 52 Stockholm, Sweden| P: + 46 8 665 11 36 | E: andreas.fock@sfi.se

Every Day Is Not The Same (Vsakdan Ni Vsak Dan) Martin Turk | Slovenia | 2008 | Beta SP | 12 min

Een hoogzwangere vrouw die naar het ziekenhuis vertrekt met haar dochter, haar man die haar zo snel mogelijk moet brengen, een vrouw die op zijn parkeerplaats aast, haar minnaar die een serieuze relatie wil en een postbode die een handtekening nodig heeft. Zes levens lopen door elkaar. A pregnant woman who sets off with her daughter to give birth; her husband, who needs to take her to the maternity ward as soon as possible; a woman who is in conflict with the pregnant woman’’s husband regarding a parking dispute; her lover who wants a serious relationship; and a postman who wants this man’’s signature upon a registered letter. Six connected lives.

Production: RTV SLOVENIA - CULTURAL AND ART PROGRAMS, Tanja Princic | Script: Martin Turk | Photography: Bojan Kastelic | Editing: Matjaz Jankovic | Music: Chris Eckman | Cast: Vladimir Vlaskalic, Maja Gal Stromar, Boris Cavazza, Robert Prebil, Barbara Zefran, Tigris Bravnicar Pesic a.o. | Contact: Martin Turk | Novakova Ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenia | P: + 38 641 90 17 05 | E: mrtntrk78@hotmail.com

Limoncello

Jorge Dorado, Luis Alejandro Berdejo & Borja Cobeaga | Spain | 2007 | Beta SP | 22 min

Het Westen van de VS, een onooglijk dorpje. Een priester heeft moeite om in slaap te vallen. Een jong meisje en een achterlijke jongen gaan op zoek naar een landkaart. Een sheriff die zich niet wast. Stof, opgedroogd bloed, paarden, geweren, ongewassen haar, watertroggen. Drie westerns. The American West. Any village. A preacher who has difficulty in sleeping. A young girl and a subnormal boy looking for a map. A sheriff who doesn’t wash himself. Dust, dried blood, horses, guns, dirty hair, sweat, water troughs. Three westerns. Production: Koldo Zuazua, PC, Common Films, Encanta Films, Arsénico Producciones, Koldo Zuazua, Mónica Blas, Manuel Calvo, Borja Crespo | Script: Jorge Dorado, Luis Alejandro Berdejo, Borja Cobeaga | Photography: Álvaro Gutiérrez, David Tudela, Ignacio Giménez Rico | Editing: Pepe Tito | Music: Aránzazu Calleja, Alfredo Díaz | Cast: Germán Cobos, Miriam Giovanelli, Eloi Yebra, Mauro Muñiz, Marta Rubio, Gorka Otxoa, Alejandro Tejería | Contact: Euskadiko Filmategia - Filmoteca Vasca, Txema Muñoz | Avda. Sancho el Sabio, 17 - trasera, 20010 Donostia San Sebastian, Spain | P: + 34 943 11 55 11 | F: + 34 943 46 99 98 | E: kimuak@filmotecavasca.com

Alex and her Arse Truck

Sean Conway | United Kingdom | 2007 | Beta Digi | 15 min

Een verhaal over de scooterrijdende zelofiel Baby Shoes, zijn nymfomane vriendin Alex, haar zwarte minnaar Nylon, de mentalist Poubelles en een koppel drugdealende lesbo’s, Manina en Javotte. A story about a scooter riding zelophile called Baby Shoes, his dogfart nymphomaniac girlfriend Alex, her black lover Nylon, a mentalist called Poubelles and a pair of drug dealing lesbians called Manina and Javotte. Production: Third Films, Samm Haillay | Script: Sean Conway | Photography: Lol Cawley | Editing: Diane Cheetham | Music: Guiseppe Andrews, Jeff Lewis | Cast: Danny Young, Gina Blondel a.o. | Contact: Third Films, Samm Haillay | 3 Heaton Grove, NE6 5NN Newcastle upon Tyne, United Kingdom | P: + 44 78 66 559541 | E: sammhaillay@gmail.com

Guinea Pigs (Cuilos) Paz Fábrega | France, Costa Rica | 2008 | 35mm | 12 min

Michelle brengt haar vriend mee om hem aan haar moeder voor te stellen. Voor haar is dit echter moeilijker dan voor andere meisjes. Michelle brings a boy home to meet her mum for the first time. But this is more complicated for her than it is for most girls. Production: Les Films du Requin, Jean des Forêts | Script: Paz Fábrega | Photography: Sergio León | Music: Guillaume Roussel | Cast: Montserrat Fernandez, Michelle Vasquez, Grettel Quiros, Carlos Rivera a.o. | Contact: Les Films du Requin, Morgane Robillart | 7 Rue Ganneron, 75018 Paris, France | P: + 33 143871562 | F: +33143873472 | E: info@lesfilmsdurequin.com

6


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 3 Dockpojken (Puppetboy)

Johannes Nyholm | Sweden | 2008 | Beta Digi | 28 min

De excentrieke regisseur Johannes Nyholm maakt al meer dan tien jaar films waarin het kleimannetje “puppetboy” voorkomt. Terwijl we Nyholm volgen tijdens de productie van zijn films, zien we de intieme band die hij opbouwt met zijn protagonist. For more than a decade, eccentric filmmaker Johannes Nyholm has worked on films featuring a little clay figure he calls “puppetboy”. Following Nyholm behind the scenes we discover a very intimate relationship between him and his protagonist. Production: Joclo, Film i Väst, Swedish Film Institute, Sveriges Television AB | Script: Johannes Nyholm | Photography: Henrik Andersson | Editing: Johannes Nyholm | Music: Andreas Korsár | Cast: Bo Melin, Johannes Nyholm, Sanna Ingermaa Nilsson, Bahador Foladi | Contact: Swedish Film Institute, Andreas Fock | P.O. Box 27126, 102 52 Stockholm, Sweden| P: + 46 8 665 11 36 | E: andreas.fock@sfi.se

Love You More

Sam Taylor-Wood | Germany, United Kingdom | 2008 | 35 mm | 15 min

Zomer, 1978. Londen. Na school gaat Peter naar de platenwinkel om de nieuwe Buzzcocks single, “Love you more”, te kopen. Peter wil hem doodgraag hebben, maar er is nog maar één exemplaar over. En Georgia, een meisje van zijn school, wil dezelfde single… Summer, 1978. London. After school Peter goes to the local record shop to buy the new Buzzcocks single, ‘Love You More’. It’s the day of its release and he’s desperate to own it. But there’s only one copy and Georgia, a girl he likes, wants the same record. Production:, Mirage Enterprises, Caroline Harvey, Patrick Marber, Anthony Minghella and Sam Taylor-Wood | Script: Patrick Marber | Photography: Seamus McGarvey | Editing: Lisa Gunning | Music: The Buzzcocks | Cast: Andrea Riseborough, Harry Treadaway a.o. | Contact: Mirage Enterprises, Caroline Harvey | Old Chapel Studios, 19 Fleet Road, NW3 2QR London, United Kingdom | P: + 44 20 7284 5588 | F: + 44 20 7284 5599 | E: carolineharvey@mac.com

The Gynaecologist (A Xinecologa) Alfonso Camarero | Spain | 2008 | Beta Digi | 10 min

Een gynaecologe is aan het werk in haar praktijk in het ziekenhuis wanneer haar volgende patiënt een man blijkt te zijn. Natuurlijk stuurt ze hem weg, maar hij komt aanzetten met haar baas die eist dat ze de patiënt toch behandelt. Is dit een grap of een regelrechte samenzwering? A gynaecologist is at work at the hospital. It is an ordinary day, until the next patient turns out to be a man. She kicks him out, but he returns with the coordinator, who commands the gynaecologist to examine him anyway. Is this a joke or a conspiracy!? Production: Plofessional Productions, Alfonso Camarero | Script: Alfonso Camarero | Photography: Pablo Mangiarotti | Editing: Manuel Macou | Music: Erik Satie | Cast: Camila Bossa, Esteban Yáñez a.o. | Contact: Plofessional Productions, Alfonso Camarero | Panaderas 4 1º, 15001 A Coruña, Spain | P: +34 652 89 96 07 | E: washboardplof@gmail.com

Waves (Valuri)

Adrian Sitaru | Romania | 2007 | 35mm | 17 min

Aan de kust, op het strand, bevinden twee mensen zich in extreme situaties. Een mooie Westerse moeder vraagt een zigeunerjongen om op haar vierjarige peuter te passen; een echtgenoot en vader wil de verveling verdrijven door te flirten met diezelfde vrouw terwijl hij haar leert zwemmen. Maar dan verdwijnt de vrouw in de golven. At the seaside, on the beach, two people experience extreme situations. A beautiful Western mother asks a gypsy boy to look after her 4-year-old baby; a husband and father fights ennui by flirting with the same beautiful foreigner while teaching her how to swim. But the story takes a different course when the beautiful mother disappears in the waves. Production: Audio Design, Digital Art, Horea Murgu - National Centre of Cinematography, Virginia Constantinescu | Script: Adrian Sitaru | Photography: Adrian Silisteanu | Editing: Sorin Damian | Music: Cornel Ilie | Cast: Sergiu Costache, Karen Wallet, Bors Roberto, Adrian Titieni, Clara Voda, Vlad Voda a.o. | Contact: Adrian Sitaru | Inisor 7, 021474 Bucharest, Romania | P: + 40 744674604 | E: adriansitaru@yahoo.com

Love is dead

Eric Capitaine | France | 2007 | Beta Digi | 19 min

Het lukt je niet om je relaties stop te zetten? Ben je bang om mensen pijn te doen? Voorkom een trage natuurlijke breuk. Neem je leven terug in handen. Do you have a hard time breaking up? Scared to suffer or to hurt people? Save yourself from a slow natural break up. Go and take your life back. Production: De Films en Aiguille, Carine Ruszniewski | Script: Eric Capitaine | Photography: Fabrice Richard | Editing: Thierry Garel | Cast: Elodie Navarre en Thierry Neuvic | Contact: De Films en Aiguille, Carine Ruszniewski | 22 rue Orfila, 75020 Paris, France | P: + 33 9 50 78 31 37 | F: + 33 1 53 27 35 70 | E: dfea@defilmsenaiguille.com

7


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 4 I don’t dream in German (Ich träume nicht auf Deutsch) Ivana Lalovic | Switzerland | 2008 | Beta Digi | 13 min

Lejla is 17 en werkt in een hotel in Sarajevo. Op een dag ontmoet ze Milos, een zakenman die in Sarajevo gestudeerd heeft, maar nu in Zwitserland werkt. De twee raken opgesloten in het hotel en moeten er de nacht samen doorbrengen. Seventeen-year-old Lejla works with her friend Anci in a hotel in Sarajevo. One day she meets Milos, a businessman who spent his student years in Sarajevo, before moving to Switzerland. The two are locked in and forced to spend the night together in the hotel. Production: Zurich University of the Arts | Script: Lisa Blatter, Ivana Lalovic, Kristina Djukovic | Photography: Aladin Hasic | Editing: Anne Corsten | Music: Philipp Milner | Cast: Luna Zimic M., Zenit Djozic a.o. | Contact: Zurich University of the Arts, Ivana Lalovic | Hohlstrasse 216, 8004 Zurich, Switzerland | P: +41 79 758 68 86 | E: noodfilm@gmail.com

At Night (Om Natten)

Christian E. Christiansen | Denmark | 2007 | Beta SP | 40 min

Kerstmis en Nieuwjaar. Drie meisjes tussen de 18 en de 20 zijn kankerpatiëntes in het ziekenhuis. Alledrie hebben ze ernstige problemen met hun gezondheid en in hun privéleven. Toch halen ze troost uit elkaars gezelschap, vrij van de angst voor de dood en eenzaamheid. Christmas and New Year. Three girls between the ages of 18 and 20 are hospitalized with cancer. All three of them have serious problems, not just in terms of health, but also in terms of their relationships with their nearest and dearest. The girls find a haven in each other’s company, where they are free from the fear of death and loneliness. Production: Zentropa Entertainments, Filmbyen | Script: Christian E. Christiansen | Photography: Ian Hansen | Editing: Bodil Kjærhauge | Music: Mikkel Maltha | Cast: Julie R. Ølgaard, Laura Christensen, Neel Julie R. Ølgaard, Laura Christensen, Neel Rønholt a.o. | Contact: Danish Film Institute, Anne Marie Kürstein | Gothersgade 55, DK-1123 Copenhagen, Denmark | P: + 45 3 374 36 09 | F: + 45 3 374 34 45 | E: kurstein@dfi.dk

Dead End (Voix de Garage) Samuel Tilman | Belgium | 2007 | Beta Digi | 17 min

Marco en Eva zijn uiteen. Het ex-koppel ontmoet elkaar op de binnenplaats van een garagecomplex waar ze elkaars spullen uitwisselen. Het lijkt erop dat ze hun breuk op een heel andere manier interpreteren, net als de verwachtingen van deze ontmoeting. Marco and Eva meet up in a garage courtyard to share the objects left over from their defunct relationship. But they have different takes on their separation and their expectations regarding this last encounter differ considerably… Production: Eklektik Productions, Marie Besson, Nicolas de Borman | Script: Fabrizio Rongione | Photography: Jeff Metz | Editing: Joel Mann | Cast: Fabrizio Rongione, Labina Mitevska a.o. | Contact: Eklektik Productions, Marie Besson, Nicolas de Borman | Avenue de Roi 108, 1190 Bruxelles, Belgium | P: + 32 2 534 75 95 | E: marie@eklektik.be

Signals (Signaler)

Anders Habenicht | Sweden | 2007 | 35 mm | 10 min

Een meisje wordt aangevallen en verkracht in het park. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht. Een paar minuten later wandelt Tyra langs de plaats van de misdaad en ze vindt een rinkelende gsm. Het is de verkrachter die zijn telefoon terug wil. A girl is attacked and raped in a park. She is taken to hospital. A few minutes later, Tyra walks by the crime scene and finds a ringing cellphone. It is the rapist who wants his phone back. Production: Dramatiska Institutet, Joel Burman | Script: Maria Karlsson | Photography: Ola Magnestam | Editing: Marinella Angusti | Music: Benny Nilsen | Cast: Lukas Loughran, Sara Edberg, Axel Auber a.o. | Contact: Dramatiska Institutet, Anne-Marie Harms | Filmhuset P.O. Box 27090, 102 51 Stockholm, Sweden | P: + 46 8 55 57 2000 | E: AnneMarie.Harms@draminst.se

Soleil Bas

Vincent Drouin | France | 2007 | Beta Digi | 11 min

Een stille ochtend ter velde. Een auto nadert, sputterend op een modderig paadje, en stopt naast een schuur. Een man en vrouw stappen uit. Ze banen zich een weg langs een boerderij. Fields on a quiet morning. A car draws closer, trudging along a muddy path and stops along a shed. A man and a woman get out. They walk cautiously among farm buildings. Production: La Fémis, Fanny Lesage | Script: Vincent Drouin | Photography: François Adler | Editing: Julie Duclaux | Cast: Delphine Chuillot, Philippe Soutan, Pierre Tarrare | Contact: La Fémis, Fanny Lesage | 6 Rue Francoeur, 75078 Paris, France | P: + 33 1 53 41 51 16 | F: + 33 1 53 41 21 09 | E: festival@ femis.fr

8


Your business side. Your creative side. Inspire both. Introducing Avid’s new editing lineup. An evolutionary system architecture that delivers what’s most important to you. Quality, performance and value. A new way of thinking. A new way of doing business. Take a closer look at Avid.com/newthinking. Avid Technology Belgium, Luchthavenlaan 27A, 1800 Vilvoorde T 02 254 88 80 F 02 254 88 90 © 2008 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid is a registered trademark of Avid Technology, Inc. or its subsidiaries in the United States and/ or other countries.


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 5 2 Birds (Smáfuglar)

Rúnar Rúnarsson | Iceland | 2008 | Beta SP | 15 min

Een heldere zomernacht. Een groep jonge tieners groeit van onschuld naar volwassenheid. Het hoofdpersonage is een timide jongen die verliefd is op een meisje van zijn leeftijd, een vriendin van zijn maat. One bright summer night. We follow a group of young teenagers on a journey from innocence to adulthood. The main character is a timid boy who has a typical schoolboy crush on a girl his age, who happens to be a friend of his mate. Production: Zik Zak Filmworks, Thor Sigurjonsson, Skuli Malmquist, Caroline Ejbye Schlüter | Script: Rúnar Rúnarsson | Photography: Sophia Olsson | Editing: Jakob Schulsinger | Music: Kjartan Sveinsson | Cast: Atli Óskar Fjalarsson, Hera Hilmarsdóttir, Sigurður Jakob Helgason, Þórunn Jakobsdóttir, Ómar Örn Hauksson and Víkingur Kristjánsson | Contact: Icelandic Film Centre, Christof Wehmeier | Túngata 14, 101 Reykjavik, Iceland | P: + 354 562 3580 | E: info@ icelandicfilmcentre.is

AfterVille

Fabio Guaglione & Fabio Resinaro | Italy | 2008 | Beta SP | 30 min

29 Februari 2058. Grote onbekende structuren, later “stenen” genoemd, vielen 50 jaar geleden op onze planeet. Wetenschappers decodeerden de mysterieuze signalen uiteindelijk als een soort final countdown. Zal Sam, een jonge filmmaker in 2058, zijn verloren liefde Lisa terugvinden voor het te laat is? February 29th, 2058. Huge unknown structures, later renamed “Rocks”, fell upon our planet 50 years ago. Scientists eventually decoded the mysterious signal coming from their interior as a final countdown. Will Sam, a young videomaker from 2058, be able to find his lost love Lisa, few hours away from the end? Production:FastForward, Walter Giannelli (FastForward), Paolo Pelizza (BB Productions) | Script: Fabio Guaglione | Photography: Paolo Bellan | Editing: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro | Music: Andrea Bonini, Livio Magnini | Cast: Roberto Laureri, Paolo Giangrasso, Giorgia Wurth, Bruce Sterling, Anthony Smith a.o. | Contact: FastForward, Walter Giannelli (FastForward), Paolo Pelizza (BB Productions) | Via Melchiorre Gioia 194, 20125 Milan, Italy | P: +39 02 6707 7102 | F: +39 02 6738 4044 | E: info@metaxaproductions.com

A private Lesson (Une Leçon Particulière) Raphaël Chevènement | France | 2007 | Beta SP | 10 min

Cyril, 17, krijgt Franse les van Eva, 27. Ze bestuderen samen een gedicht van Victor Hugo. Cyril 17, is being given a French lesson by Eva, 27. They study a Victor Hugo poem. Production: Les Films du Requin, Jean des Forêts | Script: Raphaël Chevènement, Cécile Ducrocq | Photography: Marc Tévanian | Editing: Serge Turquier | Cast: Cécile Ducrocq, Raphaël Goldman | Contact: Les Films du Requin, Jean des Forêts | 7 rue Ganneron, 75018 Paris, France | P: + 33 143871562 | F: + 33 143873472 | E: info@lesfilmsdurequin.com

René

Tobias Nölle | Switzerland | 2007 | 35 mm | 29 min

René draagt altijd een gele regencape. Zijn belangrijkste doel is het doorbreken van de eenzaamheid. Als je hem zou ontmoeten en hem zou vragen om zichzelf te omschrijven, zou hij waarschijnlijk iets zeggen zoals dit: “Ik ben een schreeuw zonder echo”. Dan zou hij drie seconden staren en verdwijnen in de mist. René is a man who always wears a yellow raincape. His main occupation is trying to break out of his solitude. If you meet him and ask him to describe himself, he would probably say something like “I`m a scream without an echoe”, then he would stare at you for 3 seconds before silently disappearing in the mist. Production: Desaster Films& Filmbureau, Tobias Nölle, Franziska Graf | Script: Tobias Nölle | Photography: Simon Guy Fässler | Editing: Tobias Nölle | Music: Beat Jegen | Cast: Urs Jucker, Hans Birrer, Arthur M. Miranda a.o. | Contact: Desaster Films& Filmbureau, Tobias Nölle | Reinacherstr.17, 8032 Zürich, Switzerland | P: + 41 0786317935 | E: t.noelle@gmx.net

A Mate (Kaveri)

Teemu Nikki | Finland | 2007 | Beta SP | 7 min

Pera wil wel eens iets kinky proberen. Hij roept hierbij de hulp in van zijn vriend. Jammer genoeg komt zijn vrouw te vroeg thuis. Pera wants to try something kinky and asks his mate to help him. Unfortunately Pera’s wife comes home a little early. Production: It’s Alive Productions, Teemu Nikki | Script: Teemu Nikki, Jani Pösö | Photography: Jurki Arnikari | Editing: Teemu Nikki | Cast: Matti Onnismaa, Jouko Puolanto, Elina Knihtilä a.o. | Contact: It’s Alive Productions, Teemu Nikki | Heinäsintie 79, 08700 lohja, Finland | P: + 358 50 526 4304 | E: teemu. nikki@itsalive.fi

11


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 6 Tommy

Ole Giæver | Norway | 2007 | Beta SP | 12 min

Arild ontmoet toevallig Kjell, de vader van een vroegere klasgenoot. Ze hebben elkaar twintig jaar lang niet gezien en nu zijn ze alleen in de bergen. Er ontstaat wrijving wanneer Kjell Arild confronteert met oude problemen. Arild runs into Kjell by accident, the father of a former class mate. They haven’’t met in twenty years and now they’’re alone in the mountains. Controversies surface as Kjell confronts Arild with issues from the past. Production: Ferdinand Films, Ole Giæver | Script: Ole Giæver | Photography: John-Erling Holmenes Fredriksen | Editing: John-Erling Holmenes Fredriksen | Music: Daniel Hansen | Cast: Anders Baasmo Christiansen, Bjørn Sundquist | Contact: Norwegian Film Institute, Toril Simonson | Dronningens gate 16, P.O. Box 482 Sentrumm, 0105 Oslo, Norway | P: + 47 22 47 45 00 | E: ts@nfi.no

Interior. Block of Flats Hallway (Interior. Scara de Bloc) Ciprian Alexandrescu | Romania | 2007 | Beta SP | 16 min

Het kan iedereen overkomen. Een dood zet een kettingreactie in beweging, waar ook de buren bij betrokken raken. Een satire over onze wereld, gebaseerd op waargebeurde feiten. A story that could take place in anyone’s life. Someone’s death sets off a chain reaction, which involves the neighbours. A satire of the world we live in, based on a true story. Production: National University for Film and Drama “I.L.Caragiale” Bucharest, Sorin Botosaneanu | Script: Simona Ghita, Maria Savulescu | Photography: Ilija Zogovski, Roxana Ardelean, Marius Vlad | Editing: Paul Sorin Damian | Cast: Simona Ghita, Tudor Aaron Istodor, Luminita Gheorghiu, Vlad Ivanov, Gabriel Spahiu a.o. | Contact: National University for Film and Drama “I.L.Caragiale” Bucharest, Ciprian Alexandrescu | Viespariilor 19, 020641 Bucharest, Romania | P: + 40 721623555 | F: + 40 212109162 | E: ciprian@dawisfilm.ro

On the line (Auf der Strecke)

Reto Caffi | Germany & Switzerland | 2007 | 35mm | 30 min

Een veiligheidsagent bekijkt de hele dag videobeelden van bewakingscamera’s. Hij volgt zo het doen en laten van een meisje dat in een boekenwinkel werkt en wordt verliefd op haar. Ze nemen elke dag dezelfde trein, en op een dag stapt ze op in het gezelschap van een andere man. A security guard spends his days observing people, including a young bookstore clerk he is secretely in love with. He watches her via the store’s video monitoring system and on the commuter train they both take. Then one day he sees her with another guy. Production: Academy of Media Arts Cologne, Ute Dilger | Script: Reto Caffi & Philippe Zweifel | Photography: Piotr Rosolowski | Editing: Thomas Bachmann | Music: Ivo Ubezio, Daniel Jakob, Oli Kuster | Cast: Roeland Wiesnekker, Catherine Jahnke, Leonardo Nigro, Hanspeter Bader a.o. | Contact: Academy of Media Arts Cologne, Ute Dilger | Weidengasse 52, 50668 Cologne, Germany | P: + 49 221 201890 | F: +492212005156 | E: dilger@khm.de, filmshipper@ khm.de

Home Team (Les Couillus)

Mirabelle Kirkland | France | 2007 | Beta Digi | 18 min

Het is zaterdagochtend. Acht kerels in trainingspakken beginnen aan een workshop die hen moet helpen in hun liefdesleven. Pat, de instructeur, heeft alvast enkele originele ideeën. Saturday morning. Eight guys in sweatsuits gather for a seminar, hoping to find new solutions to the challenges they face in their love life. Pat, the instructor, has some truly original suggestions. Production: Avalon, Philippe Braunstein | Script: Mirabelle Kirkland | Photography: Fred Nony | Editing: Mirjam Strugalla | Cast: Christophe Correia, Denis Cherer, Guillaume Collignon, Julien Guyomard, Koffi Kwahulé, Frédéric Pierrot, Jean-Yves Roan, Jérôme Soubeyrand, Allan Wenger | Contact: Avalon, Audrey David | 53 rue Blanche, 75009 Paris, France | P: + 33 1 40 16 11 12 | F: + 33 1 40 16 08 18 | E: contact@avalonfilms.fr

Lightborne (Alumbramiento)

Eduardo Chapero-Jackson | Spain | 2007 | 35mm | 15 min

Een familie staat rond het sterfbed van het oudste familielid. Iedereen gaat anders om met de naderende dood. Verrassend genoeg stapt iemand over de grenzen van angst en taboe om het overlijden te begeleiden. The oldest member of a family is on his death bed. Everyone deals with the situation in their own way. In a surprising twist and overcoming fear and taboo, one of them will guide the passing. Production: Prosopopeya Producciones, Pepe Jordana | Script: Eduardo Chapero-Jackson | Photography: Juan Carlos Gómez | Editing: Iván Aledo, Quique Domínguez | Music: Pascal Gaigne | Cast: Mariví Bilbao, Cristina Plazas, Manolo Solo, Marta Berenguer, Sara Párbole a.o. | Contact: Agencia Audiovisual Freak, Mónica Gallego | Calle Gil Cordero, 17, entreplanta, 10001 Cáceres, Spain | P: + 34 927261075 | E: festivales@agenciafreak.com; comunicación@ agenciafreak.com

12


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 7 Alexandra

Radu Jude | Romania | 2008 | Beta SP | 26 min

Tavi, een man van bijna veertig, stelt vast dat zijn dochtertje Alexandra hem niet langer “Pap” noemt. Tavi, a man in his late thirties, discovers that Alexandra, his 4-year-old daughter, has stopped calling him “Dad”. Production: Hi Film Productions, Ada Solomon | Script: Radu Jude & Augustina Stanciu | Photography: Andrei Butica | Editing: Catalin F. Cristutiu | Cast: Serban Pavlu, Alexandra Pascu, Oana Ioachim, Cornel Mimi Branescu, Cristina Ivan, Gabriel Spahiu | Contact: Hi Film Productions, Ada Solomon | Traian Street 179, 024043 Bucharest, Romania | P: + 40 21 252 48 67 | F: +4021 252 48 66 | E: office@hifilm.ro

Misty Mountain

Oskar Thor Axelsson | Iceland | 2007 | Beta Digi | 30 min

Tijdens de Koude Oorlog hield de NAVO er een radarstation op na in Ijsland. Sergant Willard, die er gestationeerd was in de late jaren zestig, maakte toen verschillende tijdreizen naar het jaar 2006. Tijdens zijn laatste bezoek maakt hij de begrafenis mee van een jonge vrouw. Nu het jaar 2006 er ook echt aankomt, wil de oude Willard het lot van de vrouw veranderen. During the Cold War, NATO operated a radar station in Iceland. While based there in the late 1960s, Sgt. Willard made several inexplicable visits to the year 2006. During one of these “trips”, he witnessed the funeral of a young woman. As his former destination in time becomes the present, he wants to rectify her destiny. Production: Zik Zak Filmworks, Hlin Johannesdottir, Skuli Malmquist, Thor Sigurjonsson, Thomas Woodrow | Script: Oskar Axelsson | Photography: Daniel Vechione | Editing: Sasie Sealy | Music: Frank Hall | Cast: Bob Walz, Steven Zilliax, Ingunn Erla Eiriksdottir, Gudjon Gamalielsson a.o. | Contact: Zik Zak Filmworks, Hlin Johannesdottir, Skuli Malmquist, Thor Sigurjonsson, Thomas Woodrow | Hverfisgötu 14A, 101 Reykjavik, Iceland | P: + 354 511 2019 | F: +354 511 3019 | E: hlin@zikzak.is

Popo

Richard Raaphorst | The Netherlands | 2008 | Beta Digi | 10 min

Popo is een veertiger die zijn brood verdient als clown op verjaardagsfeestjes. Hij laat zich nooit zien zonder zijn makeup, en niemand weet dat zijn gezicht zwaar misvormd is. Popo wil doodgraag een “mooi” leven. Zou plastische chirurgie de oplossing zijn? Popo is a man in his mid-forties who makes a living performing at children’s parties. He only ever appears in public dressed as a clown, but behind his mask is a deformed man. Popo is desperate to live the life of the beautiful people and looks into plastic surgery. Production: White Bull film, Herman Slagter | Script: David Winter, Marc Benninck en Richard Raaphorst | Photography: Gabor Deak | Editing: Aviva de Groot | Cast: Victor Low en Ursul de Geer | Contact: White Bull film, Herman Slagter | Delftsestraat 25, 3013 AD Rotterdam, The Netherlands | P: + 31 10 412 65 06 | E: info@whitebullfilm.com

