Page 1

Dokument nr.: Rev. nr.: Dato: Side:

1 av 3

Arkivkode: Utarbeidet av: Grete Andberg

Dokumenttype ”Policy” ”Prosedyre” Godkjent av:

Avdeling: Administrasjon

Navn:_____________________________________________ Medl.nr.:______________ Adresse:___________________________________ Medlem fra (dato/år):________________

Postnr./sted:__________________

I Norsk Folkehjelp:________________________

Ønskes tildeling av (kryss av for ønsket utmerkelse): 10-års nål

Sølvnål m/diplom

Gullnål m/diplom

Diplom for Æresmedlemskap Nålen er planlagt utdelt:___________________________________________________ Ved tildeling av Gullnål, skriv ned følgende tillitsverv medlemmet har hatt under: ____________________________________

Tidsrom:_________________________

____________________________________

Tidsrom:_________________________

____________________________________

Tidsrom:_________________________

Søker som allerede er tildelt Norsk Folkehjelps tidligere høyeste utmerkelse (erkjentlighetsgaven), kan ikke tildeles gullnål. Innstillingen er fra Norsk Folkehjelp:_________________________________________ Ved:______________________________

Tlf.: a:______________

Adresse:_______________________________________ _________________________________

p:______________

Postnr/sted:__________________

,den___/___20___


Dokument nr.: Rev. nr.: Dato: Side:

2 av 3

Dokumenttype ”Policy” ”Prosedyre”

__________________________________________________ Underskrift

TILDELING AV NORSK FOLKEHJELPS UTMERKELSER/ÆRESMEDLEMSKAP

NÅLER: Norsk Folkehjelps utmerkelser tildeles etter følgende kriterier: Norsk Folkehjelps 10-års nål – utført i bronse og emalje, for 10 års medlemskap i organisasjonen. Norsk Folkehjelps sølvnål – utført i sølv og emalje, leveres med diplom for 25 års medlemskap i organisasjonen. Norsk Folkehjelps gullnål – utført i sølv og emalje – forgylt, leveres med diplom for særlig fortjenestefull innsats, med minst 30 års medlemskap i organisasjonen, hvorav minst 10 år med fremtredende tillitsverv. Innstilling på tildeling av utmerkelser kan fremmes av Norsk Folkehjelps lokallag, distrikt eller av Landsstyret. Begrunnet forslag sendes Hovedadministrasjonen, som foretar en den endelige tildeling etter fullmakt. Lokallaget bekoster og tildeler 10-års nåler og 25-års nåler med diplom. Norsk Folkehjelp sentralt bekoster gullnål og diplom. Utmerkelsene overrekkes fortrinnsvis ved en festlig anledning. Personer som ikke er medlemmer av Norsk Folkehjelp, men som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for organisasjonen, lokalt eller sentralt, kan også bli tildelt gullnålen som utmerkelse. Det samme gjelder organisasjoner og institusjoner. Forslag kan fremheves av Norsk Folkehjelps lokallag, distrikt eller Landsstyret. Utgiftene dekkes av Norsk Folkehjelp sentralt. ÆRESMEDLEMSKAP Æresmedlemskap tildeles medlemmer med minst 40 års sammenhengende medlemskap, som har gjort en helt spesiell og verdifull innsats og som gjennom lengre tid har hatt fremtredende tillitsverv i organisasjonen. Beslutning om æresmedlemskap gjøres av det enkelte lags årsmøte, etter innstilling fra styret eller en særskilt komité oppnevnt til formålet. Tildeling av æresmedlemskapet og overrekkelsen av beviset for dette foretas på årsmøtet eller en annen sammenkomst i det distriktslaget vedkommende medlem tillhører. Diplom for æresmedlemskapet bekostes av Norsk Folkehjelp sentralt. 25/11/99/TAG


Dokument nr.: Rev. nr.: Dato: Side:

3 av 3

Dokumenttype ”Policy” ”Prosedyre”

utmerkelserskjemaogretningslinjer  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/utmerkelserskjemaogretningslinjer.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you