Page 1

Rekruttering i Statens vegvesen: Med mangfold i sikte Sørmarka 12. januar 2012 Hege Merete Bakken Davey Seniorrüdgiver HR-seksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet


På veg for et bedre samfunn

Vårt mål er å tilby et effektivt tilgjengelig sikkert og miljøvennlig transportsystem

Foto: Vegard Moen


”Det er en ledelsesforpliktelse på alle nivåer å sørge for mangfold på arbeidsplassen”


Resultatkrav til lederne Minst fem prosent av alle nytilsatte skal vĂŚre: personer med nedsatt funksjonsevne og/eller personer med innvandrerbakgrunn

Foto: Helge Stikbakke


Public

7,5 prosent av de vi ansatte i 2010, hadde innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne


Public

M책loppn책else p책 5 % i 2010

SVV totalt

Totalt Antall ansatte med Antall ansatte antall innvandrermed nedsatt tilsatte bakgrunn funksjonsevne

Andel i prosent

759

7,5%

43

14


Hvorfor mangfoldsarbeid? Vi skal oppfylle krav som stilles til oss Føringer fra sentrale myndigheter om at de ansatte skal gjenspeile befolkningen som helhet Omdømme - legitimitet Bidrar til merverdi


5 %-nettverket i Statens vegvesen Opprettet i 2010, da målsettingen om 5 % kom Formalisert som et fagnettverk for mangfold og inkludering, med eget mandat, fra vinteren 2011 Ledes av integreringsrådgiver Sissel Frøberg 1-2 personer fra hver region Særlig ansvar for å være pådrivere og kunnskapsagenter, og bidra til at regionene når målsettingen


Utfordringer

Foto: Nils Petter Dale


Vi ser lyset – og er på veg!

Norsk Lyspris 2011: Smålenene bru over Glomma

Foto: Marion Haslien

/RekrutteringiStatensvegvesenHegeMBDavey  

http://norskfolkehjelp.no/filestore/RekrutteringiStatensvegvesenHegeMBDavey.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you