Europe 2007

Pedro Caldas | Portugal | 2007 | 35mm | 19 min

Nacht, ergens in Europa. Twee mannen in een bestelwagen ontvoeren een vrouw, nemen haar mee naar een vervallen gebouw en molesteren haar. Later worden in dezelfde bestelwagen drie vrouwen vastgehouden. Na een mislukte ontsnappingspoging rijdt de wagen de donkere nacht in. Somewhere in Europe, nightime. Two men in a van take a woman into a rundown building where they assault her. The van is then parked, and there are now three women inside. One of the women tries to escape, but fails. The vehicle drives off into the night. Production: Luz E Sombra, Pedro Caldas | Script: Pedro Caldas | Photography: Leonardo Simões | Editing: Pedro Caldas | Cast: Khary Hopffer, Eduard Burneuski | Contact: AGENCIA - Portuguese Short Film Agency, Salette Ramalho | Auditorio Municipal, Pr da Republica, 4480-715 Vila do Conde, Portugal | P: + 351 252646683 | F: +351 252638027 | E: agencia@curtas.pt

Time/Out

Sheridan De Myers | United Kingdom | 2008 | Beta Digi | 10 min

Maddie wist wel dat haar relatie met Kieran niet meer goed zat, maar wanneer hij haar vertelt dat ze beter uit elkaar zouden gaan én dat hij een tijdreiziger is, heeft ze het even niet meer. Is hij helemaal gek geworden of kan ze nog op hem inpraten? Things have been rough for a while, but when Kieran tells his girlfriend Maddie that they should split up and that he’s a time-traveller, she’s afraid he’s gone over the edge. Can she talk some sense into him, or has he gone completely mad? Production:, Sheridan De Myers | Script: Vito Milazzo | Photography: Thomas Wright | Editing: Vito Milazzo | Cast: Guy Burnet, Helen Noble | Contact: Sheridan De Myers | E: sheridandemyers@googlemail.com

13


Europese Kortfilmcompetitie European Short Film Competition Europe in Shorts - Programme 8 The Tonto Woman

Daniel Barber, Matthew Brown | United Kingdom | 2008 | Beta SP | 35 min

Een veedief ontmoet een vrouw die al jaren in afzondering leeft nadat ze 11 jaar lang gevangen werd gehouden door Mojave indianen. A cattle rustler meets a woman who is living in isolation after being held prisoner for eleven years by the Mojave Indians. Production: Knucklehead, Matthew Brown | Script: Elmore Leonard | Photography: Ben Davis | Editing: Rick Russell | Music: Dan Jones | Cast: Charlotte Asprey, Richard Brake, Francesco Quinn | Contact: Knucklehead, Matthew Brown | Archer Street Studios, 10-11 Archer St, W1D 7AZ London, United Kingdom | P: + 44 20 7292 7950 | E: matthew@knucklehead.co.uk

My Brother (Moj Brat) Jan Wagner | Poland | 2007 | 35 mm | 11 min

Als mijn broer zogezegd gaat vissen, wat doet hij dan echt? What does my brother really do when he goes fishing? Production: Polish National Film School, Andrzej Bednarek | Script: Jan Wagner | Photography: Michal Stajniak | Editing: Boguslawa Furga | Cast: Adam Znyk, Mateusz Bednarczyk, Ewa Wiesniewska, Kasia Wozna, Agata Kszewska | Contact: Polish National Film School, Andrzej Bednarek | Targowa 61/63, 90323 Lodz, Poland | P: + 48 42 6345820 | E: swzfilm@filmschool.lodz.pl

Spending The Night (Myskväll) Amanda Adolfsson | Sweden | 2007 | 35 mm | 14 min

Een meisje kijkt uit naar een fijne avond met haar vriendje, nu zijn ouders niet thuis zijn. Ze huurt een film, springt op haar fiets en rijdt naar hemt toe. Ze heeft hoge verwachtingen, maar de avond verloopt niet zoals verwacht. A girl is looking forward to spending a nice evening with her boyfriend, now that his parents are out of town. She rents a movie, and bikes over too his house. She has high expectations, but things don’’t turn out they way she had hoped. Production: Breidablick Film AB, Sandra Harms | Script: Amanda Adolfsson | Photography: Christian Haag | Editing: Britta Norell | Music: Max Linder | Cast: Natalie Minnevik, Bill Skarsgard, Karin Bjurstörm, Mats Rudal a.o. | Contact: Swedish Film Institute, Andreas Fock | P.O. Box 27126, 102 52 Stockholm, Sweden | P: + 46 8 665 11 36 | E: andreas.fock@sfi.se

Bitten (Morsure)

David Morley | France | 2007 | 35 mm | 14 min

Het zijn donkere tijden, met nachten vol misdaad. Een jonge vrouw wordt achterna gezeten door een gewapende man maar kan schuilen bij een koppel op een verlaten boerderij. De boer gaat naar buiten om de aanvaller te confronteren maar dat loopt anders dan hij verwacht. Times are dark and nights dangerous. A young woman is being chased by an armed man, but manages to take refuge with a couple on their isolated farm. The farmer steps outside to face the attacker but doesn’t quite get the reception he’s expecting. Production:Sombrero Productions, David Morley | Script: David Morley | Photography: Nicolas Massart | Editing: Romain Namura | Music: Thomas en Grégoire Couzinier | Cast: Luz Mando, Frédéric Maranber, Didier Menin, Edith Le Merdy | Contact: Sombrero Productions, Thomas Verhaegue, Alain Benguigui | 103 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris, France | P: + 33 1 55 28 00 00 | F: +33 1 55 28 07 60 | E: infos.films@sombrero.fr

Elevator (Elevador)

Lars Damoiseaux | The Netherlands | 2008 | Blu-ray | 18 min

Journalist Dirk Simons verdween in 2003. De beelden van zijn laatste reportage werden lange tijd als verloren beschouwd, maar vorig jaar werden ze vrijgegeven. Lars Damoiseaux bewerkte het materiaal tot een bizarre en choquerende documentaire. Reporter Dirk Simons went missing in 2003. The last video footage he shot was long considered lost, but was only recently released by the court. Lars Damoiseaux used the material to create a bizarre and shocking documentary. Production: Lev, Marc Maddeleyn | Script: Lars Damoiseaux | Photography: Daan Nieuwenhuijs | Editing: Sander Brenninkmeijer | Music: Nico Renson | Cast: Joshua Rubin, Samir Veen, Menno Kohler a.o. | Contact: Lev, Marc Maddeleyn | Keizersgracht 767, 1017 Amsterdam, The Netherlands | P: + 31 20 6208601 | F: + 31 20 6272429 | E: marc@comrad.nl

14


Het scherpste beeld ooit: de PLV-Z2000 met 1.080p/24p Full-HD. PLV-Z2000

| Kontrastverhouding 15.000 : 1 | Stroomverbruik in standby-mode: 0,5 W | 2 digitale HDMI-ingangen | 19 dB (ecomode)

Ga niet voor het halve werk. Beleef hometheater nu in adembenemende Full-HD-kwaliteit met een buitengewoon contrast van 15.000 : 1 en een briljante helderheid van 1.200 ANSI-Lumen. Daarbij is deze nieuwe 3LCD-projector dankzij een unieke lensshift-functie overal flexibel opstelbaar, de stille ventilatie laat daarbij met 19 dB niet van zich horen. Verdere opmerkelijke eigenschappen zijn de tweevoudige optische zoomlens voor grootbeeld vanop een korte afstand, en de automatische lenskap die het toestel extra beschermt. De projector wordt in de Benelux geleverd met een garantie van 36 maanden, inclusief op de lamp (max 2.000 u. enkel bij de erkende Sanyo-Benelux verdeler). Zin in meer briljante ideeĂŤn? www.sanyo.be


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Fictie Flemish Short Film Competition: Live Action Programme 1 Julie, dear

Annelore Janssens | Belgium | 2008 | Beta Digi | 16 min

Wanneer haar moeder haar opbelt met verontrustend nieuws, laat Marie haar drukke stadsleven achter zich en rept zich naar het ouderlijk huis. Daar wordt ze geconfronteerd met het verleden. When Julie’’s mom calls her with some disturbing news, Julie leaves the bustling city for her home turf. There the past catches up with her. Production: Annelore Janssens | Script: Annelore Janssens | Photography: Gregg Young | Editing: Bert Verbraeken | Music: ‘Appendix’ by Fasten Bullbus | Cast: Wine Dierickx, Marijke Pinoy, Guy Dermul, Mathijs Scheepers a.o. | Contact: Annelore Janssens | Wilselsesteenweg 16, 3020 Herent, Belgium | P: + 32 494 03 91 75 | E: annelore_j@hotmail.com

Stilleven

Wim De Moor | Belgium | 2008 | Beta SP | 20 min

Een kosteres, getrouwd maar eenzaam, en een pastoor, ontgoocheld in zijn geloof, zien met lede ogen aan hoe hun kerk leegloopt. Een verhaal vol onuitgesproken gevoelens, met mensen die twijfelen aan oude gewoontes en de weg naar het geluk. A female sexton, lonely in her failing marriage, and a priest, disappointed by his faith, are sad to see their congregation diminish in size. A tale of unspoken feelings, with people questioning old habits that don’t seem to bring any happiness. Production: Narafi, Luc Gübbels | Script: Wim De Moor | Photography: Stijn Grupping | Cast: Hilde Wils, Frans Maas, Bob Snijers, Kjenta Balcaen, Bram De Maeyer | Contact: Wim De Moor | Ten Boschstraat 20, 2060 Edegem, Belgium | P: + 32 487 621 206 | E: wim.demoor@gmail.com

Above All Things

Stien De Vrieze | Belgium | 2008 | Beta Digi | 15 min

Tine en Jonas zijn een jong en gelukkig koppel met een zoontje van twee. Tine zet alles op alles om te verzekeren dat hun tweede kind een meisje is. Jonas gaat eerst geduldig mee in haar missie, maar wanneer blijkt dat Tine toch opnieuw zwanger is van een jongetje, komt het koppel lijnrecht tegenover elkaar te staan. Tine and Jonas have an adorable two-year-old son. They both want a second child, but Tine is determined to have a baby girl. Jonas goes along with her elaborate plans, but despite her efforts she falls pregnant with another boy. Jonas doesn’’t see the problem, but Tine refuses to accept the baby’s gender. Production: KASK, Stien De Vrieze| Script: Stien De Vrieze | Photography: Robin Dewit | Editing: Wim Symens | Music: Wixel | Cast: Kyoko Scholiers, Bert Haelvoet, Wolf Vandesavel a.o. | Contact: Stien De Vrieze | Wilgestraat 47, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 475 971 045 | E: biscioot@gmail.com

“{M}, dat is zoals vliegen” Stijn Verhoeven | Belgium | 2008 | Beta Digi | 16 min

Robert Deman is een gefrustreerde fotograaf: hij neemt alleen foto’s van meubels, verveelt zich te pletter en smacht naar succes. Hij grijpt de kans om zijn eerste portretfoto te maken met beide handen. Maar al snel bljikt dat iemand andere plannen met hem heeft. To his own frustration, Robert Deman makes a living taking pictures of furniture. He feels like a failure and dreams of being a successful photographer. One day he is asked to take a portrait photo and jumps at the chance. But the opportunity isn’t quite what he hoped for. Production: RITS Erasmushogeschool | Script: Stijn Verhoeven | Photography: Laurens De Geyter | Editing: Dany Buts | Music: Dany Buts | Cast: Alain Van Goethem, Ingrid Van Rensbergen, June Voeten, Renske Van Der Sluis, Danny Timmermans, a.o. | Contact: RITS Erasmushogeschool, Laikin Chang | A.Dansaertstraat 70, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 2 5071411 | F: + 32 2 5071456 | E: laikin.chang@docent.ehb.be

VerbrandMan (BurndedMan) Ian Swerts | Belgium | 2008 | Beta Digi | 15 min

Bruno Weyns valt in slaap op het strand van Oostende. Hij loopt een zonnesteek op en denkt dat hij de superheld “VerbrandMan” is. Samen met zijn hulpje PastopJong trekt hij ten strijde tegen de kwade Weerman. Bruno Weyns dozes off at the beach. He is hit by sunstroke and wakes up thinking he is a superhero called BurntMan. With WatchoutDude by his side, he goes out to fight the evil WeatherMan. Production: Visualantics, Steven Dhoedt | Script: Ian Swerts | Photography: Bart Van Otterdijck | Editing: Arne D’Hanis | Music: Max Rouen | Cast: Steve Geerts, Benjamin Lemmens, Wanda Eyckerman a.o. | Contact: Visualantics, Steven Dhoedt | Kruisken 21a, 9991 Adegem, Belgium | P: + 32 494 08 47 02 | E: info@visualantics.net

17


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Fictie Flemish Short Film Competition: Live Action Programme 2 Afterday

Nico Leunen | Belgium | 2008 | 35 mm | 15 min

Emma is samen met Jef, en heel gelukkig. Toch spreekt ze af met haar goede vriend Thomas om met hun getweetjes een bijzonder weekend door te brengen. Emma is very happy with her boyfriend Jef. And yet, she agrees to go away for the weekend with her good friend Thomas.

Production: Cobblersson, Kaat Camerlynck | Script: Nico Leunen | Photography: Richard van Oosterhout | Editing: Nico Leunen | Music: Senjan Jansen | Cast: Natali Broods, Valentijn Dhaenens, Matthias Schoenaerts, Alex Stockman, Kaat Camerlynck | Contact: Cobblersson, Nico Leunen | Jozef de Hasquestraat 7a, 2000 Antwerp, Belgium | P: + 32 476 22 72 37 | E: nicoleunen@mac.com

Victor

Kobe Van Steenberghe | Belgium | 2008 | Beta Digi | 25 min

Victor trekt naar Duitsland om zijn acteerdroom na te jagen. Wanneer iemand uit zijn oude vriendenkring sterft, moet hij terug naar België waar hij geconfronteerd wordt met zijn oude vrienden, zijn vader en zijn verleden. Maar hij leert ook Lisa kennen, die hem eraan herinnert hoe leuk gras je blote voeten kietelt. Victor leaves for Germany to pursue his acting career. When a friend passes away, he is forced to return to Belgium where he comes face to face wtih his old friends, his father and his past. But he also meets Lisa, who reminds him how fun it is to walk through grass on bare feet. Production: RITS Erasmushogeschool | Script: Kobe Van Steenberghe | Photography: Robrecht Heyvaert | Editing: Kobe Van Steenberghe | Music: Tempest, De Kreuners, Kobe Van Steenberghe | Cast: Gilles De Schryver, Eline Kuppens, Wim Danckaert, Robrecht Vanden Thoren, Charlotte Vandermeersch, a.o. | Contact: RITS Erasmushogeschool, Laikin Chang | A.Dansaertstraat 70, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 2 507 14 11 | F: + 32 2 507 14 56 | E: laikin.chang@ docent.ehb.be

Metro

Gerard-Jan Claes | Belgium | 2008 | mini-DV | 25 min

Op een ondergrondse tocht door een stad voert de metro ons van het ene personage naar het andere, doorheen taferelen van vervreemding, eenzaamheid en angst. Een verlangen naar elkaar en een liefde voor de stad wisselen af met een voortdurende angst en afkeer. On an underground tour of a city, the subway transports us from one character to another through scenes of alienation, loneliness and fear. Longing for each other and a deep love for the city collide with feelings of anxiety and rejection. Production: KASK, Johan Opstaele | Script: Gerard-Jan Claes, Olivia Rochette & Hans Galle | Photography: Olivia Rochette | Editing: Gerard-Jan Claes, Olivia Rochette | Music: Gerard-Jan Claes | Cast: Mieke Verdin, Willy Thomas, Dirk Roofthooft, Carine Peeters, Carly Wijs, Ibrahim Zaïdi, Pieter Genard, Jamal Boukhriss, Saïd Al-Haddad, Benjamin Verdonck, Anna Franziska Jäger, Ciska Thomas & Rosanne Claes, Shelbatra Jashari a.o. | Contact: Gerard-Jan Claes | Wintertuin 44, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 496 97 72 36 | E: gerardfranz@gmail.com

Plan B

Robin Pront | Belgium | 2008 | Beta Digi | 20 min

Gio en Bolle zijn Antwerpse cokedealende nietsnutten met een grote schuld bij de Albanese maffia. Die dwingt hen een derde huurder bij hen te laten intrekken, een nietsvermoedende Nederlandse schrijver. Langzaam maar zeker bereiken de spanningen in het appartement het kookpunt. Gio and Bolle are two coke dealers from Antwerp. To settle a huge debt with the Albanian mafia, they agree to take in a third roommate. Joost is a Dutch author, who has no idea what the two friends do for a living. Slowly but surely the tension in the apartment begins to rise. Production: Hogeschool Sint-Lukas Brussel | Script: Robin Pront | Photography: Robrecht Heyvaert | Editing: Bert Verbraeken | Music: Forbidden Ensemble | Cast: Jeroen Perceval, Manou Kersting, Maarten Westra Hoekzema, Eric Kloeck | Contact: Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Daphne Pascual | Paleizenstraat 70, 1030 Brussels, Belgium | P: + 32 2 250 1117 | F: + 32 2 250 1111 | E: daphne.pascual@sintlukas.be

18


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Fictie Flemish Short Film Competition: Live Action Programme 3 [la

me:r]

Magali Coremans | Belgium | 2008 | HDV | 10 min

Een jonge vrouw laat haar verleden achter zich en zoekt troost in de zee. A young woman leaves her past behind her and turns to the sea for comfort. Production: Magali Coremans | Script: Magali Coremans | Photography: Ward Geerts | Editing: Magali Coremans | Music: Damien Jurado | Cast: Clara Cleymans, Karin Jacobs, Johanna Van Kerckhoven, Marion Donnay | Contact: Magali Coremans | Waterhoflaan 45, 1750 Lennik, Belgium | P: + 32 473 617 102 | E: coremans_magali@hotmail.com

Bread (Nan)

Sahim Omar Kalifa | Belgium | 2008 | Beta SP | 27 min

Moeder Nazdar, vader Hemze en de broers Saman en Alan vormen een gezin bedelaars zonder papieren. Hemze stuurt zijn kinderen de straat op om te bedelen en te stelen. Op een dag komt Saman in contact met een oudere man die zo goed is het gezin te helpen. Maar de rest van zijn familie wil de situatie uitbuiten. Hemze, Nazdar, Alan and Saman are a family of illegal immigrants. Hemze sends his two sons out on the street to beg and steal. One day, Saman meets Jan, an old man who takes the family under his wing. But when the others want to take advantage of his kindness. Production: Hogeschool Sint-Lukas Brussel | Script: Sahim Omar Kalifa | Photography: Benjamin Coppens | Editing: Joren Desmidt | Music: Lander Pinson | Cast: Kehreman Mecid, Leila Laraaj, Rikkert Van Dijck a.o. | Contact: Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Daphne Pascual | Paleizenstraat 70, 1030 Brussels, Belgium | P: + 32 2 250 11 17 | F: + 32 2 250 11 11 | E: daphne.pascual@sintlukas.be

Samaritan

Douglas Boswell | Belgium | 2008 | Beta Digi | 13 min

Het leven van een zeeman wordt door elkaar geschud wanneer zijn enige zoon wordt gekozen om donor te zijn en zo vijf andere levens te redden. A sailor’s life is thrown off course when his only son is chosen to be an immediate donor and save five people’s lives. Production: Thinkerbel / Potemkino, Liesbeth De Wit | Script: Douglas Boswell | Photography: Gerd Schelfhout | Editing: The Fridge | Music: Dirk Brossé | Cast: Filip Peeters, Elke Dom, Bojan Van Damme,Veerle Baetens, Jesje De Schepper, Danny Riesterer a.o. | Contact: Thinkerbel, Liesbeth De Wit | Pekelharing 52, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 497 82 19 72 | E: liesbeth@thinkerbel.be

We Are So Happy

Wannes Destoop | Belgium | 2008 | Beta Digi | 13 min

Wanneer de enige zekerheid in haar leven wegvalt, raakt een eenzaam tienermeisje hopeloos met zichzelf in de knoop. When she loses the only certainty in her life, a lonely teenage girl tumbles down into an emotional crisis. Production: KASK, Wannes Destoop, Gudrun Burie | Script: Wannes Destoop | Photography: Dries Delputte | Editing: Peter Naert, Wannes Destoop | Music: Jef Neve | Cast: Benny Claessens, Berdien Dewaele, Kristof Van Boven, Wim Willaert, Marijke Pinoy | Contact: KASK, Wannes Destoop | Toekomststraat 58, 8790 Waregem, Belgium | P: + 32 498 67 56 40 | E: wannesdestoop@hotmail.com

Het Verhaal van de Drol (The Tale of the Turd) Ben De Rydt | Belgium | 2008 | HDV | 16 min

Dan ontmoet voor het eerst de familie van zijn vriendin. Maar dat loopt niet zoals hij gehoopt had... Dan meets his girlfriend’s relatives for the very first time, but the encounter takes an unexpected turn. Production: Zebrafilms, Roeland Vandebriel | Script: Ben De Rydt (after a story by Hanif Kureishi) | Photography: Willem De Puydt | Editing: Ben De Rydt, Jeroen De Vos | Music: ESRAh | Cast: Ernst Löw, Jessy Van Durme, Aafke Bruining, Eric Van Herreweghe, Ilse Bollaerts, Roosje Deviaene, Mohamed Dosso a.o. | Contact: Ben De Rydt | Sluislaan 34, 2500 Lier, Belgium | P: + 32 486 15 25 85 | F: + 32 3 290 02 01 | E: ben.de.rydt@pandora.be

19


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Fictie Flemish Short Film Competition: Live Action Programme 4 Passages

Johann van Gerwen | Belgium | 2008 | Beta Digi | 25 min

Emma werkt al jaren in een bibliotheek. Op een dag ontdekt ze dat iemand in verschillende boeken handgeschreven tekstjes heeft verstopt. Ze gaat op zoek naar de mysterieuze schrijver achter die poëtische briefjes, en begint zo aan een verhaal dat ze tot de laatste pagina wil uitlezen. Emma has been a librarian for years now. One day she discovers handwritten notes hidden away in several books. Fascinated by the poetic words, she sets out to discover the true identity of the mystery author. It is the beginning of a story she is unable to put down until the very last page. Production: KASK, Johan Opstaele | Script: Johann van Gerwen | Photography: Nicolas Karakatsanis | Editing: Dieter Diependaele | Music: Yves De Mey Sonicville | Cast: Elsie de Brauw, Johan Van Assche, Kristof Van Boven, Wim Opbrouck, Ella Bal a.o. | Contact: Johann van Gerwen | Baudelostraat 41, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 498 575 634 | E: jgerwen@hotmail.com

Soldiers (Soldater)

Helene Wang | Belgium, Denemark | 2008 | Beta Digi | 19 min

Karl is een jongetje van acht. Hij heeft net een groot verlies meegemaakt en weet niet goed hoe het nu verder moet. Met zijn moeder kan hij er niet over praten, dus probeert hij het zelf uit te zoeken. Karl is eight years old. He recently suffered a great loss and is unsure about how to move on. He and his mother don’t talk about it, so he finds his own way of coping. Production: Hogeschool Sint-Lukas Brussel | Script: Helene Wang | Photography: Dong Hua | Editing: Sven Goyvaert | Music: Rein Vanvinckenroye | Cast: Villads Milthers Frische, Ditte Hofman Lessner | Contact: Helene Wang | Samberstraat 4, 2060 Antwerp, Belgium | P: + 32 497 54 86 05 | E: helene.wang@ telenet.be

Missing the Boat

Pieter De Graeve | Australia, Belgium | 2008 | Beta SP | 14 min

Janice is dertig en single. Haar vrienden - allemaal getrouwd - schrijven haar in voor een luxueuze cruise. Er is maar één voorwaarde: ze moet zelf een reispartner zoeken. Vindt ze nog iemand...of mist ze de boot? Meet Janice, a single woman in her thirties. Her married friends set her up for a luxury cruise. But there is one condition: she has to find a travel partner. Will she manage...or miss the boat? Production: NicPic Productions, Nicole McKinnon | Script: Nicole McKinnon & Pieter De Graeve | Photography: Kieran Doolan | Editing: Andrew Ffrench & Ben Joss | Music: Nat Bates | Cast: Melissa Chambers, Anna Kim Anderson, Dave Callan, Sophie Raymond, Jonathan Burns, Jason Geary a.o. | Contact: NicPic Productions, Pieter De Graeve | Sint Gisleinsstraat 32, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 475 493765 | E: pieter_de_graeve@hotmail.com

Tunnelrat

Raf Reyntjens | Belgium | 2008 | HDV | 20 min

Ieper 1917. Aan beide kanten van de oorlog worden ondergrondse tunnels gegraven om de vijand onverhoeds te kunnen aanvallen. Soldaat John Atkins is aan het werk onder een stukje niemandsland, wanneer een Duitse spion door het dak komt gevallen. Oog in oog met de vijand. Ypres 1917. Alllied and German soldiers both dig tunnels in order to get behind enemy lines. As John Atkins digs his way beneath no-man’s land, the roof crashes down and a German spy tumbles down into the tunnel. Two enemies are now trapped together. Production: Potemkino, Peter De Maegd, Daniël Lamberts | Script: Raf Reyntjens | Photography: Gerd Schelfhout | Editing: Jan Hameeuw | Music: Joachim Brackx | Cast: Matthias Schoenaerts, Roman Knizka, Thomas Janssens, Jef Ravelingien, John Flanders, Stefan Sattler, Peter Connelly | Contact: Claxon United, Raf Reyntjens | Sleutelstraat 28 bus 12, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 477 949 060 | E: raf@claxonunited.be

Abused

Jonas Govaerts | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min

Abused is een korte horrorthriller, gebaseerd op het gelijknamige kortverhaal van de Amerikaanse schrijver Richard Christian Matheson. Carly Wijs speelt een huisvrouw geterroriseerd door een anonieme beller, die haar laat meeluisteren hoe haar man op gruwelijke wijze gemarteld wordt. Terwijl het telefoongesprek vordert, komt de kijker steeds meer te weten over de relatie tussen de vrouw, haar man en de sadistische beul aan de andere kant van de lijn... Abused maakt deel uit van het Shockers project, een reeks ultrakorte horrorfilmpjes voor op het internet, allen geschreven door Matheson. Abused is a short horror thriller, based on the eponymous short story by American author Richard Christian Matheson. Carly Wijs plays a housewife being terrorized by an anonymous caller, who lets her listen to her husband getting brutally tortured. While the phone call progresses, the viewer gradually learns more about the relationship between the woman, her husband and the sadistic torturer on the other end of the line… Abused is part of the Shockers project, a series of ultra-short horror movies meant for the internet, all based on Matheson stories. Production: Potemkino / Caviar, Peter De Maegd, Daniël Lamberts | Script: Richard Christian Matheson, Jonas Govaerts | Photography: Nicolas Karakatsanis | Cast: Carly Wuyts, Gene Bervoets, Ted Fletcher | Contact: Potemkino / Caviar, Peter De Maegd | Havenlaan 75, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 476 211 250 | E: pdm@potemkino.com; peter@caviar.be

20


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Animatie Flemish Short Film Competition: Animation Programme Blind Date

Ben Verschooris | Belgium | 2008 | mini-DV | 7 min

Dankzij een kat, een auto en een blind date kruisen de levens van drie personages. Three people meet thanks to a cat, a car and a blind date. Production: KASK, Ben Verschooris | Script: Ben Verschooris | Photography: Ben Verschooris | Editing: Ben Verschooris | Contact: Ben Verschooris | Stropstraat 64, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 495 74 70 70 | E: benverschooris@hotmail.com

Erszebet

Robbe Vervaeke | Belgium | 2008 | mini-DV | 6 min

Een vrouw verleidt een man zodat ze een bad kan nemen in zijn bloed. A woman seduces a man so she can bathe in his blood. Production: KASK, Robbe Vervaeke, Luc Degryse (promotor) | Script: Robbe Vervaeke | Photography: Robbe Vervaeke | Editing: Robbe Vervaeke | Music: Willem Dedeygere | Contact: Robbe Vervaeke | Otegemsesteenweg 84, 8540 Deerlijk, Belgium | P: + 32 472 366 790 | E: robbevervaeke@gmail.com

Jazzed

Anton Setola | Belgium | 2008 | 35mm | 8 min

Een man loopt doelloos rondt. Het nachtleven confronteert hem met zijn roots. Dat levert hem niet alleen een ferme kater op, maar ook zelfkennis. Hij leert zijn meest geheime, diepe en onbenoemde gevoelens kennen. A man walks around aimlessly. He is confronted with his roots. Besides a massive hangover, it also gives him a big dose of insight. He is pushed to confront his most mysterious, profound and imperceptible emotions. Production: Lumière, Annemie Degryse | Script: Anton Setola | Photography: Anton Setola | Editing: Anton Setola | Music: Frederik Segers | Contact: Lumière, Annemie Degryse | Stapelplein 70 b302, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 235 40 20 | F: + 32 9 235 40 29 | E: annemie@lumiere.be

