Page 1

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Stavanger Ungdoms leder Martin Nordbø – 93892857 / martinnordbo@gmail.com www.folkehjelp.no/stavanger - Facebook.com/NFUStavanger

Planer høsten 2012

23 oktober Bli kjent - bekledning, friluftsliv, turutstyr(Innendørs) 30 – oktober Sosialt, Film, Bli kjent. (Pizza og brus?) 6 november – Vann redning* 13 November – Øvelse kan være inne eller ute, ta med klær for ute bruk i tilfelle det blir ute 20 November - Skade sminke 27 november – Søk og redning(praktisk teori) 4 Desember – Søk og redning (praktisk/ute) husk gode klær, vi skal være ute.* 11 Desember – lage aktivitetsplan for vinter/vår 2013, Undersøkelsesteknikk * 18 Desember – Felles jule avslutning med grøt og premiering*

Sist Revidert 19.10.12

NorskFolkehjelpSanitetsungdomStavanger2  

http://www.folkehjelp.no/filestore/NorskFolkehjelpSanitetsungdomStavanger2.doc

Advertisement