__MAIN_TEXT__

Page 16

Keleti Szél

„Szivárványos az ég alja...” Népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl

2000. tavaszán adtunk hírt arról, hogy újabb népdalgyûjtemény kiadását tervezi a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Pedagógiai és Közmûvelõdési Intézet és Tovább-képzõ Központ. A kötet szerkesztésére Joób Árpádot kérték fel. Az eredeti elgondolás szerint a dallamtár korábbi három, rövid idõn belül hiánycikké vált kötet – Szól a figemadár (1957), Gilice madár (1976) és az Édesanyám rózsafája (1993) – anyagából válogatott volna. A koncepció azonban idõközben módosult, s a munkára tervezett egy év kevésnek bizonyult. A szerkesztõ errõl 2002. böjtelõ havában, a kötet elõszavában így ír: „Az elsõ terv az volt, hogy az eddig megjelent három kiadvány értékeibõl álljon össze a füzet. Az új kiadás lehetõsége azonban azt sugallta, hogy a korábbi kötetek ér-

tékeit megtartva a válogatás az itt gyûjtött, már valahol megjelent vagy kéziratban levõ teljes anyagból merítsen. Így jelentetett forrást a Magyar Népzene Tára eddig megjelent tíz kötete, Halmos István: A zene Kérsemjénben c. monográfiája (Bp. 1959); Szatmár megyei népdalok összeállítása (Népzene és zenetörténet II. Bp. 1974); Paksa Katalin–Németh István: Magyar Népzenei Antológia IV.(Bp. 1994). A tudományos és népszerûsítõ kiadványok mellett lehetõségem nyílt a MTA Zenetudományi Intézet Népzenekutató Csoportjának kézirattárában is anyagot gyûjteni. A megbízható források, a dallamtípusok és változatok nagy mennyisége alapján a gyûjtemény tartalmazza a tájra jellemzõ dallamokat, jellegzetes helyi változatokat és ezen a vidéken is énekelt, általánosan ismert népdalokat. A válogatás egyik fontos feladat az

Kurtyán Györgyné

Lázár Mihályné

Balázs Jánosné

(Nyíradony, 1907-1990)

(Nyíradony, 1916-1998)

(Aradványpuszta, 1910-1991)

A folkMAGazin téli számában már bemutattuk a „Rozmaring, citrusfa” – nyírségi népdalok címmel az Aradványpusztai Asszonykórus és a Nyíradonyi Pávakör közös kazettáját. A kiadványon a csoportok mellett a két település neves szólistáinak – az aradványpusztai Balázs Jánosnénak, valamint Kurtyán Györgyné Keczán Amáliának és Lázár Mihályné Keczán Johannának – korábbi, eddig máshol nem publikált felvételeit is hallhatjuk. A kazetta bemutató koncertjére december 8-án Nyíradonyban került sor. A hajdani kiváló énekesek felvételrõl bejátszott hangját az élõ zene mellett mindenki számára megható volt hallani. A kazetta a napokban CD formában is megjelenik, szeretettel ajánljuk az olvasók figyelmébe. * A gödöllõi Frèdèric Chopin Zeneiskola az idén immár harmadik alkalommal rendezi meg a zeneiskolák országos népzenei versenyét. A mostani megmérettetésen már a zenemûvészeti szakközépiskolások is részt vehetnek. A ren-

16

volt, hogy az itt „termett”, itt különösen népszerû dallamok helyet kapjanak a kötetben.” A gyûjtemény 245 dallamot tartalmaz tematikus elrendezésben. A pásztor- és betyárdalok, bujdosóés rabénekek, katonadalok mellett megismerhetjük a vidék legjellegzetesebb balladáit. Bemutatja továbbá a jeles napok, a lakodalom szokásanyagát is, s nem hiányoznak belõle a szerelmi dalok, táncdallamok és tréfás mulató dalok sem. Az új kötet a napokban kerül ki a nyomdából, és elõreláthatóan a Táncháztalálkozón már kapható lesz. Reméljük, sokak örömére. Joób Árpád elõszavából idézve: „Szeretettel ajánlom ezt a könyvet – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye énekes hagyományainak válogatását – mindazoknak, akik szeretnek dalolni. Gyerekeknek és felnõtteknek, fiatalnak és idõsnek, hogy a dal valóban – ahogy Kodály Zoltán mondja – a lelkünk lélegzése legyen.” Juhász Erika

dezvény sikerét bizonyítja, hogy egyre növekszik a résztvevõk száma. Ez részben köszönhetõ a gödöllõi zeneiskola kiváló szervezõmunkájának, és az örvendetesen bõvülõ népzenei oktatásnak is. A mostani versenyre olyan sokan jelentkeztek, hogy regionális elõdöntõket kellett szervezni, amelyek Budakalászon, Budapesten, Székesfehérváron és Nyíregyházán zajlottak. Nyíregyházán február 8-án találkoztak Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-SzatmárBereg, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye ifjú muzsikusai. Három korcsoportban, szólistaként vagy csoportban mutatkozhattak be a gyerekek. Egyéni kategóriában negyvenhárman indultak, legnépesebb a legkisebbek csoportja volt. Tizenhét hangszeres és énekes együttest láthattunk. Mindkét kategóriában az énekesek jelentették a legerõsebb mezõnyt. A szólisták közül huszonhárman, a csoportok közül pedig kilencen jutottak tovább az országos találkozóra, amelyet 2002. április 19-21-én rendeznek Gödöllõn. (J. E.)

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

Advertisement