The Mole Whisperer

Stanley Duchateau & Olivier Schrauwen | Belgium | 2008 | 35mm | 11 min

Pé Pé le Pi wil gewoon met rust gelaten worden. Op een dag ontmoet hij een vrouw en haar luidruchtige kinderen die in hem de perfecte vaderfiguur zien. Hij verzet zich met hand en tand, gaat door een hel, maar geeft zich uiteindelijk over aan de wurgende greep van het familieleven. En hij lijkt het nog fijn te vinden ook. All Pé Pé le Pi wants is to be left alone. One day, he encounters a woman and her obnoxious children who see him as some sort of father figure. He desperately tries to get rid of them but finally, he has no choice but to give in to the oppressing grip of family life. And then, he actually finds himself enjoying it. Production: Lumière, Annemie Degryse | Script: Olivier Schrauwen, Stanley Duchateau | Photography: Olivier Schrauwen, Stanley Duchateau | Editing: Olivier Schrauwen, Stanley Duchateau | Music: Michael Weilacher | Contact: Lumière, Annemie Degryse | Stapelplein 70 b302, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 235 40 20 | F: + 32 9 235 40 29 | E: annemie@lumiere.be

De Zwemles (The Swimming Lesson) Danny De Vent | Belgium | 2008 | 35mm | 9 min

Een kleine jongen wordt een nieuwe wereld binnengeleid: de moeder van de vierjarige Jonas brengt hem naar zijn eerste zwemles. Jonas is bang en wil naar huis. Bij een ontsnappingspoging valt hij in het diepe bad maar niemand merkt hem op. Alleen zijn zwembandjes kunnen redding bieden. Four-year-old Jonas is introduced to a whole new world: his mom takes him to his very first swimming lesson. He is terrified and wants to go home. As he tries to run away, he falls into the deep end of the pool. No one notices him there, so he is left to save himself. Production: Lumière, Annemie Degryse | Script: Danny De Vent | Photography: Danny De Vent | Editing: Danny De Vent | Music: Johan Derijcke | Contact: Lumière, Annemie Degryse | Stapelplein 70 b302, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 235 40 20 | F: + 32 9 235 40 29 | E: annemie@lumiere.be

‘t Enge Restaurant (The Creepy Restaurant) Nils Missorten | Belgium | 2008 | Beta SP | 4 min

Een klein meisje moet elke zaterdag met haar ouders mee naar een eng restaurant waar ze wordt gefolterd door de kok. Every week, a little girl has to go to a scary restaurant with her parents. The chef there takes pleasure in torturing her. Production: RITS Erasmushogeschool | Script: Nils Missorten | Photography: Nils Missorten | Editing: Nils Missorten | Music: Maria Alvarez Armesto | Cast: Roos Van Acker (voice) | Contact: RITS Erasmushogeschool, Laikin Chang | A.Dansaertstraat 70, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 2 507 14 11 | F: + 32 2 507 14 56 | E: laikin.chang@docent.ehb.be

21


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Animatie Flemish Short Film Competition: Animation Déja Fou

Joeri Bollaert | Belgium | 2008 | Mini-DV | 4 min

Een oude man wil rustig een gebraden kippetje opeten. Maar hij wordt lastiggevallen door een vlieg die rond zijn eten zoemt. Wanneer de man verlost is van zijn belager kan hij eindelijk rustig beginnen te eten. Of toch niet? An old man is ready to enjoy some delicious chicken. But an annoying fly keeps buzzing around his food. After he’s finally gotten rid of the bug, he can begin his meal. He thinks... Production: Hogeschool Sint-Lukas Brussel | Script: Joeri Bollaer, Wouter Aarts | Photography: Joeri Bollaert | Editing: Joeri Bollaert | Music: Korneel Glorieux | Contact: Joeri Bollaert | A.Stockmanslei, 2640 Mortsel, Belgium | P: + 32 486 524776 | E: joeribollaert@hotmail.com

A Web (Une Toile)

Ophélie Tailler | Belgium | 2008 | Beta SP | 3 min

Een poëtische kijk op de wereld van spinnen. A poetic take on the world of spiders. Production: KASK Gent | Script: Ophélie Tailler | Photography: Ophélie Tailler | Editing: Ophélie Tailler | Contact: Ophélie Tailler | Watervlietstraat 21, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 330 57 59 | E: ophe84@hotmail.com

Darkness

Kevin Lauryssen | Belgium | 2008 | Mini-DV | 3 min

Een kind wordt geconfronteerd met de manifestatie van zijn angsten. A child is confronted with its worst fears. Production: Hogeschool Sint-Lukas Brussel | Script: Kevin Lauryssen | Photography: Kevin Lauryssen | Editing: Kevin Lauryssen | Music: Alex Otterlei | Contact: Kevin Lauryssen | Touwstraat 63, 2060 Antwerp, Belgium | P: + 32 3 235 81 75 or +32 499 207 702 | E: Foeshel@gmail.com

Soft Plants (Zachte Planten) Emma De Swaef | Belgium | 2008 | Beta Digi | 11 min

Naakt, op de rug van een schaapje doorkruist Willy een surreëel droombos. Zijn lichaam zit nog steeds achter zijn bureau op kantoor, maar zijn gedachten dwalen tussen gevaarlijke bloemen, opblaasbare matrassen en de vriendschap voor een lief schaapje. Riding naked on a sheep’s back, Willy crosses a magical forest. At least, in his mind. His body remains firmly behind his desk at the office. His thoughts, on the other hand, take him to dangerous flowers, inflatable mattrasses and a blooming friendship for an adorable sheep. Production: Hogeschool Sint-Lukas Brussel, Emma De Swaef | Script: Emma De Swaef | Photography: Marc Roels | Editing: Emma De Swaef | Music: Michaël van Wassenhove | Cast: Willy Gonje | Contact: Emma De Swaef | Blaesstraat 59, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 485 088 249 | E: emmadeswaef@hotmail.com

A Mouth Full Of Tricks

Thijs De Cloedt & Wouter Sel | Belgium | 2007 | Beta Digi | 3 min

In 1954 bracht Bobbejaan Schoepen “Den Mund voll Tricks” uit. De gemasterde versie van het lied, inclusief deze videoclip, werd ingestuurd voor de Amerikaanse “Whistler’s Hall of Fame”, een internationale wedstrijd voor kunstfluiters. In 1954, Bobbejaan Schoepen released a song called “Den Mund voll Tricks”. The remastered version of the song, including this animated video, was nominated for the American “Whistler’s Hall of Fame”. . Production: Bobbejaan Records, Tom Schoepen | Script: Volstok Telefunken and Tom Schoepen | Photography: Volstok Telefunken | Editing: Volstok Telefunken | Music: Bobbejaan Schoepen | Contact: Bobbejaan Records, Tom Schoepen | Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, Belgium | P: + 32 14 71 06 86 | F: + 32 14 71 48 26 | E: tom.schoepen@telenet.be

22


E NIEUW E ! T I S WEB am.be

ab www.s

SABAM wenst veel succes aan alle auteurs op het

INTERNATIONAAL KORTFILMFESTIVAL LEUVEN

SABAM vertegenwoordigt audiovisuele auteurs (fictie en non-fictie), literaire-en toneelauteurs, componisten, fotografen en beeldende kunstenaars.

SABAM - Aarlenstraat 75 – 77 – 1040 Brussel – www.sabam.be Communicatie - Audiovisuele sector : Marleen Francois : tel (32) 2 286 82 72 – marleen.francois@sabam.be Directeur Communicatie : Thierry Dachelet : tel (32) 2 286 82 41 – thierry.dachelet@sabam.be


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Videoclips Flemish Short Film Competition: Music Videos Programme Over ‘t water

Stef Paulussen | Belgium | 2007 | Beta Digi | 4 min Production: mindreal, Stef Paulussen | Script: Stef Paulussen | Editing: Arne D’Hanis | Music: Fixkes & Axelle Red | Contact: mindreal, Stef Paulussen | Distellaan 13, 2980 Zoersel, Belgium | P: +32 3 290 39 37 | E: stef@mindreal.be

I save my smiles

Joris Rabijns & Brecht Goyvaerts | Belgium | 2008 | QuickTime | 3 min

Gentle Storm

Paul Jadoul, Constantin Beine, Remi Durin, Jeremie Mazurek | Belgium | 2008 | Beta Digi | 5 min Production:Tracks / Enclume Animation, Constantin Beine | Script: Paul Jadoul, Constantin Beine, Remi Durin, Jeremie Mazurek | Photography: Enclume Animation | Editing: Enclume Animation | Music: Hooverphonic | Cast: | Contact: Enclume Animation, Constantin Beine | Av des Ombrages 29, 1200 Brussels, Belgium | P: + 32 2 256 74 72 | F: | E: ecrire@enclume-animation.com

Lievelingsdier

Stef Paulussen & Sam Valkenborgh | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min

Production: Joris Rabijns | Photography: Brecht Goyvaerts | Editing: Joris Rabijns | Music: Mint | Cast: Emilie De Roo, Gert Schuyten | Contact: Joris Rabijns | Fletersdel 38, 3600 Genk, Belgium | P: + 32 484 590 555 | E: jorisrabijns@gmail.com

Production: mindreal (Stef Paulussen), Fixkes | Script: Stef Paulussen | Editing: Arne D’hanis | Music: Fixkes | Contact: mindreal, Stef Paulussen & Sam Valkenborgh | Distellaan 13, 2980 Zoersel, Belgium | P: +32 3 290 39 37 | E: stef@mindreal.be

Heartcore

Love Affair

Joris Rabijns | Belgium | 2008 | mini-DV | 5 min Production: Media & Design Academie, Ben de Hoon | Photography: Brecht Goyvaerts | Editing: | Music: Shameboy | Cast: Thi_Mai Nguyen, Mil Vanpt, Koen De Raedemaecker, Miezerik, PJ Klink, Shameboy a.o. | Contact: Joris Rabijns | Fletersdel 38, 3600 Genk, Belgium | P: + 32 484 590 555 | E: jorisrabijns@gmail.com

Pinkerbeat

Kim Vandenbergh | Belgium | 2008 | Beta Digi | 3 min Production: Stout! Filmpjesmakerij, Klaartje Puttemans, Rik Suijs | Script: Kim Vandenbergh | Photography: Toon Soeteway | Editing: Kim Vandenbergh | Music: Off The Record | Contact: Stout! Filmpjesmakerij, Kim Vandenbergh | Jan Van Rijswijcklaan 153 bus 13, 2018 Antwerp, Belgium | P: + 32 476 93 82 09 | E: info@stout.be

At Last

Wim Vandekeybus | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min Production: Savage Film, Bart Van Langendonck | Photography: Patrick Otten | Editing: Dieter Diependaele | Music: The Dø | Contact: Savage Film, Bart Van Langendonck | Sans Soucisquare 2, 1050 Brussels, Belgium | P: + 32 476 551153 | E: bart@savagefilm.be

The Ending

Lenny Van Wesemael | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min Production: Dieter Lapauw | Script: Lenny Van Wesemael | Photography: Dries Delputte | Music: Lady Linn and her magnificent seven | Cast: Lady Linn, Tom Callens, a.o. | Contact: Lenny Van Wesemael | Lijnstraat 34, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 495 66 46 83 | E: lennyvanwesemael@telenet.be

Eternal Woman

Tom Barman | België | 2008 | Beta Digi | 5 min Production:Filmnatie, Renaat Lambeets | Script: Tom Barman | Photography: Renaat Lambeets | Editing: Els Voorspoels | Music: dEUS | Cast: Michiel Romeyn, Wilfried De Jong, Martina Stella | Contact: Filmnatie, Renaat Lambeets | Coremansstraat 20 bus 3, 2600 Berchem, Belgium | P: +32 495 20 77 77 | E: renaat@ filmnatie.eu

Le Fils Du Commissaire

Raf Reyntjens | Belgium | 2007 | Beta Digi | 3 min Production: Latcho Drom / Because Music, Yves Legrève, Gerda Coppens | Photography: Gerd Schelfhout | Editing: Gert Van Berckelaer | Music: James Deano | Contact: Latcho Drom / Because Music, Yves Legrève, Gerda Coppens | Rotterdamstraat 59-61, 1080 Brussels, Belgium | P: + 32 2 773 48 37 | E: gcoppens@latchodrom.be

Because

Peter Van Eyndt | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min

Nathalie Teirlinck | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min

Production: Joris Bensch for MTV Productions | Script: Peter Van Eyndt | Photography: Patrick Tilkens | Editing: Peter van Eyndt | Music: Nailpin | Cast: Nailpin | Contact: Poodlesonspeed, Peter Van Eyndt | Kozijntjesstraat 3, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 225 57 65 | E: peter@poodlesonspeed.com; info@ poodlesonspeed.com

Production:Mindbox, Isabelle Verreyke | Script: Nathalie Teirlinck | Photography: Philip Van Volsem | Editing: | Music: Novastar | Cast: | Contact: , Nathalie Teirlinck | Twaalfkameren 42, 9000 Gent, België | P: +32 479 94 18 54 | F: | E: nathnath@belgacom.net

Where do we go now?

Pavel Dundas | Belgium | 2008 | QuickTime | 4 min Production: Pimpz, Sam Verhaert & Albane Paret | Script: Hans Buyse & Pavel Dundas | Photography: Rik Zang | Music: Freaky Age | Contact: Pimpz, Hans Buyse & Sam Verhaert | Schepenenvijverstraat 2B, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 329 39 39 | E: hans@ pimpz.be

Shades

Inti Calfat | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min Production: Poodlesonspeed, Johnny Dejaeger | Script: Inti Calfat | Photography: Brecht Goyvaerts | Editing: Joris Rabijns | Music: Tom Helsen | Cast: Tom Helsen, Marc Theeboom, Franky Petit, Tine Severeyns, a.o. | Contact: Inti Calfat | Constantin Meunierstraat 87, 3000 Leuven, Belgium | P: + 32 497 742667 | E: inticalfat@ gmail.com

24


Vlaamse Kortfilmcompetitie: Videoclips Flemish Short Film Competition: Music Videos Godspeed

Hans Pannekoecke | Belgium | 2008 | Beta Digi | 3 min Production:, | Script: Hans Pannecoucke | Photography: Hans Pannecoucke | Editing: Sven De Ruyver | Music: Ozark Henry | Cast: | Contact: Golazo, Bernard Polet | Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, Belgium | P: + 32 11 45 99 00 | F: + 32 11 45 99 10 | E: bernard.polet@golazo.com

Hans Buyse | Belgium | 2008 | QuickTime | 5 min Production:Pimpz, Hans Buyse | Script: Hans Buyse | Photography: Rik Zang | Editing: Peter Naert | Music: Flip Kowlier | Cast: | Contact: Pimpz, Hans Buyse | Schepenvijverstraat 2b, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 9 329 39 39 | F: | E: hans@pimpz.be

Ayo Technology

Mars Needs Woman

Production: Daily Dolores, Isaac E. Gozin | Script: Isaac E. Gozin | Photography: Rik Zang | Editing: Joris Rabijns | Music: Milow | Cast: Jonathan Vandenbroeck, Jen Vandermeersch, Heleen Veys, Li Dang-Vu, Lieze Rubbrecht a.o. | Contact: Daily Dolores, Isaac E. Gozin | Begijnhof 17, 3200 Aarschot, Belgium | P: + 32 473 27 96 86 | E: dailydolores@gmail.com

Production:The Fridge, Isabelle Verreyke | Script: BriG & Eugene | Photography: Michèle Van Parys | Editing: Eugene & Jan Hameeuw | Music: Novastar | Cast: | Contact: The Fridge, | Antoine Courtstraat 28, 1081 Brussels, Belgium | P: + 32 2 414 49 69 | F: | E: tom@thefridge.tv

Isaac E. Gozin | Belgium | 2008 | mini-DV | 3 min

25

Niemand

BirG | Belgium | 2008 | Beta Digi | 4 min


International Specials: Comedy Shorts

Love & Sex The Confession

Thomas Hefferon | Ireland | 2008 | Beta Digi | 4 min

Een nerveuze jongeman wil zijn zonden opbiechten, maar de priester lijkt meer geïnteresseerd in roddels over medeparochianen, dan in het schenken van absolutie. A young man nervously goes to confess his sins, but the priest seems to be more interested in gossiping about the women of the town than granting him absolution. Production: Prototype Pictures, Thomas Hefferon | Script: Thomas Hefferon | Photography: Andrew Edger | Editing: Kevin de la Isla, Thomas Hefferon | Music: The Beat Suite | Cast: Sean Flanagan, Donncha Crowley, Stephen Morris | Contact: Prototype Pictures, Thomas Hefferon | 48 Trimleston, Hamlet Lane, Balbriggan, Co. Dublin Dublin, Ireland | P: + 353 872802045 | E: thomashefferon@gmail.com

Honesty: Wedding

Brit McAdams | United States | 2007 | mini-DV | 3 min

Stel je eens voor hoe het zou zijn als iedereen altijd doodeerlijk was. Zou een bruidspaar dezelfde lieve woordjes uitspreken aan het altaar? Carly en Dan tonen hoe het vooral niet moet. Imagine a world where everyone said exactly what they were thinking. Carly and Dan are engaged to be married. In front of the altar, and surrounded by family and friends, they say exactly what is on their mind. Production:Atom Films /Comedy Central Production, Brit McAdams, Dave Steck | Script: Brit McAdams | Photography: Kate Phelan | Cast: Ann Carr, Mather Zickel, Kurt Braunohler, Marcy Girt, Paul G. Marron | Contact: Brit McAdams | P: + 1 917 603 8674 | E: rebrit@yahoo.com

True Love

Adam Brodie, Dave Derewlany | Canada | 2006 | mini-DV | 6 min

Onder niet mis te verstane bedreigingen van een gewapende Cupido, stapt een willekeurig uitgekozen koppeltje in het huwelijksbootje en begint aan een burgerlijk leventje in een brave woonwijk. Of hoe een romantisch liefdesverhaal tegen wil en dank in een keurslijf van structuren en conventies wordt gedwongen. A gun-toting Cupid gives a whole new meaning to the term ‘shotgun wedding’ as he forces a randomly selected couple into marriage and a domesticated life in the suburbs. Romantic love can’t seem to escape conforming to the structures and conventions imposed by society. Production:, Adam Brodie, Dave Derewlany | Script: Adam Brodie & Dave Derewlany | Photography: Kevin Wong | Editing: Adam Brodie & Dave Derewlany | Music: Bob Wiseman | Cast: Aaron Eves, Katie Crown, Chris Locke, David Chrichton, Joshua Parks | Contact: Adam Brodie, Dave Derewlany | E: Info@ Adamanddave.Com

Filthy Food

T. Arthur Cottam | United States | 2006 | mini-DV | 5 min

Eet op. Lik eraan. Zuig. Slikken! Rustig, rustig, het gaat gewoon over eten. Eat it. Lick it. Suck it. Swallow it. Relax, it’s just food. Production: Dirty Little Shorts, T. Arthur Cottam | Script: T. Arthur Cottam | Photography: T. Arthur Cottam | Editing: T. Arthur Cottam | Music: Spot | Cast: Annie Terrazzo | Contact: Dirty Little Shorts, T. Arthur Cottam | 3727 W. Magnolia Blvd. #784, CA 91510 Burbank, United States | P: + 1 310 994 5628 | E: t@misfitfilms.com

Slavek the Shit

Grimur Hákonarson | Iceland, Czech Republic, Estonia | 2005 | Beta Digi | 15 min

Ook in openbare toiletten in het centrum van Praag kan liefde bloeien. A love story that takes place in a public toilet in the centre of Prague. Production: Axman Productions, Karla Stojakova | Script: Grimur Hákonarson | Photography: Mart Taniel | Editing: Mart Taniel | Music: Ulo Krigul | Cast: Zuzana Hodkova, Vladimir Kulhavy, Roman Skoda a.o. | Contact: Hark Film, Grimur Hákonarson | Karsnesbraut 99, 200 Kopavogur, Iceland | P: + 354 6167671 or + 354 4554 2146 | E: grimur.hakonarson@gmail.com

The Babysitter

David H. Steinberg | United States | 2008 | QuickTime | 6 min

Een tienermeisje verdient een centje bij met babysitten. Maar op een dag blijkt die “baby” een nietsnut van twintig te zijn. What happens when a high school babysitter finds out that the “baby” is actually a slacker in his twenties? Production: Jill Bernheimer, Keetgi Kogan | Script: David H. Steinberg | Editing: Brian Weidling | Cast: Josh Cooke, Brie Larson, John Kapelos, Molly Hagan a.o. | Contact: David H. Steinberg | E: d.h.steinberg@verizon.net

27


International Specials: Comedy Shorts

Honesty: Date

Brit McAdams | United States | 2007 | mini-DV | 3 min

Stel je eens voor dat iedereen heel eerlijk zou zeggen wat hij denkt. De serie “Honesty” films verkent die wereld. Wat zou je bijvoorbeeld te horen krijgen op een date? Imagine a world where everyone said exactly what they were thinking. Emmy-nominated and Webby Award-winning “Honesty” series brings us such a world. What would people do and say out on a date, for example? Production: Atom Films/Comedy Central Production, Brit McAdams, Dave Steck | Script: Brit McAdams | Photography: Kate Phelan | Cast: Jenny Slate, Peter Holmes, Marcy Girt | Contact: Brit McAdams | P: + 1 917 603 8674 | E: rebrit@yahoo.com

Amazing Trousers

William Felix Clark | United Kingdom | 2007 | Beta Digi | 11 min

Kan een op maat gemaakte broek je leven echt veranderen? Can a beautifully tailored pair of trousers really turn someone’s life around? Production: Fly Trap Films, Jason Delahunty, Andy Kemble | Script: William Felix Clark & Andrew Kemble | Editing: John Pape | Music: Edwin Sykes | Cast: Kris Marshall, Alice Eve, David Bamber a.o. | Contact: Fly Trap Films, Andy Kemble | P: + 44 7939 149517 | E: andrew.kemble@nbcuni.com

Bitch

Lilah Vandenburgh | United States | 2006 | Beta Digi | 15 min

Bitch is aan asociale griet die alle poseurs, pijnlijk hippe mensjes en andere idioten lik op stuk geeft. Ze laat zich door niemand doen, tot ze Fucker leert kennen. Een gemene rotzak, even brutaal als zij. Liefde op het eerste gevecht. Bitch is an antisocial chick who administers “beat-downs” to many a deserving poseur, hipster, douchebag. She takes shit from nobody - that is until she meets Fucker, a big mean bastard, as unfriendly as she is. It’s love at first sneer. Production: Columbia University School of the Arts | Script: Lilah Vandenburgh | Photography: Jarin Blaschke | Editing: Lilah Vandenburgh | Music: Timothy Den | Cast: Juan Garcia, Keira Leverton a.o. | Contact: Lilah Vandenburgh | 125 West 79th St. #4F, NY 10024 New York, United States | P: + 1 212 712 1940 | E: lvandenburgh@hotmail.com

Don’t you know who I am?

Tristan Daws | United Kingdom | 2004 | Beta Digi | 5 min

Een grappig maar donker verhaal over een meisje met geheugenverlies en een wel heel vreemde vriend. A funny but dark and twisted story about an amnesiac whose boyfriend is very odd indeed. Production: Tristan Daws | Script: Tristan Daws, Daniel Barry, Cassie Raine, Tom Williamson | Editing: Tristan Daws | Cast: Daniel Barry, Cassie Raine, Tom Hatt, Marcus Daws a.o. | Contact: Tristan Daws | E: tristandaws@gmail.com

Pornographic Apathetic

T. Arthur Cottam | United States | 2003 | mini-DV | 6 min

Twee vrouwen, twee mannen,... Zo heb je porno nog nooit gezien. Een satirische blik op de schadelijke effecten van pornografie. Two girls, two guys: sex like you’ve never seen it! A satirical look at the desensitizing effects of pornography. Production: Dirty Little Shorts, T. Arthur Cottam | Script: T. Arthur Cottam | Photography: T. Arthur Cottam | Editing: T. Arthur Cottam, Jim Eshom | Music: Steve Pacey | Cast: John Falchi, Jim Lightfoot, Annie Teegardin, Jenna Leigh | Contact: Dirty Little Shorts, T. Arthur Cottam | 3727 W. Magnolia Blvd. #784, CA 91510 Burbank, United States | P: + 1 310 994 5628 | E: t@misfitfilms.com

28


International Specials: Comedy Shorts

On the Job Dan Clark’s Guide to Work

Dan Clark & Gary Reich | UK | 2006 | Beta Digi | 10 min

Je baas voor de kop slaan met een keyboard, een gokkantoor runnen van achter je bureau en copies maken van je eigen kont op het personeelsfeestje. Na het succes van “Dan Clark’s Guide to Dating” is er nu een nieuwe reeks: “Dan Clark’s Guide to Working”. Hitting your boss over the head with your keyboard, running a betting office from your desk and xeroxing your own bum at the Christmas party. Following the success of “Dan Clark’’s Guide to Dating”, there is now a second set of 1 minute films: “Dan Clark’’s Guide to Working”. Production: Paramount Comedy | Script: Dan Clark & Gary Reich | Cast: Dan Clark, Wendy Wason, Jo Bending, Sam Arche a.o. | Contact: Paramount Comedy, Sarah Baines | E: sarah.baines@paramountcomedy.com

Tokyo Jim

Jamie Rafn | United Kingdom | 2006 | Beta Digi | 6 min

Jim is een Engelse advocaat die net een belangrijke zakendeal heeft afgesloten in Tokyo. Wanneer meneer Yakamoto hem vraagt nog snel iets te gaan drinken, is dat de perfecte gelegenheid om de plooien tussen hen glad te strijken. Maar eigenlijk voelt Jim zich zo niet lekker. Jim is an English lawyer finalizing an important business deal in Tokyo. When Mr Yakamoto asks him to go for a quick post-deal drink, it seems like the perfect occasion to get on his good side. But Jim’’s not feeling very well and would rather keep it short. There is just one thing he needs to take care of first. Production:, Jamie Rafn & Doug Wade | Script: Jamie Rafn | Photography: Federico Alfonzo | Editing: Kate Owen | Cast: Jim Howick, Eiji Kusuhara, Kinue Kato a.o. | Contact: Jamie Rafn | E: jamie@hla.net

Heureux qui comme Edouard (Edward in wonderland) Franck Lebon and Vincent Burgevin | France | 2007 | Beta Digi | 21 min

Edward is een ambitieuze kerel die werkt voor een grote multinational. Hij maakt enorme winsten voor het bedrijf en krijgt al snel de reputatie van wonderboy. Het gaat zelfs zo ver dat hij de ster wordt van een absurde musical waarin aandeelhouders, ceo’s en consumenten dansen op hetzelfde paradoxale deuntje. Edward is an ambitious young man, hired by a major worldwide corporation. He quickly becomes the new hype prophet of gross and profit, and the star of an absurd musical business show where share-holders, corporate executives and mass-consumers dance to the same paradoxical sparkling tune. Production: AVALON, Philippe Braunstein | Script: Jérôme Bruno, Vincent Burgevin, Franck Lebon, Boris Vigneron & Jean Vocat | Photography: Fred Nony | Editing: Christophe Pinel | Music: Franck Lebon | Cast: Boris Vigneron, Jérôme Bruno, Jennifer Colin, Patrick de Valette, Patrick Vendeville, Denis Hubleur a.o. | Contact: AVALON, Philippe Braunstein | 53 rue Blanche, 75009 Paris, France | P: +33 140 16 11 12 | F: +33 1 40 16 08 18 | E: contact@avalonfilms.fr

29


International Specials: Comedy Shorts

Lunch

Matthew Ehlers | United States | 2001 | QuickTime | 4 min

Je job beu? Een man bedenkt een overheerlijke manier om ontslagen te worden. Looking to get fired from your job? This guy concocts a delicious way to get canned. Production: Eggwork Productions, Matthew Ehlers | Script: Matthew Ehlers | Photography: Tim Wainwright | Editing: Chris Bauman | Music: David DiIorio | Cast: Michael Koldan, T.J. Zale, Maria Sanguedolce a.o. | Contact: Eggwork Productions, Matthew Ehlers | E: info@eggwork.com

Le Mozart des Pickpockets (The Mozart of Pickpockets) Philippe Pollet-Villard | France | 2006 | Beta Digi | 31 min

Philippe en Richard knopen de eindjes aan elkaar als zakkenrollers in Barbès, een wijk in Parijs. Tegen hun zin krijgen ze een Roemeens jongetje onder hun hoede. Ze slagen er niet in om hem kwijt te spelen, dus zetten ze hem maar aan het werk. Ondanks de taalbarrière vindt de jongen al snel een eigen manier om te stelen. Philippe and Richard make a living from picking pockets in the quarter of Barbès, Paris. Against their will, they end up taking a deaf Romanian kid under their wing. After failing to get rid of him, they decide to put him to work. Despite the language barrier, the kid finds his own method to became a master thief. Production: Karé Productions, Fabrice Goldstein en Antoine Rein | Script: Philippe Pollet-Villard | Photography: Philippe Piffeteau | Editing: Cyril Nakache | Music: Flemming Nordkrog | Cast: Philippe Pollet-Villard, Richard Morgiève, Matteo Razzouki | Contact: Karé Productions | 9 rue du Chateau d’eau, 75010 Paris, France | P: + 33 1 58 53 55 00 | F: + 33 1 58 53 55 05 | E: kare@kareprod.fr

