Amazing Event With Ensamble Thrakia In Plovdiv

Page 1

Фолклорен Ансамбъл „Тракия“ НЕПОДВЛАСТЕН НА ВРЕМЕТО Д-р Мария Дражева Председател на Асоциацията за български музикално-танцов фолклор МОБ +359 88 90 88 59

https://folkxplorer.com

folkxplorer@gmail.com

Въведение

На 8 септември 2020 г. имах удоволствието да присъствам и споделя (заедно с много други почитатели и няколко поколения артисти на Ансамбъл „Тракия“), вълнението си от претворяването на първия им спектакъл! Преди 45-години този спектакъл предизвика революция сред всички нас професионални артисти – певци, оркестранти, танцьори, хореографи и диригенти с новите форми за сценично пресъздаване на фолклора. Професор Кирил Дженев – един от титаните на българския танц, е създателят-първомайстор на тази магия – магията на танцовия театър. Магия, която зарази стотици негови възпитаници и следовници в търсенето на своя уникална визия. Магия, която ни владее и днес – достатъчно е да видим одухотворените лица и грейналите очи на артистите от новото поколение, на брилянтните им изпълнения в техническо и стилово отношение, съчетани с пластичност, изящност и финес. А именно в това се изразява високия професионализъм и майсторство, наречено изкуство.

Програмата

Програмата, изградена с художествена мяра и вкус, като виртуален мост на времето, представя емблематичните произведения Куди, Капански танц, Пловдивските кокони, Овчар и Юда девойка, Шопски и Тракийски танци – създадени, съхранени и претворени отново днес. Всяко едно от тези произведения доказва, че дори и взети поотделно, те са се превърнали във върхове, класически образци на сценично разработения ни танцов фолклор.

Д-р Мария Дражева за концерт-спектакъла на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Стр. 1 от 5


Като интегрална част на програмата и в пълно съзвучие са и великолепните музикални и хорови изпълнения. Това още веднъж показва синкретизма на нашия фолклор.

Хорът и оркестъра на Ансамбъл „Тракия“

За емоционалното въздействие на спектакъла върху всички нас присъстващите, може да се съди и по това, че по време на всяко едно поредно изпълнение, спонтанните възгласи и аплодисменти не стихваха. А в залата присъстват различни поколения: от възпитаници на самия професор Дженев1, до възпитаници на учениците на проф. Дженев.

Среща на поколенията, септември 2020

Във фолклорната танцова плетеница преоткрихме отново пъстрите картини от календарно-обредната система на българите: от „Куди“, претворяващ танците на коледарите от 1

Авторът е възпитаник на проф. Кирил Дженев

Д-р Мария Дражева за концерт-спектакъла на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Стр. 2 от 5


гр. Съединение; преминавайки през вярванията на българите в „Овчар и Юда девойка“, като песента е претворена в един впечатляващ танц; до „Новата вълна“ - „АЛАФРА̀НГА“, в модернизирането на българите в „Пловдивските кокони“, Пловдив - като кръстопът на Балканите.

Кадри от „Куди“ и „Овчар и Юда девойка“

В традиционно поднесените програми сме свикнали да виждаме Шопските танци на финала. В спектакъла на Ансамбъл „Тракия“, включващ изключително ярки произведения, Шопският танц предхожда финала, който, както можем и да се досетим, ескалира в „Тракийски танц“, добил публичност с наименованието „Грозданината“.

Кадър от „Тракийски танц“

Бих желала да изтъкна и красотата на изумителните носии по проекти на Нева Тузсузова, които греят на сцената и демонстрират богатството от цветове, багри и аксесоари от различните ни етнографските области.

Д-р Мария Дражева за концерт-спектакъла на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Стр. 3 от 5


Кадри от „Шопски танц“ и „Пловдивските кокони“

Синкретичното въздействие на спектакъла се подсилва и от перфектната сценография и мултимедия. Традиционните декори са заменени с допълващи повествованието мултимедийни изображения. Или както всеки режисьор ще каже „Професионализмът е в детайлите!“. Неподвластни на времето

След 1989 година всички ние станахме свидетели на значителни промени. Някои от тях доведоха до положителни резултати в определи области на социално-икономическия и културен живот. За съжаление, бяхме и сме свидетели на вандалското разрушаване на различни достижения. Във фолклора се появи едно ново понятие - попфолк, с целева група подрастващото поколение. Да работиш в такива условия в областта на традиционната култура и фолклор, не само да съхраниш това богатство във времето, да съхраниш връзката между поколенията артисти и творци в Ансамбъл „Тракия“, да съхраниш класическите образци на сценично разработените танци, да ги популяризираш чрез платформата „Културна столица на Европа“ и да пресъздадеш спектакъл с 45годишна давност, Е ДЕЛО НА ПРОФЕСОР Д Р ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА И ЗАСЛУЖАВА ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ

Родовата връзка „Дженев-Дженева“, както и връзката „Академия-Ансамбъл“, са онзи плацдарм, който води до настоящите върхови постижения в нашата област. Ансамбъл „Тракия“ е пример за подражание как академичните традиции се съчетават със съкровищницата на българския музикално-танцов фолклор. Академичното ядро на катедра „Българска народна хореография“ пресъздава и предава своите знания и опит на сцената чрез артистите на Aнсамбъла (има и професори, които все още танцуват и пеят ).

Аплодисменти за целия колектив на Ансамбъл „Тракия“

Д-р Мария Дражева за концерт-спектакъла на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Стр. 4 от 5


Не може да се отрече и таланта на проф. Дженева да създаде един строен и задружен творчески екип, който именно е гарант за успешната дейност на Ансамбъла за запазване на неговия облик и утвърждаване през годините. Вместо заключение

В условията на световна пандемия, на глобални кризи, в областта на българската традиционна култура и фолклор една институция – Фолклорен ансамбъл „Тракия“ ни показва как сплотените усилия на влюбени във фолклора българи постигат впечатляващи резултати. В дни, когато много от хората в нашата страна са разделени, проф. Дженева ни демонстрира как девиза на стената на Народното събрание „Съединението прави силата“ може да бъде реализиран от една културна институция. Смея да изразя надеждата си, че подобни креативни практики ще бъдат последвани и от други наши институции (и не само в областта на културата). НА МНОГОЯ ЛЕТА!

Варна сряда, 09 септември 2020 г. ПП Ако сте пропуснали спектакъла, можете да усетите атмосферата му от следния клип: https://www.facebook.com/watch/?v=10164324040495338&extid=aKrZVVhgLx40ndVs ППП В публикацията са използвани фотографии и видео на наши колеги, предоставяни за публично ползване във Фейсбук.

Д-р Мария Дражева за концерт-спектакъла на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Стр. 5 от 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.