The Bulgarian Folk Music and Dance Web-based Ontology

Page 1

Департамент “МУЗИКА”

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева,

Асоциация за БМТФ-Варна

folkxplorer@gmail.com

Научен ръководител: Професор д-р Георг Краев Департамент “Музика”, НБУ

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Опит за създаване на: уеб-базирана система за

на на танците

по българското землище

за

чрез

на танците по българското землище Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Защо е необходимо създаването на предлаганата онтология? Кой/Кои?

Био-социалните отношения “Мъж-Жена”

Кога,Къде?

Календарната/Семейна обредност

Как,Какво?

Онтологията представя семантичната мрежа, включваща:

Формите на изразяване - слово, песен/музика, танц…

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Био-социални отношения Мъж<->Жена

ЕТНОКИНЕТИЧНА Календарна обредност Семейна обредност

ОНТОЛОГИЯ

Словесен Музикален Танцов ФОЛКЛОР

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Танцът

в контекста на класическата фолклорна култура

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Танцът и световното дърво

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Музика

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Летен цикъл Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Април •Боенец – петък, последен ден на игрите •Лазаров ден, Лазарница – първа събота от Април •Връбница – на следващия ден, в неделя •Великден – неделя след Връбница

•Гергьовден – по стар стил на 23 Април •Ранополия – на следващия ден, след Гергьовден Май, Цветен, Спасовски или Костадиновски •Еремия •Св. Герман, Герман Градушкар •Св. Св. Константин и Елена, нестинари •Спасовден Юни, Русалски месец, Еньовски месец •Еньовден – 24 Юни •Петровден – 29 Юни Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Летен цикъл :: Гергьовден Април Юни Май

Юли

Август

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

Септември


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Преди един век... ЛИНЕЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

СЕГА: МУЛТИМЕДИЙНА ДИГИТАЛНА ОНТОЛОГИЯ... Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Интеграция на индивиди, социална мрежа – специалисти, хора-живи национални съкровища, любители; формални и неформални сдружения; Интеграция на инфраструктура, Интернет мрежи – уеб-базирана система за събиране, обработка и разпространение на фолклорна информация; Интеграция на познанието, семантични мрежи – взаимовръзка (релации) между мултимедийните обекти на фолклорната онтология.

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Съвместно изграждане

Мултимедия на танца

Изследвания и обучение

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Всеки носител на фолклора – като активен създател на дигитално съдържание и като потребител на Интернет; навсякъде и по всяко време...

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Обекти – представят характерните танци от различните етнографски области (мултимедийни обекти); Тагове – дефинират атрибутите на обектите; Пространства на имената – система за организиране на таговете; Права за достъп, приложими за обработка на пространствата за имената и за таговете. Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Фолклор – народна, колективна мъдрост; Фолксономия – колективно тагиране (етикиране) на информационните обекти, социално индексиране. Folksonomy – Термин, въведен от Thomas Vander Wal през 2004 Фолксономията се базира на: 1) тагове; 2) обекти, които са тагирани; 3) определящи характеристики на обектите (identity).

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


ОНТОЛОГИЯ - система, която дефинира същността на обектите и структурните взаимовръзки между тях (семантична мрежа), използвайки управляващи речници (или наименованията на обектите)

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


клетка

клетка

клетка

мотив

клетка

клетка

мотив

клетка

мотив

клетка

елемент

елемент

елемент

...

елемент

клетка

фраза

секция

елемент

МОРФОКИНЕМА

мотив

фраза

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

КИНЕМА

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

елемент

Етнокинетика – от елемент до танц и обратно...