The Job

Jonathan Browning | United States | 2007 | Beta SP | 4 min

Een stoere auto met luide mariachimuziek zet een parking op stelten. A pick-up truck blasting mariachi music causes a riot in a business parking lot. Production: Screaming Frog, Leslie McManus, Sean Buck, Shaun Greenspan | Script: Jonathan Browning | Photography: David Jones | Editing: Danny Simonzad | Music: Kevin MacLeod, Royalty Free | Cast: Alex Castillo, Craig Chapman, Dan Demme, Matt Finley, Krista Lally, Adam LeBow, a.o. | Contact: Screaming Frog, Jonathan Browning | P: + 1 323 829 1251 | E: info@screamingfrog.com; info@jonathanbrowning.com

Home Game (Hjemmekamp) Martin Lund | Norway | 2004 | DVD | 10 min

Een film over de moeilijkste en meest herkenbare wedstrijd van allemaal: op tijd uit bed raken om de finish van de werkvloer te halen. A film about the toughest, most common race of them all: getting out of bed every morning and arriving at the office on time. Production: Feil Film, Martin Lund | Script: Martin Lund | Photography: Magnus Iversen | Editing: Martin Lund | Cast: Henrik Thodesen, Geir Atle Johnsen, Kenneth Fredheim, Jørn Westerheim, Stian Fongaard | Contact: Norwegian Film Institute, Toril Simonson | 16, Dronningsgate, 0105 Oslo, Norway | P: + 47 22 47 45 00 | F: + 47 22 47 45 97 | E: ts@nfi.no

Honesty: Funeral

Brit McAdams | United States | 2007 | mini-DV | 3 min

Stel je eens voor dat iedereen heel eerlijk zou zeggen wat hij denkt. De serie “Honesty” films verkent die wereld. Wat zou je bijvoorbeeld te horen krijgen op een begrafenis van één van je collega’s? Imagine a world where everyone said exactly what they were thinking. Emmy-nominated and Webby Award-winning “Honesty” series brings us such a world. What would people do and say at a funeral of one of your collegues at work, for example? Production: Atom Films/Comedy Central Production, Brit McAdams, Dave Steck | Script: Brit McAdams | Photography: Kate Phelan | Cast: Mather Zickel, Brianne Halverson, Joel Moss, Marcy Girt, Livia Scott, Andres Du Bouchet | Contact: Brit McAdams | P: + 1 917 603 8674 | E: rebrit@yahoo.com

30


International Specials: Comedy Shorts

Family Values Cereal killer

Robert Heath | United Kingdom | 2000 | Beta Digi | 12 min

Nietsnut Billy Baxter woont in bij zijn bejaarde grootmoeder en weet niet wat hij met zijn leven moet aanvangen. Wanneer hij een horrorfilm over een huurmoordenaar bekijkt, krijgt hij plots inspiratie. Bored, unemployed slacker Billy Baxter lives with his elderly grandmother. After a night in watching a horror video he is influenced to make a radical career choice. He decides to become a serial killer. Production: Mustard, Lisa Lake | Script: Robert Heath | Photography: Ben Smithard | Cast: Daniel Newman, Shelagh Fraser a.o. | Contact: Mustard, Lisa Lake | 3 NCP Building,32 Brewer Street, WIR 3FW London, United Kingdom | P: + 44 20 74 34 22 82 | F: + 44 20 74 34 22 92 | E: llake@mustardlondon.com

Goodbye to the Normals

Jim Field Smith | United Kingdom | 2006 | Beta Digi | 4 min

De zesjarige Magnus weet wat hij wil en heeft besloten om te verhuizen naar Amerika. Hij pakt zijn spullen, is klaar om de boot op te stappen en neemt afscheid van zijn ouders. Die zijn wel wat van hem gewend, maar deze keer lijkt hij het nog te menen ook... Ambitious and determined 6-year-old Magnus has decided to run away to America. He’s all packed and ready to catch the boat, but a sincere conversation with Mum and Dad leaves them wondering whether this is this just another of his little games, or maybe this time it’s for real? Production: Idiotlamp Productions Ltd, Jules Hussey | Script: George Kay | Photography: Rex Maidment | Editing: Victoria Boydell | Music: Robbie Williams | Cast: Alfie Field, Juliet Cowan, Steve Furst a.o. | Contact: Idiotlamp Productions Ltd, Jules Hussey, Jim Field Smith | 36 Percy Street, W1T 2DH, London, United Kingdom | P: + 44 2074621420 | F: + 44 2074621421 | E: jim@idiotlamp.com

Instead of Abracadabra (Istället för Abrakadabra) Patrik Eklund | Sweden | 2008 | Beta Digi | 22 min

Tomas is een beetje te oud om nog bij zijn ouders te wonen, maar hij heeft geen andere keuze als hij een professionele goochelaar wil worden. Op het verjaardagsfeest van zijn vader wil Tomas zijn ouders, de gasten en vooral de nieuwe buurvrouw overtuigen van zijn magische talenten. Tomas is a bit old to still be living with his parents, but his dream of becoming a magician leaves him with no other option. At his dad’’s birthday party Tomas puts on a bizarre magic show for his parents, the birthday guests and first and foremost the beautiful new neighbour. Production: Direktörn & Fabrikörn, Mathias Fjellström | Script: Patrik Eklund | Photography: David Grehn | Editing: Patrik Eklund | Music: Marten Tromm | Cast: Simon J. Berger, Jacob Nordenson, Anki Larsson, Saga Gärde, Göran Forsmark | Contact: Swedish Film Institute, Andreas Fock | Borgvägen 1-5, 102 52 Stockholm, Sweden | P: +46 8 665 11 36 | E: andreas.fock@sfi.se

31


International Specials: Comedy Shorts

Rudi 35

Joris Vanden Berk | Belgium | 2008 | Beta Digi | 19 min

Het leven van Rudi lijkt behoorlijk uitzichtloos, maar op zijn 35ste verjaardag neemt het een plotse wending. Het gezapige leventje in zijn kempendorp wordt verstoord wordt door een nucleaire stralingsramp. Hij besluit dat het tijd is om zijn geluk op te zoeken. Rudi leads a boring life that seems to be going nowhere at all. But when he turns 35, the quiet little town he lives in is confronted with nuclear disaster. Rudi decides it is time to start chasing happiness. Production: Joris Vanden Berk / Sint Lukas Hogeschool | Script: Bert Van Dael & Joris Vanden Berk | Photography: Nicolas Karakatsanis | Editing: Joris Vanden Berk | Music: Stefan Andzrejewski | Cast: Rudi De Jong, Ad Van Roy, Sylvia Vandeweyer, Christianne Sleurs a.o. | Contact: Joris Vanden Berk | Collegelaan 141, 2140 Borgerhout, Belgium | P: + 32 495 87 37 55 | E: Joris.Vandenberk@gmail.com

The suitcase (La Valise)

Kaveh Bakhtiari | Switzerland | 2007 | Beta SP | 12 min

Jeanne en Michel zijn een bejaard getrouwd koppel. Jeanne vertrekt alleen op vakantie, en blijft drie weken weg. Tegen Michel zijn zin vertrekt ze. Hij loopt achter haar aan om afscheid te nemen, maar stelt te laat vast dat hij zichzelf heeft buitengesloten. Jeanne and Michel are in their seventies. Jeanne is about to leave for a three-week holiday on her own. Michel doesn’’t like the idea and forbids her to leave the house. She does anyway and he runs after her to say good-bye. When he wants to return home, he finds himself locked out. Production: Louise Productions, Heinz Dill | Script: Cédric Basso, Kaveh Bakhtiari | Photography: Pietro Zurcher | Editing: Kaveh Bakhtiari | Music: Malcolm Braff | Cast: Maurice Aufair, Bella Wajnberg a.o. | Contact: Louise Productions, Heinz Dill | Rue de la Clergère 2, 1800 Vevey, Switzerland | P: + 41 21 923 63 63 | F: + 41 21 923 63 62 | E: info@louiseproductions.ch

Check Please

Larry Ziegelman | United States | 2007 | Beta Digi | 5 min

In een deftig en duur restaurant ontmoet een vrouw de ouders van haar verloofde. De avond verloopt prima tot het moment waarop de verloofde en zijn vader moeten uitmaken wie de rekening betaalt. When a young woman is invited to meet her fiancé’s parents at a dinner in a posh restaurant, she anticipates a lovely night. But the meal descends into bedlam as her fiancé and his father have a slight tussle over who will pick up the check. Production: Leigh Jones, Larry Ziegelman | Script: Larry Ziegelman and Doug Manley | Photography: Justin Hayward | Editing: Carlos Lowenstein | Music: Dave Winer | Cast: Doug James, Meg Thalken, Doug Manley a.o. | Contact: Larry Ziegelman | E: larryzandsarahb@yahoo.com

My parents (Meine eltern)

Neele Leana Vollmar | Germany | 2003 | DVD | 18 min

Marie heeft een probleem. Haar nieuwe vriend wil haar ouders graag ontmoeten. Dat zou geen enkel probleem zijn, ware het niet dat Marie hem heeft wijsgemaakt dat haar ouders cool zijn, nog altijd tot over hun oren verliefd en vrij liberaal. Juist ja. Marie has got a problem on her hands. Her new boyfriend wants to meet her parents, but she has led him to believe that they are cool, still madly in love with each other, and quite liberal really. Dream on... Production: Filmakademie Baden-Württemberg, Caroline Daube | Script: Maggie Peren | Photography: Pascal Schmit | Editing: Corinna Tschoepe | Music: Gino Pecora | Cast: Teresa Harder, Gustav Peter Woehler, Dagmar Leesch, Barnaby Metschurat a.o. | Contact: Caroline Daube | Baaderstr. 57, 80469 Munich, Germany | P: + 49 163 3013134 | F: + 49 163 3013134 | E: cdaube@t-online.de

32


We informeren u 's ochtends en entertainen u 's avonds.

demorgen.be


International Specials: Animation Nations

Programme 1 Hot Dog

Bill Plympton | United States | 2008 | Beta Digi | 6 min

De moedige DOG sluit zich aan bij het brandweerkorps om mensen te redden uit brandende huizen en om eindelijk de waardering te krijgen die hij verdient. Zoals steeds draait zijn plan niet uit zoals gepland. Plucky hero DOG joins the fire department to save the world from house fires and to gain the affection he so richly deserves. Typically, the results don’t turn out the way he planned. Production: Plymptoons, Biljana Labovic | Script: Bill Plympton | Photography: Bill Plympton | Editing: Biljana Labovic | Music: Corey Jackson | Contact: SND Films, Sydney Neter | P.O. Box 15703, 1001 NE Amsterdam, The Netherlands | P: +31 20 404 0707 | F: +31 20 404 0708 | E: info@sndfilms.com

Food Fight

Stefan Nadelman | United States | 2006 | QuickTime | 6 min

Amerika heeft een lange oorlogsgeschiedenis, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Het verhaal wordt overzichtelijker wanneer het verteld wordt aan de hand van voedsel, dat het met elkaar uitvecht op een bedje van agressie. An abridged history of American-centric warfare, from World War II to present day, told through the foods of the countries in conflict. Traditional comestibles slug it out for world domination in this chronologically re-enacted smorgasbord of aggression. Production: Stefan Nadelman | Script: Stefan Nadelman | Photography: Stefan Nadelman, Adam Levine | Editing: Stefan Nadelman | Music: Dick Zved | Contact: Stefan Nadelman | 327 Sterling Place Apartment 2C, Brooklyn, NY 11238 New York, United States | P: + 1 917 699 2646 | E: stefan@inch.com

A Gentlemen’s Duel

Francisco Ruiz, Sean McNally | United States | 2006 | Beta Digi | 8 min

Een onschuldige uitnodiging voor een theekransje neemt een dramatische wending. De genodigden, twee arrogante aristocraten, besluiten het tegen elkaar op te nemen om het hart van dezelfde brave dame te veroveren. A seemingly innocent tea party takes a turn for the dramatic when two imperious aristocrats suddenly find themselves competing for the affections of the same fair lady. Production: Blur Studio, Al Shier | Script: Francisco Ruiz, Sean McNally, Jeff Fowler, Tim Miller | Music: Rob Cairns | Contact: Blur Studio, Tim Miller | 589, Venice Boulevard, CA 90291 Venice, United States | P: + 1 310 581 8848 | F: + 1 310 581 8850 | E: debbie@blur.com

Western Spaghetti

PES / United States / 2008 / QuickTime / 2 min

Leer spaghetti maken met stop-motion maestro PES. Learn how to cook spaghetti with stop-motion maestro PES. Production: PES, Sarah Phelps | Script: Amaël PES | Photography: PES, Javan Ivey | Editing: Sam Welch | Contact: PES, Sarah Phelps | E: sphelps@eatpes.com

Weiss

Florian Grolig | Germany | 2007 | Beta SP | 5 min

In het midden van het wit is er een monotone balance die de tijd markeert. Een definitie van ruimte is de afwezigheid van genant contact. Maar de ineenstorting betekent zeker de dood. In the middle of white is monotone balance, jolly blasé marking time. One definition of space is the absence of embarrassing contact. But gridlock is definitely death. Production: Florian Grolig / Kunsthochschule Kassel | Script: Florian Grolig | Photography: Florian Grolig | Editing: Florian Grolig | Music: Tobias Böhm | Contact: Florian Grolig / Kunsthochschule Kassel, Florian Grolig | Johannesstrasse 08, 34121 Kassel, Germany | P: + 49 561 430 76 47 | E: pro-flo@gmx.de

Monsieur COK

Franck Dion | France | 2008 | Beta SP | 10 min

Meneer Cok is de eigenaar van een grote bommenfabriek. Om zijn onderneming nog efficiënter te laten werken en nog meer winst te maken, vervangt Cok zijn arbeiders door robots. Eén van de arbeiders laat zich echter niet zomaar opzij zetten. Mister Cok is the owner of a large bomb factory. Looking for efficiency and profit, he decides to replace his workers by sophisticated robots. The formers stare helplessly at the toil of the robotic labourers. But one of the men does not accept being discarded so easily. Production: Papy3d productions, Richard Van Den Boom | Script: Franck Dion | Photography: Franck Dion | Editing: Franck Dion | Music: Pierre Caillet | Cast: Gaëtan Gallier, Monsieur COK | Contact: Papy3d productions, Richard Van Den Boom | 43 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris, France | P: + 33 6 03 91 41 79 | E: rvdboom@papy3d.com

35


International Specials: Animation Nations

The Red Suitcase

Saul Freed | United Kingdom | 2007 | Beta SP | 3 min

Een nieuweling verstoort de rust van een klein stadje. Hij brengt muziek en dans naar deze afgezonderde gemeenschap, maar breekt er ook harten en verstoort het evenwicht. Eens vertrokken laat hij alleen een jonge knaap met een rode reiskoffer en een heleboel vragen achter. A newcomer unsettles the peace of a small town. Bringing music and dance to the isolated community, but also broken hearts and instability.When gone, he leaves behind a young boy and a red suitcase full of questions. Production: Saul Freed, Nicola Black | Script: Saul Freed | Photography: Saul Freed | Editing: Saul Freed | Contact: Saul Freed, Nicola Black | Brindiwell Bungalow, Cheriton Fitzpaine, EX17 4HR Crediton, Devon, United Kingdom | P: + 44 77 910 63 343 | E: Freed.saul@btinternet.com

Josie’s Lalaland

Yibi Hu | United Kingdom | 2007 | QuickTime | 4 min

Een abstract visueel werkje over de laatste woorden van een stervend meisje. An abstract visual piece about a dying girl’s last words. Production: Eb Hu, Yibi Hu | Script: Yibi Hu | Photography: Yibi Hu | Editing: Yibi Hu | Contact: Eb Hu, Yibi Hu | 39 A, Brunel Road, SE6 4LD London, United Kingdom | P: + 44 795 828 88 23 | E: hybworks@hotmail.com

MUTO, a ambiguous animation painted on public walls Blu | Italy | 2008 | QuickTime | 7 min

Een ambigue en surrealistische animatie, geschilderd op openbare plekken en op muren. Binnenshuis gebeurde dit in Baden en buitenshuis zijn de animaties terug te vinden in Buenos Aires. An ambiguous surrealistic animation painted on public walls in-door in Baden, out-door in Buenos Aires. Production: Mercurio Film | Script: Blu | Photography: Blu | Editing: Blu | Music: Andrea Martignoni | Contact: Andrea Martignoni | Via Rialto 20, 40124 Bologna, Italy | P: +39 051 5875504 | E: andrea_martignoni@fastwebnet.it

Backspace episode 2. Unfold Stephen Watkins | Australia | 2006 | QuickTime | 2 min

Een reeks van drie experimentele kortfilms die je verbeelding prikkelen. In “Episode 2, Unfold” verhult een muntstukje een wereld van poëtische papierkunstjes. Backspace is a series of 3 experimental short films that provoke your imagination. In “Episode 2, Unfold”, a single coin unfolds a world of poetic paper magic. Production:, Stephen Watkins | Script: Stephen Watkins | Photography: Stephen Watkins | Editing: Stephen Watkins | Music: Stephen Watkins | Cast: Zoe Watkins | Contact: Stephen Watkins | E: steve@watkins.com.au; contact@backspace.com.au

Skhizein

Jeremy Clapin | France | 2008 | Beta Digi | 14 min

Nadat hij geraakt wordt door een meteoriet van 150 ton, is Henry er nog wel, maar tegelijk ook niet. Hij bevindt zich nu 91 centimeter verder. Verder van waar hij stond, van waar hij zou moeten zijn, van waar hij de wereld kan bereiken. What would happen if you were struck by a 150 ton meteorite? That’s precisely what happened to Henry. And yet he’s still there. Well, not exactly “there”, just 91 centimetres from where he was, from where he should be, from where he can touch and interact with the world around him. Production: Dark Prince, Wendy Griffiths | Script: Jérémy Clapin en Stéphane Piera | Photography: Jérémy Clapin | Editing: Jérémy Clapin | Music: Nicolas Martin | Contact: Dark Prince, Wendy Griffiths | Passage Piver 5, 75011 Paris, France | P: + 33 613 04 62 80 | E: darkprince@darkprince.fr

Who’s gonna save my soul? Chris Milk | United States | 2008 | Beta Digi | 5 min

Een jonge man legt tijdens een emotioneel gesprek met zijn vriendin letterlijk zijn hart op tafel. During an emotional talk with his girlfriend, a young man literally pours his heart out. Production: Radical.media, Anne Johnson, Jennifer Heath, Frank Scherma | Script: Chris Milk | Photography: Danny Hiele | Editing: Livio Sanchez | Music: Gnarls Barkley | Cast: Aasha Davis, Jorma Taconne, Gnarls Barkley a.o. | Contact: Radical.media, Jennifer Heath | 1630 12th Street, Santa Monica CA 90404, United States | P: + 1 310 664 4500 | E: heath@radicalmedia.com

36


International Specials: Animation Nations

Programme 2 Madame Tutli-Putli

Chris Lavis, Maciek Szczerbowski | Canada | 2007 | DVD | 17 min

Madame Tutli-Putli stapt op de nachttrein en belandt midden in een benauwend bovennatuurlijk avontuur, waar droom en werkelijkheid in elkaar overvloeien en waar mysterie en suspens samengaan. Madame Tutli-Putli boards the night train. As day descends into the dark, she finds herself alone, caught up in a desperate metaphysical adventure. Adrift between real and imagined worlds, Madame Tutli-Putli is drawn into an undertow of mystery and suspense. Production: National Film Board of Canada, Marcy Page | Script: Chris Lavis, Maciek Szczerbowski | Photography: Chris Lavis, Maciek Szczerbowski | Editing: Denis Gathelier | Music: Jean-Frédéric Messier, David Bryant | Contact: National Film Board of Canada, Marcy Page | 3155, Chemin Côte-de-liesse, H4N 2N4 Québec, Canada | P: + 1 514 283 9805

Pib & Pog: at Home with Pib & Pog Peter Peake | United Kingdom | 2007 | DVD | 6 min

Pib stuit op een hard stuk chocolade en leert hoe belangrijk het is om je eten goed te kauwen. Chancing upon a scrummy piece of chocolate Pib learns the value of chewing his food properly. Production: Aardman Animations, Helen Argo | Script: Peter Peake | Contact: Aardman Animations, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6U Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 98 48 901 | F: + 44 117 984 84 86 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

One

Michal Levy | United States | 2007 | Beta Digi | 5 min

Een visualisering van Suheir van jazz muzikant Jason Lindner. A visualisation of Suheir by jazz musician Jason Lindner. Production: Michal Levy | Script: Michal Levy | Photography: Michal Levy | Editing: Michal Levy | Music: Jason Lindner | Contact: Michal Levy | P: + 1 215 915 9451 | E: michal@michalevy.com

Le Grand Content

Clemens Kogler, Karo Szmit | Austria | 2006 | Beta SP | 4 min

De link tussen bierconsumptie en zelfvertrouwen en de verhouding van (psychologische) pijn tot (lichamelijke) letsels wordt onderzocht, net als de connectie tussen de solitaire consumptie van roomijs en een merkbare toename van zelfhaat. The connection between beer and self-confidence, and the ratio of (psychological) pain to (physical) scars is explored, as is the inner connection between solitary consumption of ice cream and an intense increase in self-disgust. Production: Clemens Kogler, Karo Szmit | Script: Clemens Kogler, Karo Szmit | Photography: Clemens Kogler, Karo Szmit | Editing: Clemens Kogler, Karo Szmit | Contact: Sixpackfilm, Maya McKechneay | Neubaugasse 45/13, PO Box 197, A-1071 Vienna, Austria | P: + 43 1 526 0990 18 | F: + 43 1 526 09 92 | E: office@sixpackfilm.com

Wanderlust

Isaiah Saxon, Sean Hellfritsc | United States | 2008 | QuickTime | 7 min

De Ijslandse zangeres Björk raakt verstrikt in een magisch landschap van woeste rivieren, besneeuwde bergtoppen en vreemde mythische wezens. Een kunstwerkje van het creatieve collectief Encyclopedia Pictura. Icelandic singer Björk loses herself in a magical landscape of turbulent rivers, snowy mountain tops and strange mythical creatures. A piece of art by a creative collective called Encyclopedia Pictura. Production: Encyclopedia Pictura / Ghostrobot, Isaiah Saxon, Sean Hellfritsc / Zach Mortensen | Script: Encyclopedia Pictura | Photography: Encyclopedia Pictura | Editing: Encyclopedia Pictura | Music: Björk | Cast: Björk | Contact: Ghostrobot, Maria Elena Lopez-Frank | 373 Broadway, Suite F3, NY 10013, New York, United States | P: + 1 212 343 0900 | E: mariaelena@ghostrobot.com

Lies (Lögner)

Jonas Odell | Sweden | 2008 | Beta Digi | 13 min

In drie aparte delen, gebaseerd op documentaire interviews, zien we een betrapte dief die beweert een nachtelijke accountant te zijn, een liegende jongen die een misdaad bekent die hij niet begaan heeft en een vrouw die haar leven leidt in een web van leugens. In three episodes based on documentary interviews we meet the burglar who, when found out, claims to be a moonlighting accountant, the boy who finds himself lying and confessing to a crime he didn’’t commit and the woman whose whole life has been a chain of lies. Production: Filmtecknarna F. Animation AB | Script: Jonas Odell | Photography: Per Helin | Editing: Jonas Odell | Music: Martin Landquist | Cast: Lisa Norström, Rebecca Holmbert, Yasmin Rahmani, Sven Segelsson, Tommy Hansson, Christer Fredriksson | Contact: Swedish Film Institute, Andreas Fock | Borgvägen 1-5, 102 52 Stockholm, Sweden | P: +46 8 665 11 36 | E: andreas.fock@sfi.se

37


International Specials: Animation Nations

Ten Thousand Pictures of You Robin King | United Kingdom | 2006 | Beta Digi | 3 min

Een opwindende rit doorheen de geanimeerde foto’s van de wereld van Sarah, terwijl ze wraak probeert te nemen op de man die haar hart heeft gebroken. An exhilarating rollercoaster ride through the animated pictures of Sarah’s world, as she seeks revenge on the man who broke her heart! Production: Stand Alone Films, Denise Hoey, Robin King | Script: Robin King | Photography: Robin King | Editing: Robin King | Music: Neil Douek | Cast: Denise Hoey, David Crow, Ruth Larkin a.o. | Contact: Stand Alone Films, Robin King | 17 Coronation Road, Yateley, GU46 7TH, Hampshire, United Kingdom | P: + 44 7957 583624 | E: email@standalonefilms.com

Cold Calling

Nick Mackie | United Kingdom | 2006 | Beta Digi | 5 min

Hoe neem je wraak op ongewenste bellers? How to get revenge on annoying cold callers. Production: Shufti Ltd. Co, Nick Mackie | Script: Nick Mackie | Photography: Nick Mackie | Editing: Nick Mackie | Music: Miki Cash | Cast: Nick Mackie, Anon | Contact: Shufti Ltd. Co, Nick Mackie | Avonvale Road 142, BS5 9RX Bristol, United Kingdom | P: +44 117 95 377 40 | E: nick@shufti.co.uk

Bob

Jean-Pierre Poirel | France | 2006 | | 4 min

In een gigantisch bedrijf werken slaafse arbeiders aan een razend tempo, terwijl mobiele machines hen bevelen geven. Een speelse commentaar op taal als instrument, met gestileerde grafiek en een strakke sound. In a huge industrial plant, slave laborers scurry about, transferred and reformatted by mobile clocking-in-machines. A playful comment on language as a tool, seen through a highly stylized world of graphics and sound. Production: La Poudrière, Annick Teninge | Script: Jean-Pierre Poirel | Photography: Jean-Pierre Poirel | Editing: Camille Maury | Contact: La Poudrière, Annick Teninge | 12 rue Jean-Bertin, 26000 Valence, France | P: + 33 4 75 82 08 08 | F: + 33 4 75 82 08 07 | E: contact@poudriere.eu

Lions Roar

Mig Reyes, Matt Born | United States | 2007 | QuickTime | 2 min

Een typografische interpretatie van “Lions Roar”, een nummer van The Hush Sound, door twee studenten grafische vormgeving. A typographic take on “Lions Roar”, a song by The Hush Sound, created by two graphic design students. Production: Mig Reyes | Script: Mig Reyes, Matt Born | Photography: Mig Reyes, Matt Born | Editing: Mig Reyes, Matt Born | Music: The Hush Sound | Contact: Mig Reyes | P: + 1 630 802 2153 | E: contact@migreyes.com

Yours Truly

Osbert Parker | United Kingdom | 2007 | Beta SP | 8 min

Het donkere liefdesverhaal van Frank en Charlie speelt zich af in een onwerkelijke stad. De verhaallijn kronkelt en wiebelt, en de twee moeten hun principes herbekijken. Ze krijgen meer dan ze verwachtten. Re-assembled into a surreal city this dark romance of Frank and Charlie is told with unexpected plot twists as they sacrifice their morals to find more than what they bargain for. Production: Osbert Parker | Script: Osbert Parker, Ian Gouldstone | Photography: Osbert Parker | Editing: Julian Tranquille | Contact: Osbert Parker | 79 Swain’s Lane Highgate, N6 6PJ London, United Kingdom | P: + 44 778 601 5728 | E: very.fizzy@virgin.net

Keith Reynolds can’t make it tonight Felix Massie | United Kingdom | 2007 | Beta SP | 6 min

“Hallo, ik ben Keith Reynolds en vandaag is promotiedag!” Keith werkt al acht jaar voor hetzelfde bedrijf en is de oudste van alle junior business analysten. Hij heeft lang uitgekeken naar deze dag. “This is Keith Reynolds and today...is promotion day”. Having worked at the company eight years he is the most senior Junior Business Analyst in the building. He’’s been waiting for this day for a very long time. Production: International Film School Wales | Script: Felix Massie | Photography: Felix Massie | Editing: Felix Massie | Music: Joe Paine | Cast: Scott Johnson (narrator) | Contact: Arthur Cox Ltd | 16, Whitehouse Street, Bedminster, BS3 4AY Bristol, United Kingdom | P: + 44 0117 9539788 | E: info@WorldOfArthurCox.co.uk

38


Scenarist, regisseur of auteur van een animatiefilm?

