Page 1

Til alle medlemmer Jørpeland 10.januar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand Dato: Klokken: Sted:

15.februar 1900 Folkehjelpshuset, Mellarveien 3 på Jørpeland

Saker

Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Valg av dirigent og referent Sak 3 Årsrapport for 2011 Sak 4 Handlingsplan for 2012, plan for 2012 - 2015 Sak 5 Årsregnskap for 2011 Sak 6 Budsjett for 2012 Sak 7 Innkomne forslag Sak 8 Utmerkelser Sak 9 Valg - Styre og utvalg - 3 representanter til regionens årsmøte - Valgkomité, 3 medlemmer med 3 varamedlemmer Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1.februar

Vel møtt

Hilsen styret

Mellarveien 3 Lyngsheia vakthytte 971 81 456 Bankkonto 3205.30.10023 Bolten 51 70 29 00 4100 Jørpeland 24 timer vakttelefon 971 72 739 Org.nr. 881 481 782 E-post strandforsand@folkehjelp.no Webside: www.folkehjelp.no/strandforsand

/rsmteinnkallingSF2012  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/rsmteinnkallingSF2012.pdf

Advertisement