клетка

клетка

мотив

мотив

фраза

фраза

секция

секция

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Изучаване на танцовите движения (експлозия)

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Изучаване на танцовите движения (експлозия) Движения на краката

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Значимост на танца(1-танцов образец; 2-сценично разработен танц) Популярност на танца (от 0 до 6)

Резерв

Идентификатор на танцовия състав Брой участници (1-ансамблов; 2-солов) По състав:1-мъжки; 2-женски; 3-смесени; 4- детски

Вид формообразуване (1-сключено, 2-нескл) Вид фолк жанр (1-обреден, 2-празничен, 3-за развлечение )

Танцов вид (1-игра, 2-хоро, 3-леса; 4-танц) Идентификационен код на населеното място Пример: с. Солник, общ. Долни чифлик, обл. Варна: 68028

Етнографска област (1-Северняшка; 2-Добруджанска; 3-Тракийска; 4-Родопска; 5-Шопска; 6-Пиринска) Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


D1F0N Карта на танците

свързани архиви

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Дигитални мултимедийни архиви на официални институции 1 БАН, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей 2 Община Копривщица, Архиви на ционалния фолклорен събор

3 Национален фолклорен ансамбъл "Филип Кутев"- София 4 Академия за музикално, танцово и изобразитоно изкуство - Пловдив 5 Нов Български Университет - София 6 Катедра "Хореография" при Югозападен университет "Неофит Рилски" 7 Национално училище за танцово изкуство - София 8 Национално Училище за Фолклорни Изкуства "Широка лъка" 9 Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" град Котел 10 Национална филмотека 11 БНТ - Българска Национална Телевизия 12 bTV - Национална телевизия бТВ 13 Национални фолклорни ансамбли в България 14 Български фолклорни ансамбли в чужбина 15 Чуждестранни центрове за изучаване на български танци

Дигитални мултимедийни архиви на изследователи на фолклора 1 Професор д-р Георг Краев, Нов Български Университет - София 2 Доцент д-р Красимир Петров, Нов Български Университет - София 3 Професор д-р Анна Илиева, БАН - София 4 Борис Цонев - Избрани български народни хора 5 Мария Дражева, Асоциация за български музикално-танцов фолклор-Варна

Дигитални мултимедийни архиви на хора - живи национални съкровища 1 Радка Недева, село Солник, Долни чифлик, Варнеснска област 2 Емил Кръстев, село Марковча, Преславско, Шуменска област

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Фасет 2: „Основни данни за танца“ Дата на регистрация: 11 Декември 2010 г. Регистрационен №: 2 31084 1 2 2 2 3 1 4 0012 0

Класификация на танца: • Категория: Смесени хорá, Водени хорá.

Анотация на танца: Кой, Кои?

Кога, Къде?

Как, Защо?

Смесено хоро в 9/8. Играе се по време на основните календарни празници в село Златна нива, Шуменско (31084). Хорото се изпълнява с характерно пружиниране на краката и с подчертани стъпки на последното време на такта. Мултимедийни материали за танца: текст снимки аудио

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

видео


Фасет 6: „Описание на основните танцови движения“, такт 1 Хорото се изпълнява за 6 такта. Изходно положение – 6та позиция; танцьорите са обърнати полу-надясно, леко приклекнали. Хорото започва в посока, обратна на часовниковата стрелка и се изпълнява с пружиниране.

Първи такт. 1. На раз: Стъпка с десния крак косо, вдясно; Левият се отделя в ниска свивка; 2. На два: Стъпка с левия крак до десния; 3. На три: Малка стъпка с левия крак напред; 4. На четири: Подчертана стъпка с десния крак напред.

Мултимедийни материали за танца: текст снимки аудио

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

видео


Фасет 6: „Описание на основните танцови движения“, такт 2

Втори такт. 1. На раз: Нисък прескок с десния крак наляво; леко обръщане на тялото наляво; 2. На два: Кръстосана стъпка с левия зад десния крак; 3. На три: Стъпка с десния по посока на движението; 4. На четири: Стъпка с левия по посока на движението.

Мултимедийни материали за танца: текст снимки аудио

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

видео


Фасет 6: „Описание на основните танцови движения“, такт 3

Трети такт. 1. 2. 3. 4.

На раз: Подскок с ляв крак; десният – в ниска свивка; На два: Прескок с десния крак; На три: Подскок на десния крак; На четири: Прескок на левия по посока на движението;

Мултимедийни материали за танца: текст снимки аудио

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

видео


Фасет 6: „Описание на основните танцови движения“, тактове 4 и 5 Четвърти такт. 1. На раз: Нисък прескок с десния крак наляво; леко обръщане на тялото наляво; 2. На два: Кръстосана стъпка с левия зад десния крак; 3. На три: Стъпка с десния крак назад кат отялото се обръща наляво; 4. На четири: Подчертана стъпка с левия крак наляво.