Laat je bijstaan door via-SACD via verenigt Nederlandstalige auteurs binnen het internationale netwerk van de auteursvereniging SACD ≥ Beheer, inning en betaling van auteursrechten ≥ Gratis professioneel en juridisch advies ≥ Beurzenprogramma

≥ Contacteer ons Auteursdienst T+32 2 551 03 42 | F+32 2 551 03 71 auteursdienst@sacd.be

≥ via-SACD Koninklijke prinsstraat 87 1050 Brussel www.sacd.be

SOFAM


International Specials: Focus op IJsland International Specials: Focus on Iceland Programme 1 Last Farm in the Valley (Sidasti Bærinni Dalnum) Rúnar Rúnarsson | Iceland | 2004 | 35 mm | 17 min

Een sfeervol, rustig verhaal uit het ruige IJsland. Een oude man wordt op een ochtend wakker naast zijn vrouw, die ‘s nachts is overleden. Wat moet hij doen? A very atmospheric, quiet tale from rugged Iceland. An old man wakes up one morning beside his wife, who has died during the night. What should he do? Production: Zik Zak Filmworks, Skuli Fr. Malmquist and Thor S. Sigurjonsson | Script: Rúnar Rúnarsson | Photography: Magni Agustsson | Editing: Sigurbjorg Jonsdottir | Music: Kjartan Sveinsson | Cast: Jón Sigurbjörnsson | Contact: Zik Zak Filmworks, Skuli Fr. Malmquist and Thor S. Sigurjonsson | Hverfisgata 14a, 101 Reykjavik, Iceland | P: + 354 5112019 | F: + 354 5113019 | E: susy@zikzak.is

The Box of Chocolate (Konfektkassinn) Guðrún Ragnarsdóttir | Iceland | 2008 | Beta Digi | 40 min

Hrönn denkt dat ze haar vader meteen van het ziekenhuis naar huis kan brengen maar hij wil eerst een doos pralines kopen om de vriendelijke verpleegsters te bedanken. Hij houdt niet echt van supermarkten dus sleurt hij zijn dochter mee tijdens een dolle taxirit doorheen het centrum van Reykjavik. Hrönn thinks that she is taking her father straight home but he wants to buy a big box of chocolate to thank the nurses at the hospital for their kindness and care. He doesn’t like supermarkets so he drags his daughter along on a cab journey through the center of Reykjavik where he is certain to find what he is looking for. Production: CinemaReykjavik, Brynhildur Birgisdottir, Guðrún Ragnarsdóttir | Script: Guðrún Ragnarsdóttir | Photography: Arnar Þór Þórisson | Editing: Sigurbjörg Jónsdóttir | Music: Rósa Birgitta Ísfeld | Cast: Anna Rakel Róbertsdóttir, Pétur Einarsson, Ellert A. Ingimundarson | Contact: Guðrún Ragnarsdóttir | E: gudrunra@bhs.is

Wrestling (Brædrabylta)

Grímur Hákonarson | Iceland | 2007 | Beta SP | 22 min

Het liefdesverhaal van twee homoseksuele worstelaars in Ijsland. A love story about two homosexual wrestlers living in rural Iceland. Production: Hark ehf., Grímur Hákonarson | Script: Grímur Hákonarson | Editing: Elisabet Ronaldsdottir | Music: Jóhann Jóhannsson | Cast: Halldor Gulfason, Björn Ingi Hilmarsson, Maria Gudmundsdott, a.o. | Contact: Hark ehf., Grímur Hákonarson | Karsnesbraut 99, 200 Kopavogur, Iceland | P: + 354 616 76 71 | E: grimur.hakonarson@gmail.com

Dog

Hermann Karlsson | Iceland | 2008 | Beta SP | 2 min

Een verhaal over een dode hond en een jongen met een schuldgevoel. A short story about the death of a dog and the guilt of a boy that soon followed. Production: Screen Academy Scotland, Hermann Karlsson | Script: Hermann Karlsson | Photography: Hermann Karlsson | Editing: Hermann Karlsson | Contact: Hermann Karlsson | 17 Eyre Crescent (1F2), EH3 5EU Edinburgh, United Kingdom | P: + 44 131 557 8313 or 792 247 1882 | E: hemmika@gmail. com

The Nail (Naglinn)

Benedikt Erlingsson | Iceland | 2008 | Beta SP | 15 min

Robert is een hoge pief met veel verantwoordelijkheid. Wanneer hij betrokken is in een ongeluk wordt de grens tussen mens en beest vager. Robert kan zich niet inhouden en dat blijft niet zonder gevolgen. Robert is an important man with big responsibilities. One day he has an accident that blurs the border between the man and the beast within. Robert acts out and suffer the consequences. Production: Markell Productions, Örn Marino Arnarson, Thorkell Hardarson | Script: Benedikt Erlingsson | Photography: Bersteinn Bjorgulfsson | Editing: Sigurbjorg Jonsdottir | Music: Ragnhildur Gisladottir, Wolfgang Amadeus Mozart | Cast: Thosteinn Gunnarsson | Contact: Icelandic Film Centre, Christof Wehmeier | Túngata 14, 101 Reykjavik, Iceland | P: + 354 562 3580 | E: christof@icelandicfilmcentre.is

41


International Specials: Focus op IJsland International Specials: Focus on Iceland Programme 2 Family Reunion (Gódir Gestir) Ísold Uggadóttir | Iceland | 2006 | Beta Digi | 19 min

Katrin, die in New York woont, keert terug naar Ijsland voor de verjaardag van haar grootvader, Ze heeft een geheim waarvan ze niet weet hoe ze het moet delen. Toch wacht haar de grootste verrassing. New York-based Katrin is returning to her native Iceland for her grandfather’s birthday, carrying a secret that she doesn’t know how to share. But she’s the one who’s in for a surprise in this sweet story of family love and acceptance. Production: No 9 Productions, Fura Johannesdottir, Stephanie Perdomo, Isold Uggadottir | Script: Ísold Uggadóttir | Photography: Óskar Thór Axelsson | Editing: Ísold Uggadóttir | Music: Anna Halldórsdóttir, Gary Pozner | Cast: Adalbjörg Thóra Árnadóttir, Hanna María Karlsdóttir, Theodór Júlíusson, Grétar Snaer Hjartarson, Amy Lewis, Stefán Hallurstefánsson, Alexander Briem, Unnur Ösp Stefánsdóttir a.o. | Contact: No 9 Productions, Isold Uggadottir | Frostaskjol 19, 1047 Reykjavik, Iceland | P: + 354-552-5703 | E: isold@no9productions.com

The Last Words of Hreggvidur (Sídustu ord Hreggvids) Grímur Hákonarson | Iceland | 2004 | Beta SP | 22 min

Hreggvidur wil een artikel publiceren in de conservatieve krant, maar sterft aan een hartaanval. Hreggvidur heeft jarenlang bijdragen geschreven voor de krant, maar is het oneens met de nieuwe gang van zaken binnen de redactie. Daarom verrijst hij uit de dood en terroriseert de hoofdredacteur tot dat die zijn artikel publiceert. Hreggvidur, an old rightist, dies of a heart attack when he is trying to publish an article in The Conservative Paper. Hreggvidur has been a regular contributor for decades and disagrees with the new editorial policy. Thus he rises up from the dead and starts terrorizing the editor in order to publish the article... Production:Boris Films, Boris Kvikmyndagerð / Grímur Hákonarson | Script: Grimur Hákonarson | Photography: Bjorn Helgason | Editing: Gunnar Pall Olafsson | Music: Hlynur Aðils Vilmarsson | Cast: Thorsteinn Gunnarrson, Gudrun Gisladottir, a.o. | Contact: Icelandic Film Centre, Thora Gunnarsdóttir | Túngata 14, 101 Reykjavik, Iceland | P: + 354 562 3580 | F: +354 562 7171 | E: Christof@icelandicfilmcentre.is

Icelandic Cinema - Simply A True Story Baltasar Kormákur | Iceland | 2006 | DVD | 1 min

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Ijslandse Vereniging van Filmmakers, werden een aantal regisseurs aangesproken om een 1-minuutfilm te maken. Simply A True Story is de bijdrage van de gevierde regisseur Baltasar Kormákur (101 Reykjavik, The Sea). The Icelandic Filmmakers Association celebrated their 40th anniversary by asking a number of directors to make a oneminute film. Baltasar Kormákur – known from the excellent “101 Reykjavik” and “The Sea” - contributed “Simply A True Story”. Production: Blueeyes Productions, Baltasar Kormákur | Script: Baltasar Kormákur | Photography: Baltasar Kormákur | Editing: Elísabet Ronaldsdóttir | Contact: Blueeyes Productions, Baltasar Kormákur | E: agnes@blueeyes.is

Anna and the Moods (Anna and the Moods) Gunnar Karlsson | Iceland | 2007 | Beta SP | 26 min

Wanneer Anna wakker wordt met een vreselijke aandoening, zijn haar ouders buiten zichzelf van angst. Ze sturen haar naar Dr. Artmann’s Kliniek voor Weerspannige Kinderen. When Anna wakes up with a horrible affliction, her frantic parents shuttle her off to Dr. Artmann’s Clinic for the Unruly Child. Production: CAOZ, Unnur Knudsen | Script: Gunnar Karlsson | Editing: Gunnar Karlsson | Music: Julian Nott - The Brodsky Quartet | Cast: Terry Jones, Björk, Damon Albarn, Thorunn Larusdottir, Sjòn | Contact: CAOZ, Hilmar Sigurdsson | Egisgata 7, IS 101 Reykjavik, Iceland | P: + 354 511 35 50 | F: + 354 511 35 51 | E: hilmar.sigurdsson@caoz.is

Rattlesnakes

Hafsteinn Gunnar Sigurosson | Iceland | 2007 | | 23 min

Sommige mensen moeten heel hun leven uitkijken voor slangen. Sommige van hen moeten zelfs heel hun leven lang laarzen dragen. Maar mensen in Ijsland kunnen dragen wat ze willen wanneer ze hun huis verlaten. Some peoples have to live their lives on a constant look out for snakes. Some even have to wear boots all the time. But peoples in Iceland have the privilege of just wearing whatever shoes they want when they leave their home. Production: Mystery Island / Script: Huldar Breiofjöro | Photography: Gregory Mitnick | Editing: Kristján Lomforo | Cast: Jóhann Siguroarson, Sigurour Skúlason, Lilja Pórisdóttir, Pétur Einarsson, Sveinn Ólafur, Gunnarsson, Rúnar Júliusson a.o. | Contact: Mystery Island, David Oskar Olafsson | Vatnagarðar 4, 104 Reykjavík, Iceland | P: + 354 696 7642 | E: festival@mystery.is

42


Internationale Specials: Kortfilms voor Kids International Specials: Short films for Kids Programme 1 The New Species (Jauna Suga) Evalds Lacis | Latvia | 2007 | Beta Digi | 10 min

Een entimoloog ontdekt in een wei een nieuwe insectensoort. Hij wil de beestjes toevoegen aan zijn collectie, maar die willen geen museumstukken worden. Twee insectjes doen wat ze kunnen om hun ouders te redden. An entomologist finds a new species of bug in the meadow and would be glad to add it to his collection. But the bugs don’’t want to be museum objects. Two bug girls have to find a way to save their parents. Production: Filmstudio “AB” | Script: Evalds Lacis | Photography: Evalds Lacis | Music: Juris Kulakovs | Contact: Filmstudio “AB”, Dace Rozlapa | Smerla 3 LV, 1006 Riga, Latvia | P: + 371 7520770 | F: + 371 7542939 | E: ab.studija@apollo.lv

Tôt ou tard

Jadwiga Kowalska | Switzerland | 2007 | Beta SP | 5 min

Eekhoorn en vleermuis. Ze leven in totaal verschillende werelden en op andere momenten van de dag. Op een dag loopt alles in het honderd en ontmoeten de twee elkaar. Het is het begin van een reis voor twee eenzaten. Squirrel and bat. The convergence of different worlds and times of day. By accident, regulated everyday life has ground to a halt. And thus begins the mutual journey of two solitary figures. Production: Hochschule Luzern - Design & Luzern, Gerd Gockell | Script: Jadwiga Kowalska | Photography: Jadwiga Kowalska | Editing: Marina Rosset | Music: Louis Crelier | Contact: Hochschule Luzern - Design & Luzern, Gerd Gockell | Baselstrasse 61, 6003 Luzern, Switzerland | P: + 41 41 228 79 35 | E: jadwiga.kowalska@hslu.ch; gerd.gockell@hslu.ch

A Sunny Day (Ein sonniger Tag) Gil Alkabetz | Germany | 2007 | Beta SP | 6 min

Zoals elke dag komt de zon op. Maar vandaag verwelkomt men haar niet zoals ze gehoopt had. De opwarming van de aarde op kindermaat. The sun raises, as it does every morning, but today it discovers that it is not as welcomed as it had hoped to be. The issue of global warming, explained in simple terms. Production: Sweet Home Studio, Gil Alkabetz | Script: Gil Alkabetz | Photography: Gil Alkabetz | Editing: Gil Alkabetz | Music: Ady Cohen | Contact: Sweet Home Studio, Gil Alkabetz | Bebelstr. 58, 70193 Stuttgart, Germany | P: + 49 711 6361735 | F: + 49 711 6361735 | E: gil@alkabetz.com

Caution, the doors are opening! (Ostorozhno, dveri otkryvajutsia!) Anastasia Zhuravleva | Russia | 2006 | DVD | 5 min

Een film opgedragen aan alle verloren knoopjes in de metro. A film dedicated to all the buttons lost on the subway. Production: Anastasia Zhuravleva | Script: Anastasia Zhuravleva | Photography: Anastasia Zhuravleva | Editing: Anastasia Zhuravleva | Music: Vitalij Bazilevsky | Contact: Anastasia Zhuravleva | Ul. Akademika Volgina d.13, kv. 29, 117485 Moscow, Russia | P: + 7 4 9 5 336 65 45 | E: avzhuravleva@yahoo.ru; avzhuravleva@yandex.ru

Cat man do Simon Tofield | United Kingdom | 2007 | Beta Digi | 2 min

Een hongerige kat neemt drastische maatregelen om zijn baasje wakker te maken. A hungry cat resorts to increasingly desperate measures to wake up its sleeping owner. Production: Tandem Films | Script: Simon Tofield | Photography: Simon Tofield | Editing: Simon Tofield | Music: Russell Pay, Shrooty | Contact: Tandem Films, Rick Bland | 26, Cross Street, N1 2BG London, United Kingdom | P: + 44 20 7688 1717 | E: rick@tandemfilms.com

Animatou

Claude Luyet, Georges Schwizgebel, Dominique Delachaux-Lambert, Claude Barras, Roméo Andreani | Switzerland | 2007 | Beta Digi | 6 min

Een kat zit achter een muis aan, gepresenteerd in vijf verschillende animatiestijlen. The chasing of a mouse by a cat, using five different animated technics. Production: Studio GDS, Claude Luyet | Script: Claude Luyet and Alexandre Lachavanne | Photography: Claude Luyet | Editing: Valérie Perriraz | Music: Gabriel Scotti en Vincent Hänni | Contact: Studio GDS, Claude Luyet | 15 Avenue Vibert, 1227 Carouge-Genève, Switzerland | P: + 41 22 3427236 | F: +41 22 3000071 | E: luluc@users.ch

43


Internationale Specials: Kortfilms voor Kids International Specials: Short films for Kids

Animals

Kristofer Ström | Sweden | 2008 | Beta Digi | 5 min

In deze muziekvideo voor de populaire Zweedse electroband “Minilogue” nemen kleurrijke Animals al springend, dansend en bongospelend de hele stad over. Het zijn vreemde wezentjes, die eigenschappen van allerlei diersoorten combineren. In this music video for the popular Swedish electroband Minilogue, the colourful Animals take over the city while dancing, jumping around and playing bongo on each others heads. They are strange creatures, merged together from different species. Production: Kristofer Ström | Script: Kristofer Ström | Photography: Kristofer Ström | Editing: Erik Buchholtz | Music: Minilogue | Contact: Kristofer Ström | Abbekåsgatan 17, 214 40 Malmö, Sweden | P: + 46 708 820232 | E: info@ljudbilden.com

Golden Guy

Julie Tews | Germany | 2008 | Beta SP | 6 min

Het leven van de luiaard Napoleon bestaat uit slapen en bladeren kauwen. Maar op een dag is hij de grote held van het woud. Napoleon ontdekt zijn gouden hart en vanaf dat moment is het redden van andere dieren zijn missie. Een paria wordt een filantroop. Napoleon is a sloth who spends his days sleeping and eating leaves. The pariah becomes a philanthropist when he saves the day and discovers his golden heart. From that moment on he’s on a mission to rescue other animals. Production: HFF Konrad Wolf, Cristina Marx | Script: Julia Tews | Photography: Julia Tews | Editing: Maja Stieghorst | Music: Conrad Oleak | Cast: Markus Krohn (voice) | Contact: HFF Konrad Wolf, Cristina Marx | Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam-Babelsberg, Germany | P: + 49 331 6202 140 | F: + 49 331 6202 199 | E: distribution@hff-potsdam.de

The Tiny Fish (Rybka) Sergei Ryabov | Russia | 2007 | 10 min

De wereld van een klein kind is heerlijk complex. Iets kleins kan een catastrofe worden, maar de zachtheid van een kinderzieltje kan ook wonderen verrichten. A small child’s world is wonderful and extremely complex. A seemingly unimportant event can lead to tragic disaster. On the other hand, the kindness of a baby’’s soul can work miracles. Production: Irina Kirakosyan | Script: Sergei Ryabov | Photography: Sergei Ryabov | Editing: Sergei Ryabov | Music: Peter Chaikovsky | Cast: | Contact: Souzmultfilm, Akop Kirakosyan | 25, Doilgorukovskaya str., 127006 Moscow, Russia | P: + 7 495 251 88 44 | E: souzmultfilm@mtu-net.ru; info@souzmult.ru

My Happy End

Milen Vitanov | Germany | 2007 | Beta SP | 5 min

Alle honden jagen hun eigen staart na. Maar op een dag slaagt een hond erin hem te pakken te krijgen. Wanneer die staart zijn beste vriend wordt, verandert zijn leven voorgoed. All dogs chase their own tail. But one day, a dog actually manages to catch it. When the tail becomes his best friend, its life is forever changed. Production: HFF - University for Film and TV - Potsdam, Milen Vitanov | Script: Milen Vitanov | Editing: Dennis Rettkwoski | Music: Stefan Maria Schneider | Contact: HFF - University for Film and TV - Potsdam (festivals), Magnetfilm Georg Gruber (sales), Cristina Marx | Marlene-Dietrich-Alle 11, 14482 Potsdam-Babelsberg, Germany | P: + 49 331 620 25 64 | F: + 49 331 620 25 69 | E: distribution@hff-potsdam.de; georg.gruber@magnetfilm.de

44


Internationale Specials: Kortfilms voor Kids International Specials: Short films for Kids Programme 2 Al Dente

Jean-François Barthelemy, Maël François, Carlos Felipe Leon Ortiz | France | 2007 | Beta Digi | 6 min

Een arm meisje zwerft door de straten van een Italiaans dorpje op zoek naar eten. De stem van een operazangeres lokt haar binnen in een fantastische maar gevaarlijke wereld. A poor peasant girl wanders the streets of a small Italian village, looking for food. An opera singer’’s voice lures her into a wonderful but treacherous world. Production: Supinfocom Valenciennes | Script: Jean-François Barthelemy, Maël François, Carlos Felipe Leon Ortiz | Photography: Jean-François Barthelemy, Maël François, Carlos Felipe Leon Ortiz | Editing: Jean-François Barthelemy, Maël François, Carlos Felipe Leon Ortiz | Music: Mathieu Alvado | Contact: Premium Films, Annabel Sebag | 130, rue de Turenne, 75003 Paris, France | P: + 33 142 77 06 39 | E: animation@premium-films.com

Musicotherapie

Amaël Isnard, Manuel Javelle & Clément Picon | Frankrijk | 2007 | Beta SP | 6 min

De directeur van een psychiatrische instelling wordt zelf gek: het zachtste geluidje is er te veel aan. Zijn patiënten gebruiken alles wat ze maar in handen krijgen om zoveel mogelijk lawaai te maken. The director of a psychiatric institution starts to lose the plot himself. Even the slightest sounds make him go crazy. His patients show no mercy and get creative with noise. Production: Supinfocom Arles | Script: Amaël Isnard, Manuel Javelle & Clément Picon | Photography: Amaël Isnard, Manuel Javelle & Clément Picon | Editing: Amaël Isnard, Manuel Javelle & Clément Picon | Music: Amaël Isnard, Manuel Javelle & Clément Picon | Contact: Premium Films, Annabel Sebag | 130, rue de Turenne, 75003 Paris, France | P: + 33 142 77 06 39 | E: animation@premium-films.com

Passe-Vite

Ben Verschooris, Bert Dombrecht, Korneel Detailleur | Belgium | 2006 | mini-DV | 2 min

In een fabriek worden verschillende fruitsoorten geproduceerd. Een ongeluk brengt het productieproces helemaal uit evenwicht. A factory produces different kinds of fruit. An accident messes up the entire production process. Production: KASK Hogeschool Gent, Ben Verschooris, Bert Dombrecht, Korneel Detailleur | Script: Ben Verschooris, Bert Dombrecht, Korneel Detailleur | Photography: Ben Verschooris, Bert Dombrecht, Korneel Detailleur | Editing: Ben Verschooris, Bert Dombrecht, Korneel Detailleur | Music: Johan Derycke | Contact: Ben Verschooris, Bert Dombrecht, Korneel Detailleur | Stropstraat 64, 9000 Ghent, Belgium | P: + 32 495 74 70 70 | E: benverschooris@hotmail.com

Oktapodi

Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Emud Mokhberi, Quentin Marmier | France | 2007 | Beta Digi | 3 min

Twee octopussen redden elkaar van een zekere dood in de kookpot. Maar zelfs na hun wonderbaarlijke ontsnapping uit de keuken moeten ze vechten om samen te blijven. Two octopuses help each other escape from the grasp of a stubborn restaurant chef. But even after overcoming insurmountable odds, their fight to stay together is not over. Production: Gobelins - L’École de l’Image | Script: Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Emud Mokhberi, Quentin Marmier | Photography: Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, a.o. | Editing: Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre a.o. | Music: Kenny Wood | Contact: Talantis Films, Lauraine | 36, rue Milton, 75009 Paris, France | P: + 33 1 45 26 13 02 | F: + 33 1 45 26 18 02 | E: dvd@talantisfilms.com

Cyber

Stefan Eling | Germany | 2007 | Beta SP | 5 min

Een man maakt een wilde reis doorheen virtuele werelden in zijn eigen woonkamer. Maar dan verdwijnt hij en gaat iemand er met zijn pantoffels vandoor. In his own living room a man experiences a fast trip across virtual worlds. But then he disappears and someone else takes his slippers. Production: Stefan Eling Moving Pictures, Stefan Eling | Script: Stefan Eling | Photography: Stefan Eling | Editing: Udo Steinmetz | Music: Stüppi Tastenberg | Contact: Stefan Eling Moving Pictures, Stefan Eling | Moltkestrasse 99, 50674 Köln, Germany | P: + 49 221 5102131 | F: + 49 221 515393 | E: info@eling.com

Urban Rhapsody

Maxim Vandeputte | Belgium | 2007 | Beta SP | 11 min

Een geheimzinnige figuur verzamelt geluiden en probeert zo de ultieme muziekcompositie te maken. A mysterious figure collects sounds and with them tries to create his ultimate musical masterpiece. Production: KASK, Geert Vergauwe, Carl Isacker | Script: Maxim Vandeputte | Photography: Maxim Vandeputte | Editing: Maxim Vandeputte | Music: Bart Leys | Contact: Maxim Vandeputte | Daliastraat 10, 8501 Bissegem, Belgium | P: + 32 486 755058 | E: mustangmax83@hotmail.com

45


Internationale Specials: Kortfilms voor Kids International Specials: Short films for Kids Rock in a Hard Place

Matthew Monson | United States | 2008 | QuickTime | 2 min

Drie vijanden hebben een perfect plan om elkaar uit te schakelen, maar huishoudobjecten gooien roet in het eten. Testing the limits of household object cinema, this film tells the tale of three mortal enemies and a perfect plan that goes horribly wrong. Production: Matthew Monson | Script: Matthew Monson | Photography: Matthew Monson | Editing: Matthew Monson, Stephen Bruckert | Contact: Matthew Monson | P: + 1 646 283 9328 | E: matt@thegriftmill.com

Slaapwel Frank (Good Night Frank) Luc Van Ginneken, Luc Roggen | Belgium | 2008 | Beta Digi | 14 min

Het beste speelkameraadje van Stijn is zijn hamster Frank. Op een ochtend vindt Stijn zijn hamster levenloos in zijn kooi. Hij legt het diertje in een schoendoos en neemt hem mee naar zijn kamer. Wanneer Stijn door zijn zelfgemaakte telescoop de hemel afspeurt, ontdekt hij plots een hemel vol spelende hamsters. Stijns favourite playmate is his hamster Frank. One morning Stijn finds Frank lying dead in his cage. Stijn takes Frank up to his room in a shoebox. When he watches the sky through his homemade telescope he discovers a heaven with millions and millions of playing hamsters. Production: VRT, Luc Roggen | Script: Luc Van Ginneken | Photography: Ruben Impens | Editing: Grid | Music: Bart Ketelaere | Cast: Thomas Aelbers, Jef Manderveld, Geert Van Rampelberg a.o. | Contact: VRT, Luc Roggen | Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, Belgium | P: +32 2 741 52 40 | E: luc.roggen@vrt.be

Hunting (Medibas)

Janis Cimermanis | Latvia | 2007 | Beta Digi | 9 min

Een oude boswachter woont een huis in het midden van het bos, omringd door dieren. Op een dag hoort hij dat jagers een nieuwe jachtpartij plannen. De situatie lijkt hopeloos, maar dat is buiten het Rescue Team gerekend. An old forest guard lives in a house in the middle of the forest surrounded by his friends, the animals. One day he finds out that hunters are planning a hunting party. The situation seems hopeless, but there is someone who can help - the Rescue Team. Production: Filmstudio “AB”, Maris Putnins | Script: Maris Putnins | Photography: Maris Putnins | Editing: Maris Putnins | Music: Martins Brauns | Contact: FContact: Filmstudio “AB”, Dace Rozlapa | Smerla 3 - LV, 1006 Riga, Latvia | P: + 371 7520770 | F: + 371 7542939 | E: ab.studija@apollo.lv

Koest! (Doggie)

Simone van Dusseldorp | The Netherlands | 2007 | Beta SP | 9 min

Wanneer Dédé iets zegt, luistert niemand. Op school is hij de kleinste, thuis hebben zijn ouders geen tijd. Op een dag sluit Dédé vriendschap met een hond en vanaf dat moment praat hij niet meer, maar blaft. Zijn vader is ten einde raad: wat doe je met een blaffende zoon? No one listens when Dédé speaks. He’’s the shortest kid in school and his parents barely give him the light of day. One day, Dédé befriends a dog. He stops talking and switches to barking. His father is perplexed: how do you deal with a barking son? Production: Lemming Film bv | Script: Mieke de Jong | Photography: Ton Peters | Editing: Peter Alderliesten | Music: Wiegel/Meirmans/Snitker | Cast: Sem Kleijne Snuverink, Marcel Musters, Juul Vrijdag, Cynthia Abma, Mohammed Azaay, Annemarie Wisse a.o. | Contact: Lemming Film bv | Tolstraat 137A, 1074 VL Amsterdam, The Netherlands | P: + 31 20 661 04 24 | F: + 31 20 661 09 79 | E: info@lemmingfilm.com

46


Internationale Specials: Kortfilms voor Kids International Specials: Short films for Kids Aardman Shorts Wallace and Gromit: the wrong trousers Nick Park | United Kingdom | 1993 | DVD | 30 min

Een misdadige pinguïn gebruikt Wallace bij een overval met een mechanische broek. Wallace is used by a criminal penguin in a robbery involving mechanical trousers. Production: Aardman Animations, Christopher Mol | Script: Nick Park & Bob Baker | Photography: Tristan Oliver | Editing: Helen Garrard | Music: Julian Nott | Contact: Aardman Animation, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 984 84 85 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

Wat’s Pig

Peter Lord | United Kingdom | 1996 | DVD | 11 min

Heel, heel lang geleden ontvoerde een booswicht één van de prinselijke tweelingbroertjes uit het kasteel. De gekidnapte jongen wordt achtergelaten in het bos waar hij gevonden wordt door een varken. Jaren later is de ene broer koning en de andere boer, maar toch ontmoeten ze elkaar. In a land far, far away an evil man kidnapped one of two princes from the royal castle. The boy was left behind in the forest, where is is found by a pig. Years later, one boy has gone on to become king while the other is a farmer. What happens when they meet again? Production: Aardman Animations | Script: Peter Lord | Photography: Andy MacCormack | Editing: Tamsin Parry | Music: Andy Price | Contact: Aardman Animation, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 984 84 85 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

Al Dente

Mark Brierly | United Kingdom | 1998 | DVD | 2 min

Restaurant Steak Barn staat bekend voor zijn overheerlijke vleesschotels. Maar op een dag komt er een vegetarische gast langs. Restaurant Steak Barn is widely known for its delicious meat dishes. But one day a vegetarian customer shows up. Production: Aardman Animations | Script: Mark Brierly | Photography: Mark Brierly | Editing: Mark Brierly | Contact: Aardman Animation, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 984 84 85 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

Shaun the Sheep: Stick With Me Aardman Studios | United Kingdom | 2007 | DVD | 8 min

Op een mooie ochtend stapt een boer met het verkeerde been uit bed, en stapt per ongeluk op zijn eigen bril. Gelukkig heeft zijn hond Britzer nog een tube secondelijm. Die lijm blijft niet zitten waar hij moet, waardoor alle dieren terecht komen in heel plakkerige situaties. One morning, a farmer gets out on the wrong side of the bed and crushes his own pair of glasses. His dog Britzer tries to fix the glasses using super glue, but that only leads to more sticky situations. Production: Aardman Animations | Script: Richard Hansom | Photography: Charles Copping | Editing: Jane Hicks, Andrew Ward | Music: Mark Thomas | Cast: John Sparkles, Justin Fletcher, Kate Arbour, Rich Webber, Jo Allen | Contact: Aardman Animation, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 984 84 85 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

Shaun the Sheep: Saturday Night Shaun Aardman Studios | United Kingdom | 2007 | DVD | 8 min

Wanneer een boer een nieuwe en hypermoderne cd-speler aanschaft, gooit hij zijn platenspeler het huis uit. In plaats van op de vuilnishoop komt die terecht op het erf. Eens de schapen doorhebben waar platen voor dienen, wordt de schuur een regelrechte fuifzaal. When a farmer buys a brand new high-tech cd player, he chucks out his old record player. Once the animals on his farm figure out what the machine is for, they begin throwing parties in the barn. Production: Aardman Animations | Script: Richard Hansom | Photography: Charles Copping | Editing: Jane Hicks, Andrew Ward | Music: Mark Thomas | Cast: John Sparkles, Justin Fletcher, Kate Arbour, Rich Webber, Jo Allen | Contact: Aardman Animation, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 984 84 85 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

Purple and Brown

Richard Webber | United Kingdom | 2006 | DVD | 5 min.