Пети такт. Изпълнява се като 1ви такт, но започва с ляв крак...

Шести такт. Изпълнява се като 2ри такт, но започва с ляв крак...

Мултимедийни материали за танца: текст снимки аудио

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

видео


Емил Кръстев – с. Златна нива, Преславско

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Фасет 2: „Основни данни за танца“ Дата на регистрация: 1 Февруари 1992 г. Регистрационен №: 1 55765 1 2 1 2 3 1 4 0033 0

Класификация на танца: • Категория: Смесени хорá, Водени хорá.

Анотация на танца: Кой, Кои?

Кога, Къде?

Как, Защо?

Смесено хоро в 9/8. Играе се по време на Трифоновден. Хорото се изпълнява в с. Пелишат, общ. Плевен, обл. Плевен (55765). Изпълнява се от Ансамбъл за класически фолклор-Плевен с р-л Митко Иванов. Мултимедийни материали за танца: текст снимки аудио

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

видео


Ансамбъл за автентичен фолклор - Плевен

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Обредна плетеница

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Обредна плетеница

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Обредна плетеница

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Обредна плетеница

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Традиционни фолкпроучвания

+

Събиране, съхраняване, изследване и популяризиране на традиционната култура • Теренни проучвания на традиционната култура на българина; • Изграждане на традиционни документални архиви; • Изграждане на дигитални онтологии със свободен (безплатен) достъп чрез Интернет; • Стандартизиране на процедурите за мета-описание на дигиталните архиви; • Разработване на семантични алгоритми за търсене в дигитални онтологии; • Изграждане на актуален календар на проявите, свързани с традиционната култура; • Популяризиране на българската традиционна култура сред всички етнически българи по света.

Живи съкровища

Достъп до дигитални онтологии

Леля Радка от село Солник, Долни Чифлик, Варненско. Леля Радка е от живите национални съкровища на България. Нейната дейност е свързана с опазване на традиционната култура на българите и нейното пресъздаване пред многобройните туристи от цял свят, посетили българското Черноморие.

Изследователи Чрез използване на последните достижения на информационните и комуникационни технологии, изследователи на българския фолклор преобразуват информацията и я съхраняват в дигитален вид; обменят знания и опит чрез социални Интернет мрежи като FOLKXLITTERA.

ICT-специалисти Чрез използване на безплатни (свободни) програмни платформи като Windows Live, Twitter, NING.com, iGoogle, Wiki, Dspace и други разработчици внедряват най-новите технологии в областта на традиционната култура и фолклор.

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

Учащи Съвременните технологии и тяхното приложение във фолклора имат ролята на мощен стимулатор за привличане на младото поколение ; за създаване на подходяща среда за изучаване и прилагане в съвременния живот на традиционните обичаи, ритуали и умения на българите.


Дефинирана е взаимната връзка между танците и тяхната символика съобразно представите на фолклорния българин; Преобразувана е информацията за танците от традиционно линейно към хипери мултимедийно представяне;

Направен е опит за създаване на прототип на дигитална онтология. Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Изучаване на фолклорните ритуали в реално време

Общуване чрез Интернет в спец групи

Дигитализация на фолклорните източници

Аз зная!

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com

Визуализиране на информацията (Rich Internet Applications)


http://orse.coursesites.com

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Към научния ръководител на изследването – професор д-р Георг Краев Към фолклористите от АБМТФ-Варна;

Към ICT-специалистите от Асоциация LogMan за съдействието в пилотната реализацията.

Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com


Мария Дражева folkxplorer@gmail.com

Асоциация за български музикално-танцов фолклор Варна http://folkxplorer.com

http://folkxplorer.bultima.net/PhD2011/WebKineticNBU2011.pptm Мария Дражева :: Maria Drazheva :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com