Purple en Brown maken allerlei avonturen mee. Ze worden aangevallen door een hele hoop oranje ballen, Purple verliest zijn gezicht, ze leren zingen (met alle gevolgen vandien), raken bevriend met een groep meeuwen en worden ingewijd in de magische wereld van Riverdance. Purple and Brown live one adventure after the next. They are attacked by orange balls, lose their face (literally), learn how to sing, make friends with a flock of seagulls and are introduced into the magic world of Riverdance. Production: Aardman Animations | Script: Richard Webber | Editing: Mike Percival | Music: Mark Thomas | Contact: Aardman Animation, Maggie O’Connor | Gas Ferry Road, BS1 6UN Bristol, United Kingdom | P: + 44 117 984 84 85 | E: Maggie.OConnor@Aardman.com

47


Internationale Specials: Kortfilms voor Kids International Specials: Short films for Kids Het Kleine Spookje Laban / The Little Ghost Laban Het Spookje Laban

Per Ahlin & Alicja Jaworski | Sweden | 2007 | 35mm | 50 min

Het is middernacht. Tijd voor de kasteelspoken om aan het werk te gaan! Maar voor het kleine spookje Laban is dat niet eenvoudig. Mensen bang maken: hij weet niet hoe dat moet. Misschien kan zijn zusje Labolina, de deugniet van de familie, hem helpen. It is midnight: time for the haunted castle’’s ghosts to get to work! But for a little ghost called Laban that is no easy task. He has no idea how to scare people. Maybe his sister Labolina, who’’s always causing trouble, can teach him a thing or two. Production: Filmlance International AB in co-production with Penn Film, Bob Film with support from Swedish Film Institute / Gila Bergqvist-Ulfung, Lars Blomgren | Script: Lena Ollmark, Anders Sparring, Jan Vierth (based on Inger and Lasse Sandbergs characters) | Photography: Per Åhlin | Music: Magnus Dahlberg | Cast: Wiebe Pier Cnossen, Lucas Dietens, Hetty Heijting, Noortje Herlaar, Tim Koper, Jurjen Van Loon, Jan Nonhof, Beatrijs Sluijter, Hymke de Vries, Donna Vrijhof (Dutch voices) | Contact: Jekino Distributie | Paleizenstraat 112, 1030 Brussels, Belgium | P: + 32 2 242 54 09 | E: info@jekino.be

48


6WH^SS_eWahWdZW[VfdW]f YW^Vg[fa_Ug^fggdV[UZfWdT[\ VW_W`eW`fWTdW`YW` <S_SSd<ae[]Zag W[YW`^[\]_WWdhS`X[^_

Cultuur is een feest voor iedereen. De Vlaamse overheid wil zo veel mogelijk mensen actief cultuur laten beleven. Daarom investeert ze in culturele initiatieven. Festivals, audiovisuele kunsten, muziek, theater, beeldende kunst, publicaties, â&#x20AC;Ś, het zijn maar enkele van de disciplines die de Vlaamse overheid subsidieert. Ook aan het Internationaal Kortfilmfestival Leuven verleent de Vlaamse overheid haar steun.

www.kunstenenerfgoed.be


International Specials: The Labo

Programme 1 Doxology

Michael Langan | United States | 2007 | Beta SP | 6 min

Voor een man spirituele verlichting kan bereiken moet hij een dansende Oldsmobile confronteren, God ontmoeten op een bevroren toendra, en tegelijkertijd zijn tanden poetsen, zijn haar kammen, flossen, zich wassen én zich scheren. Before reaching spiritual enlightenment, one sweater-vested young man must face a dancing Oldsmobile, endure a boozy encounter with God on a frozen tundra, and brush his teeth, comb his hair, floss, Q-Tip, lather and shave simultaneously. Production: Langan Films, Michael Langan | Script: Michael Langan | Photography: Michael Langan | Editing: Michael Langan | Music: Johan Crüger, Michael Langan, Dan Radlauer | Cast: Michael Langan, Bob Bernstein, Josh Jordan, Adam Mazer, Dylan Tirocchi a.o. | Contact: Michael Langan | E: info@langanfilms.com

Public Figures

Erik Olofsen | Belgium, The Netherlands | 2007 | mini-DV | 10 min

Een metro rijdt het station binnen. Mensen wachten om in te stappen. Hun kleine gebaren en eenvoudige rituelen lijken wel deel van een voorstelling. Een hypnotische keten van gedachten en associaties. A metro car enters the station. The subway platform could very well be a stage, with everyday people performing small gestures and simple routines. A hypnotic chain of thoughts and associations. Production: Ravit Bechor | Script: Erik Olofsen | Photography: Erik Olofsen | Editing: Erik Olofsen | Music: Ravit Bechor | Contact: Ravit Bechor | Fanniusscholtenstraat 64-3, 1051 GA Amsterdam, The Netherlands | P: + 31 6 4728 6963 | E: b_ravit@yahoo.com

Dirt in the ground

Paul Delissen | Belgium | 2008 | mini-DV | 6 min

De mens waant zich een universele scheidsrechter in de match met de natuur, maar wie is nu echt de sterkste? Wie gaat er met de beker naar huis? Mankind takes on the authority of a universal referee when it comes to Mother Nature. But who would win the competition? Who would take home the cup? Production: Paul Delissen | Script: Paul Delissen | Photography: Paul Delissen | Editing: Paul Delissen | Music: Tom Waits | Cast: Dieter Vergauwen | Contact: , Paul Delissen | Hof ter Schriecklaan 58, 2600 Berchem, Belgium | P: +32 474 842 248 | E: pauldelissen@hotmail.com

Grief (Le Dernier Cri)

Erwin Olaf | The Netherlands | 2007 | Beta SP | 4 min

In een kamer die de sfeer van jaren ‘50 ademt, staat een onberispelijk geklede en opgemaakte vrouw voor het raam. Ze kijkt naar buiten terwijl de radio fragmenten laat horen van een recente ramp. De dreigende geluiden benadrukken haar lijden. A room decorated in fifties style. An immaculately dressed and made-up woman stands staring out of the window, while the radio spews fragments about a recent catastrophe and a threatening soundtrack makes the suffering tangible. Production: Studio Erwin Olaf | Script: Erwin Olaf | Photography: Erwin Olaf | Editing: Erwin Olaf | Contact: Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo, Theus Zwakhals | P: + 31 20 6237101 | E: theus@nimk.nl

The Life Size Zoetrope

Mark Simon Hewis | United Kingdom | 2007 | Beta Digi | 7 min

Een zoötroop is een draaiende cilinder die getekende prentjes tot leven brengt. Het levensverhaal van één man wordt verteld in 36 plaatjes. Het wordt een mix van emoties, met uitzinnige creativiteit maar ook eenzaamheid, spijt en herhaling. A zoetrope is a device that produces an illusion of movement from a quick succession of drawings. The life story of one man is told as a cyclical journey, using 36 pictures. A mixture of emotions fill the film, from the celebration of creativity to loneliness, regret and repetition. Production: Katie Daniels | Script: Mark Simon Hewis | Photography: AnneMarie Lean-Vercoe | Editing: Mark Simon Hewis | Music: The Books | Cast: Katie Redstone, Shaun Littlewood, Melanie Hasemore, Ricky Martin Sarah Lawrence, John Biggins, Azusa Chareteau, Sally Stevens, Georgia Pawelko, Chloe Embarta, Esther Johnson, Nei lYoung, Lucy Begen, Libby Bass, Laurie Gibbs, a.o. | Contact: Mark Simon Hewis | P: + 44 207 193 52 34 | E: iam@marksimonhewis.com; mshewis@mac.com

51


International Specials: The Labo

Graphite on Canvas, 1920 x 1080 px (Graphit auf Leinwand, 1920 x 1080 px) Hanni Welter | Germany | 2007 | mini-DV | 11 min

Een experimenteel portret van een jonge vrouw die worstelt met een laag zelfbeeld. Door het constante mentale gevecht raakt ze verstrikt in een web van gedachten. Een verhaal over depressie en verlies, creativiteit en waanbeelden. An experimental portrait of a young woman who struggles with her self-image. The mental strain creates a prison of thoughts she can’’t seem to escape from. A story about depression and self-loss, about creativity and delusion. Production: MovieBrats Film & TV Production, Alex Weimer, Hanni Welter | Script: Hanni Welter | Photography: Matthias Gehret | Editing: Hanni Welter | Music: Mariel Müller-Brincken, Natalie Kleinhammer, Raphael Grunau, Maria Friedrich | Cast: Hannah Kobitzsch | Contact: Hanni Welter | Friedenstrasse 60, 10249 Berlin, Germany | P: + 49 176 24338033 | E: kontakt@hanniwelter.de

Paris - taken from the surface

Stephana Schmidt | Germany, France | 2008 | mini-DV | 13 min

Een fretzaag en een schroevendraaier vormen de akoestische achtergrond voor een meditatieve blik op de hoofdstad van Frankrijk. Tijd en materie vermengen zich tot een hypersurrealistische fantasie waarin niets vaststaat. A pad saw and a screwdriver unfold the acoustic background for a meditative view at the capital of France. Time and matter flow together, creating a hypersurreal fantasy in which nothing is as solid as it seems. Production: Stephana Schmidt | Photography: Matthew Claire | Music: Franz Ka | Contact: Stephana Schmidt | Altes Postfuhramt, Auguststr. 5a, 10117 Berlin, Germany | P: + 49 163 172 68 63 | E: get@videosurface.net

Agnosia

Jonas Jatidjan | Belgium | 2008 | mini-DV | 7 min

Mensen met agnosie gebruiken nog al hun zintuigen, maar slagen er niet meer in om personen, voorwerpen, geluiden, smaken en geuren te herkennen. De innerlijke wereld van een patiënte is een collage van texturen en technieken. Haar denkproces wordt een labyrint van visuele metaforen. Agnosia is a loss of ability to recognize objects, persons, sounds, shapes or smells while all five sense are still perfectly intact. A sufferer’’s inner world is a collage of textures and techniques. Her thought process is a labyrinth of visual metaphors. Production: JJ, Jonas Jatidjan | Script: Jonas Jatidjan | Photography: Jonas Jatidjan | Editing: Jonas Jatidjan | Music: Alexander Vijverman, Peter Slechten en Janko Jatidjan | Contact: JJ, Jonas Jatidjan | Zwartenhoekstraat 12A, 3360 Bierbeek, Belgium | P: +32 16461207 | E: jonas.jatidjan@gmail.com

52


International Specials: The Labo

Programme 2 Doppelganger

Tal Rosner | United Kingdom | 2005 | Beta Digi | 5 min

Een dromerige reis tussen wat echt en imaginair is, staal en beton, wolken en rook. Het project is een schetsboek-inbeweging, dat het proces van gepersonaliseerde publieke plekken onderzoekt door de ‘de’- en ‘re’-constructie via het gebruik van schermgebaseerde rastersystemen and verschillende montagetechnieken. A daydream travel between real and imaginary, steel and concrete, clouds and smoke. The project is a sketchbook-inmotion, which explores the process of personalizing public spaces by ‘’de-’’ and ‘’re-’’ constructing them using screenbased grid systems and various editing techniques. Production: Tal Rosner | Script: Tal Rosner | Photography: Tal Rosner | Editing: Tal Rosner | Music: Bola/Magnasushi | Contact: Tal Rosner | P: + 44 7976 475 469 | E: talrosner1@gmail.com

Planet A

Momoko Seto | France | 2008 | Beta SP | 8 min

De wereld is een dorre woestenij geworden, en dat is vooral te wijten aan de kantoenplantages die puur voor economisch gewin worden uitgebreid. In zoutwoestijnen groeien vreemde zoute bomen. Maar er komt nog een grotere ramp aan: de verwoestijning van het Aralmeer. The world has become a vast dried out planet, where the growing of cotton, over exploited for economical reasons is the main cause of desertification. A saline desert covers acres of dried out land where strange salt trees appear. This phenomenon echoes an even greater ecological disaster, the desertification of the Aral Sea. Production: Le Fresnoy, Studio National, Eric Prigent | Script: Momoko Seto | Photography: Momoko Seto, Jean-René Lorand | Editing: Momoko Seto | Music: Yann Leguay | Contact: Le Fresnoy, Studio National, Natalia Trebik | 22 rue du Fresnoy, BP 179, 59202 Tourcoing Cedex, France | P: + 33 320 283 800 | E: ntrebik@lefresnoy.net

Trois Gnossiennes

Robert St Clair | Australia | 2005 | Beta Digi | 9 min

Een visuele interpretatie van “Trois Gnossiennes” van Erik Satie. A visual interpretation of Trois Gnossiennes by Erik Satie. Production: Robert St Clair | Script: Robert St Clair | Photography: Robert St Clair | Editing: Robert St Clair | Music: Erik Satie | Contact: Robert St Clair | E: robert@robertstclair.net

Bricks

Pierre-Abraham Rochat | Switzerland | 2008 | QuickTime | 2 min

Twee onzichtbare mensen zitten achter elkaar aan. Eenvoudig. Maar dan op een geniale manier. A pursuit between two invisible people. Kind of simple. The simply genius kind of simple. Production: ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne), Pierre-Abraham Rochat | Script: Pierre-Abraham Rochat | Photography: Pierre-Abraham Rochat | Editing: Pierre-Abraham Rochat | Music: Pierre-Abraham Rochat | Contact: Pierre-Abraham Rochat | P: + 41 76 542 44 22 | E: info@parochat.ch

Drift

Max Hattler | Germany | 2007 | Beta SP | 4 min

Het lichaam bekeken als een landschap, met extreme close-ups van de huid. Vreemd maar toch gekend, verwijderd van de realiteit maar angstaanjagend dichtbij. The body as landscape through close-up images of skin. Using real photography in extreme close-up creates a foreign yet familiar world, removed from reality, yet sometimes almost too close. Production: Bermuda Shorts Ltd., Max Hattler | Script: Max Hattler | Photography: Maja Flink | Editing: Max Hattler | Music: Mark Bowden | Cast: Cindy Tippett | Contact: Max Hattler | P: + 44 7811 581655 | E: info@maxhattler.com

Collision

Max Hattler | Germany | 2005 | Beta SP | 3 min

Islamitische patronen, Amerikaanse quilts en de geometrie van vlaggen als een abstract veld van reflectie. Islamic patterns and American quilts and the colours and geometry of flags as an abstract field of reflection. Production: Max Hattler - Bermuda Shorts Ltd. | Script: Max Hattler | Photography: Max Hattler | Editing: Max Hattler | Music: Christopher Wilson | Contact: Max Hattler | P: + 44 7811 581655 | E: info@maxhattler.com

53


International Specials: The Labo

Suspension

Nicolas Provost | Belgium | 2007 | Beta Digi | 3 min

Terwijl we realistische begrenzingen loslaten, duiken we in een kosmische oceaan van altijd veranderende draaiingen waarbij onze hersenen proberen de vertrouwde vormen te bevatten voor de demonen onze visie mistig maken. Letting go of realistic constraints, we dive into a cosmic ocean of ever metamorphosing circumvolutions in which our minds try to capture reassuring forms before letting the demons blur our vision. Production: Nicolas Provost | Script: Nicolas Provost | Photography: Nicolas Provost | Editing: Nicolas Provost | Contact: Argos, Marlene Rigler | Werfstraat 13, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 2 229 00 03 | E: marlene@argosarts.org

Les Trains (The Trains)

Takahiro Hirata | Japan | 2005 | mini-DV | 3 min

Een experimentele presentatie van visuele muziek. Maak de trein kleiner, controleer de tijd en verander de speelsnelheid. An experimental presentation of visual music. Make the trains smaller, control timing and change playing speed. This film was made with only shot movie and sound. Production: Takahiro Hirata | Script: Takahiro Hirata | Photography: Takahiro Hirata | Editing: Takahiro Hirata | Music: Takahiro Hirata | Contact: Takahiro Hirata | E: info08@the-trains.com

Without You

Tal Rosner | United Kingdom | 2008 | Beta Digi | 4 min

Een visuele exploratie van de industriële voorsteden van Londen. We volgen kleuren en vlakken tot in abstractie. De film toont de complexiteit van de ogenschijnlijk simpele vormen. A visual exploration of London’s industrial suburbia. Following colours and surfaces into abstraction, the film reveals the complexity of apparently simple forms. Production: Tal Rosner | Script: Tal Rosner | Photography: Jack Clough | Editing: Tal Rosner | Music: Tal Rosner | Contact: Tal Rosner | P: + 44 7976 475 469 | E: talrosner1@gmail.com

Dirty Mind Groove

Ranko Andjelic | United Kingdom | 2006 | Beta Digi | 2 min

Een audiovisuele reis doorheen de ritmische cortex in onze hersenen met als doel de grens tussen geluid en animatie minder afgelijnd te maken. An audiovisual journey through the rhythmical cortex in one’s mind that aims to blur the line between sound and animation. Production: Colony @ Bermuda Shorts | Script: Ranko Andjelic | Photography: Ranko Andjelic | Editing: Ranko Andjelic | Music: Ranko Andjelic | Contact: Colony @ Bermuda Shorts | Fith Floor, Circus House, 21 Great Titchfield Street, W1W 8BA London, United Kingdom | P: + 44 20 7580 9088 | E: info@ bermudashorts.com; info@colonymedia.co.uk

Pro RADII

Stefan Ringelschwandtner | Germany | 2007 | Beta SP | 3 min

The story of the birth of a hybrid creature. “Pro Radii” tells a story of a birth of a hybrid creature. Production: Stefan Ringelschwandtner | Script: Stefan Ringelschwandtner | Photography: Stefan Ringelschwandtner | Editing: Stefan Ringelschwandtner | Music: Autechre | Cast: Stefan Ringelschwandtner | Contact: Stefan Ringelschwandtner | Seestrasse 47, 63075 Offenbach, Germany | P: + 49 69 89994294 | E: stefan@ringelschwandtner.com

BlauwBlauw

Sandy Claes & Daan Wampers | Belgium | 2006 | Beta Digi | 2 min

Een naakte vrouw in een lege kamer ontdekt een blauwe vlek op haar schouder. A naked woman in an empty room finds a blue spot on her shoulder. Production: S.O.I.L., Geert Van Goethem, Andries Verreet, Tim Martens, Linda Sterckx | Script: Sandy Claes & Daan Wampers (after a poem by Miguel Declercq) | Photography: Sandy Claes & Daan Wampers | Editing: Sandy Claes & Daan Wampers | Contact: S.O.I.L. | Stalingradlaan 8, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 2 213 38 82| E: geert@soilart.be

54


International Specials: The Labo

Something Completely Different What You Do (Hur Man Gör)

Bunilla Heilborn & Kim Hiorthoy & Märten Nilsson | Sweden | 2008 | Beta SP | 29 min

Een boek met 123 illustraties toont hoe zelfs de meest hopeloze gevallen een film kunnen maken. Using 123 illustrations, a book shows how even the hopeless can make a film. Production: Gnufilm | Script: Kim Hiorthoy, Yngve Saether | Photography: Marten Nilsson | Editing: Marten Nilsson | Music: Kim Hiorthoy, Smalltown Supersound | Cast: Kristiina Viiala, Henrik Vikman, Josefin Peterson, Kim Hiorthoy, Lisa Höstberg, Johan Thelander, örjan andersson, Jimmy Meurling, Dag Andersso, Mats Garpendal a.o. | Contact: Swedish Film Institute, Andreas Fock | P.O. Box 27126, 102 52 Stockholm, Sweden | P: +46 8 665 11 36 | E: andreas.fock@sfi.se

The Close

Bas Devos & Jeroen Vander Ven | Belgium | 2007 | Beta Digi | 15 min

Twee mannen ruimen een huis in de bossen op, dat nog van hun ouders is geweest. De reden doet er niet toe. Wat wel belangrijk is: de emoties waarmee ze geconfronteerd worden. Two men clean up a villa in the woods, that belongs to their parents. The exact reasons don’’t matter. What does, are the emotions that are uncovered. Production: Erik De Cnodder / Bas Devos | Script: Jeroen Vander Ven & Bas Devos | Photography: Nicolas Karakatsanis | Editing: Nico Leunen | Cast: Jeroen Vander Ven, Geert Vaes | Contact: Bas Devos | Auguste Ortsstraat 30, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 486 281 820 | E: bas.devos@gmail.com

Plot Point

Nicolas Provost | Belgium | 2007 | Beta Digi | 15 min

New York City, met zijn inwoners, de politiesirenes, de ziekenwagens, de overvolle straten… Als je de stad filmt met een verborgen camera en zonder acteurs, regie-aanwijzingen of enscenering, veranderen dagelijkse taferelen in een film. New York City, its inhabitants, the NYPD sirens, the ambulances, the crowded streets… Shot with a hidden camera and without the actors, directional notes or set decors, everyday actions and real people star in a movie. Production: Argos, Marleine | Script: Nicolas Provost | Photography: Nicolas Provost | Editing: Nicolas Provost | Music: Moby | Contact: Argos, Marlene Rigler | Werfstraat 13, 1000 Brussels, Belgium | P: + 32 2 229 00 03 | E: marlene@argosarts.org

Mompelaar (Mumbler)

Wim Reygaert & Marc Roels | Belgium | 2007 | Beta Digi | 20 min

Mompelaar is een teruggetrokken jongeman die samen met zijn dominante moeder ergens in het Vlaamse landschap woont. Eén van zijn dagelijkse wandelingen door de velden wordt verstoord door een merkwaardige ontmoeting met enkele plaatselijke bewoners. Mumbler is a shy young man who lives somewhere in Flanders with his overbearing mother. One of his daily walks is interrupted by an encounter with some locals. Production: T42Films, Stephanie Deleuze, Ilse Joye, Wim Reygaert, Marc Roels | Script: Marc Roels & Wim Reygaert | Photography: Nicolas Karakatsanis | Editing: Dieter Diependaele | Music: Yves De Mey | Cast: Serge Buyse, Piet De Praitere, Gunter Lamoot, Jan Coemelck a.o. | Contact: Marc Roels, Blaesstraat 59 bus 2, 1000 Brussels, Belgium | E: marcroels@gmail.com

55


mix-it

www.a-sound.com


Festivalcafé

Het STUKcafé wordt gedurende 8 dagen omgetoverd tot festivalcafé: dé ontmoetingsplek bij uitstek en uitvalbasis voor uw veelvuldig IKL-bezoek. Met uitgebreide drankkaart en -nieuw vanaf dit jaarpastabar laven we bovendien alle hongerigen en dorstigen. En alsof dat nog niet genoeg is, kan u er ook uw ogen en oren de kost geven: het festival stelde een mooi muziekprogramma samen. Gratis & voor niks serveren we DJ’s, live concerten en videocompilaties.

For eight days, the STUK café is made over into the festival café. It is the ultimate meeting point and the perfect place to start exploring the ISFFL festival. Hungry or thirsty visitors will be happy to head to a bar with plenty to drink and – new since this year – a pasta bar. To top it off, the festival has put together an excellent musical programme for your enjoyment. Free of charge, you can watch DJs, live gigs and video compilations, including the video competitions and the amazing Take-Away Shows.

Take-Away Shows

Take-Away Shows

Een tweetal jaren geleden startte Chryde van de Franse music blog Blogotheque samen met regisseur Vincent Moon een origineel project: de Take-Away Concerts, een reeks video podcasts waarin muzikanten wandelend door de straten hun nummers brengen: ongedwongen, spontaan, direct en eerlijk. Het concept sloeg aan en het archief van de Take Away Concerts bestaat intussen uit een massa clips van om en bij 100 artiesten: The Kooks, I’m From Barcelona, R.E.M., José Gonzales, Vic Chesnutt, maar ook bands als Tunng en Arcade Fire. Ook een aantal Belgische artiesten, zoals dEUS en An Pierlé gaven korte miniconcertjes. Het IKL presenteert een uitgebreide selectie Take-Away Concerts gratis & voor niks in het festivalcafé!

A couple of years ago, Chryde of the French music blog Blogotheque and director Vincent Moon started an original project: Take-Away Concerts, a series of video podcasts in which musicians perform casually walking down the street. Relaxed, spontaneous, direct and honest. As the fan base steadily grew so did the Take Away Concerts archives. Over a 100 artists have recorded podcasts, including The Kooks, I’m From Barcelona, R.E.M., José Gonzales, Vic Chesnutt, and bands such as Tunng and Arcade Fire. Belgian bands dEUS and singer An Pierlé have made small contributions too. ISFFL presents an extensive selection of Take Away Concerts in the festival café – free for all!

TAKE-AWAY SHOWS - DEEL 1

TAKE-AWAY SHOWS - PART 1

TAKE-AWAY SHOWS - DEEL 2

TAKE-AWAY SHOWS - PART 2

Met o.m. The Kooks, Bon Iver, Efterklang, Yeasayer, Tungg e.a.

Met o.m. R.E.M., Stephen Malkmus, Andrew Bird, Arcade Fire e.a.

TAKE-AWAY SHOWS - DEEL 3

Met o.m. I’m From Barcelona, Vic Chesnutt, The Shins, An Pierlé, Beirut e.a.

57

Met o.m. The Kooks, Bon Iver, Efterklang, Yeasayer, Tungg e.a.

Met o.m. R.E.M., Stephen Malkmus, Andrew Bird, Arcade Fire e.a.

TAKE-AWAY SHOWS - PART 3

Met o.m. I’m From Barcelona, Vic Chesnutt, The Shins, An Pierlé, Beirut e.a.


Festivalcafé

CONCERTS

CONCERTS

Jazz op Zondag - Zon 30 nov Een traditie die staat als een huis in STUK en daar verandert het IKL niets aan: zondag is jazzavond in het café.

Jazz on Sunday

Cash Reloaded

- Ma 1 dec Cash Reloaded speelt Johnny Cash op zijn allerbest. HP (Frontman Capital Scum) en John Peacock ontmoetten elkaar tijdens een auto-ongeluk. Nog in de nasleep begonnen ze spontaan met het zingen van de NIN. Ze vulden elkaar prima aan en inmiddels spelen ze Johnny Cash covers op hun eigen wijze: rauw, maar zonder het gevoelige van Cash te verliezen. The man in black is back. www.myspace.com/cashreloaded

LAUN - Woe 3 dec LAUN-frontvrouw Laura Van den Bergh brengt met akoestische gitaar en een opmerkelijke stem doorleefde countrypop. Een nieuw talent om in het oog te houden. www.myspace.com/launmusic Ivanov

- Vrij 5 dec Ivanov - Ivan Vertongen - omringt zich met orgeltjes, synths en effecten, en brengt filmische nummers en sfeervolle soundscapes, met Sam Janssens op electrische gitaar en pedal steel guitar. www.myspace.com/ivanovivan

- Sun, Nov 30 One of Stuk’s most treasured traditions – and who are we to get in the way? Sunday night has always been jazz night at the café.

Cash Reloaded - Mon, Dec 1

Cash Reloaded plays the very best of Johnny Cash. HP (Frontman Capital Scum) and John Peacock met during a car accident. Before fully recovering, they spontaneously burst into song and started belting out NIN. An unexpected but perfect match, the two have developed a unique take on Johnny Cash covers: raw, without losing the fragile quality that makes Cash’s voice legendary. The man in black is back. www.myspace.com/cashreloaded

LAUN - Wed, Dec 3

LAUN front woman Laura Van den Bergh uses only an acoustic guitar and an extraordinary voice to bring heartfelt country pop. Keep an eye on this diamond in the rough. www.myspace.com/launmusic

Ivanov - Fri, Dec 5 Ivanov – aka Ivan Vertongen – surrounds himself with small organs, synths and effects, and creates epic songs and atmospheric soundscapes, featuring Sam Janssens on electric guitar and pedal steel guitar. www.myspace.com/ivanovivan

58


Professionele Activiteiten Industry Events INTERNATIONALE CONFERENTIE: DE VERANDERENDE ROL VAN DE FILMFESTIVALS

INTERNATIONAL CONFERENCE: THE CHANGING ROLE OF THE FILM FESTIVALS

Het IKL is gastheer voor BAM en MEDIA desk voor een internationale conferentie rond de toekomst van de filmfestivals.

The ISFFL is host to an international conference - organized by BAM and MEDIA desk - that looks at the future of film festivals.

De recente evoluties in de audiovisuele industrie wereldwijd hebben vele facetten: een technologische basis (digitalisering in infrastructuur, hardware, distributie en marketing) met gevolgen voor de productieketen, businessmodellen, verhoudingen tussen verschillende actoren onderling én tussen producenten/distributeurs/exploitanten en het filmpubliek. Producenten, distributeurs, exploitanten en marketeers worden gedwongen om hun werking en relatie tot het veld te herzien. Positiever geformuleerd biedt de digitalisering tal van opportuniteiten – op het vlak van verbreding en diversifiëring van aanbod, maar evengoed op financieel en bedrijfsmatig gebied.

Recently, the audiovisual industry has undergone several farreaching changes. The technological aspect (digitalization in infrastructure, hardware, distribution and marketing) has influenced the production chain, business models and the positions producers, distributors, movie theater owners and of course the audience hold towards each other.

Ook bij filmfestivals is dit het geval. Waren festivals voorheen een uit de kluiten gewassen promo-tool voor filmreleases, dan hebben ze nu veel meer in hun mars. Sommige festivals evolueren naar heuse kennis- en/of ontmoetingscentra. Ze organiseren seminaries over nieuwe relevante thema’s en trends, en ontsluiten kennis naar professionelen toe. Stevige netwerken en een intelligente omgang met nieuwe technologieën lijken hier steevast aan de basis te liggen. Festivals nemen ook vaker de rol op van artistieke gatekeepers en/of waardemerken: in de mate dat films die in festivals aan bod komen steeds minder in het reguliere circuit belanden, bieden ze die films toch een belangrijke ‘exposure’. Sommige festivals nemen zelfs een rol op als distributeur. De conferentie gaat hier dieper op in: welke zijn de te voorziene gevolgen en kansen die technologische en economische evoluties in de filmindustrie voor filmfestivals teweegbrengen? Welke toekomst is er weggelegd voor filmfestivals? Welke rollen zullen de filmfestivals in de toekomst vervullen in het audiovisuele landschap? Drie sprekers komen hun eigen verhaal vertellen.

Lisa Nyed (Zweden)

Directrice van het Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival www.nordiskpanorama.com

Annie Doerfle (Duitsland)

Verantwoordelijk voor de filmfestivals bij het online submission platform Reelport. www.reelport.com

Elliot Grove (UK)

Oprichter en directeur van het Londense Raindance Film Festival. www.raindance.co.uk

Maggie Kim (US)

Verantwoordelijk voor het Tribeca Filmfestival, onderdeel van Tribeca Entreprises. www.tribecafilm.com Na deze presentaties volgt een debat met verantwoordelijken van enkele Vlaamse filmfestivals. Een organisatie van BAM, Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst en MEDIA Desk België - Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met Internationaal Kortfilmfestival Leuven en met steun van het SACD. Info: Zaterdag 6 december van 13u30 tot 17u30 Voertaal: Engels STUK, Naamsestraat 96, Leuven De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht: inschrijvingen@bamart.be Telefoon: 09/267. 90.40.

59

Producers, distributors, movie theater owners and marketeers have been forced to rethink their approach and their relationship to the field. Digitalization poses both challenges and opportunities – both in terms of diversification and extension as well as on a financial and corporate level. This is also valid for film festivals. Once large-scale promo events for new film releases, these days they have far more to offer. Some festivals have become the ultimate occasion for networking and exchanging information. They organize seminars discussing newly relevant topics and trends, and aim to inform professionals. Their key characteristics always include extensive networks as well as an intelligent approach to new technologies. Increasingly, festivals have taken up the role of artistic gatekeepers or quality brands. Films that have a hard time breaking into the regular circuit can turn to festivals for exposure. Some festivals even play the part of distributor. The conference takes a close look at the following questions: which consequences and opportunities do technological and economical evolutions in the film industry present to film festivals? What does the future look like for film festivals? Which role will festivals play in the audiovisual landscape? Three speakers will present their side of the story.

Lisa Nyed (Zweden)

Director of the Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival. www.nordiskpanorama.com

Annie Doerfle (Germany)

Responsible for film festivals at the online submission platform Reelport. www.reelport.com

Elliot Grove (UK)

Founder and director of the London Raindance Film Festival. www.raindance.co.uk

Maggie Kim (US)

Maggie Kim is currently Director of Shorts Programming and Filmmaker Programs for the Tribeca Film Festival. www.tribecafilm.com After these presentations, several key players of Flemish film festivals will engage in a debate. An initiative of BAM, Institute of Visual, Audiovisual and Media Art and MEDIA Desk Belgium – Flemish Community in cooperation with the International Short Film Festival Leuven and with the support of the SACD. More info When: Saturday 6 December, between 1.30 PM and 5.30 PM Where: STUK, Naamsestraat 96, Leuven Language: English Registration: Access is free, but registration is required. Mail: inschrijvingen@bamart.be Phone: +32/9/267. 90.40.


Professionele Activiteiten Industry Events VAF Masterclass: How to make a short film In his intensive two-day master class director Simon Hunter takes you through the entire film making process, all the way from scenario to the big screen. Improve your film techniques, dive into the art and craft of visual storytelling and discover how short films can become your perfect business card. Programma:

VAF Masterclass: How to make a short film In zijn intensieve masterclass leidt regisseur Simon Hunter je in twee dagen door het hele proces van script tot scherm. Schaaf je filmtechnieken bij, verdiep je in de kunst en kunde van visuele storytelling, en ontdek hoe je korte films je visitekaartje kunnen worden. Programma: Day 1: Design The Short Maandag 1 december: 9h30 – 17h00 Working out a plan for your short film will assist you in making the most of your film, and enhance the chances of getting the film you want to make: why make a short film; writing the short film script; where to find funding; analysis of short films and short scripts; what are your short film rights; protecting your work/rights/distribution; understanding clearances - script/music/ location; what to shoot on - film/DV/HD Day 2 - Design Your Career Dinsdag 2 december: 9h30 – 17h00 Creating and completing a short film will give you a strong calling card that will demonstrate your talent and ability in the best possible light: creating the budget and schedule; what equipment will you need; cameras/lights/sound; how to find your cast and crew; the post production process- editing/sound; how to get your film seen; screening/distribution/festivals/DVD/internet Meer info over Simon Hunter: www.simonhunter.com of check: http://www.imdb.com/name/nm0403038/bio Praktisch Een organisatie van VAF in samenwerking met Internationaal Kortfilmfestival Leuven Wanneer: maandag 1 en dinsdag 2 december 2008 Waar: STUK – Naamsestraat 96 - 3000 Leuven Voertaal: Engels Inschrijvingsgeld: deelnemen aan de masterclass kost 50 euro, inclusief catering. Inschrijven: stuur een bevestigingsmail naar sdumon@vaf.be met vermelding van naam, functie, telefoonnummer en emailadres. De inschrijving is bevestigd zodra je 50 euro stort op rekeningnummer 435-4513281-48 van het Vlaams Audiovisueel Fonds, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussel.

Day 1: Design The Short Monday, December 1st: 9h30 – 17h00 Working out a plan for your short film will assist you in making the most of your film, and enhance the chances of getting the film you want to make: why make a short film; writing the short film script; where to find funding; analysis of short films and short scripts; what are your short film rights; protecting your work/rights/distribution; understanding clearances - script/music/ location; what to shoot on - film/DV/HD Day 2 - Design Your Career Tuesday, December 2nd: 9h30 – 17h00 Creating and completing a short film will give you a strong calling card that will demonstrate your talent and ability in the best possible light: creating the budget and schedule; what equipment will you need; cameras/lights/sound; how to find your cast and crew; the post production process- editing/sound; how to get your film seen; screening/distribution/festivals/DVD/internet Meer info over Simon Hunter: www.simonhunter.com of check: http://www.imdb.com/name/nm0403038/bio Praktical information Organized by VAF in cooperation with the International Short Film Festival Leuven. When: Monday 1 and Tuesday 2 December 2008 Where: STUK, Naamsestraat 96, Leuven Language: English Registration fee: Taking part in the master class costs 50 Euro, including catering. Registration: send a confirmation email to sdumon@vaf.be with mention of your name, function, phone number and email address. As soon as the fee has been transferred to account number 435-4513281-48 of the Flemish Audiovisual Fund, Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussels, your registration is official. More information zie http://www.vaf.be/vorming-onderzoek/vaf-vormingsinitiatieven/simonhunter

Meer info: zie http://www.vaf.be/vorming-onderzoek/vaf-vormingsinitiatieven/simonhunter

60


lmatig eu rege

p

te da

n

De tweewekelijkse nieuwsbrief

i

ws u e

i

audiovisuele kunst biedt u een actuele selectie van nieuws over de audiovisuele sector in Vlaanderen en daarbuiten.

Oproepen, vacatures, conferenties, festivals, prijzen, wedstrijden, thematische dossiers, workshops, opleidingen, publicaties ... op de verschillende nieuwspagina’s.

? www.avonline.be

uitgebreide contactendatabank met meer dan 10.000 personen en organisaties werkzaam in de audiovisuele sector.

Een project van BAM, VAF, Flanders Image en Media Desk België-Vlaamse Gemeenschap.

k e o op z

WWW.BAMART.BE

Meer vragen? info@bamart.be

Bijlokekaai 7D – 9000 Gent T +32 (0)9 267 90 40


-%$)!DESK "ELGIĂ&#x2018; 6LAAMSEGEMEENSCHAP

(ET%UROPEESAANSPREEKPUNTVOORDE6LAAMSEAUDIOVISUELESECTOR

(ETINFORMATIE ENADVIESKANTOORVANHET-EDIA0ROGRAMMAVANDE %UROPESE#OMMISSIE Bieden en begeleiden van steunmaatregelen:

-

Steun aan opleiding Steun aan ontwikkeling i2i Audiovisueel Steun aan distributie Steun aan promotie Steun aan nieuwe technologieĂŤn

Verstekken van informatie en advies over het Media programma en het Europese audiovisuele beleid.

azine11-08.indd 2

-%$)!DESK"ELGIĂ&#x2018; 6LAAMSEGEMEENSCHAP

Bischoffsheimlaan 38 B-1000 Brussel

T

32 (0)2 226 06 30

M

i n fo @ m e d ia d e s k- v l a a n d e re n .b e

F

32 (0)2 219 19 36

W

w w w. m e d i a d e s k- v l a a n d e re n . b e

13-11-2008 21:40:1


Selected Shorts: Kortfilm dvd label van het IKL Selected Shorts: Shortfilm dvd label of the ISFFL Selected Shorts 8: De Beste Vlaamse Kortfilms

Een nieuwe “Best of ” van de recente Vlaamse kortfilm. De tracklist bevat 11 Vlaamse kortfilms, de meeste werden nationaal en internationaal bekroond, sommigen meermaals, ééntje -Tanghi Argentini- ondertussen reeds 37 (!) keer. Selected Shorts 8 is een ijzersterke compilatie films uit een sector in grote vorm.

Selected Shorts 8: The Best Flemish Short Films

A new “Best of ” of recent Flemish short films. It contains 11 of the very best contemporary Flemish short films, most of which have won national and international prizes. “Tanghi Argentini” takes the cake with 37 awards and counting! Selected Shorts #8 is a phenomenal collection of films from a field in excellent shape. Tracklist: TANGHI ARGENTINI (Guido Thys), MOMENT DE GLOIRE (Hendrik Moonen), JULIETTE (Nathalie Teirlinck), PONY EXPRESS (Lieven Van Droogenbroeck), FAL (Hans Van Nuffel), TANGUY’S UNIFYING THEORY OF LIFE (Pim Algoed), DUFFEL (Tim Mielants), OU QUOI (Cecilia Verheyden), MOMPELAAR (Wim Reygaert & Marc Roels), PÈRE TOTAL (Raf Roosens), A DAY IN A LIFE (Nicolas Daenens)

Selected Shorts 7: Dichtvorm

DichtVorm is een verzameling van 15 korte animatiefilms, gebaseerd op hedendaagse Vlaamse poëzie en geregisseerd door jonge Vlaamse animators. Deze eclectische verzameling kortfilms, uitgevoerd in een bonte verscheidenheid van animatietechnieken, haakt in op de hedendaagse beeldcultuur en biedt tegelijkertijd een brede kijk op het actuele Vlaamse poëzielandschap. In een bijgevoegd boekje vindt u de 15 gedichten waarop de films gebaseerd werden. Iedere film is voorzien van een bijbehorende making of waarin de filmmaker uitleg geeft over zijn film. DichtVorm is een productie van S.O.I.L.

Selected Shorts 7: Dichtvorm

DichtVorm is a collection of 15 short animation films, based on contemporary Flemish poetry and directed by young Flemish animation filmmakers. This eclectic collection of short films, executed in a wide range of animation techniques, is a response to contemporary visual culture and offers a broad view of the Flemish poetic landscape. The DVD comes with a booklet containing the 15 poems that inspired the films. Each short film is accompanied by a making of in which the filmmaker discusses his or her work. DichtVorm is a S.O.I.L. production. Tracklist: GETEKEND (Pieter Coudyzer), EEN HAND (Kris Genijn), BIJ EEN GEKREUKTE DAS (Katelijn Smissaert & Minske Van Wijk), ADEMBENEMING (Kristof Luyckx), ZUURSTOKKLEUREN (Wouter Sel), ONDERWATER (Reinout Swinnen), EEN MOEILIJK VERSTAANBAAR BERICHT (Bram Van Rompaey), HOOGHARTIG ALS EEN ZWAAN (Niek Castricum & Maarten De With), BLAUWBLAUW (Sandy Claes & Daan Wampers), AS IS STEEN (Walter Van Cleynenbreugel), URBAAN 2002 (Lars Lambrecht), WAT MET HET HART WORDT AANGEGAAN (Bert Blondeel), MET MIJN KWANTORSLAG (Pieter Vanluffelen), SPUITEN OP HET MIDDENSTUK (Joris Cool), OVER DE ONTIJDIGE WIJSHEID (Pieter André Samyn)

Selected Shorts 6: De Beste Vlaamse Kortfilms van 2006

Deze zesde uitgave van Selected Shorts geeft een overzicht van de beste Vlaamse kortfilms van 2006. De tracklist bevat zowel eind- en tussentijdse werken uit de verschillende Vlaamse filmscholen als professionele producties. Naar goede gewoonte bevat ook deze Selected Shorts-compilatie heel wat pareltjes die in eigen land én in het buitenland in de prijzen vielen.

Selected Shorts 6: The Best Flemish Short Films of 2006

This latest addition to the Selected Shorts catalogue gives an outstanding overview of the best Flemish shorts of 2006. The DVD includes student films from all the major film schools as well as shorts by professional filmmakers such as Alex Stockman or Tom Geens. As always, many of the selected shorts have won awards in Belgium and abroad. Tracklist: FERNSEHTURM (Alexander Van Waes), EVA RESTE AU PLACARD LES NUITS DE PLEINE LUNE (Alex Stockman), ANÉMONE (Nathalie Teirlinck), DROOMTIJD (Tom Van Avermaet), EXPLODE RU486 (Jesse de Greef ), ZONDVLOED (Peter Ghesquière), MEDELIJDEN (Tom Geens), BROD LUDAKA (Matthias Lebeer), ADMINISTRATORS (Roman Klochov), LOST CARGO (Pieter Engels & Efim Perlis)

63


Selected Shorts: Kortfilm dvd label van het IKL Selected Shorts: Shortfilm dvd label of the ISFFL Selected Shorts 5: Comedy Shorts

Het IKL heeft steeds een zwak gehad voor humoristische kortfilms. Na een intensieve programmatie van Comedy Shorts op het IKL 2005 en 2006 pakte Selected Shorts, het kortfilm dvd label van het IKL, uit met met een unieke compilatie humoristische festivalfavorieten: een gevarieerde selectie Comedy Shorts die op het witte doek passeerden in Leuven.

Selected Shorts 5: Comedy Shorts

Comedy Shorts is a choice selection of humorous short films - all of which were part of compilations shown at the Leuven International Short Film Festival in recent years. Ten gems, from all corners of the world, in the most diverse of styles: from deadpan absurdity over laugh-out-loud hilarious to cute feel good films, from super short gags to miniature feature films. And, as always, this Selected Shorts release also contains several internationally awarded productions. Tracklist: HOME GAME (Martin Lund), OEDIPUS (Rong), UNE FAMEUSE JOURNEE (Jean-Marie Buchet), MEINE ELTERN (Neela Leana Vollmar), COMING-OUT (Olivier Ayache Vidal), THERE IS AN EXTRAORDINARILY TALL MAN... (Luke Franklin), HOPP (Magne Pettersen), THE MORNING GUY (Mark W. Gray), DUPE (Chris Waitt), HARVIE KRUMPET (Adam Elliot).

Selected Shorts 4: Kortfilms voor Kids

Een vrolijke en kleurrijke selectie korte Europese animatiefilms zonder dialogen, waaronder heel wat films die de afgelopen jaren in de prijzen vielen op filmfestivals in binnen- en buitenland. De films op Kortfilms voor Kids zijn niet alleen originele, fantasierijke, verrassende en leuke verhaaltjes, maar geven kinderen ook een frisse kijk op het genre van de animatiefilm: de verschillende technieken en vertelstijlen getuigen van de onuitputtelijke creatieve mogelijkheden van het medium.

Selected Shorts 4: Shorts Films For Kids

A colourful selection of European animated shorts, many of which have won several prizes on film festivals in Belgium and abroad. The films on Short Films For Kids are not only highly original and surprising fantastic tales, they also offer children an insight into the genre of animated film. The different techniques and narrative styles indicate the medium’s endless creative possibilities. Tracklist: DE POETSPRINS (LE TROP PETIT PRINCE) (Zoia Trofimova), THE APARTMENT CAT (LE CHAT D’APPARTEMENT) (Sarah Roper), KATER (Tine Kluth), MECHANIEK (René Adema), DE SCHATKAART (MR. JONES: THE MAP) (Oystein Stene), SNEEUWMANNETJES (BONHOMMES) (Cecilia Marreiros Marum), MAANDANS (LUNAR JIG) (Rachel Everitt), WATERSPIEGEL (SHADOWS & REFLECTIONS) (Stephen Whittle), BEESTIG DAGJE (Eric Peeters), SIENTJE (Christa Moesker), KAPITEIN BLIGH (Derek Roczen).

Selected Shorts 3: De Beste Vlaamse Kortfilms van 2005

10 fictiefilms én 2 animatiefilms die samen een mooi overzicht geven van een sterk kortfilmjaar. Met o.m. het hilarische Love’s Lost & Happiness (goed voor de Prijs van de Jury op het Internationaal Kortfilmfestival Leuven), Plateauprijs-winnaar Forever, het meermaals bekroonde Meander en het huzarenstukje The One Thing to Do.

Selected Shorts 3: The Best Flemish Shorts of 2005

This selection of 10 live action films and 2 animated films compiles some of Belgium’s (or: Flanders’) best short films made in 2005. Including the hilarious Love’s Lost & Happiness (Prize of the Jury on the International Short Film Festival Leuven), the winner of the Plateau Prize Forever, the often awarded short film Meander and Michaël Roskam’s dashing exploit The One Thing to Do. Tracklist: LOVE’S LOST AND HAPPINESS (Lieven Van Droogenbroeck), THE SUNFLYERS (Tim Mielants), DE LAATSTE ZOMER (Joost Wynant), DAG OPA (Jeroen Dumoulein), URECA (Kenneth Taylor), THE ONE THING TO DO (Michaël R. Roskam), ALICE OU LA VIE EN NOIR EN BLANC (Sophie Schoukens), HET EINDE VAN DE RIT (Hans Van Nuffel), FOREVER (Jonas Govaerts), MEANDER (Joke Liberge), ON A LEAD (Sandy Claes), ANGST (Emiel Penders).

64


Selected Shorts: Kortfilm dvd label van het IKL Selected Shorts: Shortfilm dvd label of the ISFFL Selected Shorts 2: European Award Winners

Een selectie van 10 kortfilms uit alle uithoeken van Europa. Allen films die een indrukwekkende (kort) filmfestivalcarrière achter de rug hebben en heel wat prijzen in de wacht sleepten. Op de compilatie vindt u ook een reeks films terug die de afgelopen jaren op het Internationaal Kortfilmfestival Leuven met een Publieks- of Juryprijs aan de haal gingen.

Selected Shorts 2: European Award Winners

A selection of 10 European shorts who all have had an impressive (short) film festival carreer and won many awards all over the world. The compilation includes a number of shorts that won an Audience- or Jury prize at the International Short Film Festival Leuven. All films are subtitled in English. Tracklist: MUSIC FOR ONE APARTMENT AND SIX DRUMMERS (Ola Simonsson & J.S. Nilsson), CASHBACK (Sean Ellis), 7:35 DE LA MAÑANA (Nacho Vigalondo), FAST FILM (Virgil Widrich), NATAN (Jonas Bergergård & Jonas Holmström), ALICE ET MOI (Micha Wald), SQUASH (Lionel Bailliu), UNITED WE STAND (Hans Petter Moland), RARE EXPORTS INC. (Jalmari Helander), J’ATTENDRAI LE SUIVANT... (Philippe Orreindy).

Selected Shorts 1: De Beste Vlaamse Kortfilms van 2004

Selected Shorts #1 bevat 7 ijzersterke Vlaamse kortfilmproducties uit 2004, zowel live-action als animatiefilms, zowel professionele producties als eindwerken van filmschoolstudenten. Met o.m. het meermaals bekroonde “Flatlife”!

Selected Shorts 1: The Best Flemish Shorts of 2004

Selected Shorts #1 offers 7 overwhelming Flemish short film productions from 2004, live-action as well as animation, professional productions as well as film school students’ graduation projects. Featuring a.o. the widely acclaimed and awarded Flatlife! Tracklist: COLOGNE (Kaat Beels), CARLO (Michaël R. Roskam), MY BONNIE (Nele Meirhaeghe), ROMANCE (Douglas Boswell), FLATLIFE (Jonas Geirnaert), HELL BENT FOR WHISKEY (Matthias en Benjamin Claeys), TRUE FRIENDS (Jelle De Beule)

10 Jaar Leuven Kort: De Beste Kortfilms uit een decennium Kortfilmfestival

Het Internationaal Kortfilmfestival Leuven gaf in het najaar 2004 een unieke compilatie-DVD uit: de 21 beste Vlaamse kortfilms uit een decennium festival. Goed voor bijna 4,5 uur film.

10 Years “Leuven Kort”: The Best Short Films From a Decade of Festival

The International Short Film Festival Leuven released a unique compilation DVD in the autumn of 2004: the 21 best Flemish short films from a decade of festival. Up to 4,5 hours of film! The Dutch spoken films are NOT subtitled in English! Tracklist: VROUWEN WILLEN TROUWEN (Patrice Toye), OMELETTE A LA FLAMANDE (Hans Herbots), THE BLOODY OLIVE (Vincent Bal), A HARD DAYS WORK (Koen Mortier), DE SUIKERPOT (Hilde Van Mieghem), URINOIR DOGS (Willem Wallyn), TO SPEAK (Erik Lamens), BXL MINUIT (Dorothée Van den Berghe), LOS TAXIOS (Lars Damoiseaux), WOOWW (Fien Troch), BLACK XXXMAS (Pieter Van Hees), THE THREAD (Lieven Van Baelen), BELGIË-TURKIJE (Brecht Vanhoenacker), FAIT D’HIVER (Dirk Beliën), OH MY GOD?! (Christophe Van Rompaey), SNAPSHOT (Jakob Verbruggen), djU! (Daniël Lamberts ), JOSÉPHINE (Joël Vanhoebrouck), SOMETHING FISHY (Reinout Swinnen), LIKE YOU SEE (Evelien Hoedekie), MR. J. RUSSEL (Wouter Sel)

Voor meer info en verkoop: check www.selectedshorts.com For more info and sales: check www.selectedshorts.com 65


Tourist

information :

Visiting Leuven

About Leuven

OFFICIAL WEBSITE OF THE CITY You can find more en detailed information about Leuven on the official website: www.leuven.be

Leuven itself was founded in the 11th century and has a fabulous historic city centre (with the magnificent town hall) and a worldwide known Beguinage (officially recognized as an UNESCO World Heritage site). Due to the creative input of students, it always stayed a vivid, young and creative environment. In a city where the historical buildings are only surpassed by the number of pubs and bars (following our last count:180, but it’s possible we’ve missed some) there is always something going on. The festival organizes free guided tours of the historical spots, so be sure to join us.

The road to Leuven

Leuven harbours a series of interesting cultural organisations and events. Besides the ISFFL there’s also the International Arts Centre STUK (www.stuk.be), the International Contemporary Dance Festival Klapstuk, the programmation of the local cultural center 30CC (www.30CC.be), the huge city rock festival “Marktrock” (www. marktrock.be), The Afrika Film Festival (www.afrikafilmfestival.be), the cultural festival Kulturama (www.kulturama.be), the club concerts of Het Depot (www.depot.be), the International documentary Film Festival DOCVILLE (www.docville.be) and so on.

67

More Information

Leuven is a beautifull city near Brussels. Leuven is a relatively small city (100.000 inhabitants), 20 kilometers near Brussels. Leuven is widely known for two things: it harbours one of the largest and oldest universities in Europe. The K.U.Leuven was founded in 1425 and has more than 25.000 students today. Leuven is also the hometown of INBEV, the largest brewery in the world, famous for it’s beer Stella Artois (since 1366), one of the best known (and may we add: best tasting) beers.

TOURISTIC INFORMATION BUREAUS Toerisme Leuven Grote Markt 9 3000 Leuven www.leuven.be (tourist subsite) In & Uit Leuven Naamsestraat 1 3000 Leuven www.inenuitleuven.be

By plane Leuven is a 20 minute drive from the Brussels National Airport (20 minutes by train). The lowcost airline company, Ryan Air, flies to Charleroi from 10 different cities. If you inform us about your flight and arrival/departure time, we make the necessary arrangements to pick you up at the airport. By train In Brussels South trains arrive from ever corner of Europ. If you are coming from London, Lille or Paris you can take the Eurostar. If you are coming from France, Germany or the Netherlands, you could take a train of the Thalys network. By car Leuven is situated close to the A3 (in Belgium called E40) highway between Brussels and Liège (Luik). Coming from the north; follow the A2 (in Belgium called the E314) between Leuven and Genk.


Praktische informatie Practical information

TICKETPRIJZEN

Een ticket kost 5,5 euro. U kan zich een FESTIVALPAS kaart aanschaffen: 6 tickets naar keuze voor 24 euro. Deze kaart is geldig gedurende het hele festival (én kan, indien niet alle plaatsen gebruikt zijn, ook de rest van het seizoen nog gebruikt worden in Cinema ZED). De FESTIVALPAS is niét strikt persoonlijk. De kaart kan enkel aan het STUK-onthaal gekocht worden. Ook met STUKkaart, de leraren- en de leerlingenkaart geniet men van het kortingstarief van 4 euro per voorstelling. Het festivalcafé is GRATIS toegankelijk.

VOORVERKOOP & RESERVATIES

Tickets kan u kopen bij het STUK onthaal (Naamsestraat 96, Leuven, op nummer 016/320.320 of email ticket@stuk.be) U kan uw tickets ook online aankopen. Surf naar www.stuk.be (online betaling mogelijk!). Voor àlle voorstellingen kan u reserveren tot 13u van de dag van de voorstelling(en) in kwestie.Gereserveerde tickets dienen ten laatste 20 minuten voor aanvang van de vertoning afgehaald te worden. LET OP! De voorstellingen op het IKL beginnen stipt op tijd. Kom voldoende op voorhand uw tickets kopen! Niet tijdig afgehaalde tickets worden doorverkocht.

PARKING

Als u vanop de Leuvense ring de Naamsestraat inrijdt, is er aan je linkerkant (net voor je het STUK tegenkomt) de H. Hartparking (tegenover het H.Hartziekenhuis). Hier kan u onbeperkt avondparkeren van 19u00 tot 7u00 voor een vast bedrag van 3 euro. Andere parkings staan aangeduid op het stadsplannetje.

TICKET PRICES

A ticket costs 5,5 euro. Holders of a STUK-card only pay 4 euro for a ticket. A FESTIVAL PASS is yours for 24 euro and contains 6 tickets. This card is valid throughout the festival (in addition, it can be used for Cinema ZED ’s usual programming during the rest of the season). The FESTIVAL PASS card is not strictly personal, and can be shared. It is only available for purchase at the STUK reception. The festival café is FREE accessible.

PRESALE & RESERVATIONS

Tickets are available at the STUK reception desk (Naamsestraat 96, Leuven, call 016/320.320 or email ticket@stuk.be). Tickets can also be purchased online. Go to www.stuk.be (it is possible to pay online). You can book tickets for all screenings before 1 PM the day of the screening. We do ask you to pick them up no less than 20 minutes before the start of the screening. We are very punctual and tickets that have not been picked up on time are taken back and put up for sale. So make sure you book and arrive on time.

PARKING

Take the ring road around Leuven and turn into Naamsestraat. The H. Hart parking lot is located on the left side of the street, right before the STUK buildings, across from the H.Hart hospital. There is unlimited parking between 7 PM and 7 AM for a fixed charge of 3 euro.Other parkings are indicated on the map of Leuven.

68


Praktische informatie Practical information LOCATIE

LOCATION

WEGBESCHRIJVINGEN

ITINERARIES

Vanop de E40 Brussel - Luik: Neem afrit 22 (“Leuven”). Na de scherpe bocht kom je op de E314. Neem onmiddellijk de eerste afrit (Afrit 15: “Leuven”). U komt op de Koning Boudewijnlaan. Volg deze 4-baansweg. Je passeert 2 lichten. Na de 2e lichten komt u aan een viaduct. Sla net voor het viaduct rechtsaf. U bevindt zich nu op de ring rond Leuven. U komt uit op de Naamsepoort. Ga aan de lichten linksaf, de Naamsestraat in. Het STUK bevindt zich op nummer 96, aan je linkerkant.

From the E40 highway Brussels - Luik: Take exit 22 [Leuven]. A sharp turn takes you to route E314. Immediately take the first exit [Exit 15: Leuven]. This will take you to the Koning Boudewijnlaan. Follow this four lane road and pass the first set of lights. After the second set of lights, you will reach a viaduct. Just before the viaduct, turn right. You are now on the ring road around Leuven. Follow the ring until Naamsepoort. Turn left at the lights, into a street named Naamsestraat. STUK is located at number 96, on the left side of the street.

Het IKL vindt integraal plaats in Kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven.

Vanuit het station: Stap de Bondgenotenlaan door, richting centrum. U komt op de Grote Markt. Aan je linkerkant zie je het Leuvense stadhuis. Het stadhuis ligt op de hoek van de Grote Markt en de Naamsestraat. Sla dus onmiddellijk nà het stadhuis links af. U bent nu in de Naamsestraat. Het STUK bevindt zich op nummer 96, aan uw rechterkant.

Vanop E314 Hasselt - Leuven: Neem afrit 15 (“Leuven”). U komt op de Koning Boudewijnlaan. Rij steeds rechtdoor. U passeert 2 lichten. Vervolgens komt u aan een viaduct. Sla net vóór het viaduct rechts af. U bent nu op de ring rond Leuven. Aan de de eerstvolgende lichten (de Naamsepoort) slaat u linksaf, de Naamsestraat in. Het STUK bevindt zich op nummer 96, aan uw linkerkant.

CONTACT

Voor tickets & reservaties: contacteer het onthaal van STUK op 016/320.320 of emailadres ticket@stuk.be. Voor info over de films en meer info over het festival kan u terecht op 016/320.322 of emailadres info@kortfilmfestival.be De bureaus van het IKL en Fonk Vzw -de vereniging achter het festival - zijn gevestigd in de Naamsestraat 96, 3000 Leuven.

69

The festival takes place in the Arts center STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven.

From the train station: Walk down Bondgenotenlaan, towards the center. You will reach the Grote Markt. On your left side, on the corner of the Grote Markt and Naamsestraat, you will see Leuven’s City Hall. Turn onto Naamsestraat. STUK is located at number 96, on the right side of the street.

From the E314 highway Hasselt - Leuven: Take exit 15 [Leuven]. This will take you to the Koning Boudewijnlaan. Follow this four lane road and pass the first set of lights. After the second set of ligths, you will reach a viaduct. Just before the viaduct, turn right. You are now on the ring road around Leuven. Follow the ring until Naamsepoort. Turn left at the lights, into a street named Naamsestraat. STUK is located at number 96, on the left side of the street.

CONTACT

For tickets & reservations: contact STUK reception on 016/320.320 or send an email to ticket@stuk.be. For info on films and more info on the festival, call 016/320.322 or send an email to info@kortfilmfestival.be. ISFFL and Fonk vzw - the organisation behind the festival - have offices located in Naamsestraat 96, 3000 Leuven.


Ploeg en partners Team and partners PLOEG / TEAM

PARTNERS / SPONSORS

Johan Van Schaeren

Vlaamse Gemeenschap De Provincie Vlaams-Brabant Stad leuven STUK Kunstencentrum CANVAS De Morgen Humo Studio Brussel Nationale Loterij SABAM Sanyo ACE Postproduction SACD 4E Technology Kortfilm.be Kodak Combell A Sound Eye-Lite

Algemeen Coördinator / General co-ordinator

An De Winter

Productie en administratieve coördinatie - pers Production and office management - press

Frank Moens

Programmatie coördinatie / Programme director

Dorien Verhavert

Promotie - scholenwerking / Promotion - Schools

Jonas Cantoro

Assistent programmatie - montage en projectie / Assistent programme director - Editor en operator

Bie Geivers

Administratie en financiëen / Administration - finances

Kaat Costermans Stagiaire / Trainee

Eline Verzelen

Productie / Production

Olivier Leirs

Techniek / Technician

Cedric De Maesschalck

Chef de cabine - projectie / Chef operator

Bert Bertels

Projectie / Operator

Vincent Langouche

Projectie - montage spotje / Operator - Editor trailer

Veronique Baetens

Gastenkeuken / Guest kitchen

Vlaams Audiovisueel Fonds BAM MEDIA Desk België - Vlaamse Gemeenschap

Sam Vanallemeersch

MET DANK AAN / THANKS TO:

Bijgestaan door STUK-techniek, -onthaal en -café. Supported by STUK-technicians, -reception and -cafe

Reykjavik International Film festival, Christof Wehmeier (Icelandic Film Centre), Andreas Fock (Swedish Film Institute), Karin vanderydt (Anima Film Festival, Brussel), Chris Craps, Robby Cleiren, Lisa Nyed (Nordisk Panorama), Lisa Ter Berg (Go Short), Erik Kloeck, Suzanne Ballantyne (Raindance Film Festival), Maggie Kim (Tribeca Film Festival), Stefan Franck (VDFC), Rik Dhiet, Alain Quateau (Narafi), Laikin Chang (RITS), Johan Opstaele (KASK), Daphne Pascual (Sint-Lukas), Ben De Hoon (KHLimburg), Bart Steenhaut, Ben Van Alboom, Christophe Van Rompaey

Design campagnebeeld / Design campaign image

VRIJWILLIGERS / VOLUNTEERS Hans Martens Nina Verhoeven Hilde Peeters Lies Staes Loes Nijmans Andrew Anderson Lotte Huysmans Karel Van Bellingen Quinten Gernay Sara Reenaers Christel Van Haecke Barbara Willems Alexia Nys Wilfried Inghelram Geert Van Moer Hannes van Haeverbeke and many more

ALGEMENE VERGADERING FONK VZW / MEMBERS OF THE BOARD Johan Van Schaeren Jan Bosmans Maarten Le Roy Karin Vanderydt Nele Gulinck Bert Coenen

70


Lijst van alle films op land van herkomst List of all films by country of origin

Australia

Madame Tutli-Putli - 37 True Love - 27

Austria

Cuilos (Guinea Pigs) - 6

Belgium

Slavek the Shit - 27

Le Grand Content - 37 “{M}, dat is zoals vliegen” - 17 [la me:r] - 19 Above All Things -17 Abused - 20 Afterday - 18 At Last - 24 Ayo Technology - 25 Because - 24 Darkness -22 De Zwemles (The swimming Lesson) - 21 Déja Fou - 22 Dirt in the ground - 51 Erszebet -21 Eternal Woman - 24 Gentle Storm - 24 Godspeed - 25 Heartcore -24 Het Verhaal van de Drol (The Tale of the Turd) -19 I save my smiles -24 Jazzed - 21 Julie, dear - 17 Lievelingsdier - 24 Love Affair - 24 Mars Needs Woman - 25 Metro - 18 Missing the Boat - 20 Mompelaar (Mumbler) - 55 Nan (Bread) - 19 Niemand - 25 Over ‘t water - 24 Passages - 20 Passe-Vite - 45 Pinkerbeat - 24 Plan B - 18 Plot Point - 55 Rudi 35 - 32 Samaritan - 19 Shades - 24 Slaapwel Frank (Good Night Frank) - 46 Soldater (Soldiers) - 20 Stilleven - 17 Suspension - 54 ‘t Enge Restaurant (The Creepy Restaurant) - 21 The Close - 55 The Ending - 24 The Mole Whisperer - 21 Tunnelrat - 20 Une Toile (A Web) - 22 Urban Rhapsody - 45 VerbrandMan (BurndedMan) - 17 Victor - 18 Voix de Garage (Dead End) - 8 We Are So Happy - 19 Where do we go now? - 24 Zachte Planten (Soft Plants) - 22

71

Canada

Backspace episode 2. Unfold - 36 Trois Gnossiennes - 53 Missing the Boat - 20

Costa Rica Czech Republic

Denmark

Om Natten (At Night) - 8 Soldater (Soldiers) - 20

Estonia

Slavek the Shit - 27

Finland

Kaveri (A Mate) - 11

France

Al Dente - 45 Bob - 38 Cuilos (Guinea Pigs) - 6 Heureux qui comme Edouard (Edward in wonderland) - 29 Le Mozart des Pickpockets (The Mozart of Pickpockets) - 30 Les Couillus (Home Team) - 12 Love is dead - 7 Monsieur COK - 35 Morsure (Bitten) - 8 Musicotherapie - 45 Oktapodi - 45 Paris - taken from the surface - 52 Planet A - 53 Skhizein - 36 Soleil Bas - 8 Tony Zoreil (Tony Zear) - 5 Une Leçon Particulière (A private Lesson) - 11

Germany

Auf der Strecke (On the line) - 12 Collision - 53 Cyber - 45 Drift - 53 Ein sonniger Tag (A Sunny Day) - 43 Golden Guy - 44 Graphit auf Leinwand, 1920 x 1080 px (Graphite on Canvas, 1920 x 1080 px) - 52 Între Ziduri (Between Walls) - 5 Love You More - 7 Meine eltern (My parents) - 32 My Happy End - 44 Paris - taken from the surface - 52 Pro RADII -54 Weiss - 35

Iceland

Anna and the Moods - 42 Brædrabylta (Wrestling) - 41 Dog - 41 Gódir Gestir (Family Reunion) - 42 Icelandic Cinema - Simply A True Story - 42 Konfektkassinn (The Box of Chocolate) - 41 Misty Mountain - 13 Naglinn (The Nail) - 41 Rattlesnakes - 42


Lijst van alle films op land van herkomst List of all films by country of origin Sidasti Bærinni Dalnum (Last Farm in the Valley) - 41 Sídustu ord Hreggvids (The Last Words of Hreggvidur) - 42 Slavek the Shit - 27 Smáfuglar (2 Birds) - 11

Ireland

The Confession - 27

Italy

AfterVille - 11 MUTO, an ambiguous animation painted on public walls - 36

Japan

The Trains (Les Trains) - 54

Latvia

Jauna Suga (The New Species) - 43 Medibas (Hunting) - 46 Josh - 5

Luxemburg Norway

Brakkvann - 5 Hjemmekamp (Home Game) - 30 Tommy - 12

Poland

Moj Brat (My Brother) - 14

Portugal

Europa 2007 - 13

Romania

Alexandra - 13 Interior. Scara de Bloc (Interior. Block of Flats Hallway) - 12 Valuri (Waves) - 7

Russia

Ostorozhno, dveri otkryvajutsia! (Caution, the doors a re opening!) - 43 Rybka (The Tiny Fish) - 44

Slovenia

Vsakdan Ni Vsak Dan (Every Day Is Not The Same) - 6

Spain

A Xinecologa (The Gynaecologist) - 7 Alumbramiento (Lightborne) - 12 Limoncello - 6

Sweden

Animals (Animans) - 44 Het Spookje Laban - 48 Hur Man Gör (What You Do) - 55 Instead of Abracadabra (Istället för Abrakadabra) - 31 Kull! (Tag!) - 6 Lögner (Lies) - 37 Myskväll (Spending The Night) - 14 Puppetboy (Dockpojken) - 7 Signaler (Signals) - 8

Switzerland

Bricks - 53 Ich träume nicht auf Deutsch (I don’t dream in German) - 8 La Valise (The suitcase) - 32 René - 11 Tôt ou tard - 43

The Netherlands

Elevador (Elevator) - 14 Koest! (Doggie) - 46 Le Dernier Cri (Grief ) - 51 Popo - 13 Public Figures - 51

United Kingdom

Al Dente - 47 Alex and her Arse Truck - 6 Amazing Trousers - 28 Cat man do - 43 Cereal killer - 31 Cold Calling - 38 Dan Clark’s Guide to Work - 29 Dirty Mind Groove - 54 Don’t you know who I am? - 28 Doppelganger - 53 Goodbye to the Normals - 31 Josie’s Lalaland - 36 Keith Reynolds can’t make it tonight - 38 Love You More - 7 Pib & Pog: at Home with Pib & Pog - 37 Purple and Brown - 47 Ripple - 5 Shaun the Sheep: Saturday Night Shaun - 47 Shaun the Sheep: Stick With Me - 47 Ten Thousand Pictures of You - 38 The Life Size Zoetrope - 51 The Red Suitcase - 36 The Tonto Woman - 14 Time/Out - 13 Tokyo Jim - 29 Wallace and Gromit: the wrong trousers - 47 Wat’s Pig - 47 Without You - 54 Yours Truly - 38

United States

A Gentlemen’s Duel - 35 Bitch - 28 Check Please - 32 Doxology - 51 Filthy Food - 27 Food Fight - 35 Honesty: Date - 28 Honesty: Funeral - 30 Honesty: Wedding - 27 Hot Dog - 35 Lions Roar - 38 Lunch - 30 One - 37 Pornographic Apathetic - 28 Rock in a Hard Place - 46 The Babysitter - 27 The Job - 30 Wanderlust - 37 Who’s gonna save my soul? - 36

Animatou - 43 Auf der Strecke (On the line) - 12

72


Bij COMBELL zit u goed.

Domeinnamen. Shared hosting. Managed dedicated hosting. Met ongeveer 60.000 domeinnamen, 20.000 websites en meer dan 800 servers in beheer is COMBELL het meest toonaangevende hostingbedrijf in de Benelux. Wij staan garant voor een uitstekende support, betrouwbaarheid, snelheid en innovatie. Meer info? Bel gratis 0800-8-567890 | info@combell.com

www.combell.com


Op verplaatsing tot 2009. Welkom in het ZwerfMUSEUM

Dessert

a

n

a

f

17/10/2008 Bedrijven en KMOâ&#x20AC;&#x2122;s

De kunstschatten van M verhuizen! In hun antraciete vitrines zoeken ze onderdak bij enthousiaste pleeggezinnen. Het laatste jaar van het ZwerfMUSEUM gaat in op 17 oktober 2008. Vanaf dan schuiven ondernemers en bedrijven uit het Leuvense aan voor het Dessert. Atelier 88, Naamsestraat 88, Leuven | Hotel Martinâ&#x20AC;&#x2122;s Klooster, Predikherenstraat 22, Leuven | Drukkerij Peeters, Warotstraat 50, Herent | Het land aan de overkant, L. Schreursvest 85, Heverlee | KBC Bank & Verzekering, Brusselsesteenweg 100, Leuven | Universiteitshallen, Naamsestraat 22, Leuven | Universiteitsbibliotheek, Ladeuzeplein 21, Leuven

meer info: 016/22 69 06 | M@leuven.be | www.mleuven.be

1655-08_Boxproject_flyer.indd 2

V.U. Denise Vandevoort, Muntstraat 3, 3000 Leuven

06/09

v

08-10-2008 08:23:12


Alfabetische Lijst van alle films Alphabetic list of all films [la me:r] - 19 “{M}, dat is zoals vliegen” - 17 A Gentlemen’s Duel - 35 A Xinecologa (The Gynaecologist) - 7 Above All Things -17 Abused - 20 Afterday - 18 AfterVille - 11 Al Dente - 45 Al Dente - 47 Alex and her Arse Truck - 6 Alexandra - 13 Alumbramiento (Lightborne) - 12 Amazing Trousers - 28 Animals (Animans) - 44 Animatou - 43 Anna and the Moods - 42 At Last - 24 Auf der Strecke (On the line) - 12 Ayo Technology - 25 Backspace episode 2. Unfold - 36 Because - 24 Bitch - 28 Bob - 38 Brædrabylta (Wrestling) - 41 Brakkvann - 5 Bricks - 53 Cat man do - 43 Cereal killer - 31 Check Please - 32 Cold Calling - 38 Collision - 53 Cuilos (Guinea Pigs) - 6 Cyber - 45 Dan Clark’s Guide to Work - 29 Darkness -22 De Zwemles (The swimming Lesson) - 21 Déja Fou - 22 Dirt in the ground - 51 Dirty Mind Groove - 54 Dog - 41 Don’t you know who I am? - 28 Doppelganger - 53 Doxology - 51 Drift - 53 Ein sonniger Tag (A Sunny Day) - 43 Elevador (Elevator) - 14 Erszebet -21 Eternal Woman - 24 Europa 2007 - 13 Filthy Food - 27 Food Fight - 35 Gentle Storm - 24 Gódir Gestir (Family Reunion) - 42 Godspeed - 25 Golden Guy - 44 Goodbye to the Normals - 31 Graphit auf Leinwand, 1920 x 1080 px (Graphite on

75

Canvas, 1920 x 1080 px) - 52 Heartcore -24 Het Spookje Laban - 48 Het Verhaal van de Drol (The Tale of the Turd) -19 Heureux qui comme Edouard (Edward in wonderland) - 29 Hjemmekamp (Home Game) - 30 Honesty: Date - 28 Honesty: Funeral - 30 Honesty: Wedding - 27 Hot Dog - 35 Hur Man Gör (What You Do) - 55 I save my smiles -24 Icelandic Cinema - Simply A True Story - 42 Ich träume nicht auf Deutsch (I don’t dream in German) - 8 Instead of Abracadabra (Istället för Abrakadabra) - 31 Interior. Scara de Bloc (Interior. Block of Flats Hallway) - 12 Între Ziduri (Between Walls) - 5 Jauna Suga (The New Species) - 43 Jazzed - 21 Josh - 5 Josie’s Lalaland - 36 Julie, dear - 17 Kaveri (A Mate) - 11 Keith Reynolds can’t make it tonight - 38 Koest! (Doggie) - 46 Konfektkassinn (The Box of Chocolate) - 41 Kull! (Tag!) - 6 La Valise (The suitcase) - 32 Le Dernier Cri (Grief ) - 51 Le Grand Content - 37 Le Mozart des Pickpockets (The Mozart of Pickpockets) - 30 Les Couillus (Home Team) - 12 Lievelingsdier - 24 Limoncello - 6 Lions Roar - 38 Lögner (Lies) - 37 Love Affair - 24 Love is dead - 7 Love You More - 7 Lunch - 30 Madame Tutli-Putli - 37 Mars Needs Woman - 25 Medibas (Hunting) - 46 Meine eltern (My parents) - 32 Metro - 18 Missing the Boat - 20 Misty Mountain - 13 Moj Brat (My Brother) - 14 Mompelaar (Mumbler) - 55 Monsieur COK - 35 Morsure (Bitten) - 8 Musicotherapie - 45 MUTO, an ambiguous animation painted on public walls - 36 My Happy End - 44 Myskväll (Spending The Night) - 14 Naglinn (The Nail) - 41 Nan (Bread) - 19 Niemand - 25


Alfabetische Lijst van alle films Alphabetic list of all films Oktapodi - 45 Om Natten (At Night) - 8 One - 37 Ostorozhno, dveri otkryvajutsia! (Caution, the doors a Over ‘t water - 24 Paris - taken from the surface - 52 Passages - 20 Passe-Vite - 45 Pib & Pog: at Home with Pib & Pog - 37 Pinkerbeat - 24 Plan B - 18 Planet A - 53 Plot Point - 55 Popo - 13 Pornographic Apathetic - 28 Pro RADII -54 Public Figures - 51 Public Figures - 51 Puppetboy (Dockpojken) - 7 Purple and Brown - 47 Rattlesnakes - 42 René - 11 Ripple - 5 Rock in a Hard Place - 46 Rudi 35 - 32 Rybka (The Tiny Fish) - 44 Samaritan - 19 Shades - 24 Shaun the Sheep: Saturday Night Shaun - 47 Shaun the Sheep: Stick With Me - 47 Sidasti Bærinni Dalnum (Last Farm in the Valley) - 41 Sídustu ord Hreggvids (The Last Words of Hreggvidur) - 42 Signaler (Signals) - 8 Skhizein - 36 Slaapwel Frank (Good Night Frank) - 46 Slavek the Shit - 27 Smáfuglar (2 Birds) - 11 Soldater (Soldiers) - 20 Soleil Bas - 8 Stilleven - 17 Suspension - 54 ‘t Enge Restaurant (The Creepy Restaurant) - 21 Ten Thousand Pictures of You - 38 The Babysitter - 27 The Close - 55 The Confession - 27 The Ending - 24 The Job - 30 The Life Size Zoetrope - 51 The Mole Whisperer - 21 The Red Suitcase - 36 The Tonto Woman - 14 The Trains (Les Trains) - 54 Time/Out - 13 Tokyo Jim - 29 Tommy - 12 Tony Zoreil (Tony Zear) - 5 Tôt ou tard - 43 Trois Gnossiennes - 53

True Love - 27 Tunnelrat - 20 Une Leçon Particulière (A private Lesson) - 11 Une Toile (A Web) - 22 Urban Rhapsody - 45 Valuri (Waves) - 7 VerbrandMan (BurndedMan) - 17 Victor - 18 Voix de Garage (Dead End) - 8 Vsakdan Ni Vsak Dan (Every Day Is Not The Same) - 6 Wallace and Gromit: the wrong trousers - 47 Wanderlust - 37 Wat’s Pig - 47 We Are So Happy - 19 Weiss - 35 Where do we go now? - 24 Who’s gonna save my soul? - 36 Without You - 54 Yours Truly - 38 Zachte Planten (Soft Plants) - 22

76


2 – 8 June 2009

25 TH HAMBURG INTERNATIONAL

SHORT FILM FESTIVAL 1 – 7 June 2009

11TH MO & FRIESE

CHILDREN‘S SHORT FILM FESTIVAL ENTRY DEADLINE 15 FEBRUARY 2009 THREE-MINUTE QUICKIE TOPIC HUMAN ERROR ENTRY DEADLINE 1 APRIL 2009

Organizer

KURZ FILM AGENTUR HAMBURG e.V. festival@shortfilm.com /// www.shortfilm.com


©L.BERNAERTS

KOM NAAR STUK EN LAAT JE TOETAKELEN DOOR ONS BIJTEND CULTUURPROGRAMMA, BELEEF DE NACHT VAN JE LEVEN IN HET STUKCAFÉ OF VERDWAAL IN DE MODERNE ARCHITECTUUR VAN HET STUKGEBOUW. THEATER, DANS & PERFORMANCE | Podiumgedreven nieuwkomers en gevestigde waarden. Dit seizoen nog premières van Forces | Ugo Dehaes & Moscow | Berlin en in het voorjaar het TASTE-festival voor jonge choreografen, performers en theatermakers.

BEELDENDE KUNST | Kunstenaars uit binnen- en buitenland spelen in op de STUK EXPOZAAL. Dit seizoen presenteert STUK o.m. een tentoonstelling van de Albanese kunstenaar Adrian Paci en de expo Defacing van de Nederlander Gert Jan Kocken.

FILM | Zeven dagen per week, iedere dag een film om 20u00 en om 22u30. Op het programma recente films, documentaires, kortfilms, ... >>> www.cinemazed.be

MUZIEK | Exclusieve internationale artiesten uit de marge van de pop en rock. In het voorjaar van ‘09 staan o.m. nog concerten van Spinvis, Animal Collective en Frank Vander linden op het programma.

MEDIAKUNST | Installaties, games, video’s en andere technologische uitspattingen in het

STUKge-

bouw. Hoogtepunt is het ARTEFACTfestival in februari.

STUKCAFE | Uitgebreide kaart met soep & pasta, gratis internet, gezelschapsspelen, gratis Scapes! (dj-sets)op vrijdag, Jazz op zondag en café-concerten in een uniek decor.

INFO & TICKETS t. 016 320 320 - WWW.STUK.BE - TICKET@STUK.BE


Uw partner in televisietechniek www.4E.be

liefde voor film


Notities Notes


SAT NOV 29

16u Kortfilms voor Kids 1

SUN NOV 30 CZ

14u Aardman Shorts 30 (Vanaf 5 jaar)

(Vanaf 3 jaar)

15u Het Kleine Spookje Laban SZ

16u Kortfilms voor Kids 2

VAF Masterclass: How To Make a Short film?

MON DEC 1

LZ

9u 30 VAF Masterclass: How To Make a Short film?

TUE DEC 2

LZ

9u 30

THUR DEC 4

FESTIVAL SCHEDULE WED DEC 3 SZ

14u Kortfilms voor Kids 1 30 (Vanaf 4 jaar) 15u Kortfilms voor Kids 2

FRI DEC 5

14u Europe in Shorts Programma 4

CZ

16u Europe in Shorts Programma 8

CZ

SAT DEC 6

LZ

role of film festivals

13u Conferentie BAM / Me30 diadesk: The Changing

CZ

14u Kortfilms voor Kids 2 30 (Vanaf 7 jaar)

(Vanaf 4 jaar)

15u Kortfilms voor Kids 1

Programma 1

SZ

16u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 1

LZ

Love & Sex

Programma 1

18u The Labo 30 Programma 1

CZ

18u Animation Nations

SS

17u Comedy Shorts

CZ

SZ

14u Europe in Shorts Programma 8

Programma 7

CZ

(Vanaf 7 jaar)

CZ

CZ

Programma 1

16u Focus op IJsland CZ

18u Europe in Shorts (Vanaf 5 jaar)

16u Europe in Shorts

SZ

16u Aardman Shorts

18u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Animatie

SZ

16u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 2

Different

SZ

16u Europe in Shorts Programma 5

LZ

CZ

16u Europe in Shorts Programma 1

Programma 5

CZ

16u Europe in Shorts Programma 6

CZ

CZ

(Vanaf 7 jaar)

Programma 6

19u Animation Nations

SS

Programma 2 SZ

18u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 3 SZ

18u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 1

CZ

CZ

Programma 2

18u The Labo 30 Something Completely

CZ

18u Europe in Shorts

Programma 7

18u Europe in Shorts

CZ

18u Europe in Shorts

Programma 3

18u Europe in Shorts

CZ

18u Europe in Shorts

18u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 3

SZ

18u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 4

SZ

18u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 2

SZ

(Vanaf 4 jaar)

SZ

Programma 2

19u Focus op IJsland

SS

Prijsuitreiking IKL 2008

CZ

20u Focus op IJsland

CZ

20u Europe in Shorts Programma 6 Programma 1

20u Europe in Shorts Programma 2 CZ

SZ

SZ

CZ

Programma 2

20u Animation Nations

SZ

20u Slotavond

LZ

20u The Labo 15 Programma 2 LZ

20u VAF Wildcards 2008 15 KASK + KHL - Fictie LZ

20u VAF Wildcards 2008 15 Sint-Lukas - Docu 1 LZ

20u VAF Wildcards 2008 15 Sint-Lukas - Fictie

LZ

20u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 4

20u VAF Wildcards 2008 15 NARAFI - Fictie

CZ

20u Openingsavond

Different

CZ

20u Europe in Shorts Programma 3

LZ

20u The Labo 15 Something Completely

CZ

20u Europe in Shorts Programma 8

IKL 2008

20u Europe in Shorts Programma 4

SZ

20u Europe in Shorts Programma 1 CZ

20u HUMO Award 2008 30

LZ

20u Comedy Shorts 45 On the Job

Different

20u The Labo 15 Something Completely

SS

SS

21u The Labo 45 Programma 1

20u Comedy Shorts 45 Love & Sex SS

LZ

21u VAF Wildcards 2008 45 Sint-Lukas - Docu 2

21u The Labo 45 Programma 2 CZ

21u VAF Wildcards 2008 45 RITS - Fictie

20u Animation Nations 45 Programma 1 SS

LZ

LZ

20u Focus op IJsland 45 Programma 2

LZ

22u KORTFILM.BE presents CZ

Documentaire

CZ CZ

21u VAF Wildcards 2008 45 KASK + NARAFI

22u Europe in Shorts Programma 3

SZ

20u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 2

CANVAS

20u De Keuze van 30 SZ

20u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 1

SZ

20u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Animatie

SZ

20u The Labo 15 Programma 1

LZ

21u VAF Wildcards 2008 45 RITS - Documentaire

20u Comedy Shorts 45 Family Values SS

21u The Labo 45 Programma 2

22u Europe in Shorts Programma 7 CZ

Programma 1

CZ

22u Europe in Shorts Programma 5

20u Animation Nations 45 Programma 2 SS

LZ

Different

20u Comedy Shorts 45 On the Job

SS

LZ

LZ

21u The Labo 45 Something Completely

20u Animation Nations 45 Programma 1

SS

LZ

22u Focus op IJsland

22u Europe in Shorts Programma 4

22u Europe in Shorts Programma 2

CZ

Wildcards

competitie

22u DJ 30

22u Palmares: 30 Winnaars VAF

SZ

22u Comedy Shorts 30 Family Values

SS

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 3

SZ

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 4 SZ

22u Palmares: 30 Winnaars IKL

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Animatie SZ

22u Focus op IJsland 30 Programma 2

22u Animation Nations 30 Programma 1 SS

SS

FC

22u Optreden: Ivanov

22u Animation Nations 30 Programma 2

FC

23u Take-Away Shows Deel 3

22u Comedy Shorts 30 On the Job

FC

23u DJ PDM

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 4

FC

22u Take-Away Shows Deel 2

FC

22u Optreden: Cash Reloaded

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 2

22u Comedy Shorts 30 Love & Sex SS

SS

SS = Stuk Studio FC = FestivalcafĂŠ

FC

22u Focus op IJsland 30 Programma 2

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 3 SZ

SS

CZ

22u Vlaamse Kortfilmcomp. 30 Korte Fictie - Progr. 1

SZ

SZ

SZ

SS

22u Comedy Shorts 30 Family Values

22u Videoclipcompetitie

SS

21u Videoclipcompetitie

21u Take-Away Shows Deel 1

20u Videoclipcompetitie + Uitreiking SABAM Prijs Beste Videoclip

22u Optreden: Jazz op Zondag

22u Optreden: LAUN

22u DJ 30 FC

SZ = Soetezaal CZ = Cinema ZED LZ = Labozaal

VU: Fonk Vzw - Naamsestraat 96 - 3000 Leuven

Catalogue Int. Short Film Festival Leuven 2008  

Catalogue Int. Short Film Festival Leuven 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you